Takkatan Cholada

All posts tagged Takkatan Cholada

Title: ยอมให้เธอนอกใจ / Yaum Hai Tur Nauk Jai (Willing to Let You Be Unfaithful)
Artist: Takkatan Cholada (ตั๊กแตน ชลดา)
Album: คนรักนอกสมรส / Kon Ruk Nauk Som Rot (Unlawful Lover)
Year: 2020

นั่งบ่นงึมงำกับคำถามเดิม
Nung bon ngeum ngum gup kum tahm derm
I’m sitting and grumbling over the same questions
นั่งกินน้ำตากับคำหลอกลวง
Nung gin num dtah gup kum lauk luang
Still drinking my tears over the deceptive words
ที่เธอพามาหาฉัน มาบอกกัน ว่ายังรัก
Tee tur pah mah hah chun mah bauk gun wah yung ruk
That you brought to me, telling me that you still loved me
หลังจากที่เธอ ไปมีสุขกับเขา
Lung jahk tee tur bpai mee sook gup kao
After you went and had fun with her

แล้วก็กอดดังเคยกอดเธอ แนบใจไม่กล้าผลักไส
Laeo gor gaut dung koey gaut tur naep jai mai glah pluk sai
Then I hugged you like I used to, clinging to your heart, not daring to push you away
เพราะว่ายังรัก กอดรักไว้บนรอยร้าว
Pror wah yung ruk gaut ruk wai bon roy rao
Because I still love you, I embrace the love on these cracks
ทุกความเหงา ได้จากเธอ
Took kwahm ngao dai jahk tur
All the loneliness I’ve gotten from you
ทุกรอยจูบ รับเศษจากคนนั้น
Took roy joop rup set jahk kon nun
Every trail of kisses, accepting every fragment from her

(*) ยอม ยอมให้เธอนอกใจ เพื่อจะไม่เสียเธอไป
Yaum yaum hai tur nauk jai peua ja mai sia tur bpai
I’m willing, I’m willing to let you be unfaithful so I won’t lose you
แค่อย่าทิ้งฉันไป ยินยอมให้เธอหลอกกัน
Kae yah ting chun bpai yin yaum hai tur lauk gun
Just don’t abandon me, I consent to letting you deceive me
ให้ฉันเป็นควายกินน้ำตากับหญ้าก็ได้
Hai chun bpen kwai gin num dtah gup yah gor dai
Let me be a buffalo, eating my tears with grass, it’s fine
ขอเพียงเธออยู่กับฉัน
Kor piang tur yoo gup chun
I just ask that you stay with me
ถึงอยู่เพราะเธอสงสาร ได้จากเธอแค่นั้น ก็ยอม
Teung yoo pror tur song sahn dai jahk tur kae nun gor yaum
Even if you stay just because you feel sorry for me and that’s all I get from you, I’m willing

บางวันคนนั้นส่งไลน์มาให้ฉันดู
Bahng wun kon nun song line mah hai chun doo
Some days she sends me Line messages letting me see
ว่าเธอสองคนกำลังมีสุขด้วยกันแค่ไหน
Wah tur saung kon gumlun gmee kwahm sook duay gun kae nai
How much fun you two are having together
ฉันเก็บไว้ ไม่บอกเธอ
Chun gep wai mai bauk tur
I keep them and don’t tell you
เพราะกลัวว่าเธอ จะถึงจุดที่ทิ้งกัน
Pror glua wah tur ja teung joot tee ting gun
Because I’m scared you’ll reach the point where you’ll abandon me

(*,*)

ให้ฉันเป็นควายกินน้ำตากับหญ้าก็ได้
Hai chun bpen kwai gin num dtah gup yah gor dai
Let me be a buffalo, eating my tears with grass, it’s fine
ขอเพียงเธออยู่กับฉัน
Kor piang tur yoo gup chun
I just ask that you stay with me
ถึงอยู่เพราะเธอสงสาร ได้จากเธอแค่นั้น
Teung yoo pror tur song sahn dai jahk tur kae nun
Even if you stay just because you feel sorry for me and that’s all I get from you
ฉันก็ยอม
Chun gor yaum
I’m willing

   

คำร้อง/ทำนอง : วสุ ห้าวหาญ

Title: จะรักก็ไม่รัก จะทิ้งก็ไม่ทิ้ง / Ja Ruk Gor Mai Ruk Ja Ting Gor Mai Ting (Will You Love Me or Not? Will You Leave Me or Not?)
Artist: Takkatan Cholada (ตั๊กแตน ชลดา)
Album: [Single]
Year: 2018

