Singto Numchok

All posts tagged Singto Numchok

Title: วันที่เรานับหนึ่ง / Wun Tee Rao Nup Neung (The Day We’ve Counted Down To)
Artist: Singto Numchok (สิงโต นำโชค)
Album: [Single]
Year: 2019

ทุก ๆ วินาทีที่ผ่านมา ดูเหมือนวันเวลาค่อย ๆ เปลี่ยน
Took took winahtee tee pahn mah doo meuan wun welah koy koy bplian
Every second that passes seems like time has gradually changed
เราก็ยังคงเดินต่อไป แต่ว่ารักนั้นอยู่ไหน
Rao gor yung kong dern dtor bpai dtae wah ruk nun yoo nai
We still continue on, but where is the love?

เหมือนว่ายิ่งมีกันก็ยิ่งเหงา ยิ่งฝืนว่าเป็นคนเดิมก็ยิ่งเศร้า
Meuan wah ying mee gun gor ying ngao ying feun wah bpen kon derm gor ying sao
It’s like the more we have each other, the lonelier we get, the more we resist being the same person, the sadder we are
ไม่มีรอยยิ้มเหมือนเดิมอีกต่อไป และมันต้องเป็นอย่างนี้อีกนานไหม
Mai mee roy yim meuan derm eek dtor bpai lae mun dtaung bpen yahng nee eek nahn mai
There’s no more of the same smiles anymore, and how much longer must things be like this?

(*) ก่อนที่ความรักของเราจะหมดไป
Gaun tee kwahm ruk kaung rao ja mot bpai
Before our love runs out

(**) ให้เธอคิดซักนิดหนึ่ง ในวันที่เรานับหนึ่ง
Hai tur kit suk nit neung nai wun tee rao nup neung
I want you to think about it on the day we counted down to
จับมือฉันไว้ให้เราได้ย้อนไปดู
Jup meu chun wai hai rao dai yaun bpai doo
Take my hand, let’s go back and look
ว่าเรานั้นเคยได้รักกันแค่ไหน
Wah rao nun koey dai ruk gun kae nai
At how much we used to love each other
ให้เธอคิดซักนิดหนึ่ง ในวันที่เรานับหนึ่ง
Hai tur kit suk nit neung nai wun tee rao nup neung
I want you to think about it on the day we counted down to
ยังจำได้ไหมว่าเธอนั้นคือทุกสิ่ง
Yung jum dai mai wah tur nun keu took sing
Do you still remember that you were my everything?
นี่เรากำลังหมดรักกันจริง ๆ ใช่ไหม
Nee rao gumlung mot ruk gun jing jing chai mai
Now we’re running out of love for each other, aren’t we?

เหมือนว่ายิ่งมีกันก็ยิ่งเหงา ยิ่งฝืนว่าเป็นคนเดิมก็ยิ่งเศร้า
Meuan wah ying mee gun gor ying ngao ying feun wah bpen kon derm gor ying sao
It’s like the more we have each other, the lonelier we get, the more we resist being the same person, the sadder we are
หากว่าเราไม่นับความผูกพัน ยังมีอะไรที่เหลือให้กันไหม
Hahk wah rao mai nup kwahm pook pun yung mee arai tee leua hai gun mai
If we don’t count our relationship, do we have anything left for each other?

(*,**,*)

ให้เธอคิดซักนิดหนึ่ง ในวันที่เรานับหนึ่ง
Hai tur kit suk nit neung nai wun tee rao nup neung
I want you to think about it on the day we counted down to
จับมือฉันไว้
Jup meu chun wai
Take my hand
ให้เธอคิดซักนิดหนึ่ง ในวันที่เรานับหนึ่ง
Hai tur kit suk nit neung nai wun tee rao nup neung
I want you to think about it on the day we counted down to
ยังจำได้ไหม
Yung jum dai mai
Do you still remember?
นี่เรากำลังหมดรักกันจริง ๆ ใช่ไหม
Nee rao gumlung mot ruk gun jing jing chai mai
Now we’re running out of love for each other, aren’t we?

นี่เรากำลังหมดรักกันจริง ๆ ใช่ไหม
Nee rao gumlung mot ruk gun jing jing chai mai
Now we’re running out of love for each other, aren’t we?
นี่เรากำลังหมดรักกันจริง ๆ ใช่ไหม
Nee rao gumlung mot ruk gun jing jing chai mai
Now we’re running out of love for each other, aren’t we?
นี่เรากำลังจะไม่รักกันจริง ๆ ใช่ไหม
Nee rao gumlung mot ruk gun jing jing chai mai
Now we’re running out of love for each other, aren’t we?

