Lyric Translations

Title: มนต์รักดิสโก้ / Mon Ruk Disco (Disco Love Spell)
English Title: “Spinach Soup”
Artist: Jetset’er ft. Paowalee Pornpimol (เปาวลี พรพิมล)
Album: Digital Soul
Year: 2020

ก็เพราะเรานั้นมีกันอยู่เพียงสองคน
Gor pror rao nun mee gun yoo p iang saung kon
Because there’s just the two of us
ทำไมอยู่ทน รักกันมานานแสนนาน
Tummai yoo ton ruk gun mah nahn saen nahn
Why have we put up with loving each other for so long?
ก็เพราะอะไร ทำไมยังดูชื่นบาน
Gor pror arai tummai yung doo cheun bahn
Why do we still seem happy?
อย่างกับเมื่อวานเป็นวันแรกๆที่รักกัน
Yahng gup meua wahn bpen wun raek raek tee ruk gun
Like we just fell in love yesterday

(*) แต่บางทีก็ชอบโกรธกัน แต่พองอนก็ง้อกัน
Dtae bahng tee gor chaup groht gun dtae por ngaun gor ngor gun
But sometimes we get angry at each other, we sulk a bit, then make up
มองข้ามเพราะความผูกพัน นิดๆหน่อยๆก็ยอมกันไป
Maung kahm pror kwahm pook pun nit nit noy noy gor yaum gun bpai
We overlook things because of our relationship, little by little we give in to each other

(**) อยากให้ความรักเหมือนน้ำต้มผักที่ยังหวาน อยู่กันนานๆมีเคืองมีโกรธเป็นเรื่องธรรมดา
Yahk hai kwahm ruk meuan num dtom puk tee yung wahn yoo gun nahn nahn mee keuang mee groht bpen reuang tummadah
I want our love to be like spinach soup that remains sweet, being together for a long time, we get mad, we get angry, it’s common
อะไรยอมๆกันได้ก็ยอม ค่อยเอาคืนเมื่อถึงเวลา
Arai yaum yaum gun dai gor yaum koy ao keun meua teung welah
We accept what we can and take it back when the time comes
ถึงยังโกรธ แต่กลัวเป็นโสดมากกว่า
Teung yung groht dtae glua bpen sohd mahk gwah
Even though we’re still angry, we’re even more scared of being single

เป็นตัวเองให้ยอมรับที่ฉันเป็นฉัน เป็นยังไงลงนรกหรือว่าขึ้นสวรรค์
Bpen dtua eng hai yaum rup tee chun bpen chun bpen yung ngai long narok reu wah keun sawun
I’m myself, I want you to accept me for me, no matter if we fall to hell or rise to heaven
ถ้ารับกันได้ก็ยาว
Tah rup gun dai gor yao
If we can accept each other, it’ll be for a long time
ไม่ต้องรักเท่าอวกาศ แต่ความรักนั้นมีไม่ขาด
Mai dtaung ruk tao aowagaht dtae kwahm ruk nun mee mai kaht
You don’t have to love me as much as space, as long as there’s no shortage of love
เป็นคนเดียวที่เธอพิศวาส ขาดเธอไปก็ใจจะขาดเอย
Bpen kon diao tee tur pisawaht kaht tur bpai gor jai ja kaht oey
I’m the only one you love, without you, my heart would die

(*,**)

แค่เติมความหวานให้กันสักวันละนิด
Kae dterm kwahm wahn hai gun suk wun la nit
Just keep topping off the sweetness each day
เพิ่มความใกล้ชิดให้กันมากขึ้นสักหน่อย
Perm kwahm glai chit hai gun mahk keun suk noy
Increase the intimacy between us
ถ้าหากขัดใจก็แค่นับหนึ่งถึงร้อย
Tah hahk kut jai gor kae nup neung teung roy
If you’re offended, just count from one to 100
รักกันน้อยๆ แต่รักกันนานๆ
Ruk gun noy noy dtae ruk gun nahn nahn
Love me a little, but love me for a long time

(**)

   

คำร้อง / ทำนอง : เหมือนเพชร อำมะระ
เรียบเรียง : บวรภัส จินต์ประเสริฐ / สุรพันธ์ จำลองกุล
โปรดิวเซอร์ : Theo

Title: ทำนองสวรรค์ / Tumnaung Sawun (Heaven’s Melody)
English Title: “Ascension”
Artist: Jetset’er
Album: Digital Soul
Year: 2020

สวัสดี นี่คือโลกใหม่
Sawut dee nee keu lohk mai
Hello, this is a new world
เสียงจังหวะหัวใจ เต้นไปกับเสียงเพลง
Siang jung wa hua jai dten bpai gup siang pleng
The rhythm of the heart beats with the music
รู้สึกไหม? ไม่ใช่ความฝัน
Roo seuk mai mai chai kwahm fun
Do you feel it? It’s not a dream
สัมผัสที่มีนั้น…โอ้ มันคือเรื่องจริง
Sumput tee mee nun oh mun keu reuang jing
That touch… Oh, it’s real

