Room39

All posts tagged Room39

Title: บอกตัวเอง / Bauk Dtua Eng (I Tell Myself)
Artist: Room39 ft. Pong Hin Lek Fai (โป่ง ปฐมพงศ์)
Album: [Single]
Year: 2018

รู้ว่าไม่มีหวัง ที่จะรั้งให้เธอกลับมา
Roo wah mai mee wung tee ja rung hai tur glup mah
I know that it’s hopeless to pull you back
แต่ส่วนลึกในใจไม่รู้ทำไม
Dtae suan leuk nai jai mai roo tummai
But deep down in my heart, I don’t know why
เธอยังอยู่ข้างในนั้น
Tur yung yoo kahng nai nun
You’re still inside it
แม้ว่าจบไปแล้วเนิ่นนานเท่าไร
Mae wah jop bpai laeo nern nahn tao rai
Even though it’s been over for a long time already

(*) บอกตัวเองว่าเราต้องลืมเรื่องราวที่ผ่าน
Bauk dtua eng wah rao dtaung leum reuang rao tee pahn
I tell myself that I must forget the stories of the past
แม้ความจริงทรมานและไม่มีวันไหนไม่คิดถึงเธอ
Mae kwahm jing toramahn lae mai mee wun nai mai kit teung tur
Even though in reality it’s torture and there will never be a day that I don’t think of you
บอกตัวเองต้องมีสักวันรักคงจะเลือนไป
Bauk dtua eng dtaung mee suk wun ruk kong ja leuan bpai
I tell myself that there must be some day that my love for you will fade away
แม้ความจริงในหัวใจ
Mae kwahm jing nai hua jai
Even though in reality, in my heart
ยังไม่รู้ว่าจะลืมเธอได้อย่างไร
Yung mai roo wah ja leum tur dai yahng rai
I still don’t know how I’ll be able to forget you

เหลือแค่เพียงความหลัง กับฝันที่พังทลาย
Leua kae piang kwahm lung gup fun tee pung talai
All that’s left is only the past and broken dreams
แต่ส่วนลึกในใจไม่รู้ทำไม
Dtae suan leuk nai jai mai roo tummai
But deep down in my heart, I don’t know why
เธอยังอยู่ในความคิด
Tur yung yoo nai kwahm kit
You’re still in my thoughts
แม้ไม่มีสิทธ์จะคิดถึงเธอต่อไป
Mae mai mee sit ja kit teung tur dtor bpai
Even though I don’t have the right to keep thinking about you

(*)

ทุกคืนและวันที่ผ่าน
Took keun lae wun tee pahn
Every day and night that passes
แม้จะเนิ่นนานเท่าไหร่
Mae ja nern nahn tao rai
No matter how long it’s been
เรื่องราวของเธอและฉัน
Reuang rao kaung tur lae chun
The memories of you and me
ยังไม่มีวันที่มันจะลบเลือนหมดไป
Yung mai mee wun tee mun ja lop leuan mot bpai
Still have never been erased

(*,*)

   

เนื้อร้อง/ทำนอง : แว่นใหญ่
Produced : ติณณ์ นภาลัย, แว่นใหญ่, Monik
Vocal Director : สุธี แสงเสรีชน
Mixed and Mastered : พีท ตันสกุล

Title: Let’s Go
Artist: Leo Lemix (Pex Zeal, Ink Waruntorn, Room39, Na Polycat, Mild vocalist, Singto Numchok)
Album: [Single]
Year: 2018

Why are you sad when your heart’s still beating?
Why are you lonely when your heart is still red?
If you want to shout, let it out, if your life needs color
If you want to shout, let it out, let the excitement start at you and me
Let the lights combine with our hearts

(*) If not tonight, then when?
If not tonight, then which night?
And not just you, not just me
We still have those people waiting for us to go
Let the days be only a dream
Come run a long distance with us tonight

Why be bashful when your heart has needs?
Why over-think things when there’s so many people ready to go with you?
If you want to shout, let it out, if your life needs color
If you want to shout, let it out, let the excitement start at you and me

It’s getting late, let’s go, Friday night
What are you waiting for? Let’s go, flip flow, as we desire
Wherever you friends are, don’t say no
However much strength you have, get ready with us
We’ll finally clink our glasses together, tonight we must run, run, run
Let the lights combine with our hearts

(*)

There doesn’t have to be a reason, there doesn’t need to be an explanation
Just bring your heart, go!

