Phai Pongsathorn

All posts tagged Phai Pongsathorn

Title: ให้นานกว่าที่เคย / Hai Nahn Gwah Tee Koey (Longer Than Ever)
Artist: Klear and Phai Pongsathorn (ไผ่ พงศธร)
Album: 100×100
Year: 2019

เพราะเชื่อว่าเขามีจริงแต่ก็ไม่รู้เขาอยู่ไหน
Pror cheua wah kao mee jing dtae gor mai roo kao yoo nai
Because I believe he exists, but I don’t know where he is
ไม่รู้ว่าใกล้หรือไกลมองหาทุกวัน
Mai roo wah glai reu glai maung hah took wun
I don’t know if he’s near or far, I search every day
คนที่ไม่มีใครคนที่เหงาเหมือนกับฉัน
Kon tee mai mee krai kon tee ngao meuan gup chun
Someone who doesn’t have anyone else, who’s lonely like me
ถึงยังไม่ได้พบกันแต่ในทุกวันรู้สึกได้ว่า
Teung yung mai dai pob gun nai took wun roo seuk dai wah
Even though we haven’t met yet, every day, I feel like…

(*) เขาอาจจะมาที่นี่
Kao aht ja mah tee nee
They might come here
แค่อยู่ตรงนี้คนละเวลา
Kae yoo dtrong nee kon la welah
I just stay right here at all times
เขาอาจจะเดินเข้ามา
Kao aht ja dern kao mah
They might show up
หลังจากที่ฉันหันหลังเดินออกไป
Lung jahk tee chun hun lung dern auk bpai
After I turn around and walk away

(**) ถ้าฉันอยู่ตรงนี้ให้นานกว่าที่เคยมา
Tah chun yoo dtrong nee hai nahn gwah tee koey mah
If I stay right here for longer than ever
ใช้เวลามองหาให้นานกว่าที่เคยใช้
Chai welah maung hah hai nahn gwah tee koey chai
And spend my time searching longer than I ever have before
เดินให้ช้าลงกว่านี้ในทุกที่ๆ เคยไป
Dern hai chah long gwah nee nai took tee tee koey bpai
Walking slower than every time I’ve ever walked before
มันจะเป็นไปได้ไหมที่จะได้พบใครคนนั้น
Mun ja bpen bpai dai mai tee ja dai pob krai kon nun
Is it possible to be able to meet that someone?

ไม่รู้เป็นเช้าหรือบ่าย
Mai roo bpen chao reu bai
I don’t know if it’ll be in the morning or evening
หรืออาจเป็นสายของพรุ่งนี้
Reu aht bpen sai kaung proong nee|
Or if it’ll be tomorrow afternoon
คงเป็นตรงไหนสักที่วันไหนสักวัน
Kong bpen dtrong nai suk tee wun nai suk wun
It’ll be some place, some day
ไม่รู้เขาเป็นใครแต่ถ้าเขาได้เจอฉัน
Mai roo kao bpen krai dtae tah kao dai jur chun
I don’t know who she is, but if she meets me
วินาทีที่พบกันต่างจะรู้กัน ถ้าสบสายตา
Winahtee tee pob gun dtahng ja roo gun tah sop sai dtah
The second we meet, we’ll both know each other if we make eye contact

(*,**,*,**,**)

   

คำร้องและทำนอง : ชวัลวิทย์ ยิ่งยศเสนี
Arranged by Klear/ วิทวัส เหมือนชอบ
Produced by Dano & Klear, จินนี่ ภูไท

Title: นักผจญเมือง / Nuk Pajon Meuang (City-Dweller)
Artist: Toon Bodyslam, Mike Piromporn, Phai Pongsathorn, and Tai Oratai (ตูน Bodyslam, ไมค์ ภิรมย์พร, ไผ่ พงศธร, ต่าย อร)
Album: [Single]
Year: 2017

ถนนยาวไกล จุดหมายเลือนลาง
Tanon yao glai joot mai leuan lahng
The road is long, the goal is indistinct
หนึ่งใจนี้ ยังเดินต่อไป
Neung jai nee yung dern dtor bpai
This heart still moves on
ชีวิตรายวัน กับฝันเดิมเดิม
Cheewit rai wun gup fun derm derm
The daily life with the same dreams
เพียงความหวัง ที่เหลือในใจ
Piang kwahm wung tee leua nai jai
Only hope remaining in my heart

บางครั้งก็เจ็บ บางครั้งก็หนัก
Bahng krung gor jep bahng krung gor nuk
Sometimes it hurts, sometimes it’s stressful
แต่เสี่ยงแค่ไหน ใจก็จะรัก
Dtae siang kae nai jai gor ja ruk
But however much of a risk it is, my heart will love
รอยยิ้มของคนข้างหลังเราคือพลัง
Roy yim kaung kon kahng lung rao keu palung
The smiles of the people behind me are my strength

