Lipta

All posts tagged Lipta

Title: เจอแต่คนใจร้าย / Jur Dtae Kon Jai Rai (I Only Meet Cruel People)
Artist: Lipta ft. Ink Waruntorn
Album: [Single]
Year: 2020

(*) ไม่เอาอีกเเล้วคนใจร้าย
Mai ao eek laeo kon jai rai
I don’t want cruel people anymore
ไม่เอาอีกเเล้วคนใจร้าย
Mai ao eek laeo kon jai rai
I don’t want cruel people anymore
ที่ผ่านมาทุกที
Tee pahn mah took tee
The show up every time
ต้องเจ็บปวดทุกที
Dtaung jep bpuat took tee
I must hurt every time
ทำไมชีวิตต้องเจอกับคนเเบบนี้
Tummai cheewit dtaung jur gup kon baep nee
Why must my life only meet people like this?
เจอเเต่คนใจร้าย
Jur dtae kon jai rai
I only meet cruel people

พอเราใจดี ก็มีแต่คนมาทำร้าย
Por rao jai dee gor mee dtae kon mah tum rai
As soon as I’m kind, there’s only people hurting me
ทำไมทำดี แต่กลับไม่มีความหมาย
Tummai tum dee tae glup mai mee kwahm mai
Why do I do good, but it ends up being meaningless?
ไม่รู้กี่ครั้ง ต้องเก็บใจที่แตกสลาย
Mai roo gee krung dtaung gep jai tee dtaek salai
I don’t know how many times I’ve had to pick up the pieces of my broken heart
ไม่เอาอีกแล้ว พอได้ไหม
Mai ao eek laeo por dai mai
I don’t want them anymore, that’s enough
คงไม่ใช่ทุกคนที่สมหวังในความรัก
Kong mai chai took kon tee som wung nai kwahm ruk
Not everyone is fulfilled in love
ถ้าชีวิตเป็นเกมไอดีคงฉันคงติดบั๊ค
Tah cheewit bpen game ai dee kong chun kong dtit buk
If life was a game, I’d probably be stuck with a bug
เจอแต่คนหลอกลวง เจอแต่คนคุยกั๊ก
Jur dtae kon lauk luang jur dtae kon kooey guk
I only meet deceptive people, I only meet people who only tell half-truths
เจอแต่คนเจ้าชู้ เจอแต่คนไม่รักจริง
Jur dtae kon jao choo jur dtae kon mai ruk jing
I only meet players, I only meet people who don’t really love

พอคิดจะปิดใจ ก็มีคนมาทำลายกำแพงที่ปิดไว้
Por kit ja bpit jai gor mee kon mah tum lai gumpaeng tee bpit wai
As soon as I think of closing off my heart, someone comes up and destroys the walls I’ve built
ทำดีจนใจอ่อนไหว
Tum dee jon jai aun wai
They’re good to me until my heart softens
เเต่สุดท้ายเเค่หลอกกันด้วยคำว่ารักตลอดไป
Dtae soot tai kae lauk gun duay kum wah ruk dtalaut bpai
But in the end, I’m just deceived by the words “forever love”
ฉันรักแทบตาย แต่เขาคงเห็นฉันเป็นแค่ด่านที่ท้าทาย
Chun ruk taep dtai dtae kao kong hen chun bpen kae dahn tee tah tai
I love them to death, but they only see me as a challenging boss fight
ดรอปของที่ต้องการแล้วก็ไป อยากแบนตัวเองไม่อยากจะมีแล้วหัวใจ
Draup kaung tee dtaung gahn laeo gor bpai yahk baen dtua eng mai yahk ja mee laeo hua jai
I drop the things they need, then they leave, I want to ban myself, I don’t want to have a heart anymore

(*)

(**) ไม่เอาอีกเเล้วคนใจร้าย
Mai ao eek laeo kon jai rai
I don’t want cruel people anymore
อย่าเข้ามานะคนใจร้าย
Yah kao mah na kon jai rai
Don’t come here, cruel people
ต้องเหนื่อยใจทุกที
Dtaung neuay jai took tee
I must be tired every time
พอเถอะพอเสียที
Por tur por sia tee
Enough is enough
ทำไมชีวิตต้องเจอกับคนเเบบนี้
Tummai cheewit dtaung jur gup kon baep nee
Why must my life only meet people like this?
เจอเเต่คนใจร้าย
Jur dtae kon jai rai
I only meet cruel people

เจอแต่ความรักที่เจ็บจนไม่อยากจะรื้อฟื้น
Jur dtae kwahm ruk tee jep jon mai yahk ja reu feun
I only find love that hurts so much, I don’t want to be revived
ความรักมันคงจะเป็นแค่เรื่องดีของคนอื่น
Kwahm ruk mun kong ja bpen kae reuang dee kaung kon eun
Love is just someone else’s good thing
ให้ใจใครต่อใครแต่ก็ไม่เคยได้คืน
Hai jai krai dtor krai dtae gor mai koey dai keun
I give my heart to everyone, but I never get anything back
เหมือนที่เขาบอก คนดีไม่มีที่ยืน
Meuan tee kao bauk kon dee mai mee tee yeun
It’s like they say; nice guys finish last
เป็นคนดี แต่กลับโดนทำร้าย
Bpen kon dee dtae glup dohn tum rai
I’m a good person, but I end up getting hurt
เป็นคนดี แต่กลับไม่มีความหมาย
Bpen kon dee dtae glup mai mee kwahm mai
I’m a good person, but it ends up being meaningless
เป็นคนดี แต่ต้องนอนร้องไห้
Bpen kon dee dtae dtaung naun raung hai
I’m a good person, but I have to cry myself to sleep
แต่ให้เลวแบบเขาก็คงทำไม่ได้
Dtae hai leo baep kao gor kong tum mai dai
But I can’t be as cruel like they are

เจอเเต่คนใจร้าย
Jur dtae kon jai rai
I only meet cruel people
เจอเเต่คนทำร้าย
Jur dtae kon jai rai
I only meet cruel people
เจอเเต่คนทำให้ฉันต้องเสียใจ
Jur dtae kon tum hai chun dtaung sia jai
I only meet people who make me sad
เจอเเต่คนใจร้าย
Jur dtae kon jai rai
I only meet cruel people
เจอเเต่คนทำร้าย
Jur dtae kon jai rai
I only meet cruel people
เมือไหร่จะได้เจอคนที่ดีสีกที
Meua rai ja dai jur kon tee dee suk tee
When will I finally meet someone good?

