Potato

All posts tagged Potato

Title: ดวง / Duang (Fate)
Artist: Potato
Album: ชุดที่เจ็ด / Choot Tee Jet (Volume 7)
Year: 2019

เพิ่งรู้จริงๆว่าชีวิตนี้ต้องขึ้นกับดวงหรือการทักทายของใคร
Perng roo jing jing wah cheewit nee dtaung keun gup duang reu gahn tuk tai kaung krai
I really just realized, does this life have to follow fate or someone else’s bidding?
ตื่นมา เค้าว่าจะรวยแต่อยู่เฉยๆ หรือว่าจะรวยก็เพราะตั้งใจทำงาน
Dteun mah kao wah ja ruay dtae yoo choey choey reu wah ja ruay gor pror dtung jai tum ngahn
Waking up, they say riches will just come to me, or do you get rich because of working hard?
หรือต้องคอยดูนิตยสาร เค้าเขียนยังไงกันเดือนนี้ดวงของเรา
Reu dtaung koy doo nitdtayasahn kao kian yung ngai gun deuan nee duang kaung rao
Must we keep reading magazines and how they write our horoscopes for the month?
ชีวิต ต้องพบและเจอกับสิ่งดีร้าย พรุ่งนี้เป็นไงก็ยังไม่รู้เลย
Cheewit dtaung pob lae jur gup sing dee rai proong nee bpen ngai gor yung mai roo loey
Life must face both good and bad things, we still don’t know how tomorrow will be

(*) สิ่งที่ยังมาไม่ถึง สิ่งที่เป็นคำทำนาย จะเอาอะไรกับเรื่องที่ยังไม่เกิด
Sing tee yung mah mai teung sing tee bpen kum tum nai ja ao arai gup reuang tee yung mai gert
Things that haven’t arrived yet, things that are predictions, what do you want with things that haven’t happened yet?

(**) สุดท้ายชีวิต ต้องขึ้นกับใคร ตัวเองหรือลายนิ้วมือ
Soot tai cheewit dtaung keun gup krai dtua eng reu lai niew meu
In the end, who is life up to, ourselves or our fingerprints?
จะเชื่อหรือจะยอมดื้อ ทำตามเสียงหัวใจ
Ja cheua reu ja yaum deu tum dtahm siang hua jai
Will you believe it or stubbornly follow the voice of your heart?
สุดท้ายชีวิตต้องขึ้นกับใคร ตัวเองหรือคำพูดของใคร
Soot tai cheewit dtaung keun gup krai dtua eng reu kum poot kaung krai
In the end, who is life up to, ourselves or the words of someone else?
ไม่ได้คิดจะลบหลู่ แต่พรุ่งนี้ไม่รู้อะไรแน่นอน แน่นอน
Mai dai kit ja op loo dtae proong nee mai roo arai nae naun nae naun
I don’t mean to be disrespectful, but we don’t know anything about tomorrow for certain, for certain

ความรักที่มีของเธอและฉัน เค้าพูดฟันธงว่าเราไม่ใช่คู่กัน
Kwahm ruk tee mee kaung tur lae chun kao poot fun tong wah rao mai chai koo gun
The love between you and me, they say decidedly that we’re not a good match
ชีวิต แล้วต้องทำไงเรื่องเธอและฉัน จะคบกันไปหรือจะต้องแยกทาง
Cheewit laeo dtaung tum ngai reuang tur lae chun ja kop gun bpai reu ja dtaung yaek tahng
So now what must our lives do about you and me? Will we continue dating, or must we part ways?

(*,**,**)

และใครจะรู้เรื่องเธอและฉัน และใครจะบอกว่าเราต้องรักกัน หรือว่าต้องจบ
Lae krai ja roo reuang tur lae chun lae krai ja bauk wah rao dtaung ruk gun reu wah dtaung jop
And who would know about you and me? And who will tell us if we must love each other or must end?
และใครจะรู้เรื่องราว ใครจะรู้เรื่องเธอและฉัน ใครจะรู้เรื่องเธอและฉัน
Lae krai ja roo reuang rao krai ja roo reuang tur lae chun krai ja roo reuang tur lae chun
And who would know the story? Who would know about you and me? Who would know about you and me?

