Archives

All posts by Tahmnong

Title: ถ้าหากบังเอิญ / Tah Hahk Bungern (If By Chance)
Artist: Bowling Manida (โบว์ลิ่ง มานิดา)
Album: OST อาคม / Ahkom
Year: 2017

เคย แอบคิดทุกวัน ว่าเธอคือคนเดียวกันกับเขาใช่ไหม คนที่ฉัน เคยรักสุดหัวใจ ที่จากกันไปและไม่มีวันคืนมา
Koey aep kit took wun wah tur keu kon diao gun gup kao chai mai kon tee chun koey ruk soot hua jai tee jahk gun bpai lae mai mee wun keun mah
I once secretly thought every day that you were the same as him, right? The person whom I once loved with all my heart, who left me and will never come back

(*) ก็รู้ความจริงแค่เรื่องบังเอิญเท่านั้น เราต้องตื่นจากฝัน ต้องลืมตา
Gor roo kwahm jing kae reuang bungern tao nun rao dtaung dteun jahk fun dtaung leum dtah
I know the truth is just a coincidence, we must wake from this dream, we must open our eyes
แต่ในความฝัน ฉันได้เรียนรู้ว่า เธอมีค่าที่สุดในหัวใจ
Dtae nai kwahm fun chun dai rian roo wah tur mee kah tee soot nai hua jai
But in my dream, I learned that you’re the most valuable thing in my heart

(**) ถ้าหากบังเอิญเธอเหมือนกับเขาเหลือเกิน ขอให้มันบังเอิญให้เราได้รักกันได้ไหม
Tah hahk bung ern tur meuan gup kao leua gern kor hai mun bungern hai rao dai ruk gun dai mai
If by chance you were so much like him, could we perhaps fall in love?
ช่วยมาเติมเต็ม สิ่งที่ขาดหายไป เป็นลมหายใจของกันและกัน
Chuay mah dterm dtem sing tee kaht hai bpai bpen lom hai jai kaung gun lae gun
Please come and fill the things I’m missing, let’s be each other’s breaths

(*,**,**)

   

คำร้อง/ทำนอง The Twin
เรียบเรียง พิทยา พูลดาวทอง

Title: จรวด / Juat (Rocket)
Artist: Slot Machine
Album: Spin the World
Year: 2017

ใครจะหาว่าบ้า ก็คงจริงละมั้ง
Krai ja hah wah bah gor kong jing la mung
Whoever says we’re crazy is probably right
ปลงชีวิตซะบ้าง ก็คงต้องทำใจจริงๆ บางที
Bplong cheewit sa bahng gor kong dtaung tum jai jing jing bahng tee
Realize your life; sometimes you really have to accept it
ใครจะหาว่าบ้า ไม่เป็นไรวันนี้
Krai ja hah wah bah mai bpen rai wun nee
Whoever says we’re crazy, it’s okay today
ใครถากถางก็ช่าง พอไม่คิดอะไร ก็แค่คำเบาเบา
Krai tahk tahng gor chahng por mai kit arai gor kae kum bao bao
Whoever nags, screw them, pay it no mind, they’re just empty words

(*) จักรวาล นั้นไกลเท่าไหร่
Jukgrawahn nun glai tao rai
However far the universe is
กี่หมื่นปี หัวใจ
Gee meun bpee hua jai
However many tens of thousands of years, my heart
ฉันจะบินไป ฉันจะบินไป
Chun ja bin bpai chun ja bin bpai
Will fly, I’ll fly

เจอคนหาว่าเซ่อ ก็ฟังฟังเอาไว้
Jur kon hah wah sur gor fung fung ao wai
I’ve met people who say we’re foolish, I’ve listened to them
ไม่เคยคิดว่าโก้ ไม่เคยนึกจะโชว์ เอาจริงๆ เลยนี่
Mai koey kit wah goh mai koey neuk ja show ao jing jing loey nee
I never thought I was attractive, I never thought of showing off, for real
ฟังกี่ครั้งก็บ้า ก็คงจริงอันนี้
Fung gee krung gor bah gor kong jing un nee
However many times I listen, I’m crazy, so it must be true
เป็นความฝันโง่ๆ ที่จะโผไปยังดวงดาว
Bpen kwahm fun ngoh ngoh tee ja poh bpai yung duang dao
It’s a stupid dream that I’ll make it to the stars

(*)

บินไปดวงจันทร์ ผ่านไปดวงดาว ต่อให้ยาวนาน ฉันจะข้ามไป
Bin bpai duang jun pahn bpai duang dao dtor hai yao nahn chun ja kahm bpai
Flying to the moon, passing the stars, even though it’s a long way, I’ll cross over it

บินไปดวงจันทร์ ผ่านไปดวงดาว แม้จะบ้าบอ ฉันจะข้ามไป
Bin bpai duang jun pahn bpai duang dao mae ja bah bor chun ja kahm bpai
Flying to the moon, passing the stars, even though it’s insane, I’ll cross over it

(*,*)

   

Music : Po Posayanukul, Slot Machine
Lyrics : Po Posayanukul

Title: ปล่อย / Bploy (Let it Go)
Artist: Aun Thawatchai (อ้น ธวัชชัย ชูเหมือน)
Album: ??
Year: ??

