Mild

All posts tagged Mild

Title: โสดทัศนศึกษา / Soht Tutsanaseuksah (Field Trip for Single People)
Artist: Wan Thanakrit (ว่าน ธนกฤต) ft. Mild
Album: [Single]
Year:

ฉันก็ไม่เข้าใจว่าทำไมดูหนังคนเดียว ใครก็มองว่าฉันนั้นแปลก
Chun gor mai kao jai wah tummai doo nung kon diao krai gor maung wah chun nun bplaek
I don’t understand why people look at me strangely for watching a movie by myself
ไม่เข้าใจว่าที่เดินไปไหนคนเดียว ใครก็มองว่าฉันนั้นแหก
Mai kao jai wah tee dern bpai nai kon diao krai gor maung wah chun nun haek
I don’t understand why people look at me weirdly for walking alone

ที่ทำอะไรคนเดียว ไปมัลดีฟส์คนเดียว เที่ยวทะเลคนเดียวแล้วไง
Tee tum arai kon diao bpai maldives kon diao tiao talay kon diao laeo ngai
I do things by myself; I go to the Maldives alone, I go to the beach alone, so what?
ก็เพราะฉันเป็นสุขอย่างเงี้ย ชีวิตดี๊ดี ไม่ต้องข้องเกี่ยวกับใคร
Gor pror chun bpen sook yahng ngia cheewit dee dee mai dtaung kaung giao gup krai
Because I’m happy like this, life is good, there’s no need to get involved with anyone else

(*) ก็แค่ฉันไม่อยากจะทำให้ใครลำบากหัวใจ อาจจะเหงาไปบ้าง ฉันว่าไม่เป็นไร
Gor kae chun mai yahk ja tum hai krai lumbahk hua jai aht ja ngao bpai bahng chun wah mai bpen rai
I just don’t want to bother anyone, it might be lonely, but I think it’s fine

(**) อยู่อย่างนี้ก็ดีอยู่แล้วก็เพียงพอแล้วไม่เคยต้องการอะไร
Yoo yahng nee gor dee yoo laeo gor piang por laeo mai koey dtaung gahn arai
Living like this is good, it’s just right, I never need anything else
คิดว่าดีกว่ารักแล้วต้องเจ็บช้ำเพราะคนไม่จริงใจ
Kit wah dee gwah ruk laeo dtaung jep chum pror kon mai jing jai
I think it’s better than loving and getting hurt because someone wasn’t sincere

(***) ฉันเคยผ่านมาแล้วไม่เอาอีกแล้วกับความเสียใจ
Chun koey pahn mah laeo mai ao eek laeo gup kwahm sia jai
I’ve experienced it before and I don’t want to deal with the sadness again
ทุ่มเทเพื่ออะไร เมื่อสุดท้ายต้องมาช้ำใจคนเดียว
Toom tay peua arai meua soot tai dtaung mah chum jai kon diao
Why devote yourself when in the end you must be hurt and alone?

ผิดตรงไหนที่ไม่มีใครรัก ผิดตรงไหนที่ไม่มีใครแคร์
Pit dtrong nai tee mai mee krai ruk pit dtrong nai tee mai mee krai care
Where’s the problem with not having a lover? Where’s the problem with not having someone who cares?
ผิดตรงไหนที่ไม่มีใครเหลียวแล แค่ไม่ต้องไปแชร์ใจให้ใครจับจอง
Pit dtrong nai tee mai mee krai liao lae kae mai dtaung bpai chare jai hai krai jup jaung
Where’s the problem with not having anyone looking after me? I just don’t want to go and share my heart, letting someone else claim it
ด้วยคำว่าเป็นเพื่อนกันนะ เป็นพี่ชายได้ปะ เป็นเพื่อนกันไม่ดียังไง
Duay kumw ah bpen peuan gun na bpen pee chai dai bpa bpen peuan gun mai dee yung ngai
With the words “We’re just friends” or “You’re like a brother to me,” being friends isn’t so great
ถ้าจีบแล้วไม่ได้ดูแลหัวใจ ก็ไม่รู้ว่าจะทำทำไม
Tah jeep laeo mai dai doo lae hua jai gor mai roo wah ja tum tummai
If I flirt and they won’t take care of my heart, I don’t know why I’d do it

(*,**,***,**,***)

อยู่อย่างนี้ก็ดีอยู่แล้วก็เพียงพอแล้วไม่เคยต้องการใคร
Yoo yahng nee gor dee yoo laeo gor piang por laeo mai koey dtaung gahn krai
Living like this is good, it’s just right, I never need anyone else
ฉันว่ามันก็ดีกว่า รักบางทีไม่เห็นค่าเสียน้ำตาให้คนไม่จริงใจ
Chun wah mun gor dee gwah ruk bahng tee mai hen kah sia num dtah hai kon mai jing jai
I think it’s better, sometimes I don’t see the value in love, you waste tears over someone who wasn’t sincere

ฉันเคยผ่านมาแล้วไม่เอาอีกแล้วกับความเสียใจ
Chun koey pahn mah laeo mai ao eek laeo gup kwahm sia jai
I’ve already experienced it and don’t want to deal with the sadness again
บอกตัวเองว่ามันก็แค่เหงา มันก็แค่เปลี่ยว มีตัวคนเดียว มันจะเท่าไหร่
Bauk dtua eng wah mun gor kae ngao mun gor kae bpliao mee dtua kon diao mun ja tao rai
I tell myself that it’s just lonely, it’s just lonesome, I have myself, for what it’s worth
เมื่อสุดท้ายต้องมาช้ำใจคนเดียว
Meua soot tai dtuang mah chum jai kon diao
When in the end, I must be hurt alone

