Singto Numchok

All posts tagged Singto Numchok

Title: รักก็คือรัก / Ruk Gor Keu Ruk (Love is Love)
Artist: Singto Numchok (สิงโต นำโชค)
Album: OST เล่ห์ลับสลับร่าง / Lay Lup Salup Rahng
Year: 2017

ไม่ต้องมาตั้งคำถาม ไม่ต้องมาทำแปลกใจ ฉันไม่มีคำตอบทั้งนั้น
Mai dtaung mah dtung kum tahm mai dtaung mah tum bplaek jai chun mai mee kum dtaup tung nun
You don’t have to ask, there’s no need to act surprised, I don’t have any answers
ว่าทำไมเรารักกัน ไม่เข้าใจความสัมพันธ์ ฉันรู้เพียงคำเดียว รักเธอ
Wah tummai rao ruk gun mai kao jai kwahm sum pun chun roo piang kum diao ruk tur
As to why we’re in love, I don’t understand our connection, all I know is that I love you

(*) มันไม่มีนิยาม ว่ารักนั้นต้องเป็นแบบไหน มันอยู่ที่หัวใจข้างซ้าย เรียกร้องให้โอเคกับเธอ
Mun mai mee niyahm wah ruk nun dtaung bpen baep nai mun yoo tee hua jai kahng sai riak raung hai okay gup tur
There’s no definition as to how love must be, its in my heart in the left side of my chest, demanding that it’s okay with you

(**) รักก็คือรัก (love is love) มันไม่มีเหตุผลใด
Ruk gor keu ruk (love is love) mun mai mee het pon dai
Love is love (love is love) There’s no reasoning
ก็รักเพราะเธอคือเธอ ไม่ใช่เพราะว่าตัวเธอเหมือนใคร ไม่มีอะไรต้องบรรยาย
Gor ruk pror tur keu tur mai chai pror wah dtua tur meuan krai mai mee arai dtaung bunyai
I love you because you are you, not because you’re like anyone else, there’s nothing that needs explaining
รักก็คือรัก (love is love) คำตอบเดียวข้างในหัวใจ
Ruk gor keu ruk (love is love) kum dtaup diao kahng nai hua jai
Love is love (love is love) the only answer is in the heart
ก็รักที่เธอเป็นเธอ ไม่สนว่าเธอจะเป็นอะไร เพียงเรามีแค่หัวใจ ก็เพียงพอแล้ว
Gor ruk tee tur bpen tur mai son wah tur ja bpen arai piang rao mee kae hua jai gor piang por laeo
I love that you are you, I don’t care what you’ll be, only that we’ll have feelings for each other, that’s just enough

ต่อให้เธอไม่น่ารัก ต่อให้เธอต่างจากใคร ฉันก็ยังจะบอกว่ารัก
Dtor hai tur mai nahruk dtor hai tur dtahng jahk krai chun gor yung ja bauk wah ruk
Even though you’re not cute, even though you’re different from everyone else, I’ll still tell you I love you
ต่อให้ไม่มีผู้ใด เข้าใจในความสัมพันธ์ ฉันก็ยังยืนยัน รักเธอ
Dtor hai mai mee poo dai kao jai nai kwahm sumpun chun gor yung yeun yun ruk tur
Even though there’s no one who understands our connection, I still reassure you that I love you

(*,**,*,**)

   

คำร้อง ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์
ทำนอง/เรียบเรียง เต็น ธีรภัค

Title: R U OK
Thai Title: “เช็ด / Chet (Wipe)”
Artist: Singto Numchok (สิงโต นำโชค)
Album: [Single]
Year: 2017

Are you OK? You alright?
Are you OK? You alright?

ฉันเห็นเธอเดินซึมลำพัง
Chun hen tur dern seum lumpung
I see you walking dazed and alone
แววตาเธอดูบอบช้ำ
Waew dtah tur doo baup chum
The look in your eyes seems hurt
อยากรู้ว่าเธอยังโอเคอยู่รึเปล่า
Yahk roo wah tur yung okay yoo reu bplao
I want to know if you’re still okay
เธอมีอะไรให้ช่วยรึเปล่า
Tur mee arai hai chuay reu bplao
Is there anything I can help you with?

จากฉันคนที่เคยยืนอยู่ตรงนั้น
Jahk chun kon tee koey yeun yoo dtrong nun
From me, the person who once stood right there
คนที่เคยจับมือเธอเมื่อวาน
Kon tee koey jup meu tur meua wahn
The person who once held your hand those days of the past
ในวันนี้ฉันมันไม่มีสิทธิ์
Nai wun nee chun mun mai mee sit
Today I don’t have the right
แต่เห็นแล้วมันก็หงุดหงิด
Dtae hen laeo mun gor ngoot ngit
But seeing you like this really bothers me

ที่เธออยู่กับเขาแล้วเธอเสียใจ
Tee tur yoo gup kao laeo tur sia jai
That you stay with him and are sad
ทั้งที่ฉันไม่มีวันทำเธอร้องไห้
Tung tee chun mai mee wun tum tur raung hai
Even though I never made you cry