(*) ถึงเวลาที่ต้องลืมทุกสิ่ง
Teung welah tee dtaung leum took sing
It’s time to forget everything
ทิ้งความทรงจำเดิมๆ ทุกอย่าง
Ting kwahm song jum derm derm took yahng
Forget all the same old memories
ปล่อยกายและวิญญาณสู่สวรรค์…Ascension
Bploy gai lae winyahn soo sawun ascension
Let your body and spirit rise to heaven…ascension

(**) พร้อมทะยานขึ้นฟ้า
Praum tayahn keun fah
Ready to rise to the sky
อย่ากลัวจงกล้าท้าทายเถิดจอมขวัญ
Yah glua jong glah tah tai gert jaum kwun
Don’t be scared, you must be brave, challenge the peak of life
วัดกันที่ใจ ถึงใจเท่าไหร่รู้กัน
Wut gun tee jai teung jai tao rai roo gun
Test your heart, however much it knows
เสียงหัวใจร่ำร้อง
Siang hua jai rum raung
The voice of the heart cries out
ร่างกายสั่นพ้องพร้อมท่วงทำนองนั้น
Rahng gai sun paung praum huang tumnaung nun
The body resonates with that melody
แค่มีเธอข้างฉัน…สวรรค์รวมเราให้เป็นหนึ่ง
Kae mee tur kahng chun sawun ruam rao hai bpen neung
Just having you at my side, our heavens unite as one

หลับตามอง แล้วจะเข้าใจ
Lup dtah maung laeo ja kao jai
Close your eyes and look and you’ll understand
น้ำ ดิน ลม และไฟ…ไม่ใช่เพียงเท่านี้
Num din lom lae fai mai chai piang tao nee
Water, earth, wind, and fire, that’s not all
ที่เป็นเรา มีมากกว่านั้น
Tee bpen rao mee mahk gwah nun
We are, there’s more than that
Another Dimension โอ้ มันคือเรื่องจริง
Another dimension oh mun keu reuang jing
Another dimension, oh, it’s real

(*,**)

พันธนาการพลันหายไป
Puntanahgahn plun hai bpai
Your bonds suddenly disappear
จักรวาลเปิดจากหัวใจ
jukkragwahn bpert jahk hua jai
The universe opens from your heart
สวยสดใสสรรพสิ่งล้วนเป็นเช่นนั้น
Suay sot sai sun pling luan bpen chen nun
Beautiful and bright, everything is like that

(**)

   

คำร้อง / ทำนอง / เรียบเรียง /โปรดิวเซอร์ : Theo

Title: อบอุ่น / Op Oon (Warm)
Artist: Jetset’er ft. Mon Monik
Album: Digital Soul
Year: 2020

ชีวิตก่อนจะมาพบเธอ
Cheewit gaun ja mah pob tur
My life before I met you
ไม่คิดไม่เคยมีเป้าหมายอะไร
Mai kit mai koey mee bpao mai arai
I never thought of having any goals
อยู่เพื่อตัวเองเท่านั้นก็พอใจ
Yoo peua dtua eng tao nun gor por jai
I lived just for myself and was satisfied with that
ไม่หวังเกินไปกว่านั้น
Mai wung gern bpai gwah nun
I didn’t hope for anything more

(*) แต่แล้วเมื่อได้มาพบเธอ
Dtae laeo meua dai mah pob tur
But now, when I met you
ก็เหมือนเจอเศษส่วนที่หายไป
Gor meuan jur set suan tee hai bpai
It’s like I found the piece I was missing
อยากใช้ทุกวินาที
Yahk chai took winhatee
I want to spend every second
อยากใช้ทุกลมหายใจกับเธอ ไปจนวันสุดท้าย
Yahk chai took lom hai jai gup tur bpai jon wun soot tai
I want to spend every breath with you until my final days

(**) อบอุ่นในหัวใจ แค่ได้รู้ว่ามีเธออยู่ตรงนี้กับฉัน
Op oon nai hua jai kae dai roo wah mee tur yoo dtrong nee gup chun
I’m warm in my heart just knowing that I have you right here with me
จะดีร้ายเท่าไร ยากแค่ไหนพร้อมจะสู้ไปเสมอ
Ja dee rai tao rai yahk kae nai praum ja soo bpai samur
However good or bad things are, however difficult they get, I’m always ready to fight
เพื่อเธอฉันเต็มใจ ไม่มีเงื่อนไขใด
Peua tur chun dtem jai mai mee ngeuan kai dai
For you, I’m willing, there’s no stipulations
และพร้อมทุ่มเทให้ทั้งชีวิต…เพื่อเธอ
Lae praum toom tay hai tung cheewit peua tur
And I’m ready to devote my entire life…to you