บอกตัวเองว่าถ้ารักแล้วต้องสุข แต่ถ้าทุกข์มันไม่ใช่
Bauk dtua eng wah tah ruk laeo dtaung sook dtae tah took mun mai chai
I tell myself that if I love, it must be happy, but if there’s suffering, then no way
กลับมารักตัวเองก่อนไหม ง่ายดี
Glup mah ruk dtua eng gaun mai ngai dee
I’ll go back to loving myself, it’s simple

บอกตัวเองว่าถ้ารักแล้วต้องสุข แต่ถ้าทุกข์มันไม่ใช่
Bauk dtua eng wah tah ruk laeo dtaung sook dtae tah took mun mai chai
I tell myself that if I love, it must be happy, but if there’s suffering, then no way
กลับมารักตัวเองก่อนไหม ง่ายดี
Glup mah ruk dtua eng gaun mai ngai dee
I’ll go back to loving myself, it’s simple

   

เนื้อร้อง : MILDVOCALIST
ทำนอง : MILDVOCALIST
เรียบเรียง : Mild
Produced by TAOMILD

Title: Over
Artist: Mild
Album: [Single]
Year: 2018

(*) นับตั้งแต่วันนั้น ที่สองเราต้องจากลา
Nup dtung dtae wun nun tee saung rao dtaung jahk lah
Since that day that the two of us had to say good-bye
ภาพความหลังยังทำให้มีน้ำตา ยังจดยังจำฝังใจ
Pahp kwahm lung yung tum hai mee num dtah yung jot yung jum fung jai
The images of the past still bring me to tears, I still remember, it’s imprinted in my heart
นับตั้งแต่วันนี้ รู้ดีใจเธอเปลี่ยนไป
Nup dtung dtae wun nee roo dee jai tur bplian bpai
Starting from today, I know full well your heart has changed
แต่ใจฉันจะนานแสนนานเท่าไร ไม่เปลี่ยนแปลง
Dtae jai chun ja nahn saen nahn toa rai mai bplian bplaeng
But my heart, however long it’s been, hasn’t

(**) ยังคงคิดถึงเธอเหมือนวันก่อน วันที่สองเราเคยรักกัน
Yung kong kit teung tur meuan wun gaun wun tee saung rao koey ruk gun
I still miss you like the days before, when the two of us once loved each other
วันที่เรานั้นเคยผูกพัน มันช่างมีความหมาย
Wun tee rao nun koey pook pun mun chahng mee kwahmmai
The days we once were in a relationship were so meaningful
ยังคงคิดถึงเธอไม่เคยเปลี่ยน และยังรักเธอหมดหัวใจ
Yung kong kit teung tur mai koey bplian lae yung ruk tur mot jai
I still miss you, that has never changed, and I still love you with all my heart
เพราะว่าฉันไม่อาจรักใครได้นอกจากเธอ
Pror wah chun mai aht ruk krai dai nauk jahk tur
Because I can’t love anyone except you

(**,*)

เก็บเอาไว้ในใจที่ฉันมีเธอ
Gep ao wai nai jai tee chun mee tur
I keep it in my heart that I have you
อยากให้รู้ว่ายังรักเธออยู่ ตลอดไป
Yahk hai roo wah yung ruk tur yoo dtalaut bpai
I want you to know that I still love you forever

   

เนื้อร้อง : TAOMILD
ทำนอง : TAOMILD
เรียบเรียง : TAOMILD
Produced by TAOMILD

Title: ดีต่อใจ / Dee Dtor Jai (Good For the Heart)
English Title: “To Get Her”
Artist: Mild
Album: [Single]
Year: 2018

(*) ตื่นนอนแล้วมีคนเคียงข้างกาย
Dteun naun laeo mee kon kiang kahng gai
Waking up and having someone beside me
ไม่ต้องเหงาและเดียวดาย
Mai dtaung ngao lae diao dai
There’s no need to be lonely and alone
ไม่ต้องหนาวเหมือนทุกที
Mai dtaung nao meuan took tee
There’s no need to be cold like every other time
มันคงจะดีต่อหัวใจ
Mun kong ja dee dtor jai
It’s good for the heart
ตื่นนอนแล้วมีคนเคียงข้างกัน
Dteun naun laeo mee kon kiang kahng gun
Waking up and having someone beside me
ให้เค้าอิจฉาทุกๆวัน
Hai kao itchah took took wun
Making everyone else jealous every day
เธอคนนั้นอยู่หนใด
Tur kon nun yoo hon dai
Where are you?
แล้วเมื่อไหร่ ที่ฉันจะพบเธอซักที
Laeo meua rai tee chun ja pob tur suk tee
And when will we finally meet?

ทุกๆสิ่งเกิดมาย่อมมีของที่คู่กัน
Took took sing gert mah yaum mee kaung tee koo gun
Everything born is likely to have a partner
ไม่ว่าจะเขาไม่ว่าจะคุณไม่ว่าผมหรือว่ามัน
Mai wah ja kao mai wah ja koon mai wah pom reu wah mun
No matter if it’s them, no matter if it’s you, no matter if it’s me, or whatever
ก็อยากจะรู้เหลือเกินว่า Why I’m just the only one
Gor yahk ja roo leua gern wah why I’m just the only one
So I want to know so badly why I’m just the only one
ที่จะมีแฟนซักทีต้องครั้งละ 3-4,000
Tee ja mee faen suk tee dtaung krung la sahm see pun
To finally have a girlfriend costs 3-4,000 a time
อยากจะชวนไปเดินดูพระอาทิตย์ตกดิน
Yahk ja chuan bpai dern doo pra ahtit dtok din
I want to invite someone out to go walking and watch the sun set
ก่อนจะกลับเข้าบ้านแล้วช่วยกันทำอะไรกิน
Gaun ja glup kao bahn laeo chuay gun tum arai gin
Before going back home, we help each other make something to eat
จิบไวน์กันเบาๆจ้องตากันให้ฟิน
Jip wine gun bao bao jaung dtah gun hai fin
Gently sipping wine, staring into each other’s eyes
ก่อนจะบรรเลงเพลงรักบนชุดเครื่องนอนซาติน
Gaun ja bunleng pleng ruk bon choot kreuang naun chah dtin
Before playing a love song on the satin sheets

