English translation

All posts tagged English translation

Title: ฉันยัง / Chun Yung (I Still)
Artist: Da Endorphine (ดา เอ็นโดรฟิน)
Album: OST Teeใครทีมันส์ / Tee Krai Tee Mun
Year: 2019

ฉันยังลืมตามาเจอเธอ รักเธอเสมอไม่เปลี่ยนไป
Chun yung leum dtah mah jur tur ruk tur samur mai bplian bpai
I still open my eyes and see you, I’ve always loved you and that hasn’t changed
ฉันยังคงหายใจ เพื่อเธอคนนี้ตลอดไป
Chun yung kong hai jai peua tur kon nee dtalaut bpai
Every breath I take is for you forever
ฉันยังเคียงข้างเธอตรงนี้ แม้ตอนมีเรื่องราวเลวร้าย
Chun yung kiang kahng tur dtrong nee mae dtaun mee reuang rao leo rai
I’m still here at your side, even through the bad times
ฉันยังไม่รักใคร นอกจากเธอ
Chun yung mai ruk krai nauk jahk tur
I still don’t love anyone except you

(*) ขอให้รู้ว่าเธอไม่อยู่คนเดียว ขอให้รู้ว่ามีคนเจ็บเป็นเพื่อนเธอ
Kor hai roo wah tur mai yoo kon diao kor hai roo wah mee kon jep bpen peuan tur
I want you to know that you’re not alone, I want you to know that you have someone hurting as your friend
ขอให้รู้ว่าที่คอยหมั่นมาเจอ ไม่เคยหวังอะไร
Kor hai roo wah tee koy mun mah jur mai koey wung arai
I want you to know that whatever we’ve face, I’ve never hoped for anything
ขอเพียงได้มีลมหายใจ อยู่ใกล้ๆเธอก็พอแล้ว
Kor piang dai mee lom hai jai yoo glai glai tur gor por laeo
I only ask to be able to breathe near you, that’s enough

ฉันยังเป็นคนเดิมคนนี้ ที่มีแต่หวังดีต่อเธอ
Chun yung bpen kon derm kon nee tee mee dtae wung dee dtor tur
I’m still the same person who only wishes you well
แม้จะไม่เลิศเลอ แต่ก็รักเธอหมดใจ
Mae ja mai lert lur dtae gor ruk tur mot jai
Even though I’m not perfect, I love you with all my heart
ฉันยังทำได้แค่เพียงมอง ไม่เคยเรียกร้องในสิ่งใด
Chun yung tum dai kae piang maung mai koey riak raung nai sing dai
All I can do is still just watch, never crying out over anything
และฉันยังไม่รักใคร นอกจากเธอ
Lae chun yung mai ruk krai nauk jahk tur
And I still don’t love anyone except you

(*)

   

คำร้อง ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์
ทำนอง / เรียบเรียง ปรเมศวร์ เหมือนสนิท

Title: วันดีดี / Wun Dee Dee (The Good Days)
English Title: “All the Happiness”
Artist: Earth Patravee (เอิ๊ต ภัทรวี) and Non Thanon (นนท์ ธนนท์)
Album: [Joox Single]
Year: 2019

แสงดวงไฟส่องเหมือนดวงดาว
Saeng duang fai saung meuan duang dao
The lights shine like the stars
บนท้องฟ้า ที่พร่างพราว
Bon taung fah tee prahng prao
Sparkling in the sky
เสียงดนตรีที่คุ้นเคย
Siang dondtree tee koon koey
The familiar music
นำพาให้เรา ได้มาอยู่ที่ตรงนี้
Num pah hai rao dai mah yoo tee dtrong nee
Led us here

สายลมพัดผ่าน เหมือนจะพา
Sai lom put pahn meuan ja pah
The wind blows by, like it’s leading
ให้หัวใจ ได้เคลิ้มไป
Hai hua jai dai klerm bpai
Our hearts to daydream
หันมองใครก็เห็นรอยยิ้ม
Hun maung krai gor hen roy yim
Turning and looking at everyone else, I see smiles
ทักทาย อบอุ่นไปทั้งใจ
Tuk tai op oon bpai tung jai
We greet, and it warms my heart

(*) ช่วงเวลาดีดีอะไรแบบนี้
Chuang welah dee dee arai baep nee
At good times like this
มันคงดีถ้าเราจะได้มาเริ่มใหม่
Mun kong dee tah rao ja dai mah rerm mai
It would be nice if we could start over
ที่ค้างคาในใจ อย่าเก็บมันไว้
Tee kahng kah nai jai yah gep mun wai
Don’t hang on to the things remaining in your heart
เมื่อวานให้เป็นเมื่อวาน
Meua wahn hai bpen meua wahn
Let yesterday be yesterday
ไม่นานอะไรมันก็จะพ้นไป
Mai nahn arai mun gor ja pon bpai
Soon everything will pass
แค่เพียงอีกไม่ไกล
Kae piang eek mai glai
It won’t take much longer

(**) อยากอวยพรจากหัวใจ
Yahk uay pon jahk hua jai
I want to give you a blessing from my heart
อะไรที่ทำเธอยิ้มได้
Arai tee tum tur yim dai
Whatever makes you able to smile
(wish you all the happiness)
(Wish you all the happiness)
ให้คงอยู่เรื่อยไป
Hai kong yoo reuay bpai
I hope it stays with you forever
อธิษฐานจากหัวใจ
Attitahn jahk hua jai
I pray from my heart
ให้มีรักดี ๆ อยู่ข้างกาย
Hai mee ruk dee dee yoo kahng gai
That you’ll have good love beside you
ให้เป็นวันที่ดีของเรา
Hai bpen wun tee dee kaung rao
I hope these are our best days

