Singto Numchok

All posts tagged Singto Numchok

Title: Will You Marry Me?
Artist: Singto Numchok (สิงโต นำโชค)
Album: Just Have Fun With It
Year: 2018

ทุก ๆ วินาทีตอนนี้
Took took winahtee dtaun nee
Every second right now
ที่เรามีกันอย่างนี้
Tee rao mee gun yahng nee
That we have each other like this
ทุกวันดี ๆ ที่เดินร่วมทาง
Took wun dee dee tee dern ruam tahng
Every wonderful day that we spend together
เธอยังคนมั่นใจใช่ไหม
Tur yung kon mun jai chai mai
You’re still certain, right?
ถ้าเราจะเดินต่อไป
Tah rao ja dern dtor bpai
If we keep this up
ไม่ว่ายังไงยังคงงดงาม
Mai wah yung ngai yung kong ngot ngahm
No matter what, it’ll still be beautiful

(*) เธอไม่ต้องถามว่ารักหรือเปล่า
Tur mai dtaung tahm wah ruk reu bplao
You don’t have to ask if I love you or not
แต่ถ้าเธอถาม ถ้าเธออยากรู้
Dtae tah tur tahm tah tur yahk roo
But if you ask, if you want to know

(**) จะบอกคำว่ารักดัง ๆ ทันใด
Ja bauk kum wah ruk dung dung tun dai
I’ll tell you I love you as loudly as I can
ให้เธอได้รู้ความจริงในใจ
Hai tur dai roo kwahm jing nai jai
So you can know the truth in my heart
สิ่งที่ฉันคิดกับเธอยังไงยังเหมือนเก่า
Sing tee chun kit gup tur yung ngai yung meuan gao
The things I feel about you are still the same, no matter what
จะบอกคำว่ารักคำเดิมคนดี
Ja bauk kum wah ruk kum derm kon dee
I’ll tell you the same thing; that I love you, darling
เพียงเธอเท่านั้นทุกวินาที
Piang tur tao nun took winahtee
Only you, at every second
ไม่มีสักครั้งที่ฉันคนนี้จะเปลี่ยนไป
Mai mee suk krung tee chun kon nee ja bplian bpai
There won’t be a time that I’ll change
ทุกอย่างยังเหมือนเดิม เหมือนเดิม
Took yahng yung meuan derm meuan derm
Everything is still the same, the same

ฟ้า ยังคงงดงามสดใส
Fah yung kong ngot ngahm sot sai
The sky is still beautifully bright
เพราะเรามีกันใช่ไหม
Pror rao mee gun chai mai
Because we have each other, right?
แม้นานเพียงใดก็ยังเหมือนเดิม
Mae nahn piang dai gor yung meuan derm
No matter how long it’s been, it’s still the same
ฉันจะดูแลเธอคนนี้
Chun ja doo lae tur kon nee
I’ll take care of you, darling
ด้วยใจทั้งหมดที่ฉันมี
Duay jai tung mot tee chun mee
With all my heart that I have
ทุกวินาทีให้เธอมั่นใจ
Took winahtee hai tur mun jai
At every second, you can be certain

(*,**,**)

จะบอกคำว่า … รัก
Ja bauk kum wah ruk
I’ll tell you that I love you
เพียงเธอเท่า … นั้น
Piang tur tao nun
Only you
ยังเหมือนเดิม เหมือนเดิม
Yung meuan derm meuan derm
Still the same, the same

   

เนื้อร้อง: สิงโต นำโชค (นำโชค ทะนัดรัมย์), ตั้ม โมโนโทน (สถาปัตย์ ธีรนิตภาพ)
ทำนอง: สิงโต นำโชค
เรียบเรียง: Kijjaz (กิจจาศักดิ์ ตริยานนท์)
โปรดิวเซอร์เพลง: Kijjaz

Title: Let’s Go
Artist: Leo Lemix (Pex Zeal, Ink Waruntorn, Room39, Na Polycat, Mild vocalist, Singto Numchok)
Album: [Single]
Year: 2018

Why are you sad when your heart’s still beating?
Why are you lonely when your heart is still red?
If you want to shout, let it out, if your life needs color
If you want to shout, let it out, let the excitement start at you and me
Let the lights combine with our hearts

(*) If not tonight, then when?
If not tonight, then which night?
And not just you, not just me
We still have those people waiting for us to go
Let the days be only a dream
Come run a long distance with us tonight

Why be bashful when your heart has needs?
Why over-think things when there’s so many people ready to go with you?
If you want to shout, let it out, if your life needs color
If you want to shout, let it out, let the excitement start at you and me

It’s getting late, let’s go, Friday night
What are you waiting for? Let’s go, flip flow, as we desire
Wherever you friends are, don’t say no
However much strength you have, get ready with us
We’ll finally clink our glasses together, tonight we must run, run, run
Let the lights combine with our hearts

(*)

There doesn’t have to be a reason, there doesn’t need to be an explanation
Just bring your heart, go!

