English translation

All posts tagged English translation

Title: ครึ่งชีวิต (ทั้งจิตใจ) / Kreung Cheewit (Tung Jit Jai) [Half My Life (All My Heart)]
Artist: New Jiew
Album: NJ²
Year: 2020

เก็บทุกสิ่งที่เธอทิ้งไว้ เก็บทุกอย่างออกจากสายตา
Gep took sing tee tur ting wai gep took yahng auk jahk sai dtah
I’ve gathered everything you abandoned, I’ve gathered everything and put it out of sight
ไม่มีอะไรที่ทำให้คิดถึงแต่เธอ
Mai mee arai tee tum hai kit teung dtae tur
There’s nothing that makes me think of you
เก็บอดีตจากใจ ลบความทรงจำเรื่องเธอ
Gep adeet jahk jai lop kwahm song jum reuang tur
I’ve gather the past from my heart and erased the memories with you
เปลี่ยนตัวเองจากเดิมเพื่อเริ่มต้นใหม่
Bplian dtua eng jahk derm peua rerm dton mai
I’ve changed myself to start over

เข้าใจว่าเดินมาไกลมากแล้วจากตรงนั้น
Kao jai wah dern mah glai mahk laeo jahk dtrong nun
I thought I had come a long way since then
เข้าใจว่าฉันลืมเธอได้แล้วไปจากใจ
Kao jai wah chun leum tur dai laeo bpai jahk jai
I thought I had been able to forget you from my heart
แต่เสี้ยวนาทีที่เผลอคิดถึงน้ำตามันก็ไหล
Dtae siao nahtee tee plur kit teung num dtah mun gor lai
But the one second I carelessly think about you, the tears flow
หลอกตัวเองอีกไม่ไหว
Lauk dtua eng eek mai wai
I can’t keep deceiving myself

(*) ต่อให้ทำเป็นลืมเท่าไรเท่าไร
Dtor hai tum bpen leum tao rai tao rai
However much I act like I’ve forgotten
รู้ดีว่ามันไม่เคยเปลี่ยนไป
Roo dee wah mun mai koey bplian bpai
I know full well it’s never changed
ไม่เคยจะชินกับวันที่ไม่เหลือเธอ
Mai koey ja chin gup wun tee mai leua tur
I’ll never get used to a day without you
หนึ่งนาทีทำไมมันนานแสนนาน
Neung nahtee tummai mun nahn saen nahn
Why does one minute last so long?
ทุกวันที่มันผ่านไปไม่เคยง่ายเลย
Took wun tee mun pahn bpai mai koey ngai loey
Every day that passes by is never easy
ต่อให้ฉันได้พบกับใครต่อใคร
Dtor hai chun dai pob gup krai dtor krai
No matter who else I’ve met
แม้ฉันจะพยายามเปิดใจ
Mae chun ja payayahm bpert jai
Even though I try to open my heart
ก็ไม่เคยมีใครสักคนจะแทนที่เธอ
Gor mai koey mee krai suk kon ja taen tee tur
No one has ever replaced you
ครึ่งหนึ่งของชีวิตและหมดทั้งจิตใจ
Kreung neung kaung cheewit lae mot tung jit jai
Half of my life and my entire heart
ยังเป็นของเธอ
Yung bpen kaung tur
Are still yours

ถ้ามันผ่านไปนานกว่านี้ ถ้าให้มีอีกคนเข้ามา
Tah mun pahn bpai nahn gwah nee tah hai mee eek kon kao mah
If more time passes by, if other people show up
จะมีอะไรมาทำให้ฉันลืมเธอไหม
Ja mee arai mah tum hai chun leum tur mai
Will anything make me forget you?
อาจจะมีสักวันที่ฉันลืมเธอหมดใจ
Aht ja mee suk wun tee chun leum tur mot jai
Some day I’ll forget you from my heart
แต่จะใช้ชีวิตต่อไปเพื่อรอวันนั้น
Dtae ja chai cheewit dtor bpai peua ror wun nun
But I’ll keep living my life waiting for that day

(*)

ช่วงเวลาที่ฉันรักเธอมันนานเท่าไหร่
Chuang welah tee chun ruk tur mun nahn tao rai
However long I’ve loved you
เพื่อลืมคงใช้มากกว่านั้น
Peua leum kong chai mahk gwah nun
It’ll take even longer to forget you

   

คำร้อง : อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์
ทำนอง : อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์, บี ETC, หนึ่ง ETC
เรียบเรียง : บี ETC

