Lyric Translations

Title: หลับตาลงนานๆได้ไหม / Lup Dtah Long Nahn Nahn Dai Mai (Just a little longer)
Artist: Poppy Chatchaya (3.2.1) ft. Best Anavil (Evo Nine)
Album: OST My Dream The Series Part 1
Year: 2018

ในบางเวลาที่ฉันกำลังหมดหวังไม่เจอทางไป
Nai bahng welah tee chun gumlung mot wung mai jur tahng bpai
Sometimes I feel hopeless and don’t have a direction to go
ในวันที่ฉันกำลังท้อแท้หมดแรงเคลื่อนไหว
Nai wun tee chun gumlung tor tae mot raeng kleuan wai
When I’m discouraged without the strength to move
มีคนคนหนึ่งที่พร้อมเข้ามากอดฉันด้วยความจริงใจ
Mee kon kon neung tee praum kao mah gaut chun duay kwahm jing jai
There’s one person who’s ready to embrace me with sincerity
แต่มันย้ำให้ฉันคิดถึงแต่เพียงภาพเธอ
Dtae mun yum hai chun kit teung dtae piang pahp tur
But it only makes me think of your image

(*) เธอคนนั้น อยู่ไหนอยู่ไกลแสน ไกลเท่าไหร่
Tur kon nun yoo nai yoo glai saen glai tao rai
Where are you? How far away are you?
แค่หลับตาก็เจอเหมือนเธอมาอยู่ใกล้ๆ
Kae lup dtah gor jur meuan tur mah yoo glai glai
If I just close my eyes, it’s like you’re here close to me
เหมือนเธอไม่ห่างไปไหนสองใจเราผูกกันไว้
Meuan tur mai hahng bpai nai saung jai rao pook gun wai
It’s like you haven’t gone anywhere, our two hearts bound together
ได้แต่เฝ้ารอวันที่ฉันพบเธอ
Dai dtae fao ror wun tee chun pob tur
I can only wait for the day that I’ll meet you

(**) หลับตาลงนานๆได้ไหมฉันยังไม่อยากให้เธอหายไป
Lup dtah long nahn nahn dai mai chun yung mai yahk hai tur hai bpai
Can I close my eyes just a little longer? I don’t want you to disappear
ไม่อยากสนว่าโลกความจริงนั้นมันเป็นเช่นไร
Mai yahk son wah lohk kwahm jing nun mun bpen chen rai
I don’t want to care about the real world
ตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าไม่มีเธอมันทรมานหัวใจ
Dteun keun mah laeo pob wah mai mee tur mun toramahn hua jai
Waking up and finding I don’t have you is torturing my heart
อยากลืมตา ขึ้นมาแล้วพบว่าเจอเธอบนโลกความจริง
Yahk leum dtah keun mah laeo pob wah jur tur bon lohk kwahm jing
I want to open my eyes and find that I’ve met you in real life

เคยพยายามจะให้โอกาสเปิดใจให้ใครเข้ามา
Koey payayahm ja hai ohgaht bpert jai hai krai kao mah
I’ve tried to give others a chance and open my heart to let them in
แต่ฉันก็ยังคิดถึงแต่เพียงภาพเธอ
Dtae chun gor yung kit teung dtae piang pahp tur
But I still only think about you
ไม่มีใครมาทำให้ลืมได้เลย
Mai mee krai mah tum hai leum dai loey
No one can make me forget

(*,**)

ทุกค่ำคืนที่หลับตาลง ในใจยังพรรณนา
Took kum keun tee lup dtah long nai jai yung punnah
Every night when I close my eyes, in my heart, I still recall
เสียงของเธอ ภาพของเธอ รอยยิ้มของเธอ มันยังติดตา
Siang kaung tur pahp kaung tur roy yim kaung tur mun yung dtit dtah
Your voice, your image, your smile are still burned into my vision
และในทุกๆความทรงจำยังคงเก็บไว้ไม่เคยเลือนลาง
Lae nai took took kwahm song jum yung kong gep wai mai koey leuan lahng
And I still keep every memory, they’ve never faded away
ถ้าขอพรได้ข้อหนึ่งฉันขอเป็นดั่งเจ้าชาย นิทรา
Tah kor paun dai kor neung chun kor bpen dung jao chai nitrah
If I could make one wish, I’d wish to be like a sleeping prince

ทุกค่ำคืนในฝันก็ยังคงเห็น แต่เพียงหน้าเธอ
Took kum keun nai fun gor yung kong hen dtae piang nah tur
Every night, in my dreams, I still see only your face
มันคงจะมีสักวันที่เธอและฉันเราจะได้เจอ
Mun kong ja mee suk wunt ee tur lae chun rao ja dai jur
There’ll be a day that you and I will be able to meet
Everything it’s gonna be in the night
Everything, it’s going to be in the night
Cuz I’m always waiting for you to complete me and my life
Cause I’m always waiting for you to complete me and my life

(*,**,**)

บนโลกความจริง
Bon lohk kwahm jing
In real life

   

Music Director : STAYGOLD
Lyrics and Melody : FOMEO,STAYGOLD,NTK
Arranged : STAYGOLD
Mixed & Mastered : TUNWA KETSUWAN
Vocal Director : STAYGOLD,FOMEO
Vocal Editor : KS

Title: คือความว่างเปล่า / Keu Kwahm Wahng Bplao (It’s Emptiness)
Artist: Lula and Season Five
Album: [Single]
Year: 2018

