Archives

All posts by Tahmnong

Title: Play
Artist: Nont Tanont (นนท์ ธนนท์) ft. MC.Toy
Album: [Single]
Year: 2019

(*) เมื่อต้องลงเล่นเกมส์ ที่เรียกว่าความรัก
Meua dtaung long len game tee riak wah kwahm ruk
When you’ve gotta play games to voice your love
ก็ต้องจงเตรียมใจ คงจะไม่ได้หยุดพัก
Gor dtaung jong dtriam jai kong ja mai dai yoot puk
You must prepare your heart, you can’t stop and rest
เห็นหน้าเธอ อยากเจอกับคำว่ารัก
Hen nah tur yahk jur gup kum wah ruk
When I see your face, I want to find loving words
ก็คงต้อง ทัก ทัก ไปตรงหัวใจ
Gor kong dtaung tuk tuk bpai dtrong hua jai
I must say hello to your heart

(**) กดไปเลยคำว่า start ไม่ต้องรีต้องรอให้นาน
Got bpai loey kum wah start mai dtaung ree dtaung ror hai nahn
Press start, there’s no need to hesitate for long
หากเล่นแพ้ แพ้ ก็ play เล่นใหม่
Hahk len pae pae gor play len mai
If you lose, then play again
ใครจะมองยังไงไม่สน จะไม่ทนแอบรักต่อไป
Krai ja maung yung ngai mai son ja mai ton aep ruk dtor bpai
I don’t care how people look at me, I won’t endure to continue secretly loving you
ก็ (อยาก) จะ ลอง ลอง play ตามหัวใจ
Gor (yahk) ja laung laung pley dtahm hua jai
I (Want to) try, try playing and follow my heart

(***) เมื่อรักเธอแล้ว มันก็เหมือนเกมส์
Meua ruk tur laeo mun gor meuan game
When I already love you, it’s like a game
ที่เล่นไปแล้ว หยุดเล่นไม่ได้
Tee len bpai laeo yoot len mai dai
I’m already playing, I can’t stop
รักไปแล้ว จะให้ถอนตัวอย่างไร
Ruk bpai laeo ja hai taun dtua yahng rai
I already love you, how do you expect me to back off now?
เมื่อรักเธอแล้ว มันก็เหมือนเกมส์
Meua ruk tur laeo mun gor meuan game
When I already love you, it’s like a game
ที่เล่นไปแล้ว หยุดเล่นไม่ได้
Tee len bpai laeo yoot len mai dai
I’m already playing, I can’t stop
รักไปแล้ว จะรักจนกว่าเธอแพ้ใจ
Ruk bpai laeo ja ruk jon gwah tur pae jai
I already love you, I’ll love you until you lose

ก็เล่นแล้วดันติดใจ จะให้ฉันต้องทำอย่างไร
Gor len laeo dun dtit jai ja hai chun dtaung tum yahng rai
I played and now I’m hooked, what do you want me to do?
U make me goin’ crazy ปล่อยไว้แบบนี้คงไม่ดี
You make me going crazy bploy wai baep nee kong mai dee
You’ve got me going crazy, it would be bad to leave things like this

(**,***)

จะ continue จนกว่าเธอยอมแพ้
Ja continue jon gwah tur yaum pae
I’ll continue until you give up
จะไม่ยอมถอดใจ แม้จะโดนอีกกี่แผล
Ja mai yaum taut jai mae ja dohn eek gee plae
I refuse to quit, no matter how many more times I get wounded
I never die ยังสู้ได้สบาย
I never die yung soo dai sabai
I never day, I can still fight on comfortably
กดสูตร อมตะ เธอจะทิ้งฉันคงไม่ได้
Got soot amadta tur ja ting chun kong mai dai
I put in an invincibility cheat, you won’t be able to get rid of me
จะคอย ติดตาม กด play แบบย้ำๆ
Ja koy dtit dtahm got play baep yum yum
I’ll keep after you pressing play over and over
อันนี้พูดเรื่องจริงไม่ได้มาแบบ ขำๆ
Un nee poot reuang jing mai dai mah baep kum kum
I’m serious, I’m not playing around
ก็มาดิครับ จะกดใจ แบบซ้ำๆ
Gor mah di krup ja got jai baep sum sum
C’mon, I’ll press your heart over and over
ให้เธอได้รู้ว่านี่คือรักของฉัน
Hai tur dai roo wah nee keu ruk kaung chun
And let you know that this is my love

(***,***,*,*)

   

Supervisor : Vit Suthithavil
Executive Producer: Mac ศรัณย์
Producer: Mac ศรัณย์
เนื้อร้อง / ทำนอง: Mac ศรัณย์
Rap เนื้อร้อง: Mc.Toy (YAK COOL)
เรียบเรียง : Mac ศรัณย์ / Gary Cheung