   

เนื้อเพลง: ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
ทำนอง : ณฐพล ศรีจอมขวัญ/ ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
เรียบเรียง : ณฐพล ศรีจอมขวัญ
Mixed and Mastered by พีท ตันสกุล

Title: อย่าร้องไห้ / Yah Raung Hai (Don’t Cry)
Artist: Singto Numchok (สิงโต นำโชค)
Album: [Single]
Year: 2018

ไม่มีอะไรที่ทำให้เขาและเธอดูไม่เข้ากัน
Mai mee arai tee tum hai kao lae tur doo mai kao gun
There’s nothing that made you and him seem like you didn’t get along
ฉันเห็นอย่างนั้นมาตลอด
Chun hen yahng nun mah dtalaut
It’s always seemed like that to me
ยิ่งมองยิ่งเห็นถึงความสวยงามที่มีให้กัน
Ying maung ying hen teung kwahm suay ngahm tee mee hai gun
The more I look, the more I see the beauty that you have for each other
ฉันใฝ่ฝันมาตลอด
Chun fai fun mah dtalaut
I’ve always dreamed of that

(*) และในวันนี้ที่มันช่างโหดร้าย
Lae nai wun nee tee mun chahng hot rai
And today, when things are so cruel
คนที่ทำให้เธอต้องเสียใจ
Kon tee tum hai tur dtuang sia jai
The person who made you sad
คือคนเดียวกันที่เธอคิดมาตลอดว่าใช่
Keu kon diao gun tee tur kit mah dtalaut wah chai
Was the one person whom you always thought was the one

(**) อย่าเลยเธออย่าร้องไห้
Yah loey tur yah raung hai
Don’t, don’t cry
ความโชคร้ายมันทำให้เธอมีน้ำตา
Kwahm chohk rai mun tum hai tur mee num dtah
Bad luck has caused you tears
คนที่มองไม่เห็นค่า ไม่รู้ว่า
Kon tee maung mai hen kah mai roo wah
The person who doesn’t see your value doesn’t know
ว่าเธอมีค่ามากแค่ไหน
Wah tur mee kah mahk kae nai
How much you’re worth
ได้โปรดเถอะเธออย่าเลยอย่าร้องไห้
Dai bproht tur tur yah loey yah raung hai
Please, don’t, don’t cry
ฉันก็แค่ผู้ชายที่ทำให้เธอได้ทุกอย่าง
Chun gor kae poochai tee tum hai tur dai took yahng
I’m just a guy who will do everything for you
คนที่เธอนั้นมองผ่าน ที่เธอไม่เคยต้องการ
Kon tee tur nun maung pahn tee tur mai koey dtaung gahn
The guy whom you look past, whom you’ve never wanted
คอยภาวนาให้เธอหาย ให้ลืมผู้ชายที่เขาไม่รัก เธอ
Koy pahwanah hai tur hai hai leum poo chai tee kao mai ruk tur
I keep praying for you to get better and forget the guy who doesn’t love you

หากมีอะไรที่พอให้ฉันแบ่งเบาในวันที่เศร้าใจ
Hahk mee arai tee por hai chun baeng bao nai wun tee sao jai
If there’s anything that I can help you bear when you’re sad
แค่ขอให้เธอบอก
Kae kor hai tur bauk
Just tell me
อีกคงไม่นานทุกอย่างจะพ้นผ่านไป แต่ใจฉันยังอยู่
Eek kong mai nahn took yahng ja pon pahn bpai dtae jai chun yung yoo
Pretty soon, everything will pass by, but my heart is still here
จะอยู่ตรงนี้ไปตลอด
Ja yoo dtrong nee bpai dtalaut
It’ll be right here forever

(*,**)

อย่าเลยเธออย่าร้องไห้
Yah loey tur yah raung hai
Don’t, don’t cry
ฉันก็แค่ผู้ชายที่ทำให้เธอได้ทุกอย่าง
Chun gor kae poochai tee tum hai tur dai took yahng
I’m just a guy who will do everything for you
คนที่เธอนั้นมองผ่าน ที่เธอไม่เคยต้องการ
Kon tee tur nun maung pahn tee tur mai koey dtaung gahn
The guy whom you look past, whom you’ve never wanted
คอยภาวนาให้เธอหาย ยังมีผู้ชายที่พร้อมจะรัก เธอ
Koy pahwanah hai tur hai yung me epoo chai tee praum ja ruk tur
I keep praying for you to get better, you still have a guy who’s ready to love you

   

เนื้อร้อง, ทำนอง: สิงโต นำโชค
เรียบเรียง: Kijjaz (กิจจาศักดิ์ ตริยานนท์), สิงโต นำโชค
โปรดิวเซอร์: Kijjaz

Title: น่าดู / Nah Doo (Attractive)
Artist: Singto Numchok (สิงโต นำโชค) ft. YB and Wan Wunwan
Album: [Single]
Year: 2017

ดู ดูดูดูดู ดูดูดูดู รู้ตัวบ้างไหมว่าเธอสดใสน่าดู
Doo doo doo doo doo doo doo doo roo dtua bahng mai wah tur sot sai nah doo
Look, look, look, look, look, look, look, look, do you realize that you’re quite attractive?
ดูดูดูดู ดูดูดูดู รู้ตัวใช่ไหมว่าเธอสดใสน่าดู
Doo doo doo doo doo doo doo doo roo dtua chai mai wah tur sot sai nah doo
Look, look, look, look, look, look, look, look, you realize that you’re quite attractive, right?

แอบมองเธอมานานแสนนาน คิดถึงเธอละเมอทุกวันเพ้อไปไกล
Aep maung tur mah nahn saen nahn kit teung tur la mur took wun pur bpai glai
I’ve secretly been looking at you for such a long time, I think about you and daydream every day, fantasizing way too much
หลับทีไรก็มีแต่หน้าเธอ อยากจะรู้ว่าเธอคิดยังไง
Lup tee rai gor mee dtae nah tur yahk ja roo wah tur kit yung ngai
Whenever I close my eyes, there’s only your face, I want to know how you feel

ก็เธออยู่ใกล้แล้วมันสั่น หัวใจไหวหวั่น ไม่รู้ต้องทรมานถึงเมื่อไหร่
Gor tur yoo glai laeo mun sun hua jai wai wun mai roo dtaung toramahn teung meua rai
When you’re close to me, I tremble, my heart shakes, I don’t know how long I must be tortured
บอกเธอ ให้รู้เลยดีกว่า
Bauk tur hai roo loey dee gwah
Telling you and letting you know is better
ปล่อยไว้ใจประหม่า รู้ตัวบ้างไหมว่าเธอสดใสน่า
Bploy wai jai bpramah roo dtua bahng mai wah tur sot sai nah
But I let go of my trust and lose my self confidence, do you realize that you’re quite attractive?