(*) ก็บอกตัวเองไม่เป็นไร ไม่เป็นไร
Gor bauk dtua eng mai bpen rai mai bpen rai
I tell myself that it’s okay, it’s okay
สู้มันไปเจอปัญหา กี่หมื่นล้านพัน
Soo mun bpai jur bpunhah gee meun lahn pun
I fight on and face however many millions of problems
จะหวั่นทำไม หวั่นอะไร สู้มันไป
Ja wun tummai wun arai soo mun bpai
Why be shaken? Whatever I’m nervous about, I fight it
สู้ด้วยใจที่เกินร้อย ไปไขว่คว้ามัน
Soo duay jai tee gern roy bpai kwai kwah mun
I fight with a heart that’s more than 100%, I’ll grab it

(**) ยังไงจะฮึดสู้อีกครั้ง ยินดีจะลุกขึ้นอีกที
Yung ngai ja heut soo eek krung yin dee ja look keun eek tee
No matter what, I’ll fight again, I’m happy to stand up again
ไม่ว่าจะร้ายหรือดี จนสุดชีวิตที่มี ไม่ท้อ
Mai wah ja rai reu dee jon soot cheewit tee mee mai tor
No matter the good or the bad, until the end of my life, I won’t be discouraged
ยังไงจะฮึดสู้ต่อไป ไม่ว่าจะล้มลงกี่ครั้ง
Yung ngai ja heut soo dtor bpai mai wah ja lom long gee krung
No matter what, I’ll continue fighting, no matter how many times I fall down
ทะยานให้สูงขึ้นไป เอี้อมมือให้สูงขึ้นไปสุดฟ้า
Tayahn hai soong keun bpai euam meu hai soong keun bpai soot fah
I’ll charge upwards, I’ll reach up to the sky

ก็พร้อมผจญ ก็พร้อมเผชิญ
Gor praum pajon gor praum pachern
I’m ready to face it, I’m ready to brave it
ในเมืองนี้ จะเดินต่อไป
Nai meuan nee ja dern dtor bpai
I’ll move forward in this city
ยังหายใจอยู่ ชีวิตยังมี
Yung hai jai yoo cheewit yung mee
I’m still breathing, I’m still alive
วันพรุ่งนี้ ไม่รู้เป็นไง
Wun proong nee mai roo bpen ngai
I don’t know how tomorrow will be

แต่แม้จะเหนื่อย แต่แม้จะหนัก
Dtae mae ja neuay dtae mae ja nuk
But even though it’ll be exhausting, even though it’ll be stressful
ต้องเสี่ยงแค่ไหน ใจก็จะรัก
Dtaung siang kae nai jai gor ja ruk
No matter how much of a risk it is, my heart will love
รอยยิ้มของคนข้างหลังเราคือพลัง
Roy yim kaung kon kahng lung rao keu palung
The smiles of the people behind me are my strength

(*,**)
ไม่มีลิมิต ชีวิตเกินร้อย
Mai mee limit cheewit gern roy
There’s no limit, life goes beyond 100%

(**)
ไม่มีลิมิต ชีวิตเกินร้อย
Mai mee limit cheewit gern roy
There’s no limit, life goes beyond 100%

   

ทำนอง : พูนศักดิ์ จตุระบุล
เนื้อร้อง : โป โปษยะนุกูล
เรียบเรียง : พูนศักดิ์ จตุระบุล

   
A nice inspirational song for the blue-collar workers who came to the city to make a better living who might find themselves overwhelmed by citylife~

Title: สัญญา สาบาน / Sunyah Sahbahn (Promise, Vow)
Artist: Phai Pongsathorn and Takkatan Cholada (ไผ่ พงศธร, ตั๊กแตน ชลดา)
Album: OST หมัดเด็ดเสียงทอง / Mut Det Siang Taung
Year: 2016

หัวใจที่เต้นอยู่ตอนนี้ จะกี่ปีก็ยังรักเธอเสมอ
Hua jai tee dten yoo dtaun nee ja gee bpee gor yung ruk tur samur
No matter how many years it’ll be, this heart that’s beating right here will always still love you
ฉันโชคดีที่ได้เจอเธอ แต่บางครั้งฉันก็ยังหวั่นใจ
Chun chohk dee tee dai jur tur dtae bahng krung chung or yung wun jai
I’m so lucky to have met you, but sometimes I’m still nervous
จะรักเธอให้ดีที่สุด จะรักที่สุดไม่ว่าวันไหน
Ja ruk tur hai dee tee soot ja ruk tee soot mai wah wun nai
I’ll love you the best I can, I’ll love you the most, no matter the day
ก็ไม่รู้ฉันจะเชื่อได้ไง ว่ารักที่ให้จะเหมือนเดิมทุกวัน
Gor mai roo chun ja cheua dai ngai wah ruk tee hai ja meuan derm took wun
But I don’t know how I can believe you that the love you give me will be the same every day

(*) สัญญา
Sunyah
Promise
สัญญา
Sunyah
I promise
สาบาน
Sahbahn
Vow
สาบาน จะรักเธอทุกลมหายใจ
Sahbahn ja ruk tur took lom hai jai
I vow I’ll love you with my every breath
สัญญา
Sunyah
Promise
สัญญา
Sunyah
I promise
สาบาน
Sahbahn
Vow
สาบาน ฉันรักเธอจะไม่เปลี่ยนไปรักใคร
Sahbahn chun ruk tur ja mai bplian bpai ruk krai
I vow I’ll love you, and I won’t change and love anyone else