ใช้ถ้อยคำจากเสียงเพลง
Chai toy kum jahk siang pleng
I use the lyrics from this song
แทนทุกความหมาย จากหัวใจ
Taen took kwahm mai jahk hua jai
To represent every emotion from my heart
ให้ทำนองส่งความรัก
Hai tumnaung song kwahm ruk
I hope the melody sends my love
แทนคำพูดมากมาย เป็นของขวัญให้ไป
Taen kum poot mahk mai bpen kaung kwun hai bpai
To represent many words, it’s my gift to you

(*,**,*,**,**)

   

Producer: เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ (โอ๊บ)
Lyrics: เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ (โอ๊บ), ภัทรวี ศรีสันติสุข (เอิ๊ต), สุดเขต จึงเจริญ (เอก), วรางคณา มีทอง (เอิง)
Melody: เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ (โอ๊บ), ภัทรวี ศรีสันติสุข (เอิ๊ต)
Arranger: เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ (โอ๊บ)

Title: งี่เง่า / Ngee Ngao (Foolish)
Artist: Season Five ft. Hollaphonic
Album: [Single]
Year: 2020

ก็บังเอิญว่าโลกใบนี้มันมีแค่เธอ อยู่เพียงคนเดียว
Gor bung ern wah lohk bai nee mun mee kae tur yoo piang kon diao
Even if you were the only person in this world
จะยอมให้ใครมาเหลียวมามอง ได้อย่างไร
Ja yaum hai krai mah liao mah maung dai yahng rai
How could I let anyone else turn and look at you?

ที่ฉันนั้นต้องคอยตามคอยถามว่าเธออยู่ไหน
Tee chun nun dtaung koy dtahm koy tahm wah tur yoo nai
I keep following you and asking where you are
ก็เป็นเธอคนที่ฉันหวงไม่ห่วงได้ไง
Gor bpen tur kon tee chun huang mai huang dai ngai
Because you’re the person I’m possessive of, how could I not worry?
ที่ฉันงี่เง่าทุกครั้งที่เห็นเธอไปกับใคร
Tee chun ngee ngao took krung tee hen tur bpai gup krai
I get foolish every time I see you go off with anyone
แค่แสดงความเป็นเจ้าของแค่เรียกร้องให้เธอมาสนใจ
Kae sadaeng kwahm bpen jao kaung kae riak raung hai tur mah son jai
I’m just expressing that you’re mine, I’m just crying out for your attention

(*) รู้ (เธอก็รู้) ว่าเอา (รู้ว่าฉัน) แต่ใจ (เอาแต่ใจ)
Roo (tur gor roo) wah ao (roo wah chun) dtae jai (ao dtae jai)
You know (you know) That I’m (you know that I’m) selfish (selfish)
ไม่มีวันไหนที่ฉันไม่คิดถึงเธอเลย
Mai mee wun nai tee chun mai kit teung tur loey
There’s never a day that I don’t think about you
ก็ (เธอเท่านั้น) มันยัง (ทำให้ฉัน) ไม่เคย (เป็นแบบนี้)
Gor (tur tao nun) mun yung (tum hai chun) mai koey (bpen baep nee)
But (only you) I still (make me) have never (be like this)
รักใครมากเท่าเธอ
Ruk krai mahk tao tur
Loved anyone as much as you

(**) ก็บังเอิญว่าโลกใบนี้มันมีแค่เธอ อยู่เพียงคนเดียว
Gor bung ern wah lohk bai nee mun mee kae tur yoo piang kon diao
Even if you were the only person in this world
จะยอมให้ใครมาเหลียวมามอง ได้อย่างไร
Ja yaum hai krai mah liao mah maung dai yahng rai
How could I let anyone else turn and look at you?
มันก็เลยจะมีเป็นบางอารมณ์ ที่มันแสดงว่าฉันระแวง
Mun gor loey ja mee bpen bahng ahrom tee mun sadaeng wahc hun rawaeng
So there are some feelings that are me expressing that I’m suspicious
และทำให้เธอคิดว่าฉันนั้นวุ่นวาย
Lae tum hai tur kit wah chun nun woon wai
And make you think that I’m bothered
ถ้าต้องเสียเธอไปและฉันก็คงจะเป็นจะตาย
Tah dtaung sia tur bpai laeo chun gor kong ja bpen ja dtai
If I must lose you, it’s a life or death situation
เพราะไม่มีเธอแล้วฉันก็คงอยู่ไม่ไหว
Pror mai mee tur laeo chun gor kong yoo maiw ai
Because I can’t live without you
อย่าถือสาฉันเลยคนดีที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะมันรัก
Yah teu sah chun loey kon dee tee bpen yahng nee gor pror mun ruk
Don’t mind me, darling, I’m like this because I love you

(***) D*mn d*mn d*mn d*mn just show me a little bit
D*mn d*mn d*mn d*mn, just show me a little bit
D*mn d*mn d*mn d*mn im gonna love you better
D*mn d*mn d*mn d*mn, I’m gonna love you better
D*mn d*mn d*mn d*mn ฉันขอร้องเธอได้ไหม
D*mn d*mn d*mn d*mn chun kor raung tur dai mai
D*mn d*mn d*mn d*mn, I’m begging you, please
ถ้าต้องเสียเธอไปและฉันก็คงจะเป็นจะตาย
Tah dtaung sia tur bpai lae chun gor kong ja bpen ja dtai
If I must lose you, it’s a life or death situation
เพราะไม่มีเธอแล้วฉันก็คงอยู่ไม่ไหว
Pror mai mee tur laeo chun gor kong yoo mai wai
Because I can’t live without you