แต่ว่าวันนี้
Dtae wah wun nee
But today
เธอมีอะไร มีอะไร ในใจรึเปล่า
Tur mee arai mee arai nai jai reu bplao
Is something wrong? Is something wrong in your heart?
เธอมีอะไร มีอะไร ให้ช่วยรึเปล่า
Tur mee arai mee arai hai chuay reu bplao
Is there anything, is there anything I can help you with?
Are you OK? You alright? สบายรึเปล่า
Are you okay you all right sabai reu bplao
Are you okay? You all right? Are you okay?
ไม่อยากให้เธอเหงา
Mai yahk hai tur ngao
I don’t want you to be lonely
ปล่อยให้ฉันช่วยเช็ดน้ำตาแล้วค่อยคุยกัน
Bploy hai chun chuay chet numdtah laeo koy kooey gun
Let me help wipe your tears and then we’ll talk

เช็ดเลย เช็ดเลย ให้ฉันช่วยเช็ด
Chet loey chet loey hai chun chuay chet
Wipe, wipe, let me help you wipe
น้ำตาที่มันไหลออกมาทุกเม็ด
Num dtah tee mun lai auk mah took met
Every teardrop that flows out
เธอคงจะเข็ดที่เขาไม่ยอมช่วยเช็ดให้
Tur kong ja ket tee kao mai yaumc huay chet hai
You’re probably scared he’ll refuse to help wipe them for you
แต่คนนี้รับรองว่าช่วยเธอเช็ดได้
Dtae kon nee rup raung wah chuay tur chet dai
But this guy right here can guarantee you that I’ll help you wipe them
จะเช็ดให้หมดไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหลัง
Ja chet hai mot mai wah ja bpen kahn nah lung
I’ll wipe them all up, no matter if it’s front or back
จะด้านซ้ายด้านขวารับรองไม่ผิดหวัง
Ja dahn sai dahn kwah rupraung mai pit wung
Left or right, I guarantee you won’t be disappointed
อยากให้เช็ดตรงไหนก็ขอให้บอก
Yahk hai chet dtrong nai gor kor hai bauk
Wherever you want me to wipe, tell me
ตั้งใจจะมาเช็ดจริงๆนะจ๊ะไม่ได้มาหลอก
Dtung jai ja mah chet jing jing na ja mai dai mah lauk
I really intend to wipe, I didn’t come to deceive you
ทุกคืนฉันก็ฝันถึงแต่เรื่องเช็ด
Took keun chun gor fun teung dtae reuang chet
Every night, I dream only about wiping
น้ำลายเธอไหลฉันจะคอยเช็ด
Num lai tur lai chun ja koy chet
If you drool, I’ll wipe it
ถ้าน้ำตาเธอไหลฉันจะตั้งใจเช็ด เช็ด เช็ด เช็ด เช็ด
Tah num dtah tur lai chun ja dtung jai chet chet chet chet chet
If your tears flow, I intend to wipe, wipe, wipe, wipe, wipe

Are you OK? You alright?
Are you OK? You alright?
Are you OK? You alright?
Are you OK? You alright?

เธอมีอะไร มีอะไร ในใจรึเปล่า
Tur mee arai mee arai nai jai reu bplao
Is something wrong? Is something wrong in your heart?
เธอมีอะไร มีอะไร ให้ช่วยรึเปล่า
Tur mee arai mee arai hai chuay reu bplao
Is there anything, is there anything I can help you with?
Are you OK? You alright? สบายรึเปล่า
Are you okay you all right sabai reu bplao
Are you okay? You all right? Are you okay?
ไม่อยากให้เธอเหงา
Mai yahk hai tur ngao
I don’t want you to be lonely
ปล่อยให้ฉันช่วยเช็ดน้ำตา
Bploy hai chun chuay chet num dtah
Let me help you wipe your tears

Are you OK? You alright? อย่าลืมว่าฉันยังอยู่ตรงนี้
Are you okay you all right yah leum wah chun yung yoo dtrong nee
Are you okay? You all right? Don’t forget that I’m still right here
Are you OK? You alright? ยังอยู่ที่เดิม ที่ตรงนี้
Are you okay you all right yung yoo tee derm tee dtrong nee
Are you okay? You all right? I’m still in the same place, right here
Are you OK? You alright? อยู่ในหัวใจ เธอคนดี
Are you okay you all right yoo nai hua jai tur kon dee
Are you okay? You all right in your heart, darling?

Are you OK? You alright?

