Lyric Translations

Title: อย่าเพิ่งคิดไปไกล / Yah Perng Kit Bpai Glai (Don’t Get Me Wrong)
Artist: Jaokhun
Album: [Single]
Year: 2019

(*) อย่าเพิ่งคิดไปไกล ได้โปรดเถอะที่รัก
Yah perng kit bpai glai dai bproht tur
Don’t get me wrong, please, baby
อย่าเพิ่งคิดไปไกล ถ้าหากเธอได้ฟังฉัน
Yah perng kit bpai glai tah hahk tur dai fung chun
Don’t make assumptions, if you’d listen to me
เธอเองก็จะรู้ อันที่จริงไม่มีอะไรทั้งนั้น
Tur eng gor ja roo un tee jing mai mee arai tung nun
You’d know for sure that there was nothing going on
เพราะว่าฉันนั้นมีแค่เธอ เธอก็รู้ตัว
Pror wah chun nun mee kae tur tur gor roo dtua
Because I have only you, you know that

แม้ไม่ต้องบอก เธอควรจะรู้ตัว
Mae mai dtaung bauk tur kuan ja roo dtua
I shouldn’t even have to tell you, you should already know
ว่าไม่ต้องกลัว ฉันจะไม่ไปไหน
Wah mai dtaung glua chun ja mai bpai nai
That you don’t have to be scared, I’m not going anywhere
แต่ถ้าต้องบอก ก็จะพูดไปว่ารัก
Dtae tah dtaung bauk gor ja poot bpai wah ruk
But if I have to tell you, I’ll say that I love you
หาว่าฉันหลอก บอกมาได้ยังไง
Hah wah chun lauk bauk mah dai yung ngai
You accuse me of deceiving you, how could you say that?
เธอหาว่าฉันหลอก ทั้งที่ฉันนั้นรักแค่เธอ
Tur hah wah chun lauk tung tee chun nun ruk kae tur
You accuse me of deceiving you, even though I only love you
เธอก็รู้ตัว ใช่มั๊ย
Tur gor roo dtua chai mai
You realize this, right?

ก็มีแค่เธอ แค่เธอ แค่เธอ
Gor mee kae tur kae tur kae tur
I only have you, only you, only you
เมื่อไหร่เธอจะเข้าใจซะที
Meua rai tur ja kao jai sa tee
When will you finally understand?
ทุกคืนฉันนอนละเมอ
Took keun chun naun lamur
Every night in my dreams
เห็นภาพของเธอในใจทุกที
Hen pahp kaung tur nai jai took tee
I see your image in my heart every time
มันก็คงไม่ผิดหรอก
Mun gor kong mai pit rauk
There’s nothing wrong with that
but you are my baby
But you are my baby

(*)

อยากให้เธอได้รู้ตัว ว่าฉันกลัว
Yahk hai tur dai roo dtua wah chun glua
I want you to realize that I’m scared
ทุกข์ทน อยู่ทุกที ที่มีใคร เดินเข้ามา
Took ton yoo took tee tee mee krai dern kao mah
I get stressed out every time anyone comes up to me
หากว่าเขามาทักทาย
Hahk wah kao mah tuk tai
If they come and say hi
พูดคุย (จะ)รอยยิ้ม หรือสบตา
Poot kooey (ja) roy yim reu sop dtah
Chat with me, smile, or make eye contact
อยากให้เธอ รู้ไว้ว่าฉันรักเธอ (คนเดียว)
Yahk hai tur roo wai wah chun ruk tur (kon diao)
I want you to remember that I only love you

Let me tell you who I’am,
Let me tell you who I am
let me explain it to you.
Let me explain it to you
ก็เป็นแบบนี้เป็นธรรมดา
Gor bpen baep nee bpen tummadah
It’s normal for guys to be like this
I bet you know it!
I bet you know it
มันอาจจะทำให้เธอน่ะคิด
Mun aht ja tum hai tur na kit
It might make you think
ว่าผมเป็น Bad Boy
Wah pom bpen bad boy
That I’m a bad boy
แต่ความเป็นจริงไม่ใช่แบบนั้น
Dtae kwahm bpen jing mai chai baep nun
But that’s not true, I’m not like that
บางครั้งก็ Sad Boy
Bahng krung gor sad boy
Sometimes I’m a sad boy

You call me JK อาจจะดูว่าเกเรbut I’m not!
You can call me JK aht ja doo wah gayray but I’m not
You can call me JK, I might seem naughty, but I’m not
อย่ามองผมแบบนั้น
Yahng maung pom baep nun
Don’t look at me like that
เพราะบางครั้งมันไม่ใช่
Pror bahng krung mun mai chai
Because sometimes things aren’t
อย่างที่คิด
Yahng tee kit
As they seem
Let me be me, let me do what I wanna do
Let me be me, let me do what I want to do
อย่าคิดว่าผมมันแย่แค่อยากให้ตรองดู
Yah kit wah pom mun yae kae yahk hai dtraung doo
Don’t think I’m bad, I just want you to try seeing things from my point of view
It’s JK I keep it real, you know I’ll do it for you
It’s JK, I keep it real, you know I’ll do it for you

(*, *)

   

เนื้อร้อง/ทำนอง: MEYOU, StickyRiceKillah, Ziggavoy
Arranged: NINO
Bass: BEN LUSS
Keyboard: BEN LUSS
Guitar: Ta Woraseth
Vocal Director: NINO, JAONAAY, StickyRiceKillah
Background Vocal: JAOKHUN, GENA DESOUZA
Co-Producer: MEYOU
Mixed and Mastered: NINO
Producer: NINO
Executive Producer: Jetrin Wattanasin