ฉันรู้และฉันเข้าใจ ว่าเธอรำคาญ
Chun roo lae chun kao jai wah tur rumkahn
I know and understand that you’re annoyed
แต่ก็เก็บอาการขี้หวงไม่ได้สักที
Dtae gor gep ahgahn kee huang mai dai suk tee
But I can’t suppress my jealousy
ช่วยฉันได้ไหมเมื่อไรที่เห็นฉันเป็นแบบนี้
Chuay chun dai mai meua rai tee hen chun bpen baep nee
Please help me, whenever you see me like this
ทำให้รู้ว่าคนคนนี้เป็นคนที่เธอยังเห็นว่าสำคัญ
Tum hai roo wah kon kon nee bpen kon tee tur yung hen wah sumkun
Let me know that I’m the one who’s important to you

(*,**,***)

   

Executive Supervisor : วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี
Executive Producer : ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
Producer : HOLLAPHONIC
เนื้อร้อง : สุดเขต จึงเจริญ
ทำนอง : สุดเขต จึงเจริญ,SYPS
เรียบเรียง : HOLLAPHONIC

   

Although I miss when Season Five was an a capella group, I’m loving the feel of this new song! Looking forward to a music video~

Title: เมาทุกขวดเจ็บปวดทุกเพลง / Mao Took Kuat Jep Bpuat Took Pleng (Drunk With Every Bottle, Hurting With Every Song)
Artist: Du-Omay (ดูโอเมย์)
Album: [Single]
Year: 2019

ดึกแล้วยังอยู่ ที่ร้านเดิมยังดื่ม..ที่โต๊ะเดิม ยังนั่งมองใครๆ
Deuk laeo yung yoo tee rahn derm yung derm tee dtoh derm yung nung maung krai krai
It’s late, I’m still at the same bar, still drinking at the same table, still sitting and watching everyone
ดึกแล้วเมาสาด ก็เพราะบรรยากาศมันพาไป แต่ในใจก็ยังเหงา
Deuk laeo mao saht gor pror bunyahgaht mun pah bpai dtae nai jai gor yung ngao
It’s late, I’m completely wasted because the atmosphere drove me to it, but in my heart, I’m still lonely

(*) อยู่ใน (ยังมี) อารมณ์อ่อนแอ เฮฮากับใครได้แค่เบาๆ
Yoo nai (yung mee) Ahrom aun ae hey hah gup krai dai kae bao bao
In my (I still have) weak emotions, I can only quietly socialize with everyone
เพลงที่บรรเลงก็เพลงเดิมๆ รินบางๆเหมือนเก่า แต่คืนนี้เราไม่รู้เป็นอะไร
Pleng tee bunleng gor pleng derm derm rin bahng bahng meuan gao dtae keun nee rao mai roo bpen arai
The same songs are playing, I’m nursing my drink as usual, but tonight, I don’t know what’s wrong

(**) เมาทุกขวดเจ็บปวดทุกเพลง อยู่ดีๆน้ำตาก็ไหลมาเองได้
Mao took kuat jep bpuat took pleng yoo dee dee num dtah gor lai mah eng dai
Drunk with every bottle, hurting with every song, all the sudden my tears are flowing
ยิ่งดื่มยิ่งเหงา ยิ่งฟังยิ่งเศร้า คิดถึงคนที่เขาทิ้งเราไป
Ying deum ying ngao ying fung ying sao kit teung kon tee kao ting rao bpai
The more I drink, the lonelier I get, the more I listen, the sadder I am, I miss the person who dumped me
เมาทุกขวดเจ็บปวดทั้งคืน คนเข้ามาทักทายก็ได้แต่ฝืนยิ้มให้
Mao took kuat jep bpuat tung keun kon kao mah tuk tai gor dai dtae feun yim hai
Drunk with every bottle, hurting all night, people come and say hi, but I can only force a smile
ยิ่งเพลงมันช้ำ มันก็ยิ่งซ้ำเติมเข้าไป ก็ยิ่งทำใจไม่ได้
Ying pleng mun chum mun gor ying sum dterm kao bpai gor ying tum jai mai dai
The more the music hurts me, the more in intensifies, the more I can’t come to terms with it

ดึกแล้วคนต่างก็เสียงดังเพลงเปิด ก็ร้องตาม เรายกแก้วชนไป
Deuk laeo kon dtahng gor siang dung pleng bpert gor raung dtahm rao yok gaeo chon bpai
It’s late, everyone’s singing along loudly with the music, I raise my glass for a toast
ดูเหมือนสนุก ดูเหมือนมีความสุข ขนาดไหน แต่ในใจก็ยังเหงา
Doo meuan sanook doo meuan mee kwahm sook kanaht nai dtae nai jai gor yung ngao
However much fun it looks like I’m having, however happy I look, in my heart, I’m still lonely

(*,**)

   

เนื้อร้อง และทำนอง โดย
ชวัลวิทย์ ยิ่งยศเสนี
Mix and Master by คุปต์ ธนพงศ์พันธ์

Title: I Found You
Artist: Dome Jaruwat (โดม จารุวัฒน์)
Album: OST Until We Meet Again ด้ายแดง
Year: 2019

เพิ่งเข้าใจ ว่าการรอคอยใครบางคน
Perng kao jai wah gahn ror koy krai bahng kon
I just understood how meaningful
มันมีความหมายแค่ไหน
Mun mee kwahm mai kae nai
Waiting for someone is
เพิ่งเข้าใจ ตลอดเวลาเรารออะไร
Perng kao jai dtalaut welah rao ror arai
I just understood what I’ve always been waiting for
มันนานแค่ไหนเมื่อได้พบเธอ
Mun nahn kae nai meua dai pob tur
For all this time when I met you