(**) OH…Please
Oh, please
โปรดส่งใครมารักฉันทีได้มั๊ย
Bproht song krai mah ruk chun tee dai mai
Please send someone to love me
สักคนที่เป็นดั่งแสงตะวันในใจ
Suk kon tee bpen dung saeng dtawun nai jai
Someone who is like the sunlight in my heart
อาจจะฟังดูเชย
Aht ja fung doo choey
I might seem like a simpleton
But baby i don’t lie don’t lie
But, baby, I don’t lie, don’t lie

(*)

ใครยังโสดอยู่ช่วยส่งเสียง 1 ที
Krai yung soht yoo chuay song siang neung tee
Whoever’s still single, give me a shout
ต้องการคนธรรมดาแต่ว่าจิตใจดี
Dtaung gahn kon tummadah dtae wah jit jai dee
I want someone who’s average but has a good heart
รักสัตว์รักโลกและชอบดูแลสตรี
Ruk sut ruk lohk lae chaup doo lae sadtree
Who loves animals, loves the world, and likes taking care of her womanly duties
I said I L O V E U
I said I L O V E U
นักรักตัวจริงแต่ติดที่ไม่มีคู่
Nuk ruk dtua jing dtae dtit tee mai mee koo
I’m a professional lover, but I’m stuck at the fact that I don’t have a partner
น้องคนนั้นว่างรึป่าวมาลองคบกันมั้ยเดี๋ยวจะรู้
Naung kon nun wahng reu bpao mah laung kop gun mai diao ja roo
Hey you over there, are you free? Come try dating me and you’ll know
ให้มีตัวเล็กด้วยกันรับรองว่าน่าเอ็นดู
Hai mee dtua lek duay gun rup raung wah nah en doo
Have a little one with me and I guarantee it’ll be lovely

(**,*)
ที่จะได้มีคนคอยห่วงใย ให้ดีต่อใจ เหมือนคนอื่น
Tee ja dai mee kon koy huang yai hai dee dtor jai meuan kon eun
To be able to have someone who worries about me, to be good for my heart like everyone else
ไม่อยากยืนเหงาเรื่อยไป แล้วเมื่อไหร่ที่จะได้พบเธอซักที
Mai yahk yeun ngao reuay bpai laeo meua rai tee ja dai pob tur suk tee
I don’t want to continue to stand lonely, when will I finally meet you?

   

เนื้อร้อง : MILDVOCALIST , ศุภโชค เชื้อเมืองพาน
ทำนอง : MILDVOCALIST , ศุภโชค เชื้อเมืองพาน
เรียบเรียง : Mild
Produced by TAOMILD

Title: Let’s Go
Artist: Leo Lemix (Pex Zeal, Ink Waruntorn, Room39, Na Polycat, Mild vocalist, Singto Numchok)
Album: [Single]
Year: 2018

Why are you sad when your heart’s still beating?
Why are you lonely when your heart is still red?
If you want to shout, let it out, if your life needs color
If you want to shout, let it out, let the excitement start at you and me
Let the lights combine with our hearts

(*) If not tonight, then when?
If not tonight, then which night?
And not just you, not just me
We still have those people waiting for us to go
Let the days be only a dream
Come run a long distance with us tonight

Why be bashful when your heart has needs?
Why over-think things when there’s so many people ready to go with you?
If you want to shout, let it out, if your life needs color
If you want to shout, let it out, let the excitement start at you and me

It’s getting late, let’s go, Friday night
What are you waiting for? Let’s go, flip flow, as we desire
Wherever you friends are, don’t say no
However much strength you have, get ready with us
We’ll finally clink our glasses together, tonight we must run, run, run
Let the lights combine with our hearts

(*)

There doesn’t have to be a reason, there doesn’t need to be an explanation
Just bring your heart, go!

   

เนื้อเพลง: ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
ทำนอง : ณฐพล ศรีจอมขวัญ/ ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
เรียบเรียง : ณฐพล ศรีจอมขวัญ
Mixed and Mastered by พีท ตันสกุล

Title: กรรมตามสนอง / Gum Dtahm Sanaung (What Goes Around, Comes Around)
Artist: Mild ft. the Rube
Album: OST ตี 3 อาฟเตอร์ช็อค / Dtee Sahm Aftershock
Year: 2018

จนวันนี้ฉันเสียใจ
Jon wun nee chun sia jai
Until today, I’m sad
ไม่รู้ว่าตอนนี้น้ำตาที่ไหลริน
Mai roo wah dtaun nee num dtah tee lai rin
I don’t know where the tears that are flowing now
ต้นเหตุมันมาจากไหน
Dton het mun mah jahk nai
Started from
อาจจะเพราะว่าวันนี้ฉันเองต้องเสียเธอไป
Aht ja pror wah wun nee chun eng dtaung sia tur bpai
it might be because today I must lose you
และเธอจะไม่มีวันกลับมา
Lae tur ja mai mee wun glup mah
And you’ll never come back

(*) ก็ในวันนั้นฉันเองที่เป็นที่คนทำร้ายเธอ
Gor nai wun nun chun eng tee bpen tee kon tum rai tur
That day, I was the one who was bad to you
ทำเธอเจ็บช้ำเสมอ
Tum tur jep chum samur
I always hurt you
ไม่เคยจะมองว่าเธอเป็นคนสำคัญ
Mai koey ja maung wah tur bpen kon sumkun
I never saw you as being someone important

