Singto Numchok

All posts tagged Singto Numchok

Title: มันดีกว่าที่คิด / Mun Dee Gwah Tee Kit (Better Than I Thought)
Artist: Singto Numchok (สิงโต นำโชค)
Album: OST อกเกือบหักแอบรักคุณสามี / Auk Geuap Huk Aep Ruk Koon Samee
Year: 2020

(*) มันดีกว่าที่คิด มันดีต่อหัวใจ
Mun dee gwah tee kit mun dee dtor hua jai
It’s better than I thought, it’s good for my heart
เพราะเธอเลยใช่ไหม หัวใจเลยปั่นป่วน
Pror tur loey chai mai hu ajai loey bpun bpuan
It’s because of you that my heart is anxious, isn’t it?
เคยปิดมันเอาไว้ไม่ให้ใคร สุดท้ายใจก็รวน
Koey bpit mun ao wai mai hai krai soot tai jai gor ruan
I once closed it off and didn’t give it to anyone, but in the end, my heart fought back
ยิ้มเธอคอยมาป่วน จนต้องรักเพียงแค่เธอคนเดียว
Yim tur koy mah bpuan jon dtaung ruk piang kae tur kon diao
Your smile kept agitating me until I must love only you

ก่อนนั้นอยากใช้ชีวิตลำพัง ไม่ต้องฟัง ไม่ต้องห่วงไม่ต้องแคร์อะไร
Gaun nun yahk chai cheewit lumpung mai dtaung fung mai dtaung huang mai dtaung care arai
Before I wanted to live alone, I wouldn’t have to listen, wouldn’t have to worry, wouldn’t have to care about anything
ชีวิตสบายไม่มีใครก็ไม่ตาย
Cheewit sabai mai mee krai gor mai dtai
Living comfortably, I wouldn’t die without anyone
I Don’t Cry.ไม่มีใคร ก็ไม่มีภาระ
I don’t cry mai mee krai gor mai mee pahra
I don’t cry, without anyone, there’s no responsibility
ไม่ต้องจิ๊ไม่ต้องจ๊ะไม่ต้องมีนะครับ
Mai dtaung ji mai dtaung ja mai dtaung mee na krup
There’s no need to use “ji” or “ja” or “na krup”
จนวันนี้ได้รู้จักความรักก็เพราะเธอ
Jon wun nee dai roo juk kwahm ruk gor pror tur
Until today, I got to know love because of you

(*)

มีคนห่วงไยให้คอยคิดถึง เพิ่งรู้ว่ามันช่างดีแบบนี้
Mee kon huang yai hai koy kit teung perng roo wah mun chahng dee baep nee
I just realized it’s this nice having someone you care about and think about
Oh Baby,I love you คำนี้เพิ่งเข้าใจ
Oh baby, I love you kum nee perng kao jai
Oh, baby, I’ve just understood the words “I love you”
ถ้ารู้แบบนี้คงจะรักนานแล้ว คู่กันไม่แคล้วไม่ต้องเหงาตาย
Tah roo baep ne ekong ja ruk nahn laeo koo gun mai klaeo mai dtaung ngao dtai
If I had known it was like this, I’d have loved a long time ago, I wouldn’t have missed out on being lovers, there’s no need to be so lonely
เพิ่งรู้ว่าหัวใจต้องการแค่เพียงเธอ
Perng roo wah hua jai dtaung ghan kae piang tur
I’ve just realized my heart only needs you

(*)

ก็บอกไม่ถูกมันคือความรักใช่ไหม
Gor bauk mai took mun keu kwahm ruk chai mai
I can’t really explain it, that’s love, right?
แต่แบบว่าบอกไม่ได้แต่มันก็รู้สึกดี
Dtae baep wah bauk mai dai dtae mun gor roo seuk dee
It’s like I can’t describe it, but it feels good
บาทีก็ห่วงบางทีก็เศร้าบาทีก็เหงา
Bahng tee gor huang bahng tee gor sao bahng tee gor ngao
Sometimes I’m worried, sometimes I’m sad, sometimes I’m lonely
ภาพเธอคอยมาป่วนทำไงล่ะทีนี้
Pahp tur koy mah bpuan tum ngai la tee nee
Your image keeps making me anxious, what are you doing here?
เฮ้อ…แต่มันก็ดีกว่าหายใจทิ้งไปวันวัน
Hur dtae mun gor dee gwah hai jai ting bpai wun wun
Huh, but it’s better than throwing away my breath day by day
ให้ใจมันสั่นก็หวั่นหวั่น
Hai jai mun sun gor wun wun
You make my heart pound and shake
แต่มันก็ดีเหมือนกัน
Dtae mun gor dee meuan gun
But it’s all good

