Tai Oratai

All posts tagged Tai Oratai

Title: คือเธอใช่ไหม / Keu Tur Chai Mai (It’s You, Right?)
Artist: Getsunova and Tai Oratai (ต่าย อรทัย)
Album: 100×100
Year: 2019

นานเนิ่นนานแค่ไหนที่คำว่ารักไม่ได้ทำงาน
Nahn nern nahn kae nai tee kum wah ruk mai dai tum ngahn
What a long time it’s been since the word love has stopped working
จนเกือบลืมไปเหมือนกัน
Jon geuap leum bpai meuan gun
Until I’ve nearly forgotten
ว่าการคิดถึงใครมันเป็นอย่างไร
Wah gahn kit teung krai mun bpen yahng rai
What missing someone is like

มีแต่ความอ้างว้างที่เดินร่วมทางกันมาแสนไกล
Mee dtae kwahm ahng wahng tee dern ruam tahng gun mah saen glai
There’s only loneliness that has tagged along with me for so long
อยากมีคนคอยเข้าใจก็ไม่เคยมีจนเลิกมองหา
Yahk mee kon koy kao jai gor mai koey mee jon lerk maung hah
I wanted someone to understand, but there’s never anyone who does, so I stopped looking

แต่แล้วก็มีวันนี้วันที่ชีวิตมีเธอเข้ามา
Dtae laeo gor mee wun nee wun tee cheewit mee tur kao mah
But then there’s today, the day you came into my life

หรือเธอคือคนที่ฟ้ากำหนดลงมาให้เป็นคนนั้น
Reu tur keu kon tee fah gumnot long mah hai bpen kon nun
Are you the person heaven has determined to be that certain someone?

(*) คนที่จะบอกว่ารักและพูดว่ารักตลอดไป
Kon tee ja bauk wah ruk lae poot wah ruk dtalaut bpai
The person who will tell me they love me and keep saying it forever?
คนที่จะไม่ไปไหนจะดีจะร้ายจะไม่ทิ้งกัน
Kon tee ja mai bpai nai ja dee ja rai ja mai ting gun
The person who won’t go anywhere, through the good and the bad, they won’t leave me
คนที่จะอยู่ตรงนี้และมีชีวิตเพื่อกันทุกวัน
Kon tee ja yoo dtrong nee lae mee cheewit peua gun took wun
The person who will stay right here and live for me every day
คนที่จะดูแลกันจากวันนี้ถึงวันสุดท้าย
Kon tee ja doo lae gun jahk wun nee teung wun soot tai
The person who will take care of me from now on until our final days
คือเธอใช่ไหม
Keu tur chai mai
It’s you, right?
คือเธอใช่ไหม
Keu tur chai mai
It’s you, right?

นานเนิ่นนานจากนี้ที่คำว่ารักจะได้ทำงาน
Nahn nern nahn jahk nee tee kum wah ruk ja dai tum ngahn
It’ll be a long time from this moment that love will work
ห่วงใยเมื่อยามใกล้กัน
Huang yai meua yaum glai gun
I worry about you when we’re close
และคอยคิดถึงกันเมื่อยามห่างไกล
Lae koy kit teung gun meua yahm hahng glai
And miss you when we’re far away

มีแต่เราเท่านั้นที่เดินร่วมทางไม่ว่าเมื่อไหร่
Mee dtae rao tao nun tee dern ruam tahng mai wah meua rai
There’s only us who continue on together, no matter when
คืนวันที่เคยเหงาใจจะไม่มีทางหวนคืนกลับมา
Keun wun tee koey ngao jai ja mai mee tahng huan keun glup mah
There’s no way for the days and nights that were once lonely to come back again

แต่เพราะว่าในวันนี้วันที่ชีวิตมีเธอเข้ามา
Dtae pror wah nai wun nee wun tee cheewit mee tur kao mah
But because of today, the day you came into my life

หรือเธอเป็นคนที่ฟ้ากำหนดลงมาให้เป็นคนนั้น
Reu tur keu kon tee fah gumnot long mah hai bpen kon nun
Are you the person heaven has determined to be that certain someone?

(*,*)

   

คำร้อง ; พงษ์ศักดิ์ ถนอมใจ
ทำนอง : พงษ์ศักดิ์ ถนอมใจ
เรียบเรียง : Getsunova , พูนศักดิ์ จตุระบุล, จิระวัฒน์ ปานพุ่ม

   

Not a bad duet sound-wise, but was hoping for more unique lyrics than just your average “I was so lonely and then you showed up, you’re my soulmate, right??” song. Yawn…

Title: ดอกหญ้าในป่าปูน / Dauk Yah Nai Bpah Bpoon (Grass in the Concrete Jungle)
Artist: Tai Oratai (ต่าย อรทัย)
Album: ดอกหญ้าในป่าปูน / Dauk Yah Nai Bpah Bpoon (Grass in the Concrete Jungle)
Year: 2002

