Archives

All posts by Tahmnong

Title: อยู่นานๆได้ไหม / Yoo Nahn Nahn Dai Mai (Please Stay a While)
Artist: SIN
Album: [Single]
Year: 2018

เมื่อในวันนี้ ที่ฉันได้เจอเธอ
Meua nai wun nee tee chun dai jur tur
When I got to see you today
เพราะเธอ ยังห่วงใยมาหากัน
Pror tur yung huang yai mah hah gun
Because you were still worried, so you came to see me
อยากขอบคุณจริง จริง
Yahk kaup koon jing jing
I really want to thank you
ที่เห็นความสำคัญ และรู้ว่ายังเฝ้ารอเธอ
Tee hen kwahm sumkun lae roo wah yung fao ror tur
For seeing the importance and knowing that I’m still waiting for you
ทุก ทุกอย่างช่างดูสดใส ที่ในวันนี้ฉันมีเธออยู่
Took took yahng chahng doo sot sai tee nai wun nee chun mee tur yoo
Everything looks so bright now that I have you today

(*) อยู่นาน นาน ได้ไหม
Yoo nahn nahn dai mai
Please stay a while
นาน นานจะเจอกันสักที
Nahn nahn ja jur gun suk tee
I haven’t seen you in such a long time
ให้ฉันได้มีวันที่ดี อบอุ่นอย่างนี้
Hai chun dai mee wun tee dee op oon yahng nee
Let me have a wonderful day, warm like this
นาน นานได้ไหม แล้วค่อยลา
Nahn nahn dai mai laeo koy lah
For a little while, please, then we’ll gradually say good-bye

ที่ผ่านมานั้น คิดถึงเธอ เพียงใด
Tee pahn mah nun kit teung tur piang dai
However much I missed you in the past
ต้องคอย ต้องทนเพื่อจะได้เจอ
Dtaung koy dtaung ton peua ja dai jur
I must keep enduring it to be able to see you
เฝ้ารอคอยมานาน อยากขอร้องให้เธอ
Fao ror koy mah nahn yahk kor raung hai tur
Waiting for so long, I want to beg you
สงสารใจของคน ที่รอคอย
Song sahn jai kaung kon tee ror koy
Take pity on the heart of the person waiting

ทุก ทุกอย่างช่างดูสดใส ที่ในวันนี้ฉันมีเธออยู่
Took took yahng chahng doo sot sai tee nai wun nee chun mee tur yoo
Everything looks so bright now that I have you today

(*)

อยู่นาน นานได้ไหม
Yoo nahn nahn dai mai
Please stay a while
นาน นานจะได้มาสักที
Nahn nahn ja jur gun suk tee
I haven’t seen you in such a long time
ให้ฉันลืมวันคืนที่เหินห่าง
Hai chun leum wun keun tee hern hahng
Let me forget the days and nights that we were separated
อยากเติมความรักให้เต็มหัวใจ
Yahk dterm kwam ruk hai dtem hua jai
I want love to fill my heart

   

คำร้อง : กิตยาพรรณ ภานุพัฒน์
ทำนอง : ธานินทร์ ช.สรพงษ์
เรียบเรียง : โกมล บุญเพียรผล
Co-Produced : SIN
Produced by : โกมล บุญเพียรผล

   

I’m not crying, you’re crying

Title: กระแสน้ำตา / Grasae Numdtah (Stream of Tears)
Artist: Knom Jean (ขนมจีน)
Album: [Single]
Year: 2018

ที่ที่เราต่างคุ้นเคย ที่ที่มีฉันและเธอ เดินกุมมือกันสองคน
Tee tee rao dtahng koon koey tee tee mee chun lae tur dern goom meu gun saung kon
The place that we’re both familiar with, the place where you and I walked holding hands, just the two of us
บรรยากาศยังเหมือนเดิม แต่บางสิ่งที่เพิ่มเติม คือเขามาด้วยอีกคน
Bunyahgaht yung meuan derm dtae bahng sing tee perm dterm keu kao mah duay eek kon
The atmosphere is still the same, but something that has been added is him coming
ฉันนั้นก็ไม่รู้ว่าเธอนั้นยังจะนัดเจอฉันทำเพื่ออะไร
Chun nun gor mai roo wah tur nun yung ja nut jur chun tum peua arai
I don’t know why you’re still making dates with me
แต่ที่ใจฉันรู้ คือมันช่างแสนทรมาน และเหงาจับใจ
Dtae tee jai chun roo keu mun chahng saen toramahn lae ngao jup jai
But what my heart does know is that it’s such torture, and loneliness grips my heart

(*) ค่ำคืนที่เคยแสนดี กลายเป็นแสนเดียวดายอ้างว้าง
Kum keun tee koey saen dee glai bpen saen diao dai ahng wahng
The nights that were once so wonderful have become so lonely and empty
ทั้งที่มีเธอข้างๆ แต่เหมือนฉันเป็นส่วนเกิน
Tung tee mee tur kahng kahng dtae meuan chun bpen suan gin
Even though I have you beside me, it’s like I’m extra

(**) อยากจะทำให้เขาลอยไปให้พ้นทาง อยากกุมมือเธอไว้ข้างกันอย่างวันเก่า
Yahk ja tum hai kao loy bpai hai pon tahng yahk goom meu tur wai kahng gun yahng wun gao
I want to make him float away, I want to hold your hand beside you like the old days
แต่ก็เป็นได้แค่เรื่องราวในฝัน เรื่องจริงทำไม่ได้
Dtae gor bpen dai kae reuang rao nai fun reuang jing tum mai dai
But it can only be a story in my dreams, in reality, I can’t do it
ทำได้แค่ปล่อยรักลอยไปให้พ้นใจ อยู่อย่างจมกับน้ำตาไปก็เท่านั้น
Tum dai kae bploy ruk loy bpai hai pon jai yoo yahng jom gup num dtah bpai gor tao nun
All I can do is let my love float out from my heart, just living like I’m sinking in tears
ปล่อยให้เธอกับเขาล่องลอยออกไป กับกระแสน้ำตาของฉัน
Bploy hai tur gup kao laung loy auk bpai gup grasae num dtah kaung chun
Letting you and him float away with my stream of tears

