Ice Sarunyu

All posts tagged Ice Sarunyu

Title: สุดเกลียดสุดรัก / Soot Gliet Soot Ruk (Most Hated, Most Loved)
Artist: Ice Sarunyu (ไอซ์ ศรัณยู วินัยพานิช)
Album: OST เมียจำเป็น / Mia Jum Bpen
Year: 2021

เพราะอะไรหลอกกันเหมือนว่ารัก แล้วเธอทำให้ฉันนั้นสับสน
Pror arai lauk gun meuan wah ruk laeo tur tum hai chun nun sup son
Why do you deceive me that you love me, then make me feel confused?
แม้จะเจ็บ กี่ครั้งก็ได้แต่ทน เพราะรักเธอจนหมดหัวใจของฉัน
Mae ja jep gee krung gor dai dtae ton pror ruk tur jon mot hua jai kaung chun
No matter how many times I get hurt, I can only endure it because I love you with all my heart

(*) ฉันแค้นที่เธอไม่มีเยื่อใย เกลียดที่ตัวเองลืมเธอไม่ได้
Chun kaen tee tur mai mee yeua yai gliet tee dtua eng leum tur mai dai
I’m angry that you have no feelings for me, I hate myself for being unable to forget you
ยังรักยังเพ้อ ยังคิดถึงแต่เธอคนที่ทำร้าย
Yung ruk yung pur yung kit teung dtae tur kon tee tum rai
I still love you, I’m still crazy about you, I still think only of you, the person who hurts me
สุดเกลียดสุดรักเธอมากกว่าใคร
Soot gliet soot ruk tur mahk gwah krai
I both hate and love you more than anyone else

หรือว่าเธอต้องการแค่หลอกใช้ ที่ทำไปแค่แกล้งกันเท่านั้น
Reu wah tur dtaung gahn ake lauk chai tee tum bpai kae glaeng gun tao nun
Do you just want to use me? Was what you’ve done just teasing me?
ฉันโง่เอง ที่พลาดไปมีความหวัง ทั้งที่เธอไม่เคยสนใจสักครั้ง
Chun ngoh eng tee plaht bpai mee kwahm wung tung tee tur mai koey son jai suk krung
I was stupid for carelessly getting hopeful, even though you’ve never had any interested in me

(*)

ไม่รู้ว่าฉันต้องทรมานอีกเท่าไร
Mai roo wah chun dtaung toramahn eek tao rai
I don’t know how much more I must be tortured
ไม่รู้ว่าหัวใจเธอมีจริงอยู่รึเปล่า
Mai roo wah hua jai tur mee jing reu bplao
I don’t know if your heart is true or not
ทั้งรักทั้งแค้นทั้งผิดหวัง ปลายทางมีแต่ความเสียใจ
Tung ruk tung kaen tung pit wung bplai tahng mee dtae kwahm sia jai
I love you, I’m angry, and I’m disappointed, in the end, there’s only sadness

(*)

   

คำร้อง/ทำนอง ปัญญา ปคูณปัญญา
เรียบเรียง บุรินทร์ สุภัครพงษ์กุล

Title: ความรู้สึกไม่โกหก / Kwahm Roo Seuk Mai Goh Hok (Feelings Don’t Lie)
Artist: Ice Sarunyu (ไอซ์ ศรัณยู)
Album: OST ทะเลลวง / Talay Luang
Year: 2021

คนที่จะมาหัวเราะด้วยกัน
Kon tee ja mah hua ror duay gun
The person who will laugh with me
ไม่สำคัญเลยว่าเขาเป็นใคร
Mai sumkun loeyw ah kao bpen krai
It doesn’t matter who they are
คนที่จะอยู่เมื่อฉันร้องไห้
Kon tee ja yoo meua chun raung hai
The person who will be there for me when I’m crying
ฉันรับได้เพียงแค่เธอ
Chun rup dai piang kae tur
I can only accept you

(*) เมื่อใจฉันลึกๆ เชื่อมั่นในใครสักคน
Meua jai chun leuk leuk cheua mun nai krai suk kon
When deep down my heart trusts someone
แม้บางทีเหตุผลมันไม่
Mae bahng tee het pon mun mai
Even though sometimes there’s no reason
ไม่เคยคิดด้วยช้ำ รับรู้แค่ความหวังดี
Mai koey kit duay chum rup roo kae kwahm wung dee
I never think negatively, I only acknowledge positivity
ครั้งนี้มันอบอุ่นหัวใจ
Krung nee mun op oon hua jai
This time, it warms my heart