(*) เธอเปลี่ยนคืนวันเดียวดายให้ข้างกายได้มีไออุ่น
Tur bplian keun wun diao dai hai kahng gai dai mee ai oon
You changed the lonely days and nights and gave me warmth by my side
ด้วยลมแผ่วเบาละมุนความรักจากเธอ
Duay lom paeo bao lamoon kwahm ruk jahk tur
With the gentle breeze of love from you
ในวันที่เราสบตาเมื่อแรกเจอ
Nai wun tee rao sop dtah meua raek jur
The day we first made eye contact
ก็ทำให้ใจที่ละเมอได้เจอกับความจริงที่ฝัน
Gor tum hai jai tee lamur dai jur gup kwahm jing tee fun
Made my daydreaming heart find the reality I’ve been dreaming of

(**) จบแล้วการรอคอยที่แสนนาน
Jop laeo gahn ror koy tee saen nahn
The long wait is over
จบแล้ววันวานที่เคยหวั่นไหว
Jop laeo wun wahn tee koeyw un wai
The days I was once anxious are over
เมื่อรู้ว่ามีเธอคอยจับมือฉันทุกวันเรื่อยไป
Meua roo wah mee tur koy jup meu chun took wun reuay bpai
When I knew that I’d have you holding my hand every day
ต้องเจออะไรยังไงก็ไม่กลัว
Dtaung jur arai yung ngai gor mai glua
Whatever I must face, I’m not afraid

(***) ต่อไปจากนี้ ทุกวินาทีที่ยังหายใจ
Dtor bpai jahk nee took winahtee tee yung hai jai
From now on, every second that I’m still breathing
จะไม่ให้เธอหลุดลอยหายจากกันไปที่ใด
Ja mai hai tur loot loy hai jahk gun bpai tee dai
I’ll never let you stray away from me
จะจับมือเธอให้นานและกอดไว้
Ja jup meu tur hai nahn lae gaut wai
I’ll hold your hand for a long time and hug you
ไม่ปล่อยไปไหน ไม่เลยไม่มีวัน
Mai bploy bpai nai mai loey mai mee wun
I’ll never let you leave anywhere, no, never

ไม่เป็นไร จะเป็นทางยาวไกลเพียงใด
Mai bpen rai ja bpen tahng yao glai piang dai
It’s okay, no matter how long the road is
ร้ายดีสักแค่ไหน ไม่หวั่นไหว
Rai dee suk kae nai mai wun wai
Or how good or badly things go, I’m unshaken
ไม่เป็นไร แค่มีเธอคนเดียวในใจ
Mai bpen rai kae mee tur kon diao nai jai
It’s okay, just having you in my heart
ไม่ว่าวันไหน ฉันก็ไม่กลัว
Mai wah wun nai chun gor mai glua
No matter what day it is, I’m not scared

(*,**,***,**,***)

จะจับมือเธอให้นานและกอดไว้
Ja jup meu tur hai nahn lae gaut wai
I’ll hold your hand for a long time and hug you
ไม่ปล่อยไปไหน ไม่เลยไม่มีวัน
Mai bploy bpai nai mai loey mai mee wun
I’ll never let you leave anywhere, no, never

   

คำร้อง: อรุณพงศ์ ชัยวินิตย์
ทำนอง: ปนัสฐ์ นาครำไพ
เรียบเรียง: ณปภัช กาญจนรัตน์

Title: ยืนหนึ่ง / Yeun Neung (The One Standing)
Artist: Zuric
Album: [Single]
Year: 2020

ก็ฉันนั้นรักเพียงแต่เธอ แต่ทุกๆครั้งที่เจอเธอกลับไม่เคยสนใจ
Gor chun nun ruk piang dtae tur dtae took took krung tee jur tur glup mai koey son jai
I only love you, but every time I see you, you never end up interested
แค่ทักทายแล้วก็ไป ไม่เคยมีมากกว่านี้
Kae tuk tai laeo gor bpai mai koey mee mahk gwah nee
You just say hi and leave, I never get more than this

ก็เป็น แค่ คน ที่ เธอ พูดถึงกัน แต่ยังไม่เคย เป็น คน ที่เธอคิดถึงกัน
Gor bpen kae kon tee tur poot teung gun dtae yung mai koey bpen kon tee tur kit teung gun
I’m just someone whom you talk to, but I’m never the person whom you’re thinking of
ไม่ว่าจะทำไง มันก็แค่นั้น ก็ได้แค่ยืนมองกันอยู่ไกลๆ
Mai wah ja tum ngai mun gor kae nun gor dai kae yeun maung gun yoo glai glai
No matter what I do, that’s it, I can only stand and watch you from afar

(*) ทั้งที่ใจมันอยากคบกับเธอ และพร้อมจะทำเพื่อเธอทั้งใจ
Tung tee jai mun yahk kop gup tur lae praum ja tum peua tur tung jai
Even though my heart wants to date you, and I’m ready to whole-heartedly do anything for you
ไม่ได้ต้องการเป็น คนอื่น ใครอื่น อยู่รอบๆกาย
Mai dai dtaung gahn bpen kon eun krai eun yoo raup raup gai
I don’t want to be just another person around you
อยากเป็น ที่หนึ่ง ยืนหนึ่ง อยู่ในหัวใจ เธอ
Yahk bpen tee neung yeun neung yoo nai hua jai tur
I want to be number one, the one standing in your heart

ก็ฉันนั้นรักเธอหมดใจ ไม่รู้ทำไมเธอไม่มอง
Gor chun nun ruk tur mot jai mai roo tummai tur mai maung
I love you with all my heart, I don’t know why you won’t look at me
ทั้งที่ฉันคนนี้ ก็ไม่เป็นรอง เมื่อเทียบกับคนนั้น คนที่อยู่ข้างเธอ
Tung tee chun kon nee gor mai bpen raung meua tiap gup kon nun kon tee yoo kahng tur
Even though I’m inferior compared to the guys around you

