Archives

All posts by Tahmnong

Title: ข่าวลือ / Kao Leu (Rumor)
Artist: FFK (Faye Fang Kaew)
Album: Popparazzi
Year: 2008

รู้หรือเปล่า เวลามองเห็นเธอยิ้มทีไร เธอน่ารักจัง
Roo reu bplao welah maung hen tur yim tee rai tur naruk jung
Do you know, whenever I see you smile, you’re so cute?
รู้หรือเปล่า อยู่ใกล้เธอแล้วหัวใจมันสั่ง ให้ยิ่งใกล้เธอ
Roo reu bplao yoo glai tur laeo hua jai mun sung hai ying glai tur
Do you know, whenever I’m near you, my heart orders me to get even closer?

(*) ใครก็รู้ว่าฉันมีใจให้ใคร เธอล่ะรู้ไหมว่ามีใครชอบเธอ
Krai gor roo wah chun mee jai hai krai tur la roo mai wah mee krai chaup tur
Everyone knows who I have feelings for, do you know that there’s someone who likes you?
อยู่ใกล้กันมาเสมอ ทำไมเธอไม่เข้าใจ
Yoo glai gun mah samur tummai tur mai kao jai
We’ve always been close, why don’t you understand?

(**) อยากจะพูดเปิดใจ แต่ใจก็ยังไม่กล้าพอ
Yahk ja poot bpert jai dtae jai gor yung mai glah por
I want to open up and say everything, but my heart still isn’t brave enough
ได้แต่รอ เวลาที่เธอจะรู้ตัว
Dai dtae ror welah tee tur ja roo dtua
I can only wait for the time you’ll realize it
ได้ยินบ้างไหมเรื่องหนึ่งข่าวลือ ว่าเราน่ะแอบชอบกัน
Dai yin bahng mai reuang neung kao leu wahrao na aep chaup gun
Have you heard the rumor that we secretly like each other?
ก็ไม่รู้ว่าเธอ จะให้ต้องรออีกเท่าไหร่
Gor mai roo wah tur ja hai dtaung ror eek tao rai
But I don’t know how much longer you’re going to make me wait
หวังว่าเธอ เธอคงไม่ทำให้คนๆนี้เศร้าใจ
Wung wah tur tur kong mai tum hai kon kon nee sao jai
I hope that you won’t make this person sad
แค่เป็นข่าวลือ แต่ไม่ได้เป็นความจริง
Kae bpen kao leu dtae mai dai bpen kwahm jing
It’s just a rumor, but it’s not the truth

คิดเรื่อยเปื่อย ภาพที่เธอได้จูงมือฉันเดินทุกวันทุกวัน
Kit reuay bpeuay pahp tee tur dai joong meu chun dern took wun took wun
I’m constantly thinking about the image of you holding my hand and walking every day, every day
ฝันเรื่อยเปื่อย ถ้าเป็นเพียงแค่ฉันฝันลำพังคงเจ็บทุกวัน
Fun reuay bpeuay tah bepn piang kae chunf un lumpung kong jep took wun
I’m constantly dreaming, if it’s only me who’s dreaming alone, it’ll hurt every day

(*,**,**)

   

คำร้อง : ฉันรักแม่ ปองพล อินทนิล
ทำนอง : Dodge มุขพล จันทรวงศ์
เรียบเรียง ฯ : Dodge มุขพล จันทรวงศ์

Title: ผิดไหม / Pit Mai (Is It Wrong?)
Artist: Jennifer Kim (เจนนิเฟอร์ คิ้ม)
Album: OST ดอกส้มสีทอง / Dauk Som See Taung
Year: 2011

คนที่ผิดในสายตาของใครๆ
Kon tee pit nai sai dtah kaung krai krai
A person who is wrong in everyone’s eyes
ถูกหรือผิด ดูฉันแรงก็เลวร้าย
Took reu pit doo chun raeng gor leo rai
Whether I do right or wrong, they view me harshly and cruelly
เมื่อทำดีไปไร้ค่า ไม่ไขว่คว้าก็ไม่ได้
Meua tum dee bpai rai kah mai kwai kwah gor mai dai
Whenever I do good things, it’s worthless, I’m not reaching for anything, but I can’t
ดีร้ายไม่ตายก็ต้องดิ้นรน
Dee rai mai dtai gor dtaung dinron
Good or bad, I’m still alive, so I must fight

(*) กี่วันและคืนผ่านไป ก้าวเดินด้วยใจมืดมน
Gee wun lae keun pahn bpai gao dern duay jai meut mon
However many days and nights passed by, I moved foward with a dim heart
ก็พลาดก็ล้มทำผิดไปเท่าไร แต่วันและคืนเปลี่ยนแปลง
Gor plaht gor lom tum pitbpai tao rai dtae wun lae keun bplian bplaeng
However much I screwed up, fell down, and made mistakes, the days and nights changed
เมื่อเห็นแสงมาส่องใจ เธอใช่ไหม ความหวังที่ใจเฝ้ารอ
Meua hen saeng mah saung jai tur chai mai kwahm wung tee jai fao ror
When I saw a light shining on my heart, it’s you, right? The hope that my heart was waiting for?