(*,**,**)

   

คำร้อง/ ทำนอง : Theo
เรียบเรียง : Jittipon Thawornkit / Theo
โปรดิวเซอร์ : Theo

Title: นิทาน / Nitahn (Fairytale)
Artist: Ampersand
Album: [Single]
Year: 2020

จำได้หรือเปล่า
Jum dai reu bplao
Do you remember
ที่เธอเคยบอก
Tee tur koey bauk
What you used to tell me
ทุกครั้งที่เธอกอด
Took krung tee tur gaut
Every time you hugged me?
จะรักกันตลอด จากนี้ ไม่ว่ายังไง
Ja ruk gun dtalaut jahk nee mai wah yung ngai
That you’d always love me from now on, no matter what
เรื่องราวดีๆ ที่ได้เขียนตอนจบไว้
Reuang rao dee dee tee dai kian dtaun jop wai
The good stories we wrote the ending to
ตอนนี้มันหายไป หายไปกับเธอ
Dtaun nee mun hai bpai hai bpai gup tur
Have disappeared now, disappeared with you

(*) พอสักที คงไม่มี
Por suk tee kong mai mee
Enough, there won’t be a day
วันที่สองเรา จะกลับมาอยู่ดี ลืมสักที
Wun tee saung rao ja glup mah yoo dee leum suk tee
The two of us will get back together again, forget about it
แต่ผ่านไปเท่าไรก็เท่าเดิม
Dtae pahn bpai tao rai gor tao derm
But however much passes by, it’s the same
ยังคิดถึงเธอ
Yung kit teung tur
I still miss you

(**) เมื่อความรักกลายเป็นแค่นิทาน
Meua kwahm ruk glai bpen kae nitahn
When love has become just a fairytale
จูบที่หวานก็เหลือ แค่รอย
Joop tee wahn gor leua kae roy
All that’s left are trails of sweet kisses
กลับไปรักก็ไม่ได้ จะให้ลืมก็ไม่ไหว
Glup bpai ruk gor mai dai ja hai leum gor mai wai
We can’t go back to being in love, but I can’t forget
ทำไมล่ะหัวใจ
Tummai la hua jai
Why, heart?
ทำไม ทำไม
Tummai tummai
Why? Why?

ทำไม ทำไม ทำไมลืมไม่ไหว
Tummai tummai tummai leum mai wai
Why? Why? Why can’t I forget?
ทำไม ทำไม ทำไมถึงยังเสียใจ
Tummai tummai tumnmai teung yung sia jai
Why? Why? Why am I still sad?

(*,**)

ฉันยังอยู่เหมือนเดิมที่เก่า
Chun yung yoo meuan derm tee gao
I’m still in the same old place
ในนิทาน ที่มีเธออยู่
Nai nitahn tee mee tur yoo
In the fairytale that has you
อย่างน้อยทุกค่ำคืนที่หลับตา ยามฝัน ยังเจอ
Yahng noy took keum keun tee lup dtah yahm fun yung jur
At least every night when I close my eyes, I’ll still see you when I dream

(**)

   

คำร้อง : ปิยวัฒน์ มีเครือ/ ampersand
ทำนอง : ampersand
เรียบเรียง : ศิวัช หอมขำ
โปรดิวเซอร์ : ปิยวัฒน์ มีเครือ / กฤตพงศ์ สกุลนามอเนก

Title: ห้องเดิม / Haung Derm (The Same Room)
English Title: “Us”
Artist: SloJoe
Album: [Single]
Year: 2020

ตื่นขึ้นมาในห้องเดิม
Dteun keun mah nai haung derm
I wake up in the same room
กับกลิ่นเดิม ๆ ที่ยังคุ้นเคย
Gup glin derm derm tee yung koon koey
With the same scent that’s still familiar
สมองมันคิดว่าเธอนั้นยังอยู่
Samaung mun kit wah tur nun yung yoo
My brain thinks you’re still here
อยู่ที่ตรงนี้ไม่เคยจางหาย
Yoo tee dtrong nee mai koey jahng hai
Right here, never fading away

กรอบรูป นาฬิกา ขวดน้ำหอมและแว่นตา
Graup roop nahligah kuat num haum lae wen dtah
The picture frame, the clock, the bottle of perfume, and your glasses
ปลอกหมอนที่เคยหนุน ตุ๊กตาที่เธอคุ้น วางที่เดิมไม่ไปไหน
Bplauk maun tee koey noon dtookadtah tee tur koon wahng tee derm mai bpai nai
The pillow case you once used and your familiar doll are still in the same place, they haven’t gone anywhere
ยิ่งฉันนั้นพยายาม จะลบจะลืมภาพนั้นเท่าไร
Ying chun nun payayahm ja lop ja leum pahp nun tao rai
The more I try to erase and forget those images
แต่ฉันก็คงจะทำได้ เพียงแค่หลอกตัวเองใช่ไหม
Dtae chun gor kong ja tum dai piang kae lauk dtua eng chai mai
All I can do is deceive myself, right?