ใครจะชิงใครจะชังมันก็ช่างหัวเขา แค่ตัวเรารู้เราช่างเค้าประไร
Krai ja ching krai ja chung mung or chahng hua kao dtae dtua rao roo rao chahng kao bpra rai
Whoever hates you, screw them, only we know ourselves, something’s really wrong with them
ใครจะชักใครจะแช่งใครจะแกล้งใครจะหยัน ก็ให้ช่างหัวมันก็ให้ปล่อยเค้าไป
Krai ja chuk krai ja chaeng krai ja glaeng krai ja yun gor hai chahng hua mun gor hai bploy kao bpai
Whoever curses you, whoever teases you, whoever mocks you, screw them, let them go
ใครจะชมใครจะเชิดว่าประเสริฐเลิศหรู ตัวเรารู้เราอยู่ปล่อยเค้าชมไป
Krai ja chom krai ja chert wah bprasert lurt roo dtua rao roo rao yoo bploy kao chom bpai
Whoever tries to manipulate you, saying you’re magnificent, we know ourselves, let them praise away
ใครจะรักใครจะเกลียดใครจะเสียด ใครจะสีก็เรารู้ตัวดีปล่อยเค้าทำไป..
Krai ja ruk krai ja gliet krai ja siat krai ja see gor rao roo dtua dee bploy kao tum bpai
Whoever loves you, whoever hates you, whoever is passive-aggressive, we know ourselves well, let them do what they want

เกิดเป็นมนุษย์สิ้นสุดแค่ตาย เอาอะไรมากมายในความอนัตตา
Gert bpen manoot sin soot kae dtai ao arai mahk mai nai kwahm anatdtah
Born human, in the end, we just die, people want so much in their soullessness
โลภไปทำไมช่วงชิงแข่งขัน สุดท้ายเหมือนกันต้องไปป่าช้า
Lohp bpai tummai chuang ching kaeng kun soot tai meuan gun dtaung bpai bpah chah
Why be so greedy? Grabbing and competing, in the end, we all must go to the cemetery
จะเอาอะไรแค่รักโลภโกรธหลง ไม่มีความมั่นคงบนกิเลสตัณหา
Ja ao arai kae ruk lohp groht long mai mee kwahm mun kong bon gile dtun hah
What you will take is just love, greed, anger, and infatuation, there’s no certainty in lust
เกิดแก่เจ็บตายใยจะไปยึดมั่น สรรพสังขารล้วนอนิจจา
Gert gae jep dtai yai ja bpai yeut mun sup sung kahn luan anitjah
We’re born, we age, we get hurt, we die, our whole body follows this process
ปล่อยวางมันเสีย ทุกโขติณณา
Bploy wahng mun sia took kohdtinnah
Let it all go

ใครจะเมินใครจะมองใยจะต้องไหวหวั่น ใครจะใส่ร้ายกันใยจะต้องสนใจ
Krai ja mern krai ja maung yai ja dtaung wai wun krai ja sai rai gun yai ja dtaung son jai
Whoever turns away is nervous about us, whoever slanders us is paying attention to us
ใครจะดีใครจะเลวมันก็เรื่องของเขา ใครจะนินทาเราใยจะต้องทุกข์ใจ
Krai ja dee krai ja leo mun gor reuang kaung kao krai ja nintah rao yai ja dtaung took jai
Whoever is good, whoever is bad, it’s their problem, whoever gossips about us is suffering
ใครจะล้อใครจะด่าใยจะต้องว่าตอบ ใครไม่สนใครไม่ชอบใยจะต้องใส่ใจ
Krai ja lor krai ja dah yai ja dtaung wah dtaup krai mai son krai mai chaup yai ja dtaung sai jai
Whoever teases us, whoever curses us is looking for a response, whoever doesn’t care about us or doesn’t like us is really interested
ใครจะคิดใส่ความใยจะต้องวุ่นจิต หากตัวเราไม่ผิดจะไปคิดทำไม…
Krai ja kit sai kwahm yai ja dtaung woon jit hahk dtua rao mai pit ja bpai kit tummai
Whoever is thinking of spreading rumors about us is nosy, if we haven’t done anything wrong, why think about it?

