Potato

All posts tagged Potato

Title: เท่าไหร่ไม่จำ / Tao Rai Mai Jum (However Much, I Don’t Remember)
Artist: Potato
Album: [Single]
Year: 2018

เคยเจ็บเคยเสียใจมาเท่าไหร่ ฉันลืมไปหมดแล้ว
Koey jep koey sia jai mah tao ai chun leum bpai mot laeo
However much I’ve been hurt, been sad before, I’ve forgotten it all
ไม่เคยคิดโกหกเธอ ฉันพูดความจริง
Mai koey kit gohhok tur chun poot kwahm jing
I’ve never thought of lying to you, I’m telling the truth
กี่คนที่ทำให้ฉันเสียใจ ฉันลืมไปหมดแล้ว
Gee kon tee tum hai chun sia jai chun leum bpai mot laeo
However many people have made me sad, I’ve forgotten them all
ฉันเองไม่คิดปิดบัง ปกปิดเธอ
Chun eng mai kit bpit bpungbpok bpit tur
I’ve never thought of hiding anything from you

(*) ขอให้เธอจงมั่นใจ เรื่องราวที่หวั่นไหว ไม่ต้องกลัวสิ่งใด จากนี้ไป
Kor hai tur jong mun jai reuang rao tee wun wai mai dtaung glua sing dai jahk nee bpai
Please be certain, whatever bothers you, you don’t have to be scared of anything from now on

(**) แค่ฉันลืมตามาพบเธอ ที่เคยปวดร้าวและมีน้ำตา เท่าไหร่ก็ไม่จำ ไม่สำคัญ
Kae chun leum dtah mah pob tur tee koey bpuat rao lae mee num dtah tao rai gor mai jum mai sum kun
Just opening my eyes and finding you, however much I was once hurting and crying, I don’t remember, it’s not important
แค่ฉันลืมตามาพบเธอ เหมือนแสงส่องทาง ที่ดูงดงาม เหมือนเป็นคำถาม ที่คำตอบก็คือเธอ
Kae chun leum dtah mah pob tur meuan saeng saung tahng tee doo ngot ngahm meuan bpen kum tahm tee kum dtaup gor keu tur
Just opening my eyes and finding you, it’s like a beautiful light is shining down, it’s like there’s a question and the answer is you

คนเดียวที่เป็นดั่งลมหายใจ ฉันจำแค่คนนี้ ที่ทำให้ฉันสุขใจ ก็คือเธอ
Kon diao tee bpen dung lom hai jai chun jum kae kon nee tee tum haic hun sook jai gor keu tur
The one person whom I breathe, I just remember this person who makes me happy, it’s you

(*,**)

ก็เป็นเพราะฉันเลือกจำเรื่องราวที่ดี ไม่เคยโทษความรัก แค่รอใครซักคน จนมาได้พบเจอ เธอคนนี้
Gor bpen pror chun leum jum reaung rao tee dee mai koey toht kwahm ruk kae ror krai suk kon jon mah pob jur tur kon nee
It’s because I’ve chosen to remember the good things, I’ve never blamed love, I was just waiting for someone until I found you

(**)

   

เนื้อร้อง : เหมือนเพชร อำมะระ
ทำนอง : เหมือนเพชร อำมะระ
เรียบเรียง : กัณฑ์กณัฐ อังคณาจีรธิติ , Potato

   

Classic Potato sound, but the lyrics and music video are usual and nothing special to make this song really stand out.

Title: คนดีไม่มีที่อยู่ / Kon Dee Mai Mee Tee Yoo (No Place For a Good Guy)
Artist: Potato
Album: Potato
Year: 2003

ในใจมันชาเมื่อเธอบอกกัน ว่าเธอต้องการให้เลิกไป
Nai jai mun chah meua tur bauk gun wah tur dtaung gahn hai lerk bpai
My heart grew numb inside when you told me you wanted me to stop
ให้ฉันเลิกหล่อหลอมความดีได้ไหม เธอไม่เคยต้องใช้มัน
Hai chun lerk lor laum kwahm dee dai mai tur mai koey dtaung chai mun
You wanted me to stop preaching goodness, you’d never use it