(**) ความรู้สึกมันโกหกกันไม่ได้
Kwahm roo seuk mun goh hok gun mai dai
Feelings can’t lie to us
ความไว้ใจฉันมีให้เธอเท่านั้น
Kwahm wai jai chun mee hai tur tao nun
My trust is only in you
จะรักใครต้องเชื่อในกันและกัน
Ja ruk krai dtaung cheua nai gun lae gun
If I love someone, we must believe in each other
ฉันมีคนเดียวที่ต้องการ ก็คือเธอ
Chun mee kon diao tee dtaung gahn gor keu tur
There’s only one person I need, and it’s you

ยอมที่จะเสี่ยงถ้าคิดรักเธอ
Yaum tee ja siang tah kit ruk tur
I’m willing to take the risk if I think I love you
ไม่รู้ต้องเจอต้องพบอะไร
Mai roo dtaung jur dtaung pob arai
I don’t know what I must face
ยอมที่จะทำตามเสียงหัวใจ
Yaum tee ja tum dtahm siang hua jai
I’m willing to follow the voice of my heart
เรียกร้องให้มีแต่เธอ
Riak raung hai mee dtae tur
Crying out for me to only have you

(*,**)

   

คำร้อง : มณฑวรรณ ศรีวิเชียร
ทำนอง : เรืองกิจ ยงปิยะกุล
เรียบเรียง : บุรินทร์ สุภัครพงษ์กุ

Title: ไม่มีวันไหนไม่รัก / Mai Mee Wun Nai Mai Ruk (There Will Never be a Day I Don’t Love You)
Artist: Ice Sarunyu (ไอซ์ ศรัณยู)
Album: OST ต้นหนชลธี / Dton Hon Chonla Tee
Year: 2020

ทุกนาทีที่ผ่านพ้นไป
Took nahtee tee pahn pon bpai
Every minute that passes
ผ่านดีผ่านร้ายอะไรอะไรก็แปรเปลี่ยน
Pahn dee pahn rai arai arai gor bprae bplian
All the good and bad that has passed changes
มีเพียงบางคนที่ยังหมุนเวียน
Mee piang bahng kon tee yung moon wian
There’s just one person who’s still circling
ยังหมุนรอบใจ
Yung moon raup jai
Still orbiting my heart

ทุกเรื่องราวที่ผ่านเข้ามา
Took reuang rao tee pahn kao mah
Every story that arises
ผ่านมุมอ่อนล้าและเหมือนรอบตัวไม่มีใคร
Pahn moom aun lah lae meuan raup dtua mai mee krai
Passing through the corners, exhausted and like there’s no one around me
หนาวและเคว้งคว้างบนโลกกว้างใหญ่
Nao lae kweng kwahng bon lohk gwahng yai
Cold and aimless in this vast world
ไม่เป็นไรเพราะภายในใจฉันมีภาพเธอ
Mai bpen rai pror pai nai jai chun mee pahp tur
It’s okay, because in my heart, I have you

(*) ไม่มีวันไหนไม่รัก ไม่ใช่คิดถึงแค่วันที่เหงา
Mai mee wun nai mai ruk mai chai kit teung kae wun tee ngao
There will never be a day I don’t love you, I don’t just think of you when I’m lonely
ยังหายใจเข้าเป็นเธอเบาๆ
Yung hai jai kao bpen tur bao bao
You’re still the air I breathe
โลกใบสีเทา ของฉันยังมีแต่เธอ
Lohk bai see tao kaung chun yung mee dtae tur
My grey world still has only you
เธออยู่ที่ไหนไม่รู้ แค่รู้ว่าในเวลาที่เผลอ
Tur yoo tee nai mai roo kae roo wah nai welah tee plur
I don’t know where you are, I just know that when I’m not paying attention
บ่อยครั้งที่ฉันยังเรียกชื่อเธอ ได้ยินเสียงเธอ
Boy krung tee chun yung riak cheu tur dai yin siang tur
I still often call your name, I hear your voice
กระซิบข้างกันเสมอ ไม่จากไป
Grasip kahng gun samur mai jahk bpai
Always whispering beside me, never leaving

เมื่อความรักมันไม่มีวันจะกลับย้อนมา
Meua kwahm ruk mun mai mee wun ja glup yaun mah
When love will never return
แต่ความหลังก็ไม่มีวันจะเดินจากฉันไป
Dtae kwahm lung gor mai mee wun ja dern jahk chun bpai
But the past will never leave me
เหลือแค่ความผูกพันต่อชีวิตในวันอ่อนไหว
Leua kae kwahm pook pun dtor cheewit nai wun aun wai
Leaving only a connection to our lives on days I’m weary
แค่นั้นก็ดีมากมายสำหรับฉัน
Kae nun gor dee mahk mai sumrup chun
Just that alone is wonderful for me

(*)

   