(*) ดูดูดูดู ดูดูดูดู รู้ตัวใช่ไหมว่าเธอสดใสน่าดู
Doo doo doo doo doo doo doo doo roo dtua chai mai wah tur sot sai nah doo
Look, look, look, look, look, look, look, look, you realize that you’re quite attractive, right?
ดูดูดูดู ดูดูดูดู รู้ตัวว่าฉันทำได้แค่ดู
Doo doo doo doo doo doo doo doo roo dtua wah chun tum dai kae doo
Look, look, look, look, look, look, look, look, I realize that all I can do is look

ดูดูแต่ตา มืออย่าไปต้อง
Doo doo dtae dtah meu ya bpai dtaung
I look with my eyes, not with my hands
แค่เธอจ้องมา ทำเราขัดข้อง
Kae tur jaung mah tum rao kut kaung
Just your gaze gives me trouble
โอ้แม่แก้วตา ทุกคนจับจ้อง
Oh mae gaeo dtah took kon jup jaung
Oh, mama, everyone’s staring
พี่เขาจับมา ผมไม่เกี่ยวข้อง
Pee kao jup mah pom mai giao kaung
They’ve caught you, I’m irrelevant
ผมไม่ยุ่ง ผมไม่เกี่ยว
Pom mai yoong pom mai giao
I’m not bothering you, I’m not getting involved
ผมไม่รู้ ไม่ได้เอี่ยว
Pom mai roo mai dai iao
I don’t know, I’m not getting mixed up in it
ไม่ใช่เพื่อน ไม่ใช่เสี่ยว
Mai chai peuan mai chai siao
We’re not friends, we’re not buddies
ดูต้น อย่างเดียว
Doo dton yahng diao
I’m just looking
ผมไม่รู้จักมัน มันไม่รู้จักผม
Pom mai roo juk mun mun mai roo juk pom
I don’t know you, you don’t know me
เราอยู่ห่างๆกัน แบบนี้แหละเหมาะสม
Rao yoo hahng hahng gun baep nee lae mor som
We’re far apart, this is best

แอบดูเธอมาตั้งนาน
Aep doo tur mah dtung nahn
I’ve been secretly watching you for so long
สรีระของเธอช่างน่ารับประทาน
Sareera kaung tu chahng nah rup bpratahn
Your body is so appetizing
เธอเปรียบเหมือนดั่งแสงสว่าง
Tur bpriap meuan dung saeng sawahng
You’re like a bright light
ฉันคือเงามืดไม่มีใครกล้าเดินผ่าน
Chun keu ngao meut mai mee krai glah dern pahn
I’m a dark shadow that no one would dare walk past
ลองคุยกันไปพลางๆ
Laung kooey gun bpai plahng plahng
I keep trying to talk to you
รับรองรถไฟไม่มีชนราง
Rup raung rot fai mai mee chon rahng
I guarantee the train has no bumps in the track
ไม่ต้องกลัวแม่นวลนาง
Mai dtaung glua mae nuan nahng
You don’t have to be scared, baby
เพราะว่าเรื่องแบบนี้ผมรู้งาน
Pror wah reuang baep nee pom roo ngahn
Because with matters like this, I know the job

(*)

Hey! มาๆ ฉันจะพาไปเดิน เซ!
Hey mah mah chun ja pah bpai dern say
Hey! C’mon, I’ll take you on a walk
รับรองรับประกันฉันไม่ เท!
Rup raung rup bpragun chun mai tay
I guarantee I’m not a bad a guy
ลุยถึงไหนถึงกัน แต่ช่วยตอบคำถามก่อน
Looey teung nai teung gun dtae chuay daup kum tahm gaun
I’ll struggle to the very end, but please answer my question first
เอายังไงฉันรอฟังอยู่
Ao yung ngai chun ror fung yoo
Whatever you want, I’m waiting to listen
Hey! มาๆ ฉันจะพาไปเดิน เซ!
Hey mah mah chun ja pah bpai dern say
Hey! C’mon, I’ll take you on a walk
รับรองรับประกันฉันไม่ เท!
Rup raung rup bpragun chun mai tay
I guarantee I’m not a bad a guy
ลุยถึงไหนถึงกัน แต่ช่วยตอบคำถามก่อน
Looey teung nai teung gun dtae chuay daup kum tahm gaun
I’ll struggle to the very end, but please answer my question first
เอายังไงฉันรอฟังอยู่
Ao yung ngai chun ror fung yoo
Whatever you want, I’m waiting to listen

ดู อย่างเดียวได้ไหมพ่อคนเจ้าชู้
Doo yahng diao dai mai por kon jao choo
Can you just look, you playboy?
เก็บตังค์ดีไหมผู้ชายใคร่รู้ หากมีหัวใจทำไมไม่สู้
Gep dtung dee mai poo chai krai roo hahk mee hua jai tummai mai soo
Wouldn’t it be better to keep your money, you curious man? If you have a heart, why haven’t you given up?
ถ้าพี่มีคู่หนูต้องขอบาย ถ้าเมียจับได้เดี๋ยวไม่น่าดู
Tah pee mee koo noo dtaung kor bai tah mia jup dai diao mai nah doo
If you have a girlfriend, I have to say good-bye, if your wife catches us, pretty soon this won’t look so attractive