(*) เมื่อไหร่ที่ความเหงาจะปล่อยฉันไป
Meua rai tee kwahm ngao ja bploy chun bpai
When will loneliness release me?
ปลุกให้หัวใจ มันอบอุ่นขึ้นมา
Bplook hai hua jai mun op oon keun mah
Awake my heart with warmth
รอคอยเพียงความเหงาเอ่ยคำร่ำลา
Ror koy piang kwahm ngao oey kum rum lah
I’m just waiting for loneliness to say good-bye
เปิดโอกาสให้ได้พบเจอ
Bpert ohgaht hai dai pob jur
Opening up the chance for me to be able to find
กับใครคนนั้นที่รออยู่
Gup krai kon nun tee ror yoo
That someone I’m waiting for

ฟ้าสีเทา ค่ำคืนเหน็บหนาว
Fah see tao kum keun nep nao
The sky is grey, the night is cold
ดาวยังดูหม่นหมอง มองออกไป
Dao yung doo mon maung maung auk bpai
The stars still seem sad, looking out
เหลือแค่เพียง แสงจากดวงไฟ
Leua kae piang saeng jahk duang fai
All that’s left is the light from the lamps
คนที่ยังเคลื่อนไหว มีแต่ฉัน
Kon tee yung kleuan wai mee dtae chun
I’m the only person still moving
กี่ความฝันผันผ่าน
Gee kwahm fun pun pahn
How many dreams have passed by
ปลุกฉันด้วยความอ้างว้าง
Bplook chun duay kwahm ahng wahng
Waking me with loneliness?
ซ้ำๆทุกวัน ลืมตากับความหวัง
Sum sum took wun leum dtah gup kwahm wung
Over and over, every day, I open my eyes with hope
จะมีใครบ้างมั้ย ที่เข้ามา
Ja mee krai bahng mai tee kao mah
Will anyone show up?

นานแค่ไหนต้องถอนหายใจคนเดียวอยู่บ่อยครั้ง
Nahn kae nai dtaung taun hai jai kon diao yoo boy krung
How long must I sigh alone?
นานแค่ไหนที่ข้างตัวฉันคือความว่างเปล่า
Nahn kae nai tee kahng dtua chun keu kwahm wahng bplao
How long will there be emptiness by my side?
นานแค่ไหนไม่มีแม้ใครให้คุยเวลาเหงา
Nahn kae nai mai mee mae krai hai kooey welah ngao
How long will I not even have anyone to talk to when I’m lonely?
นานแค่ไหนแล้ว ที่เดียวดาย
Nahn kae nai laeo tee diao dai
How long have I been alone?

(*)

เห็นฉันทักทาย พูดคุยกับใครๆ อยู่ท่ามกลางรอยยิ้มคนมากมาย
Hen chun tuk tai poot kooey gup krai krai yoo tahm glahng roy yim kon mahk mai
You see me saying hello and talking with everyone, in the middle of many smiling people
เห็นฉันเหมือนคนที่ดูไม่เป็นไร เหมือนจะมีหมดแล้วที่ต้องการ
Hen chun meuan kon tee doo mai bpen rai meuan ja mee mot laeo tee dtaung gaun
I seem like I’m okay, like I have everything that I ever wanted

(แต่)ใครจะรู้ฉันถอนหายใจคนเดียวอยู่บ่อยครั้ง
(Dtae) krai ja roo chun taun hai jai kon diao yoo boy krung
(But) Who would know I often sigh alone?
ใครจะรู้ที่ข้างกายฉันคือความว่างเปล่า
Krai ja roo tee kahng gai chun keu kwahm wahng bplao
Who would know that there’s emptiness beside me?
ใครจะรู้ว่าไม่มีแม้คนให้คุยเวลาเหงา
Krai ja roo wah mai mee mae kon hai kooey welah ngao
Who would know that there’s not even someone to speak to when I’m lonely?
ใครเลยจะรู้ ว่าเดียวดาย
Krai loey ja roo wah diao dai
So who would know that I’m alone?

(*,*)

   

Produced by เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Lyrics by สุดเขต จึงเจริญ & ภัทรวี ศรีสันติสุข
Lyrics Director : สุดเขต จึงเจริญ
Melody by สุดเขต จึงเจริญ & ภัทรวี ศรีสันติสุข
Arrange by เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Vocal by ลุลา & Season Five
Chorus by สุดเขต จึงเจริญ ,สิโรดม หล่อกัณภัย ,เอกพล สถิรากร ,บวร อัจฉรารัตนโสภณ
Vocal Director : เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Editor เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Sound design by เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Recording at StudioRhino by เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Mixed & Mastered at StudioRhino by เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ

   

Lonely song, not really my thing to begin with. I like Season Five’s voices, but not so much Lula’s… When Season Five has a pretty wide range and Lula does not, it seems like a strange duet to me. Not my favorite song

Title: ห้ามไม่ได้ / Hahm Mai Dai (I Can’t Stop You)
Artist: Chase
Album: [Single]
Year: 2018

