Lyric Translations

Title: แฟนหาย / Faen Hai (Missing Girlfriend)
Artist: The Richman Toy
Album: [Single]
Year: 2018

เกิดมาเป็นคนดี ต้องถูกทิ้งทุกที
Gert mah bpen kon dee dtaung took ting took tee
I was born a good person so I must be dumped every time
ใจดีเธอก็หนี บอกว่ารักเธอไม่พอ
Jai dee tur gor nee bauk wah ruk tur mai por
I was kind, you ran away, telling you I love you wasn’t enough
จนใจ จนใจ ใจยัง รั้งรอ
Jon jai jon jai jai yung rung ror
Until my heart, until my heart, my heart still waits
กลับมาเถอะที่รัก ถ้าดวงใจเธอเหงา
Glup mah tur tee ruk tah duang jai tur ngao
Come back, darling, if your heart is lonely

(*) หรือเขาเอาใจเธอไปจนหมดเเล้ว
Reu kao ao jai tur bpai jon mot laeo
Or did he take your entire heart away?
ก็อาจมีใครมาปรนมาเปรอหัวใจ อยู่ทุกคืน
Gor aht mee krai mah bpron mah bprur hua jai yoo took keun
You might have someone else sating your heart every night

(**) แฟนหาย ไม่รู้ไปอยู่เเห่งหนใด
Faen hai mai roo bpai yoo haeng hon dai
My girlfriend disappeared, I don’t know where she is
นับเดือนนับดาวทั้งคืนอยู่กับใคร
Nup deuan nup dao tung keun yoo gup krai
Who will I count the moon and stars with all night?
ป่านนี้ไม่กลับมาซักที (แม้ใครพบเธอช่วยวานบอก)
Bpahn nee mai glup mah suk tee (mae krai pob tur chuay wahn bauk)
Now she’s not coming back (Whoever finds her, please tell me)
นะเธอกลับมาหาหน่อย
Na tur glup mah hah noy
Please come back to me

หลอกกันยังพอทน แต่นี่หายไปไม่บอก
Lauk gun yung por ton dtae nee hai bpai mai bauk
I can still put up with you deceiving me, but you disappeared without telling me
ควรทำตัวอย่างไร ต้องตัดใจหรือไปต่อ
Kuan tum dtua yahng rai dtaung dtut jai reu bpai dtor
What should I do? Do I have to give you up or continue on?
จนปัญญา จนปัญญา จึงต้องมาอ้อนวอน
Jon bpunyah jon bpunyah jeung dtaung mah aun waun
I’m at a total loss, I’m at a total loss, so I have to beg
มีเตียงไม่มีหมอน จะให้นอนอย่างไร
Mee dtiang mai mee maun ja hai naun yahng rai
If I have a bed but no pillow, how will I sleep?

(*,**)

เตรียมรางวัลเก็บไว้ให้คนเจอ
Dtriam rahng wun gep wai hai kon jur
I have a reward for the person who finds her
หากมีใครผ่านเห็นหรือพบเธอ
Hahk mee krai pahn hen reu pob tur
If anyone notices or meets her
กรุณาบอกฉันได้ตามเบอร์ โทร
Garoonah bauk chun dai dtahm bur toh
Please tell me, here’s my phone number
ติดต่อรอวันที่ฉันได้พบ
Dtit dtor ror wun tee chun dai pob
Contact me, I’m waiting for the day that I find her

(**)

   

เนื้อร้อง : แจ๊ปวีร์ / พีระนัต สุขสำราญ / เจตมนต์ มละโยธา
ทำนอง : แจ๊ปวีร์ / เจตมนต์ มละโยธา
เรียบเรียง : เดอะ ริชแมน ทอย / เจตมนต์ มละโยธา
Recording Engineer : เทอดศักดิ์ smallroom
Mixed and Mastered : รุ่งโรจน์ อุปถัมภ์โพธิวัฒน์

Title: ฉันไม่ดีหรือเธอมีใคร / Chun Mai Dee Reu Tur Mee Krai (Am I No Good or Do You Have Someone Else?)
Artist: Lotte Thakorn
Album: [Single]
Year: 2018

หัวใจที่มันด้านชา และ น้ำตาที่มันไหลริน
Hua jai tee mun dahn chah lae num dtah tee mun lai rin
My numb heart and the tears that flow
พูดไปเธอก็ไม่ได้ยิน เพราะเธอก็หลบหน้าฉันเสมอ
Poot bpai tur gor mai dai yin pror tur gor lop nah chun samur
I’m speaking, but you don’t hear me because you always avoid looking at me
แววตาที่เคยได้มอง ในวันนี้มันไม่ใช่เธอ
Waew dtah tee koey dai maung nai wun nee mun mai chai tur
The look in your eyes that once looked at me, today it’s not you
เธอยังรัก กันไหม หรือว่าแค่ทนอยู่ไปเพราะ
Tur yung ruk gun mai reu wah kae ton yoo bpai pror
Do you still love me? Or are you just enduring it because