จะหลอกกันไปจนตายเลยหรือ
Ja lauk gun bpa jon dtai loey rur
Will you deceive me until you die or what?
นี้หรือคือคนที่รักกัน รู้ไหมมันทรมาน
Nee reu keu kon tee ruk gun roo mai mun toramahn
Is this what people who love each other do? Do you know it’s torture
กับการโดนคนรักนอกใจ
Gup gahn dohn kon ruk nauk jai
To be cheated on by the person you love?
อยู่กันมาเธอก็รู้ ฉันเองไม่เหลือใคร
Yoo gun mah tur gor roo chun eng mai leua krai
We’ve been together, you know I don’t have anyone else left
คิดดีๆ ก่อนจะทำร้าย คนที่รักเธอ
Kit dee dee gaun ja tum rai kon tee ruk tur
Think carefully before you hurt someone who loves you

(*) เธอคือคนเดียวที่ฉันรัก ฉันคือคนเดียวที่เธอไม่เอา
Tur keu kon diao tee chun ruk chun keu kon dio tee tur mai ao
You’re the only person whom I love, I’m the only person whom you don’t want

(**) จะรักก็ไม่รัก จะทิ้งก็ไม่ทิ้ง
Ja ruk gor mai ruk ja ting gor mai ting
Will you love me or not? Will you leave me or not?
งั้นเธอควรอยู่นิ่งๆ ฉันจะทิ้งเอง
Ngun tur kuan yoo ning ning chun ja ting eng
If that’s the case, you should just sit calmly and I’ll be the one to leave you
จะเอายังไงก็ไม่เอา ฉันเดาใจคนไม่เก่ง
Ja ao yung ngai gor mai ao chun dao jai kon mai geng
Whatever you take, you don’t want, I’m not good at guessing your heart
สรุปฉันจะไปเอง ไม่ใช่คนเก่ง แต่เกรงจะช้ำใจ
Saroop chun ja bpai eng mai chai kon geng dtae greng ja chum jai
As for me, I’ll go myself, I’m not a skilled person, but I’m scared of getting my heart broken

(*,**)

สรุปฉันจะไปเอง ไม่ใช่คนเก่ง แต่เกรงจะช้ำใจ
Saroop chun ja bpai eng mai chai kon geng dtae greng ja chum jai
As for me, I’ll go myself, I’m not a skilled person, but I’m scared of getting my heart broken

   

คำร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง เพชร สหรัตน์

Title: ตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จ / Dtee Nah Sao Lao Kwahm Tet (Pretending to Be Sad, Telling Lies)
Artist: Takkatan Cholada (ตั๊กแตน ชลดา)
Album: [Single]
Year: 2018

บีบน้ำตาทำไม เมื่อเธอเลือกไปกับเขา
Beep numdtah tummai meua tur leuak bpai gup kao
Why are you forcing out tears when you chose to go with her?
อย่าทำเป็นตีหน้าเศร้าเล่าเรื่องโกหก
Yah tum bpen dtee nah sao lao reuang goh hok
Don’t pretend like you’re sad, telling lies
พูดมาตรง ๆ ก็ได้ แต่อย่ามาใช้วิธีสกปรก
Poot mah dtrong dtrong gor dai dtae yah mah chai witee sokabprok
You can be frank with me, but don’t use any underhanded means
ฟังแล้วมันรก รู้.. รู้ไว้เลย..
Fung laeo mun rok roo roo wai loey
I’ve listened and it’s a mess, know that, keep it in mind

เคยไว้ใจ สุดท้ายต้องกินน้ำตา
Koey wai jai soot tai dtaung gin num dtah
I used to trust you, but in the end, I must swallow my tears
หลงเชื่อในวาจา..ที่เธอเอื้อนเอ่ย
Long cheua nai wah jah tee tur euan oey
I got caught up in the words that you spoke
เคยรักกันบ้างไหม หรือสักนิดก็ยังไม่เคย
Koey ruk gun bahng mai reu suk nit gor yung mai koey
Did you ever love me? Just a little? Or still never?
บอกมาเลย..ว่าเคยนอกใตมากี่หน
Bauk mah loey wah koey nauk jai mah gee hon
Tell me how many times you’ve ever been unfaithful