รู้ ฉันรู้ตัวดี ว่าเป็นแค่ตัวแทน
Roo chun roo dtua dee wah bpen kae dtua taen
I know, I know full well that I’m just a replacement
ความเหงา ในวันนี้ที่เธอกับเขา พึ่งเลิกกัน
Kwahm ngao nai wun nee tee tur gup kao perng lerk gun
For the loneliness of today when you and he just broke up
รู้ เพราะรู้ตัวดี แต่ก็ยังยืนยัน
Roo pror roo dtua dee dtae gor yung yeun yun
I know, because I know full well, but I still reassure myself
ยังหวัง ว่าไม่ช้าสักวัน คงรักกัน
Yung wung wah mai chah suk wun kong ruk gun
And still hope that some day soon, you’ll love me

(*) (และ)ถึงแม้ รอยยิ้มของเธอตอนนี้ ครึ่งหนึ่งจะยังเป็นของเขา ฉันก็จะรอ
(Lae) teung mae roy yim kaung tur dtaun nee kreung neung ja yung bpen kaung kao chun gor ja ror
(And) even though right now your smile half belongs to him, I’ll wait

(**) เธอจะยังรักเขาอยู่ ก็ได้นะ ฉันห้ามเธอไม่ได้
Tur ja yung ruk kao yoo gor dai na chun hahm tur mai dai
You can still love him, I can’t stop you
เธอยังคิดถึงเขาอยู่ ก็ได้นะ ฉันไม่เป็นไรฉันเข้าใจ
Tur yung kit teung kao yoo gor dai na chun mai bpen rai chun kao jai
You can still miss him, I’m okay, I understand
เป็นเพียงตัวแทนเขาก่อน ก็ได้นะ ถ้าเธอพร้อมเมื่อไร เธอลืมเขาเมื่อไร
Bpen piang dtua taen kao gaun gor dai na tah tur praum meua rai tur leum kao meua rai
I’m just a replacement for him in the meantime, that’s fine, whenever you’re ready, whenever you forget him
อยู่และรอแค่เธอคนเดียวนะ อยู่กับฉัน อยู่กับฉันจนเธอลืมเขา
Yoo lae ror kae tur kon diao na yoo gup chun yoo gup chun jon tur leum kao
I’ll be here and waiting just for you, stay with me, stay with me until you forget him

รู้ เพราะรู้วันหนึ่ง เธอคงจะหายดี
Roo pror roo wun neung tur kong ja hai dee
I know, because I know that one day, you’ll get over it
วันนั้น เธอคงรักฉันได้มากกว่า .. เขา
Wun nun tur kong ruk chun dai mahk gwah kao
That day, you’ll probably be able to love me more than him

(*,**,**,**)

คนๆนี้รักเธอคนเดียวนะ จะมีฉัน จะมีฉันจนเธอลืมเขา
Kon kon nee ruk tur kon diao na ja mee chun ja mee chun jon tur leum kao
I’m waiting just for you, you’ll have me, you’ll have me until you forget him
อยู่กับฉันจนเธอลืมเขา
Yoo gup chun jon tur leum kao
Stay with me until you forget him

   

Executive Producer : กฤช กฤษณาวารินทร์
Producer : CHASE
เนื้อร้อง / ทำนอง / เรียบเรียง : กิตติคุณ ช่างประเสริฐ

   
As my first time hearing this band, they’re not bad~ They have a clean, light sound that matches the clean, light, patient lyrics, and matched with a simple, light music video~ I’d be willing to try more songs from them

Title: เอียงแก้มคอย / Iang Gaem Koy (Resting My Cheek on My Hand and Waiting)
Artist: Namoi Phumsuk (น้ำอ้อย พุ่มสุข
Album: ??
Year: ??

รักกันยังไม่ทันถึงปี
Ruk gun yung mai tun teung bpee
We haven’t even been love for a year
ไหงพี่จึงลืมไปเลย
Ngai pee jeung leum bpai loey
And you’ve forgotten about me already?
คำสัญญาที่เคย
The promises you once
เอื้อนเอ่ยว่าจะมาขอ
Euan oey wah ja mah kor
Made, that you’d come and propose
คอย คอย คอย
Koy koy koy
Waiting, waiting, waiting
น้องใจลอยรอแล้วเฝ้ารอ
Naung jai loy ror laeo fao ror
My heart floats away, waiting and waiting

จนข้าวรวงชูช่อ
Jon kao ruang choo chor
Until the rice paddies grow
จนน้ำลงแห้งบ่อ
Jon numlong haeng bor
Until the water in the well dries up
พ่อรูปหล่อมาหลอกให้คอย
Por roop lor mah lauk hai koy
You were so handsome, you tricked me into waiting
คอยพี่กลับมาเคียง
Koy pee glup mah kiang
Waiting for you to come back beside me
น้องจึงได้เอียงแก้มคอย
Naung neung dai iang gaem koy
So I’m resting my cheek on my hand and waiting

(*) สิ้นปีถ้าไม่มีพี่มา
Sin bpee tah mai mee pee mah
If you don’t come by the end of the year
น้องว่าจะไม่รอคอย
Naung wah ja mai ror koy
I won’t wait anymore
คนหัวใจเลื่อนลอย
Kon hua jai leuan loy
My heart is fading
คอย คอย ดั่งคนโง่เขลา
Koy koy dung kon ngoh klao
Waiting and waiting like an idiot
ใครเอ๊ยใครขอเท่าไรตัวน้องจะเอา
Krai oey krai kor tao rai dtua naung ja ao
If absolutely anyone else makes me an offer, I’ll take it
เพียงมีดโต้เก่าเก่า
Piang meet dtoh gao gao
Just an old cleaver
เงินร้อยเดียวก็เอา
Nern roy diao gor ao
Or a hundred baht, I’ll take it
ไม่เป็นเต่าให้พี่หลอกคอย
Mai bpen dtao hai pee lauk koy
I won’t be a turtle and let you trick me into waiting
คอยพี่กลับมาเคียง
Koy pee glup mah kian
Waiting for you to come be beside me again
น้องจึงได้เอียงแก้มคอย
Naung jeung dai iang gaem koy
So I’m just resting my cheek on my hand and waiting
มาทิ้งให้เหงาใจ
Mah ting hai ngao jai
You left me lonely
แล้วใครจะเอียงแก้มคอย
Laeo krai ja iang gaem koy
So who will rest their cheek on their hand and wait?