   

Even though there’s already official English subs in the music video, and even though I’d like to ignore J Jetrin’s nepotism and the evolution of his midlife crisis and desperate attempt to stay relevant by producing and pushing his (in my opinion) equally as mediocre kids into the music industry, since this made it to the top charts, and since the official translation, while a valid attempt, is still cringy both because of the broken English (don’t try to force slang, especially with broken English, it sounds ridiculous) and the inaccuracy of it, I’m redoing it here haha. I’m curious, Jaonaay’s videos usually have pretty nice translations/subs, but in this one, even the Thai lyrics embedded in the video have some typos haha, who dropped the ball with this release?

Title: เธอบอกว่าฉันไม่ดี / Tur Bauk Wah Chun Mai Dee (You Told Me I’m No Good)
Artist: Copter
Album: [Single]
Year: 2019

(*) เธอบอกฉันไม่ดี อย่างใครเขา
Tur bauk chun mai dee yahng krai kao
You told me I was no good like everyone else
เธอบอกเธอไม่เอา คนอย่างฉันมันแย่ไป
Tur bauk tur mai ao kon yahng chun mun yae bpai
You told me you didn’t want me, that a guy like me was bad
เธอบอกฉันไม่ดี เธอบอกก่อนจะทิ้งกันไป
Tur bauk chun mai dee tur bauk gaun ja ting gun bpai
You told me I was no good, you told me before you dumped me
หรือว่าเธอแค่ไปกับใครเท่านั้นเอง
Reu wah tur kae bpai gup krai tao nun eng
Or were you just going off with someone else?

ใช่ไหม แค่อยากถามตรงๆ ว่าเธอ
Chai mai kae yahk tahm dtrong dtrong wah tur
Right? I just want to ask you straight if you
แค่เบื่อกันใช่ไหม จึงเลือกที่จะไปกับเขาคนนั้น
Kae beua gun chai mai jeung leuak tee ja bpai gup kao kon nun
Were just bored of me, weren’t you? So you chose to go with him
ไม่ได้มั่นใจในตัวเองหรอก เพียงแค่เกรงว่าเธอจะโดนหลอก
Mai dai mun jai nai dtua eng rauk piang kae greng wah tur ja dohn lauk
I wasn’t confident in myself, just scared of you deceiving me
เพราะว่าคงไม่มีใครมาปลอบ ถ้าเสียใจดูแลตัวเองก่อน
Pror wah kong mai mee krai mah bplaup tah sia jai doo ale dtua eng gaun
Because I don’t have anyone else to comfort me, if I’m sad, I’ll take care of myself first

(**) แค่ยังไม่แน่ใจ เธอเลือกไป เพราะอะไร
Kae yung mai nae jai tur leuak bpai pror arai
I’m just still not sure why you chose to leave
เพราะเหตุนี้จริงๆใช่ไหมเธอจึงเลือกไป
Pror het nee jing jing chai mai tur jeung leuak bpai
It’s really because of this reason that you chose to leave, right?

(*)

Oh เธอในฝัน มีเธอในนั้น
Oh tur nai fun mee tur nai nun
Oh, you’re in my dreams, I have you in there
แค่เธอกับฉันจับมือคู่กัน
Kae tur gup chun jup meu koo gun
Just you and me, holding hands
มีแค่สองเรามีกันอยู่ข้างกาย
Mee kae saung rao mee gun yoo kahng gai
There’s just the two of us, at each other’s side
ไม่ต้องคิดอะไรให้มันต้องวุ่นวาย
Mai dtaung kit ara hai mun dtaung woon wai
There’s no need to think of any troubles
เลยไม่อยากจะคิดว่าในชีวิต
Loey mai yahk ja kit wah nai cheewit
So I don’t want to think that in my life
ต้องเจอควันพิษของเธอและเขา
Dtaung jur kwun pit kaung tur lae kao
I must face the poisonous smoke of you and him
ที่มันแผดเผาหัวใจของฉันมันพังทลาย
Tee mun paet pao hua jai kaung chun mun pung talai
That burns down my heart
ทุรนทุรายกลายเป็นแค่น้ำตา
Tooron toorai glai bpen kae num dtah
My anxiety becomes only tears
แต่อย่าเข้าใจผิด ฉันไม่ได้ต้องการเธอ
Dtae yah kao jai pit chun mai dai dtaung gahn tur
But don’t misunderstand me, I don’t need you
แค่ใจมันยังติด ติดอยู่กับเรื่องเดิมๆ
Kae jai mun yung dtit dtit yoo gup reaung derm derm
My heart is just still hung up, hung up on the same issue

(**,*)

   

Executive Supervisor : Vudtinun Bhirombhakdi
Executive Producer : Chodchapak Pholthanachod
Producer : Chodchapak Pholthanachod
Melody : COPTER
Lyric : COPTER
Arrange : COPTER
Musician : COPTER
Mixed Down : COPTER
Mastering : COPTER

Title: Happy Ending
Artist: Pop Pongkool (ป๊อบ ปองกูล)
Album: [Single]
Year: 2019

