Lyric Translations

Title: ละลาย / Lalai (Melt)
Artist: Num Kala (หนุ่ม)
Album: [Single]
Year: 2017

อยากให้โลกหยุดหมุน อยากให้วันเวลาไม่หมุนไป
Yahk hai lohk yoot moon yahk hai wun welah mai moon bpai
I want the world to stop spinning, I want time to stop turning
จับมือเธอเอาไว้ อยากจะอยู่อย่างนี้ให้นานนาน
Jup meu tur ao wai yahk ja yoo yahng nee hai nahn nahn
Taking your hand, I want to be like this for a long time

ขอบคุณอีกครั้งที่ทำให้เข้าใจ ตั้งแต่วันที่เธอนั้นเดินเข้ามา
Kaup koon eek krung tee tum hai kao jai dtung dtae wun tee tur nun dern kao mah
Thank you again for making me understand since the day you showed up
ทำให้ฉันรู้ว่า โลกใบนี้ช่างสดใสเพียงใด
Tum hai chun roo wah lohk bai nee chahng sot sai piang dai
You made me realize just how bright this world is

(*) ก็แค่เพียงเธอยิ้ม ทำให้ใจหวันไหว
Gor kae piang tur yim tim hai jai wun wai
Just your smile makes my heart tremble
ยิ่งเธอสบสายตากับฉันทีไร ละลายได้ทุกนาที
Ying tur sop sai dtah gup chun tee rai lalai dai took nahtee
The more you look into my eyes, I melt every time
เธอนั้นช่างอ่อนหวาน ฉันไม่เคยได้เจอจากใครเลยซักที
Tur nun chahng aun wahn chun mai koey dai jur jahk krai loey suk tee
You’re so sweet, I’ve never met anyone else like this before
ขอบคุณกับวันดีๆ ที่ฉันนั้นมี..เธอ
Kaup koon gu wun dee dee tee chun nun mee tur
Thank you for the wonderful days that I’ve had you

เธอนั้นช่างอ่อนหวาน เธอคือความสดใสเมื่อยามตื่น
Tur nun chahng aun wahn tur keu kwahm sot sai meua yahm dteun
You’re so sweet, you’re the brightness when I wake up
ในเวลาค่ำคืน แววตาเธอที่มองเหมือนแสงดาว
Nai welah kum keun waew dtah tur tee maung meuan saeng dao
At night, the sparkle in your eyes is like the starlight

ขอบคุณอีกครั้งที่ทำให้เข้าใจ ตั้งแต่วันที่เธอนั้นเดินมาสบตา
Kaup koon eek krung tee tum hai kao jai dtung dtae wun tee tur nun dern mah sop dtah
Thank you again for making me understand since the day you made eye contact with me
และทำให้ฉันรู้ว่า โลกใบนี้ช่างสดใสเพียงใด
Lae tum hai chun roo wah lohk bai nee chahng sot sai piang dai
And for making me realize just how bright this world is

(*,*)

Title: ขอโทษที่เป็นแบบนี้ / Kor Toht Tee Bpen Baep Nee (I’m Sorry For Being Like This)
Artist: The Toys
Album: I Beg Your Pardon
Year: 2016

เป็นแค่คนคนหนึ่ง
Bpen kae kon kon neung
I’m just one person
ที่แสนธรรมดา
Tee saen tummadah
Who’s so average
ไม่เห็นเป็นอย่างใครเขาที่มีทุกอย่างพร้อม
Mai hen bpen yahng krai kao tee mee took yahng praum
I don’t seem like everyone else who has everything

(*) มีไหมดาวสักดวง
Mee mai dao suk duang
Is there a star out there
หากฉันอยากขอพร
Hahk chun yahk kor porn
If I wanted to make a wish?
ช่วยฉันทีเถอะทำให้ฉันได้แสนวิเศษกับเขา
Chuay chun tee tur tum hai chun dai saen wiset gup kao
Help me, make me so special to her

(**) ขอโทษที่ไม่เคยดี
Kor toht tee mai koey dee
I’m sorry I’m never good
ที่ไม่เคยจะทำให้เธอสบาย
Tee mai koey ja tum hai tur sabai
For never making you comfortable
อย่างใครๆที่เขาทำได้
Yahng krai krai tee kao tum dai
Like others can do
ขอโทษที่ไม่พิเศษ
Kor toht tee mai piset
I’m sorry I’m not special
เป็นแค่คนๆเดียวที่ รักเธอ
Bpen kae kon kon diao tee ruk tur
I’m just a single person who loves you
ผิดที่ฉันนั้นดูแลเธอไม่ได้
Pit tee chun nun doo lae tur mai dai
It’s my fault for being unable to take care of you

บางเวลาที่เธอ
Bahng welah tee tur
Sometimes you
ไม่ต้องการจะเจอ
Mai dtaung gahn ja jur
Don’t want to meet
ฉันเข้าใจว่าบางทีฉันก็น่ารำคาญ baby
Chun kao jai wah bahng tee chun gor nah rumkahn baby
I understand that sometimes I’m annoying, baby

( *,** )

