Lyric Translations

Title: ไม่มีใครดีกว่าเธอ / Mai Mee Krai Dee Gwah Tur (No One is Better Than You)
Artist: Phatchaya Phiansamoe (พัชญา เพียรเสมอ)
Album: OST รักสลับหน้า / Ruk Salup Nah
Year: 2016

สิ่งที่ตามองเห็นว่าดูดีแค่ไหน
Sing tee dtah maung hen wah doo dee kae nai
The things your eyes see as being good
อาจไม่ดีแบบที่มองเห็นมา
Aht mai dee baep tee maung hen mah
Might not be as good as they seem
สิ่งที่ตามองเห็นว่าดูธรรมดา
Sing tee dtah maung hen wah doo tummadah
The things your eyes see as being normal
อาจมีค่าแค่มองดูหัวใจ
Aht mee kah kae maung doo hua jai
Might have a value only visible to the heart

(*) อย่างกับเธอคนนี้ อยู่กับฉันตรงนี้
Yahng gup tur kon nee yoo gup chun dtrongnee
Like you with me right here
เลิศเลอเกินคำอธิบาย
Lurt lur gern kum attibai
It’s more wonderful than I can explain
หากบอกเธอว่ารักเธอจะรักบ้างไหม
Hahk bauk tur wah ruk tur ja ruk bahng mai
If I told you I loved you, would you love me back?
อย่าแปลกใจเลยถ้าฉัน
Yah bplaek jai loey tah chun
Don’t be surprised if I

(**) รักเธอด้วยหัวใจ รักเธอที่เธอดี
Ruk tur duay hua jai ruk tur tee tur dee
Love you with my heart, love you for being wonderful
เมื่อฉันมองเห็นตัวจริงที่มีอยู่ข้างใน เธอสวยงาม
Meua chun maung hen dtua jing tee mee yoo kahng nai tur suay ngahm
When I saw the real you inside, you were beautiful
รักเธอเพราะเป็นเธอ ไม่ว่าใครมองเธอยังไงก็ตาม
Ruk tur pror bpen tur mai wah krai maung tur yung ngai gor dtahm
I love you because you’re you, no matter how anyone else sees you, it’s fine
แต่สำหรับฉัน ไม่มีใครดีกว่าเธอ
Dtae sumrup chun mai mee krai dee gwah tur
But as for me, no one is better than you

(*,**)

บอกเลยวันนี้ ไม่มีใครดีกว่าเธอ
Bauk loey wun nee mai mee krai dee gwah tur
I’m telling you today that no one is better than you

   

คำร้อง/ทำนอง : สุรพันธ์ ชาญวิชณานันต์
เรียบเรียง : อธิษฐาน

Title: ฝืนตัวเองไม่เป็น / Feun Dtua Eng Mai Bpen (I Don’t Know How to Resist Myself)
Artist: Non Thanon (นนท์ ธนนท์)
Album: [Single]
Year: 2017

ขอให้เธอรับฟังได้ไหม
Kor hai tur rup fung dai mai
Please listen to me
หากปล่อยทิ้งไว้นานไป
Hahk bploy ting wai nahn bpai
If you leave me for too long
มันก็ไม่ดีกว่านี้
Mun gor mai dee gwah nee
It’ll get worse

เธออย่าห้ามฉันเลยได้ไหม
Tur yah hahm chun loey dai mai
Please don’t forbid me
ปล่อยให้ฉันนั้นเป็นไป
Bploy hai chun nun bpen bpai
Let me be
หยุดรักเธอไม่ได้แล้ว
Yoot ruk tur mai dai laeo
I can’t stop loving you

(*) เข้าใจทุกอย่างที่เธอบอกนะ
Kao jai took yahng tee tur bauk na
I understand everything you’re telling me
เข้าใจทุกสิ่งที่เธอกำลังจะอธิบาย
Kao jai took sing tee tur gumlung ja attibai
I understand everything you’re explaining to me
เข้าใจเสมอ
Kao jai samur
I always understand

(**) แต่จะให้ฉันให้ฉันทำอย่างไร
Dtae ja hai chun hai chun tum yahng rai
But what do you want me to do?
ฉันรักเธอแล้วทั้งใจ
Chun ruk tur laeo tung jai
I already love you with all of my heart
จะไม่ให้รักไม่ให้รักได้อย่างไร
Ja mai hai ruk mai hai ruk dai yahng rai
How can you not let me love you?
ฉันฝืนตัวเองไม่เป็น
Chun feun dtua eng mai bpen
I don’t know how to resist myself

(***) ไม่ได้อยากจะกวนใจ
Mai dai yahk ja guan jai
I don’t want to bother you
อยากถามเธอสักคำหน่อย
Yahk tahm tur suk kum noy
I want to ask you one thing
หากว่าเธอรักใครสักคน
Hahk wah tur ruk krai suk kon
If you loved someone
เธอฝืนใจได้หรือเปล่า
Tur feun jai dai reu bplao
Could you resist your heart?

