Ink Waruntorn

All posts tagged Ink Waruntorn

Title: เกี่ยวกันไหม / Giao Gun Mai (Does It Have to Do With You?)
English Title: “You?”
Artist: Ink Waruntorn
Album: [Single]
Year: 2017

ทำไม เพลงรักเพลงซึ้งที่ฉันไม่เคยชอบฟัง
Tummai pleng ruk pleng seun tee chun mai koey chaup fung
Why is it that touching love songs that I never liked listening to before
พอได้ยินช่วงนี้ทีไร ฉันเผลอร้องตามทุกคำ
Por dai yin chuang nee tee rai chun plur raung dtahm took kum
I now find myself absently singing along with every word whenever I hear them?
ธรรมดาเที่ยงคืนปิดไฟ รีบนอนให้พ้นคืนวัน
Tummadah tiang keun bpit fai reep naun hai pon keun wun
Normally at midnight, I turn off the light and hurry to sleep to get through the night
เเต่คืนนี้ฉันพยายามเท่าไหร่ก็ทำไม่ได้
Dtae keun nee chun payayahm tao rai gor tum mai dai
But tonight, try as I might, I can’t do it

(*) มันเหมือนไม่เป็นตัวเอง..มันไม่ใช่ฉัน
Mun meuan mai bpen dtua eng mun mai chai chun
It’s like I’m not myself, this isn’t me
เหตุผลมันเพราะอะไร..ไม่รู้เหมือนกัน
Het pon mun pror arai mai roo meuan gun
What’s the reason behind this? I don’t know myself
แต่พอนึกย้อนดีๆ ที่ฉันเริ่มเป็นแบบนี้
Dtae por neuk yaun dee dee tee chun rerm bpen baep nee
But as soon as I think back on the good times, I start to get like this

(**) มันเกี่ยวกันไหม ที่เธอได้เดินเข้ามา
Mun giao gun mai tee tur dai dern kao mah
Does it have to do with the fact that you showed up?
ที่เธอได้มาสบตา ตัวฉันถึงเป็นแบบนี้
Tee tur dai mah sop dtah dtua chun teung bpen baep nee
That you made eye contact with me, so I’m acting like this?
มันเกี่ยวกันไหม เมื่อไหร่ที่เธอนั้นยิ้มให้ฉัน
Mun giao gun mai meua rai tee tur nun yim hai chun
Does it have to do with the fact that whenever you smile at me
เหมือนโลกดูเปลี่ยนไป
Meuan lohk doo bplian bpai
It’s like the world seems to have changed?
เหตุผลก็เพราะว่าเธอ ใช่หรือเปล่า
Het pon gor pror wah tur chai reu bplao
Is the reason because of you?

ทำไมเวลามีใคร เขาเล่าเรื่องเธอให้ฟัง
Tummai welah mee krai kao lao reaung tur hai fung
Why is it that whenever anyone talks about you
ฉันสงสัยอยากรู้อยากถามมากกว่าเรื่องใดทุกครั้ง
Chun song sai yahk roo yahk tahm mahk gwah reuang dai took krung
I start to wonder, I want to know, and want to ask more about you every time?

(*,**,**,**)

   

EXECUTIVE SUPERVISOR : VUDTINUN BHIROMBHAKDI
EXECUTIVE PRODUCER : CHODCHAPAK PHOLTHANACHOD
PRODUCER : TAN LIPTAPALLOP
LYRICS : TAN LIPTAPALLOP, PANITHI LERTUDOMTHANA
MELODY : TAN LIPTAPALLOP
ARRANGE : TAN LIPTAPALLOP, JITTIPON THAWORNKIT
MIXED, EDITED & MASTERED : WORAPOJ RUTTANASUNYA
at TULA STUDIO

Title: ฉันต้องคิดถึงเธอแบบไหน / Chun Dtaung Kit Teung Tur Baep Nai (How Should I Think of You?)
English Title: “Cloudy”
Artist: Ink Waruntorn
Album: [Single]
Year: 2017