(*) จะไม่ยอมทน จะไม่ยอมโง่อีกต่อไป
Ja mai yaum ton ja mai yaum ngoh eek dtor bpai
I refuse to endure this, I refuse to be stupid any longer
ที่ผ่านมา..เกือบจะตายเพราะไว้ใจเธอ
Tee pahn mah geuap ja dtai pror wai jai tur
In the past, I nearly died because I trusted you
ทำเป็นสวมบทผู้ดี แต่แอบแทงข้างหลังตอนเราเผลอ
Tum bpen suam bot poo dee dtae aep taeng kahng lung dtaun rao plur
Acting like you’re such a nice guy, but secretly stabbing me in the back when I was careless
กลับไปซะเธอ.. ในเมื่อเจอคนเลวเหมือนกัน
Glup bpai sa tur nai meua jur kon leo meuan gun
Go back when you’ve met someone evil like you

(*)

กลับไปซะเธอ.. ในเมื่อเจอคนเลวเหมือนกัน
Glup bpai sa tur nai meua jur kon leo meuan gun
Go back when you’ve met someone evil like you

   

คำร้อง/ทำนอง : เพชร สหรัตน์
เรียบเรียง : Mr.Sam

Title: ของขวัญหรือของเหลือ / Kaung Kwun Reu Kaung Leua (A Present or Leftovers?)
Artist: Takkatan Cholada (ตั๊กแตน ชลดา)
Album: ของขวัญหรือของเหลือ / Kaung Kwun Reu Kaung Leua (A Present or Leftovers?)
Year: 2016

ตั้งใจมาให้หรือเปล่า
Dtung jai mah hai reu bplao
Did you intend to give this to me?
หรือว่าเก็บเอาเศษรักจากใคร
Reu wah gep ao set ruk jahk krai
Or is it a piece love from someone else?
เป็นรักจากเธอทั้งใจ
Bpen ruk jahk tur tung jai
Is it love from your entire heart?
หรือเหลือจากใคร
Reu leua jahk krai
Or leftover from someone else?
แล้วเอามาหลอก
Laeo ao mah lauk
So you come tricking me
รักที่ให้ฉันไม่นึก
Ruk tee hai chun mai neuk
I never thought the love you gave me
จะกลายเป็นน้ำใต้ศอก
Ja glai bpen num dtai sauk
Would become crumbs from someone else’s table
จนความจริงนั้นบอก
Jon kwahm jing nun bauk
Until the truth is told
ฉันกอดแนบใจ
Chun gaut naep jai
Clinging to my heart
คือน้ำตาเหน็บหนาว
Keu num dtae nep nao
Are cold tears

(*) ของขวัญชื่อว่าความรัก
Kaung kwun cheu wah kwahm ruk
A gift called love
ที่ฉันได้รับจากเธอ
Tee chund ai rup jahk tur
That I received from you
ความจริงที่ใจค้นเจอเป็นแค่
Kwahm jing tee jai kon jur bpen kae
The truth that my heart has been searching for is just
ของเหลือจากคนอื่นเขา
Kaung leua jahk kon eun kao
Leftovers from someone else
เธอให้คนนั้นใช้ความรัก
Tur hai kon nun chai kwahm ruk
You let that person use your love
แล้วเก็บเศษเหลือมาหลอกใจเหงา
Laeo gep set leua mah lauk jai ngao
And kept a piece of it to deceive a lonely heart
ฝากเธอคืนให้เจ้าของเก่า
Fahk tur keun hai jao kaung gao
I’ll give to you to give back to its previous owner
ฉันไม่ขอเอาของเหลือจากใคร
Chun mai kor ao kaung leua jahk krai
I don’t want any leftovers from anyone

ช่วยกลับไปรักคนที่นั่น
Chuay glup bpai ruk kon tee nun
Please go back to loving her
แล้วปล่อยฉันไว้เสียใจตรงนี้
Laeo bploy chun wai sia jai dtrong nee
And leave me sad right here
พาคนที่แสนดีกลับไป
Pah kon tee saen dee glup bpai
Take your wonderful person back
ดูแลเจ้าของหัวใจที่เธอให้ฉัน
Doo lae jao kaung hua jai tee tur hai chun
Take care of the owner of the heart that you gave me
เก็บเป็นบทเรียนรักที่ต้องจ่าย
Gep bpen bot rian ruk tee dtaung jai
I’ll keep it as a lesson in love that I must pay
ยอมทน ยอมเหงาไป
Yaum ton ton yaum ngao bpai
I’ll willingly endure it and willingly be lonely
ดีกว่าหัวใจต้องเสียศักดิ์ศรี
Dee gwah hua jai dtaung sia suksee
It’s better than my heart having to lose honor

(*)

ขอบคุณสิ่งดีดีที่เธอให้มา
Kaup koon sing dee dee tee tur hai mah
Thank you for the good things you’ve given me
แต่อย่าให้ดีกว่าถ้าแลก
Dtae yah hai dee gwah tah laek
But not giving it to me is better if it’s an exchange
ความสุขได้เพียงชั่วคราว
Kwahm sook dai paing chua krao
For a happiness that’s only temporary