ฉันไม่อยากซ่อนใจอีกแล้ว
Chun mai yahk saun jai eek laeo
I don’t want to hide my feelings anymore
เจ็บยังไงก็ต้องเสี่ยง
Jep yung ngai gor dtaung siang
However much it will hurt, I must take the risk
ดีกว่าทนเก็บเอาไว้
Dee gwah ton gep ao wai
It’s better than trying to keep it in

(*,**,***)

ฉันรู้ฉันเป็นแค่คนไกล
Chun roo chun bepn kae kon glai
I know I’m just a distant person
ไม่ใกล้ใจเธอเลย
Mai glai jai tur loey
I’m not close to your heart
ฉันรู้ตัวดีถึงฉันบอกรัก
Chun roo dtua dee teung chun bauk ruk
I know full well that even though I tell you I love you
เธอก็อาจเมินเฉย
Tur gor aht mern choey
You might ignore me

บอกเธอว่ารักก็ต้องเจ็บ
Bauk tur wah ruk gor dtaung jep
Telling you that I love you will hurt
เก็บไว้ยังไงก็ยิ่งเจ็บ
Gep wai yung ngai gor ying jep
However I keep it in, it hurts more
มองแล้วไม่เห็นจะมีทางไหน
Maung laeo mai hen ja mee tahng nai
I’ve looked and there doesn’t seem to be any other way

(**,***,***)

(****) เธอจะรักไม่รักมันก็ไม่รู้
Tur ja ruk mai ruk mun gor mai roo
I don’t know if you’ll love me or not
จะเก็บไว้ในใจมันก็ไม่อยู่
Ja gep wai nai jai mun gor mai yoo
I don’t know how to keep it in my heart
อย่างเดียวที่รู้คือทนต่อไปไม่ไหว
Yahng diao tee roo keu ton dtor bpai mai wai
The only thing I know is that I can’t take it anymore
เธอจะรักไม่รักมันก็ไม่รู้
Tur ja ruk mai ruk mun gor mai roo
I don’t know if you’ll love me or not
จะเก็บไว้ในใจมันก็ไม่อยู่
Ja gep wai nai jai mun gor mai yoo
I don’t know how to keep it in my heart
ก็เลยต้องถามเธอดูให้รู้ใจ
Gor loey dtaung tahm tur doo hai roo jai
So I must ask you to get to know my heart

(****)

   

เนื้อร้อง : Mac ศรัณย์
ทำนอง : Mac ศรัณย์
เรียบเรียง : Mac ศรัณย์

Title: ยังรักกันอยู่ไหม / Yung Ruk Gun Yoo Mai (Do You Still Love Me?)
Artist: Gluay Stamp (กล้วย แสตมป์)
Album: หักเขี้ยวเสือด้วยมือเปล่า / Huk Kiao Seuay Duay Meu Bplao
Year: 2007

ยังรักฉันอยู่ไหม ฉันเองไม่แน่ใจ
Yung ruk chun yoo mai chun eng mai nae jai
Do you still love me? I’m not sure
บอกรักฉันได้ไหม อยากจะฟังจากปากเธอ
Bauk ruk chun dai mai yahk ja fung jahk bpahk tur
Please tell me you love me, I want to hear it from your lips

เขาโทรมาทุกวัน รู้ไหมฉันรำคาญ
Kao toh mah took wun roo mai chun rumkahn
He calls every day, do you know that it annoys me?
พูดสายกันนานๆ เหมือนมีใจให้เขา
Poot sai gun nahn nahn meuan mee jai hai kao
You talk on the phone with him for a long time, it’s like you have feelings for him
ขอถามเธอสักคำเถอะวันนี้
Kor tahm tur suk kum tur wun nee
I want to ask you one thing today;
เรื่องความรักระหว่างเรา กับเขาเอายังไง
Reuang kwahm ruk rawahng rao gup kao ao yung ngai
About the love between us, how does he fit in?

