English translation

All posts tagged English translation

Title: อยากให้เธอเจอคนแบบเธอ / Yahk Hai Tur Jur Kon Baep Tur (I Want You to Meet Someone Like You)
Artist: Aof Pongsak (อ๊อฟ ปองศักดิ์)
Album: [Single]
Year: 2019

อยากให้ทรมานเจ็บปวด จนลึกซึ้ง จนเข้าใจ
Yahk hai toramahn jep bpuat jon leuk seung jon kao jai
I want you to be painfully tortured deep down until you understand
ว่าเสียใจแทบเสียคนเป็นไง
Wah sia jai taep sia kon bpen ngai
What sadness over losing someone is like
ให้เธอไม่กินไม่นอน คิดถึงจนแทบขาดใจ
Hai tur mai gin mai naun kit teung jon taep kaht jai
For you to be unable to eat or sleep, missing someone to death
ให้เหมือนฉันที่ทำยังไงก็ไม่เคย ลืมเธอสักที
Hai meuan chun tee tum yung ngai gor mai koey leum tur suk tee
For you to be like me, who no matter what I do, has never forgotten you

ฉันเคยมีชีวิตที่มีความหวัง มีเธอที่เหมือนเป็นทุกทุกอย่าง
Chun koey mee cheewit tee mee kwahm wung mee tur tee meuan bpen took took yahng
I once had a life full of hope, having you, you were like my everything
จนคิดในบางครั้งว่าฉันไม่มีเธอ ขาดเธอ..ไม่ได้
Jon kit nai bahng krung wah chun mai mee tur kaht tur mai dai
Until I think sometimes of not having you, I can’t be without you

ฉันทุ่มเทความรักให้เธอเสมอ และให้เธอทั้งตัวและหัวใจ
Chun toom tay kwahm ruk hai tur samur lae hai tur tung dtua lae hua jai
I’ve always devoted my love to you, and given you both my body and heart
ไม่เคยมีคำถามว่าฉันทำทำไม ทำไปก็เพราะคำเดียว คำว่ารัก
Mai koey mee kum tahm wah chun tum tummai tum bpai gor pror kum diao kum wah ruk
There has never been a question as to why I did it, I did because of one word; love

(*) แต่เธอก็ทำกับฉันด้วยการมีใคร แอบไว้ในใจ
Dtae tur gor tum gup chun duay gahn mee krai aep wai nai jai
But you had to have someone else hidden in your heart
แอบคบใคร แอบซ่อนใคร ไว้มากมาย
Aep kop krai aep saun krai wai mahk mai
Secretly dating and hiding so many others
ต้องเสียใจที่เธอเป็นคนหลอกลวง
Dtaung sia jai tee tur bpen kon lauk luang
You should regret being deceptive
และเสียใจที่เธอเป็นคนไม่แคร์
Lae sia jai tee tur bpen kon mai care
And regret that you didn’t care
ว่าฉันนั้นมันจะทรมานสักแค่ไหน
Wah chun nun mun ja toramahn suk kae nai
How much I’ve been tortured

(**) อยากให้เธอ เจอคนที่เธอ…นั้นรัก จนหมดใจ
Yahk hai tur jur kon tee tur nun ruk jon mot jai
I want you to meet someone whom you love with all your heart
ให้เขาเท ให้ทิ้งเธอ ให้เสียใจ
Hai kao tay hai ting tur hai sia jai
And for him to dump you and abandon you and make you sad
ให้เขาเดินไปจากเธอ ให้เธอหัวใจสลาย
Hai kao dern bpai jahk tur hai tur hua jai salai
For him to leave you, for your heart to be broken
ให้เหมือนฉันที่ใจจะขาด เมื่อเสียเธอไป
Hai meuan chun tee jai ja kaht meua sia tur bpai
For you to be like me whose heart was destroyed when I lost you
อยากให้ทรมานเจ็บปวด จนลึกซึ้ง จนเข้าใจ
Yahk hai toramahn jep bpuat jon leuk seung jon kao jai
I want you to be painfully tortured deep down until you understand
ว่าเสียใจแทบเสียคนเป็นไง
Wah sia jai taep sia kon bpen ngai
What sadness over losing someone is like
ให้เธอไม่กินไม่นอน คิดถึงจนแทบขาดใจ
Hai tur mai gin mai naun kit teung jon taep kaht jai
For you to be unable to eat or sleep, missing someone to death
ให้เหมือนฉันที่ทำยังไงก็ไม่เคย ลืมเธอสักที
Hai meuan chun tee tum yung ngai gor mai koey leum tur suk tee
For you to be like me, who no matter what I do, has never forgotten you

ฉันรักเธอและรักคนเดียวเท่านั้น ดูแลและให้ทั้งความไว้ใจ
Chun ruk tur lae ruk kon diao tao nun doo lae laeo hai tung kwahm wai jai
I loved you and only you, I took care of you and gave you all my trust
แต่ฉันเพิ่งจะรู้ ความรักที่มากมาย มันซื้อความจริงใจเธอไม่ได้
Dtae chun perng ja roo kwahm ruk tee mahk mai mun seu kwahm jing jai tur mai dai
But I just realized that all that love couldn’t buy your sincerity

(*,**)

   

คำร้อง : สีฟ้า
ทำนอง/เรียบเรียง: ธนา ลวสุต
โปรดิวเซอร์ : ธนา ลวสุต

Title: เพลงรัก / Pleng Ruk (Love Song)
Artist: X 3 Supergang
Album: คูณ 3 ช่อง 2 / Koon Sahm Chaung 2 (Channel 2)
Year: 1998

