Pongsit Kumpee

All posts tagged Pongsit Kumpee

Title: วันนั้นของพี่ วันนี้ของน้อง / Wun Nun Kaung Pee Wun Nee Kaung Naung (That Day of Mine, This Day of Yours)
Artist: Clash ft. Pongsit Kumpee (พงษ์สิทธิ์ คำภีร์)
Album: Clash Loudness
Year: 2020

ก็ภาวนาว่าจะมีใครให้กอด
Gor pahwanah wah ja mee krai hai gaut
I prayed for someone to hug
พอเจอทีไรก็มีแต่คนมาหลอก
Por jur tee rai gor mee dtae kon mah lauk
As soon as I met someone, there was only deception
พอมาวันนึงก็ต้องเสียใจ
Por mah wun neung gor dtaung sia jai
After one day, I was sad
และต้องเป็นผมที่โดนทิ้งไป
Lae dtaun bpen pom tee dohn ting bpai
And it had to be me who was dumped

มันเป็นเวรกรรมอะไรไม่รู้
Mun bpen wen gum arai mai roo
I don’t know if it’s karma or what
ความรักไม่เคยจะดีตลอด
Kwahm ruk mai koey ja dee dtalaut
Love never stays good
ไม่มีคนเคียงข้างกาย
Mai mee kon kiang kahng gai
I don’t have anyone beside me
มีแต่ความเหงาและเศร้าใจ เจ็บ….
Mee dtae kwahm ngao lae sao jai jep
There’s only loneliness and sadness, it hurts
ให้ผมทำอย่างไร
Hai pom tum yahng rai
What should I do?

(*) ที่ผ่านเคยเจ็บสักเท่าไร
Tee pahn koey jep suk tao rai
However much the past once hurt
ที่ผ่านเคยปวดเพราะรักใคร
Tee pahn koey bpuat pror ruk krai
Whoever you were hurt by from loving in the past
อยากให้น้องจงทำใจ
Yahk hai naung jong tum jai
I want you to come to terms
ในเรื่องราวการจากลา
Nai reuang rao gahn jahk lah
With the good-bye

(**) เพราะพี่เคยผ่านชีวิตมา
Pror pee koey pahn cheewit mah
Because in my life, I’ve gone through
ท้อและเหนื่อยจมน้ำตา
Tor lae neuay jom num dtah
Discouragement and exhaustion, sinking in tears
อย่าไปเสียเวลา
Yah bpai sia welah
Don’t waste time
ให้เรื่องราวมันผ่านไป
Hai reuang rao mun pahn bpai
Let the matters pass
อย่าลืมรักตัวเอง
Yah leum ruk dtua eng
Don’t forget to love yourself

เคยเตือนตัวเองว่าเรานะควรจะโสด
Koey dteuan dtua eng wah rao na kuan ja soht
I used to remind myself that I should be single
ในมุมใครใครเราคงไม่มีประโยชน์
Nai moom krai krai rao kong mai mee bprayoht
I’m no good to anyone
ยังคงกังวลกลัวต้องเสียใจ
Yung kong gung won glua dtaung sia jai
I’m still worried, afraid I’ll be sad
กลายเป็นมนุษย์ที่มันไร้ใจ
Glai bpen manoot tee mun rai jai
I’ve become a person without a heart

หมดแรงในการดำเนินชีวิต
Mot raeng nai gahn dum nern cheewit
I’ve lost my will to live
หนักใจก็ไม่มีใครให้บอก
Nuk jai gor mai mee krai hai bauk
It’s serious, but I have no one to tell
ไม่มีคนเคียงข้างกาย
Mai mee kon kiang kahng gai
There’s no one beside me
มีแต่ความเหงาและเศร้าใจ เจ็บ….
Mee dtae kwahm ngao lae sao jai jep
There’s only loneliness and sadness, it hurts
ให้ผมทำอย่างไร
Hai pom tum yahng rai
What should I do?