เกิดเป็นมนุษย์สิ้นสุดแค่ตาย ประดุจดังต้นไม้ล้มทับโลกา
Gert bpen manoot sin soot kae dtai bpradoot dung dton mai lom tup lohgah
Born a human, in the end we just die, like a tree that falls to the earth
หมดลมเมื่อไรหาประโยชน์ใดเล่า ล้วนต้องถูกเผาหามไปป่าช้า
Mot lom meua rai hah bprayoht dai lao luan dtaung took pao hahm bpai bpah chah
Whenever we pass away, we’re exploited, all must be burned and taken to the cemetery
ชีวิตยังมีสร้างความดีไว้เถิด ได้ไม่เสียชาติเกิด ได้ไม่ต้องอายหมา
Cheewit yung mee sahng kwahm dee wai turt dai mai sia chaht gert dai mai dtaung ai mah
We’re still alive, let’s build goodness, we don’t have to waste this lifetime, we don’t have to be shy of dogs
อันว่าความตายคือสัจธรรมความเที่ยง สิ้นสรรพสำเนียงเน่าเหม็นขึ้นมา
Un wah kwahm dtai keu suttum kwahm tiang sin sup sum niang nao men keun mah
For death is the accurate truth, in the end, everything rots away
จะเอาอะไร…จะเอาอะไรกันนักหนา…
Ja ao arai ja ao arai gun nuk nah
What do you want? Is it worth it?

Title: เท้าเปล่า / Tao Bplao (Barefoot)
Artist: Nantida Kaewbuasai (นันทิดา แก้วบัวสาย)
Album: ’17
Year: 2017

ก็บ่นกันจัง รองเท้าไม่ดี
Gor bon gun jung raung tao mai dee
You really complain to me that your shoes are no good
ใส่แล้วไม่พอดี เลยเดินเหินลำบาก
Sai laeo mai por dee loey dern hern lumbahk
They don’t fit right, so walking is difficult
แค่มันดูสวย ก็เลือกจะใส่ ก็เท่านั้น
Kae mun doo suay gor leuak ja sai gor tao nun
They just look pretty, so you choose to wear them, that’s all

(*) เจอคู่ที่หลวมก็เดี๋ยวหลุด เดี๋ยวหลุด แทบสะดุดล้ม
Jur koo tee luam gor diao loot diao loot taep sadoot lom
Finding a shoddy pair, pretty soon they’re slipping off and slipping off, you nearly stumble and fall down
บางคู่กัด เดี๋ยวกัด แต่ก็ทนฝืนกัน
Bahng koo gut diao gut dtae gor ton feun gun
Some shoes bite and bite, but you endure forcing them on yourself
ส้นสูงหน่อย ยากหน่อย ก็ยังกัดฟัน
Son soong noy yahk noy gor yung gut fun
High heels are difficult, but you still grin and bear it
จะทนไปอย่างนั้น น่ะมันดีหรือไง
Ja ton bpai yahng nun na mun dee reu ngai
Is it good enduring things like that or what?

(**) ถอดออกเลยละกัน อย่าใส่เลย
Taut auk loey la gun yah sai loey
Take them off, don’t wear them
ถ้ามันไม่พอดี ก็อย่าฝืน
Tah mun mai por dee gor yah feun
If they’re not perfect, don’t force it
ออกไปยืน ไปเดินเท้าเปล่า
Auk bpai yeun bpai dern tao bplao
Go out and stand and walk barefoot
ไปเหยียบผืนหญ้า ลองไปย่ำพื้นทราย
Bpai yiap feun yah laung bpai yum peun sai
Go and tread on the grass, try trampling on the sand
ถอดออกเลยละกัน อย่าใส่เลย
Taut auk loey la gun yah sai loey
Take them off, don’t wear them
ถ้ามันไปไม่ไหว ก็อย่าหนักใจ
Tah mun bpai mai wai gor yah nuk jai
If they’re not working out, don’t get stressed
ไม่ต้องไปติดไปยึดอะไร
Mai dtaung bpai dtit bpai yeut arai
There’s no need to be stuck with anything
ให้เท้าและหัวใจ ได้หยุดพักสักที
Hai tao lae hua jai dai yoot puk suk tee
Let your feet and your heart finally be able to stop and rest

