POLYCAT

All posts tagged POLYCAT

Title: ข่าวดี / Kao Dee (Good News)
English Title: “White Wedding”
Artist: Polycat
Album: [Single]
Year: 2020

มีบ้านเล็กๆ หลังหนึ่ง ตรงระเบียงเธอจะเอาสีขาวทาลงบนนั้น
Mee bahn lek lek lung neung dtrong rabiang tur ja ao see kao tah long bon nun
You have a little house, you’ll paint the porch white
ปลูกต้นไม้มากมาย ได้เอนกายกับคนที่เธอรัก อยากมีอยู่ไหม
Bplook dton mai mahk mai dai en gai gup kon tee tur ruk yahk mee yoo mai
You’ve planted so many trees, you can lie down with the person you love, don’t you want that?

เมื่อถึงวันฮันนีมูน ยังอยากจะไปที่เดิม ที่เคยฝันไว้หรือเปล่า
Meua teung wun honeymoon yung yahk ja bpai tee derm tee koey fun wai reu bplao
When it’s time for your honeymoon, do you still want to go to the same place you once dreamed of?

(*) รอฟังข่าวดีจากเธอเสมอ
Ror fung kao dee jahk tur samur
I’m always waiting for good news from you
รอดูงานเลี้ยงที่เธอวางเอาไว้
Ror doo ngahn liang tee tur wahng ao wai
Waiting to see the banquet you’ve prepared
ขอให้มันได้เป็นจริงเถอะ
Kor hai mun dai bpen jing tur
I want it to come true
ความฝันและทุกๆ อย่างที่ตั้งใจ
Kwahm fun lae took took yahng tee dtung jai
Your dreams and everything you intended
แค่อยากจะเห็นความสุขของเธอไกลๆ
Kae yahk ja hen kwahm sook kaung tur glai glai
I just want to see your happiness from afar

(**) คนๆ นี้ ยังรอฟังข่าวดี ของเธออยู่
Kon kon nee yung ror fung kao dee kaung tur yoo
I’m still waiting for your good news
แค่อยากจะเห็นความสุขของเธอไกลๆ
Kae yahk ja hen kwahm sook kaung tur glai glai
I just want to see your happiness from afar
คนๆ นี้ ยังรอฟังข่าวดี ของเธออยู่
Kon kon nee yung ror fung kao dee kaung tur yoo
I’m still waiting for your good news
ไม่ต้องเชิญฉันไปหรอก ฉันไม่เป็นไร
Mai dtaung chern chun bpai rauk chun mai bpen rai
You don’t have to invite me, I’m okay

บอกกันไว้ครั้งนึง ชีวิตนี้คงมีความสุขดี
Bauk gun wai krung neung cheewit nee kong mee kwahm sook dee
You once told me that you’d be happy in this life
ถ้ามีตัวเล็ก
Tah mee dtua lek
If you were smaller
เจริญอาหารเหมือนเธอ และได้ยิ้มสวยงามมากจากเธอ
Jarern ahhahn meuan tur lae dai yim suay ngahm mahk jahk tur
A healthy appetite like yours, and a beautiful smile from you
คงจะน่ารัก
Kong ja naruk
Is cute

เป็นหญิงและชายอย่างละคน
Bpen ying lae chai yahng la kon
Everyone is their own woman and man
ยังอยากให้เป็นชื่อเดิม ที่เคยตั้งไว้หรือเปล่า
Yung yahk hai bpen cheu derm tee koey dtung wai reu bplao
Do you still want to keep your maiden name?

(*,*,**)

   

MUSIC : รัตน จันทร์ประสิทธิ์
LYRICS : รัตน จันทร์ประสิทธิ์ / ศรัณยู ชลหาญ
ARRANGED : รัตน จันทร์ประสิทธิ์
ELECTRIC PIANO : เจนพัฒน์ มนตรีเลิศรัศมี
GUITAR : บารเมษฐ์ จิรวัฒนวิจิตร / รัตน จันทร์ประสิทธิ์
SAXOPHONE : PAE SAX
BACKING VOCAL : วนิตนาถ วีรกิตติ / อดัม ฉิมมณี / ทยา แสงอรุณ
MIXED & MASTERED : รุ่งโรจน์ อุปถัมภ์โพธิวัฒน์, บัญชา เธียรกฤตย์

Title: มัธยม / Muttayom (Highschool)
English Title: “M3”
Artist: Polycat
Album: [Single]
Year: 2020

อย่าใส่ใจตอนนั้นเลย ที่ลงท้าย friendship ของเธอ
Yah sai jai dtaun nun loey tee long tai friendship kaung tur
I don’t care about that time when I ended up with your friendship
บอกว่า always be friend forever
Bauk wah always be friend forever
You told me we’d always be friends forever
แค่จำคำเขามา ที่จริงมีความรักข้างใน ยังหวั่นไหวตลอดมา
Dtae jum kum kao mah tee jing mee kwahm ruk kahng nai yung wun wai dtalaut mah
I just remembered those words, in reality, there was love inside, I was always nervous