(*,**,*,**)

   

Producer : ปรีติ บารมีอนันต์,อนันต์ ดาบเพ็ชรธิกรณ์,ฐาปนา ณ บางช้าง,สุกฤษ ศรีเปารยะ,คชภัค ผลธนโชติ
Melody : ปรีติ บารมีอนันต์
Lyric : ปรีติ บารมีอนันต์
Arrange : คชภัค ผลธนโชติ

Title: ขอโทษ / Kor Toht (I’m Sorry)
Artist: Pongsit Kumpee (พงษ์สิทธิ์ คำภีร์)
Album: OST Voice สัมผัสเสียงมรณะ
Year: 2019

ผ่านไปอีกวันกับชีวิตคนอย่างฉัน
Pahn bpai eek wun gup cheewit kon yahng chun
Spending another day in the life of a person like me
และหน้าที่การงานที่ดูแข็งขัน
Lae nahtee gahn ngahn tee doo kaeng kun
And my work duties that seem diligent
ช่วยให้ใครและใครมีความสุข
Chuay hai krai lae krai mee kwahm sook
Helping to make everyone happy
ช่วยให้ใครเขาคลายทุกข์ใจ
Chuay hai krai kao klai took jai
Helping them alleviate their suffering
แต่ฉันเองคงขยันเกินไป
Dtae chun eng kong kayun gern bpai
But I’m probably too hard-working

(*) จนลืมว่ามีใครคนนึงที่เขาต้องการเวลา
Jon leum wah mee krai kon neung tee kao dtaung gahn welah
That I forgot I had someone who needed my time
ลืมใครคนนึงที่เขาแค่รอให้ฉันกลับมา
Leum krai kon neung tee kao kae ror hai chun glup mah
I forgot the person who has just been waiting for me to return
เพื่อกินข้าวเย็นกับเขา เพื่อโอบกอดเขา บ้างบางเวลา
Peua gin kao yen gup kao peua ohp gaut kao bahng bahng welah
To eat dinner with them, to embrace them for a moment

(**) ขอโทษที่วันนี้ฉันเพิ่งมีเวลา
Kor toht tee wun nee chun perng mee welah
I’m sorry that I only just got time today
แต่มันไม่มีค่าใดเมื่อไม่มีเธอ
Dtae mun mai mee kahd ai meua mai mee tur
But it’s worthless when I don’t have you
ขอโทษที่วันนี้ฉันเพิ่งค้นเจอ
Kor toht tee wun nee chun perng kon jur
I’m sorry that today I just found
ว่าเธอคือคนที่ฉันควรดูแลที่สุด
Wah tur keu kon tee chun kuan doo lae tee soot
That you’re the person I should have been taking care of the most

บอกคำว่ารักออกไปซะดังสุดเสียง
Bauk kum wah ruk auk bpai sa dung soot siang
I yell that I love you as loud as I can
กลับได้คืนมาเพียงแต่ความเงียบงัน
Glup dai keun mah piang dtae kwahm ngiap ngun
But all I get in return is just silence
ฟ้ากลางคืนที่มันไร้ดาว เหงายังไงไม่เทียมเท่าทัน
Fah glahng keun tee mun rai dao ngao yung ngai mai tiam tao tun
However lonely the night sky is without any stars, it can’t compare
กับหัวใจของฉัน ที่มันต้องการเธอ
Gup hua jai kaung chun tee mun dtaung gahn tur
With my heart that needs you

(*,**)

หัวใจเธอเป็นเพราะฉัน ที่ทำให้มันหยุด
Hua jai tur bpen pror chun tee tum hai mun yoot
Your heart stopped because of me

   

เนื้อร้อง : ฟองเบียร์
ทำนอง : ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
เรียบเรียง : ทีมโอ่งเก่ง
Mix & Master : ดนุภพ กมล

Title: กูเป็นนักศึกษา / Goo Bpen Nuk Seuk Sah (I’m a Student)
Artist: Pongsit Kumpee (พงษ์สิทธิ์ คำภีร์)
Album: บันทึกคนบนถนน / Bunteuk Kon Bon Tanon
Year: 2006

ทุกวัน ทุกวัน เห็นเขารีบออกไป
Took wun took wun hen kao reep auk bpai
Every day, every day, they see him rush out
แต่งตัวทันสมัย ขับรถซิ่ง
Dtaeng dtua tun samai kup rot sing
Dressed fashionable, driving fast
อื้อหือ อ้าหา เทวดาฟ้าดิน
Eu heu ah hah taywadah fah din
Yup, uh-huh, god of heaven and earth
กุ๊กกิ๊ก ดุ๊กดิ๊ก สะดิ้งมาเต็มคัน
Gook gik dook dik sading mah dtem kun
Cool, non-stop, going full-throttle
ชาวบ้านยืนมอง แล้วอดใจไม่ไหว
Chao bahn yeun maung laeo aut jai mai wai
Citizens stand and watch, and then can’t take it
เอ่ยถามขึ้นทันใด ว่าไอ้หนุ่มเอ๋ย
Oey tahm keun tun dai wah ai noom oey
They suddenly ask, who is that guy?