(**) จนวันนี้ฉันเสียใจ
Jon wun nee chun sia jai
Until today, I’m sad
ไม่มีเธอแล้วอ้อนวอนแค่ไหน
Mai mee tur laeo aun waun kae nai
I don’t have you, no matter how much I beg
ไม่ว่าจะทำอย่างไรเธอก็ไม่มีวันย้อนคืน
Mai wah ja tum yahng rai tur gor mai mee wun yaun keun
No matter what I do, you’ll never return
จบลงตรงนี้สิ้นแรงขัดขืน
Jop long dtrong nee sin raeng kut keun
It ends right here, I don’t have the strength to resist
อยากจะย้อนเวลาจากตรงนี้
Yahk ja yaun welah jahk dtrong nee
I want to turn back time from this moment
กลับไปทำให้ดีให้รักของเราฟื้นคืน
Glup bpai tumhai dee hai ruk kaung rao feun keun
And go back and be good to you, to bring our love back to life

หากว่าในวันนั้นเมื่อฉันยังมีเธอข้างกาย
Hahk wah nai wun nun meua chun yun gmee tur kahng gai
If during those days that I still had you by my side
หากว่าฉันใส่ใจกว่านี้
Hahk wah chun sai jai gwah nee
If I had paid more attention
หากว่าฉันได้ดูแลรักเธอให้มากทุกนาที
Hahk wah chun dai doo lae ruk tur hai mahk took nahtee
If I had looked after you and loved you a lot at every moment
ในวันนี้ก็คงไม่มีน้ำตา
Nai wun nee gor kong mai mee num dtah
There probably wouldn’t be any tears today

(*,**)

ไม่มีเธอแล้วอ้อนวอนแค่ไหน
Mai mee tur laeo aun waun kae nai
I don’t have you, no matter how much I beg
ไม่ว่าจะทำอย่างไรเธอก็ไม่มีวันย้อนคืน
Mai wah ja tum yahng rai tur gor mai mee wun yaun keun
No matter what I do, you’ll never return
จบลงตรงนี้สิ้นแรงขัดขืน
Jop long dtrong nee sin raeng kut keun
It ends right here, I don’t have the strength to resist
อยากจะย้อนเวลาจากตรงนี้
Yahk ja yaun welah jahk dtrong nee
I want to turn back time from this moment
กลับไปเป็นคนเดิมที่แสนดี
Glup bpai bpen kon derm tee saen dee
And go back to be a wonderful person
อยากทำให้รักที่ดีของเราฟื้นคืน
Yahk tum hai ruk tee dee kaung rao feun keun
I want to bring our wonderful love back to life

   

Lyrics : MILDVOCALIST
Music : MILDVOCALIST
Arranged : Mild
Produced : Mild, TaoMild
Mix : รวินทร์ สามะสุทธิ
Mastering : ธนณัฏฐ์ พีรญากังวานไกล

Title: Together
Artist: 9Producers (Buddha Bless, Dajim, Jazz SPKK, Pok Mindset, Pay Mild, Day Thaitanium, Botcash Boomboomcash)
Album: Promoting Show Me the Money (SMTM) Thailand
Year: 2018

Thailand represent show me the money S M T M

yeah…yeah…. ah ah ah ….รวย Buddha Bless hot แรงอย่างกับไฟ
Ruay buddha bless hot raeng yahng gup fai
Rich, Buddha Bless, so hot like a fire
สิบกว่าปีที่พ่น rhyme ใส่ไมค์ ออกมาอาละวาดโหวกเหวกโวยวาย
Sip gwah bpee tee pon rhyme sai mic auk mah ahlawaht wohk wek woy wai
We’ve been spitting rhymes on the mic for more than ten years, come on out, get crazy, and make some noise
ทำในสิ่งที่กูชอบไม่ได้ทำเอาใจใคร ทำเพราะรักไม่ได้อยากจะดัง แต่พอพวกกู rap มีคนมาให้ตังค์
Tum nai sing tee goo chaup mai dai tum ao jai krai tum pror ruk mai dai yahk ja dung dtae por puak goo rap mee kon mah hai dtung
We do the things we like, we don’t do it to please anyone else, we do it because we love it, we don’t want to be famous, but as soon as we rap, people give us money
Show me the money Thailand อยากให้พวกกูไปร้อง
Show me the money Thailand yahk hai puak goo bpai raung
Show me the money Thailand, want us to shout

กลั่นมาจากเลือด กลั่นมาจากใจ rap จากชีวิตจริงไม่ได้อิงนิยาย ประสบการณ์จริงไม่ได้จำเขามาขาย ขนาดเพลงรักกูยังพูดถึงความตาย
Glun mah jahk leuat glun mah jahk jai rap jahk cheewit jing mai dai ing niyai bprasopgahn jing mai dai jum kaomah kai kanaht pleng ruk goo yung poot teung kwahm dtai
Selected from blood, selected from spirit, rapping from real life, not relying on fairy tales, the experiences are real, they’re not thought up to sell like love songs, I’m still talking about death
เงินซื้อกูไม่ได้ถ้ามันไม่มากพอ อยากฟังใช่ไหมเตรียมควักเงินรอ
Ngern seu goo mai dai tah mun mai mahk por yahk fung chai mai dtriam kwuk ngern ror
Money can’t buy me if it’s not enough, you want to listen, don’t you? Get ready to dig out your money
Show me the money Thailand อยากให้พวกกูสนอง
Show me the money thailand yahk hai puak goo sanaung
Show me the money Thailand, want us to reply

Everybody in da house ลุกขึ้นมาละขยับละเขย่า
Everybody in da house look keun mah la kayup la kayao
Everybody in the house, get up and move
มาโยกย้ายกันให้สะเด่าสนุกกันเถอะละทิ้งความเศร้า
Mah yohk yai gun hai sadao sanook gun tur a la ting kwahm sao
Come shake it, wiggle, have fun, leave behind all your sadness
ความฝันมีไว้ให้ตามล่า มาคว้ามันให้อยู่ในมือดีกว่า
Kwahm fun mee wai hai dtahm lah mah kwah mun hai yoo nai meu dee gwah
Keep your dreams to follow, come and seize them in your grasp
ปล่อย flow มา show เยี่ยงหมาบ้า จัดเต็มจัดไปอ่ะจัดมา
Bploy flow mah show yiang mah bah jut dtem jut bpai a jut mah
Let it flow, come and show like a mad dog, get ready, get set, go