   

เนื้อร้อง: สิงโต นำโชค, สถาปัตย์ ธีรนิตยภาพ (ตั้ม โมโนโทน), อภิสิทธิ์ โอภาสเอี่ยมลิขิต (โจอี้ บอย)
ทำนอง: สิงโต นำโชค
เรียบเรียง: Kijjaz (กิจจาศักดิ์ ตริยานนท์), สิงโต นำโชค
Music Producer: Kijjaz

   
I like the general feel of the song, I like the premise of wondering why your ex chooses to stay with someone who constantly hurts them after leaving you who never did, and I like how the black eye on the actress in the music video throws the aspect of domestic violence into the mix. I like everything except the rap in the middle of the song haha. I get that Singto’s trying out different styles and there’s nothing wrong with that, but to me it seems awkward and incongruent and disjoints the song.

Title: ราชสีห์กับหนู / Rachasee Gup Noo (The Lion and the Mouse)
Artist: Ten Teerapak ft. Singto Numchok (เต็น ธีรภัค feat. สิงโต นำโชค)
Album: Simple Man Project
Year: 2016

จากคนเข้มแข็งไม่เคยแพ้ ไม่ยอมให้ผู้ใด
Jahk kon kem kaeng mai koey pae mai yaum hai poo dai
From a strong man who never lost and refused to give in to anyone
กลับมาอ่อนไหวอ่อนแอไม่เหลือภาพคนที่เข้มแข็ง
Glup mah aun wai aun ae mai leua pahp kon tee kem kaeng
I’ve ended up weak and feeble with no image of my former strong self left
ตั้งแต่พบเธอชีวิตเปลี่ยนไป หัวใจต้องยอมแพ้
Dtung dtae pob tur cheewit bplian bpai hua jai dtaung yaum pae
Since I met you, my life changed, my heart must give up
มันแพ้ทางคนอย่างเธอ
Mun pae tahn kon yahng tur
It was defeated by a person like you

(*) ตัวแค่นี้ ตัวแค่นี้ ดูน่ารัก ดูน่ารัก
Dtua kae nee dtua kae nee doo naruk doo naruk
Just you, just you, looking cute, looking cute
แปลกใจนักทำไมถึงทำได้แบบนี้
Bplaek jai nuk tummai teung tum dai baep nee
It’s so strange, why do I act like this?

(**) เกิดมาไม่เคย ไม่เคยรักใครมากมายเท่ากับเธอ
Gert mah mai koey mai koey ruk krai mahk mai tao gup tur
It so happens that I’ve never ever loved anyone as much as you
ตื่นมาก็เพ้อ หลับฝันละเมอ ภาพเธอมาหลอนทุกคืน
Dteun mah gor pur lup fun lamur pahp tur mah laun took keun
I wake up and fantasize, I go to sleep and dream, your image haunts me every night
ต่อจากนี้ หมดทั้งหัวใจ ไม่ขอให้ใคร
Dtor jahk nee mot tung hua jai mai kor hai krai
From now on, my entire heart won’t ask for anyone else
ถอดเขี้ยวเล็บไว้ให้เธอไป ไม่ต้องคืน ไม่ต้องคืน
Taut kiao lep wai hai tur bpai mai dtaung keun mai dtaung keun
I’ve dulled my teeth and claws for you, there’s no need to return, no need to return
เก็บไว้ที่เธอ ให้ทั้งตัว ให้ทั้งใจ ฝากไว้ได้ไหมเธอ
Gep wai tee tur hai tung dtua hai tung jai fahk wai dai mai tur
I’ve gathered both my body and heart for you, can I give them to you?

ที่เป็นแบบนี้เพราะเธอนั้นเป็นคนที่แสนดี
Tee bpen baep nee pror tur nun bpen kon tee saen dee
Things are like this because you’re a wonderful person
จะมีอีกไหมแบบเธอคนนี้ที่จะเข้าใจฉัน
Ja mee eek mai baep tur kon nee tee ja kao jai chun
Will there be anyone else like you who understands me?
เธอเปลี่ยนฉันไปให้เป็นอีกคน
Tur bplian chun bpai hai bpen eek kon
You’ve changed me into a new man
เพราะใจของเธอนั้นชนะใจคนอย่างฉัน
Pror jai kaung tur nun chana jai kon yahng chun
Because your heart wins over the heart of a person like me

(*,**,**)

   
คำร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง: เต็น ธีรภัค

   
I like the feel of this; the music, lyrics, and vocals match up perfectly. I like the story of a big bad playboy lion hanging up his mane after being bested by a cute little mouse being used to express the feelings of becoming totally smitten with someone, and the music video, though simple, is bright and playful and shows off all the instruments included in this track. Nice release, Mr. Ten 😀

Title: Hero Calling (อึนเนะ เอ๊ะ เฮะ อ้าว) / Hero Calling (Eun Neh Eh Heh Owh)
Artist: Singto Numchok (สิงโต นำโชค)
Album: [Single]
Year: 2016

(*) สบาย ๆ เธอไม่ต้องกังวลใจ
Sabai sabai tur mai dtaung gun won jai
It’s all right, you don’t have to worry
ปล่อยให้ฉัน ดูแลหัวใจที่เธอฝากไว้
Bploy hai chun doo lae hua jai tee tur fahk wai
Let me take care of the heart you’ve entrusted to me
ฮีโร่คนนี้จะทำหน้าที่แทนเธอ ด้วยรักและความห่วงใย
Hero kon nee ja tum nah tee taen tur duay ruk lae kwahm huang yai
This hero will perform all duties for you with love and concern

