Lyric Translations

Title: ภาพเก่า / Pahp Gao (Flashback)
Artist: Slur
Album: [Single]
Year: 2018

แล้วเมื่อถึงที่สุดท้าย
Laeo meua teung tee soot tai
And when we’ve reached the end
ดูคล้ายๆ เหมือนเดิมทุกอย่าง
Doo klai klai meuan derm took yahng
It seems like everything is the same
ภาพที่แล้ว หมุนวนและย้อนมา
Pahp tee laeo moon won lae yaun mah
The images of the past come flooding back
แต่กับใคร ที่เราไม่คุ้นตา
Dtae gup krai tee rao mai koon dtah
But with someone whom we’re unfamiliar with

(*) ความกังวลที่ดูเหมือนว่ามันจะกลับมา
Kwahm gung won tee doo meuan wah mun ja glup mah
My worry that seems like it’s coming back
ความกังวลที่ดูเหมือนว่าคำตอบที่ตามหา
Kwahm gung won tee doo meuan wah kum dtaup tee dtahm hah
My worry that seems like the answer I’ve been searching for
มันคือตัวเองที่ได้รู้ว่า ทุกอย่างในสายตา
Mun keu dtua eng tee dai roo wah took yahng nai sai dtah
It’s myself who realized everything in my sights
ทั้งหมดนั้น ที่ฉันต้องเจอคือเรื่องจริง
Tung mot nun tee chun dtaung jur keu reuang jing
Everything that I must face, is real

(**) มีเพียงคำบอกลาเรื่อยไป
Mee piang kum bauk lah reuay bpai
There’s only the continuous good-bye
มีแต่ฉันคนเดียวต่อไป
Mee dtae chun kon diao dtor bpai
There continues to only be me
ที่ยังยืนอยู่ตรงนี้
Tee yung yeun yoo dtrong nee
Who’s still standing right here
(ที่ยังยืนอยู่ตรงที่เดิม)
(Tee yung yeun yoo dtrong tee derm)
(Who’s still standing in the same place)

ไม่ได้หวังให้ใครรู้
Mai dai wung hai krai roo
I don’t hope for anyone to know
ไม่ได้ขอให้เธอเฝ้าดู
Mai dai kor hai tur fao doo
I don’t want you to see
ภาพที่เหลือของคนที่เธอจาก
Pahp tee leua kaung kon tee tur jahk
The remaining image of the person you left
คือความหลังที่เธอนั้นเดินผ่าน
Keu kwahm lung tee tur nund ern pahn
It’s the past that you walked past

(*,**,**)

(จากนี้คือเรื่องจริง)
(Jahk nee keu reuang jing)
(From now on, it’s real)

(**,**)

   

LYRICS & MUSIC BY จักรพันธ์ บุณยะมัต
ARRANGED BY : SLUR
MIXED AND MASTERED : รุ่งโรจน์ อุปถัมภ์โพธิวัฒน์
PRODUCTION TEAM : HELLO FILMMAKER

Title: See You Again
Artist: Musketeers
Album: [Single]
Year: 2018

อาจไม่ใช่ฉันที่ยืนตรงนี้ ยืนเคียงข้างเธอ
Aht mai chai chun tee yuen dtrong nee yeun kiang kahng tur
It might not be me who’s standing right here, standing beside you
ไม่เป็นเหมือนวันเก่าที่เคยมีเรา จะมีเพียงความเงียบเหงา
Mai bpen meuan wun gao tee koey mee rao ja mee piang kwahm ngiap ngao
It’s not like the old days when we once had each other, there’s only loneliness
อาจเป็นเพราะฉันเอง ที่ทำให้เธอต้องเสียใจ คิดมากไป
Aht bpen pror chun eng tee tum hai tur dtaung sia jai kit mahk bpai
It might be because of me, for making you sad and thinking too much
เธอก็เลยเดินจากฉันไป วันนี้ฉันไม่เหลือใคร
Tur gor loey dern jahk chun bpai wun nee chun mai leua krai
So you left me, today I don’t have anyone left
อาจทำได้เพียง แค่ใช้ชีวิตในทุก ๆ วัน ขับแต่รถคันเก่า รองเท้า แจกัน
Aht tum dai piang kae chai cheewit nai took took wun kup dtae rot kun gao raung tao jae gun
All I can do is just live my life every day, driving the same old car, the same shoes, the same vase
กลิ่นน้ำหอมของเธอและฉัน แต่ถนนของเรามันแสนสั้นไป ได้แต่เตือนตัวเองเอาไว้
Glin num haum kaung tur lae chun dtae tanon kaung rao mun saen sun bpai dai dtae dteuan dtua eng ao wai
The scent of you and me, but our road was so short, I can only keep reminding myself
ผ่านไปแล้ว มันผ่านไปแล้ว มันผ่านไปแล้ว
Pahn bpai laeo mun pahn bpai laeo mun pahn bpai laeo
It’s over, it’s over, it’s over

(*) สบายดีหรือเปล่า
Sabai dee reu bplao
Are you doing well?
แหวนที่ฉันให้เธอ ยังใส่อยู่หรือเปล่า
Waen tee chun hai tur yung sai yoo reu bplao
Do you still wear the ring I gave you?
เสื้อที่เธอนั้นซื้อให้ฉัน ยังใส่มันครั้งคราว
Seua tee tur nun seu hai chun yung sai mun krung krao
I still wear the shirt you bought for me sometimes
สบายดีหรือเปล่า
Sabai dee reu bplao
Are you doing well?