(*)

Title: อย่ามาน่ารัก / Yah Mah Naruk (Don’t Come Being So Cute)
Artist: Lotte Thakorn
Album: [Single]
Year: 2018

(*) อย่ามาน่ารัก อย่ามาน่ารัก
Yah mah naruk yah mah naruk
Don’t come being cute, don’t come being cute
แกล้งผมให้ทรมาน สนุกไหมเธอ
Glaeng pom hai toramahn sanook mai tur
Teasing and torturing me, is it fun?
อย่ามาน่ารัก อย่ามาน่ารัก
Yah mah naruk yah mah naruk
Don’t come being cute, don’t come being cute
เกิดรักขึ้นมาทำไง รับผิดชอบเลย
Gert ruk keun mah tum ngai rup pit chaup loey
You made me fall in love, now what are you going to do? Accept responsibility

เจตนาไม่ดีอะ นี่จะเอาอะไรคะ เจอกันมาตั้งนาน ไม่เห็นมองแบบนี้เลย
Jedtanah mai dee a nee ja ao arai ka jur gun mah dtung nahn mai hen maung baep nee loey
You’ve got bad intentions, what do you want? we’ve been meeting for a long time, I never looked at you like this
อยู่ดีๆก็ทำห่วง อยู่ดีๆก็ทำซึ้ง เกิดอะไรทำไมคิดถึง ไม่น่าไว้ใจ
Yoo dee dee gor tum huang yoo dee dee gor tum seung gert arai tummai kit teung mai nah wai jai
All the sudden you’re acting worried about me, all the sudden you’re acting emotional, what happened? Why am I thinking about you? It’s suspicious

(**) รู้ตัวเองว่าสวย ช่วยระวังนิด เดี๋ยวมีคนใกล้ชิด เกิดคิดไม่ซื่อ
Roo dtua eng wah suay chuay rawung nit diao mee kon glai chit gert kit mai seu
You know you’re pretty, please be a little more careful, or pretty soon someone close to you is going to start thinking dishonestly
ยืนดีๆไม่ได้เหรอ เป็นอะไรทำไมชอบยิ้ม ชอบส่งสายตา Baby
Yeun dee dee mai dai ror bpen arai tummai chaup yim chaup song sai dtah baby
Can you not stand nicely? What’s wrong? Why are you always smiling and making eye contact with me, baby?

(*)

อย่าไปทำกับใครอีก เก็บอาการให้ดีนะ กลัวนะว่าจะเรื่องใหญ่
Yah bpai tum gup krai eek gep ahgahn hai dee na glua na wah ja reuang yai
Don’t act like this with anyone anymore, hide your emotions well, I’m scared it’ll become a big problem

ห้ามทำหน้าอย่างงี้ มองอย่างงี้เนี่ยห้ามหมด
Hahm tum nah yahng ngee maung yahng ngee nia hahm mot
Stop making your face look like this, you’re forbidden from looking at me like this
คอไม่ต้องมาเอียง มาทำเป็นเหมือนจะพูดอะไร
Kor mai dtaung mah iang mah tum bpen meuan ja poot arai
You don’t have to tilt your head, acting like you’re going to say something
จิกตาแบบนี้ทำไม จือปากอย่างงี้ยิ่งอันตราย
Jik dtah baep nee tummai jeu bpahk yahng ngee ying undtarai
Why do you keep glancing at me? When you part your lips like this, the more dangerous it is
oh, I don’t know what’s on your mind.
Oh, I don’t know what’s on your mind
เรียนเธอตรงๆ เธอมาทรงเดียวกันเด๊ะ
Rian tur dtrong dtrong tur mah song diao gun deh
I’m straight up studying you, you’ve got the same style
ใจมันเคยพังเธอมาทางเดิมเลยเป๊ะ
Jai mun koey pung tur mah tahng derm loey bpeh
My heart was once destroyed and you’re coming the same way
จ้องจะคอยรังแก กับผู้ชายไม่มีทางสู้
Jaung ja koy rung gae gup poo chai mai mee tahng soo
Your stare keeps bullying this man with no way to fight it
ฉันรู้หน่า
Chun roo nah
I know

(**,*)

แค่ยืนติดกันผมยังใจสั่น อยู่เฉยๆผมยังจะตาย
Kae yeun dtit gun pom yung jai sun yoo choey choey pom yung ja dtai
I’m just standing transfixed, my heart still pounding, staying calm, but I’m still dying
ใจผมแทบจะวายอยู่แล้ว
Jai pom taep ja wai yoo laeo
I’m nearly having a heart attack
อย่าบังคับให้คิดถึงอีกได้ไหม ถ้าคิดแล้วมันไม่ถึงคุณ
Yah bungkup hai kit teung eek dai mai tah kit laeo mun mai teung koon
Don’t force me to think about you anymore, please, if my thoughts don’t reach you