ก่อนนั้นฉันจะทำดีเท่าไหร่ คนที่ได้อยู่ในใจเธอคือเขา
Gaun nun chun ja tum dee tao rai kon tee dai yoo nai jai tur keu kao
Before, however much good I tried to do, the person who got to be in your heart was him

(*) ละลายหมดเลยใจ ละลายหมดเลยใจ เมื่อสิ่งที่ทำเพื่อเธอไม่เคยมีความหมาย
Lalai mot loey jai lalai mot loey jai meua sing tee tum peua tur mai koey mee kwahm mai
My heart melted, my heart melted when the things I did for you never meant anything
หัวใจหมดแรงเลย ละลายหมดแล้วใจ ทำดีแทบตายสุดท้ายไม่มีที่อยู่
Hua jai mot raeng loey lalai mot laeo jai tum dee taep dtai soot tai mai mee tee yoo
My heart is out of strength, my heart melted, I was as good as I could be, but in the end, there’s no place for me

ฉันเหมือนไม่มีไม่มีที่ไป จะมองทางไหนก็ร้าวราน
Chun meuan mai mee mai mee tee bpai ja maung tahng nai gor rao rahn
It’s like I don’t have, I don’t have a place to go, wherever I look, I regret it
เพราะฉันคิดเสมอว่าเธอมีฉัน ได้อยู่ในใจของเธอ
Pror chun kit samur wah tur mee chun dai yoo nai jai kaung tur
Because I always thought that you had me in your heart

ฉันเพิ่งรู้ว่าเป็นได้เพียง แค่คนดีไม่ใช่คนที่เธอรัก
Chun perng roo wah bpen dai piang kae kon dee mai chai kon tee tur ruk
I just realized that I can only be a good person and not the person you love

(*,*,*)

   

คำร้อง สราวุธ โถชาลี
ทำนอง สราวุธ โถชาลี, วัชร เอี่ยมสอาด
เรียบเรียง วัชร เอี่ยมสอาด

   

Every time I hear a song about a guy whining that all his “nice” tokens he put into the girl didn’t buy him a relationship, my eyes roll up into the back of my head.

Title: กำแพง / Gumpaeng (Wall)
Artist: Potato
Album: Life
Year: 2005

กำแพงภายในใจ จะทำลายมันลงไป
Gumpaeng pai nai jai ja tum lai mun long bpai
I’ll knock down the wall in your heart
จะสูงชันสักเท่าไหร่ ฉันไม่ยอมแพ้
Ja soong chun suk tao rai chun mai yaum pae
However high it is, I won’t give up
ที่ผ่านมาฉันทำให้เธอเสียใจเท่าไหร่
Tee pahn mah chun tum hai tur sia jai tao rai
However much I made you sad in the past
ก็รู้ตัวดีอยู่ฉันทำผิดไป
Gor roo dtua dee yoo chun tum pit bpai
I fully realize I screwed up
เธอก็เลยสร้างกำแพงขึ้นภายในใจ
Tur gor loey sahng gumpaeng keun pai nai jai
So you built up a wall in your heart
ไม่ไว้ใจกันอีก เพราะกลัวเสียใจ
Mai wai jai gun eek pror glua sia jai
You won’t trust me again because you’re scared of getting hurt

(*) จะไม่ขอมีคำแก้ตัวใดๆ
Ja mai kor mee kum gae dtua dai dai
I won’t make any excuses
แต่จะขอทำตัวให้ดีใหม่ ดีกว่าวันนั้น
Dtae ja kor tum dtua hai dee mai dee gwah wun nun
But I want to behave well now, better than that day
กำแพงภายในใจ จะทำลายมันลงไป
Gumpaeng pai nai jai ja tum lai mun long bpai
I’ll knock down the wall in your heart
จะสูงชันสักเท่าไหร่ฉันไม่ยอมแพ้
Ja soong chun suk tao rai chun mai yaum pae
However high it is, I won’t give up
กำแพงภายในใจ จะทำลายมันเข้าไป
Gumpaeng pai nai jai ja tum lai mun kao bpai
I’ll destroy the wall in your heart
จะล้มมันด้วยหัวใจที่ดีพออย่างเธอต้องการ
Ja lom mun duay hua jai tee dee por yahng tur dtaung gahn
I’ll knock it down with my heart that’s good enough like you want