(**) จะผิดไหมถ้าใจฉัน จะรักเพียงเธอคนนี้
Ja pit mai tah jai chun ja ruk piang tur kon nee
Is it wrong if my heart loves only you?
แม้ไม่มีทางรู้จะจบอย่างไร
Mae mai mee tahng roo ja jop yahng rai
Even though there’s no way to know how it will end
จะผิดไหมแค่ใจรู้ ถ้าไร้เธอคงขาดใจ
Ja pit mai kae jai roo tah rai tur kong kaht jai
Is it wrong? Only the heart knows, if I’m without you, I’d die
เพราะทุกอย่างความรักทั้งหมด
Pror took yahng kwahm ruk tung mot
Because everything, including my love
ฉันได้ใส่เอาไว้ในมือเธอ ฉันพร้อมจะเสี่ยง
Chun dai sai ao wai nai meu tur chun praum ja siang
I’ve put in your hand, I’m ready to risk it

คนที่ผิดยามที่มองสายตาเธอ
Kon tee pit yahm tee maung sai dtah tur
The person who is wrong when they look in your eyes
คนที่ผิดอยากจะดี ได้อีกหน
Kon tee pit yahk ja dee dai eek hon
The person who is wrong wants to be good and get another chance
จะเป็นคนดีของเธอ แค่เพียงให้เธอชื่นชม
Ja bpen kon dee kaung tur kae piang hai tur cheun chom
I’ll be a good person for you, I just want you to admire me
คนไหนจะมองเช่นไรไม่แคร์
Kon nai ja maung chen rai mai care
I don’t care how anyone else looks at me

(*,**,**)

Title: เกะกะ / Geh Ga (Obstructive)
Artist: Mama Dragon
Album: [Single]
Year: 2017

ไม่ต้องกลัวว่ามันจะผิด
Mai dtaung glua wah mun ja pit
You don’t have to be scared that it’s wrong
ไม่ต้องคิดว่าเธอจะบาป
Mai dtaung kit wah tur ja bahp
You don’t have to think that you’re sinning

หากเธอนั้นมีใคร และตัวเขาดีพอ
Hahk tur nun mee krai lae dtua kao dee por
If you have someone else, and he’s good enough
ก็ทิ้งฉันไปเถอะ
Gor ting chun bpai tur
Then leave me
ยอมออกจากทางของเธอ
Yaum auk jahk tahng kaung tur
I’m willing to get out of your way
ไม่ต้องกลัวว่ามันจะผิด
Mai dtaung glua wah mun ja pit
You don’t have to be scared that it’s wrong
ไม่ต้องคิดว่าเธอจะบาป
Mai dtaung kit wah tur ja bahp
You don’t have to think that you’re sinning
เธอจะไปจะให้เธอไป
Tur ja bpai ja hai tur bpai
If you’re going to go, I’ll let you go

(*) แค่สิ่งกีดขวางทางเธอจะไป
Kae sing geet kwahng tahng tur ja bpai
It’s just a thing keeping you from going
เกะกะทางเท้าไม่สำคัญหรอก
Geh ga tahng tao mai sumkun rauk
Obstructing the sidewalks, it’s not important
แค่ของกระจอก ไม่มีความหมายในชีวิตเลย
Kae kaung grajauk mai mee wkahm mai nai cheewit loey
I’m just something inferior, it’s meaningless in your life
แค่สิ่งพัง ๆ ลึก ๆ ข้างใน
Kae sing pung pung leuk leuk kahng nai
It’s just something that was destroyed deep inside
อย่าเลยอย่ายื้อถือมันเอาไว้
Yah loey yah yeu teu mun ao wai
Don’t, don’t cling on to it
ทอดทิ้งมันไป ไม่ต้องสนใจคนที่ไม่คู่ควร
Taut ting munbpai mai dtaung son jai kon tee mai koo kuan
Throw it away, there’s no need to worry about someone who isn’t suitable