Title: เค้าจะคิดเหมือนเรามั้ยนะ / Kao Ja Kit Meuan Rao Mai Na (Does She Feel the Same as Me?)
Artist: Naiyothin (นายโยธิน สะแบงบิน)
Album: [Single]
Year: 2018

คิดถึงเค้าจังเลย
Kit teung kao jung loey
I miss her so much
แต่วันนี้ไม่มีเค้าเหมือนเคย
Dtae wun nee mai mee kao meuan koey
But today I don’t have her like I used to
ไม่รู้ทำไม ทั้งที่จบกันไป
Mai roo tummai tung tee jop gun bpai
I don’t know why, even though we broke up
แล้วไม่ได้พบได้เจอกันอีกแล้ว
Laeo mai daipob dai jur gun eek laeo
And don’t see each other anymore

เหมือนว่าฉันยังจำ
Meuan wah chun yung jum
It’s like I still remember
ยังคงเห็นและเจอทุกการกระทำ
Yung kong hen lae jur took gahn gratum
I still see and face every action
ที่เราเคยทำ มันยังคงย้ำให้ฉันไม่ลืม
Tee rao koey tum mun yung kong yum hai chun mai leum
That we ever did, it still emphasizes and makes me unable to forget
และยังคิดถึงเธออยู่เสมอ
Lae yung kit teung tur yoo samur
And I’m still always thinking about her

(*) รู้ดีไม่ควรวุ่นวาย
Roo dee mai kuan woon wai
I know full well I shouldn’t bother her
แค่อยากจะรู้ในใจ
Kae yahk ja roo nai jai
I just want to know if her feelings
เธอเป็นแบบฉันบ้างไหม
Tur bpen baep chun bahng mai
Are like mine

(**) เค้าจะคิดถึงฉันมั้ยนะ
Kao ja kit teung chun mai na
Does she feel the same as me?
เขาจะจำฉันได้มั้ยนะ
Kao ja jum chun dai mau na
Does she remember me?
เวลาที่ฟังเพลงเดิมที่เรา
Welah tee fung pleng derm tee rao
When she listens to the same songs that we
เคยฟังด้วยกันเมื่อก่อน
Koey fung duay gun meua gaun
Used to listen to together
เขาจะเหงาเหมือนฉันหรือเปล่า
Kao ja ngao meuan chun reu bplao
Is she lonely like me
ในตอนจะนอน เมื่อก่อนเคยมีกันบอกฝันดี
Nai dtaun ja naun meua gaun koey mee gun bauk fun dee
When she goes to bed? When we used to have each other to say sweet dreams to
เขาจะคิดถึงฉันมั้ยนะ
Kao ja kit teung chun mai na
Does she miss me?
เรื่องวันวานจำได้มั้ยนะ
Reuang wun wahn jum dai mai na
Does she remember the matters of the past?
ที่เดิมที่เก่าที่เราเคยมาด้วยกันตรงนั้นตรงนี้
Tee derm tee gao tee rao koey mah duay gun dtrong nun dtrong nee
The same place where we once came together, right here
ที่ๆ ความสุข เราเคยมี
Tee tee kwahm sook rao koey mee
The place where we were once happy
แค่ตอนนี้มันช่างเหงาจับใจ
Kae dtaun nee mun chahng ngao jup jai
But now loneliness is gripping my heart

(***) เขาจะคิดถึงฉันบ้างมั้ย
Kao ja kit teung chun bahng mai
Does she miss me?
เขาจะเหงาแบบฉันบ้างมั้ย
Kao ja ngao baep chun bahng mai
Is she lonely like me?
เวลาคิดถึงแล้วฉันนั้นทำอะไรไม่ได้สักอย่าง
Welah kit teung laeo chun nun tum arai mai dai suk yahng
When I think about her, I can’t do anything
เพราะความรู้สึก เรามันต่าง
Pror kwahm roo seuk rao mun dtahng
Because we each have our own feelings
ก็ไม่รู้ว่าเธอคิดยังไง
Gor mai roo wah tur kit yung ngai
I don’t know what she’s thinking

(****) เธอจะคิดถึงฉันมั้ยนะ
Tur ja kit teung chun mai na
Do you miss me?
เธอจะจำฉันได้มั้ยนะ
Tur ja jum chun dai mai na
Do you remember me?
ความรู้สึกนี้จะเก็บเอาไว้ตลอดไป
Kwahm roo seuk nee ja gep ao wai dtalaut bpai
I’ll keep these feelings forever
ขอให้โชคดี กับคนใหม่
Kor hai chohk dee gup kon mai
I wish you good luck with your new lover
ไม่นานคงลืมเธอไป ได้สักวัน
Mai nahn kong leum tur bpai dai suk wun
Some day soon I’ll be able to forget you

(*,**,***,****)

   

คำร้อง/ทำนอง : นายโยธิน สะแบงบิน
เรียบเรียง : เปรม สะแบงบิน
Mix&Mastering : เปรม สะแบงบิน