(*,*)

   

คำร้อง / ทำนอง / เรียบเรียง : เต็น ธีรภัค

Title: Second Chance
Artist: Singto Numchok (สิงโต นำโชค)
Album: OST Turn Left Turn Right สมองเลี้ยวซ้าย หัวใจเลี้ยวขวา
Year: 2020

ถ้าเธอยังไม่พร้อมรับโอกาสรักใครสักคนหนึ่ง
Tah tur yung mai praum rup ohgaht ruk krai suk neung
If you’re still not ready to accept the chance to love someone
ตรงนี้มีที่พักหลบภัยมีไวน์ให้เธอดื่ม
Dtrong nee mee tee puk lop pai mee wain hai tur deum
I have a place for you to curl up and wine for you to drink right here
พร้อมเมื่อไหร่ก็แวะมา
Praum meua rai gor wae mah
Whenever you’re ready, stop on in
หากวันไหนถ้าเธอผ่านก็เข้ามา
If any day you’re passing by

ชีวิตไม่ง่ายนัก หากต้องฝากรักไว้ที่คนอื่น
Cheewit mai ngai nuk hahk dtaung fahk ruk wai tee kon eun
Life really isn’t easy if we must entrust our love to someone else
แต่ก็ไม่ได้แย่นัก แค่ต้องพักใจไว้ครึ่งหนึ่ง
Dtae gor mai dai yae nuk kae dtaung puk jai wai kreung neung
But it’s not really difficult, we just have to give our hearts periodic rests
พร้อมค่อยลองอีกสักที
Praum koy laung eek suk tee
And keep trying again
อาจจะดีหรืออาจจะไม่ดี
Aht ja dee reu aht ja mai dee
It might be good, or it might be bad

(*) ลองสิลองเข้ามา ลองเข้ามาดูเดะ
Laung si laung kao mah laung kah mai doo de
Try it, come and try it, come, try it, and see
เดินสิเดินเข้ามา เดินเข้ามาดูเดะ
Dern si dern kao mah dern kao mah doo de
Come here, come on over, come on over and see
เปิดประตูเข้ามา
Bpert bpradtoo kao mah
Open the door
เปิดเข้ามาดูแล้วเธอจะพบว่ามีโอกาส
Bpert kao mah doo laeo tur ja pob wah mee ohgaht
Open it, come in, and see and you’ll find that you have a chance
และความรักที่รออยู่ตรงนี้
Lae kwahm ruk tee ror yoo dtrong nee
And a love that’s been waiting for you right here

Somewhere Only We Know
Welcome to Somewhere Only We Know

ถ้าเธอเลือกทางซ้าย แต่ไม่ได้ดั่งใจ
Tah tur leuak tahng sai dtae mai dai dung jai
If you choose the left path, but it’s not what you were hoping for
ก็แค่ต้องพักก่อน
Gor kae dtaung puk gaun
Just take a break
ก็ยังมีทางขวา และถ้าเธอยังไหว
Gor yung mee tahng kwah lae tah tur yung wai
You still have the right path, and if you’re still able
ยังมีทางให้ไปต่อ
Yung mee tahng hai bpai dtor
You still have a way to move forward
หากย้อนเวลาได้อีกที
Hahk yaun welah dai eek tee
If time could be turned back again
เธอจะยอมหรือเปล่าคิดให้ดี
Tur ja yaum reu bplao kit hai dee
Would you do it? Think carefully

(*)

Somewhere Only We Know
Welcome to Somewhere Only We Know
I’ve got the
“Second Chance” for you
to explore Life is always yours

life is yours
life is yours
life is yours

Somewhere Only We Know
Welcome to Somewhere Only We Know

Somewhere Only We Know
Welcome to Somewhere Only We Know

Come on, Come on

Somewhere Only We Know
Welcome to Somewhere Only We Know
I’ve got the
“Second Chance” for you
to explore Life is always yours

   

เนื้อร้อง สิงโต นำโชค, ตั้ม โมโนโทน, Kijjaz
ทำนอง สิงโต นำโชค, Kijjaz
เรียบเรียง สิงโต นำโชค, Kijjaz

Title: เธอยังสวยเหมือนเดิม / Tur Yung Suay Meuan Derm (You’re Still as Pretty as Ever)
Artist: Singto Numchok (สิงโต นำโชค)
Album: [Single]
Year: 2020