   

คำร้อง : เหมือนเพชร อำมะระ
ทำนอง : เหมือนเพชร อำมะระ
เรียบเรียง : Potato, เกียรติยศ มาลาทอง

   

A nice release from Potato, challenging the notion of living one’s life following fortune telling, astrology, or any other manner of predictive superstition~

Title: จะให้ฉันทำยังไง / Ja Hai Chun Tum Yung Ngai (What Do You Want Me to Do?)
Artist: Potato
Album: OST น้ำตาลไหม้ / Num Dtahn Mai
Year: 2009

ฉันก็รู้ในกฎเกณฑ์ และก็เห็นในความจริง
Chun gor roo nai got gayn lae gor hen nai kwahm jing
I know the rules and see the truth
ว่าเราทำผิด ที่มาคิดรักกันอย่างนี้
Wah rao tum pit tee mah kit ruk gun yahng nee
That we screwed up, thinking of loving each other like this
ทั้งที่รู้ดีแก่ใจ ว่าเจ้าของเธอมี
Tung tee roo dee gae jai wah jao kaung tur mee
Even though I knew full well that you belonged to someone else
เจ็บปวดกับคำนี้ แต่มันคือเรื่องจริงใครก็รู้
Jep bpuat gup kum nee dtae mun keu reaung jing krai gor roo
These words hurt, but everyone knows it’s a real situation

(*) แม้สมองจะคอยสั่ง
Mae samaung ja koy sung
Even though my brain keeps ordering me
คอยบอกให้ฉันนั้นเลิกไป
Koy bauk hai chun nun lerk bpai
Keeps telling me to stop this
ลึกลึกรู้ไหมใจอยากจะรัก
Leuk leuk roo mai jai yahk ja ruk
But do you know that deep down, my heart wants to love you?

(**) จะให้ฉันทำยังไง จะให้ถอนใจจากเธอ
Ja hai chun tum yung ngai ja yhai taun jai jahk tur
What do you want me to do? Do you want me to retreat from you?
ก็คงสายจนเกินไป แต่ถ้าฉันจะไปต่อ
Gor kong sai jon gern bpai dtae tah chun ja bpai dtor
It’s probably too late for that, but if I keep going
ก็ไม่เห็นหนทางจะไป ไม่มีหวังอะไรอยู่เลย
Gor mai hen hon tahng ja bpai mai mee wung arai yoo loey
I don’t see the way to go, there’s no hope for anything

ฉันไม่รู้วันต่อไป ฉันไม่พร้อมจะเจอมัน
Chun mai roo wun dtor bpai chun mai praum ja jur mun
I don’t know what’s coming in the days ahead, and I’m not ready to face them
ฉันไม่ต้องการ ที่จะถามถึงวันพรุ่งนี้
Chun mai dtaung gahn tee j a tahm teung wun proong nee
I don’t want to ask about tomorrow
เพราะว่าฉันนั้นสุขใจกับชีวิตที่ดี
Pror wah chun nun sook jai gup cheewit tee dee
Because I’m happy with this great life
มีเธออย่างวันนี้ แค่เท่านี้ก็พอสำหรับฉัน
Mee tur yahng wun nee kae tao nee gor por sumrup chun
Having you like today, just this is enough for me

(*,**)

แต่ถ้าฉันจะไปต่อ
Dtae tah chun ja bpai dtor
But if I keep going
ก็ไม่เห็นหนทางจะไป ไม่มีหวังอะไรอยู่เลย
Gor mai hen hon tahng ja bpai mai mee wung arai yoo loey
I don’t see the way to go, there’s no hope for anything

Title: อรุณ / Aroon (Dawn)
Artist: Potato
Album: CHUDTEEJED
Year: 2019

วันเวลาที่ไม่มีเธอ ความเงียบเหงาที่ฉันต้องเจอ
Wun welah tee mai mee tur kwahm ngiap ngao tee chun dtaung jur
The days without you, the loneliness I must face
จะคิดถึงแค่ไหน จะรับมันให้ไหว แม้รู้ว่าเธอจะไม่กลับมาเหมือนเก่า
Ja kit teung kae nai ja rup mun hai wai mae roo wah tur ja mai glup mah meuang ao
However much I miss you, I can accept it, even though I know you’re not coming back again
ต่อให้ใจเบาๆก็ยังจะยืนให้ไหว
Dtor hai jai bao bao gor yung ja yeun hai wai
Even though my heart is weak, I can still stand

(*) เปลี่ยนชีวิตใหม่กับโลกที่มันโหดร้าย กับโลกที่ไม่มีเธอ
Bplian cheewit mai gup lohk tee mun hot rai gup lohk tee mai mee tur
My life has been changed by a cruel world, by a world without you

เสียใจยังไงต้องไปต่อ เสียใจยังไงไม่เคยเฝ้ารอ
Siang jai yung ngai dtaung bpai dtor sia jai yung ngai mai koey fao ror
However sad I am, I must keep going, however sad I am, I’ll never wait
จะไม่ขอให้เธอกลับมา เมื่อน้ำตาเป็นแค่ทางผ่าน
Ja mai kor hai tur glup mah meua num dtah bpen kae tahng pahn
I won’t ask for you to come back, when tears are only a way through
เนิ่นนานที่เป็นดั่งคนไร้ค่า… ก็จะฝืนลุกยืนขึ้นมา จะยอมรับมัน
Nern nahn tee bpen dung kon rai kah gor ja feun look yeun keun mah ja yaum rup mun
For so long, I’ve felt like a worthless person, I’ll force myself to stand up, I’ll willingly accept it
และเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง
Lae rerm dton mai eek krung
And start over again