   

เนื้อเพลง: ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
ทำนอง : ณฐพล ศรีจอมขวัญ/ ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
เรียบเรียง : ณฐพล ศรีจอมขวัญ
Mixed and Mastered by พีท ตันสกุล

Title: คิดถึงเสมอ / Kit Teung Samur (I Always Miss You)
Artist: Lipta ft. O Room39
Album: [Single]
Year: 2018

เเต่ละวัน ที่ผ่านพ้นนั้นช่างยาวนาน
Dtae la wun tee pahn pon nun chahng yao nahn
Each day that passes by is so long
ไม่ได้เหมือนที่เธอนั้นบอก ว่าไม่นานก็คงหายดี
Mai dai meuan tee tur nun bauk wah mai nahn gor kong hai dee
It’s not like you told me, that soon things would get better
ยังไม่ชินกับเวลา ที่มองไปเเล้วไม่มีเธอ
Yung mai chin gup welah tee maung bpai laeo mai mee tur
I’m still not used to looking and not seeing you
ยังคงคิดถึงเธอตลอด
Yung kong kit teung tur dtalaut
I still always miss you
เเม้ว่าเธอต้องการให้ลืม
Mae wah tur dtaung gahn hai leum
Even though you want me to forget

(*) พยายาม จะเเข็งใจ ก้าวเดินต่อไปทุกวัน
Payayahm ja kaeng jai gao dern dtor bpai took wun
I try to be strong and continue on every day
แต่ไม่รู้ว่าทุกวันของเธอนั้น
Dtae mai roo wah took wun kaung tur nun
But I don’t know if your every day
เเตกต่างจากฉันบ้างไหม
Dtaek dtahng jahk chun bahng mai
Is different from mine

(**) ถ้าในวันนี้เธอเป็นสุขกับใครๆ
Tah nai wun nee tur bpen sook gup krai krai
If you’re happy with someone else today
ฉันก็ยินดีทั้งหัวใจไปกับเธอ
Chun gor yin dee tung hau jai bpai gup tur
I’m truly happy for you
เเม้ว่าเราต้องจบไป
Mae wah rao dtaung jop bpai
Even though we must end
เเละถ้าในวันนี้เธอไม่สุขสบายใจ
Lae tah nai wun nee tur mai sook sabai jai
And if today you’re not too well
ยังคิดถึงคนๆนี้ยังไงแค่กลับมา
Yung kit teung kon kon nee yung ngai kae glup mah
And still miss me, no matter what, just come back
มาหากัน เพราะว่าฉัน นั้นคิดถึงเธอเสมอ
Mah hah gun pror wah chun nun kit teung tur samur
Come and see me, because I always miss you

หากจะมองว่าเวลา อาจจะทำให้ลืมวันเก่า
Hahk ja maung wah welah aht ja tum hai leum wun gao
If you expect time to make you forget about the old days
ไม่อยากนึกถึงเรื่องของเรา ฉันจะยอมเข้าใจด้วยดี
Mai yahk neuk teung reaung kaung rao chun ja yaum kao jai duay dee
And you don’t want to think about our story, I’m perfectly willing to understand

(*,**,**)

   

Produced : Lipta
Lyrics and Composition : O Room39
Arranged : Tin Napalai and Lipta

Title: แค่ฉันมีเธอ / Kae Chun Mee Tur (Just Having You)
English Title: “Finn”
Artist: Room39
Album: [Single]
Year: 2017

แค่ฉันมีเธอ ข้างๆ กัน อย่างวันนี้
Kae chun mee tur kahng kahng gun yahng wun nee
Just having you beside me like today
Just You And Me ฉันก็ Finn ไปได้ทุกวัน
Just you and mee chun gor finn bpai dai took wun
Just you and me, I’m fantastic every day

อยากให้เธอได้รับรู้ว่าฉันดีใจ
Yahk hai tur dai rup roo wah chun dee jai
I want you to realize
มากเท่าไหร่ที่ได้เจอเธอ
Mahk tao rai tee dai jur tur
How happy I am to have been able to meet you
วันที่เคยเหงาและเดียวดาย
Wun tee koey ngao lae diao dai
The days I once was lonely and alone
เปลี่ยนแปลงไปเพราะว่ามีเธอ
Bplian bplaeng bpai pror wah mee tur
Have changed because I have you
ที่ทำให้ฉันนั้นได้เข้าใจ
Tee tum hai chun nun dai kao jai
Who made me understand
ว่าความจริงแล้วตลอดมา
Wah kwahm jing laeo dtalaut mah
The truth all along
ที่ฉันนั้นต้องการก็คือเธอและเธอคนเดียว
Tee chun nun dtaung gahn gor keu tur lae tur kon diao
That what I need is you and you alone

(*) ไม่ว่าใครจะดีสักเท่าไหร่ฉันไม่สนใจ
Mai wah krai ja dee suk tao rai chun mai son jai
No matter how good anyone else is, I don’t care

