Lyric Translations

Title: ลูกอมปีศาจ / Look Aum Bpee Saht [MONSTER CANDY]
Artist: Tossagirls
Album: [Single]
Year: 2019

ก็แค่เป็นผู้หญิงแล้วยังไง ต้องบอบบางอ่อนแอแพ้ผู้ชาย
Gor kae bpen poo ying laeo ngai dtaung baup bahng aun ae pae poo chai
I’m just a girl, so what? Must I be weak and fragile and give in to men?
คิขุอาโนเนะ คิเรเนะคาวาอี้ บางทีก็ไม่จำเป็นเสมอไป
Kikuanone kirei ne kawaii bahng tee gor mai jum bpen samur bpai
Sometimes it’s not always necessary to be all “kiku anone, kirei ne, kawaii”
ต้องดูน่าสงสารต้องดราม่า ต้องพึ่งพาคนอื่นแม้เรื่องง่าย
Dtaung doo nah song sahnd taung drama dtaung peung pah kon eun mae reuang ngai
Must we seem pitiful? Must we have drama? Must we involve others for the simplest of tasks?
นี่คงเป็นภาพจำ ของพวกเธอใช่ไหม หรือคิดกับฉันยังไงก็บอกมา
Nee kong bpen pahp jum kaung puat tur chai mai reu kit gup chun yung ngai gor bauk mah
This is the image you have of us, right? Or how to you think of me? Tell me

(*) หากเธอคิดจะลอง มองฉันเป็นขนมที่กินง่าย
Hahk tur kit ja laung maung chun bpen kanom tee gin ngai
If you’re thinking of assuming I’m a candy you can easily eat
แต่หากเธอไม่จริงจัง จงระวังสักวันจะเสียใจ
Dtae hahk tur mai jing jung jong rawung suk wun ja sia jai
If you’re insincere, I must warn you, you’ll be sorry

(**) ถ้าเธอคิดว่าฉันนั้นกินง่าย ระวังติดคอตายก็แล้วกัน
Tah tur kit wah chun nun gin ngai rawung dtit kor dtaig or laeo gun
If you think I’m easy to devour, be careful, I’ll get stuck in your throat and kill you
ถ้าเธอคิดว่าฉันนั้นเดาง่าย ก็อย่าทายใจผิดก็แล้วกัน
Tah tur kit wah chun nun dao ngai gor yah tai jai pit gor laeo gun
If you think I’m easy to figure out, don’t make the wrong assumption
ถ้าเธอคิดว่าฉันนั้นแกล้งง่าย ถ้าเจ็บตัวเมื่อไหร่อย่าว่ากัน
Tah tur kit wah chun nun glaeng ngai tah jep dtua meua rai yah wah gun
If you think I’m just faking this, don’t blame me when you get hurt
ถ้าเธอคิดว่าฉันรักใครง่าย อย่าทำให้ฉันหน่ายก็แล้วกัน
Tah tur kit wahc hun ruk krai ngai yah tum hai chun nai gor laeo gun
If you think I easily fall in love, don’t make me lose interest

ก็ไม่ได้เรียกร้องเสียเยอะเกิน ก็ไม่ได้จะเมินพวกผู้ชาย
Gor mai dai riak raung sia yur gern gor mai dai ja mern puak poo cahi
I’m not demanding a lot, I’m not going to turn away from men
แค่เข้าใจกันนิด แค่ใส่ใจกว่านี้ ทำตัวต่อกันดีๆ เป็นใช้ได้
Kae kao jai gun nit kae sai jai gwah nee tum dtua dtor gun dee dee bpen chai dai
Just understand me a little, just pay more attention, behave nicely to me and I can work with this

(*,**)

(ถ้าเธอคิดว่าฉันน่ะกินง่าย ระวังติดคอตายก็แล้วกัน
Tah tur kit wah chun nun gin ngai rawung dtit kor dtaig or laeo gun
If you think I’m easy to devour, be careful, I’ll get stuck in your throat and kill you
ถ้าเธอคิดว่าฉันน่ะเดาง่าย ก็อย่าทายใจผิดก็แล้วกัน)
Tah tur kit wah chun nun dao ngai gor yah tai jai pit gor laeo gun
If you think I’m easy to figure out, don’t make the wrong assumption

(**)

   

Executive Producer – Tachaya Pratumwan
Producer – Ittiporn Supreechakorn
Music & Lyrics – Thitiwat Rongthong
Arranger – Ittiporn Supreechakorn

   

I cannot say “YES” enough about this group. What an amazing debut; fierce sound, fierce choreography, fierce lyrics promoting female empowerment and bucking gender stereotypes, excellent gothic lolita style wardrobe incorporating Traditional Thai clothing style and fabrics in them, and a high quality music video with just the right amount of traditional Thai elements to give this a unique feel and help them stand out against similar groups like Baby Metal. If you’re going to have cutesy jailbait-looking girls, this is how you do it, not “friendship is magic, love is pure, hearts and innocent rainbows” like BNK48 haha. I’d like to see them go even harder rock for the next single, but for a debut, I’m already hooked on this song. I sincerely hope this group can be as successful as Baby Metal/BNK48/AKB48~