(*) ฉันเองที่ไม่ดี หรือว่าตอนนี้เธอไปรักใคร
Chun eng tee mai dee reu wah dtaun nee tur bpai ruk krai
Am I no good? Or are you in love with someone else now?
เห็นใจกันบ้างได้ไหม จะบีบใจฉันอีกนานแค่ไหน พอแล้ว
Hen jai gun bahng dai mai ja beep jai chun eek nahn kae nai por laeo
Please have some sympathy for me, how much longer are you going to squeeze my heart? Enough is enough
อย่าปล่อยให้ฉันต้องทนเจ็บช้ำ เจ็บหัวใจ
Yah bploy hai chun dtaung ton jep chum jep hua jai
Don’t leave me to endure the pain of my broken heart
ไม่รู้ต้องการอะไร พอได้แล้วได้ไหมเธอ
Mai roo dtaung gahn arai por dai laeo dai mai tur
I don’t know what you want, please, enough is enough

โปรดอย่าไปจากฉันเลยเธอ ฉันจะไม่แคร์อะไรแล้ว
Bproht yah bpai jahk chun loey tur chun ja mai care arai loey
Please don’t leave me, I won’t care about anything
ที่ต้องยื้อให้มันปวดใจ ถึงเลิกกันไปก็ไม่หลุดพ้น
Tee dtaung yeu hai mun bpuat jai teung lerk gun bpai gor mai loot pon
Having to hold you back breaks my heart, even if we broke up, I wouldn’t be free
จากใจผู้ชายคนนี้ ได้โปรดอย่าไปเลยนะเธอ
Jahk jai poo chai kon nee dai bproht yah bpai loey na tur
From the heart of this man, please don’t leave
นึกถึงทุกช่วงเวลา ต่อจากนี้คงไร้ค่า หากไม่มี…เธอ
Neuk teung took chuang welah dtor jahk nee kon rai kah hahk mai mee tur
I think about you at every moment, from now on, I’ll be worthless if I don’t have you

(*)

อยากให้เธอกลับมา
Yahk hai tur glup mah
I want you to come back
กลับมาหาเราเหมือนเดิม
Glup mah hah rao meuan derm
Come back to me like before

   

เนื้อร้อง ทำนอง : ฐกร พรหมสถิตกุล
เรียบเรียง : ทศวัชร โชติวงศ์
mix&mastering : อัคชัย สถาวรฤทธิ์
Producer : ทศวัชร โชติวงศ์
Executive Producer : ธานี วงศ์นิวัติขจร (ก๊อป โปสการ์ด)

Title: เปิดไฟ… I Love You / Bpert Fai I Love You (Turn Up the Fire, I Love You)
Artist: Arm (อาร์ม) Masterkey
Album: OST Take Me Out Thailand
Year: 2013

ก็แปลกดีใช่ไหม คงเป็นเธอใช่ไหม
Gor bplaek dee chai mai kong b pen tur chai mai
It’s such a surprise, isn’t it? It’s you, isn’t it?
ทั้งๆที่เราเพิ่งจะรู้จัก แต่ว่าใจก็ไปรักเธอ
Tung tung tee rao perng ja roo juk dtae wah jai gor bpai ruk tur
Even though we’ve only just met, my heart loves you
เรามีอะไรคล้ายกัน เคมีเราคงเข้ากัน
Rao mee arai klai gun chemi rao kong kao gun
We have things in common, we have chemistry
แค่เพียงสบตาเท่านั้น ยิ่งทำให้ฉันปั่นป่วนหัวใจ
Kae piang sop dtah tao nun ying tum hai chun bpun bpuan hua jai
Just looking into your eyes, the more it makes me frantic

(*) อยากขอ โอกาสก่อนเธอจะตัดสินใจ
Yahk kor ohgaht gaun tur ja dtut sin jai
I want to ask for a chance before you make a decision
ให้ฉันแสดงสิ่งที่เก็บไว้ในใจ เพื่อจะบอกให้เธอได้รู้
Hai chun sadaeng sing tee gep wai nai jai peua ja bauk hai tur dai roo
Let me express the things that I’ve kept in my heart to tell you and let you know