ดูเหมือนฉันเพิ่งเจอกับเธอเมื่อวาน
Doo meuanc hun perng jur gup tur meua wahn
It seems like I just met you yesterday
ทั้งที่วันนั้นผ่านมาก็หลายปี
Tung tee wun nun pahn mah gor lai bpee
Even though it’s already been many years
วันเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนไป ก่อนจะเดินมาถึงวันนี้
Wun welah moon wian bplian bpai gaun ja dern mah teung wun nee
The time has turned and changed before arriving at this day
มีเรื่องราวดี ๆ ที่อยู่ในใจ
Mee reuang rao dee dee tee yoo nai jai
The good memories are in my heart

เธอยังสวยเหมือนเดิมที่เจอกันวันแรก
Tur yung suay meuan derm tee jur gun wun raek
You’re still as pretty as the first day we met
รอยยิ้มเธอแต่งเติมให้โลกฉันสดใส
Roy yim tur dtaeng dterm hai lohk chun sot sai
Your smile brightens my world
นั่งมองดูลูกของเราเติบโต จนวันนี้กลายเป็นผู้ใหญ่
Nung maung doo look kaung rao dterp dtoh jon wun nee glai bpen poo ying
Sitting and watching our children grow up to become adults today
เวลาช่างเดินผ่านไปไวเหลือเกิน
Welah chahng dern pahn bpai wai leua gern
Time passes way too quickly

(*) ได้แต่คิดแล้วก็ใจหาย กับเวลาที่เดินผ่านไป
Dai dtae kit laeo gor jai hai gup welah tee dern pahn bpai
I can only think and my heart disappears with the times of the past
เธอรู้ไหมว่าฉันรักเธอเหลือเกิน
Tur roo mai wah chun ruk tur leua gern
Do you know that I love you so much?
ต่อให้ฉันจะแก่แค่ไหน วันพรุ่งนี้อาจเดินไม่ไหว
Dtor hai chun ja gae kae nai wun proong nee aht dern mai wai
However old I get, even if I don’t make it to tomorrow
แต่จะขอกอดเธอเอาไว้อย่างนี้เหมือนเดิม
Dtae ja kor gaut tur ao wai yahng nee meuan derm
I want to hug you just the same like this

นั่งมองดูรูปแต่งงานที่สีมันเริ่มเก่า
Nung maung doo roop dtaeng ngahn tee see mun rerm gao
Sitting and looking at our wedding pictures, the colors are starting to age
แต่ความทรงจำของเรายังคงชัดเจน
Dtae kwahm song jum kaung rao yung kong chut jen
But our memories are still clear
อาจมีบางทีที่หลงลืมไป ไม่ได้แสดงออกมาให้เธอเห็น
Aht mee bahng tee tee long leum bpai mai dai sadaeng auk mah hai tur hen
There may be some times that I forget, I don’t let you see that
แต่รักเธอยังชัดเจนอยู่ในหัวใจ
Dtae ruk tur yung chut jen yoo nai hua jai
But your love is still clear in my heart

(*)

เธอยังสวยเหมือนเดิมที่เจอกันวันแรก
Tur yung suay meuan derm tee jur gun wun raek
You’re still as pretty as the first day we met
รอยยิ้มเธอแต่งเติมให้โลกฉันสดใส
Roy yim tur dtaeng dterm hai lohk chun sot sai
Your smile brightens my world

   

เนื้อร้อง: สิงโต นำโชค (นำโชค ทะนัดรัมย์)
ทำนอง: สิงโต นำโชค, Kijjaz (กิจจาศักดิ์ ตริยานนท์)
โปรดิวเซอร์: Kijjaz
เรียบเรียง: สิงโต นำโชค, Kijjaz

   

Singto’s wife is such a lucky woman, he’s so sweet and romantic to her~

Title: วันที่เรานับหนึ่ง / Wun Tee Rao Nup Neung (The Day We’ve Counted Down To)
Artist: Singto Numchok (สิงโต นำโชค)
Album: [Single]
Year: 2019

ทุก ๆ วินาทีที่ผ่านมา ดูเหมือนวันเวลาค่อย ๆ เปลี่ยน
Took took winahtee tee pahn mah doo meuan wun welah koy koy bplian
Every second that passes seems like time has gradually changed
เราก็ยังคงเดินต่อไป แต่ว่ารักนั้นอยู่ไหน
Rao gor yung kong dern dtor bpai dtae wah ruk nun yoo nai
We still continue on, but where is the love?