Title: คนที่ใช่ไม่ต้องพยายาม / Kon Tee Chai Mai Dtaung Payayahm (The Right Person Doesn’t Need to Try)
Artist: Bean Napason (บีน นภสร)
Album: [Single]
Year: 2019

ก็รักแต่เธอทุ่มเทให้เธอทั้งชีวิตให้ไป
Gor ruk dtae tur toom tay hai tur tung cheewit hai bpai
I only love you, I’ve devoted my entire life to you
ก็ขอสิ่งเดียวแค่เพียงหัวใจของเธอที่ให้มา
Gor kor sing diao kae piang hua jai kaung tur tee hai mah
The only thing I asked for was your heart
แต่เหมือนสิ่งเดียวที่ฉันได้คืนก็มีเพียงน้ำตา
Dtae meuan sing diao tee chun dai keun gor mee piang num dtah
But it’s like the only thing I’ve gotten in return was tears
และดูเหมือนว่าเธอยิ่งจางยิ่งห่างฉันไป
Lae doo meuan wah tur ying jahng ying hahng chun bpai
And it seems like the more you fade away, the further apart you are from me

(*) เมื่อความพยายามไม่เคยมีความหมาย
Meua kwahm payayahm mai koey mee kwahm mai
When perseverance is never meaningful
สุดท้ายรักกลับกลายเป็นเพียงแค่ความฝัน
Soot tai ruk glup glai bpen piang kae kwahm fun
In the end, love ends up being just a dream
และวันนี้ ก็เหลือเพียงฉัน กับความปวดร้าว
Lae wun nee gor leua paing chun gup kwahm bpuat rao
And today, all that’s left is me and the pain

(**) ยิ่งรักเท่าไหร่ยิ่งเป็นคนไม่สำคัญ
Ying ruk tao rai ying bpen kon mai sumkun
The more I love you, the less important I am to you
ยิ่งพยายามยิ่งเหมือนไม่มีความหมาย
Ying payayahm ying meuan mai mee kwahm mai
The more I try, the more it’s like I’m meaningless
ไม่เข้าใจ
Mai kao jai
I don’t understand
เต็มไปด้วยคำถาม ว่าฉันไม่ดีหรือยังไง
Dtem bpai duay kum tahm wah chun mai dee reu yung ngai
I’m filled with questions like am I no good or what?
แค่เห็นเธอกับเขา ฉันถึงได้เข้าใจ
Kae hen tur gup kao chun teung dai kao jai
Just seeing you with her, I was able to understand
ว่าคนที่ใช่มันไม่ต้องพยายาม
Wah kon tee chai mun mai dtaung payayahm
That the right person doesn’t need to try

ก็พร้อมจะเดินหายไปไม่ทำให้เธอต้องรำคาญ
Gor praum ja dern hai bpai mai tum hai tur dtaung rumkahn
I’m ready to walk away and not annoy you
ก็ขอขอบคุณสายตาถ้อยคำที่มันช่างเย็นชา
Gor kor kaup koon sai dtah toy kum teemun chahng yen chah
I want to thank you for your indifferent gaze and words
จากนี้ต่อไปฉันคงต้องยอมเข้าใจและถอยมา
Jahk nee dtor bpai chun kong dtaung yaum kao jai lae toy mah
From now on, I must understand and retreat
กอดตัวเองทบทวนทุกๆน้ำตาที่เสียไป
Gaut dtua eng top tuan took took num dtah tee sia bpai
Hugging myself and reconsidering every tear I’ve lost

(*,**,**)

   

Executive Supervisor : Vudtinun Bhirombhakdi
Executive Producer : คชภัค ผลธนโชติ
Produced By โซ่ ETC , PORTRAIT , คชภัค ผลธนโชติ
Lyrics By PORTRAIT, อนันต์ ดาบเพ็ชรธิกรณ์
Melody By นภสร ชัยพรเรืองเดช , PORTRAIT , คชภัค ผลธนโชติ
Arrange By โซ่ ETC

Title: ง้อ(ววว) / Ngo(rrr) [Make Up(ppp)]
Artist: KT Long Flowing
Album: [Single]
Year: 2019

บางทีไม่เคยเข้าใจ เป็นอะไรอยู่ดีๆเงียบไป
Bahng tee mai koey kao jai bpen arai yoo dee dee ngiap bpai
Sometimes I never understand what’s wrong, all the sudden you’re silent
คล้ายว่าเธอจะงอลต้องการอะไรน่าจะบอกฉัน
Klai wah tur ja ngaun dtaung gahn arai nah ja bauk chun
It’s like you’re pouting, if you want something, tell me
คิดไปเองตลอด เลย งั้นช่วยจำไว้หน่อยละกัน
Kit bpai eng dtalaut loey ngun chuay jum wai noy la gun
You always think one-sidedly, so please remember
คนดี…ฟังฉันที
Kon dee fung chun tee
Darling, listen to me

(*) เธอคือทุกอย่างของฉัน ในตอนนี้
Tur keu took yahng kaung chun nai dtaun nee
You’re my everything right now
ลมหายใจที่มีฉันก็ให้เธอไปหมดแล้ว
Lom hai jai tee mee chun gor hai tur bpai mot laeo
I’ve given you every breath I take
ถ้าเธอยังไม่เลิกงอล ดูแล้วเธอคงไม่แคล้ว
Tah tur yung mai lerk ngaun doo laeo tur kong mai klaeo
If you don’t stop pouting, your face is going to stay that way
ต้อง(โดน)ซักที….จะได้หายงอล
Dtaung (dohn) suk tee ja dai hai ngaun
A smack is in order to get over your pouting

