Lyric Translations

Title: อย่ารักกันเลย / Yah Ruk Gun Loey (Don’t Love Me)
Artist: Bird Thongchai (เบิร์ด ธงไชย)
Album: Service
Year: 1998

เธอคงพอจะเข้าใจ หากเธอได้คิดสักนิด
Tur kong por ja kao jai hahk tur dai kit suk nit
You can probably understand if you think about it
ก็ชีวิตของฉันคนนี้ ให้เธอหมดแล้วทุกสิ่ง
Gor cheewit kaung chun kon nee hai tur mot laeo took sing
I’ve given everything in my life to you
ตั้งแต่อ้อนแต่ออก ไม่เคยยอมใครจริงจริง
Dtung dtae aun dtae auk mai koey yaum krai jing jing
Since I first came out of my shell, I really never gave in to anyone
กับผู้หญิงอย่างเธอ คนเดียวทำไม
Gup poo ying yahng tur kon diao tummai
Why is it only a girl like you?
ฉันถึงเป็น เอามากมายขนาดนั้น
Chun teung bpen ao mahk mai kanaht nun
So I’ve become that critical

(*) เธอเองยิ่งได้ใจ ขู่จะทิ้งฉันไป ไม่ยินยอม
Tur eng ying dai jai koo ja ting chun bpai mai yin yaum
The more conceited you get, you threaten to dump me and won’t consent
ไม่เคยออมชอมหัวใจ บอกจะทิ้งกันไป ทุกที ทุกที
Mai koey aum chaum hua jai bauk ja ting gun bpai took tee took tee
You never compromise, you tell me you’ll dump me every time, every time

(**) อย่ารักกันเลย ถ้าเธอไม่รักฉันจริง
Yah ruk gun loey tah tur mai ruk chun jing
Don’t love me if you don’t really love me
หากเธอจะทิ้ง ก็ทิ้งกันไป ถ้าเธอไม่แคร์
Hahk tur ja ting gor ting gun bpai tah tur mai care
If you’re going to dump me, dump me if you don’t care
อย่ารักกันเลย ถ้าเธอคิดว่ามันแย่
Yah ruk gun loey tah tur kit wah mun yae
Don’t love me if you think it’s bad
อย่ามางอแง อย่าทำอย่างนี้ไม่ดีไม่เอา
Yah mah ngor ngae yah tum yahng nee mai dee mai ao
Don’t come pouting, don’t act like this, it’s not good, I don’t want it

ยอมเธออยู่เรื่อยมา ก็คงเป็นเพราะฉันรัก
Yaum tur yoo reuay mah gor kong bpen pror chun ruk
I’ve constantly given in to you, it’s because I love you
แต่ถ้ามากมายนัก จะยอมยังไง ทุกคนก็มีศักดิ์ศรี
Dtae tah mahk mai nuk ja yaum yung ngai took kon gor mee suk see
But if it’s too much, how will I consent? Every person has their own dignity
อดทนอยู่เรื่อยไป ก็ทนมานานหลายปี
Aut ton yoo reuay bpai gor ton mah nahn lai bpee
I’ve continuously endured this, I’ve endured it for years
แต่วันนี้ขอฉันสักที ให้ได้ระบายหน่อยได้ไหม
Dtae wun nee kor chun suk tee hai dai rabai noy dai mai
But today, can I let off a little steam for once?

(*,**)

กว่าจะทำให้เธอรัก ก็หนักเกินพอแล้ว
Gwah ja tum hai tur ruk gor nuk gern por laeo
By the time I get you to love me, it’s more than stressful enough
หากว่าเธอไม่รัก กันจริง ก็ทิ้งฉันไปได้เลย
Hahk wah tur mai ruk gun jing gor ting chun bpai dai loey
If you really don’t love me, you can dump me

(**)
อย่ามางอแง อย่าทำอย่างนี้ไม่ดีไม่เอา
Yah mah ngor ngae yah tum yahng nee mai dee mai ao
Don’t come pouting, don’t act like this, it’s not good, I don’t want it

   

คำร้อง : เสฏกานต์
ทำนอง : เสฏกานต์
เรียบเรียง : สุวัธชัย สุทธิรัตน์

Title: แกล้ง / Glaeng (Pretend)
Artist: Pun Basher
Album: [Single]
Year: 2017

ทรมานกับการต้องยอม ยอมให้เธอทำร้ายหัวใจ
Toramahn gup gahn dtaung yaum yaum hai tur tum rai hua jai
It’s torture having to be willing, willing to let you destroy my heart
ไม่รู้กี่ครั้งที่ให้อภัย สุดท้ายก็ยังเป็นเหมือนเดิม
Mai roo gee krung tee hai apai soot tai gor yung bpen meuan derm
I don’t know how many times I’ve forgiven you, but in the end, it’s still the same