เคย ได้ยินเสียงเพลงหนึ่ง
Koey dai yin siang pleng neung
I once heard a song
ก็ยิ้มในใจ ก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน
Gor yim nai jai gor mai kao jai meuan gun
And smiled in my heart, I don’t understand
เพลง ที่เฝ้าคร่ำครวญว่ารักกัน
Pleng tee fao krum kruan wah ruk gun
It was a song lamenting about love
จะเจ็บสักเท่าไหร่ ก็ไม่ลืม
Ja jep suk tao rai gor mai leum
However much it hurts, it won’t be forgotten

ลืม ไม่ให้เหลือสักอย่าง
Leum mai hai leua suk yahng
Forget it and don’t leave anything behind
ถ้าฉันต้องเจ็บ
Tah chun dtaung jep
If I get hurt
ต้องเจอคนไม่รักกัน
Dtaung jur kon mai ruk gun
If I find someone who doesn’t love me
จำ บอกกับตัวเองมาทุกวัน
Jum bauk gup dtua eng mah took wun
I remember telling myself this every day
จนวันที่ฉันเองไม่มีเธอ
Jon wun tee chun eng mai mee tur
Until the day I didn’t have you

ผิดแล้วที่เคยเข้าใจ
Pit laeo tee koey kao jai
What I once understood love to be
ว่าความรักเป็นไง
Wah kwahm ruk bpen ngai
Was wrong
เจ็บแล้วจึงพอเข้าใจ
Jep laeo jeung por kao jai
I was hurt enough to understand
ต้องเจอเองรู้เอง
Dtaung jur eng roo eng
I must experience it to know it
ที่แท้ความจริงในใจ
Tee tae kwahm jing nai jai
Actually, the truth in my heart
ก็เป็นเหมือนในเพลง
Gor bpen meuan nai pleng
Is like I’m in the song
แค่เสียงเพลงสะกิดใจ
Kae siang pleng sagit jai
The song just tugs my heartstrings
แค่นั้นน้ำตาก็ไหลเป็นทาง
Kae nun num dtah gor lai bpen tahng
That’s all it takes for my tears to flow

เพียง แว่วยินเสียงเพลงเก่า
Piang waew yin siang pleng gao
Just faintly hearing the old song
ก็เหงาในใจ ก็ล่องลอยไปถึงเธอ
Gor ngao nai jai gor laun gloy bpai teung tur
Makes me lonely in my heart, and it floats out to you
ใจ ก็เฝ้าคร่ำครวญว่ารักเธอ
Jai gor fao krum kruan wah ruk tur
My heart is lamenting that it loves you
จะเจ็บสักเท่าไหร่ ก็ยังรัก
Ja jep suk tao rai gor yung ruk
However much it hurts, I still love you

(*) ที่แท้ก็เพิ่งเข้าใจ
Tee tae gor perng kao jai
Actually, I just understood
ว่าความรักเป็นไง
Wah kwahm ruk bpen ngai
What love is like
เจ็บแล้วจงพอเข้าใจ
Jep laeo jeung por kao jai
I was hurt enough to understand
ต้องเจอเองรู้เอง
Dtaung jur eng roo eng
I must experience it to know it
ที่แท้ความจริงในใจ
Tee tae kwahm jing nai jai
Actually, the truth in my heart
ก็เป็นเหมือนในเพลง
Gor bpen meuan nai pleng
Is like I’m in the song
แค่เสียงเพลงสะกิดใจ
Kae siang pleng sagit jai
The song just tugs my heartstrings
แค่นั้นน้ำตาก็ไหลเป็นทาง
Kae nun num dtah gor lai bpen tahng
That’s all it takes for my tears to flow

เพิ่งได้เรียนรู้ถึงคำว่ารัก
Perng dai rian roo teung kum wah ruk
I’ve just learned about love
คำคำเดียว ที่สอนใจให้ฉัน
Kum kum diao tee saun jai hai chun
The one word that taught my heart
ให้ใฝ่ฝัน ให้หวั่นไหว ให้จดจำ
Hai fai fun hai wun wai hai jot jum
To dream, to be nervous, to remember

(*)

เพิ่งรู้เมื่อเธอจากไป
Perng roo meua tur jahk bpai
I just realized when you left
ฉันเสียน้ำตามากมาย จริงจริง
Chun sia num dtah mahk mai jing jing
I’m really shedding a lot of tears

Title: วิดีโอคอล (Video Call)
English Title: “Quarantine”
Artist: Johnparot
Album: [Single]
Year: 2020

เธออ่านข่าวมาแล้วใช่ไหม
Tur ahn kao mah laeo chai mai
You’ve read the news, right?
เรื่องมันใหญ่ มันไม่ค่อยดี
Reuang mun yai mun mai koy dee
It’s a big issue, it’s not very good
หวังว่าเธอจะเข้าใจดี
Wung wah tur ja kao jai dee
I hope you’ll understand
ว่าตอนนี้ ไม่ปลอดภัย
Wah dtaun nee mai bplaut pai
That we’re not safe right now

ซื้อหน้ากากใส่แล้วใช่ไหม
Seu nahgahk sai laeo chai mai
You’ve bought a mask to wear, right?
ล้างมือ 20 วินาทีหรือยัง
Lahng meu yee sip winahtee reu yung
Have you washed your hands for 20 seconds yet?
ล้างบ่อยๆ ล้างมันทั้งวัน
Lahng boy boy lahng mun tung wun
Wash them often, wash them all day
เพราะตอนนี้ฉันเริ่มกังวล
Pror dtaun nee chun rerm gung won
Because I’m starting to get worried now

(*) ถ้าเธอเป็นอะไรไปขึ้นมา
Tah tur bpen arai bpai keun mah
If anything happens to you
ตัวฉันคงจะบ้าตาย คงบ้าตาย
Dtua chun kong ja bah dtai kong bah dtai
I’ll go crazy, go crazy