(*,**)

   

Produced by : Lipta
Lyrics and Composition : Lipta
Rap lyrics : Kob Flat Boy
Arranged : Machina
Mixed and edited : Pete Tanskul

Title: โรคเเอบชอบ / Rohk Aep Chaup (Love Fever)
Artist: Lipta
Album: [Single]
Year: 2020

หายใจไม่ทั่วท้อง เมื่อได้มองหน้าเธอ
Hai jai mai tua taung meua dai maung nah tur
I’m short of breath when I see you
เมื่อไหร่ฉันจะพร้อม เข้าไปคุยกับเธอ
Meua rai chun ja praum kao bpai kooey gup tur
When will I be ready to go and talk to you?

(*) เจอกับเธอเเค่เพียงเท่านั้น
Jur gup tur kae piang tao nun
I just met you, that’s it
เเค่เพียงได้เจอกับเธอ เเค่เท่านั้น
Kae piang dia jur gup tur kae tao nun
Just being able to meet you, that’s all

(**) ทุกๆคืนต้องคิดถึงเธอ ต้องคิดถึงเธอ
Took took keun dtaun gkit teung tur dtaung kit teung tur
Every night I must think of you, I must think of you
อยากจะพบเจอ อยากอยู่ใกล้เธอ
Yahk ja pob jur yahk yoo glai tur
I want to see you, I want to be near you
อยากฟังเสียงเธอ หยิบโทรศัพท์ เปิดดูรูปเธอ
Yahk fung siang tur yip tohrasup bpert doo roop tur
I want to hear your voice, I pick up my phone, I bring up your picture
ไม่เอา ไม่อยาก ให้เธอ มีใคร
Mai ao mai yahk hai tur mee krai
No, I don’t want you to have anyone else
อย่าเพิ่งเลย
Yah perng loey
Not yet
Everynight ต้องคิดถึงเธอ ต้องคิดถึงเธอ
Every night dtaung kit teung tur dtaung kit teung tur
Every night, I must think of you, I must think of you
อยากจะพบเจอ อยากอยู่ใกล้เธอ
Yahk ja pob jur yahk yoo glai tur
I want to see you, I want to be near you
อยากมองหน้าเธอ เปิดโทรศัพท์ เเต่ไม่กล้าทักเธอ
Yahk maung nah tur bpert tohrasup dtae mai glah tuk tur
I want to see your face, I pick up my phone, but I don’t dare say hi to you
ไม่เอา ไม่อยาก ให้เธอ มีใคร
Mai ao mai yahk hai tur mee krai
No, I don’t want you to have anyone else
เพราะฉันเป็น
Pror chun bpen
Because I’m

(***) คนที่เเอบชอบเธอ คนนี้
Kon tee aep chaup tur kon nee
Someone who has a crush on you
โรคที่เเอบชอบเธอ ข้างเดียว
Rohk tee aep chaup tur kahng diao
Unrequited love fever
คนที่เเอบชอบเธอ คนนี้
Kon tee aep chaup tur kon nee
Someone who has a crush on you
โรคที่เเอบชอบเธอ ข้างเดียว
Rohk tee aep chaup tur kahng diao
Unrequited love fever

จำว่าเธอ กินอะไร ชอบไปที่ไหน
Jum wah tur gin arai chaup bpai tee nai
I remember what you eat, where you like to go
ใส่รองเท้า เบอร์อะไร เเละชอบสีไหน
Sai raung tao bur arai lae chaup see nai
What size shoe you wear, and what your favorite color is
เธอนั้นชอบ คนเเบบไหน จะทำให้เธอเห็น
Tur nun chaup kon baep nai ja tum hai tur hen
What kind of guy do you like? I’ll make you see
อยากจะเป็นเเฟน เเต่คงเป็นได้เเค่ friend
Yahk ja bpen faen dtae kong bpen dai kae friend
I want to be your boyfriend, but I can only be your friend

(*,**)

คนที่เเอบชอบเธอ
Kon tee aep chaup tur
Someone who has a crush on you

(**,***)

   

Produced : Lipta
Lyrics and Composition : Lipta
Additional Lyrics : Panithi Lertudomthana
Arranged : Janpat Montrelerdrasme

Title: ไม่คุ้นเลย / Mai Koon Loey (Unfamiliar)
Artist: Lipta ft. Fongbeer
Album: [Single]
Year: 2020

ลืมตาขึ้นมาก็ไม่รู้จะลืมเธอได้อย่างไร
Leum dtah keun mah gor mai roo ja leum tur dai yahng rai
Opening my eyes, I don’t know how I’ll be able to forget you
เมื่อสิ่งที่หันมองทุกอย่าง
Meua sing tee hun maung took yahng
When everything I see
มันคือภาพความหลังที่ฝังในใจ
Mun keu pahp kwahm lung tee fun nai jai
Are visions of the past that are imprinted in my heart
ความรักที่ฝังในใจของฉันและเธอมาเนิ่นนาน
Kwahm ruk tee fung nai jai kaung chun lae tur mah nern nahn
Of our love that’s been imprinted in my heart for so long

ตั้งแต่ในห้องบนเตียง ม้านั่งตรงระเบียง
Dtung dtae nai haung bon dtiang mah nung dtrong rabiang
From inside the bedroom to sitting out on the porch
ตรงนั้นฉันเคยมีเธอเคียงข้าง
Dtrong nun chun koey mee tur kiang kahng
I used to have you right there beside me
หน้าต่างที่เขียนเป็นรอย
Nah dtahng tee kiang bpen roy
The window you drew on with your finger
ป่านนี้ก็ยังคอยให้เธอมาลบมันอยู่อย่างนั้น
Bpan nee gor yung koy hai tur mah lop mun yoo yahng nun
Right now I’m still waiting for you to come and clean it