หัวใจติดดิน สวมกางเกงยีนส์เก่าเก่า
Hua jai dtit din suam gahng geng yeen gao gao
My heart is humble, I wear old jeans
ใส่เสื้อตัวร้อยเก้าเก้า กอดกระเป๋าใบเดียวติดกาย
Sai seua dtua roy gao gao gaut grabpao bai diao dtit gai
I wear cheap clothes and hug my purse close to my body
กราบลาแม่พ่อ หลังจากเรียนจบ ม.ปลาย
Grahp lah mae por lung jahk rian jop mor bplai
I said good-bye to my parents after I graduated high school
ลาทุ่งดอกคูณไสว มาอาศัยชายคาป่าปูน
Lah toong dauk koon sawai mah ahsai chai kah bpah bpoon
Saying good-bye to the fields abundant with flowers, coming to live under the eave of the concrete jungle

เอาแรงเป็นทุน สู้งานเงินเดือนต่ำต่ำ
Ao raeng bpen toon soong ngern deuan kdtum dtum
I turn my strength into funds, working hard for a low salary
เก็บเงินเข้าเรียนภาคค่ำ
Gep ngern kao rian pahk kum
I save money and take night classes
ก่อความหวังบนทางเปื้อนฝุ่น
Gor kwahm wung bon tahng bpeuan foon
Building hope on this dirty, dusty path
สังคมเมืองใหญ่ ขาดแคลนน้ำใจเจือจุน
Sung kom meuang yai kaht klaen num jai jeua joon
The large urban society without nurturing kindness
ใช้ความอดทน เติมทุนให้ยืนสู้ไหวทุกวัน
Chai kwahm aut ton dterm toon hai yeun soo wai took wun
Using my endurance to build my funds so I can stand and fight every day

อยู่เมืองสวรรค์ แต่เป็นคนชั้นติดดิน
Yoo meuang sawun dtae bpen kon chun dtit din
Even if I lived in paradise, I’m a humble person
เป็นผู้รับใช้จนชิน หูได้ยินแต่คำสั่งงาน
Bpen poo rup chai jon chin hoo dai yin dtae kum sung ngahn
I was a servant until I got used to it, my ears hear only commands
แต่ยังยิ้มได้ เพราะใจเหมือนดอกหญ้าบาน
Dtae yung yim dai pror jai meuan dauk yah bahn
But I can still smile because it’s like my heart is blooming grass
ถึงอยู่ในที่ต่ำชั้น แต่ก็บานได้ทุกเวลา
Teung yoo nai tee dtum chun dtae gor bahn dai took welah
Even though I live in the lower class, I’m blossoming all the time

(*) หัวใจติดดิน สวมกางเกงยีนส์เก่าเก่า
Hua jai dtit din suam gahng geng yeen gao gao
My heart is humble, I wear old jeans
ใส่เสื้อตัวร้อยเก้าเก้า แต่ใจสาวบ่ด้อยราคา
Sai seua dtua roy gao gao dtae jai sao bor doy rahkah
I wear cheap clothes, but a girl’s heart isn’t inferior to the price
หวังไว้วันหนึ่ง เรียนจบชั้นที่เฝ้ารอมา
Wung wai wun neung rian jop chun tee fao ror mah
I hope that one day I’ll graduate from the class I’ve been waiting for
จะสวมมงกุฏดอกหญ้า ถ่ายรูปปริญญาหวนมาบ้านเรา
Ja suam monggot dauk yah tai roop bprinyah huan mah bahn rao
I’ll wear a flower crown, take a picture with my degree, and return home

(*)

Title: นักผจญเมือง / Nuk Pajon Meuang (City-Dweller)
Artist: Toon Bodyslam, Mike Piromporn, Phai Pongsathorn, and Tai Oratai (ตูน Bodyslam, ไมค์ ภิรมย์พร, ไผ่ พงศธร, ต่าย อร)
Album: [Single]
Year: 2017

ถนนยาวไกล จุดหมายเลือนลาง
Tanon yao glai joot mai leuan lahng
The road is long, the goal is indistinct
หนึ่งใจนี้ ยังเดินต่อไป
Neung jai nee yung dern dtor bpai
This heart still moves on
ชีวิตรายวัน กับฝันเดิมเดิม
Cheewit rai wun gup fun derm derm
The daily life with the same dreams
เพียงความหวัง ที่เหลือในใจ
Piang kwahm wung tee leua nai jai
Only hope remaining in my heart

บางครั้งก็เจ็บ บางครั้งก็หนัก
Bahng krung gor jep bahng krung gor nuk
Sometimes it hurts, sometimes it’s stressful
แต่เสี่ยงแค่ไหน ใจก็จะรัก
Dtae siang kae nai jai gor ja ruk
But however much of a risk it is, my heart will love
รอยยิ้มของคนข้างหลังเราคือพลัง
Roy yim kaung kon kahng lung rao keu palung
The smiles of the people behind me are my strength