อึนเนะ ๆ คือหิวใช่ไหมที่ร้องไห้แบบนี้
Eun neh eun neh keu hiew chai mai tee raung hai baep nee
Eun neh, eun neh, you’re hungry, right? And that’s why you’re crying like this?
ฮีโร่มาแล้วจะคอยดูแลให้เธออิ่ม
Hero mah laeo ja koy doo lae hai tur im
Your hero is here, I’ll take care of you and make you full
เธอไม่ต้องกังวล ยังไงฉันก็เข้าใจ
Tur mai dtaung gung won yung ngai chun gor kao jai
You don’t have to worry, no matter what, I understand
แค่เธอร้อง อึเนะ ๆ อันนี้เป็นอันเข้าใจ
Kae tur raun eu neh eu neh un nee bpen un kao jai
You just cry, “eu neh eu neh,” and I understand this

เอ๊ะ ๆ เธอคงปวดท้อง ที่เธอร้องเธอคงอึดอัดใช่ไหม
Eh eh tur kong bpuat taung tee tur raung tur kong eut ut chai mai
Eh eh, you probably have a tummy ache, so you’re crying because you’re frustrated, right?
ถ้าเธอร้อง เอ๊ะมา ฉันจะรีบไป ดูแลให้เธอยิ้มได้อีกครั้ง
Tah tur raung eh mah chun ja reep bpai doo ale hai tur yim dai eek krung
If you cry out, “eh,” I’ll hurry over and take care of you to make you smile again

(*)

เฮะ ๆ ที่เธอร้องมาแบบนี้ แสดงว่าเธอไม่สบายตัว
Heh heh tee tur raun mah baep nee sadaeng wah tur mai sabai dtua
Heh heh, your crying like this shows that you’re sick
เธอไม่ต้องกลัว ยังไงฉันก็เข้าใจ
Tur mai dtaung glua yung ngai chun gor kao jai
There’s no need to fear, no matter what, I understand
แค่เธอร้องเฮะ ๆ ฉันจะรีบไป
Kae tur raung heh heh chun ja reep bpai
Just cry out “heh heh,” and I’ll hurry over

อ้าว อะฮ้า ฮ้าว คือถึงเวลาที่เธอต้องนอนหลับสบาย
Aow a hah hao keu teung welah tee tur dtaung naun lup sabai
“Aow a hah hao” is when it’s time for you to go to sleep
จะอยู่ตรงนี้ข้าง ๆ เธอ เพราะเธอนั้นคือดวงใจ
Ja yoo dtrong nee kahng kahng tur pror tur nun keu duang jai
I’ll be right here beside you, because you are my sweetheart
ยังไงฉันก็เข้าใจเสมอ
Yung ngai chun gor kao jai samur
No matter what, I’ll always understand

(*)

ฮีโร่คนนี้จะทำหน้าที่แทนเธอ ด้วยรักและความเข้าใจ
Hero kon nee ja tum nahtee taen tur duay ruk lae kwahm kao jai
This hero will perform all duties for you with love and concern

   
เนื้อเพลง: สิงโต นำโชค, สถาปัตย์ ธีรนิตยภาพ
ทำนอง: สิงโต นำโชค, Kijjaz (กิจจาศักดิ์ ตริยานนท์)
เรียบเรียง, โปรดิวเซอร์: Kijjaz

What a super cute song for Father’s Day in the US (as Singto’s wife is American), and a super cute song for Singto himself, commemorating his fatherly duties with the recent addition of two more little monsters running around his house (for a grand total of three kids now). I don’t think this song could get any more adorable, with him explaining understanding what each different cry his babies make means, and turning the sounds I’m sure he has to hear day in and day out into something uniquely creative as this song. The music video is just as creative and cute, and shows off his beautiful family~ Love this so much, Singto!

Title: ต้นไม้แห่งรัก / Dton Mai Haeng Ruk (The Tree of Love)
Artist: Singto Numchok (สิงโต นำโชค)
Album: [Single]
Year: 2016

ปีกน้อย ๆ เดินทางตามหาความฝันอันยิ่งใหญ่
Bpeek noy noy dern tahng dtahm hah kwahm fun un ying yai
Little wings following great dreams
มองออกไปสุดฟ้าไกล ตามองหาว่าปลายทางอยู่ที่ใด
Maung uak bpai soot fah glai dtah maung hah wah bplai tahng yoo dai
Looking out towards the far-off horizon, searching for a destination

(*) แล้ววันหนึ่ง ฉันก็เจอ สิ่ง ๆ หนึ่งที่ทำให้ฉันได้มั่นใจ
Laeo wun neung chun gor jur sing sing neung tee tum hai chun dai mun jai
And one day, I found something that made me certain
ที่มั่นคง และสูงใหญ่ ร่มเงากิ่งใบที่ฉันเคยใฝ่ฝันหา
Tee mun kong lae soong yai rom ngao ging bai tee chun koey fai fun hah
It’s stable and massive, with shade from its branches and leaves that I once dreamed of