ทำตัวแบบนี้ มันน่าโดนจัง
Tum dtua baep nee mun nah dohn jung
Behaving like this is deserving of a smack
ไหนอ่ะเลขบัญชี จะได้โอนตัง
Nai a lek bunchee ja dai ohn dtung
What’s your bank account number? I’ll send you some money
นิดหน่อยให้เธอไว้คลายเหงา
Nit noy hai tur wai klai ngao
Just a little so you can get over your loneliness
ไม่อยากให้เธอต้องอายเขา
Mai yahk hai tur dtaung ai kao
I don’t want you to be embarrassed in front of anyone
โทษทีที่ไม่ค่อยหวานเหมือนคู่ใคร
Toht tee tee mai koy wahn meaun koo krai
Sorry I’m not really sweet like other couples
แต่เธอคนเดียวเท่านั้นที่ยังต้องการเป็นคู่ใจ
Dtae tur kon diao tao nun tee yung dtaung gahn bpen koo jai
But you’re the only person I still want to be my soulmate

จริงๆแล้วฉัน..เอง
Jing jing laeo chun eng
Really, I’m the one
ที่ทำให้เธอต้องกลายเป็นแบบนี้
Tee tum hai tur dtaung glai bpen baep nee
Who made you like this
รักกันภาษาอะไรแค่เวลายังไม่มี
Run gun pahsah arai kae welah yung mai mee
Whatever language our love is in, there’s just still no time
ขอโทษที่ทำให้เธอ ต้องเหงาใจ
Kor toht tee tum hai tur dtaung ngao jai
I’m sorry for making you lonely

(*)

จะไม่มาง้อเธอเลย ถ้าเธอ..ไม่สำคัญกับหัวใจ
Ja mai mah ngor tur loey tah tur mai sumkun gup hua jai
I wouldn’t try to make up with you if you weren’t important to my heart
สิ่งที่เธอคิด ใช่จริงเสมอไป
Sing tee tur kit chai jing samur bpai
The things you think are always true
งั้นช่วยฟังอะไรหน่อยแล้วกัน
Ngun chuay fung arai noy laeo gun
So please listen to me

(*,*)

   

เนื้อร้อง/ KT Long Flowing
ทำนอง/ KT Long Flowing
ร้อง /KT Long Flowing
Mixed & Mastered- KT Long Flowing
original Beat (Your Scent)
Beat prod. kpopinsts01

Title: ถ้า / Tah (If)
English Title: “Ctrl+alt+delete”
Artist: 2Pcs.
Album: [Single]
Year: 2019

ไม่ชอบเลยเวลาอ่อนแอ เมื่อรักใครแล้วเป็นคนแพ้
Mai chaup loey welah aun ae meua ruk krai laeo bpen kon pae
I don’t like times of weakness, when I love someone and end up the failure
อยากจะเข้มแข็งและมีแรง วิ่งหนีเรื่องราวที่ทำร้าย
Yahk ja kem kaeng lae mee raeng wing nee reuang rao tee tum rai
I want to be strong and powerful, running away from the stories that hurt me

แต่ทุกทีที่ลองอดทน สุดท้ายใจก็ยังสับสน
Dtae took tee tee laung aut ton soot tai jai gor yung sup son
But every time I try to endure it, in the end, my heart is still mixed up
ก็ยังไม่พ้นคิดวกวนยังไม่รู้จริงๆจะทำอย่างไร
Gor yung mai pon kit wok won yung mai roo jing jing ja tum yahng rai
I still can’t escape it, I think about it over and over, I really still don’t know what to do

(*) ฉันลองเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนความคิดดูใหม่
Chun laung bplian bplaeng bplian kwahm kit doo mai
I’ve tried changing my thoughts
แต่สุดท้ายแล้วยังไงก็แพ้
Dtae soot tai laeo yung ngai gor pae
But in the end, no matter what, I fail

(**) ถ้าหากว่าทำได้อยากเลิกเปิดอ่านข้อความเก่าๆ
Tah hahk wah tum dai yahk lerk bpert ahn kor kwahm gao gao
If I could, I want to stop opening and reading the old messages
เลิกคิดถึงทุกคืนและตอนเช้า เลิกนึกถึงวันที่ผ่านมา
Lerk kit teung took keun lae dtaun chao lerk neuk teung wun tee pahn mah
Stop missing every night and morning, stop thinking about the days past
ถ้าทำได้อยากทิ้งคืนวันที่เคยมีค่า จากนี้ทุกวันที่ตื่นมา
Tah tum dai yahk ting keun wun tee koey mee kah jahk nee took wun tee dteun mah
If I could, I want to throw away the days and nights that were once valuable, from now on, every day that I wake up
อยากเหมือนเป็นคนที่ไม่เคยรักใคร
Yahk meuan bpen kon tee mai koey ruk krai
I want to be like someone who has never loved anyone