Title: ถอย / Toy (Retreat)
Artist: Gliss
Album: [Single]
Year: 2017

ฉันเคยเป็นดั่งคนที่เธอรัก
Chun koey bpen dun kon tee tur ruk
I once was like the person whom you loved
ที่เธอเคยมอบความรัก
Tee tur koey maup kwahm ruk
Whom you once gave our love to
แต่เหมือนหัวใจวันนี้เธอเปลี่ยนไป
Dtae meuan hua jai wun nee tur bplian bpai
But it’s like your heart has changed today
ครั้งหนึ่งฉันเคยคิดว่าฉันมีความหวัง
Krung neung chun koey kit wah chun mee kwahm wung
At one time, I once thought there was hope for me
ที่จริงเป็นแค่ความหลัง
Tee jing bpen kae kwahm lung
In reality, it was just the past
จึงยอมให้เธอเลือกทางที่วาดไว้
Jeung yaum hai tur leuak tahng tee waht wai
So I’m willing to let you choose the path you create

(*) การอยู่คนเดียว ก็รู้ว่ามันต้องเหงา แต่ว่าฉันคงไม่อาจฝืนใจเธอ
Gahn yoo kon diao gor roo wah mun dtaung ngao dtae wah chun kong mai aht feun jai tur
I know that living alone will be lonely, but I can’t force your heart

(**) ฉันเลยถอยไปอยู่ตรงนั้นตรงที่ไม่มีใครให้กอด
Chun loey toy bpai yoo dtrong nun dtrong tee mai mee krai hai gaut
So I’m retreating over there, where I don’t have anyone to hug
เลยถอยไปอยู่ตรงนั้นพบความลำพังเหมือนครั้งก่อน
Loey toy bpai yoo dtrong nun pob kwahm lumpung meuan krung gaun
So I’m retreating over there, facing the solitude like before
เหมือนตอนที่ไม่มีใคร ฉัน ยังทนได้
Meuan dtaun tee mai mee krai chun yung ton dai
Like when I didn’t have anyone else, I can still endure it
ได้เห็นเธออยู่กับเขาแล้วตัวฉันเองก็อุ่นใจ
Dai hen tur yoo gup kao laeo dtua chun eng go roon jai
Seeing you with him, I’m warm inside
รับรู้ข้างในว่าเธอนั้นเดินไปไกลเกินหวนคืนกลับ
Rup roo kahng nai wah tur nun dern bpai glai gern huan keun glup mah
I know inside that you’ve gone too far to turn back now
กลับมามองฉัน ให้เหมือน เหมือนก่อน
Glup mah maung chun hai meuan meuan gun
And look at me like you used to
เหมือนตอนที่สองเราเคยรักกัน
Meuan dtaun tee saung rao koey ruk gun
Like when the two of us once loved each other

เมื่อรักไม่ได้มีแค่เราเท่านั้น
Meua ruk mai dai mee kae rao tao nun
When love doesn’t have only us
เมื่อเธอได้พบใครคนนั้น
Meua tur dai pob krai kon nun
When you met someone else
ต้องมีสักคนที่ต้องจากไป
Dtaung mee suk kon tee dtaung jahk bpai
Someone has to leave
ขอให้มันเป็นตัวฉันเองไม่ใช่เขา
Kor hai mun bpen dtua chun eng mai chai kao
I want that person to be me, not him
ที่ยอมให้รักของเรามันจางหายไป
Tee yaum hai ruk kaung rao mun jahng hai bpai
I’m willing to let our love fade away
ต้องรับมันให้ไหว
Dtaung rup mun hai wai
I must be able to accept it

(*,**)

ฉันคงไม่ฝืนไปกว่านี้
Chun kong mai feun bpai gwah nee
I can’t force you any more than this
เพราะฉันไม่ควรจะยืนอยู่ตรงนี้
Pror chun mai kuan ja yeun yoo dtrong nee
Because I shouldn’t be standing right here
ก็ขอให้เธอได้พบแต่สิ่งดีๆ
Gor kor hai tur dai pob dtae sing dee dee
I hope you only face good things
ความจริงที่มี ในวันนี้ฉันคงต้องรับมันให้ไหว
Kwahm jing tee mee nai wun nee chun kong dtaung rup mun hai wai
It’s the reality today that I must be able to accept

(**)

   

เนื้อร้อง / ธนาวุธ วิบูลกิจ (อ๊อฟ) , สิรภพ คมขำ (นิว)
ทำนอง / ธนาวุธ วิบูลกิจ (อ๊อฟ)
เรียบเรียง / ธนาวุธ วิบูลกิจ (อ๊อฟ)
Producer : ทศวัชร โชติวงศ์
Mix&Mastering : ทศวัชร โชติวงศ์
Executive Producer : ธานี วงศ์นิวัติขจร (ก๊อป โปสการ์ด)

Title: ปล่อยผ่าน / Bploy Pahn (Let it Pass)
Artist: Mahahing (เอ มหาหิงค์)
Album: [Single]
Year: 2017