ก็เป็น แค่ คน ที่ เธอ พูดถึงกัน แต่ยังไม่เคย เป็น คน ที่เธอคิดถึงกัน
Gor bpen kae kon tee tur poot teung gun dtae yung mai koey bpen kon tee tur kit teung gun
I’m just someone whom you talk to, but I’m never the person whom you’re thinking of
ก็ได้แต่ทำใจ เธอไม่ชอบฉัน และคงไม่มีวันคิดเป็นอื่นไป
Gor dai dtae tum jai tur mai chaup chun lae kong mai mee wun kit bpen eun bpai
I can only accept it, you don’t like me, and you’ll probably never feel differently

(*)

ได้แต่ คิดอยู่ทุกวัน ฝันอยู่ทุกคืน ต้องมีเธอ ก็ทุ่มไปทั้งใจ ให้ไปทั้งตัว กลัวที่ไหน
Dai dtae kit yoo took wun fun yoo took keun dtaung mee tur gor toom bpai tung jai hai bpai tung dtua glua tee nai
I can only imagine every day, dreaming every night, I must have you, I’ve devoted my entire heart, I’ve given you my entire body, what there to be afraid of?
คิดว่าได้เป็นคนรู้จัก เดี๋ยวคงได้เป็นคนรู้ใจ แต่ยังไม่รู้เลย มันจะเมื่อไร
Kit wah dai bpen kon roo juk diao kong dai bpen kon roo jai dtae yung mai roo loey mun ja meua rai
You think of me as an acquaintance, soon I’ll be an intimate friend, but I still don’t know when that’ll happen

(*)

   

เนื้อร้อง : เหนือวงศ์
ทำนอง : Zuric, พูนศักดิ์ จตุระบุล, ชลันทร์ ศุกระรุจิ
เรียบเรียง : ชลันทร์ ศุกระรุจิ, วรวรรธน์ วิวรรธน์วณิชย์

   

First we had a Paris, now a Zuric, is 2020 the year of solo singers named after world cities? :’D But he’s cute, he has a nice voice, this song is cute, the music video and the little kid in it are adorable, it’s not a bad debut. I’d be willing to hear more from him~

Title: อย่างเดิมได้ไหม / Yahng Derm Dai Mai (Can Things Be Like They Used To?)
Artist: Ton Tanasit (ต้น ธนษิต)
Album: [Single]
Year: 2019

เธอรู้สึกไหม เธอเป็นบ้างไหม
Roo roo seuk mai tur bpen bahng mai
Do you feel it? Are you similar at all?
พยายามยังไงใจก็ยังมีเธอเท่านั้น
Payayahm yung ngai jai go ryung mee tur tao nun
However I try, my heart still only has you
เธอเหงาบ้างไหม เธอเป็นอย่างไร
Tur ngao bahng mai tur bpen yahng rai
Are you lonely? How are you?
ตัวฉันก็ยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนไป
Dtua chun gor yung meuan derm mai bplian bpai
I’m still the same, I haven’t changed

(*) นานแค่ไหนที่สองเราต้องเหินห่าง
Nahn kae nai tee saung rao dtaung hern hahng
How long have the two of us been separated?
ความอ้างว้างเข้ามาเกาะกินหัวใจ
Kwahm ahng wahng kao mah gor gin hua jai
The emptiness gnaws away at my heart
เพิ่งจะรู้ เธอสำคัญแค่ไหน
Perng ja roo tur sumkun kae nai
I just realized how important you are
จะเป็นไปได้ไหมฉันอยากรู้
Ja bpen bpai dai mai chun yahk roo
Is it possible? I want to know

(**) ให้ฉันมีเธอ อย่างเดิมจะได้ไหม
Hai chun mee tur yahng derm ja dai mai
Please let me have you like I used to
รู้แล้วจริงๆ เธอคือชีวิตฉันคือทุกสิ่ง
Roo laeo jing jing tur keu cheewit chun keu took sing
I really realized that you’re my life, you’re my everything
จะให้ฉันทิ้งอะไร ฉันก็ยอม
Ja hai chun ting arai chun gor yaum
Whatever you want me to get rid of, I will
ให้ฉันมีเธอ อย่างเดิมจะได้ไหม
Hai chun mee tur yahng derm ja dai mai
Please let me have you like I used to
รู้แล้วทำไม ทำไมหยุดคิดถึงเธอไม่ได้
Roo laeo tummai tummai yoot kit teung tur mai dai
Now I know why, why I can’t stop thinking about you
คงมีคำตอบเดียว คือฉันรักเธอ
Kong mee kum dtaup diao keu chun ruk tur
There’s one answer; I love you

ฉันรู้สึกแล้ว ฉันเข้าใจแล้ว
Chun roo seuk laeo chun kao jai laeo
I feel it, I understand now
ไม่มีใครจะมาแทนที่เธอ ได้เลยสักคน
Mai mee krai ja mah taen tee tur dai loey suk kon
No one can replace you
เวลาผ่านไป ภายในจิตใจ
Welah pahn bpai pai nai jit jai
As time passes by, in my mind
มองหาเพียงความทรงจำเราเท่านั้น
Maung hah piang kwahm song jum rao tao nun
I only look back on our memories

(*,**)

ฉันรู้สึกแล้วในใจ ฉันรู้สึกแล้วว่าใคร
Chun roo seuk laeo nai jai chun roo seuk laeo wah krai
I feel it in my heart, I feel the someone whom
ที่หัวใจนี้เฝ้าตามหา
Tee hua jai nee fao dtahm hah
My heart has been searching for
เฝ้าหวังให้มีสักวัน ให้ฉันกับเธอรักกัน
Fao wung hai mee suk wun hai chun gup tur ruk gun
I hope that some day you and I will love each other
เหมือนเช่นก่อนนั้นจะได้ไหม
Meuan chen gaun nun ja dai mai
Like before, is it possible?