อยากรู้ใจทำไมดิ้นรน แค่รักใครไม่ยอมอดทน
Yahk roo jai tummai din ron kae ruk krai mai yaum aut ton
I want to know my feelings, why is it a struggle? Just loving anyone, I refuse to endure
อยากจะหลุดพ้นที่วกวน อยากหนีความจริงที่วุ่นวาย
Yahk ja loot pon tee wok won yahk nee kwahm jing tee woon wai
I want to be free from this cycle, I want to run away from the bothersome truth
แต่ทุกทีที่มองกลับไป สุดท้ายใจไม่ยอมง่ายดาย
Dtae took tee tee maung glup bpai soot tai jai mai yaum ngai dai
But every time I look back, in the end, my heart refuses for things to be that simple
แค่เศษความคิดไม่ทิ้งไปจะเก็บไว้ทำไมทำร้ายตัวเอง
Kae set kwahm kit mai ting bpai ja gep wai tummai tum rai dtua eng
It won’t throw away even a fraction of a memory, it keeps it all, why do I hurt myself?

(*,**,*,**)

   

เนื้อร้อง: 2Pcs.
ทำนอง: 2Pcs., วงศ์วริศ อาริยวัฒน์
เรียบเรียง: 2Pcs., วงศ์วริศ อาริยวัฒน์
โปรดิวเซอร์: วงศ์วริศ อาริยวัฒน์, 2Pcs.
Mix & Mastering: วงศ์วริศ อาริยวัฒน์

Title: หมดแรงรัก / Mot Raeng Ruk (Out of Strength to Love)
Artist: Kluay R-Siam (กล้วย อาร์ สยาม)
Album: [Single]
Year: 2017

บางทีที่เหนื่อยที่ท้อที่ขอไปหา ถ้าไม่ได้ฉันก็เข้าใจ
Bahng tee tee neuay tee tor tee kor bpai hah tah mai dai chun gor kao jai
Sometimes when you’re tired, when you’re discouraged, when you want to see someone, if it’s not me, I understand
บางทีแค่เพียงได้เห็น หน้าคนที่รักมันก็พอให้ต่อชีวิต
Bahng tee kae piang dai hen nah kon tee ruk mun por hai dtor cheewit
Sometimes just being able to see the face of the person you love is enough to keep living

(*) กว่าจะได้เจอทำไมยากเย็นอย่างนี้
Gwah ja dai jur tum mai yahk yen yahng nee
Until we can meet, why is it this hard?
ฉันแทบต้องกราบต้องกรานทุกทีที่คิดถึง
Chun taep dtaung grahp dtaung grahn took tee tee kit teung
I must nearly prostrate myself every time I think of you
หรือเหมือนกับหมาถ้าคนยิ่งไล่ มันก็ยิ่งหนีไป
Reu meuan gup mah tah kon ying lai mun gor ying nee bpai
Or is it like a dog; the more people chase after it, the faster it runs?
หรือฉันควรหนีมันบ้างมันอาจจะวิ่งตาม
Reu chun kuan nee mun bahng mun aht ja wing dtahm
Should I run? Maybe you’ll chase after me?

(**) ถ้าเธอต้องเสียฉัน เธอเสียแค่คนหนึ่งคนที่รักเธอ
Tah tur dtaung sia chun tur sia kae kon neung kon tee ruk tur
If you lose me, you just lose one person who loves you
ถ้าฉันต้องเสียเธอฉันเสียแค่คนหนึ่งคนที่ใจร้าย
Tah chun dtaung sia tur chun sia kae kon neung kon tee jai rai
If I lose you, I just lose one person who’s cruel
แลกกันไหมดูสักที คงไม่ช้ำไปกว่านี้
Laek gun mai doo suk tee kong mai chum bpai gwah nee
Is that a trade? Look at it, it won’t hurt more than this
ถ้ารักมันยากนัก ฉันว่าเราหยุดพักมันก็ดี
Tah ruk mun yahk nuk chun wah rao yoot puk mun gor dee
If loving is so difficult, I think it would be best if we stopped and took a break

(***) ถ้าฉันต้องวิงวอน เรียกร้องความรักจากเธอเหมือนขอทาน
Tah chun dtaung wing waun riak raung kwahm ruk jahk tur meuan kor tahn
If I must beg and plead for love from you like a beggar
ตัดความรำคาญฉันว่าเราต่างคนต่างอยู่ดีกว่าไหม
Dtut kwahm rumkahn chun wah rao dtahng kon dtahng yoo dee gwah mai
Cut off the nuisance, wouldn’t it be better if we each lived our separate lives?
เธอจะได้ไม่ต้องหนี อยู่หรือไปก็เท่านั้น ทางไหนก็เหมือนกัน
Tur ja dai mai dtaung nee yoo reu bpai gor tao nun tahng nai gor meuan gun
You wouldn’t have to run, just stay or go, whichever path, it’s the same

เมื่อใจฉันเหมือนน้ำแข็ง ที่ขาดความเย็น เริ่มละลายไปอย่างช้าๆ
Meua jai chun meuan num kaeng tee kaht kwahm yen rerm lalai bpai yahng chah chah
When my heart is like ice, without refrigeration, it starts to slowly melt