(*)

   

Lyrics : Postcard
Melody : Natdanai Alaisuk
Arranged : Natdanai Alaisuk

   
Ohh this was filmed in Korea? When was he here? I’d have tried to find him haha~ Cute song~

Title: Video Call
Artist: Twopee Southside
Album: [Single]
Year: 2018

(*) Hey เธอไม่มีอะไรมากก็แค่อยากจะเห็นหน้าเธอ
Hey tur mai mee arai mahk gor kae yahk ja hen nah tur
Hey, you, it’s nothing, but I want to see your face
แต่ไม่ค่อยมีเวลาใจจริงๆก็อยากไปหาเธอ
Dtae mai koy mee welah jai jing jing gor yahk bpai hah tur
I don’t really have the time to be sincere, but I want to see you
ตอนนี้ im aloneโปรดอย่าปล่อยให้ฉันต้องละเมอ น้า
Dtaun nee I’m alone bproht yah bploy hai chun dtaung lamur nah
Right now I’m alone, please don’t make me have to fantasize

(**) แค่อยากให้เธอนั้น vdo call
Kae yahk hai tur nun video call
I just want you to video call
และนั่นคือสิ่งเดียวที่ชั้นนะขอ
Lae nun keu sing diao tee chun na kor
And that’s the one thing I ask
โปรดได้โปรดอย่าปล่อยให้ฉัน รอ
Bproht dai bproht yah bploy hai chun ror
Please, oh, please don’t make me wait
ไหนขอดูหน่อยได้รึปล่าว ดูหน่อยได้รึปล่าว แค่ vdo call
Nai kor doo noy dai reu bplao doo noy dai reu bplao kae video call
I want to see you, can I see you? Just a video call
Aey ไหนอะๆ ขอดูหน่อย baby ไหนขอดูหน่อย ไหนอ่ะไหนขอดูหน่อยซิ
Hey nai a nai a kor doo noy baby nai kor doo noy nai a nai kor doo noy si
Hey, anyway, I want to see you, baby, I just want to see you, anyway, I just want to see you
ไหนอะไหน ขอดูหน่อย ไหนเธอใส่อะไรอยู่ แค่ vdo call
Nai a nai kor doo ny nai tur sai arai yoo kae video call
Anyway, I want to see you, whatever you’re wearing, just a video call

Hey baby how you doing ทำอะไรอยู่
Hey baby how you doing tum arai yoo
Hey, baby, how are you doing? What are you doing?
และนี่เธออยู่คนเดียวรึว่ามีใครอยู่
Lae nee tur yoo kon diao reu wah mee krai yoo
And are you alone or is anyone else there?
I been missin you all night
I’ve been missing you all night
You know what i want อย่าทำเป็นไม่รู้
You know what I want yah tum bpen mai roo
You know what I want, don’t act like you don’t know

Cause i miss you เนี่ยไม่เจอกันนานๆๆ
Cause I miss you nia mai jur gun nahn nahn nahn
Cause I miss you, I haven’t seen you in such a long time
ครั้งที่แล้วเจอไม่ทันได้ลาๆๆๆ
Krung tee laeo jur mai tun dai lah lah lah
The last time we met, we didn’t get a chance to say good-bye
ไม่มีอะไรมาก แค่อยากเห็นหน้าๆ น้าๆๆ
Mai mee arai mahk kae yahk hen nah nah nah nah nah
It’s nothing, I just want to see your face, please, please, please?

(***) You know what i like เธอก็รู้ใช่ไม้ คิดเหมือนกันใช่ไม้ คิดเหมือนกันใช่ไม้ เป็นยังไงแล้วกับใครคนนั้นเธอยังคุยอยู่ไม้
You know what I like tur gor roo chai mai kit meuan gun chai mai kit meuan gun chai mai bpen yung ngai laeo gup krai kon nun tur yung kooey yoo mai
You know what I like, you know, right? You feel the same, right? You feel the same, right? How’s that other guy, are you still talking to him?
บอกแล้วไง ฉันแค่คิดถึงวันเรา ฉันขออะไรได้รึปล่าว
Bauk laeo ngai chun kae kit teung wun rao chun kor arai dai reu bplao
I already told you, I was just thinking about our days, can I ask for something?

(*,**)

Hey ผมขอเวลาไม่นานเท่าไหร่
Hey pom kor welah mah nahn tao rai
Hey, I don’t need a lot of time
เธอเองยังไม่นอนใช่ไม้
Tur eng yung mai naun chai mai
You’re not asleep yet, are you?
อยู่คนเดียวคงไม่ได้
Yoo kon diao kong mai dai
I can’t be alone
ช่วยหรี่ไฟลงหน่อยได้ไม้
Chuay ree fai long noy dai mai
Please turn down the lights
ก็รู้ไม่ใช่เวลา now im sorry
Gor roo mai chai welah now I’m sorry
I know it’s not the time now, I’m sorry
I just missin your smile and your body
I’m just missing your smile and your body
And i need you right now ต้องการเธอตอนนี้ น้าๆๆ
And I need you right now dtaung gahn tur dtaun nee nah nah nah
And I need you right now, I need you right now, please, please, please

(***)