(*) ก็บอกตัวเองไม่เป็นไร ไม่เป็นไร
Gor bauk dtua eng mai bpen rai mai bpen rai
I tell myself that it’s okay, it’s okay
สู้มันไปเจอปัญหา กี่หมื่นล้านพัน
Soo mun bpai jur bpunhah gee meun lahn pun
I fight on and face however many millions of problems
จะหวั่นทำไม หวั่นอะไร สู้มันไป
Ja wun tummai wun arai soo mun bpai
Why be shaken? Whatever I’m nervous about, I fight it
สู้ด้วยใจที่เกินร้อย ไปไขว่คว้ามัน
Soo duay jai tee gern roy bpai kwai kwah mun
I fight with a heart that’s more than 100%, I’ll grab it

(**) ยังไงจะฮึดสู้อีกครั้ง ยินดีจะลุกขึ้นอีกที
Yung ngai ja heut soo eek krung yin dee ja look keun eek tee
No matter what, I’ll fight again, I’m happy to stand up again
ไม่ว่าจะร้ายหรือดี จนสุดชีวิตที่มี ไม่ท้อ
Mai wah ja rai reu dee jon soot cheewit tee mee mai tor
No matter the good or the bad, until the end of my life, I won’t be discouraged
ยังไงจะฮึดสู้ต่อไป ไม่ว่าจะล้มลงกี่ครั้ง
Yung ngai ja heut soo dtor bpai mai wah ja lom long gee krung
No matter what, I’ll continue fighting, no matter how many times I fall down
ทะยานให้สูงขึ้นไป เอี้อมมือให้สูงขึ้นไปสุดฟ้า
Tayahn hai soong keun bpai euam meu hai soong keun bpai soot fah
I’ll charge upwards, I’ll reach up to the sky

ก็พร้อมผจญ ก็พร้อมเผชิญ
Gor praum pajon gor praum pachern
I’m ready to face it, I’m ready to brave it
ในเมืองนี้ จะเดินต่อไป
Nai meuan nee ja dern dtor bpai
I’ll move forward in this city
ยังหายใจอยู่ ชีวิตยังมี
Yung hai jai yoo cheewit yung mee
I’m still breathing, I’m still alive
วันพรุ่งนี้ ไม่รู้เป็นไง
Wun proong nee mai roo bpen ngai
I don’t know how tomorrow will be

แต่แม้จะเหนื่อย แต่แม้จะหนัก
Dtae mae ja neuay dtae mae ja nuk
But even though it’ll be exhausting, even though it’ll be stressful
ต้องเสี่ยงแค่ไหน ใจก็จะรัก
Dtaung siang kae nai jai gor ja ruk
No matter how much of a risk it is, my heart will love
รอยยิ้มของคนข้างหลังเราคือพลัง
Roy yim kaung kon kahng lung rao keu palung
The smiles of the people behind me are my strength

(*,**)
ไม่มีลิมิต ชีวิตเกินร้อย
Mai mee limit cheewit gern roy
There’s no limit, life goes beyond 100%

(**)
ไม่มีลิมิต ชีวิตเกินร้อย
Mai mee limit cheewit gern roy
There’s no limit, life goes beyond 100%

   

ทำนอง : พูนศักดิ์ จตุระบุล
เนื้อร้อง : โป โปษยะนุกูล
เรียบเรียง : พูนศักดิ์ จตุระบุล

   
A nice inspirational song for the blue-collar workers who came to the city to make a better living who might find themselves overwhelmed by citylife~

Title: เธอกอดกับใคร บนหัวใจของฉัน / Tur Gaut Gup Krai Bon Hua Jai Kaung Chun (Who are you Hugging on My Heart?)
Artist: Tai Oratai (ต่าย อรทัย)
Album: เจ้าชายของชีวิต / Jao Chai Kaung Cheewit (Prince of My Life)
Year: 2014

ถึงยังไม่รู้ว่าเขาเป็นใคร
Teung yung mai roo wah kao bpen krai
Though I still don’t know who she is
แต่รู้สึกได้ว่าเธอกำลังแอบมี
Dtae roo seukd ai wah tur gumlung aep mee
I can feel that you’re secretly with her
อาการนอกใจในสายตานั้นให้ข่าว
Ahgahn nauk jai nai sai dtah nun hai kao
The look of unfaithfulness in your eyes gives me the news
สัญญาณคลื่นรักสองเราเริ่มไม่ดี
Sunyahn kleuan ruk saung rao rerm mai dee
Signs that our wave of love is starting to get bad
มีคนอื่นแทรกแซง
Mee kon eun saek saeng
Someone else is intervening

อยากจะเข้มแข็ง แต่แรงไม่มี
Yahk ja kem kaeng dtae raeng mai mee
I want to be strong, but I don’t have any strength
มันช้ำเกินที่จะยิ้มรับการเปลี่ยนแปลง
Mun chum gern tee ja yim rup gahn bplian bplaeng
It hurts too much to smile and accept the change
เธอไม่ใช่คนที่หัวใจเคยรู้จัก
Tur mai chai kon tee hua jai koey roo juk
You’re not the man my heart used to know
อาการหมดรักมากมายคอยทิ่มแทง
Ahgahn mot ruk mahk mai koy tim taeng
The many signs that you’ve fallen out of love keep stabbing me
มันเคลือบแคลงมันคาใจ
Mun kleuap klaeng mun kah jai
It’s doubtful and suspicious