เนื้อร้อง ก๊อป โปสการ์ด ธานี วงศ์นิวัติขจร (Gop Poscard Thanee Wongniwatkajorn)
ทำนอง/เรียบเรียง เอฟู ณรงค์ศักดิ์ ศรีบรรฎาศักดิ์วัชรากรณ์ (AFU Narongsak Sribandasakwatcharakorn)
Executive Producer : ณรงค์ศักดิ์ ศรีบรรฎาศักดิ์วัชรากรณ์ (AFU Narongsak Sribandasakwatcharakorn) ธานี วงศ์นิวัติขจร (Gop Poscard Thanee Wongniwatkajorn)

Title: อย่าไปแคร์ / Yah Bpai Care (Don’t Go Caring)
Artist: Ice Sarunyu (ไอซ์ ศรัณยู) ft. Silly B
Album: [Single]
Year: 2018

(*) อย่าไปแคร์อะไรมากมายคนพูดไม่ดีใส่
Yah bpai care arai mahk mai kon poot mai dee sai
Don’t go caring so much about people who talk badly
อย่าไปแคร์เอามาเสียใจโดนเขานินทา
Yah bpai care ao mah sia jai dohn kao nintah
Don’t go caring and getting hurt over their gossip
บอกตัวเองคอยดูแล้วกันชีวิตเราต้องดีกว่า
Bauk dtua eng koy doo laeo gun cheewit rao dtaung dee gwah
Tell yourself to be careful, that our lives must be better
อย่ามัวเสียเวลานั่งดูถูกตัวเอง
Yah mua sia welah nung doo took dtua eng
Don’t get caught up wasting time insulting yourself

คำพูดไม่กี่คำ ที่คนไม่ได้รักกันทำเสียใจ
Kum poot mai gee kum tee kon mai dai ruk guntum sia jai
Just a few words from someone who doesn’t love you makes you sad
เก็บแค้นเคืองทำไม ให้มันมีผลอะไรกับเราขนาดนั้น
Gep kaen keuang tummai hai mun mee pon arai gup rao kanaht nun
Why keep getting offended? Why let it affect you that much?
บาดแผลสร้างขึ้นมา ไอ้คนที่ต้องเยียวยาคือใครกัน
Baht plae sahng keun mah ai kon tee dtaung yiao yah keu krai gun
Who must treat the wounds that are created?
สุดท้ายก็เหลือแค่ตัวฉัน ไอ้คนที่คอยต่อว่ากันนั้นอยู่ไหน
Soot tai gor leua kae dtua chun ai kon tee koy dtor wah gun nun yoo nai
In the end, all that’s left is me, where are the people who kept complaining about me?

(**) ลองคิดทบทวนชีวิตของเรา
Laung kit top tuan cheewit kaung rao
Try reconsidering your life
ไม่มีอะไรที่เลวร้าย
Mai mee arai tee leo rai
Nothing’s terrible
อย่าไปคิดตามร้อนรนให้มากมาย
Yah bpai kit dtahm raun ron hai mahk mai
Don’t get so worked up over it
เพราะสุดท้ายมันอยู่ที่ใจ เราเอง..
Pror soot tai mun yoo tee jai rao eng
Because, in the end, it’s in our hearts

(*,*)

อย่าไปแคร์อะไรแค่ลมปาก ของคนที่ไม่ได้บ้วนปาก
Yah bpai care arai kae lom bpahk kaung kon tee mai dai buan bpahk
Don’t care so much, it’s just hot air from people who need to wash out their mouths
นึกจะพ่นก็อยากจะพ่น ไม่ได้สนถึงผลที่ทำให้คนต้องลำบากและหนักใจ
Neuk ja pon gor yahk ja pon mai dai son teung pon tee tum haikon dtaung lumbahk lae nuk jai
If they’re going to spout nonsense, they’re going to spout nonsense, they don’t care about the effect it’ll have, making people stressed or bothered
กระดากปากกันบ้างไหม?
Gradahk bpahk gun bahng mai
Aren’t they ashamed of their mouth?
หรืออยากจะพิมพ์อะไรก็พิมพ์ แล้วกดส่งๆเอาสะใจ
Reu yahk ja pim arai gor pim laeo got song song ao sa jai
Or they type whatever they want to type and happily send it off everywhere

ชาวเน็ตที่ไหนวะ คุณโตมายังไงครับ
Chao net tee nai wa koon dtoh mah yung ngai krup
Where are you, netizens? How were you raised?
ถ้าเก็บเอามาคิดมายึดติดคงปวดขมับ
Tah gep ao mah kit mah yeut dtit kong bpuat kamup
If you keep thinking that way, it’ll get stuck and give you a headache
จะจับไปฟ้องศาล ไปหมิ่นประมาทให้ปวดประสาท
Ja jup bpai faung sahn bpai min bpramaht hai bpuat bprasaht
I’ll sue you for libel and give you that headache
หรือกลับไปแคร์แค่ใจเรา แล้วใช้ชีวิตแบบคนฉลาด
Reu glup bpai care kae jai rao laeo chai cheewit baep kon chalaht
Or should we go back to caring about each other’s feelings and live our lives intelligently?