มันจะต้องใช้วันเวลาเนิ่นนานเท่าไหร่
Mun ja dtaung chai wun welah nern nahn tao rai
However long it takes
เพื่อลบคืนวันเก่าที่เคยผิดไป
Peua lop keun wun gao tee koey pit bpai
To erase the old days and nights when I once screwed up
ฉันให้เธอนั้นว่ามาได้ตามสบาย
Chun hai tur nun wah mah dai dtahm sabai
I want you to invite me back
ให้ฉันได้พิสูจน์ถึงความตั้งใจ
Hai chun dai pisoot teung kwahm dtung jai
Let me prove my determination

(*,*)

Title: ลืมตาในน้ำ / Leum Dtah Nai Num (Opening My Eyes Underwater)
Artist: Potato
Album: Go On
Year: 2003

เห็นฉันเหมือนคนเข้าใจทุกอย่าง ใช่ไหม
Hen chun meuan kon kao jai took yahgn chai mai
You see me as someone who understands everything, don’t you?
เห็นฉันนั้นยิ้มเหมือนคนไม่เจ็บ ใช่ไหม
Hen chun nun yim meuan kon mai jep chai mai
You see me smiling like someone who doesn’t hurt, right?
เหมือนหัวใจ ฉันไม่เป็นไร ที่เห็นเธอเดินไปกับใคร
Meuan hua jai chun mai bpen rai tee hen tur dern bpai gup krai
It’s like my heart is okay to see you walking with someone else

(*) รอยยิ้มฉันเหมือนยินดีไม่โกรธ ใช่ไหม
Roy yim chun meuan yin dee mai groht chai mai
My smile seems like I’m happy and not angry, doesn’t it?
ดวงตาฉันนั้นเหมือนมองไม่จำ ใช่ไหม
Duang dtah chun nun meuan maung mai jum chai mai
My eyes seem like they don’t remember, right?
รู้หรือเปล่าฉันเป็นยังไง เวลาลับหลังเธอ
Roo reu bplao chun bpen yung ngai welah lup lung tur
Do you know how I’ve been after you?
มันทรมานที่เห็นคนเคยรักกันไปกับใคร รู้ไหมฉันกลับมา
Mun toramahn tee hen kon koey ruk gun bpai gup krai roo mai chun glup mah
It’s torture to see someone I once loved with someone else, do you know? I come back home

(**) ลืมตาในน้ำทั้งคืนจนเช้า เพราะเรื่องเธอ
Leum dtah nai num tung keun jon chao pror reuang tur
And open my eyes underwater all night until morning because of you
เพื่อให้น้ำล้างภาพติดตาที่เห็นเธอไปกับใคร
Peua hai num lahng pahp dtit dtah tee hen tur bpai gup krai
So the water will wash away the image burned into my eyes of you with someone else
และคงลืมตาในน้ำทุกวันเพื่อลบภาพเธอไป
Lae kong leum dtah nai num took wun peua lop pahp tur bpai
And I open my eyes underwater every day to erase the image of you
คงต้องใช้น้ำตามากมายเพื่อล้างตา ไม่ให้เหลือภาพเธอให้จำ
Kong dtaung chai num dtah mahk mai peua lahng dtah mai hai leua pahp tur hai jum
And I’ll use so many tears to wash my eyes, I won’t leave an image of you left to remember

(*,**,**)

   

คำร้อง : ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
ทำนอง : ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
เรียบเรียง : ธีระพงษ์ สังคะกุล

Title: ทุกด้านทุกมุม / Took Dahn Took Moom (Every Side, Every Angle)
Artist: Potato ft. Pu Pongsit Kumpee (ปู พงษ์สิทธิ์)
Album: ชุดที่เจ็ด / Choot Tee Jet (7th Album)
Year: 2017

หากได้ยินแบบไหนแล้วเราก็เชื่ออย่างนั้น ไม่ทันได้ไตร่ตรอง
Hahk dai yin baep nai laeo rao gor cheua yahng nun mai tun dai dtrai dtraung
Whatever we hear, we believe, we don’t consider things
ตัดสินให้ใครต้องผิด ไม่ทันได้เจอกับสายตา
Dtut sin hai krai dtaung pit mai tun dai jur gup sai dtah
We decide that someone is wrong, we don’t take the time to see it with our own eyes