Title: ที่ฉันรอ / Tee Chun Ror (Whom I’ve Been Waiting For)
Artist: Ploy Pornthip (พลอย พรทิพย์)
Album: OST Wake Up ชะนี Very Complicated
Year: 2020

บนเส้นทางที่เราได้เดินผ่าน
Bon sen tahng tee rao dai dern pahn
On this path we’re following
การเวลาล่วงเลยแม้จะนาน
Gahn welah luang loey mae ja nahn
Time passes by, even though it’s been a long time
เรื่องวันวานผ่านไปแต่ใจฉัน
Reuang wun wahn pahn bpai dtae jai chun
And the matters of yesterday have passed, my heart
ยังคงฝัน ว่าสักวันคงได้เจอ
Yung kong fun wah suk wun kong dai jur
Still dreams that some day we’ll be able to meet

คำว่ารัก ที่ดีที่เผ้ารอ
Kum wah ruk tee dee tee fao ror
The best love that I’ve been waiting for
คนที่เข้ามาทำให้ใจจะไม่ท้อ
Kon tee kao mah tum hai jai ja mai tor
The person who will show up and keep my heart from being discouraged
ไม่ว่ายังไงก็คงต้องเดินต่อ
Mai wah yung ngai gor kong dtaung dern dtor
No matter what, I must keep going

(*) ในใจก็ยังมีคำถาม
Nai jai gor yung mee kum tahm
In my heart, there’s still questions
ว่าทำไมต้องคอยพยายาม
Wah tummai dtaung koy payayahm
As to why I must keep trying
ต้องเดินตามสิ่งที่ไม่แน่ใจ
Dtaung dern dtahm sing tee mai nae jai
Follow after something which I’m not sure
ว่าจะเป็นอย่างไร
Wah ja bpen yahng rai
How it’ll end up
ทุกวันก็ยังคงก้าวเดิน
Took wun gor yun gkong gao dern
Every day, I still move forward
บอกใจว่าคงไม่ยากเกิน
Bauk jai wah kong mai yahk gern
I tell my heart that it’s not too difficult
ที่จะเจอ ที่จะได้พบ
Tee ja jur tee ja dai pob
To meet, to be able to find

(**) ความรักที่ฉันตามหา
Kwahm ruk tee chun dtahm hah
The love I’ve been searching for
มองไม่เห็นด้วยตา แต่ก็รู้ว่ามีอยู่
Maung mai hen duay dtah dtae gor roo wah mee yoo
It can’t be seen with the eyes, but I know it exists
ยังเชื่อว่าโชคชะตา จะพาเขาเข้ามา
Yung cheua wah chohk chadtah ja pah kao kao mah
I still believe that destiny will lead him to me
ให้เจอความรักที่ดีสักครั้งหนึ่ง
Hai jur kwahm ruk tee dee suk krung neung
And let me finally find a good love

(***) แหละตื่นขึ้นมาจากฝันเจอใครที่ดีกับฉัน
Lae dteun keun mah jahk fun jur krai tee dee gup chun
And when I wake up from my dreams, I’ll find someone good with me
ลืมตาขึ้นมาแล้วพบกับใครคนนั้นที่รอสักที สักที
Leum dtah keun mah laeo pob gup krai kon nun tee ror suk tee suk tee
When I open my eyes, I’ll finally find that someone whom I’ve been waiting for

แม้ที่ผ่านมาเจอแต่ความเจ็บช้ำ
Mae tee pahn mah jur dtae kwahm jep chum
Even though I’ve only found pain in the past
ก็ยังไม่จำ ไม่เคยจำอยากจะลองอีกครั้ง
Gor yung mai jum mai koey jum yahk ja laung eek krung
I still don’t remember, I never remember, I want to try again
ยังไม่ชิน ไม่เคยชิน ยังจะมีความหวัง
Yung mai chin mai koey chin yung ja mee kwahm wung
I’m still not used to it, I’m never used to it, I still have hope
ยังพร้อมจะเจออีกครั้งนึง
Yung praum ja jur eek krung neung
I’m still ready to face it again

(*,**,**,***)

ลืมตาขึ้นมาแล้วพบกับใครคนนั้น ที่รอสักที
Leum dtah keun mah laeo pob gup krai kon nun tee ror suk tee
When I open my eyes, I’ll finally find that someone whom I’ve been waiting for

   