(**) แค่ฉันมีเธอ ข้างๆ กัน อยู่ตรงนี้
Kae chun mee tur kahng kahng gun yoo dtrong nee
Just having you right here beside me
Right Here With Me ฉันก็ Finn ไปได้เสมอ
Right here with mee chun gor fin bpai dai samur
Right here with me, I’m always fantastic
แค่ฉันมีเธอ ข้างๆ กัน อย่างวันนี้
Kae chun mee tur kahng kahng gun yahng wun nee
Just having you beside me like today
Just You And Me ฉันก็ Finn ไปได้ทุกวัน
Just you and me chun gor fin bpai dai took wun
Just you and me, I’m fantastic every day

ไม่ว่านานเท่าไร ก็จะไม่เปลี่ยนใจ
Mai wah nahn tao rai gor ja mai bplian jai
No matter how long it’ll be, I won’t change my mind
และก็จะยังรักไม่ว่ายังไง
Lae gor ja yung ruk mai wah yung ngai
And will still love you, no matter what
จะมีเพียงแต่เธอ จะเฝ้ามองแต่เธอ
Ja mee piang dtae tur ja fao maung dtae tur
I’ll have only you, I’ll only look at you
และจะไม่มีเหลือที่ว่างให้ใคร
Lae ja mai mee leua tee wahng hai krai
And there won’t be any space left for anyone else
ขอแค่ในทุกๆวัน ฉันได้มีเธอข้างกัน
Kor kae nai took took wun chund ai mee tur kahng gun
I just ask that I can have you beside me every day
แค่เท่านี้ที่หวังให้เป็นดั่งใจ
Kae tao nee tee wung hai bpen dung jai
Just this is all I hope for
แค่ได้ยืนตรงนี้ อยู่กับเธอคนนี้
Kae dai yeun dtrong nee yoo gup tur kon nee
Just being able to stand right here, to be with you
มันก็ดีพอแล้วไม่ว่ายังไง
Mun gor dee por laeo mai wah yung ngai
Is good enough already, no matter what

(*,**)

   

Produced by : สุธี แสงเสรีชน
เนื้อร้อง/ทำนอง: โอฬาร ชูใจ (แว่นใหญ่)
เรียบเรียง: สุธี แสงเสรีชน, ติณณ์ นภาลัย, Room39
Drum: Kevin biddle
Bass: Chakrapower
Keyboard : ติณณ์ นภาลัย
Gutar: โอฬาร ชูใจ (แว่นใหญ่)
Mixdown & Mastering : สุธี แสงเสรีชน

Title: รักตัวเอง / Ruk Dtua Eng (Love Yourself)
Artist: Room39
Album: [Single]
Year: 2017

อยากรู้ว่าเพราะอะไร คนที่น่ารักและก็จริงใจ
Yahk roo wah pror arai kon tee naruk lae gor jing jai
I want to know why people who are cute and sincere
ต้องเสียน้ำตาให้ใครที่เค้าไม่รัก และไม่สนใจ
Dtaung sia num dtah hai krai tee kao mai ruk lae mai son jai
Must lose tears over someone who doesn’t love them and doesn’t care about them
รู้ดีว่าเธอรักเขา และยังคงหวังว่าเขาจะเปลี่ยนไป
Roo dee wah tur ruk kao lae yung kong wung wah kao ja bplian bpai
I know full well that you love him and still hope that he’ll change
เฝ้ารอนานสักแค่ไหน ไม่มีอะไรที่เขาจะเปลี่ยน
Fao ror nahn suk kae nai mai mee arai tee kao ja bplian
However long you wait, nothing about him will change

ยังมั่นคงอดทนเรื่อยมาแต่ไม่มีความหมายกับเขาเลย
Yung mun kong ot ton reuay mah dtae mai mee kwahm mai gup kao loey
You’re still set on continuing to endure this, but it’s meaningless to him

(*) ให้เขาหมดใจ เขานั้นยิ่งไม่สนใจแม้พยายามทุ่มเทชีวิตให้ไป
Hai kao mot jai kao nun ying mai son jai mae payayhm toom tay cheewit hai bpai
You’ve given him your entire heart, but the more he doesn’t care about you, even though you’ve tried to devote your life to him
ให้เขาหมดใจ แต่ไม่รู้ว่าเขาหมดใจ (แต่ไม่รู้ว่าเขาไม่เหลือใจ)
Hai kao mot jai dtae mai roo wah kao mot jai (dtae mai roo wah kao mai leua jai)
You’ve given him your entire heart, but you don’t realize that he doesn’t have any feelings for you (but you don’t realize that he doesn’t have any feelings left for you)
คงถึงเวลาต้องรักตัวเองสักที
Kong teung welah dtaung ruk dtua eng suk tee
It’s time for you to finally love yourself