(*) โลกนี้คงจะโหดร้าย คิดแล้วมันไม่มีความหมายอะไร
Lohk nee kong ja hoht rai kit leo mun mai mee kwahm arai
This world is cruel, I’ve thought about it, and it’s meaningless
เปิดใจให้ได้รู้ ถึงมุมที่ไม่เคยเห็นของเราจะได้หรือเปล่า เธอกับฉัน
Bpert jai hai dai roo teung moom tee mai koey hen kaung rao ja dai reu bplao tur gup chun
Can we open our hearts and discover our angle that we’ve never seen before?

(**) ภาพสะท้อนทุกครั้งที่เราสบตา ยังเป็นฉันและเธอไม่เคยเปลี่ยนไป
Pahp sataun took krung tee rao sop dtah yung bpen chun lae tur mai koey bplian bpai
The reflection every time we make eye contact, it’s still you and I, never changing
หยุดความคิดที่เห็นแค่ด้านเดียว เห็นทุกด้านทุกมุมกันก่อน จะปักใจ
Yoot kwahm kit tee hen kae dahn diao hen took dhan took moom gun gaun ja bpuk jai
Stop the thoughts that stem from just one side, see from every side and every corner first, then make up your mind

(*,**)

จะเลวจะดีมีทุกคน ปนเปกันไปในหนึ่งคน ผิดถูกก็ไม่รู้ ก็มีแต่เราที่รู้ตัวเอง
Ja leo ja dee mee took kon bpon bpay gun bpai nai neun kon pit took gor mai roo gor mee dtae rao tee roo dtua eng
Everyone has good and bad, it’s mixed together in everyone, right or wrong, it’s unknown, only we know ourselves
อย่าตัดสิน แค่ได้ยิน ไม่ได้เห็น เปลี่ยนองศาเปลี่ยนมุมมองกันเถิดหนา
Yah dtut sin kae dai yin mai dai hen bplian aungsah bplian moom maung gun turt nah
Don’t decide from just hearing and not seeing, change your degree, change your angle, and look at each other
พิจารณา พิจารณา พิจารณา พิจารณา พิจารณา
Pitjahranah pitjahranah pitjahranah pitjahranah pitjahranah
Consider it, consider it, consider it, consider it, consider it

สิ่งที่หวัง แต่ละคนก็มีทางได้เรียนรู้ ให้กลับไปคิดดูว่าวันเวลาที่ผ่านไปนั้น
Sing tee wung dtae la kon gor mee tahng dai rian roo hai glup bpai kit doo wah wun welah tee pahn bpai nun
The thing I hope is for each person to have a way to learn, to go back and try thinking over the times that have passed

ภาพสะท้อนทุกครั้งที่เราสบตา ยังเป็นฉันและเธอไม่เคยเปลี่ยนไป
Pahp sataun took krung tee rao sop dtah yung bpen chun lae tur mai koey bplian bpai
The reflection every time we make eye contact, it’s still you and I, never changing
หยุดความคิดที่เห็นแค่ด้านเดียว เห็นทุกด้านทุกมุม เห็นทุกด้านทุกมุม
Yoot kwahm kit tee hen kae dahn diao hen took dahn took moom hen took dahn took moom
Stop the thoughts that stem from just one side, see from every side and every angle, see from every side and every angle
ทุกด้านทุกมุม ทุกด้านทุกมุม
Took dahn took moom took dahn took moom
Every side, every angle, every side, every angle

(**)

   

คำร้อง,ทำนอง: เหมือนเพชร อำมะระ, พัฒน์ชัย ภักดีสู่สุข
เรียบเรียง : Potato

   

A lovely philosophical duet between two Thai music staples, urging us to try to view every situation from every different point of view and different side~

Title: แพ้กลางคืน / Pae Glahng Keun (Defeated by the Middle of the Night)
Artist: Potato
Album: Sleepless Society 2
Year: 2006