หากว่าฉันเป็นเธอ จะไม่คิดนานเลย
Hahk wah chun bpen tur ja mai kit nahn loey
If I were you, I wouldn’t think too long about it
จะไม่เสียโอกาส
Ja mai sia ohgaht
I wouldn’t waste the opportunity
ไม่ปล่อยให้มันเนิ่นนาน
Mai bploy hai mun nern nahn
I wouldn’t let it go on too long
ไม่ต้องกลัวว่ามันจะผิด
Mai dtaung glua wah mun ja pit
You don’t have to be scared that it’s wrong
ไม่ต้องคิดว่าเธอจะบาป
Mai dtaung kit wah tur ja bahp
You don’t have to think that you’re sinning
เธอจะไปจะให้เธอไป
Tur ja bpai ja hai tur bpai
If you’re going to go, I’ll let you go

(*,*,*)

   

Melody&Lyrics by ณฌัญญารงค์ นุชสวาท
arrenge by ทศพร นาสมโภชน์ & กมล กันฤทธิ์
All Music Instrument by ทศพร นาสมโภชน์
Except Drums by ธนัช ธเนศจินดารัตน์

Title: นับถอยหลัง / Nup Toy Lung (Counting Backwards)
Artist: Instinct
Album: Inner
Year: 2007

จะเสียน้ำตากันทำไม จะไปก็รีบไป ไม่ต้องเป็นห่วงฉัน
Ja sia numdtah gun tummai ja bpai gor reep bpai mai dtaung bpen huang chun
Why waste tears over me? If you’re going to go, hurry up and go, there’s no need to worry about me
ไม่รั้งถ้าเธอจะลากัน เดาออกมาตั้งนาน ฉันพอจะเข้าใจ
Mai rung tah tur ja lah gun dao auk mah dtung nahn chun por ja kao jai
I won’t hold you back if you’re going to say good-bye, I’ve guessed this for a while, and it’s enough for me to understand

ว่าเราคง ลงเอยที่ร้างลา เห็นเธอสบตากับเค้า ก็เข้าใจ
Wah rao kong long oey tee rahng lah hen tur sop dtah gup kao gor kao jai
That we’re ending with a good-bye, I see you make eye contact with him and understand
จบๆกันไปอย่าได้เสียเวลา
Jop jop gun bpai yah dai sia welah
Let’s end this, don’t waste time

(*) ไปจากชีวิตของฉัน ได้โปรดอย่ามองกลับหลังมา
Bpai jahk cheeiwt kaung chun dai bproht yah maung glup lung mah
Get out of my life, please don’t look back
ไม่อยากให้เธอ มาสบตาแล้วทำเสียใจ
Mai yahk hai tur mah sop dtah laeo tum sia jai
I don’t want you to look me in the eys and feel sad
ฉันเฝ้าคอยนับถอยหลัง
Chun fao koy nup toy lung
I’m waiting, counting backwards
เมื่อหมดเวลาเธอก็ไป ทำใจไว้แล้วไม่ต้องมากลัวว่าใคร
Meua mot welah tur gor bpai tum jai wai laeo mai dtaung mah glua wah krai
When the time is up, you’ll go, I’ve already prepared my heart, there’s no need to be scared that anyone
จะมาเจ็บช้ำ
Ja mah jep chum
Will be hurt

ไม่รักไม่ต้องมาเกรงใจ จะหวังดีแค่ไหน ก็คงจบแบบนี้
Mai ruk mai dtaung mah greng jai ja wung dee kae nai gor kong jop baep nee
If you don’t love me, there’s no need to be courteous, however good your intentions are, it ends like this
อย่าทำคร่ำครวญกันเสียที จะเป็นตายร้ายดี ขอเธออย่าสนใจ
Yah tum krum kruan gun sia tee ja bpen dtai rai dee kor tur yah son jai
Don’t lament over things, whether I live or die, whether things are good or bad, I don’t want you to care

เมื่อเรายังคง ลงเอยที่ร้างลา จะเร็วจะช้าเธอก็ทิ้งฉันไป
Meua rao yung kong long oey tee rahng lah ja rew ja chah tur gor ting chun bpai
When we’re still going to end with a good-bye, be it fast or slow, you’re still going to abandon me
จนเก็บเอาใจไปให้ใครซะดีกว่า
Jon gep ao jai bpai hai krai sa dee gwah
So it’s better to keep your heart for someone else

(*)