(**,*,*)

   

คำร้อง ศรัณยู วินัยพานิช (ไอซ์), Silly B
ทำนอง ศรัณยู วินัยพานิช (ไอซ์)
เรียบเรียง Banana Boat

   

It’s always nice to see new releases from Ice, especially ones written by himself like this one~ I like the catchy, almost American country-feel this has, as well as the motivational lyrics that haters gonna hate, so shrug it off and let ’em~
I’m also in love with the music video, and how it shows everyone ripping up and shrugging off all the names and insults they’ve been called and loving themselves instead of letting it get them down~ Thanks, Ice, for returning to the entertainment industry with such a self-appreciating song like this~ 🙂

Title: ตรงนี้…ที่หัวใจ / Dtrong Nee Tee Hua Jai (Right Here at the Heart)
Artist: Ice Sarunyu (ไอซ์ ศรัณยู วินัยพานิช)
Album: OST เหนี่ยวหัวใจสุดไกปืน ซีรีส์ ภารกิจรัก / Niao Hua Jai Soot Gai Bpeun Series Pahragit Ruk
Year: 2017

ตราบที่ฉันยังอยู่
Dtrahp tee chun yung yoo
As long as I’m still here
อยากให้รู้ว่ารักที่มีให้กัน
Yahk hai roo wah ruk tee mee hai gun
I want you to know that the love I have for you
ไม่เคยหาย จากวันที่มันพ้นผ่าน
Mai koey hai jahk wun te emun pon pahn
Has never faded from the passing days
ความรักคือเธอเท่านั้น ไม่ใช่ใคร
Kwahm ruk keu tur tao nun mai chai krai
You’re my only love, not anyone else

เธอต่อชีวิตให้คนนี้
Tur dtor cheewit hai kon nee
You’ve extended my life
ให้ฉันมีลมหายใจ
Hai chun mee lom hai jai
Giving me breath
แต่เกือบจะสายเกินไป
Dtae geuap ja sai gern bpai
But it was almost too late
เกือบไม่มีเธอกันฉัน
Geuap mai mee tur gup chun
There almost wasn’t you and me

(*) ช่วยจับอกทางซ้ายตรงนี้ได้ไหม
Chuay jup auk tahng sai dtrong nee dai mai
Please touch the left side of my chest right here
ทั้งหมดหัวใจมันเป็นของเธอ
Tung mot hua jai mun bpen kaung tur
My entire heart is yours
รักในใจที่มีเสมอ ให้เธอเท่านั้น
Ruk nai jai tee mee samur hai tur tao nun
The love that I’ve always had in my heart is for you alone

(**) ถ้าเธอรักฉันแค่พูดให้รู้
Tah tur ruk chun kae poot hai roo
If you love me, just say it and let me know
แค่อยากจะถามเธอดูเหมือนกัน
Kae yahk ja tahm tur doo meuan gun
I also just want to try asking you and see
แต่สำหรับฉัน ฉันรักเธอ
Dtae sumrup chun chun ruk tur
But for me, I love you

ถึงเข้มแข็งเท่าไร ก็อยากจะมีเธอรัก
Teung kem kaeng tao rai gor yahk ja mee tur ruk
No matter how strong I am, I want to have you loving me
ห่วงใยดูแล แค่มีเธออยู่กับฉัน
Huang yai doo lae kae mee tur yoo gup chun
Worrying about me, taking care of me, just having you with me

(*,**)

ช่วยจับอกทางซ้าย
Chuay jup auk tahng sai
Please touch the left side of my chest
รักในใจที่มีเสมอ มันมีให้เธอเท่านั้น
Ruk nai jai tee mee samur mun mee hai tur tao nun
The love that I always have in my heart is for you alone

(**)

แต่สำหรับฉัน ฉันรักเธอ
Dtae sumrup chun chun ruk tur
But for me, I love you

   

คำร้อง : สุรพันธ์ ชาญวิชณานันต์
ทำนอง/เรียบเรียง : อธิษฐาน

Title: กรุณามารบกวน / Garoonah Mah Rop Guan (Please Come and Bother Me)
Artist: Ice Sarunyu (ไอซ์ ศรัณยู)
Album: OST U-Prince Series
Year: 2017