ปาดน้ำตาแล้วฟังฉัน คนที่เฝ้าดูเธอช้ำ
Bpaht num dtah laeo fung chun kon tee fao doo tur chum
Brush away your tears and listen to me, the person who was been watching you suffer
เห็นทุกครั้ง ซ้ำแบบนั้น มันไม่โอเค
Hen took krung sum baep nun mun mai okay
Every time I see it, it’s always the same like that, it’s not okay
หากเขาไม่รัก เธอควรหยุดพัก
Hahk kao mai ruk tur kuan yoot puk
If he doesn’t love you, you should take a break
ทุ่มเทมากแค่ไหน เธอก็โดนเท
Toom tay mahk kae nai tur gor dohn tay
However much you’ve devoted to him, you’ve been dumped
เพราะเธอ ควรเจอคนที่ดีกว่า
Pror tur kuan jur kon tee dee gwah
Because you should find someone better
เพราะเธอ เป็นคนที่มีค่า
Pror tur bpen kon tee mee kah
Because you’re worth it
แค่เธอ เก็บเอาหัวใจคืนมา กลับมาเพื่อรักตัวเอง
Kae tur gep ao hua jai keun mah glup mah peua ruk dtua eng
Just take your heart back and love yourself

(**) Hey เธอ อยากจะรักใคร รักไปแต่ต้องรักตัวเอง
Hey tur yahk ja ruk krai ruk bpai dtae dtaung ruk dtua eng
Hey, you, if you want to love someone else, go ahead, but you have to love yourself
Hey เธอ อยากจะรักใคร รักไปแต่ต้องรักตัวเอง
Hey tur yahk ja ruk krai ruk bpai dtae dtaung ruk dtua eng
Hey, you, if you want to love someone else, go ahead, but you have to love yourself
Hey เธอ อยากจะรักใคร รักไปแต่ต้องรักตัวเอง
Hey tur yahk ja ruk krai ruk bpai dtae dtaung ruk dtua eng
Hey, you, if you want to love someone else, go ahead, but you have to love yourself
Hey เธอ อยากจะรักใคร รักไปแต่ต้องรักตัวเอง
Hey tur yahk ja ruk krai ruk bpai dtae dtaung ruk dtua eng
Hey, you, if you want to love someone else, go ahead, but you have to love yourself

(*)

แค่เธอ เก็บเอาหัวใจคืนมา กลับมาเพื่อรักตัวเอง
Kae tur gep ao hua jai keun mah glup mah peua ruk dtua eng
Just take your heart back and love yourself

(**,*)

   

เนื้อร้อง : โอฬาร ชูใจ (แว่นใหญ่)
ทำนอง : Room39
เรียบเรียง : สุธี แสงเสรีชน, ROOM39
Produced : สุธี แสงเสรีชน
Co-Produced : กฤช วิรยศิริ

Title: อย่างที่ฉันเป็น / Yahng Tee Chun Bpen (As I Am)
English Title: “See the Real Me”
Artist: Room 39
Album: Clean & Clear commercial
Year: 2017

ไม่รู้ว่าฉันต้องทำยังไง
Mai roo wah chun dtaung tum yung ngai
I don’t know what I must do
ให้เขาคนนั้นเข้ามาสนใจ
Hai kao kon nun kao mah son jai
To make that person insterested
คนอย่างฉันที่ไม่ดีพร้อม ไม่เลิศเลอ
Kon yahng chun tee mai dee praum mai lurt lur
A person like me who isn’t amazing or wonderful
ก็รู้ว่าฉันนั้นไม่เหมือนใคร
Gor roo wah chun nun mai meuan krai
I know that I’m unlike anyone else
และฉันนั้นก็ไม่ค่อยมั่นใจ
Lae chun nun gor mai koy mun jai
And I’m not very confident
กับสิ่งที่เป็น ที่ใครมอง ไม่ดีพอ
Gup sing tee bpen tee krai maung mai dee por
With the things I am that others see as being not good enough

(*) แต่เหมือนยิ่งเปลี่ยนตัวเองเท่าไร
Dtae meuan ying bplian dtua eng tao rai
But the more I change myself
ก็เหมือนยิ่ง เหนื่อยที่ต้องเหมือนใคร
Gormeuan ying neuay tee dtaung meuan krai
It’s like the more tired I am of having to be like everyone else