(*) ก็อยากจะรักตัวเองก็เลยต้องตัดใจ พูดว่าพอกันสักที
Gor yahk ja ruk dtua eng gor loey dtaung dtut jai poot wah por gun suk tee
I want to love myself, so I must give you up, I’m saying I’ve finally had enough
แต่แค่เธอแกล้งทำดีก็กลับคำที่พูดไป
Dtae kae tur glaeng tum dee gor glup kum tee poot bpai
But you just pretend to be good, and I go back on my word

(**) ก็เพียงแค่คิดว่าฉันจะไม่มีเธอ ก็ไม่มีเรี่ยวแรงจะเดินไป
Gor piang kae kit wah chun ja mai mee tur gor mai mee riao raeng ja dern bpai
Just thinking of me without you, I don’t have the strength to walk
ก็มันยากมันเย็นเหลือเกินจะบอกลาเธอทุกครั้ง
Gor mun yahk munyen leua gern ja bauk lah tur took krung
It’s too difficult to tell you good-bye every time
ต้องกลายเป็นคนที่พูดแล้วไม่ทำ
Dtaung glai bpen kont ee poot laeo mai tum
I must become a guy who doesn’t follow his word
ทุกๆคำที่เคยได้บอกไป ก็อยากจะหนีเธอไปเท่าไหร่ก็ทำไม่ได้
Took took kum tee koey dai bauk bpai gor yahk ja nee tur bpai tao rai gor tum mai dai
Every word that I ever told you, however much I want to run away from you, I can’t do it

คงเหมือนคนที่ดูโง่งม ที่ไปจากเธอไม่ได้สักที
Kong meuan kon tee doo ngoh ngom tee bpai jahk tur mai dai suk tee
I’m like a stupid person who can’t leave you
เธอรู้ว่าฉันต้องเป็นอย่างนี้ ที่ไม่มีทางไปพ้นเธอ
Tur roo wah chun dtaungbpen yahng nee tee mai mee tahng bpai pon tur
You know I must be like this, that there’s no way I’ll escape you

(*,**,**)

ก็อยากจะหนีเธอไปเท่าไหร่ก็ทำไม่ได้
Gor yahk ja nee tur bpai tao rai gor tum mai dai
However much I want to run away from you, I can’t do it

   

เนื้อร้อง / ทำนอง : เหมือนเพชร อำมะระ
เรียบเรียง : ธีระปริญญ์ รัตนบุตร

   
So I guess it’s official, Status Single is definitely over, and Pun is now on GMM Grammy label~ I hope they give him the freedom to do what he wants and treats him well ^^ I’ve been a Basher fan since the debut of the band, so I want the best for all the members. I still love his voice and his sound solo, even if this is an unrelatable song for me as someone who will always advocate putting your emotional health before any toxic relationship. I love the music video, though, how the guy got a taste of his own medicine, finding out that the neighbor he had been cheating on his wife with was cheating on him with another guy~ Thumbs up, P’Pun~

Title: พักสักที / Puk Suk Tee (Finally Rest)
English Title: “For a Day”
Artist: Jelly Rocket
Album: Lucid Dream
Year: 2017

เขาบอกมา ว่าต้องอดทน
Kao bauk mah wah dtaung ot ton
They tell us we must endure it
แต่ฉันก็ไม่รู้ว่าเราต้องอดทน รอวันเวลาอีกนานเท่าไร
Dtae chun gor mai roo wah rao dtaung ot ton ror wun welah eek nahn tao rai
But I don’t know how much longer we must endure waiting for the day
เขาผ่านมา และแค่ผ่านไป
Kao pahn mah lae kae pahn bpai
They show up and leave
แต่เขาไม่เคยรู้ว่าเราต้องอดทน เขาไม่เคยรู้เรื่องราวที่เราต้องผ่าน
Dtae kao mai koey roo wah rao dtaung ot ton kao mai koey roo reuang rao tee rao dtaung pahn
But they never know that we must endure this, they never know the stories we must go through

(*) หากวันนี้ ไม่เป็นดั่งฝัน ไม่เป็นดั่งหวัง ไม่เป็นดั่งใจ
Hahk wun nee mai bpen dung fun mai bpen dung wung mai bpen dung jai
If today isn’t as you dreamed, isn’t as you hoped, isn’t as you desired
อาจไม่ไหว ไม่เป็นไร อย่าไปสนใจ
Aht mai wai mai bpen rai yah bpai son jai
It might be impossible, it’s okay, don’t worry about it