(*) หยุดพูดไปได้ไหม ไม่มีใจให้คนอื่น
Yoot poot bpai dai mai mai mee jai hai kon eun
Please stop talking to him, don’t have feelings for anyone else
โทรหากันทั้งคืน ไม่ให้คิดได้อย่างไร
Toh hah gun tung keun mai hai kit dai yahng rai
You call him all night, how could you not expect me to think anything?
ขอถามเธอสักคำเถอะวันนี้ เธอยังรักฉันอยู่ไหม
Kor tahm tur suk kum tur wun nee tur yung ruk chun yoo mai
I want to ask you one thing today; do you still love me?
อยากฟังคำจริงใจ จากปากเธอ
Yahk fung kum jing jai jahk bpahk tur
I want to hear the truth from your lips

(**) ยังรักฉันอยู่ไหม ฉันเองไม่แน่ใจ
Yung ruk chun yoo mai chun eng mai nae jai
Do you still love me? I’m not sure
บอกรักฉันได้ไหม อยากจะฟังจากปากเธอ
Bauk ruk chun dai mai yahk ja fung jahk bpahk tur
Please tell me you love me, I want to hear it from your lips
หมอนั่นจะได้รู้สักที ให้หยุดฝัน หยุดพร่ำเพ้อ
Mor nun ja dai roo suk tee hai yoot fun yoot prum pur
Let that guy finally know, so he can stop dreaming and stop fantasizing
ให้มันรู้ว่าเธอมีแฟนแล้ว
Hai mun roo wah tur mee faen laeo
Let him know that you already have a boyfriend

(*,**,**)

ให้มันรู้ว่าเธอเป็นแฟนฉัน
Hai mun roo wah tur bpen faen chun
Let him know that you’re my girlfriend

Title: มาม้าบอก / Mama Bauk (Mama Told Me)
Artist: Ammy the Bottom Blues ft. Jeena D., Emma, and Pam MBO
Album: [Single]
Year: 2017

เพียงแรกพบ เพียงสบตา คุณยิ้่มมา ใจผมสั่น
Piang raek pob piang sop dtah koon yim mah jai pom sun
At first sight, just making eye contact, you smiled at me, my heart pounded
ดั่งโลกนี้ ได้หยุดหมุน เหลือเพียงคุณ
Dung lohk nee dai yoot moon leua piang koon
It was like the world stopped turning, all that was left was you
กับแสงดาวที่พร่างพราว
Gup saeng dao tee prahng prao
And the twinkling stars

เปรียบเธอนั้น เป็นดั่งความฝัน ได้พบกัน ฉันช่างโชคดี
Bpriap tur nun bpen dung kwahm fun dai pob gun chun chahng chohk dee
You’re like a dream, I’m so lucky to have met you
อยากวอนขอ คุณอย่าเมินเฉย เพราะผมเชยเลยนะคุณ
Yahk waun kor koon yah mern choey pror pom choey loey na koon
I want to beg you not to ignore me because I’m old-fashioned

(*) ผมเป็นคนดีรับรองปลอดภัย
Pom bpen kon dee rup raung bplaut pai
I’m a good guy, I guarantee your safety
เห็นยืนคนเดียว เลยอยากมาทักทาย
Hen yeun kon diao loey yahk mah tuk tai
I saw you standing alone, so I wanted to come say hi

(**) แต่มาม้าบอก ไม่ให้ฉันเล่นกับเธอ ไม่ให้ฉันเล่นกับเธอ
Dtae mah mah bauk mai hai chun len gup tur mai hai chun leng gup tur
But Mama told me not to play with you, not to play with you
มาม้าบอกไม่ให้ฉันคุยกับเธอ ไม่ให้ฉันคุยกับเธอ
Mah mah bauk mai hai chun kooey gup tur mai hai chun kooey gup tur
Mama told me not to talk to you, not to talk to you
อย่าหลงกลชายกับร้อยคำลวง
Yah long gon chai gup roy kum luang
Don’t be taken in by a man with hundreds of deceiving words
หากหลวมตัวไปคงต้องช้ำเต็มทรวง ช้ำเต็มทรวง
Hahk luam dtua bpai kong dtaung chum dtem suang chum dtem suang
If you get involved, your heart will get broken, your heart will get broken

(***) แค่มาม้าบอก ไม่เห็นต้องเชื่อหรอก ไม่เห็นต้องเชื่อหรอก
Kae mah mah bauk mai hen dtaung cheua rauk mai hen dtaung cheua rauk
Your mama just told you that, I don’t see why you have to believe her, I don’t see why you have to believe her
แค่มาม้าบอก ไม่เห็นต้องเชื่อเลย ไม่เห็นต้องเชื่อเลย
Kae mah mah bauk mai hen dtaung cheua loey mai hen dtaung cheua loey
Your mama just told you that, you don’t have to believe her, you don’t have to believe her

