Lyric Translations

Title: ทนไม่ไหว / Ton Mai Wai (Can’t Take It)
English Title: “ICU”
Artist: Two Pills After Meal
Album: First Kit
Year: 2017

(*) ทำไมต้องคอยเหม่อ
Tummai dtaung koy mur
Why must I keep being distracted?
คอยแต่เพ้อถึงเธอทำไม
Koy dtae pur teung tur tummai
Why must I only fantasize about you?
ก็ยังไม่เข้าใจ เพราะอะไรเป็นเพราะอะไร
Gor yung mai kao jai pror arai bpen pror arai
I still don’t understand why, why
ไม่เอาไม่คิดถึงเธอ
Mai ao mai kit teung tur
I don’t want to miss you
ฉันไม่เอาแล้ว คงต้องพอแล้ว
Chun mai ao laeo kong dtaung por laeo
I don’t want this, enough is enough
หลับตาก็เห็นแค่เธอ
Lup dtah gor hen kae tur
When I close my eyes, I only see you
ทนไม่ไหวแล้ว ฉันยอมให้เธอแล้ว
Ton mai wai laeo chun yaum hai tur laeo
I can’t take it, I give up to you

(**) ขอได้ไหม เพียงสักครั้ง
Kor dai mai piang suk krung
Can I ask just once
ให้เราได้เจอ ฉันและเธอ สักทีได้ไหม
Hai rao dai jur chun lae tur suk tee dai mai
For us to meet? You and I, for once, please?
ทนไม่ไหว ความรู้สึกนี้
Ton mai wai kwahm roo seuk nee
I can’t take these feelings
ช่างทรมานฉันเกินไป อยากเจอเธอแล้ว
Chahng toramahn chun gern bpai yahk jur tur laeo
It’s too much torture, I want to see you

(*,**)

ภาพเธอมันลอยมา
Pahp tur mun loy mah
Your image floats up
เธอก็ลอยมา เธอก็ลอยมา
Tur gor loy mah tur gor loy mah
You float up, you float up
มาอยู่กับฉันอีกแล้ว ทุกที มันทุกที
Mah yoo gup chun eek laeo took tee mun took tee
You come to be with me again, every time, it’s every time
หลับตาลงทันใด
Lup dtah long tun dai
As soon as I close my eyes
หน้าเธอก็ลอยมา เธอก็ลอยมา
Nah tur gor loy mah tur gor loy mah
Your face floats up, you float up
มาอยู่ด้วยกันกับฉัน อยู่ข้างฉัน อยู่ในฝัน
Mah yoo duay gun gup chun yoo kahng chun yoo nai fun
You come to be with me, at my side, in my dreams

ขอได้ไหม
Cor dai mai
Can I ask?
ทนไม่ไหว
Ton mai wai
I can’t take it

(**)

   

เนื้อร้อง : โอม TPAM, แมว The Jukks
ทำนอง : โอม TPAM
เรียบเรียง : พี่รุ่ง, พี่นิ้ม smallroom, Two Pills After Meal
Recording Engineer : เทอดศักดิ์ smallroom
Mixed and Mastered : พี่นิ้ม, พี่รุ่ง smallroom BKK, Thailand

   
A very indie release in both sound and music video presentation haha, but perfect for anyone who likes that indie electropop sound~

Title: ฝากความคิดถึง / Fahk Kwahm Kit Teung (Entrusting My Longing)
Artist: Labanoon
Album: คนตัวดำ / Kon Dtua Dum (Black Person)
Year: 2002

ไม่ได้พบ ได้เจอกัน เป็นเวลาเนิ่นนานนับปี
Mai dai pob dai jur gun bpen welah nern nahn nup bpee
We haven’t met, we haven’t seen each other in years
อยากจะรู้ว่าคนดีเป็นอย่างไร
Yahk ja roo wah kon dee bpen yahng rai
I want to know how my darling is
เมื่อชีวิตที่ฉันเป็นมันยังคงวกวนวุ่นวาย
Meua cheewit tee chunbpen mun yung kong wok won woon wai
When my life is still troublesome and chaotic
เลยไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้เจอ
Loey mai roo wah meua rai ja dai jur
I don’t know when we’ll be able to meet

(*)ความทรงจำดีๆ ยังมีเต็มหัวใจ
Kwahm song jum dee dee yun gmee dtem hua jai
I still have the good memories filling my heart
วันเวลาสวยงาม ยังไม่เคยสูญหาย
Wun welah suay ngahmyung mai koey soon hai
The beautiful times still have never disappeared
คำว่าฉันรักเธอ ยังจำได้ขึ้นใจ
Kum wah chun ruk tur yung jum dai keun jai
I can still remember the words “I love you” in my heart
ไม่ว่านานเท่าไหร่ ก็ยังเป็นอย่างนั้น
Mai wah nahn tao rai gor yung bpen yahng nun
No matter how long it’s been, it’s still like that