   

เนื้อเพลง: สิงโต นำโชค, ตั้ม โมโนโทน
ทำนอง: สิงโต นำโชค
เรียบเรียง: Kijjaz, สิงโต นำโชค
โปรดิวเซอร์เพลง: Kijjaz

Title: Goodbye
Artist: Singto Numchok (สิงโต นำโชค)
Album: Just Have Fun With It
Year: 2018

ในวันที่เธอเหนื่อยล้า สัญญาว่าเธอจะเล่าให้ฉันฟัง
Nai wun tee tur neuaylah sunyah wah tur ja lao hai chun fung
When you’re tired, promise that you’ll let me know
ในวันที่เธอผิดหวัง อย่าลืมคนที่เคยโทรหา
Nai wun tee tur pit wung yah leum kon tee koey toh hah
When you’re disappointed, don’t forget the person who once called

ทุก ๆ อย่างฉันยินดีที่จะรับฟัง
Took took yahng chun yin dee tee ja rup fung
I’m happy to listen to everything
แม้ว่าเราจะไม่ได้เจอกันทุกวัน
Mae wah rao ja mai dai jur gun took wun
Even if we don’t see each other every day
แต่ว่าเธอก็ยังคงเป็นคนสำคัญ
Dtae wah tur gor yung kong bpen kon sumkun
You’re still an important person
สำหรับฉันเราจะมีกันตลอดไป
Sumrup chun rao ja mee gun dtalaut bpai
To me, we’ll have each other forever

(*) Bye, Goodbye
Bye, good bye
ถึงเวลาต้องหายไป
Teung welah dtaung hai bpai
It’s time to disappear
Bye, Goodbye
Bye, good bye
แม้ว่าเราต้องห่างไกล แต่รักยังคงผูกพัน
Mae wah rao dtaung hahng glai dtae ruk yung kong pook pun
Even though we must be separated, our love still connects us

มีวันดี ๆ ที่เรานั้นควรต้องจดจำ
Mee wun dee dee tee rao nun kuan dtaung jot jum
We have the good days that we should remember
และในบางครั้งเราต้องเรียนรู้ที่จะช่างมัน
Lae nai bahng krung rao dtaung rian roo tee ja chahng mun
And sometimes we must learn how to say screw it
ขอให้โชคดี กับสิ่งที่มี
Kor hai chohk dee gup sing tee mee
I wish you good luck with everything you have
แม้ว่าเส้นทางต่อจากนี้ จะไม่มีฉัน
Mae wah sen tahng dtor jahk nee ja mai mee chun
Even though on your journey from now on, you won’t have me

Bye, Goodbye จะคิดถึงเธอ ตลอดไป
Bye, good bye ja kit teung tur dtalaut bpai
Bye, good bye, I’ll miss you forever

   

เนื้อร้อง: สิงโต นำโชค (นำโชค ทะนัดรัมย์), Kijjaz (กิจจาศักดิ์ ตริยานนท์)
ทำนอง: สิงโต นำโชค, Kijjaz
เรียบเรียง: สิงโต นำโชค, Kijjaz
โปรดิวเซอร์เพลง: Kijjaz

   

With the end of the school year coming up soon here in Asia, this makes a lovely, bittersweet acoustic graduation song, as illustrated by the music video~

Title: เอามั้ย / Ao Mai (Wanna?)
Artist: Singto Numchok (สิงโต นำโชค) and Two Popetorn (ตู่ ภพธร)
Album: [Single]
Year: 2018

มองดูเธออยู่นาน ท่ามกลางผู้คนมากมาย
Maung doo tur yoo nahn tahm glahng poo kon mahk mai
I’ve been watch you for a while in the middle of a crowd
มองแล้วเริ่มสงสัย ว่าทำไมเธอดูเศร้า ๆ
Maung laeo rerm song sai wah tummai tur doo sao sao
Watching, I’m starting to wonder why you look so sad
เหงามานานใช่ไหม แฟนเธอไปอยู่ไหน
Ngao mah nahn chai mai faen tur bpai yoo nai
You’ve been lonely for a while, haven’t you? Where has your boyfriend gone?
เธออยู่คนเดียวมานานแค่ไหน มีอะไรให้ช่วยหรือเปล่า
Tur yoo kond iao mah nahn kae nai mee arai hai chuay reu bplao
However long you’ve been alone for, is there anything I can do to help?

