English translation

All posts tagged English translation

Title: ขอ / Kor (Ask)
English Title: “Only You”
Artist: Scrubb
Album: Club
Year: 2005

โลกใบหนึ่งแม้มันจะโหดร้ายเท่าไหร่
Lohk bai neung mae mun ja hoht rai tao rai
No matter how cruel the world is
จะไม่สดใส มีเพียงความมืดมัวและหม่นหมอง
Ja mai sot sai mee piang kwahm meut mua lae mon maung
It’s not bright, there’s only dimness and darkness
ฉันคนหนึ่งต้องเจอกับอะไรมากมาย
Chun kon neung dtaung jur gup arai mahk mai
I must face a lot of things
ทำให้เสียใจ แต่ไม่เป็นไรสักนิดเลย
Tum hai sia jai dtae mai bpen rai suk nit loey
That make me sad, but it’s perfectly okay

(*) ไม่เคยจะรู้สึก ไม่เคยจะนึกกลัวสิ่งรอบตัว
Mai koey ja roo seuk mai koey ja neuk glua sing raupd tua
I’ll never feel it, I’ll never think of being scared of the things around me
อย่างไรก็ยอมรับมัน
Yahng rai gor yaum rup mun
No matter what, I’ll accept it

(**) (แค่)ขอแค่มีเธอคนนี้ ขอแค่มีเธอเท่านั้น
(Kae) kor kae mee tur kon nee kor kae mee tur tao nun
I just ask to have you, I just ask to have only you
เท่านั้นพอ ไม่ต้องการอะไรมากกว่านั้น
Tao nun por mai dtaung gahn arai mahk gwah nun
Just that is enough, I don’t need anything more
(แค่)ขอแค่มีเธอกับฉัน (แค่)ขอแค่มีเราเท่านั้น
(Kae) kor kae mee tur gup chun (kae) kor kae mee rao tao nun
I just want it to be you and me, I just want it to be only us
เราสองคน แค่เท่านี้ก็ดียิ่งกว่าเรื่องใด
Rao saung kon kae tao nee gor dee ying gwah reuang dai
Just the two of us, just that is better than anything else

ฉันและเธอถึงเราจะเจอเรื่องราว
Chun lae tur teung rao ja jur reuang rao
Though you and I will face situations
จะหนักหรือเบา แต่เราจะอดทนจนที่สุด
Ja nuk reu bao dtae rao ja aut ton jon tee soot
Be it stressful or gentle, we’ll see them through to the end

(*,**,**)

   

Arranger, Composer, Producer: Torpong Chantabubpha
Arranger, Composer, Producer: Komol Boonpienpol
Producer: Thawatphon Wongbunsiri
Lyricist: Nuchsaree Laohawongpienput

Title: จะเป็นไรไหม / Ja Bpen Rai Mai (Would You Mind?)
Artist: Merry Dancers and Goh-M
Album: OST My Engineer มีช็อป มีเกียร์ มีเมียรึยังวะ
Year: 2019

มีใครหรือยัง คอยปลุกเธอในตอนเช้า
Mee krai reu yung koy bplook tur nai dtaun chao
Do you have someone to wake you up in the morning yet?
คอยโทรถามเธอว่าเป็นไรหรือเปล่า
Koy toh tahm tur wah bpen rai reu bplao
Who keeps calling you asking if you’re okay?
คอยเป็นเพื่อนคอยปลอบในเวลาที่เหงา ให้ฉันได้เป็นคนนั้น
Koy bpen peuan koy bplaup nai welah tee ngao hai chun dai bpen kon nun
Who is your friend, who comforts you when you’re lonely? Let me be that person

(*) มันคงจะไม่เหมือนเดิม
Mun kong ja mai meuan derm
It won’t be the same
ไม่อยากจะให้เป็นเหมือนเดิม
Mai yahk ja hai bpen meuan derm
I don’t want to let things stay the same
อยากบอกให้เธอนั้นรู้
Yahk bauk hai tur nun roo
I want to tell you and let you know
ฉันคิดอะไร ในใจ (ยังไง)
Chun kit arai nai jai (yung ngai)
What (how) I’m feeling in my heart

(**) จะเป็นไรไหม ถ้ามีใครสักคนหนึ่ง
Ja bpen rai mai tah mee rkai suk kon neung
Would you mind if you had someone
ที่อยากอยู่เคียงข้างเธอ อยากคอยดูแลเธอ
Tee yahk yoo kiang kahng tur yahk koy doo lae tur
Who wanted to be beside you? Who wanted to take care of you?
ได้โปรดเถิดหนา ให้ฉันได้เดินร่วมทางกับเธอ
Dai bproht tert nah hai chun dai dern ruam tahng gup tur
Please, let me be with you
สุขทุกข์ด้วยกันเสมอ would you mind Oh please tell me
Sook took duay gun samur would you midn oh please tell me
Always going through the happiness and suffering together, would you mind? Oh, please, tell me

ตัวตนข้างในที่ใครอาจมองไม่เห็น
Dtua dton kahng nai tee krai aht maung mai hen
The figure beside you that might not be seen
สิ่งที่ฉันเป็น ช่วยมองข้ามมัน
Sing tee chun bpen chuay maung kahm mun
Please look past the things I am
ให้ความรู้สึกสัมผัสด้วยใจเหล่านั้น
Hai kwahm roo seuk sumput duay jai lao nun
Let our feelings touch through our hearts
ยอมรับมัน รอแค่เธอให้โอกาส
Yaum rup mun ror kae tur hai ohgaht
Accept it, I’m just waiting for you to give me a chance

(*,**)