เนื้อเพลง : อรวี พินิจสารภิรมย์, ธนพล มหธร
ทำนอง : อรวี พินิจสารภิรมย์, นนทวิทย์ ศิริพรไพบูลย์, ธนพล มหธร
เรียบเรียง : นนทวิทย์ ศิริพรไพบูลย์, ธนพล มหธร

Title: หัวใจไม่ฟัง / Hua Jai Mai Fung (My Heart Won’t Listen)
Artist: Pinpin
Album: OST Why R U The Series
Year: 2020

I tell myself repeatedly, over and over, that I don’t have feelings for you
There’s no profound reason that I keep thinking about you, I always remind my heart of this

(*) I’m just feeling a little sensitive, soon I’ll get over it and my heart will forget about it
That’s all I can do, the more I tell myself that every day and every night

(**) But why does it hurt this much inside?
Every time we meet, I nearly can’t take it

In the end, I must accept that my heart only has you
When I haven’t ever been able to stop thinking about you
Even though right now my brain orders me not to love you
But my heart won’t listen
In the end, it’s still telling me that I love you

I try to erase it, in case it’s not too late for my heart to do so
I’m not ready for these feelings, and what must I do to finally stop them?
Let’s end things right here

(*,**)

(***) In the end, I must accept that my heart only has you
When I haven’t ever been able to stop thinking about you
Even though right now my brain orders me not to love you
But my heart won’t listen
Inside, it’s still telling me that I love you

I can’t keep deceiving myself
I don’t want to resist my heart anymore

(***)

Title: อยู่ๆก็คิดถึง / Yoo Yoo Gor Kit Teung (Suddenly, I Miss You)
Artist: SIN
Album: Supernatural
Year: 2020

ไม่ได้เป็นวันที่พิเศษ
Mai dai bpen wun tee piset
It’s not a special day
ไม่ใช่ว่าฉันเป็นอะไร
Mai chai wah chun bpen arai
There’s nothing wrong with me
ไม่ได้มองฟ้าแล้วเหงาใจ
Mai dai maung fah laeo ngao jai
I didn’t look at the sky and get lonely
อยากมีใครอยู่ตรงนี้
Yahk mee krai yoo dtrong nee
And want someone here

ไม่ได้มัวฝันถึงวันเก่า
Mai dai mua fun teung wun gao
I haven’t been dreaming about the old days
ไม่ใช่ว่าเศร้าหรืออ่อนไหว
Mai chai wah sao reu aun wai
I’m not sad or weak
ไม่ได้อยากขอให้เริ่มใหม่
Mai dai yahk kor hai rerm mai
I don’t want to start over
แต่ทำไมก็ไม่รู้
Dtae tummai gor mai roo
But I don’t know why

(*) อยู่อยู่ก็คิดถึงเธอ ถึงเธอ
Yoo yoo gor kit teung tur teung tur
Suddenly, I miss you, miss you
อาจเป็นเพราะว่าเรื่องจริงคงไม่ได้เจอ
Aht bpen pror wah reuang jing kong mai dai jur
It might be because I can’t see you in reality
อยู่อยู่ก็คิดถึงเธอ ถึงเธอ
Yoo yoo gor kit teung tur teung tur
Suddenly, I miss you, miss you
อาจเป็นเพราะว่าช่วงเวลาที่มีเธอ ไม่เหมือนใคร
Aht bpen pror wah chuang welah tee mee tur mai meuan krai
It might be because my time with you was unlike anyone else

ในตอนที่ฉันฟังเพลงหนึ่ง
Nai dtaun tee chun fung pleng neung
When I listen to a song
ในตอนที่ต้องยืนกับใคร
Nai dtaun tee dtaung yeun gup krai
When I must stand with someone
ในตอนที่ดูหนังเรื่องใหม่
Nai dtaun tee doo nung reuang mai
When I watch a new movie
จะตอนไหนก็ไม่รู้
Ja dtaun nai gor mai roo
I don’t know when it happens

(*)