(**) อยู่ห่างกันซักเพียงใด ก็ยังคิดถึงเธออยู่ทุกวัน
Yoo hahng gun suk piang dai gor yung kit teung tur yoo took wun
However long we’ve been apart, I still miss you every day
ฝากความคิดถึงไปก่อนแล้วกัน อย่าพึ่งน้อยใจ
Fahk kwahm kit teung bpai gaun laeo gun yah perng noy jai
I entrust my longing to you, don’t get offended
ไกลตา แต่ฉันรู้เธออยู่ใกล้ใจ มีคำว่ารักให้เสมอไป
Glai dtah dtae chun roo tur yoo glai jai mee kum wah ruk hai samur bpai
You’re out of sight, but I know you’re close to my heart, I always have love for you
และอีกไม่นาน คงได้พบ ได้เจอกัน
Lae eek mai nahn kong dai pob dai jur gun
And pretty soon, we’ll be able to meet, be able to see each other
ในชีวิตของคนเราไม่มีใครเลือกได้ทุกอย่าง
Nai cheewit kaungkonr ao mai mee krai leuakd ai took yahng
In our lives, no one is able to choose everything
แต่ละคนก็มีทางที่ต้องไป
Dtae la kon gor mee tahng tee dtaung bpai
But each person has a path they must follow
ไม่ได้พบไม่ได้เจอหวังว่าเธอคงพอเข้าใจ
Mai dai pob mai dai jur wung wah tur kong por kao jai
We can’t meet, can’t see each other, I hope you understand
อยู่ตรงไหนฉันก็ยังคิดถึงเธอ
Yoo dtrong nai chun gor yung kit teung tur
Wherever we are, I still miss you

(*,**)

และอีกไม่นาน คงได้พบ ได้เจอกัน ได้เจอะกัน
Lae eek mai nahn kong dia pob dai jur gun dai jur gun
And pretty soon, we’ll be able to meet, be able to see each other, be able to see each other

Title: อย่าแผ่ว / Yah Paeo (Don’t Be Soft)
Artist: Ying Rhatha (หญิง รฐา – Yaya Ying) ft. DJ Matoom (มะตูม)
Album: [Single]
Year: 2017

ถ้าชอบใจก็ต้องจัด ถ้าคิดรักกันก็ต้องจิก รีบให้ไวเอาใจให้ถึง
Tah chaup jai gor dtaung jut tah kit ruk gun gor dtaung jik reep hai wai ao jai hai teung
If you like me, you’ve gotta make plans, if you’re thinking of loving me, you’ve gotta be persistant, hurry up and take my heart away
ช้าไม่ทันเต็มที่หน่อย อย่าค่อยค่อยทำเร่งนิดนึง รุกนิดนึงเดี๋ยวแพ้คนอื่น
Chah mai tun dtem tee noy yah koy koy tum reng nit neung rook nit neung diao pae kon eun
If you’re slow, you’ll completely miss out, don’t wait around, act a little quicker, attack a little, or pretty soon I’ll fall for someone else

(*) Don’t you dare แรงแค่ไหนโชว์ออกมา
Don’t you dare raeng kae nai show auk mah
Don’t you dare, show how strong you are
คิดว่ามีดีก็ไม่ต้องกลัว
Kit wah mee dee gor mai dtaung glua
If you think you’ve got some good stuff, there’s no need to be scared
งัดมาเลย Size แค่ไหนเอาให้ชัวร์
Ngut mah loey size kae nai ao hai show
Be forceful, show how big your size is
มา เข้ามา มาเลย
Mah kao mah mah loey
Come, come on, c’mon!

(**) อย่าแผ่วนะ อย่าแผ่วนะ
Yah paeo na yah paeo na
Don’t be soft, don’t be soft
รุกให้แรงช่วยเร่งให้เร็ว ไม่ Fail หรอกนะ
Rook hai raeng chuay reng hai rew mai fail ruak na
Attack fiercely, please hurry up, you won’t fail
อย่าแผ่วนะ อย่าแผ่วนะ
Yah paeo na yah paeo na
Don’t be soft, don’t be soft
ช้าไม่ชัวร์และฉันก็ไม่เอา เป็นงานหน่อยนะ
Chah mai sure lae chun gor mai ao bpen ngahn noy na
Being slow is unsure and I don’t want that, that’s how the job works