เส้นทางเธอนั้นต้องเจอกับปัญหา
Sen tahng tur nun dtaung jur gup bpunhah
The path you travel must face problems
เรื่องเลวร้ายเข้ามา ใจมันล้าเหลือเกิน
Reuang leo rai kao mah jai mun lah leua gern
Terrible issues arise, your heart is so exhausted
ยังไม่จบเรื่องนี้ ก็ต้องมาเคลียร์เรื่องนั้น
Yung mai jop reuang nee gor dtaun gmah clear reuang nun
This matter still isn’t finished, but you must clear up that issue
นี่มันอะไรกันทำไมมันช่างวุ่นวาย
Nee mun arai gun tummai mun chahng woon wai
What’s wrong? Why are things so chaotic?
ทั้งเรื่องเรียน เรื่องงาน เรื่องหัวใจ
Tung reuang rian reuang ngahn reuang hua jai
School issues, work issues, personal issues
ไม่มีใครเข้าใจเลยสักคน
Mai mee krai kao jai loey suk kon
No one understands

ต้องตื่นนอนตอนเช้ารีบทำงาน
Dtaung dteun naun dtaun chao reep tum ngahn
I must wake up in the morning and rush to work
ข้าวสักหนึ่งจานก็ยังไม่ได้กิน
Kao suk neung jahn gor yung mai dai gin
I haven’t eat a single thing
และเสียงของผู้คนที่ฉันได้ยิน
Lae siang kaung poo kon tee chun dai yin
And people’s voices that I can hear
ก็มีแต่ติฉินนินทากัน
Gor mee dtae dtee chun nuntah gun
Are only gossiping about me

(*) ก็แค่ปัญหา ที่ผ่านเข้ามา
Gor kae bpunhah tee pahn kao mah
It’s just a problem that has arisen
ใจมันล้าก็แค่เท่านั้น
Jai mun lah gor kae tao nun
My heart is exhausted, that’s all
ฉันยังมีลมหายใจ
Chun yung mee lom hai jai
I’m still breathing
และมีพรุ่งนี้ให้เริ่มต้นใหม่
Lae mee proong nee hai rerm dton mai
And have tomorrow to start over
ชีวิตเธอยังไม่ตาย
Cheewit tur yung mai dtai
You’re still alive
ปล่อยผ่านมันไปเรื่องที่วุ่นวาย
Bploy pahn mun bpai reuang tee woon wai
Let the troublesome matters pass

ชีวิตจะมีพรุ่งนี้ให้เราได้เริ่มต้นใหม่
Cheewit ja mee proong nee hai rao dai rerm dton mai
Life will have tomorrow for us to start over
ความทุกข์ที่มันเข้ามาเดี๋ยวมันก็ผ่านไป
Kwahm took tee mun kao mah diao mun gor pahn bpai
The suffering that has arisen soon will pass
เปิดใจรับมากับทุกปัญหาที่วุ่นวาย
Bpert jai rup mah gup took bpunhah tee woon wai
I’ve opened my heart and accepted every problem that troubles me
แต่ก็ยังไม่พ้น คำคนนินทา
Dtae gor yung mai pon kum kon nintah
But I still can’t escape the gossip

(*)

เธอยังมีลมหายใจ
Tur yung mee lom hai jai
You’re still breathing
และมีพรุ่งนี้ให้เริ่มต้นใหม่
Lae mee proong nee hai rerm dton mai
And you have tomorrow to start over

   

คำร้อง / ทำนอง เอ มหาหิงค์
เรียบเรียง :สุเทพ หะขุนทด
producer : สุเทพ หะขุนทด , วันสว่าง บางโพธิ์

Title: คนโดนเท / Kon Dohn Tay (Someone Who Was Dumped)
Artist: Flame (เฟลม)
Album: [Single]
Year: 2017

(*) คืนนี้ฉันจะปลดจะปล่อยให้ลืมทุกเรื่องที่ผ่าน
Keun nee chun ja bplot ja bploy hai leum took reuang tee pahn
Tonight I’m letting it go and forgetting about all matters of the past
จะขอแค่รักสนุกแต่ไม่ผูกพันธ์
Ja kor kae ruk sanook dtae mai pook pun
I just want a fling, not a relationship
คนโดนเท คนหนึ่งแค่อยากจะลืมเรื่องเธอคนนั้น
Kon dohn tay kon neung kae yahk ja leum reuang tur kon nun
One person who was dumped just wants to forget about you
จะขอแค่เมาแค่มันแค่ออกไป ตื้ด ตื้ด ตื้ด
Ja kor kae mao kae mun kae auk bpai dteut dteut dteut
I just want to get drunk and go out

ก็แค่คนโดนเทเดินเซมาทางนี้ ก็แค่คนโดนดี ก็แค่คนเสียใจ
Gor kae kon dohn tay dern say mah tahng nee gor kae kon dohn dee gor kae kon sia jai
I’m just a person who was dumped staggering this way, I’m just a person who’s facing the music, I’m just a person who’s sad
แค่ถูกเขาทิ้งมาน้ำตาก็แค่ไหล ก็แค่คนที่มันหมดใจ หือ หือ หือ
Kae took kao ting mha num dtah gor kae lai gor kae kon tee mun mot jai heu heu heu
I was just abandoned by her, the tears are just flowing, I’m just a person who has run out of feelings, boo hoo hoo

(*)

