Ink Waruntorn

All posts tagged Ink Waruntorn

Title: สายตาหลอกกันไม่ได้ / Sai Dtah Lauk Gun Mai Dai (Eyes don’t lie)
Artist: Ink Waruntorn
Album: [Single]
Year: 2021

ไม่ค่อยเเน่ใจ กับท่าทาง การกระทำ สีหน้าเธอที่เเสดงออก
Mai koy nae jai gup tah tahng gahn gratum see nah tur tee sadaeng auk
I’m not really certain about your attitude, actions, or the color your face turns
บางที่ก็คิดว่าใช่ เเต่บางทีก็ยังไม่ชัวร์
Bahng tee gor kit wah chai dtae bahng tee gor yung mai sure
Sometimes I think it’s true, but others I’m still not sure

ไม่ค่อยมั่นใจ เหมือนจะรู้ เเต่ไม่รู้ เหมือนจะชัด เเต่ก็มัว
Mai koy mun jai meuan ja roo dtae mai roo meuan ja chut dtae gor mua
I’m not really certain, it’s like I know, but I don’t, it’s like it’s clear, but it’s not
ไม่รู้ คำตอบมันอยู่ที่ไหน
Mai roo kum dtaup mun yoo tee nai
I don’t know, where is the answer?

(*) เคยได้ยินที่ใครเขาพูดมา
Koey dai yin tee krai kao poot mah
I’ve heard everyone say
อยากรู้ความจริงต้องจ้องมองที่ตา
Yahk roo kwahm jing dtaung jaung maung tee dtah
If you want to know the truth, you have to look in the eyes

(**) เขาว่าสายตามันหลอกกันไม่ได้
Kao wah sai dtah mun lauk gun mai dai
They say the eyes don’t lie
เขาพูดกันว่าสายตามันเป็นสิ่งเดียวที่พูดเเทนหัวใจ
Kao poot gun wah sai dtah mun bpen sing diao tee poot taen hua jai
They say the eyes are the only thing that can speak for the heart
ฉันว่าสายตาเธอหลอกฉันไม่ได้
Chun wah sai dtah tur lauk gun mai dai
I don’t think your eyes can lie
เธอจะอยากหลอกใครก็ตามใจ
Tur ja yahk lauk krai gor dtahm jai
If you want to deceive anyone else, go ahead
เเต่อย่ามาหลอกฉันเลย
Dtae yah mah lauk chun loey
But don’t deceive me

ถามคำตอบคำ ทุกๆครั้งที่ฉันนั้นอยู่กับเธอฉันพูดไม่ออก
Tahm kum dtaup kum took took krung tee chun nun yoo gup tur chun poot mai auk
Questions, answers, every time I’m with you, I can’t speak
ยิ่งเธอเข้ามาอยู่ใกล้ๆหัวใจฉันเต้นตลอด
Ying tur kao mah yoo glai glai hua jai chun dten dtalaut
The more you come close to me, my heart always pounds
ก็เหมือนว่าเธอนั้นคิดอะไร
Gor meuan wah tur nun kit arai
It’s like you’re thinking something
เเต่เธอไม่เคยบอกเลยอ่ะ
Dtae tur mai koey bauk loey a
But you never tell me

(*,**,**)

(อย่ามาหลอกฉันเลยเธอ)
(Yah mah lauk chun loey tur)
(Don’t deceive me)
เขาพูดกันว่าสายตามันเป็นสิ่งเดียวที่พูดเเทนหัวใจ
Kao poot gun wah sai dtah mun bpen sing diao tee poot taen hua jai
They say the eyes are the only thing that can speak for the heart

(อย่ามาหลอกฉันเลยเธอ)
(Yah mah lauk chun loey tur)
(Don’t deceive me)
เธอจะอยากหลอกใครก็ตามใจ
Tur ja yahk lauk krai gor dtahm jai
If you want to deceive anyone else, go ahead
เเต่อย่ามาหลอกฉันเลย
Dtae yah mah lauk chun loey
But don’t deceive me

   

Executive Supervisor : Vudtinun Bhirombhakdi
Executive Producer : Chodchapak Pholthanachod
Produced by : Tan Liptapallop
Lyrics and Composition : Tan Liptapallop and Panithi Lertudomthana
Arranged by : Pokpong Jitdee
Mixed and edited : Pete Tanskul

Title: เจอแต่คนใจร้าย / Jur Dtae Kon Jai Rai (I Only Meet Cruel People)
Artist: Lipta ft. Ink Waruntorn
Album: [Single]
Year: 2020

(*) ไม่เอาอีกเเล้วคนใจร้าย
Mai ao eek laeo kon jai rai
I don’t want cruel people anymore
ไม่เอาอีกเเล้วคนใจร้าย
Mai ao eek laeo kon jai rai
I don’t want cruel people anymore
ที่ผ่านมาทุกที
Tee pahn mah took tee
The show up every time
ต้องเจ็บปวดทุกที
Dtaung jep bpuat took tee
I must hurt every time
ทำไมชีวิตต้องเจอกับคนเเบบนี้
Tummai cheewit dtaung jur gup kon baep nee
Why must my life only meet people like this?
เจอเเต่คนใจร้าย
Jur dtae kon jai rai
I only meet cruel people