เหมือนว่ายิ่งมีกันก็ยิ่งเหงา ยิ่งฝืนว่าเป็นคนเดิมก็ยิ่งเศร้า
Meuan wah ying mee gun gor ying ngao ying feun wah bpen kon derm gor ying sao
It’s like the more we have each other, the lonelier we get, the more we resist being the same person, the sadder we are
ไม่มีรอยยิ้มเหมือนเดิมอีกต่อไป และมันต้องเป็นอย่างนี้อีกนานไหม
Mai mee roy yim meuan derm eek dtor bpai lae mun dtaung bpen yahng nee eek nahn mai
There’s no more of the same smiles anymore, and how much longer must things be like this?

(*) ก่อนที่ความรักของเราจะหมดไป
Gaun tee kwahm ruk kaung rao ja mot bpai
Before our love runs out

(**) ให้เธอคิดซักนิดหนึ่ง ในวันที่เรานับหนึ่ง
Hai tur kit suk nit neung nai wun tee rao nup neung
I want you to think about it on the day we counted down to
จับมือฉันไว้ให้เราได้ย้อนไปดู
Jup meu chun wai hai rao dai yaun bpai doo
Take my hand, let’s go back and look
ว่าเรานั้นเคยได้รักกันแค่ไหน
Wah rao nun koey dai ruk gun kae nai
At how much we used to love each other
ให้เธอคิดซักนิดหนึ่ง ในวันที่เรานับหนึ่ง
Hai tur kit suk nit neung nai wun tee rao nup neung
I want you to think about it on the day we counted down to
ยังจำได้ไหมว่าเธอนั้นคือทุกสิ่ง
Yung jum dai mai wah tur nun keu took sing
Do you still remember that you were my everything?
นี่เรากำลังหมดรักกันจริง ๆ ใช่ไหม
Nee rao gumlung mot ruk gun jing jing chai mai
Now we’re running out of love for each other, aren’t we?

เหมือนว่ายิ่งมีกันก็ยิ่งเหงา ยิ่งฝืนว่าเป็นคนเดิมก็ยิ่งเศร้า
Meuan wah ying mee gun gor ying ngao ying feun wah bpen kon derm gor ying sao
It’s like the more we have each other, the lonelier we get, the more we resist being the same person, the sadder we are
หากว่าเราไม่นับความผูกพัน ยังมีอะไรที่เหลือให้กันไหม
Hahk wah rao mai nup kwahm pook pun yung mee arai tee leua hai gun mai
If we don’t count our relationship, do we have anything left for each other?

(*,**,*)

ให้เธอคิดซักนิดหนึ่ง ในวันที่เรานับหนึ่ง
Hai tur kit suk nit neung nai wun tee rao nup neung
I want you to think about it on the day we counted down to
จับมือฉันไว้
Jup meu chun wai
Take my hand
ให้เธอคิดซักนิดหนึ่ง ในวันที่เรานับหนึ่ง
Hai tur kit suk nit neung nai wun tee rao nup neung
I want you to think about it on the day we counted down to
ยังจำได้ไหม
Yung jum dai mai
Do you still remember?
นี่เรากำลังหมดรักกันจริง ๆ ใช่ไหม
Nee rao gumlung mot ruk gun jing jing chai mai
Now we’re running out of love for each other, aren’t we?

นี่เรากำลังหมดรักกันจริง ๆ ใช่ไหม
Nee rao gumlung mot ruk gun jing jing chai mai
Now we’re running out of love for each other, aren’t we?
นี่เรากำลังหมดรักกันจริง ๆ ใช่ไหม
Nee rao gumlung mot ruk gun jing jing chai mai
Now we’re running out of love for each other, aren’t we?
นี่เรากำลังจะไม่รักกันจริง ๆ ใช่ไหม
Nee rao gumlung mot ruk gun jing jing chai mai
Now we’re running out of love for each other, aren’t we?