คอยเฝ้ามอง ตั้งแต่ตอนมือถือเรา มันยังเอาไว้แค่โทร
Koy fao maung dtung dtae dtaun meu teu rao mun yung aow ai kae toh
I kept watching since our phones were only used for calling
รู้ไหมว่าเธอคือ princess ในยุคที่ยังไม่มีปุ่มให้ follow
Roo mai wah tur keu princess nai yook tee yung mai mee bpoom hai follow
Do you know you were my princess in the era before there were “follow” buttons?
มันต้องถึงเวลาบอกสักที ว่าตั้งแต่
Mun dtaung teung welah bauk suk tee wah dtung dtae
It’s time to finally tell you that since

(*) อายุไม่เท่าไหร่ ก็อยากให้ใจได้เป็นของเธอ
Ahyoo mai tao rai gor yahk hai jai dai bpen kaung tur
I was young, I wanted my heart to be yours
ก็อยากจะเจอเธอคนนี้มาตั้งนาน มารักกัน ได้ไหม
Gor yahk ja jur tur kon nee mah dtung nahn mah ruk gun dai mai
I’ve wanted to see you for so long, could you love me?
โตแล้วก็จะรอ ก็อยากให้ใจตรงกันซักที
Dtoh laeo gor ja ror gor yahk hai jai dtrong gun suk tee
We’re grown now, but I’ll wait, I want our hearts to finally be the same
ก็อยากจะมีเธอคนนี้มาตั้งนาน มารักกัน come on come on รักกันเถอะ
Gor yahk ja mee tur kon ne emah dtung nahn mah ruk gun come on come on ruk gun tur
I’ve wanted to have you for so long, come love me, come on, come on, let’s love each other

วิชาที่นั่งหลังเธอ มันก็จำได้แค่ผมเปีย นอกจากนั้นเรียนไม่รู้เรื่อง
Wichah tee nung lung tur mun gor jum dai kae pom bpia nauk jahk nun rian mai roo reuang
In the class I sat behind you, I can only remember your braids, aside from that, I didn’t learn anything
เธอคงมองข้ามไป ก็ตอนนั้นฉันแค่ไอ้เกรียนที่มันรักเธอหมดใจ
Tur kong maung kahm bpai gor dtaun nun chun kae ai grian tee mun ruk tur mot jai
You looked past me, back then, I was just a little wimp who loved you with all his heart

และบางคน ก่อนคือเพื่อนเท่านั้นเอง กลับได้เป็นคู่วิวาห์
Lae bahng kon gaun keun peuan tao nun eng glup dai bpen koo wiwah
And some people who were just friends before end up getting married
มันเหมือนจะจริงอย่างเพลงกว่าจะรักที่เรานั้นเคยได้ร้องว่า
Mun meuan ja jing yahng pleng gwah ja ruk tee rao nun koey dai raung wah
It’s like it’s true, like the song “Gwah ja Ruk” that we used to sing, that
มันต้องใช้เวลา บอกอีกที ว่าตั้งแต่
Mun dtaung chai welah bauk eek tee wah dtung dtae
It takes time, I’ll tell you again that since

(*,*)

   

MUSIC : รัตน จันทร์ประสิทธิ์
LYRICS : รัตน จันทร์ประสิทธิ์
ARRANGE : รัตน จันทร์ประสิทธิ์

Title: ขึ้นมาบนรถ / Keun Mah Bon Rot (GET INTO THE CAR)
Artist: Marsha and Polycat
Album: Gravity
Year: 2019

ฉันเองก็ไม่รู้ว่าแบบนี้ จะทำให้เธอน่ะหายดีได้หรือเปล่า
Chun eng gor mai roo wah baep nee ja tum hai tur na hai dee dai reu bplao
I don’t know if this will make you feel better or not
ก็เห็นเธออยู่คนเดียว โดยไม่มีใครข้างกาย ฉันนั้นอยาก
Gor hen tur yoo kon diao doy mai mee krai kahng gai chun nun yahk
When I see you all alone without anyone beside you, I want to

(*) พาเธอไปที่ต้องการไป จะเป็นดาวอังคารล่ะก็ตามใจ
Pah tur bpai tee dtaung gahn bpai ja ja bpen dao ungkahn la gor dtahm jai
Take you to wherever you want to go, even if it’s Mars, that’s fine
บอกฉันได้ถ้ามีทางใด ทำให้เธอลืมความทรมานใจ
Bauk chun dai tah mee tahng dai tum hai tur leum kwahm toramahn jai
You can tell me if there’s any way to make you forget your inner torture
เปิดเพลงรอไว้ เปิดแอร์รอไว้ จะดีจะร้าย ลองให้ตัวเธอ
Bpert pleng ror wai bpert air ror wai ja dee ja rai laung hai dtua tur
I’ll turn on music and wait, I’ll turn on the air conditioner and wait, be it good or bad, I’ll try it for you

(**) ได้ขึ้นมาบนรถ ไม่มีอะไรให้ต้องลังเล
Dai keun mah bon rot mai mee arai hai dtaung lung lay
Get into the car, there’s no need to hesitate
เพียงแค่อยากเห็นเธอโอเค
Piang kae yahk hen tur okay
I just want to see you okay
ปล่อยให้ลมพัดหน้าเธอ จะลดกระจกลงมา
Bploy hai lom put nah tur ja lot grajok long mah
Let the wind blow in your face, I’ll lower the window
จนเธอไม่เหลือรอยน้ำตา
Jon tur mai leua roy num dtah
Until you don’t have any tears left