เธอบอกว่าเธอ เจ็บที่ฉันนั้นทำ เจ็บเหลือเกินที่จำ คำทุกคำที่ฉันพูด
Tur bauk wah tur jep tee chun nun tum jep leua gern tee jum kum took kum tee chun poot
You told me you were hurt by the things I did, you hurt so much remembering every word I said
ที่เคยบอกว่ารักจะเป็นจะตาย ตอนนี้มันมลาย หายลับไปเหมือนควันธูป
Tee koey bauk wah ruk ja bpen ja dtai dtaun nee mun lai hai lup bpai meuan kwun toop
You once told me you loved me to death, now it’s fading away like incense smoke
แต่ในความจริงแล้วมัน ผิดที่เธอไม่ฟัง พอพูดไปก็ทำเป็นเหมือนเมิน
Dtae nai kwahm jing laeo mun pit tee tur mai fung por poot bpai gor tum bpen meuan mern
But it reality, it’s your fault for not listening, as soon as I said anything, you acted indifferent
พูดเอาเหตุผลให้ฟัง อธิบายให้กันยังเข้าใจมันยากซะเหลือเกิน
Poot ao het pon hai fung attibai hai gun yung kao jai mun yahk sa leua gern
I told you the reason, I explained it to you, but it’s still so hard for you to understand
มันก็คงไม่แปลกที่เราต้องแยกทาง จุดชนวนด้วยไฟที่เธอได้วางก่อ
Mun gor kong mai bplaek tee rao dtaung yaek tahng joot chon won duay fai tee tur dai wahng gor
It’s not strange that we must part ways, caused by the fire that you started
เธอไม่ต้องมาอ้างว่าเขามาแทรกกลาง ความจริงรักเรามันไม่มีทางต่อ
Tur mai dtaung mah ahng wah kao mah traek glahng kwahm jing ruk rao mun mai mee tahng dtor
You don’t have to claim that she came between is, in reality, our love had no way to continue
เขาก็เป็นแค่เพื่อนที่ดีของฉัน ภาพที่มีเหล่านั้นเธอกำลังคิดไปเอง
Kao gor bpen kae peuan tee dee kaung chun pahp tee mee lao nun tur gumlung kit bpai eng
He’s just a close friend to me, you created those images yourself
เธอก็เอาแต่คิดอย่างงั้น พูดให้คิดกี่ครั้ง เธอก็พลั้งไม่ยอมเข้าใจเอง
Tur gor ao dtae kit yahng ngun poot hai kit gee krung tur gor plung mai yaum kao jai eng
You just think like that, however many times I say it for you to think about, you refuse to understand

อยากจะเจ็บอยู่ผู้เดียว ไม่ต้องการมีผู้ใด มาข้องเกี่ยวเข้ามาเจอ
Yahk ja jep yoo poo diao mai dtaung gahn mee poo dai mah kaung giao kao mah jur
I want to hurt alone, there’s no need for anyone else to get involved
ไม่ต้องห่วงใจฉันพัง เจ็บเท่าไหร่ใจฉันยัง ยังยิ้มอ่อนได้เสมอ
Mai dtaung huang jai chun pung jep tao rai jai chun yung yung yim aun dai samur
You don’t have to worry about my heart being destroyed, however much it hurts, I’ll still keep smiling
ฉันนั้นก็ไม่รู้ว่าเธอนั้นยังจะนัดเจอฉันทำเพื่ออะไร
Chun nun gor mai roo wah tur nun yung ja nut jur chun tum peua arai
I don’t know why you’re still making dates with me
แต่ที่ใจฉันรู้ คือมันช่างแสนทรมาน และเหงาจับใจ
Dtae tee jai chun roo keu mun chahng saen toramahn lae ngao jup jai
But what my heart does know is that it’s such torture, and loneliness grips my heart

(*,**)

ที่ๆ เราเคยพบ เพลงที่ฟัง อนาคตที่เราได้เริ่มวาง
Tee tee rao koey pob pleng tee fung anahkot tee rao dai rerm wahng
The place we once met, the music we listened to, the future we planned
ยังคงคิดถึงมัน ถึงเธอบอกว่า เขา ทำให้รักเราเริ่มจาง
Yung kong kit teung mun teung tur baukw ah kao tum ai ruk rao rerm jahng
I still think about them, even though you told me that he made our love start to fade
มันไม่ใช่อย่างนั้นหรอก เธอ เธอต้องฟังที่ฉันบอก เธอ
Mun mai chai yahng nun rauk tur tur dtaung fung tee chun bauk tur
It’s not like that, you must listen to what I’m telling you
ฉันไม่คิดอย่างงั้น ต่อให้เธอยังเชื่อมั่น ว่าความจริงฉันหลอก เธอ
Chun mai kit yahng ngun dtor hai chun yung cheua mun wah kwahm jing chun lauk tur
I don’t feel like that, even though you’re still certain that in reality, I tricked you

(ความจริงมันไม่ใช่ เรื่องจริงมันไม่ใช่)
(Kwahm jing mun mai chai reuang jing mun mai chai)
(Actually, it’s not, seriously, it’s not)

(**)

   

Executive Producer: พีราวัชร์ อัศววชิรวิท
Producer : Nato Narathip
Lyrics and Melody : Nato Narathip
Arranger : Yakoolza
Rap Lyrics : Thitiwat Kasetvetin (ICEACE)
Mix and Mastering : Yakoolza

   

Knom Jean on Mono Music now? Interesting~ But argggg, where were songs like this when I was in high school to help me cope with all the guys who left me for other guys? lmao. Nice lyrics and music video for anyone who has ever had to deal with finding out your lover is gay. Knom Jean still sounds exactly the same, but d@mn, when did she get drop-dead GORGEOUS?! The only thing that would have made it better would have been if that velvet jumpsuit she was wearing was really a dress

