Marsha

All posts tagged Marsha

Title: ทำไมต้องเป็นเธอ / Tummai Dtaung Bpen Tur (Why Must It Be You?)
Artist: Marsha Vadhanapanich (มาช่า วัฒนพานิช)
Album: OST คุณแม่มาเฟีย / Koon Mae Mafia
Year: 2020

ใจมันคอยจะซุกซน ใจมันคอยจะสับสน
Jai mun koy ja sook son jai mun koy ja sup son
My heart keeps misbehaving, my heart keeps getting mixed up
เป็นอะไรน่ะแปล๊กแปลก
Bpen arai na bplaek bplaek
What’s wrong? It’s strange
มีคนเป็นตั้งร้อยพัน
Mee kon bpen dtung roy pun
There’s hundreds of thousands of people
ดันมีเธอเป็นคนแรกแรกที่ในใจฉันต้องการ
Dun mee tur bpen kon raek raek tee nai jai chun dtaung gahn
Yet you’re the first person whom my heart wants

(*) ยิ่งจะโกรธยิ่งจะเกลียดเธอเท่าไหร่ ยิ่งมีใจยิ่งละลาย ร้าย Lie lie
Ying ja groht ying ja gliet tur tao rai ying mee jai ying lalai rai lie lie
The more angry I get at you, the more I hate you, the more I have feelings for you, the more I melt, it’s fierce, lie, lie
ไม่เข้าใจ ไม่เข้าใจใครช่วยตอบได้ไหม
Mai kao jai mai kao jai krai chuay dtaup dai mai
I don’t understand, I don’t understand, can someone please answer me?

(**) ทำไมต้องเป็นเธอ ทำไมเป็นแบบนี้
Tummai dtaung bpen tur tummai bpen baep nee
Why must it be you? Why is it like this?
คนอื่นที่ดีๆทำไมฉันไม่ไปรัก
Kon eun tee dee dee tummai chun mai bpai ruk
Why don’t I love any of the other good people?
เลยคิดหนักที่ใจดื้อดึงแบบนี้
Loey kit nuk tee jai deu deung baep nee
So I’m seriously thinking about my stubborn heart like this
ทำไมต้องเป็นเธอ ทำไงล่ะทีนี้
Tummai dtaung bpen tur tum ngai la tee nee
Why must it be you? What do I do now?
อกหักมาเป็นปี ทำไมใจไม่ยอมจำ
Ok huk mah bpen bpee tummai jai mai yaum jum
I’ve been heartbroken for years, why does my heart refuse to remember?
คงต้องยอมให้ช้ำ ซ้ำๆกันไป
Kong dtaung yaum hai chum sum sum gun bpai
I must accept getting hurt over and over

ดวงชะตามันเล่นกล มันไม่มีหรอกเหตุผล
Duang chadtah mun len gon mun mai mee rauk het pon
Destiny is playing with me, there’s no reasoning
เป็นอะไรที่แปล๊กแปลก
Bpen arai tee bplaek bplaek
It’s really strange
มีคนเป็นตั้งร้อยพัน
Mee kon bpen dtung roy pun
There’s hundreds of thousands of people
ดันมีเธอเป็นคนแรกแรกที่ในใจฉันต้องการ
Dun mee tur bpen kon raek raek tee nai jai chun dtaung gahn
Yet you’re the first person whom my heart wants

(*,**,**)

Title: รักยังไม่ต้องการ / Ruk Yung Mai Dtaung Gahn (Love Isn’t Necessary Yet)
Artist: Marsha (มาช่า)
Album: Let’s Have Fun Tonight
Year: 2007

แน่ใจจริงหรือ ที่บอกว่ารัก
Nae jai jing reu tee bauk wah ruk
Are you sure you love me?
รักคนเคยเจอะเจอแต่สิ่งร้ายๆ
Ruk kon koey jur jur dtae sing rai rai
Whenever I’ve loved someone, I’ve only ever found bad things
ถามตัวเองให้ดี ก่อนบอก
Tahm dtua eng hai dee gaun bauk
As yourself carefully before telling me
ว่าเธอรู้จักตัวฉัน ดีหรือยัง
Wah tur roo juk dtua chun dee reu yung
If you know me well enough yet