   

Supervisor: Vit Suthithavil
Executive Producer: Mac ศรัณย์
Producer: Mac ศรัณย์
เนื้อร้อง / ทำนอง: Mac ศรัณย์
เรียบเรียง : Mac ศรัณย์

Title: Best For You
Artist: Paris
Album: Human Error
Year: 2020

Look at me and please forget the past
And your devotion to someone who never accepted them
Because he never gave them any value
You wasted so much and you feel like you don’t have anyone left
I know the past hurts you
But just hug me today
You don’t have to fear anything anymore

(*) I’ll love you better than anyone else
I’ll treat it like it’s our last day
I wanna be the best for you
That’s what I ever wanted, babe
You’re worth more than anyone else in this world
You’re so meaningful to me
You don’t have to worry about the nightmare of the past

The way I see it, this world is lucky to have you
And he could never see how nice a world with you is
But I see it, and you don’t have to be sad
Let’s just have each other, and I’ll try to be the best for you

(*)

I wanna be your best, baby
Anything you want, just say it out
I wanna hear it from you
No matter who hurt you
I know, but I just wanna be the best for you

(*)

   

Uhh…not my favorite debut haha. Is he a singer? This is for a special LineTV album, is he an actor? I don’t know, either way, it’s way too slow and rambling, and the constant switching between Thai and English sounds so disjointed. Not to mention the whole music video is just him stumbling around..France, is it? (Did they film this in France because his name is Paris?) looking like he was drugged. I think he needs more acting instruction, someone please tell him constantly looking at the camera through half-lidded eyes while your head keeps rolling back and your mouth hangs open doesn’t make you look emotional, it makes it look like you just came off anesthesia or something

Title: รู้ทั้งรู้ / Roo Tung Roo (I Know Full Well)
Artist: OG-ANIC
Album: [Single]
Year: 2018

ไม่เคยจะถามกันสักคำ ตอนทำเรื่องให้ขุ่นเคืองใจ
Mai koey ja tahm gun suk kum dtaun tum reuang hai koon keuang jai
I never asked you a thing when you started to become estranged
อย่าถึงทีฉันบ้างละกัน ลับหลังเธอไปกับใครๆ
Yah teung tee chun bahng la gun lup lung tur bpai gup krai krai
Don’t come to me like that, behind your back you’re going out with other guys
เธอบอกเธอรู้เธอทำไม่ดี แต่ดันทำมันทำไม
Tur bauk tur roo tur tum mai dee dtae dun tum mun tummai
You told me you knew what you did was bad, so why did you do it?
ดีแค่ไหนก็ยังไม่พอ ใครพลาดไปหลงคงต้องทำใจ
Dee kae nai gor yung mai por krai plaht bpai long kong dtaung tum jai
However good I am, I’m still not enough, whoever screwed up must deal with it

(*) นั่นก็เพราะรู้ ฉันรู้ตัวฉันดีกว่าใคร รู้ทั้งรู้ว่าเธอน่ะดีต่อใจ
Nun gor pror roo chun roo dtua chun dee gwah krai roo tung roo wah tur na dee dtor jai
That’s because I know, I know myself better than anyone, I know full well that you were acting nice to me
ถึงเธอจะใดต่อจี แต่ว่าไม่เป็นไรเธอก็ต้องไปอยู่ดี
Teung tur ja dai dtor jee dtae wah mai bpen rai tur gor dtaung bpai yoo dee
Even though you had the opposite thoughts, but it’s okay, you have to go
เพราะรู้ ฉันรู้ตัวฉันดีกว่าใคร รู้ทั้งรู้ว่าเธอน่ะดีต่อใจ
Pror roo chun roo dtua chun dee gwah krai roo tung roo wah tur na dee dtor jai
Because I know, I know myself better than anyone, I know full well that you’re good for my heart
ถึงเธอจะใดต่อจี แต่ว่าไม่เป็นไรเธอก็ต้องไปอยู่ดี
Teung tur ja dai dtor jee dtae wah mai bpen rai tur gor dtaung bpai yoo dee
Even though you’ve got the opposite thoughts, but it’s okay, you have to go

เธอบอกว่าผมลีลาไม่มัน แต่ยังไม่เคยได้ลอง
Tur bauk wah pom lee lah mai mun dtae yung mai koey dai laung
You told me that I don’t have style, but you never gave me a shot
เลยลองกับเขา อ่าว ดีเหมือนกัน ถ้าเจอฉันเธอไม่ต้องมอง
Loey laung gup kao ao dee meuan gun tah jur chun tur mai dtaung maung
So you tried him, oh, I’m good too, if you’re meeting me, you don’t have to look at others
อย่าบอกรักใจเธอรู้ดี กับฉันทำพูดคล้องจอง
Yah bauk ruk jai tur roo dee gup chun tum poot laung jaung
Don’t tell me you love me, your heart knows full well you act and speak rehearsed with me
สิ่งใดที่เธอต้องการ คงจะเป็นนาฬิกาเลี่ยมทอง
Sing dai tee tur dtaung gahn kong ja bpen nahligah liam taung
The thing you want is probably a gold-plated watch