รู้ว่าเธอก็ต้องเหนื่อย แต่ฮึดนิดนึงอย่าเพิ่งเอื่อย
Roo wah tur gor dtaung neuay dtae heut nit neung yah perng euay
I know that you’ve gotta be tired, but focus a little, don’t go leasurely about it
เร่งเรื่อยเรื่อยก็ฟินก็ถึง
Reng reuay reuay gor fin gor teung
Always rushing is awesome, you’ll reach it
ฉันนะเชียร์เต็มที่เลย ก็รู้ไว้เธอนำที่หนึ่ง
Chun na cheer dtem tee loey gor roo wai tur num tee neung
I’m fully cheering you on, I know you’re in the lead
เหลือนิดนึงช่วยเร่งให้สุด
Leua nit neung chuay reng hai soot
Just a little bit left, please hurry it up

(*,**)

หลบค่ะ ชะนี! เลิกแอ๊บซะที เลิกเป็น Lady ลูกกวาด
Lop ka cha nee lerk aep sa tee lerk bpen lady look gwaht
Get out of here, bitch! Stop acting so ditzy, quit being a candy girl
ชักช้าคนอื่นก็ปาดหน้า ผู้ก็หนี มาค่ะคุณแม่จะสอน แม่มีวิธี
Chuk chah kon eun gor bpaht nah poo gor nee mah ka koon mae ja saun mae mee witee
If you delay, someone else will cut you off, people run away, c’mon, honey, this queen will teach you, I have my ways
หนึ่ง ถ้า He ไม่รุกต้องรู้จักบุกเข้าไปก่อน
Neung tah he mai rook dtaung roo juk book kao bpai gaun
One: If he doesn’t make the first move, you have to know how to do it yourself
สอง อย่าทำตัวwantทำให้ง่ายแต่ยากเข้าไว้
Saung yah tum dtua want tum hai ngai dtae yahk kao wai
Two: Don’t act like you want him, keep it simple but difficult
สาม เค้าพูดไรมาต้องทำหน้าไม่เข้าใจ
Sahm kao poot rai mah dtaung tum nah mai kao jai
Three: Whatever he says, you have to act like you don’t understand
สี่ กลับบ้านไม่ได้ เดินเองไม่ไหว ช่วยหนูที
See glup bahn mai dai dern eng mai wai chuay noo tee
Four, “I can’t go home, I can’t walk by myself, help me!”

Baby if you want it, then show me that you got it
Don’t stop what you started, cause we just want to party

(*,**)

Baby if you want it, then show me that you got it
Don’t stop what you started, cause we just want to party

   

คำร้อง มานพ สุขพาสน์เจริญ/ หญิง รฐา
ทำนอง/เรียบเรียง Kokaholix

   

I feel like I should hate this song, as it has stupid lyrics, isn’t the best style for her voice, and as many decades as she’s been in the entertainment industry, she still can’t dance naturally haha. But I like the energy in this, I keep listening to it. xD And what the heck happened to Matoom? Haha. How come whenever celebs come out, they always have to blow the doors off the closet and be the stereotypical flamboyant, catty, bitchy, wrist-flipping kind of gay?

Title: ทั้งรู้ก็รัก / Tung Roo Gor Ruk (Even Though I Know, I Love You)
Artist: Charas Fuangarom (ชรัส เฟื่องอารมย์)
Album: OST คุณนายสายลับ / Koon Nai Sai Lup
Year: 2016

รู้ รู้ เธอนั้นมีคู่ใจ ไยจึงไม่ลืมเธอ
Roo roo tur nun mee koo jai yai jeung mai leum tur
I know, I know you have a lover, so why can’t I forget you?
เพราะด้วยเหตุใด ใจฉันยังพร่ำเพ้อ
Pror duay het dai jai chun yung prum pur
Why is my heart still fantasizing?
เฝ้า ละเมอ ไม่ลืม แม้วันคืนเดือนผ่าน
Fao lamur mai leum mae wun keund euan pahn
Daydreaming, not forgetting, even though the days, nights, and months pass
ใจฉันยังรำพึงถึงเธอ สิ่งที่เคยสัมผัส
Jai chun yung rumpeung teung tur sing tee koey sumput
My heart is still groaning for you, the thing I once touched
ยังจำ ยึดมั่น ตราตรึง ยังฝังอยู่กลางใจ
Yung jum yeut mun dtrah dtreung yung fung yoo glahng jai
I still remember, it’s stuck, imprinted, still buried in the middle of my heart

