POLYCAT

All posts tagged POLYCAT

Title: ภักดี / Puk Dee (Faith)
Artist: Polycat
Album: 80 Kisses
Year: 2016

ไม่อยากจะให้เป็นเลย คนที่รักและจะต้องปักใจ
Mai yahk ja hai bpen loey kon tee ruk lae dtaung bpuk jai
I don’t want you to be the person who loves and sets their heart on someone
เพราะเมื่อไหร่ความรักลาไป มันจะหมายความว่าช้ำอีกนาน
Pror meua rai kwahm ruk lah bpai mun ja mai kwahm wah chum eek nahn
Because every time love says good-bye, it means you have to hurt again for a long time
รอคนไม่รักมันเป็นยังไงให้ดูที่ตัวอย่างแบบฉัน
Ror kon mai ruk mun bepn yung ngai hai doo tee dtua yahng baep chun
I’ll let you see how waiting for someone who doesn’t love you is by my example
นอกจากช้ำก็เสียเวลารอการกลับมาทุกคืนวัน
Nauk jahk chum gor sia welah ror gahn glup mah took keun wun
Besides hurting, I waste time waiting for their return every day and night
ถ้าจะมีความรักทั้งที อย่าเป็นเลยคนจงรักภักดี
Tah ja mee kwahm ruk tung tee yah bpen loey kon jong ruk puk dee
If you’re going to have love once in a while, don’t be a faithful person

(*) เชื่อฉันสักครั้งได้ไหม รักคนที่เขานั้นรักเรา
Cheua chun suk krung dai mai ruk kon tee kao nun ruk rao
Please trust me, love someone who loves you
และเธอจะไม่ต้องเสียใจแบบฉัน
Lae tur ja mai dtaung sia jai baep chun
And you won’t have to get hurt like me
ถ้าฉันมันทำอย่างนั้นได้ ฉันคงจะไม่ต้องเสียใจ
Tah chun mun tum yahng nun dai chun kong ja mai dtaung sia jai
If I could do that, I wouldn’t have to be sad

วันเกิดไม่อยากให้ใคร มาเซอร์ไพรส์ถ้าไม่ใช่ตัวเขา
Wun gert mai yahk hai krai mah surprise tah mai chai dtua kao
On my birthday, I don’t want anyone to surprise me if it’s not them
โทรศัพท์ไม่มีเบอร์ใคร จดเอาไว้นอกจากเบอร์ของเขา
Tohrasup mai mee bur krai jot ao wai nauk jahk bur kaung kao
My phone doesn’t have any number stored except theirs
จนใครก็รู้ว่าฉันนั้นคือราชาแห่งการเก็บไปหวัง
Jon krai gor roo wah chun nun keu rahcah haeng gahn gep bpai wung
Until everyone knows that I’m the king of hoping
อยู่กับหวังแล้งๆในใจแล้วเธออยากเป็นไหมแบบนั้น
Yoo gup wung laeng laeng nai jai laeo tur yahk bpen mai baep nun
Living with the fruitless hope in my heart, would you want to be like that?
ถ้าจะมีความรักทั้งที อย่าเป็นเลยคนจงรักภักดี
Tah ja mee kwahm ruk tung tee yah bpen loey kon jong ruk puk dee
If you’re going to have love once in a while, don’t be a faithful person

(*,*,*)

   
Music / Lyrics / Arranged by : รัตน จันทร์ประสิทธิ์
Guest Musician : รัชพล ชีวะปริยางบูรณ์ (Drums)
Recording Engineer : เทอดศักดิ์ smallroom
Mixed and Mastered : พี่รุ่ง smallroom BKK, Thailand

   
What a cute, bitter song, warning you to either not fully devote yourself in a relationship, or to only fall in love with someone who loves you back, otherwise you’re in for a world of hurt~ Does Polycat ever disappoint?

Title: เพราะวันนี้มีแค่ครั้งเดียว / Pror Wun Nee Mee Kae Krung Diao (Because There’s Only One Today)
English Title: “Tiger Uppercut”
Artist: Polycat
Album: [Single]
Year: 2016

พูดจริง ก็ไม่รู้จะเป็นยังไง
Poot jing gor mai roo ja bpen yung ngai
I’m telling the truth, I don’t know how it would have been
ถ้าหากตัวฉันไม่ไปบอกรักกับเธอในวันนั้น
Tah hahk dtua chun mai bpai bauk ruk gup tur nai wun nun
If I didn’t go and tell you I loved you that day
วันที่ตัวฉันก็ไม่กล้า แต่อีกใจมันดลบัลดาล
Wun tee dtua chun gor mai glah dtae eek jai mun don bun dahn
The day that my body wasn’t brave, but my heart was inspired
อยากพบและพานกับเธอก่อนเจอกับยมบาล
Yahk pob lae pahn gup tur gaun jur gup yon bahn
I wanted to meet you before meeting the devil
เลยขอเบอร์ของเธอ อย่างพยายาม
Loey kor bur kaung tur yahng payayahm
So I asked for your number, I tried
พยายาม ไม่งั้นคงไม่ได้รักเธอ แบบนานเท่านาน
Payayahm mai ngun kong mai dai ruk tur baep nahn tao nahn
And tried, otherwise I wouldn’t get to love you as long as possible
ต้องขอบคุณความดี ที่ไม่ค่อยจะมี
Dtaung kaup koon kwahm dee tee mai koy ja mee
I have to thank the goodness that I didn’t really have
Happy Anniversary เธอคือสุภาพสตรี
Happy anniversary tur keu soopahpsadtree
Happy anniversary, you’re a lady