(**) สบายดีหรือเปล่า ตั้งแต่วันที่เธอจากไป
Sabai dee reu bplao dtung dtae wun tee tur jahk bpai
Are you doing well? Since the day you left
โลกของฉันยังคงจะหมุน ยังหมุนต่อไปแต่ไร้ทิศทาง
Lohk kaung chun yung kong ja moon yung moon dtor bpai dtae rai tit tahng
My world still turns, it still turns but without any direction
โลกมันอ้างว้าง และมันช่างเหงา
Lohk mun ahng wahng lae mun chahng ngao
My world is empty and so lonely

ผ่านไปแล้ว มันผ่านไปแล้ว มันผ่านไปแล้ว
Pahn bpai laeo mun pahn bpai laeo mun pahn bpai laeo
It’s over, it’s over, it’s over

(*,**)

คอยเตือนตัวเองว่าอย่าไปคิด ให้มันวุ่นวาย
Koy dteuan dtua eng wah yah bpai kit hai mun woon wai
I keep reminding myself not to go thinking and bothering myself
เพราะสุดท้ายต้องมาเสียใจ กับสิ่งที่ฉันพลาดไป
Pror soot tai dtaung mah sia jai gup sing tee chun plaht bpai
Because in the end, I’ll make myself sad over the things I screwed up
ผ่านคืนและวัน ต่อให้อาทิตย์ต้องดับสลาย
Pahn keun lae wun dtor hai ahtit dtraung dup salai
The days and nights pass, even though the sun must set
ยังคงคิดถึงเธอ
Yung kong kit teung tur
I still miss you

(*,**)

   

เนื้อร้อง: ชาครีย์ ลาภบุญเรือง
ทำนอง: ชาครีย์ ลาภบุญเรือง
เรียบเรียง: Musketeers

Title: กอด / Gaut (Hug)
English Title: “Airport”
Artist: Lomosonic
Album: Anti Gravity
Year: 2018

ฉันไม่รู้วันนี้ว่าระยะทาง อาจจะทำให้คนเปลี่ยนไป
Chun mai roo wun nee wah raya tahng aht ja tum hai kon bplian bpai
I don’t know today if distance might make someone change
อาจจะทำให้ใจเปลี่ยนผัน
Aht ja tum hai jai bplian pun
Might make a heart change

รักที่มั่นคงไว้ด้วยคำสัญญา ไม่ต้องกลัวเพราะที่แห่งนี้
Ruk tee mun kong wai duay kum sunayh mai dtaung glua pror tee haeng nee
But there’s no need to fear for my love that’s certain with my promise because this place
จะมีฉันที่รอแต่เธอ
Ja mee chun tee ror dtae tur
Will have me waiting just for you

(*) กอดเพื่อลา ให้เธอไปดั่งหวัง วันที่เธอฝันไฝ่
Gaut peua lah hai tur bpai dung wung wun tee tur fun fai
A hug good-bye for you to go as you hoped, the days you’ve dreamed of
จนกว่าจะกลับมา
Jon gwah ja glup mah
Until you come back
จะเฝ้ารอ ด้วยหัวใจ ที่ยังรัก
Ja fao ror duay hua jai tee yung ruk
I’ll wait with a heart that still loves you
และจะรอเธอกลับมาหา
Lae ja ror tur glup mah hah
And I’ll wait for you to come back to me

เพราะในทุกๆเช้าที่ตื่นขึ้นมา จะมีเธอในอ้อมกอดฉัน
Pror nai took took chao tee dteun keun mah ja mee tur nai aum gaut chun
Because every morning that I wake up, I’ll have you in my embrace
เป็นดั่งฝันในวันอ่อนไหว
Bpen dung fun nai wun aun wai
It’s like a dream during my weak days
และวันนี้ระยะทางที่แสนไกล อาจจะทำให้ใครหวั่นไหว
Lae wun nee raya tahng tee saen glai aht ja tum hai krai wun wai
And today this far distance might make someone else nervous
ใครคนนั้นต้องไม่ใช่ฉัน
Krai kon nun dtaung mai chai chun
Someone who definitely isn’t me

(*,*)

   