รู้ รู้ เธอนั้นมีเจ้าของ มองฉันได้แต่มอง
Roo roo tur nun mee jao kaung maung chun dai dtae maung
I know, I know you’re taken, look, I can only look
ถึงจะอย่างไร มันก็เป็นสุขใจ
Teung ja yahng rai mun gor bpen sook jai
No matter what, it makes me happy
สุข ชั่วคราว ก็ยัง ก็ยังยังดีเสียกว่า
Sook chua krao gor yung gor yung yung dee sia gwah
A temporary happiness is still, is still, still better
ใจฉันต้องมลายเพราะตรม หยุดระทม ขมขื่น
Jai chun dtaung malai pror dtrom yoot ratom kon keun
My heart must be split out of mourning, stop feeling depressed and bitter
เก็บเอาความหวานชื่น จุนเจือ ความรักแก่ดวงใจ
Gep ao kwahm wahn cheun joon jeua kwahm ruk gae duang jai
Keep your happy sweetness, patronizing an old love

รัก นั้นยัง อยู่เต็ม หัวใจ
Ruk nun yung yoo dtem hua jai
That love still fills my heart
ไยนะ ทำไม ถึงคงอยู่
Yai na tummai teung kong yoo
Why? Why is it still there?
จิต ใฝ่ ฝัน ถึงเธอ
Jit fai fun teung tur
My mind still dreams about you
ไม่ลืมเสียที เต็มปรี่ด้วยความรักเธอ
Mai leum sia tee dtembpree duay kwahm ruk tur
I haven’t forgotten, I’m full with your love

(*) รู้ รู้ ใจฉันมันก็รู้ ยังฝืนสู้ความจริง
Roo roo jai chun mun gor roo yung feun soo kwahm jing
I know, I know, my heart knows, but it still resists the truth
แม้จะห้ามใจ ใจฉันทำไม่รู้
Mae ja hahm jai jai chun tum mai roo
Even though I forbid myself, my heart pretends like it doesn’t know
เบื่อ ฝืน ใจ ต้องยอม ให้ใจคิดถึงเธอ
Beua feun jai dtaung yaum hai jai kit teung tur
I’m tired of resisting my heart, I must let it think of you
ตัวฉันต้องยินยอม แพ้พ่าย ปล่อยให้ใจฝันใฝ่
Dtua chun dtaung yin yaum pae pai bploy hai jai fun fai
I must give up and let my heart dream
รักเธอไม่หน่าย เต็มใจ
Ruk tur mai nai dtem jai
I love you without growing bored, it fills my heart
ใจฉันพ่าย ใจเธอ
Jai chun pai jai tur
My heart loses to yours

รู้ รู้ เราต้องห้ามใจ หยุดใจรักเธอ
Roo roo rao dtaung hahm jai yoot jai ruk tur
I know, I know must forbid myself and stop my heart from loving you
สุด เจ็บ ใจ เราต้องแพ้พ่าย ปล่อยใจรักเธอ
Soot jep jai rao dtaung pai pae bploy jai ruk tur
My heart aches so much, I must give up and let my heart love you

(*)

   

คำร้อง : ชรัส เฟื่องอารมย์
ทำนอง : พนเทพ สุวรรณะบุณย์
เรียบเรียง : พนเทพ สุวรรณะบุณย์

Title: ไม่รู้จริงๆ / Mai Roo Jing Jing (I Really Don’t Know)
Artist: Kob Veerasak (กบ วีรศักดิ์)
Album: OST พ่อครัวหัวป่าก์ / Por Krua Hua Bpahk
Year: 2016

ไม่รู้ทำไม เจออะไรข้างในตัวเธอ สบสายตากัน ครั้งแรกที่เจอ ก็ดูเธอจะไม่เหมือนใคร
Mai roo tummai jur arai kahng nai dtua tur sop sai dtah gun krung raek tee jur gor doo tur mai meuan krai
I don’t know why I found something inside you, making eye contact the first time we met, you seemed different than anyone else
ไม่รู้จริงจริง อยากเข้าไปใกล้ชิดทำไม ได้เห็นทุกวัน ฉันฝันไปไกล และฉันกลัวจะคิดไปเอง
Mai roo jing jing yahk kao bpai glai chit tummai dai hen took wun chun fun bpai glai lae chun glua ja kit bpai eng
I really don’t know, why do I want to get close to you? I see you every day, I’m dreaming too far, and I’m afraid I’m thinking one-sidedly

(*) ไม่รู้ว่ามันจะจริงหรือเปล่า จะสุขแค่เพียงชั่วคราว หรือมันจะยืนยาวต่อไป
Mai roo wah mun ja jing reu bplao ja sook kae piang chua krao reu mun ja yeun yao dtor bpai
I don’t know if this is real or not, if it will be temporary happiness or if it will continue lasting a long time
เธอจะมีใจจริงหรือเปล่า จะดีกับฉันหรือเปล่า หรือเธอจะทิ้งไป
Tur ja mee jai jing reu bplao ja dee gup chun reu bplao reu tur ja ting bpai
Will you really have feelings for me? Will you be good to me? Or will you dump me?