ความทรงจำที่มีแต่เธอ ก็ยังคิดถึงมันอยู่เสมอ
Kwahm song jum tee mee dtae tur gor yung kit teung mun yoo samur
I’ll still always think of the memories with you
จะปวดร้าวแค่ไหน จะรับมันให้ไหว
Ja bpuat rao kae nai ja rup mun hai wai
However much it’ll hurt, I can take it
ถึงแม้พรุ่งนี้จะไม่มีวันพบเจอ ต่อให้ใจเบลอๆ ก็พร้อมจะเดินต่อไป
Teung mae proong nee ja mai mee wun pob jur dtor hai jai blur blur gor praum ja dern dtor bpai
Even though tomorrow I’ll never have a chance to meet you again, even though my heart is blurred, I’m ready to move on

(*)

เสียใจยังไงต้องไปต่อ เสียใจยังไงไม่เคยเฝ้ารอ…
Siang jai yung ngai dtaung bpai dtor sia jai yung ngai mai koey fao ror
However sad I am, I must keep going, however sad I am, I’ll never wait
จะไม่ขอให้เธอกลับมา เมื่อน้ำตาเป็นแค่ทางผ่าน
Ja mai kor hai tur glup mah meua num dtah bpen kae tahng pahn
I won’t ask for you to come back, when tears are only a way through
เนิ่นนานที่เป็นดั่งคนไร้ค่า… ก็จะฝืนลุกยืนขึ้นมา จะยอมรับมัน ยอมรับมัน จะยอมรับความจริง
Nern nahn tee bpen dung kon rai kah gor ja feun look yeun keun mah ja yaum rup mun yaum rup mun ja yaum rup kwahm jing
For so long, I’ve felt like a worthless person, I’ll force myself to stand up, I’ll willingly accept it, I’ll willingly accept it, I’ll willingly accept the truth
และเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง
Lae rerm dton mai eek krung
And start over again

เสียใจยังไงต้องไปต่อ เสียใจยังไงไม่เคยเฝ้ารอ…
Siang jai yung ngai dtaung bpai dtor sia jai yung ngai mai koey fao ror
However sad I am, I must keep going, however sad I am, I’ll never wait
จะไม่ขอให้เธอกลับมา เมื่อน้ำตาเป็นแค่ทางผ่าน
Ja mai kor hai tur glup mah meua num dtah bpen kae tahng pahn
I won’t ask for you to come back, when tears are only a way through
เนิ่นนานที่เป็นดั่งคนไร้ค่า… ก็จะฝืนลุกยืนขึ้นมา
Nern nahn tee bpen dung kon rai kah gor ja feun look yeun keun mah
For so long, I’ve felt like a worthless person, I’ll force myself to stand up

เสียใจยังไงต้องไปต่อ เสียใจยังไงไม่เคยเฝ้ารอ…
Siang jai yung ngai dtaung bpai dtor sia jai yung ngai mai koey fao ror
However sad I am, I must keep going, however sad I am, I’ll never wait
ก็จะฝืนลุกยืนขึ้นมา จะยอมรับมัน รับมัน รับมัน รับมัน รับมัน รับมัน รับความจริง และเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง
Gor ja feun look yeun keun mah ja yaum rup mun rup mun rup mun rup mun rup mun rup mun rup kwahm jing lae rerm dton mai eek krung
I’ll force myself to stand up, I’ll willingly accept it, accept it, accept it, accept it, accept it, accept it, accept the truth and start over again

   

เนื้อร้อง : เหมือนเพชร อำมะระ
ทำนอง : พัฒน์ชัย ภักดีสู่สุข
เรียบเรียง : Potato, เกียรติยศ มาลาทอง

   

What a nice, motivational song for anyone preparing to move on after a breakup~

Title: เท่าไหร่ไม่จำ / Tao Rai Mai Jum (However Much, I Don’t Remember)
Artist: Potato
Album: [Single]
Year: 2018

เคยเจ็บเคยเสียใจมาเท่าไหร่ ฉันลืมไปหมดแล้ว
Koey jep koey sia jai mah tao ai chun leum bpai mot laeo
However much I’ve been hurt, been sad before, I’ve forgotten it all
ไม่เคยคิดโกหกเธอ ฉันพูดความจริง
Mai koey kit gohhok tur chun poot kwahm jing
I’ve never thought of lying to you, I’m telling the truth
กี่คนที่ทำให้ฉันเสียใจ ฉันลืมไปหมดแล้ว
Gee kon tee tum hai chun sia jai chun leum bpai mot laeo
However many people have made me sad, I’ve forgotten them all
ฉันเองไม่คิดปิดบัง ปกปิดเธอ
Chun eng mai kit bpit bpungbpok bpit tur
I’ve never thought of hiding anything from you