(*) บอกตรงๆไม่คุ้นเลยที่ได้เห็นอะไรที่มันคุ้นตา
Bauk dtrong dtrogn mai koon loey tee dai hen arai tee mun koon dtah
To be honest, it’s unfamiliar to see anything familiar
แต่มันไม่เห็นเธออยู่ข้างหน้า อย่างที่แล้วมาได้แต่มองผ่านไปให้ไว
Dtae mun mai hen tur yoo kahng nah yahng tee laeo mah dai dtae maung pahn bpai hai wai
But I don’t see you in front of me like I used to, I can only look past
บอกจากใจไม่คุ้นเลย ที่ต้องรับความจริงให้ไหว
Bauk jahk jai mai koon loey tee dtaung rup kwahm jing hai wai
Speaking from the heart, it’s unfamiliar to have to accept the truth
จะตื่นจะนอนจะกินจะไปที่ใด
Ja dteun ja naun ja gin ja bpai tee dai
If I wake up, if I sleep, if I eat, if I go anywhere
หัวใจฉันมันคุ้นว่าเธออยู่ตรงนั้นไม่เคยหายไป
Hua jai chun mun koon wah tur yoo dtrong nun mai koey hai bpai
My heart is used to you being right there, never disappearing

มีคำที่เตรียมเก็บเอาไว้ให้เธอมากมาย
Mee kum tee dtriam gep ao wai hai tur mahk mai
I have so many things I’ve prepared to say to you
แต่หากจะพูดไปทุกอย่าง เธอคงมองว่าฉันฟุ้งซ่านอะไร
Dtae hahk ja poot bpai took yahng tur kong maung wah chun foong sahn arai
But if I said everything, you’d probably see me as rambling on too much
เลยคิดสั้นๆในใจว่าคิดถึงแค่หนึ่งคำละกัน
Loey kit sun sun nai jai wah kit teung kae neung kum la gun
So I’ll keep it brief in my heart and just think of one thing to say

(*,*)

   

Produced : Lipta
Lyrics and Composition : FONGBEER
Arranged : Machina

Title: มีแฟนแล้วก็จะรอ / Mee Faen Laeo Gor Ja Ror (You Already Have a Boyfriend, So I’ll Wait)
Artist: Pattie and Lipta
Album: Gravity
Year: 2019

(*) มีแฟนแล้วก็จะรอ มีแฟนแล้วก็จะรอ
Mee faen laeo gor ja ror mee faen laeo gor ja ror
You already have a boyfriend, so I’ll wait, you already have a boyfriend, so I’ll wait
มีแฟนแล้วก็จะรอ จะรอ จะรอ แม่ผมจะรอคนนี้
Mee faen laeo gor ja ror ja ror ja ror mae pom ja ror kon nee
You already have a boyfriend, so I’ll wait, I’ll wait, I’ll wait, I’ll wait for you

มอง ก็มอง ก็มองอยู่ตั้งหลายที
Maung gor maung gor maung yoo dtung lai tee
Watch, I’ve watched, I’ve watched you many times
ก็รอ ก็รอ ก็รอมาตั้งนาน
Gor ror gor ror gor ror mah dtung nahn
I’ve been waiting, I’ve been waiting, I’ve been waiting so long
แต่ติดว่าเธอมีคนนั้น คนที่เขารู้เป็นใครกัน
Dtae dtit wah tur mee kon nun kon tee kao roo bpen krai gun
But I’m stuck because you have him, and I know who he is
ส่วนฉันก็ต้องนั่งเซ็งอยู่อย่างนี้
Suan chun gor dtaung nun eng yoo yahng nee
As for me, I must sit fed up like this

ก็แค่เป็นคนโสด ไม่ได้เป็นคนโปรด
Gor kae bpen kon soht maid ai bpen kon bproht
I’m just a single guy, I’m not your favorite person
ก็แค่อยู่ในโหมดอิสระนั่นไง
Gor kae yoo nai moht isara nun ngai
I’m just in free mode
ดูซีรีย์ไปวันๆ นั่งเล่นเกมอยู่อย่างนั้น
Doo series bpai wun wun nung len game yoo yahng nun
I watch series daily, playing games like that
ออกไปเที่ยวก็ไม่มัน นั่งเหงาอยู่กับบ้าน
Auk bpai tiao gor mai mun nung ngao yoo gup bahn
I don’t go out, I sit lonely at home

ถ้าผมจะต้องมีแฟน แฟนผมต้องมีคุณภาพ
Tah pom ja dtaung mee faen faen pom dtaung mee koon pahp
If I must have a girlfriend, my girlfriend must look like you
และถ้าเป็นเธอคงไม่ต้องคิดมาก
Lae tah bpen tur kong mai dtaung kit mahk
And if it were you, I wouldn’t have to think much about it

(*)

(**) มีแฟนแล้วก็จะรอ มีแฟนแล้วก็จะรอ
Mee faen laeo gor ja ror mee faen laeo gor ja ror
You already have a boyfriend, so I’ll wait, you already have a boyfriend, so I’ll wait
มีแฟนแล้วก็จะเอา จะเอา จะเอาแม่ผมจะเอาคนนี้
Mee faen laeo gor ja ao ja ao ja ao mae pom ja ao kon nee
You already have a boy friend, but I want, I want, I want, Oh, I want you

อย่ามาแซว อย่ามาซี้ อย่ามาทำหน้าแบบนี้
Yah mah saeo yah mah see yah mah tum nah baep nee
Don’t tease me, don’t make that face
ไม่ชอบให้เธอมาตาม มาจู้มาจี้อะไรอย่างนี้
Mai chaup hai tur mah dtahm mah joo mah jee arai yahng nee
I don’t like for you to follow me and complain about everything like this
ก็มีแฟนแล้ว หนูมีแฟนแล้ว ใครๆก็รู้เธอไม่รู้ได้ไง
Gor mee faen laeo noo mee faen laeo krai krai gor roo tur mai roo dai ngai
I already have a boyfriend, I already have a boyfriend, everyone else knows, how could you not?