ไปจากชีวิตของฉัน ได้โปรดอย่ามองกลับหลังมา
Bpai jahk cheeiwt kaung chun dai bproht yah maung glup lung mah
Get out of my life, please don’t look back
ไม่อยากให้เธอ มาสบตาแล้วทำเสียใจ
Mai yahk hai tur mah sop dtah laeo tum sia jai
I don’t want you to look me in the eys and feel sad
ฉันเฝ้าคอยนับถอยหลัง เมื่อหมดเวลาเธอก็ไป
Chun fao koy nup toy lung meua mot welah tur gor bpai
I’m waiting, counting backwards, when the time is up, you’ll go
ทำใจไว้แล้ว ไม่ต้องมากลัวฉันจะเสียใจ
Tum jai wai laeo mai dtaung mah glua chun ja sia jai
I’ve already prepared my heart, there’s no need to be scared that I’ll be sad

(*)

   

คำร้อง : ปรียวิศว์ นิลจุลกะ
ทำนอง : ปรียวิศว์ นิลจุลกะ
เรียบเรียง : อนุกานต์ จันทร์อุไร

Title: Make It Happen
Artist: Daboyway ft. Yaya
Album: [Single]
Year: 2017

(*) ความรักไม่ใช่ความลับถ้าอยากจะรักทำไมต้องปิด
Kwahm ruk mai chai kwahm lup tah yahk ja ruk tummai dtaung bpit
Love isn’t a secret, if you want to love, why hide it?
คำว่ารักไม่ยากหรอกนะ just say it
Kum wah ruk mai yahk rauk na just say it
If you don’t want love, just say it
ก็ความรักไม่ใช่ความลับถ้าอยากจะรักทำไมต้องปิด
Kwahm ruk mai chai kwahm lup tah yahk ja ruk tummai dtaung bpit
Love isn’t a secret, if you want to love, why hide it?
Make it happen, make it happen, make it happen
Make it happen, make it happen, make it happen

Hey baby มองกันจริงดิ จะมองก็มองดีๆดิ
Hey baby maung gun jing di ja maung gor maung dee dee di
Hey, baby, really look at me, if you’re going to look at me, look carefully
Hey baby come closer เข้ามาอีกนิด
Hey baby come closer kao mah eek nit
Hey, baby, come closer, come a little closer
บางเรื่องก็ต้องปกปิด ถึงอยู่ชิดๆก็ปิดสนิท
Bahng reuang gor dtaung bpok bpit teung yoo chit chit bor bpit sanit
Some things must be hidden, though we’re close, it’s closely hidden
บางเรื่องก็ไม่ชอบปิด wanna show it
Bahng reuang gor mai chaup bpit wanna show it
Some things I don’t like to hide, I want to show it

โซซ์ทำไมไม่โซล่ะ
Soh si tummai mai soh la
Show it, why don’t you show it?
อยากจะรู้จริงๆว่าเธอรู้โม้หรือเปล่า
Yahk ja roo jing jing wah tur la moh reu bplao
I really want to know if you’re bragging
โอหรือเปล่ากล้าแสดงออกกล้าโซหรือเปล่า
Oh reu bplao glah sadaeng auk glah soh reu bplao
Is it okay? Do you dare show off? Do you dare show it?
ay shorty u can tell me now
Hey, shorty, you can tell me now
จะอายใคร คุณจะอายทำไม
Ja ai krai koon ja ai tummai
If you’re embarrassed around anyone, why be embarrassed?
เธอก็รู้อยู่กับใจ อยู่กับไอ be right
Tur gor roo yoo gup jai yoo gup ai be right
You know you’re with my heart, you’re with me, be right
ไม่ต้องสนใจใคร
Mai dtaung son jai krai
You don’t have to care about anyone else
thats why i be like เธอนั่คิดยังไง cuz im good to go ใกล้ชิดตัวติดมากับปาท่องโก๋
That’s why I be like tur nun kit yung ngai cause I’m good to go glai chit dtua dtit mah gup bah taung goh
That’s why I be like, how do you feel? Cause I’m good to go, we’re stuck together like patonggo
daboyway hes abt his dough
Daboyway, he’s about his dough
yeah im abt to go คุณพร้อมเมื่อไหร่ just let me kno
Yeah I’m about to go koon praum meua rai just let me know
Yeah, I’m about to go, whenever you’re ready, just let me know

(*)