MUSIC LYRIC ARRANGEMENT | LOMOSONIC
ALBUM RECORDING AT SKYTONE STUDIO
MUSIC PRODUCER | CYNDI SEUI

Title: ไม่อยู่ในชีวิตแต่อยู่ในหัวใจ / Mai Yoo Nai Cheewit Dtae Yoo Nai Hua Jai (Not in My Life, But In My Heart)
Artist: Lula
Album: [Single]
Year: 2018

กว่าจะผ่านจะพ้นวันเวลา ที่จะยอมรับว่าไม่มีเธอ
Gwah ja pahn ja pon wun welah tee ja yaum rup wah mai mee tur
Until the time passed and I could accept being without you
มันหนักหนามันช่างยากเย็น
Mun nuk nah mun chahng yahk yen
It was so stressful, it was very difficult
ต้องเอาความเป็นทุกข์ สร้างเป็นพลัง
Dtaung ao kwahm bpen took sahng bpen palung
I had to take my suffering and create strength
เปลี่ยนเอาความผิดหวัง เป็นกำลังใจ
Bplian ao kwahm pit wung bpen gumlung jai
Changing my disappointment into spirit
ต้องเอาความคิดถึงที่มี ผลักดันไม่ให้ท้อใจ
Dtaung ao kwahm kit teung tee mee paluk dun mai hai tor jai
I had to take the longing for you that I had and push it down, not letting it discourage me

เก็บทุกอย่างกลับมาวางตามเดิม
Gep took yahng glup mah wahng dtahm derm
I collected everything and ended up replacing them just the same
เอาข้าวของและรูปเธอคืนมา มาวางไว้ ที่เดิมนั้น
Ao kao kaung lae roop tur keun mah mah wahng wai tee derm nun
I took your things and your photographs and set them in the same place
ให้ได้มองไปแล้ว เหมือนยังมีเธอ
Hai dai maung bpai laeo meuan yung mee tur
So I can look at them like I still have you
ให้มองไปแล้วเหมือนว่าเธอยังอยู่
Hai maung bpai laeo meuan wah tur yung yoo
So I can look at them and it can be like you’re still here
ต่อชีวิตให้ก้าวไป ให้หายใจไปวันวัน
Dtor cheewit hai gao bpai hai hai jai bpai wun wun
And continue moving forward in love, breathing day by day

(*) ทุกทุกการเดินทางของฉัน ฉันรู้จะมีเธอมองดูไกลไกล
Took took gahn dern tahng kaung chun chun roo ja mee tur maung doo glai glai
Every journey I take, I know I’ll have you watching from afar
จะดีจะร้ายจะล้ม จะลุกขึ้นเดินต่อไป
Ja dee ja rai ja lom ja look keun dern dtor bpai
Be it good or bad, if I fall, I’ll stand up again and continue going
ถึงแม้บางครั้งจะเงียบเหงา ฉันไม่เคยเดียวดาย
Teung mae bahng krung ja ngiap ngao chun mai koey diao dai
Even though sometimes I might be lonely, I’m never alone
แค่มองรูปเธอก็พอชื่นใจ
Kae maung roop tur gor por cheun jai
Just looking at your picture is enough to make me happy

(**) ถึงแม้เธอจะไม่อยู่ในชีวิตฉัน แต่เธออยู่ในหัวใจ
Teung mae tur ja mai yoo nai cheewut chun dtae tur yoo nai hua jai
Even though you’re not in my life, you’re in my heart
เธอมีความหมายเหลือเกินกับฉันในวันอ่อนไหว
Tur mee kwahm mai leua gern gup chun nai wun aun wai
You mean so much to me when I’m weak
เวลาที่เธออยู่กับฉัน แม้มันจะสั้นเกินไป
Welah tee tur yoo gup chun mae mun ja sun gern bpai
The time you were with me, even though it was so short
แต่ฉันดีใจที่ได้รักเธอ ได้พบกับเธอ
Dtae chun dee jai tee dai ruk tur dai pob gup tur
I’m happy to have been able to love you, to have been able to meet you

กว่าจะผ่านจากวันเดือนเป็นปี ฉันเพิ่งรู้ว่าทุกวินาที
Gwah ja pahn jahk wun deuan bpen bpee chun perng roo wah took winahtee
Bu the time the days and the months became years, I just realized that every second
มันเชื่องช้า เมื่อขาดเธอ
Mun cheuang chah meua kaht tur
Is so slow when I’m without you
แต่ก็ทำให้ฉันได้คิดทบทวน สิ่งดีดีที่ได้ทำตอนเธออยู่
Dtae gor tum hai chun dai kit top tuan sing dee dee tee dai tum dtaun tur yoo
But it made me reconsider all the good things that we did when you were here
ช่วงเวลาที่แสนดี ที่ไม่มีทางคืนมา
Chuang welah tee saen dee tee mai mee tahng keun mah
The wonderful times that have no way to return

(*,**)

   