(***) โบกมือไปทางซ้ายทักทาย
Bohk meu bpai tahng sai tuk tai
Wave to the left
People on the street
People on the street
ขวา Say hi ให้ Everybody in da club
Kwah say hi hai everybody in the club
To the right, say hi to everybody in the club
ซ้ายทักทาย People on the street
Sai tuk tai people on the street
To the left, say hi to people on the street
ขวา Say hi ให้กับคนที่ห่วงเธอที่สุด
Kwah say hi hai gup kon tee huang tur tee soot
To the right, say hi to the person who worries about you the most

ไหนมันเป็นแบบไหน เล่ามาซิ ฉันทำเธอให้หายดีได้หรือเปล่า
Nai mun bpen baep nai lao mah si chun tum tur hai hai dee dai reu bplao
What is it? Talk to me, can I make you feel better?
ก็เห็นเธออยู่คนเดียว โดยไม่มีใครข้างกาย ฉันนั้นอยาก
Gor hen tur yoo kon diao doy mai mee krai kahng gai chun nun yahk
When I see you all alone without anyone beside you, I want to

(*,**,***,**,***)

   

คำร้อง / ทำนอง / เรียบเรียง : รัตน จันทร์ประสิทธิ์
Chorus : วนิตนาถ วีรกิตติ
Produce : รัตน จันทร์ประสิทธิ์
Record : รัตน จันทร์ประสิทธิ์

   

Another duet project from Grammy, here’s the first release from it. I like the lyrics and the style a lot, but I wish they had chosen someone better than Marsha, or at least mixed and mastered the song better; her voice just gets lost and drowned out by the music, it’s hard to understand and doesn’t sound appealing

Title: ดูดี / Doo Dee (You Look Good)
English Title: “Pretty…Good”
Artist: Polycat
Album: [Single]
Year: 2018

ได้ดูชุดที่สั่งตัดมาพิเศษ
Dai doo choot tee sung dtut mah piset
I got to see your specially made dress
ลมที่พัดปลายผมปลิวเป็นครั้งคราว
Lom tee put bplai pom bpliew bpen krung krao
The blowing wind lifts the ends of your hair occasionally
มีคำถามว่าดูโอเครึเปล่า
Mee kum tahm wah doo okay reu bplao
You ask if you look okay
มันดูดีที่สุดเลยเว้ยแก
Mun doo dee tee soot loey woey gae
You look perfect

LIPSTICK ฉันว่าแกเหมาะกับสีแดง
Lipstick chun wah gae mor gup see daeng
Lipstick, I think red suits you
และน้ำหอมกลิ่นนี้เขาชอบแน่นอน
Lae num haum glin nee kao chaup nae naun
And he’ll like this perfume for sure
อย่าลืมส่งยิ้มแบบนี้ให้เขาทุกตอน
Yah leum song yim baep nee hai kao took dtaun
Don’t forget to smile like this at him the whole time
จะดูดีที่สุดเลยเว้ย
Ja doo dee tee soot loey woey
You’ll look perfect

(*) และถ้ากังวล ว่าเขามีใจบ้างมั้ย
Lae tah gungwon wah kao mee jai bahng mai
And if you’re worried about his feelings
Oh วิธีดู ไม่ยากอะไร วันนี้เวลาได้เจอ
Oh witee doo mai yahk arai wun nee welah dai jur
Oh, the way to tell isn’t hard, today it’s time to see

(**) แกลองมองในตาเขา ถ้ามีสายตา
Gae laung maung nai dtah kao tah mee sai dtah
Try looking in his eyes, if he has the same gaze
แบบเดียวกับฉันที่มองแกตลอดมา ก็แปลว่ารักหมดหัวใจ
Baep diao gup chun tee maung gae dtalaut mah gor bplae wah ruk mot hua jai
As I’ve always had when I look at you, it means he loves you with all his heart
แกลองประคองมือเขา ถ้ามีสัมผัส
Gae laung bprakaung meu kao tah mee sumput
Try gently taking his hand, if he has the same touch
ไม่ต่างจากครั้งที่ฉันเคยได้จับไว้ แสดงว่าเขานั้นเฝ้ารอ
Mai dtahng jahk krung tee koey dai jup wai sadaeng wah kao nun fao ror
No different from the time that I once held your hand, it shows that he’s been waiting
ทั้งชีวิตอยากกอดคนที่เขารักและห่วงใย ที่สุดเลยเว้ยแก
Tung cheewit yahk gaut kon tee kao ruk lae huang yai tee soot loey woey gae
His whole life, he’s wanted to embrace the person whom he loves and cares about the most

ตอนเปิดเพลงกำลังกอดกันเต้นรำ
Dtaun bpert pleng gumlung gaut gun dten rum
When the music starts and you’re hugging and dancing
ให้ซบอกซ้ายและฟังเสียงของหัวใจ
Hai sop auk sai lae fung siang kaung hua jai
Snuggle against the left side of his chest and listen to his heartbeat
กระซิบบอกไปว่ารักเขามากเท่าไหร่
Grasip bauk bpai wah ruk kao mahk tao rai
Whisper how much you love him
จะดูดีที่สุดเลยเว้ย
Ja doo dee tee soot loey woey
You’ll look perfect