เธอจะว่ากันไหมถ้าฉันจะขอกอดเธอ ทุกครั้งที่เธอหนาว ทุกครั้งที่เธอทุกข์ใจ
Tur ja wah gun mai tah chun ja kor gaut tur took krung tee tur nao took krung tee tur took jai
Would you blame me if I asked to hug you every time you were cold, every time you were suffering?
มันคือเส้นบางๆระหว่างที่กั้นความรักและความสัมพันธ์ของเรากลัวเธอจะหนีฉันไกลห่าง
Mun keu sen bahng abhng rawahng tee gun kwahm ruk lae kwahm sumpun kaung rao glua tur ja nee chun glai hahng
It’s a fine line between us that’s blocking our love and relationship, I’m scared you’ll run away from me
จะเป็นดาวดวงเล็กๆคอยส่องแสงสว่าง ให้ใจของเธอในวันที่ใจสับสนวกวนหนทางช่างมืดมิด
Ja bpen dao duang lek lek koy saung saeng sawahng hai jai kaung tur nai wun tee jai sup son wok won hon tahng chahng meut mit
I’ll be a little star that keeps shining down for your heart on the days that you’re confused, mixed up, and the path is dark
ในวันที่เธออ่อนล้า ในทุกๆเวลา ฉันขอได้อยู่กับเธอ
Nai wun tee tur aun lah nai took took welah chun kor dai yoo gup tur
When you’re exhausted, at all times, I want to be with you

(**)

   

Lyrics : ทรงพล กฤษณามระ
Rap Lyrics : ณัฐชัย จองกฤษ
Melody : ณัฐชัย จองกฤษ
Arranged by Merry Dancers
Executive Producer : เทียนชัย เกียรติปรุงเวช
Produced by ณัฐชัย จองกฤษ

   

RIP Pond…

Title: เอ็นดู / En Doo (Kind)
Artist: Varinz, Z Trip, and Kanom ft. Nonny9 and Ponchet
Album: [Single]
Year: 2019

(*) ที่ยิ้มไม่ได้เจ้าชู้แค่เอ็นดูในความน่ารัก
Tee yim mai dai jao choo kae en doo nai kwahm naruk
I’m not smiling because I’m a player, I’m being kind to your cuteness
อยากรู้เธอชื่ออะไรอยากจะทำความรู้จัก
Yahk roo tur cheu arai yahk ja tum kwahm roo juk
I want to know your name, I want to get to know you
Oh sexy little girl น่ารักจนผมต้องเพ้อ
Oh sexy little girl naruk jon pom dtaung pur
Oh, sexy little girl, you’re so cute, I’m fantasizing
ในหัวผมมีแต่เธอ หยุดทำให้ผมละเมอนะขอที
Nai hua pom mee dtae tur yoot tum hai pom lamur kor tee
There’s only you in my head, stop making me daydream, I’m begging you

ผมยังคิด ถึงทุกวัน และยังฝันทุก ทุกนาที
Pom yung kit teung took wun lae yung fun took took nahtee
I still think about you every day and still dream about you at every moment
ถ้าได้เจอกัน อีกสักครั้ง บ้างบ้างก็ดี
Tah dai jur gun eek suk krung bahng abhng gor dee
If I can meet you one more time, just for a moment, it would be nice
ทำตัวไม่ชอบ แล้วมาบอกว่ารัก
Tum dtua mai chaup laeo mah bauk wah ruk
I’ll act like I don’t like you, then tell you I love you
ตัวเล็กแบบนี้ ขอดูแลได้ไหม
Dtua lek baep nee kor doo lae dai mai
You’re so small, can I take care of you?
จะคอยตอบแชทคุณเลย Every night
Ja koy dtaup chat koon loey every night
I’ll reply to your chat every night
คุยแชทมันน่าเบื่อลองมาเจอกันมั้ย
Kooey chat mun nah beua laung mah jur gun mai
Chatting is boring, should we try meeting?
ลองหาทางออกคำตอบทางบอก
Laung hah tahng auk kum dtaup tahng bauk
I’m trying to find a way out, a way to tell you the answer
พอเดินตามฝันเลยหาทางออก
Por dern dtahm fun loey hah tahn auk
As soon as I follow my dreams, I find the exit
มีแต่ You and I all night
Mee dtae you and I all night
It’s just you and me all night
คุณบอกเราสองคงดีผมหาทางออก
Koon bauk rao saung kong dee pom hah tahn auk
You told me it would be nice if it were just the two of us, so I found a way out

(*)

เธอบอกว่าในสักวันจะเลิกคิดถึงเขาไปเอง
Tur bauk wah nai suk wun ja lerk kit teung kao bpai eng
You told me that some day you’d stop thinking about him
แล้วจะคิดทำไมให้มันปวดหัวไมเกรน
Laeo ja kit tummai hai mun bpuat hua migraine
Why think about him and give yourself a migraine?
หรือคงเป็นเพราะเธอหลงในมนต์เสน่ห์
Reu kong bpen pror tur long nai mon sanay
Or is it because you were put under his love spell?
ดูเขาแล้วก็เจ้าเล่ห์ หลอกให้เธอไปรักแทบตาย หัวใจแทบจะวาย
Doo kao laeo gor jao lay lauk hai tur bpai ruk taep dtai hua jai taep ja wai
You looked at him and he was sneaky, he tricked you into loving him to death, your heart nearly stopped
เธอควรเป็นแฟนฉัน มากกว่าเป็นแฟนเขา
Tur kuan bpen faen chun mahk gwah bpen faen kao
You should be my girlfriend instead of his
เอาเธอมาควงแขน ฉันไว้แทนความเหงา
Ao tur mah kuang kaen chun wai taen kwahm ngao
I can link arms with you instead of loneliness
ถ้าเขารักเธอจริง แล้วเขาจะทิ้งทำไม
Tah kao ruk tur jing laeo kao ja ting tummai
If he really loved you, why did he abandon you?
เธออย่าหลงเชื่อใจ เขาไป ฉันขอเถอะ ขอเธอ
Tur yah long cheua jai kao bpai chun kor tur kor tur
Don’t get lost believing him, I’m begging you, begging you

(*)