(**) อย่าเลยนะ อย่าแบกมันไว้ ปล่อยให้หัวใจ ได้พักสักที
Yah loey na yah baek mun wai bploy hai hua jai dai puk suk tee
Don’t, don’t bear it, let your heart finally rest
แค่วันนี้ วันพรุ่งนี้ อาจไม่เท่าไหร่ อย่าให้ มันทำร้าย
Kae wun nee wun proong nee aht mai tao rai yah hai mun tum rai
Just today, tomorrow, it might not be a lot, don’t let it destroy you
อาจคล้าย จะเจ็บไปทุกที ไม่รู้เมื่อไหร่ ความทุกข์จะจางหาย
Aht klai ja jep bpai took tee mai roo meua rai kwahm took ja jahng hai
It might be like it will hurt every time, I don’t know when the suffering will fade away
จากนี้ อะไรที่ไม่ดี แค่ทิ้งมันไป อยู่กับฉันสักวันได้ไหม
Jahk nee arai tee mai dee kae ting mun bpai yoo gup chun suk wun dai mai
From now on, just throw away everything that’s bad, stay with me for a day, please?

ฝนอาจทำ ให้รถติดยาว
Fon aht tum hai rot dtit yao
Rain might cause long traffic jams
แต่เมื่อใดที่ฟ้านั้นเริ่มจะสดใส เราก็ได้ไปตามทางที่เราได้
Dtae meua dai tee fah nun rerm ja sot sai rao gor dai bpai dtahm tahng tee rao dai
But when the sky starts to clear up, we can follow any path we like
หวังเอาไว้ ว่าวันนี้จะดี
Wung ao wai wah wun nee ja dee
I hoped that today would be good
แต่แล้วก็ไม่ได้เป็นดังที่ตั้งใจ อะไรๆก็ไม่เป็นใจ
Dtae laeo gor mai dai bpen dung tee dtung jai arai arai gor mai bpen jai
But it wasn’t as we anticipated, nothing was as we desired

(*,**,**)

Title: Oh Baby
Artist: Jetset’er
Album: [Single]
Year: 2017

ความรู้สึกตอนนี้ ฉันน่ะช่างโชคดี
Kwahm roo seuk dtaun nee chun na chahng chohk dee
My feelings right now, I’m so lucky
ที่ในเวลานี้ ฉันนั้นมีเธอข้างกาย
Tee nai welah nee chun nun mee tur kahng gai
That I have you by my side at this moment
เธอทำให้ชีวิต ฉันน่ะมีความหมายขึ้นมา
Tur tum hai cheewit chun na mee kwahm mai keun mah
You make my life more meaningful
มีเธอและมีฉัน ล่องลอยไปกับฝัน
Mee tur lae mee chun laung loy bpai gup fun
There’s you and I, floating along with our dreams
ปลายทางคือสวรรค์ เห็นไม่ไกลอยู่ข้างหน้า
Bplai tahng keu sawun hen mai glai yoo kahng nah
The destination is paradise, it doesn’t seem to be far ahead of us
อารมณ์นาทีนี้ รู้ดีแค่มองตาก็เข้าใจ
Ahrom nahtee nee roo dee kae maung dtah gor kao jai
The mood at this moment, I know full well, just looking into your eyes, I understand

(*) ปล่อยให้หัวใจเรานั้นช่วยนำทาง
Bploy hai hua jai rao nun chua num tahng
Let’s let our hearts help lead the way
ท่ามกลางดวงดาวมากมายในตอนนี้
Tahm glahng duang dao mahk mai nai dtaun nee
In the middle of so many stars right now
และความรักทั้งหมดที่ฉันมี
Lae kwahm ruk tung mot tee chun mee
And all the love I have
จะยกให้กับเธอ เก็บเอาไว้
Ja yok hai gup tur gep aow ai
I’ll give to you to keep

(**) Oh baby ขอทำเพื่อเธอได้ไหม
Oh baby kor tum peua tur dai mai
Oh, baby, can I do something for you?
ไม่ว่ามันจะเป็นสิ่งไหน ถ้าเธอต้องการ
Mai wah mun ja bpen sing nai tah tur dtaung gahn
No matter what it is, if you want it
ขอเพียงเธอเชื่อในตัวฉัน
Kor piang tur cheua nai dtua chun
I just ask that you trust in me
จับมือกันเอาไว้ให้แสนนาน
Jup meu gun ao wai hai saen nahn
Take my hand for a long time
ผ่านคืนนี้ด้วยกัน แค่ฉันและเธอ
Pahn keun nee duay gun kae chun lae tur
Let’s spend tonight together, just you and me

จะฟินสักแค่ไหน ถ้าลองรวมหัวใจ
Ja fin suk kae nai tah laung ruam hua jai
How awesome would it be if we tried to combine our hearts?
ขอจงอย่าหวั่นไหว หากว่าใจเธอต้องการ
Kor jong yah wunw ai hahkw ah jai tur dtaung gahn
I ask that you not be nervous, if your heart wants it
ไม่นานก็จะถึง
Mai nahn gor ja teung
Soon it’ll get it
น้ำผึ้งแห่งความหวาน oh baby
Num peung haeng kwahmw ahn oh baby
The honey of sweetness, oh, baby

(*,**,**)

ผ่านคืนนี้ด้วยกัน กับฉันนะเธอ
Pahn keun nee duay gun gup chun na tur
Spend tonight together with me

   

คำร้อง/ทำนอง Ojets
เรียบเรียง Jetset’er

   
It’s your standard flirty song, nothing earth-shattering. At least it’s catchy, and the music video is lighthearted and bright, if nothing else~ But not my favorite from Jetset’er.