แค่ให้เธอเข้าใจ
Kae hai tur kao jai
I just want you to understand
รุ้ไม้ว่าฉันเหงาเท่าไหร่
Roo mai wah chun ngao tao rai
Do you know how lonely I am?
อยากมีเธออยุ่ตรงนี้ แต่ไม่ได้
Yahk mee tur yoo dtrong nee dtae mai dai
I want to have you right here, but I can’t
แต่ไม่เป็นไร
Dtae mai bpen rai
But it’s okay
แต่ว่าเธอนั้นใส่อะไรอยุ่
Dtae wah tur nun sai arai yoo
But what are you wearing?
ทำไมถึงไม่ให้ชั้นดู
Tummai teung mai hai chun doo
Why won’t you let me see?
อย่าทำให้ขั้นคิดเกินไปไกล น้า
Yah tum hai chun kit gern bpai glai nah
Don’t make me have to imagine, please

(**)

ก็แค่อยากจะเห็นหน้า
Gor kae yahk ja hen nah
I just want to see your face

   

Lyric Twopee Southside
Arrange BangBangBang , Twopee Southside
Produced by bangbangbang

   

Ew. I really don’t care what two consenting adults do, but I do have to say that if my ex called me up, asked if I was still seeing the guy I was dating, then said “I just wanted to see your face…now show me what you’re wearing,” I’d block his number. The music video at least makes it seem innocent (or not-so-innocent) enough, not showing the girl with any other guy she’d be cheating with while having webcam fun with Twopee, but man, the look on her face in the end when the phone battery died is more like her vibrator battery died xD

Title: เก็บเธอไว้ / Gep Tur Wai (Keeping You)
English Title: “Hide”
Artist: C/O GO!
Album: [Single]
Year: 2018

ทุกคืน ทุกคืน ก่อนนอน ลงเฝ้านึกย้อนถึงภาพเธอทำให้ไหวหวั่น
Took keun took keun gaun naun long fao neuk yaun teung pahp tur tum hai wai wun
Every night, every night, before sleeping, I think back about your image and it makes me tremble
แม้เจอใครมามากมายร้อยพัน แต่เธอคนนั้น ฉันไม่เคยลืม
mae jur krai mah mahk mai roy pun dtae tur kon nun chun mai koey leum
Even though I’ve met millions of people, I’ve never forgotten you

(*) คืนที่ฉัน ได้พบเจอแล้วเลือนหาย
Keun tee chun dai pob jur laeo leuan hai
The night I met you and you vanished
คือคืนเดียวกันที่รู้ตัวว่าฉันนั้นฝันไป
Keu keun diao gun tee roo dtua wah chun nun fun bpai
Is the same night I realized I was dreaming

(**) ขอเก็บเธอไว้ในใจ คนเดียวได้ไหม
Kor gep tur wai nai jai kon diao dai mai
Can I keep you alone in my heart?
ไม่อาจบอกรักเธอไป คงทำไม่ไหว
Mai aht bauk ruk tur bpai kong tum mai wai
I shouldn’t tell you I love you, I can’t
อยากให้เธอรู้เหลือเกิน แต่ทำไม่ได้
Yahk hai tur roo leua gern dtae tum mai dai
I want you to know so badly, but I can’t

You always in my dream baby

สัมผัสสายตาคู่นั้น ดั่งไม่ใช่ฝัน เธอยิ้มให้กันข้างกาย
Sumput sai dtah koo nun dung mai chai fun tur yim hai gun kahng gai
Making eye contact with you is like I’m not dreaming, you smile at me from my side
ครั้นฉันแค่อยากเอ่ยปากทักทาย เธอกลับทิ้งไว้แค่เพียงภาพเลื่อนลอย
Krun chun kae yahk oey bpahk tuk tai tur glup ting wai kae piang pahp leuan loy
When I just want to open my mouth and say hello, you end up leaving me with just a fading image

(*,**,**)

   

ประพันธ์คำร้อง : C/O GO!
ประพันธ์ทำนอง : C/O GO!
เรียบเรียงเพลง : C/O GO!

   

This song isn’t as fun as their first single. I guess it’s not bad, but the guy’s voice is too high, weak, and dragging for me to enjoy listening to for a long time. The song sounds much better played at 1.25 speed, in my opinion. As for the music video, it looks like a hidden camera watching some girl who’s kidnapped and locked up in a room somewhere, but I guess that would give a whole new depth to the title of “Keeping you” :’D

Title: จริงๆแล้ว / Jing Jing Laeo (It’s True)
Artist: Illslick
Album: [Single]
Year: 2018

(*) จริงๆแล้วเขาไม่ได้คิดอะไรที่ลึกซึ้งมากมายขนาดนั้น
Jing jing laeokao mai dai kit arai tee leuk seung mahk mai kanaht nun
It’s true, he’s not feeling anything that deep
ทำให้ดูสับสนแล้วบอกว่ามันไม่มีเหตุผล
Tum hai doo sup son laeo bauk wah mun mai mee het pon
He makes it seem confusing, then tells you that there’s no reason
เพราะเขาไม่ได้คิดอะไรที่ลึกซึ้งมากมายขนาดนั้น
Pror kao mai dai kit arai tee leuk seung mahk mai kanaht nun
Because he doesn’t feel anything that deep
เขาแค่รักคนอื่น มันคงป่วยการที่เธอจะฝืนอีกต่อไป
Kao kae ruk kon eun mun kong bpuay gahn tee tur ja feun eek dtor bpai
He just loves someone else, it’s a waste of time for you to force it any longer