(*) มึงเป็นใคร กูเป็นนักศึกษา
Meung bpen krai goo bpen nuk seuk sah
Who are you? I’m a student
นักล่าปริญญา ใฝ่ฝันขึ้นไปเป็นใหญ่
Nuk lah bprinyah fai fun keun bpai bpen yai
I’m chasing a degree, I dream of growing in importance
แล้วยังไง
Laeo yung ngai
So what?
กูจะรวยน่ะสิวะ ความรู้กูแน่นหนา
Goo ja ruay na si wa kwahm roo goo naen nah
I’m going to be rich, my knowledge is secure
กูจะมาเป็นนายมึง
Goo ja mah bpen nai meung
I’m going to be your boss

รำพึงรำพัน น้อยใจวาสนา
Rumpeung rumpun noy jai wahsanah
Lamenting, offended by Lady Luck
ไม่มีการศึกษา อนาคตสั่นไหว
Mai mee gahn seuk sah anahkot sun wai
Without an education, the future is unstable
จับกังคนงาน ยังฝันหวานเกินไป
Jup gung kon ngahn yung fun wahn gern bpai
Laborers and employees still vainly dream too much
น้อยอกน้อยใจ ไม่ได้เป็นนักศึกษา
Noy auk noy jai mai dai bpen nuk seuk sah
Offended they weren’t a student
เข้าเธค เข้าบาร์ ดึ๊บดั๊บกันเข้าไป
Kao tek kao bar deup dup gun kao bpai
Going to the clubs, going to the bars, being merry together
ชาติจะเป็นยังไง ไม่ใช่เรื่องนักศึกษา
Chaht ja bpen yung ngai mai chai reuang nuk seuk sah
How the country will be isn’t the matter of a student

(*)

ชาวบ้านถามว่า คุณจะทิ้งผมไปไหน
Chao bahn tahm wah koon ja ting pom bpai nai
A civilian asks, “Where will you leave me?
ยากจนเข็ญใจ รอให้คุณนำพา
Yahk jon ken jai ror hai koon num pah
I’m poor and miserable, waiting for you to lead
คุณจะขึ้นสวรรค์ ผมไม่เคยคิดอิจฉา
Koon ja keun sawun pom mai koey kit itchah
You’ll go to heaven, I never thought of being selfish
ขอเถอะคุณจ๋า อย่าทิ้งผมไปไหน
Kor tur koon jai yah ting pom bpai n ai
I’m begging you, don’t abandon me anywhere”

(*,*)

Title: ทำวันนี้ ทำไวไว / Tum Wun Nee Tum Wai Wai (Make Today Count)
Artist: Pongsit Kumpee (ปู พงษ์สิทธิ์) and Room39 (Written by Boyd Kosiyabong)
Album: [Single]
Year: 2018

ตื่นตอนเช้า แวบเดียวก็กลายเป็นสาย
Dteun dtaun chao wap diao gor glai bpen sai
I wake up in the morning, and in a moment, it’s already the afternoon
บ่ายอีกนิด ไม่นาน พระอาทิตย์ก็หายกลาย เป็นค่ำ
Bai eek nit mai nahn pra ahtit gor hai glai bpen kum
In the evening, pretty soon the sun disappears and it becomes night
วันผ่านแล้วเข้าเดือน ฤดูก็พ้น
Wun pahn laeo kao deuan reudoo gor pon
The days pass by into months, the seasons change
จากหน้าฝน เป็นหนาวแล้วก็เข้าร้อนใหม่ เป็นประจำ
Jahk nah fon bpen nao laeo gor kao raun mai bpen bprajum
From rainy to cold, then to hot again, it’s routine

(*) วันเวลาผ่านพ้นไม่เคยรอใคร
Wun welah pahn pon mai koey ror krai
Time passes by and never waits for anyone
ปฏิทิน ฉีกแล้วก็หมดความหมาย
Bpadtitin cheek laeo gor mot kwahm mai
The calendar tears away and becomes meaningless