(*)

   

เนื้อร้อง: สิงโต นำโชค, ตั้ม โมโนโทน (สถาปัตย์ ธีรนิตภาพ), YB (YOUNG BONG)
ทำนอง: สิงโต นำโชค
เรียบเรียง: Kijjaz (กิจจาศักดิ์ ตริยานนท์), สิงโต นำโชค
โปรดิวเซอร์: Kijjaz

Title: ต๊อก (TOK)
Artist: Singto Numchok (สิงโต นำโชค)
Album: [Single]
Year: 2017

ต๊อก ต๊อกอยู่กาฬสินธุ์ เป็นนักดนตรีติดดิน ผู้คนมากมายติดใจ
Dtauk dtauk yoo galasin bpen nuk don dtree dtit din poo kon mahk mai dtit jai
Tok tok in Kalasin, I’m a down-to-earth singer, many people like me
เพลงที่ต๊อกบรรเลงทุกครั้ง คล้ายๆว่ามีมนต์ขลังจนทำให้คุณหวั่นไหว
Pleng tee dtauk bunleng took krung klai kali wah mee mon klung jon tum hai koon wun wai
The music that the tok plays every time is like there’s a magic spell, making you sway
ทุกๆครั้งที่คุณได้ยินรับรองว่าคุณจะฟิน น้ำตาของคุณจะไหล
Took took krung tee koon dai yin rup raung wah koon ja fin num dtah kaung koon ja lai
Every time you hear it, I guarantee that you’ll be fantastic, your tears will flow
เขาจะทำให้คุณต้องคล้อย ในยามที่คุณเหม่อลอย
Kao ja tum hai koon dtaung kloy nai yahm tee koon mur loy
They’ll make you follow along when you’re distracted
สักพักแล้วเขาจะหายไป
Suk puk laeo kao ja hai bpai
And in just a moment, they’ll disappear

(*) ใครรู้บอกที มีคนหาย
Krai roo bauk tee mee kon hai
If anyone knows, tell me, someone has disappeared

ต๊อก ตอนนี้ต๊อกอยู่ไหน รู้ไหมผู้คนมากมาย ในยามค่ำคืนตามหา
Dtauk dtaun nee dtauk yoo nai roo mai poo kon mahk mai nai yahm kum keun dtahm hah
Tok, where are the toks now? Do they know that there are many people searching for them at night?
เพลงที่เคยได้ยินเหล่านั้น วันนี้คงเป็นเพียงฝัน ในวันที่ใจอ่อนล้า
Pleng tee koey dai yin lao nun wun nee kong bpen piang fun nai wun tee jai aun lah
The songs that you once heard are just a dream today when your heart’s exhausted
เพลงที่ทำให้เราสดใส วันนี้จะมีอีกไหม ในคืนที่ต๊อกไม่มา
Pleng tee tum hai rao sot sai wun nee ja mee eek mai nai keun tee dtauk mai mah
Today will we have the music that makes us bright again during the nights when the toks don’t come
เขาไปไม่ทิ้งร่องรอย ทิ้งไว้ให้เราต้องคอย ไม่มีวี่แววกลับมา
Kao bpai mai teung raung roy ting wai hai rao dtaung koy mai mee wee waew glup mah
They left without a trace, the left us to wait without an inkling if they will come back

(*)

ต๊อกไปไม่มีใครรู้ ทิ้งไว้แค่เพลงติดหู พร้อมกับความสงสัย
Dtauk bpai mai mee krai roo ting wai kae pleng dtit hoo praum gup kwahm song sai
The tok left, no one knows, they left us with just a song stuck in our heads together with wonder
เสียงดนตรีที่มีมนต์ขลัง ไม่มีแล้วเพลงเหล่านั้น คิดแล้วก็ยังใจหาย
Siang don dtree tee mee mon klung mai mee laeo pleng lao nun kit laeo gor yung jai hai
We no longer have that music with its magic spell, thinking about it makes my heart disappear
สุดท้ายแล้วเราจะออกตามหา จะพลิกแผ่นดินแผ่นฟ้า เพื่อหาว่าต๊อกอยู่ไหน
Soot tai laeo rao ja auk dtahm hah ja plik paen din paen fah peua hah wah tok yoo nai
In the end, we’ll go and search, I’ll turn over heaven and earth to find where the tok are
บทเพลงที่เคยได้ยินเหล่านั้น ต้องการจะฟังอีกครั้ง บรรเลงให้ฟังได้ไหม
Bot pleng tee koey dai yin lao nun dtaung gahn ja fung eek krung bunleng hai fung dai mai
I must listen to that music that I once heard again, can you play it for me to hear?