(*) ขอให้เธอจงมั่นใจ เรื่องราวที่หวั่นไหว ไม่ต้องกลัวสิ่งใด จากนี้ไป
Kor hai tur jong mun jai reuang rao tee wun wai mai dtaung glua sing dai jahk nee bpai
Please be certain, whatever bothers you, you don’t have to be scared of anything from now on

(**) แค่ฉันลืมตามาพบเธอ ที่เคยปวดร้าวและมีน้ำตา เท่าไหร่ก็ไม่จำ ไม่สำคัญ
Kae chun leum dtah mah pob tur tee koey bpuat rao lae mee num dtah tao rai gor mai jum mai sum kun
Just opening my eyes and finding you, however much I was once hurting and crying, I don’t remember, it’s not important
แค่ฉันลืมตามาพบเธอ เหมือนแสงส่องทาง ที่ดูงดงาม เหมือนเป็นคำถาม ที่คำตอบก็คือเธอ
Kae chun leum dtah mah pob tur meuan saeng saung tahng tee doo ngot ngahm meuan bpen kum tahm tee kum dtaup gor keu tur
Just opening my eyes and finding you, it’s like a beautiful light is shining down, it’s like there’s a question and the answer is you

คนเดียวที่เป็นดั่งลมหายใจ ฉันจำแค่คนนี้ ที่ทำให้ฉันสุขใจ ก็คือเธอ
Kon diao tee bpen dung lom hai jai chun jum kae kon nee tee tum haic hun sook jai gor keu tur
The one person whom I breathe, I just remember this person who makes me happy, it’s you

(*,**)

ก็เป็นเพราะฉันเลือกจำเรื่องราวที่ดี ไม่เคยโทษความรัก แค่รอใครซักคน จนมาได้พบเจอ เธอคนนี้
Gor bpen pror chun leum jum reaung rao tee dee mai koey toht kwahm ruk kae ror krai suk kon jon mah pob jur tur kon nee
It’s because I’ve chosen to remember the good things, I’ve never blamed love, I was just waiting for someone until I found you

(**)

   

เนื้อร้อง : เหมือนเพชร อำมะระ
ทำนอง : เหมือนเพชร อำมะระ
เรียบเรียง : กัณฑ์กณัฐ อังคณาจีรธิติ , Potato

   

Classic Potato sound, but the lyrics and music video are usual and nothing special to make this song really stand out.

Title: คนดีไม่มีที่อยู่ / Kon Dee Mai Mee Tee Yoo (No Place For a Good Guy)
Artist: Potato
Album: Potato
Year: 2003

ในใจมันชาเมื่อเธอบอกกัน ว่าเธอต้องการให้เลิกไป
Nai jai mun chah meua tur bauk gun wah tur dtaung gahn hai lerk bpai
My heart grew numb inside when you told me you wanted me to stop
ให้ฉันเลิกหล่อหลอมความดีได้ไหม เธอไม่เคยต้องใช้มัน
Hai chun lerk lor laum kwahm dee dai mai tur mai koey dtaung chai mun
You wanted me to stop preaching goodness, you’d never use it

ก่อนนั้นฉันจะทำดีเท่าไหร่ คนที่ได้อยู่ในใจเธอคือเขา
Gaun nun chun ja tum dee tao rai kon tee dai yoo nai jai tur keu kao
Before, however much good I tried to do, the person who got to be in your heart was him

(*) ละลายหมดเลยใจ ละลายหมดเลยใจ เมื่อสิ่งที่ทำเพื่อเธอไม่เคยมีความหมาย
Lalai mot loey jai lalai mot loey jai meua sing tee tum peua tur mai koey mee kwahm mai
My heart melted, my heart melted when the things I did for you never meant anything
หัวใจหมดแรงเลย ละลายหมดแล้วใจ ทำดีแทบตายสุดท้ายไม่มีที่อยู่
Hua jai mot raeng loey lalai mot laeo jai tum dee taep dtai soot tai mai mee tee yoo
My heart is out of strength, my heart melted, I was as good as I could be, but in the end, there’s no place for me

ฉันเหมือนไม่มีไม่มีที่ไป จะมองทางไหนก็ร้าวราน
Chun meuan mai mee mai mee tee bpai ja maung tahng nai gor rao rahn
It’s like I don’t have, I don’t have a place to go, wherever I look, I regret it
เพราะฉันคิดเสมอว่าเธอมีฉัน ได้อยู่ในใจของเธอ
Pror chun kit samur wah tur mee chun dai yoo nai jai kaung tur
Because I always thought that you had me in your heart