(*) My la la La la oh my lady คนที่ฉันนั้นจะรักในทุกๆ วันที่มี
My la la la la oh my lady kon tee chun nun ja ruk nai took took wun tee mee
My la la la la, oh, my lady, the person whom I’ll love every day that I have
วันนั้นในชีวิต อาจมีแค่เพียงวันเดียว
Wun nun nai cheewit aht mee kae piang wun diao
I might have that day only once in my life
วันที่ทำให้ Happy โดยไม่ต้องเป็น Pharrell
Wun tee tum hai happy doy mai dtaung bpen pharrell
The day that made me happy without having to be Pharrell

(**) แค่ฉันมีเธอ baby well well well
Kae chun mee tur baby well well well
Just having you, baby, well well well
เรื่องอื่นเอาไว้ก่อน ไว้ตอบกลับทาง E-mail
Reuang eun ao wai gaun wai dtaup glup tahng E-mail
Hold on to any other problems, I’ll answer them via E-mail
เพราะตอนนี้ฉัน Happy โดยไม่ต้องเป็น Pharrell
Pror dtaun nee chun happy doy mai dtaung bpen pharrell
Because right now I’m happy without having to be Pharrell

(**)

การที่เรานั้น เจอกันแค่เพียงครั้ง
Gahn tee rao nun jur gun kae piang krung
Us meeting just once
เธอเคยคิดหรือเปล่าว่ามันเป็นเกมของสวรรค์
Tur koey kit reu bplao wah mun bpen game kaung sawun
Did you ever thing it was a game for heaven?
ใช่มั๊ง บางทีตอนเธอใกล้ฉัน เมื่อเธอยื่นมือให้นั้น
Chai mung bahng tee dtaun tur glai chun meua tur yeun meu hai nun
Perhaps? Sometimes when you’re near me, when you’re stretching out your hand for mine
มันคือการลองใจว่าฉันจะกุม หรือว่าไขว้หลัง
Mun keu gahn laung jai wah chun ja goom reu wah kwah lung
Is that a test to see if I’ll grab it? Or are you reaching behind me?

ถ้าถามว่ามันอายมั้ย ฉันตอบเลยว่าโคตร
Tah tahm wah mun ai mai chun dtaup loey wah koht
If you ask if I’m shy, my answer would be “hell yeah”
แต่ถามว่ามันตายมั้ย ฉันตอบเลยว่า No
Dtae tahm wah mun dtai mai chun dtaup loey wah no
But ask if I’m dying, my answer would be “no”
และวันนี้พอดี Happy Anniversary เธอคือสุภาพสตรี
Lae wun nee por dee happy anniversary tur keu soopahpsadtree
And today is just right, happy anniversary, you’re a lady

(*,**,**)

(***) ถ้าถามว่ามันอายมั้ย ฉันตอบเลยว่าโคตร
Tah tahm wah mun ai mai chun dtaup loey wah koht
If you ask if I’m shy, my answer would be “hell yeah”
แต่ถามว่ามันตายมั้ย ฉันตอบเลยว่า No
Dtae tahm wah mun dtai mai chun dtaup loey wah no
But ask if I’m dying, my answer would be “no”
วันนั้นในชีวิต ดันมีแค่เพียงวันเดียว
Wun nun nai cheewit dun mee kae piang wun diao
I’ll have that day only once in my life
วันที่ทำให้ Happy โดยไม่ต้องเป็น Pharrell
Wun tee tum hai happy doy mai dtaung bpen pharrell
The day that made me happy without having to be Pharrell

(***,**,**)

   
เนื้อร้อง : รัตน จันทร์ประสิทธิ์
ทำนอง : รัตน จันทร์ประสิทธิ์
เรียบเรียง : POLYCAT
Recording Engineer : รัตน จันทร์ประสิทธิ์, พี่นิ้ม smallroom
Mixed and Mastered : พี่รุ่ง & พี่นิ้ม smallroom
Scratch by : DJ BABYSCA$H

   
I love how Polycat can dabble in different styles and genres while still keeping their unique and signature retro sound. This song quickly grew on me~ Though I’m not exactly sure of the decision for the English title of “Tiger Uppercut?” Are they likening the guy building and building up courage to finally ask the girl out to building up power and performing the special attack in Street Fighter? I’m also not really blown away by the MV. What’s the point of it? Are the girls supposed to be into each other? Into the band? Is it some sort of open-invitation kind of club? I felt the music video could have been done better. But, the song’s fun~

Title: อาจจะเป็นเธอ / Aht Ja Bpen Tur (It Might Be You)
Artist: Klear ft. Polycat
Album: [Single]
Year: 2016

เปิดประตู เจอเธอยืนถือประคองช่อดอกไม้
Bpert bpradtoo jur tur yeun teu bprakaung chor dauk mai
I open the door to find you standing there with a boquet of flowers
กับคำถามที่ทำให้โลกเปลี่ยนไป อยากให้เป็นเธอ Yes, I do
Gup kum tahm tee tum hai lohk bplian bpai yahk hai bpen tur yes I do
With a world-changing question, I want it to be you, yes, I do

ตั้งแต่ฉัน ได้มีเธอหัวใจมันเบ่งบาน
Dtung dtae chun dai mee tur hua jai mun beng bahn
Since I got you, my heart has blossomed
ยิ่งกว่าดอกไม้ใดที่เคยให้กัน มันยิ่งกว่านั้น Yes, I do
Ying gwah dauk mai dai tee koey hai gun mun ying gwah nun yes I do
More than any flower I’ve ever given you, more than that, yes, I do