(*,*)

   

เนื้อร้อง: สิงโต นำโชค
ทำนอง: สิงโต นำโชค, Kijjaz (กิจจาศักดิ์ ตริยานนท์)
เรียบเรียง: Kijjaz, สิงโต นำโชค
โปรดิวส์: Kijjaz

Title: รักก็คือรัก / Ruk Gor Keu Ruk (Love is Love)
Artist: Singto Numchok (สิงโต นำโชค)
Album: OST เล่ห์ลับสลับร่าง / Lay Lup Salup Rahng
Year: 2017

ไม่ต้องมาตั้งคำถาม ไม่ต้องมาทำแปลกใจ ฉันไม่มีคำตอบทั้งนั้น
Mai dtaung mah dtung kum tahm mai dtaung mah tum bplaek jai chun mai mee kum dtaup tung nun
You don’t have to ask, there’s no need to act surprised, I don’t have any answers
ว่าทำไมเรารักกัน ไม่เข้าใจความสัมพันธ์ ฉันรู้เพียงคำเดียว รักเธอ
Wah tummai rao ruk gun mai kao jai kwahm sum pun chun roo piang kum diao ruk tur
As to why we’re in love, I don’t understand our connection, all I know is that I love you

(*) มันไม่มีนิยาม ว่ารักนั้นต้องเป็นแบบไหน มันอยู่ที่หัวใจข้างซ้าย เรียกร้องให้โอเคกับเธอ
Mun mai mee niyahm wah ruk nun dtaung bpen baep nai mun yoo tee hua jai kahng sai riak raung hai okay gup tur
There’s no definition as to how love must be, its in my heart in the left side of my chest, demanding that it’s okay with you

(**) รักก็คือรัก (love is love) มันไม่มีเหตุผลใด
Ruk gor keu ruk (love is love) mun mai mee het pon dai
Love is love (love is love) There’s no reasoning
ก็รักเพราะเธอคือเธอ ไม่ใช่เพราะว่าตัวเธอเหมือนใคร ไม่มีอะไรต้องบรรยาย
Gor ruk pror tur keu tur mai chai pror wah dtua tur meuan krai mai mee arai dtaung bunyai
I love you because you are you, not because you’re like anyone else, there’s nothing that needs explaining
รักก็คือรัก (love is love) คำตอบเดียวข้างในหัวใจ
Ruk gor keu ruk (love is love) kum dtaup diao kahng nai hua jai
Love is love (love is love) the only answer is in the heart
ก็รักที่เธอเป็นเธอ ไม่สนว่าเธอจะเป็นอะไร เพียงเรามีแค่หัวใจ ก็เพียงพอแล้ว
Gor ruk tee tur bpen tur mai son wah tur ja bpen arai piang rao mee kae hua jai gor piang por laeo
I love that you are you, I don’t care what you’ll be, only that we’ll have feelings for each other, that’s just enough

ต่อให้เธอไม่น่ารัก ต่อให้เธอต่างจากใคร ฉันก็ยังจะบอกว่ารัก
Dtor hai tur mai nahruk dtor hai tur dtahng jahk krai chun gor yung ja bauk wah ruk
Even though you’re not cute, even though you’re different from everyone else, I’ll still tell you I love you
ต่อให้ไม่มีผู้ใด เข้าใจในความสัมพันธ์ ฉันก็ยังยืนยัน รักเธอ
Dtor hai mai mee poo dai kao jai nai kwahm sumpun chun gor yung yeun yun ruk tur
Even though there’s no one who understands our connection, I still reassure you that I love you

(*,**,*,**)

   

คำร้อง ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์
ทำนอง/เรียบเรียง เต็น ธีรภัค

Title: R U OK
Thai Title: “เช็ด / Chet (Wipe)”
Artist: Singto Numchok (สิงโต นำโชค)
Album: [Single]
Year: 2017

Are you OK? You alright?
Are you OK? You alright?

ฉันเห็นเธอเดินซึมลำพัง
Chun hen tur dern seum lumpung
I see you walking dazed and alone
แววตาเธอดูบอบช้ำ
Waew dtah tur doo baup chum
The look in your eyes seems hurt
อยากรู้ว่าเธอยังโอเคอยู่รึเปล่า
Yahk roo wah tur yung okay yoo reu bplao
I want to know if you’re still okay
เธอมีอะไรให้ช่วยรึเปล่า
Tur mee arai hai chuay reu bplao
Is there anything I can help you with?

จากฉันคนที่เคยยืนอยู่ตรงนั้น
Jahk chun kon tee koey yeun yoo dtrong nun
From me, the person who once stood right there
คนที่เคยจับมือเธอเมื่อวาน
Kon tee koey jup meu tur meua wahn
The person who once held your hand those days of the past
ในวันนี้ฉันมันไม่มีสิทธิ์
Nai wun nee chun mun mai mee sit
Today I don’t have the right
แต่เห็นแล้วมันก็หงุดหงิด
Dtae hen laeo mun gor ngoot ngit
But seeing you like this really bothers me

ที่เธออยู่กับเขาแล้วเธอเสียใจ
Tee tur yoo gup kao laeo tur sia jai
That you stay with him and are sad
ทั้งที่ฉันไม่มีวันทำเธอร้องไห้
Tung tee chun mai mee wun tum tur raung hai
Even though I never made you cry

แต่ว่าวันนี้
Dtae wah wun nee
But today
เธอมีอะไร มีอะไร ในใจรึเปล่า
Tur mee arai mee arai nai jai reu bplao
Is something wrong? Is something wrong in your heart?
เธอมีอะไร มีอะไร ให้ช่วยรึเปล่า
Tur mee arai mee arai hai chuay reu bplao
Is there anything, is there anything I can help you with?
Are you OK? You alright? สบายรึเปล่า
Are you okay you all right sabai reu bplao
Are you okay? You all right? Are you okay?
ไม่อยากให้เธอเหงา
Mai yahk hai tur ngao
I don’t want you to be lonely
ปล่อยให้ฉันช่วยเช็ดน้ำตาแล้วค่อยคุยกัน
Bploy hai chun chuay chet numdtah laeo koy kooey gun
Let me help wipe your tears and then we’ll talk