ไม่มีหรอกไปดิ เธอไปดิ
Mai mee rauk bpai di tur bpai di
But I don’t have one, so go, go on
เธอไม่ต้องการไม่ใส่ใจหนิ
Tur mai dtaung gahn mai sai jai ni
You don’t have to ignore me
ที่เคยหลอกกันอย่าทำกับใครอีก
Tee koey lauk gun yah tum gup krai eek
Don’t deceive anyone else like you did to me again
เอาไปหนึ่งคำ F*ck you b*tch
Ao bpai neung kum f*ck you b*tch
Oh, one more thing, f*ck you, b*tch

จากนี้คงต้องทำความเข้าใจ
Jahk nee kong dtaung tum kwahm kao jai
From now on, I must understand
เพราะว่าไม่ดีเธอก็เลยเดินจากไป
Pror wah mai dee tur gor loey dern jahk bpai
Because I was no good, you left me
และคงไม่จำเป็นทั้งความคิดถึงความห่วงใย
Lae kong mai jum bpen tung kwahm kit teung kwahm huang yai
And there’s no need for any concern or missing you
มันจะไม่มีความสำคัญถ้ามอบให้คนที่หมดใจ
Mun ja mai mee kwahm sumkun tah maup hai kon tee mot jai
It doesn’t have any importance if you’re giving it to someone who doesn’t have any feelings for you

(*)

รู้ทั้งรู้ว่าเธอน่ะดีต่อใจ
Roo tung roo wah tur na dee dtor jai
I know full well that you were acting nice to me
รู้ทั้งรู้ว่าเธอน่ะดีต่อใจ
Roo tung roo wah tur na dee dtor jai
I know full well that you were acting nice to me

ถ้าเธอไม่ต้องการฉันไม่เป็นไร Oh baby
Tah tur mai dtaung gahn chun mai bpen rai oh baby
If you don’t want me, it’s okay, oh, baby
เพราะว่าในฝันยังคงมีเธอ
Pror wah nai fun yung kong mee tur
Because I still have you in my dreams
Want you can be my lady
Want you can be my lady

เจ็บเจียนตายเมื่อรู้ว่าเธอมีเขา
Jep jian dtai meua roo wah tur mee kao
It hurt me to death when I knew you had him
Keep it roll คนเดียวลำพังกับความเหงา
keep it roll kon diao lumpung gup kwahm ngao
I keep it rolling alone, by myself, with my loneliness
ช่วยเอาความปวดร้าว ลบออกไปจากฉันที
Chuay ao kwahm bpuat rao lop auk bpai jahk chun tee
Please remove this pain from me
ทำเป็นไม่รู้จัก Hey ! girl you know about me
Tum bpen mai roo juk hey girl you know about me
Acting like you don’t know me, hey, girl! You know about me

ไม่เคยตอบคำถาม พอถามไม่ยอมตอบ
Mai koey dtaup kum tahm por tahm mai yaum dtaup
You never answer my questions, as soon as I ask them, you refuse to answer
อย่าหลอกให้รัก แล้วจากไปไม่ลาบอก
Tah lauk hai ruk laeo jahk bpai mai lah bauk
Don’t trick me into loving you and then leave me without a good-bye
เธอเป็นคนแบบไหน มีใครที่เดาถูก
Tur bpen kon baep nai mee krai tee dao took
Can anyone guess correctly what kind of woman you are?
ความจริงเปิดเผย เธอใจดำเข้ากระดูก Oh crazy
Kwahm jing bpert poey tur jai dum kao gradook oh crazy
The truth is revealed; you’re black-hearted to the bone, oh, crazy

เธอชอบไฟและแสงสี
Tur chaup fai lae saeng see
You like fire and colored lights
ซึ่งมันต่างกันฉันจุดไฟแล้วพี้
Seung mun dtahng gun chun joot fai laeo pee
Which is different from me, I’ve already been burned out
ไม่เป็นไรหรอกเธอเราคงมาไกลได้เท่านี้
Mai bpen rai rauk tur rao kong mah glai dai tao nee
It’s okay, this is as far as I can get
เป็นดั่งวิญญาณตามหลอกกันเหมือนผีเลย
Bpen dung winyahn dtahm lauk gun meuan pee loey
Like a spirit tricking like a ghost

รู้ทั้งรู้ว่าเธอน่ะดีต่อใจ
Roo tung roo wah tur na dee dtor jai
I know full well that you were acting nice to me
รู้ทั้งรู้ว่าเธอน่ะดีต่อใจ Baby
Roo tung roo wah tur na dee dtor jai baby
I know full well that you were acting nice to me, baby

(*)

   

Music : รู้ทั้งรู้ ALL-KNOW
Produced by : NINO
Vocal Record at : ดงงู studio
Mix&Mastering By : NINO
Directed & Edit By : NINO

   

I honestly have no idea what he’s trying to say to translate his flip flopping ดีต่อใจ and ใดต่อจี so I guessed. If anyone can explain it better, please~

Title: ครั้งสุดท้าย / Krung Soot Tai (The Last Time)
Artist: Og-Anic and Gavin D.
Album: [Single]
Year: 2018

(*) Let get it
Let’s get it
ขอให้ฉันเป็นคนที่เจ็บก็เธอไม่เอา
Kor hai chun bpen kon tee jep gor tur mai ao
Let me be hurt, you don’t want me
Let get it
Let’s get it
ขอให้เธอหนะลืมรักเก่าส่วนเรื่องของเรา
Kor hai tur na leum ruk gao suan reuang kaung rao
I want you to forget our old love and our story

(**) เป็นครั้งสุดท้ายที่ฉันจะได้เจอเธอ
Bpen krung soot tai tee chun ja dai jur tur
This is the last time I’ll see you
เรื่องในวันนั้นไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญ
Reuang nai wun nun mai chai kae reuang bung ern
The matters of that day weren’t just a coincidence
คงไม่ได้ดั่งใจที่เธอเคยพบเคยเจอ
Kong mai dai dung jai tee tur koey pob koey jur
I’m not the same as you met before
ความสัมพันธ์มันจบลงทั้งที่ยัง Hang over
Kwahm sumpun mun jop long tung tee yung hang over
Our relationship ended immediately, I’m still hung over