Hey baby มาดีดีดิ ก็เอาให้มันเคลียร์เคลียร์ดิ
Hey baby mah dee dee di gor ao hai mun clear clear di
Hey, baby, come on, clear this up
Hey baby come closer เข้ามาอีกนิด
Hey baby come closer kao mah eek nit
Hey, baby, come closer, come a little closer
จะรักก็ไม่ต้องปิด
Ja ruk gor mai dtaung bpit
If you love me, there’s no need to hide it
ถ้าเอาแต่คิดก็ไม่ได้คลิกดิ
Tah ao dtae kit gor mai dai click di
If you just want to think about it, we can’t click
บอกกันมาเลย I wanna know it
Bauk gun mah loey I wanna know it
So tell me, I want to know it

What u wanna know how u wanna go how u wanna move baby girl its up to u how u wanna do it
What do you want to know? How do you want to go? How do you want to move, baby girl? It’s up to you how you want to do it
เปิดปิด then my lips will seal it look at u got me higher than the ceiling when u all up in the building and u looking like a million
Bpert bpit then my lips will seal it look at you got me higher than the ceiling when you all up in the building and you looking like a million
Open and close, then my lips will seal it, look at you, got me higher than the ceiling when you’re all up in the building and you’re looking like a million
แซ่บเว่อร์ and thats word to me daboyway i know u heard of me and i dont care bout no body nok jak u and me so let’s go
Saep ver and that’s word to me daboyway I know you heart of me and I don’t care about nobody nauk jahk you and me so let’s go
You’re too fierce, and that’s word to me, Daboyway, I know you’ve heard of me, and I don’t care about nobody except you and me, so let’s go

(*,*)

Title: วันนี้มีแต่เธอ / Wun Nee Mee Dtae Tur (Today There’s Only You)
Artist: Da Sakda Pattasima (ศักดา พัทธสีมา)
Album: For the Road
Year: ??

กับชีวิต ทุกวันที่มันพ้นผ่าน
Gup cheewit took wun tee mun pon pahn
With every day of my life that passed
มันทุกข์มันทรมาน
Mun took mun toramahn
It was suffering torture
ในแต่ละวัน ช่างแสนยากเย็น
Nai dtae la wun chahng saen yahk hen
Each day was so difficult
สิ่งดีดี ไม่คุ้นไม่เคยมองเห็น
Sing dee dee mai koon mai koey maung hen
I’m not familiar with good things, I never saw them
ชีวิตไม่มีอะไร ที่ดีสักอย่าง
Cheewit mai mee arai tee dee suk yahng
There was nothing good in my life
ความหวังมันยังห่างไกล
Kwahm wung mun yung hahng glai
Hope was still far off

(*) ตะวันไม่เคยหันมา ส่องให้ฉันพบความสว่าง
Dtawun mai koey hun mah saung hai chun pob kwahm sawahng
The sun never turned my way and shined on me, letting me find brightness
และในทุกครั้งที่มอง ไม่เคยจะพบเห็น..ใครใคร
Lae nai took krung tee maung mai koey ja pob hen krai krai
And every time I looked, I never found anyone
แต่พอวันหนึ่ง ที่เธอเข้ามา เปลี่ยนชีวิตฉันไปมากมาย
Dtae por wun neung tee tur kao mah bplian cheewit chun bpai mahk mai
Until one day that you showed up, changing my life so much
และเธอก็คล้าย หนทางสว่างที่ฉันรอ
Lae tur gor klai hon tahng sawahng tee chun ror
And you’re like the shining path that I was waiting for

(**) ต่อไปนี้ ทุกคืนทุกวันที่ผ่าน
Dtor bpai nee took keun took wun tee pahn
From now on, with every day and night that passes
ฉันพร้อมจะทำทุกอย่าง จะอยู่กับเธอคนนี้ จนตาย
Chun praum ja tum took yahng ja yoo gup tur kon nee jon dtai
I’m ready to do everything, to be with you until I die
จะดูแล จนวินาทีสุดท้าย
Ja doo lae jon winahtee soot tai
I’ll take care of you until the final second
เพราะรู้ไม่มีอะไร ทดแทนเธอได้ ชีวิตจะมีแต่เธอ
Pror roo mai mee arai tot taen tur dai cheewit ja mee dtae tur
Because I know that nothing can replace you, my life will have only you

(*,**)

จะรักจะดีกับเธอ… ชีวิตจะมีแต่เธอ…
Ja ruk ja dee gup tur cheewit ja mee dtae tur
I’ll love and be good to you, my life will have only you

   

คำร้อง สีฟ้า
ทำนอง/ เรียบเรียง อภิไชย เย็นพูนสุข

Title: ไม่เหลือใคร / Mai Leua Krai (No One Left)
Artist: Marsha (มาช่า วัฒนพานิช)
Album: In Drama
Year: 2004

