English translation

All posts tagged English translation

Title: ละอองดาว / La Aung Dao (Star Dust)
Artist: Aom Akkaphan (อรรคพันธ์ นะมาตร์)
Album: OST ละอองดาว / La Aung Dao
Year: 2017

ฝากคำในหัวใจ ล่องลอยไปสู่ฟ้า
Fahk kum nai hua jai laung loy bpai soo fah
I entrust the words in my heart to float to the sky
เพราะฉันเจียมตัวเกินกว่า… บอกรัก
Pror chun jiam dtua gern gwah bauk ruk
Because I’m too humble to tell you I love you
เป็นเพราะเธอ ควรเคียงฟ้าดารา
Bpen pror tur kuan kiang fah dahrah
Because you should be beside the stars

(*) ผิดเคยทำหมางเมิน ผิดจนเกินไขว่คว้า
Pit koey tum mahng mern pit jon gern kwai kwah
It was wrong for me to have once been on bad terms with you, it’s too wrong for me to reach out
พอรู้ตัวเธอมีค่า ก็หวั่นไหว
Por roo dtua tur mee kah gor wun wai
As soon as I realized what you were worth, I trembled
จึงเผยใจให้ฟากฟ้าไปบอกเธอ
Jeung poey jai hai fahk fah bpai bauk tur
So I reveal my heart to the sky to tell you

แต่ก่อนฉันมองจันทร์
Dtae gaun chun maung jun
Before when I looked at the moon
เห็นจันทร์เด่นเท่านั้น
Hen jun den tao nun
I only saw the prominent moon
ฟ้าไร้จันทร์จึงพร่ำเพ้อ
Fah rai jun jeung prum pur
So a sky without the moon was nonsense
แต่มาวันนี้ เมื่อได้พบเธอ
Dtae mah wun nee meua dai pob tur
But today, when I met you
นวลแสงใดไม่เทียมทัดเท่า
Nuan saeng dai mai tiam tut tao
Your pale light can’t be equaled
แสงดวงดาวแห่งเธอที่รัก
Saeng duang dao haeng tur tee ruk
The starlight of you, my darling

ละอองดาว
La aung dao
Star dust

(*)

แสงงดงามเพียงหนึ่ง บนฟ้าพรายพราว
Saeng ngot nahm piang neung bon fah prai prao
Just one beautiful light in the sparkling sky
แสงดาวที่พร่ำเพ้อ คือเธอที่ใจใฝ่หา
Saeng dao tee prum pur keu tur tee jai fai hah
The dazzling starlight is you whom my heart has searched for
อยากฝากฟากฟ้า โอบกระซิบว่า
Yahk fahk fahk fah ohp grasip wah
I want to entrust the sky, embracing and whispering that
ความรักใดไม่เทียมทัดเท่า
Kwahm ruk dai mai tiam tut tao
No other love can equal this
ฉันรักเธอ… เธอคือที่รัก…
Chun ruk tur tur kee tee ruk
I love you, you’re the one I love

ละอองดาว
La aung dao
Star dust

   

คำร้อง : พิไลวรรณ บุญล้น
ทำนอง/เรียบเรียง : ปภัสศิลป์ คีตวงศวัชร์

Title: ใครคนนั้น / Krai Kon Nun (That Someone)
Artist: Palapol (พลพล) and Labanoon
Album: [Single]
Year: 2017

กาลเวลา ทำให้เราต้องจากกัน ความผูกพันไม่เคยจางหาย
Gahnwelah tum hai rao dtaung jahk gun kwahm pook pun mai koey jahng hai
Time made us separate, our relationship never faded
ยังคงนึกถึง วันที่มีความหมาย อยู่เสมอ
Yung kong neuk teung wun tee mee kwahm mai yoo samur
I’m always still thinking about the meaningful days

หวนคิดถึง ใครคนนั้นที่จากไป ป่านนี้เธอจะเป็นเช่นไร
Huan kit teung krai kon nun tee jahk bpai bpahn nee tur ja bpen chen rai
I keep missing that someone who left me, how are you right now?
ได้แต่ฝากไว้ ผ่านสายลมความห่วงใย ช่วยส่งถึงเธอ
Dai dtae fahk wai pahn sai lom kwahm huang yai chuay song teung tur
I can only entrust my concern to the wind to help send it to you

(*) ยังคงคิดถึงเสมอ ยังคงรักเธอไม่เคยเปลี่ยนแปลง
Yung kong kit teung samur yung kong ruk tur mai koey bplian bplaeng
I still always miss you, I still love you, never changing
ยังคงจำเรื่องราว ทุกวินาที ที่มีเธอร่วมเดิน ร่วมสร้างความฝัน
Yung kong jum reuang rao took winahtee tee mee tur ruam dern ruam sahng kwahm fun
I still remember the stories, every second that I had you with me, creating dreams together
ฉันยังคงคิดถึงทุกครั้ง ยามลืมตาขึ้นมา ตื่นมาจากฝัน
Chun yung kong kit teung took krung yahm leum dtah keun mah dteun mah jahk fun
I still miss you every time, when I open my eyes and wake from my dream
แม้รู้ว่าคงไม่มีวัน แต่ฉันยังคงแอบยิ้มทุกครั้ง คราวนึกถึงเธอ
Mae roo wah kong mai mee wun dtae chun yung kong aep yim took krung krao neuk teung tur
Even though I know there will never be a day, I still secretly smile every time that I think of you