ถ้าเปรียบความรักเป็นการเรียนรู้
Tah bpriap kwahm ruk bpen gahn rian roo
If you compare love to learning
คงมีคุณครูเป็นคุณเท่านั้น
Kong mee koon kroo bpen koon tao nun
I’d have only you as my teacher
ไม่ได้อยากมองคนอื่นที่ไหน
Mai dai yahk maung kon eun tee nai
I don’t want to look at anyone else anywhere
อยากให้รู้ไว้ผมมีแค่คุณ
Yahk hai roo wai pom mee kae koon
I want you to keep in mind that I only have you
ก็มีแค่คุณคนเดียว ที่ยังอยู่ ให้ใจของฉัน ได้เคียงคู่
Gor mee kae koon kon diao tee yung yoo hai jai kuang chun dai kiang koo
I have only you who’s still here, giving my heart a soulmate
ก็คือจะมี Only You
Gor keu ja mee only you
I’ll only have you
สรุปได้เลยว่า Love you
Saroop dai loey wah love you
So you can conclude that I love you
ปล่อยมันไปตามเสียงหัวใจ ในค่ำคืนที่มีแสงดาว
Bploy mun bpai dtahm siang hua jai nai kum keun tee mee saeng dao
Let it go and follow the voice of your heart in the star-filled night
ไม่ต้องมัวไปสนใจใคร มีแค่เราเท่านั้น
Mai dtaung mua bpai son jai krai mee kae rao tao nun
There’s no need to pay attention to anyone else, there’s only us

(*)

เอ็นดูหนูรู้มั้ย อยากดึงมากอดไว้
En doo noo roo mai yahk deung mah gaut wai
Do you know I’m being kind to you? I want to pull you into a hug
ไม่อยากทำได้แค่มอง อยากลองเป็นมากกว่านี้
Mai yahk tum dai kae maung yahk laung bpen mahk gwah nee
I don’t want to just look, I want to try doing more than this
โยกย้ายตามท่วงทำนอง ยิ่งยิ้มเธอยิ่งดูดี
Yohk yai dtahm tuang tumnaung ying yim tur ying doo dee
Move with the music, the more you smile, the better you look
ขอฉันขอเรียกเธอว่าที่รัก
Kor chun kor riak tur wah tee ruk
I want to call you “darling”
แม้ว่าเรานั้นยังไม่มีสถานะ
Mah wah rao nun yung mai mee satahna
Even though we still aren’t in a relationship
เกรงฉันเกรงว่าเธอคงฟังไม่เข้าหู
Greng chun greng wah tur kong fung mai kao hoo
I’m afraid you won’t really listen
ไม่รู้สะกดยังไง ไอ้คำว่าเจ้าชู้
Mai roo sagot yung ngai ai kum wah jao choo
I don’t know how to even spell that stupid word, “player”

(*)

มองไม่ทางซ้ายแล้วก็มองไปทางขวา
Maung mai tahng sai laeo gor maung bpai tahng kwah
I look to the left, then look to the right
เจ็ดนาฬิกา เมากันยันหว่างเธออย่ากลัวไปเลยนะ
Jet nahligah mao gun yun wahng tur yah glua bpai loey na
It’s seven o’clock, we’re drunk together, don’t be scared
เข้ามาสิจ๊ะ ลืมให้หมดเลยเรื่องไอคนที่ใจร้าย
Kao mah si ja leum hai mot loey reuang ai kon tee jai rai
Come here, forget all about that cruel man
โดดกันกระจาย เมากันชิบหายเธออย่ากลัวเข้าใจไหม
Doht gun grajai mao gun chip hai tur yah glua kao jai mai
Let’s jump in together, get f*ck*ng drunk together, don’t be scared, understand?
ไม่ทำอะไรชัวร์ เพราะไม่มีถุงเลยไม่ทำ
Mai tum arai sure pror mai mee toong loey mai tum
I won’t do anything for sure, because I don’t have a c*nd*m, so I won’t
คำก็รักเขาหมดหัวใจ ทำไมไม่จำไอคนระยำ ซ้ำเติมเข้าไป
Kum gor ruk kao mot hua jai tummai mai jum ai kon rayum sum dterm kao bpai
You say you love him with all your heart, why do you keep remembering mean guys?
ยกให้อีกแก้วฉันเทให้แล้ว โอ้เมาให้ตาย
Yok hai eek gaeo chun tay hai laeo oh mao hai dtai
Let’s raise another glass, I’ve already poured it for you, oh, let’s get completely smashed
ถ้ามันโทรหาให้เธอรับสาย แล้วบอกไอ้ควาย Goodbye ไอ้ควาย
Tah mun toh hah hai tur rup sai laeo bauk ai kwai goodbye ai kwai
If he calls, answer and tell that j*ck*ss “Goodbye, J*ck*ss!”

(*)

   

Produced : VARINZ, NONNY9
Mixed & Mastered : VARINZ

Title: ปลอบ / Bplaup (Comfort)
Artist: DoMunDi (ดูมันดิ)
Album: [Single]
Year: 2017

รู้…ว่าเธอนั้นเพิ่งจะเลิกกับเขา และฉันเองไม่เกี่ยวอะไรกับเขา
Roo wah tur nun perng ja lerk gupkao lae chun eng mai giao arai gup kao
I know that you just broke up with her, and I have nothing to do with her
ทำได้เพียงมาปลอบกับเธอเบาๆ อย่าได้เศร้าได้ซึมอะไร ถ้าดีคงไม่โดนทิ้ง
Tum dai piang mah bplaup gup tur bao bao yah dai sao dai seum arai tah dee kong mai dohn ting
All I can do is gently comfort you, don’t go feeling sad about anything, if it was really good, you wouldn’t have gotten dumped
ฉันแค่เพียงไม่อยากให้เธอต้องเหงา และแค่เพียงให้เธอตัดขาดกับเขา
Chun kae piang mai yahk hai tur dtaung ngao lae kae piang hait ur dtut kaht gup kao
I just don’t want you to be lonely, and I just want you to get over her
ฉันรู้ดีว่าเธอไม่ลืมเขา คิดซะว่าเขาโชคดี คบกับเธอคงจะโชคร้าย
Chun roo dee wah tur mai leum kao kit sa wah kao chohk dee kop gup tur kong ja chohk rai
I know full well you haven’t forgotten her, you think that she’s lucky, but dating you was unlucky