(**) ให้เราทำ ไวไว
Hai rao tum wai wai
Let’s make it count
ทุ่มเทไม่ยั้ง ให้สุดกำลังใจ
Toom tay mai yung hai soot gumlung jai
Devote yourself, don’t stop, give it your all
ไม่ยอมย่อท้อ ไม่ว่าพบอะไร
Mai yaum yor tor mai wah pob arai
I refuse to be discouraged, no matter what we face
จะยากเท่าไหร่ เราก็ต้องไปให้ถึง
Ja yahk tao rai rao gor dtaung bpai hai teung
However difficult it will be, we must go all the way
ให้เราทำ ไวไว
Hai rao tum wai wai
Let’s make it count
ไม่มีใครรู้ว่าจะเป็น ยังไง
Mai mee krai roo wah ja bpen yung ngai
No one knows how it’ll turn out
โอกาสมาถึง แล้วอย่าทิ้งมันไป
Ohgaht mah teung laeo yah ting mun bpai
We’ve got the opportunity, don’t throw it away
ต้องคว้าให้ได้ ใครจะรู้วันไหน
Dtaung kwah hai dai krai ja roo wun nai
We must be able to reach for it, who knows what day
จะเป็นวันของเราสักที
Ja bpen wun kaung rao suk tee
Will finally be our day?

จำได้ไหม เรื่องราวที่ผ่านมานั้น
Jum dai mai reuang rao tee pahn mah nun
Do you remember the stories of the past?
เธอกับฉัน ยังคงคิด ว่ามันเป็นเรื่องใหญ่
Tur gup chun yung kong kit wah mun bpen reuang yai
You and I still thought it was a big deal
ที่เกิดขึ้นมาไม่นาน
Tee gert keun mah mai nahn
It hadn’t started for very long
ความมุ่งหมายที่เธอเคยเฝ้าใฝ่ฝัน
Kwahm moong mai tee tur koey fao fai fun
The goals you once dreamed of
กี่อันแล้วที่ยังเป็นแค่ความฝันอยู่
Gee un laeo tee yung bpen kae kwahm fun yoo
How many are just dreams now?
คือพยาน
Keu payahn
It’s a witness

(*,**)

วันเวลาผ่านพ้นไม่เคยรอใคร
Wun welah pahn pon mai koey ror krai
Time passes, it never waits for anyone
ทุกนาทีมีค่ามาก เธอรู้ไหม
Took nahtee mee kah mahk tur roo mai
Do you know that every moment we have is so valuable?
หากว่ามันหมดแล้ว ย้อนกลับไม่ได้
Hahk wah mun mot laeo yaun glup mai dai
If it runs out, we can’t go back
ปฏิทิน ฉีกแล้วก็หมดความหมาย
Bpadtitin cheek laeo gor mot kwahm mai
The calendar tears away and becomes meaningless

(**)

ทำไวไว สุดกำลังใจ
Tum wai wai soot gumlung jai
Make it count, give it your all

   

Producer : บอยโกสิยพงษ์
Executive Supervisor : บอยโกสิยพงษ์
Executive Producer : สุธี แสงเสรีชน

Title: พรุ่งนี้ / Proong Nee (Tomorrow)
Artist: Pongsit Kumpee (พงษ์สิทธิ์ คำภีร์)
Album: ??
Year: ??

(*) อย่าร้องไห้เลย
Yah raung hai loey
Don’t cry
อย่าเอ่ยถ้อยคำใดๆให้เศร้า
Yah oey toy kum dai dai hai sao
Don’t say any words to make someone sad
ถ้ารักแล้วจงลืม
Tah ruk laeo jong leum
If you love someone, then you must forget
ลืมความเสียใจ
Leum kwahm sia jai
Forget the sadness
เมื่อจำต้องจาก
Meua jum dtaung jahk
When they must leave

(**) พรุ่งนี้จะทำอย่างไร
Proong nee ja tumyahng rai
What will you do tomorrow?
ไม่มีกัน
Mai mee gun
We won’t have each other
พรุ่งนี้ต้องสร้างความหวัง
Proong nee dtaung sahng kwahm wung
Tomorrow, hope must be created
ขึ้นใหม่
Keun mai
Again

จดจำแต่เรื่องดีๆ
Jot jum dtae reuang dee dee
Only remember the good things
ที่เคยทำ
Tee koey tum
That we once did
ผิดพลั้งเรื่องใดพลาดไป
Pit plugn reuang dai plaht bpai
Any mistakes or things we messed up
อภัยกัน
Apai gun
Forgive them
แม้ฉันเคยอยู่ข้างเธอ
Mae chun koey yoo kahng tur
Even though I once was beside you
เสมอมา
Samur mah
Always
เมื่อลาจากเธอต้องยืน
Meua lah jahk tur dtaung yeun
When separating from you, I must stand
ให้เข้มแข็ง
Hai kem kaeng
Strong

(*,**,*,**)

