English translation

All posts tagged English translation

Title: ความรักฉันคือเธอ / Kwahm Ruk Chun Keu Tur (You Are My Love)
Artist: Ann Thitima (แอน ธิติมา ประทุมทิพย์)
Album: OST for the game Audition
Year: ??

เธอรู้บ้างไหมว่าฉันเคยตามหา ใครสักคนที่เดินเข้ามาตอบคำถามให้หัวใจ
Tur roo bahng mai wah chun koey dtahm hah krai suk kon tee dern kao mah dtaup kum tahm hai hua jai
Do you know that I was once searching for someone who would show up and answer the questions in my heart?
ว่าความรัก ว่าคนรัก นั้นคือใคร อยู่ที่ไหน ทำไมฉัน ไม่เคยเจอ
Wah kwahm ruk wah kon ruk nun eku rkai yoo tee nai tummai chun mai koey jur
As to who that love, that lover is, where are you? Why hadn’t I ever found you?
แต่วันนั้นเราแค่บังเอิญได้พบ ก็เป็นวันที่ฉันได้พบคำตอบ ของหัวใจ
Dtae wun nun rao kae bung ern dai pob gor bpen wun tee chund ai pob kum dtaup kaung hua jai
But that day, we just happened to meet, it was the day that I found the answer of my heart
ว่าความรัก ว่าคนรัก ฉันคือใคร ไกลแค่ไหน แต่ฟ้าก็ยังให้เราได้พบกัน
Wah wkahm ruk wah kon ruk chun keu krai glai kae nai dtae fahn gor yung hai rao dai pob gun
As to who my love, who my lover was, however far apart we were, heaven still made us meet

(*) แค่เพียงรู้ ว่าเธอคือความรัก ความฝันหรือความจริงฉันมีเธออยู่เคียงข้างกาย
Kae piang roo wah tur keu kwahm ruk kwahm fun reu kwahm jing chun mee tur yoo kiang kahng gai
Just knowing that you are my love, be it in my dreams or in reality, I have you by my side
แค่นี้ก็คงเพียงพอกับ คนที่ไม่เคย เชื่อว่าความรักแท้มีจริง จนวันที่ฉันได้พบเธอ
Kae nee gor kon gpiang por gup kon tee mai koey cheua wah kwahm ruk tae mee jing jon wun tee chun dai pob tur
Just this is enough for the person who never believed true love existed until the day I met you
ในวันนี้ ฉันไม่ได้นอนฝัน ความรักฉันคือเธอ มีตัวตนและหายใจ
Nai wun nee chun mai dai naun fun kwahm ruk chun keu tur mee dtua dton lae hai jai
Today I’m not dreaming, you are my love, you have physical body and are breathing
วันนี้ฉันเองพูดไม่ออก ว่าโชคดีแค่ไหน
Wun nee chun eng poot mai auk wah chohk dee kae nai
Today I can’t say how lucky I am
กับการที่ได้รักเธอ และมีเธอนั้นคอยเติมเต็มชีวิตที่หายไป
Gup gahn tee dai ruk tur lae mee tur nun koy dterm dtem cheewit tee hai bpai
To be able to love you and have you filling up what my life was missing

ขอบคุณฟ้าที่ลิขิตรักมาแบบนี้ ให้ทุกลมหายใจที่เหลืออยู่ได้รักเธอ
Kaup koon fah tee likit ruk mah baep nee hai took lom hai jai tee leua yoo dai ruk tur
Thank heaven for fating me love like this, I’ll use every breath that I have left to love you
ก็พอแล้ว ฉันพอแล้ว ฉันได้เจอ กับความหมาย ว่าโลกที่มีรักช่างสวยงาม
Gor por laeo chun por laeo chun dai jur gup kwahm mai wah lohk tee mee ruk chahng suay ngahm
That’s enough, I have enough, I’ve found the meaning of the phrase “a world with love is so beautiful”

(*,*)

Title: โลกซึมเศร้า / Lohk Seum Sao (Depressing World)
Artist: Cinematic
Album: [Single]
Year: 2019

อีกกี่คืน อีกกี่วัน จะทนจะรั้งมันได้นานเท่าไร
Eek gee keun eek gee wun ja ton ja rung mun dai nahn tao rai
How many more nights? How many more days? How long can I endure and hold this back?
ตื่นขึ้นลืมตามาครั้งใด เหมือนลมหายใจ
Dteun keun leum dtah mah krung dai meuan lom hai jai
Whenever I wake up and open my eyes, it’s like my breath
หมดไปกับความว่างเปล่า
Mot bpai gup kwahm wahng bplao
Ran out with the emptiness