Title: ลมหนาว / Lom Nao (Cold Wind)
Artist: Tea For Three
Album: Base On True Story
Year: 1996

ผ่านลมหนาว จะกี่คราวก็ยังเหมือนเดิม ไม่มีใครให้ใจอุ่น
Pahn lom nao ja gee krao gor yung meuan derm mai mee krai hai jai oon
No matter how many times the cold wind passes, it’s still the same, there’s no one to warm my heart
อยากจะหา คนที่ทำให้ใจสมดุลย์ แต่ไม่เคยสมหวังสักที
Yahk ja hah kon tee tum hai jai som doon dtae mai koey som wung suk tee
I want to search for someone to balance out my heart, but I never get my hopes fulfilled

(*) ใกล้หน้าหนาวทุกครั้ง ไม่มีคนคอยคิดถึง
Glai nah nao took krung mai mee kon koy kit teung
Every time it’s close to winter I don’t have someone to think of
อยากมีใครให้รักให้ซึ้ง เหมือนคนอื่นเขา
Yahk mee krai hai ruk hai seung meuan kon eun kao
I want to have someone to give me love and make me feel touched like everyone else
ใกล้หน้าหนาวทุกครั้ง คล้ายฤดูกาลยิ่งเหงา
Glai nah nao took krung klai reudoo gahn ying ngao
Every time it’s close to winter, it’s like the seasons are getting more lonely
ต้องทนหนาวกับใจที่เหงา คนเดียวอย่างเดิม
Dtaung ton nao gup jai tee ngao kon diao yahng derm
I must endure the cold with a lonely heart alone, as usual

(**) ลมหนาวมาเมื่อใด ใจฉันคงยิ่งเหงา
Lom nao mah meua dai jai chun kong ying ngao
Whenever the cold wind comes, the lonelier my heart gets
คืนวันที่มันเหน็บหนาว ไม่รู้จะทนได้นานเท่าไร
Keun wun tee mun nep nao mai roo ja ton dai nahn tao rai
I don’t know how long I can endure the cold days and nights
ลมหนาวมาเมื่อใด กลัวฉันกลัวขาดใจ เพราะหัวใจ
Lom nao mah meua dai glua chun glua kaht jai pror hua jai
Whenever the cold wind comes, I’m scared, I’m scared to death, because my heart
ที่มันอ่อนไหว ไม่เคยได้รักจากใคร เสียที
Tee mun aunw ai mai koey dai ruk jahk krai sia tee
That is weak has never gotten love from anyone

(*,**)

Title: จีบ / Jeep (Flirt)
English Title: “May I?”
Artist: Namm Ronnadet (แหนม รณเดช)
Album: [Single]
Year: 2017

เดินคนเดียวเธอเหงารึเปล่า มีใครคอยปลุกตอนเช้า ด้วยการบอกรักบ้างไหม
Dern kon diao tur ngao reu bplao mee krai koy bplook dtaun chao duay gahn bauk ruk bahng mai
Are you lonely walking alone? Do you have anyone to wake you up int he morning by telling you they love you?
ฝากคำกู้ดไนท์ก่อนนอน พิมพ์เป็นข้อความไว้ แบบนี้มีใครทำให้หรือยัง
Fahk kum good night gaun nun pim bpen kor kwahm wai baep nee mee krai tum hai reu yung
Leaving you the words “good night” before sleeping? Do you have someone to type out messages like this for you yet?

ฟังเพลงคนเดียวเธอเหงารึเปล่า เวลาอากาศมันหนาว มีใครห่มผ้าให้ไหม
Fung pleng kon diao tur ngao reu bplao welah ahgaht mun nao mee krai hom pah hai mai
Are you lonely listening to music alone? When the weather is cold, do you have someone to wrap a blanket over you?
เวลาที่ไม่สบาย มีใครคอยห่วงใย ให้ฉันทำให้เธอได้ไหม
Welah tee mai sabai mee krai koy huang yai hai chun tum hai tur dai mai
When you’re sick, do you have anyone to worry about you? Can you let me do these things for you?