Title: วันที่ฟ้าเป็นใจ / Wun Tee Fah Bpen Jai (The Day Heaven is On My Side)
Artist: Mariam Grey (มาเรียม เกรย์)
Album: OST ทะเลแปร / Talay Bprae
Year: 2020

หนึ่งชีวิตที่เคยสวยงาม ดั่งทะเลยามตะวันส่องมา
Neung cheewit tee koey suay ngahm dung talay yaum dtawun saung mah
One life that was once beautiful was like the sea when the sun shined
แต่เหมือนโชคชะตาช่างใจร้าย
Dtae meuan chohk chadtah chahng jai rai
But it’s like destiny is so cruel

(*) ไม่เคยคิดว่าชีวิตหนึ่ง จะต้องเจอเรื่องราวตั้งมากมาย
Mai koey kit wah cheewit neung ja dtaung jur reuang rao dtung mahk mai
I never imagined how much one life would have to face
มากเกินหัวใจคนหนึ่งจะรับมัน
Mahk gern hua jai kon neung ja rup mun
So much more than the human heart can accept

(**) ท่ามกลางคลื่นลมที่ผันแปร บอกตัวเองเอาไว้ จะไม่แพ้ให้โชคชะตา
Tahm glahng kleun lom tee pun bprae bauk dtua eng ao wai ja mai pae hai chohk chadtah
In the middle of the changing wind, I tell myself I won’t lose to destiny

(***) กี่รอยนํ้าตาที่รินและไหล กี่พายุร้ายที่พัดเข้ามา
Gee roy num dtah tee rin lae lai gee pahyoo rai tee put kao mah
However many hundreds of tear streaks flow, however many harsh storms blow in
ช่วงชีวิตนึงที่มันอ่อนล้า ไม่นานคงผ่านพ้นไป
Chuang cheewit neung tee mun aun lah mai nahn kong pahn pon bpai
The weary parts of life will soon pass by
บอกกับหัวใจว่าต้องไม่แพ้ บอกตัวฉันเองว่าฉันยังไหว
Bauk gup hua jai wah dtaung mai pae bauk dtua chun eng wah chun yung wai
I tell my heart that it must not fail, I tell myself that I’m still able
จะเจ็บและชํ้าเท่าไหร่ จะรอวันที่ฟ้าเป็นใจ ต้องมีสักวัน
Ja jep lae chum tao rai ja ror wun tee fah bpen jai dtaung mee suk wun
However much it hurts, I’ll wait for the day that heaven is on my side, it must happen some day

(*,**,***,***)

   

เนื้อร้อง / ทำนอง : อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์
เรียบเรียง : ชลทัศน์ ชาญศิริเจริญกุล

Title: ครึ่งบน / Kreung Bon (Top Half)
English Title: “50%”
Artist: Stamp Apiwat
Album: [Single]
Year: 2020

ครึ่งเดียว บางครั้งมันก็พอกับหัวใจ
Kreung diao bahng krung mun gor por gup hua jai
Just half, sometimes that’s enough for the heart
แค่ครึ่งบน บางคนมองก็โดนแล้วรู้ไหม
Kae kreung bon bahng kon maung gor dohn laeo roo mai
For some people, looking at just the upper half really captivates them, don’t you know?

ใต้ดั้งจมูกลงไป อีกครึ่งนึงเธอเป็นอย่างไร
Dtai dtung jamoon kong bpai eek kreung neung tur bpen yahng rai
How is your other half beneath your nose?
หน้ากากเธอนั้น จะหนากี่ชั้น ก็ซ่อนความงดงามไม่ไหว
Nahgahk tur nun ja nah gee chun gor saun kwahm ngot ngahm mai wai
That mask of yours, no matter how many layers are on your face, they can’t hide your beauty
ฉันขอเดิมพันสักครั้ง หวังว่าจะใช่เธอ
Chun kor derm pun suk krung wung wah ja chai tur
I want to take a gamble, I hope you’re the one

สบตากันแค่ครั้งเดียว เห็นหน้าเธอแค่ครึ่งบน
Sop dtah gun kae krung diao hen nah tur kae kreung bon
I only made eye contact with you once, I only see the top half of your face
แค่หน้าผากลำพัง กับตาคู่นั้น ก็เกินที่จะทน
Kae nah pahk lumpung gup dtah koonun gor dern tee ja ton
Just your forehead and your eyes are too much to bear
ได้มองเธอแค่ครึ่งเดียว ก็มองภาพวันนั้นที่เราสองคน
Dai maung tur kae kreung diao gor maung pahp wun nun tee rao saung kon
I can only see one half of you, but looking at the picture from that day when the two of us
ได้คู่เคียงกัน เปิดหน้ากากให้ฉันดูสักหน ( แต่ต้องห่างสองเมตรอย่างน้อย )
Dai koo kiang gun bpert nah gahk hai chun doo suk hon (dtae dtaung hahng saung meter yahng noy)
Were next to each other, take off your mask and let me see (but we must be at least two meters apart)

อยากจะเดินเข้าไปใกล้
Yahk ja dern kao bpai glai
I want to be near you
แต่ยังเข้าไปไม่ได้ (social distancing)
Dtae yung kao bpai mai dai (social distancing)
But I can’t yet (social distancing)
อยากจะลองที่จะขอ
Yahk ja laung tee ja kor
I want to try asking you
Alcohol เธอมีไหม
Alcohol tur mee mai
Do you have any alcohol sanitizer?