ไม่เคย หวงใจ รักใคร ก็เททั้งใจให้ไป
Mai koey huang jai ruk krai gor tay tung jai hai bpai
I’ve never guarded my heart, whenever I love someone, I devote my entire heart
แต่เจอะกัน ไม่เท่าไร
Dtae jur gun mai tao rai
But we’ve barely met
อย่ามาจริงจังอะไรเอาแบบนี้
Yah mah jing jung arai ao baep nee
Don’t come being so sincere like this

ท่ามกลาง แสงไฟ มืดมัวเห็นใครก็คงดีอยู่
Tahm glahng saeng fai meut mua hen krai gor kong dee yoo
Come in the middle of the lights, someone in the darkness probably seems good
ต้องเจอะกัน ชัดๆ ดู
Dtaung jur gun chut chut doo
We must see each other clearly to tell
ให้รู้ว่าใครเป็นใคร ดีกว่าไหม
Hai roo wah krai bpen krai dee gwah mai
Who is who, isn’t that better>

(*) อย่ามาเร่งเร้าสรุปว่ารัก
Yah mah reng rao saroop wah ruk
Don’t be so urgent to assume you love me
รักยังไม่ต้องการ อย่าด่วนรีบร้อน
Ruk yung mai dtaung gahn yah duan reep raun
Love isn’t necessary yet, don’t rush it
ขอ just fun tonight
Kor just fun tonight
I just want some fun tonight
อย่าด่วนเรียกร้อง อย่าผูกมัดตอนนี้
Yah duan riak raung yah pook put dtaun nee
Don’t push demands, don’t get wrapped up in a relationship right now
อย่ามาเร่งเร้าสรุปว่ารัก
Yah mah reng rao saroop wah ruk
Don’t be so urgent to assume you love me
ฉันยังไม่ต้องการ อย่าโกรธได้ไหม
Chun yung mai dtaung gahn yah groht dai mai
I don’t want that yet, please don’t be angry
ขอ chill chill กับเธอไปก่อนได้ไหม
Kor chill chill gup tur bpai gaun dai mai
Can I chill chill with you first?
เมื่อไหร่แน่ใจแล้ว แล้วเราค่อยรักกัน
Meua rai nae jai laeo laeo rao koy ruk gun
When I’m sure, then we’ll gradually progress our love

ไม่เคย เล่นตัว สนใจ ก็ลองคบกันไปก่อน
Mai koey len dtua son jai gor laung kop gun bpai gaun
I never play hard to get, if I’m interested, I try dating first
อะไรไม่แน่นอน อย่านอนใจเลยกับคนอย่างฉัน
Arai mai nae naun yah naun jia loey gup kon yahng chun
Nothing is for certain, don’t assume a person like me is easy

ก็พอ สนใจ ว่าเธอ ก็เออ ก็ดูดีอยู่
Gor por son jai wah tur gor ur gor doo dee yoo
You’re enough for me to be interested, yeah, you look good
ช่วยถอดเลยให้ฉันดู ว่าใจเธอมีดีขนาดไหน
Chuay taut loey hai chun doo wah jai tur mee dee kanaht nai
But please back up and let me see how good your heart is

(*,*)

   

คำร้อง : ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์
ทำนอง : T-RECS
เรียบเรียง : T-RECS

Title: ขึ้นมาบนรถ / Keun Mah Bon Rot (GET INTO THE CAR)
Artist: Marsha and Polycat
Album: Gravity
Year: 2019

ฉันเองก็ไม่รู้ว่าแบบนี้ จะทำให้เธอน่ะหายดีได้หรือเปล่า
Chun eng gor mai roo wah baep nee ja tum hai tur na hai dee dai reu bplao
I don’t know if this will make you feel better or not
ก็เห็นเธออยู่คนเดียว โดยไม่มีใครข้างกาย ฉันนั้นอยาก
Gor hen tur yoo kon diao doy mai mee krai kahng gai chun nun yahk
When I see you all alone without anyone beside you, I want to