   

เนื้อเพลง: สิงโต นำโชค, ตั้ม โมโนโทน
ทำนอง: สิงโต นำโชค
เรียบเรียง: Kijjaz, สิงโต นำโชค
โปรดิวเซอร์เพลง: Kijjaz

Title: Goodbye
Artist: Singto Numchok (สิงโต นำโชค)
Album: Just Have Fun With It
Year: 2018

ในวันที่เธอเหนื่อยล้า สัญญาว่าเธอจะเล่าให้ฉันฟัง
Nai wun tee tur neuaylah sunyah wah tur ja lao hai chun fung
When you’re tired, promise that you’ll let me know
ในวันที่เธอผิดหวัง อย่าลืมคนที่เคยโทรหา
Nai wun tee tur pit wung yah leum kon tee koey toh hah
When you’re disappointed, don’t forget the person who once called

ทุก ๆ อย่างฉันยินดีที่จะรับฟัง
Took took yahng chun yin dee tee ja rup fung
I’m happy to listen to everything
แม้ว่าเราจะไม่ได้เจอกันทุกวัน
Mae wah rao ja mai dai jur gun took wun
Even if we don’t see each other every day
แต่ว่าเธอก็ยังคงเป็นคนสำคัญ
Dtae wah tur gor yung kong bpen kon sumkun
You’re still an important person
สำหรับฉันเราจะมีกันตลอดไป
Sumrup chun rao ja mee gun dtalaut bpai
To me, we’ll have each other forever

(*) Bye, Goodbye
Bye, good bye
ถึงเวลาต้องหายไป
Teung welah dtaung hai bpai
It’s time to disappear
Bye, Goodbye
Bye, good bye
แม้ว่าเราต้องห่างไกล แต่รักยังคงผูกพัน
Mae wah rao dtaung hahng glai dtae ruk yung kong pook pun
Even though we must be separated, our love still connects us

มีวันดี ๆ ที่เรานั้นควรต้องจดจำ
Mee wun dee dee tee rao nun kuan dtaung jot jum
We have the good days that we should remember
และในบางครั้งเราต้องเรียนรู้ที่จะช่างมัน
Lae nai bahng krung rao dtaung rian roo tee ja chahng mun
And sometimes we must learn how to say screw it
ขอให้โชคดี กับสิ่งที่มี
Kor hai chohk dee gup sing tee mee
I wish you good luck with everything you have
แม้ว่าเส้นทางต่อจากนี้ จะไม่มีฉัน
Mae wah sen tahng dtor jahk nee ja mai mee chun
Even though on your journey from now on, you won’t have me

Bye, Goodbye จะคิดถึงเธอ ตลอดไป
Bye, good bye ja kit teung tur dtalaut bpai
Bye, good bye, I’ll miss you forever

   

เนื้อร้อง: สิงโต นำโชค (นำโชค ทะนัดรัมย์), Kijjaz (กิจจาศักดิ์ ตริยานนท์)
ทำนอง: สิงโต นำโชค, Kijjaz
เรียบเรียง: สิงโต นำโชค, Kijjaz
โปรดิวเซอร์เพลง: Kijjaz

   

With the end of the school year coming up soon here in Asia, this makes a lovely, bittersweet acoustic graduation song, as illustrated by the music video~

Title: เอามั้ย / Ao Mai (Wanna?)
Artist: Singto Numchok (สิงโต นำโชค) and Two Popetorn (ตู่ ภพธร)
Album: [Single]
Year: 2018

มองดูเธออยู่นาน ท่ามกลางผู้คนมากมาย
Maung doo tur yoo nahn tahm glahng poo kon mahk mai
I’ve been watch you for a while in the middle of a crowd
มองแล้วเริ่มสงสัย ว่าทำไมเธอดูเศร้า ๆ
Maung laeo rerm song sai wah tummai tur doo sao sao
Watching, I’m starting to wonder why you look so sad
เหงามานานใช่ไหม แฟนเธอไปอยู่ไหน
Ngao mah nahn chai mai faen tur bpai yoo nai
You’ve been lonely for a while, haven’t you? Where has your boyfriend gone?
เธออยู่คนเดียวมานานแค่ไหน มีอะไรให้ช่วยหรือเปล่า
Tur yoo kond iao mah nahn kae nai mee arai hai chuay reu bplao
However long you’ve been alone for, is there anything I can do to help?