ต่อให้มีแฟนแล้วฉันก็จะรอ
Dtor hai mee faen laeo chun gor ja ror
Even though you have a boyfriend, I’ll wait
จะคอยภาวนาให้เขาไม่พอ
Ja koy pahwanah hai kao mai por
I’ll keep praying that he’s not enough
แต่ฉันจะมีแค่เธอคนเดียว ไม่ยอมให้มี ก ข ค
Dtae chun ja mee kae tur kon diao mai yaum hai mee gor kor kor
But I’ll only have you, I refuse to have A, B, or C
แต่ความจริงคือเธอยังมี อีกคนอยู่ข้างๆกาย
Dtae kwahm jing keu tur yung mee eek kon yoo kahng kahng gai
But the truth is you still have someone else by your side
ส่วนฉันจะวางแผนแฟน ตัวค่อยๆย่างกราย
Suan chun ja wahng paen faen dtua koy koy yahng grai
As for me, I’ll plan ahead for you to be my girlfriend as I slowly make my way

จะค่อยๆเขยิบเข้าไป จนฉันทำให้เธอนั้นแฮปปี้
Ja koy koy kayerp kao bpai jon chun tum ahi tur nun happy
I’ll keep inching closer until I make you happy
เพราะว่าอยากให้เธอเข้าใจ
Pror wah yahk hai tur kao jai
Because I want you to understand
ว่าคนอย่างเธอน่ะไม่ค่อยมี
Wah kon yahng tur na mai koy mee
That there’s not really anyone else like you
ไม่ได้อยากไปแทนที่ใคร
Mai dai yahk bpai taen tee krai
I don’t want to replace anyone
แค่ไม่อยากให้ใครมองพี่แทนไม่ดี
Kae mai yahk hai krai maung pee taen mai dee
I just don’t want anyone to look at me badly
และฉันจะรอเธออยู่ตรงนี้
Lae chun ja ror tur yoo dtrong nee
And I’ll wait for you right here
ในวันที่เธอน่ะแฟนไม่มีนะ
Nai wun tee tur na faen mai mee na
For when you don’t have a boyfriend

(***) ไม่ได้จริงๆ ไม่ได้จริงๆ
Mai dai jing jing mai dai jing jing
You really can’t, you really can’t
i just want you to เข้าใจ
I just want you to kao jai
I just want you to understand
ว่าหัวใจนั้น มันมีแต่เขาอยู่ในนั้น
Wah hua jai nun mun mee dtae kao yoo nai nun
That this heart of mine only has him inside

มีแฟนแล้วก็จะรอ (มีแฟนแล้วไม่ต้องรอ)
Mee faen laeo gor ja ror (mee faen laeo mai dtaung ror)
You already have a boyfriend, so I’ll wait (I already have a boyfriend, there’s no need to wait)
มีแฟนแล้วก็จะรอ (มีแฟนแล้วไม่ต้องรอ)
Mee faen laeo gor ja ror (mee faen laeo mai dtaung ror)
You already have a boyfriend, so I’ll wait (I already have a boyfriend, there’s no need to wait)
มีแฟนแล้วก็จะรอ จะรอ จะรอ แม่ผมจะรอคนนี้
Mee faen laeo gor ja ror ja ror ja ror mae pom ja ror kon nee
You already have a boyfriend, so I’ll wait, I’ll wait, I’ll wait, oh, I’ll wait for you

(**,***)

มีแฟนแล้วก็จะรอ (มีแฟนแล้วไม่ต้องรอ)
Mee faen laeo gor ja ror (mee faen laeo mai dtaung ror)
You already have a boyfriend, so I’ll wait (I already have a boyfriend, there’s no need to wait)
Mee faen laeo gor ja ror (mee faen laeo mai dtaung ror)
You already have a boyfriend, so I’ll wait (I already have a boyfriend, there’s no need to wait)
มีแฟนแล้วก็จะเอา จะเอา จะเอาแม่ผมจะเอาคนนี้
Mee faen laeo gor ja ao ja ao ja ao mae pom ja ao kon nee
You already have a boyfriend, but I want, I want, I want, oh, I want you

   

Produced by : Lipta
Lyrics and Composition : Lipta
Additional Rap Lyrics : Ziggavoy
Arranged : Nino
Mixed and Edited : Pete Tanskul

   

Man, I was waiting for Dan Worrawech to show up haha, maybe he was busy and they couldn’t get him, so they just had the guy with the box over his head. Or maybe that was really him and he just didn’t want to steal the show showing his face haha

Title: ฟองสบู่ / Faung Saboo (Soap Bubbles)
Artist: Lipta
Album: [Single]
Year: 2020

อาจไม่ค่อยหวาน อาจไม่ค่อยแหวว
Aht mai koy wahn aht mai koy waew
I might not be very sweet, I might not be very impressive
อาจไม่ค่อยแจ๋ว เหมือนแฟนใครๆ
Aht mai koy jaew meuan faen krai krai
I might not be as awesome as other people’s boyfriends
แต่เธอรู้มั้ย นานสักเท่าไหร่ ฉันไม่เปลี่ยนไป
Dtae tur roo mai nahn suk tao rai chun mai bplian bpai
But do you know, no matter how long it’s been, I haven’t changed

ไม่เคยอัพเฟส ขึ้นสเตตัส
Mai koey up face keun status
I never update my Facebook status
บอกให้ชัดๆ รักเธอเท่าไหร่
Bauk hai chut chut ruk tur tao rai
Clearly telling everyone how much I love you
อาจทำให้เธอ ต้องกังวล อยู่เสมอ
Aht tum hai tur dtaung gung won yoo samur
It might constantly worry you

(*) ที่รัก ฉันรักเธอ มากยิ่งกว่านั้น
Tee ruk chun ruk tur mahk ying gwah nun
Darling, I love you so much more than that
สักวันเธอจะเข้าใจ
Suk wun tur ja kao jai
Some day you’ll understand

(**) ก็ไม่อยากให้ความรัก เหมือนฟองสบู่
Gor mai yahk hai kwahm ruk meuan faung saboo
I don’t want our love to be like soap bubbles
อยากจะเกิดความรัก ก็เพียงแค่ถู
Yahk ja gert kwahm ruk gor piang kae too
Where if you want it, you only have to scrub
มันมีมากกว่านั้น ทั้งใจ ฉันให้ for you
Mun mee mahk gwah nun tung jai chun hai for you
It’s more than that, I’m giving my entire heart for you
ค่อยๆดูค่อยคบแล้ววันนึงเธอก็จะรู้
Koy koy doo koy kop laeo wun neung tur gor ja roo
Keep watching, keep dating me and one day you’ll know

อยากบอกว่ารัก อยากทำให้เห็น
Yahk bauk wah ruk yahk tum haihen
I want to tell you I love you, I want to do something so you’ll see
เรื่องจริงเน้นๆ ไม่พูดลอยๆ
Reuang jing naen naen mai poot loey loy
I only speak the truth, I don’t talk arbitrarily
ที่เธอรับรู้ อาจดูเหมือนน้อย ไม่มีเรื่องเซอร์ไพรส์
Tee tur rup roo aht doo meuan noy mai mee reuang surprise
What you realize might seem too little, I don’t have any surprises