(**) แค่สบตาของฉัน แล้วเราจับมือไปด้วยกัน
Kae sop dtahkaung chun laeo rao jup meu bpai duay gun
You just looked into my eyes and we were holding hands
หากใจว่ามันใช่ ก็ไม่ต้องมีคำอธิบาย
Hahk jai wah mun chai gor mai dtaung mee kum attibai
If the heart says it’s right, there’s no need for an explanation
จะเปิดใจให้เธอรู้ ให้เธอมั่นใจว่าไอเลิฟยู
Ja bpert jai hai tur roo hai tur mun jai wah I love you
I’ll open my heart to let you know, to make you certain that I love you
ถึงเธอจะเป็นใคร ก็แค่เพียงเราเข้าใจกันเท่านั้นพอ
Teung tur ja bpen krai gor kae piang rao kao jai gun tao nun por
No matter who you’ll be, as long as we understand each other, that’s enough

ว่าชอบเธอคนนี้ อยากจะบอกเธอซักที
Wah chaup tur kon nee yahk ja bauk tur suk tee
I want to finally tell you that I like you
ว่าฉันจะยังโชคดี ถ้าเธอจะไม่ดับไฟ
Wah chun ja yung chohk dee tah tur ja mai dup fai
I’d be so lucky if you don’t put out the fire
โปรดอย่าใจร้าย ฉันทนไม่ได้
Bproht yah jai rai chun ton mai dai
Please don’t be cruel, I can’t take it
เธออย่าเพิ่งทิ้งไป แล้วช่วยเปิดไฟไว้ที
Tur yah perng ting bpai laeo chuay bpert fai wai tee
Don’t just dump me, please turn up the fire

(*,**,**)

ก็แปลกดีใช่ไหม ฉันโชคดีแค่ไหน
Gor plaek dee chaimai chun chohk dee kae nai
It’s really surprising how lucky I am, isn’t it?
ก็ใครคนนั้นที่อยากรู้จัก กลับมาเคียงคู่กันตรงนี้
Gor krai kon nun tee yahk roo juk glupmah kiang koo gun dtrong nee
That person whom I wanted to get to know ended up being my soulmate
สบตาเธอทุกครั้ง หัวใจเต้นดังทึกที
Sop dtah tur took krung hua jai dten dung teuk tee
Every time I look in your eyes, my heart pounds loudly every time
โอ้เธอผู้แสนดี ทำฉันคนนี้ตกหลุมรัก หมดหัวใจ…
Oh tur poo saen dee tum chun kon nee dtok loom ruk mot hua jai
Oh, darling, you made me fall in love with you with all my heart

Title: เท่าที่มี / Tao Tee Mee (All I Have)
Artist: Kangkeng (กางเกง)
Album: กางเกงตัวที่ 4 / Kangkeng dtua Tee 4 (Kangkeng the 4th)
Year: 2010

เอาไหมดาว ถ้าอยากได้ดาวไป ขึ้นไปเอาเอง
Ao mai dao tah yahk dai dao bpai keun bpai ao eng
Do you want the stars? If you do, go up and get them yourself
ฉันก็มีเเค่ดอกไม้มาฝาก
Chun gor mee kae dauk mai mah fahk
I only have flowers to give you
มันไม่มีค่ามากมาย แต่ความจริงใจสิสำคัญกว่า
Mun mai mee kah mahk mai dtae kwahm jing jai si sumkun gwah
They aren’t very valuable, but the sincerity is more important
กว่าทรัพย์สินเงินตรา ราคาที่เธอมี
Gwah trup sin ngern dtrah rahkah tee tur mee
More than the money or assets that you have

(*) เอาไหมบีเอ็มอยากได้บีเอ็มไป ไปซื้อเอง
Ao mai BM yahk dai BM bpai bpai seu eng
Do you want a BMW? If you do, go by it yourself
ถ้าเป็นบีเอ็มเอ็กซ์ฉันก็พอไหว
Tah bpen BMX chun gor por wai
If it’s just a BMX, I can afford that
มันไม่มีค่ามากมาย ฉันรู้รักกินไม่ได้
Mun mai mee kah mahk mai chun roo ruk gin mai dai
It’s not very valuable, I know love doesn’t put food on the table
แต่ความจริงใจบางคนตายแล้วยังไม่เคยเจอ
Dtae kwahm jing jai bahng kon dtai laeo yung mai koey jur
But some people die without ever finding sincerity

(**) เพราะชีวิต คนเรา เกิดมา ไม่นาน ก็ตองตาย
Pror cheewit kon rao gert mah mai nahn gor dtaung dtai
Because in the human life, we’re born and soon we must die
ต้องกลายเป็นความว่างเปล่า เราจะรักกัน ไม่ต้องคอยเวลา
Dtaung glai bpen kwahm wahng bplao rao ja ruk gun mai dtaung koy welah
We must become emptiness, we’ll love each other, we don’t have to wait