ฉันเพิ่งรู้ว่าเป็นได้เพียง แค่คนดีไม่ใช่คนที่เธอรัก
Chun perng roo wah bpen dai piang kae kon dee mai chai kon tee tur ruk
I just realized that I can only be a good person and not the person you love

(*,*,*)

   

คำร้อง สราวุธ โถชาลี
ทำนอง สราวุธ โถชาลี, วัชร เอี่ยมสอาด
เรียบเรียง วัชร เอี่ยมสอาด

   

Every time I hear a song about a guy whining that all his “nice” tokens he put into the girl didn’t buy him a relationship, my eyes roll up into the back of my head.

Title: กำแพง / Gumpaeng (Wall)
Artist: Potato
Album: Life
Year: 2005

กำแพงภายในใจ จะทำลายมันลงไป
Gumpaeng pai nai jai ja tum lai mun long bpai
I’ll knock down the wall in your heart
จะสูงชันสักเท่าไหร่ ฉันไม่ยอมแพ้
Ja soong chun suk tao rai chun mai yaum pae
However high it is, I won’t give up
ที่ผ่านมาฉันทำให้เธอเสียใจเท่าไหร่
Tee pahn mah chun tum hai tur sia jai tao rai
However much I made you sad in the past
ก็รู้ตัวดีอยู่ฉันทำผิดไป
Gor roo dtua dee yoo chun tum pit bpai
I fully realize I screwed up
เธอก็เลยสร้างกำแพงขึ้นภายในใจ
Tur gor loey sahng gumpaeng keun pai nai jai
So you built up a wall in your heart
ไม่ไว้ใจกันอีก เพราะกลัวเสียใจ
Mai wai jai gun eek pror glua sia jai
You won’t trust me again because you’re scared of getting hurt

(*) จะไม่ขอมีคำแก้ตัวใดๆ
Ja mai kor mee kum gae dtua dai dai
I won’t make any excuses
แต่จะขอทำตัวให้ดีใหม่ ดีกว่าวันนั้น
Dtae ja kor tum dtua hai dee mai dee gwah wun nun
But I want to behave well now, better than that day
กำแพงภายในใจ จะทำลายมันลงไป
Gumpaeng pai nai jai ja tum lai mun long bpai
I’ll knock down the wall in your heart
จะสูงชันสักเท่าไหร่ฉันไม่ยอมแพ้
Ja soong chun suk tao rai chun mai yaum pae
However high it is, I won’t give up
กำแพงภายในใจ จะทำลายมันเข้าไป
Gumpaeng pai nai jai ja tum lai mun kao bpai
I’ll destroy the wall in your heart
จะล้มมันด้วยหัวใจที่ดีพออย่างเธอต้องการ
Ja lom mun duay hua jai tee dee por yahng tur dtaung gahn
I’ll knock it down with my heart that’s good enough like you want

มันจะต้องใช้วันเวลาเนิ่นนานเท่าไหร่
Mun ja dtaung chai wun welah nern nahn tao rai
However long it takes
เพื่อลบคืนวันเก่าที่เคยผิดไป
Peua lop keun wun gao tee koey pit bpai
To erase the old days and nights when I once screwed up
ฉันให้เธอนั้นว่ามาได้ตามสบาย
Chun hai tur nun wah mah dai dtahm sabai
I want you to invite me back
ให้ฉันได้พิสูจน์ถึงความตั้งใจ
Hai chun dai pisoot teung kwahm dtung jai
Let me prove my determination

(*,*)

Title: ลืมตาในน้ำ / Leum Dtah Nai Num (Opening My Eyes Underwater)
Artist: Potato
Album: Go On
Year: 2003

เห็นฉันเหมือนคนเข้าใจทุกอย่าง ใช่ไหม
Hen chun meuan kon kao jai took yahgn chai mai
You see me as someone who understands everything, don’t you?
เห็นฉันนั้นยิ้มเหมือนคนไม่เจ็บ ใช่ไหม
Hen chun nun yim meuan kon mai jep chai mai
You see me smiling like someone who doesn’t hurt, right?
เหมือนหัวใจ ฉันไม่เป็นไร ที่เห็นเธอเดินไปกับใคร
Meuan hua jai chun mai bpen rai tee hen tur dern bpai gup krai
It’s like my heart is okay to see you walking with someone else