(*) เดี๋ยวก่อน ช้าก่อน ฟังก่อน
Diao gaun chah gaun fung gaun
Wait, hold on, listen first
ฉันว่าเรามีบางอย่างที่คล้ายกัน
Chun wah rao mee bahng yahng tee klai gun
I think we have some things in common
ก็แค่รู้สึกอยากหาอะไรให้เธอดื่ม
Gor kae roo seuk yahk hah arai hai tur deum
I just feel like I want to find something for you to drink
สักแก้วหนึ่ง
Suk gaeo neung
Just one glass

(**) เรามารู้จักกันเอามั้ย
Rao mah roo juk gun ao mai
Shall we get to know each other?
เผื่อว่ามีอะไรพูดคุยแบบคนเหงา
Peua wah mee arai poot kooey baep kon ngao
In case there’s anything to talk about like lonely people
อีกตั้งนานจนกว่าจะเช้า
Eek dtung nahn jon gwah ja chao
For a long time until morning
ให้อยู่ตรงนี้คนเดียวทั้งคืนคงไม่ไหว
Hai yoo dtrong nee kon diao tung keun kong mai wai
I can’t let you be here alone all night
มีกันเอาไว้ก็คงจะดีกว่า
Mee gun ao wai gor kong ja dee gwah
It would be better if we had each other

ใครจะไปเข้าใจ ว่าอยู่คนเดียวมันเป็นอย่างไร
Krai ja bpai kao jai wah yoo kon diao mun bpen yahng rai
Who would understand how being alone is?
บางครั้งก็ทนไม่ไหว หัวใจฉันมันว่างเปล่า
Bahng krung gor ton mai wai hua jai chun mun wahng bplao
Sometimes I can’t take it, my heart is empty
นั่งที่เดิมทุกวัน เพลงที่เคยได้ฟัง
Nung tee derm took wun pleng tee koey dai fung
Sitting in the same place every day, the music that I once listened to
ไม่เข้าใจเหมือนกัน จะเศร้าอะไรทุกวัน
Mai kao jai meuan gun ja sao arai took wun
I don’t understand it either, what am I sad about every day?
ไม่มีคนเข้าใจ แค่อยากมีคนระบาย
Mai mee kon kao jai kae yahk mee kon rabai
I don’t have anyone who understand, I just want to have someone to let it out to
ก็ใครมันจะไปทนไหว
Gr krai mun ja bpai ton wai
Who would be able to endure this?

(*,**)

Hey girl, I can see you sitting there all lonely and alone
I know you need someone to talk to on the phone.
Someone to wait for you when you get home.
When you’re feeling freaky, baby, I can make you moan

เดี๋ยวก่อน ช้าก่อน
Diao gaun chah gaun
Wait, hold on

(**,**)

   

เนื้อเพลง: สิงโต นำโชค & ตู่ ภพธร
ทำนอง: สิงโต นำโชค & ตู่ ภพธร & Kijjaz (กิจจาศักดิ์ ตริยานนท์)
เรียบเรียง: Kijjaz
โปรดิวเซอร์เพลง: Kijjaz

   

Being a duet of the great Singto and Two, I was expecting a lot, but I feel kind of disappointed in this. It’s nowhere near as catchy as I was hoping for, as both Two and Singto have proven their capable of in their solo songs, and the lyrics feel kind of sleezy, like it’s just a guy trolling for lonely women to hit on. :/ Guess I’ll pass on this one.

Title: ฉันไม่ยอม(ให้ฟ้าลิขิต) / Chun Mai Yaum Hai Fah Likit (I Refuse to Give In to Fate)
Artist: Singto Numchok (สิงโต นำโชค)
Album: OST ข้ามสีทันดร / Kahm See Tundorn
Year: 2018

I admit that I’ve given up before
Weak, I’ve cried
But it’s just a matter of yesterday that has passed by
Today I might not be strong
But it’s still enough for me to have energy
And I’m ready to get over it, even though there will be tears

(*) Heaven, heaven isn’t satisfied
That it didn’t get to see what it had predetermined

(**) I, I refuse to give in to fate
My life belongs to me
I’m the only person who has that right
I refuse to give up my dreams to anyone, including fate
I’ll determine my own path with my heart and get over it with you

Because I still haven’t made it yet, I must get over it
Thank you for all the paths that made me realize who I am
I know now today
Life must keep going on
If I’m still breathing, I’ll fight on for you

(*,**)

I, I refuse to give in to fate
My life belongs to me
I’m the only person who has that right

Title: Will You Marry Me?
Artist: Singto Numchok (สิงโต นำโชค)
Album: Just Have Fun With It
Year: 2018

ทุก ๆ วินาทีตอนนี้
Took took winahtee dtaun nee
Every second right now
ที่เรามีกันอย่างนี้
Tee rao mee gun yahng nee
That we have each other like this
ทุกวันดี ๆ ที่เดินร่วมทาง
Took wun dee dee tee dern ruam tahng
Every wonderful day that we spend together
เธอยังคนมั่นใจใช่ไหม
Tur yung kon mun jai chai mai
You’re still certain, right?
ถ้าเราจะเดินต่อไป
Tah rao ja dern dtor bpai
If we keep this up
ไม่ว่ายังไงยังคงงดงาม
Mai wah yung ngai yung kong ngot ngahm
No matter what, it’ll still be beautiful

(*) เธอไม่ต้องถามว่ารักหรือเปล่า
Tur mai dtaung tahm wah ruk reu bplao
You don’t have to ask if I love you or not
แต่ถ้าเธอถาม ถ้าเธออยากรู้
Dtae tah tur tahm tah tur yahk roo
But if you ask, if you want to know