เอาไหมแหวนทอง อยากได้แหวนทองไป ไปซื้อเอง
Ao mai waen taung yahk dai waen taung bpai bpai seu eng
Do you want a gold ring? If you do, go buy it yourself
ฉันก็มีแหวนเงินร้าย ๆ
Chn gor mee waen ngern rai rai
I just have costume jewelry
มันไม่มีค่ามากมาย มันจำนำไม่ได้ แต่พอตายไป
Mun mai mee kah mahk mai mun jum num mai dai dtae por dtai bpai
It’s not worth much, it can’t be pawned, but when you die
ไม่มีใครเอาอะไรไปได้ซักอย่าง
Mai mee kri ao arai bpai dai suk yahng
No one can take anything from you

เราจะยื้อแย่งแข่งขันไปทำไม
Rao ja yeu yaeng kaeng kun bpai tummai
Why are we constantly competing?
เรามารักกัน ก่อนที่มันจะสาย
Raomah ruk gun gaun tee mun ja sai
We should love each other before it’s too late
เรามารักกัน ก่อนที่โลกจะมลาย
Rao mah ruk gun gaun tee lohk ja malai
We should love each other before the world is destroyed
เรามารักกันดีกว่าไหม เพราะรักมันมีราคา
Raomah ruk gun dee gwah mai pror rukmun mee rahkah
Wouldn’t it be better if we loved each other? because love is valuable

(*,**)

Title: Close Your Eyes and See
Artist: Ap1wat (1 Apiwat) ft. Davika
Album: [Single]
Year: 2018

เหมือนเธอหวั่นใจ กลัวมีใครเข้ามาแทรกกลางรักเรา
Meuan tur wun jai glua mee kraikao mah saek glahng ruk rao
It’s like you’re worried, afraid that someone will come between us
คิดน้อยลงหน่อยเรา อย่าเอาความเชื่อใจไปทิ้งที่ไหนไกล
Kit noy long noy rao yah ao kwahm cheua jai bpai ting tee nai glai
Don’t think so much about it, don’t throw away your trust

(*) ก็ฉันไม่ใช่ใคร แต่เป็นคนคนนึงที่อยู่ข้างเคียงเธอ
Gor chun mai chai krai dtae bpen kon kon neung tee yoo kahng kiang tur
I’m no one except the person who’s standing beside you
เชื่อฉัน ได้ไหมเธอ อยากให้เธอได้ลองเปิดใจแล้วเข้ามา
Cheua chun dai mai tur yahk hai tur dai laung bpert jai laeo kao mah
Please trust me, I want you to try opening your heart and coming in

(**) Close your eyes and see รักเดียวที่มีแค่เธอหลับตา
Close your eyes and see ruk diao tee mee kae tur lup dtah
Close your eyes and see, I have only one love, just close your eyes
เธอจะเห็น Just you and me รับรู้ด้วยใจอย่างนี้ มีเธอคนเดียวฉันสัญญา
Tur ja hen just you and me rup roo duay jai yahng nee mee tur kond iao chun sunyah
You’ll see just you and me, realize it with your heart like this, I only have you, I promise

รักเธออย่างไร ก็ยังเป็นเหมือนเดิมไม่เปิดทางให้ใคร
Ruk tur yahng rai gor yung bpen meuan derm mai bpert tahng hai krai
I still love you just the same as I always have, I haven’t opened the way for anyone else
ยังเป็นเธอคนเดียวในใจ ยังเป็นเธอคนเดียวที่เด่นชัด
Yung bpen tur kon diao nai jai yung bpen tur kon diao tee den chun
You’re still the only one in my heart, you’re still the only one who’s clear
ไม่รักเธอจะรักใครที่ไหน
Mai ruk tur ja ruk krai tee nai
If I don’t love you, who else will I love?