(*) จากคนไม่เหลือความเชื่อในรัก เธอสร้างความหวังอีกครั้งในใจ
Jahk kon mai leua kwahm cheua nai ruk tur sahng kwahm wung eek krung nai jai
From someone who didn’t have any belief left in love, you created hope again in my heart

(**) อาจจะเป็นเธอหรือเปล่า ตื่นเช้าขึ้นมาได้เจอหน้ากัน
Aht ja bpen tur reu bplao dteun chao keun mah dai jur nah gun
Might it be you? I wake up and see your face
กล่อมฉันทุกคืนให้นอนฝันดี อยากให้เป็นเธอ Yes, I do
Glaum chun took keun hai naun fun dee yahk hai bpen tur yes I do
You soothe me every night and give me sweet dreams, I want it to be you, yes I do

ทำให้ฉัน อยากเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิม
Tum hai chun yahk bpen kon tee dee keun gwah derm
You make me want to be a better person
อยากดูแลรักเราให้ดีเท่าเธอ อยากตอบแทนเธอ Yes, I do
Yahk doo lae ruk rao hai dee tao tur yahk dtaup taen tur yes I do
I want to take care of our love as good as you, I want to repay you, yes, I do

(*,**)

(***) อยากให้เป็นเธอได้ไหม ให้ฉันได้มีความรักอย่างที่ฝัน
Yahk hai bpen tur dai mai hai chun dai mee kwahm ruk yahng tee fun
Can it please be you who makes me have love like I dreamed of?
จะร้ายหรือดีไม่ทอดทิ้งกัน อยากให้เป็นเธอ Yes, I do
Ja rai reu dee mai taut ting gun yahk hai bpen tur yes I do
Be it good or bad, we won’t abandon each other, I want it to be you, yes, I do

เธอ เธอ เธอ เธอ เธอหรือเปล่า
Tur tur tur tur tur reu bplao
You, you, you, you, is it you?

(**,***)

   
เนื้อร้อง : รัณนภันต์ ยั่งยืนพูนชัย
ทำนอง : ณัฐวัฒน์ แสงวิจิตร
เรียบเรียง : Klear / Polycat / Dano

Title: เป็นเพราะฝน / Bpen Pror Fon (Because of the Rain)
English Title: “Teardrops”
Artist: Polycat
Album: [Single]
Year: 2016

บอกฉันดีกว่า ว่าความรักจริงๆไม่ต้องเลย
Bauk chun dee gwah wah kwahm ruk jing jing mai dtaung loey
It’s better to tell me if there’s no need for the true love
ที่ใช้เวลาเนิ่นและนานเรียนรู้
Tee chai welah nern lae nahn rian roo
That I’ve spent a long time learning
เพราะดูที่ตอนแยกทางมันไม่นาน
Pror doo tee dtaun yaek tahng mun mai nahn
Because it seemed that it hadn’t been very long when we parted ways
เมื่อเธอหายไปเหลือเพียงน้ำตา
Meua tur hai bpai leua piang num dtah
When you disappeared, leaving only tears
ตกลงมากับฝนให้คนได้ขาดใจ
Dtok long mah gup fon hai kon dai kaht jai
Falling with the rain, letting this person die

(*) จากฟ้าหยดลงบนพื้น จากตาอาบหน้าให้ชื้น
Jahk fah yot long bon peun jahk dtah ahop nah hai cheun
From the sky, the drops fall to the ground, from my eyes, my tearful face is wet
เมื่อไหร่เธอจะย้อนคืนมาหา
Meua rai tur ja yaun keun mah hah
When will you come back to me?

(**) รักในครั้งนี้ยังไม่จบลงใช่ไหม
Ruk nai krung nee yung mai jop long chai mai
This time, our love hasn’t ended yet, right?
ไม่ว่าอะไรเปียกปอนฉันภาวนา
Mai wah arai bpiak bpaun chun pahwanah
No matter what gets drenched, I pray
ให้เป็นเพราะฝนอย่าให้ต้องเปียกเพราะน้ำตา
Hai bpen pror fon yah hai dtaung bpiak pror num dtah
That it’ll be because of the rain and not soaked because of tears
มีเพลงผิดหวังที่เรา ได้เปิดมันฟังด้วยกัน
Mee pleng pit wung tee rao dai bpern mun fung duay gun
We have the songs of disappointment that we turned on and listened to together
อย่าปล่อยให้เป็นแบบนั้นได้โปรด
Yah bploy hai bpen baep nun dai bproht
Don’t let things get like that, please

ฟังเสียงของเธอ
Fung siang kaung tur
Listening to your voice
แข่งกับฟ้าคำรามรู้สึกช่างคล้ายกันตรงเจตน­าทำร้าย
Kaeng gup fah kum rahm roo seuk chahng klai gun dtrong jedtanah tum rai
Racing with the thunder, feeling very much like there is an intention to hurt
ให้ใจฉันไม่สบายทั้งคู่
Hai jai chun mai sabai tung koo
And make my heart unwell
และเสียงที่ฉันได้ฟังเมื่อครู่
Lae siang tee chund ai fung meua kroo
And the voice that I listen to at that moment
มันชวนให้ฉันนั้นคิดว่าเธอจะจากไป
Mun chuan hai chun nun kit wah tur ja jahk bpai
Persuades me to think that you’re leaving me

(*,**,**)

(ถ้าหากต้องเสียน้ำตา ให้กี่เรื่องราวช่างมัน
(Tah hahk dtaung sia num dtah hai gee reuang rao chahng mun
(If I have to cry over several matters, screw it
อย่าเป็นเรื่องเธอกับฉัน ได้โปรด)
Yah bpen reuang tur gup chun dai bproht)
Just don’t let it be a matter between you and me, okay?)