อยู่อยู่ก็คิดถึงเธอ ถึงเธอ
Yoo yoo gor kit teung tur teung tur
Suddenly, I miss you, miss you
อาจเป็นเพราะว่าเรื่องจริงคงไม่ได้เจอ
Aht bpen pror wah reuang jing kong mai dai jur
It might be because I can’t see you in reality
อยู่อยู่ก็คิดถึงเธอ ถึงเธอ
Yoo yoo gor kit teung tur teung tur
Suddenly, I miss you, miss you
อยู่อยู่ก็คิดถึงเธอ ถึงเธอ
Yoo yoo gor kit teung tur teung tur
Suddenly, I miss you, miss you
อาจเป็นเพราะว่าใจมีเธออยู่เสมอ
Aht bpen pror wah jai mee tur yoo samur
It might be because you’re always in my heart
อยู่อยู่ก็คิดถึงเธอ ถึงเธอ
Yoo yoo gor kit teung tur teung tur
Suddenly, I miss you, miss you
อาจเป็นเพราะว่าช่วงเวลาที่มีเธอ ไม่เหมือนใคร
Aht bpen pror wah chuang welah tee mee tur mai meuan krai
It might be because my time with you was unlike anyone else

อยู่อยู่ก็คิดถึง…. อยู่อยู่ก็คิดถึง….
Yoo yoo gor kit teung yoo yoo gor kit teung
All the sudden I miss you, all the sudden I miss you

   

คำร้อง : ศรัณย์ วงศ์น้อย/ SIN
ทำนอง : ศรัณย์ วงศ์น้อย/ SIN
เรียบเรียง : พงษธร เจนนันทขจร/ SIN
Producer : SIN

Title: แค่คิดก็ผิด / Kae Kit Gor Pit (Just Thinking About It is Wrong)
Artist: Chilling Sunday
Album: [Single]
Year: 2020

ตอนนี้เธอเป็นใคร
Dtaun nee tur bpen krai
Who are you now?
วันนี้ฉันไม่ค่อยมั่นใจ
Wun ne chun mai koy mun jai
I’m not really sure today
เธอคนเดิมคงไม่กล้าทำแบบนี้
Tur kon derm kong mai glah tum baep nee
The old you wouldn’t dare do this
ที่วันนี้เธอพาใคร
Tee wun nee tur pah krai
Bringing someone else
อีกคนมาข้างในหัวใจ
Eek kon mah kahng nai hua jai
Into your heart
เธอทำร้ายฉันที่รักเธอคนนี้
Tur tum rai chun tee ruk tur kon nee
Hurting me, the person who loves you

(*) วันนี้ถ้าให้ตัวฉันลองเป็นเธอ
Wun nee tah hai dtua chun laung bpen tur
If today you wanted me to try being you
คงไม่มีทางทำเหมือนที่ฉันเจอ
Kong mai mee tahgn tum meuan tee chun jur
There’s no way I’d do what you put me through
จะไม่มีวันทำให้เธอร้องไห้
Ja mai mee wun tum hai tur raung hai
I’d never make you cry

(**) แค่ฉันลองคิดดูก็รู้สึกผิดแล้ว
Kae chun laung kit doo gor roo seuk pit laeo
Just thinking about it feels wrong to me
ฉันก็คงไม่กล้าจะทำแล้ว
Chun gor kong mai glah ja tum laeo
I wouldn’t dare do it
เมื่อฉันนึกว่าเธอกำลังจะเสียใจ
Meua chun neuk wah tur gumlung ja sia jai
When I think of you being sad
เเค่เท่านี้น้ำตาก็เอ่อล้น
Kae tao nee num dtah gor ur lon
Just the thought makes tears well up in my eyes
มันเจ็บเเทบทนไม่ไหว
Mun jep taep ton mai wai
It hurts so much, I nearly can’t take it
อยากจะรู้เธอทำได้ยังไง
Yahk ja roo tur tum dai yung ngai
I want to know how you could do that
ถ้าเป็นฉันนั้นคงทำมันไม่ได้
Tah bpen chun nun kong tum mun mai dai
If it were me, I wouldn’t have been able to

ฉันไม่ดียังไง
Chun mai dee yung ngai
What’s bad about me?
หรือว่าฉันนั้นพลาดอะไร
Reu wah chun nun plaht arai
Or where did I screw up?
แค่บอกกันฉันพร้อมรับฟังอย่างดี
Kae bauk gun chun praum rup fung yahng dee
Just tell me, I’m ready to listen well
ไม่ใช่การที่เธอมีใคร
Mai chai gahn tee tur mee krai
Not what you did; having someone else
แก้ปัญหาด้วยการนอกใจ
Gae bpunhah duay gahn nauk jai
Fixing the problem by cheating
ถ้าเธอรักกันต้องไม่ทำอย่างนี้
Tah tur ruk gun dtaung mai tum yahng nee
If you love me, you must not do this

(*,**,**)