(**) ก็แค่อกหักช่างมันตัวกูยังไม่ตาย ก็แค่ถูกคนใจร้ายหลอกฝันก็แค่นั้น
Gor kae auk huk chahng mun dtua goo yung mai dtai gor kae took kon jai rai lauk fun gor kae nun
I’m just heart-broken, screw that, I’m not dead, I was just hurt by someone deceiving me, that’s all
ทักทายความโสดคืนนี้ อยู่เป็นเพื่อนกันสักวัน
Tuk tai kwahm soht keun nee yoo bpen peuan gun suk wun
I’m greeting my single status tonight, we’re going to be friends for a day
หมดแก้วหมดใจดื่มให้ลืมเธอคนนั้น ก็แค่คืนที่ฉันโสด ก็แค่คืนที่ฉันโสด
Mot gaeo mot jai deum hai leum tur kon nun gor kae keun tee chun soht gor kae keun tee chun soht
Bottoms up, I’m out of feelings, drinking to forget you, it’s just a night that I’m single, it’s just a night that I’m single

อย่าไปนั่งจมปรักอยู่กับรักที่ห่วยแตกอย่าไปมัวซึมเศร้าป่ะเดี๋ยวจะโดนไข้แดก
Yah bpai nung jom bpruk yoo gup ruk tee huay dtaek yah bpai mua seum sao bpa diao ja dohn kai daek
Don’t go wallowing in terrible love, don’t go getting engrossed in depression, pretty soon you’ll make yourself sick
พยายามหรือไม่ลงคนที่มันทำเราเจ็บแสบ มันแค่เจ็บแปล๊บแปล๊บประเดี๋ยวก็คงหายดี
Payayahm reu mai long kon te emun tum rao jep saep mun kae jep bplaep bplaep pradiao gor kong hai dee
Have you tried giving up the person who hurt you? It’s just a painful wound, pretty soon it’ll heal up
อย่าไปคิดฟุ้งซ่านให้ทรมานให้ปวดตับ โปรดวางโทรศัพท์แล้วมาขยับให้ผ่อนคลาย
Yah bpai kit foong sahn hai toramahn hai bpuat dtup bproht wahng tohrasup laeo mah kayup hai paun klai
Don’t go getting distracted, causing yourself torture and pain, please put down the phone and loosen up
ก็แค่โดนทิ้งแต่ว่าคุณยังคงหายใจ บอกแฟนเก่าไปกูไม่เสียดาย
Gor kae dohn ting dtae wah koon yung kong hai jai bauk faen gao bpai goo mai sai dai
You were just dumped, but you’re still breathing, tell that ex to go, don’t feel bad

(*,**,**)

ก็แค่คืนที่ฉันโสด ก็แค่คืนที่ฉันโสด ก็แค่คืนที่ฉันโสด
Gor kae keun tee chun soht gor kae keun tee chun soht gor kae ken tee chun soht
It’s just a night that I’m single, it’s just a night that I’m single, it’s just a night that I’m single

   

เนื้อร้อง / ทำนอง เก่ง วง เฟลม
เรียบเรียง : เจน วง เฟลม

Title: โต้รุ่ง / Dtoh Roong (Until Dawn)
Artist: Arm Siriroj (อาร์ม)
Album: โต้รุ่ง / Dtoh Roong (Until Dawn)
Year: 2000

(*) โต้รุ่งกันหน่อย อิ่มอกอิ่มใจ ไม่หลับไม่ยอมนอน
Dtoh roong gun noy im auk im jai mai lup mai yaum naun
Up until dawn, I’m ecstatic, I don’t sleep, I refuse to sleep
เต้นแร้งเต้นกา ถูกอกถูกใจ ที่เธอทิ้งกันไป
Dten raeng dten gah took auk took jai tee tur ting gun bpai
Making the most of a bad situation, I’m content with the fact that you dumped me
เอ๊า โต้รุ่งลืมเธอ อ่ะต่อจากนี้ ไม่มีในหัวใจ
Ao dtoh roong leum tur a dtor jahk nee mai mee nai hua jai
Ah, forgetting you until dawn, from now on I won’t have you in my heart
เช้า ๆ ค่อยนอนอ่ะตื่นขึ้นมาจะได้ลืมเธอ อ้าว ลืมลืม กันไปเลย
Chao chao koy naun a dteun keun mah ja dai leum tur ao leum leum gun bpai loey
When morning comes, I’ll head to bed, and when I wake up, I’ll be able to forget you, ohh, forget all about you

(**) โดนกระทำยำใจ เคยทำเป็นไม่รู้ แต่เป็นไง แล้วเป็นไง
Dohn gratum yum jai koey tum bpen mai roo dtae bpen ngai laeo bpen ngai
I was cast to the side, I used to pretend I didn’t know, but how did things turn out? How did things turn out?
พอทีพอกันที โดนเธอมาเฉดหัว ออกไปเลย ออกไปเลย
Por tee por gun tee dohn tur mah chert hua auk bpai loey auk bpai loey
Enough is enough, you threw me out and said get out of here, get out of here
ไม่รู้ทนเธอ โอ้ยได้ยังไง ตั้งนานสองนานเป็นปี
Mai roo ton tur oy dai yung ngai dtung nahn saung nahn bpen bpee
Gosh, I don’t know how I was able to put up with you for so long, for years
งั้นฉัน OK. ก็เธอก็ OK. แยกกัน 2 ทางลาก่อน
Ngun chun okay gor tur gor okay yaek gun saung tahng lah gaun
Well, I’m okay, and you’re okay, so let’s split up and go our separate ways