ดึกแล้ว… ไล่ตัวเองให้ไปนอน
Deuk laeo lai dtua eng hai bpai nahn
It’s late, I get ready to go to bed
หยุดยอกย้อนตัวเองสักที ฟุ้งซ่านทำไม
Yoot yauk yaun dtua eng suk tee foong sahn tummai
Stop complicating myself, why am I distracted?
ดึกแล้ว… เดี๋ยวก็ชินก็ผ่านไป
Deuk laeo diao gor chin gor pahn bpai
It’s late, pretty soon I’ll get used to it and get over it
แค่นอนเหงาเดียวดาย ไม่มีเธอเหมือนเดิม
Kae naun ngao diao dai mai mee tur meuan derm
I just sleep lonely and alone, without you as usual

(*) เปลี่ยนจากกลางวัน กลายเป็นอีกคนไปเลย
Bplian jahk glahng wun glai bpen eek kon bpai loey
I changed since the middle of the day into a different person
แค่ฟ้ามืดลงเท่านั้น
Kae fah meut long tao nun
Just by the sky darkening
อวดเก่ง ทำเป็นเข้มแข็งอยู่ได้ไม่นาน
Uat geng tum bepn kem kaeng yoo dai mai nahn
I can show off and pretend to be strong, but soon
ก็ต้านทานไม่ไหว
Gor dtahn tahn mai wai
I won’t be able to resist

(**) เก่งนักใช่ไหม กลางวันทำเป็นเก่งนัก
Geng nuk chai mai glahng wun tum bpen geng nuk
I’m really talented, aren’t I? By day I act like I’m really talented
แล้วทำไมไม่พัก แล้วทำไมไม่นอน
Laeo tummai mai puk laeo tummai mai naun
So why can’t I rest? Why don’t I sleep?
เก่งนักใช่ไหม แล้วทำไมต้องเหงา
Geng nuk chai mai laeo tummai dtaung ngao
I’m really talented, aren’t I? So why must I be lonely?
แล้วทำไมต้องทุกข์ทน คิดกังวลมากมาย
Laeo tummai dtaung took ton kit gung won mahk mai
Why must I suffer, worrying so much?
เก่งจริง ต้องไม่เป็นอะไร
Geng jing dtaung mai bpen arai
I’m really skilled, I must be okay
แต่ทำไมแพ้กลางคืนอย่างนี้
Dtae tummai pae glahng keun yahng nee
But why am I defeated by the middle of the night like this?

ไม่รู้…ว่าทำไมต้องอ่อนแอ
Mai roo wah tummai dtaung aun ae
I don’t know why I must be weak
แค่ยอมรับในการเปลี่ยนแปลง แค่ไม่มีใคร
Kae yaum rup nai gahn bplian bplaeng kae mai mee krai
I should just accept my change, I just don’t have anyone
อยากฝืน…ไม่ให้ใจมืดตามไป
Yahk feun mai hai jai meut dtahm bpai
I want to resist and not let my heart darken with the sky
แต่ไม่รู้ทำไม แพ้กลางคืนทุกที
Dtae mai roo tummai pae glahng keun took tee
But I don’t know why I’m defeated by the middle of the night every time

(*,**,**)

   

คำร้อง : ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์
ทำนอง : ฟองเบียร์
เรียบเรียง : Pornstar

Title: เธอทำให้ได้รู้ / Tur Tum Hai Dai Roo (You Made Me Able to Know)
Artist: Potato
Album: [Single]
Year: 2017

เธอทำให้ฉันโกรธ ทำให้ฉันแอบยิ้ม ทำให้ฉันซึม ทำให้ฉันเหงา
Tur tum hai chun groht tum hai chun aep yim tum hai chun seum tum hai chun ngao
You made me angry, made me smile, made me depressed, made me lonely
เธอทำให้ฉันร่าเริง ทำให้ฉันร้อนรน เธอทำให้ฉันทุกสิ่ง
Tur tum hai chun ah rerng tum hai chun raun ron tur tum hai chun took sing
You made me cheerful, made me anxious, you made me everything
เธอทำให้ฉันเบื่อ ทำให้ฉันหัวเราะทำให้ฉันรอ ทำให้สุขใจ
Tur tum hai chun beua tum hai chun huaror tum hai chun ror tum hai sook jai
You made me bored, made me laugh, made me wait, made me happy
เธอทำให้ฉันร้องไห้ ทำให้ฉันทุกอย่าง
Tur tum hai chun raung hai tum hai chun took yahng
You made me cry, made me everything