ก็บ่นกันจัง ว่ารักแล้วเจ็บ
Gor bon gun jung wah ruk laeo jep
You really complain to me that you love and get hurt
มีเรื่องไม่เข้าใจ ให้ทะเลาะจนเหนื่อย
Mee reuang mai kao jai hai talor jon neuay
There’s things you don’t understand that cause you to argue until you’re exhausted
ก็ลองก้มมอง รองเท้าของเธอ อีกสักครั้ง
Gor laung gom maung raung tao kaung tur eek suk krung
Try bending down and looking at your shoes once again

(*,**,*,**)

   

คำร้อง: วิวัฒน์ ฉัตรธีรภาพ
ทำนอง, เรียบเรียง: พลังพล ทรงไพบูลย์

   

This has got to be my favorite song off her new album. I love the metaphor; Men are like shoes; we shouldn’t force ourselves to grit our teeth and endure ones that are too loose, making us trip and stumble, or too tight, causing us pain and suffering, just because we think they look pretty. Take ’em off; there’s nothing wrong with going barefoot for a while and enjoying it until you find a pair of shoes that fit perfectly 🙂

Title: เทียนกลางฝน / Tian Glahng Fon (A Candle in the Rain)
Artist: June (จูน)
Album: จูน (June)
Year: 2005

ให้ฉันรักเธอทำไม ให้ความหวังกันทำไม
Hai chun ruk tur tummai hai kwahm wung gun tummai
Why did you let me love you? Why did you give me hope
ถ้าหัวใจเธอเองไม่ได้ลึกซึ้ง
Tah hua jai tur eng mai dai leuk seung
If your heart wasn’t in it?
หลอกให้คิดเกินไปไกล แต่สุดท้ายมาลืมกัน
Lauk hai kit gern bpai glai dtae soot tai mah leum gun
You tricked me into thinking too far, but in the end, you forgot me
รู้บ้างไหมทำไมฉันแทบจะบ้าตาย
Roo bahng mai tummai chun taep ja bah dtai
Do you know I’m going crazy?

(*) รักมันลวงใจ ความหลงใหลมันลวงตา
Ruk mun luang jai kwahm long lai mun luang dtah
Love deceived my heart, infatuation deceived my eyes
แต่สิ่งที่ได้คืนมาก็มากมาย
Dtae sing tee dai keun mah gor mahk mai
But what I got in return was so much

(**) ได้รู้ว่าการรักเธอให้บทเรียน
Dai roo wah gahn ruk tur hai bot rian
I learned that loving you was a lesson
เหมือนว่าต้องจุดเทียนกลางสายฝน
Meuan wah dtaung joot tian glahng sai fon
It’s like lighting a candle in the middle of the rain
ก็ต่อให้ช้ำเท่าไรให้อดทน แล้วก็ไม่เป็นผล
Gor dtor hai chum tao rai hai ot ton laeo gor mai bpen pon
No matter how much it hurt, I endured it, but it was unsuccessful
เพราะมันเป็นไปไม่ได้
Pror mun bpen bpai mai dai
Because it’s impossible

(*,**)

เมื่อรู้ว่าการรักเธอ
Meua roo wah gahn ruk tur
When I learned that loving you
เหมือนว่าต้องจุดเทียนกลางสายฝน
Meuan wah dtaung joot tian glahng sai fon
Is like lighting a candle in the middle of the rain
ก็ต่อให้ช้ำเท่าไรให้อดทน แล้วก็ไม่เป็นผล
Gor dtor hai chum tao rai hai ot ton laeo gor mai bpen pon
No matter how much it hurt, I endured it, but it was unsuccessful
เพราะมันเป็นไปไม่ได้Pror mun bpen bpai mai dai
Because it’s impossible

   

คำร้อง : เวสป้า
ทำนอง : เวสป้า
เรียบเรียง : อริยะ รัตนาภูผา

Title: เพราะเธอคนเดียว / Pror Tur Kon Diao (Because of You Alone)
Artist: Nantida Kaewbuasai (นันทิดา แก้วบัวสาย)
Album: ’17
Year: 2017

จากคนที่มันไม่เหลืออะไร อยู่ไปอย่างคนไร้ค่า
Jahk kon tee mun mai leua arai yoo bpai yahng kon rai kah
From a person who didn’t have anything left, living like someone worthless
ชีวิตมีเพียงแค่รอเวลา หลับตาลืมลืมมันไป
Cheewit mee piang kae ror welah lup dtah leum leum mun bpai
My life had only time to wait, closing my eyes and forgetting, forgetting it all
เพื่อลืมบางคนที่ทำให้เจ็บ ให้จำแต่ความทุกข์ใจ
Peua leum bahng kon tee tum hai jep hai jum dtae kwahm took jai
To forget that someone who hurt me, making me remember only suffering
ไม่รู้จะคิด จะหวังอะไร จนวันที่ได้เจอเธอ
Mai roo ja kit ja wung arai jon wun tee dai jur tur
I didn’t know what to think or to hope for until the day I met you