ขอบคุณนะ
Kaup koon na
Thank you
แต่พอแล้ว
Dtae por laeo
But enough is enough
กับความเศร้า ที่มืดมน
Gup kwahm sao tee muet mon
Of this dark sadness
ฉันเจ็บช้ำ
Chun jep chum
I’m hurting
Im so sad ที่เห็นเธออยู่ด้วยกัน
I’m so sad tee hen tur yoo duay gun
I’m so sad to see you and him together

มีแค่ฉันที่เห็นเธอแล้วมันทรมาน
Mee kae chun tee hent tur laeo mun toramahn
I’m the only one who’s tortured by seeing you
มีแต่คนคิดว่า ฉัน lost and อันตะพาน
Mee dtae kon kit wah chun lost and un dtapahn
I’m the only one feeling like I’m lost and inconsolable
แต่ความจริงเธอไม่ได้พูด กับเราซักคำ
Dtae kwahm jing tur mai dai poot gup rao suk kum
But you didn’t tell me the truth at all
100 เหตุผล ก็อธิบายไม่ได้ซักคํา
Roy het pon gor attibai mai dai suk kum
100 reasons, but you didn’t explain a word

หัวใจของฉันยังคิดถึงอยู่
Hua jai kaung chun yung kit teung yoo
My heart still misses you
ทิ้งไปกี่ครั้งฉันก็ทนอยู่
Ting bpai gee krung chung or ton yoo
However many times you threw me away, I endured
ทิ้งไปซ้ำๆครั้งนี้ค่อยดู
Ting bpai sum sum krung nee koy doo
You threw me away over and over, this time, I’m beginning to see
ตัวฉันผิดหวัง
Dtua chun pit wung
I’m disappointed
Just tell the truth
Just tell the truth

(***) เดี๋ยวมันก็ผ่านไป
Diao mun gor pahn bpai
Soon things will pass
ประเดี๋ยวมันก็หยุดไหล
Bpradiao mun gor yoot lai
Soon the tears will stop flowing
เจ็บใจอยู่กับหยดน้ำตา
Jep jai yoo gup yot num dtah
My heart is broken and I’m crying
เธอไม่ต้องบอกฉัน
Tur mai dtaung bauk chun
You don’t have to tell me
ว่าเขานั้นมาทีหลัง
Wah kao nun mah tee lung
That he came after me
สุดท้ายก็มีแต่คำร่ำลา
Soot tai gor mee dtae kum rum lah
In the end, there’s only a good-bye

(*,**)

ยังคงเสียใจกับเหตุการณ์ครั้งนั้น
Yung kong sia jai gup het gahn krung nun
I’m still upset about the situation that time
ทดเอาไว้ในใจทำไมเธอถึงไม่รั้งฉัน
Tot ao wai nai jai tummai tur teung mai rung chun
I’ve been carrying it in my heart; why didn’t you hold me back?
เคยรักกันมากเท่าไรมันคงเป็นเรื่องที่เพ้อฝัน
Koey ruk gun mahk tao rai mun kong bpen reuang tee pur fun
However much I once loved you, it was just a fantasy
แล้วเธอคิดยังไงกับเรื่องบาดใจเธอซ้ำซ้ำ
Laeo tur kit yung ngai gup reuang baht jai tur sum sum
How do you feel about breaking my heart over and over?

เอาเป็นว่าฉันเองไม่ดี
Ao bpen wah chun eng mai dee
Oh, it was me who was no good
ไม่พร้อมเหมือนใครอื่นมี
Mai praum meuan krai eun mee
I wasn’t ready like others were
เธอไม่ต้องดันทุรัง
Tur mai dtaung dun toorung
You don’t have to be so stubborn
ถ้าไม่มีฉันมันคงจะดี
Tah mai mee chun mun kong ja dee
You’ll probably be fine without me

ต่อไปนี้ถ้าเธออยากลืม
Dtor bpai nee tah tur yahk leum
From now on, if you want to forget
ฉันก็จะไม่ฝืน
Chun gor ja mai feun
I won’t try to force you
ปล่อยให้หายไป
Bploy hai hai bpai
Let it disappear
รักเผาใจฉันยังกับฟืน
Ruk pao jai chun yung gup feun
Love burned my heart like it was firewood

ก็มันช้ำใจแบบหลายทาง
Gor mun chum jai baep lai tahng
But it hurts in so many ways
ทุกข์ทนกว่าจะหายนาน
Took ton gwah ja hai nahn
The suffering will take a long time to heal
รู้เลยเธอไม่ต้องการ
Roo loey tur mai dtaung gahn
I know you don’t want me
ฉันรู้เลยตั้งแต่เมื่อวาน
Chun roo loey dtung dtae meua wahn
I’ve known since yesterday

เจ็บเท่าไหร่ยังไม่พอ
Jep tao rai yung mai por
However much I’m hurting, it’s still not enough
ช่างมันไม่อยากขอ
Chahng mun mai yahk kor
Screw it, I don’t want to ask
สายตาที่เลอะเลือน
Sai dtah tee lor leuan
My blurred vision
พาหัวใจมันหม่นหมอง
Pah hua jai mun mon maung
Is leading my grieving heart

(***,*,**)

   

Music Produced by NINO
Artist :OG-ANIC x GAVIN D x NINO
Melody : OG-ANIC ,GAVIN D ,NINO
Mixed Master by NINO