(*) เธอกอดกับใคร บนหัวใจของฉัน
Tur gaut gup krai bon hua jai kaung chun
Who are you hugging on my heart?
รู้ไหมทุกวัน ฉันต้องแอบร้องไห้
Roo mai took wun chun dtaung aep raung hai
Do you know I must secretly cry every day?
ตื่นแต่ละเช้าต้องเคลียร์รอยเท้าของใคร
Dteun dtae la chao dtaung clare roy tao kaung krai
When I wake up each morning, I must clear the footprints of someone else
ที่เขาแอบใช้เหยียบใจฉันไป กอดเธอ…
Tee kao aep chai yiap jai chun bpai gaut tur
Who was trampling on my heart, hugging you

เคยบอกใช่ไหม เชื่อใจทุกอย่าง
Koey bauk chai mai cheua jai took yahng
Did you once tell me to trust you in everything?
ในทุกเส้นทางก็เดินข้างใจเสมอ
Nai took sen tahng gor dern kahng jai samur
That you’d always walk beside me on every path?
คนเคยบอกกันตราบสิ้นใจ ไม่เป็นอื่น
Kon koey bauk gun dtrahp sin jai mai bpen eun
The person who once told me that he wouldn’t change until he died
จนกล้าหยิบยื่นทั้งหัวใจยกให้เธอ
Jon glah yip yeun tung hua jai yok hai tur
Until I dared to offer my whole heart to you
แล้วยังไง แล้วทำไม…
Laeo yung ngai laeo tummai
Now what? Why?

(*)
เธอแอบกอดใครบนหัวใจ ของคนที่ไว้ใจเธอ
Tur aep gaut krai bon hua jai kaung kon tee wai jai tur
Who are you secretly hugging on the heart of the person who trusted you?

Title: คนไกลเบอร์เก่า / Kon GLai Bur Gao (Far-Away Person, Old Number)
Artist: Palapol ft. Tai Oratai (พลพล , ต่าย อรทัย)
Album: คนกันเอง / Kon Gun Eng
Year: 2005

โทรหา คนดีที่อยู่บ้านเรา
Toh hah kon dee tee yoo bahn rao
I’m calling the sweetheart in her house
ด้วยเบอร์โทรเก่า น้องสาวยังจำได้ไหม
Duay bur toh gao naung sao yung jum dai mai
With an old number, darling, do you still remember?

มือถือเครื่องนี้ ไม่เคยลบชื่อพี่ชาย
Meu teu kreuang nee mai koey lop cheu pee chai
I’ve never erased your name from my phone, brother
ขึ้นรถจากบ้านเราไป ฝากเบอร์ไว้แต่ไม่โทรหา
Keun rot jahk bahn rao bpai fahk bur wai dtae mai toh hah
When you left home, I gave you my number but you didn’t call

คิดถึง แต่โดนฉุดดึงด้วยงาน
Kit teung dtae dohnc hoot deung duay ngahn
I missed you, but I got dragged down by work
ทุกคนทางบ้าน เข้าฝันทุกคราวหลับตา
Took kon tahng bahn kao fun took krao lup dtah
Everyone at home was in my dreams every time I closed my eyes

บ้านเราพี่น้อง แม่พ่อก็รอเวลา
Bahn rao pee naung mae por gor ror welah
In our house, your siblings and parents are waiting
ดีใจพี่ชายโทรมา ให้รู้ว่ายังคงห่วงใย
Dee jai pee chai toh mah hai roow ah yung kong huang hai
I’m happy you called, brother, and let me know you’re still worried

(*) ดูข่าวทีวี ปีนี้บ้านเราฝนแล้ง
Doo kao TV bpee nee bahn rao fon laeng
I saw the news on TV that this year, our house flooded
แต่คนยังแกร่ง เพราะยังไม่แล้งน้ำใจ
Dtae kon yung graeng pror yung mai laeng num jai
But people are still strong because their hearts still haven’t flooded
ห่วงพ่อและแม่ มีคนดูแลหรือเปล่า
Huang por lae mae mee kon doo lae reu bplao
I’m worried about Mom and Dad, is there anyone to take care of them?
น้องทำกับข่าว เทียวส่งท่านไม่เคยดูดาย
Naung tum gup kao tiao song tahn mai koey doo dai
I followed the news and took them back and forth, I never ignore them

(**) ฝากดูแลด้วยนะ
Fahk doo lae duay na
Take care of yourself too
เรื่องนี้ให้ไว้วางใจได้
Reuang nee hai wai wahng jai dai
You can trust me about this

(***) อีกไม่นานก็คงกลับไป
Eek mai nahn gor kong glup bpai
Soon I’ll go back
บอกทีไรเงียบไปทุกคราว
Bauk tee rai ngiap bpai took krao
Tell me when, you’re always too quiet