(*) หยุดคิดสักที ในเวลานี้เลิกฟุ้งซ่านตัวเอง มันจบไปแล้ว เขาจากไปแล้วแค่เพียงหันมอง ว่าใคร..อยู่ตรงนี้
Yoot kit suk tee nai welah nee lerk foong sahn dtua eng mun jop bpai laeo kao jahk bpai laeo kae piang hun maung wah krai yoo dtrong nee
Stop thinking that, now stop distracting yourself with it, it’s over, she left, just turn and look at who’s over here

ปลอบเธออยู่รู้ไหม เอาเขาบนหัวออกสักที เศร้าไปอยู่แบบนี้หมาก็ไม่มองนะรู้ไหม ขอปลอบเธอได้ไหม
Bpaup tur yoo roo mai ao kao bon hua auk suk tee sao bpai yoo baep nee mah gor mai maung na roo mai kor bplaup tur dai mai
Do you know I’m comforting you? Get her out of your head, when you’re this sad, not even a dog would look at you, don’t you know? Can I comfort you?
ถ้าหากเธอตายไปทำไง ฉันจะอยู่ยังไง ถ้าไม่มีใคร ให้คอยยืมเงิน
Tah hahk tur dtai bpai tum ngai chun ja yoo yung ngai tah mai mee krai hai koy yeum ngern
If you died, what would I do? How would I live if I didn’t have anyone letting me constantly borrow money?

รู้ว่าเธอไม่เทียบคนใหม่ของเขา และเธอเองก็ดูโง่กว่าเขา
Roo wah tur mai tiap kon mai kaung kao lae tur eng gor doo ngoh gwah kao
I know you’re no comparison to her new boyfriend, and you seem stupider than him
ทำได้เพียงมาปลอบกับเธอเบาๆ อย่าได้เศร้าได้ซึมอะไร เป็นฉันคงต้องเลือกเขา ฉันแค่ไม่อยากให้คนอย่างเธอต้องเศร้า
Tum dai piang mah bplaup gup tur bao bao yah dai sao dai seum arai bpen chun kong dtaung leuak kao chun kae mai yahk hai kon yahng tur dtaung sao
All I can do is gently comfort you, don’t go feeling sad about anything, if it were me, I would have chosen him, but I just don’t want someone like you having to be sad
ฉันแค่ไม่อยากให้เธอไปคิดถึงเขา ฉันรู้ดีว่าเธอไม่ลืมเขา ฉันแค่หาอะไรใหม่ๆให้เธอลืมเรื่องเขา
Chun kae mai yahk hai tur bpai kit teung kao chun roo dee wah tur mai leum kao chun kae hah arai mai mai hai tur leum reuang kao
I just don’t want you to miss her, I know full well you haven’t forgotten her, I’m just looking for something new to get you to forget about her

(*)

ปลอบเธออยู่รู้ไหม เอาเขาบนหัวออกสักที เศร้าไปอยู่แบบนี้หมาก็ไม่มองนะรู้ไหม ขอปลอบเธอได้ไหม
Bplaup tur yoo roo mai ao kao bon hua auk suk tee sao bpai yoo b aep nee mah gor mai maung na roo mai kor bplaup tur dai mai
Do you know I’m comforting you? Get her out of your head, when you’re this sad, not even a dog would look at you, don’t you know? Can I comfort you?
ถ้าหากเธอตายไปทำไง ฉันจะอยู่ยังไง ถ้าไม่มีใคร
Tah hahk tur dtai bpai tum ngai chun ja yoo yung ngai tah mai mee krai
If you died, what would I do? How would I live if I didn’t have anyone?
ปลอบเธออยู่รู้ไหม เอาเขาบนหัวออกซะทีเถอะ เศร้าไปอยู่แบบนี้หมาก็ไม่มองน่ะ รู้ไหมวะ !
Bplaup tur yoo roo mai ao kao bon hua auk suk tee sao bpai yoo baep nee mah gor mai maung na roo mai wa
Do you know I’m comforting you? Get her out of your head, when you’re this sad, not even a dog would look at you, don’t you know?!
ขอปลอบเธอได้ไหม ถ้าหากเธอตายไป..ทำไงอะ ฉันจะอยู่ยังไง ถ้าไม่มีใคร..ให้กู้เงิน
Kor bplaup tur dai mai tah hahk tur dtai bpai tum ngai a chun ja yoo yung ngai tah mai mee krai hai goo ngern
Can I comfort you? If you died, what would I do? How would I live if I didn’t have anyone letting me borrow money?
HEY YO !
Hey, yo!
ก็บอกว่าถ้าไม่มีใคร แล้วจะทำยังไง
Gor bauk wah tah mai mee krai laeo ja tum yung ngai
I told you, if I don’t have anyone, what will I do?
เธอไม่ต้องมองไกล เธอมีพวกเราอยู่ในใจ
Tur mai dtaung maung glai tur mee puak rao yoo nai jai
You don’t have to look far, you have us in your heart
เราก็ดูกันสิ เธอจะร้องไห้ใส่ทำไม
Rao gor doo gun si tur ja raun ghai sai tummai
We can tell about each other, why would we care if you cry?
อ้าวก็ดูมันดิ ! เค้าจะไปไหนก็ไป
Ao gor doo mun di kao ja bpai nai gor bpai
Hey, look at it this way, if she’s going to go anywhere, let her go
เธอไม่เข้าใจ Well imma change it up
Tur mai kao jai well I’mma change it up
You don’t understand, well, I’m going to change it up
I said you and me put the us in trust
I said you and me put the “us” in trust
Don’t fuss your luck we’re here to the very end
Don’t fuss your luck, we’re here to the very end
Just you me and them we’re your very best friends homie!
Just you, me, and them, we’re your very best friends, homie!