เมื่อรู้แค่เพียง แต่ละวันที่มันดีดี ชอบช่วงเวลา ทุกทุกนาที เมื่อมีเธอข้างในหัวใจ
Meua roo kae piang dtae la wun tee mun dee dee chaup chuang welah took took nahtee meua mee tur kahng nai hua jai
When I only know that each day is wonderful, I like the times, every moment, when I have you in my heart
ไม่รู้จริงจริง ว่าพรุ่งนี้ต้องเจออะไร เธอเข้ามาเติม ช่องว่างในใจ หรือแค่หลอกไม่คิดจริงจัง
Mai roo jing jing wah proong nee dtaung jur arai tur kao mah dterm chaung wahng nai jai reu kae lauk mai kit jing jung
I really don’t know what I must face tomorrow, will you come and fill the empty space in my heart, or just deceive me, not feeling anything sincere?

(*,*)

   

คำร้อง ดิลก ดิเรกฤทธิ์
ทำนอง เรืองกิจ ยงปิยะกุล
เรียบเรียง เรืองกิจ ยงปิยะกุล & บุรินทร์ สุภัครพงษ์กุล

Title: เหมือนคนละฟากฟ้า / Meuan Kon La Fahk Fah (Like We’re on Different Sides of the Sky)
Artist: Ton Tanasit (ต้น ธนษิต)
Album: OST เหมือนคนละฟากฟ้า / Meuan Kon La Fahk Fah
Year: 2017

ฉันวันที่อ่อนล้า หมดแล้วจนไม่มีเหลือ อยู่ไปเพื่อใครก็ยังสับสน
Chun wun tee aun lah mot laeo jon mai mee leua yoo bpai peua krai gor yung sup son
When I’m weary and out of everything with nothing left, I’m still confused as to who I’m living for
หวังไว้ตลอดมา วันไหนถ้าต้องเจอฝน ต้องการแค่ใครสักคนเท่านั้น
Wung wai dtalaut mah wun nai tah dtaung jur fon dtaung gahn kae krai suk kon tao nun
I always hoped that if I ever had to face rain, I needed just one person

(*) ใครสักคนได้ไหมที่พร้อมจะตากฝนนั่งข้างข้างกัน ให้ช่วงเวลาที่ยากลำบากพ้นไป
Krai suk kon dai mai tee praum ja dtahk fon nung kahng kahng gun hai chuang welah tee yahk lumbahk pon bpai
Please, someone who is ready to brave the rain, sitting beside me, making the difficult times pass by

(**) อยากกุมมือใคร จะคว้าอะไรไม่มีสักอย่าง อยากมองตาใคร มองหายังไงไม่มีสักคน
Yahk goom meu krai ja kwah arai mai mee suk yahng yahk maung dtah krai maung hah yung ngai mai mee suk kon
I want to hold someone’s hand, but whatever I grasp at, there’s nothing, I want to look into someone’s eyes, but however I look, there’s no one
เนิ่นนานเพียงใด ที่โหยหาใครที่เหมือนไม่มีตัวตน
Nern nahn piang dai tee hoy hah krai tee meuan mai mee dtua dton
How long have I been yearning for someone who seems like they are invisible?
ลึกข้างในหัวใจ หวังให้มีสักคน แม้อยู่ไกลซะจน เหมือนคนละฟากฟ้า
Leuk kahng nai hua jai wung hai mee suk kon mae yoo glai sa jon meuan kon la fahk fah
Deep inside my heart, I hope that there’s someone, even if they’re so far away, it’s like we’re on different sides of the sky

แม้ว่าจะอยู่ไหน ก็พร้อมที่จะไปหา ถ้ารู้ว่ามีสักคนตรงนั้น
Mae wah ja yoo nai gor praum tee ja bpai hah tah roo wah mee suk kon dtrong nun
No matter where you are, I’m ready to go looking for you if I know that there is someone over there

(*,**,**)

   

คำร้อง มณฑวรรณ ศรีวิเชียร
ทำนอง/เรียบเรียง Banana Boat

Title: นับแกะ / Nup Gae (Counting Sheep)
Artist: Kacha Nontanun (คชา นนทนันท์)
Album: [Single]
Year: 2017