(**) จะบอกคำว่ารักดัง ๆ ทันใด
Ja bauk kum wah ruk dung dung tun dai
I’ll tell you I love you as loudly as I can
ให้เธอได้รู้ความจริงในใจ
Hai tur dai roo kwahm jing nai jai
So you can know the truth in my heart
สิ่งที่ฉันคิดกับเธอยังไงยังเหมือนเก่า
Sing tee chun kit gup tur yung ngai yung meuan gao
The things I feel about you are still the same, no matter what
จะบอกคำว่ารักคำเดิมคนดี
Ja bauk kum wah ruk kum derm kon dee
I’ll tell you the same thing; that I love you, darling
เพียงเธอเท่านั้นทุกวินาที
Piang tur tao nun took winahtee
Only you, at every second
ไม่มีสักครั้งที่ฉันคนนี้จะเปลี่ยนไป
Mai mee suk krung tee chun kon nee ja bplian bpai
There won’t be a time that I’ll change
ทุกอย่างยังเหมือนเดิม เหมือนเดิม
Took yahng yung meuan derm meuan derm
Everything is still the same, the same

ฟ้า ยังคงงดงามสดใส
Fah yung kong ngot ngahm sot sai
The sky is still beautifully bright
เพราะเรามีกันใช่ไหม
Pror rao mee gun chai mai
Because we have each other, right?
แม้นานเพียงใดก็ยังเหมือนเดิม
Mae nahn piang dai gor yung meuan derm
No matter how long it’s been, it’s still the same
ฉันจะดูแลเธอคนนี้
Chun ja doo lae tur kon nee
I’ll take care of you, darling
ด้วยใจทั้งหมดที่ฉันมี
Duay jai tung mot tee chun mee
With all my heart that I have
ทุกวินาทีให้เธอมั่นใจ
Took winahtee hai tur mun jai
At every second, you can be certain

(*,**,**)

จะบอกคำว่า … รัก
Ja bauk kum wah ruk
I’ll tell you that I love you
เพียงเธอเท่า … นั้น
Piang tur tao nun
Only you
ยังเหมือนเดิม เหมือนเดิม
Yung meuan derm meuan derm
Still the same, the same

   

เนื้อร้อง: สิงโต นำโชค (นำโชค ทะนัดรัมย์), ตั้ม โมโนโทน (สถาปัตย์ ธีรนิตภาพ)
ทำนอง: สิงโต นำโชค
เรียบเรียง: Kijjaz (กิจจาศักดิ์ ตริยานนท์)
โปรดิวเซอร์เพลง: Kijjaz

Title: Let’s Go
Artist: Leo Lemix (Pex Zeal, Ink Waruntorn, Room39, Na Polycat, Mild vocalist, Singto Numchok)
Album: [Single]
Year: 2018

Why are you sad when your heart’s still beating?
Why are you lonely when your heart is still red?
If you want to shout, let it out, if your life needs color
If you want to shout, let it out, let the excitement start at you and me
Let the lights combine with our hearts

(*) If not tonight, then when?
If not tonight, then which night?
And not just you, not just me
We still have those people waiting for us to go
Let the days be only a dream
Come run a long distance with us tonight

Why be bashful when your heart has needs?
Why over-think things when there’s so many people ready to go with you?
If you want to shout, let it out, if your life needs color
If you want to shout, let it out, let the excitement start at you and me

It’s getting late, let’s go, Friday night
What are you waiting for? Let’s go, flip flow, as we desire
Wherever you friends are, don’t say no
However much strength you have, get ready with us
We’ll finally clink our glasses together, tonight we must run, run, run
Let the lights combine with our hearts

(*)

There doesn’t have to be a reason, there doesn’t need to be an explanation
Just bring your heart, go!

   

เนื้อเพลง: ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
ทำนอง : ณฐพล ศรีจอมขวัญ/ ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
เรียบเรียง : ณฐพล ศรีจอมขวัญ
Mixed and Mastered by พีท ตันสกุล

Title: อย่าร้องไห้ / Yah Raung Hai (Don’t Cry)
Artist: Singto Numchok (สิงโต นำโชค)
Album: [Single]
Year: 2018

ไม่มีอะไรที่ทำให้เขาและเธอดูไม่เข้ากัน
Mai mee arai tee tum hai kao lae tur doo mai kao gun
There’s nothing that made you and him seem like you didn’t get along
ฉันเห็นอย่างนั้นมาตลอด
Chun hen yahng nun mah dtalaut
It’s always seemed like that to me
ยิ่งมองยิ่งเห็นถึงความสวยงามที่มีให้กัน
Ying maung ying hen teung kwahm suay ngahm tee mee hai gun
The more I look, the more I see the beauty that you have for each other
ฉันใฝ่ฝันมาตลอด
Chun fai fun mah dtalaut
I’ve always dreamed of that