อีกกี่คืน อีกกี่วัน จะทนจะรั้ง มันได้นานเท่าไร
Eek gee keun eek gee wun ja ton ja rung mun dai nahn tao rai
How many more nights? How many more days? How long can I endure and hold this back?
ความคุ้นเคยที่หล่นหายไป ฉันควรจะทำเช่นไร
Kwahm koon koey tee lon hai bpai chun kuan ja tumc hen rai
The familiarity has faded away, what should I do?
สิ่งที่ค้างที่คาในใจ ไม่เคยจากลา
Sing tee kahng tee kah nai jai mai koey jahk lah
The things remaining in my heart never leave

(*) หนึ่งความรู้สึก ที่ยังคงซ่อนอยู่ข้างใน
Neung kwahm roo seuk tee yung kong saun yoo kahng nai
One feeling is still hidden inside
มันเต็มไปด้วยความเสียใจ ข้างในนั้นแสนจะบอบบาง
Mun dtem bpai duay kwahm sia jai kahng nai nun saen ja baup bahng
I’m filled with sadness, inside I’m so weak

อีกกี่คืน อีกกี่วัน จะทนจะรั้งมันได้นานเท่าไร
Eek gee keun eek gee wun ja ton ja rung mun dai nahn tao rai
How many more nights? How many more days? How long can I endure and hold this back?
จบแล้วจริงๆใช่หรือไม่ ฉันควรจะทำเช่นไร
Jop laeo jing jing chai reu mai chun kuan ja tum chen rai
Is it really over? What should I do?
สิ่งที่ค้างที่คาในใจ ไม่เคยจากลา
Sing tee kahng tee kah nai jai mai koey jahk lah
The things remaining in my heart never leave

(*)

(**) หนึ่งความรู้สึก ยิ่งเก็บยิ่งซ่อนสักเท่าไร
Neung kwahm roo seuk ying gep ying saun suk tao rai
The more I keep in, the more I hide the one feeling
ยิ่งทำให้ฉันยิ่งเสียใจ ข้างในนั้นแสนจะบอบบาง
Ying tum hai chun ying sia jai kahng nai nun saen ja baup bahng
The more it makes me sad, inside I’m so weak
จนไม่รู้ต้องทำอย่างไร
Jon mai roo dtaung tum yahng rai
That I don’t know what to do

(*,**)

จนไม่รู้ต้องทำอย่างไร จนไม่รู้ต้องทำอย่างไร
Jon ami roo dtaung tum yahng rai jon mai roo dtaung tum yahng rai
That I don’t know what to do, that I don’t know what to do
อย่างไร อย่างไร อย่างไร อย่างไร อย่างไร
Yahng rai yahng rai yahng rai yahng rai yahng rai
What? What? What? What? What?
อย่างไร
Yahng rai
What?

   

Lyric & Composed : Cinematic
Arranged by : Cinematic
Produced by : Cinematic / ก้อ ณฐพล ศรีจอมขวัญ
Mixed and Mastered by : Monthon Dilokchavanis

   

A lot of new artists have been debuting lately. Given the title of this song, this is exactly what I was expecting haha. I’m not completely turned off by the song, but not exactly blown away either. Maybe they’ll find their stride~

Title: กอด / Gaut (Hug)
Artist: Gun Napat (กัน นภัทร)
Album: OST ทองเอก หมอยา ท่าโฉลง / Taung Ek Mor Yah Tah Chalohng
Year: 2019

หากวันนั้นมองไป ไม่เห็นเธอคงไม่มีเราอย่างนี้
Hahk wun nun maung bpai mai hen tur kong mai mee rao yahng nee
If I didn’t look out that day and see you, we probably wouldn’t be like this
ชีวิตก็คงเงียบเหงาสิ้นดี ป่านนี้ก็คงจะนอนหนาวใจ
Cheewit gor kong ngiap ngao sin dee bpahn nee gor kong ja naun nao jai
Life would probably be so lonely, at this moment I’d probably be sleeping with a cold heart

(*) หากเราไม่เคยสบตา คงพลาดรักนี้จนตาย
Hahk rao mai koey sop dtah kong plaht ruk nee jon dtai
If we never made eye contact, I’d probably have missed out on this love until I died
ฉันคงไม่พบ รักที่รอคอย
Chun kong mai pob rukt ee ror koy
I would have probably never find the love I was waiting for

(**) อยากกอดเธอเอาไว้อย่างนี้ ไม่ยอมให้หนีไปไหน
Yahk gaut tur ao wai yahng nee mai yaum hai nee bpai nai
I want to embrace you like this and refuse to let you run off anywhere
เพราะรักเธอมากยิ่งกว่าผู้ใด
Pror ruk tur mahk ying gwah poo dai
Because I love you so much more than anyone else
อยากกอดเธอเอาไว้อย่างนี้ ทุกนาทีเลยได้ไหม
Yahk gaut tur ao wai yahng nee took nahtee loey dai mai
I want to embrace you like this at all times
อยากมีเธอตราบนานเท่านาน
Yahk mee tur dtrahp nahn tao nahn
I want to have you for as long as possible