   
Music / Lyrics / Arranged by : รัตน จันทร์ประสิทธิ์
Guest Musician : ชยานนท์ เครือเอี่ยม (Drums) / กิจจาศักดิ์ ตรียานนท์ (Piano)
Recording Engineer : เทอดศักดิ์ smallroom
Mixed and Mastered : พี่รุ่ง, พี่นิ้ม smallroom BKK, Thailand

Title: เพื่อนพระเอก / Peuan Pra Ek (Supporting Actor)
Artist: Polycat
Album: 80 Kisses
Year: 2016

เพราะอะไรทำไมต้องยิ้ม ที่จริงเราควรต้องเสียใจ
Pror arai tummai dtaung yim tee jing rao kuan dtaung sia jai
Why am I smiling? In reality, I should be sad
ทุกครั้งที่เธอนั้นพูดกับคนอื่น ทำไมฉันจึงต้องเข้าใจ
Took krung tee tur nun poot gup kon eun tummai chun jeung dtaung kao jai
Why must I understand every time you speak about anyone else?
เพราะอะไรต้องตอบคำถามทุกอย่าง
Pror arai dtaung dtaup kum tahm took yahng
Why must I answer every question
เมื่อเธอถามถึงใคร คนนั้นที่ฉันก็รู้ว่าเธอน่ะมี มีใจให้แค่ไหน
Meua tur tahm teung krai kon nun tee chun gor roo wah tur na mee mee jai hai kae nai
When you ask about that certain someone whom I know you have feelings for?

(*) คงเพราะแววตาคู่นั้น ช่างงดงามโดยเฉพาะตอนเอ่ยชื่อเขา มัน
Kon gpror waew dtah koo nun chahng ngot ngahm doy chapror dtaun oey cheu kao mun
It’s because your eyes are so beautiful, especially when you say his name
ทำให้ลืมว่าฉันควรจะน้อยใจ
Tum hai leum wah chun kuan ja noy jai
It makes me forget that I should feel slighted
ได้ยินแต่ไม่ได้ฟัง เพราะใจความมันไม่สำคัญเท่ากับเสียงเธอ
Dai yin kae mai dai fung pror jai kwahm mun mai sumkun tao gup siang tur
I hear, but I don’t listen, because the meaning isn’t as important as your voice
That’s so beautiful
That’s so beautiful

(**) มันกำลังดีที่สุดเลย ฉันกำลังมีความสุขในโลกที่ไม่มีตัวฉัน
Mun glumlung dee tee soot loey chun gumlung me ekwahm sook nai lohk tee mai mee dtua chun
It’s wonderful, I’m happy in a world without me
ไม่แม้สักนิดเลย แค่นั้น แค่เราได้ใกล้กันอย่างนี้
Mai mae suk nit loey kae nun kae rao dai glai gun yahng nee
You don’t have any feelings for me at all, that’s it, we can only get close like this
ความจริงที่ไม่เคยมีตัวฉันในสายตาเธอนั้น
Kwahm jing tee mai koey mee dtua chun nai sai dtah tur nun
In reality, you never had me in your sights
ไม่มีความสำคัญกับฉันเลย
Mai mee kwahm sumkun gup chun loey
But that’s not important to me

แม้ฉันรู้ว่าสิ่งที่ฉันทำอยู่ มันทำไปเพื่อเขา
Mae chun roo wah sing tee chun tum yoo mun tum bpai peua kao
Even though I know I’m doing these things for him
และฉันก็รู้ดีว่าวันหนึ่ง เธอจะต้องหายไป
Lae chun gor roo dee wah wun neung tur ja dtaung hai bpai
And I know full well that one day, you’ll disappear

แต่เพราะแววตาคู่นั้น ช่างงดงามโดยเฉพาะตอนเอ่ยชื่อเขา มัน
Dtae pror waew dtah koo nun chahng ngot ngahm doy chapror dtaun oey cheu kao mun
But because your eyes are so beautiful, especially when you say his name
ทำมันลืมคิดถึงเรื่องอื่นเรื่องใด
Tum mun leum kit teung reuang eun reuang dai
It makes me forget to think about anything else
แม้เป็นเพียงคนเอารักไปส่งเท่านั้น
Mun bpen piang kon ao ruk bpai song tao nun
Even though I’m just a messenger for your love, that’s all
That’s so beautiful
That’s so beautiful

(**,*,**,**)

มันกำลังดีที่สุดเลย ฉันกำลังมีความสุข
Mun gumlung dee tee soot loey chun gumlung mee kwahm sook
It’s wonderful, I’m happy
มันกำลังดีที่สุดเลย ฉันกำลังมีความสุข
Mun gumlung dee tee soot loey chun gumlung mee kwahm sook
It’s wonderful, I’m happy

   
คำร้อง: แสตมป์ อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข

Title: มันเป็นใคร / Mun Bpen Krai (Who Is It?)
English Title: “Alright”
Artist: Polycat
Album: [Single]
Year: 2015