(**) กลัวเธอเป็นอะไรไปขึ้นมา
Glua tur bpen arai bpai keun mah
I’m afraid something will happen to you
ไม่เอานะ ฉันขอได้ไหม
Mai ao na chun kor dai mai
I don’t want that, so I’m asking you, please

(***) ขอฉันขอได้ไหม
Kor chun kor dai mai
Can I ask
ให้เธอเก็บตัว เอาไว้ก่อน
Hai tur gep dtua ao wai gaun
For you to keep yourself
อยู่บ้านนอน อย่าเพิ่งเดินทางไปไหน
Yoo bahn naun yah perng dern tahn bpai nai
In your house? Don’t go out anywhere
ให้เธอเก็บตัว ไปพักผ่อน
Hai tur gep dtua bpai puk paun
Give yourself a rest
ให้เพียงพอ เดี๋ยวค่อยวิดิโอคอลให้หายคิดถึง
Hai piang por diao koy video call hai hai kit teung
That’s perfect, and soon I’ll video call you to alleviate our longing
แล้วค่อยวิดิโอคอลให้หายคิดถึง
Laeo koy video call hai hai kit teung
And I’ll video call you to alleviate our longing

เดี๋ยวค่อยวิดิโอคอลให้หายคิดถึง
Diao koy video call hai hai kit teung
And I’ll video call you to alleviate our longing

(*,**,***)

ขอฉันขอได้ไหม
Kor chun kor dai mai
Can I ask
ให้เธอเก็บตัว เอาไว้ก่อน
Hai tur gep dtua ao wai gaun
For you to keep yourself
อยู่บ้านนอน อย่าเพิ่งเดินทางไปไหน
Yoo bahn naun yah perng dern tahn bpai nai
In your house? Don’t go out anywhere
ให้เธอเก็บตัว ไปพักผ่อน
Hai tur gep dtua bpai puk paun
Give yourself a rest
ให้เพียงพอ
Hai piang por
That’s perfect

ขอฉันขอได้ไหม
Kor chun kor dai mai
Can I ask
ให้เธอเก็บตัว เอาไว้ก่อน
Hai tur gep dtua ao wai gaun
For you to keep yourself
อยู่บ้านนอน
Yoo bahn naun
In your house?
ให้เธอเก็บตัว ไปพักผ่อน
Hai tur gep dtua bpai puk paun
Give yourself a rest
ให้เพียงพอ เดี๋ยวค่อยวิดิโอคอลให้หายคิดถึง
Hai piang por diao koy video call hai hai kit teung
That’s perfect, and soon I’ll video call you to alleviate our longing

เป็นห่วงนะรู้ไหม
Bpen huang na roo mai
Do you know I worry about you?
อยากเข้าไปดูแลเธอ
Yahk kao bpai doo lae tur
I want to take care of you
แต่มันก็คงไม่ดี คงไม่ปลอดภัยถ้าเรานั้นได้มาเจอ
Dtae mun gor kong mai dee kong mai bplaut pai tah rao nun dai mah jur
But it’s not good, it’s not safe for us to meet
เป็นห่วงนะรู้ไหม
Bpen huang na roo mai
Do you know I worry about you?
เธอดูแลตัวเองได้ไหม
Tur doo lae dtua eng dai mai
Please take care of yourself
ห่างกันแปปเดียวคงไม่เป็นไร ยังไงตัวฉันก็ยังเหมือนเดิม
Hahng gun baep diao kong mai bpen rai yung ngai dtua chun gor yung meuan derm
It’s okay for us to be separated for a little bit, no matter what, I’m still the same

   

เนื้อร้อง/ทำนอง / Mix & Master: JOHNPAROT

Title: Chocolate
Artist: Plasui Plasui
Album: [Single]
Year: 2019

ขอโทษที บังเอิญฉันนอนไม่ค่อยจะหลับ
Kor toht tee bung ern chun naun mai koy ja lup
I’m sorry for just so happening to not really be able to sleep
คิดถึงเธอทุกที มันลืมภาพเธอไม่ได้สักที
Kit teung tur took tee mun leum pahp tur mai dai suk tee
I miss you at all times, I can’t forget your image

ผ่านไปแล้วไม่ผ่านไป จบลงแล้วความเสียใจ
Pahn bpai laeo mai pahn bpai jop long laeo kwahm sia jai
The past hasn’t passed, the sadness is over
แต่ไม่เคยไม่เคย ลืมไม่ลืมไม่เธอ
Dtae mai koey mai koey leum mai leum mai tur
But I’ve never, ever been able to forget you
ก่อนหน้าที่จะเปลี่ยนไป ดอกไม้ที่ฉันให้ไป
Gaun nahtee tee bplian bpai dauk mai tee chun hai bpai
Before things changed, the flowers that I gave you
ตอนนี้มันเหมือนเดิม เธอคืนให้ฉันเหมือนเดิมแล้ว
Dtaun nee mun meuan derm tur keun hai chun meuan derm laeo
Now they’re still the same, you returned them to me the same
หาย เธอหายไปในอวกาศ
Hai tur hai bpai nai awagaht
Disappeared, you disappeared in space
หมดความหวาน ช็อคโกแลตละลายในปาก
Mot kwahm wahn chocolate lalai nai bpahk
There’s no more sweetness, the chocolate that melts in your mouth
ไม่ได้พบไม่ได้เจอ และก็ยังคิดถึงเธอ
Mai dai pob mai dai jur lae gor yung kit teung tur
We can’t meet, we can’t see each other, and I still miss you
เธอในความทรงจำ ลืมไม่ลืมไม่ลืมสักที
Tur nai kwahm song jum leum mai leumm mai leum suk tee
You’re in my memories, I haven’t forgotten, I haven’t forgotten at all
เธอคือดาวที่ส่องลงมา มองมาที่ฉัน
Tur keu dao tee saung long mah maung mah tee chun
You’re the star that shines down looking at me
ไม่อาจละสายตาของเธอได้เลย
Mai aht ja la sai dtah kaung tur dai loey
I can’t escape your gaze