(*) พาเธอไปที่ต้องการไป จะเป็นดาวอังคารล่ะก็ตามใจ
Pah tur bpai tee dtaung gahn bpai ja ja bpen dao ungkahn la gor dtahm jai
Take you to wherever you want to go, even if it’s Mars, that’s fine
บอกฉันได้ถ้ามีทางใด ทำให้เธอลืมความทรมานใจ
Bauk chun dai tah mee tahng dai tum hai tur leum kwahm toramahn jai
You can tell me if there’s any way to make you forget your inner torture
เปิดเพลงรอไว้ เปิดแอร์รอไว้ จะดีจะร้าย ลองให้ตัวเธอ
Bpert pleng ror wai bpert air ror wai ja dee ja rai laung hai dtua tur
I’ll turn on music and wait, I’ll turn on the air conditioner and wait, be it good or bad, I’ll try it for you

(**) ได้ขึ้นมาบนรถ ไม่มีอะไรให้ต้องลังเล
Dai keun mah bon rot mai mee arai hai dtaung lung lay
Get into the car, there’s no need to hesitate
เพียงแค่อยากเห็นเธอโอเค
Piang kae yahk hen tur okay
I just want to see you okay
ปล่อยให้ลมพัดหน้าเธอ จะลดกระจกลงมา
Bploy hai lom put nah tur ja lot grajok long mah
Let the wind blow in your face, I’ll lower the window
จนเธอไม่เหลือรอยน้ำตา
Jon tur mai leua roy num dtah
Until you don’t have any tears left

(***) โบกมือไปทางซ้ายทักทาย
Bohk meu bpai tahng sai tuk tai
Wave to the left
People on the street
People on the street
ขวา Say hi ให้ Everybody in da club
Kwah say hi hai everybody in the club
To the right, say hi to everybody in the club
ซ้ายทักทาย People on the street
Sai tuk tai people on the street
To the left, say hi to people on the street
ขวา Say hi ให้กับคนที่ห่วงเธอที่สุด
Kwah say hi hai gup kon tee huang tur tee soot
To the right, say hi to the person who worries about you the most

ไหนมันเป็นแบบไหน เล่ามาซิ ฉันทำเธอให้หายดีได้หรือเปล่า
Nai mun bpen baep nai lao mah si chun tum tur hai hai dee dai reu bplao
What is it? Talk to me, can I make you feel better?
ก็เห็นเธออยู่คนเดียว โดยไม่มีใครข้างกาย ฉันนั้นอยาก
Gor hen tur yoo kon diao doy mai mee krai kahng gai chun nun yahk
When I see you all alone without anyone beside you, I want to

(*,**,***,**,***)

   

คำร้อง / ทำนอง / เรียบเรียง : รัตน จันทร์ประสิทธิ์
Chorus : วนิตนาถ วีรกิตติ
Produce : รัตน จันทร์ประสิทธิ์
Record : รัตน จันทร์ประสิทธิ์

   

Another duet project from Grammy, here’s the first release from it. I like the lyrics and the style a lot, but I wish they had chosen someone better than Marsha, or at least mixed and mastered the song better; her voice just gets lost and drowned out by the music, it’s hard to understand and doesn’t sound appealing

Title: เวลากับคนสองคน / Welah Gup Kon Saung Kon (Time and Two People)
Artist: Marsha (มาช่า วัฒนพานิช)
Album: Maya
Year: 1999

วันเวลาได้นำพาทุกอย่าง ได้นำทางเราสู่ความรัก
Wun welah dai num pah took yahng dia num tahng rao soo kwahm ruk
Time leads everything, it led us to fall in love
ได้สร้างความสัมพันธ์ สองเราให้ต้องการ
Dai sahng kwahm sumpun saung rao hai dtaung gahn
We created a relationship, the two of us gave each other what we needed
จะเดินร่วมทางตลอดไป
Ja dern ruam tahng dtalaut bpai
We’d continue on together forever

เวลาเดินไปจิตใจเรานั้นเปลี่ยน ต่างคนมีทางที่ต่างกัน
Welah dern bpai jit jai rao nun bplian dtahng kon mee tahng tee dtahng gun
Time turned by and our hearts changed, each of us had our own path to follow
ถึงแม้จะตั้งใจ ควบคุมมันเท่าไร แต่มันไม่ดีขึ้นมาเลย
Teung mae ja dtung jai kuap koom mun tao rai dtae mun mai dee keun mah loey
Even though we tried to control it, it didn’t get any better