(*) เดี๋ยวก่อน ช้าก่อน ฟังก่อน
Diao gaun chah gaun fung gaun
Wait, hold on, listen first
ฉันว่าเรามีบางอย่างที่คล้ายกัน
Chun wah rao mee bahng yahng tee klai gun
I think we have some things in common
ก็แค่รู้สึกอยากหาอะไรให้เธอดื่ม
Gor kae roo seuk yahk hah arai hai tur deum
I just feel like I want to find something for you to drink
สักแก้วหนึ่ง
Suk gaeo neung
Just one glass

(**) เรามารู้จักกันเอามั้ย
Rao mah roo juk gun ao mai
Shall we get to know each other?
เผื่อว่ามีอะไรพูดคุยแบบคนเหงา
Peua wah mee arai poot kooey baep kon ngao
In case there’s anything to talk about like lonely people
อีกตั้งนานจนกว่าจะเช้า
Eek dtung nahn jon gwah ja chao
For a long time until morning
ให้อยู่ตรงนี้คนเดียวทั้งคืนคงไม่ไหว
Hai yoo dtrong nee kon diao tung keun kong mai wai
I can’t let you be here alone all night
มีกันเอาไว้ก็คงจะดีกว่า
Mee gun ao wai gor kong ja dee gwah
It would be better if we had each other

ใครจะไปเข้าใจ ว่าอยู่คนเดียวมันเป็นอย่างไร
Krai ja bpai kao jai wah yoo kon diao mun bpen yahng rai
Who would understand how being alone is?
บางครั้งก็ทนไม่ไหว หัวใจฉันมันว่างเปล่า
Bahng krung gor ton mai wai hua jai chun mun wahng bplao
Sometimes I can’t take it, my heart is empty
นั่งที่เดิมทุกวัน เพลงที่เคยได้ฟัง
Nung tee derm took wun pleng tee koey dai fung
Sitting in the same place every day, the music that I once listened to
ไม่เข้าใจเหมือนกัน จะเศร้าอะไรทุกวัน
Mai kao jai meuan gun ja sao arai took wun
I don’t understand it either, what am I sad about every day?
ไม่มีคนเข้าใจ แค่อยากมีคนระบาย
Mai mee kon kao jai kae yahk mee kon rabai
I don’t have anyone who understand, I just want to have someone to let it out to
ก็ใครมันจะไปทนไหว
Gr krai mun ja bpai ton wai
Who would be able to endure this?

(*,**)

Hey girl, I can see you sitting there all lonely and alone
I know you need someone to talk to on the phone.
Someone to wait for you when you get home.
When you’re feeling freaky, baby, I can make you moan

เดี๋ยวก่อน ช้าก่อน
Diao gaun chah gaun
Wait, hold on

(**,**)

   

เนื้อเพลง: สิงโต นำโชค & ตู่ ภพธร
ทำนอง: สิงโต นำโชค & ตู่ ภพธร & Kijjaz (กิจจาศักดิ์ ตริยานนท์)
เรียบเรียง: Kijjaz
โปรดิวเซอร์เพลง: Kijjaz

   

Being a duet of the great Singto and Two, I was expecting a lot, but I feel kind of disappointed in this. It’s nowhere near as catchy as I was hoping for, as both Two and Singto have proven their capable of in their solo songs, and the lyrics feel kind of sleezy, like it’s just a guy trolling for lonely women to hit on. :/ Guess I’ll pass on this one.

Title: ฉันไม่ยอม(ให้ฟ้าลิขิต) / Chun Mai Yaum Hai Fah Likit (I Refuse to Give In to Fate)
Artist: Singto Numchok (สิงโต นำโชค)
Album: OST ข้ามสีทันดร / Kahm See Tundorn
Year: 2018

I admit that I’ve given up before
Weak, I’ve cried
But it’s just a matter of yesterday that has passed by
Today I might not be strong
But it’s still enough for me to have energy
And I’m ready to get over it, even though there will be tears

(*) Heaven, heaven isn’t satisfied
That it didn’t get to see what it had predetermined

(**) I, I refuse to give in to fate
My life belongs to me
I’m the only person who has that right
I refuse to give up my dreams to anyone, including fate
I’ll determine my own path with my heart and get over it with you

Because I still haven’t made it yet, I must get over it
Thank you for all the paths that made me realize who I am
I know now today
Life must keep going on
If I’m still breathing, I’ll fight on for you

(*,**)

I, I refuse to give in to fate
My life belongs to me
I’m the only person who has that right

Title: Will You Marry Me?
Artist: Singto Numchok (สิงโต นำโชค)
Album: Just Have Fun With It
Year: 2018

ทุก ๆ วินาทีตอนนี้
Took took winahtee dtaun nee
Every second right now
ที่เรามีกันอย่างนี้
Tee rao mee gun yahng nee
That we have each other like this
ทุกวันดี ๆ ที่เดินร่วมทาง
Took wun dee dee tee dern ruam tahng
Every wonderful day that we spend together
เธอยังคนมั่นใจใช่ไหม
Tur yung kon mun jai chai mai
You’re still certain, right?
ถ้าเราจะเดินต่อไป
Tah rao ja dern dtor bpai
If we keep this up
ไม่ว่ายังไงยังคงงดงาม
Mai wah yung ngai yung kong ngot ngahm
No matter what, it’ll still be beautiful