Lyrics สีฟ้า
Melody / Arrange / Producer ธนา ลวสุต

   

Lula’s looking gorgeous in this video, but I feel like the music video and the song would have been more emotional if it had portrayed the loss of a parent or a family member more than just a lover, but that’s just me

Title: 次の Season / Tsugi no Season (Next Season – ฤดูใหม่)
Artist: BNK48
Album: [Single]
Year: 2018

ทุก ๆ ครั้งที่เห็นฤดูเปลี่ยนผัน คืนวันเปลี่ยนไป
Took took krung tee hen reudoo bplian pun keun wun bplian bpai
Every time I see the seasons change and the days change
ลมโชยมาพัดพากิ่งก้านสั่นไหว
Lom choy mah put pah ging gahn sun wai
The blowing wind shakes the branches of the trees
ปลิวโปรยใบไม้พัดตามกระแสลมแปรเปลี่ยนไป
Bpliew bproy bai mai put dtahm grasae lom bprae bplian bpai
Blowing the leaves around with the changing wind direction
ฉันเฝ้ามองมันร่วงลงอย่างเชื่องช้า
Chun fao maung mun ruang long yahng cheuang chah
I watch them slowly fall

เพราะพวกเราเองที่ยังคงอยู่
Pror puak rao eng tee yung kong yoo
Because we’re still here
จะก้าวต่อไปให้ถึงสักวัน
Ja gao dtor bpai hai teung suk wun
We’ll keep going until we reach some day
มุ่งไปดั่งฝันแห่งอนาคต
Moong bpai dung fun haeng anahkot
Concentrating on our dream of the future
จะก้าวเดินสู้ไป
Ja gao dern soo bpai
We’ll move forward towards it

(*) จะต้องฝันสักเท่าไร
Ja dtaung fun suk tao rai
However much we must dream
เหงื่อจะไหลรินสักเท่าไร
Ngeua ja lai rin suk tao rai
However much sweat will flow
พวกเราพร้อมข้ามมันไป
Puak rao praum kahm mun bpai
We’re ready to overcome it
จะไม่ยอมเสียใจสักครา
Ja mai yaum sia jai suk krah
We refuse to be sad for a moment
ผู้กล้าจะคอยรับช่วงเดินต่อ
Poo glah ja koy rup chuang dern dtor
Brave people will keep moving forward
ไม่ท้อและไม่เสียใจ
Mai tor lae mai sia jai
Undiscouraged and not sad

(**) เราต้องฝันสักเท่าไร
Rao dtaung fun suk tao rai
However much we must dream
เก็บซ่อนความเร่าร้อนในใจ
Gep saun kwahm rao raun nai jai
We keep our impatience hidden in our hearts
มาเถิดเราข้ามมันไป
Mah turt rao kahm mun bpai
Come on, we’re overcoming it
มุ้งก้าวสู่ ฤดูเริ่มใหม่
Moong gao soo reudoo rerm mai
Concentrating on moving forward into a new season
ที่ผ่านและพ้นเรื่องราวเข้าสู่วันที่สดใส
Tee pahn lae pon reuang rao kao soo wun tee sot sai
The matters of the past enter into a bright day
เราพร้อมก้าวไปด้วยกัน
Rao praum gao bpai duay gun
We’re ready to move forward together

เมื่อฤดูของเหมันต์ที่ช่างแสนยาวนานจบลง
Meua reudoo kaung haymun tee chahng saen yao nahn jop long
When the super long winter comes to an end
แสงตะวันก็พัดสาดมาจากฟ้า
Saeng dtawun gor put saht mah jahk fah
The sunlight splashes down from the sky
ฝันที่ฉันมุ่งหวังและตั้งใจพร้อมจะเดินตามหา
Fun tee chun moong wung lae dtung jai praum ja dern dtahm hah
I’m ready to go in search of the dreams I’ve been anticipating and working towards
ไม่ช้าก็จะสมดังปรารถนา
Mai chah gor ja som dung bprattanah
Soon things will be as I desire

ครั้งนั้นฉันเห็นรุ่นพี่เดินไป
Krung nun chun hen roon pee dern bpai
That time I saw my senior walk past
สดใสราวกับดอกไม้บาน
Sot sai rao gup dauk mai bahn
Bright like a blooming flower
และก้าวต่อไปจะเป็นของฉัน
Lae gao dtor bpai ja bpen kaung chun
And continuing to move forward, that will be mine
จะต้องเป็นของ ๆ เรา
Ja dtaung bpen kaung kaung rao
It must be ours

อย่าลังเลที่จะไป
Yah lung lay tee ja bpai
Don’t hesitate going
กิ่งก้านนี้ที่ยืดตรงไป
Ging gahn nee tee yeut dtrong bpai
These branches that stretch out straight
โอกาสมาช้าทำไม
Ohgaht mah chah tummai
Why does the chance come so slow?
ยื่นออกไปรับฤดูใหม่
Yeun auk bpai rup reudoo mai
Stretch out and accept the new season
พวกเราจะคอยรับช่วงเดินต่อ
Puak rao ja koy rup chuang dern dtor
We’ll accept moving forward
ไม่ท้อและจะไม่เสียใจ
Mai tor lae ja mai sia jai
Undiscouraged and not sad