ต้องการอะไร จะเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่โต
Dtaung gahn arai ja reuang lek reu reuang yai dtoh
Whatever you want, whether it’s something small or something huge
จะอยู่ไกลหรือใกล้กี่กิโล ยี่สิบสี่ชั่วโมงฉันรอ ให้รบกวน
Ja yoo glai reu glai gee kilo yee sip see chuamohng chun ror hai rop guan
Be it far or near, however many kilometers, twenty-four hours I’m waiting for you to bother me

หากอยากระบาย อยากได้ใครซักคนอยู่ฟัง
Hahk yahk rabai yahk dai krai suk kon yoo fung
If you want to blow off steam, if you want someone to listen
อยากให้ใครช่วยพาไปดูหนัง ให้เป็นฉันที่ถูกเธอรบกวน
Yahk hai krai chuay pah bpai doo nung hai bpen chun tee took tur rop guan
Or want someone to help take you to a movie, let me be the one whom you bother

(*) ช่วยเก็บเบอร์ฉันไว้ตรงที่เธอจะมองเห็นชัดเจน
Chuay gep bur chun wai dtrong tee tur ja maung hen chut jen
Please keep my number in a place you can clearly see it
ไม่จำเป็นก็ให้โทร
Mai jum bpen gor hai toh
You don’t have to, but I want you to call
เรื่องฉุกเฉิน เรื่องเล็ก เรื่องราวประจำวัน
Reuang chook chern reuang lek reuang rao bprajum wun
Be it an emergency, something trivial, or everyday problems
ฉันพร้อมประจำการรับใช้
Chun praum bprajum gan rup chai
I’m ready to serve

(**) กรุณามารบกวน กรุณามาชักชวน
Garoonah mah rop guan garoonah mah chuk chuan
Please come bother me, please come invite me
และมันเป็นเรื่องสมควรที่เธอจะมารบกวนกัน
Lae mun bpen reuang somkuan tee tur ja mah rop guan gun
And it’s a fitting matter that you’ll be bothering me about
กรุณามาวุ่นวาย อยากถูกใช้ทุกทุกวัน
Garoonah mah woon wai yahk took chai took took wun
Please come trouble me, I want to be used every day
ถ้าเป็นเธออะไรก็พร้อมจะทำ
Tah bpen tur arai gor praum ja tum
If it’s you, I’m ready to do anything

(***) กรุณามารบกวน กรุณามาชักชวน
Garoonah mah rop guan garoonah mah chuk chuan
Please come bother me, please come invite me
และมันเป็นเรื่องสมควรที่เธอจะกวนฉันประจำ
Lae mun bpen reuang somkuan tee tur ja mah rop guan gun
And it’s a fitting matter that you’ll be bothering me about
กรุณามาวุ่นวาย ได้เสมอทุกโมงยาม
Gahroonah mah woon wai dai samur took mohng yahm
Please come trouble me, you’re always welcome at any time
กรุณาให้เธอช่วยนึกถึงกัน ตอนเธอต้องการใคร
Garoonah hai tur chuay neuk teung gun dtaun tur dtaung gahn krai
Please, I want you to please think of me when you need someone

ยิ่งเธอกวนใจ บ่อยแค่ไหนยิ่งรู้สึกดี
Ying tur guan jai boy kae nai ying roo seuk dee
The more you bother me, however often it is, the more I feel good
อยากเป็นคนที่เธอมาเซ้าซี้ อยู่ตรงนี้รอเธอมารบกวน
Yahk bpen kon tee tur mah sao see yoo dtrong nee ror tur mah rop guan
I want to be the person whom you ask from, I’ll be right here, waiting for you to bother me

(*,**,***,**,***,***)

   

คำร้อง ผาเรือง ยั่งยืน
ทำนอง/เรียบเรียง บวรภัส จินต์ประเสริฐ

Title: Perhaps Love (Thai Version)
Artist: Ice Sarunyu and Rose Sirinthip
Album: OST Goong
Year: 2006

จะอะไรก็ไม่รู้ ที่มีใจดูแปลกไป
Ja arai gor mai roo tee mee jai doo bplaek bpai
I don’t know what this is, it seems strange that I have feelings
จากอะไรไม่มากมาย แต่คล้ายๆคิดถึงเธอ อยู่ได้
Jahk arai mai mahk mai dtae klai klai kit teung tur yoo dai
From nothing much, it’s now like I suddenly miss you
ก็มีบางที ที่ตัวเองยังแปลกใจ
Gor mee bahng tee tee dtua eng yung bplaek jai
Sometimes I’m still surprised
เมื่อจิตใจมันหวั่นไหว เกือบคล้ายๆ ฉันรักเธอ
Meua jit jai mun wun wai geuap klai klai chun ruk tur
When my heart gets anxious, it’s almost like I love you
ทุกความรู้สึก ก็มีอะไรลึกซึ้งให้เก็บไว้
Took kwahm roo seuk gor mee arai leuk seung hai gep wai
Every feeling, there’s something I’m keeping deep down inside
เรื่องเล็กๆ ที่มันมีความหมาย
Reuang lek lek tee mun mee kwahm mai
A little matter that’s so meaniful
เกือบคล้ายๆคำว่ารัก
Geuap klai klai kum wah ruk
It’s almost like love
ไม่เคยรู้ใจตัวเอง ว่ารักเธอ
Mai koey roo jai dtua eng wah ruk tur
I never realized that I loved you