Hiphop Thailand มัน hardcore สู้เว้ยสู้โว้ยอย่ามาใจฝ่อ
Hiphop thailand mun hardcore soo woey soo woey yah mah jai for
Thai hiphop is hardcore, fight! fight! Don’t get disheartened
อ่อนแอก็แพ้ไปไม่ไหวก็เจอตอ.เต็มที่ทุกคนใส่ไปให้เต็มข้อ มุ่งมั่นตั้งใจและทำให้เต็มที่ จับมันให้อยู่มือโอกาสอยู่ที่นี่ เงินทองตั้งมากมายใครก็ party
Aun ae gor pae bpai mai wai gor jur dtor dtem tee took kon sai bpai hai dtemkor moong mun dtung jai lae tum hai dtem tee jup mun hai yoo meu ohgaht yoo tee nee ngern taung dtung mahk mai krai gor party
The weak lose, if you can’t, you won’t make it, everyone here fills every condition, focused on their intentions and fulfilling them, seize this opportunity you’ve been given, so much money, everybody party
show me show me show me the money
Show me, show me, show me the money

Cause I just spent the money like บินยัง first class flight
Cause I just spent the money like bin yung first class flight
Cause I just spent the money like I’m still on a first class flight
Chandon, Perignon flow all night
Chandon, Perignon, flow all night
Bang all night, Ball all night
Bang all night, ball all night
I got swag, get in the club no ID ยังสบาย
I got swag get in the club no ID yung sabai
I got swag, get in the club, no ID? It’s still cool
I’m so fresh and so fly this is MVL run the rap game ‘til I die
I’m so fresh and so fly, this is MVL, run the rap game till I die

It’s your boy mindset
It’s your boy mindset
มึงไม่ต้อง งง imma do my best
Meung mai dtaung ngong I’ma do my best
You don’t have to be confused, I’m going to do my best
Shut wanna be เอาอีกทีนะ yeah
Shut wanna be ao eek tee na yeah
Shutting down wannabes, bringing it again, yeah
พวกกูนะของจริง bling จริง okay
Puak goo na kaung jing bling jing okay
We’re genuine, real bling, okay
Let it go เดี๋ยวมึงโดน blah blah
Let it go diao meung dohn blah blah
Let it go, or you’ll be hit, blah blah
ซ่าเดี๋ยวมึงโดน กูฆ่า ฆ่า ฆ่า
Sah diao meung dohn goo kah kah kah
If you show off, pretty soon I’ll kill, kill, kill you
ถ้าคนมันรวยจริงมีจริงเค้าไม่บอก
Tah kon mun ruay jing mee jing kao mai bauk
If someone’s really rich, they don’t tell
ส่วนไอ้พวกกระจอก อย่ามาซ่า ซ่า ซ่า now what
As for those inferior, don’t come showing off, showing off, showing off, now what?

กูคือการเปลี่ยนแปลง damage กูโคตรจะแรง คือดาบที่พร้อมจะวาดฟาดฟันทิ่มแทง
Goo keu gahn bplian bplaeng damage goo koht ja raeng keu dahp tee praum ja waht faht fun tim taeng
I’m change, my damage is f*cking fierce, I’m a sword that’s ready to strike and stab
กูคือคลื่นลูกใหม่ถ้าใครที่กล้าเข้ามาท้าทายระวังจะโดนจะพังทลายเพราะมันจะเจอชุดใหญ่
Goo keu kleun look mai tah krai tee glah kao mah tah tai rawung ja dohn ja pung talai pror mun ja jur choot yai
I’m the new wave, if anyone dares comes and shows me attitude, be careful, you’ll be destroyed because you’re going to face the big guy
กูน่ะภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทย I’m gonna show what we do to the people worldwide
Goo na poom jai tee gert bpen kon thai I’m gonna show what we do to the people worldwide
I’m proud to be born Thai, I’m going to show what we do to the people worldwide
จะเป็นพายุหรือใต้ฝุ่นก็เข้ามากูจะซัดมันให้ร่วงไม่ให้ทันได้สั่งลา
Ja bpen pahyoo reu dtai foon gor kao mah goo ja sut mun hai ruang mai hai tun dai sung lah
Be it a storm or a typhoon, bring it on, I’ll knock it down, I won’t give it the cance to say good-bye

Phenomenon dats me From underground degree Hiphop we hold da key 100% กูมี Sunnyday นั้นคือ da name
Phenomenon dats me from underground degree hiphop we hold da key 100% goo mee sunnyday nun keu da name
Phenomenon, that’s me, from the underground degree, hiphop, we hold the key, I have 100%, Sunny Day, that’s the name
มึงก็รู้ who run da game Show me da money man Bangkok city Thailand
Meung gor roo who run da game sho me da money man bangkok city thailand
You know who runs the game, show me the money, man, Bangkok city, Thailand
มึงก็รู้ ของจริง so stand stand stand stand stand stand stand ….what’s
Meung gor roo kaung jing so stand stand stand stand stand stand stand what’s
You know I’m genuine, so stand, stand, stand, stand, stand, stand, stand, what’s

S M T M …Show me the money

   

Lyric ► 9producers
Music ► Spyda Monkee

   

The reason my Buddha Bless boys came to Korea~ To film this MV and prepare for the Thai version of the Korean hiphop singing contest show, Show Me the Money~ I’m excited for it, even though I’m not familiar with the Korean version haha, because I’m proud of my boys getting to work with an international company, and because this is such a nice mix of all of Thailand’s greatest hiphop artists~ 😀 I hope they enjoyed their time here in Korea, and I hope this project brings them back here again often haha ^^