ผ่านชีวิตที่อ้างว้างมากี่ครั้งมากี่คราว พ้นคืนเหน็บหนาวมาตั้งเท่าไร
Pahn cheewit tee ahng wahng mah gee krung mah gee krao pon keun nep nao mah dtung tao rai
How many times have I lived an empty life? How many cold nights have passed?
แต่ตัวฉันนั้นก็ยังมีความหวังในหัวใจ เพื่อรอที่จะเจอใครสักคน
Dtae dtua chun nun gor yun gmee kwahm wung nai hua jai peua ror tee ja jur krai suk kon
But I still have hope in my heart to wait to find someone

ผ่านวันนั้นจนมาถึงวันที่ฉันเจอกับเธอ เหมือนเธอคือฝันที่กลายเป็นจริง
Pahn wun nun jon mah teung wun tee chun jur gup tur meuan tur keu fun tee glai bpen jing
I passed through those days until the day that I found you, it’s like you’re a dream that came true
จากวันนั้นก็ทุ่มเททำเพื่อเธอไปทุกสิ่ง แต่วันนี้เธอกลับมาทิ้งกัน
Jahk wun nun gor toom tay tum peua tur bpai took sing dtae wun nee tur glup mah ting gun
From that day on, I devoted everything to you, but today, you ended up abandoning me

(*) จากนี้ไปคงไม่มีเหลือไม่เหลือใครอีกแล้ว ไม่มีแม้วี่แววจะเหมือนเดิมอีกครั้ง
Jahk nee bpai kong mai mee leua mai leua krai eek laeo mai mee mae wee waew ja meuan derm eek krung
From now on, I have nothing left, there’s no one left anymore, there’s not even a hint that things will be the same again
จากนี้ไปคงไม่มีเหลือไม่เหลือเลยความหวัง เมื่อชีวิตมันพัง (แล้ว)ฉันจะอยู่เพื่อใคร
Jahk nee bpai kong mai mee leua mai leua loey kwahm wung meua cheewit mun pung (laeo) chun ja yoo peua krai
From now on, I have nothing left, there’s no hope left, when my life was destroyed, (now) who will I live for?

ไม่เคยคิดว่าชีวิตจะโหดร้ายได้อย่างนี้ เหมือนทุกคนหนีไปไกลแสนไกล
Mai koey kit wah cheewit ja hoht rai dai yahng nee meuan took kon nee bpai glai saen glai
I never thought that life could be this cruel, it’s like everyone has run far away from me
อาจจะเป็นเพราะฉันเองไม่ได้เกิดมาเพื่อใคร ต้องทนเหงาเดียวดายเพียงผู้เดียว
Aht ja bpen pror chun eng mai dai gert mah peua krai dtaung ton ngao diao dai piang poo diao
It might be because I wasn’t born for anyone, so I must endure the solitary loneliness all alone

(*,*)

   

เนื้อร้อง : นุสรี เลาหวงศ์เพียรพุฒิ
ทำนอง : BRUNO BRUGNANO
เรียบเรียง : BRUNO BRUGNANO

Title: เสียงสะอื้น / Siang Saeun (The Sound of Crying)
Artist: Rapeeporn Pratum-Anon (รพีพร ประทุมอานนท์)
Album: OST แม่อายสะอื้น / Mae Ai Saeun
Year: 2004

ผิดใช่ไหม ที่หัวใจต้องการ อยากมีรัก สายธารแห่งความหวัง
Pit chai mai tee hua jai dtaung gahn yahk mee ruk sai tahn haeng kwahm wung
What my heart wants is wrong, sn’t it? I want to have love and a stream of hope
ต่อชีวิตเหนื่อย เหนื่อย มีเรี่ยวแรงอีกครั้ง หลังชีวิตต้องพัง อยากลืม
Dtor cheewit neuay neuay mee riao raeng eek krung lung cheewit dtaung pung yahk leum
Even though my life is exhausted, I have strength again, after my life collapsed, I want to forget

แต่ดูเหมือน ไม่มีใครเข้าใจ สุขทางใจ เขาแค่ให้หยิบยืม
Dtae doo meuan mai mee krai kao jai sook tahng jai kao kae hai yip yeun
But it seems like no one understands, they’re just letting me borrow mental happiness
อยู่อย่างไร้ตัวตน เป็นเหมือนคนถูกลืม เจ็บซ้ำเท่าไหร ต้องกลืนเก็บเอา
Yoo yahng rai dtua dton bpen meuan kon took leum jep sum tao rai dtaung gleun gep ao wai
Living like I’m invisible, I’m like a person who has been forgotten, however many times I’m hurt again, I must swallow it down