สบตากันแค่ครั้งเดียว เห็นหน้าเธอแค่ครึ่งบน
Sop dtah gun kae krung diao hen nah tur kae kreung bon
I only made eye contact with you once, I only see the top half of your face
แค่หน้าผากลำพัง กับตาคู่นั้น ก็เกินที่จะทน
Kae nah pahk lumpung gup dtah koonun gor dern tee ja ton
Just your forehead and your eyes are too much to bear
ได้มองเธอแค่ครึ่งเดียว ก็มองภาพวันนั้นที่เราสองคน
Dai maung tur kae kreung diao gor maung pahp wun nun tee rao saung kon
I can only see one half of you, but looking at the picture from that day when the two of us
ได้คู่เคียงกัน เปิดหน้ากากให้ฉัน
Dai koo kiang gun bpert nah gahk hai chun
Were next to each other, open your mask for me
ได้พูดคุยกัน เบาๆสักครั้ง
Dai poot kooey gun bao bao suk krung
So we can have the chance to speak softly together
โดนตกจริงจัง แม้เพียงได้เห็น แค่ครึ่งบน
Dohn dtok jing jung mae piang dai hen kae kreung bon
I was seriously stunned just seeing your top half

   

Lyrics / Music : อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข
Arranged : อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข / MACHINA สุขุม อิ่มเอิบสิน
English voice over : Mariam grey
Mixed & Mastered : MACHINA สุขุม อิ่มเอิบสิน

   

I can’t get over how CUTE this song is, this is how flirting works in the social distancing era haha~ I also like the 30 second solo of hand-washing 😀 Stamp always writes the most creative songs for the times and this one is no exception

Title: ยิ่งกอดยิ่งหนาว / Ying Gaut Ying Nao (The More I Hug You, the Colder It Gets)
Artist: Punch Worrakarn (พั้นช์ วรกาญจน์)
Album: OST Club Friday The Series 12
Year: 2020

ผิดถูกก็เข้าใจทุกที ว่ามันเลวมันไม่ดียังไง
Pit took gor kao jai took tee wah mun leo mun mai dee yung ngai
Right or wrong, I understand every time how evil and bad it is
ทั้งที่สมควรชั่งใจ ยังจะเดินไปหา
Tung tee som kuan kung jai yung ja dern bpai hah
Even though I should reconsider things, I still go to see you
รู้เขามีตัวจริง ก็จะชิง จะไขว่จะคว้า
Roo kao mee dtua jing gor ja ching ja kwai ja kwah
I know she exists, but I’ll steal you, I’ll snatch you away

ตอนที่ฝันเหมือนมันเป็นสุข
Dtaun tee fun meuan mun bpen sook
When dreams seem happy
ความเป็นจริงมีแค่ทุกข์ในใจ
Kwahm bpen jing mee kae took nai jai
In reality, there’s only suffering in my heart
เหมือนรางวัลที่ยิ่งใหญ่ มีแค่หยดน้ำตา
Meuan rahng wun tee ying yai mee kae yot numdtah
It’s like the great prize is just teardrops
รักให้มากเท่าไร มันก็ไม่มีวันได้มา
Ruk hai mahk tao rai mun gor mai mee wun dai mah
However much love I give, I never get it back

(*) ยิ่งกอดยิ่งหนาว มันเหงา มันร้าว ไม่เคยจะมั่นคง
Ying gaut ying nao mun ngao mun rao mai koey ja mun kong
The more I hug you, the colder I get, it’s lonely, it’s heartbreaking, it’ll never be secure
เมื่อคำว่าหลง ลอยผ่านไปช้าๆ
Meua kum wah long loy pahn bpai chah chah
When infatuation slowly floats in
ยิ่งกอดยิ่งรู้ ยิ่งซึ้ง ว่าถึงวันหนึ่งก็ต้องลา
Ying gaut ying roo ying seung wah teung wun neung gor dtaung lah
The more I hug you, the more I know, the more it’s emphasized that we must say good-bye
แท้จริงคือภาพลวงตาเท่านั้น
Tae jing keu pahp luang dtah tao nun
In reality, it’s just an illusion
ไม่มีอะไรไกลกว่าแค่ความสัมพันธ์ ชั่วคราว
Mai mee arai glai gwah kae kwahm sumpun chua krao
Nothing is more distant than a temporary relationship