กอดแน่นแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องปล่อย ฝันดีแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องตื่น
Gaud naen kae nai soot tai gor dtaung bploy fun dee kae nai soot tai gor dtaung dteun
However tightly I embrace you, in the end, I must let go, however good the dream is, in the end, I must wake up
กอดเก็บเรื่องราว ที่ไม่อาจจะย้อนคืน ฉันคงต้องเข้าใจ
Gaut gep reuang rao tee mai aht ja yaun keun chun kong dtang kao jai
I embrace the stories that won’t return, I must understand

(*)

ยังคงจำเรื่องราว เธอและฉัน ไม่เคยลืม
Yung kong jum reuang rao tur lae chun mai koey leum
I still remember the stories of you and me, I’ve never forgotten
ยังมีคำภาวนา จากใจฉัน ให้เทอ อยู่เสมอ
Yung mee kum pahwanah jahk jai chun hai tur yoo samur
I still have the prayer from my heart for you to always be here

(*)

แต่ฉันยังคงแอบยิ้มทุกครั้ง แด่ใครคนนั้นที่ทำให้จำ ก็สุขใจ
Dtae chun yung kong aep yim took krung kae krai kon nun tee tum hai jum gor sook jai
But I still secretly smile every time, just that someone who makes me remember makes me happy

   

Lyric & Melody by เมธี อรุณ Metee Arun
Composer by Labanoon

Title: ทุกช่วงเวลา / Took Chuang Welah (Every Moment)
Artist: The White Hair Cut
Album: [Single]
Year: 2017

วันที่ฝนพรำ ฉันต้องทนอยู่ตรงนี้
Wun tee fon prum chund taung ton yoo dtrong nee
When it rains, I must endure being right here
รู้ดีความเหงาที่มีมันไม่เคยหนีไปจากฉัน
Roo dee kwahm ngao tee mee mun mai koey nee bpai jahk chun
I know full well that the loneliness I have never flees from me

(*) ทำไม ไม่พบสักคน ทำไม ตอนเช้ามันดูเหน็บหนาวทุกข์ทน
Tummai mai pob suk kon tummai dtaun chao mun doo nep nao took ton
Why haven’t I found anyone? Why, in the morning, does it seem sufferingly cold?

(**) แค่ต้องการเพียงใครบางคน ช่วยหยุดฝนที่มันหยดลงทุกวัน
Kae dtaung gahn piang krai bahng kon chuay yoot fon tee mun yot long took wun
I just need someone to help stop the rain that drops every day
ให้ความหนาวจางไปโดยพลันให้ความเหงา
Hai kwahm nao jahng bpai doy plun hai kwahm ngao
To make the cold immediately fade away, to make the loneliness
มันหายจากตัวฉันไป ทุกช่วงเวลา
Mun hai jahk dtua chun bpai took chuang welah
Disappear from me at every moment

ทุกวันฉันนั่งคุยกับฝัน ที่เงียบงัน
Took wun chun nung kooey gup fun tee ngiap ngun
Every day, I sit and talk with my silent dreams
แต่เสียงที่ยังคงดังคือเสียงข้างในใจ
Dtae siang tee yung kong dung keu siang kahng nai jai
But the voice that’s still loud is the voice inside my heart

(*,**,**,**)

   

Music / Lyrics / Arranged by : พัชรพล วงศาโรจน์
Mixed and Mastered by : พัชรพล วงศาโรจน์

Title: Again
Artist: C’Game Supawit (ซีเกมส์ ศุภวิชญ์)
Album: OST อกหักมารักกับผม Together With Me the Series
Year: 2017

บอกไม่ถูกว่าเรียกมันว่า
Bauk mai took wah riak mun wah
I can’t really say if it’s what they call
ความรักหรือว่าอะไร
Kwahm ruk reu wah arai
Love or what
สิ่งที่เกิดขึ้นมากับใจของเราสองคน
Sing tee gert keun mah gup jai kaung rao saung kon
The things that have happened to our two hearts
ปล่อยสมองทำตามหัวใจ
Bploy samaung tum dtah hua jai
I let my brain do as my heart desires
เสียงหัวเราะซ้ำ ๆ ในวันที่เราเจอกัน
Siang hua ror sum sum nai wun tee rao jur gun
The sound of laughter over and over when we meet
ทุกภาพรอยยิ้มที่มีในความทรงจำ
Took pahp roy yim tee mee nai kwahm song jum
Every smiling vision that I have in my memory
ขอบคุณนะ ที่ทำให้กัน
Kaup koon na tee tum hai gun
Thank you for doing that for me