(*,**)

ให้เป็นคืนที่ดี ลงเอยกับคนที่ฝัน ซักที
Hai bpen keun tee dee long oey gup kon tee fuk suk tee
Make it the best night, finally ending with the person of your dreams
เชื่อฉันคนดี ลุยเลยคนดี
Cheua chun kon dee looy loey kon dee
Trust me, darling, keep going, darling

(**)

ทั้งชีวิตอยากฉุดรั้ง เอาไว้ไม่ให้ไปรักใครที่ไหน แต่ต้องทนไว้ ที่เขาทำได้คือเฝ้ารอ
Tung cheewit yahk choot rung ao wai mai hai bpai ruk krai tee nai dtae dtaung ton wai tee kao tum dai keu fao ror
All his life, he’s wanted to hold you back and not let you love anyone else, but he had to endure, all he could do is wait
ทั้งชีวิตอยากกอดคนที่เขารักและห่วงใย ที่สุดเลยเว้ยแก
Tung cheewit yahk gaut kon tee kao ruk lae huang yai tee soot loey woey gae
His whole life, he’s wanted to embrace the person whom he loves and cares about the most

   

MUSIC & LYRICS : รัตน จันทร์ประสิทธิ์
ARRANGED : รัตน จันทร์ประสิทธิ์
MIXED AND MASTERED : บัญชา เธียรกฤตย์
ELECTRIC PIANO : เจนพัฒน์ มนตรีเลิศรัศมี
CHOIR : วนิตนาถ วีรกิตติ / อดัม ฉิมมณี / ทยา แสงอรุณ

   

Polycat is still killing it with their unique retro sound~
I love the bittersweet lyrics of this song, the way the singer reveals his feelings towards the girl while trying to reassure her the guy she’s with (or getting married to, as in the music video) really cares by comparing it to the way he acts around her. I also really like how Polycat has been using Blasians/African actors for their music videos for the last couple singles. It’s refreshing from the usual Eurasian/East Asian look you usually see, and nice to see that demographic getting recognition and representation. Yet another way Polycat is keeping themselves outstanding from the rest of the crowd 🙂

Title: อาวรณ์ / Ahwaun (I Care About You)
English Title: “I Want You”
Artist: Polycat
Album: [Single]
Year: 2018

ทุกปีตอนนี้ต้องหาให้เจอ
Took bpee dtaun nee dtaung hah hai jur
At this time every year, I’ve had to find
สิ่งใดเหมาะสมเป็นของขวัญให้เธอ แต่ไม่อีกแล้ว
Sing dai mor som bpen kaung kwun hai tur dtae mai eek laeo
Something suitable to be a present for you, but not anymore
ไม่มีปีไหนที่เธอจะเชิญ ให้ไปร้องเพลง HAPPY BIRTHDAY ให้ฟังอีกแล้ว (LISTEN)
Mai mee bpee nai tee tur ja chern hai bpai raung pleng happy birthday hai fung eek laeo (Listen)
There won’t be a year that you’ll invite me to sing happy birthday for you again (Listen)

(*) และวันสำคัญยังคงเป็นวันเดิม เพียงคนสำคัญที่ตรงนั้นเปลี่ยน
Lae wun sumkun yung kong bpen wun derm piang kon sumkun tee dtrong nun bplian
And your important days are still the same days, just the important person there has changed
แววตาของเธอยังคงงามดังเดิม เพียงคนได้มองข้างในนั้นเปลี่ยน
Waew dtah kaung tur yung kong ngahm dung derm paing kond ai maung kahng nai nun bplian
The look in your eyes is still as beautiful as ever, just the person who is able to look inside them has changed
แต่ใจของฉันยังคงเป็นคนเดิม รักเธอแค่ไหนจะไม่เปลี่ยน
Dtae jai kaung chun yung kong bpen kon derm ruk tur kae nai ja mai bplian
But my heart is still the same, however much I’ve loved you, it won’t change
เห็นว่าเขาได้ทำอย่างที่ฉันทำ มันจะทนไม่ไหว
Henw ah kao dai tum yahng tee chun tum mun ja ton mai wai
Seeing him doing what I used to do, I can’t take it

(**) ฉันรู้ว่าเธอจะยิ้มแบบไหน ตอนคนที่เธอรัก SURPRISE
Chun roo wah tur ja yum baep nai dtaun kon tee tur ruk surprise
I know how you smile when the person you love surprises you
ฉันยังอาวรณ์อยู่ BABY, I WANT YOU
chun yung ahwaun yoo baby I want you
I still care about you, baby, I want you
และก็รู้ว่าเธอดีใจแค่ไหน
lae gor roo wah tur dee jai kae nai
And I know how happy you are
เวลาที่เธอได้รับดอกไม้ กับข้อความว่ารักกว่าใคร
Welah tee tur dai rup dauk mai gup kor kwahm wah ruk gwah krai
When you get flowers and a message that you’re loved more than anyone else
ใครคนที่เขาบอก จะไม่ใช่ตัวฉันหรอกจำไว้
Krai kon tee kao bauk ja mai chai dtua chun rauk jum wai
The person who’s telling you that isn’t me, remember that
ฉันยังอาวรณ์อยู่ BABY, I WANT YOU
chun yung ahwaun yoo baby I want you
I still care about you, baby, I want you