ทำอะไรต้องซ่อนต้องหลบ ยังอดทนก็ได้คบกันไป
Tum arai dtaung saun dtaung lop yung aut ton gor dai kop gun bpai
Whatever we did, we had to hide it, we had to avoid others, we dated while enduring this
ไม่มีคำว่าเมื่อไร อยากเมื่อไรจะมา
Mai mee kum wah meua rai yahk meua rai ja mah
There was never a “when,” I want “when” to come
คำว่ารอสักวัน มันก็เป็นแค่เพียงสัญญา
Kum wah ror suk wun mun gor bpen kae piang sunyah
“Wait some day” is just a promise

(*)

ยิ่งกอดยิ่งหนาว มันเหงา มันร้าว ไม่เคยจะมั่นคง
Ying gaut ying nao mun ngao mun rao mai koey ja mun kong
The more I hug you, the colder I get, it’s lonely, it’s heartbreaking, it’ll never be secure
เมื่อคำว่าหลง ลอยผ่านไปช้าๆ
Meua kum wah long loy pahn bpai chah chah
When infatuation slowly floats in
ยิ่งกอดยิ่งรู้ ยิ่งซึ้ง ว่าถึงวันหนึ่งก็ต้องลา
Ying gaut ying roo ying seung wah teung wun neung gor dtaung lah
The more I hug you, the more I know, the more it’s emphasized that we must say good-bye
แท้จริงคือภาพลวงตาเท่านั้น
Tae jing keu pahp luang dtah tao nun
In reality, it’s just an illusion
แค่มือที่สามที่ไม่มีความสำคัญ อื่นใด
Kae meu tee sahm tee mai mee kwahm sumkun eun dai
I’m just the mistress who has no importance

   

เนื้อร้อง : ณรงค์ วงศ์พัฒนเดช
ทำนอง / เรียบเรียง : บวรภัส จินต์ประเสริฐ

Title: เริ่มใหม่ง่ายจัง / Rerm Mai Ngai Jung (So Easy to Start Over)
Artist: Pancake
Album: [Single]
Year: 2020

อยู่ในช่วงระยะทำใจ ตั้งแต่เธอไปก็ไม่เหมือนเก่า
Yoo nai chuang raya tum jai dtung dtae tur bpai gor mai meuan gao
I’m living in a period of adjustment, ever since you left, things haven’t been the same
ไม่ชินสักที กับการไม่มีเรา เหงาจนแทบขาดใจ
Mai chin suk tee gup gahn mai mee rao ngao jon taep kaht jai
I’m not used to not having us, loneliness is nearly killing me

ต่างกับเธอที่ไปได้ดี ได้ข่าวกำลังจะมีรักใหม่
Dtahng gup tur tee bpai dai dee dai kao gumlung ja mee ruk mai
Unlike you who left happily, I heard that you’ve found someone new
เธอลืมได้เก่ง ต่างกับฉันมากมาย ไม่มีวันไหนไม่คิดถึงเธอ
Tur leum dai geng dtahng gup chun mahk mai mai mee wun nai mai kit teung tur
You’re good at forgetting, so different from me, I’ll never not miss you

(*) ทำไมเธอนั้นเริ่มใหม่ได้ง่ายจัง รักเราเพิ่งพังเพิ่งจบได้ไม่นาน
Tummai tur nun rerm mai dai ngai jung ruk rao perng pung perng jop dai mai nahn
Why was it so easy for you to start over? Our love just ended recently
เธอกลับลืมได้ทุกอย่าง พร้อมเดินร่วมทางไปกับเขา
Tur glup leum dai took yahng praum dern ruam tahng bpai gup kao
You ended up forgetting everything, ready to leave with him
ทำไมฉันนั้นเริ่มใหม่ไม่ได้เลย เธอช่วยเฉลยวิธีลืมคนรักเก่า
Tummai chun nun rerm mai mai dai loey tur chuay chaloey witee leum kon ruk gao
Why can’t I start over? Please share your technique for forgetting an ex
มีแค่ภาพเรา ยังก้าวเดินต่อไม่ไหวจริงๆ
Mee kae pahp rao yung gao dern dtor mai wai jing jing
I have only our picture, I really still can’t move on

อยากจะยิ้มให้เธอสักที อยากจะยินดีกับความรักใหม่
Yahk ja yim hai tur suk tee yahk ja yin dee gup kwahm ruk mai
I want to finally smile at you, I want to congratulate you on your new love
แค่ต้องเลิกกัน ก็ทรมานแทบตาย
Kae dtaung lerk gun gor toramahn taep dtai
But just having broken up, it’s absolute torture
ยิ่งเธอมีใคร ยิ่งเจ็บซ้ำที่เดิม
Ying tur mee krai ying jep sum tee derm
The more you’re with someone else, the more it hurts me over and over

(*,*)

เธอเริ่มต้นใหม่ แต่ฉันยังรอเธอที่เดิม
Ter rerm dton mai dtae chun yung ror tur tee derm
You started over, but I”m still waiting for you at the same place

   