(*) เหมือนท้องฟ้าจะไม่สวยเท่าไหร่ ถ้าค่ำคืนนี้ไม่มีดวงดาว ที่คอยส่องแสงข้างดวงจันทร์
Meuan taung fah ja mai suay tao rai tah kum keun nee mai mee duang dao tee koy saung saeng kahng duang jun
It’s like the sky wouldn’t be so beautiful if the night didn’t have the stars twinkling beside the moon
เธอก็คงจะไม่เหงา แค่เพียงเรามาอยู่ข้างๆกัน
Tur gor kong ja mai ngao kae piang rao mah yoo kahng kahng gun
You wouldn’t be lonely with just us beside each other

(**) อยากขอเป็นคนของเธอ ที่เธอหันมาเมื่อไหร่ก็เจอ เป็นส่วนหนึ่งในทุกนาที
Yahk kor bpen kon kaung tur tee tur hun mah meua rai gor jur bpen suan neung nai took nahtee
I want to be your man whom you fing whenever you turn, I’ll be a part of every minute
ต่อจากนี้จะอยู่ตรงนี้ ดวงใจดวงนี้ จะใช้รักเธอคนนี้คนเดียว
Dtor jahk nee ja yoo dtrong nee duang jai duang nee ja chai ruk tur kon nee kon diao
From now on, I’ll be right here, this heart will be used to love you and you alone

มองใครๆที่เขาคู่กัน ก็แอบรู้สึกอิจฉา อยากให้เป็นฉันกับเธอ
Maung krai krai tee kao koo gun gor aep roo seuk itchah yahk hai bpen chun gup tur
Looking at all the couple, I secretly feel jealous, I want that to be you and I
ที่เดินข้างกันจับมือ มองตาก็อุ่นใจ แบบนั้นจะเป็นไปได้ไหม
Tee dern kahng gun jup meu maung dtah gor oon jai baep nun ja bpen bpai dai mai
Walking together, holding hands, making eye contact and feeling warm, is it possible to be like that?

(*,**)

   

Executive Supervisor : วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี
Executive Producer : เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Produced by โอ๊บ เพิ่มศักดิ์ & แหนม รณเดช
Lyrics Director by เอก Season Five
คำร้อง เอก Season Five, โอ๊บ เพิ่มศักดิ์, ยักษ์ Clash
ทำนอง แหนม รณเดช, โอ๊บ เพิ่มศักดิ์, เอก Season Five, ยักษ์ Clash
เรียบเรียง โอ๊บ เพิ่มศักดิ์, แหนม รณเดช

  
A cute song for any lonely soul who has ever had a crush on someone~
The music video is cute too, although I think I would get a little creeped out if things just started appearing, like bandages after I’d cut myself, or a new cup after I broke one. I feel like it would either be a ghost or a stalker.

Title: ครึ่งทาง / Kreung Tahng (Halfway)
Artist: Loso (โลโซ)
Album: Rock & Roll
Year: 1999

หากผิดหวังฉันจะไป
Hahk pit wung chun ja bpai
If you’re disappointed, I’ll go
ไม่สมหวังฉันจะไป ได้ดั่งใจถึงจะอยู่
Mai som wung chun ja bpai dai dung jai teung ja yoo
If I didn’t fulfil your hopes, I’ll leave, it was daring to stay
เจ็บใจนักที่เฝ้าดู
Jep jai nuk tee fao doo
It breaks my heart so much to watch
ผ่านมาแล้วเป็นดั่งครู ได้เรียนรู้ในใจคน
Pahn mah laeo bpen dung kroo dai rian roo nai jai kon
What has happened has been like a teacher, I learned about the human heart

แต่ฉันยังไม่เข้าใจ ว่าทำไมฉันจึงต้องทน
Dtae chun yung mai kao jai wah tummai chun jeung dtaung ton
But I still don’t understand why I must endure it
เจ็บปวดช้ำระกำจน ดั่งเมฆฝนซัดกระหน่ำ
Jep bpuat chum ragum jon dung mek fon sut granum
It hurts so much, like a rain cloud pouring down rain
หากว่าฉันคิดอย่างนี้
Hahk wah chun kit yahng nee
If I feel like this
แต่ว่าเธอคิดอย่างนั้น อีกกี่วันถึงจะเข้าใจ
Dtae wah tur kit yahng nun eek gee wun teung ja kao jai
But you feel like that, how many more days until we understand?
ครึ่งทางไหมที่ผ่านมา
Kreung tahng mai tee pahn mah
Did we pass the halfway point?
ครึ่งทางไหมเธอเข้ามา ครึ่งทางหนาฉันจะเข้าไป
Kreung tahng mai tur kao mah kreung tahng nah chun ja kao bpai
You came the first half, I’ll go the second half

(*) แค่เท่านั้นอย่างที่เห็น เธอทำเป็นเธอทำได้
Kae tao nun yahng tee hen tur tum bpen tur tum dai
It’s just like it seems, you’re acting like you can do it
เธอก็รู้ไม่มีใคร อยู่ในใจนอกจากเธอ
Tur gor roo mai mee krai yoo nai jai nauk jahk tur
You know there’s no one else in my heart except you