(*) ได้มองเธอทุกครั้ง ในหัวใจฉันยังเจ็บ ยังคงคิดถึงวันเรารักกัน
Dai maung tur took krung nai hua jai chun yung jep yung kong kit teung wun rao ruk gun
Every time I look at you, in my heart I still hurt, I still miss the days we were in love
แต่มันถึงวันนี้ ถึงเวลาต้องจากกัน ไม่มีวันเวลานั้นแล้ว
Dtae mun tung wun nee tung welah dtaung jahk gun maimee wun welah nun laeo
But now it’s today, it’s time for us to separate, we’ll never have that time again

(**) เวลาเดินไปไม่เคยจะหวนกลับ ฝากเพียงรอยทางกับความหลัง
Welah dern bpai mai koey ja huan glup fahk piang roy tahng gup kwahm lung
Time turns by and never returns, leaving only a trail and the past
ฉันหวังว่าวันหนึ่ง แม้ใจเราร้าวราน เวลาจะรักษาใจเราเอง
Chun wung wah wun neung mae jai rao rao rahn welah ja ruk sah jai rao eng
I hope that one day, even though our hearts were broken, that time will heal them

(*,**)

   

คำร้อง : มาช่า
ทำนอง : TONY HEAP
เรียบเรียง : BRUNO BRUGNANO

Title: มิตรภาพจากหัวใจ / Midtrapahp Jahk Hua Jai (Friendship From the Heart)
Artist: Marsha (มาช่า วัฒนพานิช)
Album: OST ROCK LETTER คำรักจากก้อนหิน
Year: 2017

เมื่อพายุสลายกำลัง ตะวันยังฉายมา
Meua pahyoo salai gumlung dtawun yung chai mah
When the storm loses its power, the sun still shines
ซากหักพัง ที่ดูไร้ค่าดอกหญ้ายังผลิบาน
Sahk huk pung tee doo rai kah dauk yah yung plibahn
From the broken remains that seem worthless, plants still bloom

อยู่ตรงนี้มีฉันเคียงข้าง อยู่ยามเธอท้อใจ
Yoo dtrong nee mee chun kiang kahng yoo yahm tur tor jai
Right here, you have me beside you, here when you’re discouraged
เป็นความหวังพลังให้ใจ ให้เธอนานเท่านาน
Bpen kwahm wung palung hai jai hai tur nahn tao nahn
I’m your hope and energy for your heart for you for as long as possible

(*) ไม่มีเงื่อนไขใดๆ ต่อกัน ไม่มีถ้อยคำผูกพันเราไว้
Mai mee ngeuan kai dai dai dtor gun mai mee toy kum pook pun rao wai
There’s no stipulations towards each other, there’s no words binding us together
นี่คือมิตรภาพจากใจ ถึงใจ สายใย ที่มั่นคงนิรันดร์
Nee keu mitdtrapahp jahk jai teung jai sai yai tee mun kong nirun
This is a friendship from one heart to another, a relationship that will last forever

(**) ความห่วงใยมิเห็นด้วยตา แต่อยู่ในหัวใจ
Kwahm huang yai mai hen duay dtah dtae yoo nai hua jai
You can’t see the concern with your eyes, but it’s in the heart
ความคิดถึงจะข้ามฟ้าไกล เมื่อใจเราถึงกัน
Kwahm kit teung ja kahm fah glai meua jai rao teung gun
The longing will cross the sky when our hearts are connected

(*,**)

ความคิดถึงจะข้ามฟ้าไกล เมื่อใจเราถึงกัน
Kwahm kit teung ja kahm fah glai meua jai rao teung gun
The longing will cross the sky when our hearts are connected

Title: ไม่เหลือใคร / Mai Leua Krai (No One Left)
Artist: Marsha (มาช่า วัฒนพานิช)
Album: In Drama
Year: 2004