(*)
ได้ไหม
Dai mai
Please

ปลอบเธออยู่รู้มั้ยอยากให้เธอหายเศร้าสักที
Bplaup tur yoo roo mai yahk hai tur hai sao suk tee
Do you know I’m comforting you? I want you to finally get over your sadness
เห็นเศร้าอยู่แบบนี้ใจคอฉันไม่ดีรู้ไหม ขอปลอบเธอได้ไหมถ้าเธอขาดใจฉันทำไง
Hen sao yoo baep nee jai kor chun mai dee roo mai kor bplaup tur dai mai tah tur kaht jai chun tum ngai
Do you know that seeing you sad like this makes me sad? Can I comfort you? If you die, what will I do?
ฉันคงอยู่ไม่ไหว ก็คงเสียใจ ไม่แพ้กัน ฉันรู้ว่าเวลาจะช่วยรักษาในตัวของมันเอง
Chun kong yoo mai wai gor kong sia jai mai pae gun chun roo wah welah ja chuay ruk sah nai dtua kaung mun eng
I wouldn’t be able to live, I’d be sad, I’m not giving up on you, I know that time will help heal you on its own
แค่เพียงลองคิด ตั้งสติซักนิด และเธอจะเห็นความรักดีๆ อยู่ไม่ไกล
Kae piang laung kit dtung sadti suk nit lae tur ja hen kwahm ruk dee dee yoo mai glai
Just try thinking about it, calm down a bit, and you’ll see that good love isn’t far

Title: อีกครั้ง / Eek Krung (Again)
Artist: Mindset and Noth Getsunova
Album: [Single]
Year: 2020

ฉันรู้ว่าฉันนั้นอาจไม่คู่ควร
Chun roo wah chun nun aht mai koo kuan
I know I don’t deserve
กับอีกครั้งที่เธอจะให้โอกาสฉัน
Gup eek krung tee tur ja hai ohgaht chun
For you to give me yet another chance
และรู้ว่าเธอก็เจ็บอยู่เหมือนกัน
Lae roo wah tur gor jep yoo meuan gun
And I know that you’re hurting too
ต้องผิดหวังและเสียน้ำตามาตั้งเท่าไร
Dtaung pit wung lae sia num dtah mah dtung tao rai
With how disappointed you’ve been and how many tears you’ve lost

ที่ฉันไม่แคร์แล้วก็ละเลยเพราะฉันไม่เคยจะมองเห็น
Tee chun mai care laeo gor laloey pror chun mai koey ja maung hen
I didn’t care, so I neglected you because I never saw
ถึงรักที่เธอให้มา เหมือนวันนี้เพิ่งจะลืมตา
Teung ruk tee tur hai mah meuan wun nee perng ja leum dtah
The love that you gave me, it’s like I’ve just opened my eyes today
รู้สึกแล้วถึงเธอที่ฉันจะเสียไป
Roo seuk laeo teung tur tee chun ja sia bpai
I feel that I’m going to lose you

(*) เพราะในตอนนี้ฉันรู้ฉันพลาดไป
Pror nai dtaun nee chun roo chun plaht bpai
Because now I know I’ve screwed up
และในตอนนี้ฉันเองก็เสียใจ
Lae nai dtaun nee chun eng gor sia jai
And now I’m sad

(**) อีกครั้งได้ไหมให้ฉันทำตัวใหม่
Eek krung dai mai hai chun tum dtua mai
Again, please, let me start over
อีกครั้งได้ไหมให้ฉันได้แก้ไข
Eek krung dai mai hai chun dai kae kai
Again, please, let me fix this
อีกครั้งได้ไหมไม่ว่าจะเป็นยังไง
Eek krung dai mai mai wah ja bpen yung ngai
Again, please, no matter how it’ll be
จะไม่ทำเธอเสียใจ
Ja mai tum tur sia jai
I won’t upset you

(***) อีกครั้งได้ไหมฉันขอแค่โอกาส
Eek krung dai mai chun kor kae ohgaht
Again, please, I just want a chance
โปรดขอร้องเธออย่าจากไป
Bproht kor raung tur yah jahk bpai
Please, I’m begging you, don’t leave me
ตอนนี้รู้แล้วว่าเธอมีค่าเท่าไร
Dtaun nee roo laeo wah tur mee kah tao rai
Now I know how much you’re worth
ฉันสัญญา จะไม่ทำให้เธอผิดหวังถ้าเธอกลับมา
Chun sunyah ja mai tum hai tur pit wung tah tur glup mah
I promise I won’t disappoint you if you come back

เธอเหมือนอากาศ หากว่าฉันขาด
Tur meuan ahgaht hahk wah chun kaht
You’re like my air, if I’m without you
คงไม่มีชีวิตต่อไปให้อภัยได้ไหม
Kong mai mee cheewit dtor bpai hai apai dai mai
I won’t be able to keep living, please forgive me
หากว่ายังรักกันอยู่ หากว่ายังไม่สาย
Hahk wah yung ruk gun yoo hahk wah yung mai sai
If you still love me, if it’s still not too late
ทุกนาทีจากนี้จะทำ ทำให้เธอเห็น
Took nahtee jahk nee ja tum tum hai tur hen
Every moment from now on, I’ll make you see
ว่าคนๆ นี้กลับตัวและก็กลับใจ
Wah kon kon nee glup dtua lae gor glup jai
That I’m a changed man
จะไม่ขออะไร จะไม่ขอเจอใคร
Ja mai kor arai ja mai kor jur krai
I won’t ask for anything, I won’t ask to meet anyone
แค่ขอโอกาสครั้งนี้ครั้งสุดท้าย
Kae kor ohgaht krung nee krung soot tai
I just want a chance this time, for the last time

(*,**,***)

หวังว่าตอนนี้จะพอมีหนทาง
Wung wah dtaun nee ja por mee hon tahng
I hope that there’s currently a way
หวังว่าเธอนั้นจะยอมให้อภัย
Wung wah tur nun ja yaum hai apai
I hope that you’ll be willing to forgive me
หากได้โอกาสนั้น
Hahk dai ohgaht nun
If I get that chance
จะไม่มีคำว่าอีกครั้ง
Ja mai mee kum wah eek krung
There won’t be any more “again”
จากฉันอีกครั้ง
Jahk chun eek krung
From me again

(**,***)

   

Produced by : DeejayB (วิภัทร คันธารัตนกุล) & Noth Getsunova (ปณต คุณประเสริฐ)
Lyrics: Noth Getsunova (ปณต คุณประเสริฐ), Lunareh (นุ้ย วิริยาภา) & Pok Mindset (ภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์)
Melody : Noth Getsunova (ปณต คุณประเสริฐ), Pok Mindset (ภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์) & Stickyricekillah