Title: แชร์ โล มา / Share Lo Ma (Share Your Location)
Artist: Twopee Southside ft. YoungOhm, JUU4E
Album: [Single]
Year: 2018

(*) Hey Baby bae hello ah คิดถึงกันก็โทรมา
Hey baby bae hello ah kit teung gun gor toh mah
Hey, baby, bae, hello, ah, I miss you, so I’m calling
บอกเลยอยู่ที่ไหนจะใกล้รึไกลแค่เธอแชร์โลมา
Bauk loey yoo tee nai ja glai reu glai kae tur share loh mah
Tell me where you are, are you near or far? Just share your location
และๆผมจะ roll มา Baby are you sober
Lae lae pom ja roll mah baby are you sober
And I’ll roll over, baby are you sober?
บอกเธอรอแปปเดียวนะ รอเดี๋ยวเดียวแล้วผมจะโทรหา
Bauk tur ror bpaep diao na ror diao diao laeo pom ja toh hah
I’m telling you to wait one second, wait a moment and I’ll call

(**) เธออยู่ไหนอ่ะแชร์โลมาดิ กำลังไปนะผมจะ roll มา
Tur yoo nai a share loh mah di gumlung bpai na pom ja roll mah
Where are you? Share your location, I’m on the way, I’ll roll over
เธออยู่ไหนอ่ะแชร์โลมาดิ แชร์โลมาดิ ผมจะ roll มา
Tur yoo nai a share loh mah di share loh mah di pom ja roll mah
Where are you? Share your location, share your location, I’ll roll on over
เธออยู่ไหนอ่ะแชร์โลมาดิ กำลังไปนะผมจะ roll มา
Tur yoo nai a share loh mah di gumlung bpai na pom ja roll mah
Where are you? Share your location, I’m on my way, I’ll roll over
เธออยู่ไหนอ่ะแชร์โลมาดิ แชร์โลมาดิ ผมจะ roll มา
Tur yoo nai a share loh mah di share loh mah di pom ja roll mah
Where are you? Share your location, share your location, I’ll roll on over

บอกเธอรอผมแปปๆสิ Holla back back I’m on the way
Bauk tur ror pom baep bpaep si holla back back I’m on the way
I’m telling you to wait for me a moment, holla back, back, I’m on the way
แชร์โลมาในแชทๆจะเรียก Grab grab ละออกไปหาตอนนี้
Share loh mah nai chat chat ja riak grab grab la auk bpai hah dtaun nee
Share your location in the chat, cry out, grab, grab, I’ll leave right now
อยากจะบอก I need you right now ละก็ไม่ได้คิดแต่เย
Yahk ja bauk I need you right now la gor mai dai kit dtae yay
I want to tell you I need you right now, but that’s not all I’m thinking
นี่ๆตอนนี้น่ะกำลังไปหา ได้โปรดอย่าคิดอย่าเทสิ
Nee nee dtaun nee na gumlung bpai hah dai bproht yah kit yah tay si
Okay, right now, I’m leaving to see you, please don’t think about dumping me

นี่อีกแปปเดียวก็จะตีสี่ เธอบอก Take it easy
Nee eek bpaep diao gor ja dtee see tur bauk take it easy
In a few more moments it’ll be 4am, you tell me to take it easy
ให้ผมคนเดียวเลยฟรีๆ เธออย่าทำเป็นเล่นนะเอาดีๆ
Hai pom kon diao loey free free tur yah tum bpen len na ao dee dee
You’ll give it only to me for free, don’t play with me, be good
Oh baby girl you know I love you
Oh, baby girl, you know I love you
แต่ในใจลึกๆ I just wanna f*ck you
Dtae nai jai leuk leuk I just wanna f*ck you
But deep down in my heart, I just want to f*ck you

Hey baby girl แชร์โลมา บอกให้เธอนอนรอตรงโซฟา
Hey baby girl share loh mah bauk hai tur naun ror dtrong sofah
Hey, baby girl, share your location, I’m telling you to sleep waiting on the sofa
เอาน้ำแข็งหรือเอาโซดา มีโซจูเรียกผม Oppa
Ao num kaeng reu ao soda mee soju riak pom oppa
bring ice or bring soda, I have soju, call me oppa
อยู่ในซอง Got that cola จองห้องใน Agoda
Yoo nai saung got that cola jaung haung nai agoda
In the bag, I’ve got that cola, I’ve booked a room in Agoda
อย่าเพิ่งนอนนะแล้วผมจะโทรมา
Yah perng naun na laeo pom ja toh mah
Don’t go to sleep yet, I’ll call you

(*,**)

Oh yes I can บอกกัณมาเลยอยู่ที่ไหนผมจะไปให้สุดชายแดน
Oh yes I can bauk gun mah loey yoo tee nai pom ja bpai hai soot chai dan
Oh, yes I can, tell me where you are, I’ll go to the border
Gang Highland ยิ่งกว่า Line Man ไม่ต้องลายแทง
Gang highland ying gwah line man mai dtaung lai taeng
Gang highland, more than Line Man, there’s no need for a clue
พ่นควันเป็นมุมทะแยง สรรพแสงมีความแสลง
Pon kwun bpen moom tayaeng sup saeng mee kwahm salaeng
Blowing smoke in the diagonal corner, all the lights have poison
เหมือนจะ Gang แต่ไม่รุงแรง แชร์โลมา For me
Meuan ja gang dtae mai roong raeng share loh mah for me
We look like a gang, but we’re not so harsh, share your location for me

ผมจะบินไปเป็นอินทรีย์ สุดสวรรค์จนอเวจี
Pom ja bin bpai bpen intree soot sawun jon awejee
I’ll fly like an eagle, to the end of heaven and hell
เรายำยีร์เป็นประเพณี แชร์โลมาให้ฉันที
Rao yum yee bpen bprapaynee share loh mah hai chun tee
We’re blending tradition, share your location for me
ขอเติมอีกสัก 2 ที แล้วทุกๆอย่างจะ Easy easy
Kor dterm eek suk saung tee laeo took took yahng ja easy easy
Add another two times, then everything will be easy, easy