(**) ต้นไม้แห่งนี้ ที่มีความรัก
Dton mai haeng nee tee mee kwahm ruk
This tree has love
อยากฝากเอาไว้ใต้ร่มเงาให้รักได้ยืนยาว
Yahk fahk ao wai dtai rom ngao hai ruk dai yeun yao
I want to stay beneath its shade and make our love long-lasting
ฉัน จะมีเธอเท่านั้น ดีใจที่วันนี้ฉันได้มี
Chun ja mee tur tao nun dee jai tee wun nee chun dai mee
I’ll have only you, I’m happy that today I can have
ที่ตรงนี้พักพิงอุ่นใจ
Tee dtrong nee puk ping oon jai
A place right here to rest and be comfortable

ลมคอยประคองใต้ปีก แต่บางทีไม่รู้จะหยุดอยู่ที่ใด
Lom koy bprakaung dtai bpeek dtae bahng tee mai roo ja yoot yoo tee dai
The wind gives support from under the wings, but sometimes we don’t know where it’ll stop
เก็บประสบการณ์เล็ก ๆ ข้างทางสร้างฝัน ถ้าฉันมีรังคงอุ่นใจ
Gep bprasopgahn lek lek kahng tahng sahng fun tah chun mee rung kong oon jai
I can keep my small experiences by the side of the road and create dreams if I have a comfortable nest

(*,**,**)

ที่ตรงนี้จะมีแต่เธอ
Tee dtrong nee ja mee dtae tur
A place right here that will have only you

ที่มีความรัก
Tee mee kwahm ruk
It has love
อยากฝากเอาไว้ใต้ร่มเงาให้รักได้ยืนยาว
Yahk fahk ao wai dtai rom ngao hai ruk dai yeun yao
I want to stay beneath its shade and make our love long-lasting
และ ทุกสิ่งทุกอย่างนั้น สำเร็จได้ดั่งฝัน
Lae took sing took yahng nun sumret dai dung fun
And everything will be accomplished like our dreams
เพราะฉันมีเธออยู่ตรงนี้ พักพิงอุ่นใจ
Pror chun mee tur yoo dtrong nee puk ping oon jai
Because I have you right here, I’m relaxed and comfortable

ที่ตรงนี้จะมีแต่รัก ที่ตรงนี้จะมีแต่รัก
Tee dtrong nee ja mee dtae ruk tee dtrong nee ja mee dtae ruk
This place right here will only have love, this place right here will only have love

   
เนื้อร้อง: สิงโต นำโชค, ตั้ม โมโนโทน (สถาปัตย์ ธีรนิตยภาพ)
ทำนอง: สิงโต นำโชค, ตั้ม โมโนโทน (สถาปัตย์ ธีรนิตยภาพ), Kijjaz (กิจจาศักดิ์ ตริยานนท์)
เรียบเรียง: Kijjaz (กิจจาศักดิ์ ตริยานนท์)

Title: มันถูกอยู่แล้ว / Mun Took Yoo Laeo (It’s Already True)
Artist: Singto Numchok (สิงโต นำโชค)
Album: [Single]
Year: 2016

อีกกี่ครั้ง ต้องเดินคนเดียวลำพังเลยยังว่างเปล่า
Eek gee krung dtaung dern kon diao lumpung loey yung wahng bplao
How many more times must I walk alone, still empty?
มีไหมใครสักคนที่เป็นเหมือนเรา
Mee mai krai suk kon tee bpen meuan rao
Is there anyone who’s like me?
ที่ต้องเหงาคนเดียว อยู่ตรงนี้คนเดียวอีกแล้ว
Tee dtaung ngao kon diao yoo dtrong nee kon diao eek laeo
Who must be lonely and alone, staying right here alone from now on?

จริงใช่ไหม ที่ใครเขาเคยบอกไว้ในวันก่อน
Jing chai mai tee krai kao koey bauk wai nai wun gaun
It’s true, isn’t it? What they used to tell me in the days before
โลกนี้ไม่มีอะไรเลยที่แน่นอน
Lohk nee maimee arai loey tee nae naun
That nothing is for certain in this world
แต่ทำไมฉันยังนอน
Dtae tummai chun yung naun
But why am I still sleeping
กอดหมอนลำพังอยู่คนเดียว
Gaut maun lumpung yoo kon diao
Hugging my pillow alone?