ฉันรู้ว่าในใจเธอคงคิดว่าเขาดี
Chun roo wah nai jai tur kong kit wah kao dee
I know you probably think he’s good in your heart
ไหนว่าเธอไม่ใส่ใจกับเงินทองที่เขามี
Nai wah tur mai sai jai gup ngern taung tee kao mee
What happened to you not caring about the money he has?
ทั้งที่รู้เขามีใครก็ยังไปเจอเขาอีก
Tung tee roo kao mee krai gor yun gbpa jur kao eek
Even though you know he already has someone else, you still go to see him again
เขาเป็นลูกผู้ชายยังไงเธอช่วยไปถามเขาที
Kao bpen look poochai yung ngai tur chuay bpai tahm kao tee
How is he a real man? Please ask him that
ฉันก็คงไม่เป็นอะไร Girl, Don’t Worry About Me
Chun gor kong mai bpen arai girl don’t worry about me
I’m okay, girl, don’t worry about me
เขาไม่ค่อยจะมีเวลา ฟังดูก็เข้าที
Kao mai koy ja mee welah fung doo gor kao tee
He doesn’t really have time, if you listen carefully, it makes sense
จะรองเท้าหรือนาฬิกาเธอก็ยกให้เขาฟรี มันก็เศร้าดี
Ja raung tao reu nahligah tur gor yok hai kao free mun gor sao dee
Be it shoes or a watch, you give it to him for free, it’s sad

(**) เขาคงไม่ได้คิดเหมือนเธอ
Kao kong mai dai kit meuan tur
He doesn’t feel the same as you
เขาคงไม่ได้มานั่งเพ้อ
Kao kong mai dai mah nung pur
He probably doesn’t sit and fantasize
นี่แหละสิ่งที่เธอต้องเจอ
Nee lae sing tee tur dtaung jur
This is the thing you must face
เขาไม่คิดเหมือนอย่างเธอ
Kao mai kit meuan yahng tur
He doesn’t feel the same as you

(*)

เธอเองก็มีดี ไม่จำเป็นต้องขอทาน
Tur eng gor mee dee mai jum bpen dtaung kor tahn
You have good qualities, you don’t have to beg
โทรไปคุยกันกี่ที เขาก็บอกว่าขอวาง
Toh bpai kooey gun gee tee kao gor bauk wah kor wahng
However many times you call him to talk, he puts you on hold
คบกันมาตั้งกี่ปี ก็มาบอกว่าขอห่าง
Kop gun mah dtung gee bpee gor mah bauk wah kor hahng
However many years you’ve dated, he tells you he wants to take a break
และทุกคำแก้ตัวที่มีนั้นมันก็เป็นแค่ข้ออ้าง
lae took kum gae dtua tee mee nn mun gor bpen kae kor ahng
And every reasoning he has is just an excuse
เธอช่วยรักตัวเองที คนดีฉันขอวาน
Tur chuay ruk dtua eng tee kon dee chun kor wahn
Please love yourself, darling, I’m begging
ไม่อยากเห็นเธอเป็นแบบนี้ มันก็เลยต้องขอกัน
Mai y ahk hen tur bpen baep nee mun gor loey dtaung kor gun
I don’t want to see you be like this, so I must ask you
ทางเลือกทุกคนก็มี เพราะอะไรต้องง้อมันให้คนเขาล้อกัน
Tahng leuak took kon gor mee pror arai dtaung ngor mun hai kon kao lor gun
Everyone has a choice, why do you have to get back together with someone who’s just playing you?

(**)
ยังจะรักเขาอีกเหรอ
Yung ja ruk kao eek rur
You’re still going to love him?

(*,*)

   

Mastered : Woody Pornpitaksuk
Directed : Jettana

Title: พระจันทร์บนผืนน้ำ / Prajun Bon Peun Num (The Moon on the Surface of the Water)
English Title: “Blue Moon”
Artist: Tuan Thailand
Album: [Single]
Year: 2018

คืนนี้จันทร์สว่างสะท้อนเงาแผ่นน้ำที่เราเคยมองดู
Keun nee jun sahng sataun ngao paen num tee rao koey maung doo
Tonight the moon is shining and reflecting off the surface of the water that we once looked at
คิดถึงเธอที่สุด หัวใจ ป่านนี้เธอคงหลับใหลอยู่
Kit teung tur tee soot hua jai bpahn nee tur kong lup lai yoo
I miss you the most, right now you’re probably sleeping

(*) กี่เดือนกี่วัน ที่เราจากกันแสนไกล
Gee deuan gee wun tee rao jahk gun saen glai
How many days and months have we been separated so far apart?
ไม่มีสิ่งใด เข้ามาเปลี่ยนโลกและใจดวงนี้
Mai mee sing dai kao mah bplian lohk lae jai duang nee
There’s nothing that has changed the world or my heart