พอเราใจดี ก็มีแต่คนมาทำร้าย
Por rao jai dee gor mee dtae kon mah tum rai
As soon as I’m kind, there’s only people hurting me
ทำไมทำดี แต่กลับไม่มีความหมาย
Tummai tum dee tae glup mai mee kwahm mai
Why do I do good, but it ends up being meaningless?
ไม่รู้กี่ครั้ง ต้องเก็บใจที่แตกสลาย
Mai roo gee krung dtaung gep jai tee dtaek salai
I don’t know how many times I’ve had to pick up the pieces of my broken heart
ไม่เอาอีกแล้ว พอได้ไหม
Mai ao eek laeo por dai mai
I don’t want them anymore, that’s enough
คงไม่ใช่ทุกคนที่สมหวังในความรัก
Kong mai chai took kon tee som wung nai kwahm ruk
Not everyone is fulfilled in love
ถ้าชีวิตเป็นเกมไอดีคงฉันคงติดบั๊ค
Tah cheewit bpen game ai dee kong chun kong dtit buk
If life was a game, I’d probably be stuck with a bug
เจอแต่คนหลอกลวง เจอแต่คนคุยกั๊ก
Jur dtae kon lauk luang jur dtae kon kooey guk
I only meet deceptive people, I only meet people who only tell half-truths
เจอแต่คนเจ้าชู้ เจอแต่คนไม่รักจริง
Jur dtae kon jao choo jur dtae kon mai ruk jing
I only meet players, I only meet people who don’t really love

พอคิดจะปิดใจ ก็มีคนมาทำลายกำแพงที่ปิดไว้
Por kit ja bpit jai gor mee kon mah tum lai gumpaeng tee bpit wai
As soon as I think of closing off my heart, someone comes up and destroys the walls I’ve built
ทำดีจนใจอ่อนไหว
Tum dee jon jai aun wai
They’re good to me until my heart softens
เเต่สุดท้ายเเค่หลอกกันด้วยคำว่ารักตลอดไป
Dtae soot tai kae lauk gun duay kum wah ruk dtalaut bpai
But in the end, I’m just deceived by the words “forever love”
ฉันรักแทบตาย แต่เขาคงเห็นฉันเป็นแค่ด่านที่ท้าทาย
Chun ruk taep dtai dtae kao kong hen chun bpen kae dahn tee tah tai
I love them to death, but they only see me as a challenging boss fight
ดรอปของที่ต้องการแล้วก็ไป อยากแบนตัวเองไม่อยากจะมีแล้วหัวใจ
Draup kaung tee dtaung gahn laeo gor bpai yahk baen dtua eng mai yahk ja mee laeo hua jai
I drop the things they need, then they leave, I want to ban myself, I don’t want to have a heart anymore

(*)

(**) ไม่เอาอีกเเล้วคนใจร้าย
Mai ao eek laeo kon jai rai
I don’t want cruel people anymore
อย่าเข้ามานะคนใจร้าย
Yah kao mah na kon jai rai
Don’t come here, cruel people
ต้องเหนื่อยใจทุกที
Dtaung neuay jai took tee
I must be tired every time
พอเถอะพอเสียที
Por tur por sia tee
Enough is enough
ทำไมชีวิตต้องเจอกับคนเเบบนี้
Tummai cheewit dtaung jur gup kon baep nee
Why must my life only meet people like this?
เจอเเต่คนใจร้าย
Jur dtae kon jai rai
I only meet cruel people

เจอแต่ความรักที่เจ็บจนไม่อยากจะรื้อฟื้น
Jur dtae kwahm ruk tee jep jon mai yahk ja reu feun
I only find love that hurts so much, I don’t want to be revived
ความรักมันคงจะเป็นแค่เรื่องดีของคนอื่น
Kwahm ruk mun kong ja bpen kae reuang dee kaung kon eun
Love is just someone else’s good thing
ให้ใจใครต่อใครแต่ก็ไม่เคยได้คืน
Hai jai krai dtor krai dtae gor mai koey dai keun
I give my heart to everyone, but I never get anything back
เหมือนที่เขาบอก คนดีไม่มีที่ยืน
Meuan tee kao bauk kon dee mai mee tee yeun
It’s like they say; nice guys finish last
เป็นคนดี แต่กลับโดนทำร้าย
Bpen kon dee dtae glup dohn tum rai
I’m a good person, but I end up getting hurt
เป็นคนดี แต่กลับไม่มีความหมาย
Bpen kon dee dtae glup mai mee kwahm mai
I’m a good person, but it ends up being meaningless
เป็นคนดี แต่ต้องนอนร้องไห้
Bpen kon dee dtae dtaung naun raung hai
I’m a good person, but I have to cry myself to sleep
แต่ให้เลวแบบเขาก็คงทำไม่ได้
Dtae hai leo baep kao gor kong tum mai dai
But I can’t be as cruel like they are

เจอเเต่คนใจร้าย
Jur dtae kon jai rai
I only meet cruel people
เจอเเต่คนทำร้าย
Jur dtae kon jai rai
I only meet cruel people
เจอเเต่คนทำให้ฉันต้องเสียใจ
Jur dtae kon tum hai chun dtaung sia jai
I only meet people who make me sad
เจอเเต่คนใจร้าย
Jur dtae kon jai rai
I only meet cruel people
เจอเเต่คนทำร้าย
Jur dtae kon jai rai
I only meet cruel people
เมือไหร่จะได้เจอคนที่ดีสีกที
Meua rai ja dai jur kon tee dee suk tee
When will I finally meet someone good?