(*) ก็มันยากเกินที่จะอธิบายทุกเรื่องราว แต่วันนี้เธอคือทุกอย่างในใจฉัน
Gor mun yahk gern tee ja attibai took reuang rao dtae wun nee tur keu took yahng nai jai chun
It’s too difficult to explain every instance, but today, you’re everything in my heart

(**) ก็เธอทำให้ได้รู้…รู้ถึงคำว่ารักที่ต่างไป
Gor tur tum hai dai roo roo teung kum wah ruk tee dtahng bpai
You made me able to know, know a different sort of love
รู้..รู้ถึงคำว่ารักที่มีความหมาย เธอทำให้รู้ว่า ฉันยังมีหัวใจ
Roo roo teung kum wah ruk tee mee kwahm mai tur tum hai roo wah chun yung mee hua jai
Know, know about a meaningful love, you made me know that I still have a heart
ก็เธอทำให้ได้รู้…รู้ถึงคำว่ารักที่หลากหลาย
Gor tur tum hai dai roo roo teung kum wah ruk tee lahk lai
You made me able to know, know various words of love
รู้…รู้ว่าคำว่ารักมันไม่ง่ายดาย ทำให้ฉันเข้าใจ
Roo roo wah kum wah ruk mun mai ngai dai tum hai chun kao jai
Know, know that the word love isn’t simple, you made me understand
ว่าหนึ่งคนนี้มันยังคงมีหัวใจ เธอทำให้ฉันรักเธอ
Wah neung kon nee mun yung kong mee hua jai tur tum hai chun ruk tur
That I still have a heart, you made me love you

เธอทำให้ฉันยอม ยอมไม่มีข้อแม้
Tur tum hai chun yaum yaum mai mee kor mae
You made me give in, give in with no stipulations
ยอมเพราะฉันแคร์ ยอมเพราะเข้าใจ
Yaum pror chun care yaum pror kao jai
Give in because I care, give in because I understand
เธอทำให้ฉันแพ้พ่าย ตั้งแต่ฉันมีเธอ
Tur tum hai chun pae pai dtung dtae chun mee tur
You’ve beaten me since I developed feelings for you

(*,**)

(ทำให้รู้ให้เข้าใจ อาจมีสุขทุกข์ปนกันไป ทำให้รู้และเข้าใจว่ารักเป็นอย่างนี้)
(Tum hai roo hai kao jai aht mee sook took bpon gun bpai tum hai roo lae kao jai wah ruk bpen yahng nee)
(You made me know, made me understand that there might be happiness and suffering mixed together, you made me know and understand that love is like this)

(**)

   

เนื้อร้อง : เหมือนเพชร อำมะระ
ทำนอง : กัณฑ์กณัฐ อังคณาจีรธิติ,เหมือนเพชร อำมะระ
เรียบเรียง : กัณฑ์กณัฐ อังคณาจีรธิติ , Potato

   

Half of me really wants to hate this song because I just get so annoyed with lyrics about how “you made me understand what love is” yadda yadda. Probably because I’m sick of translating OSTs with that exact line always in it (this isn’t an OST, is it? haha). But, the verses are cute and adds some depth to the different emotions the person makes him feel, and the music is soft and catchy and very Potato-sounding. So I guess it’s all right 🙂

Title: เพลงรักจากฟ้า / Pleng Ruk Jahk Fah (A Love Song From Heaven)
Artist: Potato
Album: Song for H.M. the King
Year: 2016

เมื่อสายลม พัดแสงเทียน ดับ เหลือแต่ความมืดดำ
Meuan sai lom put saeng tian dup leua dtae kwahm meut dum
It’s like the wind blew out the candle and all that’s left is darkness
เหมือนเป็นวันที่พระอาทิตย์อับแสง
Meuan bpen wun tee pra ahtit up saeng
It’s like the day the sun went out
เหมือนคืนที่ไร้จันทร์ ที่มองไม่เห็นแสงเดือน
Meuan keun tee rai jun tee maung mai hen saeng deuan
It’s like a moonless night and we can’t see the moonlight
เหมือนเมฆ หมอก ลมหนาว เคลื่อนเข้าปกคลุม
Meuan mek mauk lom nao kleuan kao bpok kloom
It’s like clouds, fog, and a cold wind have moved in and spread over everything