เธอคือลมเย็นๆ พัดมาเมื่อยามที่ไม่มีใคร
Tur keu lom yen yen put mah meua yahm tee mai mee krai
You’re the cool wind that blows when I don’t have anyone else
ให้ฉันรู้สึก ทำให้คิดไปไกล
Hai chun roo seuk tum hai kit bpai glai
Making me feel, making me think too far
อยากเก็บวันเวลาดีๆ ไม่อยากให้เธอหายไป
Yahk gep wun welah dee dee mai yhak hai tur hai bpai
I want to keep the good times and not let you disappear
แต่ต้องทำยังไง กับคำถามมากมาย
Dtae dtaung tum yung ngai gup kum tahm mahk mai
But what must I do with the many questions?

(*) บางวันก็เหมือนว่าฉันนั้นมีเธออยู่ แต่ในบางวันก็เหมือนไม่มี
Bahng wun gor meuan wah chun nun mee tur yoo dtae nai bahng wun gor meuan mai mee
Some days it’s like I have you here, but other days, it’s like you’re not
ใจมันหวั่นไหวโปรดเธอนั้นช่วยบอกกันสักที
Jai mun wun wai bproht tur nun chuay bauk gun suk tee
My heart is nervous, please help and tell me

(**) อยากจะรู้ว่าฉันควรทำยังไง ต้องคิดถึงเธอแบบไหน
Yahk ja roo wah chun kuan tum yung ngai dtaung kit teung tur baep nai
I want to know what I should do? How should I think of you?
แค่คนรู้จักหรือคนรู้ใจ บอกได้มั้ยว่าที่ที่ฉันจะยืน
Kae kon roo juk reu kon roo jai bauk dai mai wah tee tee chun ja yeun
Are you just an acquaintance or someone intimate? Please tell me where I stand
ควรจะอยู่ตรงไหน (จะมีเธออยู่ไหม)
Kuan ja yoo dtrong nai (ja mee tur yoo mai)
Where should I stay? (Will I have you?)
แค่ซักคำให้ฉันแน่ใจ เธอคิดกับฉันแบบไหน
Kae suk kum hai chun nae jai tur kit gup chun baep nai
Just something to make me certain as to how you feel about me

ใจมันยังลังเล ทุกทีที่เราไม่ได้คุยกัน
Jai mun yung lung lay took tee tee rao mai dai kooey gun
My heart is still hesitant every time we don’t talk
แอบมาคิดไหวหวั่น ว่าเธอนั้นมีใคร
Aep mah kit wai wun wah tur nun mee krai
I secretly think nervously that you have someone else
อยากจะรู้เวลาดีๆที่ผ่านมาจริงใช่ไหม
Yahk ja roo welah dee dee tee pahn mah jing chai mai
I want to know if the good times that passed are real, right?
ฉันต้องทำยังไง กับคำถามมากมาย
Chun dtaung tum yung ngai gup kum tahm mahk mai
What should I do with the many questions?

(*,**,**,**)

   

LYRICS : เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ (โอ๊ป), อนันต์ ดาบเพ็ชรธิกรณ์ (ยักษ์),
สุดเขต จึงเจริญ (เอก)
MELODY : เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ (โอ๊ป), อนันต์ ดาบเพ็ชรธิกรณ์ (ยักษ์),
สุดเขต จึงเจริญ (เอก)
ARRANGER : เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ (โอ๊ป)

   
I’m a big fan of that retro electro-synth pop style sound, but for some reason, I can never get into Ink’s songs and I don’t know why.
It’s not a bad song about wanting to define your relationship with someone. Her voice isn’t bad, and the music video is kind of visually interesting showing her in different filters. But nothing about it really stands out to me. I’m still waiting for her to “wow” me.