คืนนี้ไม่รู้เธออยู่ไหน
Keun nee mai roo tur yoo nai
I don’t know where you are tonight
ในคืนรักที่เรากลายเป็นคนไม่รักกัน
Nai keun ruk tee rao glai bpen kon mai ruk gun
On the night of love that we became people who aren’t in love
ห่มผ้าเท่าไหร่ก็ยังหนาว
Hom pah tao rai gor yung nao
However much I bundle up in a blanket, it’s still cold
ในห้องนอนของเรา ที่วันนี้มันว่างเปล่า
Nai haung naun kaung rao tee wun nee mun wahng bplao
In our bedroom that is empty today

(*) อยากร้องไห้ จนหลับไป
Yahk raung hai jon lup bpai
I want to cry myself to sleep
แต่ว่าเสียน้ำตาเท่าไหร่ ก็ไม่ช่วยให้ฉันอ่อนล้า
Dtae wah sia num dtah tao rai gor mai chuay hai chun aun lah
But no matter how many tears I lose, it doesn’t help me grow weary
อยากผ่านค่ำคืนนี้ ต้องใช้วิธีใด
Yahk pahn kum keun nee dtaung chai witee dai
I want to get through this night, what method must I use?

(**) นับแกะตัวที่ร้อย ฉันทำได้แค่เพียงลืมตา
Nup gae dtua tee roy chun tum dai kae piang leum dtah
I’ve counted a hundred sheep, all I can do is open my eyes
นับแกะตัวที่พัน ก็ยังคิดถึงคนที่บอกลา
Nup gae dtua tee pun gor yung kit teung kon tee bauk lah
Counting one thousand sheep, I’m still thinking of the person who said good-bye
ลืมเธอมันไม่ง่าย
Leum tur mun mai ngai
Forgetting you isn’t simple
เลยหลับไม่ค่อยได้ ดึกแล้วต้องทำยังไง
Loey lup mai koy dai deuk laeo dtaung tum yung ngai
So I can’t really sleep, it’s already late, what should I do?
นับแกะตัวที่แสน ยังทรมานเพราะว่ารักเธอ
Nup gae dtua tee saen yung toramahn pror wah ruk tur
Counting a hundred thousand sheep, I’m still tortured because I love you
แค่หลับตาก็เผลอ คิดเรื่องดีดีที่ไม่มีแล้ว
Kae lup dtah gor plur kit reuang dee dee tee mai mee laeo
Just closing my eyes, I carelessly think about the good times that we won’t have anymore
เธอนอนได้รึเปล่า
Tur naun dai reu bplao
Can you sleep?
นับแกะอยู่รึเปล่า หรือลืมฉันได้แล้วคนดี
Nup gae yoo reu bplao reu leum chun dai laeo kon dee
Are you counting sheep? Or have you been able to forget me already, darling?

เกือบเช้าฉันยังอยู่ตรงนี้
Geuap chao chun yung yoo dtrong nee
It’s nearly morning and I’m still here
เปิดดูรูปของเรา ที่เคยไปเที่ยวกัน
Bpert doo roop kaung rao tee koey bpai tiao gun
I open up and look at our picture from when we once went out together
ข้อความที่เธอส่งให้ฉัน
Kor kwahm tee tur song hai chun
The messages that you sent to me
ที่บอกว่าฝันดี แต่วันนี้มันว่างเปล่า
Tee bauk wah fun dee dtae wun nee mun wahng bplao
Wishing me sweet dreams, but today, it’s empty

(*,**)

นับแกะจนฟ้าสว่างแล้ว
Nup gae jon fah sawahng laeo
Counting sheep until the sky brightens
นับแกะเท่าไหร่ก็ยังเหงาขึ้นทุกที
Nup gae tao rai gor yung ngao keun took tee
However many sheep I count, I’m still lonelier all the time

(**)

เธอนอนได้รึเปล่า
Tur naun dai reu bplao
Can you sleep?
นับแกะอยู่รึเปล่า หรือลืมฉันได้แล้วคนดี
Nup gae yoo reu bplao reu leum chun dai laeo kon dee
Are you counting sheep? Or have you been able to forget me already, darling?

   

Lyric & Composed by ว่านไฉ และ คชา นนทนันท์
Arranged & Produced by ว่านไฉ

   
Kacha continues to impress me lately. I never cared much for him before, as his voice is nothing that sticks out, but lately his singles have been having such cute, unique lyrics, he’s growing on me. I like the way this one describes loneliness and missing someone through the ineffectiveness of counting sheep to fall asleep. The effects in the music video make it look like something from the early 2000s haha, I almost thought this was an older song before I checked the date, but it has a certain charm to it.