Title: แรกๆ / Raek Raek (At First)
Artist: Toktak Ace
Album: [Single]
Year: 2019

(*) ตอนจีบแรกๆเธอพยายามให้ได้ฉันมา
Dtaun jeep raek raek tur payayahm hai dai chun mah
When we first started flirting, you tried to get me
แต่พอได้คบเธอก็ไม่มีเวลา
Dtae por dai kop tur gor mai mee welah
But as soon as you got me, you didn’t have time
เธอบอกเหตุผลว่าเธอต้องไปทำงาน
Tur bauk het pon wah tur dtaung bpai tum ngahn
You said the reason was because you had to go to work
ทิ้งให้นั่งเหงาอยู่ในห้องตั้งนาน
Ting hai nung ngao yoo nai haung dtung nahn
Leaving me sitting lonely in my room for so long
ช่วงแรกๆเธอลาพักร้อนมาจีบหรือไง
Chuang raek raek tur lah fuk raun mah jeep reu ngai
At first were you on a flirting trip or what?
ไม่ว่าจะเช้าจะสายจะบ่ายไม่เห็นว่าเป็นอะไร
Mai wah ja chao ja sai ja bai mai hen wah bpen arai
No matter if it was morning, afternoon, or evening, there didn’t seem to be a problem
เมื่อเธอไม่รักกันแล้วก็บอกตรงๆจะได้ไหม
Meua tur mai ruk gun laeo gor bauk dtrong dtrong ja dai mai
When you don’t love me anymore, please tell me straight
เพราะว่าคนคนนี้จะได้เดินจากไป
Pror wah kon kon nee ja dai dern jahk bpai
Because I can walk away from you

ก่อนจะเดินจากไปมันมีเรื่องราวซึ้งๆ มันมีความทรงจำที่ทำให้เรานึกถึง
Gaun ja dern jahk bpai mun mee reuang rao seung seung mun mee kwahm song jum tee tum hai rao neuk teung
Before I walk away, there’s some touching stories, there’s some memories that make me think about
ว่ามีความสุขแค่ไหนได้อยู่กับคนคนนึง
Wah mee kwahm sook kae nai dai yoo gup kon kon neung
How happy I was being with someone
จะหลับจะนอนกลางคืนตื่นเช้ามีเธออยู่ตรงนี้
Ja lup ja naun glahng keun dteun chao mee tur yoo dtrong nee
When I went to bed, in the middle of the night, in the morning, I had you right here
นับตั้งแต่ตอนนี้ก็คงไม่มีวันนั้น
Nup dtung dtae dtaun nee gor kong mai mee wun nun
From now on, I don’t have those days anymore
วันที่มีความสุขก็ตอนนี้มาจากกัน
Wun tee mee kwahm sook gor dtaun nee mah jahk gun
The days I was happy were taken from me now
เมื่อเธอไม่รักกันแล้วเธอก็ควรจะบอกฉัน ปล่อยความรักของเราที่มีให้มันเป็นแค่ความฝันพอ
Meua tur mai ruk gun laeo tur gor kuan ja bauk chun bploy kwahm ruk kaung rao tee mee hai mun bpen kae kwahm fun por
When you don’t love me anymore, you should tell me, let our love become just a dream

(*)

ถึงแม้จะเศร้าเสียใจแต่เตือนตัวเองยังมีพรุ่งนี้
Teung mae ja sao sia jai dtae deuan dtua eng yung mee proong nee
Even though I’ll be sad, I remind myself that there’s still tomorrow
ละมันจะผ่านไปให้เป็นบทเรียนในชีวิต
Lae mun ja pahn bpai hai bpen bot rian nai cheewit
And it’ll pass and be a life lesson
ปล่อยความทุกข์ลอยไปให้ไกลถึง ลอสเเองเจอลิส
Bploy kwahm took loy bpai hai glai teung los angeles
Letting my suffering float far away to Los Angeles
อย่าไปคิดจดจำจนให้สมองมันเป็นพิษ
Yah bpai kit jot jum jon hai samaung mun bpen pit
Don’t go remembering until your brain is poisoned
จากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีความเจ็บจะหายไป
Jahk wun bpen deuan jahk deuan bpen bpee kwahm jep ja hai bpai
From days to months, from months to years, the pain will disappear
ฉันไม่โทษเธอ และที่ผ่านมา ฉันก็ไม่โทษใคร
Chun mai toht tur lae tee pahn mah chun gor mai toht krai
I don’t blame you, and I don’t blame anyone for the past
เมื่อเธอเลือกแล้ว เมื่อฉันเลือกแล้ว มันก็ไม่เป็นอะไร
Meua tur leuak laeo meua chun leuak laeo mun gor mai bpen arai
When you’ve chosen, when you’ve chosen, it’s okay
ที่ฉันต้องโสด เพราะสวรรค์ลงโทษพวกตาไม่ถึงไง
Tee chun dtaung soht pror sawan long toht puak dtah mai teung ngai
That I must be single because heaven wasn’t able to punish my ancestors

(*,*)

   

เนื้อร้อง TOKTAK ACE
ทำนอง TOKTAK ACE
เรียบเรียง ครูกลาง บ้านเพลงโคราช

Title: สัญญา / Sunyah (Oath)
Artist: Mariam Gray (มาเรียม เกรย์)
Album: OST นางมาร / Nahng Mahn
Year: 2019

จำได้ไหม ใครที่เธอเคยให้สัญญา
Jum dai mai krai tee tur koey hai sunyah
Do you remember who you once made a promise to?
จำได้ไหม ที่เธอเคยบอกไว้ว่าเธอจะกลับมา
Jum dai mai tee tur koey bauk wai wah tur ja glup mah
Do you remember that you once told me you’d come back?