(*,**,***)

คนหมดใจรั้งให้ตายก็ไปอยู่ดี ร้องไห้นอนตายอยู่ตรงนี้
Kon mot jai rung hai dtai gor bpai yoo dee raung hai naun dtai yoo dtrong nee
You can hold back the person who doesn’t have feelings anymore till you die, but they’ve already left, I cry myself to sleep right here
แลกกันไหมดูสักที คงไม่ช้ำไปกว่านี้
Laek gun mai doo suk tee kong mai chum bpai gwah nee
Is that a trade? Look at it, it won’t hurt more than this
ถ้ารักมันยากนัก ฉันว่าเราหยุดพัก
Tah ruk mun yahk nuk chun wah rao yoot puk mun gor dee
If loving is so difficult, I think it would be best if we stopped and took a break

เธอจะได้ไม่ต้องหนี เผื่อชีวิตมันจะดี ทางไหนก็เหมือนกัน
Tur ja dai mai dtaung nee peua cheewut mun ja dee tahng nai gor meuan gun
You wouldn’t have to run, for life to be good, any path is the same

   

คำร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง : ต้อง พริกไทย

   

Tong Prik Thai wrote and composed this song, and man does it show! This sounds exactly like Prik Thai and nothing like Kluay’s usual songs haha, I don’t like it.

Title: คิดถึงเท่าไหร่ / Kit Teung Tao Rai (How Much Do You Miss Me?)
Artist: Taew Nattaporn (แต้ว ณฐพร) and Two Popetorn (ตู่ ภพธร)
Album: Gravity
Year: 2019

ทุกครั้งที่หลับตาฉันจะได้ยินเสียงเธอ
Took krung tee lup dtah chun ja dai yin siang tur
Every time I close my eyes, I can year your voice
วนอยู่เสมอ ไม่ว่านานล่วงเลยสักเท่าไร
Won yoo samur mai wah nahn luang loey suk tao rai
Always circulating, no matter how long it’s been
ที่ไม่ได้มีเธอข้างกาย
Tee mai dai mee tur kahng gai
Since I last had you by my side
ทุกครั้งที่ลืมตา ฉันก็เผลอมองหาเธอ
Took krung tee leum dtah chun gor plur maung hah tur
Every time I open my eyes, I absently search for you
ใจก็ลืมว่าวันนี้เธอนั้นอยู่ไกล
Jai gor leum wah wun nee tur nun yoo glai
My heart has forgotten that you’re far away today
ไม่เคยจะชินได้สักที
Mai koey ja chin dai suk tee
I’ll never be able to get used to it

(*) รู้ไหมว่ามันยากแค่ไหน
Roo mai wah mun yahk kae nai
Do you know how hard it is?
รู้ไหมทรมานเท่าไร
Roo mai toramahn tao rai
Do you know how much torture it is?
แล้วเธอล่ะ เธอคิดยังไง
Laeo tur la tur kit yung ngai
And how do you feel?

(**) คิดถึงฉันไหม คิดถึงเท่าไร
Kit teung chun mai kit teung tao rai
Do you miss me? How much do you miss me?
เท่าที่ฉันคิดถึงหรือเปล่า
Tao tee chun kit teung reu bplao
As much as I miss you?
เหงาเท่าที่ฉันเหงาหรือเปล่า
Ngao tao tee chun ngao reu bplao
Are you as lonely as I am?
คิดถึงฉันไหม คิดถึงเท่าไร
Kit teung chun mai kit teung tao rai
Do you miss me? How much do you miss me?
เท่าที่ฉันคิดถึงหรือเปล่า
Tao tee chun kit teung reu bplao
As much as I miss you?
เฝ้ารอเหมือนฉันรอหรือเปล่า
Fao ror meuan chun ror reu bplao
Are you waiting like I am?

ทุกวันฉันตื่นมาเพื่อจะเฝ้ารอพบเธอ
Took wun chun dteun mah peua ja fao ror pob tur
Every day I wake up to wait for you
ทั้งที่ก็รู้ ว่าวันนี้เธอนั้นอยู่ไกล
Tung tee gor roo wah wun nee tur nun yoo glai
Even though I know you’re far away today
ไม่เคยจะชินได้สักที
Mai koey ja chin dai suk tee
I’ll never be able to get used to it

(*,**)
อยากจะพบเธอเหลือเกิน
Yahk ja pob tur leua gern
I want to see you so badly

ถ้าเราได้พบกันอีกครั้ง
Tah rao dai pob gun eek krung
If we can meet again
ฉันจะกอดเธอไว้
Chun ja gaut tur wai
I’ll hug you
จะไม่ปล่อยเธอไปอีกแล้ว
Ja mai bploy tur bpai eek laeo
And I won’t let you go again

(**)
อยากจะพบเธอเหลือเกิน
Yahk ja pob tur leua gern
I want to see you so badly

คิดถึงฉันไหม คิดถึงเท่าไร
Kit teung chun mai kit teung tao rai
Do you miss me? How much do you miss me?
เท่าที่ฉันคิดถึงหรือเปล่า
Tao tee chun kit teung reu bplao
As much as I miss you?
เฝ้ารอเหมือนฉันรอหรือเปล่า
Fao ror meuan chun ror reu bplao
Are you waiting like I am?
อยากจะพบเธอเหลือเกิน
Yahk ja pob tur leua gern
I want to see you so badly