ถ้าพรของฉันที่จะให้ไป
Tah paun kaung chun tee ja hai bpai
If my blessings I give to you
ศักดิ์สิทธิ์กว่าพระอาจารย์ที่ใด จะขอให้เธอ
Suk sit gwah pra ahjahn tee dai ja kor hai tur
Were holier than any monk’s, I’d ask for you
ได้มีพลังรู้ความในใจ ให้เธอรู้ไว้ ว่ายังมีใครที่รอเสมอ
Dai mee palung roo kwahm nai jai hai tur roo wai wah yung mee krai tee ror samur
To be able to have the power to know the things in my heart, I’d let you know that you still have someone waiting, always

(*,**)

เห็นว่าเขาได้ทำอย่างที่ฉันทำ มันจะทนไม่ไหว
Henw ah kao dai tum yahng tee chun tum mun ja ton mai wai
Seeing him doing what I used to do, I can’t take it

(**)

   

LYRICS & MUSIC & ARRANGED BY : รัตน จันทร์ประสิทธิ์
RECORDING ENGINEER : รัตน จันทร์ประสิทธิ์
MIXED AND MASTERED : รุ่งโรจน์ อุปถัมภ์โพธิวัฒน์
ELECTRIC PIANO : เจนพัฒน์ มนตรีเลิศรัศมี
CHOIR : วนิตนาถ วีรกิตติ / อดัม ฉิมมณี / ทยา แสงอรุณ
DIRECTED BY : รุ่งโรจน์ อุปถัมภ์โพธิวัฒน์
PRODUCTION TEAM : SMALLROOM & COMHERE PRODUCTION SUPPORT

Title: The Diary
Artist: Kor Notapol (ณฐพล ศรีจอมขวัญ) ft. Na (นะ) Polycat
Album: [Single]
Year: 2018

ในความจริงแล้วตัวฉันไม่ควรจะทำอย่างนี้ใช่หรือเปล่า
Nai kwahm jing laeo dtua chun mai kuan ja tum yahng nee chai reu bplao
I really shouldn’t be doing this, should I?
แต่ใจมันพ่ายแพ้ความอยากรู้ของตัวเอง
Dtae jai mun pai pae kwahm yahk roo kaung dtua eng
But my heart lost out to my own desire to know
ในมือตอนนี้ฉันพบความลับในใจที่เธอไม่เคยบอก
Nai meu dtaun nee chun pob kwahm lup nai jai tee tur mai koey bauk
In my hand right now, I’ve found the secrets of your heart that you’ve never told
และมันบันทึกเอาไว้ด้วยตัวเธอเอง
Lae mun bunteuk ao wai duay dtua tur eng
And they’ve been recorded by you

และน่าจะปิดมันไปตั้งนานแล้ว ทำไมฉันถึงยังถือมันอยู่
Lae nah ja bpit mun bpai dtung nahn laeo tummai chun teung yung teu mun yoo
And I should have closed it a long time ago, why am I still holding it?
ใจนึงละอาย อีกใจก็อยากรู้
Jai neung la ai eek jai gor yahk roo
One part of me is ashamed, the other wants to know

(*) จะมีเรื่องฉันบ้างไหม ซักหน้าใดหน้าหนึ่ง ประโยคเดียวที่พูดถึง แม้คำเดียวก็ได้
Ja mee reuang chun bahng mai suk nah dai nah neung bprayohk diao tee poot teung mae kum diao gor dai
Will there be anything about me? Just any one page, one sentence that talks about me, even one word is enough
ที่เจอกันวันนั้น สำคัญซักเท่าไหร่ จดบันทึกไว้บ้างไหม แม้คำเดียวก็ได้
Tee jur gun wun nee sumkun suk tao rai jot bun teuk wai bahng mai mae kum diao gor dai
How important was it when we met that day? Did you make a note of it? Even just one word is enough

ถ้าเธอได้อ่านความในใจของฉัน ไม่จำเป็นต้องหาชื่อเธอ เพราะมันจะอยู่ในทุกๆหน้าเสมอ
Tah tur dai ahn kwahm nai jai kaung chun mai jum bpen dtaung hah cheu tur pror mun ja yoo nai took took nah samur
If you could read the things in my heart, there would be no need to search for your name because it would always be on each and every page

(*)

จะมีเรื่องฉันบ้างไหม ซักหน้าใดหน้าหนึ่ง
Ja mee reuang chun bahng mai suk nah dai nah neung
Will there be anything about me? Just any one page
ประโยคเดียวที่พูดถึง(บ้างมั้ย) แม้คำเดียวก็ได้(คำเดียว คำเดียว)
Bprayohk diao tee poot teung (bahng mai) mae kum diao gor dai (kum diao kum diao)
One sentence that talks about me (Is there?) Even just one word is enough (One word, one word)
เธอจะรู้ว่าฉัน สำคัญซักเท่าไหร่ (สำคัญกับเธอมั้ย)
Tur ja roo wah chun sumkun suk tao rai (sumkun gup tur mai)
Will you know how important I am? (Am I important to you?)
เธอคิดถึงฉันบ้างมั้ย ฉันคิดถึงเธอแทบตาย (ฉันคิดถึงเธอแทบตาย)
Tur kit teung chun bahng mai chun kit teung tur taep dtai (chun kit teung tur taep dtai)
Do you think of me at all? I think about you to death (I think about you to death)