(***) ทั้ง ๆ ที่รักเธอมากอย่างนี้ และแล้ววันนี้เราคงแยก ๆกันไป
Tung tung tee ruk tur mahk yahng nee lae laeo wun nee rao kong yaek yaek gun bpai
Even though I love you so much like this, today we must separate
ทั้ง ๆ ที่รู้ เธอหลอกลวงฉัน และฉันก็รู้ทำใจได้ยากจริงๆ
Tung tung tee roo tur lauk luang chun lae chun gor roo tum jai dai yahk jing jing
Even though I know you deceived me, and I know that being able to accept it will be really hard
เสร็จจากงานนี้ คงต้งมีเลี้ยงส่ง
Set jahk ngahn nee kong dtaung mee liang song
It’s finished from here on out, there must be a farewell party

(*,**,***,*)

Title: Night
Artist: River Rhyme ft. Uma
Album: [Single]
Year: 2017

(*) ค่ำคืนยาวนาน
Kum keun yao nahn
The night is endless
ครอบงำหัวใจ
Kraup ngum hua jai
Overpowering my heart
ถ้าหากต้องเดินทางไกล
Tah hahk dtaung dern tahng glai
If I must travel far
จะมีใครไหมที่ไปกับฉัน
Ja mee krai mai tee bpai gup chun
Is there anyone who will go with me?
ในความเป็นจริงคือมันไม่มีเลย
Nai kwahm bpen jing keu mun mai mee loey
In reality, there’s no one
จะนานแค่ไหนก็ยังไม่คุ้นเคย
Ja nahn kae nai gor yung mai koon koey
After all this time, I’m still not used to it
ต่างคนต่างเลือกหนทางที่ต้องเดิน
Dtahng kon dtahng leuak hon tahng tee dtaung dern
Each person chooses the path they will follow
เรื่องของเรานั้นจึงไกลเกิน
Reuang kaung rao nun jeung glai gern
Our matters were too far

มักจะคิดไปไกลจนไม่อาจจะนอนหลับ
Muk ja kit bpai glai jon mai aht ja naun lup
I often think too much until I can’t sleep
และยังคงสัมผัสได้ในวันที่มือฉันโดนปัด
Lae yung kong sumput dai nai wun tee meu chun dohn bput
And I can still feel the day that my hand was pushed away
ภาพในอดีตยังคงตามมาหลอกหลอน
Pahp nai adeet yung kong dtahm mah lauk laun
The images of the past still haunt me
จำได้ทุกสัมผัสไม่ว่าจะกอดหรือกลิ่นหอม
Jum dai took sum put mai wah ja gaut reu glin haum
I remember every touch, whether it be a hug or a kiss
ไม่ใช่ฝันร้ายเพราะว่ามันคือความจริง
Mai chai fun rai pror wah mun keu kwahm jing
It’s not a nightmare because it’s reality
เจ็บกว่าตะโกนคือทำเป็นไม่ได้ยิน
Jep gwah dtagohn keu tum bpen mai dai yin
It hurts until I cry out, but you pretend not to hear it
เธออาจจะชินอยากจะทำได้
Tur aht ja chin yahk ja tum dai
You might be used to it, I want to be able to do it
อย่างเธอพยายามลืม
Yahng tur payayahm leum
Like you, I try to forget
ให้มันชินแต่ก็ยังละเมอ
Hai mun chin dtae gor yung lamur
And get used to it, but I still daydream

บางคนจมปลักเพราะภาพจากอดีต
Bahng kon jom bpluk pror pahp jahk adeet
Some people become stagnant because of images from the past
ย้อนไม่อาจจะลบเลือน
Yaun mai aht ja lop leuan
They come back and don’t fade away
ให้หายได้เหมือนกับสี
Hai hai dai meuan gup see
Disappearing like color
ย้อมในยามราตรี
Yaum nai yahm rahdtree
I give in at night
ฉันยังมีความกังวล
Chun yung mee kwahm gung pon
I still worry
จำเป็นต้องคิดไปไกล
Jum bpen dtaung kit bpai glai
I must think too much
ทั้งที่คิดถึงแค่บางคน
Tung tee kit teung kae bahng kon
Even though I’m only thinking of someone

แต่ทำไมเมื่อก่อนยังรู้สึกว่ากลมเกลียว
Dtae tummai meua gaun yung roo seuk wah glom gliao
But why does the past still feel like the present?
แต่ปัจจุบันทำไมฉันดูเพียงคนเดียว
Dtae bputjoobun tummai chun doo piang kon diao
But presently why can I only see one person
ไม่มีใครสนว่าจะดีจะเลวหรือร้าย
Mai mee krai son wah ja dee ja leo reu rai
No one cares if I’m good or bad or terrible
เที่ยงคืนเพราะนี่เวลาที่ฉันเดียวดาย
Tiang keun pror nee welah tee chun diao dai
It’s midnight, because this is the time that I’m alone

(*)