(*) เสียงสะอื้นในใจ แต่ไม่มีใครได้ยิน น้ำตาล่วงหลั่งริน ยิ่งซ้ำหัวใจ ยิ่งเหงา
Siang saeun nai jai dtae mai mee krai dai yin num dtah luang lung rin ying sum hua jai ying ngao
The sound of crying is in my heart, but no one can hear it, my tears flow, the more it repeats, the lonelier my heart is
เสียงสะอื้น สุดท้ายตอกย้ำชีวิต เศร้า เศร้า ไม่มีใครเขา จะเข้าใจเรา อีกแล้ว
Siang saeun soot tai dtaun yum cheewit sao sao mai mee krai kao ja kao jai rao eek laeo
The sound of crying, in the end, it emphasizes my sad life, I don’t have anyone who understands me anymore

(**) อยากให้ฟ้า รับฉันไปเบื้องบน คำอ้อนวอน จากคนที่ถูกผลักไส
Yahk hai fah rup chun bpai beuang bon kum aunw aun jahk kon tee took pluk sai
I want heaven to accept me up into it, that’s my plea from this person who was pushed away
สิ่งสุดท้าย จะบอก ว่ารักเธอมากแค่ไหน หวังให้เธอเข้าใจสักวัน
Sing soot tai ja bauk wah ruk tur mahk kae nai wung hai tur kao jai suk wun
The final thing I’ll tell you is how much I love you, I hope you’ll understand some day

(*,**)

สิ่งสุดท้าย จะบอก ว่ารักเธอมากแค่ไหน หวังให้เธอเข้าใจสักวัน
Sing soot tai ja bauk wah ruk tur mahk kae nai wung hai tur kao jai suk wun
The final thing I’ll tell you is how much I love you, I hope you’ll understand some day

Title: นกน้อย / Nok Noy (Little Bird)
Artist: Tattoo Colour
Album: 8 จงเพราะ / 8 Jong Pror (#8 is Catchy)
Year: 2008

นกน้อย บินอยู่คู่กันร้องดีใจ ฟ้าเปิดเวลานี้เป็นใจ ขอจับมือเธอเอาไว้
Nok noy bin yoo koo gun raung dee jai fah bpert welah nee bpen jai kor jup meu tur ao wai
A little bird is flying with its mate, singing happily, the sky has opened and is encouraging me, I want to hold your hand

พร้อมแล้วทุกอย่างคือเธอเหนือเกินใคร พิสูจเวลาแล้วทันใด ขอฝากใจเธอตรงนี้
Praum laeo took yahng keu tur neua gern krai pisoot welah laeo tun dai kor fahk jai tur dtrong nee
I’m ready, everything is you, more than anyone else, it has stood the test of time, I want to deposit your heart right here

(*) แหละฉันกับเธอ จนถึงวันนี้ จะขอเปิดตัวว่ามีคู่รักคู่ใหม่ แต่งเติมให้โลกชื่นใจ
Lae chun gup tur jon teung wun nee ja kor bpert dtua wah mee koo ruk koo mai dtaeng dterm hai lohk cheun jai
You and I, to this day, I want to open up that I have a new lover and make the world cheerful

(**) ว่าเรารักกัน มีทั้งคืนและวันที่ยิ่งใหญ่ จะนานเพียงใดจะรักกัน มีแค่เธอและฉันรับรู้ได้
Wah rao ruk gun mee tung keun lae wun tee ying yai ja nahn piang dai ja ruk gun mee kae tur lae chun rup roo dai
That we’re in love, we have both wonderful days and nights, however long it’ll be, we’ll love each other, only you and I will know
ให้พรอันใดจากฟ้าจากฝันกว้างไกล ไม่มีสุขใดเท่ารักกับเธอเรื่อยไป (เพราะเรารักกัน)
Hai porn un dai jahk fah jahk fun gwahng glai mai mee sook dai tao ruk gup tur euay bpai (pror rao ruk gun)
Let any blessings from heaven and from dreams spread far and wide, there’s no happiness equal to being in love with you (because we’re in love)

รักแล้ว รักตอบมีความหมายเพียงใด เหมือนดั่งมีดอกไม้ในใจ หวานฉ่ำเกินใครจะรู้
Ruk laeo ruk dtaup mee kwahm mai piang dai meuann dung mee dauk mai nai jai wahn chum gern krai ja roo
I’m in love, however meaningful being loved in return is, it’s like there’s flowers in my heart, more luscious than anyone will know

(*,**,**)