Title: ถอนหายใจ / Taun Hai Jai (Sigh)
Artist: Mild
Album: [Single]
Year: 2017

(*) ให้เธอลองถอนหายใจ ให้น้ำตารินไหลลงมา
Hai tur laung taun hai jai hai num dtah rin lai long mah
I want you to try sighing, to let the tears flow out
ปล่อยให้มันได้ล้างใจผ่านสองตา ให้เวลาทำหน้าที่ของมันไป
Bploy hai mun dai lahng jai pahn saung dtah hai welah tum nah tee kaung mun bpai
Let them wash your heart from your own two eyes, let time do its duty
ปล่อยให้หยดน้ำที่ล้นมาจากใจ ปล่อยมันเถอะหนาถ้ารับมันไม่ไหว
Bploy hai yot num tee lon mah jahk jai bploy mun tur nah tah rup mun mai wai
Let go of the tear drops that overflow from your heart, release it all if you can’t accept it
ต่อให้ปัญหาไม่ถูกแก้ไขไม่เป็นไร อย่างน้อยก็ทำให้ใจเธอเบา
Dtor hai bpunhah mai took gae kai mai bpen rai yahng noy gor tum hai jai tur bao
Even though there’s problems that haven’t been fixed, it’s okay, at least made you calm down

ผลการวิจัยชี้ชัดว่าถอนหายใจหนึ่งครั้งจะทำให้คุณอายุสั้น 7 นาที
Pon gahn wijai chee chut wah taun hai jai neung krung ja tum hai koon ahyoo sun jet nahtee
Research shows that sighing once will take seven minutes off your life
รู้อยู่แล้วก็ทำไม่เคยจะจำทำมันซ้ำทั้งปีทุกครั้งเวลาเป็นทุกข์
Roo yoo laeo gor tum mai koey ja jum tum mun sum tung bpee tung krung welah bpen took
You know this, but you act like you never remember, you do it over and over, all year, every time, it’s suffering
เวลาชีวิตมันเริ่มจะ appreciate อะไรไม่ค่อยจะได้
Welah cheewit mun rerm ja appreciate arai mai koy ja dai
When your life is starting to be unable to appreciate things
กับคนที่จีบกันมาเป็นปีแค่ยิ้มสักทีเธอยังไม่ให้
Gup kon tee jeep gu mah bpen bpee kae yim suk tee tur yung mai hai
With the person who has been flirting with you for years, yet you still haven’t given him even a smile
มันไม่มีหรอกความรักที่จริงอย่างในนิยาย
Mun mai mee rauk kwahm ruk tee jing yahng nai niyai
There’s no love in reality that’s like it is in fairytales
ขอ On the Rock แก้ว ดื่มให้วรรคที่ชิบ
Kor on the rock gaeo deum hai wuk tee chip
Order a glass on the rocks, drink it up

(**) ถ้าหากว่ารักมันทำให้เธอต้องเจ็บ รักมันทำให้เธอต้องปวดใจ
Tah hahk wah ruk mun tum hai tur dtaung jep ruk mun tum hai tur dtaung bpuat jai
If love hurt you, if love caused you pain
ไม่เป็นไรใครก็เป็นทั้งนั้น
Mai bpen rai krai gor bpen tung nun
It’s okay, it happens to everyone
ถ้าหากวันนี้เธอต้องล้มลงอีก น้ำตาไม่มีจะบีบ
Tah hahk wun nee tur dtaung lom long eek num dtah mai mee ja beep
If you must fall down again today, you won’t have any tears to squeeze out
ไม่เป็นไรใครก็เป็นทั้งนั้น
Mai bpen rai krai gor bpen tung nun
It’s okay, it happens to everyone
ถ้าอยากจะ drink ก็ drink ซักคืนคงจะไม่เป็นไร
Tah yahk ja drink gor drink suk keun kong ja mai bpen rai
If you want to drink, then drink, it’s okay for just one night
ให้ใจที่มันได้หนักเกินไปลึกผ่อนได้คลายได้ say goodbye อะไรที่มันช้ำๆ
Hai jai tee mun dai nuk gern bpai leuk paun dai klai dai say goodbye arai tee mun chum chum
Let your heart that has taken too much deep down be able to relax, say goodbye to everything that hurts you
ไม่เป็นไรนะ เธอจะมีฉัน เธอมีฉัน
Mai bpen rai na tur ja mee chun tur mee chun
It’s okay, you’ll have me, you have me

(*,**,*)

ไม่เป็นไรหรอกแค่ถอนหายใจ
Mai bpen rai rauk kae taun hai jai
It’s okay, just sigh
ไม่เป็นไรหรอกแค่มีน้ำตา
Mai bpen rai rauk kae mee num dtah
It’s okay, just cry
คงสักวันเธอจะยืนขึ้นมา
Kong suk wun tur ja yeun keun mah
Some day, you’ll stand up again
ทนให้ไหวแค่ถอนหายใจ
Ton hai wai kae taun hai jai
You can take it, just sigh

   

เนื้อร้อง : MILDVOCALIST
ทำนอง : MILDVOCALIST
เรียบเรียง : Mild
Produced by TAOMILD

Title: ปากแข็ง / Bpahk Kaeng (Stubborn)
English Title: “Just in My Mind”
Artist: Mild
Album: OST Slam Dance ทุ่มฝันสนั่นฟลอร์ / Slam Dance Toom Fun Sanun Floor
Year: 2017

เกลียดหัวใจตัวเอง ที่รักเธอเกินไป และแม้นานเพียงใด ไม่เคยจะน้อยลง
Gliet hua jai dtua eng tee ruk tur gern bpai lae mae nahn piang dai mai koey ja noy long
I hate my heart for loving you too much, and no matter how long it’s been, it never lessens
นั่งเขียนลงกระดาษ อย่างตั้งใจบรรจง ด้วยหัวใจปลดปลง เขาคงไม่รักเรา
Nung kian long gradaht yahng dtung jai bunjong duay hua jai bplot bplong kao kong mai ruk rao
I sit writing on a piece of paper very carefully with my heart that’s passing away; she doesn’t love me