Title: Snap
Artist: Ink Waruntorn
Album: [Single]
Year: 2016

ทุกๆครั้งที่เห็นดาวบนฟ้า
Took took krung tee hen dao bon fah
Every time I see the stars in the sky
ทุกๆครั้งฉันนั้นก็ไม่เคยห้ามใจ
Took took krung chun nun gor mai koey hahm jai
Every time, I never stop myself
อยากเอื้อมไปคว้ามา
Yahk euam bpai kwah mah
I want to reach out for them
ทั้งๆที่รู้ว่าชื่นชมได้แค่เพียงสายตา
Tung tung tee roo wah cheun chom dai kae piang sai dtah
Even though I know I can only admire them with my eyes

ทุกๆครั้งที่ฉันมองที่เธอ
Took took krung tee chun maung tee tur
Every time I look at you
ทุกๆครั้งฉันนั้นก็ไม่เคยห้ามใจ
Took took krung chun nun gor mai koey hahm jai
Every time, I never stop myself
บอกเธอด้วยสายตา
Bauk tur duay sai dtah
Telling you through my eyes
ทั้งๆที่รู้คงไม่ทำเธอให้มองหันมา
Tung tung tee roo kong mai tum tur hai maung hun mah
Even though I know it won’t make you turn and look at me

(*) แต่ตอนนี้ ใกล้แค่นี้
Dtae dtaun nee glai kae nee
But now I’m so close
หรือว่าฉันฝันไป ใกล้กันขนาดนี้
Reu wah chun fun bpai glai gun kanaht nee
Or am I dreaming that we’re this close?

(**) อยากหยุดเวลาไว้จะได้ไหม
Yahk yoot welah wai ja dai mai
I want to stop time
ปล่อยให้หัวใจ ได้ใกล้ๆเธอ
Bploy hai hua jai dai glai glai tur
And let my heart be near you
จะเก็บเธอเอาไว้ใช้นอนเพ้อ
Ja gep tur ao wai chai naun pur
I’ll keep you to fantasize about
แค่เป็นเธอ แค่เป็นเธอ
Kae bpen tur kae bpen tur
Just you, Just you
แค่นี้ก็คงพอ
Kae nee gor kong por
Just this is enough

รู้ทั้งรู้ว่าฉันยังห่างไกล
Roo tung roo wah chun yung hahng glai
I know full well that I’m still far off
รู้ทั้งรู้ว่าเกินที่จะเป็นไปได้
Roo tung roo wah gern tee ja bpen bpai dai
I know full well it’s beyond the realm of possibility
แต่แค่สบสายตา
Dtae kae sop sai dtah
But just looking in your eyes
อะไรอะไรมันก็พาใจฉันลอยหายไป
Arai arai mun gor pah jai chun loy hai bpai
Everything leads my heart to float away

(*,**,**)

Can I stay any longer to keep you here with me by my side?
Baby please don’t you ever say goodbye just let this moment fly.

   
PRODUCER : เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ (โอ๊ป)

เนื้อเพลง: เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ (โอ๊ป)
อนันต์ ดาบเพ็ชรธิกรณ์ (ยักษ์)
สุดเขต จึงเจริญ (เอก)
ทำนอง: เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ (โอ๊ป)
คชภัค ผลธนโชติ (พล)
อนันต์ ดาบเพ็ชรธิกรณ์ (ยักษ์)
สุดเขต จึงเจริญ (เอก)
เรียบเรียง: เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ (โอ๊ป)

Title: เหงา เหงา / Ngao Ngao (Lonely)
English Title: “Insomnia”
Artist: Ink Woruntorn
Album: [Single]
Year: 2016