Title: คือความรัก / Keu Kwahm Ruk (This Is Love)
Artist: Sukrita Klaywichien
Album: OST 1448 รักเราของใคร (Love Amoung Us)
Year: 2014

รักนั้นเป็นจิต คิดและสร้างสรรค์
Ruk nun bpen jit kit lae sahng sun
Love is the mind, thinking and creating
เมื่อความรักผลิบาน ใครก็ไม่อาจบดบัง
Meua kwahm ruk plibahn krai gor mai aht bot bung
When love blossoms, no one can hide it

มองเหม่อลอยจุดหมาย ตามสายลมความสุขของหัวใจ
Maung mur loy joot mai dtahm sai lom kwahm sook kaung hua jai
Staring absently at my goal, following the winds of happiness of my heart
ที่เหมือนว่างเปล่าจุดหมาย บางครั้ง เบาหัวใจ
Tee meuan wahng bplao joot mai bahng krung bao hua jai
It seemed an empty goal, sometimes, slowing the heart

และทุกที่ ที่ผ่านไป ได้พบเห็นปลายทางของใครๆ
Lae took tee tee pahn bpai dai pob hen bplai tahng kaung krai krai
And every moment that passes by, we can see everyone’s destinations
แตกต่าง แต่ไม่หลงทาง ใฝ่ฝันไป เคียงข้างกัน
Dtaek dtahng dtae mai long tahng fai fun bpai kiang kahng gun
They’re all different, but not lost, dreaming beside each other

(*) เป็นตัวเองความสุขอยู่ที่ใจ ฟ้าก็ยิ้มไม่ซุกไม่ซ่อน ความสดใส
Bpen dtua eng kwahm sook yoo tee jai fah gor yim mai sook mai saun kwahm sot sai
It’s ourselves, happiness is in the heart, heaven smiles, it can’t hide the brightness
รักก็ยิ้ม เราก็ยิ้ม
Ruk gor yim rao gor yim
Love smiles, we smile

(**) เป็นดอกไม้เบิกบานให้ตัวเอง และเชื่อมั่น ในความสุข
Bpen dauk mai berk bahn hai dtua eng lae cheua mun nai kwahm sook
It’s a cheerful flower given to ourselves, and be confident in the happiness
ให้จุดหมาย ตัวไปถึง ทุกวัน ถึงที่ใจ
Hai joot mai dtua bpai teung took wun teung tee jai
Let your body reach your goal, every day, all the way to your heart
มีความฝันอยู่บนความจริง มีรักบนความเข้าใจ
Mee kwahm fun yoo bon kwahm jing mee ruk bon kwahm kao jai
There’s dreams over reality, there’s love over understanding
ส่งดอกไม้ แทนรักนี้ ให้เธอตลอดไป
Song dauk mai taen ruk nee hai tur dtalaut bpai
Sending flowers to represent this love to you forever

(*,**)

รักนั้นเป็นจิต คิดและสร้างสรรค์
Ruk nun bpen jit kit lae sahng sun
Love is the mind, thinking and creating
เมื่อความรักผลิบาน ใครก็ไม่อาจบดบัง
Meua kwahm ruk plibahn krai gor mai aht bot bung
When love blossoms, no one can hide it

   

Lyric by Arunsak ONGLA-OR and Jarachya Boonying
Melody By Saravut Saengbut
Arranged by Saravut Saengbut and Growing Pain

Title: ได้เวลา / Dai Welah (It’s Time)
Artist: Slot Machine
Album: Spin the World (Thailand edition)
Year: 2017

Hey now ได้เวลา ลุกขึ้นลืมตาตื่น พวกเราอย่าเฉยเมย
Hey now dai welah look ekun leum dtah dteun puak rao yah choey moey
Hey now, it’s time, stand up, open your eyes, wake up, don’t be indifferent
Hey now เปิดดังดัง ยั้งไว้ทำไมอยู่ ตะโกนไปพร้อมกัน
Hey now bpert dung dung yung wai tummai yoo dtagohn bpai praum gun
Hey now, turn it up loud, why are you holding back? Shout out together

ร้อนไปมันแตก ร้าวไปมันหัก
Raun bpai mun dtaek rao bpai mun huk
It’s too hot, it’s splitting, cracking, it’s breaking
พักมันลงหน่อยดีไหม
Puk mun long noy dee mai
Wouldn’t it be better to take a rest?
รักหรือจะเกลียด ทิ้งมันไปก่อน
Ruk reu ja gliet ting mun bpai gaun
Love or hate, throw it away
เราพร้อมกันเดินต่อไป
Rao praum gun dern dtor bpai
We’re moving on together