Lyrics : นิ้งหน่อง PANCAKE
Melody : นิ้งหน่อง PANCAKE
Arranged : ครูโก , พีท PANCAKE

Title: เจ็บพอแล้ว (เลิกคิดได้แล้วว่าเขารัก) / Jep Por Laeo (Lerk Kit Dai Laeo Wah Kao Ruk) [It Hurts Enough Already (Stop Thinking That She Loves Me)]
Artist: Amseatwo
Album: [Single]
Year: 2019

I’ve come to terms with seeing you happy, to seeing him walking holding your hand beside you, how do you want me to accept it?
From the lover whom I gave my heart to that day, the thing I’ve waited for with my dreams to be at my side

(*) Since that day that you told me I wasn’t the man of your dreams
And today our love must end, just end with that

(**) It hurts enough already, stop thinking that she loves me, she’s dumped me already, will I be able to stop crying yet?
It’s tiring enough, I can stop thinking that she’s sincere, after how many times I’ve been hurt, after how many times I’ve cried

(Have I been hurt enough yet?)

(*,**,**)

Title: แอเรีย 51 (Area 51)
Artist: MC-King
Album: [Single]
Year: 2018

(*) แอเรียๆที่ 51 ได้ยินว่าเก็บความลับข้างใน
Area area tee hah sip et dai yin wah gep kwahm lup kahng nai
I hear Area 51 hides secrets inside
ไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นอย่างไร..ทำฉันคิดไปต่างๆนาๆ
Mai roo wah dtaun nee b pen yahng ria tum chun kit bpai dtahng dtahng nah nah
I don’t know how things are right now, it’s making me think all sorts of things
เเอเรียๆที่ 51 ได้ยินว่าเก็บเธอไว้ข้างใน
Area area tee hah sip et dai yin wah gep tur wai kahn gnai
I hear Area 51 is keeping you inside
เพราะว่าเธอสวยเกินไปยังไง..ทำเอาใครต่อใครนั้นต้องละลาย
Pror wah tur suay gern bpai yun gngai tum ao krai dtor krai nun dtaung lalai
Because you’re way too beautiful, you’re making everyone melt

เเละคุณคิดเเบบเดียวกับผมป่ะ..เราไม่ได้อยู่ลำพัง
Lae koon kit baep diao gup pom bpa rao mai dai yoo lumpung
And do you feel the same as me? We’re not alone
ในจักรวาลกว้างไกล..ถ้าคุณยังอยากจะฟัง
Nai jukrawahn gwahng glai tah koon yung yahk ja fung
In this vast universe, if you still want to listen
ไม่ต้องมีหรอกใจศรัทธา..เเค่ลืมตาหากจะทำ
Mai dtaung mee rauk jai suttah kae lum dtah hahk ja tum
There’s no need to believe, just open your eyes if you’re going to
มองไปบนท้องฟ้าเเละลองค้นหาบางสิ่งนั้น
Maung bpai bon taung fah lae laung kon hah bahng sing nun
Look up at the sky and try searching for something

ผมเห็นอะไร..เธอสวยเธอขาวลงมาจากยาน
Pom hen arai tur suay tur kao long mah jahk yahn
I see something, you’re beautiful, you’re white, coming down from a spacecraft

ไม่เหมือนที่ดูในข่าวทำไมน่ะเธอถึงสวยอย่างงั้น
Mai meuan tee doo nai kao tummai na tur teung suay yahng ngun
It’s unlike what I’ve seen in the news, why are you so beautiful?
เธอบอกกับผม..เเค่สามคำ..สามคำ
Tur bauk gup pom kae sahm kum sahm kum
You told me just three words, three words
เเอเรียที่ 51 ถ้าอยากจะเสร็จก็มาล่ะกันน่ะ
Area tee 51 tah yahk ja set gor mah la gun na
Area 51, if you want to finish, then come on

(*)

เธอใช้วิธีข้ามกาลเวลา..เดินทางไปอยู่ที่ใด
Tur chai witee kahm gahn welah dern tahng bpai yoo tee dai
What method did you use to cross time? Where are you traveling to?
เธอไม่ต้องไปหรอกอเมริกา…มาๆๆอยู่ที่ไทย
Tur mai dtaung bpai rauk america mah mah mah yoo tee thai
There’s no need to go to America, come, come, come stay in Thailand
ไหนๆก็มาได้โปรดช่วยพาผมไปไกลๆ
Nai nai gor mah dai bproht chuay pah pom bpai glai glai
Wherever, just come and please take me far away
อยากรู้..อยากเห็น..ได้โปรดเธอช่วยเห็นใจ
Yahk roo yahk hen dai bproht tur chuay hen jai
I want to know, I want to see, please, have sympathy