   

Produced by : Tan Liptapallop
Lyrics and Composition : Tan Liptapallop and Panithi Lertudomthana
Arranged : Jittipon Thawornkit
Mixed and Edited : Pete Tanskul

Title: นางฟ้าคนเดิม / Nahng Fah Kon Derm (The Same Angel)
Artist: Clash
Album: Smooth Clash
Year: 2006

ดอกไม้ ถึงมีกลิ่นหอมเพียงใด
Dauk mai teung mee glin haum piang dai
No matter how nice a flower smells
ไม่ช้าก็ร่วงโรย เหี่ยวเฉาไม่เหลือกลิ่นเอาไว้
Mai chah gor ruang roy hiao chao mai leua glin ao wai
Soon it wilts and withers away without leaving any scent
เปรียบกับรักเธอ ไม่เคยเฉา
Bpriap gup ruk tur mai koey chao
Compared to your love that never withers
กลิ่นยังหอมยวลใจ สัมผัสรักเธอ อิ่มเอมใจ
Glin yung haum yuan jai sumput ruk tur im em jai
The scent still stimulates my heart, touching your love delights my heart

วันนี้ ก็เหมือนวันที่ฉันเจอเธอ
Wun nee gor meuan wun tee chun jur tur
Today is like the day I met you
รอยยิ้มเมื่อแรกเจอ
Roy yim meua raek jur
Your smile when I first met you
ความรักเธอไม่ต่างจากวันนั้น
Kwahm ruk tur mai dtahng jahk wun nun
Your love is no different from that day
เธออยู่ข้างกาย ร่วมความเหงา
Tur yoo kahng gai ruam kwahm ngao
You stay beside me, sharing my loneliness
ร่วมสุขทุกคืนวัน ตัวฉันโชคดี ได้มีเธอ
Ruam sook took keun wun dtua chun chohk dee dai mee tur
Sharing my happiness every day and night, I’m lucky to be able to have you

(*) ขอบคุณที่รักและห่วง ห่วงใยอยู่เสมอ
Kaup koon tee ruk lae huang huang yai yoo samur
Thank you for always loving and worrying about me
อาจทำให้เธอเหน็ดเหนื่อย
Aht tum hai tur net neuay
It might make you tired
แต่เธอไม่เคยจากฉันไป
Dtae tur mai koey jahk chun bpai
But you never leave me

(**) มีแต่เธอนั้น ไม่จากไปไหน
Mee dtae tur nun mai jahk bpai nai
I have only you, you don’t leave me anywhere
ถึงฟ้าจะไม่สดใส เธอนั้นก็ยังอยู่
Teung fah ja mai sot sai tur nun gor yung yoo
Even if the sky isn’t bright, you’re still here
อยู่ปลอบใจฉัน ไม่ให้ท้อใจ
Yoo bplaup jai chun mai hai tor jai
Comforting me, never letting me get discouraged
ข้ามพ้นเรื่องที่เลวร้าย
Kahm pon reuang tee leo rai
Getting through the bad times
นางฟ้าคนเดิมของฉัน
Nahng fah kon derm kaung chun
My same angel

อย่างฉัน ก็เหมือนคนไม่เหลืออะไร
Yahng chun gor meuan kon mai leua arai
I’m like someone who doesn’t have anything left
ไม่พร้อมเท่ากับใคร
Mai praum tao gup krai
I’m not as established as others
สุดท้ายเธอเลือกอยู่กับฉัน
Soot tai tur leuak yoo gup chun
In the end, you chose to be with me
แต่สิ่งสำคัญ นั่นคือรัก
Dtae sing sumkun nun keu ruk
But the important thing is the love
เธอให้ฉันมานาน
Tur hai chun mah nahn
That you’ve given me for so long
ไม่คิดต้องการสิ่งใดๆ
Mai kit dtaung gahn sing dai dai
I wouldn’t dream of wanting anything else

(*,**)

ไม่มีสิ่งใดสำคัญ เท่ากับเธอ
Mai mee sing dai sumkunt ao gup tur
Nothing is as important as you
หากปราศจากรักเธอ จะอยู่อย่างไร
Hahk bprahtsajahk ruk tur ja yoo yahng rai
If I am deprived of your love, how would I live?

(**)

   

คำร้อง : แสนคม สมคิด
ทำนอง : Bank CLASH
เรียบเรียง : เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ

Title: เสี่ยว / Siao (Gutted)
Artist: Ammy the Bottom Blues ft. Na Polycat
Album: [Single]
Year: 2019

ในบทละครแห่งความรักของเธอ
Nai bot lakorn haeng kwahm ruk kaung tur
In your love drama
ฉันเป็นแค่เพียงตัวประกอบ
Chun bpen kae piang dtua bpragaup
I’m just a minor character

ในปฎิทินที่ขีดเขียนหัวใจ
Nai bpadtitin tee keet kian hua jai
In the calendar where you write your heart
เหมือนเป็นหนึ่งวันที่มันล่วงเลยไป
Meuan bpen neung wun tee mun luang loey bpai
It’s like I’m a date long past