จากวันนี้จนตาย จะรักเธอจนฟ้าดินมันสลาย
Jahk wun nee jon dtai ja ruk tur jon fah din mun salai
From now on until I die, I’ll love you until heaven and earth collapse
ไม่ยอมให้มีผู้ใดกล้ำกราย ใจหมายให้เป็นของกันเรื่อยไป
Mai yaum hai mee poo dai glum grai jai mai hai bpen kaung gun reuay bpai
I refuse to let anyone else intrude, my heart intends to belong to you forever

(*,**)

จากวันนี้จนตาย จะรักเธอจนฟ้าดินมันสลาย
Jahk wun nee jon dtai ja ruk tur jon fah din mun salai
From now on until I die, I’ll love you until heaven and earth collapse
ไม่ยอมให้มีผู้ใดกล้ำกราย ใจหมายให้เป็นของกันเรื่อยไป
Mai yaum hai mee poo dai glum grai jai mai hai bpen kaung gun reuay bpai
I refuse to let anyone else intrude, my heart intends to belong to you forever
ไม่ยอมให้มีผู้ใดกล้ำกราย จนตายขอมีเพียงเธอผู้เดียว
Mai yaum hai mee poo dai glum grai jon dtai kor mee piang tur poo diao
I refuse to let anyone else intrude, until I die, I only want to have you

   

คำร้อง ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์
ทำนอง/เรียบเรียง จักรกฤษณ์ มัฆนาโส

Title: BANGKOK SUMMER
Artist: Stamp Apiwat
Album: [Single]
Year: 2019

เธอนั้นคิดจะไปไหน
Tur nun kit ja bpai nai
Where do you think you’re going?
คว้าชุดนั้นมาใส่
Kwah choot nun mah sai
Grabbing that outfit to wear
มีอะไรตั้งแต่เช้า
Mee arai dtung dtae chao
There’s been something all morning
ร้อนแค่ไหนรู้รึเปล่า
Raun kae nai roo reu bplao
Do you know how hot it is?

ฉันไม่พร้อมเจอแสง พระอาทิตย์
Chun mai praum jur saeng pra ahtit
I’m not ready to face the sunlight
ฉันจะขออยู่หลังประตูปิด
Chun ja kor yoo lung bpradtoo bpit
I want to stay behind closed doors
แล้วจะคว้าเธอนั้นมากระซิบ
Laeo ja kwah tur nun mah grasip
And grab you and whisper

(*) All I wanna do is to make it with you
All I want to do is to make it with you
คู่กับเธอตรงนี้พอ
Koo gup tur dtrong nee por
Being together with you right here is enough
I don’t need nothing more
I don’t need anything more
All I wanna do ล็อกประตูอยู่ข้างใน
All I wanna do lauk bpradtoo yoo kahng nai
All I want to do is lock the door and stay inside
ได้โปรดเธอตัดสินใจ ไม่ไปไหนได้รึเปล่า
Dai bproht tur dtut sin jai mai bpai nai dai reu bplao
Can you please decide not to go anywhere?
It’s bangkok summer bangkok summer
It’s Bangkok summer, Bangkok summer

เพลงที่เธอนั้นอยากฟัง เราจะร้องไปด้วยกัน
Pleng tee tur nun yahk fung rao ja raung bpai duay gun
We’ll sing the songs you want to listen to together

ก็ฉันไม่พร้อมเจอแสง พระอาทิตย์
Gor chun mai praum jur saeng pra ahtit
I’m not ready to face the sunlight
ขอได้ไหมให้แสงไฟปิด
Kor dai mai hai saeng fai bpit
Could you please turn off the light?
แล้วจะคว้าเธอนั้นเข้ามา Kiss
Laeo ja kwah tur nun kao mah kiss
Then I’ll grab you and kiss you

(*,*)

   

Directed by Paphawee Jinnasith
Produced by Christopher Chu
Music & Lyrics by Christopher Chu & STAMP
Additional Programming by Pokpong Jitdee
Additional Guitars by Pokpong jitdee & Na polycat
Mixed by Christopher Chu
Mastered by Randy Merrill @Sterling Sound NYC

   

Having grown up in Bangkok, I used to think I had braved the worst and could handle any heat~ Then I moved to South Korea hahaha. Last year I went back to Bangkok to escape Korea summer 😛 But perhaps this song isn’t talking so much about the weather being hot as it is about the chemistry between the two roommates heating up~

Title: สักวัน / Suk Wun (Some Day)
Artist: Nantida Kaewbuasai (นันทิดา แก้วบัวสาย)
Album: ขอเป็นคนหนึ่ง / Kor Bpen Kon Neung (I Want to Be One Person)
Year: 1992