   

Written by Rattana Chanprasit/ Apiwat Uaethavornsuk/ Notapol Srichomkwan
Produced, Arranged and Performed by Notapol Srichomkwan
Mixed by Eric Ferguson @ BlueCup Music
Mastered by Eric Boulanger @ The Bakery, LA

Title: Let’s Go
Artist: Leo Lemix (Pex Zeal, Ink Waruntorn, Room39, Na Polycat, Mild vocalist, Singto Numchok)
Album: [Single]
Year: 2018

Why are you sad when your heart’s still beating?
Why are you lonely when your heart is still red?
If you want to shout, let it out, if your life needs color
If you want to shout, let it out, let the excitement start at you and me
Let the lights combine with our hearts

(*) If not tonight, then when?
If not tonight, then which night?
And not just you, not just me
We still have those people waiting for us to go
Let the days be only a dream
Come run a long distance with us tonight

Why be bashful when your heart has needs?
Why over-think things when there’s so many people ready to go with you?
If you want to shout, let it out, if your life needs color
If you want to shout, let it out, let the excitement start at you and me

It’s getting late, let’s go, Friday night
What are you waiting for? Let’s go, flip flow, as we desire
Wherever you friends are, don’t say no
However much strength you have, get ready with us
We’ll finally clink our glasses together, tonight we must run, run, run
Let the lights combine with our hearts

(*)

There doesn’t have to be a reason, there doesn’t need to be an explanation
Just bring your heart, go!

   

เนื้อเพลง: ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
ทำนอง : ณฐพล ศรีจอมขวัญ/ ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
เรียบเรียง : ณฐพล ศรีจอมขวัญ
Mixed and Mastered by พีท ตันสกุล

Title: กำแพง / Gumpaeng (Wall)
Artist: Bird Thongchai and Polycat
Album: Mini Marathon Project
Year: 2018

ถ้าเคยพบเจอ กำแพงที่ดูทั้งใหญ่และสูงชัน
Tah koey pob jur gumpaeng tee doo tung yai lae soong chun
If you’ve ever found a wall that’s both big and tall
เธอรู้หรือยัง ว่าคนสร้างมัน คือฉันเอง
Tur roo reu yung wah kon sahng mun keu chun eng
Do you know that I’m the one who built it?
หลบให้ใจได้พัก ฉันท้อเพราะรักที่ตามหา ไม่มีให้คว้า
Lop hai jai dai puk chun tor pror ruk tee dtahm hah mai mee hai kwah
It’s an escape for my heart to rest, I’m discouraged because the love I’ve been searching for isn’t within reach

และในทุกวัน ก็ฟังที่ใครเขาเตือนเขาชี้นำ
Lae nai took wun gor fung tee krai kao dtuan kao chee nam
And every day, I listen to the people reminding me, guiding me
ที่ยังไม่เจอ อาจเป็นที่ยังไม่ตาม ถึงเส้นชัย
Tee yung mai jur aht bpen tee yung mai dtahm teung sen chai
That if I still haven’t found it, I might still not have reached the finish line
จากกำแพงตรงนี้ มีรักที่ดีอยู่ทางไหน ก็ยังสับสน
Jahk gumpaeng dtrong nee mee ruk tee de eyoo tahng nai gor yung sup son
From my wall right here, I still wonder which way the good love is at

(*) ตามมาไกล แต่มันยังคงอีกไกล ฉันนั้นควรพอดีไหม
Dtahm mah glai dtae mun yung kong eek glai chun nun kuan por dee mai
I’ve come a long way, but it’s still even further, am I good enough?
กลัวจะเอาแรงพลังครั้งสุดท้ายที่มี ไปแลกกับความเสียใจ
Glua ja ao raeng palung krung soot tai tee mee bpai laek gupkwahm sia jai
I’m afraid it’ll take my last amount of strength and I’ll end up with sadness
ที่ว่าไม่เคย มีใคร รอฉันที่ตรงปลายทาง
Tee wah mai koey mee krai ror chun tee dtrong bplai tahng
If there’s never anyone waiting for me at the end

ได้ฟังเสียงเพลง บอกว่าต้องพอเสียทีกับรักนี้
Dai fung siang pleng bauk wah dtaung por sia tee gup ruk nee
I listen to music telling me that I’ve had enough of love
แต่ก็ตามด้วยเพลง อย่ากลัวจะรักถ้ายังมีหัวใจ
Dtae gor dtahm duay pleng yah glua ja ruk tah yung mee hua jai
But I also listen to music telling me not to be afraid to love if I still have a heart
ผิดหรือถูกอันไหน ให้ฉันได้เชื่อกับสิ่งใด โปรดบอกกับฉัน
Pit reu took un nai hai chun dai cheua gup sing dai bproht bauk gup chun
Is it right or wrong? Let me be able to believe in something, please tell me