Title: ซ้ำซาก / Sum Sahk (Repeatedly)
Artist: Dose
Album: [Single]
Year: 2017

ที่เธอบอกว่ารัก แม้จะเจ็บทุกครั้ง ก็พร้อมจะเชื่อเธอ
Tee tur bauk wah ruk mae ja jep took krung gor praum ja cheua tur
When you tell me you love me, even though it hurts every time, I’m ready to believe you
ไอ้ที่เธอบอกว่ารัก มันไม่ใช่เรื่องจริง แต่ยังอยากฟังมันซ้ำๆ
Ai tee tur bauk wah ruk mun mai chai reuang jing dtae yung yahk fung mun sum sum
When you tell me you love me, it’s not real, but I still want to hear it over and over

(*) ก็เหมือนคนหลงทาง ที่หาทางออกเท่าไหร่ไม่เจอ
Gor meuan kon long tahng tee hah tahng auk tao rai mai jur
I’m like a lost person who can’t find an exit no matter how hard he tries
ชีวิตให้เธอ หมดแล้วไม่เหลืออะไร
Cheewit hai tur mot laeo mai leua arai
I’ve given you my entire life already, I don’t have anything left

(**) ที่เป็นแบบนี้ก็เพราะหัวใจนั้นมันไม่ยอมรู้จักกับคำว่าโง่
Tee bpen baep nee gor pror hua jai nun mun mai yaum roo juk gup kum wah ngoh
It’s like this because my heart refuses to comprehend the word “stupid”
เจ็บแค่ไหนก็ยังไม่ยอมมันยังไม่พร้อมจะจบเพราะใจมันรัก
Jep kae nai gor yung mai yaum mun yung mai praum ja jop pror jai mun ruk
However much it hurts, I still refuse, I’m still not ready to end things because my heart loves you
กับความช้ำที่เธอนั้นทำซ้ำๆซากๆ คอยย้ำอยู่แบบนั้น
Gup kwahm chum tee tur nun tum sum sum sahk sahk koy yum yoo baep nun
The pain that you repeatedly cause me emphasizes things like that
ตอกย้ำ ตอกย้ำ ความจริง ว่าเธอแค่หลอกกัน
Dtauk yum dtauk yum kwahm jing wah tur kae lauk gun
Emphasizing, emphasizing the truth; that you’re just deceiving me

ที่ฉันบอกว่ารัก พูดให้เธอกี่ครั้ง ก็เหมือนเพียงลมผ่าน
Tee chun bauk wah ruk poot hai tur gee krung gor meuan paing lom pahn
When I tell you I love you, however many times I say it to you, it’s like it’s just thei air
ไอ้ที่ฉันบอกว่ารัก มันโง่สักเท่าไร ก็ยังอยากบอกไปซ้ำๆ
Ai tee chun bauk wah ruk mun ngoh suk tao rai gor yung yahk bauk bpai sum sum
When I tell you I love you, however stupid it is, I still want to tell you over and over

(*,**)

ที่เป็นแบบนี้ก็เพราะหัวใจนั้นมันไม่ยอมรู้จักกับคำว่าโง่
Tee bpen baep nee gor pror hua jai nun mun mai yaum roo juk gup kum wah ngoh
It’s like this because my heart refuses to comprehend the word “stupid”
เจ็บแค่ไหนก็ยังไม่ยอมมันยังไม่พร้อมจะจบเพราะใจมันรัก
Jep kae nai gor yung mai yaum mun yung mai praum ja jop pror jai mun ruk
However much it hurts, I still refuse, I’m still not ready to end things because my heart loves you
กับความช้ำที่เธอนั้นกับฉันซ้ำๆซากๆ
Gup kwahm chum tee tur nun gup chun sum sum sahk sahk
With the pain that you repeatedly cause me
ก็ยังรักอยู่แบบนั้น ไม่รับ ไม่รู้ ความจริง ว่าเธอแค่หลอกกัน
Gor yung ruk yoo baep nun mai rup mai roo kwahm jing wah tur kae lauk gun
I still love you like that, I won’t accept it, I won’t acknowledge the truth; that you’re just deceiving me

   

เนื้อร้อง : DOSE & Baby Oil
ทำนอง : ริน DOSE
เรียบเรียง : DOSE

   
A nice emo rock song about being unable to quit a bad relationship. Although I’m not usually a huge fan of such lyrics, I really like the melody and rhythm of this song, as well as their overall indie sound. This is my first time hearing of this band, but I’d be willing to check out more of their work. The actor in the music video is also incredibly attractive :’D