(*) รอยยิ้มฉันเหมือนยินดีไม่โกรธ ใช่ไหม
Roy yim chun meuan yin dee mai groht chai mai
My smile seems like I’m happy and not angry, doesn’t it?
ดวงตาฉันนั้นเหมือนมองไม่จำ ใช่ไหม
Duang dtah chun nun meuan maung mai jum chai mai
My eyes seem like they don’t remember, right?
รู้หรือเปล่าฉันเป็นยังไง เวลาลับหลังเธอ
Roo reu bplao chun bpen yung ngai welah lup lung tur
Do you know how I’ve been after you?
มันทรมานที่เห็นคนเคยรักกันไปกับใคร รู้ไหมฉันกลับมา
Mun toramahn tee hen kon koey ruk gun bpai gup krai roo mai chun glup mah
It’s torture to see someone I once loved with someone else, do you know? I come back home

(**) ลืมตาในน้ำทั้งคืนจนเช้า เพราะเรื่องเธอ
Leum dtah nai num tung keun jon chao pror reuang tur
And open my eyes underwater all night until morning because of you
เพื่อให้น้ำล้างภาพติดตาที่เห็นเธอไปกับใคร
Peua hai num lahng pahp dtit dtah tee hen tur bpai gup krai
So the water will wash away the image burned into my eyes of you with someone else
และคงลืมตาในน้ำทุกวันเพื่อลบภาพเธอไป
Lae kong leum dtah nai num took wun peua lop pahp tur bpai
And I open my eyes underwater every day to erase the image of you
คงต้องใช้น้ำตามากมายเพื่อล้างตา ไม่ให้เหลือภาพเธอให้จำ
Kong dtaung chai num dtah mahk mai peua lahng dtah mai hai leua pahp tur hai jum
And I’ll use so many tears to wash my eyes, I won’t leave an image of you left to remember

(*,**,**)

   

คำร้อง : ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
ทำนอง : ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
เรียบเรียง : ธีระพงษ์ สังคะกุล

Title: ทุกด้านทุกมุม / Took Dahn Took Moom (Every Side, Every Angle)
Artist: Potato ft. Pu Pongsit Kumpee (ปู พงษ์สิทธิ์)
Album: ชุดที่เจ็ด / Choot Tee Jet (7th Album)
Year: 2017

หากได้ยินแบบไหนแล้วเราก็เชื่ออย่างนั้น ไม่ทันได้ไตร่ตรอง
Hahk dai yin baep nai laeo rao gor cheua yahng nun mai tun dai dtrai dtraung
Whatever we hear, we believe, we don’t consider things
ตัดสินให้ใครต้องผิด ไม่ทันได้เจอกับสายตา
Dtut sin hai krai dtaung pit mai tun dai jur gup sai dtah
We decide that someone is wrong, we don’t take the time to see it with our own eyes

(*) โลกนี้คงจะโหดร้าย คิดแล้วมันไม่มีความหมายอะไร
Lohk nee kong ja hoht rai kit leo mun mai mee kwahm arai
This world is cruel, I’ve thought about it, and it’s meaningless
เปิดใจให้ได้รู้ ถึงมุมที่ไม่เคยเห็นของเราจะได้หรือเปล่า เธอกับฉัน
Bpert jai hai dai roo teung moom tee mai koey hen kaung rao ja dai reu bplao tur gup chun
Can we open our hearts and discover our angle that we’ve never seen before?

(**) ภาพสะท้อนทุกครั้งที่เราสบตา ยังเป็นฉันและเธอไม่เคยเปลี่ยนไป
Pahp sataun took krung tee rao sop dtah yung bpen chun lae tur mai koey bplian bpai
The reflection every time we make eye contact, it’s still you and I, never changing
หยุดความคิดที่เห็นแค่ด้านเดียว เห็นทุกด้านทุกมุมกันก่อน จะปักใจ
Yoot kwahm kit tee hen kae dahn diao hen took dhan took moom gun gaun ja bpuk jai
Stop the thoughts that stem from just one side, see from every side and every corner first, then make up your mind

(*,**)

จะเลวจะดีมีทุกคน ปนเปกันไปในหนึ่งคน ผิดถูกก็ไม่รู้ ก็มีแต่เราที่รู้ตัวเอง
Ja leo ja dee mee took kon bpon bpay gun bpai nai neun kon pit took gor mai roo gor mee dtae rao tee roo dtua eng
Everyone has good and bad, it’s mixed together in everyone, right or wrong, it’s unknown, only we know ourselves
อย่าตัดสิน แค่ได้ยิน ไม่ได้เห็น เปลี่ยนองศาเปลี่ยนมุมมองกันเถิดหนา
Yah dtut sin kae dai yin mai dai hen bplian aungsah bplian moom maung gun turt nah
Don’t decide from just hearing and not seeing, change your degree, change your angle, and look at each other
พิจารณา พิจารณา พิจารณา พิจารณา พิจารณา
Pitjahranah pitjahranah pitjahranah pitjahranah pitjahranah
Consider it, consider it, consider it, consider it, consider it