(****) ถึงเวลาเธอต้องโตเป็นสาว
Teung welah tur dtaung dtoh bpen sao
It’s time for you to be a big girl
จะเหงาเดียวดายไปทำไมคนสวย
Ja ngao diao dai bpai tummai kon suay
Why be lonely and alone, baby?
มาให้ผมช่วยดีกว่า
Mah hai pom chuay dee gwah
It would be better if you came and let me helped you

เปรียบเธอนั้นเป็นดั่งดอกไม้ที่สวยงามจนผมอาย
Bpriap tur nun bpen dung dauk mai tee suay ngahm jon pom ai
You’re like a flower that’s so beautiful, I’m shy
ส่วนตัวผมเป็นเพียงก้อนหิน อยู่กับผืนดินเหมาะกับผืนทราย
Suan dtua pom bpen piang gaun hin yoo gup peun din mor gup peun sai
As for me, I’m just a rock, living on the ground, suitable for the sand

(*,**,***,****)

   

เนื้อร้อง ลัลลาเบล (Lullabelle)
ทำนอง ลัลลาเบล (Lullabelle)
เรียบเรียง เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
โปรดิวเซอร์ กันต์ รุจิณรงค์,บริพัตร หวานคำเพราะ

   
I’m glad Ammy is continuing on in the Bottom Blues’ signature classic rock style even though he’s solo now. I love the flirtatious banter of these lyrics, and the song is quite catchy as well~

Title: หรือแค่ขำๆ / Reu Kae Kum Kum (Or Just Fooling Around?)
Artist: Peck Palitchoke (เป๊ก ผลิตโชค)
Album: One
Year: 2006

เอามือข้างหนึ่งจับมือฉันดูสิ ระหว่างที่พูดกัน
Ao meu kahng neung jup meu chun doo si rawahng tee poot gun
Take your hand, hold mine, and see, while we’re talking
เป็นมือที่เย็นมันซึมและเริ่มสั่น เธอเองรู้สึกไหม
Bpen meu tee yen mun seum lae rerm sun tur eng roo seuk mai
It’s cold, clammy, and starting to tremble, do you feel it?
บอกให้รู้ว่าฉันจริงจัง แต่ว่าฉันยังไม่ค่อยมั่นใจ
Bauk hai roo wah chun jing jung dtae wah chun yung mai koy mun jai
I’m letting you know that I’m sincere, but I’m still not very confident
ที่ผ่านมานั้น เธอคิดกันแบบไหน
Tee pahn mah nun tur kit gun baep nai
With all that’s happened, how do you feel about me?
ให้เป็นอะไรในใจเธอ
Hai bpen arai nai jai tur
What do you want me to be in your heart?

(*) ตกลงว่าเธอนั้นรักฉันหรือมันแค่ขำๆ
Dtok long wah tur nun ruk chun reu mun kae kum kum
Do you agree that you love me, or are you just fooling around?
ให้เป็นคนรักหรือเป็นแค่เพื่อนเธอ
Hai bpen kon ruk reu bpen kae peuan tur
Will you let me be your lover, or am I just your friend?
ให้เป็นคนคุยไว้แก้เหงา ไว้กอดเมื่อตอนพบเจอ
Hai bpen kon kooey wai gae ngao wai gaut meua dtaun pob jur
Do you want me to be the person you talk to alleviate your loneliness, or will you embrace me when we meet?
แบบไหน ยอมเป็นให้เธอ
Baep nai yaum bpen hai tur
Whatever I am, I’m willing to be it for you
บอกทีว่าฉันเป็นใคร
Bauk tee wah chun bpen krai
Tell me who I am

บางทีก็ดูว่าเธอเหมือนจริงจัง เราเป็นคนรักกัน
Bahng tee gor doo wah tur meuan jing jung rao bpen kon ruk gun
Sometimes it seems like you’re sincere too, like we’re lovers
บางทีก็ดูว่าเธอไม่จริงจังและหลอกกันเท่านั้น
Bahng tee gor doo wah tur mai jing jung lae lauk gun tao nun
Sometimes it seems like you’re not serious and are only deceiving me
บอกให้รู้ว่าฉันยังกลัว บอกให้รู้ว่าไม่ค่อยมั่นใจ
Bauk hai roo wah chun yung glua bauk hai roo wah mia koy mun jai
I’m letting you know that I’m still scared, I’m letting you know that I’m not very confident
ที่ผ่านมานั้น เธอคิดกันแบบไหน
Tee pahn mah nun tur kit gun baep nai
With all that’s happened, how do you feel about me?
ให้เป็นอะไรในใจเธอ
Hai bpen arai nai jai tur
What do you want me to be in your heart?