อยากให้รักนี้ อยู่เป็นรักแท้
Yahk hai ruk nee yoo bpen ruk tae
I want this to be true love
อยากให้เราแคร์ แค่ความจริงในใจ
Yahk hai rao care kae kwahm jing nai jai
I just want us to care about the truth in our hearts
ผ่านวันร้ายๆ รักเรายังทนได้เสมอ
Pahn wun rai rai ruk rao yung ton dai samur
Our love can always endure through the bad days

(*,**,**,**)

   

Produced by : Lipta
Lyrics by : Thanee Wongniwatkajorn (Postcard)
Composition : Lipta
Chord Progressions: Tabeazy (Tab Thanapol)
Arranged : Pokpong Jitdee

Title: นี่ฉันเอง / Nee Chun Eng (It’s Me)
Artist: Lipta ft. Kob Flat Boy
Album: [Single]
Year: 2019

(*) นี่ฉันเองคนนี้
Nee chun eng kon nee
It’s me
นี่ฉันเองคนเดิมที่ยังรักเธอ
Nee chun eng kon derm tee yung ruk tur
The same old me who still loves you
นี่ฉันรอที่จะได้เจอ ฉันรอที่จะพบเธอ
Nee chun ror tee ja dai jur chun ror tee ja pob tur
I’m waiting to be able to see you, I’m waiting to meet you
ไม่ว่านานเเค่ไหนน
Mai wah nahn kae nai
No matter how long it’ll take
นี่ฉันเองคนนี้
Nee chun eng kon nee
It’s me
นี่ฉันเองเธอยังจำกันได้รึเปล่า
Nee chun eng tur yung jum gun dai reu bplao
Do you still remember who I am?
นี่ฉันเองก็ยังได้ข่าว ยังพอรู้ถึงเรื่องราว
Nee chun eng gor yung dai kao yung por roo teung reuang rao
I’m still following the news, it’s been enough for me to know the situation
นี้่ฉันเองคนนี้
Nee chun eng kon nee
It’s me

ฉันไม่รู้เธอจะขำ หรือขยำมันทิ้งไป
Chun mai roo tur ja kum reu kayum mun ting bpai
I don’t know if you’ll laugh or throw it away
แทบไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าจะได้อ่านมันหรือไม่
Taep mai roo loey duay sum wah kja dai ahn mun reu mai
I don’t know if you’ll even read it
ที่กลัวยิ่งกว่านั้นแต่ก็ยังจะฝืนใจ
Tee glua ying gwah nun dtae gor yung ja feun jai
What’s even scarier, though I’m still resisting
คือกลัวเธออ่านแล้วจำไม่ได้ว่าฉันคือใคร
Keu glua tur ahn laeo jum mai dai wah chun keu krai
Is that I’m scared you’ll read it then not remember who I am
สวัสดีนะ ยังสบายดีรึเปล่า
Sawatdee na yung sabai dee reu bplao
Hello, are you still well?
จะได้ยินข่าวคราวก็ตอนที่เพื่อนเธอบอกกล่าว
Ja dai yin kao krao gor dtaun tee peuan tur bauk glao
You’ll hear the news when your friends tell you
ฉันฝากจดหมายนี่ ผ่านเพื่อนของเธอไป
Chun fahk jot mai nee pahn peuan kaung tur bpai
I entrust this letter to your friends
อย่าเพิ่งตกใจ จะเล่าให้ฟังว่าฉันเป็นใคร
Yah perng dtok jai ja lao hai fung wah chun bpen krai
Don’t be startled, I’ll tell you who I am

วันนั้นวันวาเลนไทน์เธอได้ดอกไม้จนเต็มมือ
Wun nun wun valentine tur dai dauk mai jon dtem meu
That Valentine’s Day you got an armful of flowers
แต่ฉันหลบอยู่หลังเสา ยืนมองเป็นไอบื้อ
Dtae chun lop yoo lung sao yeun maung bpen ai beu
But I ducked behind a pole, standing and looking like an idiot
ตอนเธอสบตาฉันเอาแต่ยืนแข็งทื่อ
Dtaun tur sop dtah chun ao dtae keun kaeng teu
When you make eye contact with me, I just stand stiff
เธอยิ้มแล้วจากไป เลยไม่ได้ให้ดอกไม้ในมือ
Tur yim laeo jahk bpai loey mai dai hai dauk mai nai meu
You smiled and left, so I didn’t give you the flower in my hand
ฉันเก็บมันใส่สมุด ทับมันมาหลายปี จนมันแห้งติดกระดาษ
Chun gep mun sai samoot tup mun mah lai bpee jon mun haeng dtit gradaht
I kept it in a book for many years until it dried and stuck to the paper
และเอาใส่จดหมายไปด้วย ถึงบางใบมันอาจจะหลุด แต่อย่างน้อยในที่สุด
Lae ao sai jot mai bpai duay teung bahng bai mun aht ja loot dtae yahng noy nai tee soot
And I stuck it in a letter, even though some leaves fell out, but at least, in the end
มันก็ถึงมือเธอ คนที่ฉันรักมาเสมอ
Mun gor teung meu tur kon tee chun ruk mah samur
It reached your hand, the person whom I’ve always loved

(*)

ตอนมหาลัยไม่รู้เธอจำได้ไหม
Dtaun mahahlai mai roo tur jum dai mai
I don’t know if you remember university?
สารภาพตรงนี้เลยฉันสอบเข้าเพราะตามเธอไป
Sahrapahp dtrong nee loey chun saup kao pror dtahm tur bpai
I confess right here, I can verify it because I followed you
เราทักกันในโรงอาหาร และงานมหาลัย
Rao tuk gun nai rohng ahhahn lae ngahn mahahlai
We said hello in a restaurant and at a university event
เธอยิ้มตามมารยาท เพราะฉันก็เหมือนคนอื่นไกล
Tur yim dtahm mahrayaht pror chun gor meuan kon eun glai
You smiled out of courtesy because I was like a distant person
หลังจบการศึกษา ต่างคนก็แยกย้าย
Lung jop gahn seuk sah dtahng kon gor yaek yai
After our studies ended, everyone moved away
บางคนติดต่อได้ บางคนก็เงียบหาย
Bahng kon dtit dtor dai bahng kon gor ngiap hai
Some people kept in contact, some vanished
และหลังจากงานเลี้ยงรุ่น ที่ผ่านมาเมื่อปีกลาย
Lae lung jahk ngahn liang roon tee pahn mah meua bpee glai
And after last year’s reunion
ฉันตัดสินใจเขียนจดหมาย ฉบับแรกและคงสุดท้าย
Chun dtut sin jai kian jot mai chabup raek lae kong soot tai
I decided to write a first and final draft of a letter