(*,**)

เสียงหัวใจสั่งไว้ ไม่ต้องถามมากมาย ให้ฉันมั่นใจ
Siang hua jai sung wai mai dtaung tahm mahk mai hai chun mun jai
The voice of my heart is commanding me, there’s no need to ask so much to make me certain
เพราะทุกทีที่หลับตาไว้ ฉันเห็นแค่เธอ
Pror took tee tee lup dtah wai chun hen kae tur
Because every time that I close my eyes, I only see you
ก็รู้ว่าฉันต้อง เชื่อใจ
Gor roo wah chun dtaung cheua jai
So I know that I must trust this

(**)

เชื่อใจฉันเชื่อใจเธอ
Cheua jai chun cheua jai tur
Trust my heart, trust your heart
เชื่อใจฉันเชื่อใจเธอ
Cheua jai chun cheua jai tur
Trust my heart, trust your heart
เชื่อใจฉันเชื่อใจเธอ
Cheua jai chun cheua jai tur
Trust my heart, trust your heart

   

Melody & Music: AP1WAT
Featuring: Mai Davikah
Lyrics: เชษฐา ยารสเอก
All Instruments: AP1WAT
Additional Synth: Na Polycat
Chorus: กลม อรวี, Mai Davikah
Mix Coordinator: Noom Prachaya
Guitar Tech Assistant: O Jetset’er
Mix and Mastering: Matt Marrin @The Department of Sound LA

Title: วุ่นวาย / Woon Wai (Chaos)
Artist: 25Hours
Album: Night in Heaven
Year: 2018

อยากจะกินแต่มันก็กินไม่ได้
Yahk ja gin dtae mung or gin mai dai
I want to eat, but I can’t
อยากจะนอนก็นอนละเมอ
Yahk ja naun gor naun lamur
I want to sleep, but I daydream

อยากจะคุยกับใครก็คิดถึงเธอ
Yahk ja kooey gup krai gor kit teung tur
I want to talk to someone else, but I’m thinking of you
อยากจะลืมก็ลืมไม่ลง
Yahk ja leum gor leum mai long
I want to forget you, but I can’t

(*) เพราะเธอคือความวุ่นวายในชีวิต
Pror tur keu kwahm woon wai nai cheewit
Because you’re chaos in my life
เธอทำให้ฉัน เป็นอย่างนี้
Tur tum hai chun bpen yahng nee
You make me like this
ห้ามใจเท่าไร ยิ่งห้ามก็ยิ่งคิด
Hahm jai tao rai ying hahm gor ying kit
However much I forbid myself, the more I do, the more I think about you
รู้ตัวบ้างไหม ว่าฉันคิดมาก
Roo dtua bahng mai wah chun kit mahk
Do you realize that I’m overthinking things?
ทำให้รู้สึกดี กลับมารับผิดชอบฉันที hey!เธอ
Tum hai roo seuk dee glup mah rup pit chaup chun tee hey tur
You made me feel good, come back and take responsibility for me, hey, you

ไม่มีใครที่จะรักษาฉันได้
Mai mee krai ja ruk sah chun dai
No one else can cure me
นอกจากการได้เจอหน้าเธอ
Nauk jahk gahn dai jur nah tur
Except being able to see your face

ไม่รู้ทำไมต้องกลายเป็นคนเพ้อเจ้อ
Mai roo tummai dtaung glai bpen kon pur jur
I don’t know why I’ve become a fanatic like this
ไม่เข้าใจตัวเองซักที
Mai kao jai dtua eng suk tee
I don’t understand myself at all

(*,*)

   

เนื้อร้อง : ปิยวัฒน์ มีเครือ
ทำนอง : สมพล รุ่งพาณิชย์
เรียบเรียง : 25Hours & พูนศักดิ์ จตุระบุล

Title: พรุ่งนี้จะไม่ยอม / Proong Nee Ja Mai Yaum (Tomorrow, I’ll Refuse)
Artist: Beam (บีม) AF10
Album: [Single]
Year: 2014

คิดเอาไว้ใช่ไหม ว่าฉันจะคืนดี
Kit ao wai chai mai wah chun ja keun dee
You’ve been thinking that I’ll happily take you back, haven’t you?
ที่เธอกลับมาวันนี้ ก็มั่นใจแล้วใช่ไหม
Tee tur glup mah wun nee gor mun jai laeo chai mai
So you came back today, you’re certain, aren’t you?
คิดเอาไว้สินะ ว่าฉันต้องละลาย
Kit ao wai si na wah chun dtaung lalai
You’ve been thinking that I’ll melt
และหัวใจจะอ่อนอย่างทุกครั้ง
Lae hua jai ja aun yahng took krung
And my heart will be week like every other time

แบบว่ามาหวานมาผ่อง ตาใสแก้มป่อง เป๊ะเลย
Baep wah mah wahn mah paung dtah sai gaem bpaung bpeh loey
So you come being all sweet and chipper, your eyes bright and cheeks round, exactly
แบบว่ามาอ้อนมาออด น่ารักน่ากอด เหมือนเคย
Baep wah mah aun mah aut naruk nahgaut meuan koey
You come begging me, you’re as cute and huggable as ever
อย่างนี้ก็คงต้อง
Yahng nee gor kong dtaung
Like this, I must