คอยตะวันสีทองจะส่องมา รู้ว่าต้องคอยถึงวันพรุ่งนี้
Koy dtawun see taung ja saung mah roo wah dtaung koy teung wun proong nee
Waiting for the golden sun to shine, I know I must wait until tomorrow
วันที่ความงดงามจะผ่านมา ลบเลือนกลบรอยน้ำตาให้หาย
Wun tee kwahm ngot ngahm ja pahn mah lop leuan gon bory num dtah hai hai
The day beauty will pass through, erasing my tear streaks away
บอกตัวเองว่าความมืดมน ต้องมีสิ้นสุดซักวัน
Bauk dtua eng wah kwahm meut mon dtaung mee sin soot suk wun
I tell myself that the darkness must have an end some day
บอกตัวเองว่ามันจะผ่านและพ้นไป
Bauk dtua eng wah mun ja pahn lae pon bpai
I tell myself that it will pass by

(*) สักวันน้ำตาจะหมดไป จะประคองหัวใจที่ร้าวราน
Suk wun num dtah ja mot bpai ja bprakaung hua jai tee rao rahn
Some day, the tears will run out, it will revive my broken heart
สักวันที่คงไม่นาน จะแกร่งกว่านี้
Suk wun tee kong mai nahn ja graeng gwah nee
Some day soon, it’ll be stronger
สักวันน้ำตาจะหมดไป จะรักษาหัวใจให้หายดี
Suk wun num dtah ja mot bpai ja ruk sah hua jai hai hai dee
Some day the tears will run out, I’ll nurse my heart back to health
เพียงแต่วันนี้ จะผ่านมันไปไม่ง่ายเลย
Piang dtae wun nee ja pahn mun bpai mai ngai loey
But today, it’s not easy getting through it

คอยความมืดมน ให้มันสิ้นสุดซักวัน
Koy kwahm meut mon hai mun sin soot suk wun
Waiting for the darkness to have an end some day
บอกตัวเองว่ามันจะผ่านและพ้นไป
Bauk dtua eng wah mun ja pahn lae pon bpai
I tell myself that it will pass by

(*)

เพียงแต่วันนี้ ต้องผ่านมันไปให้พ้น
Piang dtae wun nee dtaung pahn mun bpai hai pon
I just need to get through today

(*)

เพียงแต่วันนี้ จะผ่านจะทนให้พ้นยังไง
Piang dtae wun nee ja pahn ja ton hai pon yung ngai
But how will I endure getting through today?

   

คำร้อง เสาวลักษณ์ ลีละบุตร
ทำนอง / เรียบเรียง ชุมพล สุปัญโญ

Title: พรุ่งนี้ค่อย… / Proong Nee Koy… (I’ll Start Tomorrow…)
English Title: “Cheat Day”
Artist: Pop Pongkool (ป๊อบ ปองกูล)
Album: [Single]
Year: 2019

รู้นะว่ามันไม่ควรและดูเป็นคนไม่ดีซะเลย
Roo na wah mun mai kuan lae doo bpen kon mai dee sa loey
I know that I shouldn’t and that I seem like a bad person
รู้นะไม่ควรจะทำอย่างนี้ไม่ว่าจะตั้งใจหรือเผลอ
Roo na mai kuan ja tum yahng nee mai wah ja dtung jai reu plur
I know I shouldn’t do this, no matter if it’s intentionally or accidental
รู้นะไม่ดีเท่าไหร่ที่คอยเอาแต่คิดถึงเธอ
Roo na mai dee tao rai tee koy ao dtae kit teung tur
I know how bad it is that I keep thinking about you
รู้นะรู้ดีทุกอย่างแต่มันก็ทำยากเกิน
Roo na roo dee took yahng dtae mun gor tum yahk gern
I know, I know everything full well, but it’s hard to do

(*) ผิดศีลข้อ 3 ถามว่ากลัวไหม
Pit seen kor sahm tahm wah glua mai
Breaking the third Buddhist Precept, I ask if you’re scared
บอกเลยตรงนี้ว่ากลัวเหมือนกัน
Bauk loey dtrong nee wah glua meuan gun
I can tell you right here than I’m scared too
สมองมันรู้มันคิดอยู่นะ แต่หัวใจมันไม่ฟัง
Samaung mun roo mun kit yoo na dtae hua jai mun mai fung
My brain knows, it’s thinking, but my heart doesn’t listen
กลับตัวกลับใจแน่นอนสัญญา แต่ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลา
Glup dtua glup jai nae naun sunyah dtae dtaun nee yung mai teung welah
I’ll turn over a new leaf, I swear, but right now, it’s not yet time
ก็ขอตามใจตัวเองสักวัน
Gor kor dtahm jai dtua eng suk wun
I want to follow my own heart for once