(*) แต่ว่ามันไม่เคยลบเลือนไปแม้สักวัน
Dtae wah mun mai koey lop leuan bpai mae suk wun
But it’ll never be erased for even a day
ทุกเสี้ยวนาทีแห่งความเจ็บช้ำ
Took siao nahtee haeng kwahm jep chum
Every fraction of a moment of pain
ทุกรอยจูบนั้น ทุกแผลที่เธอทำ
Took roy joop nun took plae tee tur tum
Every trace of a kiss, ever wound that you caused
เจ็บแต่ฉันเต็มใจ
Jep dtae chund tem jai
It hurts, but I’m willing

(**) ฉันคิดว่าฉันยินดีกับความเสียใจ
Chun kit wah chun yin dee gup kwahm sia jai
I think I’m happy with the sadness
และแผลก็แค่เฉี่ยว ๆ ยังไกลหัวใจ
Lae plae gor kae chiao chiao yung glai hua jai
And the wounds are just a scratch, still far away from my heart
ก็มันรู้สึก อยู่ลึก ๆ ในใจ
Gor mun roo seuk yoo leuk leuk nai jai
But I feel it deep in my heart
มันเป็นเกมที่เธอตั้งเอาไว้
Mun bpen game tee tur dtung ao wai
It’s a game you intended to play
ฉันไม่ได้คิดทวงคืนสิ่งที่แล้วมา
Chun mai dai kit tuang keun sing tee laeo mah
I’m not reconsidering the things of the past
และก็ไม่ได้รังเกียจบทเรียนน้ำตา
Lae gor mai dai rung giet bot rian num dtah
And I don’t hate the lesson of tears
ใจมันรู้ดีว่ายังต้องการ
Jai mun roo dee wah yung dtaung gahn
My heart knows full well that I still need it
อยากจะถลำกับความรักของเธอ Again
Yahk ja talum gup kwahm ruk kaung tur again
I want to fall in love with you again

มันไม่อาจเติมเต็มกับใครที่ไหน
Mun mai aht dterm dtem gup krai tee nai
It might not be complete with anyone else
มันไม่มีทาง ที่จะสั่งให้ใจเต้นแรง
Mun mai mee tahng tee ja sung hai jai dten raeng
There’s no way to control my pounding heart
เหมือนตอนที่เราโอบกอด
Meuan dtaun tee rao ohp gaut
It’s like when we embrace
ฟังเสียงหัวใจของกัน
Fung siang hua jai kaung gun
We hear the voice of each other’s hearts

ฉันเพิ่งรู้ว่ารักบางทีก็ดูงมงาย
Chun perng roo wah ruk bahng tee gro doo ngom ngai
I just realized that sometimes love seems naive
ฉันลบความรักที่มีต่อเธอไม่ได้
Chun lop kwahm ruk tee mee dtor tur mai dai
I can’t erase the love I have for you
เปลี่ยนใครเข้ามาแทนไม่ได้จริง ๆ
Bplian krai kao mah taen mai dai jing jing
I really can’t change and have anyone else replace you

(*,**,*,**)

Title: ก่อน..พรุ่งนี้จะมาไม่ถึง / Gaun Proong Nee Ja Mah Mai Teung (Before Tomorrow Never Arrives)
Artist: S.D.F
Album: OST ภารกิจลิขิตหัวใจ / Pahragit Likit Hua Jai
Year: 2017

บางสิ่งก็อยู่ในใจลึกๆ
Bahng sing gor yoo nai jai leuk leuk
Some things are deep in my heart
บางอย่างมันตรึกตรองนานเกินไป
Bahng yahng mun dtreuk dtraung nahn gern bpai
Some things I’ve pondered for too long
ไม่รู้เธอเคยเข้าใจหรือเปล่า
Mai roo tur koey kao jai reu bplao
I don’t know if you’ve ever understood or not
ก็เพราะมันยังไม่ชัดเจน
Gor pror mun yung mai chut jen
Because it’s still not clear
เบื้องลึกในใจของสองเรา
Beuang leuk nai jai kaung saung rao
Hidden deep in my heart
ไม่กล้าจะเดาทั้งทั้งที่เรานั้นใกล้กัน
Mai glah ja dao tung tung tee rao nun glai gun
Not daring to guess, even though we’re close

(*) ปล่อยวันและคืนนั้นพ้นผ่าน
Bploy wun lae keun nun pon pahn
I let those days and nights pass
ปล่อยเอาไว้นานๆ
Bploy ao wai nahn nahn
Let them go for a long time
บางครั้งในใจนึกกลัว
Bahng krung nai jai neuk glua
Some times, in my heart, I feel afraid

(**) ก่อนวันนี้จะสายไม่เหลือเวลา
Gaun wun nee ja sai mai leua welah
Before today is too late and there’s no time left
ก่อนจะตื่นขึ้นมาไม่เจอพรุ่งนี้อีกเลย
Gaun ja dteun keun mah mai jur proong nee eek loey
Before we wake up and don’t find another tomorrow
ให้ฉันพูดมันสักครั้ง
Hai chun poot mun suk krung
Let me say it for once
หากว่าวันพรุ่งนี้นั้นสายเกินไป
Hahk wah wun proong nee nuns ai gern bpai
If tomorrow is too late
ก็อยากจะบอกรักเธอ เธอคือที่สุดในใจ
Gor yahk ja bauk ruk tur tur keu tee soot nai jai
I want to tell you that I love you, you’re number one in my heart
วันนี้ขอพูดออกไปฉันกลัวไม่ทัน
Wun nee kor poot auk bpai chun glua mai tun
Today I want to say it, or I’m scared I’ll miss my chance