(*) ยังคงคิดถึงเธอ แม้ว่าเรานั้นจาก กันไกลแสนไกล
Yung kong kit teung tur mae wah rao nun jahk gun glai saen glai
I still miss you, even though we’re separated far apart
ยังคงคิดถึงเสมอ แม้รู้ว่าเธอคงไม่คืนมา
Yung kong kit teung samur mae roo wah tur kong mai keun mah
I always think of you, even though you’re not coming back
แค่คิดถึงเธอก็สุขใจ ได้พบได้เจอในจินตนาการที่ แสนเลือนลาง
Kae kit teung tur gor sook jai dai pob dai jur nai jindtanahgahn tee saen leuan lahng
Just thinking about you makes me happy, I’ll see you in my faint imagination
ยังคงคิดถึงเธอ แม้ว่าเธอจะวาง
Yung kong kit teung tur mae wah tur ja wahng
I still miss you, even though you’ve put
ความรักเราทิ้งไว้แล้วจากไป
Kwahm ruk rao ting wai laeo jahk bpai
Our love away and left

กอดของเธอยังคุ้นเคย
Gaut kaung tur yung koon koey
Your embrace is still familiar
ไออุ่นที่มีไม่เคยจะหายไป
Ai oon tee mee mai koey ja hai bpai
The warmth it had will never fade away
ทุก ๆ เรื่องราวนั้นยังอยู่
Took took reuang rao nun yung yoo
Every memory still remains
อยู่ที่ตรงนี้ไม่เคย ไปไหน
Yoo tee dtrong nee mai koey bpai nai
Right here, never going anywhere

(*)

ห้องเดิมห้องนี้ยังรออยู่
Haung derm haung nee yung ror yoo
This same room is still waiting
ความรักของฉันก็ยังอยู่
Kwahm ruk kaung chun gor yung yoo
My love is still here
แต่วันนี้ที่มันไม่มีอยู่
Dtae wun nee tee mun mai mee yoo
But what’s not here today
คือความรักของเธอ
Keu kwahm ruk kaung tur
Is your love

ยังคงคิดถึงเธอ แม้ว่าเรานั้นจาก กันไกลแสนไกล
Yung kong kit teung tur mae wah rao nun jahk gun glai saen glai
I still miss you, even though we’re separated far apart
ยังคงคิดถึงเสมอ แม้รู้ว่าเธอคงไม่คืนมา
Yung kong kit teung samur mae roo wah tur kong mai keun mah
I always think of you, even though you’re not coming back
แค่คิดถึงเธอก็สุขใจ ได้พบได้เจอในจินตนาการที่ แสนเลือนลาง
Kae kit teung tur gor sook jai dai pob dai jur nai jindtanahgahn tee saen leuan lahng
Just thinking about you makes me happy, I’ll see you in my faint imagination
ยังคงคิดถึงเธอ แม้ว่าเธอจะวาง
Yung kong kit teung tur mae wah tur ja wahng
I still miss you, even though you’ve put
ความรักเราทิ้งไว้ตลอดไป
Kwahm ruk rao ting wai dtalaut bpai
Our love away forever

ตลอดไป…ตลอดไป…ตลอดไป
Dtalaut bpai dtalaut bpai dtalaut bpai
Forever…forever…forever

   

Producer : SloJoe
Melody : Nitiphoom Phookritsana
Lyrics : Nitiphoom Phookritsana , HACKR
Lyrics Adviser : Sutee Sangsareechon , Apicha Suksangpet

Title: ฟ้า / Fah (Sky)
English Title: “Blue Heart”
Artist: Landokmai
Album: [Single]
Year: 2020

เย็น เย็นอยู่รอบกาย
Yen yen yoo raup gai
Evening falls
หวิว ใจอยู่ข้างใน
Wiew jai yoo kahng nai
I’m dizzy inside
มีสิ่งหนึ่งขาดหาย
Mee sing neung kaht hai
There’s one thing missing
ภาพฝันวันเก่า
Pahp fun wun gao
The dreams of the old days
ไม่มีเลยความหมาย ของสองเรา
Mai mee loey kwahm mai kaung saung rao
Have lost meaning to us

ก่อนนั้น เคียงชิดใกล้กัน
Gaun nun kiang chit glai gun
We were close before
คำสัญญาผูกใจ
Kum sunyah pook jai
A promise connected our hearts
ที่บอกว่าเราสอง จะรักและเข้าใจ
Tee bauk wah rao saung ja ruk lae kao jai
You told me that we’d love and understand each other
แต่ในเวลานี้ ใจของเธอ
Dtae nai welah nee jai kaung tur
But now, your heart