อย่าลังเลที่จะไป
Yah lyung lay tee ja bpai
Don’t hesitate going
พวกเราพร้อมและภูมิใจ
Puak rao praum lae poom jai
We’re ready and proud
จะคอยรับช่วงเดินไป
Ja koy rup chuang dern bpai
We’ll accept the journey
ก้าวออกมารับฤดูใหม่
Gao auk mah rup reudoo mai
Stepping out and accepting the new season
ด้วยความมุ่งมั่นและพร้อมตั้งใจ
Duay kwahm moong mun lae praum dtung jai
With concentration and intention
พวกเราก็พร้อมข้ามมันไปด้วยกัน
Puak rao gor praum kahm mun bpai duay gun
We’re ready to overcome it together

(*,**)

ที่ปลายท้องฟ้าสีครามรออยู่
Tee bplai taung fah see krahm ror yoo
The horizon of the indigo sky is waiting
ถ้าพวกเราพร้อม ก้าวเดินไปด้วยกัน
Tah puak rao praum gao dern bpai duay gun
If we’re ready, we’ll move forward together

   

Lyrics: Yasushi Akimoto
Music: Masanobu Fujita
Arrangement: Ikuta Machine
Thai Lyrics Arrangement: Pongchuk Pissathanporn

Title: นี่เธอไม่รู้หรือแกล้งไม่รู้ / Nee Tur Mai Roo Reu Glaeng Mai Roo (Do You Not Know This Or Are You Pretending Not To?)
Artist: 7 O’Clock
Album: Post Meridiem
Year: 2009

สิ่งที่ฉันนั้นทำให้เธอมากมายซะจน
Sing tee chun nun tum hai tur mahk mai sa jon
The many things I’ve done for you
มันดูไม่มีเหตุผลถ้าเป็นแค่เพื่อนกัน
Mun doo mai mee het pon tah bpen kae peuan gun
It seems like there was no reason to if we’re just friends
แต่ทำไมเหมือนเธอก็ยังคงคิดไม่ทัน
Dtae tummai meuan tur gor yung kong kit mai tun
So why does it seem like you still haven’t figured it out?
ไม่มีเพื่อนกันที่ไหนทำให้กันแบบนี้
Mai mee peuan gun tee nai tum hai gun baep nee
There’s no friends anywhere who would do things like this for each other

(*) ที่ชอบไปบ่น ที่ชอบเป็นห่วง
Tee chaup bpai bon tee chaup bpen huang
I like complaining, I like worrying about you
ที่ชอบวุ่นวายกับเธอ
Tee chaup woon wai gup tur
I like bothering you
ที่โทรหาทั้งๆที่ไม่มีธุระ มันคืออะไร
Tee toh hah tung tung tee mai mee toora mun keu arai
I call even though I don’t have any business to discuss, what could it be?
ทำไมเธอไม่เข้าใจ
Tummai tur mai kao jai
Why don’t you understand?

(**) นี่เธอไม่รู้รึว่าใครรักเธอเท่าไหร่
Nee tur mai roo reu wah krai ruk tur tao rai
Do you not know how much someone loves you?
นี่เธอไม่รู้รึว่าไงฉันคิดอะไร
Nee tur mai roo reu wah ngai chun kit arai
Do you not know how I feel or what?
ต้องให้ฉันพูดใช่มั้ย ว่าฉันรู้สึกกับเธอมากมาย
Dtaung hai chun poot chai mai wah chun roo seuk gup tur mahk mai
I have to say it, don’t I? That I have a lot of feelings for you
นี่เธอไม่รู้รึว่าใครรักเธอเท่าไหร่
Nee tur mai roo reu wah krai ruk tur tao rai
Do you not know how much someone loves you?
นี่เทอไม่รู้รึว่าไงเพื่อนคนนึงคิดไปขนาดไหน
Nee tur mai roo reu wah ngai peuan kon neung kit bpai kanaht nai
Do you not know to what extent one friend is thinking or what?
เธอรู้ตัว รึเปล่า นี่เธอไม่รู้หรือแกล้งไม่รู้
Tur roo dtua reu bplao nee tur mai roo reu glaeng mai roo
Do you realize? Do you not know this or are you just pretending not to?