แม้ไม่เคยทำให้เธอต้องร้องไห้เลย อย่างเขา
Mae mai koey tum hai tur dtaung raung hai loey yahng kao
Even though I never made you cry like he did
คอยดูแล คอยเอาใจ ดีแค่ไหน
Koy doo lae koy ao jai dee kae nai
However well I looked after you and tried to please you
ก็ไม่เคยทำให้เธอนั้นยิ้มได้เลย อย่างเขา
Gor mai koey tum hai tur nun yim dai loey yahng kao
I’ve never been able to make you smile like him
เธอยังรอ คนคืนมา จนเหนื่อยล้า
Tur yung ror kon keun mah jon neuay lah
You still wait for someone to come back until you’re exhausted

(*) ไม่ผิดที่เธอนั้นจะมั่นคงกับคนรักเก่า
Mai pit tee tur nun ja mun kong gup kon ruk gao
It’s not your fault that you’re still set on your ex-boyfriend
เพราะฉันก็ห่วงแต่เธอเหมือนกันที่เธอห่วงแ­ต่เขา
Pror chung or huang dtae tur meuan gun tee tur huang dtae kao
Because I worry only about you just like you worry only about him
แทนที่เขาไม่ไหว อย่างน้อยเธอไม่ทุกข์ใจก็พอ
Taen tee kao mai wai yahng noy tur mai took jai gor por
I can’t replace him, as long as you’re not suffering, that’s enough

(**) เธอเป็นคนเดียวที่ไม่ควรเสียใจ Alright
Tur bpen kon diao tee mai kuan sia jai alright
You’re the one person who shouldn’t be sad, all right?
จะตามไปจนให้เจอว่าเขามันเป็นใคร
Ja dtahm bpai jon hai jur wah kao mun bpen krai
Keep following it until you find out who he is
บอกไปว่าเขาเท่านั้น ที่เธอคิดฝันในใจ
Bauk bpai wah kao tao nun tee tur kit fun nai jai
Tell him that he’s the only one whom you dream about in your heart
และอยากให้กลับไปกอดเธอเอาไว้ ทำอะไรที่ฉันทำไม่ได้
Lae yahk hai glup bpai gaut tur ao wai tum arai tee chun tum mai dai
And that you want him to come back and hug you again, and do the things that I couldn’t

มีบางคนรักไม่ได้ครึ่งฉันเลย ด้วยซ้ำ
Mee bahng kon ruk mai dai kreung chun loey duay sum
There are some people who didn’t work out with me either
ใยเป็นคน ได้ครองใจ เธออย่างนั้น
Yai bpen kon dai kraup jai tur yahng nun
As I’ve been carrying a torch for you like that
มีคนเดียวที่จะไม่ยอมให้ทน เจ็บช้ำ
Mee kon diao tee ja mai yaum hai ton jep chum
There’s one person whom I refuse to let suffer
ก็คือเธอ เธอคนเดียว เธอเท่านั้น
Gor keu tur tur kond iao tur tao nun
It’s you, you alone, only you

(*)

เธอเป็นคนเดียวที่ไม่ควรเสียใจ alright
Tur bpen kon diao tee mai kuan sia jai alright
You’re the one person who shouldn’t be sad, all right?
จะตามไปจนให้เจอว่าเขามันเป็นใคร
Ja dtahm bpai jon hai jur wah kao mun bpen krai
Keep following it until you find out who he is
บอกไปว่าเขาเท่านั้น ที่เธอคิดฝันในใจ
Tell him that he’s the only one whom you dream about in your heart
และอยากให้กลับไปกอดเธอเอาไว้ และลองอภัยให้เธอได้ไหม
Lae yahk hai glup bpai gaut tur ao wai lae laung apai hai tur dai mai
And that you want him to come back and hug you, and to try forgiving you
กลับไปรักเธอ กลับไปรักกันให้ฉันนั้นได้สบายใจ
Glup bpai ruk tur glup bpai ruk gun hai chun nun dai sabai jai
To come back and love you, come back and love you and let me be at peace

(**)
และลองอภัยให้เธอได้ไหม
Lae laung apai hai tur dai mai
And to try forgiving you
ฉันนั้นทนไม่ไหวเมื่อเธอร้องไห้
Chun nun ton mai wai meua tur raung hai
I can’t take it when you cry

   
MUSIC / LYRICS / ARRANGED BY : นะ รัตน จันทร์ประสิทธิ์
GUEST MUSICIAN : ไพสิฐ คำกลั่น (SAXOPHONE)
CHOIR : วนิตนาถ วีรกิตติ, ภากร โกเมศ, คิรากร อิงควราภรณ์กุล, พิมลจรรย์ ชมพูยอด
RECORDING ENGINEER : พี่เทอด smallroom
MIXED AND MASTERED : รุ่ง smallroom BKK, Thailand
ASSISTANT MIXED AND MASTERED : นิ้ม smallroom

Title: พบกันใหม่ ? / Pob Gun Mai? (Will We Meet Again?)
English Title: So Long
Artist: POLYCAT
Album: [Single]
Year: 2014

และแล้วก็รู้ ว่าคนที่จบกันไป
Lae laeo gor roo wah kon tee jop gun bpai
And now I know that the person who ends things
ด้วยคำที่บอกว่าเราจะมาพบกันใหม่
Duay kum tee baukw ah rao ja mah pob gun mai
With words telling that we’ll meet again
มักจะไม่พบกันอีก
Muk ja mai pob gun eek
Often means we won’t meet again

จากกันคราวนี้ ไม่อยากให้ดูโหดร้าย รู้ดี
Jahk gun krao nee mai yahk hai doo hoht rai roo dee
Separating this time, I don’t want to seem cruel, know that
อย่าห่วงไม่เคยจะทำให้เธอต้องลำบาก
Yah huang mai koey ja tum hai tur dtaung lum bahk
Don’t worry, I’ll never bother you
และอยากจะให้รู้เอาไว้
Lae yahk ja hai roo ao wai
And I want you to keep in mind