ภาวนาให้ผ่านคืนนี้ไป
Pahwanah hai pahn keun nee bpai
I pray to get through this night
แล้วค่อยวน ให้กลับมาเริ่มใหม่
Laeo koy won hai glup mah rerm mai
Then I circle back and end up starting over
ในวันพรุ่งนี้ได้ไหม
Nai wun proong nee dai mai
How about tomorrow?
ฉันจะเก็บเอาไว้ในตู้เย็น พร้อมจะเปิดอีกครั้งให้ได้กลิ่น
Chun ja gep ao wai nai dtoo yen praum ja bpert eek krung hai dai glin
I’ll keep it in the freezer, ready to open it again and take a sniff
ของเธอ ของเธอ อีกครั้ง…
Kaung tur kaung tur eek krung
Of you, of you, again

Title: ลึกลึก / Leuk Leuk (Deep)
Artist: Scrubb
Album: [Single]
Year: 2013

ลึกลึก ในใจ ก็รู้กันดี
Leuk leuk nai jai gor roo gun dee
Deep down in our hearts, we know each other well
ทุกๆนาที อาจจะมีเรื่องราว
Took took nahtee aht ja mee reuang rao
Every moment might have stories
ที่ฉันและเธอ ต้องพบและเจอ
Tee chun lae tur dtaung pob lae jur
That you and I must face
วันคืนหมุนไป แต่เรายังใกล้กัน
Wun keun moon bpai dtae rao yung glai gun
The days and nights rotate, but we’re still close

(*) หา ในทุกความรู้สึก ส่วนลึก ในความคุ้นเคย
Hah nai took kwahm roo seuk suan leuk nai kwahm koon koey
I’m searching every emotion, deep down in our familiarity
ที่ยังคงล่องลอยวนอยู่ อยากจะค้นจนเจอ
Tee yung kong laung loy won yoo yahk ja kon jon jur
That’s still floating around, I want to search until I find it

(**) คงเป็นเพราะเวลาที่เราได้ เจอกัน
Kong bpen pror welah tee rao dai jur gun
It might be because of the time that we met
หรือเพราะอารมณ์ที่ทำให้ใจฉันสั่น
Reu pror ahrom tee tum hai jai chun sun
Or because of the feelings that made my heart pound
ภาพเดิมเดิมชัดเจน
Pahp derm derm chut jen
The same old images are clear
และเป็นช่วงเวลาที่เราได้ผูกพัน
Lae bpen chuang welah tee rao dai pook pun
And it was the time that we had a connection
อย่างน้อยก็มี เธอข้างกาย ฉันเข้าใจ
Yahng noy gor mee tur kahng gai chun kao jai
At least having you by my side, I understand
ไม่ต้องไปสนอะไร (ไม่ว่านานเท่าไร)
Mai dtaung bpai son arai (mai wah nahn tao rai)
There’s no need to care about anything (no matter how long it’s been)
แค่มีเธอและฉันอยู่
Kae mee tur lae chun yoo
There’s just me and you

ลึกลึก บางที คงถึงเวลา
Leuk leuk bahng tee kong teung welah
Deep down, sometimes I think it’s time
พบภาพเก่าเก่า ที่ยังเป็นของเรา
Pob pahp gao gao tee yung bpen kaung rao
To face the old images that still belong to us

(*,**,**)

   

เนื้อร้อง ธวัชพนธ์ วงศ์บุญศิริ, ประภพ ชมถาวร
ทำนอง ธวัชพนธ์ วงศ์บุญศิริ
เรียบเรียง ต่อพงศ์ จันทบุบผา, ศิวัช หอมขำ, ประทีป สิริอิสสระนันท์
Producer ต่อพงศ์ จันทบุบผา
Executive Producer โกมล บุญเพียรผล

Title: กลับมาได้ไหม / Glup Mah Dai Mai (Please Come Back)
Artist: Pills
Album: [Single]
Year: 2020

(*) กลับมาได้ไหม เธอช่วยกลับมาได้ไหม
Glup mah dai mai tur chuay glup mah dai mai
Please come back, please come back
ตอนนี้ข้างในหัวใจ มีเจ้าความเหงามาทักทายกัน
Dtaun nee kahng nai hua jai mee kao kwahm ngao mah tuk tai gun
Right now, loneliness is here to say hello inside my heart
กลับมาได้ไหมคนดี ถ้าในตอนนี้ยังคิดถึงกัน
Glup mah dai mai kon dee tah nai dtaun nee yung kit teung gun
Please come back, darling, if you still miss me right now
อย่าทิ้งฉันไปอย่างนั้น ให้ฉันต้องเหงาใจ
Yah ting chun bpai yahng nun hai chun dtaung ngao jai
Don’t abandon me like that if I must be lonely

ตื่นมาเจอความเหงา เมื่อตอนเธอไปกับเขา
Dteun mah jur kwahm ngaomeua dtaun tur bpai gup kao
I wake up to find loneliness since you left with him
คิดถึงวันที่เรา กอดกันคืนนั้น
Kit teung wun tee rao gaut gun keun nun
I miss those nights when we embraced each other
รู้ก็ตอนที่สาย ว่าเธอช่างมีความหมาย
Roo gor dtaun tee sai wah tur chahng mee kwahm mai
I realized too late that you meant so much to me
ที่ปล่อยเธอไป สุดท้ายเสียใจเหลือเกิน
Tee bploy tor bpai soot tai sia jai leua gern
In the end, I’m so sad that I let you go