มันเจ็บเเทบทนไม่ไหว
Mun jep taep ton mai wai
It hurts so much, I nearly can’t take it
ตอนนั้นทำได้ยังไง
Dtaun nun tum dai yung ngai
How could you do that?
ถ้าเป็นฉันคงไม่มีวันทำเธอเสียใจ
Tah bpen chun kong mai mee wun tum tur sia jai
If it were me, I’d never make you sad

   

Produced : Tan Liptapallop
Lyrics : Tan Liptapallop and Panithi Lertudomthana
Composition : Tan Liptapallop and Chilling Sunday
Arranged : Tan Liptapallop

Title: สายฟ้า / Sai Fah (Lightning)
Artist: SIN
Album: [Single]
Year: 2020

รู้ไหม มีใครที่คอย และเขายังคิดถึงจูบในครั้งนั้น
Roo mai mee krai tee koy lae kao yung kit teung joop nai krun gnun
Do you know there’s someone waiting? And he’s still thinking about the kiss from that time
ในคืนที่ฟ้าตระการ เช่นเดียวกับคืนนี้
Nai keun tee fah dtragahn chen diao gup keun nee
That night when the sky was beautiful just like tonight
วงจรมันลุกติดไฟ ฟื้นขึ้นจากที่ตายอยู่ในภวังค์
Wong jorn mun look dtit fai feun keun jahk tee dtai yoo nai pawung
The circuit bursts into flames, rising from the dead in subconsciousness
กลไกที่เหมือนว่าพัง ก็ชักจะเปลี่ยนไป
Gon gai tee meuan wah pung gor chuk ja bplian bpai
The machinery that seemed to have collapsed is beginning to change

(*) เธอคือสายฟ้า ที่กรีดเมฆฝนหม่นสายตาลงมา (To my Heart)
Tur keu sai fah tee greet mek fon mon sai dtah long mah (to my heart)
You’re the lightning that slices through the melancholy rain clouds (to my heart)
เธอคือสายฟ้า ที่เกิดขึ้นเพียงแค่ชั่วเสี้ยวเวลา (In the dark)
Tur keu sai fah tee gert keun piang kae chua siao welah (in the dark)
You’re the lightning that occurs for just a brief moment (in the dark)
Come and take me away
Come and take me away
Fill me with your lightning again
Fill me with your lightning again
From the ground through the veins
From the ground through the veins
Lead me to this dance in the rain
Lead me to this dance in the rain

รู้นะ ว่าอ้อมกอดเธอ ยาวนานแค่ชั่วคราวไม่เคยจีรัง
Roo na wah aum gaut tur yao nahn kae chua krao mai koey jee rung
I know that your embrace is just temporary and never long-lasting
เต็มใจจะรออย่างนั้น ฉันยังไม่เปลี่ยนใจ
Dtem jai ja ror yahng nun chun yung mai bplian jai
I’m willing to wait like that, I still haven’t changed my mind

(*,*)

   

คำร้อง/ ทำนอง : SIN
เรียบเรียง : Orbital XX/ SIN
Producer : Orbital XX/ SIN

Title: เธอคือเรื่องจริง / Tur Keu Reuang Jing (You’re the Real Thing)
Artist: Wan Thanakrit (ว่าน ธนกฤต)
Album: OST Why R U The Series
Year: 2020

ทำไมท้องฟ้าดูช่างสดสาย
Tummai taung fah doo chahng sot sai
Why does the sky look so bright?
มองไปรอบกาย ฉันได้รู้เป็นเพราะเธอ
Maung bpai raup gai chun dai roo bpen pror tur
Looking around, I know it’s because of you
ไม่มีสิ้งไหนที่เคยได้เจอ
Mai mee sing nai tee koey dai jur
There’s nothing else I’ve ever faced
กับฉันนั้นมีแค่เธอที่ทำให้หวันไว
Gup chun nun mee kae tur tee tum hai wun wai
Only you have made me nervous

(*) เป็นดอกไม้ ในใจฉัน
Bpen dauk mai nai jai chun
You’re a flower in my heart
คือของขวัญ
Keu kaung kwun
You’re a present
ให้ฉันเจอโลกใหม่อีกใบ
Hai chun jur lohk mai eek bai
Making me find a whole new world
แค่เธอคนนี้คนเดียว
Kae tur kon nee kon diao
Only you