(*) เธอทำให้ฉันได้มองเห็น ดอกไม้ที่บานในใจอีกครั้ง
Tur tum hai chund ai maung hen dauk mai tee bahn nai jai eek krung
You made me able to see the flowers bloom in my heart again
เธอทำให้คำว่ารักมันยิ่งใหญ่ และสวยงาม
Tur tum hai kumw ah ruk mun ying yai lae suay ngahm
You made love great and beautiful

(**) เพราะเธอ เพราะเธอคนเดียว
Pror tur pror tur kon diao
Because of you, because of you alone
เธอทำให้ฉันได้รู้ว่ายังมีค่า และยังมีหัวใจ
Tur tum hai chun dai roo wah yung mee kah lae yung mee hua jai
You made me know I still had value and still had a heart
รักเธอ รักเธอ อยากให้เธอโปรดจำไว้
Ruk tur ruk tur yahk hai tur bproht jum wai
I love you, I love you, I want you to please remember that
คงไม่มีอะไร ดีเท่าการกระทำ ดีเท่าคำว่ารักเธอ
Kong mai mee arai dee tao gahn gratum dee tao kum wah ruk tur
Nothing is as good as your actions or as good as your love
(คงไม่มีคำใด ดีเท่าการกระทำ ดีเท่าคำว่ารักเธอ)
(Kong mai mee kum dai dee tao gahn gratum dee tao kum wah ruk tur)
(There’s no words as good as your actions, as good as your love)

ในคืนที่มีฝนเทกระหน่ำ บนทางที่ดูมืดหม่น
Nai keun tee mee fon ay granum bon tahng tee doo meut mon
During the nights the rain pours down on the gloomy streets
แต่แล้วก็เหมือนมีใครบางคน จับมือเดินจูงกันไป
Dtae laeo gor meuan mee krai bahng kon jup meu dern joong gun bpai
Now it’s like there’s someone holding my hand and walking with me
กอดฉันในยามที่หนาวสั่น บอกฉันว่าอย่าร้องไห้
Gaut chun nai yahm tee nao sun bauk chunw ah yah raung hai
Hugging me when I’m cold, telling me not to cry
พายุจะร้ายจะแรงยังไง อุ่นใจแค่ได้กุมมือ
Pahyoo ja rai ja raeng yung ngai oon jai kae dai goom meu
However harsh the storm is, my heart is warm just being able to hold your hand

(*,**)

   

คำร้อง กมลศักดิ์ สุนทานนท์, ปิติ ลิ้มเจริญ
ทำนอง/ เรียบเรียง ธนา ลวสุต

Title: เกลียดตัวเอง / Gliet Dtua Eng (I Hate Myself)
Artist: Sek Loso (เสก โลโซ)
Album: 7 สิงหา / Jet Singhah (7th of August)
Year: 2003

เจ็บนักครั้งนี้ใจที่มีฉันแทบพัง
Jep nuk krung nee jai tee mee chun taep pung
It hurts so much this time, my heart nearly collapsed
เธอมาทิ้งขว้างอย่างรุนแรง
Tur mah ting kwahng yahng roon raeng
You harshly tossed me aside
ให้ใจเธอไปไม่แม้เคยคิดระแวง
Hai jai tur bpai mai mae koey kit rawaeng
I gave you my heart, not even once suspecting
ผ่านมาเธอแกล้งมีใจ
Pahn mah tur glaeng mee jai
In the past you pretended to have feelings for me

(*) กว่าจะรู้ก็สายไป หักห้ามใจไว้ไม่ทัน
Gwah ja roo gor sai bpai huk hahm jai wai mai tun
By the time I knew, it was too late, I wasn’t able to stop you
เมื่อไม่รัก..ไม่รักกัน ช่วยฆ่าฉันทีได้ไหม
Meua mai ruk mai ruk gun chuay kah chun tee dai mai
When you don’t love, don’t love me, please kill me
ฉันอยากไป ฉันอยากไป ฉันอยากไปไกลจากเธอ
Chun yahk bpai chun yahk bpai chun yahk bpai glai jahk tur
I want to go, I want to go, I want to get far away from you
อยากจะไปไม่ขอเจอ เจอะหน้าเธอคนใจร้าย ฉันอยากตาย
Yahk ja bpai mai kor jur jur nah tur kon jai rai chun yahk dtai
I want to go, I don’t want to see, see your face, you cruel person, I want to die