(*,**)

อยากให้โทร อยากให้โทร
Yahk hai toh yahk hai toh
I want you to call, I want you to call
อยากเอาอะไรคนดี Just let me know, let me know
Yahk ao arai kon dee just let me know let me know
Whatever you want, baby, just let me know, let me know
เธอโทรมาหาผมที ออกไปหาได้ทันที
Tur toh mah hah pom tee auk bpai hah dai tun tee
Call me, I’ll go out to see you immediately
ตอนนี้เมากำลังดี อยู่ที่ไหนอ่ะเธอแชร์โลมาที
Dtaun nee mao gumlung dee yoo tee nai a tur share loh mah tee
Right now I’m drunk and it’s going to be good, where are you? Share your location

Where you at now เธออยู่ไหนอ่ะแชร์โลมา
Where you at now tur yoo nai a share loh mah
Where are you at now? Where are you? Share your location
เธออยู่ไหนอ่ะแชร์โลมา เธออยู่ไหนอ่ะแชร์โลมา
กำลังไปนะผมจะ Loma เธออยู่ไหนอ่ะแชร์โลมาTur yoo nai a share loh mah tur yoo nai a share loh mah
Where are you? Share your location, where are you? Share your location
Gumlung bpai na pom ja loma tur yoo nai a share loh mah
I’m heading out, I’ll loma, where are you? Share your location
เธออยู่ไหนอ่ะแชร์โลมา เธออยู่ไหนอ่ะแชร์โลมา
Tur yoo nai a share loh mah tur yoo nai a share loh mah
Where are you? Share your location, where are you? Share your location
กำลังไปนะผมจะ Loma
Gumlung bpai na pom ja loma
I’m heading you, I’ll loma

   

Lyric by : Twopee Southside / YoungPhm / Juu4E
Hook By : Twopee Southside
Produce By : Jayizaak
Arrange By : Twopee Southside

   

Good lord, he’s like a horny dog trying desperately to sniff out the girl’s location just because he wants to have a booty call. Someone call him over and wait with a bucket of ice water to throw on him, jesus christ

Title: ยังคงเป็นเธอผู้เดียว / Yung Kong Bpen Tur Poo Diao (It’s Still Only You)
Artist: Middle Lane
Album: [Single]
Year: 2018

เมื่อรักคือคำตอบ
Meua ruk keu kum dtaup
When love is the answer
แต่เหลือเพียงคำปลอบจากคนรอบกาย
Dtae leua piang kum bplaup jahk kon raup gai
But all that’s left is the comforting words from people all around
และแสงดาวที่มันพร่างพราย สาดทำร้าย
Lae saeng dao tee mun prahng prai saht tum rai
And the starlight that’s shining down and hurting me
ให้ใจฉันยิ่งเหงา
Hai jai chun ying ngao
Making my heart even more lonely

(*) ทุกๆสิ่ง ไม่อยากให้เป็นเรื่องจริงเมื่อไม่มีเรา
Took took sing mai yahk hai bpen reuang jing meua mai mee rao
I don’t want anything to be real when there’s no more “us”
ทุกๆอย่าง ดูเหมือนว่าในวันนี้กำลังเหี่ยวเฉา
Took took yahng doo meuan wah nai wun nee gumlung hiao chao
Everything seems like it’s withering away today

(**) อ้อนวอนให้เธอกลับมา อ้อนวอนเธอด้วยสายตา
Aun waun hai tur glup mah aun waun tur duay sai dtah
I’m begging you to come back, I’m begging you with my eyes
ไม่พอให้กลับมาหาฉันอีกใช่ไหม
Mai por hai glup mah hah chun eek chai mai
But it’s not enough for you to come back to me again, right?
อ้อนวอนให้เธอกลับมา กราบกรานบนรอยน้ำตา
Aun waun hai tur glup mah grahp grahn bon roy num dtah
I’m begging for you to come back, I’m groveling in my tear stains
จะพอให้กลับมาหาฉันอีกได้ไหม
Ja por hai glup mah hah chun eek dai mai
Can that be enough for you to come back to me again?

(***) ถ้าหากไม่ใช่เธอ ก็คงไม่ใช่ใคร
Tah hahk mai chai tur gor kong mai chai krai
If it’s not you, then it’s not anyone
ที่อยู่ในดวงใจ ยังคงเป็นเธอผู้เดียว
Tee yoo nai duang jai yung kong bpen tur poo diao
You’re still the only person in my heart
ถ้าหากไม่ใช่เธอ ก็คงไม่ให้ใคร
Tah hahk mai chai tur gor kong mai hai krai
If it’s not you, I won’t give it to anyone else
ทั้งหมดในดวงใจ ยังคงเป็นเธอผู้เดียว
Tung mot nai duang jai yung kong bpen tur poo diao
Everything in my heart is still you alone

เมื่อรักคือทางออก
Meua ruk keu tahng auk
When love is the way out
แต่เหลือเพียงคำบอกว่าเธอรักใคร
Dtae leua piang kum bauk wah tur ruk krai
But all that’s left are the words that you love someone else
จะไม่ยอมให้คนสุดท้าย ในชีวิตของเธอต้องเป็นเขา
Ja mai yaum hai kon soot tai nai cheewit kaung tur dtaung bpen kao
I refuse to let him be the final person in your life

(*,**,***,***)

   

Executive Supervisor : วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี
Executive Producer : ปฎิเวธ อุทัยเฉลิม
เนื้อร้อง :ฟองเบียร์
ทำนอง : ปฎิเวธ อุทัยเฉลิม
เรียบเรียง : MIDDLE LANE
โปรดิวเซอร์ : MIDDLE LANE
Mixed & Mastered at Mixphere Studio by ดนุภพ กมล

   

I love the catchy synth rock sound of this, I’m liking this song MUCH better than their debut single~ And the girl in the music video is really, really pretty, but eeeesh, not a fan of the super whiny, desperate lyrics. This song might have actually made it to my music library if the subject matter were a bit more appealing to me

Title: กะหล่ำปลี / Galum Bplee (So Sad)
Artist: Joey Boy
Album: ??
Year: ??