ยินดีด้วยนะ
Yin dee duay na
Congratulations
เพิ่งรู้ว่าเธอจะแต่งงาน ปลายปีนี้และ
Perng roo wah tur ja dtaeng ngahn bplai bpee nee lae
I just realized you’ll get married at the end of this year, and
หวังว่าคงจะเชิญฉันไปเป็นสักขีพยาน
Wung wah kong ja chern chun bpai bpen suk kee payahn
I hope you’ll invite me to be a witness
ถ้าเธอไม่รังเกียจฉันอยากจะไปยินดีในงาน
Tah tur mai rung giet chun yahk ja bpai yin dee nai ngahn
If you’re not bothered, I want to go wish you well at the ceremony
และ ขอโทษที่ส่งจดหมายไป ถ้าไม่บอกให้เธอรู้ชีวิตนี้คงเสียใจ
Lae kor toht tee song jot mai bpai tah mai bauk hai tur roo cheewit nee kong sia jai
And I’m sorry for sending that letter, if I didn’t tell you, I’d regret it all my life
แค่เห็นเธอมีความสุขคือสิ่งเดียวที่ฉันต้องการ
Kae hen tur mee kwahm sook keu sing diao tee chun dtaung gahn
Just seeing you happy is the only thing I want
ลงท้ายด้วยปล.ว่ารักและห่วงตลอดกาล
Long tai duay por lor wah ruk lae huang dtalaut gahn
I’ll end it with a PS: I’ll always love and worry about you

ไม่รู้ว่าเธอจำได้ไหม
Mai roo wah tur jum dai mai
I don’t know if you remember
กับเรื่องราวของเราคราวนั้น
Gup reuang rao kiaung rao krao nun
Our story from that time
เเต่ฉันยังจดจำวันเหล่านั้นได้ดี
Dtae chun yung jot jum wun lao nun dai dee
But I still remember those days well
เเละยังคิดถึง
Lae yung kit teung
and I still miss you

(*,*)

   

Produced : Lipta
Lyrics and Composition : Lipta
Rap Lyrics : Kob Flat Boy
Arranged : Machina
Mixed, Edited and Mastered : Pete Tanskul

Title: Sexy Sexy
Artist: Lipta ft. OG-ANIC
Album: [Single]
Year: 2019

(*) Sexy sexy sexy
Sexy sexy sexy
Sexy sexy sexy

Oh เธอ
Oh tur
Oh, you

(*)

นี่คุณมาเที่ยวคนเดียวใช่ไหม
Nee koon mah tiao kon diao chai mai
You came out here alone, didn’t you?
เอ๊ะ คุณเป็นดาราหรือว่ายังไง
Eh koon bpen dahrah reu wah yung ngai
Hey, aren’t you a celebrity?
หุ่นเหิ่นคุณก็ดีอยู่ไรอย่างงั้น
Hoon hern koon gor dee yoo rai yahng ngun
Your body is fine
ทำให้ผมต้องมอง
Tum hai pom dtaung maung
It makes me have to look

นี่คุณรู้จักแถวนี้หรือยังจ๊ะ
Nee koon roo juk taeo nee reu yung ja
Do you know this area yet?
เดี๋ยวผมพาไปเดินเล่นเอาไหมล่ะ
Diao pom pah bpai dern len ao mai la
Wanna go for a little walk with me?
อยากดื่มอะไร สั่งได้เลยนะ
Yahk deum arai sung dai loey na
Whatever you want to drink, you can order it
ลงบิลที่ผมได้เลย
Long bill tee pom dai loey
And send me the bill

คืนนี้เมาได้เลย เดี๋ยวเทกแคร์เอง
Keun nee mao dai loey diao take care eng
Tonight you can get drunk and I’ll take care of you myself
ไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวไอ้พวกนักเลง
Mai dtaung huang mai dtaung glua ai puak nuk leng
You don’t have to worry about or fear any hooligans
อยากให้คุณเต้นรำไปกับเสียงเพลง
Yahk hai koon dten rum bpai gup siang pleng
I want you to dance with the music
ทุกอย่าง OK OK
Took yahng okay okay
Everything’s okay, okay

(*,*)

เธอช่างสวยบาดตา
Tur chahng suay baht dtah
You are stunningly beautiful
ใครผ่านมาล่ะก็เป็นต้องจ้องมอง
Krai pahn mah la gor bpen dtaung jaung maung
Anyone who passes by must stare
โอ้โห อาหมวย อย่าช้า
Oh hoh ah muay yah chah
Ohh, baby, don’t dilly-dally
รีบเข้ามา อย่างเธอน่ะต้องลอง
Reep kao mah yahng tur na dtaung laung
Get over here, I’ve got something you have to try
สวัสดีครับคุณผู้หญิงคุณชื่ออะไร
Sawaut dee krup koon poo ying koon cheu arai
Hello, babe, what’s your name?
แล้วคืนนี้คุณว่างไปเที่ยวกับผมใช่ไหม
Laeo keun nee koon wahng bpai tiao gup pom chai mai
Tonight you’re free to go out with me, right?
อ้าวฟังนะ จะกินอะไร
Ao fung na ja gin arai
Listen, what do you want to eat?
เอาแบบที่ปากคุณอยาก เพราะผมไม่ใช่คนเอาแต่ใจ
Ao baep tee pahk koon yahk pror pom mai chai kon ao dtae jai
Get whatever your mouth wants, because I’m not a selfish guy
เอาแต่ใจซะที่ไหน ผมน่ะจ้องจะเอาแต่คุณ
Ao dtae jai sa tee nai pom na jaung ja ao dtae koon
How am I selfish? I’m just going to order you
บาปก็ไม่ทำ ก็ผมน่ะจ้องจะทำแต่บุญ
Bahp gor mai tum gor pom na jaung ja tum dtae boon
I won’t do anything sinful, I’ll only make merit
วันสงกรานต์ ก็เตรียมน้ำไว้เล่นกับคุณ
Wun songkran gor dtriam num wai len gup koon
On Sonkran, I’ll prepare some water to use on you
ทุกเช้าที่ลืมตา จะเจอผมยามรุ่งอรุณ
Took chao tee leum dtah ja jur pom yahm roong aroon
Every morning when you open your eyes, you’ll find me at dawn