(**) เกลียดตัวเราเองที่คอยทำดีเรื่อยมา
Gliet dtua rao eng tee koy tum dee reuay mah
I hate myself for always being good to you
คอยเป็นเหมือนหมารับใช้เธอ
Koy bpen meuan mah rup chai tur
For being like a dog willing to be used by you
ชาติหน้าฉันท์ใดขออย่าตามมาพบเจอ
Chaht nah chun dai kor yah dtahm mah pob jur
Please don’t follow me in the next life
ลาทีนะเออลาจากไกล
Lah tee na ur lah jahk glai
Say good-bye and leave far away

(*,**,*)

ฉันอยากตาย..ฉันอยากตาย..ฉันอยากตาย
Chun yahk dtai chun yahk dtai chun yahk dtai
I want to die, I want to die, I want to die

   

คำร้อง : เสกสรรค์ ศุขพิมาย
ทำนอง : เสกสรรค์ ศุขพิมาย
เรียบเรียง : เสกสรรค์ ศุขพิมาย

Title: อายุขัย / Ahyookai (Lifespan)
Artist: Oui (Buddha Bless)
Album: [Single]
Year: 2017

ความรักที่เธอเคยมี
Kwahm ruk tee tur koey mee
The love you once had
ยังคิดถึงมันอยู่ทุกนาที
Yung kit teung mun yoo took nahtee
I still think about it at every moment
หมดไปแล้วแบบเหตุผลไม่มี
Mot bpai laeo baep het pon mai mee
It ended for no reason
หายไปตอนไหนบอกได้ไหมคนดี
Hai bpai dtaun nai bauk dai mai kon dee
When did it disappear? Please tell me, darling
เฝ้าคิดถึงเวลาเหล่านั้น
Fao kit teung welah lao nun
I miss those times
ช่วงชีวิตที่เหมือนอยู่ในความฝัน
Chuang cheewit tee meuan yoo nai kwahm fun
That moment in life that was like we were living in a dream
เธอบอกรักและเธออยากอยู่คู่กับฉัน
Tur bauk ruk lae tur yahk yoo koo gup chun
You told me you loved me and that you wanted to be with me

แต่ตอนนี้วันเวลาทำให้ฉันเข้าใจ ได้เรียนรู้อะไรมากมายในชีวิต
Dtae dtaun nee wun welah tum hai chun kao jai dai rian roo arai mahk mai nai cheewit
But now time has made me understand, I learned a lot in life

ว่าทุกอย่างมีอายุขัยของมัน
Wah took yahng mee ahyookai kaung mun
That everything has its own lifespan
ทุกสิ่งกำลังเปลี่ยนผัน
Took sing gumlung bplian pun
Everything is changing
ไปสู่จุดสุดท้ายของมัน
Bpai soo joot soot tai kaung mun
Towards its expiration point
คำว่านิรันดร์ไม่มีอยู่จริง
Kum wah nirun mai mee yoo jing
Eternity doesn’t exist
ความรักเราก็เป็นเหมือนกัน
Kwahm ruk rao gor bpen meuan gun
Our love is no different
เข้าสู่กฎแห่งความเปลี่ยนผัน
Kao soo got haeng kwahm bplian pun
Following the rules of change
ความสุขกลายเป็นเรื่องเมื่อวาน
Kwahm sook glai bpen reuang meua wahn
Our happiness becomes a thing of the past
และคงหมดลงในอีกไม่นาน ไม่มีอีกต่อไป
Lae kong mot long nai eek mai nahn mai mee eek dtor bpai
And will soon disappear, never to be had again

สายตาที่เธอมองมา เปลี่ยนไปตามกาลเวลา
Sai dtah tee tur maung mah bplian bpai dtahm gahn welah
The look in your eyes as you look at me has changed with time
จากเคยรักกลายเป็นเย็นชา
Jahk koey ruk glai bpen yen chah
From once loving, it has become indifferent
จากรอยยิ้มกลายเป็นเอือมระอา
Jahk roy yim glai bpen euam ra ah
From a smile, your expression has become one of boredom
ติดที่ฉันไม่ได้เป็นอย่างนั้น
Dtit tee chun mai dai bpen yahng nun
I haven’t been affected that way
ยังคงรักและคงผูกพัน
Yung kong ruk lae kong pook pun
I still love and feel a connection towards you
เฝ้าคิดถึงเวลาดีๆเหล่านั้น
Fao kit teung welah dee dee lao nun
I miss those wonderful times

แต่ตอนนี้เธอมาทำให้ฉันเข้าใจ ได้เรียนรู้ความจริงในชีวิต
Dtae dtaun nee tur mah tum hai chun kao jai dai rian ro kwahm jing nai cheewit
But now you’ve made me understand, I’ve learned the truth in life

ไม่คงอยู่ได้ตลอดกาล สุดท้ายต้องจบไป
Mai kong yoo dai dtalaut gahn soot tai dtaung job bpai
It can’t last forever, finally, it must end

   
The music video is coming soon, the full song isn’t available for download yet on iTunes or other online retailers, but the teaser has me so excited, and the lyrics are so wonderfully, bitterly poetic, I couldn’t wait to translate it already~ 😀 Looking forward to hearing the whole thing soon!