ผ่านชีวิตที่อ้างว้างมากี่ครั้งมากี่คราว พ้นคืนเหน็บหนาวมาตั้งเท่าไร
Pahn cheewit tee ahng wahng mah gee krung mah gee krao pon keun nep nao mah dtung tao rai
How many times have I lived an empty life? How many cold nights have passed?
แต่ตัวฉันนั้นก็ยังมีความหวังในหัวใจ เพื่อรอที่จะเจอใครสักคน
Dtae dtua chun nun gor yun gmee kwahm wung nai hua jai peua ror tee ja jur krai suk kon
But I still have hope in my heart to wait to find someone

ผ่านวันนั้นจนมาถึงวันที่ฉันเจอกับเธอ เหมือนเธอคือฝันที่กลายเป็นจริง
Pahn wun nun jon mah teung wun tee chun jur gup tur meuan tur keu fun tee glai bpen jing
I passed through those days until the day that I found you, it’s like you’re a dream that came true
จากวันนั้นก็ทุ่มเททำเพื่อเธอไปทุกสิ่ง แต่วันนี้เธอกลับมาทิ้งกัน
Jahk wun nun gor toom tay tum peua tur bpai took sing dtae wun nee tur glup mah ting gun
From that day on, I devoted everything to you, but today, you ended up abandoning me

(*) จากนี้ไปคงไม่มีเหลือไม่เหลือใครอีกแล้ว ไม่มีแม้วี่แววจะเหมือนเดิมอีกครั้ง
Jahk nee bpai kong mai mee leua mai leua krai eek laeo mai mee mae wee waew ja meuan derm eek krung
From now on, I have nothing left, there’s no one left anymore, there’s not even a hint that things will be the same again
จากนี้ไปคงไม่มีเหลือไม่เหลือเลยความหวัง เมื่อชีวิตมันพัง (แล้ว)ฉันจะอยู่เพื่อใคร
Jahk nee bpai kong mai mee leua mai leua loey kwahm wung meua cheewit mun pung (laeo) chun ja yoo peua krai
From now on, I have nothing left, there’s no hope left, when my life was destroyed, (now) who will I live for?

ไม่เคยคิดว่าชีวิตจะโหดร้ายได้อย่างนี้ เหมือนทุกคนหนีไปไกลแสนไกล
Mai koey kit wah cheewit ja hoht rai dai yahng nee meuan took kon nee bpai glai saen glai
I never thought that life could be this cruel, it’s like everyone has run far away from me
อาจจะเป็นเพราะฉันเองไม่ได้เกิดมาเพื่อใคร ต้องทนเหงาเดียวดายเพียงผู้เดียว
Aht ja bpen pror chun eng mai dai gert mah peua krai dtaung ton ngao diao dai piang poo diao
It might be because I wasn’t born for anyone, so I must endure the solitary loneliness all alone

(*,*)

   

เนื้อร้อง : นุสรี เลาหวงศ์เพียรพุฒิ
ทำนอง : BRUNO BRUGNANO
เรียบเรียง : BRUNO BRUGNANO

Title: ฉันเคยผิดพลาดมา / Chun Koey Pit Plaht Mah (I’ve Screwed Up)
Artist: Marsha (มาช่า)
Album: In Love
Year: 2005

ฉันเคยผิดพลาดมา จะกี่ครั้งเธอก็คงรู้
Chun koey pit plaht mah ja gee krung tur gor kong roo
I’ve screwed up before, you probably know how many times
และเธอคงจะเฝ้าดู อย่างไม่มั่นใจ
Lae tur kong ja fao doo yahng mai mun jai
And you probably watched uncertainly

เมื่อมีความรักอีกครั้ง เมื่อเธอมาเป็นครั้งใหม่
Meua mee kwahm ruk eek krung meua tur mah bpen krung mai
When I fell in love again, when you became my new squeeze
จะอยู่กันไปได้นานเท่าไร ฉันยังไม่รู้เลย
Ja yoo gun bpai dai nahn tao rai chun yung mai roo loey
I still don’t know how long we can stay together

พูดกันตรงนี้เลย คนอย่างฉันจริงกับความรัก
Poot gun dtrong nee loey kon yahng chun jign gup kwahm ruk
Talk to me right here, a person like me is serious about love
เห็นบางคนเล่นเกม แต่ฉันไม่เคย
Hen bahng kon len game dtae chun mai koey
I’ve seen some people play it like a game, but I’ve never