(*) และในวันนี้ที่มันช่างโหดร้าย
Lae nai wun nee tee mun chahng hot rai
And today, when things are so cruel
คนที่ทำให้เธอต้องเสียใจ
Kon tee tum hai tur dtuang sia jai
The person who made you sad
คือคนเดียวกันที่เธอคิดมาตลอดว่าใช่
Keu kon diao gun tee tur kit mah dtalaut wah chai
Was the one person whom you always thought was the one

(**) อย่าเลยเธออย่าร้องไห้
Yah loey tur yah raung hai
Don’t, don’t cry
ความโชคร้ายมันทำให้เธอมีน้ำตา
Kwahm chohk rai mun tum hai tur mee num dtah
Bad luck has caused you tears
คนที่มองไม่เห็นค่า ไม่รู้ว่า
Kon tee maung mai hen kah mai roo wah
The person who doesn’t see your value doesn’t know
ว่าเธอมีค่ามากแค่ไหน
Wah tur mee kah mahk kae nai
How much you’re worth
ได้โปรดเถอะเธออย่าเลยอย่าร้องไห้
Dai bproht tur tur yah loey yah raung hai
Please, don’t, don’t cry
ฉันก็แค่ผู้ชายที่ทำให้เธอได้ทุกอย่าง
Chun gor kae poochai tee tum hai tur dai took yahng
I’m just a guy who will do everything for you
คนที่เธอนั้นมองผ่าน ที่เธอไม่เคยต้องการ
Kon tee tur nun maung pahn tee tur mai koey dtaung gahn
The guy whom you look past, whom you’ve never wanted
คอยภาวนาให้เธอหาย ให้ลืมผู้ชายที่เขาไม่รัก เธอ
Koy pahwanah hai tur hai hai leum poo chai tee kao mai ruk tur
I keep praying for you to get better and forget the guy who doesn’t love you

หากมีอะไรที่พอให้ฉันแบ่งเบาในวันที่เศร้าใจ
Hahk mee arai tee por hai chun baeng bao nai wun tee sao jai
If there’s anything that I can help you bear when you’re sad
แค่ขอให้เธอบอก
Kae kor hai tur bauk
Just tell me
อีกคงไม่นานทุกอย่างจะพ้นผ่านไป แต่ใจฉันยังอยู่
Eek kong mai nahn took yahng ja pon pahn bpai dtae jai chun yung yoo
Pretty soon, everything will pass by, but my heart is still here
จะอยู่ตรงนี้ไปตลอด
Ja yoo dtrong nee bpai dtalaut
It’ll be right here forever

(*,**)

อย่าเลยเธออย่าร้องไห้
Yah loey tur yah raung hai
Don’t, don’t cry
ฉันก็แค่ผู้ชายที่ทำให้เธอได้ทุกอย่าง
Chun gor kae poochai tee tum hai tur dai took yahng
I’m just a guy who will do everything for you
คนที่เธอนั้นมองผ่าน ที่เธอไม่เคยต้องการ
Kon tee tur nun maung pahn tee tur mai koey dtaung gahn
The guy whom you look past, whom you’ve never wanted
คอยภาวนาให้เธอหาย ยังมีผู้ชายที่พร้อมจะรัก เธอ
Koy pahwanah hai tur hai yung me epoo chai tee praum ja ruk tur
I keep praying for you to get better, you still have a guy who’s ready to love you

   

เนื้อร้อง, ทำนอง: สิงโต นำโชค
เรียบเรียง: Kijjaz (กิจจาศักดิ์ ตริยานนท์), สิงโต นำโชค
โปรดิวเซอร์: Kijjaz

Title: น่าดู / Nah Doo (Attractive)
Artist: Singto Numchok (สิงโต นำโชค) ft. YB and Wan Wunwan
Album: [Single]
Year: 2017

ดู ดูดูดูดู ดูดูดูดู รู้ตัวบ้างไหมว่าเธอสดใสน่าดู
Doo doo doo doo doo doo doo doo roo dtua bahng mai wah tur sot sai nah doo
Look, look, look, look, look, look, look, look, do you realize that you’re quite attractive?
ดูดูดูดู ดูดูดูดู รู้ตัวใช่ไหมว่าเธอสดใสน่าดู
Doo doo doo doo doo doo doo doo roo dtua chai mai wah tur sot sai nah doo
Look, look, look, look, look, look, look, look, you realize that you’re quite attractive, right?