(**) ตั้งแต่พรุ่งนี้ ค่อยหยุดรักเธอ
Dtung dtae proong nee koy yoot ruk tur
I’ll stop loving you starting tomorrow
กี่เรื่องจริง ที่เราต้องเจอ ช่วยลืมไปก่อนได้ไหม
Gee reuang jing tee rao dtaung jur chuay leum bpai gaun dai mai
However many real things we must face, please forget them first
แค่เวลานี้ ขอทำตามหัวใจ ปล่อยไปตามความรู้สึกข้างใน
Kae welah nee kor tum dtahm hua jai bploy bpai dtahm kwahm roo seuk kahng nai
Right now I want to follow my heart, let myself follow the feelings inside
พรุ่งนี้ค่อยบอกหัวใจให้หยุดรักเธอ
Proong nee koy bauk hua jai hai yoot ruk tur
Tomorrow I’ll start telling my heart to stop loving you
พรุ่งนี้ค่อยหยุดรักเธอ
Proong nee koy yoot ruk tur
I’ll stop loving you starting tomorrow

อันที่จริงก็เป็นคนดีอยู่พอประมาณ
Un tee jing gor bpen kon dee yoo por bpramahn
Actually, I’m a pretty good person
ชอบทำบุญทำทานไม่เคยต้องการจะทำร้ายใคร
Chaup tum boon tum tahn mai koey dtaung gahn ja tum rai krai
I like making merit and donating, I’ve never wanted to hurt anyone
ขอสักครั้งให้ฉันได้ทำไปตามหัวใจ
Kor suk krung hai chun dai tum bpai dtahm hua jai
I just ask for once to be able to follow my heart
Just a cheat day หนึ่งวันดีๆให้จำเอาไว้
Just a cheat day neung wun dee dee hai jum ao wai
Just a cheat day, one good day to remember

(*,**,**)

   

เนื้อร้อง – ทำนอง – เรียบเรียง : แอ้ม อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์
Producer : อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์ /โฟร์ ประทีป สิริอิสสระนันท์
Guitar / Bass : ประทีป สิริอิสสระนันท์
Keys : นนทวิทย์ ศิริพรไพบูลย์
Piano / Strings : อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์
Chorus : อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์
Mixed & Mastered : ระวี กังสนารักษ์

   

I really like the lyrics of the song; how the singer knows the relationship is futile, but he just wants to have one day where he doesn’t have to think about reality. I think the music video is an excellent adaptation of that theme, having a grim reaper of sorts who knows he must stay impartial to the souls he helps cross over, but just this once he feels bad for the girl and wants to make her happy. Excellent release from Pop~

Title: ดอกลั่นทม / Dauk Lun Tom (Plumeria)
Artist: Nan Sathida (แนน-สาธิดา พรหมพิริยะ) and Arm Kornkan (อาร์ม-กรกันต์ สุทธิโกเศศ)
Album: OST โหมโรง / Hohm Rohng the Musical
Year: ??

(*) โอ้ดอกลั่นทมสีขาวสะอาด
Oh dauk lun tom see kao sa aht
Oh, clean, white plumeria
งามสวยราวกับวาด
Ngahm suay rao gup waht
You’re as beautiful as a painting
ไม่อาจหักใจไม่มอง
Mai aht huk jai mai maung
I can’t keep from looking
เจ้าดอกลั่นทมขาวดูผุดผ่อง
Jao dauk lun tom kao doo poot paung
White plumeria, you look pure
ละอองน้ำค้างที่กลีบ
La aung num kahng tee gleep
Moisture droplets stick to your petals
เป็นประกายวิบวับวาวสดใส
Bpen bpragai wip wup wao sot sai
They sparkle

(**) สวย เจ้าสวยจนพี่หวั่นไหว
Suay jao suay jon pee wun wai
Pretty, you’re so pretty, I’m trembling
คล้ายหัวใจร้องเรียก
Klai hua jai raung riak
It’s like my heart is calling out
เป็นเพลงรัก ได้ยินไหม
Bpen pleng ruk dai yin mai
It’s a love song, do you hear it?

ใครนะช่างมาเอ่ยชม
Krai na chahng mah oey chom
Everyone would absolutely praise you
ดอกลั่นทมให้โน้มต้นตาม
Dauk lun tom hai nohm dton dtahm
Plumeria, you draw me in
เชื่อคำได้หรือไร
Cheua kum dai reu rai
Can the words be believed?
เป็นแค่เพียงถ้อยคำหวาน
Bpen kae piang toy kum wahn
They’re just sweet words
หวานเสน่ห์กันแค่ลวงใจ
Wahn sanay gun kae luang jai
Sweet desire is just deceptive
ไม่อาจรู้
Mai aht roo
It can’t be known

(*,**)

ขอมองให้นานอีกหน่อยได้ไหม
Kor maung hai nahn eek noy dai mai
Can I look a little longer?
ยิ่งมองทำไมถึงได้สวยมากขึ้นอย่างนี้
Ying maung tummai teung dai suay mahk keun yahng nee
The more I look, why is it that you get more beautiful like this?
คราญเพลงชื่นชมเจ้าดอกลั่นทม
Krahn pleng cheun chom jao dauk lun tom
The music praises the plumeria
บอกให้รู้ที
Bauk hai roo tee
Tell me and let me know
ว่าเจ้ามีใจให้พี่คนนี้ บ้างไหม
Wah jao mee jai hai pee kon nee bahng mai
If you have any feelings for me