(*,**)

   

Produced by : Lipta
Lyrics and Composition : Lipta
Rap lyrics : Kob Flat Boy
Arranged : Machina
Mixed and edited : Pete Tanskul

Title: อยากเริ่มต้นใหม่กับคนเดิม / Yahk Rerm Dton Mai Gup Kon Derm (I Want to Start Over with the Same Person)
English Title: “Repeat”
Artist: Ink Waruntorn
Album: [Single]
Year: 2020

ฉันผิดไปแล้ว ตอนนั้นที่พูดอะไรไม่ทันคิด
Chun pit bpai laeo dtaun nun tee poot arai mai tun kit
It was my fault back then for speaking without thinking
จะขอแก้ตัวก็คงไม่มีสิทธิ์ มันก็ถูกแล้วใช่ไหม
Ja kor gae dtua gor kong mai mee sit mun gor took laeo chai mai
I’d explain myself, but I don’t have the right, it’s fitting isn’t it?
ที่ต้องคร่ำครวญแบบนี้
Tee dtaung krum kruan baep nee
For me to lament like this

(*) เธอรู้ไหม ที่ฉันยังไม่รักใคร
Tur roo mai tee chun yung mai ruk krai
Do you know that I still haven’t loved anyone else
ที่จริงแล้ว ฉันนั้นพร้อมเริ่มต้นใหม่
Tee jing laeo chun nun praum rerm dton mai
Actually, I’m ready to start over
แต่ฉันอยากเริ่มต้นใหม่กับคนเดิม
Dtae chun yahk rerm dton mai gup kon derm
But I want to start over with the same person

(**) ที่บอกเลิกวันนั้น ฉันไม่ได้ตั้งใจ
Tee bauk lerk wun nun chun mai dai dtung jai
I didn’t mean it when I told you we were breaking up that day
ที่ตอนนั้น ฉันพลั้งพูดไป เพราะใจร้อน
Tee dtaun nun chun plung poot bpai pror jai raun
At that time, I misspoke because I was upset
ที่บอกเลิกวันนั้น รู้ไหมฉันเสียใจ
Tee bauk lerk wun nun roo mai chun sia jai
Do you know I’m sorry for telling you we were breaking up that day?

(***) ขอได้ไหมขอเริ่มต้นใหม่
Kor dai mai kor rerm dton mai
Could we start over?
เพราะฉันไม่พร้อมรักใคร
Pror chun mai praum ruk krai
Because I’m not ready to love anyone else
นอกจากเธอ
Nauk jahk tur
Except you

ฉันเข้าใจแล้ว ว่าฉันนั้นรักเธอมากกว่าที่คิด
Chun kao jai laeo wah chun nun rukt ur mahk gwah tee kit
I now understand that I love you more than I thought
ถ้าขอคืนดีไม่รู้ว่ามีสิทธิ์ อยู่ไหมต้องทำอย่างไร
Tah kor keun dee mai roo wah mee sit yoo mai dtaung tum yahng rai
I don’t know if I have the right to ask you to get back together, do I? What must I do
ให้เธอคนเดิมกลับมา
Hai tur kon derm glup mah
For you to come back?

(*,**,***,**,***)

   

Executive Supervisor : Vudtinun Bhirombhakdi
Executive Producer : Chodchapak Pholthanachod
Produced by : Tan Liptapallop
Lyrics and Composition : Tan Liptapallop and Panithi Lertudomthana
Arranged : Bee ETC
Mixed and Edited : Pete Tanskul

Title: ลบไม่ได้ช่วยให้ลืม / Lop Mai Dai Chuay Hai Leum (Erasing Doesn’t Help You Forget)
Artist: Ink Waruntorn
Album: [Single]
Year: 2020

อยากจะรู้วิธีลืมใครสักคน ต้องทำอย่างไร
Yahk ja roo witee leum krai suk kon dtaung tum yahng rai
I want to know how to forget someone, what should I do?
เก็บข้าวของของเธอที่มีอยู่ และโยนทิ้งมันไป
Gep kao kaung kaung tur tee mee yoo lae yohn ting mun bpai
I’ve gathered all your things that I had and threw them away
ไม่เหลืออะไรเลย
Mai leua arai loey
There’s nothing left

(*) และลบทุกรูปที่มีเธอ (ภาพความทรงจำในวันนั้น)
Lae lop took roop tee mee tur (pahp kwahm song jum nai wun nun)
And I’ve erased every picture that has you (the memories of those days)
ลบมันไปทุกข้อความ (ตั้งแต่วันที่เราได้พบกัน)
Lop mun bpai took kor kwahm (dtung dtae wun tee rao dai pob gun)
I’ve erased every message (Since the day we met)
ลบทุกอย่างที่นึกออก ที่มันเคยเกิดขึ้นระหว่างเรา
Lop took yahng tee neuk auk tee mun koey gert keun rawahng rao
I’ve erased everything I could think of that ever happened between the two of us
แม้พยายามเท่าไหร่แต่สุดท้าย
Mae payayahm tao rai dtae soot tai
But no matter how much I’ve tried, in the end

(**) มันไม่มีทางลืมใครสักคน ถ้าหากว่าเรานั้นยังรัก
Mun mai mee tahng leum krai suk kon tah hahkw ah rao nun yung ruk
There’s no way to forget someone if you still love them
มันไม่มีทางลบใครสักคน ถ้ายังเก็บไว้ในหัวใจ
Mun mai mee tahng lop krai suk kon tah yung gep wai nai hua jai
There’s no way to erase someone if they’re still kept in your heart
ให้ลบดวงดาวทุกดวงหมดฟ้า
Hai lop duang dao took duang mot fah
You could erase every star in the sky
ลบเรื่องราวที่เคยผ่านมา
Lop reuang rao tee koey pahn mah
Erase every situation that has ever happened
ลบอะไรก็ตาม แต่ถ้าสุดท้ายยังรักอยู่
Lop arai gor dtahm dtae tah soot tai yung ruk yoo
Erase everything, but if in the end you still love them
การลบไม่ได้ช่วยให้ลืม
Gahn lop mai dai chuay hai leum
Erasing it doesn’t help you forget

ไม่เคยลืมเธอได้ลงสักที
Mai koey leum tur dai long suk tee
I’ll never be able to forget you

(*,**)

ยังไม่รู้ จะทนได้นานซักเท่าไหร่
Yung mai roo ja ton dai nahn suk tao rai
I still don’t know how long I’ll be able to endure it
เค้าไปแล้ว แล้วยังจะจำเค้าทำไม
Kao bpai laeo laeo yung ja jum kao tummai
He already left, why do I still remember him?
การลืมมันยากไป
Gahn leum mun yahk bpai
Is it that forgetting too hard
หรือเป็นเพราะฉันเองที่ยังไม่อยากลืม
Reu bpen pror chun eng tee yung mai yahk leum
Or is it because I still don’t want to forget?