(**) ตลอดเส้นทาง ของชีวิตนี้
Dtalaut sen tahng kaung cheewit nee
Throughout this path of life
จะร้ายจะดี ขอมีเราตลอดไป
Ja rai ja dee kor mee rao dtalaut bpai
Be it good or bad, I want us to be forever
จะทางเส้นนั้น หรือทางเส้นไหน
Ja tahng sen nun reu tahng sen nai
Be it that road or any road
จับมือเกี่ยวใจ เดินไปด้วยกัน
Jup meu giao jai dern bpai duay gun
Take my hand, seize my heart, and let’s walk together

วันนี้ที่มีเธออยู่ตรงนี้ ความสุขนี้มันยิ่งกว่าความฝัน
Wun nee tee mee tur yoo dtrong nee kwahms ook nee mun ying gwah kwahm fun
With you right here today, my happiness is more than my dreams
ขอให้ฉันเป็นคนสำคัญ ของเธออย่างนี้เรื่อยไป
Kor hai chun bpen kon sumkun kaung tur yahng nee reuay bpai
I want to be your important person like this forever
รู้ไหมว่าฉันคิดอยู่เสมอ ถ้าไม่มีเธอไม่รู้จะอยู่แบบไหน
Roo mai wah chun kit yoo samur tah mai mee tur mai roo ja yoo baep nai
Do you know that I’m always thinking of you? If I didn’t have you, I don’t know how I’d live
ขอให้จริง ไม่ใช่แค่พูดไป
Kor hai jing mai chai kae poot bpai
I hope that’s true and not just you talking
เพราะหัวใจฉันเป็นของเธอทุกวัน
Pror hua jai chun bpen kaung tur took wun
Because my heart is yours every day

(*,**,*,**)

   
คำร้อง/ทำนอง พงษ์ศักดิ์ ถนอมใจ, ตั๊กแตน ชลดา
เรียบเรียง พลเดช แสนบัวคำ, ศิลาแลง อาจสาลี

Title: ติดชาร์ตหัวใจเสมอ / Dtit Chart Hua Jai Samur (Always Stuck on the Chart of My Heart)
Artist: Phai Pongsatorn (ไผ่ พงศธร)
Album: เป็นเพื่อนไม่ได้เพราะใจอยากเป็นแฟน / Bpen Peuan Mai Dai Pror Jai Yahk Bpen Faen (I Can’t Be Your Friend Because My Heart Wants to Be Your Boyfriend)
Year: 2010

หามรุ่งหามค่ำ ก็เพราะเราไม่ใช่คนอื่น
Hahm roong hahm kum gor pror rao mai chai kon eun
Around the clock, because we’re not other people
แรงใจหยัดยืน คือคำหวานเธอที่ส่งให้กัน
Raeng jai yut yeun keu kum wahn tur tee song hai gun
My fighting inner strength is the sweet words you send to me
เจ้านายเรียกใช้ คิดเสียว่าเขาให้รางวัล
Jao nai riak chai kit sia wah kao hai rahng wun
My boss calls me out, and I expect that he’s going to give me a prize
ปล่อยเธอรอนาน หากหน้างอก็พอเข้าใจ
Bploy tur ror nahn hahk nah ngor gor por kao jai
I leave you waiting for a long time, if you’re pouting, I’ll understand

ยามนี้วันก่อน เคยใช้เวลาเคียงข้าง
Yahm nee wun gaun koey chai welah kiang kahng
Those days I used to spend my time next to you
เป็นห่วงเธอจัง ตอนนี้นั่งกินข้าวกับใคร
Bpen huang tur jung dtaun nee nung gin kao gup krai
I’m so worried about you, who are you eating with right now?
งานกองพะเนิน เคลียร์จนเกินเวลานัดใจ
Ngahn gaung panern clear jon gern welah nut jai
Work is piling up, I clear it but miss our appointment
ขออธิบายก่อนหน้าใสใสกลายเป็นบึ้งตึง
Kor attibai gaun nah sai sai glai bpen beung dteung
I want to explain before your pretty face turns into a frown

(*) อย่าเพิ่งน้อยใจ หากไปเจอเธอช้าสักหน่อย
Yah perng noy jai hahk bpai jur tur chai suk noy
Don’t get offended if I visit you in a little bit
ไม่อยากให้คอย แต่ขอเก็บงานแป๊บหนึ่ง
Mai yahk hai koy dtae kor gep ngahn bpaep neung
I don’t want to keep you waiting, but I want to keep working for a little bit
คนที่ใจนับติดอันดับของความคิดถึง
Kon tee jai nup dtit un dup kaung kwahm kit teung
The person who is high-ranking in my thoughts
เธอจองที่หนึ่ง อยู่ในชาร์ตหัวใจเสมอ
Tur jaung tee neung yoo nai chart hua jai samur
You’re number one in my heart’s chart, always