   

เนื้อร้อง : บอยตรัย ภูมิรัตน

Title: ฟีลแฟน / Feel Faen (Girlfriend)
Artist: COGO
Album: [Single]
Year: 2019

ง่ายดาย ได้เลย นัดเลย หากว่าเธอต้องการเจอะกัน
Ngai dai dai loey nut loey hahkw ah tur dtaung gahn jur gun
It’s simple, it’s possible, let’s make a date if you want to meet
ว่างไป ได้หมด สดใสทุกที ที่มีเธอและฉัน
Wahng bpai dai mot sot sai took tee tee mee tur lae chun
I’m completely free, it’s always bright when there’s me and you

(*) เวลาที่ได้เจอหน้ากัน อยากจับมือฉัน อยากแตะตรงนั้น ก็ใจเย็นๆ อย่าพึ่งเลยเถิด
Welah tee dai jur nah gun yahk jup meu chun yahk dtae dtrong nun gor jai yen yen yah perng loey turt
When you see me, you want to take my hand, you want to touch me right then and there, but calm down, not yet
ทุกทีที่สบตาคู่นั้น ต้องคอยห้ามใจฉันเหมือนกัน ไม่ให้เพ้อ
Took tee tee sop dtah koo nun dtaung koy hahm jai chun meuan gun mai hai pur
Every time I look into those eyes, I must keep forbidding myself too, not letting myself get carried away

(**) บอกเลยว่าคุ้ม
Bauk loey wah koom
I’m telling you that it’s worth is
ไม่เร่งไม่รีบเท่าไร รอก่อนได้ไหม คนดี
Mai raeng mai reep tao rai ror gaun dai mai kon dee
Don’t rush things, please wait a moment, darling
ยอมแล้วทั้งตัวทั้งใจให้เธอคนนี้
Yaum laeo tung dtua tung jai hai tur kon nee
I’ve already given both my body and heart to you
แค่อยากมีเวลาเข้าใจกันอีกสักนิด ก็ดี
Kae yahk mee welah kao jai gun eek suk nit gor dee
I just want to have some time to understand each other a little more
ไม่ช้าไม่นาน ฉันนั้นก็เป็นของเธอ
Mai chah mai nahn chun nun gor bpen kaung tur
And soon I’ll be yours

ก็รู้ว่าเธอนั้น rare มันก็เลยจะดูแลให้ดีที่สุด
Gor roo wah tur nun rare mun gor loey ja doo lae hai dee tee soot
I know that you’re rare, so I’ll take the best care of you
อะไรที่มันไม่เข้าที ที่มันดูไม่ดี อย่าพึ่งมีกันได้ไหม
Arai tee mun mai kao tee tee mun doo mai dee yah perng mee gun dai mai
Please don’t push things that seem inappropriate or bad yet

(*,**)

บอกได้ไหมที่เธอจะทำ
Bauk dai mai tee tur ja tum
Please tell me what you’re going to do
บอกความหมายที่เธอต้องการที่ให้รอ
Bauk kwahm mai tee tur dtaung gahn tee hai ror
Tell me the meaning of you wanting to wait
หากวันพรุ่งนี้จะเป็นดั่งฉันขอ
Hahk wun proong nee ja bpen dung chun kor
If tomorrow is like I ask
ขอให้เธอคนดีอย่าจากไปได้ไหม
Kor hai tur kon dee yah jahk bpai dai mai
Please don’t leave anywhere, darling
Not just one night stands
Not just one night stands

(**,**)

ไม่ช้าไม่นาน ฉันนั้นก็เป็นของเธอ
Mai chah mai nahn chun nun gor bpen kaung tur
And soon I’ll be yours

   

คำร้อง : COGO
ทำนอง : COGO
เรียบเรียงเพลง : COGO

Title: เขาไปแล้ว / Kao Bpai Laeo (He’s Already Gone)
Artist: Wonderframe
Album: [Single]
Year: 2019

เธอเดินมากับแฟนใหม่ฉันได้เเต่ยิ้มเเล้วทักทาย
Tur dern mah gup faen mai chun dai dtae yim laeo t uk tai
You walked up with your new girlfriend, I can only smile and greet you
สบายดีไหม เธอเป็นอย่างไร บ้างคนดี
Sabai dee mai tur bpen yahng rai bahng kon dee
How are you? What’s new with you, darling?