(*) จัดมาเต็มเต็ม ก็แบบมาตาต่อตา
Jut mah dtem dtem gor baep mah dtah dtor dtah
I’ve fully prepared myself to go at this eye-to-eye
จะหนี จะหลบ ได้ไง
Ja nee ja lop dai ngai
How could I run away or avoid it?
ได้แต่ยอมยอม ก็อยากเอาใจต่อใจ
Dai dtae yaum yaum gor yahk ao jai dtor jai
I can only give in, I want to have a heart-to-heart
แต่ขอช่วยจำให้หน่อย พรุ่งนี้ฉันจะไม่ยอม
Dtae kor chuay jum hai noy proong nee chun ja mai yaum
But I want you to please remember; tomorrow I’ll refuse

พรุ่งนี้ฉันจะไม่ยอม
Proong nee chun ja mai yaum
Tomorrow, I’ll refuse

คิดเอาไว้สินะ ว่าฉันจะดีใจ
Kit ao wai si na wah chun ja dee jai
You’ve been thinking that I’m a nice guy
ที่เธอยังมีเยื่อใย มาหากันอีกครั้ง
Tee tur yung mee yeua yai mah hah gun eek krung
That you still have connections with me, so you’ve come looking for me again
คิดเอาไว้ใช่ไหม ว่าฉันจะยอมฟัง
Kit ao wai chai mai wah chun ja yaum fung
You think that I’ll be willing to listen, don’t you?
สิ่งที่เธอจะบอกในวันนี้
Sing tee tur ja bauk nai wun nee
To the things that you’ll tell me today

บอกว่าคิดถึงที่สุด ปากหวานตามสูตร ทุกที
Bauk wah kit teung tee soot baphk wahn dtahm soot took tee
You tell me that you’ve missed me so much, you say such formulaic sweet things every time
บอกมาอย่างนี้ก็หมด ลืมเรื่องที่โกรธ ไม่มี
Bauk mah yahng nee gor mot leum reuang tee groht mai mee
You tell me that you’re done being like this, that you’ve forgotten the things that made us angry, that there’s nothing
อย่างงี้ก็คงต้อง
Yahng ngee gor kong dtaung
Like this, I must

(*,*)

ยอมยอมเธอ พรุ่งนี้ฉันจะไม่ยอม
Yaum yaum tur proong nee chun ja mai yaum
Give in, give in to you, tomorrow I’ll refuse
ก็ยอมทุกที ยอมยอมยอม
Gor yaum took tee yaum yaum yaum
But I give in to you every time, give in, give in, give in

Title: หยุดคงไม่ไหว / Yoot Kong Mai Wai (Can’t Stop)
Artist: 25Hours
Album: Night in Heaven
Year: 2018

ก็ยังรักเธออยู่ ก็ยังรักอยู่เต็มหัวใจ
Gor yung ruk tur yoo gor yung ruk yoo dtem hua jai
I still love you, love is filling my heart
แต่ทำได้เพียงแค่คิดถึงเธอ คนที่เป็นทุกความหมาย
Dtae tum dai piang kae kit teung tur kon tee bpen took kwahm mai
But all I can do is miss you, the person who is my every meaning

กลิ่นไอรักยังอยู่ กลิ่นไอร้อนยังอบอวนข้างใน
Glin ai ruk yung yoo glin ai raun yung op uan kahng nai
The smell of love is still here, the smell of the heat still permeates inside
กลิ่นกายของเธอ แววตาของเธอ ทำให้ใจฉันสั่นไหว
Glin gai kaung tur waew dtah kaung tur tum hai jai chun sun wai
The scent of your body, the look in your eyes makes my heart tremble

(*) ฉันรู้เธอคิดถึงใคร ฉันรู้เธอฝันถึงใคร
Chun roo tur kit teung krai chun roo tur fun teung krai
I know whom you’re thinking of, I know whom you’re dreaming of
อยากให้ลองคิดดู อยากให้ลองคิดใหม่ อยากให้เธอกลับมาอย่าหนีไป
Yahk hai laung kit doo yahk hai laung kit mai yahk hai tur glup mah yah nee bpai
I want you to try thinking about it, I want you to try reconsidering, I want you to come back and not run away