ใจหนึ่งเคยอยากจะบอกหลายครั้ง
Jai neun koey yahk ja bauk lai krung
One heart once wanted to tell you so many times
ใจหนึ่งก็ยังกล้าๆ กลัวๆ
Jai neung go ryung glah glah glua glua
One heart is still trying to gather up the courage
ก็เพราะว่ามัวอ่านใจของเธออยู่
Gor pror wah mua ahn jai kaung tur yoo
Because it’s been trying to read your heart
ไม่รู้ว่าเธอคิดเช่นไร
Mai roo wah tur kit chen rai
It doesn’t know how you feel
กับสิ่งที่ฉันนั้นคิดอยู่
Gup sing tee chun nun kit yoo
About the things that I’m thinking
ต้องพูดให้รู้ถึงแม้อาจต้องเสียใจ
Dtaung poto hai roo teung mae aht dtaung sia jai
I must speak and let you know, even though I might end up sad

(*,**,**,**)

Title: มองตาก็เข้าใจ / Maung Dtah Gor Kao Jai (Looking into Each Other’s Eyes, We Understand)
Artist: Captain Phutanate, Jason Young, and Leo Putt (กัปตัน ภูธเนศ, เจสัน ยัง, ลีโอ พุฒ)
Album: CJL Friends Club
Year: 1997

ถ้าวันใด ที่ต้องทุกข์ทน
Tah wun dai tee dtaung took ton
If any day you’re suffering

ถ้ามีวัน ที่เงียบเหงาหัวใจ
Tah mee wun tee ngiap ngao hua jai
If there’s a day that you’re lonely
ขอเพียงเรา ช่วยกันสู้ไป
Kor piang rao chuay gun soo bpai
I just ask that we help each other fight through it
ก็จะพ้น ผ่านวันนั้นด้วยกัน
Gor ja pon pahn wun nun duay gun
We’ll get through those days together

(*) แม้ว่าแดด จะแรงเท่าไร
Mae wah daet ja raeng tao rai
No matter how harsh the sunlight is
เราจะเป็น ดั่งร่มเงาให้กัน
Rao ja bpen dung rom ngao hai gun
We’ll be like an umbrella for each other
ฝนจะตก แต่เราไม่หวั่น
Fon ja dtok dtae rao mai wun
The rain will fall, but we’re not shaken
อยู่กลางฝน เปียกด้วยกัน
Yoo glahng fon bpiak duay gun
In the middle of the rain, soaked together
ให้มันชุ่มชื่นใจ
Hai mun choom cheun jai
Letting it make us cheerful

(**) เพียงเรามองตากัน ก็รู้
Piang rao maung dtah gun gor roo
If we just look in each other’s eyes, we know
ว่าเรานั้นเป็น..ไง
Wah rao nun bpen ngai
How we are
เพียงเรามองตากัน ก็เข้าใจ
Piang rao maung dtah gun gor kao jai
Only looking into each other’s eyes, we understand
ซึ้งกันและกัน
Seung gun lae gun
Touched by each other

(***) จากนี้จะต้องเจอเรื่องใด
Jahk nee ja dtaung jur reuang dai
From now on, whatever matters we must face
เจอะเจอใคร เป็นร้อยพัน
Jur jur krai bpen roy pun
However many hundreds of thousands of people we’ll meet
ก็รู้ ว่าไม่มีความสำคัญ
Gor roo wah mai mee kwahm sumkun
I know that it’s not important
หากมีเธอและมีฉัน
Hahk mee tur lae mee chun
If there’s you and there’s me
เท่านั้นก็สุขใจ
Tao nun gor sook jai
Just that makes me happy
แค่..เพียงเรา
Kae piang rao
Only us

เพราะเราเองต่างก็รู้กัน
Pror rao eng dtahng gor roo gun
Because we each know each other
ไม่มีวัน ที่เรานั้นแยกไป
Mai mee wun tee rao nun yaek bpai
We’ll never split up
ยิ้มด้วยกันในวันชื่น..ใจ
Yim duay gun nai wun cheun jai
Smiling at each other when we’re happy
ทุกข์อย่างไรจะอดทนด้วยกัน
Took yahng rai ja ot ton duay gun
However much we’re suffering, we’ll endure it together

(*,**,***)

Title: Not a Love Song
Artist: Twopee Southside ft. Wolfgang, Khan Thaitanium & Memphis
Album: [Single]
Year: 2017

นี่ไม่ใช่เพลงรักแบบทั่วไป จากฉันเอง เธอก็รู้ว่าใคร แม้รักเธอ มากแค่ไหน
Nee mai chai pleng ruk baep tua bpai jahk chun eng tur gor roo wah krai mae ruk tur mahk kae nai
This isn’t your average love song from me, you know who, no matter how much I love you

But this is not a love song
But this is not a love song
But this is not a love song
But this is not a love song