(*) ทุกๆเวลาค่ำคืนยามที่ฟ้ามืดลง
Took took welah kum keun yahm tee fah meut long
Every night when the sky gets dark
ยังหวังสักวันเธอคงกลับมาหา
Yung wung suk wun tur kong glup mah hah
I still hope that someday you’ll come back and see me
และแม้ว่ามันเนิ่นนาน นับจากวันที่ลา
Lae mae wah mun nern nahn nup jahk wun tee lah
And even though it’s been a long time since the day we said good-bye
แต่ฉันไม่เคยลืมคำนั้น
Dtae chun mai koey leum kum nun
I’ve never forgotten those words

(**) เธออาจจะลืมเวลาของวันวาน
Tur aht ja leum welah kaung wun wahn
You might have forgotten the times of the past
แต่ไม่ว่ามันจะนานสักเท่าไหร่
Dtae mai wah mun ja nahn suk tao rai
But no matter how long it’s been
รู้ไหมว่าหนึ่งคนยังคงรอ เฝ้ารอทั้งหัวใจ
Roo mai wah neung kon yung kong ror fao ror tung hua jai
Do you know that one person is still waiting, waiting with all their heart?
เธอทำให้ฉันไม่อาจไปไหน ด้วยคำสัญญา
Tur tum hai chun mai aht bpai nai duay kum sunyah
You kept me from going anywhere with your promise

เธอรู้ไหม ไม่มีวันใดไม่คิดถึงเธอ
Tur roo mai mai mee wun dai mai kit teung tur
Do you know there’s never a day that I don’t miss you?
เธอเชื่อไหม ว่ามีใครที่ยังรอเธอเสมอ
Tur cheua mai wah mee krai tee yung ror tur samur
Do you believe that there’s someone who’s still always waiting for you?

(*,**,**)

รู้ไหมว่าหนึ่งคนยังคงรอ เฝ้ารอทั้งหัวใจ
Roo mai wah neung kon yung kong ror fao ror tung hua jai
Do you know that one person is still waiting, waiting with all their heart?
เธอทำให้ฉันไม่อาจไปไหน ด้วยคำสัญญา
Tur tum hai chun mai aht bpai nai duay kum sunyah
You kept me from going anywhere with your promise

   

เนื้อร้อง / ทำนอง : อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์
เรียบเรียง : ชลทัศน์ ชาญศิริเจริญกุล

Title: ใครกำหนด / Krai Gumnot (Who Decided This?)
Artist: Mam Patcharida (แหม่ม พัชริดา)
Album: OST ทุ่งเสน่หา / Toong Sanayhah
Year: 2020

เมื่อหลีกไม่พ้นก็ต้องทนไป กล้ำกลืนและฝืนใจไปทุกที
Meuan leek mai pon gor dtaung ton bpai glum gleun lae feun jai bpai took tee
It’s like it’s inescapable and I must endure it, tolerating it and forcing myself every time
ที่ต้องกลายมาเป็นแบบนี้นี่เป็นเพราะใคร
Tee dtaung glai mah bpen baep nee nee bpen pror krai
Because of whom must I become like this?
ไม่อยากจะรับก็ลอยลงมา ที่อยากจะคว้าก็ปลิวไปไกล
Mai yahk ja rup gor loy long mah tee yahk ja kwah gor bpliew bpai glai
I don’t want to accept it, but it floats after me, what I want to reach for blows far away
และสุดท้าย ไม่มีทางไหนให้ฉันเลือกเลย
Lae soot tai mai mee tahng nai hai chun leuak loey
And in the end, there’s no way for me to choose

(*) อยากจะรู้ใครกำหนดไว้ อยากจะรู้ทำไมต้องเจอ
Yahk ja roo krai gumnot wai yahk ja roo tummai dtaung jur
I want to know who decided things would be like this? I want to know why I must face
ความเป็นจริงที่ไม่เป็นดังใจ
Kwahm bpen jing tee mai bpen dung jai
A reality that isn’t as I had hoped
โชคชะตาใยต้องแกล้งกัน มันมีแต่ขวากหนาม
Chohk chadtah yai dtaung glaeng gun mun mee dtae kwahk nahm
Why must destiny tease me? There’s only thorns
เป็นเวรเป็นกรรม หรือผิดที่ฉันทำไป
Bpen wen bpen gum reu pit tee chun tum bpai
Is it my karma or my fault for what I did?

( **) อยากจะถามเพียงแค่สักคำ ทำไมนะทำไม
Yahk ja tahm piang kae suk kum tummai na tummai
I just want to ask one thing; why? Why?
ใครกันที่ทำให้เป็นแบบนี้
Krai gun tee tum hai bpen baep nee
Who made things like this?

ไม่อาจจะคิดจะหวังอะไร ต้องผ่านให้ได้ไปเพียงวันๆ
Mai aht ja kit ja wung arai dtaung pahn hai dai bpai piang wun wun
I can’t imagine hoping for anything, I just have to get through this day by day
เมื่อความฝันที่มีสลายแค่ในพริบตา
Meua kwahm fun tee mee salai kae nai prip dtah
When the dreams I had were destroyed in the blink of an eye
จะเอาชนะหรือว่าทำตาม จะเอ่ยคำรักหรือว่าคำลา
Ja ao chana reu wah tum dtahm ja oey kum ruk reu wah kum lah
Will I take the victory or do as I’m told? Will I speak my love or say good-bye?
สุดแต่ฟ้าและดินใช่ไหม ไม่อาจเลือกเอง
Soot dtae fah lae din chai mai mai aht leuak eng
It’s up to heaven and earth, isn’t it? I can’t choose myself

(*,**)

   

คำร้อง มณฑวรรณ ศรีวิเชียร
ทำนอง เรืองกิจ ยงปิยะกุล
เรียบเรียง บุรินทร์ สุภัครพงษ์กุล

Title: พูดไปเหอะ / Poot Bpai Hur (Say It)
English Title: “Verbalize / Friend Zone”
Artist: Yented
Album: [Single]
Year: 2019

ฉันไม่รู้จะเริ่มมันอย่างไร
Chun mai roo ja rerm mun yahng rai
I don’t know how to begin
ไม่รู้ว่าใช่เวลาที่ถูกไหม
Mai roo wah chai welah tee took mai
I don’t know if it’s the right time
ไม่รู้ว่าควร พูดคำว่ารักออกไป
Mai roo wah kuan poot kum wah ruk auk bpai
I don’t know if I should say that I love you
ให้เธอได้ยินดีหรือเปล่า
Hai tur dai yin dee reu bplao
For you to hear, would it be good?