(*) มันคือความอ่อนไหว
Mun keu kwahm aun wai
It’s a weakness
กลายเป็นคำว่ารักเข้ามาทักทายในจิตใจ
Glai bpen kum wah ruk kao mah tuk tai nai jit jai
That has become love entering and saying hello in my heart
นี่ใช่ไหมอะไรที่ใครเรียกกันว่ารัก
Nee chai mai arai tee krai riak gun wah ruk
Isn’t this what they call love?
เธอคือใครคนนั้นเพียงแค่นี้ที่ใจต้องการ
Tur keu krai kon nun piang kae nee tee jai dtaung gahn
You’re the only one my heart needs
เธอรู้สึกอย่างฉันหรือเปล่า
Tur roo seuk yahng chun reu bplao
Do you feel like me?
นี่คือรักจริงๆใช่ไหม ไม่ใช่ฉันคิดไปอย่างนั้นคนเดียว
Nee keu ruk jing jing chai mai mai chai chun kit bpai yahng nun kon diao
This really is love, isn’t it? And I’m not just thinking alone?

อยากระบายให้เธอรู้ แต่เธอคงไม่เข้าใจ
Yahk rabai hai tur roo dtae tur kong mai kao jai
I want to express it and let you know, but you probably wouldn’t understand
นอกจากเธอมาเป็นฉัน ได้แบ่งปันเรื่องมากมาย
Nauk jahk tur mah bpen chun dai baeng bpun reuang mahk mai
Unless you were in my shoes and could take on so many issues
ทุกความรู้สึก ไม่มีอะไรที่ฉันไม่เข้าใจ
Took kwahm roo seuk mai mee arai tee chun mai kao jai
Every feeling, there’s nothing that I don’t understand
ก็เมื่อใจของเราในวันนี้ ต่างเป็นของกันและกัน
Gor meua jai kaung rao nai wun nee dtahng bpen kaung gun lae gun
When today, both of our hearts are as one
เมื่อมันรู้ใจตัวเองว่ารักเธอ
Meua mun roo jai dtua eng wah ruk tur
When I realized that I loved you

(*)

เสียงที่ดังจากใจ(เสียงข้างในหัวใจ) ฉันไม่เคยจะใส่ใจ
Siang tee dung jahk jai (siang kahng nai hua jai) chun mai koey ja sai jai
The voice that’s loud from my heart (the voice in my heart) I’ve never paid any attention to it
ฉันเพิ่งจะได้รู้ ว่ารักเธอเสมอมา
Chun perng ja dai roo wah ruk tur samur mah
I’ve just realized that I’ve always loved you
ได้ยินเสียงหัวใจที่พูดว่า
Dai yin siang hua jai tee poot wah
I heart the voice of my heart saying
รักมากมาย ให้เพียงเธอ
Ruk mahk mai hai piang tur
It loves only you so much

(*)
ที่เราพบมาเจอวันนี้ (สองเรามีวันนี้)
Tee rao pob mah jur wun nee (saung rao mee wun nee)
That we met today (the two of us have today)
นี่คือรักแทัๆของเรา(พบรักแท้ของเรา)
Nee keu ruk tae tae kaung rao (pob ruk tae kaung rao)
This is our true love (We’ve found our true love)
จริงจริง
Jing jing
For real

Title: หัวใจให้เธอ / Hua jai Hai Tur (My Heart For You)
Artist: Ice Sarunyu (ศรัณยู วินัยพานิช)
Album: OST สองหัวใจนี้เพื่อเธอ / Saung Hua Jai Nee Peua Tur
Year: 2015

ฉันเคยหลงทางกับกาลเวลา เพื่อค้นหา ความรักมาเติมเต็มใจ เจ็บมาเท่าไหร่จนกว่าจะมาเจอเธอ
Chun koey long tahng gup gahn welah peua kon hah kwahm ruk mah dterm dtem jai jep mah tao rai jon gwah ja mah jur tur
I once got lost in time searching for love to fill my heart, it hurt so much until I found you