นี่อาจจะไม่ใช่เพลงรัก ที่เธอเคยได้รู้จัก แต่โปรดเถอะโปรดจงฟังฉัน
Nee aht ja mai chai pleng ruk tee tur koey dai roo juk dtae bproht tur bproht jong fung chun
This might not be a love song like you were once familiar with, but please, please listen to me
baby girl i love you
Baby girl, I love you

But this is not a love song อย่างในละคร เพลงรักที่เธอเคยฟัง
But this is not a love song yahng nai lakorn pleng ruk tee tur koey fung
But this is not a love song like in a drama, a love song like you’ve once heard
You know i love you เธอรู้ดี แต่เธอควรระวัง ไม่ใช่ผู้ร้ายแบบนั้น
You know I love you tur roo dee dtae tur kuan rawung mai chai poo rai baep nun
You know I love you, you know full well, but you should be careful, I’m not a bad guy like that
Girl i never lie ไม่ใช้ผู้ชายแบบนั้น
Girl I never lie mai chai poo chai baep nun
Girl, I never lie, I’m not that kind of guy

คิดถึงเธออยู่ missin you every weekend คืดถึงเธอทุกๆที when im drinkin
Kit teung tur yoo missing you every weekend kit teung tur took took tee when I’m drinking
I’m missing you, missing you every weekend, missing you every time when I’m drinking
คิดถึงครั้งที่แล้ว we kissing ถ่ายรูปส่งให้ผมหน่อยนะแค่นิดนึง
Kit teung krung tee laeo we kissing tai roop song hai pom noy na kae nit neung
Missing the times when we were kissing, take a few photos and send them to me
I need you right now รู้ไม้ว่าผมเองเกือบเขียนเพลงรักให้คุณแล้ว
I need you right now roo mai wah pom eng geuap kian pleng ruk hai koon laeo
I need you right now, do you know that I’ve already nearly written you a love song?

(*) นี่ไม่ใช่เพลงรักแบบทั่วไป จากฉันเอง เธอก็รู้ว่าใคร แม้รักเธอ มากแค่ไหน
Nee mai chai pleng ruk baep tua bpai jahk chun eng tur gor roo wah krai mae ruk tur mahk kae nai
This isn’t your average love song from me, you know who, no matter how much I love you
แต่คงเป็นเพียงได้เท่านี้
Dtae kong bpen piang dai tao nee
This is all I can do
พยายามเท่าไหร่ ชั้นยังอยู่ตรงนี้ baby
Payayahm tao rai chun yung yoo dtrong nee baby
However much I try, I’m still right here, baby

(**) But this is not a love song
But this is not a love song
But this is not a love song
But this is not a love song

(***) นี่อาจจะไม่ใช่เพลงรัก ที่เธอเคยได้รู้จัก แต่โปรดเถอะโปรดจงฟังฉัน baby girl i love you, but this is not a love song
Nee aht ja mai chai pleng ruk tee tur koey dai roo juk dtae bproht tur bproht jong fung chun baby girl I love you but this is not a love song
This might not be a love song like you were once familiar with, but please, please listen to me, baby girl, I love you, but this is not a love song

รักของสองเรา complicated Sh*t doesn’t help when u famous
Ruk kaung saung rao complicated sh*t doesn’t help when you famous
The love between the two of us is complicated, sh*t doesn’t help when you’re famous
Sh*t doesn’t help when u faded แต่ถ้าในbed room เรา amazing
Sh*t doesn’t help when you faded dtae tah nai bedroom rao amazing
Sh*t doesn’t help when you’re faded, but if it’s in the bedroom, we’re amazing
D*mnn Why
D*mn, why?
ไม่ ถึงกับว่ารัก but she fine ทำให้ผมหลงซะเเทบจน can’t deny
Mai teung gup wah ruk but she fine tum hai pom long sa taep jon can’t deny
It hasn’t reached love, but she’s fine, why am I so infatuated, I can’t deny?
ทำให้สับสน คิดเวียนวน คิดเวียนวน จนวนเวียน แทบอาเจียน เราจะรักกันได้ไหม
Tum hai sup son kit wian won kit wian won jon won wian taep ahjian rao ja ruk gun dai mai
It’s got me mixed up and going in circles, going in circles until I’m going around and around and I nearly vomit, can we love each other?
We can just puff แล้วก็ sip on some wine หรือเราจะลอง ปล่อยให้ รู้กันเมื่อสาย
We can just puff laeo gor sip on some wine reu rao ja laung bploy hai roo gun meua sai
We can just puff or sip on some wine, or we can try to let our selves get to know each other when it’s too late
หรือเราจะหยุด ปล่อยให้จุดนี้มัน หายยยย ไปปปปป This girl got me trippin ไปกันใหญ่
Reu rao ja yoot bploy hai joot nee mun hai bpai this girl got me tripping bpai gun yai
Or we’ll stop and let this point in time disappear, this girl’s got me tripping big time
keeping me up got me drinking all night Hit up wolf gang for that dank got me nice
Keeping me up, got me drinking all night, hit up wolf gang for that dank got me nice

(*,**,***)