(*) เธอไม่ต้องถามว่ารักหรือเปล่า
Tur mai dtaung tahm wah ruk reu bplao
You don’t have to ask if I love you or not
แต่ถ้าเธอถาม ถ้าเธออยากรู้
Dtae tah tur tahm tah tur yahk roo
But if you ask, if you want to know

(**) จะบอกคำว่ารักดัง ๆ ทันใด
Ja bauk kum wah ruk dung dung tun dai
I’ll tell you I love you as loudly as I can
ให้เธอได้รู้ความจริงในใจ
Hai tur dai roo kwahm jing nai jai
So you can know the truth in my heart
สิ่งที่ฉันคิดกับเธอยังไงยังเหมือนเก่า
Sing tee chun kit gup tur yung ngai yung meuan gao
The things I feel about you are still the same, no matter what
จะบอกคำว่ารักคำเดิมคนดี
Ja bauk kum wah ruk kum derm kon dee
I’ll tell you the same thing; that I love you, darling
เพียงเธอเท่านั้นทุกวินาที
Piang tur tao nun took winahtee
Only you, at every second
ไม่มีสักครั้งที่ฉันคนนี้จะเปลี่ยนไป
Mai mee suk krung tee chun kon nee ja bplian bpai
There won’t be a time that I’ll change
ทุกอย่างยังเหมือนเดิม เหมือนเดิม
Took yahng yung meuan derm meuan derm
Everything is still the same, the same

ฟ้า ยังคงงดงามสดใส
Fah yung kong ngot ngahm sot sai
The sky is still beautifully bright
เพราะเรามีกันใช่ไหม
Pror rao mee gun chai mai
Because we have each other, right?
แม้นานเพียงใดก็ยังเหมือนเดิม
Mae nahn piang dai gor yung meuan derm
No matter how long it’s been, it’s still the same
ฉันจะดูแลเธอคนนี้
Chun ja doo lae tur kon nee
I’ll take care of you, darling
ด้วยใจทั้งหมดที่ฉันมี
Duay jai tung mot tee chun mee
With all my heart that I have
ทุกวินาทีให้เธอมั่นใจ
Took winahtee hai tur mun jai
At every second, you can be certain

(*,**,**)

จะบอกคำว่า … รัก
Ja bauk kum wah ruk
I’ll tell you that I love you
เพียงเธอเท่า … นั้น
Piang tur tao nun
Only you
ยังเหมือนเดิม เหมือนเดิม
Yung meuan derm meuan derm
Still the same, the same

   

เนื้อร้อง: สิงโต นำโชค (นำโชค ทะนัดรัมย์), ตั้ม โมโนโทน (สถาปัตย์ ธีรนิตภาพ)
ทำนอง: สิงโต นำโชค
เรียบเรียง: Kijjaz (กิจจาศักดิ์ ตริยานนท์)
โปรดิวเซอร์เพลง: Kijjaz

Title: Let’s Go
Artist: Leo Lemix (Pex Zeal, Ink Waruntorn, Room39, Na Polycat, Mild vocalist, Singto Numchok)
Album: [Single]
Year: 2018

Why are you sad when your heart’s still beating?
Why are you lonely when your heart is still red?
If you want to shout, let it out, if your life needs color
If you want to shout, let it out, let the excitement start at you and me
Let the lights combine with our hearts

(*) If not tonight, then when?
If not tonight, then which night?
And not just you, not just me
We still have those people waiting for us to go
Let the days be only a dream
Come run a long distance with us tonight

Why be bashful when your heart has needs?
Why over-think things when there’s so many people ready to go with you?
If you want to shout, let it out, if your life needs color
If you want to shout, let it out, let the excitement start at you and me

It’s getting late, let’s go, Friday night
What are you waiting for? Let’s go, flip flow, as we desire
Wherever you friends are, don’t say no
However much strength you have, get ready with us
We’ll finally clink our glasses together, tonight we must run, run, run
Let the lights combine with our hearts

(*)

There doesn’t have to be a reason, there doesn’t need to be an explanation
Just bring your heart, go!