เหมือนกับท้องฟ้าที่ไม่เคยเป็นเหมือนเดิมเลยสักวัน
Meuan gup taung fah tee mai koey bpen meuan derm loey suk wun
Like the sky that’s never the same
ฉันร้องไห้กับความทุกข์ในคืนที่เงียบงัน และ
Chun raung hai gup kwahm took nai keun tee ngiap ngun lae
I cry with the suffering during the silent nights, and

(*) ยังนึกข้างใน เหตุใดจึงเปลี่ยน
Yung neuk kahng nai het dai jeung bplian
I still think inside, why did you change?
เปลี่ยนทั้งหัวใจ ทำไม ทำไม
Bplian tung hua jai tummai tummai
Why oh why did you completely change?
เพราะใจของคน สุดท้ายเธอก็คงจางหายไป
Pror jai kaung kon soot tai tur gor kong jahng hai bpai
Because of the human heart, in the end, you faded away

เหมือนกับท้องฟ้าที่ไม่เคยเป็นเหมือนเดิมเลยสักวัน
Meuan gup taung fah tee mai koey bpen meuan derm loey suk wun
Like the sky that’s never the same
ฟ้าที่ขุ่นมัวจะพ้นผ่านไปได้สักวัน แม้
Fah tee koon mua ja pon pahn bpai dai suk wun mae
The cloudy sky will pass some day, even though

(*)

ถามอยู่ข้างใน เหตุใดจึงเปลี่ยน
Tahm yoo kahng nai het dai jeung bplian
I ask inside, why did you change
ไปหมดทั้งใจ เพราะอะไร
Bpai mot tung jai pror arai
Your entire heart? What for?

ถามอยู่ข้างใน เหตุใดจึงเปลี่ยน
Tahm yoo kahng nai het dai jeung bplian
I ask inside, why did you change
ไปหมดทั้งใจ เพราะอะไร
Bpai mot tung jai pror arai
Your entire heart? What for?

   

Producer: Vorapat Karakate
Arrange: Vorapat Karakate, LANDOKMAI, BANGPUN
Lyric: LANDOKMAI
Music: Landokmai Sripasang

Title: รักคุณยิ่งกว่าใคร / Ruk Koon Ying Gwah Krai (I Love You More Than Anyone)
Artist: Got Jakrapun (ก๊อท จักรพันธ์)
Album: รักคุณยิ่งกว่าใคร / Ruk Koon Ying Gwah Krai (I Love You More Than Anyone)
Year: 1997

รักคุณ เสียยิ่งกว่าใคร
Ruk koon sia ying gwah krai
I love you more than anyone else
มอบกล่องดวงใจ เอาไว้ที่คุณ
Mauk glaung duang jai ao wai tee koon
I’m giving you my heart
หวงคุณ เอาเสียยกใหญ่
Huang koon ao sia yok yai
I’m so possessive of you
หึงจนหัวใจ ว้าวุ่น
Heung jon hua jai wah woon
I’m so jealous, my heart is flustered
ไม่อยากให้ใครใกล้คุณ
Mai yahk hai krai glai koon
I don’t want anyone to get near you
ไม่อยากให้คุณ ใกล้ใคร
Mai yahk hai koon glai krai
I don’t want you to get near anyone else

แม้ใจคุณมีประตู
Mae jai koon mee bpradtoo
Though your heart has a door
จะเข้าไปอยู่เฝ้าดูหัวใจ
Ja kao bpai yoo fao doo hua jai
I’ll enter and watch over your heart
ใส่ลูกบิดแล้วรีบปิดกลอน
Sai look bit laeo reep bpit glaun
I’ll turn the lock and bolt it
แถมไม่เปิดต้อน รับใคร
Taem mai bpert dtaun rup krai
And not open it up to allow anyone else
อยากจะเป็นคนเดียวอยู่ใน
Yahk ja bpen kon diao yoo nai
I want to be the only one inside
ห้องหัวใจของคุณ
Haung hua jai kaung koon
The chambers of your heart

(*) รักคุณ เสียยิ่งกว่าใคร
Ruk koon sia ying gwah krai
I love you more than anyone else
ปิดตาคุณได้จะปิดตาคุณ
Bpit dtah koon dai ja bpit dtah koon
You can close your eyes, close your eyes
ไม่อยากให้คุณ เห็นใคร
Mai yahk hai koon hen krai
I don’t want you to see anyone else
ไม่อยากให้ใคร เห็นคุณ
Mai yahk hai krai hen koon
I don’t want anyone else to see you
ผมเฝ้าบนบานทำบุญ
Pom fao bon bahn tumboon
I’ll keep praying and making merit
เพราะกลัวว่าคุณ จะเปลี่ยนใจ
Pror glua wah koon ja bplian jai
Because I’m scared you’ll change your mind