(**) ก็เพราะฉันยังหยุดใจไม่ไหว หยุดคงเหมือนตาย
Gor pror chun yung yoot jai mai wai yoot kong meuan dtai
Because I still can’t stop my heart, if it stops, I’ll probably die
ฉันรอเธออยู่ ฉันคอยเธออยู่ ยังรักยังรอเธออยู่ที่ตรงนี้
Chun ror tur yoo chun koy tur yoo yung ruk yung ror tur yoo tee dtrong nee
I’m waiting for you, I’m waiting for you, I still love you, I’m still waiting for you right here
หยุดคงไม่ไหว หยุดคงเหมือนตาย
Yoot kong mai wai yoot kong meuan dtai
It can’t be stopped, if it stops, I’ll probably die
ฉันรอเธออยู่ ฉันคอยเธออยู่
Chun ror tur yoo chun koy tur yoo
I’m waiting for you, I’m waiting for you
เฝ้ารักเฝ้ารอเธออยู่ สุดที่รัก
Fao ruk fao ror tur yoo soot tee ruk
Loving you and waiting for you, my beloved

คำว่ารักยังอยู่ คำว่ารักไม่เคยเป็นของใคร
Kum wah ruk yung yoo kum wah ruk mai koey bpan kaung krai
My love is still here, my love will never belong to anyone else
มันเป็นของเธอ หมดเลยทั้งใจ ยังคงเป็นเหมือนวันนั้น
Mun bpen kaung tur mot loey tung jai yung kong bpen meuan wun nun
It belongs to you, my entire heart, it’s still as though it were that day

บทเพลงรักยังอยู่ รอคนรักมาบรรเลงด้วยกัน
Bot pleng ruk yung yoo ror kon ruk mah bunleng duay gun
The love songs are still here, waiting for the person I love to come and play them with me
กี่วันล่วงเลย ที่เคยสัมพันธ์ เธอยังจำไว้อยู่ไหม
Gee wun luang loey tee koey sumpun tur yung jum wai yoo mai
Several days have passed since we once were in a relationship, do you still remember?

(*,**,*,**,**)

   

เนื้อร้อง : สมพล รุ่งพาณิชย์
ทำนอง : สมพล รุ่งพาณิชย์
เรียบเรียง : 25Hours & พูนศักดิ์ จตุระบุล

   

I say it every time they have a new single, but I’ll say it again; this band never has a bad release. <3

Title: ขึ้นๆลงๆ / Keun Keun Long Long (Up and Down, Up and Down)
Artist: Sroeng Santi (สรวง สันติ)
Album: The Heavier Side of the Luk Thung Underground
Year:

ขึ้นขึ้นลงลง ลงลงขึ้นขึ้น
Keun keun long long long long keun keun
Up and down, up and down, down and up, down and up
ไม่ยั่งไม่ยืน ขึ้นขึ้นลงลง
Mai yung mai yeun keun keun long long
It doesn’t stay in one position, it goes up and down, up and down
มันขึ้นเเต่เย็น ไปลงก่อนเเจ้ง ขอบฟ้าไม่แดงก็ไม่ยอมลง
Mun keun dtae yen bpai long gaun jaeng kaup fah mai daeng gor mai yaum long
It only rises in the evening and goes down before morning, if the sky isn’t red, it refuses to go down
ถึงใครจะห้ามมันก็ไม่ฟัง มันขึ้นไม่ยั้งถึงใครไล่ส่ง
Teung krai ja hahm mun gor mai fung mun keun mai yung teung krai lai song
Even if anyone tried to forbid it, it wouldn’t listen, it rises freely even if anyone tries to chase it away
รุ้หรือปล่าวว่าอาไรกัน รู้หรือปล่าวว่าอาไรกัน
Roo reu bplao wah arai gun roo reu bplao wah arai gun
Do you know what it is? Do you know what it is?
นั้นคือพระจันทร์ที่มั่นขึ้นมั่นลง
Nun keu prajun tee mun keun mun long
It’s the moon that rises and falls

ขึ้นขึ้นลงลง ลงลงขึ้นขึ้น
Keun keun long long long long keun keun
Up and down, up and down, down and up, down and up
ไม่ยั่งไม่ยืน ขึ้นขึ้นลงลง
Mai yung mai yeun keun keun long long
It doesn’t stay in one position, it goes up and down, up and down
บ้างขึ้นตอนเช้าหลังเจ้าไก่โป่
Bahng keun dtaun chao lung jao gai bpoh
Sometimes it goes up after the morning when the rooster crows
ผลุบๆโผล่ ๆ ขึ้นโล่ไม่ลง
Ploop ploop ploh ploh keun loh mai long
It bobs up and down, rising but not falling
พอตกตอนเย็นอ่อนเรี่ยงอ่อนเเรง
Por dtok dtaun yen aun riang aun raeng
As evening falls, it gets weak
สีเปลี่ยนเป็นเเดงดูเหมือนกระด้ง
See bplian bpen daeng doo meuan gradong
The color changes to red, it looks like a rice basket
รู้หรือเปล่าอย่าเดาเดี๋ยวผิด รู้หรือเปล่าอย่าเดาเดี๋ยวผิด
Roo reu bplao yah dao diao pit roo reu bplao yah dao diao pit
Do you know? Don’t guess or you’ll be wrong, do you know? Don’t guess or you’ll be wrong
นั้นคือพระอาทิตย์ เช้าขึ้น เย็นลง
Nun keu pra ahtit chao keun yen long
It’s the sun that goes up in the morning and down at night