(****) น้องสาว บอกคนบ้านเราให้รอ
Naung sao bauk kon bahn rao hai ror
Little sister, tell the people in our house to wait
ขอเพียงติดต่อ อย่าให้คนรอต้องเหงา
Kor piang dtit dtor yah hai kon ror dtaung ngao
I just ask that you communicate, don’t leave people waiting to be lonely

(+) ถ้าเห็นเบอร์โทรนี้
Tah hen bur toh nee
If you see this number
ไม่รู้ว่ามีหลายเบอร์หรือเปล่า
Mai roo wah mee lai bur reu bplao
I don’t know if you have many numbers or not
ยังใช้เบอร์เก่า แม้จากบ้านเรามาไกล
Yung chai bur gao mae jahk bahng rao mah glai
I still have the same number, even though I left our home and am far away

(*,**,***,****,+)
ยังเป็นคนเก่าแม้จากบ้านเรามาไกล
Yung bpen kon gao mae jahk bahn rao mah glai
I’m still the same old person, even though I left our home and am far away

Title: เจ้าชายของชีวิต / Jao Chai Kaung Cheewit (The Prince of My Life)
Artist: Tai Oratai
Album: เจ้าชายของชีวิต / Jao Chai Kaung Cheewit (The Prince of My Life)
Year: 2013

จริงจังแค่ไหน จริงใจมากพอหรือเปล่า
Jing jung kae nai jing jai mahk por reu bplao
However sincere I am, am I more than sincere enough?
ที่จะมาขอใช้คำว่าเรา กับผู้สาวดิน ๆ คนนี้
Tee ja mah kor chai kum wah rao gup poo sao din din kon nee
That you’d come and ask to use the word “we” with this lowly girl?
แน่ใจแล้วหรือ ว่าหญิงคือหนึ่งเดียวที่มี
Nae jai laeo rur wah ying keu neung diao tee mee
Are you sure this girl is the only one you have?
ลองปรึกษาหัวใจอีกที พร้อมจะหยุดตรงนี้หรือยัง
Laung bpreuk sah hua jai eek tee praum ja yoot dtrong nee reu yung
Try consulting with your heart again, are you ready to stop here?

(*) อย่าให้ความหวังถ้ายังไม่พอ
Yah hai kwahm wung tah yung mai por
Don’t give me hope if it’s still not enough
อย่าหลอกให้รอถ้ามีหลายทาง
Yah lauk hai ror tah mee lai tahng
Don’t trick me into waiting if you have many ways to go
บอกกันบ้าง อย่าคบเพื่อรอวันทิ้ง
Bauk gun bahng yah kop peua ror wun ting
Tell me, don’t date me waiting for the day you’ll dump me

(**) ถึงไม่ใช่เจ้าหญิง ในนิยาย
Teung mai chai jao ying nai niyai
Though I’m not a fairytale princess
ก็อยากจะเจอ เจ้าชายในชีวิตจริง
Gor yahk ja jur jao chai nai cheewit jing
I want to meet the true prince in my real life
คนที่แสนดีกับใจ คนที่รับเราได้ทุกสิ่ง
Kon tee saen dee gup jai kon tee rup rao dai took sing
The person who’s so wonderful to my heart, the person who accepts everything about me
ไม่ต้องยกให้เป็นหญิง แค่เป็นตัวจริง ในใจของเธอก็พอ
Mai dtaung yok hai bpen ying kae bpen dtua jing nai jai kaung tur gor por
You don’t have to make me a princess, just being a real person in your heart is enough

เส้นทางเหงา ๆ เคยเจอแต่เงารักพาน
Sen tahng ngao ngao koey jur dtae ngao ruk pahn
On this lonely journey, I’ve only found the shadows of past love
ก่อความหวังในใจไม่นาน หยุดความฝันแค่การให้รอ
Kor kwahm wung nai jai mai nahn yoot kwahmf un kae gahn hai ror
I haven’t built up hope in my heart for long, I’ll stop dreaming only to wait
มันเจ็บรู้ไหม กับการคบคนที่ใช่ไม่พอ
Mun jep roo mai gup gahn kop kon tee chai mai por
Do you know it hurts to date someone who’s not right enough?
ก่อนจะบอกให้หวังให้รอ ลองนับคนในใจอีกครั้ง
Gaun ja bauk hai wung hai ror laung nup kon nai jai eek krung
Before you tell me to wait or give me hope, try counting the people in your heart again

(*,**)

ถึงไม่ใช่เจ้าหญิง ในนิยาย
Teung mai chai jao ying nai niyai
Though I’m not a fairytale princess
ก็อยากให้เธอ เป็นเจ้าชายของชีวิตจริง
Gor yahk hai tur bpen jao chai kaung cheewit jing
I want you to be the prince of my real life