(*)

บอกให้รู้ว่าฉันจริงจัง แต่ว่าฉันยังไม่ค่อยมั่นใจ
Bauk hai roo wah chun jing jung dtae wah chun yung mai koy mun jai
I’m letting you know that I’m sincere, but I’m still not very confident
ที่ผ่านมานั้น เธอคิดกันแบบไหน
Tee pahn mah nun tur kit gun baep nai
With all that’s happened, how do you feel about me?
ให้เป็นอะไรในใจเธอ
Hai bpen arai nai jai tur
What do you want me to be in your heart?

(*,*)

Title: เธอคือหัวใจของฉัน / Tur Keu Hua Jai Kaung Chun (You Are My Heart)
Artist: Nick Ronnawee (นิก รณวีร์)
Album: Nick
Year: 2005

อยู่คนเดียวมานานกับความเหงาใจ
Yoo kon diao mah nahn gup kwahm ngao jai
I’d been alone for a long time with my loneliness
วันเวลาผ่านไปก็นานแสนนาน
Wun welah pahn bpai gor nahn saen nahn
The days passed by for so long
ก็ในหัวใจฉันเองก็ยังต้องการใครซักคน
Gor nai hua jai chun eng gor yung dtaung gahn krai suk kon
In my heart, I still needed someone
ที่คอยดูแลและห่วงใย
Tee koy doo lae lae huang yai
Who would take care of me and worry about me

จนวันนึงที่เธอได้ผ่านเข้ามา
Jon wun neung tee tur dai pahn kao mah
Until one day, you showed up
ความอ่อนล้าที่มีก็จางหายไป
Kwahm aun lah tee mee gor jahng hai bpai
The exhaustion I had faded away
คงเป็นเธอที่ทำให้ฉันเป็นคนใหม่
Kong bpen tur tee tum hai chun bpen kon mai
It was you who turned me into a new person
เธอคือหัวใจของฉันตั้งแต่นี้
Tur keu hua jai kaung chun dtung dtae nee
You were my heart since that moment

(*) เธอคือคนที่ฉันตามหามาแสนนาน
Tur keu kon tee chun dtahm hah mah saen nahn
You’re the person whom I’ve searched for for so long
และเป็นคนที่ฉันใฝ่ฝันในหัวใจ
Lae bpen kon tee chun fai fun nai hua jai
And you’re the person whom I dreamed about in my heart
แม้ชีวิตของฉันตอนนี้จะเป็นเช่นไร
Mae cheewit kaung chun dtaun nee ja bpen chen rai
No matter how my life will be now
แต่อยากให้รับรู้เอาไว้
Yahk hai rup roo ao wai
I want you to realize

(**) อยากบอกว่ารัก รักเธอเหลือเกิน
Yahk bauk wah ruk ruk tur leua gern
I want to tell you that I love, love you so much
แม้วันคืนล่วงเลยพ้นเป็นปี
Mae wun keun luang loey pon bpen bpee
Even though the days have turned into years
แต่คืนนี้จะบอกเธอนะคนดี
Dtae keun nee ja bauk tur na kon dee
But tonight, I’ll tell you, darling
อยากให้เธอเชื่อฉันคนนี้ ฉันรักเธอ
Yahk hai tur cheua chun kon nee chun ruk tur
I want you to believe me; I love you

(*,**,**)

   

คำร้อง : นิก รณวีร์ เสรีรัตน์
ทำนอง : นิก รณวีร์ เสรีรัตน์;จักรพันธ์ ดวงดี
เรียบเรียง : DJ.Mike

Title: ไกลเท่าเดิม / Glai Tao Derm (As Far As Ever)
Artist: Instinct
Album: [Single]
Year: 2017

อยากให้เธอรู้สักอย่าง เราอยู่ห่างเกินไป
Yahk hai tur roo suk yahng rao yoo hahng gern bpai
I just want to let you know that we’re too far away
เธอวางตัวกับฉันทีไร เหนื่อยใจไม่อยากทวงถาม
Tur wahng dtua gup chun tee rai neuay jai mai yahk tuang tahm
Whenever you conduct yourself around me, it’s tiring, I don’t want to press you about it
จากที่เคยใช้เวลาเนิ่นนาน ทุกอย่างเท่าเดิม
Jahk tee koey chai welah nern nahn took yahng tao derm
After spending such a long time, everything is the same
แล้วทำไมไม่คิดเพิ่มเติม เธอเว้นทางเดินเผื่อใคร
Laeo tummai mai kit perm dterm tur wen tahng dern peua krai
Why don’t you think of moving to the next level? Who are you saving that path for?