So baby girl is this love? I think mayb เพราะ this hurt
So baby girl is this love I think maybe because this hurt
So, baby girl, is this love? I think maybe, because this hurts
We blow some tree and we f*ck มัน ไม่ใช่ แค่ ya body we need trust
We blow some tree and we f*ck mun mai chai kae ya body we need trust
We blow some tree and we f*ck, it’s not just your body, we need trust
Just you and me thats enough Tonige คินนี้ your beloved
Just you and me that’s enough tonight keun nee your beloved
Just you and me, that’s enough, tonight, tonight, your beloved
Feel so sexy ตอน we touch Im like my b wheres my hug
Feel so sexy dtaun we touch I’m like my b where’s my hug
Feel so sexy when we touch, I’m like, my B, where’s my hug?
ต่างคนรู้กัน feel the same way ไม่ต้องบอกก็รู้ทัน we so sincere
Dtahng kon roo gun feel the same way mai dtaun bauk gor roo tun we so sincere
Both of us know each other and feel the same way, there’s no need to tell it, we know, we’re so sincere
ทุกๆทีก็ไม่เคยเป็นแบบเนี่ย U and me Keep the secret in here
Took took tee gor mai koey bpen baep nia you and me keep the secret in here
Every time it’s never like this, you and me, keep the secret in here
No need to cry เช็ดyour tears Girl i never lie let it be clear
No need to cry chet your tears girl I never lie let it be clear
No need to cry, dry your tears, girl, I never lie, let it be clear
Could u be mine อยุ่กัน tonite Cant say good bye you are my dear
Could you be mine yoo gun tonight can’t say good bye you are my dear
Could you be mine? Stay with me tonight, can’t say good-bye, you are my dear
But This love so complicated ในหัวมีแต่ sex imagine ตอนyou naked
But this love so complicated nai hua mee dtae sex imagine dtaun you naked
But this love is so complicated, in my head, there’s only sex, imagining you when you’re naked
We celebrate แต่ไม่out for date my baby pls So i got to fade away yea im so Sensitive
We celebrate dtae mai out for dtae my baby please so I got to fade away yeah I’m so sensitive
We celebrate, but we don’t go out for a date, my baby, please, so I’ve got to fade away, yeah, I’m so sensitive
When love is the enemy preach
When love is the enemy, preach

Title: วิ่ง / Wing (Run)
Artist: Sweat16!
Album: [Single]
Year: 2017

(*) จะต้องล้มเท่าไร จะผิดหวังเท่าไร
Ja dtaung lom tao rai ja pit wung tao rai
However much I fall, however disappointed I get
แม้จะยากลำบากมากมายสักแค่ไหน
Mae ja yahk lumbahk mahk mai suk kae nai
No matter how difficult it gets
แต่ฉันจะพยายามสู้ต่อไป เพื่อให้ฝันนั้นเป็นจริง ในสักวัน
Dtae chun ja payayahm soo dtor bpai peua hai fun nun bpen jing nai suk wun
But I’ll try to keep fighting to make my dreams come true some day

อยากจะพบเหลือเกิน และอยากจะเจอเหลือเกิน
Yahk ja pong leua gern lae yahk ja jur leua gern
I want to find it so badly, I want to see it so badly
จุดหมายปลายทางที่ใฝ่ฝัน
Joot mai bplai tahng tee fai fun
The destination that I’ve dreamed of
ในทุกๆลมหายใจ ยังคิดถึงมันทุกวัน จนต้องมาตามหาในวันนี้
Nai took took lom hai jai yung kit teung mun took wun jon dtaung mah dtahm hah nai wun nee
In my every breath, I still think about it every day, until I had to come searching today

เพราะฉันนั้นรู้ดี ทุกเส้นทางชีวิตมี เวลาของมันอยู่เสมอ
Pror chun nun roo dee took sen tahng cheewit mee welah kaung mun yoo samur
Because I know full well every path that life has, its time is always there
แค่เดินช้าไปก้าวนึง ก็ช้าไปอีกช่วงนึง
Kae dern chah bpai gao neung gor chah bpai eek chuang neung
Just walking one slow step, going slowly another moment
กว่าจะไปถึงฝันที่อยากเจอ
Gwah ja bpai teung fun tee yahk jur
Until I reach the dreams I want to find

(**) จะจ้องมองที่เป้าหมายปลายทางโดย
Ja jaung maung tee bpao mai bplai tahng doy
I’ll stare at my goal
ที่ไม่ให้มันคลาดสายตา จะไม่ยอมให้สิ่งไหนมาคอยฉุด
Tee mai hai mun klaht sai dtah ja mai yaum hai sing nai mah koy choot
Without letting it out of my sight, I refuse to let anything pull me down
ให้สะดุดสิ่งที่ฉันฝัน เฝ้าคอยเสมอมา นี่คือสัญญาจากฉัน
Hai sadoot sing tee chun fun fao koy samur mah nee keu sunyah jahk chun
Making me stumble from the things that I dream of, that I’ve always waited for, this is a promise from me