Title: ไม่ร้องไห้ ไม่ใช่ไม่เจ็บ / Mai Raung Hai Mai Chai Mai Jeb (Just Because I’m Not Crying Doesn’t Mean I Don’t Hurt)
Artist: Tai Oratai (ต่าย อรทัย)
Album: ไม่ร้องไห้ ไม่ใช่ไม่เจ็บ / Mai Raung Hai Mai Chai Mai Jep (Just Because I’m Not Crying Doesn’t Mean I Don’t Hurt)
Year: 2011

เจ็บแค่ไหน ต้องยอมแค่ไหน
Jep kae nai dtaung yaum kae nai
However much I hurt, however much I must give in
ใครเขาจึงแคร์กัน
Krai kao jeung care gun
Who cares for me?
ต้องเสียใจซ้ำๆกี่วัน
Dtaung sia jai sum sum gee wun
I must be repeatedly upset for many days
คนฮักกันเขาจึงแคร์ใจ
Kon huk gun kao jeung care jai
The person who loves me should care for me

เหนื่อยรู้ไหม เมื่อใครเขาถาม
Neuay roo mai meua krai kao tahm
Do you know I’m tired of it when they ask?
ช้ำแล้วยังต้องอาย
Chum laeo yung dtaung ai
It hurts, and I’m still ashamed
จนน้ำตาหมดแรงจะไหล
Jon num dtah mot raeng ja lai
Until my tears don’t have the strength to flow
หมดกับใจที่ไม่เคยพอ
Mot gup jai tee mai koey por
I’m out of a heart that was never enough

(*) สุขแท้หนอกับการหลายใจ
Sook tae nor gup gahn lai jai
Is being an adulterer really that fun?
ยังจะมีใครอีกใช่ไหมใจคอ
Yung ja mee krai eek chai mai jai kor
You still have other girls, don’t you?
คงไม่แคร์กันแล้วสิหนอ
Kong mai care gun laeo si nor
You probably don’t care about me anymore
ทนอยู่เป็นตอที่มีลมหายใจ
Ton yoo pen dtor tee mee lom hai jai
I endure being a breathing stump

(**) ไม่ได้ร้องไห้ ไม่มีน้ำตา
Mai dai raung hai mai mee num dtah
Just because I’m not crying, there aren’t any tears
ไม่ได้แปลว่าไม่เจ็บรู้ไหม
Mai dai plaeo wah mai jep roo mai
Doesn’t mean I don’t hurt, do you realize?
เมื่อความเป็นเรามีเงาคนอื่น
Meua kwahm pen rao mee ngao kon eun
When our existence has the shadow of someone else
ได้แต่ฝึกกลืนก้อนความเสียใจ
Dai dtae feuk gleun gaun kwahm sia jai
I can only practice swallowing the chunks of sadness
ไม่มีน้ำตาต่อหน้าใคร
Mai mee num dtah dtor nah krai
I don’t cry in front of anyone
เพราะรู้ว่าความหมายไม่มี
Pror roo wah kwahm mai mai mee
Because I know it’s pointless

ขอร้องเขาจะห้ามใครเขา
Kor raung kao ja hahm krai kao
I’m begging him to forbid them
ก็คนของเราใจดี
Gor kon kaung rao jai dee
My man is kind
เปิดประตูให้เขาเข้าฟรี
Perd pradtoo hai kao kao free
He opens the door for them and they come in freely
ทุกทุกทีที่มีใครมาเคาะ
Took took tee tee mee krai mah kor
Every time anyone knocks

(*,**)

อยากถอนตัวจากความรักนี้
Yahk taun dtua jahk kwahm ruk nee
I want to pull myself away from this love
หัวใจก็กลัวน้ำตา
Hua jai gor glua num dtah
My heart is afraid of tears

Title: ผู้หนีช้ำ / Poo Nee Chum (People Flee From Pain)
Artist: Tai Oratai
Album: เส้นทางสายคิดฮอด / Sen Tahng Sai Kit Haut (The Late Path of Missing Someone)
Year: 2011

ช้ำใจจึงจากอีสานบ้านทุ่ง
Chum jai jeung jahk isahn bahn toong
I was hurt, so I left Ban Thung Isan
หนีเข้าเมืองกรุง หนีเรื่องยุ่งๆ ไม่อยากพบเห็น
Nee kao meuan groong nee reuang yoong yoong mai yahk pob hen
I escaped to the capital, I fled from my troubling problems, I didn’t want to face them
ให้เขาทั้งสองครองรักสุขสันต์ร่มเย็น
Hai kao tung saung kraung ruk sook sun rom yen
I’ll let them have a happy love in the cool shade
เราผู้แพ้แก่รักเหลือเดน ขอเป็นผู้ตัดสินใจ
Rao poo pae gae ruk leua dayn kor pen poo dtut sin jai
As the loser, I get the left-over love, I’d like to be the one who makes the decision