(**) สักวัน และจะมีสักวัน
Suk wun lae ja mee suk wun
One day, and there will be one day
อยากให้เธอได้มองหัวใจ ข้างในที่มี
Yahk hai tur dai maung hua jai kahng nai tee mee
I want you to look at the heart I have inside
จะพบความงดงามในใจฉัน
Ja pob kwahm ngot ngahm nai jai chun
You’ll find beauty in my heart
อยากให้เธอรักกัน จากข้างในตัวตนที่มี
Yahk hai tur ruk gun jahk kahng nai dtua dton tee mee
I want you to love me for what I have inside
อย่างที่ฉันเป็น ขอแค่เธอมองเห็นกัน
Yahng tee chun bpen kor kae tur maung hen gun
I just want you to see me as I am

เป็นอย่างที่เธอเป็นนั้นอาจไม่ใช่แบบใครฝัน
Bpen yahng tee tur bpen nun aht mai chai baep krai fun
Be who you are, not who people dream you should be
ไม่ต้องฝืนแสร้งไปเพื่อใคร
Mai dtaung feun saraeng bpai peua krai
There’s no need to force yourself to pretend for anyone else
แต่ให้เธอจงรู้ไว้ว่าสักวันที่ใครรัก
Dtae hai tur jong roo wai wah suk wun tee krai ruk
But I want you to keep in mind that some day, when someone loves you
เขาจะรักรักเธอที่ใจ อย่าไปเปลี่ยนแปลง
Kao ja ruk ruk tur tee jai yah bpai bplian bplaeng
They’ll love you for your heart, don’t change yourself
กลายเป็นแบบใคร เพื่อให้เขานั้นมาสนใจ
Glai bpen baek krai peua hai kao nun mah son jai
To be like anyone else so that person will take interest in you
แต่ไม่ใช่เธอ ให้เขาได้มองอย่างที่เธอเป็นของเธอ
Dtae mai chai tur hai kao dai maung yahng tee tur bpen kaung tur
That’s not you, let them see you as you are

(***) One day you’ll see the real me
One day you’ll see the real me
One day you’ll see the real me

(****) อยากให้เธอได้มองอย่างที่ฉันเป็น
Yahk hai tur dai maung yahng tee chun bpen
I want you to see me as I am

(*,**,***,****)

Title: ระบายเฉยๆ / Rabai Choey Choey (A Passive Rant)
Artist: Room39
Album: Room39
Year: 2011

เธอก้มหน้าอมยิ้มและหัวเราะตลอดเวลา
Tur gom nah aum yim lae hua ror dtalaut welah
You always lower your head, smile, and laugh
ไม่ว่า เรานั้น จะไปใกล้ไกลแค่ไหน
Mai wah rao nun ja bpai glai glai kae nai
No matter how near or far we go
เดี๋ยวซ้ายกด เดี๋ยวขวากด และยังไม่พอยังไม่หมด
Diao sai got diao kwah got lae yung mai por yung mai mot
One moment you’re clicking to the left, then you’re clicking to the right, and it’s still not enough, you’re still not done
ต้องถ่ายรูปก่อนกินอาหารทุกครั้งไป
Dtaung tai roop gaun gin ahhahn took krung bpai
You must take a picture every time before you eat

ทีแรกก็คิด ว่าคงไม่นาน ก็คงจะเบื่อไปเอง
Tee raek gor kit wah kong mai nahn gor kong ja beua bpai eng
At first I thought you’d quickly get tired of it
แต่เพียงไม่นานเมื่อตัวเธอนั้นได้ลองเล่นเกม
Dtae piang mai nahn meua dtua tur nun dai laung len game
But pretty soon, whenever you try playing a game
เธอก็ติด อย่างจั๋งหนับ
Tur gor dtit yahng jung nup
You’re glued to it like sticky sap
แถมเธอยังไม่ยอมรับว่าเธอติดมันทั้งๆ
Taem tur yung mai yaum rup wah tur dtit mun tung tung
And on top of that, you refuse to admit that you’re addicted to it
ที่สองมือนั้นกดมันเต็มๆ
Even though your other hand never stops clicking

(*) ฉันก็ได้แต่รอ แต่รอ รอเธอนั้นเงยหน้า
Chun gor dai dtae ror dtae ror ror tur nun ngoey nah
I can only wait, only wait, wait for you to raise your head
เพื่อเพียงจะได้สบตาและ ได้สื่อสารกันบ้าง
Peua piang ja dai sop dtah lae dai seu sahn gun bahng
Just to be able to make eye contact and communicate