ที่ผ่านมานั้น … ความรัก ไม่เคยดูแลฉันเลย
Tee pahn mah nun kwahm ruk mai koey doo lae chun loey
In the past, love never took care of me
ก็กลายเป็นคนไร้ค่าอย่างเคย ฉันเลยต้องถามเธอ
Gor glai bpen kon rai kah yahng koey chun loey dtaung tahm tur
So I became a worthless person like before, so I must ask you

(*) เธอใช่ไหม ที่เป็นคนเดียวที่ไม่เหมือนใคร
Tur chai mai tee bpen kon diao tee mai meuan krai
It’s you, right? You’re the only person who isn’t like anyone else
เป็นคนที่ควรไว้ใจ ไม่เป็นอย่างฉันเคยเจอ
Bpen kon tee kuan wai aji mai bpen yahng chun koey jur
You’re the person whom I should trust, unlike those I’ve met before

(**) เธอใช่ไหม ที่ยอมอภัยให้ฉัน
Tur chai mai tee yaum apai hai chun
It’s you who will be willing to forgive me, right?
ถ้าหากเธอเองได้รู้ รู้เรื่องราวที่ผ่าน
Tah hahk tur eng dai roo roo reuang rao tee pahn
If you knew, knew the matters of the past
ว่าฉันเจออะไรมา
Wah chun jur arai mah
What I’ve faced

เห็นบางคนเล่นเกม แต่ฉันไม่เคย
Henbahng kon len game dtae chun mai koey
I’ve seen some people play it like a game, but I’ve never

(*,**)

ถ้าหากเธอเองมั่นใจ ก็เพียงพอ
Tah hahk tur eng mun jai gor piang por
If you’re sure, that’s enough

ก็เพียงเท่านี้
Gor piang tao nee
Just this
จะมีกันและกันแบบนี้ตลอดไป
Ja mee gun lae gun baep nee dtalaut bpai
We’ll have each other like this forever

Title: ฉันไม่ใช่ดอกไม้ / Chun Mai Chai Dauk Mai (I’m Not a Flower)
Artist: Marsha (มาช่า)
Album: The River of Life
Year: 2003

ฉันไม่ใช่ดอกไม้ ฉันไม่ใช่ความฝัน
Chun mai chai dauk mai chun mai chai kwahm fun
I’m not a flower, I’m not a dream
ฉันเป็นเพียงฉันเอง
Chun bpen piang chun eng
I’m just me
อย่ามาคาดเดา อย่ามาหวัง
Yah mah kaht dao yah mah wung
Don’t come expecting, don’t come hoping
ให้ฉันเป็นอย่างในหนัง มันไม่ใช่ตัวฉันเอง
Hai chun bpen yahng nai nung mun mai chai dtua chune ng
For me to be like in a movie, it’s not me

(*) ก็เหมือนกันกับทุกคน ชีวิตต้องมีดิ้นรน
Gor meuan gun gup took kong cheewit dtaung mee dinron
I’m like everyone else, life must have a struggle
มีทุกข์ย่อมมีสุขก็ทนไป
Mee took yaum mee sook gor ton bpai
If there’s suffering, there likely will be happiness, so I endure
เมื่อรักมันเดินเข้ามา ก็รับเอามาใส่ใจ
Meua ruk mun dern kao ma gor rup ao mah sai jai
When love shows up, I accept it and pay attention to it
ถ้ารักมันเดินจากไป ทำใจแล้วยอมรับมัน
Tah ruk mun dern jahk bpai tum jai laeo yaum rup mun
If love leaves, I deal with it and accept it

(**) ไม่มีแค่คนรักไม่ใช่เรื่องใหญ่
Mai mee kae kon ruk mai chai reuang yai
Not having a lover isn’t a huge deal
ฉันยังมีมากมายให้รัก
Chun yung mee mahk mai hai ruk
I still have so much to love
โลกนี้สิ่งดีดียังมีอีกมาก
Lohk nee sing dee dee yung mee eek mahk
There’s still so many more wonderful things in this world
รักเข้าไปเท่าไรไม่หมด
Ruk kao bpai tao rai mai mot
However much love passes by, it’s not over