(**) เธอคือความฝัน ที่ฉันเฝ้ารอมานาน
Tur keu kwahm fun tee chun fao ror mah nahn
You’re the dream that I waited for for a long time
เป็นความรักที่งดงาม
Bpen kwahm ruk tee ngot ngahm
You’re a beautiful love
ส่องนำทางวันที่ฉันไม่เหลือใคร
Saung num tahng wun tee chun mai leua krai
That illuminated my path when I didn’t have anyone left
เธอคือสิ่งเดียว คือรักที่ยิ่งใหญ่
Tur keu sing diao keu ruk tee ying yai
You’re the only thing, you’re a great love
เป็นความจริงที่ทำให้ใจ อบอุ่นทุกครั้ง
Bpen kwahm jing tee tum hai jai op oon took krung
You’re the reality that makes my heart warm every time

เพียงแค่หันมอง และลองสบตา
Piang kae hun maung lae laung sop dtah
Just turn and try looking in my eyes
ก็ได้รู้ว่าเธอมีค่ามากเท่าไร
Gor dai roo wah tur mee kah mahk tao rai
You’ll know how much you’re worth
รอยยิ้มของเธอ ชั่งไม่เหมือนใคร
Roy yim kaung tur chung mai meuan krai
Your smile is unlike anyone else’s
กับฉันข้างในหัวใจ คงมีแค่เธอนี้
Gup chun kahng nai hua jai kong mee kae tur nee
In my heart, I only have you

(*,**)

อบอุ่นทุกครั้ง…เธอคือคนนั้น….เธอคือเรื่องจริงในตอนนี้
Op oon took krung tur keu kon nun tur keu reuang jing nai dtaun nee
Warm every time… You’re the one… You’re the real deal right now

Title: New Year’s Resolution
Artist: Morvasu
Album: [Single]
Year: 2020

เธอเคยทำแก้วหลุดมือบ้างไหม
Tur koey tum gaeo loot meu bahng mai
Has a glass ever slipped out of your hand
แตกกระจายอยู่ตามพื้น
Dtaek grajai yoo dtahm peun
And shattered on the floor?
One by one เก็บขึ้นมารื้อฟื้น
One by one gep keun mah reu feun
And one by one you try to put the pieces back together again
ร้อยพันยันหมื่น
Roy pun yun meun
A hundred, a thousand, ten thousand
ร้อยพันยันหมื่น
Roy pun yun meun
A hundred, a thousand, ten thousand

Happy New Year จะเป็นคนใหม่ฉันจะลองเป็นคนที่สดใสลดเรื่องราว ใจที่มันวุ่นวาย
Happy new year ja bpen kon mai chun ja laung bpen kon tee sot sai lot reuang rao jai tee mun woon wai
Happy New Year, I’ll be a new man, I’ll try being a bright person, I’ll lower the amount of stressors in my life
ยอมรับบางอย่าง โยนทิ้งบางอย่าง
Yaum rup bahng yahng yohn ting bahng yahng
I’ll accept some things and throw some things away
Happy New Year จะเป็นคนใหม่
Happy new year ja bpen kon mai
Happy New Year, I’ll be a new man
ฉันจะลองให้อภัยได้ไหม
Chun ja laung hai apai dai mai
Can I try to forgive?
ลดเรื่องราว ใจที่มันวุ่นวาย
Lot reuang rao jai tee mun woon wai
I’ll lower the amount of stressors in my life
ยอมรับบางอย่าง โยนทิ้งบางอย่าง
Yaum rup bahng yahng yohn ting bahng yahng
I’ll accept some things and throw some things away

ฉันจะเลิกโทษตัวเองสักที
Chun ja lerk toht dtua eng suk tee
I’ll finally stop blaming myself
ที่สุดท้ายเป็นแบบนี้
Tee soot tai bpen baep nee
In the end, it’s like this
จะมีอารมณ์มั่นคงสักที
Ja mee ahrom mun kong suk tee
I’ll finally be in a stable mood
ขอเถอะคนดี ขอเถอะปีนี้
Kor tur kon dee kor tur bpee nee
Please, darling, please, this year

รับความรักไว้
Rup kwahm ruk wai
Accept love
ให้ความรักใหม่
Hai kwahm ruk mai
Give new love
เคลียร์สิ่งที่ค้างคา ค้างคา ค้างคา(Happy New Year นะ)
Clear sing tee kahng kah kahng kah kahng kah (happy new year na)
Clear the things that are remaining, remaining, remaining (Happy New Year)