(*) เก็บไว้ กดเอาไว้ ห้ามเอาไว้ ไม่ให้ใครได้รู้ความจริง
Gep wai got o wai hahm ao wai mai hai krai dai roo kwahm jing
I keep it in, press it down, forbid myself, I don’t let anyone know the truth
ว่าเธอคือทุกทุกสิ่ง และแสดงให้เธอเข้าใจว่า
Wah tur keu took took sing lae sadaeng hai tur kao jai wai
That you are my everything, and I act up to get you to understand that

(**) ฉัน ไม่ได้รักเธอ ฉันไม่ได้อยากเจอ ไม่ต้องการให้เธอสนใจ
Chun mai dai ruk tur chun mai dai yahk jur mai dtaung gahn hai tur son jai
I don’t love you, I don’t want to see you, I don’t need you to pay attention to me
และฉัน จะบอกให้เธอเข้าใจ แม้ฉันไม่มีใคร ใจฉันทนได้ แต่จะไม่ยอมให้เธอรู้ว่าหัวใจรักเธอ
Lae chun ja bauk hai tur kao jai mae chun mai mee krai jai chun ton dai dtae ja mai yaum hai tur roo wah hua jai ruk tur
And I’ll tell you and get you to understand that even though I don’t have anyone else, my heart can take it, but I refuse to let you know that my heart loves you

แกล้งทำเป็นไม่มอง ทำเป็นไม่สน เหมือนว่าฉันไม่แคร์อะไร
Glaeng tum bpen mai maung tum bpen mai son meuan wah chun mai care arai
I pretend like I’m not looking, I act like I’m not interested, like I don’t care
คิดทั้งที่คิดว่าที่แท้แล้วฉันนั้น ooh รักเธอจะตาย
Kit tung tee kit wah tee tae laeo chun nun oh ruk tur ja dtai
Think, even though I think that, in reality, I, oh, love you to death
No no no คงไม่มีวันให้เธอรู้ ว่า U U U คือลมหายใจ
No no no kong mai mee wun hai tur roo wah you you you keu lom hai jai
No no no, I’ll never let you know that you you you are my breath
ต้องเก็บไว้มิด ไม่เดินเข้าไปใกล้ชิด เดี๋ยวเธอจะรู้ว่าฉันคิดอะไร
Dtaung gep wai mit mai dern kao bpai glai chit diao tur ja roo wah chun kit arai
I must keep it hidden, I won’t walk up near you, or pretty soon you’ll know that I’m feeling something
ต้องซ่อนเอาไว้อย่างนั้น ความในใจของฉัน just in my mind
Dtaung saun ao wai yahng nun kwahm nai jai kaung chun just in my mind
I must hide it like that, the things in my heart, just in my mind

(*,**,**,**)

   

นักร้อง วง Mild
คำร้อง/ทำนอง MILDVOCALIST
เรียบเรียง Mild

Title: I Got You
Artist: Mild
Album: [Single]
Year: 2017

Yeah, Love you all the way, love you every day, no matter what season, baby, yeah!

Oh baby summer หน้าร้อนฉันก็เคยรุ่มร้อนใจที่เห็นว่ามีใครๆเค้าชวนกันไปหาดทรายทะเล
Oh baby summer nah raun chun gor koey roonr aun jai tee hen wah mee krai krai kao chuan gun bpai haht sai talay
Oh baby, summer, summer, I was once anxious to see everyone was inviting each other to go to the beach

Oh babe it’s winter หน้าหนาวฉันก็เคยไม่โอเคที่เห็นว่าเขาซารางเฮ Love you always บอกตรงตรงอิจฉา
Oh babe it’s winter nah nao chun gor koey mai okay tee hen wah kao saranghae love you always bauk dtrong dtrong itchah
Oh, babe, it’s winter, winter, I used to not be okay seeing them say saranghae, love you always, honesty, I was jealous

(*) Oh babe it’s raining มาวันนี้หยาดฝนโปรยปราย
Oh babe it’s raining mah wun nee yaht fon bproy bprai
Oh, babe, it’s raining, today raindrops are sprinkling down
Oh babe you’re coming มาเปลี่ยนใจให้ฉันไม่ต้องเดียวดาย
Oh babe you’re coming mah bplian jai hai chun mai dtaung diao dai
Oh, baby, you’re coming, coming to change my heart so I won’t have to be lonely

(**) แค่มีเธอ แค่มีเธอ แค่มีเธอ อยู่กับฉันฤดูกาลใดก็ไม่สำคัญ ทุกวันไม่เคยเหงาใจ
Kae mee tur kae mee tur kae mee tur yoo gup chun redoo gahn dai gor mai sumkun took wun mai koey ngao jai
Just having you, just having you, just having you with me, no matter what the season is, it’s not important, I’m never lonely every day
แค่มีเธอแค่มีเธอแค่มีเธอข้างกายไม่ต้องสนใจใครแค่ให้เธอมั่นใจว่าฉันจะไม่มีใครนอกจากเธอ
Kae mee tur kae mee tur kae mee tur kahng gai mai dtaung son jai krai kae hai tur mun jai wah chun ja mai mee krai nauk jahk tur
Just having you, just having you, just having you at my side, there’s no need to pay attention to anyone else, I just want you to be certain that I won’t have anyone else except you