Title: ขั้นตอนความเสียใจ / Kun Dtaun Kwahm Sia Jai (The Grieving Process)
Artist: Nantida Kaewbuasai (นันทิดา แก้วบัวสาย)
Album: ’17
Year: 2017

เธอถูกเขาทิ้งใช่ไหมถึงได้กลับมา
Tur took kao ting chai mai teung dai glup mah
You were dumped by her, weren’t you? So you came back
หน้าตาเหมือนจะตาย เชื่อสิ ไม่ตายแน่นอน
Nah dtah meuan ja dtai cheua si mai dtai nae naun
You look like you’re dying, but trust me, you’re definitely not
ฉันถูกเธอทิ้ง ยังไม่เป็นไร ไม่ดราม่าเหมือนในละคร
Chun took tur ting yung mai bpen rai mai drama meuan nai lakorn
I was dumped by you and I’m still okay, there’s no drama like in a TV series
เธอรู้ยังขั้นตอนความเสียใจ
Tur roo yung kun dtaun kwahm sia jai
Do you know the grieving process yet?

(*) เริ่มจากสะอื้นเบาเบา จนขั้นเป็นบ้าเป็นบอ
Rerm jahk sa eun bao bao jon kun bpen bah bpen bor
It starts with a quiet sob until you reach the crazy stage
ก็ไม่มีหรอกแผล แต่เจ็บไม่รู้เท่าไร
Gor mai mee rauk plae dtae jep mai roo tao rai
There’s no wounds, but you don’t know how much it hurts
วันวันก็คิดวนวน อยู่แค่ทำไม ทำไม ทำไม
Wun wun gor kit won won yoo kae tummai tummai tummai
Day by day, you think over and over, why? Why? Just why?
อยากตายมันก็ไม่ตาย หายก็ไม่หาย
Yahk dtai mun gor mai dtai hai gor mai hai
You want to die, but you don’t, you want to disappear, but you don’t

(**) นี่ยังไม่นับ ฝันร้ายในทุกค่ำคืน
Nee yung mai nup fun rai nai took kum keun
And that’s not counting the nightmares every night
และไม่รวมความเหงา ทุกเช้าตั้งแต่ตื่นนอน
Lae mai ruam kwahm ngao took chao dtung dtae dteun naun
And doesn’t include the loneliness every morning since you wake up
ยิ่งลืมยิ่งจำทุกภาพทุกช็อต ยิ่งจะลบมันยิ่งจะหลอน
Ying leum ying jum took pahp took chot ying ja lop mun ying ja laun
The more you forget, the more you remember, every image, every shot, the more you delete them, the more they haunt you
เธอว่าไง ขั้นตอนความเสียใจ ไหวมั้ยคนดี
Tur wah ngai kun dtaun kwahm sia jai wai mai kon dee
What do you think? Can you handle the grieving process, darling?

(*,**)

เธอว่าไง ขั้นตอนความเสียใจ
Tur wah ngai kun dtaun kwahm sia jai
What do you think? It’s the grieving process

   

คำร้อง วรัชยา พรหมสถิต
ทำนอง/ เรียบเรียง ธนา ลวสุต

Title: เกลียดแฟนเก่าเธอ / Gliet Faen Gao Tur (I Hate Your Ex Boyfriend)
Artist: Fin
Album: [Single]
Year: 2016

ฉันรู้ว่าฉันไม่มีเหตุผล ที่ไปเกลียดใครหนึ่งคนที่เธอเคยรักกัน
Chun roo wah chun mai mee het pon tee bpai gliet krai neung kon tee tur koey ruk gun
I know I have no reason to go hating someone whom you once loved
ฉันรู้ว่าเธอนั้นรักฉัน ขอโทษที่ทำให้เธอนั้น น้อยใจ
Chun roo wah tur nun ruk chun kor toht tee tum hai tur nun noy jai
I know you love me, I’m sorry for offending you