(*) ถ้าเธอรักใครมากสักหนึ่งคน
Tah tur ruk krai mahk suk neung kon
If you love someone a lot
และผลคือเขาจะไป
Lae pon keu kao ja bpai
And as a result, they have to go
เพราะรักนั้นเธอจะไม่ยอมแม้แต่ปล่อยให้
Pror ruk nun tur ja mai yaum mae dtae bploy hai
Because you’ll refuse even letting that love go
เขากังวลแม้แต่น้อย
Kao gung won mae dtae noy
And they’re even a little worried
เจ็บเท่าไรยินดีให้เขานั้นเดินไป
Jep tao rai yin dee hai kao nun dern bpai
However much it hurts, you’re happy to let them walk away

(**) อย่างที่ฉันกำลังที่จะทำ
Yahng tee chun gumlung tee ja tum
Like I’m about to do
เจ็บช้ำด้วยความเต็มใจ
Jep chum duay kwahm dtem jai
It willingly hurts
ขอแค่สักครั้งที่อย่างน้อยเธอสุขใจแม้
Kor kae suk krung tee yahng noy tur sook jai mae
I just ask for once that at least you’re happy, even though
ทำได้เพียงตอนสุดท้าย
Tum dai piang dtaun soot tai
I could only do it at the last moment
ก่อนจะลาไม่ว่าเธอจะพูดอะไร
Gaun ja lah mai wah tur ja poot arai
Before I say good-bye, regardless of what you’ll say
คำไหนก็ยอมโดยดี
Kum nai gor yaum doy dee
Whatever words, I’ll happily accept them

และแล้วก็รู้ เมื่อเธอเอ่ยปากบอกฉัน
Lae laeo gor roo meua tur oey bpahk bauk chun
And now I know, when you told me
ว่าความรักคงต้องการมีระยะบางอย่าง
Wah kwahm ruk kong dtaung gahn mee raya bahng yahng
That love needs some periods
แปลว่าจะให้เราห่างกันไป
Bplae wah ja hai rao hahng gun bpai
It meant that we should take a break

จากกันคราวนี้ ไม่อยากเป็นคนใจร้าย รู้ดี
Jahk gun krao nee mai yahk bpen kon jai rai roo dee
Separating now, I don’t want to be a cruel person, know that
ไม่มีอะไรใจร้ายเท่าคนคิดจะไป
Mai mee arai jai rai tao kon kit ja bpai
There’s nothing as cruel as someone thinking of leaving
แต่ปิดและซ่อนมันเอาไว้
Dtae bpit lae saun mun ao wai
But only closing it off and hiding it away

(*,**,*,**)

Title: เวลาเธอยิ้ม / Welah Tur Yim (When You Smile)
English Title: You Had Me At Hello
Artist: POLYCAT
Album: [Single]
Year: 2014

ไม่รู้ว่าต้องโตท่ามกลาง หมู่ดอกไม้ มากมาย ขนาดไหน
Mai roo wah dtaung dtoh tahm glahng moo dauk mai mahk mai kanaht nai
I don’t know how large I must be among a large bunch of flowers
เธอจึงได้ครอบครอง รอยยิ้มที่สวยงามขนาดนี้
Tur jeung dai kraup kraung roy yim tee suay ngahm kanaht nee
You’ve got a smile that’s so beautiful
ทำให้รักใครไม่ได้อีกเลย วินาทีที่เธอ เจอกับฉัน มันทำ ทำให้
Tum hai ruk krai mai dai eek loey winahtee tee tur jur gup chun mun tum tum hai
It made me unable to love anyone else anymore, the second you met me, it made, made

(*) ความเดียวดายสลาย เพราะได้เจออะไรที่คู่ควร
Kwahm diao dai salai pror dai jur arai tee koo kuan
My loneliness collapse because I found something great
ฉันขอบคุณและให้คำสัญญา ว่าจะรักษาไว้
Chun kaup koon lae hai kum sunyah wah ja ruk sah wai
I thank you and give you the promise that I’ll take care of you

(**) ฉันไม่ต้องการใครอีก
Chun mai dtaung gahn krai eek
I don’t need anyone else
ดวงดาวทั้งฟ้าต้องเสียใจและ ไม่มีสิ่งไหนสวยงามต่อไป
Duang dao tung fah dtaung si ajai lae mai mee sing nai suay ngahm dtor bpai
The stars in the sky must be sad, there’s nothing as beautiful
ตราบที่โลกนี้มีคนอย่างเธอ
Dtrahp tee lohk nee mee kon yahng tur
As long as this world has someone like you
และฉันคือคนโชคดี เมื่ออ่านความหมายทุกคำกวี
Lae chun ke kon chohk dee meua ahn kwahm mai took kum gawee
And I’m a lucky guy when I read the meaning in every poem
ไม่มีบทไหนงดงามอีกแล้ว ตราบที่โลกนี้ยังมีชื่อเธอ
Mai mee bot nai ngot ngahm eek laeo dtrahp tee lohk nee yung mee cheu tur
There’s no literature that is beautiful anymore, as long as this world still has your name
ได้โปรดให้ฉันเป็นคนสุดท้าย ได้ไหม เธอคือชีวิตและลมหายใจ
Dai bproht hai chun bpen kon soot tai dai mai tur keu cheewit lae lom hai jai
Please let me be the last person, please, you are my life and my breath
(เธอจะเป็นคนที่ฉันยกใจ เก็บไว้ เก็บไว้ให้เธอผู้เดียว)
(Tur ja bpen kon tee chun yok jai gep wai gep wai hai tur poo diao)
(You’ll be the person I lift my heart to, I’ve kept it, kept it for you alone)