ถ้าวันนั้นฉันคอยอยู่เคียงข้างเธอ จับมือเธอในตอนที่เธอต้องการ
Tah wun nun chun koy yoo kaing kahng tur jup meu tur nai dtaun tee tur dtaung gahn
If that day I was beside you, holding your hand when you needed it
ไม่ปล่อยเธอให้เธอต้องรอฉันนาน กอดเธอทุกครั้งที่เธอร้องไห้
Mai bploy tur hai tur dtaung ror chun nahn gaut tur took krung tee tur raung hai
I wouldn’t have made you wait long for me, I’d hug you every time you cried
ถ้าไม่ลืมเวลาและวันสำคัญ ใส่ใจเธอให้เท่าที่เธอให้กัน
Tah mai leum welah ale wun sumkun sai jai tur hai tao tee tur hai gun
If I didn’t forget the important days and paid attention to you as much as you did to me
บอกกับเธอว่าเธอคือคนสำคัญ เราคงไม่แยกทางกันใช่ไหม
Bauk gup tur wah tur keu kon sumkun rao kong mai yaek tahng gun chai mai
If I told you that you were important to me, we probably wouldn’t have split up, right?

อยู่กับทุกๆคำถาม กับสิ่งที่ทำพลาดไป
Yoo gup tooktook kum tahm gup sing tee tum plaht bpai
Living with every question and the things I screwed up
เมื่อได้พบเธออีกครั้ง เหมือนเจอกุญแจที่หาย
Meua dai pob tur eek krung meuan jur goon jae tee hai
When I met you again, it was like I found the missing key

(*) ภาพเธอวันนี้ทำให้ได้เข้าใจ
Pahp tur wun nee tum hai dai kao jai
Your picture today made me understand
ภาพที่สวยงามเหมือนดังความฝัน
Pahp tee suay ngahm meuan dung kwahm fun
Your picture that was so beautiful like a dream
กับรอยยิ้มที่ฉันไม่เคยจะให้เธอได้
Gup roy yim tee chun mai koey ja hai tur dai
With a smile that I could never give you
ภาพเธอกับเขาทำให้ได้เรียนรู้
Pahp tur gup kao tum hai dai rian roo
The picture of you with him made me realize
ว่ารักแท้ควรจะเป็นเช่นไร
Wah ruk tae kuan ja bpen chen rai
How true love should be
มันถูกแล้วที่เธอได้เริ่มต้นชีวิตใหม่
Mun took laeo tee tur dai rerm dton cheewit mai
It’s good that you’ve started a new life
จบแบบนี้ดีที่สุดแล้ว
Jop baep nee dee tee soot laeo
This is the best ending

ได้เจอเขาคนนั้นที่ยืนข้างเธอ คนที่ดูไม่เหมือนกับฉันสักอย่าง
Dai jur kao kon nun tee yeun kahng tur kon tee doo mai meuan gup chun suk yahng
Seeing him standing next to you, a man who seems completely different from me
แค่ได้เห็นก็รู้ได้จากสายตา เขารักเธอมากเท่าไร
Kae dai hen gor roo dai jahk sai dtah kao ruk tur mahk tao rai
Just seeing it, I can tell from the look in his eyes how much he loves you
หมดคำถามที่มีในใจเนิ่นนาน ได้เจอเขาก็ทำให้ฉันเข้าใจ
Mot kum tahm tee mee nai jai nern nahn dai jur kao gor tum hai chun kao jai
The questions that I’ve had in my heart for so long are gone, meeting him has made me understand
โชคดีแล้วที่เธอได้มาพบใคร ที่เขานั้นดีมากพอ
Chohk dee laeo tee tur dai mah pob krai tee kao nun dee mahk por
You’re lucky to have met someone so wonderful

จบลงแล้วทุกคำถาม กับสิ่งที่ทำพลาดไป
Jop long laeo took kum tahm gup sing tee tum plaht bpai
Every question and mistake I’ve made is over
เมื่อได้พบเธออีกครั้ง เหมือนเจอกุญแจที่หาย
Meua dai pob tur eek krung meuan jur goonjae tee hai
When I met you again, it was like I found the missing key

(*)
จบแบบนี้ดีที่สุดแล้ว
Jop baep nee dee tee soot laeo
This is the best ending

ปล่อยมือเธอ ยินดีที่เธอมีชีวิตใหม่
Bploy meu tur yin dee tee tur mee cheewit mai
I’m letting go of your hand, I’m happy that you have a new life
จบแบบนี้ดีที่สุดแล้ว
Jop baep nee dee tee soot laeo
This is the best ending

   

คำร้อง/ ทำนอง : อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์
เรียบเรียง : ประทีป สิริอิสสระนันท์
โปรดิวเซอร์ : อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์

Title: นานเเล้ว / Nahn Laeo (It’s Been a Long Time)
Artist: Vertical Mind
Album: [Single]
Year: 2019

ไม่ว่าเวลาจะนานแค่ไหน แต่ใจก็ยังคิดถึง
Mai wah welah ja nahn kae nai dtae jai gor yung kit teung
No matter how long it’s been, my heart still misses you

นานแล้วที่ไม่มีเธอ เรื่องราวผ่านไปนานแล้วยังคิดถึงเธอ
Nahn laeo tee mai mee tur reuang rao pahn bpai nahn laeo yung kit teung
I’ve been without you for a long time now, it’s been a long time since our story, I still miss you
ที่ตรงนี้มีแค่ภาพเธอ ถนอมเก็บเอาความรัก เก็บไว้ให้เธอ
Tee dtrong nee mee kae pahp tur tanaum gep ao kwahm ruk gep wai hai tur
I only have your picture here, I’ve preserved my love, saving it for you