เพราะว่าเธอนั้นไม่เหมือนใครๆ
Pror wah tur nun mai meuan krai krai
Because you’re unlike anyone else
ไม่เหมือนตอนที่ผมดูไซไฟ
Mai meuan dtaun tee pom doo sci fi
Unlike what I’ve seen in sci-fi
เธอไม่ตาโตเธอไม่หัวใหญ่
Tur mai dtah dtoh tur mai hua yai
You don’t have large eyes, you don’t have a big head
เธอไม่สีเทาเเละเธอไม่กลัวใคร
Tur mai see tao lae tur mai glua krai
You’re not grey, and you’re not scared of anyone
เธอโคตรน่ารักเลย..เเละสวยที่สุดในหมู่ดาว
TUr koht nahruk loey lae suay tee soot nai moo dao
You’re freaking cute, and the most beautiful amongst the stars
ที่เค้าต้องซ่อนเธอไว้ข้างใน..เพราะกลัวว่าใครจะรู้เอา
Tee kao dtaung saun tur wai kahng nai pror glua wah krai ja roo ao
So they must hide you away inside, because they’re scared everyone will know

(*)

ฉันรู้เธอมีอยู่จริง..เธอมากับยานผ่านกาลเวลา
Chun roo tur mee yoo jing tur mah gup yahn pahn gahn welah
I know you exist, you came on a spaceship through time
เมื่อวันที่ยี่สิบเอ็ดกับเพื่อนอีกเจ็ดฉันเห็นกับตา
Meua wun tee yee sip et gup peuan eek jet chun hen gup dtah
On the 21st, I saw it with my own eyes with my seven friends
เธอมาเพื่อทำบางสิ่ง..ที่ยิ่งกว่าใครจะจินตนา
Tur mah peua tum bahgn sing tee ying gwah krai ja jindtanah
You came to do something beyond anyone’s imagination
เเอเรียที่ 51 t
Area tee hah sip et dai yin wah det tur loey dtaung mah
I hear Area 51 is really cool, so you had to come

(*)

Title: รักผิดเวลา / Ruk Pit Welah (Love at the Wrong Time)
Artist: Janey Rachanok (เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น)
Album: [Single]
Year: 2020

ความรักของเราสอง ยิ่งมองก็ยิ่งไกล
Kwahm ruk kaung rao saung ying maung gor ying glai
The more I look at our love, the further away it gets
มันผิดใช่ไหม ที่เรารักกัน
Mun pit chai mai tee rao ruk gun
It’s wrong for us to love each other, isn’t it?
ไอ้ความสัมพันธ์ครั้งนี้ มันช่างไม่มีวี่แวว
Ai kwahm sumpun krung nee mun chahng mai mee wee waew
This time, there’s not even a hint of our relationship
ต้องจบลงแล้วเรื่องเธอกับฉัน
Dtaung jop long laeo reuang tur gup chun
The matters between you and I must be ended
เธอก็รู้ ว่าเรานั้นโคตรรักกัน
Tur gor roo wah rao nun koht ruk gun
You know that we’re so freaking in love
แต่ความจริงนั้นมันเป็นไปไม่ได้เลย
Dtae kwahm jing nun mun bpen bpai mai dai loey
But that reality is impossible

(*) ก็ภาวนา ให้ปาฏิหาริย์มีจริง
Gor pahwanah hai bpadtihahn mee jing
I pray that miracles are real
แต่ทุกสิ่งถูกกำหนดไว้ อย่าไปฝืนเลย
Dtae took sing took gumnot wai yah bpai feun loey
But everything has been determined, don’t force it

(**) รักผิดเวลา มันเป็นธรรมดาที่ฉันต้องเดินจากไป
Ruk pit welah mun bpen tummadah tee chun dtaung dern jahk bpai
We fell in love at the wrong time, it’s common having to walk away
ต่อให้มีความสุขแค่ไหน ฉันต้องฝืนหัวใจไม่ให้รักเธอ
Dtor hai mee kwahm sook kae nai chun dtaung feun hua jai mai hai ruk tur
No matter how happy I am, I must resist my heart and not let it love you
รู้ตัวว่ามาทีหลัง แต่ก็ยังไม่ยั้งหัวใจ
Roo dtua wah mah tee lung dtae go ryung mai yung hua jai
I realize that I came too late, but I still can’t hold back my heart
ก็สมควรที่ต้องเดินจากไป
Gor som kuan tee dtaung dern jahk bpai
So it’s appropriate to have to walk away
สมควรที่ต้องตัดใจ ฝืนไปก็แค่นั้น
Som kuan tee dtaung dtut jai feun bpai gor kae nun
It’s appropriate to have to give you up and force myself to go, that’s it

(*,**)

รักผิดเวลามันเป็นธรรมดา
Ruk pit welah mun bpen tummadah
We fell in love at the wrong time, it’s common
ต่อให้มีความสุขแค่ไหน
Dtor hai mee kwahm sook kae nai
No matter how happy I am
ฉันต้องฝืนหัวใจไม่ให้รักเธอ
Chun dtaung feun hua jai mai hai ruk tur
I must resist my heart and not let it love you
รู้ตัวว่ามาทีหลัง แต่ก็ยังไม่ยั้งหัวใจ
Roo dtua wah mah tee lung dtae gor yung mai yung hua jai
I realize that I came too alte, but I still can’t hold back my heart