กลัวความมืดตอนปิดไฟ
Glua kwahm meut dtaun bpit fai
I’m afraid of the darkness when I turn off the light
อยู่ในมุ้งกับภาพเธอ
Yoo nai moong gup pahp tur
Under my mosquito net with your picture
นึกถึงเรื่องที่ผิดไป
Neuk teung reuang tee pit bpai
Thinking of the things I screwed up
เหลือไว้เพียงแค่กลิ่น
Leua wai piang kae glin
All that’s left is your scent
ภาพในจิตใจ
Pahp nai jit jai
And the image in my mind
เราแยกไปคนละทาง
Rao yaek bpai kon la tahng
We split up and went our separate ways
ไม่ทันขอโทษที่ผิดไป
Mai tun kor toht tee pit bpai
I didn’t get a chance to apologize for my mistakes
หลังจากที่เธอเลือกเดินจาก
Lung jahk tee tur leuak dern jahk
After you chose to leave
แค่อยากให้เธอช่วยเห็นใจ
Kae yahk hai tur chuay hen jai
I just want you to have sympathy for me
ฉันยกให้เธอเป็นหนึ่งในล้าน
Chun yok hai tur bpen neung nai lahn
I think you’re one in a million
แปลว่าฉันพร้อมฉันยอมไม่เหลือใคร
Bplae wah chun praum chun yaum mai leua krai
That means I’m ready and willing to not have anyone left
และเวลาฉันสับสน
Lae welah chun sup son
And when I’m feeling mixed up
ต้องหนีปัญหามากมายอีกเท่าไร
Dtaung nee bpunhah mahk mai eek tao rai
How many more problems must I flee from?
ฉันยอมรับฉันอ่อนแอฉันเข้าใจ
Chun yaum rup chun aun ae chun kao jai
I’m willing to accept that I’m weak, I understand

พอแสงหมดยามราตรีมันตัดฉาก
Por saeng mot yahm tahdtree mun dtut chahk
As soon as the light goes out at night, it changes the scene
มาคิดถึงเธอทุกทีที่หลับตา
Mah kit teung tur took tee tee lup dtah
I think of you every time I close my eyes
เตือนตัวเองไว้
Dteuan dtua eng wai
Reminding myself
บอกตัวเองไว้
Bauk dtua eng wai
Telling myself
กลัวเธอไม่ได้กลับมา
Glua tur mai dai glup mah
Afraid you won’t come back
เธอมาแค่ตอนหลับตา
Tur mah kae dtaun lup dtah
You only come when I close my eyes

ไม่นาน ไม่นานก็เช้า พระจันทร์จะลาลับไป
Mai nahn mai nahn gor chao prajun ja lah lup bpai
Soon, soon it will be morning, the moon will say good-bye and set
ยามเมื่อรัตติกาลมันสั่นสะท้านซึมซ่านข้างใน
Yahm meua rutdtigahn mun sun satahn seum sahn kahng nai
When the evening trembles and soaks in inside me
ฉันจำแม้นานผ่านมาเพราะมันยังประทับใจ
Chun jum mae nahn pahn mah pror mun yung bpratup jai
I remember, no matter how long has passed, because it’s still imprinted in me
แม้คืนนี้เธอไม่อยู่และยังไม่รู้ต้องทำยังไง
Mae keun nee tur mai yoo lae yung mai roo dtaung tum yung ngai
Even though you’re not here tonight and I still don’t know what I must do
กอดตัวเองเอาไว้ n crying all night long
Gaut dtua eng ao wai and crying all night long
Hugging myself and crying all night long
ภาพคู่เรานั้นมันยังคงตั้งไว้แต่ก็ต้องทำใจไม่ให้ไม่มอง
Pahp koo rao nun mun yung kong dtung wai dtae gor dtaung tum jai mai hai mai maung
The picture of us together is still set up, but I must accept it and not let myself look at it
เมื่อเราได้จากเธอคงเข้าใจ Why i like ta do tha song 4 life
Meua rao dai jahk tur kong kao jai why I like to do that song for life
When we separated, you understood why I like to do that song for life
เพราะมันคือความทรงจำที่ฉันเก็บไว้จากรักครั้งเราเคยได้ลอง
Pror mun keu kwahm song jum tee chun gep wai jahk ruk krung rao koey dai laung
Because it’s the memory that I keep from the time that we once tried love
ฟูมฟายเธอไม่ได้ยินอยู่ดี มันจวนจะตายแต่ยังไม่ตาย
Foom fai tur mai dia yin yoo dee mun juan ja dtai dtae yung mai dtai
Tearfully, you don’t hear anyway, it’s almost dead but still alive
don,t worry let it be และทุกๆทีที่ฟ้าสลัวฉันกลัวฉันทนฉันกล้ำกลืน
Don’t worry let it be lae took took tee tee fah salua chun glua chun ton chun glum gleun
Don’t worry, let it be, and every time that the sky darkens, I’m scared, I endure it, I tolerate it
เพราะฉันยืนย่ำอยู่ในความโดดเดี่ยวเพียงตัวคนเดียวทุกค่ำคืนยาวนาน
Pror chun yeun yum yoo nai wkahm doht diao piang dtua kon diao took kum keun yao nahn
Because I stand and walk in solitude by myself every long night

(*)

ไม่นานไม่นานก็เช้าพระจันทร์จะลาลับไป
Mai nahn mai nahn gor chao prajun ja lah lup bpai
Soon, soon it will be morning, the moon will say good-bye and set
ไม่นานไม่นานก็เช้า ไม่นานพระจันทร์จะลา
Mai nahn mai nahn gor chao mai nahn prajun ja lah
Soon, soon it’ll be morning, soon the moon will say good-bye