(*) เหมือนชะตาชีวิต นั้นกำหนดไว้ ให้เรา ยังคงต้องยิ้มสู้ไป
Meuan chadtah cheewit nun gumnot wai hai rao yung kong dtaung yim soo bpai
It’s like life’s destiny has decided for us to still grin and bear it

(**) แต่หลับตาฝัน ครั้งใด กลิ่นอายความรักนั้นยังคงอยู่เหมือนเดิม เตือนใจ แว่ว ดั่งเพลง
Dtae lup dtah fun krung dai glin ai kwahm ruk nun yung kong yoo meuan derm dteuan jai waew dung pleng
But any time we close our eyes and dream, the scent of that love still remains just the same, faintly reminding us like a song
รัก นั้นยังอยู่เคียง ใกล้รุ่ง หรือยามค่ำคืน เหมือนพร จากฟ้า ให้เราสู้ กับวัน พรุ่งนี้
Ruk nun yung yoo kiang glai roong reu yahm kum keun meuan porn jahk fah hai rao soo gup wun proong nee
That love is still beside us, near dawn or at night, it’s like a blessing from heaven making us fight for tomorrow

รุ่งเช้าจนถึงยามเย็น ความรักดุจสายฝนพรำ
Roong chao jon teung yahm yen kwahm ruk doot sai fon prum
From morning till evening, love is like the drizzling rain
ฝังอยู่ในดวงใจนิรันดร์ จากนี้
Fung yoo nai duang jai nirun jahk nee
Eternally imprinted in our hearts from now on

(*,**,**)

   

คำร้อง : เหมือนเพชร อำมะระ
ทำนอง : เหมือนเพชร อำมะระ
เรียบเรียง : กัณฑ์กณัฐ อังคณาจีรธิติ, เกียรติยศ มาลาทอง
ขับร้อง : พัฒน์ชัย ภักดีสู่สุข
Produce by Potato

Title: ฉันรักเธอ / Chun Ruk Tur (I Love You)
Artist: Potato (โปเตโต้)
Album: Circle
Year: 2008

เธอคงรำคาญฉัน ตลอดเวลานั้น
Tur kong rumkahn chun dtalaut welah nun
You’ve probably always been annoyed by me
ฉันขวางหูขวางตาเธอใช่ไหม
Chun kwahng hoo kwahng dtah tur chai mai
I really bother you, don’t I?
ขับไล่ฉันไป พูดตอกและย้ำทำร้ายใจ
Kup lai chun bpai poot dtauk lae yum tum rai jai
You push me away, reminding me over and over and breaking my heart
แต่ฉันยังไม่ยอมไปสักที
Dtae chun yung mai yaum bpai suk tee
But I still refuse to leave you

มีหนึ่งเหตุผล ที่ทำให้ฉันยังคงทนได้อย่างนี้
Mee neung het pon tee tum hai chun yung kong ton dai yahng nee
There’s one reasont hat makes me endure things like this
ฉันเคยได้บอกเธอ เคยได้ย้ำเธอ
Chun koey dai bauk tur koey dai yum tur
I’ve told you I loved you, I’ve stressed it to you
แต่ว่ามันคงไม่เคยดังถึงใจเธอสักที
Dtae wah mun kong mai koey dung teung jai tur suk tee
But it’s never resonated through to your heart

(*) ฉันรักเธอ และฉันรักเธอคนเดียว
Chun ruk tur lae chun ruk tur kon diao
I love you, and I love you alone
เข้าใจไหมรักเธอ ได้ยินไหมรักเธอคนเดียว
Kao jai mai ruk tur dai yin mai ruk tur kon diao
Do you understand me? I love you, do you hear me? I love only you