(*)

ฝากเธอคืนให้เจ้าของเก่า
Fahk tur keun hai jao kaung gao
I’ll give to you to give back to its previous owner
ฉันไม่ขอเอาของเหลือจากใคร
Chun mai kor ao kaung leua jahk krai
I don’t want any leftovers from anyone

   

คำร้อง/ทำนอง วสุ ห้าวหาญ
เรียบเรียง ธนา ลวสุต

Title: ฉันคิดมากไปหรือเปล่า / Chun Kit Mahk Bpai Reu Bplao (Am I Thinking Too Much?)
Artist: Takkatan Cholada (ตั๊กแตน ชลดา)
Album: ของขวัญหรือของเหลือ / Kaung Kwun Reu Kaung Leua (A Present or Leftovers?)
Year: 2016

ทำอะไรก็ผิด ไม่ทำอะไรก็ผิด
Tum arai gor pit mai tum arai gor pit
If I do anything, it’s wrong, if I don’t do anything, it’s wrong
ไม่อยากคิด แต่ก็อดคิดไม่ได้
Mai yahk kit dtae gor aut kit mai dai
I don’t want to think, but I can’t stop thinking
เธอเหมือนคนกำลังหมดใจ
Tur meuan kon gumlung mot jai
You’re like a person who is falling out of love
ฉันก็คล้ายคล้าย
Chun gor klai klai
While I’m like
คนใกล้หมดความสำคัญ
Kon glai mot kwahm sumkun
A person who’s close to running out of importance

หน้าก็แทบไม่มอง
Nah gor taep mai maung
You nearly don’t look me in the eye
พูดด้วยเธอก็ไม่พูด
Poot duay tur gor mai poot
I speak with you, but you don’t say anything
ไม่รับรู้เหมือนอยู่กันไปวันวัน
Mai rup roo meuan yoo gun bpai wun wun
You don’t acknowledge that we’re together day by day
ลางร้ายหรือว่าฉันฟุ้งซ่าน
Lahng rai reu wah chun foong sahn
Is this a bad sign, or am I just confusing myself?
เหมือนเธอเบื่อฉัน
Meuan tur beua chun
It’s like you’re sick of me
เธอเบื่อฉันแล้วหรือเปล่า
Tur beua chun laeo reu bplao
Are you sick of me?

(*) บอกฉันทีว่าฉันคิดมากไป
Bauk chun tee wah chun kit mahk bpai
Tell me that I’m thinking too much
บอกหน่อยได้ไหม
Bauk noy dai mai
Please tell me
ว่าใจเธอยังเหมือนเก่า
Wah jai tur yung meuan gao
That your heart is still the same
ช่วยบอกสักคำ ว่าคำว่าเรา
Chuay bauk suk kum wah kum wah rao
Please tell me that word, the word “we”
ไม่ได้มีรอยร้าว อย่างที่ฉันเข้าใจ
Mai dai mee roy rao yahng tee chun kao jai
There wasn’t any rift, like I understood
อยากได้ยินคำว่ารักอีกครั้ง
Yahk dai yin kum wah ruk eek krung
I want to hear that you love me again
อยากได้ฟังจากปากของเธอได้ไหม
Yahk dai fung jahk bpahk kaung tur dai mai
I want to hear it from your lips, please
ที่เหมือนไม่แคร์ ฉันแค่คิดมากไป
Tee meuan mai care chun kae kit mahk bpai
That you seem not to care is just me thinking too much
หรือว่าเธอ หมดใจจริงจริง
Reu wah tur mot jai jing jing
Or do you really not love me anymore?

ใกล้เธอกว่าทุกคน
Glai tur gwah took kon
I’m closer to you than anyone else
แต่เหมือนคนไม่รู้จัก
Dtae meuan kon mai roo juk
But it’s like you’re someone I don’t know
เธอยังรักหรือเธอกำลังอยากทิ้ง
Tur yung ruk reu tur gumlung yahk ting
Do you still love me, or are you wanting to dump me?
ยอมรับว่าฉันกลัวจริงจริง
Yaum rup wah chun glua jing jing
I admit I’m really scared
กลัวเธอจะทิ้งเธอจะทิ้งฉันหรือเปล่า
Glua tur ja ting tur ja ting chun reu bplao
I’m afraid you’ll abandon me, will you abandon me?