(**) ที่เธอถือในมือมันเป็นแค่โทรศัพท์
Tee tur teu nai meu mun bpen kae torasup
You always have your phone in your hand
เอาไว้รับสายส่งข้อความเท่านั้น
Ao wai rup sai song kor kwahm toa nun
Only answering calls and sending messages
ไม่ใช่แฟน no no no ไม่ใช่แฟน
Mai chai faen no no no mai chai faen
It’s not your lover, no no no, it’s not your lover

(***) อยากให้รู้ว่าในมือเธอมันเป็นแค่โทรศัพท์
Yahk hai roo wah nai meu tur mun bpen kae torasup
I want to let you know that you only have a phone in your hand
ไม่ได้รักเธอจริงอย่างใจของฉัน
Mai dai ruk tur jing yahng jai kaung chun
It can’t really love you like my heart can
ไม่ใช่แฟน เอามาแทนฉันไม่ได้
Mai chai faen ao mah taen chun mai dai
It’s not your lover, you can’t use it to replace me

ฉันก็รู้ว่าเธอไม่ได้นอกใจอะไร
Chun gor roo wah tur mai dai nauk jai arai
I know you’re not cheating on me
หรือว่าไปพูดไปคุยกับใครที่ไหนทำให้ฉันเสียใจ
Reu wah bpai poot bpai kooey gup krai tee nai tum hai chun sia jai
Or talking with anyone who would make me upset
แต่ทุกครั้งที่ฉันเรียก เธอไม่ได้ยินที่ฉันเรียก
Dtae took krung tee chun riak tur mai dai yin tee chun riak
But every time I call for you, you don’t hear me
เธอกลับก้มหน้าก้มตา กดซ้ายกดขวา จนฉันไม่รู้ต้องทำอย่างไร
Tur glup gom nah gom dtah got sai got kwah jon chun mai roo dtaung tum yahng rai
You go back to lowering your head and lowering your eyes, clicking to the left, clicking to the right, until I don’t know what to do

(*,**,***,**,***)

Title: อย่าให้ฉันคิด / Yah Hai Chun Kit (Don’t Let Me Think)
Artist: Room39
Album: [Single]
Year: 2016

ได้ฟังเรื่องราวของเธอ กับความรักที่กำลังจะจบลง
Dai fung reuang rao kaung tur gup kwahm ruk tee gumlung ja jop long
I’ve heard your story about your love that’s about to end
คงมีแค่ความเป็นห่วง จากคนที่เป็นเพียงเพื่อนจะเหมาะสม
Kong mee kae kwahm bpen huang jahk kon tee bpen paing peuan ja mor som
I have only concern from a person who’s only a suitable friend

(*) แต่เหมือนว่าในบางครั้ง ที่เธอจ้องมองฉัน
Dtae meuan wah nai bahng krung tee tur jaung maung chun
But sometimes when you stare at me
คล้ายว่าเธอจะต้องการเป็นมากกว่านั้น
Klai wah tur ja dtaung gahn bpen mahk gwah nun
It’s like you want to be more than that
และฉันก็เป็นแค่เพื่อนคนหนึ่ง ซึ่งภายในใจ
Lae chun gor bpen kae puean kon neung seung pai nai jai
And I’m just a friend who, in their heart,
นั้นสับสนและยังมีคำถาม
Nun sup son lae yung mee kwahm
Is feeling mixed up and still has some questions

(**) อยากจะรู้เพียง ถ้าไม่มีเขาแล้วเราจะรักกันมั้ย
Yahk ja roo piang tah mai mee kao laeo rao ja ruk gun mai
I only want to know, if you didn’t have her, would we love each other?
หรือแค่ตัวฉันคนเดียวที่คิดฝันไป
Reu kae dtua chun kon diao tee kit fun bpai
Or is it just me who has been dreaming
จนไกลแสนไกล ว่าเธอนั้นให้ความหวัง
Jon glai saen glai wah tur nun hai kwahm wung
So far ahead, that you’ve been giving me hope?
อยากจะรู้แค่เพียง ถ้าจบกับเขาแล้วเราจะรักกันมั้ย
Yahk ja roo kae piang tah jop gup kao laeo rao ja ruk gun mai
I only want to know, if you end things with her, will we love each other?
อย่าปล่อยให้ฉันเฝ้ารอและคิดฝันไกล
Yah bploy hai chun fao ror lae kit fun glai
Don’t leave me waiting and dreaming too far
คนเดียวเรื่อยไป ถ้าเธอนั้นไม่ต้องการ
Kon diao reuay bpai tah tur nun mai dtaung gahn
Continuously alone, if you don’t want me
อย่าให้ฉันคิดไปเอง
Yah hai chun kit bpai eng
Don’t let me think by myself