(***) จะวิ่งมันเรื่อยไป สุดกำลังหัวใจ ทีละขั้น
Ja wing mun reuay bpai soot gumlung hua jai tee la kun
I’ll continuously run with all of my heart, each level
แต่ละปัญหาต้องแก้ไข ให้เป็นประสบการณ์ ที่ไม่มีวันมีทาง
Dtae la bpunhah dtaung gae kai hai bpen prasopgahn tee mai mee wun mee tahng
I must fix each problem, making it an experience that will never have a way
จะเรียนได้จากที่ไหน
Ja rian dai jahk tee nai
To be learned from anywhere else

(*)

หากเจอภูเขาสูงชัน แต่ฉันจะปีนขึ้นไปจะไปยืนรอเธออยู่บนนั้น
Hahk jur poo kao soong chun dtae chun ja bpeen keun bpai ja bpai yeun ror tur yoo bon nun
If I face a tall mountain, I’ll climb up to stand waiting for you up there
เวทีและแสงไฟ ท่ามกลางผู้คนมากมาย
Waytee lae saeng fai tahm glahng poo kon mahk mai
At the stage and lights in the middle of a crowd
มารวมตัวกันร้องเพลงด้วยกัน
Mah ruam dtua gun raung pleng duay gun
There together, singing together

(**,***,**,***)

   

Holy cow. Okay, first of all, the name. Sweat16? Someone tell me they’re a project group cheering for the Olympics or soccer or some sort of sporting event and that’s not, like going to be their permanent name for a permanent group? Because maybe it’s just me, but the name “sweat” doesn’t sound that appealing if it has nothing to do with sports or exercise. If sports/exercise is going to be their permanent theme, and all their songs to be upbeat motivational cheer songs, then it would be cute ^^ But otherwise they might want to rethink that. Second, these girls aren’t Japanese, right (otherwise their pronunciation is the best I’ve heard yet from a Japanese singer singing Thai!)? They’re Thai, right? And just marketed by a Japanese branch of the label (Yoshimoto Etertainment, I see)? Because wow, this is some bubbly, techno-y Jpop if I ever heard it haha. But the lyrics are nice and motivational, and the song is catchy~ Maybe it’ll have a cute music video with Japanese-style choreography to go with it (Para para, please?) 😀

Title: กระจกด้านเดียว / Grajok Dahn Diao (One-Way Mirror)
Artist: Pramote Wilepana (ปราโมทย์ วิเลปะนะ)
Album: มุมโมทย์ / Moom Mote (Mote’s Corner)
Year: 2004

โกหกกันซะยังดีกว่า บอกไม่มีซะยังดีกว่า
Goh hok gun sa yung dee gwah bauk mai mee sa yung dee gwah
Lying is better, telling me you don’t have anyone else is better
ไม่อยากจะเดาภาพเธอกับเค้าให้ปวดหัวใจ
Mai yahk ja dao pahp tur gup kao hai bpaut hua jai
I don’t want to imagine the image of you and him together, breaking my heart
อยากฟังเพียงคำว่ารัก เก็บไว้จากคำร้ายๆ
Yahk fung piang kum wah ruk gep wai jahk kum rai rai
I only want to hear the word love, keep it away from the cruel words
ไม่ต้องการให้ใจมันตายทั้งเป็น
Mai dtaung gahn hai jai mun dtai tung bpen
I don’t want my heart to die

ยอมอยู่อย่างคนที่โดนหลอก
Yaum yoo yahg kon tee dohn lauk
I’m willing to live like a person who has been deceived
คำพูดตรงๆ ไม่ต้องบอก
Kum poot dtrong dtrong mai dtaung bauk
You don’t have to be frank with me
ก็สุขกับความมันไม่จริง
Gor sook gup kwahm mun mai jing
I’m happy with the fictional story
ขอทิ้งรอบสิ่งที่เห็น
Kor ting raup sing tee hen
I want to throw away the things that I saw

เชิญบอกกับใครต่อใคร ส่วนฉันโปรดเธอยกเว้น
Chern bauk gup krai dtor kai suan chun bproht tur yok wen
You’re welcome to tell whomever you want, but please make an exception for me
เพราะว่าฉันอยากเห็นกระจกด้านเดียว
Pror wah chun yahk hen grajok dahn diao
Because I want to look into a one-way mirror

(*) จะพูดทำไม ให้รู้ทำไม
Ja poot tummai hai roo tummai
Why speak? Why let me know?
รู้แล้วต้องโดน ช้ำกินใจอย่างนี้
Roo laeo dtaung dohn chum gin jai yahn gnee
You already know I must have pain gnawing away at my heart like this
อย่าพูดอะไร ไม่รู้เลยยิ่งดี
Yah poot arai mai roo loey ying dee
Don’t say anything, the less I know, the better
กับแค่ยังมีวันนี้มีเธอวันนี้ เพราะเธอก็พอ
Gup kae yung mee wun nee mee tur wun nee pror tur gor por
With just still having today, having you today, because you are enough