อยากจะมีซักคำให้เธอเข้าใจซักที
Yahk ja mee suk kum hai tur kao jai suk tee
I want there to be some words to make you finally understand
ก็กลัวว่าคำเหล่านี้จะทำเธอโกรธฉัน
Gor glua wah kum lao nee ja tum tur groht chun
But I’m afraid that these words would make you angry with me

(*,**,**)

   

คำร้อง จ้อน เลนส์นอน
ทำนอง โอ๋ 7 O’clock / Rubber Duck
เรียบเรียง โอ๋ 7 O’clock

Title: เธอ / Tur (You)
Artist: Christina Aguilar (คริสติน่า อากีล่าร์)
Album: [Single]
Year: 2018

(*) ฉันบนเส้นทางที่ฝัน
Chun bon sen tahng tee fun
On the road of my dreams
เจอความทุกข์และสุขเรื่องราว ร้อยพัน
Jur kwahm took lae sook reuang rao roy pun
I’ve faced suffering and happiness in hundreds of thousands of stories
ฉันก็มีที่ท้อ หมดความหวังและกำลังใจจะก้าวต่อ
Chun gor mee tee tor mot kwahm wung lae gumlung jai ja gao dtor
I’ve also had times I was discouraged, out of hope and the strength to continue moving forward
เธอเข้ามาในชีวิต เปลี่ยนแปลงโลกทั้งใบให้ดูมีความหวัง
Tur kao mah nai cheewit bplian bpaleng lohk tung bai hai doo mee kwahm wung
You came into my life, changing my entire world and making it seem like there’s hope

(**) เธอ เปลี่ยนแปลงทุกอย่าง
Tur bplian bpaleng took yahng
You changed everything
เธอ เปลี่ยนฉันคนนี้ให้สดใสไปกว่า
Tur bplian chun kon nee hai sot sai bpai gwah
You changed me and made me brighter than
ที่เคยหม่นหมองและอ่อนล้า
Tee koey mon maung lae aun lah
When I was once sad and exhausted
ฉันมีวันนี้เพราะเธอ
Chun mee wun nee pror tur
I have today because of you

(*,**)

ไม่ต้องการอะไรที่มากไปกว่า
Mai dtaung gahn arai tee mahk bpai gwah
I don’t want anything more
แค่มีเธอกับฉัน อยู่ทุกเวลา
Kae mee tur gup chun yoo took welah
Just having you with me at all times
แต่จะมีสิ่งหนึ่ง อยากบอกให้รู้ว่า
Dtae ja mee sing neung yahk bauk hai roo wah
But there is one thing I want to tell you and let you know
ฉันรักเธอ
Chun ruk tur
I love you

(**)

A drop of the rhyme
A drop of the beat
On top of the world
I want to thank you for beliving in me
As the love spinning going on and on
You always keep me young
You’re supporting my dream
You’re staying with me through
the good and the bad time
So I got to let you know
how much you make me shine
I’m so lucky you’re a part of my life
Strong and beautiful
This song is for you

ฉันที่มีวันนี้ บอกเลยว่าเพราะมีเธอ
Chun tee mee wun nee bauk loey wah pror mee tur
I have today, I’m telling you, because I have you
ที่คอยอยู่เคียงกับฉัน
Tee koy yoo kiang gup chun
Who has been beside me
ไม่ว่าคืนวันจะดีหรือร้าย
Mai wah keun wun ja dee reu rai
No matter if the days and nights are good or bad
ใจที่เธอให้ฉัน จะเก็บมันไว้ตลอดไป
Jai tee tur hai chun ja gep mun wai dtalaut bpai
The heart that you gave me, I’ll keep it forever
ไม่ว่านานแค่ไหน บอกเลยว่าฉันจะมีแต่เธอ
Mai wah nahn ake nai bauk loey wah chun ja mee dtae tur
No matter how long it’s been, I’m telling you that I’ll only have you

(**)

   

Producer : วีรภัทร์ อึ้งอัมพร
Melody & Lyrics : เฉลิมพงษ์ ศรีโรจนันท์, Pete & Bik Room7
Arrangement : วีรภัทร์ อึ้งอัมพร
Vocal Director : วีรภัทร์ อึ้งอัมพร
Backing Vocal : ณัฐฐิญา ไกรวชิรสิทธิ์
Sound Engineer : ศุภนันท์ ใสสุข
Mixed & Mastered : วีรภัทร์ อึ้งอัมพร
Studios : RSU Studio/ Remember Yoko Studio

Title: แพ้ / Pae (Lose)
Artist: Data Darancharas (ดาต้า ดรัลชรัส)
Album: [Single]
Year: 2018

วันเวลาที่ล่วงเลย ไม่เคยทำใจฉันให้เปลี่ยน
Wun welah tee luang loey mai koey tum jai chun hai bplian
The passing time has never made my heart change
เปลี่ยนจากคนที่เคยรัก กลับเป็นคนแค่ทักทาย ไม่มีอะไรพิเศษ
Bplian jahk kon tee koey ruk glup bpen kon kae tuk tai mai mee arai piset
Change from someone who once loved him into someone who just says hello, nothing special
ทำใจลืมเค้าตั้งนาน เพียงแค่เจอเค้าเดินผ่าน
Tum jai leum kao dtung nahn piang kae jur kao dern pahn
I’ve made my heart forget about him for so long, just seeing him walk past
ที่ว่าพยายามแล้ว กลับจบลงไม่เหลือวี่แวว อีกแล้ว กลับมารัก
Tee wah payayahm laeo glup jop long mai leua wee waew eek laeo glup mah ruk
What I tried has come to an end, there’s no inkling left anymore than he’ll come back and love me