เธอมีหลากล้านเม็ดทรายทะเล อยู่บนร่างกาย
Tur mee lahk lahn met sai talay yoo bon rahng gai
You’re overflowing with millions of grains of sand on your body
เมื่อมองนัยตาของเธอ เจอหมอกรุ้งพร่างพราว
Meua maung nai dtah kaung tur jur mauk roong prahng prao
When I look in your eyes, I find a dazzling rainbow in the fog
และค้นพบเพลงหนึ่งที่เพราะที่สุดเมื่อเธอไ­ด้พูดออกมา
Lae kon pob pleng neung tee pror tee soot meua tur dai poot auk mah
And I’m searching for a song that is as catchy as when you speak
ooh ดีใจเหลือเกินที่ไม่บังเอิญหรือว่าฝันไป
Ooh dee jai leua gern tee mai bungern reu wah fun bpai
Ohh, I’m so happy that this wasn’t just a happenstance or a dream

(*,**,**)

Title: เพื่อนไม่จริง / Peuan Mai Jing (Not a Real Friend)
English Title: Forever Mate
Artist: Polycat
Album: [Single]
Year: 2014

ถ้าแอบรักและเราบอกออกไป
Tah aep ruk ale rao bauk auk bpai
If I have a crush on someone and I tell them
การแอบรักจะดูหมดความหมาย
Gahn aep ruk ja doo mot kwahm mai
Having a crush would lose all meaning
ฉันจึงเลือกทางที่สบายใจ
Chun jeung leuak tahng tee sabai jai
So I choose the comfortable path
เก็บความลับที่แท้มันสวยงามเพียงใด
Gep kwahm lup tee tae mun suay ngahm piang dai
And keep the secret, however beautiful it actually is

ชอบมองสายตาเธอตอนไม่รู้
Chaup maung sai dtah tur dtaun mai roo
I like looking at your eyes when you don’t know
ว่าตัวฉันชอบมองมันมากเท่าไร
Wah dtua chun chaup maung mun mahk tao rai
How much I like looking at them
ชอบฟังเสียงในตอนที่เธอใช้
Chaup fung siang nai dtaun tee tur chai
I like listening to your voice when you use it
บอกกับฉันว่าฉันเป็นเพื่อนเธอคนนึง
Bauk gup chun wah chun bpen peuan tur kon neung
To tell me that I’m your friend

(*) อาจไม่มีหนทางให้เป็นอย่างหวัง
Aht mai mee hon tahng hai bpen yahng wung
There might not be any way things will be like I hope
แต่อย่างน้อยก็ไม่ทำให้ผิดหวัง
Dtae yahk noy gor mai tum hai pit wung
But at least I won’t be disappointed
หากมันทำให้เจอหน้าเธอทุกวันก็พอจะรับไหว
Hahk mun tum hai jur nah tur took wun gor por ja rup wai
If it gets me to see your face every day, that’s enough for me

(**) เป็นคนที่เธอไว้ใจ มันก็ดีเท่าไร
Bpen kon tee tur wai jai mun gor dee tao rai
I’m the person you trust, however good that is
ไม่เสี่ยงเกินไปกว่านี้ เพราะมัน
Mai siang gern bpai gwah nee pror mun
I won’t risk any more than this, because
อาจจะไม่คุ้มกัน อยากเป็นคนสำคัญ
Aht ja mai koom gun yahk bpen kon sumkun
It might not work out, I want to be an important person
แค่เพื่อนแล้วกัน เพราะฉันไม่มีเธอไม่ได้
Kae peuan laeo gun pror chun mai mee tur mai dai
But just being a friend is fine, because I can’t not have you

ดีอยู่แล้วที่เธอไม่รักฉัน
Dee yoo laeo tee tur mai ruk chun
It’s fine that you don’t love me
เพราะอาจแยกทางในวัน ไหนก็ได้
Pror aht yaek tahng nai wun nai gor dai
Because then we might have to split ways some day
ทนไม่ไหวถ้าเป็นคนทำร้าย
Ton mai wai tah bpen kon tum rai
I couldn’t take it if I was the person to hurt you
เธอให้ช้ำและซ้ำด้วยน้ำมือตัวเอง
Tur hai chum lae sum duay num meu dtua eng
And cause you pain repeatedly by my own hand

ให้ฉันชื่นชมเธอมีความรัก
Hai chun cheun chom tur mee kwahm ruk
Let me congratulate you having love
ให้เธอเล่าว่าได้เจอเขาที่ใด
Hai tur lao wah dai jur kao tee dai
I want you to tell me if you’ve found someone
ไม่ใช่ฉันก็คงไม่เป็นไร
Mai chai chun gor kong mai bpen rai
It’s okay if it’s not me
อยากแน่ใจว่าเธอได้เจอคนดีๆ
Yahk nae jai wah tur dai jur kon dee dee
I want to be certain that you’ve found someone good

(*,**)