(*,*)

   

คำร้อง/ทำนอง ชาลี สาลี่
เรียบเรียง สุรพันธ์ จำลองกุล

Title: หรือว่าเธอคือคนนั้น / Reu Wah Tur Keu Kon Nun (Are You That Person?)
Artist: Takkatan Cholada (ตั๊กแตน ชลดา)
Album: ของขวัญหรือของเหลือ / Kaung Kwun Reu Kaung Leua (A Present or Leftovers?)
Year: 2016

รักแท้ไม่เคยมีหรอก
Ruk tae mai koey mee rauk
I’ve never had true love
บอกตัวเองเรื่อยมาเสมอ
Bauk dtua eng reuay mah samur
I’ve always told myself
ความเจ็บที่เจอ
Kwahm jep tee jur
The pain that I’ve faced
ยังจำไปจนวันตาย
Yung jum bpai jon wun dtai
I will remember until the day I die
อยู่คนเดียว..ก็ดี
Yoo kon diao gor dee
Being alone is fine
เหงาที่มียังทนรับได้
Ngao tee mee yung ton rup dai
I can still bear the loneliness I have
ไม่กล้าเปิดใจ…ก็กลัว
Mai glah bpert jai gor glua
I don’t dare open my heart, I’m scared
เจอคนไม่คิดจริงจัง
Jur kon mai kit jing jung
I’ll find someone who isn’t thinking sincerily

(*) แต่เมื่อเธอเดินเข้ามา
Dtae meua tur dern kao mah
But when you showed up
มาพร้อมอะไรบางอย่าง
Mah praum arai bahng yahng
With a certain something
ใจที่เคยหมดหวัง
Jai tee koey mot wung
My once hopeless heart
กลับมีหวังอีกครั้งขึ้นมา
Glup mee wung eek krung keun mah
Ended up hopeful once again

(**) หรือว่าเธอคือคนนั้น
Reu wah tur keu kon nun
Are you that person?
คนที่ฉันไม่เคยคิดว่ามี
Kon tee chun mai koey kit wah mee
The person whom I never thought I’d have?
เหมือนใจจะแพ้ความดีที่เธอให้มา
Meuan jai ja pae kwahm dee tee tur hai mah
It’s like my heart will fail to the goodness you’re giving me
หรือว่าเธอคือคนนั้น
Reu wah tur keu kon nun
Are you that person?
คนที่ฉันเคยเลิกมองหา
Kon tee chun koey lerk maung hah
The person whom I once stopped searching for?
ถ้าความรักจะเดินกลับมา
Tah kwahm ruk ja dern glup mah
If love will come back
ก็หวังไว้ว่าจะเป็นรักที่ดี
Gor wung wai wah ja bpen ruk tee dee
I hope that it’s a great love

จะเจ็บอีกครั้งหรือเปล่า
Ja jep eek krung reu bplao
Will I get hurt again
ถ้าเอาใจเข้าแลกใจเธอ
Ja ao jai kao laek jai tur
If I trade my heart for yours?
ยังอยากจะเจอ..เจอคนรักจริงสักที
Yung yahk ja jur jur kon ruk jing suk tee
I still want to find, find someone who will really love me
มาห่วงใย…ทุกวัน
Mah huang yai took wun
Who will worry about me every day
มาใกล้กันแล้วรู้สึกดี
Mah glai gun laeo roo seuk dee
Whom I’ll feel good being near
ในนาทีนี้..คนที่ได้ใจของฉันคือเธอ
Nai nahtee nee kon tee dai jai kaung chun kue tur
At this moment, the person who has gotten my heart is you

(*,**,*,**)

   

คำร้อง/ทำนอง ตุ๋ย ด๊ะดาด
เรียบเรียง ธนา ลวสุต

Title: สัญญา สาบาน / Sunyah Sahbahn (Promise, Vow)
Artist: Phai Pongsathorn and Takkatan Cholada (ไผ่ พงศธร, ตั๊กแตน ชลดา)
Album: OST หมัดเด็ดเสียงทอง / Mut Det Siang Taung
Year: 2016

หัวใจที่เต้นอยู่ตอนนี้ จะกี่ปีก็ยังรักเธอเสมอ
Hua jai tee dten yoo dtaun nee ja gee bpee gor yung ruk tur samur
No matter how many years it’ll be, this heart that’s beating right here will always still love you
ฉันโชคดีที่ได้เจอเธอ แต่บางครั้งฉันก็ยังหวั่นใจ
Chun chohk dee tee dai jur tur dtae bahng krung chung or yung wun jai
I’m so lucky to have met you, but sometimes I’m still nervous
จะรักเธอให้ดีที่สุด จะรักที่สุดไม่ว่าวันไหน
Ja ruk tur hai dee tee soot ja ruk tee soot mai wah wun nai
I’ll love you the best I can, I’ll love you the most, no matter the day
ก็ไม่รู้ฉันจะเชื่อได้ไง ว่ารักที่ให้จะเหมือนเดิมทุกวัน
Gor mai roo chun ja cheua dai ngai wah ruk tee hai ja meuan derm took wun
But I don’t know how I can believe you that the love you give me will be the same every day