หากรักคือการมอบให้ทั้งหัวใจ จะขอให้เธอ ให้เธอทั้งชีวิต
Hahk ruk keu gahn maup hai tung hua jai ja kor hai tur hai tur tung cheewit
If love is giving your entire heart, I want to give you, give you my entire life

(*) วันที่ไม่มีเธอเดินเคียงข้างกัน ทุกช่วงเวลามันช่างยาวนานแสนนาน
Wun tee mai mee tur dern kiang kahng gun took chuang welah mun chahng yao nahn saen nahn
When I don’t have you walking beside me, every moment is so very long
ทุกวินาทีผ่านไปฉันมีชีวิตเพื่อใคร
Took winahtee pahn bpai chun mee cheewit peua krai
With every second that passes, who am I living for?
มองที่นาฬิกายังคงเดินต่อไป ใจของฉันยังคงรอเธอที่ตรงนี้
Maung tee nahligah yung kong dern dtor bpai jai kaung chun yung kong ror tur tee dtrong nee
Looking at the clock, it keeps ticking on, my heart is still waiting for you right here
แม้มันจะนานเท่าไหร่ฉันก็จะไม่เปลี่ยนไป
Mae mun ja nahn tao rai chun gor ja mai bplian bpai
No matter how long it’s been, I won’t change
ถนอมเก็บเอาความรักไว้อยู่ตรงที่เดิม
Tanaum gep ao kwahm ruk wai yoo dtrong tee derm
I’ve preserved my love and have kept it in the same place

ตามหาทุกช่วงของเวลา แต่เหมือนจะค่อยๆ จางหายและดูช่างเลือนลาง
Dtahm hah took chuang kaung welah dtae meuan ja koy koy jahng hai lae doo chahng leuan lahng
I’m searching at every moment, but it’s like things are gradually fading away and seem so faint

หากรักคือการมอบให้ทั้งหัวใจเสมอ จะขอให้เธอ ให้มากกว่าชีวิต
Hahk ruk keu gahn maup hai tung hua jai samur ja kor hai tur hai mahk gwah cheewit
If love is always giving your entire heart, I want to give you, give you more than my life

(*,*)

ไม่ว่าเวลาจะนานแค่ไหน แต่ใจก็ยังคิดถึงเพียงเธอ ยังคงตราตรึง แนบเคียงอยู่ในใจฉัน
Mai wah welah ja nahn kae nai dtae jai gor yung kit teung piang tur yung kong dtah dtreung naep kiang yoo nai jai chun
No matter how long it’s been, my heart still thinks only of you, you’re still imprinted deeply in my heart
จะเก็บทุกช่วงเวลาเอาไว้ เผื่อว่าจะมีวันไหนพบเธอ และจะถนอมเก็บเอาความรักไว้อยู่ตรงที่เดิม
Ja gep took chuang welah ao wai peua wah ja mee wun nai pob tur lae ja tanaum gep ao kwahm ruk wai yoo dtrong tee derm
I’ll keep every moment in case there’s a day I’ll see you, and I’ll preserve my love and keep it in the same place

   

ทำนอง : อัคร์นันท์ พุทธศิริรังษี
เนื้อร้อง : อัคร์นันท์ พุทธศิริรังษี
เรียบเรียง : Vertical Mind
Synthesizer :Vertical Mind
Produced by อัคร์นันท์ พุทธศิริรังษี/กิตติธัช วิวรรธน์วณิชย์ / พงศศรัณย์ พุ่มทิพย์
Lyrics Directed by สุรชัย พรพิมานแมน / อัคร์นันท์ พุทธศิริรังษี / กิตติธัช วิวรรธน์วณิชย์

Title: หน้าที่ของความรัก / Nahtee Kaung Kwahm Ruk (The Duty of Love)
English Title: “Mission”
Artist: Pause
Album: Dejavu
Year: 2019

คำถามที่เธอต้องการคำตอบ ซึ่งฉันก็ยังไม่เคยตอบไป
Kum tahm tee tur dtaung gahn kum dtaup seung chun gor yung mai koey dtaup bpai
Your questions that need answers which I still haven’t given
ที่ถามว่ารักเรา จะไปได้ไกลไหม และฉันยังมั่นคงหรือเปล่า
Tee tahm wah ruk rao ja bpai dai glai mai lae chun yung mun kong reu bplao
You asked if our love would be long-lasting and if I was still sure about it

ก็อยากให้เธอรู้ ในแต่ละวันที่ฉันได้เจอเรื่องราว
Gor yahk hai tur roo nai dtae la wun tee chun dai jur reuang rao
I want you to know that each day I face
ไม่มีสิ่งไหน ที่ทำให้ใจฉันบางเบา หวั่นไหวไปกับคนใด
Mai mee sing nai tee tum hai jai chun bahng bao wun wai bpai gup kon dai
There’s nothing that weakens my heart, and I’ve never been shaken by anyone

(*) แต่ไม่มีใครรู้ ว่าคนอย่างฉันมีอีกกี่ลมหายใจ
Dtae mai mee krai roo wah kon yahng chun mee eek gee lom hai jai
But no one knows how many more breaths a guy like me will take
และไม่มีใครรู้ ว่าวันพรุ่งนี้ จะเป็นเช่นไร
Lae mai mee krai roo wah wun proong nee ja bpen chen rai
And no one knows what tomorrow will be like