Happy New Year จะเป็นคนใหม่ฉันจะลองเป็นคนที่สดใสลดเรื่องราว ใจที่มันวุ่นวาย
Happy new year ja bpen kon mai chun ja laung bpen kon tee sot sai lot reuang rao jai tee mun woon wai
Happy New Year, I’ll be a new man, I’ll try being a bright person, I’ll lower the amount of stressors in my life
ยอมรับบางอย่าง โยนทิ้งบางอย่าง
Yaum rup bahng yahng yohn ting bahng yahng
I’ll accept some things and throw some things away
ขอให้ปีนี้เป็นปีดีดี
Kor hai bpee nee bpen bpee dee dee
I hope this year is a good one
ขอให้เราไม่ต้องเป็นแบบนี้
Kor hai rao mai dtaung bpen baep nee
I hope we won’t have to be like this
ขอให้น้ำตาหยุดไหลสักที
Kor hai num dtah yoot lai suk tee
I hope the tears finally stop flowing
โยนทิ้งบางอย่างHappy New Year
Yohn ting bahng yahng happy new year
Throw some things away, happy New Year

   

Music ang Lyrics: Morvasu
Arranged and Produced: Pokpong Jitdee
Demo arranged: Varn details
Mixed and Mastering: Monthon Dilokchavanis at Frenzyheart Studio

Title: กลืน / Gleun (Swallow)
Artist: Dao Nathapatsorn (ดาว ณัฐภัสสร)
Album: OST เพลิงนาง / Plerng Nahng
Year: 2020

ทำไมจะไม่รู้สึก กับทุกเรื่องที่ผ่านมา
Tummai ja mai roo seuk gup took reuang tee pahn mah
Why don’t I have any feelings about the past?
ทำไมจะไม่เสียใจ แต่ฉันแค่กลั้นน้ำตา
Tummai ja mai sia jai dtae chun kae glun num dtah
Why aren’t I sad? I just hold back the tears
ทำไมจะไม่ต้องการ ที่พักในยามอ่อนล้า
Tummai ja mai dtaung gahn tee puk nai yahm aun lah
Why don’t I need to rest when I’m weak?
แต่คนอย่างฉัน ใครจะสงสาร ใครจะรู้ข้างในมันเป็นอย่างไร
Dtae kon yahng chun krai ja song sahn krai ja roo kahng nai mun bpen yahng rai
Who would pity a person like me? Who would know how I am inside?

(*) ทุกเรื่องที่ผ่าน ยังฝังอยู่ในหัวใจ
Took reuang tee pahn yung fung yoo nai hua jai
Every matter of the past is still imprinted in my heart
ทุกหยดน้ำตา เก็บมันเอาไว้ข้างใน
Took yot num dtah gep mun ao wai kahng nai
I keep every tear drop inside
ทุกความรู้สึก ที่พูดกับใครไม่ได้
Took kwahm roo seuk tee poot gup krai mai dai
Every feeling I can’t say to anyone
หรือฉันคนเดียว ไม่มีสิทธิ์จะเสียใจ
Reu chun kon diao mai mee sit ja sia jai
Am I the only one who doesn’t have the right to be sad?

(**) ภาพผู้หญิงที่อ่อนแอเจ้าน้ำตาไม่เหมาะกับฉัน
Pahp poo ying tee aun ae jao num dtah mai mor gup chun
The image of a feeble woman in tears doesn’t suit me
ต่อให้ฉันจะเป็นจะตายมันก็คงไม่น่าสงสารเท่าไหร่
Dtor hai chun ja bpen ja dtai mun gor kong mai nah song sahn tao rai
No matter how I am, I won’t be pitiful
เจ็บแค่ไหนได้แต่คอยห้ามน้ำตาไม่ให้มันไหล
Jep kae nai dai dtae koy hahm num dtah mai hai mun lai
However much I hurt, I can only keep forbidding the tears to flow
อยากจะร้องสักเท่าไร ปวดร้าวสักเท่าไร ต้องกลืนน้ำตาลงไป
Yahk ja raung suk tao rai bpuat rao suk tao rai dtaung gleun num dtah long bpai
However much I want to cry, however much it hurts, I must swallow the tears down