Title: สุดใจ / Soot Jai (To the Depths of my Heart)
Artist: Pongsit Kumpee (พงษ์สิทธิ์ คำภีร์)
Album: มาตามสัญญา / Mah Dtahm Sunyah (Keeping a Promise)
Year: 2014

(*) เพราะอยากมาหา มาเพื่อจะถามไถ่
Pror yahk mah hah mah peua ja tahm tai
Because I want to see you and ask you
ว่าเป็นยังไง รู้สึกดีไหม บอกกันบ้างสิเธอ
Wah bpen yung ngai roo seuk dee mai bauk gun bahng si tur
How you are, are you feeling well? Tell me
เพราะว่าคิดถึง มาพบมาคุยมายิ้มให้
Pror wah kit teung mah pob mah kooey mah yim hai
Because I miss you, I came to see you, came to talk, came to smile at you
แล้วจะไป เพื่อวันหลัง จะมาใหม่
Laeo ja bpai peua wun lung ja mah mai
Then I’ll go so the next day will come again

จะมาตามห้วงอารมณ์
Ja mah dtahm huang ahrom
I’ll come following my emotions
ผสมกับความคิดถึงกัน
Pasom gup kwahm kit teung gun
Mixed with my longing for you
อย่ารำคาญกันเลยนะเธอจ๋า
Yah rum kahn gun loey na tur jah
Don’t get angry with me

เพราะอยากจะร้อง คร่ำครวญให้ปานจะเหมือนว่า
Pror yahk ja raung krum kruan hai bpahn ja meuan wah
Because I want to cry out and lament that it’s like
เจ็บปวดนักหนา รันทดนักหนา หัวใจแปดเปื้อนเลื่อนลอย
Jep bpuat nuk nah run tot nuk nah hua jai bpaet bpeuan leuan loy
A severe pain, I’m so sad, my heart is dirty and unstable
เพราะเศร้าใจนัก อ้างว้างชีวิตดังล่องลอย
Pror sao jai nuk ahng wahng cheewit dung laung loy
Because I’m so sad and lonely, it’s like my life is drifting
ไม่มีใครคอย ไม่ให้ใจหงอย สงสารตัวเองเสมอ
Mai mee krai koy mai hai jai ngoy song sahn dtua eng samur
I don’t have anyone keeping my heart from withering, I’m always pitying myself

(**) จึงมาตามห้วงอารมณ์
Jeung mah dtahm huang ahrom
So I came following my emotions
ผสมกับความคิดถึงกัน
Pasom gup kwahm kit teung gun
Mixed with my longing for you
อย่ารำคาญกันเลยนะเธอจ๋า
Yah rumkahn gun loey na tur jah
Don’t get angry with me

ใช่รักไหมรัก ใช่หลงไหมหลง
Chai ruk mai ruk chai long mai long
Is it really love? Love… Is it really infatuation? Infatuation…
ซ่อนในอารมณ์ในซอกหลืบ
Saun nai ahrom nai sauk leep
Hidden in the nooks and crannies of emotion
ในจิตในฝัน อยากอยู่อย่างนั้น
Nai jit nai fun yahk yoo yahng nun
In my mind, in my dreams, I want to stay like that
ไม่แตะไม่ต้องสัมผัสเธอ
Mai dtae mai dtaung sumput tur
I don’t need to touch you
ขอเพียงเท่านี้ให้คงอยู่อย่างนี้ สิ่งดีก็ล้นจนเกินสุข
Kor piang tao nee hai kong yoo yahng nee sing dee gor lon jon gern sook
This is all I ask, for things to stay like this, the good things overflowing until I’m beyond happy
อารมณ์นั้นลึก จะเก็บเธอไว้ ให้ลึกสุดใจ
Ahrom nun leuk ja gep tur wai hai leuk soot jai
Those feelings run deep, I’ll keep you in the deepest depths of my heart

(*,**)

Title: หนุ่มพเนจร / Noom Panayjorn (Wandering Man)
Artist: Pongsit Kumpee (พงษ์สิทธิ์ คำภีร์)
Album: ??
Year: ??