แอบมองเธอมานานแสนนาน คิดถึงเธอละเมอทุกวันเพ้อไปไกล
Aep maung tur mah nahn saen nahn kit teung tur la mur took wun pur bpai glai
I’ve secretly been looking at you for such a long time, I think about you and daydream every day, fantasizing way too much
หลับทีไรก็มีแต่หน้าเธอ อยากจะรู้ว่าเธอคิดยังไง
Lup tee rai gor mee dtae nah tur yahk ja roo wah tur kit yung ngai
Whenever I close my eyes, there’s only your face, I want to know how you feel

ก็เธออยู่ใกล้แล้วมันสั่น หัวใจไหวหวั่น ไม่รู้ต้องทรมานถึงเมื่อไหร่
Gor tur yoo glai laeo mun sun hua jai wai wun mai roo dtaung toramahn teung meua rai
When you’re close to me, I tremble, my heart shakes, I don’t know how long I must be tortured
บอกเธอ ให้รู้เลยดีกว่า
Bauk tur hai roo loey dee gwah
Telling you and letting you know is better
ปล่อยไว้ใจประหม่า รู้ตัวบ้างไหมว่าเธอสดใสน่า
Bploy wai jai bpramah roo dtua bahng mai wah tur sot sai nah
But I let go of my trust and lose my self confidence, do you realize that you’re quite attractive?

(*) ดูดูดูดู ดูดูดูดู รู้ตัวใช่ไหมว่าเธอสดใสน่าดู
Doo doo doo doo doo doo doo doo roo dtua chai mai wah tur sot sai nah doo
Look, look, look, look, look, look, look, look, you realize that you’re quite attractive, right?
ดูดูดูดู ดูดูดูดู รู้ตัวว่าฉันทำได้แค่ดู
Doo doo doo doo doo doo doo doo roo dtua wah chun tum dai kae doo
Look, look, look, look, look, look, look, look, I realize that all I can do is look

ดูดูแต่ตา มืออย่าไปต้อง
Doo doo dtae dtah meu ya bpai dtaung
I look with my eyes, not with my hands
แค่เธอจ้องมา ทำเราขัดข้อง
Kae tur jaung mah tum rao kut kaung
Just your gaze gives me trouble
โอ้แม่แก้วตา ทุกคนจับจ้อง
Oh mae gaeo dtah took kon jup jaung
Oh, mama, everyone’s staring
พี่เขาจับมา ผมไม่เกี่ยวข้อง
Pee kao jup mah pom mai giao kaung
They’ve caught you, I’m irrelevant
ผมไม่ยุ่ง ผมไม่เกี่ยว
Pom mai yoong pom mai giao
I’m not bothering you, I’m not getting involved
ผมไม่รู้ ไม่ได้เอี่ยว
Pom mai roo mai dai iao
I don’t know, I’m not getting mixed up in it
ไม่ใช่เพื่อน ไม่ใช่เสี่ยว
Mai chai peuan mai chai siao
We’re not friends, we’re not buddies
ดูต้น อย่างเดียว
Doo dton yahng diao
I’m just looking
ผมไม่รู้จักมัน มันไม่รู้จักผม
Pom mai roo juk mun mun mai roo juk pom
I don’t know you, you don’t know me
เราอยู่ห่างๆกัน แบบนี้แหละเหมาะสม
Rao yoo hahng hahng gun baep nee lae mor som
We’re far apart, this is best

แอบดูเธอมาตั้งนาน
Aep doo tur mah dtung nahn
I’ve been secretly watching you for so long
สรีระของเธอช่างน่ารับประทาน
Sareera kaung tu chahng nah rup bpratahn
Your body is so appetizing
เธอเปรียบเหมือนดั่งแสงสว่าง
Tur bpriap meuan dung saeng sawahng
You’re like a bright light
ฉันคือเงามืดไม่มีใครกล้าเดินผ่าน
Chun keu ngao meut mai mee krai glah dern pahn
I’m a dark shadow that no one would dare walk past
ลองคุยกันไปพลางๆ
Laung kooey gun bpai plahng plahng
I keep trying to talk to you
รับรองรถไฟไม่มีชนราง
Rup raung rot fai mai mee chon rahng
I guarantee the train has no bumps in the track
ไม่ต้องกลัวแม่นวลนาง
Mai dtaung glua mae nuan nahng
You don’t have to be scared, baby
เพราะว่าเรื่องแบบนี้ผมรู้งาน
Pror wah reuang baep nee pom roo ngahn
Because with matters like this, I know the job

(*)

Hey! มาๆ ฉันจะพาไปเดิน เซ!
Hey mah mah chun ja pah bpai dern say
Hey! C’mon, I’ll take you on a walk
รับรองรับประกันฉันไม่ เท!
Rup raung rup bpragun chun mai tay
I guarantee I’m not a bad a guy
ลุยถึงไหนถึงกัน แต่ช่วยตอบคำถามก่อน
Looey teung nai teung gun dtae chuay daup kum tahm gaun
I’ll struggle to the very end, but please answer my question first
เอายังไงฉันรอฟังอยู่
Ao yung ngai chun ror fung yoo
Whatever you want, I’m waiting to listen
Hey! มาๆ ฉันจะพาไปเดิน เซ!
Hey mah mah chun ja pah bpai dern say
Hey! C’mon, I’ll take you on a walk
รับรองรับประกันฉันไม่ เท!
Rup raung rup bpragun chun mai tay
I guarantee I’m not a bad a guy
ลุยถึงไหนถึงกัน แต่ช่วยตอบคำถามก่อน
Looey teung nai teung gun dtae chuay daup kum tahm gaun
I’ll struggle to the very end, but please answer my question first
เอายังไงฉันรอฟังอยู่
Ao yung ngai chun ror fung yoo
Whatever you want, I’m waiting to listen