อาจเป็นฉันที่คิดเกินไป อ่อนไหวเพราะเพียงแค่คำว่าใกล้ชิด
Aht bpen chun tee kit gern bpai aun wai pror piang kae kum wah glai chit
It might be me who’s thinking too far, weakened only by the word “close”
ที่ปรึกษาแค่เพื่อนสนิท เธออาจไม่คิดมากเกินจนเลยไปอย่างฉัน
Tee bpreuk sah kae peuan sanit tur aht mai kit mahk gern jon loey bpai yahng chun
Your consultant is only a close friend, you probably aren’t thinking too far into it like me

(*,**)

อยากจะรู้เพียง ถ้าไม่มีเขาแล้วเราจะรักกันมั้ย
Yahk ja roo piang tah mai mee kao laeo rao ja ruk gun mai
I only want to know, if you didn’t have her, would we love each other?

   
เนื้อเรื้อง/ทำนอง: แว่นใหญ่
เรียบเรียง: Room39, กฤช วิริยศิริ
โปรดิวเซอร์: สุธี แสงเสรีชน

Giving the male vocals of the group a rest while the female vocals covers this new release, eh? Not a bad sound, though the lyrics are your average I-have-a-crush-on-my-unavailable-friend. The couple in the music video are perfectly awkward for the situation, though, and nicely portray the confusing signals such a matter usually gives off. I also like how it ended with things still unanswered, as sometimes in life we never get the answers to things we wonder about. Not a bad release for these guys~

Title: Restart
Artist: Room39
Album: [Single]
Year:

พยายามเท่าไร ก็ยังกลับมาตรงที่เดิมไม่เคยไปไหนพ้น
Payayahm tao rai gor yung glup mah dtrong tee derm mai koey bpai nai pon
However much I try, I still end up returning to the same place, never escaping
รู้แล้วว่าเลิกกันต้องอดทน เข้าใจว่ารักเธอมากแค่ไหนก็ตอนนี้
Roo laeo wah lerk gun dtaung ot ton kao jai wah ruk tur mahk kae nai gor dtaun nee
I know that we’ve broken up and I must endure it, I understand how much I loved you, but now

(*) ยังคิดถึงเสียงหัวเราะและรอยยิ้มที่อ่อนหว­าน ประกอบภาพรวมเป็นเธอ
Yung kit teung siang hua ror lae roy yim tee aun wahn bpragaup pahp ruam bpen tur
I still think of the sound of your laugh and your sweet smile, and it comes together to create your image
ยังคิดถึงไม่ไปไหน ไม่ว่านานสักเท่าไร ก็ไม่มีใครทั้งนั้น ที่แทนเธอได้
Yung kit teung mai bpai nai mai wah nahn suk tao rai gor mai mee krai tung nun tee taen tur dai
I still miss you and haven’t gone anywhere, no matter how long it’s been, no one can replace you

(**) ลองดูอีกทีได้ไหม เริ่มต้นอีกทีได้ไหม หากเธอยังรักกัน
Laung doo eek tee dai mai rerm dton eek tee dai mai hahk tur yung ruk gun
Can we try it again? Can we start over once more? If you still love me
ลองดูอีกทีได้ไหม Restart อีกทีได้ไหม อีกแค่สักครั้ง
Laung doo eek tee dai mai restart eek tee dai mai eek kae suk krung
Can we try it again? Can we restart once more? Just one more time
แค่เพียงโอกาสได้แก้ตัว กับฉันที่เพิ่งรู้ตัว ว่าเคยได้ทำพลาดไป
Kae piang ohgaht dai gae dtua gup chun tee perng roo dtua wah keoy dai tum plaht bpai
Just one chance to fix myself, who just realized how I screwed up

ยังมีอีกหลายที่ ที่อยากไป อยากใช้เวลากับเธอให้นานกว่านี้
Yung mee eek lai tee tee yahk bpai yahk chai welah gup tur hai nahn gwah nee
There’s still many more place that I want to go, I want to spend a longer time with you than this
ถ้าฉันนั้นได้มีโอกาสอีก จะทำให้ดีกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา
Tah chun nun dai mee ohgaht eek ja tum hai dee gwah took krung tee pahn mah
If I can have another chance, I’ll everything better than the past

(*,**,**)

   
ทำนอง : Room39 & โซ่ ETC ( แมนลักษณ์ ทุมกานนท์ )
เนื้อร้อง : แทน Lipta ( ธารณ ลิปตพัลลภ )
โปรดิวเซอร์ : สุธี แสงเสรีชน
เรียบเรียง : กฤช วิรยศิริ ,Room39
Mixed and Mastered : สุธี แสงเสรีชน
Keyboard : มด Shining Star ( ภูดินันท์ ดีสวัสดิ์มงคล )