(**) ได้โปรดให้ความรัก ได้ทำหน้าที่ของมันต่อไป
Dai bproht hai kwahm ruk dai tum nahtee kaung mun dtor bpai
Please let love keep doing its duty
ให้มันค่อย ๆ ช่วยเธอตอบ คำถามในหัวใจ ที่เธอยังสงสัย
Hai mun koy koy chuay tur dtaup kum tahm nai hua jai tee tur yung song sai
Let it gradually help you answer the questions in your heart that you still wonder about
และปล่อยให้ตัวฉัน ได้ทำหน้าที่ทุกวันต่อไป
Lae bploy hai dtua chun dai tum nahtee took wun dtor bpai
And let me keep doing my duties every day
อาจไม่ค่อยได้ยินฉันพูดบอกรักสักเท่าไหร่
Aht mai koy dai yin chun poot bauk ruk suk tao rai
You might not really hear me say how much I love you
แต่อยากให้รู้ไว้ ว่าใจฉันเป็นของเธอ
Dtae yahk hai roo wai wah jai chun bpen kaung tur
But I want you to know that my heart belongs to you

หากกาลเวลาไม่มีคำตอบ ให้การกระทำฉันช่วยตอบไป
Hahk gahn welah mai mee kum dtaup hai gahn gratum chun duay dtaup bpai
If time doesn’t have an answer, let my actions help answer
และเธอจะรู้เองไม่ว่าในตอนไหน
Lae tur ja roo eng mai wah nai dtaun nai
And you’ll know that no matter when
จะใกล้ไกลฉันยังเหมือนเดิม
Ja glai glai chun yung meuan derm
Whether we’re near or far, I’m still the same

(*,**,**)

   

Executive Supervisor วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี
Executive Producer ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
Producer : นรเทพ มาแสง
เนื้อร้อง : ฟองเบียร์
ทำนอง : ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
เรียบเรียง : นรเทพ มาแสง, นิรุจ เดชบุญ, พลกฤษณ์ วิริยานุภาพ, พลกฤษณ์ อินทรสมบัติ, ประภาพ ตันเจริญ
Mastering Engineer : วารุศ รินทรานุกูล

Title: รักเธอไปแล้ว / Ruk Tur Bpai Laeo (I Already Love You)
English Title: “Sunrise”
Artist: Jetset’er
Album: OST หนี้เสน่หา / Nee Sanay Hah
Year: 2020

กี่วันที่ผ่านพ้น กี่หนที่ผ่านมา
Gee wun tee pahn pon gee hon tee pahn mah
However many days have passed, however many moments have gone by
หัวใจด้านชา ไม่เคยไหวหวั่น
Hua jai dahn chah mai koey wai wun
My heart was unaffected, I was never shaken
ไม่คิดจะเปิดใจ ไม่คิดจะผูกพัน
Mai kit ja bpert jai mai kit ja pook pun
I never imagined opening my heart, I didn’t think I’d be in a relationship
และคงไม่มีวันที่จะรักใคร
Lae kong mai mee wun tee ja ruk krai
And thought I’d never love anyone

(*) เธอคือคนที่เดินเข้ามา
Tur keu kon tee dern kao mah
You’re the one who showed up
ในชีวิตฉันในวันอ่อนล้า
Nai cheewit chun nai wun aun lah
In my life when I was weak
เปลี่ยนความมืดมนให้พลันหายไป
Bplian kwahm meut mon hai plun hai bpai
You changed the darkness and made it instantly disappear

(**) มันคือรักที่เกิดข้างในหัวใจ
Mun keu ruk tee ger kahng nai hua jai
It was love that arose in my heart
มันเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่
Mun gert keun mah meua rai
I don’t know when it happened
ไม่เคยรู้ใจตัวเอง
Mai koey roo jai dtua eng
I never knew my own heart
ต่อให้พยายามห้ามใจ
Dtor hai payayahm hahm jai
Even though I tried to stop it
ก็คงจะทำไม่ไหว
Gor kong ja tum mai wai
I couldn’t do it
ก็หัวใจมัน รักเธอไปแล้ว
Gor hua jai mun ruk tur bpai laeo
My heart already loves you

ไม่คิดจะเปิดใจ เปิดรับใครเข้ามา
Mai kit ja bpert jai bpert rup krai kao mah
I never imagined I’d open my heart and let anyone in
สร้างกำแพงแน่นหนา ปิดกั้นหัวใจ
Sahng gumpaeng naen nah bpit gun hua jai
I built barriers and closed off my heart
เมื่อพบเธอคนนี้ กลับเปลี่ยนตัวฉันไป
Meua pob tur kon nee glup bplian dtua chun bpai
When I met you, it ended up changing me
รักของเธอสดใสดังดวงตะวัน
Ruk kaung tur sot sai dung duang dtawun
Your love is bright like the sun

(*,**,**)

รักที่เกิดข้างในหัวใจ
Ruk tee gert kahn nai hua jai
The love that arose in my heart
มันเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่
Mun gert keun mah meua rai
When did it happen?
ไม่เคยรู้ใจตัวเอง
Mai koey roo jai dtua eng
I never knew my own heart
ต่อให้พยายามห้ามใจ
Dtor hai payayahm hahm jai
Even though I tried to stop it
ก็คงจะทำไม่ไหว
Gor kong ja tum mai wai
I couldn’t do it
ก็หัวใจมัน รักเธอไปแล้ว
Gor hua jai mun ruk tur bpai laeo
My heart already loves you