(*,*,*,*)

   

Produced by : Lipta
Lyrics and Composition: Lipta
Rap lyrics : OG-ANIC
Arranged : Nino

   

I cannot wait for this fad of adding trashy rap verses to every shallow song comes to an end, and I’m so heartbroken even Lipta has fallen down this path. I love the Caribbean feel this song has, and the girl in the music video certainly is attractive, but tell me, are there any females here who would have a random guy walk up to them at night, ask them if they’re alone, if they know the area well, then tell them to go on a walk with them and that they want to get you drunk and NOT have alarm bells immediately going off in their heads that this is a situation they should get themselves out of? I hate that this way of thinking is still advertised as romantic when it’s creepy as heck

Title: อยากมีเเฟนเเล้ว / Yahk Mee Faen Laeo (I Want to Have a Girlfriend)
Artist: Lipta ft. Lazyloxy
Album: [Single]
Year: 2019

คุณเเละคุณ และคุณเท่านั้น
Koon lae koon lae koon tao nun
You and you and you alone
ที่ทำให้ผมนั้นสตั้นอยู่ตรงนี้
Tee tum hai pom nun sadtun yoo dtrong nee
Who leaves me stunned right here
คุณเเละคุณ และคุณเท่านั่น
Koon lae koon lae koon tao nun
You and you and you alone
ที่ทำให้ผมนั้นอึ้งเป็นอยู่นาที
Tee tum hai pom nun eung bpen yoo nahtee
Who leaves me speechless for a moment

(*) คุณเเละคุณ และคุณเท่านั่น
Koon lae koon lae koon tao nun
You and you and you alone
ทำให้อยากรู้ว่าคุณยังโสดอยู่ไหม
Tum hai yahk roo wah koon yung soht yoo mai
Make me want to know if you’re still single
คุณเเละคุณ และคุณน่ารักเกินกว่าใคร
Koon lae koon lae koon naruk gern gwah krai
You, and you, and you are cuter than everyone else

(**) ผมอยู่คนเดียวมาตั้งนานหลายปี
Pom yoo kon diao mah dtung nahn lai bpee
I’ve been alone for many years
เเต่ถ้ามีคุณมาอยู่ด้วยกันก็ดี
Dtae tah mee koon mah yoo duay gun gor dee
But if I had you with me, it would be nice
ผมคิดว่ามันจะยิ่งดี ถ้าเราได้รู้จักกันมากกว่านี้
Pom kit wah mun ja ying dee tah rao dai roo juk gun mahk gwah nee
I think it would be even better if we got to know each other more

(***) อยากมีเเฟนเเล้ว สักที
Yahk mee faen laeo suk tee
I want to finally have a girlfriend
อยากมีเเฟนเเล้ว สักที
Yahk mee faen laeo suk tee
I want to finally have a girlfriend
อยากมีเเฟนเเล้ว สักที
Yahk mee faen laeo suk tee
I want to finally have a girlfriend
อยากมีเเฟนเเล้ว ถ้าเป็นคุณก็คงดี
Yahk mee faen laeo tah bpen koon gor kong dee
I want to have a girlfriend, it would be nice if it could be you

(***,*,**,*,*)

คุณน่ารักสุดๆ ใจผมเต้นแรงไม่หยุด
Koon naruk soot soot jai pom dten raeng mai yoot
You’re so cute, my heart pounds without stopping
แต่แค่เดินผ่านมา ผมจ้องจนตาจะหลุด
Dtae kae dern pahn mah pom jaung jon dtah ja loot
But with just you walking up, I stare until my eyes fall out
ยิ้มหวานเหลือเกิน เล่นซะผมเขินแทบมุด
Yim wahn leua gern len sa pom kern taep moot
Your smile is so sweet, when you play with me, I get so shy, I nearly duck for cover
ผมนึกว่านางฟ้ามาอยู่บนโลกมนุษย์
Pom neuk wah nahng fah mah yoo bon lohk manoot
I think you’re an angel who has come down to the human world

และถ้าหากว่าคุณไม่มีใครจองไว้
Laeo tah hahk wah koon mai mee krai jaung wai
And if you haven’t already been claimed by anyone
เรามาคุยกันมาดิ คุณกล้าลองไหม
Rao mah kooey gun mah di koon glah laung mai
Let’s chat, do you dare?
เพราะว่าคุณต้องตา และไม่ว่าตอนไหน
Pror wah koon dtaung dtah lae mai wah dtaun nai
Because you’re easy on the eyes, and no matter when
คุณก็ดูเจิดจ้ายิ่งกว่าแสง Warm light
Koon gor doo jert jah ying gwah saeng warm light
You look more radiant than a warm light
มีอะไรจะหามาให้เลย if you want
Mee arai ja hah mah hai loey if you want
If there’s anything, I’ll find it for you, if you want
คุยก่อนไหม แล้วเราค่อยคบ
Kooey gaun mai laeo rao koy kop
Let’s talk first, then we’ll start dating
เมื่อตอนคุณพร้อม
Meua dtaun koon praum
When you’re ready

(**,***,***,***)

   

Produced by : Lipta
Lyrics and Composition : Lipta
Rap Lyrics : Lazyloxy
Arranged : Pokpong Jitdee

   

I LOVE Lipta, but I feel like this song was just a half-*ssed attempt to rehash their success of their single เเฟน / Faen (Girlfriend) with a very similar melody, simple lyrics, lots of repetition, and throwing in a rap verse to feature Lazyloxy, who has been in way too many songs lately. At least this song is still, like, giving the girl a choice, I guess; “It would be nice if it could be you…” or “We can date whenever you’re ready..”. I do like Lipta a lot because their lyrics are so passive and non-pressuring like that. But as for this particular release? Really not that impressive for me.