Title: ความจริง / Kwahm Jing (Truth)
Artist: Room39
Album: [Single]
Year: 2015

วันนี้เธอยังเหมือนเดิม สวยงามและสดใส
Wun nee tur yung meuan derm suay ngahm lae sot sai
Today you’re still the same; bright and beautiful
เนิ่นนานแม้จากกันไปด้วยน้ำตา
Nern nahn mae jahk gun bpai duay num dtah
Though it’s been a long time since we split up in tears
ยังจดจำสายตา เสียงเธอที่อ่อนหวาน
Yung jot jum sai dtah siang tur tee aun wahn
I still remember the look in your eyes and your sweet voice
ได้ย้อนความทรงจำนั้นให้ย้อนมา
Dai yaun kwahm song jum nun hai yaun mah
They turn back my memories

(*) ยิ่งคิดยิ่งเพ้อ ไปตามอารมณ์พัดพา
Ying kit ying pur bpai dtahm ahrom put pah
The more I think, the crazier I get, following my changing moods
เธอคงจะไม่ตั้งใจให้เราได้สบตา
Tur kong ja mai dtung jai hai rao dai sop dtah
You probably didn’t intend for us to make eye contact
แต่ยิ่งเธอยิ้มและทำท่าที อย่างที่เราคุ้นเคย
Dtae ying tur yim lae tum tah tee yahng tee rao koon koey
But the more that you smile and act like we’re acquainted
ฉันยิ่งย้ำและบอกตัวเองไว้
Chun ying yum lae bauk dtua eng wai
The more I repeat and tell myself
อย่าลืมความจริงที่ เธอเคยทิ้งเราไป
Yah leum kwahm jing tee tur koey ting rao bpai
Don’t forget the truth that you once threw her away
อย่าลืมความจริงที่ มันไม่มีทาง
Yah leum kwahm jing tee mun mai mee tahng
Don’t forget the truth that there’s no way
กับความรักที่เราต้องเจ็บ และใช้น้ำตาล้างทุกอย่าง
Gup kwahm ruk tee rao dtaung jep lae chum num dtah lahng took yahng
With the love that we had to hurt and use tears to wash everything
ให้ลบเลือน อย่าลืมว่าความจริงเป็นอย่างไร
Hai lop leuan yah leum wah kwahm jing bpen yahng rai
Let it fade away, don’t forget what the truth is

ต้องหลบไม่มองสายตา ก็รู้ฉันยังอ่อนไหว
Dtaung lop mai maung sai dtah gor roo chun yung aun wai
I must avoid you and not look in your eyes, I know I’m still weak
หากถลำใจและกลับไปเป็นเหมือนวันเก่า
Hahk talum jai lae glup bpai bpen meuan wun gao
If I fall in love and end up back where I used to be

(*)

อย่าลืมความจริงที่เธอเคยทิ้งเราไป
Yah leum kwahm jing tee tur koey ting rao bpai
Don’t forget the truth that you once threw her away
ความจริงมันไม่มีทาง กับความรักที่เราต้องเจ็บ
Kwahm jing mun mai mee tahng gup kwahm rukt ee rao dtaung jep
In truth, there’s no way with the love that we had to hurt
และใช้น้ำตาล้างทุกอย่าง ให้ลบเลือน อย่าลืมว่าความจริง
Lae chai num dtah lahng took yahng hai lop leuan yah leum wah kwahm jing
And use tears to wash everything, let it fade away, don’t forget the truth

ความจริงที่เธอทิ้งเราไป อย่าลืมความจริงมันไม่มีทาง
Kwahm jing tee tur ting rao bpai yah leum kwahm jing mun mai mee tahng
In truth, you threw her away, don’t forget the truth that there’s no way
กับความรักที่เราต้องเจ็บ และใช้น้ำตาล้างทุกอย่าง
Gup kwahm ruk tee rao dtaung jep lae chai num dtah lahng took yahng
With the love that we must hurt and use tears to wash everything
ให้ลบเลือน อย่าลืมว่าความจริงเป็นอย่างไร
Hai lop leuan yah leum wah kwahm jing bpen yahng rai
Let it fade away, don’t forget what the truth is

   
Room39 is so talented at not only writing and playing nice-sounding music, but also creating such flows of lyrics that so accurately and uniquely portray common emotions~ Both this song and music video cover a painfully familiar situation most if not all of us have gone through; looking back on a past relationship (romantic or otherwise) and all the memories, realizing it was a mistake to have ended things the way they did, starting to feel like maybe there’s a way to salvage it…and getting shot down. That scene at the end with the girl deleting her reply and blocking him on messenger…ouch.