(**) แค่เธอเข้าใจ เหนื่อยแค่ไหนไม่เป็นไรหรอก
Kae tur kao jai neuay kae nai mai bpen rai rauk
If you just understand, no matter how tired I am, it’s okay
ได้ยินเธอบอก ว่าคิดถึงก็เหมือนได้เจอ
Dai yin tur bauk wah kit teung gor meuan dai jur
Hearing you tell me that you miss me is like I got to see you
จะรีบไปหาพร้อมคำว่ารักเธอ รักเธอ
Ja reep bpai hah praum kum wha ruk tur ruk tur
I’ll hurry and go see you with an “I love you”
ตอนที่เราเจออยากจะขอเธอสักรอยยิ้มหนึ่ง
Dtaun tee rao jur yahk ja kor tur suk roy yim neung
When we meet, I want you to smile once

(*,**)

จะรีบไปหาพร้อมคำว่ารักเธอ รักเธอ
Ja reep bpai hah praum kum wha ruk tur ruk tur
I’ll hurry and go see you with an “I love you”
ตอนที่เราเจออยากจะขอเธอสักรอยยิ้มหนึ่ง
Dtaun tee rao jur yahk ja kor tur suk roy yim neung
When we meet, I want you to smile once
ตอนที่เราเจออยากจะขอเธอสักรอยยิ้มหนึ่ง
Dtaun tee rao jur yahk ja kor tur suk roy yim neung
When we meet, I want you to smile once

   
คำร้อง / ทำนอง วสุ ห้าวหาญ
เรียบเรียง ธนกร เลิศวาทิน

Title: เลิกกันแต่ไม่มีวันเลิกเจ็บ / Lerk Gun Dtae Mai Mee Wun Lerk Jep (We Broke Up, But I’ll Never Stop Hurting)
Artist: Phai Pongsatorn (ไผ่ พงศธร)
Album: เป็นเพื่อนไม่ได้เพราะใจอยากเป็นแฟน / Bpen Peuan Mai Dai Pror Jai Yahk Bpen Faen (I Can’t Be Your Friend Because My Heart Wants to Be Your Boyfriend)
Year: 2010

ไม่อยากเห็นหน้า เพราะกลัวน้ำตาจะไหล
Mai yahk hen nah pror glua num dtah ja lai
I don’t want to see your face because I’m afraid my tears will fall
อยากอยู่ไกลๆ แต่ทำไมถึงได้เจอกัน
Yahk yoo glai glai dtae tummai teung dai jur gun
I want to be far away, but why do I see you?
ความเจ็บยังฝัง ความหลังยังเตือนถึงวันเคยหวาน
Kwahm jep yung fung kwahm lung yung dteuan teung wun koey wahn
The pain is still buried, the past still reminds me of the days that were once sweet
ความจริงถึงเราเลิกกัน แต่หัวใจนั้นกอดเธอไว้แน่น
Kwahm jing teung rao lerk gun dtae hua jai nun gaut tur wai naen
The truth is we broke up, but my heart embraces you told me

เขาก็มีสิทธิ์ รักเธอเหมือนดังกับฉัน
Kao gor mee sit ruk tur meuan dung gup chun
He has the right to love you like I did
ที่แตกต่างกัน คือเธอนั้นเลือกเขามาแทน
Tee dtaek dtahng gun keu tur nun leuak kao mah taen
The only difference is that you chose him over me
คนที่มาก่อน ถูกถอดถอนจากการเป็นแฟน
Kon tee mah gaun took taut taun jahk gahn bpen faen
The person who came first has been demoted from being your lover
เห็นเธอกับเขาควงแขน
Hen tur gup kao kuang kaen
I see you and him with your arms linked
ยิ้มกลบเกลื่อนแทนความจริงในใจ
Yim glom gleuan taen kwahm jing nai jai
I smile, covering up the truth in my heart

(*) เลิกกัน แต่ไม่มีวันเลิกเจ็บ
Lerk gun dtae mai mee wun lerk jep
We broke up, but I’ll never stop hurting
ไม่ใช่รอยเล็บ ที่เจ็บวูบเดียวก็หาย
Mai chai roy lep tee jep woop diao gor hai
It’s not just a little scratch that hurts for a moment then heals
แต่เป็นชีวิต แต่เป็นความฝันที่พังทลาย
Dtae bpen cheewit dtae bpen kwahm fun tee pung talai
But it’s my life, but it’s my dreams that have been destroyed
หน้าที่เสียใจ ก้มหน้าทำไปจนตายจากเธอ
Nah tee sia jai gom nah tum bpai jon dtai jahk tur
It’s my duty to be sad, to bow my head until I die from you

ความรักในโลก ไม่อกหักก็สมหวัง
Kwahm ruk nai lohk mai auk huk gor som wung
Love in the world isn’t heartbroken, but fulfills hope
ปลอบตัวเองทุกครั้ง ความเจ็บก็ยังหาเจอ
Bplaup dtua eng took krung kwahm jep gor yung hah jur
I comfort myself every time, there’s pain, but I still go to see you
ถึงคิดได้ว่า เขาถูกส่งมาเพื่อเป็นคู่เธอ
Teung kit dai wah kao took song mah peua bpen koo tur
Until I’m able to see that he was sent to be your soulmate
แต่ทุกวันเมื่อเรายังเจอ ให้ลืมรักเธอคงทำไม่ได้
Dtae took wun meua rao yung jur hai leum ruk tur kong tum mai dai
But every day that I still see you, I can’t forget that I love you