(*) ได้แต่คอยภาวนาให้ได้พบเธอ
Dai dtae koy pahwanah hai dai pob tur
I can only keep praying that I’ll be able to meet you
แต่ไม่รู้ทำไมไม่เจอเลยสักที
Dtae mai roo tummai mai jur loey suk tee
But I don’t know why I haven’t found you yet

(**) มันถูกอยู่แล้วที่เขาบอก
Mun took yoo laeo tee kao bauk
It’s already true, what they say
มันถูกอยู่แล้วที่เราต้องช้ำมาตลอด
Mun took yoo laeo tee rao dtaung chum mah dtalaut
It’s already true that I’ve always been sad
ไม่ต้องคิดมากไป ไม่ต้องคิดน้อยใจ
Mai dtaung kit mahk bpai mai dtaung kit noy jai
There’s no need to over-think things, there’s no need to feel slighted
ทุกอย่างที่มันเป็นไปถูกอยู่แล้ว
Took yahng tee mun bpen bpai took yoo laeo
Everything that exists is already true

(***) ก็เพราะว่ามันถูกอยู่แล้วที่เขาบอก
Gor pror wah mun took yoo laeo tee kao bauk
Because it’s already true, what they say
มันถูกอยู่แล้วที่เราต้องเสียใจมาตลอด
Mun took yoo laeo tee rao dtaung sia jai mah dtalaut
It’s already true that I’ve always been sad
ไม่ต้องคิดมากไป ไม่ต้องคิดน้อยใจ
Mai dtaung kit mahk bpai mai dtaung kit noy jai
There’s no need to over-think things, there’s no need to feel slighted
ต้องอยู่คนเดียวให้ไหวมันถูกแล้ว
Dtaung yoo kon diao hai wai mun took laeo
I must be able to be alone, it’s right
เราไม่ต้องไปเสียใจ
Rao mai dtaung bpai sia jai
I don’t have to be sad

ได้แต่ถาม ถามตัวเองทุกครั้งก็ยังเหมือนเก่า
Dai dtae tahm tahm dtua eng took krung gor yung meuan gao
I can only ask, ask myself every time, but it’s still the same
มีใครไหมสักคนที่เป็นเหมือนเรา
Mee krai mai suk kon tee bpen meuan rao
Is there anyone who’s like me?
ที่ต้องเหงาคนเดียว อยู่ตรงนี้คนเดียวมาแสนนาน
Tee dtaung ngao kon diao yoo dtrong nee kon diao mah saen nahn
Who must be lonely alone, who’s been right here alone for so long?

(*,**,***,**,***)

   
เนื้อร้อง : สิงโต นำโชค, ตั้ม โมโนโทน (สถาปัตย์ ธีรนิตยภาพ)
ทำนอง : สิงโต นำโชค
เรียบเรียง : Kijjaz (กิจจาศักดิ์ ตริยานนท์), สิงโต นำโชค
Music Producer : Kijjaz (กิจจาศักดิ์ ตริยานนท์)
Music Video : Jungka Bangkok

   
What a perfect song for everyone dreading the approach of Valentine’s Day~ Sure, it hurts being lonely and single, but we shouldn’t dwell on it and make ourselves miserable over it, as nothing in this world is always for certain, including your single status~ 🙂

Title: ป.ล. คิดถึง / Por Lor Kit Teung (P.S. I Miss You)
Artist: Singto Numchok (สิงโต นำโชค)
Album: [Single]
Year: 2015

(*) ฉันเฝ้ารอเวลาที่จะได้พบเธออีกครั้ง
Chunf ao ror welah tee ja dai pob tur eek krung
I’m waiting for the moment I’ll see you again
โอบกอดเธอไว้ในวันที่เราพบกัน
Op gaut tur wai nai wun tee rao pob gun
I’ll hug you when we meet

ท้องฟ้ายังคงเหมือนเก่า ความเหงาในวันที่ผ่านมา
Tahng fah yung kong meuan gao kwahm ngao nai wun tee pahn mah
The sky is still the same, the loneliness of the past
ทำให้ฉันนั้นได้เรียนรู้ว่า
Tum hai chun nun dai rian roo wah
Has made me learn that
แม้เนิ่นนานเท่าไร แต่ว่าใจยังคงเหมือนเดิมอยู่
Mae nern nahn tao rai dtae wah jai yung kong meuan derm yoo
No matter how long it’s been, my heart is still the same

(**) เธอยังคงเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่า
Tur yung kong bpen meuan derm reu bplao
Are you still the same?
ยังคิดถึงเหมือนเคยที่ผ่านมา
Yung kit teung meuan koey tee pahn mah
Do you still miss me like you used to in the past?
อยู่ตรงนี้ยังมีอีกคนอยากให้เธอได้รู้ว่า
Yoo dtrong nee yung mee eek kon yahk hai tur dai roo wah
Over here, there’s still someone who wants you to know that
ความห่างไกลมันทำให้คิดถึง
Kwahm hahng glai mun tum hai kit teung
Separation makes me miss you

(***) Oh Oh เฝ้ารอเพื่อได้พบเจอเธออีกครั้งหนึ่ง
Oh oh fao ror peua dai pob jur tur eek krung neung
Oh, oh, I’m waiting to be able to see you once again
Oh Oh โปรดเถิดเธออย่าลืมเรื่องราววันเก่าๆ
Oh oh bproht turt tur yah leum reuang rao wun gao gao
Oh, oh, please don’t forget about the memories of the old days