(*) แม้ครั้งใด ที่ฉันต้องการใกล้เธอ แต่เธอจะถอยไป ให้ไกล
Mae krung dai tee chun dtaung gahn glai tur dtae tur ja toy bpai hai glai
Even though there are some times that I want to be near you, you retreat far away
ออกไปให้ไกล ไกลเท่าเดิม
Auk bpai hai glai glai tao derm
Going far away, as far as ever

(**) ต่อแต่วันนี้จะบอก บอกกับใจว่าไม่มีเธอ
Dtor dtae wun nee ja bauk bauk gup jai wah mai mee tur
From this day on, I’ll tell, tell my heart that it no longer has you
เพียงลืมเธอคนไร้หัวใจ จะไปจากก่อนจะสาย
Piang leum tur kon rai hua jai ja bpai jahk gaun ja sai
To just forget you, a person without a heart, to leave before it’s too late
แต่จะมองหาสิ่งใหม่ ให้ใจที่เคยร้าวราน
Dtae ja maung hah sing mai hai jai tee koey rao rahn
But I’ll look for something new for my heart that was once broken
ขอเพียงคน คนที่ต้องการ ตัวฉันให้มากกว่าเธอ
Kor piang kon kon tee dtaung gahn dtua chun hai mahk gwah tur
I just ask for someone who wants me more than you did

(*,**)

บอกให้เธอรู้สักอย่าง เราอยู่ห่างเกินไป
Bauk hai tur roo suk yahng rao yoo hahng gern bpai
I’m telling you and letting you know, we’re too far apart
เธอวางตัวกับฉันทีไร เหนื่อยใจไม่อยากทวงถาม
Tur wahng dtua gup chun tee rai neuay jai mai yahk tuang tahm
Whenever you conduct yourself around me, it’s tiring, I don’t want to press you about it
จากที่เคยใช้เวลาเนิ่นนาน ทุกอย่างเท่าเดิม
Jahk tee koey chai welah nern nahn took yahng tao derm
After spending such a long time, everything is the same
แล้วทำไมไม่คิดเพิ่มเติม เธอเว้นทางเดินเผื่อใคร
Laeo tummai mai kit perm dterm tur wen tahng dern peua krai
Why don’t you think of moving to the next level? Who are you saving that path for?

   

เนื้อร้อง: นครินทร์ กิ่งศักดิ์
ทำนอง: ธนา ลวสุต
เรียบเรียง: ธนัช เมทะนะยานนท์, อนุกานต์ จันทร์อุไร

   

Instinct is really starting to win me over. I like this song a lot. The lyrics, music, vocals, and music video all have great energy expressing the frustrating emotions of trying to be patient and waiting so long for someone, only to finally realize it isn’t going to work out and to have to try and move on. Nicely done~

Title: ไม่เหลือเหตุผลจะรัก / Mai Leua Het Pon Ja Ruk (There’s No Reason Left for Me to Love You)
Artist: Gam Wichayanee (แก้ม วิชญาณี)
Album: Gam
Year: 2008

ผู้หญิงคนนึงเวลามีใจ ก็มักจะหาเหตุผล
Poo ying kon neung welah mee jai gor muk ja hah het pon
When a woman has feelings for someone, she usually searches for reasons
เพื่อให้อภัยให้คนที่เรานั้นแคร์ได้
Peua hai apai hai kon tee rao nun care dai
To forgive the person she cares about
เฝ้าหาข้อดีข้างในตัวเธอ มาลบที่เธอทำร้าย
Fao hah kor dee kahng nai dtua tur mah lop tee tur tum rai
I searched for good points inside you to erase the fact that you hurt me
ปลอบให้ตัวเอง มีกำลังใจรักเธอเรื่อยมา
Bplaup hai dtua eng mee gumlung jai ruk tur reuay mah
Comforting myself, giving myself the support to continue loving you

(*) แต่กี่ทีแล้วที่ทน กี่หนต้องเสียน้ำตา
Dtae gee tee laeo tee ton gee hon dtaung sia num dtah
But how many times have I endured this? How many times have I shed tears?
จนฉันหมดกำลังหมดเวลา
Jon chun mot gumlung mot welah
Until I’ve run out of power and run out of time
หมดข้ออ้างกับใจ จะยอมเธอแล้ว
Mot kor ahng gup jai ja yaum tur laeo
I’ve run out of excuses for my heart to give in to you