ปวดใจจริงๆเมื่อฝนมันตกแล้วเห็นว่าเค้ากางร่มคู่กัน
Bpuat jai jing jing meua fon mun dtok laeo hen wah kao gahng rom koo gun
It really breaks my heart when it rains and I see all these couples sharing umbrellas
หนาวเมื่อไหร่ก็ซบตรงไหล่แล้วเขาก็กอดกันร้อนก็ปิดประตูเปิดแอร์แล้ว…กัน มันส์ส์!
Nao meua rai gor sop dtrong lai laeo kao gor gaut gun raun gor bpit bpradtoo bpert air laeo gun mun
Whenever it’s cold, snuggle into each other’s shoulders and hug each other, whenever it’s hit, close the door and turn on the air conditioner, awesome!
Hello ผมยังอยู่ตรงนี้
Hello pom yung yoo dtrong nee
Hello, I’m still right here
hello single and so easy
Hello, single and so easy
hello รับผมไปทีรักนะคนดีรักทีไม่มีพิษภัย
Hello rup pom bpai tee ruk na kon dee ruk tee mai mee pit pai
Hello, take me, sweetie, darling, it’s a love without danger

(*,**)

ไม่ว่าจะหน้าฝนหน้าร้อนหน้าหนาวแค่มีเธอมันก็คงไม่เหงา yeah!
Mai wah ja nah fon nah raun nah nao kae mee tur mun gor kong mai ngao yeah
No matter if it’s rainy season, summer, or winter, if I just have you, I won’t be lonely, yeah!

   

เนื้อร้อง : MILDVOCALIST
ทำนอง : MILDVOCALIST
เรียบเรียง : TAOMILD & Mild
Produced by TAOMILD

   
Your average “I’m happy just having you” song, Mild style, with a nice video documenting their travels through Europe. Not sure if this was written for a single person in particular, or perhaps it’s more of a thank you for the fans supporting them all over the world.

Title: ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป / Kor Bpen Kah Raung Prabaht Took Chaht Bpai (May I Be His Loyal Subject in Each Life)
Artist: Mildvocalist
Album: Song for H.M. the King
Year: 2016

เมื่อยังเด็กยังเล็กนัก ลูกได้ฟังเรื่องตำนาน กล่าวขานถึงเทวดาที่อยู่บนดิน
Meua yung dek yung lek nuk look dai fung reuang dtum nahn glao kahn teung taywadah tee yoo bon din
When I was still a young child, I always heard stories about a god who was born on earth
ไม่ได้มีร่างสูงใหญ่ ไม่มีปีกจะโผบิน แต่ได้สร้างแผ่นดินผืนนี้ที่ชื่อว่าประเทศไทย
Mai dai mee rahng soong yai mai mee bpeek ja ph bin dtae dai sahng paen din peun nee tee cheu wah bpratayt thai
He wasn’t enormous, he didn’t have wings to fly, but he created this nation called Thailand
ให้พวกเรามีพอกิน ให้บนดินมีต้นไม้ ให้มีสายน้ำไหลชะโลมลงอาบแผ่นดิน
Hai puak rao mee por gin hai bon din mee dton mai hai mee sai num lai cha lohm long ahp paen din
Giving us enough to eat, giving our land trees, making the river flow throughout the nation
ให้บนฟ้ามีฝนตก ชื่นช่ำใจจนไหลริน ออกจากตาด้วยความตื้นตันของคนไทย
Hai bon fah mee fon dtok cheun chum jai jon lai rin auk jahk dtah duay kwahm dteun dtun kaung kon thai
He made the sky have rain, we were so pleased, tears of gratefulness flowed from the eyes of Thai people

(*) ด้วยจิตใจอันภักดีในบารมีที่ยิ่งใหญ่ อยากจะทำให้พ่อภูมิใจสักครั้ง ด้วยสรรพเสียงที่ร้อยเรียงเพียงให้พ่อนั้นได้ฟัง ว่าลูกพ่อยังอยู่ดี
Duay jit jai un puk dee nai bahn mee tee ying yai yahk ja tum hai por poom jai suk krung duay sup siang tee roy riang piang hai por nun dai fung wah look por yung yoo dee
With a loyal heart in His grand prestige, I want to make our Father proud with the music I composed for Him to hear that His children are still living well

(**) จะขอมอบลมหายใจจากวันนี้และตลอดไปชั่วกาล เพื่อป่าวร้องก้องไกลใช้ใจขับขานว่าลูกได้เกิดในรัชกาลของพระองค์
Ja kor maup lom hai jai jahk wun nee lae dtalaut bpai chua gahn peua bpao raung gaung glai chai jai kup kahn wah lookd ai gert nai rachagahn kaung pra ong
I want to give my breath, from now until forever, to proclaim far and wide, I’ll use my heart to sing that I was born under the reign of His Majesty

(*,**)

เพื่อให้ลูกหลานไทยได้สืบสานตามรอยเบื้องพระบาทองค์ภูมิพล
Peua hai look lahn thai dai seup sahn dtahm roy beuang prabaht ong bhumibol
So future Thai generations can continue following in the footsteps of His Majesty King Bhumibol
อยากจะขอน้อมใจลงกราบกรานขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป
Yahk ja kor naum jai long grahp grahn kor bpen kah raung prabaht took chaht bpai
I want to bow down and prostrate, may I be His loyal subject in each life

   
เนื้อร้อง: บดินทร์ เจริญราษฎร์ (MILDVOCALIST)
ทำนอง: บดินทร์ เจริญราษฎร์ (MILDVOCALIST)
เรียบเรียง: บดินทร์ เจริญราษฎร์ (MILDVOCALIST)
Producer: บดินทร์ เจริญราษฎร์ (MILDVOCALIST), HOH MUSIC PRODUCTIONS
Co Producer: ศุภโชค เชื้อเมืองพาน, นิตยะ มณีวงค์
Piano, String นิตยะ มณีวงค์
Recording Engineer, Edit, Backing Vocal ศุภโชค เชื้อเมืองพาน
Mixdown เจน มโนภินิเวศ
Mastering ธนณัฏฐ์ พีรญากังวานไกล