(*) สัญญา
Sunyah
Promise
สัญญา
Sunyah
I promise
สาบาน
Sahbahn
Vow
สาบาน จะรักเธอทุกลมหายใจ
Sahbahn ja ruk tur took lom hai jai
I vow I’ll love you with my every breath
สัญญา
Sunyah
Promise
สัญญา
Sunyah
I promise
สาบาน
Sahbahn
Vow
สาบาน ฉันรักเธอจะไม่เปลี่ยนไปรักใคร
Sahbahn chun ruk tur ja mai bplian bpai ruk krai
I vow I’ll love you, and I won’t change and love anyone else

(**) ตลอดเส้นทาง ของชีวิตนี้
Dtalaut sen tahng kaung cheewit nee
Throughout this path of life
จะร้ายจะดี ขอมีเราตลอดไป
Ja rai ja dee kor mee rao dtalaut bpai
Be it good or bad, I want us to be forever
จะทางเส้นนั้น หรือทางเส้นไหน
Ja tahng sen nun reu tahng sen nai
Be it that road or any road
จับมือเกี่ยวใจ เดินไปด้วยกัน
Jup meu giao jai dern bpai duay gun
Take my hand, seize my heart, and let’s walk together

วันนี้ที่มีเธออยู่ตรงนี้ ความสุขนี้มันยิ่งกว่าความฝัน
Wun nee tee mee tur yoo dtrong nee kwahms ook nee mun ying gwah kwahm fun
With you right here today, my happiness is more than my dreams
ขอให้ฉันเป็นคนสำคัญ ของเธออย่างนี้เรื่อยไป
Kor hai chun bpen kon sumkun kaung tur yahng nee reuay bpai
I want to be your important person like this forever
รู้ไหมว่าฉันคิดอยู่เสมอ ถ้าไม่มีเธอไม่รู้จะอยู่แบบไหน
Roo mai wah chun kit yoo samur tah mai mee tur mai roo ja yoo baep nai
Do you know that I’m always thinking of you? If I didn’t have you, I don’t know how I’d live
ขอให้จริง ไม่ใช่แค่พูดไป
Kor hai jing mai chai kae poot bpai
I hope that’s true and not just you talking
เพราะหัวใจฉันเป็นของเธอทุกวัน
Pror hua jai chun bpen kaung tur took wun
Because my heart is yours every day

(*,**,*,**)

   
คำร้อง/ทำนอง พงษ์ศักดิ์ ถนอมใจ, ตั๊กแตน ชลดา
เรียบเรียง พลเดช แสนบัวคำ, ศิลาแลง อาจสาลี

Title: อย่าเปิดเพลงนั้น / Yah Bpert Pleng Nun (Don’t Turn On That Song)
Artist: Takkatan Cholada
Album: หนาวแสงนีออน / Nao Saeng Neon (Cold Neon Lights)
Year: 2006

หมุนคลื่นเหงาเหงา อยู่ในห้องเช่า
Moom kleun ngao ngao yoo nai haung chao
Flipping through radio stations in this rented room
เจอเพลงเก่าเก่า ที่เธอเคยมอบให้ฉัน
Jur pleng gao gao tee tur koey maup hai chun
I find the old song that you once gave to me
แต่ฟังวันนี้ ต่างจากที่ฟังเมื่อวาน
Dtae fung wun nee dtahng jahkt ee fung meua wahn
But listening to it today is different than listening to it yesterday
เพราะเธอมอบเพลงของฉัน ให้ใครคนอื่น
Pror tur maup pleng kaung chun hai krai kon eun
Because you’ve given my song to someone else

(*) เธอทำลายความไว้ใจ ที่ฉันให้ชั่วข้ามคืน
Tur tum lai kwahmw ai jai tee chun hai chua kahm keun
You destroyed the trust I gave you overnight
ใจฉันมันขมขื่นเกินฝืนอย่างนี้
Jai chun mun kom keun gern feun yahng nee
My heart is too bitter to resist like this