บน ถนนหนทางซูปเปอร์ไฮเวย์
Bon tanon hon tahng super highway
On the super highway
หนุ่มพเนจร ท่องไปกลางฝัน
Noom panayjorn taung bpai glahng fun
The wandering man roams in the middle of his dreams
ฝันของเจ้า ดูเลิศล้ำลาวัณย์
Fun kaung jao doo lert lum lah wun
His dreams seem wonderful
ฝันเจ้าฝัน ว่าโลกพิสุทธิ์ เมลืองมลัง
Fun jao fun wah lohk pisoot maleuang malung
He dreams that the world is bright and clean

โอ้ยามนี้เรามีแต่แสง โรยรา
Oh yahm nee rao mee dtae saeng roy rah
Oh, these days we have only a weak light
สกุณาเจ้าบินตัดฟ้า สู่รัง
Sagoonah jao bin dtut fah soo rung
The bird flies through the sky to its nest
บินไปเถิด เจ้านกน้อยดูน่าชัง
Bin bpai turt jao nok noy doo nah chung
Fly, ugly little bird
ตราบชีพยัง ชีวิตเจ้า ก็ต้อง บิน
Dtrahp chee payung cheewit jao gor dtaung bin
As long as you’re alive, you must fly

(*) บิน บิน บิน บิน ไป
Bin bin bin bin bpai
Fly, fly, fly, fly
บิน ไป บิน ไป เหมือนใจนี้
Bin bpai bin bpai meuan jai nee
Fly, fly like this heart
เสียงดนตรี บรรเลง เหมือนใจดิ้น
Siang dondtree bunleng meuan jai din
The sound of music is like my heart is dancing
แม้จะเจ็บ ปวดช้ำน้ำตาริน
Mae ja jep bpuat chum num dtah rin
Even though it’ll hurt and the tears will flow
ปีกยังบิน ตายังจ้อง มอง ทาง
Your wings still fly, your eyes still stare, finding the way

(**) บน ถนนหนทางซูปเปอร์ไฮเวย์
Bon tanon hon tahng super highway
On the super highway
หนุ่มพเนจร กระเป๋าเดินทาง
Noom panayjorn grabpao dern tahng
The wandering man travels with his bags
มุ่งไปเถิด สุดขอบฟ้าลางๆ
Moong bpai turt soot kaup fah lahng lahng
Concentrate on the horizon
โลกไม่ร้างเพราะชีวิตเจ้า ยังเดิน
Lohk mai rahng pror cheewit jao yung dern
The world isn’t deserted because your life is still going

(*,**)

โลกไม่ร้างเพราะชีวิตเจ้า ยังเดิน
Lohk mai rahng pror cheewit jao yung dern
The world isn’t deserted because your life is still going

Title: แม่ / Mae (Mother)
Artist: Pongsit Kumpee (พงษ์สิทธิ์ คำภีร์)
Album: ??
Year: ??

กี่วันคืนจะผ่านไป กี่ฤดูจะผ่านมา
Gee wun keun ja pahnbpai gee reudoo ja pahn mah
However many days and nights pass by, however many seasons pass
แม่ก็ยังเฝ้าคอยลูกกลับ
Mae gor yung fao koy look glup
A mother still waits for her child to return
นับวันเวลาเจ้าโตแล้วไป สร้างครอบครัวใหม่
Nup wun welah jao dtoh laeo bpai sahng kraup krua mai
With time, he grew up and left, creating a new family
ไม่หันมาสนใจแม่เลย
Mai hun mah son jai mae loey
Never turning to pay attention to his mom

แม่ถนอมเลี้ยงลูกรัก รักเกินรักยิ่งสิ่งใด
Mae tanaum liang look ruk ruk gern ruk ying sing dai
The mother nurtured her child with love, she loved him more than anything else
ไม่ให้ใครทำร้ายให้ลูกเจ็บ
Mai hai krai tum rai hai look jep
She wouldn’t let anyone hurt her child
แม่ทำงานหนัก ให้ลูกสบาย
Mae tum ngahn nuk hai look sabai
The mother worked hard to make her child comfortable
เมื่อเจ้าโตใหญ่ เป็นคนดีมีค่าของสังคม
Meua jao dtoh yai bpen kon dee mee kah kaung sung kom
So when he became an adult, he’d be a good person with value in society

(*) แม่ทั้งห่วงหวง คิดถึงดวงใจ ลูกจ๋าแวะเวียนหาแม่บ้างซิ
Mae tung huang huang kit teung duang jai look jah wae wian hah mae bahng si
Your mother is both worried and jealous, she misses her darling, oh, child, come back and see your mother
แม่อยู่เหงาๆเดี่ยวเดียวดาย เฝ้าคอยคิดหวังว่า ลูกจะมา
Mae yoo ngao ngao diao diao dai fao koy kit wung wah look ja mah
Your mother is lonely and alone, thinking and hoping that her child will come
แต่ไม่มีเลย หรือลืมแม่แล้วลูกจ๋า
Dtae mai mee loey reu leum mae laeo look jah
But you don’t come, have you forgotten your mother already, child?