(*,*)

หน้าที่เสียใจ ก้มหน้าทำไปจนตายจากกัน
Nah tee sia jai gom nah tum bpai jon dtai jahk gun
It’s my duty to be sad, to bow my head until I die from you

   
คำร้อง / ทำนอง วสุ ห้าวหาญ
เรียบเรียง ศราวุธ ทุ่งขี้เหล็ก

Title: รู้จักความรักเมื่อรู้จักเธอ / Roo Juk Kwahm Ruk Meua Roo Juk Tur (I Got to Know Love When I Got to Know You)
Artist: Phai Pongsathorn (ไผ่ พงศธร)
Album: เสียใจกี่ครั้งก็ยังเลือกเธอ / Sia Jai Gee Krung Gor Yung Lueak Tur (However Many Times I’m Hurt, I Still Choose You)
Year: 2012

ฉันเห็นเธอยิ้มได้ หัวใจฉันก็เป็นสุข
Chun hen tur yim dai hua jai chun gor bpen sook
When I see you smile, I’m happy
ฉันเห็นเธอลืมทุกข์ อ้อมแขนก็มีความหมาย
Chun hen tur leum took aum kaen gor mee kwahm mai
When I see you suffering, my embrace is meaningful
เพราะฉันเก็บไว้โอบไหล่เธอเวลาเจอเรื่องร้ายๆ
Pror chun gep wai ohp lai tur welah jur reuang rai
Because I keep a shoulder for you to snuggle against during bad times
เวลาโลกหันหลังให้ อีกครั้ง
Welah lohk hun lung hai eek krung
When the world turns its back on you again

(*) ที่สุดแล้วก็มีแต่เรา สุขหรือเศร้ายังยืนเคียงข้าง
Tee soot laeo gor mee dtae rao sook reu sao yung yeun kiang kahng
In the end, there’s only us, through happiness or sadness, I’m still standing beside you
ปัญหามากมายหลายทาง แต่เรายังมีกันและกัน
Bpunyah mahk mai lai tahng dtae rao yun gmee gun lae gun
There are many problems, but we still have each other

(**) เพราะฉันอยู่กับเธอด้วยรัก ใช้ความรักดูแลความฝัน
Pror chun yoo gup tur duay ruk chai kwahm ruk doo lae kwahm fun
Because I’m with you through love, I use my love to look after our dreams
ผ่านดวงดาวผ่านดวงตะวัน ด้วยหัวใจที่อุ่นเพราะเธอ
Pahn duang dao pahn duang dtawun duay hua jai tee oon pror tur
Passing through the days and nights with a heart that’s warm because of you
เพราะฉันอยู่กับเธอด้วยรัก ด้วยความเข้าใจเสมอ
Pror chun yoo gup tur duay ruk duay kwahm kao jai samur
Because I’m with you through love, through understanding, always
ได้ใช้ชีวิต นี้ดูแลเธอ ก็คุ้มแล้วที่เกิดมา
Dai chai cheewit nee doo ale tur gor koom laeo tee gert mah
I spend my life looking after you, it’s worth what has happened

(***) รู้จักความรัก ก็เมื่อได้รู้จักเธอ
Roo juk kwahm ruk gor meua dai roo juk tur
I got to know love when I got to know you
รู้จักความรัก ก็เมื่อฉันได้รักเธอ
Roo juk kwahm ruk gor meua chund ai ruk tur
I got to know love when I got to love you
รู้จักความรัก ก็เมื่อได้รู้จักเธอ
Roo juk kwahm ruk gor meua dai roo juk tur
I got to know love when I got to know you
รู้จักความรัก ก็เมื่อฉันได้รักเธอ
Roo juk kwahm ruk gor meua chund ai ruk tur
I got to know love when I got to love you

(*,**,***)

   
คำร้อง/ทำนอง วสุ ห้าวหาญ
เรียบเรียง ศราวุธ ทุ่งขี้เหล็ก

Title: ชอบทำให้คนคิดถึง / Chaup Tum Hai Kon Kit Teung (You Like Making People Think of You)
Artist: Phai Pongsathorn (ไผ่ พงศธร)
Album: เสียใจกี่ครั้งก็ยังเลือกเธอ / Sia Jai Gee Krung Gor Yung Lueak Tur (However Many Times I’m Hurt, I Still Choose You)
Year: 2012

แค่ได้ยินเสียงทุกค่ำทุกเช้า
Kae dai yin siang took kum took chao
Just hearing your voice every night, every morning
ความเหงาลดลงนิดหน่อย
Kwahm ngao lot long nit noy
My loneliness lessens a little bit
สบตาถึงได้ทำบ่อยก็สุขอยู่แค่นั้น
Sop dtah teung dai tum boy gor sook yoo kae nun
Looking into your eyes, though I’ve done it so often, still makes me happy
หากมีเธอเป็นปาท่องโก๋อยู่ติดกันทุกวัน
Hahk mee tur bpen bpah taung goh yoo dtit gun took wun
If I had you as my patongo, I’d stick with you every day
ถ้าทำได้อย่างนั้นจะดีมากเลย คือที่ใจเพ้อ
Tah tum dai yahng nun ja dee mahk loey keu tee jai pur
If I could do that, it would be so great, my heart would go crazy