อ่านดูวิธี จะเอาชนะหัวใจของฉันเอง
Ahn doo witee ja ao chana hua jai kaung chun eng
I’m searching for a way for my heart to win
แต่ก็เจอวิธี จะเอาชนะหัวใจคนอื่น ข้างข้างกัน
Dtae gor jur witee ja ao chana hua jai kon eun kahng kahng gun
But I’ve only found a way for the hearts of others around me to win
เลยไม่รู้ ต้องแพ้หรือชนะจะได้เจอ กับเธอคนนั้น
Loey mai roo dtaung pae reu chana ja dai jur gup tur kon nun
So I don’t know if I must lose or win to be able to find you

(*)

ถ้าได้รู้ว่ารักแท้รอตรงนั้น ฝันไว้สักวันอยากเห็น
Tah dai roo wah ruk tae ror dtrong nun fun wai suk wun yahk hen
If I knew if true love was waiting for me over there, I’d dream of seeing it some day
เอื้อมไม่ถึงขอแค่ใกล้ขึ้นอีกเพียงก้าวหนึ่ง จะเดินเข้าไปแม้เป็น
Euam mai teung kor kae glai keun eek piang gao neung ja dern kao bpai mae bpen
I can’t reach it, I just want to get one step closer, I’ll walk towards it, even if
ก้าวสุดท้ายก่อน ขาดใจ ยังไงจะไม่เสียดาย
Gao soot tai gaun kaht jai yung ngai ja mai sia dai
It’s my final step before I die, no matter what, I won’t regret it

   

ทำนอง : รัตน จันทร์ประสิทธิ์
เนื้อร้อง : รัตน จันทร์ประสิทธิ์
เรียบเรียง : POLYCAT
Produced by : รัตน จันทร์ประสิทธิ์
Music : รัตน จันทร์ประสิทธิ์/ POLYCAT
Drums : ธัชพล ชีวะปริยางบูรณ์
Sax : Pae Sax Mild
Recording engineer : รัตน จันทร์ประสิทธิ์/ เทอดศักดิ์ ศิริเจน
Mix and master : รุ่งโรจน์ อุปถัมภ์โพธิวัฒน์/ เทอดศักดิ์ ศิริเจน
Executive Producer : พูนศักดิ์ จตุระบุล
Vocal Director For ธงไชย แมคอินไตย์ by พูนศักดิ์ จตุระบุล

Title: คนที่เเสนธรรมดา / Kon Tee Saen Tummadah (An Extremely Average Person)
Artist: Pause ft. Na (นะ) Polycat
Album: [Single]
Year: 2018

ฉันก็เป็นคนหนึ่งเหมือนใคร
Chun gor bpen kon neung meuan krai
I’m just one person who’s like everyone else
ไม่ได้ลงมาจากฟ้าหรือดาวดวงไหน
Mai dai long mah jahk fah reu dao duang nai
I didn’t come down from the sky or any stars
ไม่ได้วิเศษหรือมีมากมาย ให้เธอได้เท่านี้เพียงหัวใจ
Mai dai wiset reu mee mahk mai hai tur dai tao nee piang hua jai
I’m not special and don’t have much, all I have for you is this; my heart

(*) ใจของฉันมันรอให้เธอรับไป
Jai kaung chun mun ror hai tur rup bpai
My heart is waiting for you to accept it
ใจของฉันที่ข้างในมีเพียงคำว่ารักแค่เก็บไว้(ให้เธอได้ยินไหม)
Jai kaung chun tee kahng nai mee piang kum wah ruk kae gep wai (hai tur dai yin mai)
My heart that’s inside has only love that I’m just keeping (for you, can you hear me?)
และจะไม่คิดมีคนอื่น ไม่คิดมีใครอีก
Lae ja mai kit mee kon eun mai kit mee krai eek
And I won’t think of having anyone else, I won’t think of having another person

(**) โปรดให้ความรักจากคนที่แสนธรรมดา
Bproht hai wkahm ruk jahk kon tee saen tummadah
Please take the love from this extremely average person
คนนี้พาเธอลอยไปแสนไกล
Kon nee pah tur loy bpai saen glai
I’ll lead you to float off so far
ให้สุดขอบฟ้าที่ตรงดวงดาว ความหวานเธอเป็นคนเติมได้ไหม
Hai soot kaup fah tee dtrong duang dao kwahm wahn tur bpen kon dterm dai mai
To the ends of the sky in the stars, can you be the person to fill my heart with sweetness?
โปรดมอบความรัก ให้คนที่แสนธรรมดา
Bproht maup kwahm ruk hai kon tee saen tummadah
Please give love to this extremely average person
คนนี้ให้ฉันได้พอเข้าใจ
Kon nee hai chun dai por kao jai
Give me enough to understand
ว่าคนอย่างฉันพอจะมีความหมาย ด้วยรัก ด้วยใจ จากเธอ
Wah kon yahng chun por ja mee kwahm mai duay ruk duay jai jahk tur
That someone like me is worth enough with your love, with your heart

เพราะว่าที่ข้างในตรงกลางหัวใจ
Pror wah tee kahng nai dtrong glahng hua jai
Because inside, right in the middle of my heart
มันไม่มีเผื่อ มีเหลือให้ใครคนไหน
Mun mai mee peua mee leua hai krai kon nai
I don’t have anything left “just in case” for anyone else
ในยามที่แดดทอดลงพื้นทราย
Nai yahm tee daet taut long peun sai
When the sunlight shines down on the sand
สดใสไม่ต่างจากยิ้มของเธอ
Sot sai mai dtahng jahk yim kaung tur
The sparkle is no different from your smile

(*,**,*,**)

 &nsbp; 

Executive Supervisor วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี
Executive Producer ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
Producer :นรเทพ มาแสง
เนื้อร้อง :ฟองเบียร์
ทำนอง :ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
เรียบเรียง :พลกฤษณ์ อินทรสมบัติ
Mastering Engineer : วีรพัฒน์ บุปผาคำ

   

Pause fits Polycat’s signature retro style very nicely!