รู้ดีเวลาที่ห่างไกล หัวใจบางทีก็อ่อนแรง
Roo dee welah tee hahng glai hua jai bahng tee gor aun raeng
I know full well when we’re separated, sometimes the heart gets weak
กลัวว่าใจของเธอจะเปลี่ยนแปลง คิดไปไกล
Glua wah jai kaung tur ja bplian bplaeng kit bpai glai
I’m afraid your heart will change, I’m thinking too far
แต่ว่าใจยังคงเหมือนเดิมอยู่
Dtae wah jai yung kong meuan derm yoo
But my heart is still the same

(**,***,*,***,***,*,*)

   
เนื้อร้อง : สิงโต นำโชค / สถาปัตย์ ธีรนิตยภาพ (ตั้ม โมโนโทน)
ทำนอง : สิงโต นำโชค
เรียบเรียง : Kijjaz (กิจจาศักดิ์ ตริยานนท์)
โปรดิวเซอร์ : Kijjaz (กิจจาศักดิ์ ตริยานนท์)

Title: ฉันจะมีเธออยู่ / Chun Ja Mee Tur Yoo (I’ll Have You)
Artist: Singto Numchok (สิงโต นำโชค)
Album: Lucky
Year: 2014

หมดวันนี้ไป วันคืนที่ผ่าน
Mot wun nee bpai wun keun tee pahn
Today is over, the days and nights that pass
ก็ไม่รู้อีกนานเท่าไร
Gor mai roo eek nahn tao rai
I don’t know how much longer it’ll be
กว่าเรา จะได้เจอ ได้พบกันใหม่
Gwah rao ja dai jur dai pob gun mai
Until we’ll be able to meet and see each other again
ต่อจากนี้ควรทำอย่างไร
Dtor jahk nee kuan tum yahng rai
From now on, what should I do?

(*) ในวันหนึ่งก็ต้องจาก เธอก็รู้ว่าคงทำใจได้ยาก
Nai wun neung gor dtaung jahk tur gor roo wah kong tum jai dai yahk
One day, we had to separate, you also know it’s difficult to accept
ในเวลา ที่เราอยู่ตรงนี้
Nai welah tee rao yoo dtrong nee
When we’re right here

(**) ก่อน ดวงตะวันจะลาลับไป ก่อนไฟดวงนี้จะเลือนหายไป
Gaun duang dtawun ja lah lup bpai gaun fai duang nee ja leuan hai bpai
Before the sun sets, before this light fades
ฉันจะมีเธออยู่ ให้เธอรู้ในใจตลอด
Chun ja mee tur yoo hai tur roo nai jai dtalaut
I’ll have you and let you know in your heart forever
ก่อน เสียงที่ลมได้พาพัดไป กลับกลายเป็นเสียงแห่งความเงียบงัน
Gaun siang tee lom dai pah put bpai glup glai bpen siang haeng kwahm ngiap ngun
Before the sound of the wind blowing by becomes the sound of silence
ให้ฉันและเธอได้เก็บ ความรักที่เรานั้นมีต่อกัน
Hai chun lae tur dai gep kwahm ruk tee rao nun mee dtor gun
Let you and I keep the love we have for each other

หากขอได้จริง อยากขอเวลา
Hahk kor dai jing yahk kor welah
If I could really ask for anything, I’d want to ask for some time
อยู่ตรงนี้ได้เป็นเหมือนเก่า
Yoo dtrong nee dai bpen meuan gao
To be right here like the old days
แต่เรา ก็รู้ดี ว่าทำไม่ได้
Dtae rao gor roo dee wah tum mai dai
But we know full well it can’t be done
ต่อจากนี้ควรทำอย่างไร
Dtor jahk nee kuan tum yahng rai
What should we do from now on?

(*,**)

วันและคืนจะเวียนหมุนไป แต่ว่าฉันยังอยู่ตรงนี้
Wun lae keun ja wian moon bpai dtae wah chun yung yoo dtrong nee
The days and nights circulate past, but I’m still right here
และจะคิดถึงเธอเสมอ
Lae ja kit teung tur samur
And I’ll always miss you

(**)

Title: เดียวดาย และ แสงดาว / Diao Dai Lae Saeng Dao (Solitude and Star Light)
Artist: Singto Numchok (สิงโต นำโชค)
Album: [Single]
Year: 2011

ค่ำคืนเหน็บหนาวกับแสงดาวนับล้านดวง
Kum keun nep nao gup saeng dao nup lahn duang
A cold night with millions of stars
ดวงจันทร์ส่องแสงเป็นสีนวลชวนเหงาใจ
Duang jun saung saeng bpen see nuan chuan ngao jai
The cream color of the shining moon induces loneliness
มีเพียงตัวฉันกับคืนที่เดียวดาย และแสงดาว
Mee piang dtua chun guup keun tee diao dai lae saeng dao
There’s only me with the night of solitude and star light