(*) เธอทำให้นอนไม่หลับ กระสับกระส่าย
Tur tum hai naun mai lup grasup grasai
You make me unable to sleep, fidgeting
คิดมาคิดไป วนเวียนอยู่แต่หน้าเธอ
Kit mah kit bpai won wian yoo dtae nah tur
Thinking and thinking, only your face circulating around me
เธอเป็นอะไรที่ใจคิดมาก ทุกทีที่เจอ
Tur bpen arai tee jai kit mahk took tee tee jur
What is it about you that my heart thinks so much every time we meet?
เธอเป็นอะไรของเธอ ชอบทำให้คนคิดถึง
Tur bpen arai kaung tur chaup tum hai kon kit teung
Your issue is that you like making people think about you

กำลังใจของคนสู้งาน เธอนั้นยกเป็นที่หนึ่ง
Gumlung jai kaun gkon soo ngahn tur nun yok bpen tee neung
As the support of those fighting through work, you’ve been raised to number one
เกิดมาได้เจอครั้งหนึ่ง ไม่อยากให้เดินผ่านเลย
Gert mah dai jur krung neung mai yahk hai dern pahn loey
We’ve only happened to meet once, but I didn’t want to let you walk away
ไม่อยากเป็นแล้วแค่เพื่อนกัน เบื่อเป็นแล้วคนคุ้นเคย
Mai yahk bpen laeo kae peuan gun beua bpen laeo kon koon koey
I don’t want to be just friends, I’m sick of being just an acquaintance
มันจะดีมากเลย ถ้าได้เป็นแฟนเธอ
Mun ja dee mahk loey tah dai bpen faen tur
It would be great if I could be your boyfriend

(*)
เธอเป็นอะไรของเธอ ชอบทำให้อยากเป็นแฟน
Tur bpen arai kaung tur chaup tum hai yahk bpen faen
Your issue is that you like making people want to be your lover

เบื่อต้องโทรหาเพราะว่าไม่ได้อยู่ใกล้
Beua dtaung toh hah pror wah mai dai yoo glai
I’m tired of having to call because I don’t live near you
เบื่อที่อยู่ใกล้แล้วทำได้แค่สบตา
Beua tee yoo glai laeo tum dai kae sop dtah
I’m tired of being near you, but only being able to look in your eyes
ที่เราสองคน เป็นเพื่อนกันไปกันมา
Tee rao saung kon bpen peuan gun bpai gun mah
The two of us have been friends
อยากบอกเธอว่า อยากบอกเธอว่า อยากบอกเธอว่า
Yahk bauk tur wah yahk bauk tur wah yahk bauk tur wah
I want to tell you that, I want to tell you that, I want to tell you that…

(*)
เธอเป็นอะไรของเธอ ชอบทำให้อยากเป็นแฟน
Tur bpen arai kaung tur chaup tum hai yahk bpen faen
Your issue is that you like making people want to be your lover

   
คำร้อง ทำนอง วสุ ห้าวหาญ
เรียบเรียง ปิยะวุฒิ ณ บางช้าง

Title: เสียใจกี่ครั้งก็ยังเลือกเธอ / Sia Jai Gee Krung Gor Yung Lueak Tur (However Many Times I’m Hurt, I Still Choose You)
Artist: Phai Pongsathorn (ไผ่ พงศธร)
Album: เสียใจกี่ครั้งก็ยังเลือกเธอ / Sia Jai Gee Krung Gor Yung Lueak Tur (However Many Times I’m Hurt, I Still Choose You)
Year: 2012

เหมือนความเศร้า จับเอาใจฉันไปขัง
Meuan kwahm sao jup ao jai chun bpai kung
It’s like sadness gripped my heart
เมื่อได้ฟังถ้อยคำ เธอบอกเลิกกัน
Meua dai fung toy kum tur bauk lerk gun
When I heart the words that you were breaking up with me
เสียแรงที่ใจ ทุ่มรักจริงให้ตั้งนาน
Sia raeng tee jai toom ruk jing hai dtung nahn
I lost the strength from my heart, I had really devoted my love to you for so long
หรือที่คบกัน มันไม่เคยมีความหมาย
Reu tee kop gun mun mai koey mee kwahm mai
Was our dating always meaningless?