(*) เธอทำให้รู้ ว่าทั้งหัวใจมีเอาไว้เพื่อรัก เธอสอนให้ฉันได้ทำความรู้จัก กับคำว่ารักที่ฉันไม่เคยเจอ
Tur tum hai wah tung tung hua jai mee ao wai peua ruk tur saun hai chun dai tum kwahm roo juk gup kum wah ruk tee chun mai koey jur
You made me know that I kept my heart for love, you taught me to get to know the love that I’ve never met

(**) รักมีคำตอบเมื่อฉันเจอะเธอ แล้วจะไม่รักเธอได้อย่างไร อยากมอบชีวิตและจิตใจ ให้เพียงแต่เธอเท่านั้น
Ruk mee kum dtaup meua chun jur tur laeo ja mai ruk tur dai yahng rai yahk maup cheewit lae jit jai hai piang dtae tur tao nun
Love had an answer when I met you, how could I not love you? I want to bestow my life and mind only to you
รักมีคำตอบเมื่อเราเจอะกัน สร้างความผูกพันกันด้วยหัวใจ ฉันจะดูแลและมอบหัวใจให้เธอผู้เดียว
Ruk mee kum dtaup meua rao jur gun sahng kwahm pook pun gun duay hua jai chun ja doo lae lae maup hua jai hai tur poo diao
Love had an answer when we met, creating a connection with our hearts, I’ll look after you and bestow my heart to you alone

ทุกๆ นาทีที่เรามีกัน ทำให้ฉันได้พบเรื่องราวดีๆ จากที่ไม่เคยมีใครให้ใจได้รัก
Took took nahtee tee rao mee gun tum hai chun dai pob reuang rao dee dee jahk tee mai koey mee krai hai jai dai ruk
Every moment that we have each other makes me find good memories, as I’ve never had anyone for my heart to love

(*,**,**)

Title: ไม่ลองไม่รู้ / Mai Laung Mai Roo (If You Don’t Try, You Won’t Know)
Artist: Ice Sarunyu ft. Noona
Album: Ice Fiesta
Year: 2010

(*) ดู ดู ดู ดู เธอน่ะร้าย ใคร ใคร ใคร ใคร เขาก็รู้
Doo doo doo doo tur na rai krai krai krai krai kao gor roo
You seem seem seem seem bad, everyone everyone everyone everyone knows
ดู ดู ดู ดู เธอเจ้าชู้ ใคร ใคร ใคร ใคร เขาก็รู้
Doo doo doo doo tur jao choo krai krai krai krai kao gor roo
You seem seem seem seem like a player, everyone everyone everyone everyone knows

คนก็ชอบเอาไปเมาท์ ที่เขาเล่าอย่าไปเชื่อนะเออ
Kon gor chaup ao bpai mouth tee kao lao yah bpai cheua na ur
People like running their mouths, don’t believe what they say
เผลอไปเชื่อกับคำเขา หูเบา Babe
Plur bpai cheua gun kum kao hoo bao baby
You carelessly go and believe their words, you’re naive, baby

แล้วที่พูดน่ะจริงไหม เที่ยวมาพูดว่าจะให้ทั้งใจ
Laeo tee poot na jing mai tiao mah poot wah ja hai tung jai
So is what they say true? Come out with me, I’ll tell you that I’ll give you my whole heart
เชื่อกันเถอะจะเซอร์ไพรซ์ เข้ามาลองให้รู้ Hey
Cheua gun tur ja surprise kao mah laung hai roo hey
Trust me, it’s a surprise, come and try and you’ll know, hey

(**) Yup Pi Yup Pi Yup Pi Yup Pi Yup Pi Doo
Yup Pi Yup Pi Yup Pi Yup Pi Yup Pi Doo
ลอง เธอควรจะลอง เธอควรจะลอง ลองรักดู
Laung tur kuan ja laung tur kuan ja laung laung ruk doo
Try, you should try, you should try, try loving me and see
Yup Pi Yup Pi Yup Pi Yup Pi Yup Pi Doo
Yup Pi Yup Pi Yup Pi Yup Pi Yup Pi Doo
Hoo เธอจะได้รู้
Hoo tur ja dai roo
Hoo, then you’ll know

(***) Yup Pi Yup Pi Yup Pi Yup Pi Yup Pi Doo
Yup Pi Yup Pi Yup Pi Yup Pi Yup Pi Doo
ลอง เธอควรจะลอง เธอควรจะลอง ลองรักดู
Laung tur kuan ja laung tur kuan ja laung laung ruk doo
Try, you should try, you should try, try loving me and see
Yup Pi Yup Pi Yup Pi Yup Pi Yup Pi Doo
Yup Pi Yup Pi Yup Pi Yup Pi Yup Pi Doo
ถ้าเธอไม่ลองก็ไม่รู้
Tah tur mai laung gor mai roo
If you don’t try, you won’t know