ท่องไปในยามราตรี
Taung bpai nai yahm radtree
Cruising at night
สะดวกสะบายสิ้นดี
Saduak sabai sin dee
So comfortable
ขาดไปเพียงอย่างไม่มี
Kaht bpai piangyahng mai mee
There’s only one thing I’m missing
คือขาดคู่ชมสมฤดี
Keu kaht koo chom somreudee
And that’s a lover to admire

(*) ก็ใครต่อใคร น่ะเขาคู่กัน
Gor krai dtor kraina kao koo gun
Everyone else has a lover
บอกรักสัมพันธ์ ทุกที
Bauk ruk sumpun took tee
They tell them that they love them every time
ส่วนฉันต้องอยู่เพียงคนเดียว
Suan chun dtaung yoo piang kon diao
As for me, I must be all alone
ไม่มีตัวเธอมาเจ๊าเจี๊ยว
Mai mee dtua tur mah jao jiao
I don’t have you to be loud and noisy with
เงียบเหงาสิ้นดี
Ngiap ngao sin dee
It’s so lonely

(**) โธ่เธอเดินมา แล้วเดินผ่านไป
Toh tur dern mah laeo dern pahn bpai
D*mn, you walk up, then walk past
กี่ทีกี่หน ไม่เคยสนใจ
Gee tee gee hon mai koey son jai
However many times, you’re never interested
จะให้ทำใจ ยังไง
Ja hai tum jai yung ngai
How do I come to terms with that?
เดินมา แล้วก็เดินจากไป
Dern mah laeo gor dern jahk bpai
You walk up then walk away
แค่อยากมีใคร ที่ใจ
Kae yahk mee krai tee jai
I just want someone whose heart
ไปเที่ยวกันมั้ย
Bpai tiao gun mai
Will go out with me
ถ้าเธอโอ.เค. ฉันก็ดี
Tah tur okay chun gor dee
If you’re okay, I’m fine with it
ถ้าเธอว่าไม่ คงชีช้ำกะหล่ำปลี
Tah tur wah mai kong chee chum galum bplee
If you say no, I’ll be so sad

ท่องไปในยามราตรี
Taung bpai nai yahm rahdtree
Cruising at night
บรรยากาศแสนดี
Bunyahgaht saen dee
The atmosphere is so wonderful
ถ้ามีหน้ามลยิ่งดี
Tah mee nah mon ying dee
It would be even better if I had your sweet face
จะพาไปกินเกี้ยมอี๋
Ja pah bpai gin giam ee
I’d take you to eat noodles

(*,**)

Title: ทางเดินแห่งรัก / Tahng Dern Haeng Ruk (The Path of Love)
Artist: Gam Wichayanee (แก้ม วิชญาณี)
Album: OST นางสาวไม่จำกัดนามสกุล / Nahng Sao Mai Jum Gut Nahm Sagoon
Year: 2018

ก็ยังคงเดินทาง
Gor yung kong dern tahng
I’m still traveling
แต่ยังคงเดินไปหาใคร บางคน
Dtae yung kong dern bpai hah krai bahng kon
But I’m still traveling searching for someone
อยากมีคนจริงใจ ผ่านเข้ามาในใจสักคน
Yahk mee kon jing jai pahn kao mah nai jai suk kon
I want someone sincere to come into my heart
แล้วฉันก็เดินทางต่อไป
Laeo chun gor dern tahng dtor bpai
So I continue on
เพราะฉันไม่เจอใคร อย่างนั้น
Pror chun mai jur krai yahng nun
Because I haven’t found anyone like that
ฉันมั่นใจ ว่าเขานั้นมีตัวตน
Chun mun jai wah kao nun mee dtua dton
I’m certain he exists

(*) ยังเต็มใจที่จะตามค้นหา
Yung dtem jai tee ja dtahm kon hah
I’m still willing to search
และปฏิเสธที่จะท้อใจ
Lae bpadtiset tee ja tor jai
And resist getting discouraged
ยินดีที่จะเฝ้ารอ เพื่อเติมเต็มสิ่งที่หายไป
Yindee tee ja fao ror peua dterm dtem sing tee hai bpai
I’m happy to wait to get the thing I’ve been missing
ยังพอใจที่จะตามค้นหา
Yung por jai tee ja dtahm kon hah
I’m still satisfied to search
ว่าคนดีดีที่มีรักจริง อยู่ที่ไหน
Wah kon dee dee tee mee ruk jing yoo tee nai
Where is a wonderful person who will really love me?
คอยที่จะเจอเขา แม้ไม่รู้เมื่อไหร่
Koy tee ja jur kao mae mai roo meua rai
I’m waiting to meet him, even though I don’t know when that’ll be

อาจเป็นการเดินทาง
Aht bpen gahn dern tahng
It might be a journey
ที่ไม่มีปลายทางให้เจอ สักที
Tee mai mee bplai tahng hai jur suk tee
Without a destination to find
แต่ไม่เคยลังเล ที่จะคอยบางคนที่ดี
Dtae mai koey lung lay tee ja koy bahng kon tee dee
But I won’t ever hesitate to wait for someone wonderful

(**) เพราะฉันเชื่อในทางเดิน แห่งรัก
Pror chun cheua nai tahng dern haeng ruk
Because I believe in the journey of love
ที่พร้อมจะนำทางให้ฉัน
Tee praum ja num tahng hai chun
That’s ready to lead the way for me
และฉันมั่นใจ ว่าเขานั้นมีตัวตน
Lae chun mun jai wah kao nun mee dtua dton
And I’m certain that he exists

(*)

รักยังมีอยู่ รักต้องยังมีอยู่
Ruk yung mee yoo ruk dtaung yung mee yoo
Love still exists, love must still exist
ใครคนนั้น คนที่ตามหา…คงมี
Krai kon nun kon tee dtahm hah kong mee
That person whom I’ve been searching for is probably out there
ใครคนนั้น ยังต้องตามหา…
Krai kon nun yung dtaung dtahm hah
I still must search for that person