เมื่อชีวิตเธอ มีเขาเข้ามาเกี่ยวพัน
Meua cheewit tur mee kao kao mah giao pun
When he got involved in your life
จากเพื่อนร่วมงาน คืบคลานมาซ่อนในใจ
Jahk peuan ruam ngahn keup klahn mah saun nai jai
From a coworker, he inched slowly inside your heart
เพราะเชื่อใจกัน ไม่คิดฝันจะโดนทำร้าย
Pror cheua jai gun mai kit fun ja dohn tum rai
Because I believed in you, I never imagined I’d be hurt
จากคนของหัวใจ ที่เคยบอกรักกันเสมอ
Jahk kon kaung hua jai tee koey bauk ruk gun samur
From the person who my heart once told me they’d always love me

(*) แต่หากให้ฉัน รักใครได้แค่อีกครั้งหนึ่ง
Dtae hahk hai chun ruk krai dai kae eek krung neung
But if you want me to love anyone again
ถึงต้องเสียใจอีกครั้งหนึ่ง ฉันก็จะเลือกรักเธอ
Teung dtaung sia jai eek krung neung chun gor ja leuak ruk tur
Even if I’m hurt again, I will choose to love you
เหมือนใจโดนสาป ให้รักจริงตั้งแต่แรกเจอ
Meuan jai dohn sahp hai ruk jing dtung dtae raek jur
It’s like my heart was cursed to love you since we first met
รักใครอีกไม่ได้หรอกเธอ ก็เพราะเธอคือเจ้าของใจ
Ruk krai eek mai dai rauk tur gor pror tur keu jao kaung jai
I can’t love anyone else because you own my heart

(**) เธอไม่ได้ผิด ก็ชีวิตเป็นของเธอ
Tur mai dai pit gor cheewit bpen kaung tur
You’re not wrong, but your life is yours
เมื่อค้นเจอคนที่ฝัน ก็ต้องเลือกไป
Meua kon jur kon tee fun gor dtaung leuak bpai
When you find the person of your dreams, you must choose to leave
คนที่สมหวัง ก็มีทางให้เดินก้าวใหม่
Kon tee som wung gor mee tahng hai dern gao mai
Someone who fulfills your dreams and has a path for you to move forward
ส่วนคนแพ้พ่าย ก็มีแต่น้ำตาให้เจอ
Suan kon pae pai gor mee dtae num dtah hai jur
As for the loser, I have only tears to face

(**,*)

เสียใจอีกกี่ครั้ง ฉันก็ยังเลือกเธอ
Sia jai eek gee krung chun gor yung leuak tur
However many more times I’m hurt, I still choose you

   
คำร้อง/ทำนอง วสุ ห้าวหาญ
เรียบเรียง ศราวุธ ทุ่งขี้เหล็ก

Title: คนแรกที่ทำให้รัก / Kon Raek Tee Tum Hai Ruk (The First Person to Make Me Love)
Artist: Phai Pongsathorn (ไผ่ พงศธร)
Album: เสียใจกี่ครั้ง ก็ยังเลือกเธอ / Sai Jai Gee Krung Gor Yung Leuak Tur (However Many Times I’m Sad, I Still Choose You)
Year: 2012

เธอมากับคำว่าใช่ มาปรากฏกายอยู่ในใจฉัน
Tur mah gup kum wah chai mah bprahgot gai yoo nai jai chun
You came saying I’m the one, you came appearing in my heart
เธอคือคนในความฝัน ที่รอมานานที่ยังขาดหาย
Tur keu kon nai kwahm fun tee ror mah nahn tee yung kaht hai
You’re the person of my dreams, whom I’ve waited for for so long, whom I’m still missing
รสชาติความรัก ครั้งแรกช่างหวานน้ำตาลยังอาย
Rot chaht kwahm ruk krung raek chahng wahn num dtahn yung ai
The taste of love for the first time is so sweet like sugar, I’m still shy
ฉันมีนาทีนี้ได้ ขอบคุณขอบใจหนักหนา
Chun mee nahtee nee dai kaup koon kaup jai nuk nah
Thank you so much for making me able to have this moment

เธอมากับคำว่าใช่ มาทำอะไรกับใจของฉัน
Tur mah gup kum wah chai mah tum arai gup jai kaung chun
You came saying I was the one, you came and did something to my heart
เธอพาไปดูสวรรค์ ก่อนจะผลักฉันตกเหวน้ำตา
Tur pah bpai doo sawun gaun ja pluk chun dtok way num dtah
You took me to see heaven before pushing me down in tears
รับไม่ได้จริงๆ เมื่อถูกเธอทิ้งเหมือนโดนฟ้าผ่า
Rup mai dai jing jing meua took tur ting meuan dohn fah pah
I really can’t accept it when I was dumped by you like being struck down by heaven
ฝนไม่เคยตั้งเค้ามา อยู่ๆน้ำตาตกมาท่วมใจ
Fon mai koey dtung kao mah yoo yoo num dtah dtok mah tuam jai
The rain was never predicted, all the sudden tears fall and flood my heart

(*) คนแรกที่ทำให้รัก คนแรกที่ทำให้เจ็บ
Kon raek tee tum hai ruk kon raek tee tum hai jep
The first person to make me love, the first person to hurt me
ขนาดหายใจยังเจ็บ คิดดูว่าเจ็บแค่ไหน
Kanaht hai jai yung jep kit doo wah jep kae nai
So much so that my breathing still hurts, think about how much it hurts
ขอบคุณที่หลอกให้รัก เกลียดตัวเองนักที่หลงปักใจ
Kaup koont ee lauk hai ruk gliet dtua eng nuk tee long bpuk jai
Thank you for tricking me into loving you, I hate myself for falling for you
ยิ่งมากับคำว่าใช่ ยิ่งเจ็บเจียนตายใช่เลยๆ
Ying mah gup kum wah chai ying jep jian dtai chai loey loey
The more you say I’m the one, the more it hurts to death