สิ่งที่หวัง แต่ละคนก็มีทางได้เรียนรู้ ให้กลับไปคิดดูว่าวันเวลาที่ผ่านไปนั้น
Sing tee wung dtae la kon gor mee tahng dai rian roo hai glup bpai kit doo wah wun welah tee pahn bpai nun
The thing I hope is for each person to have a way to learn, to go back and try thinking over the times that have passed

ภาพสะท้อนทุกครั้งที่เราสบตา ยังเป็นฉันและเธอไม่เคยเปลี่ยนไป
Pahp sataun took krung tee rao sop dtah yung bpen chun lae tur mai koey bplian bpai
The reflection every time we make eye contact, it’s still you and I, never changing
หยุดความคิดที่เห็นแค่ด้านเดียว เห็นทุกด้านทุกมุม เห็นทุกด้านทุกมุม
Yoot kwahm kit tee hen kae dahn diao hen took dahn took moom hen took dahn took moom
Stop the thoughts that stem from just one side, see from every side and every angle, see from every side and every angle
ทุกด้านทุกมุม ทุกด้านทุกมุม
Took dahn took moom took dahn took moom
Every side, every angle, every side, every angle

(**)

   

คำร้อง,ทำนอง: เหมือนเพชร อำมะระ, พัฒน์ชัย ภักดีสู่สุข
เรียบเรียง : Potato

   

A lovely philosophical duet between two Thai music staples, urging us to try to view every situation from every different point of view and different side~

Title: แพ้กลางคืน / Pae Glahng Keun (Defeated by the Middle of the Night)
Artist: Potato
Album: Sleepless Society 2
Year: 2006

ดึกแล้ว… ไล่ตัวเองให้ไปนอน
Deuk laeo lai dtua eng hai bpai nahn
It’s late, I get ready to go to bed
หยุดยอกย้อนตัวเองสักที ฟุ้งซ่านทำไม
Yoot yauk yaun dtua eng suk tee foong sahn tummai
Stop complicating myself, why am I distracted?
ดึกแล้ว… เดี๋ยวก็ชินก็ผ่านไป
Deuk laeo diao gor chin gor pahn bpai
It’s late, pretty soon I’ll get used to it and get over it
แค่นอนเหงาเดียวดาย ไม่มีเธอเหมือนเดิม
Kae naun ngao diao dai mai mee tur meuan derm
I just sleep lonely and alone, without you as usual

(*) เปลี่ยนจากกลางวัน กลายเป็นอีกคนไปเลย
Bplian jahk glahng wun glai bpen eek kon bpai loey
I changed since the middle of the day into a different person
แค่ฟ้ามืดลงเท่านั้น
Kae fah meut long tao nun
Just by the sky darkening
อวดเก่ง ทำเป็นเข้มแข็งอยู่ได้ไม่นาน
Uat geng tum bepn kem kaeng yoo dai mai nahn
I can show off and pretend to be strong, but soon
ก็ต้านทานไม่ไหว
Gor dtahn tahn mai wai
I won’t be able to resist

(**) เก่งนักใช่ไหม กลางวันทำเป็นเก่งนัก
Geng nuk chai mai glahng wun tum bpen geng nuk
I’m really talented, aren’t I? By day I act like I’m really talented
แล้วทำไมไม่พัก แล้วทำไมไม่นอน
Laeo tummai mai puk laeo tummai mai naun
So why can’t I rest? Why don’t I sleep?
เก่งนักใช่ไหม แล้วทำไมต้องเหงา
Geng nuk chai mai laeo tummai dtaung ngao
I’m really talented, aren’t I? So why must I be lonely?
แล้วทำไมต้องทุกข์ทน คิดกังวลมากมาย
Laeo tummai dtaung took ton kit gung won mahk mai
Why must I suffer, worrying so much?
เก่งจริง ต้องไม่เป็นอะไร
Geng jing dtaung mai bpen arai
I’m really skilled, I must be okay
แต่ทำไมแพ้กลางคืนอย่างนี้
Dtae tummai pae glahng keun yahng nee
But why am I defeated by the middle of the night like this?