(**)

มันไม่มีทางลบใครสักคน ถ้ายังเก็บไว้ในหัวใจ
Mun mai mee tahng lop krai suk kon tah yung gep wai nai hua jai
There’s no way to erase someone if they’re still kept in your heart
แต่ถ้าสุดท้ายยังรักอยู่ การลบไม่ได้ช่วยให้ลืม
Dtae tah soot tai yung ruk yoo gahn lop mai dai chuay hai leum
But if in the end you still love them, erasing doesn’t help you forget

   

Lyrics and Composition : Tan Liptapallop and Panithi Lertudomthana
Arranged : Janpat Montrelerdrasme
Mixed and Mastered : Pete Tanskul

Title: รางวัลแด่คนช่างฝัน / Rahng Wun Dae Kon Chahng Fun (Award for Dreamers)
Artist: Ink Waruntorn and Season Five
Album: [Single]
Year: 2020

(*) บนทางเดินที่มีขวากหนาม
Bon tahng dern tee mee kwahk nahm
On this path with thorns
ถ้าเธอคร้ามถอยไปฉันคงเก้อ
Tah tur krahm toy bpai chun kong gur
If you got scared and ran away, I’d be embarrassed
ฉันยังพร้อมช่วยเธอเสมอ
Chun yung praum chuay tur samur
I’m still always ready to help you
เพียงตัวเธอไม่หนีไปเสียก่อน
Piang dtua tur mai nee bpai sia gaun
Just don’t flee first

อย่ากลับคืนคำเมื่อเธอย้ำสัญญา
Yah glup keun kum meua tur yum sunyah
Don’t go back on your word when you promised
อย่าเปลี่ยนวาจาเมื่อเวลาแปรเปลี่ยนไป
Yah bplian wah jah meua welah bprae bplian bpai
Don’t change your words when the times change
ให้เธอหมายมั่นคงแล้วอย่าหลงไปเชื่อใคร
Hai tur mai mun kong laeo yah long bpai cheua krai
I want you to be certain, don’t get lost believing anyone else
เดินทางไปอย่าหวั่นไหวใครกางกั้น
Dern tahng bpai yah wun wai krai gahng gun
On this journey, don’t be shaken by anyone blocking the way

มีดวงตะวันส่องเป็นแสงสีทอง
Mee duang dtawun saung bpen saeng see taung
The sun is shining its golden light
กระจ่างครรลองให้ใฝ่ปองและสร้างสรรค์
Grajahng kun laung hai fai bpaung lae sahng sun
Brightening the path for our goals and creativity
เมื่อดอกไม้แย้มบานให้คนหาญสู้ไม่หวั่น
Meua dauk mai yaem bahn hai kon hahn soo mai wun
When the flowers bloom, they make the brave people fight courageously
คือรางวัลแด่ความฝันอันยิ่งใหญ่ให้เธอ
Keu rahng wun dae kwahm fun un ying yai hai tur
It’s an important award for your dreams

(*)

จะปลอบดวงใจให้เธอหายร้าวราน
Ja bplaup duang jai hai tur hai rao rahn
I’ll comfort your heart so it can recover from its cracks
จะเป็นสะพานให้เธอเดินไปแน่นอน
Ja bpen sapahn hai tur dern bpai nae naun
I’ll be your bridge so you can walk with confidence
จะเป็นสายน้ำเย็นดับกระหายยามโหยอ่อน
Ja bpen sai num yen dup grahai hahm yoh aun
I’ll be the cool river to quench your thirst
คอยอวยพรให้เธอสมดังหวังได้นิรันดร์
Koy uay paun hai tur som dung wung dai nirun
I’ll keep wishing you well and for things to go as you desire for eternity

(*)

นี่คือรางวัลสำหรับคนช่างฝัน รับรองไม่มีทางตันสำหรับคนสร้างสรรค์
Nee keu rahng wun sumrup kon chahng fun rup raung mai mee tahng dtun sumrup kon sahng sun
This is a gift for the dreamers, I guarantee that there’s no way to block the creators
เพียงหนทางยังคงมีเธอและมีฉัน พร้อมจะเดินต่อไปให้ถึงสรวงสวรรค์
Piang hon tahng yung kong mee tur lae mee chun praum ja dern dtor bpai hai teung suang sawun
As long as the path still has you and me, ready to keep walking to paradise
เพราะอุปสรรคมันเป็นแค่บททดสอบ ทุกๆขวากทุกๆหนามมันแค่ต้องการคำตอบ
Pror oopasuk mun bpen kae bot tot saup took took kwahk took took nahm mun kae dtaung gahn kum dtaup
Because obstacles are just a test, every spike, every thorn just needs an answer
ว่าพวกเรายังตั้งมั่นและใช้ชีวิตเพื่ออะไร ถ้าฉันเป็นลมใต้ปีกแล้วเธอจะบินเพื่อใคร
Wah puak rao yung dtung mun lae chai cheewit peua arai tah chun bpen lom dtai bpeek laeo tur ja bin peua krai
As to what we’re persisting and living for, if I were the wind beneath your wings, who would you fly for?