สมควรที่ต้องจากไป
Som kuan tee dtaung jahk bpai
It’s appropriate to have to leave
สมควรที่ต้องตัดใจ
Som kuan tee dtaung dtut jai
It’s appropriate to have to give you up
สมควรที่ไม่เหลือใคร
Som kuan tee mai leua krai
It’s appropriate that I don’t have anyone left
ฝืนไปก็แค่นั้น
Feun bpai gor kae nun
I was just forcing things

   

คำร้อง/ทำนอง รัชนก สุวรรณเกตุ
เรียบเรียง ปิยวัฒน์ หมื่นสนิท

Title: ใกล้ใจ / Glai Jai (Our Hearts are Near)
Artist: Cocktail
Album: [Single]
Year: 2020

เราทั้งสองเคยเคียง
Rao tung saung koey kiang
The two of us used to be next to each other
กอดกันไว้เคียงกาย
Gaut gun wai kiang gai
Hugging each other from our side
กุมมือเธอไว้แนบใจไม่หายไม่ห่าง
Goom meu tur wai naep jai mai hai mai hahng
Holding your hand against my heart, never far apart
จูบกับเธอเบาๆ
Joop gup tur bao bao
Kissing you gently
ไม่เคยเหงาไม่หน่าย
Mai koey ngao mai nai
Never lonely or bored
แต่วันนี้หัวใจหล่นหาย ไม่เหมือนเดิม
Dtae wun nee hua jai lon hai mai meuan derm
But today my heart has vanished, it’s not the same

(*) อาจเป็นเพราะว่าเราโชคร้ายจนต้องไกล
Aht bpen pror wah rao chohk rai jon dtaung glai
It might be because we’re so unlucky, we must be separated
อาจเป็นเพราะว่าวันเวลาไม่เป็นใจ
Aht bpen pror wah wun welah mai bpen jai
It might be because time isn’t as we had hoped
แต่อยากให้รู้ว่าใจของฉันไม่เคยไกล และมันยังอยู่ใกล้ๆเธอ
Dtae yahk hai roo wah jai kaung chun mai koey glai lae mun yung yoo glai glai tur
But I want to let you know that my heart is never far, and it’s still near you

ทนผ่านพ้นเวลา ที่เหน็บหนาวยาวนาน
Ton pahn pon welah tee nep nao yao nahn
I endure through the long, cold times
หวังให้วันคืนที่โหดร้ายพ้นผ่าน
Wung hai wun keun tee hoht rai pon pahn
Hoping that the bad days will pass by
ความคิดถึงในใจ ให้มันลอยลมไป
Kwahm kit teung nai jai hai mun loy lom bpai
I hope my thoughts of you in my heart float
ส่งให้ถึงคนไกลด้วยความหวังดี
Song hai teung kon glai duay kwahm wung dee
To you where you are far away with my well-wishes

(*)

เขาอาจกำหนดเอาไว้ให้ไม่เจอกัน
Kao aht gumnot ao wai hai mai jur gun
Someone might have determined that we wouldn’t see each other
เขาอาจกำกับเอาไว้ให้เธอไกลฉัน
Kao aht gum gup ao wai hai tur glai chun
They might have been in control and separated you far away from me
แต่มันจะกักขังใจฉันให้ไกลเธอไม่ได้ ใจของฉันยังใกล้เธอ เสมอ
Dtae mun ja guk kung jai chun hai glai tur mai dai jai kaung chun yung glai tur samur
But they can’t distance my heart from you, my heart is always near you

(*)

เขาอาจกำหนดเอาไว้ให้ไกลห่างกัน
Kao aht gumnot ao wai hai mai jur gun
Someone might have determined that we wouldn’t see each other
เขาอาจกำกับเอาไว้ให้เธอไกลฉัน
Kao aht gum gup ao wai hai tur glai chun
They might have been in control and separated you far away from me
แต่มันจะกักขังให้ใจฉันไกลเธอไม่ได้ ความรักของฉันยังใกล้เธอ เสมอ
Dtae mun ja guk kung hai jai chun glai tur mai dai kwahm ruk kaung chun yung glai tur samur
But they can’t distance my heart from you, my love is always near you

ความรักของฉันยังใกล้เธอ
Kwahm ruk kaung chun yung glai tur
My love is still near you

   

คำร้อง / ทำนอง : ปัณฑพล ประสารราชกิจ
เรียบเรียง : COCKTAIL / ฐิติวัฒน์ รองทอง
Sound Engineering : กร มหาดำรงค์กุล
Edited & Mixed & Mastering : กร มหาดำรงค์กุล at Axis Studio

   

This is a nice song composited together with all of the members separated for quarantine, with lyrics also applicable to the times, for everyone who must be separated from loved ones at this trying time