(**) โปรดฟังฉันเรื่องวันนั้น กับคนนั้นมันเข้าใจได้
Bproht fung chun reuang wun nun gup kon nun mun kao jai dai
Please listen to me about that day and that person, I can understand
ที่เธอคิดมันทำร้าย อกข้างซ้ายของฉัน มันเกินทน
Tee tur kit mun tum rai auk kahng sai kaung chun mun gern ton
That you thought it was destroying us, it’s too much for the left side of my chest to take

(**)

ผ่านมาแล้วให้ผ่านไป
Pahn mah laeo hai pahn bpai
Let bygones be bygones
ดั่งสายน้ำที่มันไหล ดิ่งลงไปไม่ไหลคืนกลับ
Dung sai num tee mun lai ding long bpai mai lai keun glup
Like the flowing river, it flows down and doesn’t flow back up
ให้ระยับวับแวววาว
Hai rayup wup waew wao
Let the glittering sparkle
ดั่งดวงดาวบนฟากฟ้า เธอกลับมาเป็นดั่งคนเก่า
Dung duang dao bon fahk fah tur glup mah bpen dung kon gao
Be like the stars in the sky, come back and be your old self again

(*,**,**)

เกินจะทน มันเกินทน เจ็บเกินทน
Gern ja ton mun gern ton jep gern ton
It’s too much to take, it’s too mcuh to take, it hurts too much to take

   

คำร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง เสกสรรค์ ศุขพิมาย

Title: อย่าเอาเรื่องจริงมาล้อเล่น / Yah Ao Reuang Jing Mah Lor Len (Don’t Tease Me With the Truth)
Artist: Mek Jirakit (เมฆ จิรกิตติ์)
Album: OST Med In Love รักเธอคุณหมอฝึกหัด
Year: 2017

สมมุติว่าเธอจะไป ถ้าใจของเธอไม่เป็นอย่างเดิม
Sommoot wah tur ja bpai tah jai kaung tur mai bpen yahng derm
Supposing you were to leave if your heart wasn’t the same
สมมุติว่าเธอไม่รัก จะอยู่ได้ไหม
Sommoot wah tur mai ruk ja yoo dai mai
Supposing you didn’t love me, could I live?
สมมุติว่าเธอมีใคร ถ้าเธอมีใครมาแทนที่ฉัน
Sommoot wah tur mee krai tah tur mee krai mah taen tee chun
Supposing you had someone is, if you had someone replace me
สมมุติว่าแค่เธอถามเพื่อจะลองใจ
Sommoot wah kae tur tahm peua ja laung jai
Supposing you just asked out of curiosity

(*) ที่ถามมา อยากจะขอวอน ให้มันไม่ใช่เรื่องจริง
Tee tahm mah yahk ja kor waun hai mun mai chai reuang jing
I want to beg you that what you’re asking isn’t the truth
ให้สิ่งที่เธอนั้นถามคือเธอไม่คิดอะไร
Hai sing tee tur nunt ahm keu tur mai kit arai
Let the thing that you’re asking be something you don’t really feel

(**) เธออย่าเอาเรื่องจริงมาล้อเล่นกัน แค่คิดว่าเธอจะจากฉันไป
Tur yah ao reuang jing mah lor len gun kae kit wah tur ja jahk chun bpai
Don’t tease me with the truth, just imagining that you will leave me
แทบยืนไม่ไหว หมดแรงเหมือนแทบขาดใจ
Taep yeun mai wai mot raeng meuan taep kaht jai
Makes me nearly unable to stand, I’m out of strength like I’m almost dead
เธออย่าเอาเรื่องจริงมาล้อเล่นเลย มันคิดภาพตามไปโดยไม่รู้ตัว
Tur yah ao reuang jing mah lor len loey mun kit pahpt dtahm bpai doy mai roo dtua
Don’t tease me with the truth, I’m obliviously thinking of that image
ถ้าไม่คิดอะไร อย่าพูดเลย ก็ใจที่มันอ่อนแอ มันเกินรับไหวจริงจริง
Tah mai kit arai yah poot loey gor jai tee mun aun ae mun gern rup wai jing jing
If you’re not feeling anything like that, don’t say it, it’s really too much for my weak heart to take

แค่สายตาที่เย็นชา รู้ไหมมันทำให้เจ็บแทบตาย
Kae sai dtah tee yen chah roo mai mun tum hai jep taep dtai
Do you know that just your indifferent stare makes me hurt to death?
หรือมีอะไรที่เธอไม่กล้าบอกฉัน
Reu mee arai tee tur mai glah bauk chun
or is there something that you’re not brave enough to tell me?
ในสายตาที่มองมา เหมือนมีอะไรปิดบังซ่อนไว้
Nai sai dtah tee maung mah meuan mee arai bpit bung saun wai
In your eyes looking at me, it’s like there’s something you’re hiding
แค่กลัวเธอไม่ได้ถามเพื่อจะลองใจ
Kae glua tur mai dai tahm peua ja laung jai
I’m just scared you didn’t just ask out of curiosity