   

Words : BLACKSHEEPRR / JOHNN / UMA
Music : SLOTPHOOM
Arranged : SLOTPHOOM
Mixed / Master : Neeno Chankwang

Title: ผู้หญิง / Poo Ying (Woman)
Artist: Briohny (ไบรโอนี่)
Album: Close-Up
Year: 2001

วาเลนไทน์ที่เคยผ่านมา ก็ไม่รู้ว่าเธอไปไหน
Valentine tee koey pahn mah gor mai roo wah tur bpai nai
On past Valentine’s Days, I don’t know where you went off to
ทิ้งให้ฉันนั้นเป็นดอกไม้แห่งเหี่ยว มองเข็มนาฬิกา
Ting hai chun nun bpen dauk mai haeng hiao maung kem nahligah
Leaving me like withered flowers, watching the hands of the clock
ฉันเองก็แต่งตัวสวยรอเธอทั้งวัน
Chun eng gor dtaeng dtua suay ror tur tung wun
I got all dressed up, waiting for you all day

แฮปปี้เบิร์ดเดย์ที่ผ่านมา เธอก็ติดธุระมีงาน
Happy birthday tee pahn mah tur gor dtit toora mee ngahn
On my past birthdays, you were stuck busy at work
เธอรู้บ้างนะว่าเป็นอย่างนี้มานานแล้วเธอ
Tur roo bahng na wah bpen yahng nee mah nahn laeo tur
Do you know that it’s been like this for a long time?
เธอมาทำให้ตาฉันเบลอ มองไม่เห็นรักแท้ที่เธอมี
Tur mah tum hai dtah chun blur maung mai hen ruk tae tee tur mee
You make my eyes blur, I can’t see the true love that you have

(*) ไม่อยากเป็นอย่างนี้อีกเลย ใจของผู้หญิง
Mai yahk bpen yahng nee eek loey jai kaung poo ying
I don’t want to be like this anymore, the heart of a woman
เมื่อมีให้ใครแล้ว ก็ย่อมต้องการเป็นคนที่สำคัญ
Meua mee hai krai laeo gor yaum dtaung gahn bpen kon tee sumkun
When they give it to someone else, they naturally want to be someone important

(**) ใจเคยมีเธอแล้วมันว่างเปล่า วันวาเลนไทน์ความรักก็ยังเศร้า
Jai koey mee tur laeo mun wahng bplao wun valentine kwahm ruk gor yung sao
My heart once had you, but now it’s empty, on Valentine’s Day, our love is still sad
โอ้เรา เขารักเราไหม
Oh rao kao ruk rao mai
Oh, does he love me?
เอาใจเราที่เหลือนั้นคืนมา เอาใจคืนมาถ้าเขาไม่ต้องการ
Ao jai rao tee leua nun keun mah ao jai keun mah tah kao mai dtaung gahn
I’m taking what’s left of my heart back, I’m taking my heart back if he doesn’t want it
ลาก่อน ก่อนที่เขาจะทิ้งเราไป
Lah gaun gaun tee kao ja ting rao bpai
Good bye, before he abandons me

เพราะผู้หญิงไม่ใช่ดอกไม้ และไม่ใช่เป็นตุ๊กตา
Pror poo ying mai chai dauk mai lae mai chai bpen dtookgadtah
Because women aren’t flowers and aren’t dolls
คิดจะทิ้งไว้ตามข้างทางเปื้อนฝุ่น หัวใจยังมี
Kit ja ting wai dtahm kahng tahng bpeuan foon hau jai yung mee
You’re thinking of throwing me away on the side of the road, covered in dust, but I still have a heart
ไม่ยอมอยู่แต่ในลิ้นชักหัวใจเธอ
Mai yaum yoo dtae nai lin chuk hua jai tur
I refuse to only be kept in the drawer of your heart

(*,**,*,**)

Title: ถ้าคนจะรัก / Tah Kon Ja Ruk (If People Love)
Artist: James Ma (เจมส์ มาร์)
Album: สายธารหัวใจ / Sai Tahn Hua Jai
Year: 2017

อยู่ด้วยกัน ใกล้ยังไง แต่เหมือนเธอไม่มอง ผ่านเลยไป แค่เหมือนของ ที่ไม่สนใจ
Yoo duay gun glai yung ngai dtae meuan tur mai maung pahn loey bpai kae meuan kaung tee mai son jai
However close we are when we’re together, it’s like you don’t look at me, you pass me by, just like something that isn’t important
เมื่อไม่รัก เธอก็ไม่รัก เปลี่ยนแปลงมันไม่ได้ ไม่มีใคร จะไปสั่งใจของเธอ
Meua mai ruk tur gor mai ruk bplian bplaeng mun mai dai mai mee krai ja bpai sung jai kaung tur
When you don’t love me, you don’t love me, it can’t be changed, no one can order your heart