(*)

ถึงอย่างนี้แม่ก็รัก แม่จะรอ รอ รอ
Teung yahng nee m ae gor ruk mae ja ror ror ror
Even though things are like this, the mother loves her child, the mother will wait, wait, wait
คงสักวัน ลูกอาจจะคิดถึงแม่
Kong suk wun look aht ja kit teung mae
Some day the child might think of his mother
แม่เฝ้ามองดูอยู่ข้างเสมอ
Mae fao maung doo yoo kahng samur
The mother always looks beside her
ถ้ามีเวลากลับมาหาแม่สักที …นะลูกจ๋า
Tah mee welah glup mah hah mae suk tee na look jah
If you have the time, come back and finally visit your mother, child

Title: ใจบงการ / Jai Bong Gahn (The Heart Commands)
Artist: Pongsit Kumpee (พงษ์สิทธิ์ คำภีร์)
Album: ??
Year: ??

ตื่นแต่เช้าทุกวัน ที่ที่เดินประจำ
Dteun dtae chao took wun tee tee dern bpraum
Waking up every morning, walking in the usual place
ที่เติมความใฝ่ฝัน ดังว่ามีเธออยู่ข้างกาย
Tee dterm kwahm fai fun dung wah mee tur yoo kahng gai
Adding to my dreams, like I have you by my side
ถึงบางวันจะยากบ้าง ฝนจะตกหรือร้อนปานใด
Teung bahng wun ja yahk bahng fon ja dtok reu raun bpahn dai
Though sometimes it’s difficult, rain falls or however hot it is
ฉันก็เพียงตะกายไปก่อนเธอเดินหายไป
Chun gor piang dtagai bpai gaun tur dern hai bpai
I’m just scrambling before you disappear

ในผู้คนมากมายที่มีเธอข้างใน
Nai poo kon mahk mai tee mee tur kahng nai
In so many people who have you inside
เธอยังเปล่งประกายแสง
Tur yung bpleng bpragai saeng
You still radiate light
แรงเสียดเบียดใจฉันผวา
Raeng siat biat jai chun pawah
With a power that penetrates my heart

มืดหน้าท่าจะเป็นลม
Meut nah tah ja bpen lom
It’s going dark, I might faint
หัวใจหล่นหายบนทางเท้า
Hua jai lon hai bon tahng tao
My heart falls and disappears on the ground
ร้าวข้างในเพราะใครคนหนึ่ง
Rao kahng nai pror krai kon neung
I’m cracked inside because of someone
ซึ่งยึดครองห้องใจของเธอ
Seung yeut kraung haung jai kaung tur
Who’s occupying your heart

(*) รู้ดีว่าเมื่อเธอมองตากัน
Roo dee wah meua tur maung dtah gun
I know full well that when you look in my eyes
ความรักเธอนั้นช่างยิ่งใหญ่เหลือเกิน
Kwahm ruk tur nun chahng ying yai leua gern
Your love is so great
แต่รักไม่รู้ข้างในใจมันบงการ
Dtae ruk mai roo kahng nai jai mun bong gahn
But love doesn’t know what the heart commands inside
ให้คอยติดตามเฝ้ามองเธอ
Hai koy dtit dtahm fao maung tur
Making me watch after you

ดักรอเธอตั้งนาน ข่าวลอยมาตามทาง
Duk ror tur dtung nahn kao loy mah dtahm tahng
Waiting for you for so long, news travels down the grapevine
ว่าเธอเข้าแต่งงาน ที่บ้านกลางซอย
Wah tur kao dtaeng ngahn tee bahn glahng soy
That you had gotten married in Ban Klang Soy
ถึงทำใจได้ยากบ้าง ฉันซมซานเข้าบ้านคลานเอา
Teung tum jai dai yahk bahng chun som sahn kao bahn klahn ao
Though it’s difficult to come to terms with it, I pathetically crawl back home

เขลาเกินกว่าจะไปยินดี
Kalao gern gwah ja bpai yin dee
I’m too stupid to be happy
อยากบอกชายคนนี้ แอบรักเธอ…มาแสนนาน
Yahk bauk chai kon nee aep ruk tur mah saen nahn
I want to tell the guy that I’ve secretly loved you for so long

( * , * )