(*) ขึ้นขึ้นลงลง ลงลงขึ้นขึ้น
Keun keun long long long long keun keun
Up and down, up and down, down and up, down and up
ไม่ยั่งไม่ยืน ขึ้นขึ้นลงลง
Mai yung mai yeun keun keun long long
It doesn’t stay in one position, it goes up and down, up and down
ไอ้อย่างที่สามเลวทรามร้ายกาจ
Ai yah tee sahm leo sahm rai gaht
The third thing is terrible
มันขึ้นพรวดพราดขึ้นเเล้วไม่ลง
Mun keun pruat praht keun laeo mai long
It rises suddenly and doesn’t go down
ทำไมจึงขึ้นขึ้นจริงไม่รุ้
Tummai jeung keun keun jing mai roo
Why does it go up and up? I really don’t know
ได้เเต่ยืนดู เห็นขึ้นโจังๆ
Dai dtae yeun doo hen keun johng johng
You can only stand there and watch it go up and up
รู้หรือเปล่าว่าคืออะไร รู้หรือเปล่าว่าคืออะไร
Roo reu bplao wah keu arai roo reu bplao wah keu arai
Do you know what it is? Do you know what it is?
ก็สินค้าเมืองไทย ขึ้นไม่ยอมลง
Gor sin kah meuang thai keun mai yaum long
It’s the cost of Thai products that goes up and refuses to go down

(*)

Title: ดวงตะวัน / Duang Dtawun (Sunny Day)
Artist: Scrubb ft. Win Sirivongse (วิน ศิริวงศ์)
Album: Season
Year: 2018

ผ่านเรื่องราว สวยงามกันมามากมายด้วยกัน
Pahn reuang rao suay ngahm gun mah mahk mai duay gun
We’ve had a lot of beautiful stories together
ผ่านหนทาง จะไกลแค่ไหนก็ไม่สำคัญ
Pahn hon tahng ja glai kae nai gor mai sumkun
Continuing down the road, it’s not important how far it’ll be

(*) คำบางคำ เธอทำให้คนนั้นเปลี่ยน
Kum bahng kum tur tum hai kon nun bplian
With some words, you can change people
คืนบางคืน ก็อาจจะมีความหมายเมื่อ
Keun bahng keun gor aht ja mee kwahm mai meua
Some nights might be meaningful when
คนบางคน เติมเต็มหัวใจ
Kon bahng kon dterm dtem hua jai
Someone fills your heart
เปลี่ยนให้ตัวฉัน ไม่เป็นเหมือนเก่า
Bplian hai dtua chun mai bpen meuan gao
Changing me and making me different

(**) แม้โลกทั้งใบนั้น จะไม่มีดาว
Mae lohk tung bai nun ja mai mee dao
Even though that world won’t have any stars
แสงดวงตะวันอาจ ไม่มีความหมาย
Saeng duang dtawun aht mai mee kwahm mai
The sunlight might not have any meaning
และแม้โลกทั้งใบนี้จะไม่มีใคร
Lae mae lohk tung bai nee ja mai mee krai
And even if this world doesn’t have anyone
ให้เธอมองกลับมาฉันนั้นจะยืนข้างเธอ
Hai tur maung lgup mah chun nun ja yeun kahng tur
I want you to look back at me, I’ll be standing next to you

ผ่านเม็ดทราย หลายพันที่เธอไม่เคยนับมัน
Pahn met sai lai pun tee tur mai koey nup mun
We’ve passed by thousands of grains of sand that you never count
ผ่านแสงไฟ ผู้คนมากมายร้อยพัน ไม่สนใจ
Pahn saeng fai poo kon mahk mai roy pun mai son jai
We’ve passed by the lights of hundreds of thousands of people, but I don’t care

(*,**,*,**,**)

   

Lyric: ธันวา บุญสูงเนิน, ปิยวัฒน์ มีเครือ
Composer: ปกป้อง จิตดี, ต่อพงศ์ จันทบุบผา
Arranger: ปกป้อง จิตดี, ต่อพงศ์ จันทบุบผา