โอ๊ย ! ในใจรู้สึกอึดอัดเห็นหน้าเธอเเล้วละไม่อยากจะทัก
Oy nai jai roo seuk eut ut hen nah tur laeo la mai yahk ja tuk
Ohh, I feel so frustrated in my heart, seeing your face, I don’t want to say hello
อยากหนีไปให้ไกลไม่อยากทำความรู้จัก เพราะในตอนนี้ฉันไม่ใช่ที่รัก
Yahk nee bpai hai glai mai yahk tum kwahm roo juk pror nai dtaun nee chun mai chai tee ruk
I want to run far away, I don’t want to get to know her because right now, I’m not your lover
เธอบอกห่างกันซักพัก แล้วในวันนี้เธอมากับใครนะ
Tur bauk hahng gun suk puk laeo nai wun nee tur mah gup krai na
You told me you wanted to take a break, then today you came with someone else
ในใจเจ็บปวดแต่ก็ยังคงรัก
Nai jai jep bpuat dtae gor yung kong ruk
My heart is broken, but I still love you
สุดท้ายเเค่ที่พักไม่ใช่ที่รัก
Soot tai kae tee puk mai chai tee ruk
In the end, I was just a fling, not a lover

(*) เขาเดินจากไปแล้วไม่ต้องคิดถึง
Kao dern jahk bpai laeo mai dtaung kit teung
He’s already gone, there’s no need to think about him
ไม่ต้องนึกถึงเขาอีกแล้ว
Mai dtaung neuk teung kao eek laeo
There’s no need to think about him anymore
ไม่ต้องห่วงหาไปมีน้ำตา อะไรกับเขา
Mai dtaung huang ha bpai mee num dtah arai gup kao
There’s no need to worry or cry over him
เจ็บปวดในใจเท่าไร ๆ นั่งซึมกับความเหงา
Jep bpuat nai jai tao rai nung seum gup kwahm ngao
However heart-broken I am, moping in loneliness
สุดท้ายรักเขาเเทบตาย แต่เขาไม่มีเยื่อใยอะไรกับเรา
Soot tai ruk kao taep dtai dtae kao mai mee yeua yai arai gup rao
In the end, I loved him to death, but he doesn’t have any attachment to me

[Lao rap]

โอ๊ย ! ไม่รู้จะทำยังไง เธอไปกับเขาแล้วฉันจะอยู่ยังไง
Oy mai roo ja tum yung ngai tur bpai gup kao laeo chun ja yoo yung ngai
Ohh, I don’t know what to do, you’ve left with her, how will I live?
เห็นรูปเธอกับเขาแล้วฉันก็ปวดใจ ไม่อยากกดไลค์ กดโกรธได้มั้ย
Hen roop tur gup kao laeo chun gor bpuat jai mai yahk got like got groht dai mai
Seeing your picture with her, my heart breaks, I don’t want to press like, can I click angry?
เห็นเธอขึ้นเปลี่ยนสเตตัสว่ามีแฟนแล้วรักแฟนมากนะ
Hen tur keun bplian status wah mee faen laeo ruk faen mahk na
I see you’ve updated your status to “in a relationship” and that you love your girlfriend so much
ฉันก็เลยโพสต์ว่าไม่อยากตอแย แค่ไม่มีเธอมาแลก็โนสนโนแคร์
Chun gor loey post wah mai yahk dtor yae kae mai mee tur mah lae gor no son no care
So I’m posting that I don’t want to attack you, I just don’t have you looking, no interest, no care

(*)

เธอเดินมากับแฟนใหม่ฉันได้เเต่ยิ้มเเล้วทักทาย
Tur dern mah gup faen mai chun dai dtae yim laeo t uk tai
You walked up with your new girlfriend, I can only smile and greet you
สบายดีไหม เธอเป็นอย่างไร บ้างคนดี
Sabai dee mai tur bpen yahng rai bahng kon dee
How are you? What’s new with you, darling?

   

Executive Producer: ดนัย ธงสินธุศักดิ์
Lyrics by เจี๊ยบ นิสา, WONDERFRAME
Melody by เจี๊ยบ นิสา
Arranged by ธันวา เกตุสุวรรณ
Produced by ธันวา เกตุสุวรรณ
Recorded vocal at Kimleng Studio
Mixed and Mastered by ธันวา เกตุสุวรรณ

Title: LOVE IS YUUU
Artist: Two Popetorn (ตู่ ภพธร สุนทรญาณกิจ), written by BOYd Kosiyabong
Album: [Single]
Year: 2019

ทุกๆเช้าที่เธอตื่น
Took took chao tee tur dteun
Every morning that you wake up
ทุกๆคืนที่เธอหลับ
Took took keun tee tur lup
Every night that you fall asleep
อยากบอกเธอว่าฉันจะทำทุกอย่างเพื่อปกป้องคนที่รัก
Yahk bauk tur wah chun ja tum took yahng peua bpok bpaung kon tee ruk
I want to tell you that I’ll do everything to protect the person I love
ฉันมีความสุขที่ได้เห็นเธอเป็นสุข
Chun mee kwahm sook tee dai hen tur bpen sook
I’m happy seeing you happy
มีร่างกายจิตใจแข็งแรงช่างทำให้ฉันสุขใจยิ่งนัก
Mee rahng gai jit jai kaeng raeng chahng tum hai chun sook jai ying nuk
You having a strong mind and body really makes me so happy