ชัยชนะจะพิสูจน์ได้ด้วยกาลเวลา ถ้าเธอเหนื่อยระหว่างทาง จงพักผ่อนกายา
Chai chana ja pisoot dai duay gahn welah tah tur neuay rawahng tahng jong puk paun gah yah
Victory will be proven with time, if you’re tired along the way, stop and rest
ฉันจะปลอบประโลมวิญญาณเธอด้วยบทเพลง
Chun ja bplaup bpralohm winyahn tur duay bot pleng
I’ll comfort your soul with music
ท่วงทำนองถูกลิขิตด้วยความคิดของเธอเอง
Tuang tahmnong took likit duay kwahm kit kaung tur eng
The melody defined by your own thoughts
หากดวงตะวันยังทอแสงกระจ่างฟ้า ย่อมยังมีหนทางสำหรับผู้อ่อนล้า
Hahk duang dtawun yung tor saeng grajahng fah yaum yung mee hon tahng sumrup poo aun lah
If the sun still shines and brightens the sky, there will still be paths for the weary
รอเวลาให้ถึงฤดูที่ดอกไม้บาน ต้อนรับทุกความฝันทุกจินตนาการ
Ror welah hai teung reudoo tee dauk mai bahn dtaun rup took kwahm fun took jindtanahgahn
Waiting for the season when flowers bloom, welcome every dream and every imagination

(*)

   

Label : Boxx Music
Executive Supervisor : Vudtinun Bhirombhakdi
Executive Producer / Rap Lyrics : Tul Waitoonkiat
Written & Melody by จรัล มโนเพ็ชร
Music Production House : Concrete dB
Music producer and arranger : Yaak Lab
Guitars : Nattapatch Smithnookukit
Sound Engineer : Mr.Pongpat Chuapibul
Mixed and Mastering by Yaak Lab

   

This is technically a cover, but the lyrics are different enough that I made it its own post~

Title: ไม่อยากเหงาแล้ว / Mai Yahk Ngao Laeo (I Don’t Want to be Lonely Anymore)
English Title: “Call Me”
Artist: Ink Waruntorn ft. Meyou
Album: [Single]
Year: 2019

(*) ไม่อยากจะเหงาแล้ว ฉันไม่อยากจะเหงาแล้ว
Mai yahk ja ngao laeo chun mai yahk ja ngao laeo
I don’t want to be lonely anymore, I don’t want to be lonely anymore
ถ้าเธอได้รู้คงจะดี ถ้าเธอทักมาคงจะดี
Tah tur dai roo kong ja dee tah tur tuk mah kong ja dee
It would be nice if you knew, it would be nice if you said hello
ไม่อยากจะเหงาแล้ว ฉันไม่อยากจะเหงาแล้ว
Mai yahk ja ngao laeo chun mai yahk ja ngao laeo
I don’t want to be lonely anymore, I don’t want to be lonely anymore
ถ้าเธอได้รู้คงจะดี ถ้าเธอทักมาคงจะดี
Tah tur dai roo kong ja dee tah tur tuk mah kong ja dee
It would be nice if you knew, it would be nice if you said hello
ได้ไหมเธอ ได้ไหมเธอ
Dai mai tur dai mai tur
Could you? Could you?

ก็มันชินกับการเป็นคนเหงาๆ
Gor mun chin gup gahn bpen kon ngao ngao
I was used to being a lonely person
อ่านหนังสือ จิบกาแฟ กับดอกไม้เฉาๆ
Ahn nungseu jip gafae gup dauk mai chao chao
Reading a book, sipping coffee with withered flowers
อยู่คนเดียวไม่จำเป็นต้องให้ใครเข้ามา
Yoo kon diao mai jum bpen dtaung hai krai kao mah
Being alone, there was no need for anyone to show up

เจ็บมาเยอะกับความรักจนฉันไม่กล้าหวัง
Jep mah yur gup kwahm ruk jon chun mai glah wung
I’ve been hurt so much by love that I didn’t dare get my hopes up
ผ่านเข้ามาและผ่านไปเป็นแบบนี้ซ้ำๆ
Pahn kao mah lae pahn bpai bpen baep nee sum sum
It shows up, then passes by, it’s like this over and over
อยู่คนเดียวไม่จำเป็นต้องหาใครเข้ามา
Yoo kon diao mai jum bpen dtaung hah krai kao mah
Being alone, there was no need to search for anyone

(**) แต่ทำไมวันนี้ฉันนั้นเปลี่ยนไป
Dtae tummai wun nee chun nun bplian bpai
But why have I changed today?
ใจที่มันเคยเฉยชากลับหวั่นไหว
Jai tee mun koey choey chah glup wun wai
My heart that was once indifferent has ended up shaken
แค่สบตาเธอครั้งเดียว แค่ครั้งเดียว
Kae sop dtah tur krung diao kae krung diao
Just by making eye contact with you once, just once

(*)

OH BABAY อยู่คนเดียวมาก็ตั้งนานแล้ว
Oh baby yoo kon diao mah gor dtung nahn laeo
Oh, baby, I’ve been alone for a long time
ไม่ได้มีคุยด้วยนานแล้ว คำว่ารักมันเป็นอย่างไร
Mai dai mee kooey duay nahn laeo kum wah ruk mun bpen yahng rai
I haven’t had anyone to talk to for a long time, what is love like?
OH BABAY แต่อยู่คนเดียวแบบนี้ไม่เอาแล้ว
Oh baby dtae yoo kon diao baep nee mai ao laeo
Oh, baby, but I don’t want to live alone like this
อธิษฐานบอกใครข้างบนนั้น ขอให้ได้เจอคนที่อยู่ในฝัน
Attitahn bauk krai kahng bon nun kor hai dai jur kon tee yoo nai fun
I pray to the person up there, asking to meet the person of my dreams