(**) ปิดปากคุณได้ ก็จะปิดปาก
Bpit bpahk koon dai gor ja bpit bpahk
You can close your mouth, close your mouth
เดี๋ยวคุณรับฝาก ความรักจากใคร
Diao koon rup fahk kwahm ruk jahk krai
Or soon you’ll accept love from someone else
ปิดจมูกไม่ให้ได้กลิ่น
Bpit jamook mai hai dai glin
Close your nose and don’t smell
ปิดหูไม่ให้ได้ยิน เสียงใคร
Bpit hoo mai hai dai yin siang krai
Plug your ears and don’t hear anyone else’s voice
ถ้าปิดประตูห้องได้ดั่งใจ
Tah bpit bpradtoo haung dai dung jai
If you can close the door of your room like I hope
จะอยู่ข้างในสองคนกับคุณ
Ja yoo kahng nai saung kon gup koon
It’ll just be you and I inside

รักแต่คุณ รักแต่คุณ
Ruk dtae koon ruk dtae koon
I only love you, I only love you
รักแต่คุณ รักคุณหมดใจ
Ruk dtae koon ruk koon mot jai
I only love you, I love you with all my heart

(*,**)

รักคุณ เสียยิ่งกว่าใคร
Ruk koon sia ying gwah krai
I love you more than anyone else
รักคุณ เสียยิ่งกว่าใคร
Ruk koon sia ying gwah krai
I love you more than anyone else
รักคุณ เสียยิ่งกว่าใคร
Ruk koon sia ying gwah krai
I love you more than anyone else
รักคุณ เสียยิ่งกว่าใคร
Ruk koon sia ying gwah krai
I love you more than anyone else

Title: คอย เซ็นเตอร์ / Koy Center (Waiting Center)
Artist: Wan Thanakrit (ว่าน ธนกฤต)
Album: [Single]
Year: 2020

ดีแต่ยังไม่พอ บางทีก็รู้สึกท้อ
Dee dtae yung mai por bahng tee gor roo seuk tor
I’m good but still not good enough, sometimes I feel discouraged
ทุกคืนก็ยังเฝ้ารอ ไม่มีใคร
Took keun gor yung fao ror mai mee krai
Every night I still wait, I don’t have anyone else
รอให้เธอกลับมา เผชิญกับความอ่อนล้า
Ror hai tur glup mah pachern gup kwahm aun lah
I wait for you to come back, braving my exhaustion
หัวใจจะชินและชา ได้เมื่อไหร่
Hua jai ja chin lae chah dai meua rai
When will my heart get used to it?

(*) เธอจะรู้รึเปล่า คิดถึงมากเท่าไหร่
Tur ja roo reu bplao kit teung mahk tao rai
Will you know how much I miss you?
ได้ยินฉันหรือเปล่า เหงาแทบทนไม่ไหว
Dai yin chun reu bplao ngao taep ton mai wai
Can you hear me? I’m so lonely I can’t stand it

(**) แค่อยากจะมีใคร ใครซักคน เป็นเพื่อนคุยกันก่อนนอน
Kae yhak ja mee krai krai suk kon bpen peuan kooey gun gaun naun
I just want to have someone be a friend to talk to before sleeping
อยากโทรไปหา ใครซักคน โทรหากันเหมือนวันก่อน
Yahk toh bpai hah krai suk kon toh hah gun meuan wun gaun
I want to call someone, to call them like before
เป็นเธอได้รึเปล่า ปลอบใจฉันเบาเบา ตกลงกันว่าโลกนี้มีแต่เรา
Bpen tur dai reu bplao bplaup jai chun bao bao dtok long gun wah lohk ne emee dtae rao
Can it be you who gently comforts me and agrees that this world has only us?
แต่คงไม่มีใครซักคน โทรมาถามคอยห่วงใย
Dtae kong mai mee krai suk kon toh mah tahm koy huang yai
But there’s no one calling and questioning me out of worry
หยุดหลอกตัวเอง พอซะที ใจก็รู้เขามีใคร
Yoot lauk duta eng por sa tee jai gor roo kao mee krai
Stop deceiving yourself, enough is enough, my heart knows she has someone else
หยุดคิดถึงวันเก่า อยากลืมได้แล้วเรา
Yoot kit teung wun gao yahk leum dai laeo rao
Stop thinking about the old days, I want to forget about us
บอกกับตัวเองให้ชินมันเอาไว้ ว่าฉันไม่เป็นไร
Bauk gup dtua eng hai chin mun ao wai wah chun mai bpen rai
I tell myself until I get used to it that I’m okay