ถ้ารักคนมีปัญหา ก็รักหมาสบายใจ
Tah ruk kon mee bpunhah gor ruk mah sabai jai
If I have a problem loving a person, I’m happy loving a dog
รักต้นไม้รักดนตรี
Ruk dton mai ruk dondtree
I love trees, I love flowers
เมื่อก่อนนั้นฉันอาจอ่อนแอ
Meua gaun nun chun aht aun ae
Before that, I was weak
แต่ไม่ใช่ในตอนนี้ชีวิตใหม่ที่เข้าใจ
Dtae mai chai nai dtaun nee cheewit mai tee kao jai
But not now, I have a new life that I understand

(*,**)

ไม่มีแค่คนรักไม่ใช่เรื่องใหญ่
Mai mee kae kon ruk mai chai reuang yai
Not having a lover isn’t a huge deal
ฉันยังมีมากมายให้รัก
Chun yung mee mahk mai hai ruk
I still have so much to love
ไม่มีเธอคนนี้คงไม่ลำบาก
Mai mee tur kon nee kong mai lumbahk
Being without you isn’t a problem
ฉันจะไม่ยอมตายเพราะเธอ
Chun ja mai yaum dtai pror tur
I refuse to die because of you

   

คำร้อง/ทำนอง ธนพล อินทฤทธิ์
เรียบเรียง BRUNO BRUGNANO

Title: ลาด้วยความเข้าใจ / Lah Duay Kwahm Kao Jai (Good-Bye with Understanding)
Artist: Marsha (มาช่า วัฒนพานิช)
Album: In Love
Year: 2005

ถ้าหากว่าความรักเรา
Tah hahk wah kwahm ruk rao
If our love
ไม่เป็นไปตามที่ใจต้องการ
Mai bpen bpai dtahm tee jai dtaung gahn
Isn’t as our hearts desired
อย่างเคยฝันไว้
Yahng koey fun wai
Like we once dreamed of

ถ้าหากว่าความซึ้งใจ
Tah hahk wah kwahm seung jai
If the sentimentality
หมดลงไปเป็นแค่ความทรงจำ
Mot long bpai bpen kae kwahm song jum
Is all gone, it’s only a memory
เมื่อในวันใด
Meua nai wun dai
On any other day

ถึงวันนั้นตัวฉันจะยิ้มให้ทั้งน้ำตา
Teung wun nun dtua chun ja yim hai tung num dtah
If it reaches that day, I’ll smile through the tears
และพร้อม…จะเข้าใจยอมรับมัน
Lae praum ja kao jai yaum rup mun
And be ready to understand and accept it

(*) จะไม่โทษเธอที่เป็นอีกคนที่ไป
Ja mai toht tur tee bpen eek kon tee bpai
I won’t blame you for being another person who leaves
จะไม่มีคำใดให้ใครกล่าวหา
Ja mai mee kum dai hai krai glao hah
There won’t be any accusations
แต่จะลาด้วยความเข้าใจ
Dtae ja lah duay kwahm kao jai
But I’ll say good-bye with understanding
จะโทษดวงดาว ท้องฟ้า และดวงชะตา
Ja toht duang dao taung fah lae duang chadtah
I’ll blame the stars, the sky, and destiny
ว่าเป็นตัวนำพาให้เราต้องไกล
Wah bpen dtua num pah hai rao dtaung glai
For being the cause of us separating
ขีดเส้นทางชีวิตให้มันเป็นไป
Keet sen tahng cheewit hai mun bpen bpai
The marked path of life will go on
ฉันจะไม่โทษเธอ
Chun ja mai toht tur
I won’t blame you

อยากบอกว่ายิ่งเสียใจ
Yahk bauk wah ying sia jai
I want to tell you that I’m even more sad
ที่ก่อนนั้นเคยโทษใครบางคน
Tee gaun nun koey toht krai bahng kon
For ever blaming other people before
ที่จากกันไป
Tee jahk gun bpai
For leaving me