Title: Trip
Artist: Lipta
Album: [Single]
Year: 2018

คืนนี้ เราสอง จะไป ไกล จนไม่มีใครตามได้
Keun nee rao saung ja bpai glai jon mai mee krai dtahm dai
Tonight the two of us will go so far that no one can follow us
ล่องลอย หลุดไป จนเหลือ แค่เรา เท่านั้น
Laun gloy loot bpai jon leua kae rao tao nun
Floating away until all that’s left is us
hold me feel me touch me kiss me
Hold me, feel me, touch me, kiss me
that’s all I want baby
That’s all I want, baby
จะอยู่ กับเธอ จนเช้า พรุ่งนี้ช่างมัน
Ja yoo gup tur jon chao proong nee chahng mun
I’ll be with you all night, screw tomorrow

(*) อยากให้ไว้ใจฉัน
Yahk hai wai jai chun
I want you to trust me
ปล่อยตัวตามสบาย
Bploy dtua dtahm sabai
Release your inhibitions
ปล่อยวิญญาณให้ไหลไปตามเสียงเพลง
Bploy winyahn hai lai bpai dtahm siang pleng
Let your spirit float away with the music
ไม่ต้องคิดอะไร
Mai dtaung kit arai
You don’t have to think about anything
ไม่ต้องแคร์ใครใคร
Mai dtaung care krai krai
You don’t have to care about anyone
So let’s just leave the world behind
So let’s just leave the world behind

(**) อยากจะทำอะไร
Yahk ja tum arai
Whatever you want to do
เธออยากจะทำอะไร
Tur yahk ja tum arai
Whatever you want to do
อยากจะไปที่ไหน
Yahk ja bpai tee nai
Wherever you want to go
อยากจะเป็นอะไร ก็เป็นได้เลย
Yahk ja bpen arai gor bpen dai loey
Whatever you want to be, it’s possible

คืนนี้ เราสอง จะไป ไกล จนไม่มีใครตามได้
Keun nee rao saung ja bpai glai jon mai mee krai dtahm dai
Tonight the two of us will go so far that no one can follow us
ไม่ต้อง การใคร อีกเเล้ว เเค่เรา เท่านั้น
Mai dtaung gahn krai eek laeo kae rao tao nun
There’s no need for anyone else, just us
hold me feel me touch me kiss me
Hold me, feel me, touch me, kiss me
that’s all I want baby
That’s all I want, baby
You know love is all around
You know love is all around
เเค่เรา เท่านั้น
Kae rao tao nun
Just us

(*,**)

   

Produced : Lipta and Tunwa Ketsuwan
Lyrics : Lipta
Composition and Arranged : Tunwa Ketsuwan

Mixed by : Tunwa Ketsuwan
Vocal produced and edited : Sutee Sangsareechon for Loveis Entertainment

   

This is a lot more electric than I’m used to with Lipta, I was surprised when I first heard it, but it grew on me~ It’s an interesting style and interesting venture for them

Title: เอิ้ว (Eow)
Artist: Lipta
Album: Young
Year: 2011

ออกมาได้แล้วนะพวกคนโสด และพวกที่เพิ่งโดนทิ้ง
Auk mah dai laeo na puak kon soht lae puak tee perng dohn ting
You can come out now, all you single people and all you who were just dumped
ออกมาได้แล้ว พวกที่ไม่เคยมีใครรักจริง
Auk mah dai laeo puak tee mai koey mee krai ruk jing
You can come out now, all of you who have never had anyone who really loves them
ออกมาได้แล้ว ถ้าไม่อยากจะนอนบนคาน
Auk mah dai laeo tahmai yahk ja naun bon kahn
You can come out now if you don’t want to sleep on a beam
และไม่อยากเเห้งคาหิ้ง
Lae mai yahk haeng kah hing
Or if you don’t want to dry out on a shelf

ออกมาได้แล้ว พวกที่มีแฟนก็เหมือนไม่มี
Auk mah dai laeo puak tee mee faen gor meuan mai mee
You can come out now, all of you who have lovers but they don’t act like you’re a couple
ออกมาได้แล้ว พวกที่วันๆ เอาแต่กดบีบี
Auk mah dai laeo puak tee wun wun ao dtae got BB
You can come out now, all of you who day by day just type on their BB
ออกมาได้แล้ว พวกที่เชื่อว่าจะเจอความรักในวันนี้
Auk mah dai laeo puak tee cheua wah ja jur kwahm ruk nai wun nee
You can come out now, all of you who believe that you’ll find love today

(*) ลองออกมาพบกัน ลองออกมาคบกัน
Laung auk mah pob gun laung auk mah kop gun
Try coming out and meeting each other, try coming out and dating each other
ลองออกมาทักทาย Say Hi กันในตอนนี้
Laung auk mah tuk tai say hi gun nai dtaun nee
Try coming out and greeting each other, say hi right now
ไม่รู้ว่าเมื่อไร ที่ไหน อย่างไร กับใคร
Mai roo wah meua rai tee nai yahng rai gup krai
We don’t know when, where, how, or with whom
เราถึงจะได้พบกันอีกที
Rao teung ja dai pob gun eek tee
We’ll get to meet again

(**) ตะโกนเลย เอิ้ว เอิ้ว ไม่ต้องสนใจ
Dtagohn loey eow eow mai dtaung son jai
Shout, hey, hey, there’s no need to care
กระโดดเลย เอิ้ว เอิ้ว ต้องจัดไป
Gradoht loey eow eow dtaung jut bpai
Shout, hey, hey, we must prepare
ไม่ฟังเหตุผลอะไรทั้งนั้น คืนนี้ต้องยาวไป
Mai fung het pon arai tung nun keun nee dtaung yao bpai
We won’t listen to any reasoning, tonight will be long
เต้นกันไม่หยุด วันนี้ต้องสุดเข้าใจไหม
Dten gun mai yoo wun nee dtaung soot kao jai mai
Let’s dance nonstop, tonight we must give it our all, understand?
ใครไม่สุด อย่าออกมา
Krai mai soot yah auk mah
Whoever won’t, don’t come out

ออกมาได้แล้ว พวกที่ทำงานแต่ไม่มีเงินเก็บสักที
Auk mah dai laeo puak tee tum ngahn dtae mai mee ngern gep suk tee
You can come out now, all of you who work yet don’t have any money saved up
ออกมาได้แล้ว พวกที่คะแนนมีแต่เกรด C
Auk mah dai laeo puak tee ka naen mee dtae grade C
You can come out now, all of you who only get Cs for grades
ออกมาได้แล้ว พวกที่เชื่อว่าจะเจอความรักในคืนนี้
Auk mah dai laeo puak tee cheua wah ja jur kwahm ruk nai keun nee
You can come out now, all of you who believe you’ll find love tonight

(*,**,*,**,**)

อย่าออกมา อย่าออกมา มา มา มา
Yah auk mah yah auk mah mah mah mah
Don’t come out, don’t come out out out out