ดู อย่างเดียวได้ไหมพ่อคนเจ้าชู้
Doo yahng diao dai mai por kon jao choo
Can you just look, you playboy?
เก็บตังค์ดีไหมผู้ชายใคร่รู้ หากมีหัวใจทำไมไม่สู้
Gep dtung dee mai poo chai krai roo hahk mee hua jai tummai mai soo
Wouldn’t it be better to keep your money, you curious man? If you have a heart, why haven’t you given up?
ถ้าพี่มีคู่หนูต้องขอบาย ถ้าเมียจับได้เดี๋ยวไม่น่าดู
Tah pee mee koo noo dtaung kor bai tah mia jup dai diao mai nah doo
If you have a girlfriend, I have to say good-bye, if your wife catches us, pretty soon this won’t look so attractive

(*)

   

เนื้อร้อง: สิงโต นำโชค, ตั้ม โมโนโทน (สถาปัตย์ ธีรนิตภาพ), YB (YOUNG BONG)
ทำนอง: สิงโต นำโชค
เรียบเรียง: Kijjaz (กิจจาศักดิ์ ตริยานนท์), สิงโต นำโชค
โปรดิวเซอร์: Kijjaz

Title: ต๊อก (TOK)
Artist: Singto Numchok (สิงโต นำโชค)
Album: [Single]
Year: 2017

ต๊อก ต๊อกอยู่กาฬสินธุ์ เป็นนักดนตรีติดดิน ผู้คนมากมายติดใจ
Dtauk dtauk yoo galasin bpen nuk don dtree dtit din poo kon mahk mai dtit jai
Tok tok in Kalasin, I’m a down-to-earth singer, many people like me
เพลงที่ต๊อกบรรเลงทุกครั้ง คล้ายๆว่ามีมนต์ขลังจนทำให้คุณหวั่นไหว
Pleng tee dtauk bunleng took krung klai kali wah mee mon klung jon tum hai koon wun wai
The music that the tok plays every time is like there’s a magic spell, making you sway
ทุกๆครั้งที่คุณได้ยินรับรองว่าคุณจะฟิน น้ำตาของคุณจะไหล
Took took krung tee koon dai yin rup raung wah koon ja fin num dtah kaung koon ja lai
Every time you hear it, I guarantee that you’ll be fantastic, your tears will flow
เขาจะทำให้คุณต้องคล้อย ในยามที่คุณเหม่อลอย
Kao ja tum hai koon dtaung kloy nai yahm tee koon mur loy
They’ll make you follow along when you’re distracted
สักพักแล้วเขาจะหายไป
Suk puk laeo kao ja hai bpai
And in just a moment, they’ll disappear

(*) ใครรู้บอกที มีคนหาย
Krai roo bauk tee mee kon hai
If anyone knows, tell me, someone has disappeared

ต๊อก ตอนนี้ต๊อกอยู่ไหน รู้ไหมผู้คนมากมาย ในยามค่ำคืนตามหา
Dtauk dtaun nee dtauk yoo nai roo mai poo kon mahk mai nai yahm kum keun dtahm hah
Tok, where are the toks now? Do they know that there are many people searching for them at night?
เพลงที่เคยได้ยินเหล่านั้น วันนี้คงเป็นเพียงฝัน ในวันที่ใจอ่อนล้า
Pleng tee koey dai yin lao nun wun nee kong bpen piang fun nai wun tee jai aun lah
The songs that you once heard are just a dream today when your heart’s exhausted
เพลงที่ทำให้เราสดใส วันนี้จะมีอีกไหม ในคืนที่ต๊อกไม่มา
Pleng tee tum hai rao sot sai wun nee ja mee eek mai nai keun tee dtauk mai mah
Today will we have the music that makes us bright again during the nights when the toks don’t come
เขาไปไม่ทิ้งร่องรอย ทิ้งไว้ให้เราต้องคอย ไม่มีวี่แววกลับมา
Kao bpai mai teung raung roy ting wai hai rao dtaung koy mai mee wee waew glup mah
They left without a trace, the left us to wait without an inkling if they will come back

(*)