ลมคอยพัดพลิ้วใจฉันปลิวลิ่วหายลอย
Lom koy put pliew jai chun bpliew liew hai loy
The wind blows, blowing my heart away
โอ้ดาวดวงน้อยใยเฝ้าคอยกัดกินหัวใจ
Oh dao duang noy yai fao koy gut gin hua jai
Oh, little star that still gnaws away at my heart
มีเพียงตัวฉันกับคืนที่เดียวดาย และแสงดาว
Mee piang dtua chun gup keun tee diao dai lae saeng dao
There’s only me with the night of solitude and star light

(*) โอ้คืนนี้ ฉันคิดถึงเธอเหลือเกิน
Oh keun nee chun kit teung tur leua gern
Oh, I miss you so much tonight
อยู่แห่งไหน เธอที่เฝ้ารอมาเนิ่นนาน
Yoo haeng nai tur tee fao ror mah nern nahn
Where are you, whom I’ve waited for for so long?
ขอวอนดาวและพระจันทร์
Kor waun dao lae prajun
I beg the stars and moon
ช่วยดลบันดาลให้ซักวัน ให้ฉันได้พบเธอ
Chuay don bun dahn hai suk wun hai chun dai pob tur
To please give me a day to see you

ค่ำในคืนนี้มันช่างยาวนานแสนนาน
Kum nai keun nee mun chahng yao nahn saen nahn
Tonight is so very long
ข่มตาหลับฝันมันช่างยากเย็นเข็ญใจ
Kom dtah lup fun mun chahng yahk yen ken jai
Forcing myself to sleep is so miserably difficult
มีเพียงตัวฉันกับคืนที่เดียวดาย และแสงดาว
Mee piang dtua chun gup keun tee diao dai lae saeng dao
There’s only me and a night of solitude and star light

(*,*)

Title: ง่ายดาย / Ngai Dai (Simple)
Artist: Singto Numchok
Album: [Single]
Year: 2013

ฉันก็ไม่เข้าใจ ไม่รู้ว่าเพราะเหตุใด
Chun gor mai kao jai mai roo wah pror het dai
I don’t understand, I don’t know what the reason is
อาจเป็นเพราะฉันสับสน
Aht bpen pror chun sup son
It might be because I’m mixed up
อาจเป็นเพราะฉันกังวลมากไป
Aht bpen pror chun gungwon mahk bpai
It might be because I’m so worried
แต่เมื่อพบเธอทุกอย่างก็ดูง่ายดาย
Dtae meua pob tur took yahng gor doo ngai dai
But when I see you, everything seems simple

(*) ฟิ้ว แค่เราสบตากัน เราก็ ฟึ่บ
Fiew kae rao sop dtah gun rao gor feup
Fiew, just us making eye contact and we, feup
หัวใจส่งถึงกัน oho oh yeah
Hua jai song teung gun oh hoh oh yeah
Our hearts go straight together, oh hoh, oh yeah
ปี๊ปๆๆๆๆๆ ฟิ้ว ฟึ่บ ปี๊ปๆ เข้ากันได้ง่ายดาย
Bpeup bpeup bpeup bpeup bpeup fiew feup bpeup bpeup kao gun dai ngai dai
Bpeup bpeup bpeup bpeup bpeup fiew feup bpeup bpeup, we simply get along
ฟิ้ว แค่เราสบตากัน เราก็ ฟึ่บ
Fiew kae rao sop dtah gun rao gor feup
Fiew, just us making eye contact and we, feup
หัวใจส่งถึงกัน oho oh yeah
Hua jai song teung gun oh hoh oh yeah
Our hearts go straight together, oh hoh, oh yeah
ปี๊ปๆๆๆๆๆ ฟิ้ว ฟึ่บ ปี๊ปๆ เข้ากันได้ง่ายดาย
Bpeup bpeup bpeup bpeup bpeup fiew feup bpeup bpeup kao gun dai ngai dai
Bpeup bpeup bpeup bpeup bpeup fiew feup bpeup bpeup, we simply get along

แต่เธอคือทุกอย่าง ได้เจอะกับเธออะไรก็ง่ายดาย
Dtae tur keu took yahng dai jur gup tur arai gor ngai dai
But you’re everything, meeting you, everything is simple
เพราะเธอคือช้อยที่ใช้ คือคนที่เข้าใจ
Pror tur keu choy tee chai keu kon tee kao jai
Because you’re the beauty, you’re the one who understands
แต่เมื่อพบเธอทุกอย่างก็ดูง่ายดาย yeah…
Dtae meua pob tur took yahng gor doo ngai dai yeah
But when I see you, everything seems simple, yeah

(*)

เมื่อพบเธอทุกอย่างก็ดูง่ายดาย yeah yeah
Meua pob tur took yahng gor doo ngai dai yeah yeah
When I see you, everything seems simple, yeah yeah

(*)