ยังฝันถึงในบางทีที่มีเธอยืนตรงนี้
Yung fun teung nai bahng tee tee mee tur yeun dtrong nee
I still dream about the times I had you standing right here
แต่เหมือนละครทุกทีที่มีบทตอนสุดท้าย
Dtae meuan lakorn took tee tee mee bot dtaun soot tai
But it’s like a TV drama that always has a lesson at the end
แม้จะรั้งเท่าไรไม่มีวิธีใดที่ยื้อเวลาได้เลย
Mae ja rung tao rai mai mee witee dai tee yeu welah dai loey
However much I try to hold you back, there’s no way to stop time
เช้าที่ไม่มีใครมันทำให้ใจอ่อนล้า
Chao tee mai mee krai mun tum hai jai aun lah
A morning without anyone else makes my heart weak
ฉันควรทำยังไงในวันที่เธอบอกลา
Chun kuan tum yung ngai nai wun tee tur bauk lah
What should I do when you’ve said good-bye?
แม้ฉันภาวนาให้เธอน่ะกลับมาเหมือนเดิม
Mae chun pahwanah hai tur na glup mah meuan derm
Even though I’ve prayed for you to come back again

(*)

ไม่อยากให้เธอนั้นต้องลืมเรื่องราวระหว่างเรานั้นเรื่องที่ดี
Mai yahk hai tur nun dtaun gleum reuang rao rawahng rao nun reuang tee dee
I don’t want you to forget the good times between the two of us
ผ่านเรื่องเลวร้ายแม้จะนานเท่าไหร่จากใจของฉันเลยที่มี
Pahn reuang leo rai mae ja nahn tao rai jahk jai kaung chun loey tee mee
I’ve gone through so many bad times, no matter how long it’s been from my heart
เอาใจดวงนี้ให้เป็นประกัน ทุกเรื่องฉันยังยืนยัน ทุกวินาทีมีความหมาย
Ao jai duang nee hai bpen pragun took reuang chun yung yeun yun took winahtee mee kwahm mai
I’m taking this heart to be my insurance, I still assure every matter, every second that’s meaningful
ทุกวัน every morning ในทุกเช้าที่ฉันนั้น calling
Took wun every morning nai took chao tee chun nun calling
Every day, every morning, every morning that I’m calling
ในวันนี้ ไม่มีอีกแล้ว ในวันที่ฉันนั้นคงต้องเดียวดาย
Nai wun nee mai mee eek laeo nai wun tee chun nun kong dtaung diao dai
Today, I don’t have you anymore on the days that I must be all alone
ฉันทรมานใจ และยังไม่มีใครเหมือนเดิม
Chun toramahn jai lae yung mai mee krai meuan derm
My heart is tortured, and I still don’t have anyone as I used to

(*)

กลับมาได้ไหมคนดี ถ้าในตอนนี้ยังคิดถึงกัน
Glup mah dai mai kon dee tah nai dtaun nee yung kit teung gun
Please come back, darling, if you still miss me right now
อย่าทิ้งฉันไปอย่างนั้น เพราะฉันไม่เหลือใคร
Yah ting chun bpai yahng nun pror chun mai leua krai
Don’t abandon me like that, because I don’t have anyone else left

   

Writters and Composers : Yun PILLS, Hall PILLS, NICECNX
Arranger : Yun PILLS, Hall PILLS
Producer : Hall PILLS, Doimountain
Vocal Session Producer : Thanapon Thongsawat
Mix and Master Engineer : M.L. Tanachart Pravitra
Studio : Pop in the Box

Title: เปงเคียด / Bpeng Kiat (I’m Mad)
Artist: Wonderframe ft. Spidermei
Album: [Single]
Year: 2020

(*) ถ้าพี่ไม่มีใครให้หนูไปดูแลได้นะ
Tah pee mai mee krai hai noo bpai doo lae dai na
If you don’t have anyone else, you can let me take care of you
ถึงพี่จะไม่จริงใจก็ลองมาหลอกหนูดูได้นะ
Teung pee ja mai jing jai gor laung mah lauk noo doo dai na
Even if you’re insincere, you can try deceiving me
หนูหนะโง่จะตายพี่ลองมาชิมดูได้นะ
Noo na ngoh ja dtai pee laung mah chim doo dai na
I’m so freaking stupid, you can try a taste
รับรองว่าพี่ติดใจรับรองได้เลยนะคะ
Rup raung wah pee dtit jai rup raung dia loey na ka
I guarantee you’ll get hooked, I can guarantee it

(**) เปงเคียดแล้วก็เปงท้อ
Bpeng kiat laeo gor bpeng tor
I’m angry, I’m discouraged
เป็นอะไรก็ได้ที่ไม่ใช้เป็นพี่น้อง
Bpen arai gor dai tee mai chai bpen pee naung
I’m anything that isn’t siblings
แอบแซ่บจ้า แต่พี่ไม่รู้
Aep saep jah dtae pee mai roo
I’m secretly delicious, but you don’t know
แอบคุยมันเชยไปพอแล้วไอ้เรื่องเจ้าชู้
Aep kooey mun choey bpai por laeo ai reuang jao choo
Secretly talking is too old-fashioned, I’ve had enough of playboy tricks

ก็หนูไม่มีใคร แต่อยากได้ใจพี่มาครอง
Gor noo mai mee krai dtae yahk dai jai pee mah kraung
I don’t have anyone else, but I want your heart to control me
แม้ใครคิดแย่งไป ถ้าใจกล้าก็มาลอง
Mae krai kit yaeng bpai tah jai glah gor mah laung
Even if anyone else is thinking of stealing you, come and try it if they dare
แม้แต่สายตาของสาวใด ก็อย่ามายุ่งคนนี้จอง
Mae dtae sai dtah kaung sao dai gor yah mah yoong kon nee jaung
Even if it’s just some girl’s glances, don’t mess with me
ลีลาไม่เท่าไร แต่ไม่แพ้ใครเลยขอบอก
Lee lah mai tao rai dtae mai pae krai loey kor bauk
I may not be very stylish, but I’m not losing to anyone