(**) ไม่เหลือซักเหตุผล ที่ฉันจะรักเธอต่อไป
Mai leua suk het pon tee chun ja ruk tur dtor bpai
There’s no reason left for me to continue loving you
ใจมีแค่นี้ให้เจ็บแค่ไหน พอเถอะพอที
Jai mee kae nee hai jep kae nai por tur por tee
This is all my heart has, however much I’ve been hurt, enough is enough
ทุกเสียงในใจฉัน บอกให้เราเลิกกันไปเท่านี้
Took siang nai jai chun bauk hai rao lerk gun bpai tao nee
Every voice in my heart is telling me to just break up with you
ผู้หญิงคนเดิมไม่มีอีกแล้ว
Poo ying kon derm mai mee eek laeo
The same old woman doesn’t exist anymore

จดไว้ในใจเป็นบทเรียนนึง ท่องไว้ให้ซึ้งเสมอ
Jot wai nai jai bpen bot rian neung taung wai hai seung samur
Remember this as a lesson, memorize it so you’ll always recall it
อย่ารักใครจนไม่มองความจริงที่เป็นอยู่
Yah ruk krai jon mai maung kwahm jing tee bpen yoo
Don’t love someone until you can’t see what’s really going on
อาจเสียเธอไปในวันนี้แล้ว ปวดร้าวไปนานก็รู้
Aht sia tur bpai nai wun nee laeo bpuat rao bpai nahn gor roo
I might lose you today, it’ll hurt for a long time, I know
แต่ก็ยังดีกว่าอยู่เสียใจ ทั้งชีวิตเพราะเธอ
Dtae gor yung dee gwah yoo sia jai tung cheewit pror tur
But it’s still better than being sad all my life because of you

(*,**)

ฉันต้องช้ำเท่าไหร่ ไม่เห็นจะดีขึ้นเลย
Chun dtaung chum tao rai mai hen ja dee keun laeo
However much I’ve hurt, it doesn’t seem like things will get better
ทั้งที่ไม่อยากเอ่ย แต่ใครมันจะทนไหว
Tung tee mai yahk oey dtae krai mun ja ton wai
Even though I don’t want to say it, who could put up with this?

(**)

รักเพื่ออะไรไม่รู้ อีกแล้ว
Ruk peua arai mai roo eek laeo
I don’t know what I’m loving you for anymore

   

คำร้อง : กสิ นิพัฒน์ศิริผล
ทำนอง : กสิ นิพัฒน์ศิริผล
เรียบเรียง : ปกป้อง สารากรบริรักษ์

Title: อยู่คนเดียว / Yoo Kon Diao (Being Alone)
English Title: “Island”
Artist: The Jukks
Album: Clips
Year: 2017

อยู่คนเดียวก็ได้
Yoo kon diao gor dai
Being alone is fine
ไม่เห็นต้องใจสลาย
Mai hen dtaung jai salai
I don’t see why my heart must be shattered
แค่เธอทิ้งกัน
Kae tur ting gun
You just dumped me

ภาพบาดตาทุกวัน
Pahp baht dtah took wun
Images burn my eyes every day
คนโน้นก็จับมือกัน
Kon nohn gor jup meu gun
Those people holding hands
คนนี้ก็มาด้วยกัน
Kon nee gor mah duay gun
These people out together

(*) แต่ไม่เคยจะเหงา
Dtae mai koey ja ngao
But I’ll never be lonely
เพราะเราคุยกับฟ้า
Pror rao kooey gup fah
Because I talk with the sky
กับน้ำ กับลม กับฝน ก็ได้
Gup num gup lom gup fon gor dai
With the water, with the wind, with the rain, it’s fine
ไม่เห็นต้องแคร์อะไร ไม่แคร์
Mai hen dtaung care arai mai care
I don’t see why I should care about anything, I don’t care

อยู่คนเดียวไม่ตาย
Yoo kon diao mai dtai
Being alone won’t kill me
ไม่เห็นต้องใจสลาย แค่เธอทิ้งเรา
Mai hen dtaung jai salai kae tur ting rao
I don’t see why my heart has to shatter, you just dumped me
ไม่มีเธอก็เอา ชีวิตแค่เพียงเหี่ยวเฉา
Mai mee tur gor ao cheewit kae pian hiao chao
Without you, it’s okay, my life has just withered
เพื่อนแท้ก็มีแค่เงา
Peuan tae gor mee kae ngao
My shadow is my only true friend

(*,*)