Title: ผู้ช่วยที่ดีที่สุด / Poo Chai Tee Dee Tee Soot (The Best Man)
Artist: Polycat
Album: [Single]
Year: 2018

สิ่งที่ทำให้ฉัน นอนฝันดีทุกคืน คือการได้รู้ว่าเธอกับเขาคู่กัน
Sing tee tum hai chun naun fun dee took keun keu gahn dai roo wah tur gup kao koo gun
The thing that makes me have sweet dreams every night is knowing that you and him are soulmates
คืนนี้มีอะไร ทำฉันนอนไม่หลับ คือการได้รู้ว่าเธอกับเขา ทะเลาะกัน..
Keun nee mee arai tum chun naun mai lup keu gahn dai roo wah tur gup kao talor gun
Tonight, the thing that’s making me unable to sleep is knowing that you and he are fighting

(*) มันดูออกว่าเขานั้นรัก มีเธออยู่ในใจทุกตรง (ในใจเขาคงสักรูปเธอ)
Mun doo auk wah kao nun ruk mee tur yoo nai jai took dtrong (nai jai kao kong suk roop tur)
I can tell that he loves you, he has you filling his heart (you’re the only thing in his heart)
คนดีแบบนี้เธอคงพบเจอไม่ได้ง่ายๆ
Kon dee baep nee tur kon pob jur mai dai ngai ngai
You don’t find a good guy like this so easily
เธอต้องมั่นคงเข้าไว้ มีคนมาเอาใจมากมาย
Tur dtaung munkong kao wai mee kon mah ao jai mahk mai
You must be certain, there’s so many guys who come trying to please you
เก็บใจให้รักที่ดีเพราะวันพรุ่งนี้ …แล้วเธอจะพบว่า
Gep jai hai ruk tee dee pror wun proong nee laeo tur ja pob wah
Keep your heart for the best love, because tomorrow you’ll find that

(**) เขาอยู่ตรงนั้น หันไป หันไป ขอเธออย่าเพิ่งมองใคร
Kao yoo dtrong nun hun bpai hun bpai kor tur yah perng maung krai
He’s right there, turn around, turn around, please don’t look at anyone else
กำลังกลับมาคืนดี อีกไม่กี่นาที เธอรอเขาได้ไหม
Gumlung lgup mah keun dee eek mai gee nahtee tur ror kao dai mai
You’ll make up again pretty soon, please wait for him
อย่าได้หวั่นไหว หันไป หันไป ขอเธออย่าเพิ่งมองใคร
Yah dai wun wai hun bpai hun bpai kor tur yah perng maung krai
Don’t be shaken, turn around, turn around, please don’t look at anyone else
จะมาแค่เพียงคอยเตือน ให้เธออย่าลืมเลือนว่ามีคนที่รัก
Ja mah kae piang koy dteuan hai tur yah leum leuan wah mee kon tee ruk
I’m just here to remind you not to forget that you have someone who loves you
และรอเธอตรงนั้น อย่าหันมาที่ตรงนี้ ให้เขาได้เป็นคนซับน้ำตา อย่าเพิ่งหันมา อย่าหันมา
Lae ror tur dtrong nun yah hun mah tee dtrong nee hai kao dai bpen kon sup num dtah yah perng hun mah yah hun mah
And is waiting for you over there, don’t turn this way, leaving him to dry his tears, don’t turn this way, don’t turn this way

มีคนอยู่สองแบบ คนที่มีความรัก กับคนที่มันแฮปปี้ตอนได้เห็น คนรักกัน…
Mee kon yoo saung baep kon tee mee kwahm ruk gup kon tee mun happy dtaun dai hen kon ruk gun
There’s two kinds of people; the people who are in love, and the people who are happy when they see people in love

(*,**)

แล้วจะพบว่าเขารออยู่ตรงนั้น
Laeo ja pob wah kao ror yoo dtrong nun
And you’ll find that he’s waiting over there

(**)

และรอเธอตรงนั้น อย่าหันมาที่ตรงนี้ ให้เขาได้เป็นคนซับน้ำตา อย่าเพิ่งหันมา อย่าหันมา
Lae ror tur dtrong nun yah hun mah tee dtrong nee hai kao dai bpen kon sup num dtah yah perng hun mah yah hun mah
And is waiting for you over there, don’t turn this way, leaving him to dry his tears, don’t turn this way, don’t turn this way

   

A nice song for anyone who has ever had to help their friends relationship stay together while refusing their significant other’s advances. They say the girl’s boyfriend is “the best guy” and she should stay with him, but they’re the best for not getting involved and keeping them together 🙂