เธอเป็นอีกคนหรือเปล่า ที่เห็นเหมือนใครต่อใคร
Tur bpen eek kon reu bplao tee hen meuan krai dtor krai
Are you another person who sees like everyone else?
เธอจะรู้บ้างหรือเปล่า ว่าต้องการเธอแค่ไหน
Tur ja roo bahng reu bplao wah dtaung gahn tur kae nai
Will you know how much I need you?
มองตาฉันได้หรือเปล่า แล้วเธอจะเข้าใจ
Maung dtah chun dai reu bplao laeo tur ja kao jai
Can you look me in the eye? Then you’ll understand
ก็ได้แต่หวัง จะมีสักครั้ง เธอจะรู้ข้างในมันเป็นอย่างไร
Gor dai dtae wung ja mee suk krung tur ja roo kahng nai mun bepn yahng rai
I can only hope that at some time you’ll know how I am inside

(*,**,**)

   

เนื้อร้อง / ทำนอง : อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์
เรียบเรียง : ชลทัศน์ ชาญศิริเจริญกุล

Title: How Are You?
Artist: Ohm Cocktail and Noona Neungthida
Album: Sun and Moon Project
Year: 2020

ไม่ได้คุยกับเธอมาตั้งนาน
Mai dai kooey gup tur mah dtung nahn
I haven’t spoken to you in a long time
ด้วยระยะทางเราไกลแสนไกล
Duay rayatahng rao glai saen glai
There’s such a great distance between us
ฉันได้แต่คิดไป เธอนั้นเป็นอย่างไร
Chun dai dtae kit bpai tur nun bpen yahng rai
All I can do is wonder how you are
คิดถึงจนใจ มันเหนื่อยล้า
Kit teung jon jai mun neuay lah
I miss you so much, my heart is tired

ไม่ได้คุยกับเธอเสียเนิ่นนาน
Mai dai kooey up tur sia nern nahn
I haven’t spoken with you in quite a while
ทั้งที่เราเคยคุยกันยืดยาว
Tung tee rao koey kooey gun yeut yao
Even though we used to speak for a long time
คุยกันจนเกือบเช้า หมื่นพันร้อยเรื่องราว
Kooey gun jon geuap chao meun pun roy reuang rao
Talking nearly all night, tens of thousands of stories
การจากลาพัดเราให้เหินห่างกันไปเมื่อไร
Gahn jahk lah put rao hai hern hahng gun bpai meua rai
When did our good-bye separate us so far apart?

(*) เธอเป็นอย่างไรสบายดีไหม
Tur bpen yahng rai sabai dee mai
How are you? Are you well?
ชีวิตเป็นไงเหนื่อยใจหรือเปล่า
Cheewit bpen ngai neuay jai reu bplao
How’s life? Are you exhausted?
ส่วนตัวของฉันยังคงคิดถึงเธออยู่ดังเดิม
Suan dtua kaung chun yung kong kit teung tur yoo dung derm
As for me, I still miss you the same
กังวลเรื่องเธอในบางครั้ง
Gung won reuang tur nai bahng krung
Sometimes I worry about you
ยังรักและยังห่วงใยไกลไกลจากตรงนี้
Yung ruk lae yung huang yai glai glai jahk dtrong nee
I still love and worry about you from afar right here

ถ้าสักวันได้เจอกันขึ้นมา
Tah suk wun dai jur gun keun mah
If some day we meet
ถ้าสักวันได้กลับมาพูดจา
Tah suk wun dai glup mah poot jah
If some day we start talking again
คงอิ่มใจกว่านี้
Kong im jai gwah nee
I’d be happier
คงอุ่นใจขึ้นมา
Kong oon jai keun mah
I’d feel warmer
และคงมีน้ำตาที่รื้นออกมาเพราะชื่นใจ
Lae kong mee num dtah tee rin auk mah pror cheun jai
And there would probably be tears of joy

(*)

(**) และคนทางนี้สบายดีนะ
Lae kon tahng nee sabai dee na
And I’m doing fine
ชีวิตยังคงต้องเดินหน้าไป
Cheewit yung kong dtaung dern nah bpai
Life must go on
แต่ฉันจะยังไถ่ถามถึงเธอไปกับสายลม
Dtae chun ja yung tai tahm teung tur bpai gup sai lom
But I’ll still ask about you to the wind
และหวังสักวันเราคงพบกันใหม่
Lae wung suk wun rao kong pob gun mai
And hope that some day we’ll meet again

(*,**)

   

คำร้อง : ธิติวัฒน์ รองทอง / ปัณฑพล ประสารราชกิจ
ทำนอง : ธิติวัฒน์ รองทอง / ปัณฑพล ประสารราชกิจ
เรียบเรียง : ธิติวัฒน์ รองทอง