ก็หัวใจมัน รักเธอไปแล้ว
Gor hua jai mun ruk tur bpai laeo
My heart already loves you
หัวใจมัน รักเธอไปแล้ว
Hua jai mun ruk tur bpai laeo
My heart already loves you

   

คำร้อง : Nicha, Tjets
ทำนอง : Theo, Tjets
เรียบเรียง : Jetset’er
โปรดิวเซอร์ : Theo

Title: ผู้ควาย / Poo Kwai (Idiot)
Artist: JSPKK (แจ๊ส สปุ๊กนิค ปาปิยอง กุ๊กกุ๊ก)
Album: [Single]
Year: 2019

(*) งามไส้ซะแล้ว แก้วตามาเปลี่ยนผัน
Ngahm sai sa laeo gaeo dtah mah bplian pun
My beautiful darling has changed
สัญญาว่าไม่ลืมกัน ไปกรุงเทพจะกลับมา
Sunyah wah mai leum gun bpai groongtep ja glup mah
She promised she wouldn’t forget me, she was going to Bangkok and would return
หลงแสงสีคนเมือง ใช้ชีวิต หะ หรู หะ หรา
Long saeng see kon meuang chai cheewit ha roo ha rah
She lost herself in the city lights, living the sophisticated urban life
ปล่อยให้พี่ชาวนา น้ำตาเป็นห่าฝน
Bploy hai pee chao nah num dtah bpen hah fon
Leaving this farmer in a rain of tears

(**) เธอกลับจำไม่ได้ เคยช่วยพี่จูงควาย
Tur glup jum mai dai koey chuay pee joong kwai
You ended up unable to remember ever helping me herd the buffalo
ช่วยพี่อาบน้ำควาย ช่วยพี่ล้างขี้ควาย
Chuay pee ahp num kwai chuay pee lahng kee kwai
Helping me wash the buffalo, helping me clean up the buffalo poop
ช่วยพี่ขัดตัวควาย ช่วยพี่ขัดหางควาย
Chuay pee kut dtua kwai chuay pee kut hahng kwai
Helping me scrub the buffaloes’ bodies, helping me scrub their tails
น้องเคยคุยกับควาย น้องเคยลูบหัวควาย
Naung koey kooey gup kwai naung koey loop hua kwai
You once talked with the buffaloes, you once patted their heads
น้องชอบเล่นกับควาย น้องเคยจูบหัวควาย
Naung chaup len gup kwai naung koey joop hua kwai
You once played with the buffalo, you used to kiss their heads
น้องบอกรักควายพี่ ปานจะเลียหัวควาย
Naung bauk ruk kwai pee bpahn ja lia hua kwai
You told me you loved my buffalo, it was like you were going to lick their heads
ซื้อคอนโดทองหล่อ หลอกว่าอยู่สะพานควาย
Seu condo taung lor lor gwah yoo sapahn kwai
You bought a condo in Thonglo, it’s much nicer than Sapahn Kwai
อยากเอาควายไปชน ให้ดิ้นทุรนทุราย
Yahk ao kwai bpai chon hai din tooron toorai
You want to lead this idiot to a difficult struggle

(*,**)

(***) ทำตัวไฮโซ โถโถ่ คุณนาย
Tum dtua hi so toh toh koon nai
Acting hi-so, tisk tisk, madam
ติดใจแลมโบไม่คิดถึงหลังควาย
Dtit jai lambo mai kit teung lung kwai
Impressed by Lamborghini, you don’t miss the back of a buffalo
หลอกผู้ชายทุกคน เล่นซะ Cry Cry Cry
Lauk poo chai took kon len sa cry cry cry
You deceive all the men, you play, they cry cry cry
จำลาจากจรเหลือแต่ ควาย ควาย ควาย
Jum lah jahk jon leua dtae kwai kwai kwai
You remembered to say good-bye, all that’s left are buffalo, buffalo, buffalo
ทำตัวไฮโซ โถโถ่ คุณนาย
Tum dtua hi so toh toh koon nai
Acting hi-so, tisk tisk, madam
ติดใจแลมโบไม่คิดถึงหลังควาย
Dtit jai lambo mai kit teung lung kwai
Impressed by Lamborghini, you don’t miss the back of a buffalo
หลอกผู้ชายทุกคน เล่นซะ Cry Cry Cry
Lauk poo chai took kon len sa cry cry cry
You deceive all the men, you play, they cry cry cry
จำลาจากจรเหลือแต่ ควาย ควาย ควาย
Jum lah jahk jon leua dtae kwai kwai kwai
You remembered to say good-bye, all that’s left are buffalo, buffalo, buffalo
Good bye บ๊าย บาย
Good bye bai bai
Good bye, bye bye

(**,***)

   

The word for “idiot” or “fool” is “buffalo,” so hence the play on words

Title: เรื่องดีดี / Reuang Dee Dee (Good Times)
Artist: Jeff Satur
Album: [Single]
Year: 2020