(*) อยากจะพัก หัวใจ เรื่องราวที่เคยพบพาน ให้จบลงที่ตรงนี้
Yahk ja puk hua jai reuang rao tee koey pob pahn hai jop long tee dtrong nee
I want to rest my heart, the stories that once passed, let them end right here
หยุดคิดเรื่องเค้าซะที คนดี อย่าหันมา
Yoot kit reuang kao sa tee kon dee yah hun mah
Stop thinking about him, don’t turn back

(**) ก็มันแพ้สายตาเธอ ทำให้เพ้อคิดไปว่า เธอไม่จากไปไหน เธอไม่ได้มีใคร
Gor mun pae sai dtah tur tum hai pur kit bpai wah tur mai jahk bpai nai tur mai dai mee krai
I lose to your eye sight, it makes me crazily think that you haven’t gone anywhere, that you don’t have someone else
อีกไม่นานเท่าไร เธอคงกลับมา
Eek mai nahn tao rai tur kong glup mah
And soon, you’ll come back
แต่ความจริงนั้น ไม่มีเธอ ต่อให้เพ้อ ซะจนบ้าเธอคงไม่กลับมาหา
Dtae kwahm jing nun mai mee tur dtor hai pur sa jon bah tur kong mai glup mah hah
But the truth is, I don’t have you, even though I fantasize until I go crazy, you’re not coming back
กี่หมื่นพันหยดน้ำตา ร่ำร้องฟูมฟายยังไงเธอคงไม่กลับมา อีกแล้ว
Gee meun pun yot num dtah rum raung foom fai yung ngai tur kong mai glup mah eek laeo
However many millions of tears I cry, no matter what, you’re not coming back anymore

ทำใจลองคบใครใหม่ ยังไม่ทันซักเท่าไหร่ หยุดความคิดก็ไม่ไหว
Tum jai laung kop krai mai yung mai tun suk tao rai yoot kwahm kit gor mai wai
I make my heart try dating someone new, I’m still not ready, I can’t stop the thoughts
เธอยังคงอยู่เต็มหัวใจ สุดท้าย กลับมารัก
Tur yung kong yoo dtem hua jai soot tai glup mah ruk
You still fill my heart, in the end, I go back to loving you

(*,**,**)

   

เนื้อร้อง – ทำนอง : Mildvocalist
เรียบเรียง : กัณฑ์กณัฐ อังคณาจีรธิติ
Producer : กัณฑ์กณัฐ อังคณาจีรธิติ
Recording Engineer & Mix Down : กัญจน์ หวังธรรมเกื้อ @ Ladaland Production
Mastering : Jay Franco @ Sterling Sound NYC

Title: อยู่โดยไม่เหลือใคร / Yoo Doy Mai Leua Krai (Living Without Anyone Left)
Artist: Nan Watiya (แนน วาทิยา)
Album: OST อาทิตย์ชิงดวง / Ahtit Ching Duang
Year: 2009

เดียวดายมาเท่าไร เหมือนรักใครไม่เป็น
Diao dai mah tao rai meuan ruk krai mai bpen
However lonely I am, it’s like I don’t know how to love someone
เช่นดังดวงอาทิตย์ที่บนฟ้าไกล
Chen dung duang ahtit tee bon fah glai
I’m like the sun far up in the sky
ตระหง่านอยู่เพียงผู้เดียว ไร้เงาของใคร
Dtra ngahn yoo piang poo diao rai ngao kaung krai
Prominent, all alone, without anyone’s shadow
ความร้อนจะหลอมละลาย ทุกสิ่งหายไป
Kwahm raun ja laum lalai took sing hai bpai
The heat will melt everything away

(*) เธอจะอยู่กับฉันได้นานสักเพียงใด
Tur ja yoo gup chun dai nahn suk piang dai
How long will you be able to stay with me?
เธอจะต้องเสียใจเจ็บปวดสักวัน
Tur ja dtaung sia jai jep bpuat suk wun
You’ll be sad and hurting some day
นี่คือชะตาที่เป็นฉัน
Nee keu chadtah tee bpen chun
This is my fate
ไม่มีวันจะได้อยู่กับใครสักคน
Mai mee wun ja dai yoo gup krai suk kon
I’ll never be able to be with anyone