(*) เป็นคนที่หัวใจเธอไม่เคยต้องการ
Bpen kon tee hua jai tur mai koey dtaung gahn
I’m the person whom your heart never wants
ต้องทนและทุกข์ติดอยู่กับความทรมาน
Dtaung ton lae took dtit yoo gup kwahm toramahn
I must endure and suffer through the torture
ยิ่งฝันมากเท่าไหร่ ก็เหมือนมันยิ่งไกล
Ying fun mahk tao rai gor meuan mun ying glai
The more I dream, it’s like the further away I get
ออกไปจากหัวใจเธอ
Auk bpai jahk hua jai tur
From your heart

(**) หากเพียงแค่เธอหันมองสักหน่อย
Hahk piang kae tur hun maung suk noy
If you’d just turn and look at me
อย่างน้อยแบ่งใจให้กันสักเสี้ยวหนึ่ง
Yahng noy baeng jai hai gun suk siao neung
At least share just a fraction of your heart with me
ส่งมา ให้รู้ฉันยังมีความหมาย
Song mah hai roo chun yung mee kwahm mai
Let me know that I’m still meaningful
จะไม่ไปไหน จะขอเฝ้ารอเธอเรื่อยไป
Ja mai bpai nai ja kor fao ror tur reuay bpai
I won’t go anywhere, I want to continuously wait for you
แต่ขอแค่เพียงแค่เสี้ยวหนึ่งของใจ
Dtae kor kae piang kae siao neung kaung jai
But all I ask is for a fraction of your heart

ในจักรวาลแห่งความรักของเธอ
Nai jukkrawahn haeng kwahm ruk kaung tur
In the universe of your love
ฉันเป็นดั่งดาวสุดแสนจะไกลห่าง
Chun bpen dung dao soot saen ja glai hahng
I’m like a far-off distant star
เป็นบทกวีที่อยู่บนชั้นวาง
Bpen bot gawee tee yoo bon chun wahng
I’m like a book on the shelf
แค่เพียงเก็บไว้
Kae piang gep wai
That you just keep
แต่เธอไม่เคยอ่าน
Dtae tur mai koey ahn
But never read

(*,**)

I’m just a jealous guy
I’m just want you to be mine
Love of life i wanna make you my wife

(**)

   

Executive Supervisor : วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี
Executive Producer : ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
Producer : ไชยอมร แก้ววิบูลย์พันธุ์/ชวิศ นีละไพจิตร/รัตน จันทร์ประสิทธิ์/เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
เนื้อร้อง : ไชยอมร แก้ววิบูลย์พันธุ์
ทำนอง : ไชยอมร แก้ววิบูลย์พันธุ์
เรียบเรียง : ชวิศ นีละไพจิตร /ไชยอมร แก้ววิบูลย์พันธุ์/รัตน จันทร์ประสิทธิ์/เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Mixed and Mastered by :มณฑล ดิลกชวนิศ

   

Cute song, and I understand the frustration of having feelings for someone and not wanting to give up on them, and persevering can pay off in the end, but… if the object of your affection is literally fleeing in terror from you, maybe you should back off and give up. I like that it didn’t work out in the end, made it more realistic~ And I like the play on words with the title, where in the song they use the word เสี้ยว (siao) begging for just a piece of attention, but changed the tone for the title to make it mean “gutted” or “gored,” since he was essentially destroyed in the end

Title: พี่ชาย / Pee Chai (Big Brother)
Artist: Alek Teeradetch (อาเล็ก ธีรเดช)
Album: OST หนี้รักในกรงไฟ / Nee Ruk Nai Grong Fai
Year: 2019

อยากเห็นเธอมีรอยยิ้ม วันที่เธอไม่มีผู้ใด
Yahk hen tur mee roy yim wun tee tur mai mee poo dai
I want to see you smile when you don’t have anyone else
อยากเข้าไปเคียงข้างกาย วันที่เธอกำลังอ่อนแอ
Yahk kao bpai kiang kahng gai wun tee tur gumlung aeun ae
I want to be beside you when you’re feeling weak
อยากดูแลเธอ ไม่ยอมให้ใครรังแก
Yahk doo lae tur mai yaum hai krai rung gae
I want to take care of you and refuse to let anyone bully you
ไม่มีข้อแม้ใดๆจากฉันที่รักเธอ
Mai mee kor mae dai dai jahk chun tee ruk tur
There’s no stipulations from me who loves you

(*) แค่ได้เป็นใครสักคน ที่คอยรักและคอยห่วงใย
Kae dai bpen krai suk kon tee koy ruk lae koy huang yai
Just to be someone who loves and worries about you
แม้บางทีต้องหักห้ามใจ ให้ไม่รักจนเกินตัดใจ
Mae bahng tee dtaung huk hahm jai hai mai ruk jon gern dtut jai
Even though sometimes I must forbid myself and not let myself love you until it’s too much for me to resist
ได้รักเธอแบบพี่ชาย เพียงเท่านี้ก็ดีแค่ไหน
Dai ruk tur baep pee chai piang tao nee gor dee kae nai
Being able to love you as a big brother, just this is great
แค่เห็นเธอมีความสุขใจ ก็มากพอไม่ขออะไรไปกว่านี้เลย
Kae hen tur mee kwahm sook jai gor mahk por mai kor arai bpai gwah nee loey
Just seeing you happy is more than enough, I won’t ask for any more than this