(**,*)

ก็ไม่รู้ที่เธอสบตามันจะเกี่ยวกันไหม
Gor mai roo tee tur sop dtah mun ja giao gun mai
I don’t know if us making eye contact had to do with me
ถ้าฉันทิ้งผ้าเช็ดหน้ามันจะโบราณไปไหมนะ
Tah chun ting pah chet nah mun ja bohrahn bpai mai na
Would it be too old-fashioned if I dropped my handkerchief?
มันเหงาอะไรอย่างนี้ มันเหงาอะไรเบอร์นี้
Mun ngao arai yahng nee mun ngao arai bur nee
It’s lonely like this, It’s lonely at this number
ศูนย์แปดสี่เจ็ดสี่หนึ่งศูนย์ ตุ๊ด ตุ๊ด
Soon bpaet see jet see neung soon dtoot dtoot
0847410, ring ring

(*)

ไม่อยากอยู่แบบเหงาๆ
Mai yahk yoo baep ngao ngao
I don’t want to live lonely

   

Executive Supervisor : Vudtinun Bhirombhakdi
Executive Producer : Chodchapak Pholthanachod
Produced by : Tan Liptapallop
Lyrics and Composition : Tan Liptapallop, Panithi Lertudomthana, Waruntorn Paonil
Additional Lyrics and Composition : Meyou
Arranged : Jittipon Thawornkit

Title: รอหรือพอ / Ror Reu Por (To Wait or Settle?)
English Title: “Stay”
Artist: Ink Waruntorn
Album: [Single]
Year: 2019

นานแล้วที่เธอจากไป
Nahn laeo tee tur jahk bpai
It’s been a while since you left
จากวันนั้นฉันไม่เคยเริ่มใหม่
Jahk wun nun chun mai koey rerm mai
Since that day, I never started over
ยังขังตัวเองอยู่ในโลกใบเดิมๆ ที่มีเธอ
Yung kung dtua eng yoo nai lohk bai derm derm tee mee tur
I’ve still imprisoned myself in the same old world that has you

หลายครั้งที่ใครก็เตือนฉัน
Lai krung tee krai gor dteuan chun
Many times, people have reminded me
ว่าฉันจะรอทำไม
Wah chun ja ror tummai
Why am I waiting?
ในเมื่อทุกสิ่งไม่มีความหมายฉันก็เข้าใจ
Nai meua took sing mai mee kwahm mai chun gor kao jai
When everything is meaningless, then I’ll understand

(*) อีกนานแค่ไหนก็จะรอ
Eek nahn kae nai gor ja ror
However much longer, I’ll wait
จะนานแค่ไหนก็จะรอ
Eek nahn kae nai gor ja ror
However much longer, I’ll wait
ต่อให้สุดท้ายที่เฝ้ารอ
Dtor hai soot tai tee fao ror
Even though the final thing I’m waiting for
นั้นมันช่างห่างไกล
Nun mun chahng hahng glai
Is so far away

(**) อีกนานแค่ไหนก็จะรอ
Eek nahn kae nai gor ja ror
However much longer, I’ll wait
เจ็บปวดแค่ไหนก็จะรอ
Jep bpuat kae nai gor ja ror
However much it hurts, I’ll wait
ยังดีกว่าเลือกที่จะพอ
Yung dee gwah leuak tee ja por
It’s still better than settling
แล้วไม่มีเธอต่อไป
Laeo mai mee tur dtor bpai
And not having you anymore

เคยคิดว่าพอสักที
Koey kit wah por suk tee
I once thought that I had finally had enough
ชีวิตต้องเริ่มต้นใหม่
Cheewit dtaung rerm dton mai
That life had to start over
แต่เพียงจะก้าวไป
Dtae piang ja gao bpai
But just taking one step
เธอรู้บ้างไหมฉันแทบขาดใจ
Tur roo bahng mai chun taep kaht jai
Do you know it nearly killed me?

(*,**)

   

Executive Supervisor : Vudtinun Bhirombhakdi
Executive Producer : Chodchapak Pholthanachod
Produced by : Tan Liptapallop
Lyrics and Composition : Tan Liptapallop and Panithi Lertudomthana
Arranged by : Jurassic.Pew

Title: ดีใจด้วยนะ / Dee Jai Duay Na (I’m Happy For You)
English Title: “Glad”
Artist: Ink Waruntorn
Album: [Single]
Year: 2019

ไม่คิดว่าจะได้พบ ไม่นึกว่าจะเจอ
Mai kit wah ja dai pob mai neuk wah ja jur
I never thought I’d face this, I never thought I’d find
เธอกับเขาที่ดูช่างเข้ากันเหลือเกิน
Tur gup kao tee doo chahng kao gun leua gern
You and her looking so good together
ไม่รู้ว่าควรไปทัก หรือว่าฉันไม่ควรเข้าไป
Mai roo wah kuan bpai tuk reu wah chun mai kuan kao bpai
I don’t know if I should say hi or if I shouldn’t go over
เพราะว่าวันนี้ฉันและเธอไม่เหมือนเดิม
Pror wah wun nee chun lae tur mai meuan derm
Because today you and I are different