(**) เธอมากับคำว่าใช่ แล้วเธอก็ไปกับคำคำนั้น
Tur mah gup kum wah chai laeo tur gor bpai gup kum kum nun
You came saying I was the one, then you left with those words
ที่เธอว่าเป็นสวรรค์ แต่สำหรับฉันนรกอกเอ๋ย
Tee tur wah bpen sawun dtae sumrup chun narok auk oey
You’re heave, but I’m hell
ฝนแห่งความช้ำ ยังสาดยังซ้ำไม่ซาลงเลย
Fon haeng kwahm chum yung saht yung sum mai sah long loey
The rain of pain still drenches, still pours, not letting up
น้ำตาท่วมหนักกว่าเคย ยังไม่รู้เลยเมื่อไรจะลด
Num dtah tuam nuk gwah koey yung mai roo loey meua rai ja lot
My tears flood more than ever, I still don’t know when they’ll dry up

(*,**)
น้ำตาท่วมหนักกว่าเคย ยังไม่รู้เลยเมื่อไรจะลด
Num dtah tuam nuk gwah koey yung mai roo loey meua rai ja lot
My tears flood more than ever, I still don’t know when they’ll dry up

Title: สู้เพื่อเธอ / Soo Peua Tur (Fighting For You)
Artist: Phai Pongsathorn (ไผ่ พงศธร)
Album: ??
Year: ??

เพื่อนทหารหาญ
Peuan tahahnhahn
Fellow soldiers
ลาดตระเวนในพื้นที่สุ่มเสี่ยง
Laht dtrawen nai peun tee soom siang
Patrolling in a randomly assigned area
เสียงปืนดังเปรี้ยง
Siang bpeun dung bpriang
The sound of gunfire
เพื่อนถูกฆ่าตายออกอินเตอร์เน็ต
Peuan took kah dtai auk inturnet
Friends are killed off the internet
ถึงพี่ยืนยาม
Teung pee yeun yahm
Though I’m standing
อยู่ป้อมที่ไกลกว่าที่เกิดเหตุ
Yoo bpaum tee glai gwah tee gert het
In a fortress far away from the incident
แต่ก็ยังอยู่ในเขต
Dtae gor yung yoo nai ket
But it’s still in my area
ที่น้องยังคงส่งความห่วงใย
Tee naung yung kong song kwahm huang yai
That you still send your concern

บนความขัดแย้ง
Bon kwahm kun yaeng
Above the oposition
กี่หยดเลือดแดงแผ่นดินร่ำไห้
Gee yot leuat daeng paen din rum hai
How many drops of red blood has the land cried?
อีกกี่ความตาย
Eek gee kwahm dtai
And how many more deaths?
พี่จึงจะได้กลับไปหาเธอ
Pee jeung ja dai glup bpai hah tur
So I came back to look for you
สันติภาพ
Sundti pahp
Picturesque tranquility
ใช้ลูกปืนหาคงไม่เจอ
Chai look bpeun hah kong mai jur
Using bullets won’t find it
พี่ไม่อยากยิงใครนะเธอ
Pee mai yahk ying krai na tur
I don’t want to shoot anyone
สู้เพื่อรักษาสัญญาหัวใจ
Soo peua ruk sah sunyah hua jai
I fight to take care of my heart’s promise

อยากเก็บชีวิตที่เหลือไว้ใช้ข้างเธอ
Yahk gep cheewit tee leua wai chai kahng tur
I want to keep the life I have left to spend beside you
กี่สถานการณ์ที่เจอ
Gee satahn gahn tee jur
However many plights I face
นึกถึงหน้าเธอพี่จึงสู้ตาย
Neuk teung nah tur pee jeung soo dtai
I think of your face and I must fight to the death
ถูกมันล้อมยิง
Took mun laum ying
Every outbreak of firing
ถูกมันหมายหัวก็จะฝ่าไป
Took mun mai hua gor ja fah bpai
Gives me a mental note to push forward
ขอลมหายใจสุดท้าย
Kor lom hai jai soot tai
I want my last breath
ไว้รับใช้ชาติกับรักของเรา
Wai rup chai chaht gup ruk kaung rao
To be kept to spend in a lifetime of our love

ได้แต่วาดฝัน
Dai dtae waht fun
I can only dream
สักวันชายแดนคืนความสงบ
Suk wun chai daen keun kwahm sangop
That someday the borders will return to peace
พี่เลิกจากรบ
Pee lerk jahk rop
I leave the fight
วางกระบอกปืนคืนภูมิลำเนา
Wahng grabauk bpeun keun poom lum nao
Putting down the gun and returning to my native land
ลา ปัตตานี ยะลา นรา สายตาสีเทา
Lah bputdtahnee yalah narah sai dtai see tao
Good-bye Pattani, Yala, Nara, my vision is grey
คืนสู่สายตาคู่เก่า
Keun soo sai dtah koo gao
Returning to my old sight
ที่ใสสว่างส่องทางคอยพี่
Tee sai sawahng saung ahng koy pee
That’s clear and bright, shining the way for me