(*,**,**)

   

คำร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง วิกรม สุริยะชัย

Title: ชีวิตที่เหลือ / Cheewit Tee Leua (The Life I Have Left)
Artist: M Auttapon (เอ็ม อรรถพล)
Album: My Way
Year: 2007

เพิ่งรู้ว่าชีวิต มีคุณค่า โลกนี้สวยงาม และน่าอยู่
Perng roo wah cheewit me ekoon kah lohk nee suay ngahm lae nah yoo
I just realized that life is valuable, this world is beautiful and livable
เพิ่งรู้ในความหมาย ทำเพื่อใคร ก็เมื่อวันที่เธอเดินเข้ามา
Perng roo nai kwahm mai tum peua krai gor meua wun tee tur dern kao mah
I just realized the meaning and who I’m doing it for when you showed up

(*) เธอเป็นดังของขวัญยิ่งใหญ่ เป็นรางวัลให้กับคืนวันที่ใจเหนื่อยล้า
Tur bpen dung kaung kwun ying yai bpen rahng wun hai gup keun wun tee jai neuay lah
You’re like a great present, you’re the prize for the days and nights that my heart is exhausted
เธอได้ทำให้ฉันรู้ว่าชีวิตมีค่าแค่ไหน
Tur dai tum hai chun roo wah cheewit mee kah kae nai
You made me realize how valuable life is

(**) ขอให้รักกันอย่างนี้ อีกนานเรื่อยไป ไม่ต้องถึงวันที่ฟ้าแตกสลาย
Kor hai ruk gun yahng nee eek nahn reuay bpai mai dtaung teung wun tee fah dtaek salai
I want us to love each other like this forever more, there’s no need to reach the day the sky collapses
แค่ทั้งชีวิตที่เหลือ เธออยู่เคียงข้างกัน มีฉันและเธอ…(ตลอดไป)
Kae tung cheewit tee leua tur yoo kiang kahng gun mee chun lae tur (dtalaut bpai)
With just the life I have left, you stay by my side, there will be me and you (forever)

ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้ จะต้องเจอ เรื่องราวมากมายซักเท่าไร
Mai roo wah prong nee ja dtaung jur reuang rao mahk mai suk tao rai
I don’t know how many issues we’ll have to face tomorrow
แค่รู้มีเธอนี้ ที่เข้าใจ ก็ไม่กลัวถ้าต้องเจออะไร
Kae roo mee tur nee tee kao jai gor mai glua tah dtaung jur arai
I just know that I have you who understands, I’m not afraid if I have to face anything

(*,**,**,**)

   

เนื้อร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง เพชร I-Zax

Title: พอ / Por (Enough)
Artist: Bedroom Audio
Album: Bedroom Audio
Year: 2017

วันนี้ที่มีก็แค่ตัวฉันอยู่ตรงนี้
Wun nee tee mee gor kae dtua chun yoo dtrong nee
These days, it’s just me right here
กับทุกนาทีที่ต้องเจ็บช้ำจากวันนั้น
Gup took nahtee tee dtaung jep chum jahk wun nun
With every moment that must hurt since that day
จะลุก จะยืน จะฝืน จะทน ก็ล้ม ก็พัง
Ja look ja yeun ja feun ja ton gor lom gor pung
I’ll get up, I’ll stand, I’ll resist, I’ll endure, and fall and collapse
กับความรักที่เธอซ้ำทำลาย
Gup kwahm ruk tee tur sum tum lai
With the love that you keep destroying

ทุกครั้งทุกคราว ที่ทุ่มเทให้ใครทั้งใจ
Took krung took krao tee toom tay hai krai tung jai
Every time that I devoted my entire heart to someone
ที่เหลือ ที่คืน ที่กลับมา คือเศษหัวใจ
Tee leua tee keun tee glup mah keu set hua jai
What was left, what was returned, what I got back was a fraction of it
ลองเทอีกทีให้รักเธอไป
Laung tay eek tee hai ruk tur bpai
I tried devoting it again to loving you
แต่วันนี้ กลับมีฉัน คนเดียว
Dtae wun nee glup mee chun kon diao
But today, I ended up alone

(*) เราสองคนต้องห่างไกล
Rao saung kon dtaung hahng glai
The two of us must separate
แต่ตัวฉันเองที่เสียใจ
Dtae dtua chun eng tee sia jai
But I’m the one who’s sad
วันนี้เธอไปอยู่ไหน
Wun nee tur bpai yoo nai
Today you’ve gone somewhere
ในวันที่ฉันมีแต่น้ำตา
Nai wun tee chun mee dtae num dtah
On the day that I have only tears