เช็ดเลย เช็ดเลย ให้ฉันช่วยเช็ด
Chet loey chet loey hai chun chuay chet
Wipe, wipe, let me help you wipe
น้ำตาที่มันไหลออกมาทุกเม็ด
Num dtah tee mun lai auk mah took met
Every teardrop that flows out
เธอคงจะเข็ดที่เขาไม่ยอมช่วยเช็ดให้
Tur kong ja ket tee kao mai yaumc huay chet hai
You’re probably scared he’ll refuse to help wipe them for you
แต่คนนี้รับรองว่าช่วยเธอเช็ดได้
Dtae kon nee rup raung wah chuay tur chet dai
But this guy right here can guarantee you that I’ll help you wipe them
จะเช็ดให้หมดไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหลัง
Ja chet hai mot mai wah ja bpen kahn nah lung
I’ll wipe them all up, no matter if it’s front or back
จะด้านซ้ายด้านขวารับรองไม่ผิดหวัง
Ja dahn sai dahn kwah rupraung mai pit wung
Left or right, I guarantee you won’t be disappointed
อยากให้เช็ดตรงไหนก็ขอให้บอก
Yahk hai chet dtrong nai gor kor hai bauk
Wherever you want me to wipe, tell me
ตั้งใจจะมาเช็ดจริงๆนะจ๊ะไม่ได้มาหลอก
Dtung jai ja mah chet jing jing na ja mai dai mah lauk
I really intend to wipe, I didn’t come to deceive you
ทุกคืนฉันก็ฝันถึงแต่เรื่องเช็ด
Took keun chun gor fun teung dtae reuang chet
Every night, I dream only about wiping
น้ำลายเธอไหลฉันจะคอยเช็ด
Num lai tur lai chun ja koy chet
If you drool, I’ll wipe it
ถ้าน้ำตาเธอไหลฉันจะตั้งใจเช็ด เช็ด เช็ด เช็ด เช็ด
Tah num dtah tur lai chun ja dtung jai chet chet chet chet chet
If your tears flow, I intend to wipe, wipe, wipe, wipe, wipe

Are you OK? You alright?
Are you OK? You alright?
Are you OK? You alright?
Are you OK? You alright?

เธอมีอะไร มีอะไร ในใจรึเปล่า
Tur mee arai mee arai nai jai reu bplao
Is something wrong? Is something wrong in your heart?
เธอมีอะไร มีอะไร ให้ช่วยรึเปล่า
Tur mee arai mee arai hai chuay reu bplao
Is there anything, is there anything I can help you with?
Are you OK? You alright? สบายรึเปล่า
Are you okay you all right sabai reu bplao
Are you okay? You all right? Are you okay?
ไม่อยากให้เธอเหงา
Mai yahk hai tur ngao
I don’t want you to be lonely
ปล่อยให้ฉันช่วยเช็ดน้ำตา
Bploy hai chun chuay chet num dtah
Let me help you wipe your tears

Are you OK? You alright? อย่าลืมว่าฉันยังอยู่ตรงนี้
Are you okay you all right yah leum wah chun yung yoo dtrong nee
Are you okay? You all right? Don’t forget that I’m still right here
Are you OK? You alright? ยังอยู่ที่เดิม ที่ตรงนี้
Are you okay you all right yung yoo tee derm tee dtrong nee
Are you okay? You all right? I’m still in the same place, right here
Are you OK? You alright? อยู่ในหัวใจ เธอคนดี
Are you okay you all right yoo nai hua jai tur kon dee
Are you okay? You all right in your heart, darling?

Are you OK? You alright?

   

เนื้อร้อง: สิงโต นำโชค, สถาปัตย์ ธีรนิตยภาพ (ตั้ม โมโนโทน), อภิสิทธิ์ โอภาสเอี่ยมลิขิต (โจอี้ บอย)
ทำนอง: สิงโต นำโชค
เรียบเรียง: Kijjaz (กิจจาศักดิ์ ตริยานนท์), สิงโต นำโชค
Music Producer: Kijjaz

   
I like the general feel of the song, I like the premise of wondering why your ex chooses to stay with someone who constantly hurts them after leaving you who never did, and I like how the black eye on the actress in the music video throws the aspect of domestic violence into the mix. I like everything except the rap in the middle of the song haha. I get that Singto’s trying out different styles and there’s nothing wrong with that, but to me it seems awkward and incongruent and disjoints the song.

Title: ราชสีห์กับหนู / Rachasee Gup Noo (The Lion and the Mouse)
Artist: Ten Teerapak ft. Singto Numchok (เต็น ธีรภัค feat. สิงโต นำโชค)
Album: Simple Man Project
Year: 2016

จากคนเข้มแข็งไม่เคยแพ้ ไม่ยอมให้ผู้ใด
Jahk kon kem kaeng mai koey pae mai yaum hai poo dai
From a strong man who never lost and refused to give in to anyone
กลับมาอ่อนไหวอ่อนแอไม่เหลือภาพคนที่เข้มแข็ง
Glup mah aun wai aun ae mai leua pahp kon tee kem kaeng
I’ve ended up weak and feeble with no image of my former strong self left
ตั้งแต่พบเธอชีวิตเปลี่ยนไป หัวใจต้องยอมแพ้
Dtung dtae pob tur cheewit bplian bpai hua jai dtaung yaum pae
Since I met you, my life changed, my heart must give up
มันแพ้ทางคนอย่างเธอ
Mun pae tahn kon yahng tur
It was defeated by a person like you

(*) ตัวแค่นี้ ตัวแค่นี้ ดูน่ารัก ดูน่ารัก
Dtua kae nee dtua kae nee doo naruk doo naruk
Just you, just you, looking cute, looking cute
แปลกใจนักทำไมถึงทำได้แบบนี้
Bplaek jai nuk tummai teung tum dai baep nee
It’s so strange, why do I act like this?