ไม่เคยเสียดายที่ได้แค่เก็บไว้
Mai koey sia dai tee dai kae gep wai
I’ll never regret only being able to keep it in
เพียงแค่ฉันกลัวว่าเธอจะจากไป
Piang kae chun glua wah tur ja jahk bpai
I’m just scared you’ll leave
ทันทีที่รู้ว่าคนที่เธอวางใจ
Tun tee tee roo wah kon tee tur wahng jai
As soon as you know the person whom you trust
คือเพื่อนไม่จริง คือคนที่คิด คิดไปไกล
Keu peuan mai jing ke kon tee kit kit bpai glai
Isn’t a real friend, and is the person who’s thinking much farther

(**,**)

Title: เมื่อเธอมาส่ง / Meua Tur Mah Song (When You Arrived)
Artist: POLYCAT ft. Tattoo Colour
Album: [Single]
Year: 2012

เมื่อนาฬิกากับระยะทาง
Meua nahligah gup rayatahn
When time and distance
ถูกสั่งให้มันทำงานเหมือนกัน
Took sung hai mun tum ngahn meuan gun
Have been ordered to work together
นาทีที่มันเริ่มนับถอยหลัง
Nahtee tee mun rerm nup toy lung
The minutes start counting backwards
จะเกิดอะไร เมื่อเธอได้มาส่ง
Ja gert arai meua tur dai mah song
What happened when you arrived?

ก่อนที่กำลังจะสุดหนทาง
Gaun tee gumlung ja soot hon tahng
Before we almost reach the end of the road
ก่อนหมดเวลาที่ฉันเฝ้ารอ
Gaun mot welah tee chun fao ror
Before I’m out of the time I’ve been waiting for
เรื่องระหว่างเราที่ยังสานต่อ
Reuang rawahng rao tee yung sahn dtor
The situation between us that continues on
จะจบยังไง ถ้าเธอไม่มาส่ง
Ja job yung ngai tah tur mai mah song
How would it end if you hadn’t arrived?

(*) ก็รู้ว่าได้แค่ฝัน และตัวฉัน จะต้องทำยังไง
Gor roo wah dai kae fun lae dtua chun ja dtaung tum yung ngai
I know that I can only dream and what I must do
แต่เพราะว่ามีเหตุผล ก่อนจะผ่านพ้น อยากพูดความในใจ
Dtae pror wah mee hetpon gaun ja pahn pon yahk poot kwahm nai jai
But because I have a reason, before you pass by, I want to speak the things in my heart

(**) ความจริงคือฉันอยากบอกรักเธอเหลือเกิน
Kwahm jing keu chun yahk bauk ruk tur leua gern
The truth is I want to tell you I love you so much
เธอทำให้โลกของฉันสวยงามเหลือเกิน
Tur tum hai lohk kaung chun suay ngahm leua gern
You make my world so beautiful
อยากหยุดเวลาที่เดินด้วยกันเหลือเกิน
Yahk yoot welah tee dern duay gun leua gern
I want to stop the ticking time so badly
อยากบอกว่ารู้สึกดีดีดี เหลือเกิน
Yahk bauk wah roo seuk dee dee dee leua gern
I want to tell you that I feel so good
เมื่อเธอได้มาส่ง เมื่อเมื่อเมื่อ เธอมาได้ส่ง
Meua tur dai mah song meua muea muea tur mah dai song
When you arrived, when when when you arrived
เมื่อเธอได้มาส่ง เมื่อเมื่อเมื่อ เธอได้มาส่ง
Meua tur dai mah song meua muea muea tur mah dai song
When you arrived, when when when you arrived

ถ้าเธอบอกลาด้วยรอยยิ้มแทน
Tah tur bauk lah duay roy yim taen
If you say good-bye with a smile instead
เมื่อไหร่ก็ตามก็จะเฝ้ารอ
Meua rai gor dtahm gor ja fao ror
No matter when, that’s fine, I’ll wait for you
เมื่อนาฬิกายังคงหมุนต่อ
Meua nahligah yung kong moon dtor
When the click still spins
โชคดีแค่ไหน เมื่อเธอได้มาส่ง
Chohk dee kae nai meua tur dai mah song
How lucky was I when you arrived!

(*,**)

เมื่อทุกนาทีกำลังหมดลง
Meua took nahtee gumlung mot long
When every minute is running out
ฉันคงต้องเสียใจ เมื่อความร้อนรนมีอยู่จริง
Chun kong dtaung sia jai meua kwahm raun ron mee yoo jing
I’d probably have to be sad when my impatience kicks in
I’d set everything on the fire
I’d set everything on fire
ฉันขุดเรื่องราวขึ้นมาแทนที่
Chun koot reuang rao keun mah taen tee
I’d make up a story to cover it
เพื่อหวังจะทำคะแนน ที่ฉันอ้อนวอนเธออย่าหนี
Peua wung ja tum ka naen tee chun aun waun tur yah nee
So I hope that you’ll keep the score that I’m begging you and don’t run away
อย่างละครช่องเกาหลี I’m lalalala like
Yahng lakorn chaung gaolee I’m lalalala like
I’m lalalala like a Korean drama
เรา walk walk walk
Rao walk walk walk
We walk walk walk
หนทางจะไกลเท่าไหร่
Hon tahng ja glai tao rai
However long the path is
ไอ้ฉันก็ไม่กลัวหรอก ขอเพียงมีเธอใกล้ๆ
Ai chun gor mai glua rauk kor piang mee tur glai glai
I’m not scared, I just want to have you near
บางทีเราลองหยุด stop เพื่อฟังความจริงในใจ
Bahng tee rao laung yoot stop peua fung kwahm jing nai jai
Sometimes we should try stopping and listening to the truth in our hearts
I’m ready to rock , I’m ready to rock
I’m ready to rock , I’m ready to rock

(**)