(**) รักที่จบ กับเธอที่พบกันแค่เพียงผ่าน
Ruk tee jop gup tur tee pob gun kae piang pahn
A love that ended with you who met me only in passing
ฝันแสนดีที่มีเธอไม่นาน ตื่นขึ้นมาก็จาง หายไป
Fun saen dee tee mee tur mai nahn dteun keun mah gor jahng hai bpai
The wonderful dream of having you was short, I woke up and it faded away
หัวใจเจ็บ พอแล้วทำไมความรักต้องทำร้าย
Hua jai jep por laeo tummai kwahm ruk dtaung tum rai
My heart aches, enough is enough, why does love have to hurt you?
ทั้งหัวใจที่ให้ไป ต้องช้ำเจียนตาย
Tung hua jai tee hai bpai dtaung chum jian dtai
My entire heart that I’ve given you must be hurt to death
เป็นเศษใจที่ยับเยิน
Bpen set jai tee yup yern
It’s a piece of my heart that was damaged

วัน วันและคืน คืนที่ฉันต้องยืนอยู่เดียวดาย
Wun wun lae keun keun tee chun dtaung yeun yoo diao dai
The days, the days and nights, the nights that I have to stand alone
ข้างกายมันไม่มีผู้คน มืดมน หม่นหมอง สมองกับหัวใจ
Kahng gai mun mai mee poo on meut mon mon maung samaung gup hua jai
There’s no one beside me, it’s dark and gloomy, my brain and my heart
เหมือนมันจะเป็นไข้ เหมือนมันกำลังใกล้ตาย
Meuan mun ja bpen kai meuan mun gumlung glai dtai
Are like they’re sick, it’s like they’re close to death
ที่เธอมาทิ้ง มาลา มาจาก
Tee tur mah ting mah lah mah jahk
You dumped me, you said good-bye, you left
มาพรากความรักของฉันไป
Mah prahk kwahm ruk kaung chun bpai
You separated my love from me

มองฟ้าให้ตาสว่าง ฟ้ากลับกลายเป็นสีเทา
Maung fah hai dtah sawahng fah glup glai bpen see tao
I look up at the sky in wonder, the sky has become grey
ฟังเสียงมาเรียมแล้วใจมันเศร้า
Fung siang mah riam laeo jai mun sao
I listen to Mariam’s voice and my heart is sad
ชีวิตของเรากับภาพฝัน
Cheewit kaung rao gup pahp fun
My life was an illusion
เรามันคนใจน้อย พี่บอยตรัยเค้าบอกว่างั้น
Rao mun kon jai noy pee boy dtrai kao bauk wah ngun
I’m a sensitive person, Boy Trai told me that
ทุกคืน ทุกวัน เวลาเหล่านั้น ที่มันยังจดยังจำ
Took keun took wun welah lao nun tee mun yung jot yung jum
Every night, every day, those times I still remember
ยังฝังในหัว ก็พอเลย
Yung fung nai hua gor por loey
It’s still embedded in my head, enough is enough

(*,**,*,**)

เปลืองหัวใจกับใครที่ไม่รักจริง
Bpleuang hua jai gup krai tee mai ruk jing
I’ve wasted my heart on someone who didn’t really love me
ทอดทิ้ง ปล่อยฉันเอาไว้ลำพัง
Taut ting bploy chun ao wai lumpung
They threw me away, leaving me alone
พอแล้วใจ จะไม่รักใคร
Por laeo jai ja mai ruk krai
I’ve had enough, heart, I won’t love anyone else
ต่อไปจากนี้จะไม่สนใจ
Dtor bpai jahk nee ja mai son jai
From now on, I won’t care
ทุ่มเทให้ใจไปให้ใคร
Toom tay hai jai bpai hai krai
Or devote my heart to anyone
ต้องช้ำเจียนตายเป็นเศษใจที่ยับเยิน
Dtaung chum jian dtai bpen set jai tee yup yern
I must hurt to death, it’s a piece of my heart that was damaged

   

Lyrics – กวิน ศิรินาวิน,ธีรยุทธ สุทธิวารี
Melodies – กวิน ศิรินาวิน
Arranged – AudioJiffy Labs , Bedroom Audio , อชิตะหลิน
Producer – Audiojiffy Labs
Co Producer – Bedroom Audio

   
So when I first listened to this, I didn’t realize my Youtube player was set to 1.5x speed. And I really got into it, I liked the energy and the beat and sound of it all. Then I realized it was sped up, so I tried to listen to it at normal speed and was a little disappointed haha. They should release a sped-up remixed version of this song. I’m not a fan of the sad you-left-me-and-now-I’m-alone-boo-hoo lyrics, but I like the sound of the male and female voices together a lot. I think this is the best song Bedroom Audio has put out so far. Perhaps I’ll give their album a listen-to~