(*) ถ้าคนจะรัก ไม่เห็นจำเป็นจะต้องทำอะไร อย่างไรก็รัก ก็พร้อมให้ไปจนหมดใจที่มี
Tah kon ja ruk mai hen jum bpen ja dtaung tum arai yahng rai gor ruk gor praum hai bpai jon mot jai tee mee
If people love, it doesn’t seem like anything must be done, no matter what, they’ll love, ready to give with all the heart they have
ถ้าคนไม่รัก ไม่ว่าอะไร ทำให้ตายก็ไม่ดี เธอก็ไม่เห็นรักกันสักที ไม่ว่าจะทำยังไง
Tah kon mai ruk mai wah arai tum hai dtai gor mai dee tur gor mai hen ruk gun suk tee mai wah ja tum yung ngai
If someone doesn’t love, no matter what, try as you might, it’s no good, it doesn’t seem like you’ll ever love me, no matter what I do

ที่ทำไป ต่อให้รัก เธอมากสักเท่าไร แต่จะมี ค่าอะไร ถ้าเธอไม่ต้องการ
Tee tum bpai dtor hai ruk tur mahk suk tao rai dtae ja mee kah arai tah tur mai dtaung gahn
What I do, no matter how much I love you, what value does it have if you don’t want it?
เมื่อความรัก ไม่อาจบังคับจิตใจกันและกัน ต่อให้ฉัน จะพยายามยังไง
Meua kwahm ruk mai aht bung kup jit jai gun lae gun dtor hai chun ja payayahm yung ngai
When love can’t force each other’s hearts, no matter how much I try

(*,*)

   

คำร้อง มณฑวรรณ ศรีวิเชียร
ทำนอง เรืองกิจ ยงปิยะกุล
เรียบเรียง จีรศักดิ์ ขวัญหวาน

Title: นี่แหละความรัก / Nee Lae Kwahm Ruk (This is Love)
Artist: Peck Palitchoke (เป๊ก ผลิตโชค)
Album: [Single]
Year: 2017

เหมือนว่าโลกหมุนเร็วทั้งที่ไม่มีอะไรเคลื่อนไหว
Meuan wah lohk moon rew tung tee mai mee arai kleuan wai
It’s like the world is spinning fast, even though nothing’s moving
เหมือนเราได้พูดคุยกันมากมายทั้งที่ไม่มีเสียงใด
Meuan rao dai poot kooey gun mahk mai tung tee mai mee siang dai
It’s like we’ve been speaking together so much, even though we haven’t made a sound
เหมือนไม่ได้ยินอะไรสักอย่างนอกจากเสียงหัวใจ
Meuan mai dai yin arai suk yahng nauk jahk siang hua jai
It’s like I can’t hear a thing except the beating of my heart
เหมือนมีอะไรมากเกินบรรยายแต่ว่าฉันรับรู้ได้
Meuan mee arai mahk gern bunyai dtae wah chun rup roo dai
It’s like there’s something beyond explanation, but I can be aware of it

(*) แม้ความรู้สึกนี้มันหายไปจากช่วงชีวิตที่ผ่าน
Mae kwahm roo seuk nee mun hai bpai jahk chuang cheewit tee pahn
Even though this feeling has disappeared from my life in the past
เป็นความรู้สึกนี้ที่ชัดเจนอีกครั้ง
Bpen kwahm roo seuk nee tee chut jen eek krung
It’s this feeling that’s clear again
เหมือนเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวาน
Meuan perng gert keun meua wahn
It’s like it just happened yesterday

(**) นี่แหละคือความรัก (I know this is love)
Nee lae keu kwahm ruk (I know this is love)
This is love (I know this is love)
คือเสียงที่ดังข้างในหัวใจ (I know this is love)
Keu siang tee dung kahng nai hua jai (I know this is love)
It’s the loud sound inside my heart (I know this is love)
คล้ายคล้ายว่ามีอะไรบางสิ่งที่ทำให้ฉันรู้สึก
Klai klai wah mee arai bahng sing tee tum hai chun roo seuk
It’s like something has made me feel it
เมื่อเธอปรากฏในหัวใจ
Meua tur bprahgot nai hua jai
When you appeared inside my heart
นี่แหละความรัก
Nee lae kwahm ruk
This is love

ฉันไม่รู้จริงจริงว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นเช่นไร
Chun mai roo jing jing wah wun proong nee ja bpen chen rai
I really don’t know how tomorrow will be
ฉันไม่รู้จริงจริงว่าจะต้องเจอเรื่องดีหรือร้าย
Chun mai roo jing jing wah ja dtaung jur reuang dee reu rai
I really don’t know if we must face good things or bad things
รู้แค่ทุกนาทีจากนี้จะไม่เหมือนเดิมต่อไป
Roo kae took nahtee jahk nee ja mai meuan derm dtor bpai
All I know is that every moment from now on won’t be the same anymore
เพราะว่าในตอนนี้มีเธอเท่านั้นในหัวใจ
Pror wah nai dtaun nee mee tur tao nun nai hua jai
Because now I have only you in my heart

(*,**)

มันคงเป็นเสียงของความรักที่เคยหายไป
Mun kong bpen siang kaung kwahm ruk tee koey hai bpai
It’s the voice of love that once disappeared
เธอคงเป็นคำว่ารักที่ใจตามหา
Tur kong bpen kum wah ruk tee jai dtahm hah
You’re the love that my heart has been searching for

(**,**)

I know this is love baby
I know this is love baby

   

คำร้อง อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์
ทำนอง อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์
เรียบเรียง ธนพล มหธร