(**) ถึงฉันรักเธอเท่าไร ถึงรักเธอมากเท่าไร
Teung chun ruk tur tao rai teung ruk tur mahk tao rai
No matter how much I love you, no matter how much I love you
แต่เราคงไปไม่ถึงยังวันสุดท้าย
Dtae rao kong bpai tmai teung yung wun soot tai
We still can’t reach our final day
ต้องมีคนหนึ่งปวดร้าว อีกคนหนึ่งใจสลาย
Dtaung mee kon neung bpuat rao eek kon neung ja salai
There must be one person who gets hurt and the other who gets their heart broken
ต้องอยู่ อยู่โดยไม่เหลือใคร
Dtaung yoo yoo doy mai leua krai
I must live, live without anyone left

อยากเปลี่ยนแปลงทุกอย่าง แต่เราก็ทำไม่ได้
Yahk bplian bplaeng took yahng dtae rao gor tum mai dai
I want to change everything, but I can’t
สุดท้ายก็เป็นอาทิตย์ ที่แสนเดียวดาย
Soot tai gor bpen ahtit tee saen diao dai
In the end, I’m the sun that’s so alone
เราไม่ควรไหวหวั่น ไม่ควรชิดใกล้
Rao mai kuan wai wun mai kuan chit glai
I shouldn’t be shaken, I shouldn’t get close
หากไม่เริ่มต้นก็คง ไม่ต้องเสียใจ
Hahk mai rerm dton gor kong mai dtaung sia jai
If things don’t get started, then there’s no need to be sad

(*,**)

ต้องมีคนหนึ่งปวดร้าว อีกคนหนึ่งใจสลาย
Dtaung mee kon neung bpuat rao eek kon neung ja salai
There must be one person who gets hurt and the other who gets their heart broken
ฉันเอง ต้องอยู่โดยไม่เหลือใคร
Chun eng dtaung yoo doy mai leua krai
I must live without anyone left

   

Lyric : วิเชียร ตันติพิมลพันธ์
Producer : ธนเดช ผาสุขธรรม / วิเชียร ตันติพิมลพันธ์
Arrange / melody : piak
Chorus : kaip

Title: ไม่มีคำสัญญา / Mai Mee Kum Sunyah (No Promise)
Artist: Chart Suchart (ชาติ สุชาติ แซ่เห้ง)
Album: OST The Gifted นักเรียนพลังกิฟต์
Year: 2018

ความทุ่มเทและความไว้ใจ
Kwahm toom tay lae kwahm wai jai
Devotion and trust
จะมีทุกเสี้ยวนาที
Ja mee took siao nahtee
Will be there at every second
และความหวังดีที่ฉันมีให้เธอ
Lae kwahm wung dee tee chun mee hai tur
And the well-wishes that I have for you
จะยังอยู่เหมือนเดิมเสมอไป
Ja yung yoo meuan derm samur bpai
Will still be there just the same, forever

หยดน้ำตาและความเสียใจ
Yot num dtah ale kwahm sia jai
Rear drops and sadness
เธอคงไม่เจอจากฉัน
Tur kong mai jur jahk chun
You won’t find from me
จะอยู่ที่เดิมเพียงแค่เธอหันมาสบตากัน
Ja yoo tee derm piang kae tur hun mah sop dtah gun
I’ll be in the same place, just turn around and make eye contact
ไม่ว่านานแค่ไหน
Mai wah nahn kae nai
No matter how long it’s been

(*) จะไม่มีคำสัญญาให้กับเธอ
Ja mai mee kum sunyah hai gup tur
I won’t have any promise to give you
แต่อยากให้เธอพบเจอว่าหนึ่งคน
Dtae yahk hai tur pob jur wah neung kon
But I want you to find how much one person
ทำให้เธอได้แค่ไหน
Tum hai tur dai kae nai
Can do for you
ต้องใช้เวลาทั้งชีวิตเธอลองดู
Dtaung chai welah tung cheewit tur laung doo
You must spend your whole life trying to see
จะไม่มีคำที่ใช้ทดแทนใจจากฉัน
Ja mai mee kum tee chai tot taen jai jahk chun
There won’t be any words used to stand for my heart
เพียงแค่คำนั้นฉันว่าไม่มีค่าพอ
Piang kae kum nun chun wah mai mee kah por
I just don’t think those words are worth enough
ทำไมไม่ต้องพูดมัน ก็จะทำให้ทุกวัน
Tummai mai dtaung poot mun gor ja tum hai took wun
Why is there no need to speak them? I’ll make every day
มีความหมาย
Mee kwahm mai
Meaningful

ความหมายเดียวที่ตัวฉันมี
Kwahm mai diao tee dtua chun mee
The one meaning that I have
จะทำวันนี้ให้ดี
Ja tum wun nee hai dee
Is to make today good
เก็บออมทุกวันความรู้สึกดีๆ ให้เธอ
Gep aum took wun kwahm roo seuk dee dee hai tur
Saving good feelings for you every day

(*,*)