(**) อย่าเปิดเพลงนั้นได้ไหม ถึงแม้จะไต่ชาร์ตที่หนึ่ง
Yah bpert pleng nun dai mai teung mae ja dtai chart tee neung
Please don’t turn on that song, even though it’s climbing to number one on the charts
เพราะมันสูญสิ้นความซึ้งอย่างที่เคยมี
Pror mun soon sin kwahm seung yahng tee koey mee
Because it’s used up the impressiveness it used to have
อยากขอร้องพี่ดีเจ เอาแผ่นไปทิ้งให้ที
Yahk kor raung pee DJ ao paen bpai ting hai tee
I want to beg you, Mr. DJ, take the CD and throw it out
เพราะแฟนประจำคลื่นนี้ กำลังเสียแฟน
Pror faen bprajum kleun nee gumlung sia faen
Because the usual fan of this station is losing a a boyfriend

ฟังเพลงของเรา อดเศร้าไม่ได้
Fung pleng kaung rao aut sao mai dai
Listening to our song, I can’t stand the sadness
เธอทำได้ไง ที่ขอมอบให้เขาแทน
Tur tum dai ngai tee kor maup hai kao taen
How could you do that, asking to give it to her instead?
ไหนบอกว่าฉัน คือคนรักที่ห่วงแหน
Nai baukw ah chun keu kon ruk tee huang haen
What happened to you telling me I was the person you loved and cared for?
แค่เพลงยังให้เขาแทน ใจคงเป็นอื่น
Kae pleng yung hai kao taen jai kong bpen eun
With just a song you still give to her instead, your heart is different

(*,**)

   
คำร้อง/ทำนอง วสุ ห้าวหาญ
เรียบเรียง จิตติพล บัวเนียม

Title: กลัวมีแฟนไม่ทันใช้ / Glua Mee Faen Mai Tun Chai (Afraid You’ll Get a Girlfriend and Miss Out on Using It)
Artist: Takkatan Cholada
Album: อยากหลับตาในอ้อมกอดเธอ / Yahk Lup Dtah Nai Aum Gaut Tur (I Want to Close My Eyes in Your Embrace)
Year: 2015

(*) โสด รับรองว่าโสด
Soht rup raung wah soht
I’m single, I guarantee I’m single
เมื่อวานก็โสด และและวันนี้ก็โสด
Meua wahn gor soht lae lae wun nee gor soht
I was single yesterday, and and I’m single today
โสด ทั้งตัวและใจ
Soht tung dtua lae jai
Single, both my body and heart
ไม่เคยมีใคร เข้ามาอะไรกับหัวใจ
Mai koey mee krai kao mah arai gup hua jai
I’ve never had anyone get involved with my heart
จีบ ต้องชวนให้จีบ
Jeep dtaung chuan hai jeep
Flirt, I must invite you to flirt
ก็ไม่ได้รีบ แต่แต่ก็รอไม่ได้
Gor mai dai reep dtae dtae gor ror mai dai
I’m not in a rush, but, but, I can’t wait
จีบ ฉันทีได้ไหม นี่เบอร์ นี่ไลน์
Jeep chun tee dai mai nee bur nee line
Please flirt with me, this is my number, this is my Line
ช่วยเมมเอาไว้ก็แล้วกัน
Chuay me aow ai gor laeo gun
Please add it to your contact list, okay?

(**) กลัวมีแฟนไม่ทันใช้
Glua mee faen mai tun chai
I’m afraid I’ll miss out on getting to use a boyfriend
กลัว กลัว กลัว ไม่ได้ใช้
Glua glua glua mai dai chai
Afraid afraid afraid I won’t use him
เป็นโสดมันเหงาจะตาย
Bpen soht mun ngao ja dtai
Being single is so ridiculously lonely
ไม่ไหว ไม่ไหว ไม่เอา ไม่เอา ไม่ขึ้นคาน
Mai wai mai wai mai ao mai ao mai keun kahn
I can’t, I can’t, I don’t want it, I don’t want it, I’m not a spinster
กลัวมีแฟนไม่ทันใช้
Glua mee faen mai tun chai
I’m afraid I’ll miss out on getting to use a boyfriend
กลัว กลัว กลัว ไม่ได้ใช้
Glua glua glua mai dai chai
Afraid afraid afraid I won’t use him
เพื่อนฝูงไปไหนต่อไหน
Peuan foong bpai nai dtor nai
Where did my friends go?
ให้ไว ให้ไว เดี๋ยวตามขบวนเขาไม่ทัน
Hai wai hai wai diao dtahm kabuan kao mai tun
Hurry up, hurry up, pretty soon we’ll lose them