รถไฟเทียบชานชลาบางซื่อ
Rot fai tiap chahn chalah bahng seu
I take the sky train to Bang Sue platform
หัวอกเราหรือเหมือนคนซัดเซเร่ร่อนเรื่อยไป
Hua auk rao reu meuan kon sut say ray raun rueay pai
My chest is like a person wondering aimlessly
ป่านนี้เขานั้นคงเข้าเรือนหอสมใจ
Pahn nee kao nun kong kao reuan hau som jai
By now he’s probably got a wedding house picked out
แต่ตัวเรามายืนร้องไห้ ช้ำใจอยู่ที่สถานี
Dtae dtua rao mah yeun raung hai chum jai yoo tee satah nee
While I’m standing and crying, hurting at the station

(*) ลืมแล้วละเน้อความช้ำที่บ้านนาไร่
Leum laeo la nur kwahm chum tee bahn nah rai
I should forget the pain in Ban Na Rai
เข้ากรุงมุ่งชีวิตใหม่ใครน้อใครที่จะปรานี
Kao groong moong cheewit mai krai nor krai tee ja prahnee
I came to Bangkok looking for a new life, who will have mercy on me?
สาวนาคนซื่อแต่หัวใจเดี๋ยวนี้ป่นปี้
Sao nah kon seu dtae hua jai diao nee pon pee
I’m an honest country girl, but my heart right now is bitter
โปรดจงเมตตานะพี่ ถ้ารักน้องนี้อย่าได้เปลี่ยนผัน
Proht jong met dtah na pee tah ruk naung nee yah dai plian pun
Please have mercy on me, if you love me, don’t change

(**) น้ำตาไหลรินเป็นหยดสุดท้าย
Num dtah lai rin pen yot soot tai
The tears that are falling will be the last
รักที่ผ่านไปเขาทำเราได้เหมือนเป็นความฝัน
Ruk tee pahn pai kao tum rao dai meuan pen kwahm fun
The love that has passed as made me see it as a dream
ลืมแล้วความหลังรักที่เคยจาบัลย์
Leum laeo kwahm lung ruk tee koey jah bun
I’ve forgotten the past, the love that once wept over
เจ็บพอแล้วต้องจำไว้มั่นไม่มีวันช้ำอีกแล้ว
Jep por laeo dtaung jum wai mun mai mee wun chum eek laeo
I’ve had enough, I must remember it’ll never hurt me again

(*,**,**,**)

Title: ขอบคุณเธอที่ให้ใจ / Kaup Koon Tur Tee Hai Jai (Thank You, You Who Gave Me Their Heart)
Artist: Got Jakkapan ft. Tai Oratai
Album: ??
Year: ??

บอกเธอได้เลยว่าเคยถอดใจ
Bauk tur dai loey wah koey taut jai
I can tell you that I used to be discouraged
กับการตามหาใคร ที่ใจต้องการสักคน
Gup gahn dtahm hah krai tee jai dtaung gahn suk kon
With searching for the one my heart needed

อยู่กินกับความอ้างว้าง
Yoo gin gup kwahm ahng wahng
Eating with emptiness
รอยร้างเต็มห้องใจหม่น
Roy rahng dtem haung jai mon
An abandoned trail filled my heart with melancholy
กว่าจะมีเหตุผล ให้คนบนฟ้าชี้เธอ
Gwah ja mee het pon hai kon bon fah chee tur
Until there was a reason for the person in the sky to point at you

ให้เราพบวันหากันได้เจอ
Hai rao pob wun hah gun dai jur
Letting us able to find each other and meet
เส้นทางใจพล่าเบลอ ถูกเธอแค้มเติมความหวัง
Sen tahng jai plah blur took tur kaem dterm kwahm wung
The path of my heart was blurred, until you came and filled it with hope

ซ่อมแซมทุกรอยปวดร้าว
Saum saem took roy puat rao
You repaired every scratch and scrape
เติมเราลงในช่องว่าง
Dterm rao long nai chaung wahng
Filling the gap we had fallen in
เป็นยางลบความหลัง เติมหวังให้วันต่อไป
Pen yahng lop kwahm lung dterm wung hai wun dtor pai
It’s like an eraser erased our past, filling our days with hope

(*) ขอบคุณฟ้าที่ให้เจอ ขอบคุณเธอที่ให้ใจ
Kaup koon fah tee hai jur kaup koon tur tee hai jai
Thank you heaven, that let us meet, thank you, you who gave me your heart
ขอบคุณฟ้าที่ให้เจอ ขอบคุณเธอที่ให้ใจ
Kaup koon fah tee hai jur kaup koon tur tee hai jai
Kaup koon fah tee hai jur kaup koon tur tee hai jai
Thank you heaven, that let us meet, thank you, you who gave me your heart
ช่วยคนคู่หนึ่ง หยุดคำว่าไม่มีใคร
Chuay kon koo neung yoot kum wah mai mee krai
You helped this person stop saying they had no one
ความเหงาตกงานทันใด เมื่อใจมีคนดูแล
Kwahm ngao dtok ngahn tun dai meua jai mee kon doo lae
The loneliness suddenly disappears when the heart has someone to take care of it