(**) เกิดมาไม่เคย ไม่เคยรักใครมากมายเท่ากับเธอ
Gert mah mai koey mai koey ruk krai mahk mai tao gup tur
It so happens that I’ve never ever loved anyone as much as you
ตื่นมาก็เพ้อ หลับฝันละเมอ ภาพเธอมาหลอนทุกคืน
Dteun mah gor pur lup fun lamur pahp tur mah laun took keun
I wake up and fantasize, I go to sleep and dream, your image haunts me every night
ต่อจากนี้ หมดทั้งหัวใจ ไม่ขอให้ใคร
Dtor jahk nee mot tung hua jai mai kor hai krai
From now on, my entire heart won’t ask for anyone else
ถอดเขี้ยวเล็บไว้ให้เธอไป ไม่ต้องคืน ไม่ต้องคืน
Taut kiao lep wai hai tur bpai mai dtaung keun mai dtaung keun
I’ve dulled my teeth and claws for you, there’s no need to return, no need to return
เก็บไว้ที่เธอ ให้ทั้งตัว ให้ทั้งใจ ฝากไว้ได้ไหมเธอ
Gep wai tee tur hai tung dtua hai tung jai fahk wai dai mai tur
I’ve gathered both my body and heart for you, can I give them to you?

ที่เป็นแบบนี้เพราะเธอนั้นเป็นคนที่แสนดี
Tee bpen baep nee pror tur nun bpen kon tee saen dee
Things are like this because you’re a wonderful person
จะมีอีกไหมแบบเธอคนนี้ที่จะเข้าใจฉัน
Ja mee eek mai baep tur kon nee tee ja kao jai chun
Will there be anyone else like you who understands me?
เธอเปลี่ยนฉันไปให้เป็นอีกคน
Tur bplian chun bpai hai bpen eek kon
You’ve changed me into a new man
เพราะใจของเธอนั้นชนะใจคนอย่างฉัน
Pror jai kaung tur nun chana jai kon yahng chun
Because your heart wins over the heart of a person like me

(*,**,**)

   
คำร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง: เต็น ธีรภัค

   
I like the feel of this; the music, lyrics, and vocals match up perfectly. I like the story of a big bad playboy lion hanging up his mane after being bested by a cute little mouse being used to express the feelings of becoming totally smitten with someone, and the music video, though simple, is bright and playful and shows off all the instruments included in this track. Nice release, Mr. Ten 😀

Title: Hero Calling (อึนเนะ เอ๊ะ เฮะ อ้าว) / Hero Calling (Eun Neh Eh Heh Owh)
Artist: Singto Numchok (สิงโต นำโชค)
Album: [Single]
Year: 2016

(*) สบาย ๆ เธอไม่ต้องกังวลใจ
Sabai sabai tur mai dtaung gun won jai
It’s all right, you don’t have to worry
ปล่อยให้ฉัน ดูแลหัวใจที่เธอฝากไว้
Bploy hai chun doo lae hua jai tee tur fahk wai
Let me take care of the heart you’ve entrusted to me
ฮีโร่คนนี้จะทำหน้าที่แทนเธอ ด้วยรักและความห่วงใย
Hero kon nee ja tum nah tee taen tur duay ruk lae kwahm huang yai
This hero will perform all duties for you with love and concern

อึนเนะ ๆ คือหิวใช่ไหมที่ร้องไห้แบบนี้
Eun neh eun neh keu hiew chai mai tee raung hai baep nee
Eun neh, eun neh, you’re hungry, right? And that’s why you’re crying like this?
ฮีโร่มาแล้วจะคอยดูแลให้เธออิ่ม
Hero mah laeo ja koy doo lae hai tur im
Your hero is here, I’ll take care of you and make you full
เธอไม่ต้องกังวล ยังไงฉันก็เข้าใจ
Tur mai dtaung gung won yung ngai chun gor kao jai
You don’t have to worry, no matter what, I understand
แค่เธอร้อง อึเนะ ๆ อันนี้เป็นอันเข้าใจ
Kae tur raun eu neh eu neh un nee bpen un kao jai
You just cry, “eu neh eu neh,” and I understand this

เอ๊ะ ๆ เธอคงปวดท้อง ที่เธอร้องเธอคงอึดอัดใช่ไหม
Eh eh tur kong bpuat taung tee tur raung tur kong eut ut chai mai
Eh eh, you probably have a tummy ache, so you’re crying because you’re frustrated, right?
ถ้าเธอร้อง เอ๊ะมา ฉันจะรีบไป ดูแลให้เธอยิ้มได้อีกครั้ง
Tah tur raung eh mah chun ja reep bpai doo ale hai tur yim dai eek krung
If you cry out, “eh,” I’ll hurry over and take care of you to make you smile again

(*)

เฮะ ๆ ที่เธอร้องมาแบบนี้ แสดงว่าเธอไม่สบายตัว
Heh heh tee tur raun mah baep nee sadaeng wah tur mai sabai dtua
Heh heh, your crying like this shows that you’re sick
เธอไม่ต้องกลัว ยังไงฉันก็เข้าใจ
Tur mai dtaung glua yung ngai chun gor kao jai
There’s no need to fear, no matter what, I understand
แค่เธอร้องเฮะ ๆ ฉันจะรีบไป
Kae tur raung heh heh chun ja reep bpai
Just cry out “heh heh,” and I’ll hurry over