แต่ความรู้สึก ที่ยังเก็บเอาไว้ที่ไม่พูดไป
Dtae kwahm roo seuk tee yung gep ao wai tee mai poot bpai
But these are the feelings that I still keep in, that I haven’t spoken of
เพราะว่าฉันไม่แน่ใจ
Pror wah chun mai nae jai
Because I’m not sure

(*) ถ้าหากว่าตอนนี้ฉันไม่ได้บอกกับเธอว่ารัก
Tah hahk wah dtaun nee chun mai dai bauk gup tur wah ruk
If I don’t tell you I love you now
ก็ยังคงไม่รู้ว่าเมื่อไรจะได้พูดไปสักที
Gor yung kong mai roo wah meua rai ja dai poot bpai suk tee
I still wouldn’t know when I’d finally be able to say it
ถ้าหากว่าตอนนี้ฉันได้พูดออกไป
Tah hahk wah dtaun nee chun dai poot auk bpai
If I said it now
พูดความในใจทั้งหมดที่มี
Poot kwahm nai jai tung mot tee mee
And spoke all the things in my heart
เธอจะยอมรักฉันหรือเปล่า
Tur ja yaum ruk chun reu bplao
Would you be willing to love me?

เสียงในหัวใจฉันมีแต่เสียงเธอ
Siang nai hua jai chun mee dtae siang tur
The sound in my heart is only your voice
ดังก่องอยู่เสมอเวลาได้คิดถึง
Dung gaung yoo samur welah dai kit teung
It always echoes loudly whenever I think of you
หลับตาลงเมื่อใดฉันมองไม่เห็นอะไรเลย
Lup dtah long meua dai chun maung mai hen arai loey
Whenever I close my eyes, I don’t see anything else
มีเพียงแต่ รอยยิ้มของเธอ
Mee piang dtae roy yim kaung tur
There’s only your smile

(*)

เธอจะยอมรักฉันหรือเปล่า
Tur ja yaum ruk chun reu bplao
Would you be willing to love me?
เธอจะยอมรักฉันหรือเปล่า
Tur ja yaum ruk chun reu bplao
Would you be willing to love me?
เธอจะยอมรักฉันหรือเปล่า
Tur ja yaum ruk chun reu bplao
Would you be willing to love me?

   

Lyric // Pongthorn Pameto
Melody // Pongthorn Pamet

Title: อย่าไปไหนอีกนะ / Yah Bpai Nai Eek Na (Don’t Go Off Anywhere Again)
Artist: Calories Blah Blah
Album: Hi-Season
Year: 2008

ทุกวันตั้งแต่เธอเดินจากฉันไป
Took wun dtung dtae tur dern jahk chun bpai
Every day since you left me
รู้ไหมเป็นยังไงอ้างว้างเพียงใดเมื่อไม่มีเธอ
Roo mai bpen yung ngai ahng wahng piang dai peua mai mee tur
Do you know how i’s been? How empty it feels when I don’t have you?
ทุกคืนได้แต่ภาวนาให้เธอ ทบทวนใจตัวเอง
Took keun dai dtae pahwanah hai tur top tuan jai dtua eng
Every night I can only pray that you’ll reconsider things
ให้พบความจริงว่าเธอรักใคร และกลับมาอยู่ตรงนี้
Hai pob kwahm jing wah tur ruk krai lae glup mah yoo dtrong nee
That you’ll find the truth as to whom you love and that you’ll come back here

(*) อย่าไปไหนอีกนะเธอ ถ้ายังรักฉันก็อภัย
Yah bpai nai eek na tur tah yung ruk chun gor apai
Don’t go off anywhere again, if you still love me, I forgive you
อย่าไปไหนอีกเหมือนเคย ถ้าเธอรู้ว่าเธอรักใคร
Yah bpai nai eek meuan koey tah tur roo wah tur ruk krai
Don’t go off again like you used to if you know who you love
อยู่ด้วยกันตรงนี้ ทุกวินาทีเรื่อยไป
Yoo duay gun dtrong nee took winahtee reuay bpai
Stay with me right here for every second
อย่าหายไปอีก หายไปจากฉันอีกนะได้ไหมถ้าเธอรักกัน
Yah hai bpai eek hai bpai jahk chun eek na dai mai tah tur ruk gun
Don’t disappear again, don’t leave me again, please, if you love me

น้ำตามันเอ่อล้นมาจากสองตา
Num dtah mun ur lon mah jahk saung dtah
My tears overflow from my eyes
เพราะมันเกินบรรยายที่ได้เจอกันเหมือนในวันวาน
Pror mun gern bunyai tee dai jur gun meuan nai wun wahn
Because it’s indescribable to have been able to see you like the days of the past
เข้าใจและไม่มีอะไรต้องการ เรื่องราวในวันวาน
Kao jai lae mai mee arai dtaung gahn reuang rao nai wun wahn
I understand, and there’s nothing that I want, the matters of the past
ที่ทิ้งกันไปก็จะไม่จำ ไม่ทำให้เธอหนักใจ
Tee ting gun bpai gor ja mai jum mai tum hai tur nuk jai
From when you abandoned me, I won’t remember them, and I won’t bother you about it

(*)

วันเวลาของเราที่หายไป
Wun welah kaung rao tee hai bpai
Our time that disappeared
ไม่เคยจะใส่ใจ เสียแล้วก็เสียไป
Mai koey ja sai jai sia laeo gor sia bpai
I’ll never pay attention to it, what’s gone is gone
วันเวลาของเราที่เริ่มใหม่ สำคัญกว่า
Wun welah kaung rao tee rerm mai sumkun gwah
Our time that’s starting over is more important
หากเธออยู่เคียงข้างฉัน
Hahk tur yoo kaing kahng chun
If you’re by my side

(*)

   

คำร้อง : ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์
ทำนอง : ธีรภัค มณีโชติ
เรียบเรียง : ธีรภัค มณีโชติ