(*) คำว่ารัก ที่สองเราเคยมีวันนั้น
Kum wah ruk tee saung rao koey mee wun nun
The love the two of us once had that day
แต่สุดท้ายก็จบลงด้วยความเสียใจ
Dtae soot tai gor jop long duay kwahm sia jai
Finally ended with sadness
และวันนี้ที่ต่างระหว่างฉันและเธอ
Lae wun nee tee dtahng rawahng chun lae tur
And today what’s different between you and me
คือเธอได้พบเจอคนที่ดี
Keu tur dai pob jur kon tee dee
Is that you’ve found someone wonderful

(**) ดีใจด้วยนะ ที่เธอเริ่มต้นใหม่สักที
Dee jai duay na tee tur rerm dton mai suk tee
I’m happy for you that you’ve finally started over
ดีใจด้วยนะ ที่พบเจอความสุขสักที
Dee jai duay na tee pob jur kwahm sook suk tee
I’m happy for you that you’ve finally found happiness
ต่างกันกับฉัน ที่ยังคงจมอยู่ เหมือนว่ายังมีเธออยู่
Dtahng un gup chun tee yung kong jom yoo meuan wah yung mee tur yoo
Unlike me, who is still sinking, like I still have you
ฉันต้องการจะลืมมัน เหมือนที่เธอลืมฉันวันนี้
Chun dtaung gahn ja leum mun meuan tee tur leum chun wun nee
I need to forget you like you’ve forgotten me today
(ฉันต้องการจะลืมมัน ได้สักที)
(Chun dtaung gahn ja leum mun dai suk tee)
(I need to finally be able to forget)

ฉันได้ลองตามหา ฉันพยายาม
Chun dai laung dtahm hah chun payayahm
I’ve tried searching, I’ve tried
เปิดรับให้ใครสักคนได้เข้ามา
Bpert rup hai krai suk kon dai kao mah
I’ve opened up and accepted someone in
แต่ฉันก็ยังไม่พบ ฉันยังไม่เจอ
Dtae chun gor yung mai pob chun yung mai jur
But I still haven’t met, I still haven’t found
คนที่เข้าใจฉันได้ทุกอย่างเหมือนเธอ
Kon tee kao jai chun dai took yahng meuan tur
Someone who understands everything about me like you

(*,**)

แต่ถ้าวันไหนที่ฉันนั้นได้เริ่มต้นใหม่
Dtae tah wun nai tee chun nun dai rerm dton mai
But if some day I ever start over
อยากให้เธอยินดีกับฉันเมื่อได้เจอ
Yahk hai tur yin dee gup chun meua dai jur
I want you to be happy for me when you see me
แต่แค่วันนี้มันยังไม่ถึงวันของฉัน
Dtae kae wun nee mun yung mai teung wun kaung chun
But today still isn’t my day

(**)

อยากจะมีวันที่ได้เริ่มต้นใหม่สักที
Yahk ja mee wun tee dai rerm dton mai suk tee
I want to have a day that I can finally start over
อยากจะมีวันที่พบเจอความสุขอย่างเธอสักที
Yahk ja mee wun tee pob jur kwahm sook yahng tur suk tee
I want to have a day that I can finally find happiness like you
ติดที่ฉันนั้นยังคงจมอยู่ เหมือนว่ายังมีเธออยู่
Dtit tee chun nun yung kong jom yoo meuan wah yung mee tur yoo
But I’m stuck because I’m still sinking, like I have you
ฉันไม่พร้อมจะลืมเธอ เหมือนที่เธอลืมฉันวันนี้
Chun mai praum ja leum tur meuan tee tur leum chun wun nee
I’m not ready to forget you like you’ve forgotten me today

   

Executive Supervisor : Vudtinun Bhirombhakdi
Executive Producer : Chodchapak Pholthanachod
Produced by : Tan Liptapallop
Lyrics and Melody : Tan Liptapallop, Panithi Lertudomthana
Arranged : Janpat Montrelerdrasme
Mixed and Mastered : Pete Tanskul

Title: รู้แค่หัวใจ / Roo Kae Hua Jai (Just Knowing Our Hearts)
Artist: Ink Waruntorn (อิงค์ วรันธร)
Album: OST Gravity Of Love รักแท้…แพ้แรงดึงดูด
Year: 2018

ชีวิตของฉันนั้นดูเหมือนไกลห่าง
Cheewit kaung chun nun doo meaung lai hahng
My life seems distant
ห่างไกลกับเรื่องหัวใจ
Hahng glai gup reuang hua jai
Distant from the matters of the heart
เข็ดไปซะแล้ว เรื่องความรัก
Ket bpai sai laeo reuang kwahm ruk
I’ve been scared of matters of love
ใครพูดว่ารักแท้มีจริง ฉันทำได้เพียงรับฟัง
Krai poot wah ruk tae mee jing chun tum dai piang rup fung
All I can do is listen to everyone saying that true love exists
ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ ไม่เคยเจอ
Mai koy cheua tao rai mai koey jur
I don’t really believe them, I’ve never found it

ท้องฟ้าที่ ก็มืดลงทุกทุกที
Taung fah tee gor meut long took took tee
The sky that was getting darker at every moment
อยู่อยู่มีเธอเข้ามา
Yoo yoo mee tur kao mah
All the sudden had you show up
เปลี่ยนในความคิดที่บอบบาง
Bplian nai kwahm kit tee baup bahng
Changing my feeble thoughts
คนที่ไม่เคย เชื่ออะไร ก็เริ่มเชื่อในบางอย่าง
Kon tee mai koey cheua arai gor rerm cheua nai bahng yahng
From someone who never believed in anything, I’ve started to believe in something
แค่ได้จ้องตาเธอ ก็ได้พบความจริง
Kae dai jaung dtah tur gor dai pob kwahm jing
Just looking into your eyes, I found the truth