บางสิ่งที่ทำให้เสียใจ ทนแบกเอาไว้ก็ยิ่งหนัก
Bahng sing tee tum hai sia jai ton baek ao wai gor ying nuk
The more we endure some things that make us sad, the more severe it becomes
เป็นอุปสรรคความรัก ที่ฉันไม่อยากค้ำไว้
Bpen oobpasuk kwahm ruk tee chun mai yahk kum wai
It’s an obstacle of love that I don’t want to support
ยังอยู่เพื่อเธอเท่านั้น เก็บรับสุขได้รับไว้
Yung yoo peua tur tao nun gep rup sook dai rup wai
I’m still alive only for you, I collect my happiness and keep it
ก้อฝืนในลมหายใจที่มีทุกวัน
Gor feun nai lom hai jai tee mee took wun
Forcing my breath every day

(*)

(ให้ฉันมีเพียงวันนี้เพื่อเธอก็พอ)
(Hai chun mee piang wun nee peua tur gor por)
(Letting me have only this day for you is enough)

Title: ทุกด้านทุกมุม / Took Dahn Took Moom (Every Side, Every Angle)
Artist: Potato ft. Pu Pongsit Kumpee (ปู พงษ์สิทธิ์)
Album: ชุดที่เจ็ด / Choot Tee Jet (7th Album)
Year: 2017

หากได้ยินแบบไหนแล้วเราก็เชื่ออย่างนั้น ไม่ทันได้ไตร่ตรอง
Hahk dai yin baep nai laeo rao gor cheua yahng nun mai tun dai dtrai dtraung
Whatever we hear, we believe, we don’t consider things
ตัดสินให้ใครต้องผิด ไม่ทันได้เจอกับสายตา
Dtut sin hai krai dtaung pit mai tun dai jur gup sai dtah
We decide that someone is wrong, we don’t take the time to see it with our own eyes

(*) โลกนี้คงจะโหดร้าย คิดแล้วมันไม่มีความหมายอะไร
Lohk nee kong ja hoht rai kit leo mun mai mee kwahm arai
This world is cruel, I’ve thought about it, and it’s meaningless
เปิดใจให้ได้รู้ ถึงมุมที่ไม่เคยเห็นของเราจะได้หรือเปล่า เธอกับฉัน
Bpert jai hai dai roo teung moom tee mai koey hen kaung rao ja dai reu bplao tur gup chun
Can we open our hearts and discover our angle that we’ve never seen before?

(**) ภาพสะท้อนทุกครั้งที่เราสบตา ยังเป็นฉันและเธอไม่เคยเปลี่ยนไป
Pahp sataun took krung tee rao sop dtah yung bpen chun lae tur mai koey bplian bpai
The reflection every time we make eye contact, it’s still you and I, never changing
หยุดความคิดที่เห็นแค่ด้านเดียว เห็นทุกด้านทุกมุมกันก่อน จะปักใจ
Yoot kwahm kit tee hen kae dahn diao hen took dhan took moom gun gaun ja bpuk jai
Stop the thoughts that stem from just one side, see from every side and every corner first, then make up your mind

(*,**)

จะเลวจะดีมีทุกคน ปนเปกันไปในหนึ่งคน ผิดถูกก็ไม่รู้ ก็มีแต่เราที่รู้ตัวเอง
Ja leo ja dee mee took kon bpon bpay gun bpai nai neun kon pit took gor mai roo gor mee dtae rao tee roo dtua eng
Everyone has good and bad, it’s mixed together in everyone, right or wrong, it’s unknown, only we know ourselves
อย่าตัดสิน แค่ได้ยิน ไม่ได้เห็น เปลี่ยนองศาเปลี่ยนมุมมองกันเถิดหนา
Yah dtut sin kae dai yin mai dai hen bplian aungsah bplian moom maung gun turt nah
Don’t decide from just hearing and not seeing, change your degree, change your angle, and look at each other
พิจารณา พิจารณา พิจารณา พิจารณา พิจารณา
Pitjahranah pitjahranah pitjahranah pitjahranah pitjahranah
Consider it, consider it, consider it, consider it, consider it

สิ่งที่หวัง แต่ละคนก็มีทางได้เรียนรู้ ให้กลับไปคิดดูว่าวันเวลาที่ผ่านไปนั้น
Sing tee wung dtae la kon gor mee tahng dai rian roo hai glup bpai kit doo wah wun welah tee pahn bpai nun
The thing I hope is for each person to have a way to learn, to go back and try thinking over the times that have passed

ภาพสะท้อนทุกครั้งที่เราสบตา ยังเป็นฉันและเธอไม่เคยเปลี่ยนไป
Pahp sataun took krung tee rao sop dtah yung bpen chun lae tur mai koey bplian bpai
The reflection every time we make eye contact, it’s still you and I, never changing
หยุดความคิดที่เห็นแค่ด้านเดียว เห็นทุกด้านทุกมุม เห็นทุกด้านทุกมุม
Yoot kwahm kit tee hen kae dahn diao hen took dahn took moom hen took dahn took moom
Stop the thoughts that stem from just one side, see from every side and every angle, see from every side and every angle
ทุกด้านทุกมุม ทุกด้านทุกมุม
Took dahn took moom took dahn took moom
Every side, every angle, every side, every angle

(**)

   

คำร้อง,ทำนอง: เหมือนเพชร อำมะระ, พัฒน์ชัย ภักดีสู่สุข
เรียบเรียง : Potato

   

A lovely philosophical duet between two Thai music staples, urging us to try to view every situation from every different point of view and different side~