นานพอจนลืมว่าเคยเจ็บ
Nahn por jon leum wah koey jep
It’s been long enough to forget I once hurt
เวลาเยียวยาได้ทุกอย่าง
Welah yiao yah dai took yahng
Time can heal everything
ลบเลือนภาพจางๆ จากวันที่เสียใจ
Lop leuan pahp jahng jahng jahk wun tee sia jai
Erasing the faint images from the day I was sad
นานพอให้ใจได้ทบทวน
Nahn por hai jai dai top tuan
It’s been long enough for my heart to reconsider
ความจริงที่ควรจะเข้าใจ
Kwahm jing tee kuan ja kao jai
The truth it should understand
รักที่พังทลาย จริงๆแล้วไม่ใช่อย่างนั้น
Ruk tee pung talai jing jing laeo mai chai yahng nun
The destroyed love really isn’t like that

(*) เสี้ยวนาทีที่ความรักนั้นปรากฏขึ้นมา ในใจ
Siao nahtee tee kwahm ruk nun bprahgot keun mah nia jai
The instant that love appeared in my heart
จำได้ไหมว่ามันงดงามเพียงใด วันที่เราได้บอกรักกัน
Jum dai mai wah mun ngot ngahm piang dai wun tee rao dai bauk ruk gun
Do you remember how beautiful it was the day we said I love you?

(**) ฉันไม่จำตอนจบ
Chun mai jum dtaun jop
I don’t remember the end
ฉันเหลือเพียงเรื่องดีๆในใจ
Chun leua piang reuang dee dee nai jai
All I have left are the good times in my heart
ภาพที่ย้อนและย้ำถึงวันเก่าๆ ว่าเรารักกันแค่ไหน
Pahp tee yaun lae yum teung wun gao gao wah rao ruk gun kae nai
The images circulate and remind me of the old days and how much we loved each other
แม้รักเราจบ
Mae ruk rao jop
Even though our love ended
ฉับลบเรื่องราวที่มันร้ายๆ
Chup lop reuang rao tee mun rai rai
I immediately erased the bad memories
หากต้องมีน้ำตาสักครั้ง คงเป็นน้ำตาของความสุขใจ
Hahk dtaung mee num dtah suk krung kong bpen num dtah kaung kwahm sook jai
If there must be tears, they’re tears of happiness
ที่เคยรักเธอ
Tee koey ruk tur
For once loving you

บางคำกระซิบที่เคยฟัง
Bahng kum grasip tee koey fung
The whispered words that I once listened to
มันยังก้องดังในหัวใจ
Mun yung gaung dung nai hua jai
Still echo loudly in my heart
ไม่ว่านานเท่าไหร่
Mai wah nahn tao rai
No matter how long it’s been
เก็บรักษามันไว้อย่างดี
Gep ruk sah mun wai yahng dee
I take good care of it

(*,**,**)

   

LYRICS BY: สุรชัย พรพิมานแมน
MUSIC & ARRANGED BY: แชมป์ จุลภมรศรี
Piano & Strings Arranged : ธนวินท์ แก้วศร
Drum: ชัชชัย โยธีเสวต
Mix & Mastering: ธนณัฏฐ์ พีรญากังวานไกล
Studio : DBS Studios&888House

Title: เข้าใจ / Kao Jai (Understand)
Artist: Image Suthita
Album: [Single]
Year: 2020

บางวันเราก็ต้องเจอ
Bahng wun rao gor dtaung jur
Some days, we must face
กับเรื่องราวที่ไม่ดี
Gup reuang rao tee mai dee
Bad situations
ต้องผิดหวังต้องเจ็บช้ำ
Dtaung pit wung dtaung jep chum
We must be disappointed, we must get hurt
ต้องเสียใจ
Dtaung sia jai
We must be sad
อาจไม่มีโอกาสให้เตรียมตัว
Aht mai mee ohgaht hai dtriam dtua
There might not be the chance to prepare
ไม่มีสัญญาณบอกไว้
Mai mee sunyahn bauk wai
No sign telling us
ไม่มีคำอธิบายใดๆ
Mai mee kum attiabi dai dai
No explanation
สักคำ
Suk kum
At all

(*) ยังไม่รู้ เพราะอะไร
Yung mai roo pror arai
I still don’t know why
ได้แต่ถามซ้ำๆว่าทำไม
Dai dtae tahm sum sum wah tummai
I can only ask “Why?” over and over again
ก็คงทำได้เพียง
Gor kong tum dai piang
All I can do
พยายามทำความเข้าใจ แต่
Payayahm tum kwahm kao jai dtae
Is try to understand, but

(**) บางทีการที่เราเข้าใจ
Bahng tee gahn tee rao kao jai
Sometimes, understanding
ก็ไม่ได้ทำให้ความเจ็บมันหายไป
Gor mai dai tum hai kwahm jep mun hai bpai
Doesn’t make the pain go away
ไม่ว่ามีเหตุผลเท่าไร
Mai wah mee het pon tao rai
No matter how many reasons there are
ก็อาจไม่ช่วยทำให้น้ำตาหยุดไหล
Gor aht mai chuay tum hai num dtah yoot lai
That might not help make the tears stop flowing

แต่ว่าไม่เป็นไร เพราะ
Dtae wah mai bpen rai pror
But it’s okay, because
วันนึงมันจะผ่านไป
Wun neung mun ja pahn bpai
One day, it’ll pass

(*,**,**)

แต่ว่าไม่เป็นไร เพราะ
Dtae wah mai bpen rai pror
But it’s okay, because
สุดท้ายมันจะผ่านไป
Soot tai mun ja pahn bpai
In the end, it’ll pass

   

Lyrics : Image
Melody : Image
Arrange : ข้างหลังภาพ
Mix & Mastering : รุ่งโรจน์ อุปถัมภ์โพธิวัฒน์