ต๊อกไปไม่มีใครรู้ ทิ้งไว้แค่เพลงติดหู พร้อมกับความสงสัย
Dtauk bpai mai mee krai roo ting wai kae pleng dtit hoo praum gup kwahm song sai
The tok left, no one knows, they left us with just a song stuck in our heads together with wonder
เสียงดนตรีที่มีมนต์ขลัง ไม่มีแล้วเพลงเหล่านั้น คิดแล้วก็ยังใจหาย
Siang don dtree tee mee mon klung mai mee laeo pleng lao nun kit laeo gor yung jai hai
We no longer have that music with its magic spell, thinking about it makes my heart disappear
สุดท้ายแล้วเราจะออกตามหา จะพลิกแผ่นดินแผ่นฟ้า เพื่อหาว่าต๊อกอยู่ไหน
Soot tai laeo rao ja auk dtahm hah ja plik paen din paen fah peua hah wah tok yoo nai
In the end, we’ll go and search, I’ll turn over heaven and earth to find where the tok are
บทเพลงที่เคยได้ยินเหล่านั้น ต้องการจะฟังอีกครั้ง บรรเลงให้ฟังได้ไหม
Bot pleng tee koey dai yin lao nun dtaung gahn ja fung eek krung bunleng hai fung dai mai
I must listen to that music that I once heard again, can you play it for me to hear?

(*,*)

   

เนื้อร้อง: สิงโต นำโชค
ทำนอง: สิงโต นำโชค, Kijjaz (กิจจาศักดิ์ ตริยานนท์)
เรียบเรียง: Kijjaz, สิงโต นำโชค
โปรดิวส์: Kijjaz

Title: รักก็คือรัก / Ruk Gor Keu Ruk (Love is Love)
Artist: Singto Numchok (สิงโต นำโชค)
Album: OST เล่ห์ลับสลับร่าง / Lay Lup Salup Rahng
Year: 2017

ไม่ต้องมาตั้งคำถาม ไม่ต้องมาทำแปลกใจ ฉันไม่มีคำตอบทั้งนั้น
Mai dtaung mah dtung kum tahm mai dtaung mah tum bplaek jai chun mai mee kum dtaup tung nun
You don’t have to ask, there’s no need to act surprised, I don’t have any answers
ว่าทำไมเรารักกัน ไม่เข้าใจความสัมพันธ์ ฉันรู้เพียงคำเดียว รักเธอ
Wah tummai rao ruk gun mai kao jai kwahm sum pun chun roo piang kum diao ruk tur
As to why we’re in love, I don’t understand our connection, all I know is that I love you

(*) มันไม่มีนิยาม ว่ารักนั้นต้องเป็นแบบไหน มันอยู่ที่หัวใจข้างซ้าย เรียกร้องให้โอเคกับเธอ
Mun mai mee niyahm wah ruk nun dtaung bpen baep nai mun yoo tee hua jai kahng sai riak raung hai okay gup tur
There’s no definition as to how love must be, its in my heart in the left side of my chest, demanding that it’s okay with you

(**) รักก็คือรัก (love is love) มันไม่มีเหตุผลใด
Ruk gor keu ruk (love is love) mun mai mee het pon dai
Love is love (love is love) There’s no reasoning
ก็รักเพราะเธอคือเธอ ไม่ใช่เพราะว่าตัวเธอเหมือนใคร ไม่มีอะไรต้องบรรยาย
Gor ruk pror tur keu tur mai chai pror wah dtua tur meuan krai mai mee arai dtaung bunyai
I love you because you are you, not because you’re like anyone else, there’s nothing that needs explaining
รักก็คือรัก (love is love) คำตอบเดียวข้างในหัวใจ
Ruk gor keu ruk (love is love) kum dtaup diao kahng nai hua jai
Love is love (love is love) the only answer is in the heart
ก็รักที่เธอเป็นเธอ ไม่สนว่าเธอจะเป็นอะไร เพียงเรามีแค่หัวใจ ก็เพียงพอแล้ว
Gor ruk tee tur bpen tur mai son wah tur ja bpen arai piang rao mee kae hua jai gor piang por laeo
I love that you are you, I don’t care what you’ll be, only that we’ll have feelings for each other, that’s just enough

ต่อให้เธอไม่น่ารัก ต่อให้เธอต่างจากใคร ฉันก็ยังจะบอกว่ารัก
Dtor hai tur mai nahruk dtor hai tur dtahng jahk krai chun gor yung ja bauk wah ruk
Even though you’re not cute, even though you’re different from everyone else, I’ll still tell you I love you
ต่อให้ไม่มีผู้ใด เข้าใจในความสัมพันธ์ ฉันก็ยังยืนยัน รักเธอ
Dtor hai mai mee poo dai kao jai nai kwahm sumpun chun gor yung yeun yun ruk tur
Even though there’s no one who understands our connection, I still reassure you that I love you

(*,**,*,**)

   

คำร้อง ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์
ทำนอง/เรียบเรียง เต็น ธีรภัค