ไม่รู้…ว่าทำไมต้องอ่อนแอ
Mai roo wah tummai dtaung aun ae
I don’t know why I must be weak
แค่ยอมรับในการเปลี่ยนแปลง แค่ไม่มีใคร
Kae yaum rup nai gahn bplian bplaeng kae mai mee krai
I should just accept my change, I just don’t have anyone
อยากฝืน…ไม่ให้ใจมืดตามไป
Yahk feun mai hai jai meut dtahm bpai
I want to resist and not let my heart darken with the sky
แต่ไม่รู้ทำไม แพ้กลางคืนทุกที
Dtae mai roo tummai pae glahng keun took tee
But I don’t know why I’m defeated by the middle of the night every time

(*,**,**)

   

คำร้อง : ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์
ทำนอง : ฟองเบียร์
เรียบเรียง : Pornstar

Title: เธอทำให้ได้รู้ / Tur Tum Hai Dai Roo (You Made Me Able to Know)
Artist: Potato
Album: [Single]
Year: 2017

เธอทำให้ฉันโกรธ ทำให้ฉันแอบยิ้ม ทำให้ฉันซึม ทำให้ฉันเหงา
Tur tum hai chun groht tum hai chun aep yim tum hai chun seum tum hai chun ngao
You made me angry, made me smile, made me depressed, made me lonely
เธอทำให้ฉันร่าเริง ทำให้ฉันร้อนรน เธอทำให้ฉันทุกสิ่ง
Tur tum hai chun ah rerng tum hai chun raun ron tur tum hai chun took sing
You made me cheerful, made me anxious, you made me everything
เธอทำให้ฉันเบื่อ ทำให้ฉันหัวเราะทำให้ฉันรอ ทำให้สุขใจ
Tur tum hai chun beua tum hai chun huaror tum hai chun ror tum hai sook jai
You made me bored, made me laugh, made me wait, made me happy
เธอทำให้ฉันร้องไห้ ทำให้ฉันทุกอย่าง
Tur tum hai chun raung hai tum hai chun took yahng
You made me cry, made me everything

(*) ก็มันยากเกินที่จะอธิบายทุกเรื่องราว แต่วันนี้เธอคือทุกอย่างในใจฉัน
Gor mun yahk gern tee ja attibai took reuang rao dtae wun nee tur keu took yahng nai jai chun
It’s too difficult to explain every instance, but today, you’re everything in my heart

(**) ก็เธอทำให้ได้รู้…รู้ถึงคำว่ารักที่ต่างไป
Gor tur tum hai dai roo roo teung kum wah ruk tee dtahng bpai
You made me able to know, know a different sort of love
รู้..รู้ถึงคำว่ารักที่มีความหมาย เธอทำให้รู้ว่า ฉันยังมีหัวใจ
Roo roo teung kum wah ruk tee mee kwahm mai tur tum hai roo wah chun yung mee hua jai
Know, know about a meaningful love, you made me know that I still have a heart
ก็เธอทำให้ได้รู้…รู้ถึงคำว่ารักที่หลากหลาย
Gor tur tum hai dai roo roo teung kum wah ruk tee lahk lai
You made me able to know, know various words of love
รู้…รู้ว่าคำว่ารักมันไม่ง่ายดาย ทำให้ฉันเข้าใจ
Roo roo wah kum wah ruk mun mai ngai dai tum hai chun kao jai
Know, know that the word love isn’t simple, you made me understand
ว่าหนึ่งคนนี้มันยังคงมีหัวใจ เธอทำให้ฉันรักเธอ
Wah neung kon nee mun yung kong mee hua jai tur tum hai chun ruk tur
That I still have a heart, you made me love you

เธอทำให้ฉันยอม ยอมไม่มีข้อแม้
Tur tum hai chun yaum yaum mai mee kor mae
You made me give in, give in with no stipulations
ยอมเพราะฉันแคร์ ยอมเพราะเข้าใจ
Yaum pror chun care yaum pror kao jai
Give in because I care, give in because I understand
เธอทำให้ฉันแพ้พ่าย ตั้งแต่ฉันมีเธอ
Tur tum hai chun pae pai dtung dtae chun mee tur
You’ve beaten me since I developed feelings for you

(*,**)

(ทำให้รู้ให้เข้าใจ อาจมีสุขทุกข์ปนกันไป ทำให้รู้และเข้าใจว่ารักเป็นอย่างนี้)
(Tum hai roo hai kao jai aht mee sook took bpon gun bpai tum hai roo lae kao jai wah ruk bpen yahng nee)
(You made me know, made me understand that there might be happiness and suffering mixed together, you made me know and understand that love is like this)

(**)

   

เนื้อร้อง : เหมือนเพชร อำมะระ
ทำนอง : กัณฑ์กณัฐ อังคณาจีรธิติ,เหมือนเพชร อำมะระ
เรียบเรียง : กัณฑ์กณัฐ อังคณาจีรธิติ , Potato

   

Half of me really wants to hate this song because I just get so annoyed with lyrics about how “you made me understand what love is” yadda yadda. Probably because I’m sick of translating OSTs with that exact line always in it (this isn’t an OST, is it? haha). But, the verses are cute and adds some depth to the different emotions the person makes him feel, and the music is soft and catchy and very Potato-sounding. So I guess it’s all right 🙂