   

What a very emotional song with good lyrics~ I started off unsure if I’d like it and ended up loving it

Title: ดอกไม้ / Dauk Mai (Flowers)
Artist: Sqweez Animal
Album: [Single]
Year: 2020

มีช่อดอกไม้ มาให้เธอ
Mee chor dauk mai mah hai tur
I have a bouquet of flowers for you
อยากให้รู้ ว่ายังคิดถึงอยู่ทุกวัน
Yahk hai roo wah yung kit teung yoo took wun
I want to let you know that I still miss you every day
เธอก็รู้ ใครก็รู้
Tur gor roo krai gor roo
You know, everyone knows
สิ่งที่เราเป็นอยู่ไม่ตรงกับใจที่ให้กัน
Sing tee rao bpen yoo mai dtrong up jai tee hai gun
The things we are doesn’t match the hearts we’ve given each other

(*) ฉันยังคงผูกพันกับเธอ ในใจมีเพียงแต่เธอ
Chun yung kong pook pun gup tur nai jai mee piang dtae tur
I’m still connected to you, in my heart I only have you
ไม่ว่าเวลาเปลี่ยนไป ยังคงคิดถึงเธอในใจ
Mai wah welah bplian bpai yung kong kit teung tur nai jai
Even though time passes by, I still miss you in my heart
ยังคงเป็นคนคนนั้น เวลาไม่เคยเปลี่ยนฉัน
Yung kong bpen kon kon nun welah mai koey bplian chun
I’m still that guy, time has never changed me
ยังคงมั่นคงต่อกัน ไม่เปลี่ยน ยังรักเธอ
Yung kong mun kong dtor gun mai bplian yung ruk tur
I’m still certain about you, I haven’t changed, I still love you

(**) ส่งดอกไม้บอกเธอ ให้รู้ว่าภายในใจฉัน
Song dauk mai bauk tur hai roo wah pai nai jai chun
I send you flowers to tell you that in my heart
มีเธอเพียงเท่านั้น
Mee tur piang tao nun
I only have you
ส่งดอกไม้บอกเธอ ให้รู้ว่าเรายังรักกัน
Song dauk mai bauk tur hai roo wah rao yung ruk gun
I send you flowers to tell you that we’re still in love

อาจจะช้า
Aht ja chah
It might be a little late
แต่อย่างน้อยก็ได้รู้ว่าเวลาไม่ได้พาเธอให้หายไป
Dtae yahng noy gor dai roo wah welah mai dai pah tur hai hai bpai
But at least you can know that time has never led you away
ยังคงอยู่ในใจฉัน
Yung kong yoo nai jai chun
You’re still in my heart

(*,**,**)

ส่งดอกไม้บอกเธอ ให้รู้ว่าภายในใจฉัน (มีเธอเพียงเท่านั้น มีเธอเพียงเท่านั้น)
Song dauk mai bauk tur hai roo wah pai nai jai chun (mee tur piang tao nun mee tur piang tao nun)
I send you flowers to tell you that in my heart (I only have you, I only have you)
(ยังรักเธออยู่แต่ก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกัน)
(Yung ruk tur yoo dtae gor mai roo tummai meuan gun)
(I still love you, but I don’t know why)
ส่งดอกไม้บอกเธอ ให้รู้ว่าเรายังรักกัน (มีเธอเพียงเท่านั้น)
Song dauk mai bauk tur hai roo wah rao yung ruk gun (meet tur piang tao nun)
I send you flowers to tell you that we’re still in love (I only have you)
(ยังรักเธออยู่ในใจก็รู้ว่าเธอยังมีฉัน)
(Yung ruk tur yoo nai jai gor roo wah tur yung mee chun)
(I still love you in my heart, I know you still have me too)

เป็นอะไรก็ไม่รู้ อะไรก็ไม่รู้ อะไรก็ไม่รู้ อะไรก็ไม่รู้ อะไรก็ไม่รู้ อะไรก็ไม่รู้ อะไรก็ไม่รู้
Bpen arai gor mai roo arai gor mai roo arai gor mai roo arai gor mai roo arai gor mai roo arai gor mai roo arai gor mai roo
I don’t know what it is, I don’t know, I don’t know, I don’t know, I don’t know, I don’t know, I don’t know

ฉันยังคงผูกพันกับเธอ ในใจมีเพียงแต่เธอ
Chun yung kong pook pun gup tur nai jai mee piang dtae tur
I’m still connected to you, in my heart I only have you
ฉันยังคงผูกพันกับเธอ ในใจมีเพียงแต่เธอ
Chun yung kong pook pun gup tur nai jai mee piang dtae tur
I’m still connected to you, in my heart I only have you
ฉันยังคงผูกพันกับเธอ ในใจมีเพียงแต่เธอ
Chun yung kong pook pun gup tur nai jai mee piang dtae tur
I’m still connected to you, in my heart I only have you

   

Written and Composed : Win Sirivongse
Arranged : Win Sirivongse, Singha Musigapong
Produced : Win & The SQ Crew
Mixed : Gritatham Khaojang at Roller studio
Mastered : Pete Tanskul at 8Bit Mixlab
Studio : Silver Lining Studio

   

No matter how up-beat it is, it seems every emotional Sqweez Animal song can be understood as being about the late Singha… ㅠㅠ I like how they even credited him for arranging it too… Poor Win, all those emotions he must still be feeling, continuing the band on his own in Singha’s honor