(*)

ใจก็อยากจะชวนน้อง อยากให้ลอง เข้ามาลองคบดู
Jai gor yahk ja chuan naung yahk hai laung kao mah laung kop doo
My heart wants to invite you, it wants you to try, come and try dating me and see
พี่ไม่ใช่คนเจ้าชู้ Yoo Hoo Babe
Pee mai chai kon jao choo yoo hoo baby
I’m not a player, yoo hoo, baby

(****) ใจก็อยากจะลองนะ แต่ไม่กล้ากลัวไม่ Love ชัวร์
Jai gor yahk ja laung na dtae mai glah glua mai love sure
My heart wants to try, but I don’t dare, I’m afraid you won’t surely love me
พี่ไม่มั่วกับความรัก เข้ามาลองให้รู้ Hey
Pee mai mua gup kwahm ruk kao mah laung hai roo hey
I don’t stress over love, come try it and you’ll know, hey

(**,***)

Hey Hey Hey ดูเธอสวีทมากๆเห็นท่าจะยาก
Hey hey hey doo tur sweet mahk mahk hen tah ja yahk
Hey hey hey, you seem so sweet, it seems that it’ll be difficult
ถ้าอยากจะชวนมา Yo
Tah yahk ja chuan mah yo
If you want to invite me, yo
น่ะ มันก็ไม่แน่ถ้าเธอไม่แย่ ไม่แย่มากๆอ่ะ
Na mun gor mai nae tah tur mai yae mai yae mahk mahk a
Yeah, but I’m not sure if you’re not bad, not really bad

(*,****,**,***)

Title: Miss You
Artist: Ice Sarunyu
Album: [Single]
Year: 2014

(*) อยู่ใกล้กันขนาดนี้ยังคิดถึงเธอ
Yoo glai gun kanaht nee yung kit teung tur
Even being this near you, I still miss you
จะคิดถึงกันสักแค่ไหนเมื่อเธอกลับไป
Ja kit teung gun suk kae nai meua tur glup bpai
How much will I miss you when you come back?
ไม่ว่าจะทำอะไร MISS YOU อยู่ได้
Mai wah ja tum arai miss you yoo dai
Regardless of what I do, I’m missing you
And everything I do Miss You อยู่ได้
And everything I do, I’m missing you

Everything I say I say it from my heart
Everything I say, I say it from my heart
เธอจะเชื่อกันไหม ก็ลองดูเองและกันครับ
Tur ja cheua gun mai gor laung doo eng lae gun krup
Will you believe me? Try looking for yourself
ใจฉันเองที่รู้ มัน boom boom boom
Jai chun eng tee roo mun boom boom boom
You know my heart’s going boom boom boom
ขอให้บอกกับฉันว่าเธอใช่แล้วล่ะ
Kor hai bauk gup chunw ah tur chai laeo la
Please tell me that you’re the one

(**) แล้วนี้ฉันต้องทำไง ไม่ว่าจะทำอะไร
Laeo nee chun dtaung tum ngai mai wah ja tum arai
And now what should I do? No matter what I do
ภาพของเธอก็ลอยมาหา
Pahp kaung tur gor loy mah hah
Your image floats into view
แม้ฉันไม่ได้เห็นหน้า ทุกครั้งที่กระพริบตา
Mae chun mai dai hen nah took krung tee graprip dtah
Even though I can’t see your face, every time I blink
ฉันก็นึกถึงเธอทุกครา
Chun gor neuk teung tur took krao
I think of you every moment

(*)

Everything I say I say it from my soul
Everything I say, I say it from my soul
ใจของฉันจะโชว์ ความรักอูโวะโอว
Jai kaung chun ja show kwahm ruk oo woah woah
My heart will show my love, oo-whoa-whoa
แก้มแดงแดงของเธอมันตูมตูมตูม
Gaem daeng daeng kaung tur mun dtoom dtoom dtoom
Your red cheeks are thumping thumping thumping
ยิ้มเป็นเพลงคนเดียวได้ก็เพราะเธอ
Yim bpen pleng kon diao dai gor pror tur
A smile can be one person’s song because of you

(**,*)

เธอจะรู้ไม่รู้ว่าฉันรักเธอแค่ไหน
Tur ja roo mai roo wah chun ruk tur kae nai
Will you know or not how much I love you?

แล้วถ้าเธอนะรู้ เธอจะว่าฉันนั้นบ้าไหม
Laeo tah tur na roo tur ja wah chun nun bah mah
So, if you knew, would you tell me I was crazy?

(**,*,*)

คิดถึงเธอ
Kit teung tur
I miss you