เธอคือความสวยงาม ที่โลกนี้ต้องมีอยู่
Tur keu kwahm suay ngahm tee lohk nee dtaung mee yoo
You’re the beauty that this world must have
นี่คือคำสัญญาที่อยากให้เธอได้รู้
Nee keu kum sunyah tee yahk hai tur dai roo
This is the promise that I want you to know

ฉันจะดูแลเธอเสมอไป
Chun ja doo lae tur samur bpai
I’ll always take care of you
ไม่ว่าเวลาผ่านไปเท่าไร
Mai wah welah pahn bpai tao rai
No matter how much time passes by
จะห่มเธอด้วยรัก ไม่ว่าจะยากแค่ไหน
Ja hom tur duay ruk mai wah ja yahk kae nai
I’ll envelope you in love, no matter how difficult things get
อยากให้เธอรู้ให้เธอเข้าใจ
Yahk hai tur roo hai tur kao jai
I want you to know, for you to understand

(*) ฉันจะคอยยืนอยู่เคียงข้างเธอ
Chun ja koy yeun yoo kiang kahng tur
I’ll keep standing beside you
แม้เรื่องที่ต้องเจอจะหนักหนาเท่าไหร่
Mae reuang tee dtaung jur ja nuk nah tao rai
No matter how severe the things we must face will be
ฉันนั้นขอให้เธอรู้ไว้ว่า
Chun nun kor hai tur roo wai wah
I want you to keep in mind that
ฉันจะเป็นคนนั้นของเธอเสมอไป
Chun ja bpen kon nun kaung tur samur bpai
I will always be that person of yours

ในโลกที่กว้างใหญ่
Nai lohk tee gwahng yai
In this vast world
ไม่ว่าไกลหรือใกล้
Mai wah glai reu glai
No matter if we’re near or far
จะคอยติดตามเธอเพื่อไปอยู่ข้างๆ
Ja koy dtit dtahm tur peua bpai yoo kahng kahng
I’ll keep following you to be beside you
ขอเพียงให้เธอได้รู้
Kor piang hai tur dai roo
I just want you to know

เธอคือความสวยงาม ที่โลกนี้ต้องมีอยู่
Tur keu kwahm suay ngahm tee lohk nee dtaung mee yoo
You’re the beauty that this world must have
นี่คือคำสัญญาที่ฉันจะทำให้เธอดู
Nee keu kum sunyah tee chun ja tum hai tur doo
This is the promise that I will make you see

(**) ฉันจะดูแลเธอเสมอไป
Chun ja doo lae tur samur bpai
I’ll always take care of you
ไม่ว่าเวลาผ่านไปเท่าไร
Mai wah welah pahn bpai tao rai
No matter how much time passes by
จะห่มเธอด้วยรัก ไม่ว่าจะยากแค่ไหน
Ja hom tur duay ruk mai wah ja yahk kae nai
I’ll envelope you in love, no matter how difficult things get
อยากให้เธอรู้ให้เธอแน่ใจ
Yahk hai tur roo hai tur nae jai
I want you to know, for you to be certain

(*)

ให้บทเพลงที่ฉันกำลังร้องอยู่ในตอนนี้
Hai bot pleng tee chun gumlung raung yoo nai dtaun nee
Let this song that I’m singing right now
เป็นเหมือนคำสัญญา
Bpen meuan kum sunyah
Be like a promise
ที่จะให้กับเธอคนดี
Tee ja hai gup tur kon dee
That I’ll give to you, darling

(*,**)

ฉันจะคอยยืนอยู่เคียงข้างเธอ
Chun ja koy yeun yoo kiang kahng tur
I’ll keep standing beside you
แม้เรื่องที่ต้องเจอจะหนักหนาเท่าไหร่
Mae reuang tee dtaung jur ja nuk nah tao rai
No matter how severe the things we must face will be
ฉันนั้นขอให้เธอรู้ไว้ว่า
Chun nun kor hai tur roo wai wah
I want you to keep in mind that
และอยากขอให้เธอรู้ไว้ว่า
Lae yahk kor hai tur roo wai wah
And I want you to keep in mind that
ฉันจะทำเพื่อเธอตลอดไป
Chun ja tum peua tur dtalaut bpai
I’ll be there for you forever

   

Producer : บอย โกสิยพงษ์
Words & Music : บอย โกสิยพงษ์
Arranged : บอย โกสิยพงษ์ & ภูดินันท์ ดีสวัสดิ์มงคล
Drums : Kevin Biddle
Bass : กรกฎ ศรีธวัชชัย
Guitars : ชินพัฒน์ หงส์อัมพร
Trombone : จิรธิติกานต์ เหมสุวรรณ์
Mixed & Mastered : สุธี แสงเสรีชน

   

It’s a cute song, of course, coming from the great Boyd Kosiyabong, but even more meaningful if you think of it from the perspective of P’Two singing it for his new baby~ 🙂