เหตุผลมีเท่านี้ หากว่าหัวใจเธอไม่รับฟัง
Het pon mee tao nee hahkw ah hua jai tur mai rup fung
This is my reason, if your heart refuses to listen
ยังจะหวังให้ฉันเดินจากไป
Yung ja wung hai chund ern jahk bpai
Still hoping that I’ll leave you alone
บอกเธอเอาไว้ ว่าฉันทำไม่ได้
Bauk tur ao wai wah chun tum mai dai
I’m telling you that I can’t do it
ไม่สนในศักดิ์ศรี แค่ให้ฉันนั้นได้มีเธอก็พอ
Mai son nai suk see kae hai chun nun dai mee tur gor por
I don’t care about my honor, just let me have you, that’s enough

(*)

ฉันรักเธอ
Chun ruk tur
I love you

   
คำร้อง ฟองเบียร์
ทำนอง ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
เรียบเรียง POTATO / NY – Q

Title: Will You Marry Me
Artist: Potato and Lula
Album: Project Beer Garden
Year: 2009

ยินดีที่รู้ในคำตอบ ว่าเธอยินยอมมอบหัวใจ
yin-dee tee roo nai kam dtop waa ter yin-yom mop hua jai
I’m glad to know your answer, that you’re willing to give your heart
ให้คนธรรมดาอย่างฉัน นั้นดูแล
hai kon tam-ma-daa yaang chan nan doo lae
To an average guy like me to take care of
ตัวเธอก็เป็นดั่งคำตอบ ใจเลยยินยอมมอบชีวิตนี้ให้ดูแล
dtua ter gor bpen dang kam dtop jai loie yin-yom mop chee-wit nee hai doo lae
You are the answer, so my heart is willing to give my life to you to look after
แต่เธออย่าทิ้งกันไป
dtae ter yaa ting gan bpai
Just don’t leave me

ฉันให้สัญญา จะไม่มีวันทำให้เธอเสียใจ
chan hai san-yaa ja mai mee wan tam hai ter sia jai
I promise that there will never be a day that I will make you sad
ฉันเชื่อสัญญา ว่าเธอจะไม่ทำร้าย
chan cheua san-yaa waa ter ja mai tam raai
I believe your promise that you will not hurt me
เลยตอบกับเธออย่างนั้นไป
loie dtop gap ter yaang nan bpai
So I answered you like that

(*) Will you marry me? I do
Will you marry me? I do
ฉันรู้ใจตัวเอง หยุดลงที่เธอคนนี้ตลอดไป
chan roo jai dtua eng yoot long tee ter kon nee dta-lot bpai
I know my own heart will be set on you forever
Will you marry me? I do
Will you marry me? I do
Will you marry me? Say it together
Will you marry me? Say it together
ทั้งฉันและเธอ จับมือเกี่ยวใจกันไว้จนวันสุดท้าย
tang chan lae ter jap meu gieow jai gan wai jon wan soot taai
Both you and I, hand in hand, together until the very end

ในใจทุกห้องที่ว่างเปล่า เธอเอาความดีเติมหัวใจ
nai jai took hong tee waang bplao ter ao kwaam dee dterm hua jai
In every empty room in my heart, you brought in all the goodness and filled them up
ให้กันมาจนเต็ม เมื่อฉันก็รักเธอ
hai gan maa jon dtem meua chan gor rak ter
You gave until it’s full, when I love you too
เจอคนที่ฝันมาตลอด จะโอบและกอดด้วยชีวิต ไม่ไปไกลเธอ
jer kon tee fan maa dta-lot ja ohp lae got duay chee-wit mai bpai glai ter
I’ve found the person I’ve always dreamed of, I will embrace you with my life, I’ll never be far from you
ขอบคุณที่ไว้วางใจ
kop koon tee wai waang jai
Thank you for having faith in me

ฉันให้สัญญาจะไม่มีใครอีกต่อแต่นี้ไป
chan hai san-yaa ja mai mee krai eek dtor-dtae-nee-bpai
I promise that there will be no one else anymore from now on
ฉันเชื่อสัญญา ว่าเธอจะไม่ไปไหน
chan cheua san-yaa waa ter ja mai bpai nai
I believe your promise, that you will not stray away from me
แค่ตอบอีกทีให้มั่นใจ
kae dtop eek tee hai man-jai
Just answer once more just to be sure

(*,*)

จับมือเกี่ยวใจกันไว้จนวันสุดท้าย..
jap meu gieow jai gan wai jon wan soot taai..
Hand in hand, together until the end