(**,*)

ใครคนนั้น คนที่ตามหา…คงมี
Krai kon nun kon tee dtahm hah kong mee
That person whom I’ve been searching for is probably out there
ใครคนนั้น ยังต้องตามหา…
Krai kon nun yung dtaung dtahm hah
I still must search for that person
ใครคนนั้น คนที่ตามหา…คงมี
Krai kon nun kon tee dtahm hah kong mee
That person whom I’ve been searching for is probably out there
ใครคนนั้นยังต้องตามหา…
Krai kon nun yung dtaung dtahm hah
I still must search for that person

   

เนื้อร้อง : จักราวุธ แสวงผล
ทำนอง : วรรณชาติ (มหาชน)
เรียบเรียง : สิทธิชัย กรดเครือ, สันติ ชัยปรีชา

Title: แบกไม่ไหว / Baek Mai Wai (Can’t Bear It)
Artist: UrboyTJ ft. Lazyloxy
Album: [Single]
Year: 2018

หนักเหลือเกินเหลือเกินเรื่องจริงที่เราต้องมาเผชิญ
Nuk leua gern leua gern reuang jing tee rao dtaung mah pachern
It’s so stressful, it’s a real issue that we must face
เหนื่อยเหลือเกินเหลือเกินก็คงจะได้แค่ Let It Burn
Neuay leua gern leua gern gor kong ja dai kae let it burn
I’m so tired, but all I can do is let it burn
เธอเองไม่ช่วยกันเลยซักนิด จะให้ฉันคิดยังไง
Tur eng mai chuay gun loey suk nit ja hai chun kit yung ngai
You don’t help me a bit, how do you expect me to feel?
ต้องแบกความรักพังๆนี้ไว้ มันจะทนไม่ไหว
dtaung baek kwahm ruk pung pung nee wai mun ja ton mai wai
Having to bear this dying love, I can’t take it
รักมันไม่เคยที่จะพอ เธอเหมือนไม่อยากจะไปต่อ
Ruk mun mai koey tee ja por tur meuan mai yahk ja bpai dtor
Love is never enough, it’s like you don’t want to continue this
ฉันเองก็ชักจะเริ่มท้อ ควรที่จะต้องทำยังไง
Chun eng gor chuk ja rerm tor kuan tee ja dtaung tum yung ngai
I’m starting to get discouraged, what should I do?
ตอนนี้มันเริ่มไม่โอเค เธอไม่พอใจเธอก็เท
Dtaun nee mun rerm mai okay tur mai por jai tur gor tay
Right now things are starting to not be okay, you’re not satisfied, so you’ll dump me
อยู่ต่อกันก่อนจะได้ไหม Baby
Yoo dtor gun gaun ja dai mai baby
Can you stay with me first, baby?

(*) แบกคนเดียวไม่ไหว ฉันมันกำลังจะตาย
Baek kon diao mai wai chn mun gumlung ja dtai
I can’t bear it alone, I’m going to die
แบกคนเดียวไม่ไหว ฉันควรจะทำยังไง
Baek kon diao mai wai cun kuan ja tum yung ngai
I can’t bear it alone, what should I do?
แบกคนเดียวไม่ไหว รักที่มันพังทลาย
Baek kon diao mai wai ruk tee mun pung talai
I can’t bear our dying love alone
ต้องทนให้ไหว ไม่ให้เธอไป
Dtaung ton hai wai mai hai tur bpai
I must endure it and not let you leave
Cuz’ ฉันยังอยากให้เธออยู่
Cause chun yung yahk hai tur yoo
Because I still want you to stay

เธอบอกว่าเธอนั้นทนไม่ไหว เธอต้องการจะไป
Tur bauk wah tur nun ton mai wai tur dtaung gahn ja bpai
You told me that you couldn’t take it, that you wanted to leave
เธอคงเบื่อ Warm Light ความรักของเรามันเก่าใช่ไหม
Tur kong beua warm light kwahm ruk kaung rao mun gao chai mai
You said you were bored of the warm light, our love is old, isn’t it?
ฉันรู้ว่าฉันนั้นเคยผิดพลัง อยากขอโอกาสอีกครั้ง
Chun roo wah chun nun koey pit plung yahk kor ohgaht eek krung
I know that I once screwed up, I want one more chance
แต่เธอกลับไม่สนใจปล่อยรักฉันตายลำพัง
Dtae tur glup mai son jai bploy ruk chun dtai lum pung
But you don’t care, you’re letting my love die alone
เธอบอกว่าเราเข้ากันไม่ได้ ทั้งๆที่เราเคยเข้ากันบ่อย
Tur bauk wah rao kao gun mai dai tung tung tee rao koey kao gun boy
You told me that we didn’t get along, even though we used to get it on often
ทุกๆวันนี้เวลาที่เจอเธอเหมือนเธอกินข้าวไม่อร่อย
Took took wun nee welah tee jur tur meuan tur gun gao mai aroy
These days, whenever I see you, it’s like you’re eating something disgusting
ถ้าเธอนั้นต้องการจะจากไป ถ้ารั้งไม่ไหวฉันก็ต้องปล่อย
Tah tur nun dtaung gahn ja jahk bpai tah rung mai wai chun gor dtaung bploy
If you want to leave, if I can’t hold you back, I must let you go
แค่อยากให้เธอยังอยู่กับฉันตรงนี้อีกหน่อย ฉัน
Kae yahk hai tur yung yoo gup chun dtrong nee eek noi chun
I just want you to still stay with me right here for a little longer, I

(*,*)

   

Produced by UrboyTJ
Written by UrboyTJ & Lazyloxy
Composed by UrboyTJ & Lazyloxy
Arranged by UrboyTJ & Chonlatas Chansiri
Mixed by UrboyTJ
Mastering by UrboyTJ

Title: อย่าไปแคร์ / Yah Bpai Care (Don’t Go Caring)
Artist: Ice Sarunyu (ไอซ์ ศรัณยู) ft. Silly B
Album: [Single]
Year: 2018