คนหนึ่งคอยวิ่งตาม อีกคนก็พยายาม
Kon neung koy wing dtahm eek kon gor payayahm
One person keeps running after, the other tries
หาทางที่จะจากลา หนีกันไป
Hah tahng tee ja jahk lah nee gun bpai
To find a way to escape and run away
คนไม่มีความหมาย ได้รู้ว่าวันสุดท้าย
Kon mai mee kwahm mai dai roo wah wun soot tai
I’m a meaningless person, I know that in the end
หัวใจจะพังทลาย เมื่อเธอไป
Hua jai ja pung talai meua tur bpai
My heart will collapse when you go

(*,**)

หยุดเลยความรัก หรือพักไปก่อน
Yoot loey kwahm ruk reu puk bpai gaun
Stop, love, let’s rest first
ไม่เร็วก็ช้า ต้องพังแน่นอน
Mai rew gor chah dtaung pung nae naun
Sooner or later, it must fall apart for sure

หยุดเลยความรัก หรือพักไปก่อน
Yoot loey kwahm ruk reu puk bpai gaun
Stop, love, let’s rest first
ไม่เร็วก็ช้า ต้องพังแน่นอน
Mai rew gor chah dtaung pung nae naun
Sooner or later, it must fall apart for sure

(**,**)

   

Writer & Composer : Wan Soloist & FWW
Arranger : FWW
Producer : FWW
Mix and Master : FWW
Beat & Synthesizers : FWWB
Guitar : Akarachon Rachapandi
Chorus : Wan Soloist & PIMTHITIII

Title: So What
Artist: Matcha (มัจฉา)
Album: [Single]
Year: 2020

เธอเคยบอกว่ารักชั้นมากมาย
Tur koey bauk wah ruk chun mahk mai
You once told me you loved me so much
พักนี้โทรไป ไม่เคยรับเลย
Puk nee toh bpai mai koey rup loey
Now, when I call, you never pick up
ไม่ดูแล take care ชั้นเหมือนเคย
Mai doo lae take care chun meuan koey
You don’t look after or take care of me like you used to
I’m done with you, liar
I’m done with you, liar

ถ้าเธอจะทำตัวเหมือนครั้งก่อน
Tah tur ja tum dtua meuan krung gaun
If you would act like before
ชีวิตจริงไม่เหมือนในละคร
Cheewit jing mai meuan nai lakorn
Real life isn’t like a TV drama
เธอเป็นไง ใคร ๆ ก็ดูออก
Tur bpen ngai krai krai gor doo auk
Everyone can see how you are
Sorry I’ve moved on
Sorry, I’ve moved on

(*) I look so good อย่าเพิ่งตกใจนะ
I look so good yah perng dtok jai na
I look so good, don’t be so surprised
I feel so good ไม่ต้องการใครอีก
I feel so good mai dtaung gahn krai eek
I feel so good, I don’t need anyone else
ถ้าเธอน่ะคิด ว่าฉันจะ sad
Tah tur na kit wah chun ja sad
If you think I’ll be sad
ขอเถอะ baby อย่าหลอกตัวเองเลยค่ะ
Kor tur baby yah lauk dtua eng loey ka
Please, baby, don’t kid yourself
พอเถอะ อย่าเสียเวลา
Por tur yah sia welah
Enough, don’t waste time
No
No
ถ้าเธอจะไป ก็ไปให้ไกล
Tah tur ja bpai gor bpai hai glai
If you’re going to go, then get out of here
I don’t really care
I don’t really care

(**) So what
I don’t really care
So what
I don’t really care

(***) ตอนนี้ฉันไม่ต้องการใคร
Dtaun nee chun mai dtaung gahn krai
I don’t need anyone now
ไม่มีเธอ ก็แค่หาใหม่
Mai mee tur gor kae hah mai
Without you, I’ll just find someone new
ถ้าพูดแค่นี้ ยังไม่เข้าใจ
Tah poot kae nee yung mai kao jai
If this is all you have to say, I still don’t understand
ถ้าจะไป ก็ให้รีบไป
Tah ja bpai gor hai reep bpai
If you’re going to leave then hurry up and go
So what?
So what?

Shimmy shimmy ya shimmy yam shimmy ya
Shimmy shimmy ya shimmy yam shimmy ya
Woke up in the sky, how you like me now?
Woke up in the sky, how you like me now?
Shimmy shimmy ya shimmy yam shimmy ya
Shimmy shimmy ya shimmy yam shimmy ya
เธอจะทำอะไรก็เชิญ just get out of my cloud
Tur ja tum arai gor chern just get out of my cloud
Go ahead and do whatever you want to, just get out of my cloud

Oops พอฉันจะไปเธอก็มารั้ง ไม่ยอมปล่อยกันซักที
Oops por chun ja bpai tur gor mah rung mai yaum bploy gun suk tee
Oops, as soon as I’m about to leave, you come hold me back, you refuse to let me go
ถ้าเป็นแบบนี้ ฉันก็ไม่ไหว คงต้อง say bye, sorry
Tah bpen baep nee chun gor mai wai kong dtaung say bye sorry
If this is how things are going to be, I can’t, I have to say bye, sorry