And We Go lalalalalalalala

คิดไปก็เหนื่อย ค้นไปก็หนัก
Kit bpai gor neuay kon bpai gor nuk
Thinking about it is tiring, searching is stressful
พักมันลงหน่อยดีไหม
Puk mun long noy dee mai
Wouldn’t it be better to take a rest?
รักหรือจะเกลียด ทิ้งมันไปก่อน
Ruk reu ja gliet ting mun bpai gaun
Love or hate, throw it away
เราร้องมันมาจากใจ
Rao raung mun mah jahk jai
We’re singing from the heart

And We Go lalalalalalalala

   

Music: Steve Lillywhite, Slot Machine
Lyrics: Po Posayanukul

   
Short and simple, not so impressive lyrics, but I like the sound of it~ This is one of the few times where I must say I think the English version, “And We Go,” is better, though.

Title: คือคําว่ารักเธอ / Keu Kum Wah Ruk Tur (It’s the Words “I Love You”)
Artist: Jack Sukkarom (แจ๊ค สุขารมณ์)
Album: X-Track 8
Year: 2003

(*) ฉันแค่เพียงอยากจะอยู่ใกล้ๆ เธอ
Chun kae piang yahk ja yoo glai glai tur
I just want to be near you
เพราะไม่เคยจะสุขใจเหมือนอย่างนี้
Pror mai koey ja sook jai meuan yahng nee
Because I’ve never been this happy
แม้ฉันอาจจะดูไม่เหมือนใคร
Mae chun aht ja doo mai meuan krai
Even though I might not seem like anyone else
แต่ฉันก็รู้ใจที่ฉันมี (ต่อเธอ)
Dtae chungor roo jai tee chun mee (dtor tur)
But I know the feelings that I have (towards you)

แม้โลกกว้างใหญ่ ผู้คนตั้งมากมาย เรายังได้มาพบ
Mae lohk gwahng yai poo kon dtung mahk mai rao yung dai mah pob
Even though the world is vast and there are so many people, we still met
จากเคยเหินห่าง สองคนที่คิดต่าง เรายังได้เรียนรู้
Jahk koey hern hahng saung kon tee kit dtahng rao yung dai rian roo
From once being distant, the two of us who thought we were different were still able to learn

(*)

(**) อยากบอกกับเธอคำนั้น เพราะคงไม่มีคำไหน
Yahk bauk gup tur kum nun pror kong mai mee kum nai
I want to tell you those words, because there’s no other words
ที่มีความยิ่งใหญ่ และเหนือคำพูดใดใด ที่ฉันมี
Tee mee kwahm ying yai lae neua kum poot dai dai tee chun mee
That have more importance, and they’re greater than any other words that I have
คำที่เก็บไว้ให้เธอ และฉันมั่นใจในคำๆนี้ คือคำว่ารัก
Kum tee gep wai hai tur lae chun mun jai nai kum um nee keu kum wah ruk
The words that I keep for you, and I’m certain in these words; it’s the words “I love you”

โปรดฟังฉันหน่อย มองตาของฉันหน่อย แล้วเธอก็จะรู้
Bproht fung chun noy maung dtah kaung chun noy laeo tur gor ja roo
Please listen to me, look in my eyes and you’ll know
เก็บไปคิดหน่อย ถามใจเธอสักหน่อย ว่าเธอรังเกียจไหม
Gep bpai kit noy tahm jai tur suk noy wah tur rung giat mai
Keep thinking about it, ask your heart if you’re annoyed

(*,**)

อยากบอกกับเธอคำนั้น เพราะคงไม่มีคำไหน
Yahk bauk gup tur kum nun pror kong mai mee kum nai
I want to tell you those words, because there’s no other words
ที่มีความยิ่งใหญ่ และเหนือคำพูดใดใด ที่ฉันมี
Tee mee kwahm ying yai lae neua kum poot dai dai tee chun mee
That have more importance, and they’re greater than any other words that I have
เก็บเอาไว้ให้เธอ และฉันมั่นใจในคำๆนี้
Gep ao wai hai tur lae chun mun jai nai kum kum nee
I’ve kept them for you, and I’m certain in these words
ฉันรักเธอ คือคำว่ารักเธอ คือคำว่ารักเธอ
Chun ruk tur keu kum wahr uk tur keu kum wah ruk tur
I love you, it’s the words “I love you,” it’s the words “I love you”
คือคำว่ารักเธอ คือคำว่ารักเธอ
Keu kum wah ruk tur keu kum wah ruk tur
It’s the words “I love you,” it’s the words “I love you”

   

คำร้อง กฤตย์/จิตรกร/สุภาวรรณ พวงงาม
ทำนอง/เรียบเรียง กฤตย์ & จิตรกร