(*) อย่าไปแคร์อะไรมากมายคนพูดไม่ดีใส่
Yah bpai care arai mahk mai kon poot mai dee sai
Don’t go caring so much about people who talk badly
อย่าไปแคร์เอามาเสียใจโดนเขานินทา
Yah bpai care ao mah sia jai dohn kao nintah
Don’t go caring and getting hurt over their gossip
บอกตัวเองคอยดูแล้วกันชีวิตเราต้องดีกว่า
Bauk dtua eng koy doo laeo gun cheewit rao dtaung dee gwah
Tell yourself to be careful, that our lives must be better
อย่ามัวเสียเวลานั่งดูถูกตัวเอง
Yah mua sia welah nung doo took dtua eng
Don’t get caught up wasting time insulting yourself

คำพูดไม่กี่คำ ที่คนไม่ได้รักกันทำเสียใจ
Kum poot mai gee kum tee kon mai dai ruk guntum sia jai
Just a few words from someone who doesn’t love you makes you sad
เก็บแค้นเคืองทำไม ให้มันมีผลอะไรกับเราขนาดนั้น
Gep kaen keuang tummai hai mun mee pon arai gup rao kanaht nun
Why keep getting offended? Why let it affect you that much?
บาดแผลสร้างขึ้นมา ไอ้คนที่ต้องเยียวยาคือใครกัน
Baht plae sahng keun mah ai kon tee dtaung yiao yah keu krai gun
Who must treat the wounds that are created?
สุดท้ายก็เหลือแค่ตัวฉัน ไอ้คนที่คอยต่อว่ากันนั้นอยู่ไหน
Soot tai gor leua kae dtua chun ai kon tee koy dtor wah gun nun yoo nai
In the end, all that’s left is me, where are the people who kept complaining about me?

(**) ลองคิดทบทวนชีวิตของเรา
Laung kit top tuan cheewit kaung rao
Try reconsidering your life
ไม่มีอะไรที่เลวร้าย
Mai mee arai tee leo rai
Nothing’s terrible
อย่าไปคิดตามร้อนรนให้มากมาย
Yah bpai kit dtahm raun ron hai mahk mai
Don’t get so worked up over it
เพราะสุดท้ายมันอยู่ที่ใจ เราเอง..
Pror soot tai mun yoo tee jai rao eng
Because, in the end, it’s in our hearts

(*,*)

อย่าไปแคร์อะไรแค่ลมปาก ของคนที่ไม่ได้บ้วนปาก
Yah bpai care arai kae lom bpahk kaung kon tee mai dai buan bpahk
Don’t care so much, it’s just hot air from people who need to wash out their mouths
นึกจะพ่นก็อยากจะพ่น ไม่ได้สนถึงผลที่ทำให้คนต้องลำบากและหนักใจ
Neuk ja pon gor yahk ja pon mai dai son teung pon tee tum haikon dtaung lumbahk lae nuk jai
If they’re going to spout nonsense, they’re going to spout nonsense, they don’t care about the effect it’ll have, making people stressed or bothered
กระดากปากกันบ้างไหม?
Gradahk bpahk gun bahng mai
Aren’t they ashamed of their mouth?
หรืออยากจะพิมพ์อะไรก็พิมพ์ แล้วกดส่งๆเอาสะใจ
Reu yahk ja pim arai gor pim laeo got song song ao sa jai
Or they type whatever they want to type and happily send it off everywhere

ชาวเน็ตที่ไหนวะ คุณโตมายังไงครับ
Chao net tee nai wa koon dtoh mah yung ngai krup
Where are you, netizens? How were you raised?
ถ้าเก็บเอามาคิดมายึดติดคงปวดขมับ
Tah gep ao mah kit mah yeut dtit kong bpuat kamup
If you keep thinking that way, it’ll get stuck and give you a headache
จะจับไปฟ้องศาล ไปหมิ่นประมาทให้ปวดประสาท
Ja jup bpai faung sahn bpai min bpramaht hai bpuat bprasaht
I’ll sue you for libel and give you that headache
หรือกลับไปแคร์แค่ใจเรา แล้วใช้ชีวิตแบบคนฉลาด
Reu glup bpai care kae jai rao laeo chai cheewit baep kon chalaht
Or should we go back to caring about each other’s feelings and live our lives intelligently?

(**,*,*)

   

คำร้อง ศรัณยู วินัยพานิช (ไอซ์), Silly B
ทำนอง ศรัณยู วินัยพานิช (ไอซ์)
เรียบเรียง Banana Boat

   

It’s always nice to see new releases from Ice, especially ones written by himself like this one~ I like the catchy, almost American country-feel this has, as well as the motivational lyrics that haters gonna hate, so shrug it off and let ’em~

Title: รอยแผล / Roy Plae (Scars)
Artist: Laika
Album: [Single]
Year: 2018

อยากให้เธอได้รู้ความจริงข้างใน
Yahk hai tur dai roo kwahm jing kahng nai
I want you to know the truth inside
ที่เก็บซ่อนมันเอาไว้มานาน
Tee gep saun mun ao wai mah nahn
That I’ve kept hidden for so long
ก่อนที่มันจะผ่านไปเนิ่นนาน
Gaun tee mun ja pahn bpai nern nahn
Before any longer passes
แค่อยากให้เธอได้รู้ไว้ว่า
Kae yahk hai tur dai roo wai wah
I just want you to know that

(*) ฉันยังทรมาน แม้จะผ่านไป
Chun yung toramahn mae ja pahn bpai
I’m still tortured, even though it’s the past
อีกนานสักเท่าไร ในใจยังคงปวดร้าว
Eek nahn suk tao rai nai jai yung kong bpuat rao
How much longer will my heart still ache?
สุดท้ายยังต้องเจอ ยังมีเธออยู่ในทุกเรื่องราว
Soot tai yung dtaung jur yung mee tur yoo nai took reuang rao
In the end, I still must face that I still have you in every memory
ไม่จางหาย (ยังคงอยู่เช่นเดิม)
Mai jahng hai (yung kong yoo chen derm)
It hasn’t faded (It’s still there just the same)