ช่วยกันเทคแคร์รักเราให้ดี
Chuay gun take care ruk rao hai dee
Please take good care of our love
จะนานกี่วันเดือนปี อย่าให้รักมีบาดแผล
Ja nahn gee wun deuan pee yah hai ruk mee baht plae
However long the days, months, and years are, don’t let our love get hurt

บอกใจหยุดการเสาะหา รักษารักเดียวแน่วแน่
Bauk jai yoot gahn sor hah ruk sah ruk diao naeo nae
I’ve told my heart to stop searching and take good care of this one love
ใช้หัวใจดูแลเป็นคู่แท้ซึ่งกันและกัน
Chai hua jai doo lae pen koo tae seung gun lae gun
We’ll use our hearts to look after our soulmate, together

(*)

ความฝันเรามีความหมาย เมื่อใจเราดูแลกัน
Kwahm fun rao mee kwahm mai meua jai rao doo lae gun
Our dreams have meaning when our hearts take care of each other

Title: คนหนึ่งฝากชีวิต อีกคนคิดไม่ซื่อ / Kon Neung Fahk Cheewit Eek Kon Kit Mai Seu (One Person Dedicated Their Life, The Other Thought Unfaithfully)
Artist: Tai Oratai (ต่าย อรทัย)
Album: ไม่ร้องไห้ ไม่ใช่ไม่เจ็บ / Mai Raung Hai Mai Chai Mai Jep (Just Because I’m Not Crying Doesn’t Mean I Don’t Hurt)
Year: 2011

ก็คิดว่าใช่ที่สุด จึงหยุดการมองหาใคร
Gor kit wai chai tee soot jeung yoot gahn maung hah krai
I thought you were the one, so I stopped looking for anyone else
กรอกแบบสอบถามหัวใจ
Grauk baep saup tahm hua jai
Filling out the exam asked of my heart
ครั้งใดก็เขียนชื่อเธอ
Krung dai gor kian cheu tur
Every time I wrote your name
เพียงคำว่ารักเริ่มเก่า
Piang kum wah ruk rerm gao
Only the word loved is starting to age
คนที่เราไว้ใจเสมอ
Kon tee rao wai jai samur
The person I always trusted
แค่ถูกคนอื่นหาเจอ ก็เผลอเดินออกนอกใจ
Dtae took kon eun hah jur gor plur dern auk nauk jai
Was met by someone else, and carelessly headed towards unfaithfulness

(*) เปลี่ยนไปเหมือนเสื้อตกสี
Plian pai meuan seua dtok si
You’ve changed like a fading shirt
รักจางเมื่อมีทางใหม่
Ruk jahng meua mee tahng mai
Our love faded when you faced a new path
ตาชั่งของความจริงใจ
Dtah chung kaung kwahm jing jai
The balance of sincerity
ไม่สมดุลย์กันเลยสักนิด
Mai somkoon gun loey suk nit
Isn’t equal at all

(**) คนหนึ่งฝากชีวิต อีกคนคิดไม่ซื่อ
Kon neung fahk cheewit eek kon kit mai seu
One person dedicated their life, the other thought unfaithfully
กี่ใจซ่อนในมือถือ กี่ชื่อในแฟ้มปกปิด
Gee jai saun nai meu teu gee cheu nai faem pok pit
How many hearts are hidden in your cellphone? How many names in a hidden folder?
คนหนึ่งคอยใส่ใจ อีกคนไม่แคร์สักนิด
Kon neung koy sai jai eek kon mai care suk nit
One person continued to care, the other didn’t care a bit
เมื่อไรหนอจะรู้สึกผิด
Meua rai nor ja roo seuk pit
When will you feel bad?
ทั้งชีวิตนี้ยังเฝ้ารอ
Tung cheewit nee yung fao ror
I’ve still been waiting all my life

อยากขอให้ช่วยกำหนด กี่หยดน้ำตาถึงพอ
Yahk kor hai chuay gum not gee yot num dtah teung por
I want you to please specify, how many tears will be enough?
ให้คนลืมรู้ค่าคนรอ
Hai kon leum roo kah kon ror
Until the person who forgot will know the value of the person waiting?
กี่คำขอจึงเห็นใจกัน
Gee kum kor jeung hen jai gun
How much begging until you’ll sympathize with me?
บอกแล้วคงจำไม่ได้
Bauk laeo kong jum mai dai
I’ve told you you probably don’t remember
ว่าไว้ใจจึงยอมผูกพัน
Wah wai jai jeung yaum pook pun
That I trusted you in this relationship
เพิ่งรู้ว่าคนรักมั่น
Perng roo wah kon ruk mun
I just realized that the person I am so in love with
เขาให้รางวัลด้วยการปันใจ
Kao hai rahng wun duay gahn pun jai
Has won the award for dividing his heart

(*,**)

กลับมาเป็นเหมือนวันเริ่มก่อ
Glup mah pen meaun wun rerm gor
Let’s go back to how we were when we first started
จะพอมีทางบ้างไหม
Ja por mee tahng bahng mai
Is there any way I could be enough?