ลีลานี่ที่หนูว่านี่ก็คือการเต้น
Lee lah nee tee noo wah nee gor keu gahn dten
This style is what I call dancing
อย่าคิดไปไกลดิ เพราะหนูไม่ใช่ของเล่น
Yah kit bpai glai di pror noo mai chai kaung len
Don’t think too far, because I’m not a toy
แต่น้องรักพี่หมดใจอันนี้นะไม่พูดเล่น
Dtae naung ruk pee mot jai un nee na mai poot len
But I love you with all my heart, this isn’t a joke
ขอแค่เป็นผู้ชาย ทรงนี้ก็พอ
Kor kae bpen poo chai song nee gor por
I just ask you be this style of man, that’s enough
จะทรงเอ ทรงโจร หรือเอเย่น
Ja song ay song john reu ay yen
No matter if you’re A style, thief style, or agent style
หนูนะรับได้หมดขอแค่รักจริงไม่พูดแกล้ง
Noo na rup dai mot kor kae ruk jing mai poot glaeng
I can accept it all, I just ask that you truly love me and don’t tease me
แต่ถ้าคิดว่าดูก่อนก็มาคุยเล่นๆ
Dtae tah kit wah doo gaun gor mah kooey len len
But if you want to see first, come and chat with me
ถ้าคิดจะหลอกฟัน ระวังจะเจอหน้าแข้ง
Tah kit ja lauk fun rawung ja jur nah kaeng
If you think you’re going to screw me over, be careful, you’ll face my shin

โอ้ย เมื่อไหร่จะมีแฟนสักที
Oy meua rai ja mee faen suk tee
Oh, when will I finally have a boyfriend?
ก็โสดมาก็นานแล้วกะอยากมีหลัวสักที
Gor soht mah gor nahn laeo ga yahk mee lua suk tee
I’ve been single for so long, I want to finally have someone
หรือต้องโสดขึ้นคาน ไปอีกร้อยๆปี
Reu dtaung soht keun kahn bpai eek roy roy bpee
Or must I be a spinster for another hundred years?
อยากมีโมเม้นแบบเดินควงแขนกันสักที
Yahk mee moment baep dern kuang kaen gun suk tee
I want to finally have a moment where I’m walking arm-in-arm with someone

(*)

หมูติดมัน หมูติดมัน ถ้าพี่เคี้ยวหนูระวังหนูจะติดฟัน
Moo dtit mun moo dtit mun tah pee kiao noo rawung noo ja dtit fun
I’m tough pork, I’m tough pork, if you chew, be careful, I’ll get stuck in your teeth
Baby boy I love you หนูอยากบอกว่ารักจัง
Baby boy I love you noo yahk bauk wah ruk jung
Baby boy, I love you, I want to tell you that I really love you
แต่ถ้าพี่ไม่รักหนู ได้โปรดเถอะมารักกัน
Dtae tah pee mai ruk noo dai bproht tur mah ruk gun
But if you don’t love me, please love me
ไหวป่ะ ไหวป่ะ หนูหนะดื้อหน่อยแล้วพี่จะไหวป่ะ
Wai bpa wai bpa noo na deu noy laeo pee ja wai bpa
Are you able? Are you able, I’m stubborn, so are you able?
เข้ามา เข้ามา อันนี้หนะไม่ได้อ่อยถ้าอยากอร่อยก็เข้ามา
Kao mah kao mah un nee na mai dai oy tah yahk aroy gor kao mah
C’mon, c’mon, this isn’t bait, if you want something delicious, c’mon

อยากได้ความรักที่ดีต้องมาเอาจากนุ้ย
Yahk dai kwahm ruk tee dee dtaung mah ao jahk nooey
If you want the best love, you have to come take it from me
อยากได้ความจริงใจน่าว่ายางแค่นุ้ย
Yahk dai kwahm jing jai nah wah yahng kae nooey
I want sincerity
อยากได้คนซักผ้าน่าว่ายางแค่นุ้ย
Yahk dai kon suk pah nah wah yahng kae nooey
I want a person who will do my laundry
นุ้ยหั้นทำได้เเม๊ดนิแต่พี่อย่าเจ้าชู้
Nooey hun tum dai maef dtae pee yah jao choo
All I can do is be mad, but don’t be a player

(**,*,*)

คนเจ้าชู้ดูแล้วคงไม่เจริญ
Kon jao choo doo laeo kong mai jarern
Players don’t prosper
อยากให้พี่มีแค่หนู หนู หนู นะคงเจริญ
Yahk hai pee mee kae noo noo noo na kong jarern
I want you to have only me, me, me, then you’ll prosper
คนเจ้าชู้ดูแล้วคงไม่เจริญ
Kon jao choo doo laeo kong mai jarern
Players don’t prosper
อยากให้พี่มีแค่หนู หนู หนู นะคงเจริญ
Yahk hai pee mee kae noo noo noo na kong jarern
I want you to have only me, me, me, then you’ll prosper
OK OK อยากพี่ตัดสินใจอย่ามัวแต่ลังเลนะ
Okay okay yahk pee dtut sin jai yah mua dtae lung lay na
Okay, okay, I want you to decide, don’t hesitate
ถ้าพี่มีแค่หนูรับรองว่าจะไม่โดนเทแน่นอน
Tah pee mee kae noo rup raung wah ja mai dohn tay nae naun
If you have only me, I guarantee you won’t get dumped for sure