(*) ก็รู้ว่ามาทีหลังแต่เจ็บทุกครั้งที่คิดไปไกล ก็รู้เขามาก่อนฉันไม่ใช่ว่าฉันจะรับไม่ได้
Gor roo wah mah tee lung dtae jep took krung tee kit bpai glai gor roo kao mah gaun chun mai chai wah chun ja rup mai dai
I know that I came after him, but it hurts every time I think too much about it, I know he came before me, it’s not that I can’t accept that
แต่มันเจ็บที่รู้ว่าใจเธอเคยเสร็จเขาไปแล้ว
Dtae mun jep tee roo wah jai tur koey set kao bpai laeo
But it hurts to know that your heart was once completely his

(**) มันเกลียดแฟนเก่าของเธอ ที่เขาได้ใจเธอก่อนฉัน
Mun gliet faen gao kaung tur tee kao dai jai tur gaun chun
I hate your ex boyfriend for getting your heart before me
ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกัน รู้ว่าเขาไม่ผิดอะไร
Mai kao jai dtua eng meuan gun roo wah kao mai pit arai
I don’t understand myself, I know he’s done nothing wrong
มันเกลียดไม่มีเหตุผล หยุดพูดถึงเขาสักทีได้ไหม
Mun gliet mai mee het pon yoot poot teung kao suk tee dai mai
I hate him for no reason, please stop talking about him
รู้ว่าเธอไม่คิดอะไร แต่ไม่อยากรู้ว่าใคร เคยได้ใจเธอ
Roo wah tur mai kit arai dtae mai yahk roo wah krai koey dai jai tur
I know you don’t think anything of it, but I don’t want to know who once had your heart

ฉันรู้ว่าฉันไม่ควรทะเลาะ ไอ้ฉันมันคนบ้าบอ ขอโทษเธอแล้วกัน
Chun roo wah chun mai kuan talor ai chun mun kon bah bor kor toht tur laeo gun
I know I shouldn’t argue, I’m insane, I’m sorry
ฉันรู้ว่าไม่ควรทำอย่างนั้น แต่เจ็บเมื่อใครบอกฉัน ว่านั้นคือแฟนเก่าเธอ
Chun roo wah mai kuan tum yahng nun dtae jep meua krai bauk chun wah nun keu faen gao tur
I know I shouldn’t act like that, but it hurts whenever anyone tells me that’s your ex

(*,**)

ถึงจะไม่ใช่คนแรก แต่ก็ไม่รองเป็นสองใคร
Teung ja mai chai kon raek dtae gor mai raung bpen saung krai
Even though I wasn’t the first person, I can’t bear being second to anyone
i know i see your eyes เธอมันไม่ใช่คนสองใจ
I know I see your eyes tur mun mai chai kon saung jai
I know, I see it in your eyes, you’re not the kind of person who has two hearts
บางครั้งมันน้อยใจที่เธอนั้นเคยเป็นของใคร
Bahng krung mun noy jai tee tur nun koey bpen kaung krai
Sometimes I’m offended that you once belonged to someone else
เลยเจ็บที่มันต้องคิดพร่ำเพ้อว่าเจอเธอหลังใคร
Loey jep tee mund taung kit prum pur wah jur tur lung krai
So it hurts that I must think crazily about the fact that I met you after someone else
Ok ก็บอกว่า Ok แต่พอเห็นแชทมันเด้ง มาห่วงมาใย ก็บอกว่าไม่ฉัน no way
Okay gor baukw ah okay dtae por hen chat mun deng mah huang mah yai gor bauk wah mai chun no way
Okay, I say okay, but as soon as I see your chats, it plunges me into worry, I’m telling you that’s not me, no way
อาจจะดูเป็นBat Boy ที่ชอบหาเรื่องกับอดีต
Aht ja doo bpen bad boy tee chaup hah reuang gup adeet
I might seem like a bad boy who likes digging up the past
ฉันเลยเกลียด และไม่ชอบคนเก่า และไม่อยากให้มันกลับมาอีก
Chun loey gliet lae mai chaup kon gao lae mai yahk hai mun glup mah eek
So I hate and don’t like your ex, and I don’t want to let him come back ever again

(**)

รู้ว่าเธอไม่คิดอะไร แค่ไม่อยากรู้ว่าใครเคยเป็นแฟนเธอ
Roo wah tur mai kit arai kae mai yahk roo wah krai koey bpen faen tur
I know you don’t think anything of it, I just don’t want to know who was once your boyfriend

   

คำร้อง เอฟ วงฟิน
ทำนอง เอฟ วงฟิน , เป้ วงฟิน
เรียบเรียง วง MODEL