อ้าว อะฮ้า ฮ้าว คือถึงเวลาที่เธอต้องนอนหลับสบาย
Aow a hah hao keu teung welah tee tur dtaung naun lup sabai
“Aow a hah hao” is when it’s time for you to go to sleep
จะอยู่ตรงนี้ข้าง ๆ เธอ เพราะเธอนั้นคือดวงใจ
Ja yoo dtrong nee kahng kahng tur pror tur nun keu duang jai
I’ll be right here beside you, because you are my sweetheart
ยังไงฉันก็เข้าใจเสมอ
Yung ngai chun gor kao jai samur
No matter what, I’ll always understand

(*)

ฮีโร่คนนี้จะทำหน้าที่แทนเธอ ด้วยรักและความเข้าใจ
Hero kon nee ja tum nahtee taen tur duay ruk lae kwahm kao jai
This hero will perform all duties for you with love and concern

   
เนื้อเพลง: สิงโต นำโชค, สถาปัตย์ ธีรนิตยภาพ
ทำนอง: สิงโต นำโชค, Kijjaz (กิจจาศักดิ์ ตริยานนท์)
เรียบเรียง, โปรดิวเซอร์: Kijjaz

What a super cute song for Father’s Day in the US (as Singto’s wife is American), and a super cute song for Singto himself, commemorating his fatherly duties with the recent addition of two more little monsters running around his house (for a grand total of three kids now). I don’t think this song could get any more adorable, with him explaining understanding what each different cry his babies make means, and turning the sounds I’m sure he has to hear day in and day out into something uniquely creative as this song. The music video is just as creative and cute, and shows off his beautiful family~ Love this so much, Singto!

Title: ต้นไม้แห่งรัก / Dton Mai Haeng Ruk (The Tree of Love)
Artist: Singto Numchok (สิงโต นำโชค)
Album: [Single]
Year: 2016

ปีกน้อย ๆ เดินทางตามหาความฝันอันยิ่งใหญ่
Bpeek noy noy dern tahng dtahm hah kwahm fun un ying yai
Little wings following great dreams
มองออกไปสุดฟ้าไกล ตามองหาว่าปลายทางอยู่ที่ใด
Maung uak bpai soot fah glai dtah maung hah wah bplai tahng yoo dai
Looking out towards the far-off horizon, searching for a destination

(*) แล้ววันหนึ่ง ฉันก็เจอ สิ่ง ๆ หนึ่งที่ทำให้ฉันได้มั่นใจ
Laeo wun neung chun gor jur sing sing neung tee tum hai chun dai mun jai
And one day, I found something that made me certain
ที่มั่นคง และสูงใหญ่ ร่มเงากิ่งใบที่ฉันเคยใฝ่ฝันหา
Tee mun kong lae soong yai rom ngao ging bai tee chun koey fai fun hah
It’s stable and massive, with shade from its branches and leaves that I once dreamed of

(**) ต้นไม้แห่งนี้ ที่มีความรัก
Dton mai haeng nee tee mee kwahm ruk
This tree has love
อยากฝากเอาไว้ใต้ร่มเงาให้รักได้ยืนยาว
Yahk fahk ao wai dtai rom ngao hai ruk dai yeun yao
I want to stay beneath its shade and make our love long-lasting
ฉัน จะมีเธอเท่านั้น ดีใจที่วันนี้ฉันได้มี
Chun ja mee tur tao nun dee jai tee wun nee chun dai mee
I’ll have only you, I’m happy that today I can have
ที่ตรงนี้พักพิงอุ่นใจ
Tee dtrong nee puk ping oon jai
A place right here to rest and be comfortable

ลมคอยประคองใต้ปีก แต่บางทีไม่รู้จะหยุดอยู่ที่ใด
Lom koy bprakaung dtai bpeek dtae bahng tee mai roo ja yoot yoo tee dai
The wind gives support from under the wings, but sometimes we don’t know where it’ll stop
เก็บประสบการณ์เล็ก ๆ ข้างทางสร้างฝัน ถ้าฉันมีรังคงอุ่นใจ
Gep bprasopgahn lek lek kahng tahng sahng fun tah chun mee rung kong oon jai
I can keep my small experiences by the side of the road and create dreams if I have a comfortable nest

(*,**,**)

ที่ตรงนี้จะมีแต่เธอ
Tee dtrong nee ja mee dtae tur
A place right here that will have only you

ที่มีความรัก
Tee mee kwahm ruk
It has love
อยากฝากเอาไว้ใต้ร่มเงาให้รักได้ยืนยาว
Yahk fahk ao wai dtai rom ngao hai ruk dai yeun yao
I want to stay beneath its shade and make our love long-lasting
และ ทุกสิ่งทุกอย่างนั้น สำเร็จได้ดั่งฝัน
Lae took sing took yahng nun sumret dai dung fun
And everything will be accomplished like our dreams
เพราะฉันมีเธออยู่ตรงนี้ พักพิงอุ่นใจ
Pror chun mee tur yoo dtrong nee puk ping oon jai
Because I have you right here, I’m relaxed and comfortable

ที่ตรงนี้จะมีแต่รัก ที่ตรงนี้จะมีแต่รัก
Tee dtrong nee ja mee dtae ruk tee dtrong nee ja mee dtae ruk
This place right here will only have love, this place right here will only have love

   
เนื้อร้อง: สิงโต นำโชค, ตั้ม โมโนโทน (สถาปัตย์ ธีรนิตยภาพ)
ทำนอง: สิงโต นำโชค, ตั้ม โมโนโทน (สถาปัตย์ ธีรนิตยภาพ), Kijjaz (กิจจาศักดิ์ ตริยานนท์)
เรียบเรียง: Kijjaz (กิจจาศักดิ์ ตริยานนท์)