   

เนื้อร้อง: วีรวัฒน์ ปะดูกา
ทำนอง: วีรวัฒน์ ปะดูกา
Produced by Artsevenmusic
Mix by Artsevenmusic
Master by Artsevenmusic

Title: มองเห็นแต่ไม่ได้ยิน / Maung Hen Dtae Mai Dai Yin (Seen But Not Heard)
Artist: Aom Akkaphan (อ๋อม อรรคพันธ์) and Kwang ABNormal
Album: Secre7 Room
Year: 2020

เจอกันทุกวัน ใกล้กันขนาดนี้
Jur gun took wun glai gun kanaht nee
We meet every day, we’re this close
แต่มันเหมือนว่ามีอะไรกั้นเราไว้
Dtae mun meuan wah mee arai gun rao wai
But it’s like there’s something blocking us
ทำได้แค่มอง เธอจากตรงนี้
Tum dai kae maung tur jahk dtrong nee
I can only look at you from here
แต่ว่าทุกๆที เธอไม่เคยสนใจ
Dtae wah took took tee tur mai koey son jai
But you’ve never paid any attention at all

(*) คำว่ารักที่พูดออกไป จะบอกยังไง
Kum wah ruk tee poot auk bpai ja bauk yung ngai
The loving words I speak, however I tell you
มันก็ไปไม่ถึงใจเธอ
Mun gor bpai mai teung jai tur
Don’t reach your heart

(**) เหมือนมีกระจกกั้นระหว่างเรา
Meuan mee grajok gun rawahng rao
It’s like there’s a wall between us
เหมือนมีกระจกกั้นเราเอาไว้
Meuan mee grajok gun rao ao wai
It’s like there’s a wall blocking us
ให้พูดยังไง เธอก็คงไม่ได้ยิน
Hai poot yung ngai tur gor kong mai dai yin
However I say it, you don’t hear it
ต่อให้ตะโกนว่ารักสักแค่ไหน
Dtor hai dtagohn wah ruk suk kae nai
Even if I yell how much I love you
มันก็คงสะท้อนมาอยู่ดี
Mun gor kong sataun mah yoo dee
It just echoes back to me
ความรักที่มี ต้องเก็บมันเอาไว้
Kwahm ruk tee mee dtaung gep mun ao wai
I must keep the love I have
ว่าในใจ มันรักเธอแค่ไหน
Wah nai jai mun ruk tur kae nai
Only saying how much I love you in my heart

ก็ได้แต่หวัง ว่าเธอจะรับรู้
Gor dai dtae wung wah tur ja rup roo
I can only hope that you’ll acknowledge
ว่ารักที่ฉันให้เธอมากเท่าไหร่
Wah ruk tee chun hai tur mahk tao rai
How much love I’ve given you
แต่ความเป็นจริง ที่มีวันนี้
Dtae kwahm bpen jing tee mee wun nee
But the reality that exists today
ที่เธอมองเห็น แต่เหมือนเธอไม่ได้ยิน
Tee tur maung hen dtae meuan tur mai dai yin
Is that you see me, but it’s like you don’t hear me

(*,**,*,**)

   

เนื้อร้อง หนุ่ม ชมภูน้ำเงิน
ทำนอง หนุ่ม ชมภูน้ำเงิน
เรียบเรียง MasterCAT team
โปรดิวเซอร์ MasterCAT team

Title: กล้าได้อายอด / Glah Dai Ai Aut (Fortune Favors the Bold)
Artist: Bowchompoo R-Siam (โบว์ชมพู อาร์ สยาม)
Album: [Single]
Year: 2016

กล้า กล้า กล้า กล้า กล้า กล้า…
Glah glah glah glah glah glah
Bold, bold, bold, bold, bold, bold

(*) เฝ้ามองทุกวัน ก็รู้ว่าฉันชอบเธอ ทุกครั้งที่เจอ อยากพูดกับเธอ ว่าไอเลิฟยู
Fao maung took wun gor roo wah chun chaup tur took krung tee jur yahk poot gup tur wah I love you
I watch you every day, I know I like you, every time I see you, I want to tell you I love you
ไม่เคยได้พบใคร ที่คิดว่าใช่ เห็นแล้วอยากขอแอ็ดไลน์ ส่งสติ๊กเกอร์หัวใจ แล้วกดไลค์ดู
Mai koey dai pob krai tee kit wah chai hen laeo yahk kor add line song sticker hua jai laeo got like doo
I’ve never met anyone else whom I thought was the one, seeing you, I want to add you online and send a heart sticker and click like
มีแฟนหรือไม่มี ไม่ได้ถาม แค่รู้ว่าต้องพยายาม ต้องซ่าต้องกล้า ต้องเปิดเกมส์รุกให้ไอซุกในใจยู
Mee faen reu mai mee mai dai tahm kae roo wah dtaung payayahm dtaung sah dtaung glah dtaung bpert game rook hai ai sook nai jai yoo
Do you have a girlfriend? I didn’t ask, I just know that I must try, I must show off, I must be bold, I must open this fighting game to hide you in my heart
นาทีนี้ใจฉันบอกว่ากล้า ใจฉันบอกว่ากล้า กล้า กล้า กล้า กล้า กล้า กล้า กล้า กล้า
Nahtee nee jai chun bauk wah glah jai chun bauk w ah glah glah glah glah glah glah glah glah glah
At this moment, my heart is telling me to be bold, my heart is telling me to be bold, bold bold bold bold bold bold bold bold
ไม่กล้าก็คงจบเห่ จิรักจิสนคนเท่ เดี๋ยวแมวคาบไป ถ้ามัวอายอยู่ กล้า กล้า กล้า กล้า กล้า กล้า กล้า
Mai glah gor kong jop hay jiruk jison kon tay diao maeo kahp bpai tah mua ai yoo glah glah glah glah glah glah glah
If I’m not bold, it’ll all be over, I’ll love and pay attention to this cool person, pretty soon the cat will catch my tongue if I’m too shy, be bold, bold, bold, bold, bold, bold, bold