(***) หนุ่ม มาเลยจ๊ะหนุ่ม
Noom mah loey ja noom
Guy, come on, guy
ถ้ามานุ่มนุ่ม ป่ะป่ะไปกินจิ้มจุ่ม
Tah mah noom noom bpa bpa bpai gin jim joom
If you’ll come, guy, guy, g-g-go eat hot pot
หนุ่มหนุ่ม ถ้ามาด้วยใจ
Noom noom tah mah duay jai
Hey guy, if you come willingly
จะล็อกเอาไว้ ให้ดิ้นยังไงก็ไม่ปล่อย
Ja lauk ao wai hai din yung ngai gor mai bploy
I’ll lock you up, however you wiggle, you won’t get free

(*,**,***)

Title: แต่งกันสักทีก็ดีเหมือนกัน / Dtaeng Gun Suk Tee Gor Dee Meuan Gun (Finally Marrying Me Would Be Nice)
Artist: Takkatan Cholada
Album: อยากหลับตาในอ้อมกอดเธอ / Yahk Lup Dtah Nai Aum Gaut Tur (I Want to Close My Eyes in Your Embrace)
Year: 2015

เป็นอะไรล่ะพี่ ตีสามตีสี่ โทรมาบอกว่ารัก
Bpen arai la pee dtee sahm dtee see toh mah bauk wah ruk
What’s wrong? At 3am, 4am, you call to tell me you love me
คนล่ะกำลังนอนพัก หนอ
Kon la gumlung naun puk nor
People are sleeping
คนล่ะกำลังนอนพัก
Kon la gumlung naun puk
People are sleeping
พี่เอาความรักมาปลุกกันจนตื่น
Pee ao kwahm ruk mah bplook gun jon dteun
You bring your love to rouse me until I’m awake

เป็นอะไรล่ะพี่ ตีสามตีสี่
Bpen arai la pee dtee sahm dtee see
What’s wrong? At 3am, 4am
ล่ะคิดถึงกันดึกดื่น
La kit teung gun deuk deun
You miss me so late at night
ห่างกันไม่พ้นคืน หนอ ห่างล่ะกันไม่ถึงคืน
Hahng gun mai pon keun nor hahng la gun mai teung keung
We haven’t been separated for a whole night, we haven’t even been separated a whole night
มาแสดงจุดยืน ตอนสลบไสล
Mah sadaeng joot yeun dtaun salop salai
But you come showing your point of view until I pass out

(*) คำก็รัก สองคำก็รัก
Kum gor ruk saung kum gor ruk
One “I love you,” two “I love you”s
ถ้าพี่รักมากเอาอย่างนี้ดีไหม
Tah pee ruk mahk ao yahng nee dee mai
Is it okay if you love me this much?
นัดกันสักตอนสายสาย
Nut gun suk dtaun sai sai
We went out just this afternoon
จะไม่ไปไหน จะให้พี่มาขอ
Ja mai bpai nai ja hai pee mah kor
I won’t go anywhere else, I’ll let you ask me
บอกรักหมื่นครั้งล่ะ ไม่เท่าแต่งงานหนึ่งที
Bauk ruk meun krung la mai tao dtaeng ngahn neung tee
Telling me you love me ten thousand times isn’t equal to getting married once
ถ้ารักขนาดนี้ ก็แต่งสักทีเถอะหนอ
Tah ruk kanaht nee gor dtaeng suk tee tur nor
If you love me this much, marry me
อยากรักกี่ครั้ง ล่ะมาอยู่ข้างกันแล้วบอกกันให้พอ
Yahk ruk gee krung la mah yoo kahng gun laeo bauk gun hai por
However many times you want to love me, come and being next to me and telling me is enough
มันคงล่ะสะดวกดีเนาะ
Mun kong la saduak dee nor
It would be really good
แต่งกันสักทีก็ดีเหมือนกัน
Dtaeng gun suk tee gor dee meuan gun
Finally marrying me would be nice

(**) เอาตามนี้นะพี่ ตีห้าแล้วพี่ ให้สรุปตามนั้น
Ao dtahm nee na pee dtee hah laeo pee hai saroop dtahm nun
Hey, it’s 5am already, let’s wrap things up
พักผ่อนบ้างแล้วกัน หนอ
Puk paun bahng laeo gun nor
Don’t you need to sleep?
พักผ่อนบ้างแล้วกัน
Puk paun bahng laeo gun
Let’s get some sleep
แต่ก่อนหลับฝัน อย่าลืมที่คุยกันไว้
Dtae gaun lup fun yah leum tee kooey gun wai
But before you go to bed, don’t forget to talk to me

(*,**,*)