แค่บอกตัวเอง ไม่เหงา ไม่เป็นไร
Kae bauk dtua eng mai ngao mai bpen rai
I just tell myself that I’m not lonely, it’s okay
ไม่ต้องมีคนไหนใส่ใจก็ได้
Mai dtaung mee kon nai sai jai gor dai
I don’t need anyone paying attention to me, it’s fine
ไม่เห็นต้องแคร์อะไร ไม่เห็นต้องไปสนใจ
Mai hen dtaung care arai mai hend taung bpai son jai
I don’t see why I should care about anything, I don’t see why I should care
ไม่เห็นต้องแคร์อะไร ไม่แคร์
Mai hen dtaung care arai mai care
I don’t see why I should care about anything, I don’t care

   

เนื้อร้อง : แกน, แมว The Jukks
ทำนอง : แกน The Jukks
เรียบเรียง : เทอดศักดิ์, THE JUKKS
Recording Engineer : เทอดศักดิ์ smallroom
Mixed and Mastered : พี่รุ่ง, พี่นิ้ม smallroom BKK, Thailand

   
The Jukk’s second single from their newest album, this is a nice nonchalant song, reminding us how we sometimes lie to ourselves to try to make ourselves believe we’re over a breakup and pretend we aren’t bothered by it. The music video continues the story of the dog from the previous one for their song “Fact,” who is now living on the streets and dealing with catching his girlfriend cheating with another dog. I love the character design of the dog and the Jukk’s personas, and I love the whole style of these music videos a lot.

Title: ยอมโง่ / Yaum Ngoh (Willing to Be Stupid)
Artist: Stamp (แสตมป์)
Album: ตีสองหน้า / Dtee Saung Nah (Two-Faced)
Year: 2007

รู้ก็รู้อยู่แก่ใจ ว่าเธอนั้นมีเขา
Roo gor roo yoo gae jai wah tur nun mee kao
I know, I know full well that you have him
แต่ตัว ของเรา ก็ยอมทุกอย่าง
Dtae dtua kaung rao gor yaum took yahng
But my body has given up everything
รู้ทั้งรู้ว่าเธอนอกใจ
Roo tung roo wah tur nauk jai
I know full well you’re being unfaithful
แต่ยังรักไม่เคยจืดจางยังยอมให้เธอสวมเขา
Dtae yung ruk mai koey jeut jahng yung yaum hai tur suam kao
But I still love you, it never fades, I’m still willing to let you cheat with him

ขอแค่ฉันได้อยู่กับเธอ แม้รักฉันน้อยกว่าเขา
Kor kae chun dai yoo gup tur mae ruk chun noy gwah kao
I just ask that I be able to be with you, even though you love me less than him
แค่เพียงสองเราได้อยู่ใกล้ ๆ
Kae piang saung rao dai yoo glai glai
Just let the two of us be near each other
แม้เป็นความรัก สำรองก็ไม่เป็นไร
Mae bpen kwahm ruk sumraung gor mai bpenr ai
Even though it’s a backup love, it’s okay
แค่มีฉันอยู่ในใจ สักนิด ก็พอ
Kae mee chun yoo nai jai suk nit gor por
If you just have me in your heart just a little, that’s enough

(*) อย่างไรก็ได้ แค่เธออย่าทิ้งฉันไป
Yahng rai gor dai kae tur yah ting chun bpai
Do whatever, just don’t leave me
ให้เป็นวัวเป็นควายอย่างไรฉันก็ยอม
Hai bpen wua bpen kwai yahng rai chun gor yaum
Treat me like a foolish jackass, I’m willing

(**) ยอมโง่เพราะรักเธอ เจ็บเพียงแค่ครึ่งใจ
Yaum ngoh pror ruk tur jep piang kae kreung jai
I’m willing to be stupid because I love you, it breaks only half my heart
รักเขาก็รักไป แค่เพียงเศษใจเธอให้ฉัน
Ruk kao gor ruk bpai kae piang set jai tur hai chun
If you love him, then go love him, just give a little piece of your heart to me
คนโง่ที่รักเธอ ขอยอมปิดหูปิดตาเลยแล้วกัน
Kon ngoh tee ruk tur kor yaum bpit hoo bpit dtah loey laeo gun
This stupid person who loves you wants to turn a blind eye to it all
ยอมให้เธอรักเขาคนนั้น แล้วเธอไม่เลิกกับฉัน ฉันยอม
Yaum hai tur ruk kao kon nun laeo tur mai lerk gup chun chun yaum
I’m willing to let you love him, as long as you won’t break up with me, I’m willing

(*,**)