เพราะหัวใจฉันมีให้เธอแค่เพียงผู้เดียว
Pror hua jai chun mee hai tur kae piang poo diao
Because my heart has only you

ก็รู้ตัวดีแก่ใจ ว่าฉันควรวางตัวอย่างไร
Gor roo dtua dee gae jai wah chun kuan wahng dtua yahng rai
I know full well where I should be
ก็รู้ตัวดีแก่ใจ ว่าฉันเป็นได้มากแค่ไหน
Gor roo dtua dee gae jai wah chun bpen dai mahk kae nai
I know full well how much I can be
ไม่อยากมองตา กลัวเธอรู้ความในใจ
Mai yahk maung dtah glua tur roo kwahm nai jai
I don’t want to look in your eyes, I’m afraid you’ll know the things in my heart
ได้แต่ซ่อนความจริงเก็บไว้เพียงผู้เดียว
Dai dtae saun kwahm jing gep wai piang poo diao
I can only hide the truth alone

(*)

ยิ่งรักเธอมากแค่ไหน ยิ่งต้องห้ามใจแค่นั้น คือความจำเป็นของหัวใจ
Ying ruk tur mahk kae nai ying dtaung hahm jia kae nun keu kwahm jum bpen kaung hua jai
The more I love you, the more I must forbid myself, that’s the duty of my heart

   

คำร้อง ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์
ทำนอง/เรียบเรียง จักรกฤษณ์ มัฆนาโส

Title: ความรู้สึกช้า / Kwahm Roo Seuk Chah (Late Feelings)
Artist: Blues Tape
Album: [Single]
Year: 2019

ฉันมีถ้อยคำล้นอยู่ในใจ
Chun mee toy kum lon yoo nai jai
I have words overflowing in my heart
แต่ในวันนี้ภาษาไม่มีความหมาย
Dtae nai wun nee pah sah mai mee kwahm mai
But today, language is meaningless
จะให้ไป
Ja hai bpai
To give you
เพราะคำหวานเหล่านั้นเคยทำลาย
Pror kum wahn lao nun koey tum lai
Because those sweet words once destroyed me
ไม่รู้เท่าไหร่ให้เธอนั้นเชื่อหมดใจ
Mai roo tao rai hai tur nun cheua mot jai
I don’t know how much I gave you, I trusted you with all my heart
แต่ไม่จริง
Dtae mai jing
But wasn’t true

(*) สุดท้ายสิ่งที่ไว้ใจกลับสลายไปให้กับ
Soot tai sing tee wai jai glup salai bpai hai gup
In the end, the thing I trusted ended up falling apart with
คำลาของเธอ
Kum lah kaung tur
Your good-bye
ก็เหลือแต่คนที่ทำผิด
Gor leua dtae kon tee tum put
All that’s left is the person who messed up
ที่ยังเฝ้ายึดติด
Tee yung fao yeut dtit
Who’s still clinging
กับเวลานั้น
Gup welah nun
To that time

(**) เพิ่งรู้ว่าฉันความรู้สึกช้า
Perng roo wah chun kwahm roo seuk chah
I’ve just realized my feelings too late
กว่าที่จะรู้ว่าใครสำคัญ
Gwah tee ja roo wah krai sumkun
By the time I knew who was important
อยากขอได้ไหมให้เธอให้โอกาสฉัน
Yahk kor dai mai hai tur hai ohgaht chun
I want to ask you to give me a chance
กลับมาเป็นเหมือนวันที่เรารักกัน
Glup mah bpen meaun wun teer ao ruk gun
Let’s go back to the days when we were in love
อีกครั้ง
Eek krung
Again

ฉันมีถ้อยคำถืออยู่ในมือ
Chun mee toy kum teu yoo nai meu
I have words in my hand
แต่คือวันนี้ภาษาไม่มีความหมาย
Dtae keu wun nee pah sah mai mee kwahm mai
But today, language is meaningless
ก็เข้าใจ
Gor kao jai
I understand
ฉันคิดมากกว่าที่อยากคิด
Chun kit mahk gwah tee yahk kit
I thought further than I wanted to
แต่คือความคิดวันนี้มันคอยทำร้าย
Dtae keu kwahm kit wun nee mun koy tum rai
But it’s those thoughts today that keep hurting me
ทำร้าย
Tum rai
Hurting me

(*,**,**)

   

Lyrics : มกรา ดลสุขเลิศ / ประภพ ชมถาวร
Melody : มกรา ดลสุขเลิศ / ไรวินท์ มนธาตุผลิน
Arrange : Blues Tape
Produced by ไรวินท์ มนธาตุผลิน
Mixed by ไรวินท์ มนธาตุผลิน
Mastered by Audiojiffy

   

A prequel to their previous single, “ผิดเวลา / Pit Welah (Wrong Time),” the music video is nice, fleshing out the story of the two women whose love didn’t get a chance to blossom, and the lyrics are fine, but this song isn’t as pleasant to listen to as the other one. Not really liking the melody or the singer’s voice. But it’s nice to learn more about this sad love story.