แสงดวงดาวที่ดูอบอุ่น ทำไมยิ่งมองยิ่งหนาว
Saeng duang dao tee doo op oon tummai ying maung ying nao
The starlight that seems so warm, why is it that the more I look, the colder I get?
เสียงบรรเลงบทเพลงเก่า ๆ ยิ่งฟังยิ่งคิดถึงใคร
Siang bunleng bot pleng gao gao ying fung ying kit teung krai
The sound of the old songs, the more I listen, the more I miss someone
สายลมพัดปลิวมาเบา ๆ พาใจลอยไปถึงไหน
Sai lom put bpliew mah bao bao pah jai loy bpai teung nai
The wind blows gently, leading my heart to float away somewhere
ผู้คนรอบตัวมีมากมาย ทำไมยิ่งเจอยิ่งเหงา
Poo kon raup dtua mee mahk mai tummai ying jur ying ngao
There’s so many people around me, why is it the more I look, the more I’m lonely

(*) ไม่อยากรู้แล้วว่าเพราะอะไร ที่ทำให้เป็นแบบนี้
Mai yahk roo laeo wah pror arai tee tum hai bpen baep nee
I don’t want to know what’s making me be like this
แต่ที่อยากจะรู้คงมีแค่เพียง
Dtae tee yahk ja roo kong mee kae piang
The only thing I want to know is

(**) ที่เราห่างกันอย่างนี้ไม่รู้ว่าเธอนั้นรู้สึกอย่างไร
Tee rao hahng gun yahng nee mai roo wha tur nun roo seuk yahng rai
When we’re separated like this, I don’t know how you’re feeling
เหงาเหมือนฉันบ้างไหม
Ngao meuan chun bahng mai
Are you lonely like me?
ค่ำคืนเหน็บหนาวฉันยังต้องทนเดียวดาย
Kum keun nep nao chun yung dtaung ton diao dai
I still must endure the cold nights alone
ส่วนเธอเองนั้นเป็นอย่างไร
Suan tur eng nun bpen yahng rai
And how are you?

(***) ดึกดื่นกลางคืนแบบนี้ ไม่รู้ว่าเธอจะนอนหลับได้ไหม
Deuk deun glahng keun baep nee mai roo wah tur ja naun lup dai mai
Waking up in the middle of the night like this, I don’t know if you can sleep
เหงาเหมือนกันบ้างไหม
Ngao meuan gun bahng mai
Are you lonely too?
ข่มตานอนแล้ว หัวใจก็ยังวุ่นวาย
Kom dtah naun laeo hua jai gor yung woon wai
I force my eyes closed to sleep, but my heart is still troubled
จะเป็นแบบนี้ไปอีกนานเท่าไหร่ ไม่อยากอยู่แบบเหงา ๆ
Ja bpen baep nee bpai eek nahn tao rai mai yahk yoo baep ngao ngao
How much longer will I be like this? I don’t want to live lonely

เพื่อนที่เธอเจอะเจอ เคยถามถึงฉันบ้างไหม
Peuan tee tur jur jur koey tahm teung chun bahng mai
Do your friends you hang out with ever ask about me?
เมื่อไปที่ที่เราเคยไป จะมองหากันหรือไป
Meua bpai tee tee rao koey bpai ja maung hah gun reu bpai
When you go to the places we used to go to, do you look for me?
ได้ยินเพลงที่เราเคยฟัง เธอเองจะนึกถึงใคร
Dai yin pleng tee rao koey fung tur eng ja neuk teung krai
When you listen to the music we used to listen to, do you think of anyone?
รูปคู่ครั้งที่เราเคยถ่าย เธอเคยเปิดดูบ้างไหม
Roop koo krung tee rao koey tai tur koey bpert doo bahng mai
Do you ever open and look at the couple pictures we once took together?

(*,**,***,**,***)

   
Executive Supervisor : วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี
Executive Producer : เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
คำร้อง – ทำนอง : โอ๊บ เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ , เอก สุดเขต จึงเจริญ , ยักษ์ อนันต์ ดาบเพ็ชรธิกรณ์
เรียบเรียง : โอ๊บ เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