Title: ทุกด้านทุกมุม / Took Dahn Took Moom (Every Side, Every Angle)
Artist: Potato ft. Pu Pongsit Kumpee (ปู พงษ์สิทธิ์)
Album: ชุดที่เจ็ด / Choot Tee Jet (7th Album)
Year: 2017

หากได้ยินแบบไหนแล้วเราก็เชื่ออย่างนั้น ไม่ทันได้ไตร่ตรอง
Hahk dai yin baep nai laeo rao gor cheua yahng nun mai tun dai dtrai dtraung
Whatever we hear, we believe, we don’t consider things
ตัดสินให้ใครต้องผิด ไม่ทันได้เจอกับสายตา
Dtut sin hai krai dtaung pit mai tun dai jur gup sai dtah
We decide that someone is wrong, we don’t take the time to see it with our own eyes

(*) โลกนี้คงจะโหดร้าย คิดแล้วมันไม่มีความหมายอะไร
Lohk nee kong ja hoht rai kit leo mun mai mee kwahm arai
This world is cruel, I’ve thought about it, and it’s meaningless
เปิดใจให้ได้รู้ ถึงมุมที่ไม่เคยเห็นของเราจะได้หรือเปล่า เธอกับฉัน
Bpert jai hai dai roo teung moom tee mai koey hen kaung rao ja dai reu bplao tur gup chun
Can we open our hearts and discover our angle that we’ve never seen before?

(**) ภาพสะท้อนทุกครั้งที่เราสบตา ยังเป็นฉันและเธอไม่เคยเปลี่ยนไป
Pahp sataun took krung tee rao sop dtah yung bpen chun lae tur mai koey bplian bpai
The reflection every time we make eye contact, it’s still you and I, never changing
หยุดความคิดที่เห็นแค่ด้านเดียว เห็นทุกด้านทุกมุมกันก่อน จะปักใจ
Yoot kwahm kit tee hen kae dahn diao hen took dhan took moom gun gaun ja bpuk jai
Stop the thoughts that stem from just one side, see from every side and every corner first, then make up your mind

(*,**)

จะเลวจะดีมีทุกคน ปนเปกันไปในหนึ่งคน ผิดถูกก็ไม่รู้ ก็มีแต่เราที่รู้ตัวเอง
Ja leo ja dee mee took kon bpon bpay gun bpai nai neun kon pit took gor mai roo gor mee dtae rao tee roo dtua eng
Everyone has good and bad, it’s mixed together in everyone, right or wrong, it’s unknown, only we know ourselves
อย่าตัดสิน แค่ได้ยิน ไม่ได้เห็น เปลี่ยนองศาเปลี่ยนมุมมองกันเถิดหนา
Yah dtut sin kae dai yin mai dai hen bplian aungsah bplian moom maung gun turt nah
Don’t decide from just hearing and not seeing, change your degree, change your angle, and look at each other
พิจารณา พิจารณา พิจารณา พิจารณา พิจารณา
Pitjahranah pitjahranah pitjahranah pitjahranah pitjahranah
Consider it, consider it, consider it, consider it, consider it

สิ่งที่หวัง แต่ละคนก็มีทางได้เรียนรู้ ให้กลับไปคิดดูว่าวันเวลาที่ผ่านไปนั้น
Sing tee wung dtae la kon gor mee tahng dai rian roo hai glup bpai kit doo wah wun welah tee pahn bpai nun
The thing I hope is for each person to have a way to learn, to go back and try thinking over the times that have passed

ภาพสะท้อนทุกครั้งที่เราสบตา ยังเป็นฉันและเธอไม่เคยเปลี่ยนไป
Pahp sataun took krung tee rao sop dtah yung bpen chun lae tur mai koey bplian bpai
The reflection every time we make eye contact, it’s still you and I, never changing
หยุดความคิดที่เห็นแค่ด้านเดียว เห็นทุกด้านทุกมุม เห็นทุกด้านทุกมุม
Yoot kwahm kit tee hen kae dahn diao hen took dahn took moom hen took dahn took moom
Stop the thoughts that stem from just one side, see from every side and every angle, see from every side and every angle
ทุกด้านทุกมุม ทุกด้านทุกมุม
Took dahn took moom took dahn took moom
Every side, every angle, every side, every angle

(**)

   

คำร้อง,ทำนอง: เหมือนเพชร อำมะระ, พัฒน์ชัย ภักดีสู่สุข
เรียบเรียง : Potato

   

A lovely philosophical duet between two Thai music staples, urging us to try to view every situation from every different point of view and different side~