(**) ฉันยังคง มองเห็นจันทร์ดวงเก่า กับทุกเรื่องราวที่เป็นของเรา
Chun yung kong maung hen jun duang gao gup took reuang rao tee bpen kaung rao
I’m still looking at the same old moon and every story that belongs to us
บทชีวิตทอดยาว ฉันอาจ ไขว่คว้าเธอได้แค่เงา
Bot cheewit taut yao chun aht kwai kwah tur dai kae ngao
It’s a long life’s lesson, I can only reach for your reflection
แต่ในคืนวันที่ไร้แสงไฟ ยามที่หยาดฝนพัดเยือกเย็นกาย
Dtae nai keun wun tee rai saeng fai yaum tee yaht fon put yeuak yen gai
But during the lightless nights when the raindrops cool my body
อบอุ่นยังรู้สึก หัวใจ ดั่งวันที่กอดเธอไว้ … ในคืนแห่งจันทร์
Op oon yung roo seuk hua jai dung wun tee gaut tur wai nai keun haeng jun
I still feel warm in my heart like the day that I embraced you, during the night of the moon

คืนนี้จันทร์กระจ่าง สะท้อนเงา ความอ้างว้างของโลกใบเก่า
Keun nee jun grajahng sataun ngao kwahm ahng wahng kaung lohk bai gao
Tonight the moon is shining and reflecting the emptiness of the old world

(*,**)

สุดทางเดิน ที่ยาวไกล นั้นสิ้นสุดตรงไหน
Soot tahng dern tee gao glai nun sing soot dtrong nai
Where does this long road end up?
ยังจดจำ ทุกถ้อยคำ ที่เธอนั้นเคยบอกไว้ ว่าสักวันจะพบกันใหม่
Yung jot jum took toy kum tee tur nun koy bauk wai wah suk wun ja pob gun mai
I still remember every word that you ever told me, that some day we’d meet again

(**)

บนโลกอันกว้างใหญ่ ฉันเพียง แค่คนที่คิดถึงเธอจน … สุดหัวใจ
Bon lohk un gwahng yai chun piang kae kon tee kit teung tur jon soot hua jai
In this vast world, i’m just a person who misses you with all his heart

   

เนื้อร้อง ทำนอง เรียบเรียง : ทวนทอง นิยมชาติ

   

Wow, I forgot how deep his voice was~ I wasn’t expecting it when I finally got to listen to this song, but I kind of like it~ I like the lyrics, they paint a pretty, emotional picture, but I’ve never been a big fan of music videos that just show random footage of the band, especially random footage of them doing unrelated things.

Title: ขอบคุณคนดี / Kaup Koon Kon Dee (Thank You, Darling)
Artist: Benz Pornchita (เบ็นซ์ พรชิตา)
Album: OST อย่าบังคับข้าให้ใหญ่ / Yah Bungkup Kah Hai Yai
Year: 2004

ก็ไม่รู้ก็ยังไม่เข้าใจ ต้องรออีกนานซักเท่าไร ที่ความฝันจะมีวันเป็นจริงขึ้นมา
Gor mai roo gor yung mai kao jai dtaung roreek nahn sukt ao rai tee kwahm fun ja mee wun bpen jing keun mah
I don’t know, I still don’t understand, how much longer must I wait for my dreams to come true?
โลกใบนี้ไม่เคยเข้าข้างกัน ให้ฉันทำดีซักเท่าไหร่ จะเหนื่อยล้า ก็ไม่เคยมีใครเห็นเลย
Lohk bai nee mai koey kao kahng gun hai chun tum dee suk tao rai ja neuay lah gor mai koey mee krai hen loey
This world is never on my side, however much good I do, I exhaust myself, but there’s never anyone to see

(*) ความหวัง ของฉันเหมือนไฟที่ใกล้ดับ ถอดแล้วทั้งหัวใจ หากว่าเธอไม่เดินเข้ามา
Kwahm wung kaung chun meuan fai tee glai dup taut laeo tung hua jai hahk wah tur mai dern kao mah
My hope was like a fire that’s close to being extinguished, I’d have completely given up if you hadn’t shown up

(**) อยากขอบคุณที่เธอเข้ามาเปลี่ยนแปลงทุกๆอย่าง
Yahk kaup koon tee tur kao mah bplian bplaeng took took yahng
I want to thank you for coming and changing everything
เธอมาเปลี่ยนความอ้างว้างวาดฝันให้ฉันนั้นเดินก้าวไป
Tur mah bplian kwahm ahng wahn waht fun hai chun nun dern gao bpai
You changed the isolation and created dreams for me to follow
หากว่าโลกนี้มองฉันว่ามันเป็นคนไม่เอาไหน
Hahk wah lohk nee maung chun wah mun bpen kon mai ao nai
If this world sees me as someone useless
ก็จะไม่สนใจ ได้เป็นคนดีในสายตาเธอคนเดียวก็พอ
Gor ja mai son jai dai bpen kon dee nai sai dtah tur kon diao gor por
I wouldn’t care, being able to be a good person in your eyes is enough

จากวันนี้จะทำทุกๆอย่าง ตอบแทนที่เธอนั้นไว้ใจ ให้กับฉัน ไม่มีวันจะทิ้งเธอไป
Jahk wun nee ja tum took took yahng dtaup taen tee tur nun wai jai hai gup chun mai mee wun ja ting tur bpai
From now on, I’ll do everything to repay your trust in me, I’ll never abandon you
จะทำฝันของฉันให้เป็นจริง เพื่อหวังให้เธอนั้นภูมิใจ ไม่อายใครที่มีฉันที่ยืนข้างเธอ
Ja tum fun kaung chun hai bpen jing peua wung hai tur nun poom jai mai ai krai tee meechun tee yeun kahng tur
You made my dreams come true, for that I hope you’re proud and not ashamed to have me standing beside you

(*,**,**)