จนวันที่พอเข้าใจ
Jon wun tee por kao jai
Until the day we understand
ว่าที่จริงคงไม่มีคนใด
Wah tee jing kong mai mee kon dai
That in reality, there’s no person
อยากทำเช่นนี้
Yahk tum chen nee
Who wants to do this

ถึงวันนั้นหากฉันและเธอต้องแยกทางไป
Teung wun nun hahk chun lae tur dtaung yaek tahng bpai
If it reaches that day, if you and I must part ways
ฉันพร้อม..จะเข้าใจยอมรับมัน
Chun praum ja kao jai yaum rup mun
I’m ready to understand and accept it

(*,*)

   

คำร้อง : ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์
ทำนอง/เรียบเรียง : วีรภัทร์ อึ้งอัมพร

Title: เจ้าของฉันคือเธอ / Jao Kaung Chun Keu Tur (It Belongs to You)
Artist: Marsha (มาช่า วัฒนพานิช)
Album: In Drama
Year: 2004

สิ่งหนึ่งที่เธอยังคงไม่รู้ เก็บอยู่ในใจคนเดียวไม่กล้าบอกใคร
Sing neung tee tur yung kong mai roo gep yoo nai jai kon diao mai glah bauk krai
The one thing that you still don’t know, I keep inside my heart alone, I don’t dare tell anyone
ไม่มีเหตุผลใดๆ ที่จะฟังดูแล้วดี
Mai mee het pon dai dai tee ja fung doo laeo dee
There’s no reason it’s anything significant
เจ็บปวดที่มีบางคนไว้แล้ว แต่กลับมีใจเกินเลยลึกซึ้งกับเธอครั้งนี้
Jep bpuat tee mee bahng kon wai laeo dtae glup mee jai gern loey leuk seung gup tur krung nee
The pain that someone has kept in has ended up developing into deep, excessive feelings for you now
ไม่ได้อยากรักเธอเลย แต่จะทำตัวเช่นไร
Mai dai yahk ruk tur loey dtae ja tum dtua chen rai
I don’t want to love you, but what should I do?

(*) ฉันมันไม่ดีใช่ไหม ห้ามใจตัวเองไม่อยู่
Chun mun mai dee chai mai hahm jai dtua eng mai yoo
I’m no good, right? I can’t forbid my own heart
ก็มันรู้ทั้งรู้ว่าฉันไม่ควรรักเธอ ไม่ควรฝัน
Gor mun roo tung roo wah chun mai kuan ruk tur mai kuan fun
But I know full well that I shouldn’t love you, I shouldn’t dream

(**) ฉันมันไม่ดีใช่ไหม ห้ามใจตัวเองไม่ทัน
Chun mun mai dee chai mai hahm jai dtua eng mai tun
I’m no good, right? I couldn’t stop my own heart in time
จะไปพูดกับใครให้รู้ความจริงอย่างไร
Ja bpai poot gup krai hai roo kwahm jing yahng rai
How will I tell anyone the truth?
วันนี้ทั้งหมดของหัวใจ เจ้าของนั้นคือเธอ
Wun nee tung mot kaung hua jai jao kaung nun keu tur
Today my entire heart belongs to you

อยากสั่งตัวเองให้มันไม่รัก แต่เจ็บทีไรเธอทำให้ฉันอดใจไม่ไหว
Yahk sung dtua eng hai mun mai ruk dtae jept tee rai tur tum hai chun ot jai mai wai
I want to order myself not to love you, but it hurts every time, you make me unable to control my heart
จะให้บอกได้ยังไง ว่าไม่มีใจให้เธอ
Ja hai bauk dai yung ngai wah mai mee jai hai tur
How could I tell you that I don’t have feelings for you?

(*,**)

วันนี้ทั้งหมดของหัวใจ เจ้าของนั้นคือเธอ
Wun nee tung mot kaung hua jai jao kaung nun keu tur
Today my entire heart belongs to you

   

เนื้อร้อง : สุรักษ์ สุขเสวี
ทำนอง : วรฤทธิ์ เล่ห์วิสุทธิ์
เรียบเรียง : วรฤทธิ์ เล่ห์วิสุทธิ์