(**) กล้าได้ถ้าอายแล้วอด นี่แหละฉัน ถ้าชอบต้องรุก ถ้าใช่ต้องรัก กลางวันยิ่งคึก กลางคืนยิ่งคัก
Glah dai tah ai laeo aut nee lae chun tah chaup dtaung rook tah chai dtaung ruk glahng wun ying keuk glahng keun ying kuk
Fortune will favor you if you’re bold, this is me, if you like someone, you must attack, if they’re the one, you must love them, in the middle of the day, the more impulsive you should be, in the middle of the night, the more active
หากรักใครแล้วต้องจัดหนัก ทั้งเฟสทั้งไลน์ ส่งเข้าไปทัก ว่าอยากรู้จักและอยากเลิฟยู
Hahk ruk krai laeo dtaung jut nuk tung face tung line song kao bpai tuk wah yahk roo juk lae yahk love you
If you love someone, you really have to prepare, go and say hello on both Facebook and Line and tell them that you want to get to know them and want to love them
ไชยา ไชช้า ไชยะ ไชช้า ไชยะ พี่ชายเอย ไชชะ ไชช้า ไชยะ ไชช้า ไชยะ พี่ชายเอย พี่ชายเอย
Chai yah chai chah chai ya chai chah chai ya pee chai oey chai cha chai chah chai ya chai chah chai ya pee chai oey pee chai oey
Chai yah chai chah chai ya chai chah chai ya, oh, man, chai yah chai chah chai ya chai chah chai ya, oh man, oh man

(*,**)

   

คำร้อง : จักรา เวียนวิวัฒน์
ทำนอง : จินนี่ ภูไท
เรียบเรียง : สมพร โชคดีมีบุญ

Title: แผล / Plae (Scar)
Artist: Indigo
Album: [Single]
Year: 2020

ไม่รู้ว่าฉันต้องอ้อนวอนอีกแค่ไหน
Mai roo wah chun dtaung aunw aun eek kae nai
I don’t know how much more I must beg
มันจึงจะทำให้หัวใจเธอกลับมา
Mun jeung ja tum hai hua jai tur glup mah
Until it will make your heart come back
ไม่รู้ว่าฉันทำอะไรผิดนักหนา
Mai roo wah chun tum arai pit nuk nah
I don’t know what I did that was so wrong
มันเลยไปทำให้หัวใจเธอเปลี่ยนไป
Mun loey bpai tum hai hua jai tur bplian bpai
That it made your heart change

ทั้งรู้ก็รู้ว่าเธอคงไม่เอาแล้ว
Tung roo gor roo wah tur kong mai ao laeo
Even though I know that you don’t want me anymore
แต่ก็ไม่เคยคิดว่ามันจะง่ายดาย
Dtae gor mai koey kit wah mun ja ngai dai
I never thought it would be so simple
ทั้งยื้อและรั้งเพื่อให้เธอไม่ไป
Tung yeu lae rung peua hai tur mai bpai
I held you back so I wouldn’t let you leave
สุดท้ายแล้วเธอก็คงไม่ต้องการ
Soot tai laeo tur gor kong mai dtaung gahn
But in the end, you didn’t want me

(*) ฉันทำแล้วฉันทำทุกอย่างแล้ว
Chun tum laeo chun tum took yahng laeo
I’ve already done it, I’ve already done everything
แต่ก็ไม่มีเรี่ยวแรงพอจะรั้ง
Dtae gor mai mee riao raeng por ja rung
But I don’t have enough strength to hold you back
ต้องทนรับความจริงว่าเธอไม่รักกัน
Dtaung ton rup kwahm jing wah tur mai ruk gun
I must endure accepting the truth that you don’t love me

(**) ต่อให้ทำแค่ไหน คนจะไปก็ต้องไป
Dtor hai tum kae nai kon ja bpai gor dtaung bpai
No matter how much I do, the person who’s going to go will go
แม้จะเจ็บเท่าไร ยังไม่ตายก็ต้องทนไหว
Mae ja jep tao rai yung mai dtai gor dtaung ton wai
No matter how much it’ll hurt, if I’m still alive, I must endure it
มันก็เหมือนเป็นแผล เตือนให้รู้ว่าหัวใจฉันนั้นเคยมีไว้รักเธอ
Mun gor meuan bpen plae dteuan hai roo wah hua jai chun nun koey mee wai ruk tur
It’s like a scar reminding me that I once saved my heart to love you

ที่คิดที่นึกที่ฝันกันในตอนนั้น
Tee kit tee neuk tee fun gun nai dtaun nun
What we imagined, what we thought, what we dreamed of back then
มันคงไม่มีความสำคัญสำหรับเธอ
Mun kong mai mee kwahm sumkun sumrup tur
Probably had no importance to you
ที่พูดว่ารักกันทุกครั้งที่ได้เจอ
Tee poot wah ruk gun took krung tee dai jur
when we said “I love you” every time we met
แค่พูดไปไม่ได้คิดว่าเป็นจริง
Kae poot bpai mai dai kit wah bpen jing
You were just speaking, you didn’t consider it to be real

(*,**,**,**)

   

Executive Supervisor : วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี
Executive Producer : เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Produced by เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Lyrics by โอ๊บ เอก เอิ๊ต เอิง
Lyrics Director : เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Melody by บัญชา คำลือชา (บลู) , เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Arrange by Indigo&Ope