(123) ให้เวลาเธอ 3 นาที
(123) hai welah tur sahm nahtee
(123) I’ll give you three minutes
(Get off me) ไปเถอะ ไปเถอะคนดี
(get off me) bpai tur bpai tur kon dee
(Get off me) Go, go, darling
(I’m so done) คงเข้าใจนะ baby
(I’m so done) kong kao jai na baby
(I’m so done) I think you understand, baby
(Look at me) ไม่มีเธอแล้วดี๊ดี
(look at me) mai mee tur laeo dee dee
(Look at me) I’m fine without you

(*,**,***)

I look so good
Don’t need you now
I look so fine
Get out my cloud
I make them go ratatatata
I don’t really care
No I don’t really care
I look so good
B*** can’t get down
I look so fine, Sh*t Cha chill out
I make them go ratatata
I don’t really care
No I don’t really care

(*,**,***)

   

Produced by Nino
Lyric & Melody by Nonlapan Umpuch
Arranged by Punsadej Phungsujarittham
Executive Producer : Daboyway

Title: สงครามเย็น / Songkrahm Yen (Coldwar)
Artist: Tattoo Colour
Album: [Single]
Year: 2020

เหมือนอยู่ในโลกยุคน้ำแข็ง
Meuan yoo nai lohk yook num kaeng
It’s like I’m in the ice age
หมีขั้วโลกยังตัวสั่น
Mee chua lohk yung dtua sun
The polar bears are shivering
เปียกฝนอยู่บนเขาหิมาลัย
Bpiak fon yoo bon kao himahlai
Rain soaks the Himalayas
สั่นสะท้านกว่าเย็นเตร็กซ์
Sun satahn gwah yen dtrek
I’m trembling more than Gentrex
หนาวจนน้ำขิงเป็นน้ำแข็ง
Nao jon num king bpen num kaeng
It’s so cold, my ginger ale has turned to ice
จมไปพร้อมไททานิค
Jom bpai praum titanic
I’m sinking with the titanic
มันหนาวหนาวกว่า อมฮอลล์ รสเมนทอลยูคาลิปตัส
It’s colder than sucking a menthol eucalyptus Halls

(*) เหมือนอยู่สงครามเย็นเพียงแค่เธอมองผ่าน
Meuan yoo songkrahm yen piang kae tur maung pahn
It’s like a cold war, you just look past me
กับแววตาที่เฉยชา
Gup waew dtah tee choey chah
With an indifferent expression
ฉันต้องขออภัยในบางลีลาได้ไหม
Chun dtaung kor apai nai bahng lee lah dai mai
Can I apologize in some way?

(**) สันติภาพจงบังเกิดรักกันไว้เถอะหนุ่มๆสาวๆ
Sundtipahp jong bung gert ruk gun wai tur noom noom sao sao
We must reach a peace treaty, let’s love each other, men and women
ยิ้มสิยิ้มสิที่รักยิ้มนานนาน
Yim si yim si tee ruk yim nahn nahn
Smile, smile, darling, smile for a while
ถ้าสันติภาพจะบังเกิดแค่ใจสั่งมาอะไรก็ยอม
Tah sundtipahp ja bung gert kae jai sung mah arai gor yaum
If we can reach a peace treaty, I’ll give in to whatever your heart demands
กักขังฉันเถิดกักขังไป
Guk kung chun tert guk kung bpai
Detain me, detain me

หลังสงครามโลกครั้งที่สอง มันยังไม่มีครั้งที่สาม
Lung songkrahm lohk krung tee saung mun yung mai mee krung tee sahm
After World War II, there hasn’t been a third one yet
แต่สงครามของเธอกับฉันมี 4 5 6 7 8 9
Dtae songkrahm kaung tur gup chun mee see hah hok jet bpaet gao
But our war has had 4, 5, 6, 7, 8, 9
เหมือนนักโบราณคดีขุดทุกเรื่องที่เคยมี
Meuan nuk bohrahn kadee koot took reuang tee koey mee
You’re like an archaeologist digging through everything I’ve ever had
เรื่องเดิมๆ ขุดเข้าไป ขุดเข้าไป ใจเย็นๆเธอ
Reuang derm derm koot kao bpai koot kao bpai jai yen yen tur
The same old things, you dig and dig, calm down!

(*,**,*,**)

   

LYRICS, MELODY, ARRANGE : TATTOO COLOUR
RECORDING ENGINEER : เทอดศักดิ์ ศิริเจน
DRUM COACH : ปุรวิชญ์ ขาวลออ
MIX AND MASTER : รุ่งโรจน์ อุปถัมภ์โพธิวัฒน์

   

Tattoo Colour always has such unique lyrics and fun music videos ^^