ไม่มีหรอก คำว่ารักแท้
Mai mee rauk kum wah ruk tae
There is no “true love”
มีแต่คำว่า รักเธอ
Mee dtae kum wah ruk tur
There’s only “I love you”
ฟ้าลิขิตที่ไหนกัน เราต่างห่างที่พบกัน
Fah likit tee nai gun rao dtahng hahng tee pob gun
Wherever we were, fate brought the two of us together
เรื่องบางอย่างไม่ต้องรู้
Reuang bahng yahng mai dtaung roo
I don’t need to know about other things
รู้แค่หัวใจ คิดเหมือนกัน แค่นั้นพอ
Roo kae hua jai kit meuan gun kae nun por
Just knowing that our hearts feel the same is enough
รู้แค่หัวใจ ว่า เรา รักกัน ก็พอแล้ว
Roo kae hua jai wah rao ruk gun gor por laeo
Just knowing that our hearts are in love is enough

ฉันเชื่อในความสัมพันธ์ ที่เป็นอยู่
Chun cheua nai kwahm sumpun tee bpen yoo
I believe in existing connections
มากกว่าเรื่องโชคชะตา
Mahk gwah reaung chohk chadtah
More than I believe in destiny
ได้เจอกันแล้ว ดีแค่ไหน
Dai jur gun laeo dee kae nai
However wonderful it was to meet you
จะเดาอนาคตทำไม ถ้าเราเลือกได้ทุกสิ่ง
Ja dao anahkot tummai tah rao leuak dai took sing
Why guess the future if we can choose everything?
และฉันเลือกจะรัก รักที่เธอเป็นเธอ
Lae chun leuak ja ruk ruk tee tur bpen tur
And I choose to love, love you for you

ไม่รู้จะเอาอะไรเป็นเกณฑ์วัด
Mai roo ja ao arai bpen gayn wut
I don’t know what sets the criteria
หัวใจของคนเรา
Hua jai kaung kon rao
Of the human heart
สุดท้ายความจริงคือการดูแล
Soot tai kwahm jing keu gahn doo lae
In the end, the truth is taking care of each other
และไม่ทำร้ายกันให้ปวดร้าว
Lae mai tum rai gun hai bpuat rao
And not hurting each other
รู้แค่หัวใจ ว่ารัก
Roo kae hua jai wah ruk
Just knowing that our hearts love

   

เนื้อร้อง ทำนอง : ว่านไฉ
เรียบเรียง : ว่านไฉ

Title: ความลับมีในโลก / Kwahm Lup Mee Nai Lohk (Secrets Exist in the World)
Artist: Ink Waruntorn
Album: [Single]
Year: 2018

ใครบอกว่าความลับนั้นไม่มีอยู่จริง
Krai bauk wah kwahm lup nun mai mee yoo jing
Who told you that secrets didn’t exist?
ใครบอกว่าความลับซักวันต้องเปิดเผย
Krai bauk wah kwahm lup suk wun dtaung bpert poey
Who told you that one day a secret must be revealed?
ไม่จริงเพราะความลับของฉันนั้นไม่เคย
Mai jing pror kwahm lup kaung chun nun mai koey
It’s not true, because my secret has never
ประกาศให้ใครรู้ ไม่เฉลยซักที
Bpragaht hai krai roo mai chaloey suk tee
Been announced to anyone, it hasn’t been solved

(*) ยังเก็บไว้ นานแล้วเธอรู้บ้างไหม
Yung gep wai nahn laeo tur roo bahng mai
I still keep it in, do you know how long it’s been?
ความลับยังคงมีอยู่ตรงนี้
Kwahm lup yung kong mee yoo dtrong nee
The secret I still have right here
แม้ว่าความจริงในหัวใจ
Mae wah kwahm jing nai hua jai
Even though the truth is in my heart

(**) อยากให้เธอรู้ว่าฉันคิดยังไง
Yahk hai tur roo wah chun kit yung ngai
I want you to know how I feel
อยากให้เธอรู้ว่าฉันรักเธอแค่ไหน
Yahk hai tur roo wah chun ruk tur kae nai
I want you to know how much I love you
แต่ก็กลัว เมื่อเธอได้ยิน ถ้าฉันพูดไป
Dtae gor glua meua tur dai yin tah chun poot bpai
But I’m scared that when you hear it, if I say it
จะต้องมานั่งเสียใจ รึเปล่า
Ja dtaung mah nung sia jai reu bplao
Will I end up sad?

ฉันคนเดียวที่รู้ความลับมีอยู่จริง
Chun kon diao tee roo wkahm lup mee yoo jing
I’m the only one who knows this secret exists
บังเอิญว่าตัวฉัน นั้นไม่ชอบเปิดเผย
Bung ern wah dtua chun nun mai chaup bpert poey
It just so happens that I don’t like revealing it
รอให้เธอมาค้น เธอนั้นก็ไม่เคย
Ror hai tur mah kon tur nun gor mai koey
I’m waiting for you to come search for it, but you never do
เลยไม่ได้เฉลย จบแบบนี้ทุกที
Loey mai dai chaloey jop baep nee took tee
So it hasn’t been solved, it ends like this every time

(*,**,**,**)

   

Executive Supervisor : Vudtinun Bhirombhakdi
Executive Producer : Chodchapak Pholthanachod
Produced by : Tan Liptapallop
Lyrics : Tan Liptapallop, Panithi Lertudomthana
Melody : Tan Liptapallop
Arranged : Tan Liptapallop , Jittipon Thawornkit

   
This is such a cute, innocent song~ ^^ But the music video… Why does the guy wait till the end of his good-bye party before he’s going to leave the country to tell her he likes her?? At that point it’s almost better to not say it, no?