   

เนื้อเพลง: ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
ทำนอง : ณฐพล ศรีจอมขวัญ/ ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
เรียบเรียง : ณฐพล ศรีจอมขวัญ
Mixed and Mastered by พีท ตันสกุล

Title: อย่าร้องไห้ / Yah Raung Hai (Don’t Cry)
Artist: Singto Numchok (สิงโต นำโชค)
Album: [Single]
Year: 2018

ไม่มีอะไรที่ทำให้เขาและเธอดูไม่เข้ากัน
Mai mee arai tee tum hai kao lae tur doo mai kao gun
There’s nothing that made you and him seem like you didn’t get along
ฉันเห็นอย่างนั้นมาตลอด
Chun hen yahng nun mah dtalaut
It’s always seemed like that to me
ยิ่งมองยิ่งเห็นถึงความสวยงามที่มีให้กัน
Ying maung ying hen teung kwahm suay ngahm tee mee hai gun
The more I look, the more I see the beauty that you have for each other
ฉันใฝ่ฝันมาตลอด
Chun fai fun mah dtalaut
I’ve always dreamed of that

(*) และในวันนี้ที่มันช่างโหดร้าย
Lae nai wun nee tee mun chahng hot rai
And today, when things are so cruel
คนที่ทำให้เธอต้องเสียใจ
Kon tee tum hai tur dtuang sia jai
The person who made you sad
คือคนเดียวกันที่เธอคิดมาตลอดว่าใช่
Keu kon diao gun tee tur kit mah dtalaut wah chai
Was the one person whom you always thought was the one

(**) อย่าเลยเธออย่าร้องไห้
Yah loey tur yah raung hai
Don’t, don’t cry
ความโชคร้ายมันทำให้เธอมีน้ำตา
Kwahm chohk rai mun tum hai tur mee num dtah
Bad luck has caused you tears
คนที่มองไม่เห็นค่า ไม่รู้ว่า
Kon tee maung mai hen kah mai roo wah
The person who doesn’t see your value doesn’t know
ว่าเธอมีค่ามากแค่ไหน
Wah tur mee kah mahk kae nai
How much you’re worth
ได้โปรดเถอะเธออย่าเลยอย่าร้องไห้
Dai bproht tur tur yah loey yah raung hai
Please, don’t, don’t cry
ฉันก็แค่ผู้ชายที่ทำให้เธอได้ทุกอย่าง
Chun gor kae poochai tee tum hai tur dai took yahng
I’m just a guy who will do everything for you
คนที่เธอนั้นมองผ่าน ที่เธอไม่เคยต้องการ
Kon tee tur nun maung pahn tee tur mai koey dtaung gahn
The guy whom you look past, whom you’ve never wanted
คอยภาวนาให้เธอหาย ให้ลืมผู้ชายที่เขาไม่รัก เธอ
Koy pahwanah hai tur hai hai leum poo chai tee kao mai ruk tur
I keep praying for you to get better and forget the guy who doesn’t love you

หากมีอะไรที่พอให้ฉันแบ่งเบาในวันที่เศร้าใจ
Hahk mee arai tee por hai chun baeng bao nai wun tee sao jai
If there’s anything that I can help you bear when you’re sad
แค่ขอให้เธอบอก
Kae kor hai tur bauk
Just tell me
อีกคงไม่นานทุกอย่างจะพ้นผ่านไป แต่ใจฉันยังอยู่
Eek kong mai nahn took yahng ja pon pahn bpai dtae jai chun yung yoo
Pretty soon, everything will pass by, but my heart is still here
จะอยู่ตรงนี้ไปตลอด
Ja yoo dtrong nee bpai dtalaut
It’ll be right here forever

(*,**)

อย่าเลยเธออย่าร้องไห้
Yah loey tur yah raung hai
Don’t, don’t cry
ฉันก็แค่ผู้ชายที่ทำให้เธอได้ทุกอย่าง
Chun gor kae poochai tee tum hai tur dai took yahng
I’m just a guy who will do everything for you
คนที่เธอนั้นมองผ่าน ที่เธอไม่เคยต้องการ
Kon tee tur nun maung pahn tee tur mai koey dtaung gahn
The guy whom you look past, whom you’ve never wanted
คอยภาวนาให้เธอหาย ยังมีผู้ชายที่พร้อมจะรัก เธอ
Koy pahwanah hai tur hai yung me epoo chai tee praum ja ruk tur
I keep praying for you to get better, you still have a guy who’s ready to love you

   

เนื้อร้อง, ทำนอง: สิงโต นำโชค
เรียบเรียง: Kijjaz (กิจจาศักดิ์ ตริยานนท์), สิงโต นำโชค
โปรดิวเซอร์: Kijjaz