สิ่งเดียวที่มีเหลือคือความทรงจำ
Sing diao tee mee leua keu kwahm song jum
The one thing I have left is the memories
คอยเฝ้าเตือนตอกย้ำอยู่ทุกเวลา
Koy fao dteuan dtauk yum yoo took welah
That keep reminding me at all times
ช่วงเวลาดีดีไม่ย้อนกลับมา
Chuang welah dee dee mai yaun glup mah
The good times won’t come back
จมอยู่กับรอยแผลและคราบน้ำตา
Jom yoo gup roy plae lae kraup num dtah
I’m sinking in the scars and tear stains

ยังคงเจ็บปวดแม้ในวันที่สวยงามที่สุด
Yung kong jep bpuat maenai wun tee suay ngahm tee soot
It still hurts, even on the most beautiful days
ยังคงเจ็บปวดแม้ในวันที่สวยงาม
Yung kong jep bpuat mae nai wun tee suay ngahm
It still hurts, even on beautiful days

(*,*)

   

Written by : Supapol Kaeowichian
Produced by : Laika
Mixed by : Nuttaphon Lerswanuswong (Did You Hear Studio)
Mastered by : Chalermrat Prueksachantana

Title: ฉันไม่ดีหรือเธอ… / Chun Mai Dee Reu Tur (Am I No Good?)
Artist: The Mousses
Album: [Single]
Year: 2018

ที่ผ่านมาไม่เคยให้เธอเหนื่อย
Tee pahn mah mai koey hai tur neuay
In the past, I never made you tired
ที่ผ่านมาไม่เคยทำให้เธอต้องเสียใจ
Tee pahn mah mai koey tum hai tur dtaung sia jai
In the past, I never made you sad
ทั้งหมดที่ให้เธอฉันให้หมดใจ
Tung mot tee hai tur chun hai mot jai
What I gave you completely was my heart
แต่สิ่งที่ฉันเจอคือเธอเลือกไป
Dtae sing tee chun jur keu tur leuak bpai
But the thing I’ve found is that you chose to go

(*) สุดท้ายมันก็เท่านั้น
Soot tai mun gor tao nun
In the end, that’s all it is
สุดท้ายเธอจะจากฉันไป
Soot tai tur ja jahk chun bpai
In the end, you’ll leave me

(**) เฮ้ย รักไม่พอหรือไง
Hoey ruk mai por reu ngai
Hey, is my love not enough or what?
ที่เป็นคนดีให้เธอคนเดียวขนาดนี้
Tee bpen kon dee hai tur kon diao kanaht nee
I was a good guy just for you
จะต้องให้ดีให้เธอพอใจขนาดไหน
Ja dtaung hai dee hai tur por jai kanaht nai
How good must I be for you to be satisfied?
ทำไมเธอไม่เคย ไม่เคย ไม่เคยรักกัน
Tummai tur mai koey mai koey mai koey ruk gun
Why don’t you ever, ever, ever love me
อย่างที่ฉันรักเธอ
Yang tee chun ruk tur
Like I love you

ไม่บอกก็รู้ดีว่าเธอเบื่อ
Mai bauk gor roo dee wah tur beua
You haven’t told me, but I know full well you’re bored
ไม่บอกก็รู้ดี เธออยากจากฉันไป
Mai bauk gor roo dee tur yahk jahk chun bpai
You haven’t told me, but I know full well you want to leave me
สรุปว่าแท้จริงนั้นเพราะอะไร
Saroop wah tae jing nun pror arai
What’s the real reason why?
เพราะฉันมันไม่ดีหรือเธอไม่พอ
Pror chun mun mai dee reu tur mai por
Because I’m no good, or because you’re not satisfied?

(*,**)

(***) เคยคิดว่าหัวใจ เป็นสิ่งที่สำคัญ
Koey kit wah hua jai bpen sing tee sumkun
I once thought that the heart was an important thing
อยากได้รักจากใครให้ใช้ใจแลกมา
Yahk dai ruk jahk krai hai chai jai laek mah
I wanted love from someone so I could use my heart in return
เธอทำให้ฉันนั้นตาสว่างด้วยคำลาในวันนี้
Tur tum hai chun nun dtah sawahng duay kum lah nai wun nee
You made me stare in shock with your good-bye today

(**)

เฮ้ย รักไม่พอหรือไง
Hoey ruk mai por reu ngai
Hey, is my love not enough or what?
ที่เป็นคนดีให้เธอคนเดียวขนาดนี้
Tee bpen kon dee hai tur kon diao kanaht nee
I was a good guy just for you
จะต้องให้ดีให้เธอพอใจขนาดไหน
Ja dtaung hai dee hai tur por jai kanaht nai
How good must I be for you to be satisfied?
หากฉันยังดีไม่พอ หากฉันมันยังไม่ใช่
Hahk chun yung dee mai por hahk chun mun yung mai chai
If I’m still not good enough, if I’m still not the one
วันนี้ฉันจะไป ไปจากเธอ ไปจากเธอ
Wun nee chun ja bpai bpai jahk tur bpai jahk tur
Today I’ll leave, leave you, leave you

   
เนื้อร้อง/ทำนอง : อธิศ อมรเวช
เรียบเรียง : อาสนัย อาตม์สกุล , The Mousses
Producer : อาสนัย อาตม์สกุล
Mixed and Mastered : ธันวา เกตุสุวรรณ
Vocal : แอร์ ลิ่มสกุล
Guitars : อธิศ อมรเวช
Drum : ทาโร่ ศุภโชค เตือนจิตต์
Bass : ปัจจาพงศ์ ศุภชัยเจริญ
Synthesizer arrangement : อาสนัย อาตม์สกุล
Chorus : นวพรรณ อังอินสมบัติ

   

Still forever missing the days when the Mousses sang happy, carefree songs. At least this song is upbeat and the music video colorful~