Blackbeans

All posts tagged Blackbeans

Title: Dance With Me
Artist: Blackbeans
Album: You (are) mean a lot to me .
Year: 2019

เธอกอด ตัวเองมานานสักเท่าไร
Tur gaut dtua eng mah nahn suk tao rai
How long have you been hugging yourself?
จะขอได้ไหมให้ฉันเข้าไปในใจเธอ สักวันหนึ่ง
Ja kor dai mai hai chun kao bpai nai jai tur suk wun neung
Could you let me in to your heart for one day?
ฉันยอม ให้เธอระบายทุกๆสิ่ง
Chun yaum hai tur rabai took took sing
I’ll let you express everything to me
ที่ทิ้งเธอในอดีตมองที่ฉัน ฉันขอแค่เพียง
Tee ting tur nai adeet maung tee chun chun kor kae piang
That left you in the past, look at me, I just ask

(*) แค่เต้นรำกับฉันในยามราตรีก็พอ เราจะบอกรักกันในทุกๆคืน
Kae dten rum gup chun nai yahm rahdtree gor por rao ja bauk ruk gun nai took took keun
Just dance with me at night, that’s enough, we’ll tell each other we love each other every night
ผ่านบทเพลง ที่ร้อยเรียงออกมาจากใจของเรา
Pahn bot pleng te roy riang auk mah jahk jai kaung rao
Through the music that has been created from our hearts
แค่เต้นรำกับฉันในยามราตรีก็พอ เราจะบอกรักกันในทุกๆคืน
Kae dten rum gup chun nai yahm rahdtree gor por rao ja bauk ruk gun nai took took keun
Just dance with me at night, that’s enough, we’ll tell each other we love each other every night
ผ่านหมู่ดาว ที่ร้อยเรียงออกมาจากใจของฉัน
Pahn moo dao tee roy riang auk mah jahk jai kaung chun
Through the stars that have been created from my heart

(**) Just dance with me, baby, dance with me
I just want to dance with you, baby, won’t you dance with me?

เธอบอก ว่าเธอต้องการทุกๆสิ่ง
Tur baukw ah tur dtaung gahn took took sing
You told me that you wanted everything
ที่ไม่เหมือนในวันวานที่เธอเคย ผ่านมา
Tee mai meuan nai wun wahn tee tur koey pahn mah
That’s different from yesterday, that you once went through
โปรดมองที่ฉัน และลืมมันไปในทุกๆสิ่ง
Bproht maung tee chun lae leum mun bpai nai took took sing
Please look at me and forget about everything
ที่ทิ้งเธอในอดีตมองที่ฉัน ฉันขอแค่เพียง
Tee ting tur nai adeet maung tee chun chun kor kae piang
That left you in the past, look at me, I just ask

(*,**)

  &nsbp;

Lyrics & Music & Arranged : Blackbeans
Recording : Blackbeans
Executive Producer : Mr Arranger team
Mixed & Mastered : Mr Arranger team

Title: About Love
Artist: Blackbeans
Album: [Single]
Year: 2020

เหตุผลมากมาย ที่ทำให้เราต้องจากกันไป
Het pon mahk mai tee tum hai rao dtaung jahk gun bpai
There’s so many reasons that made us separate
เรื่องราวของเรา มันยังคงเล่าอยู่ในใจฉัน
Reuang rao kaung rao mun yung kong lao yoo nai jai chun
Our story is still being told in my heart
ความทรงจำของเรา
Kwahm song jum kaung rao
Our memories
จดจำเอาไว้ ในส่วนลึกของหัวใจ
Jot jum ao wai nai suan leuk kaung hua jai
I remember them in the depths of my heart

สายลมพัดไป ไม่อาจจะพาเธอไปจากฉัน
Sai lom put bpai mai aht ja pah tur bpai jahk chun
The wind blows, but it can’t blow you away from me
คืนและวัน มันยังคงย้ำให้คิดถึงเธอ
Keun lae wun mun yung kong yum hai kit teung tur
The days and nights still make me think of you
วันเวลาสวยงามมากมาย
Wun welah suay ngahm mahk mai
The many beautiful times
จดจำเอาไว้ในส่วนลึกของหัวใจ
Jot jum ao wai nai suan leuk kaung hua jai
I still remember them in the depths of my heart
คิดถึงเมื่อไร ยังคงนึกถึงได้ “ชั่วนิรันดร์”
Kit teung meua rai yung kong neuk teung dai chua nirun
Whenever I miss them, I still think about “eternity”

(*) โอ๋ ที่รัก เธอไม่ต้องร้องไห้ ในวันที่เธอไม่มีฉัน
Oh tee ruk tur mai dtaung raung hai nai wun tee tur mai mee chun
Oh, darling, there’s no need to cry when you don’t have me
อบอุ่นใจทุกครั้ง ที่คิดถึงกัน แม้ว่าฝันจะไม่เป็นจริง
Aup oon jai took krung tee kit teung gun mae wah fun ja mai bpen jing
Our hearts are warm every time we think about each other, even though our dreams won’t come true
หากในวันพรุ่งนี้ ไม่มีกันแล้ว จดจำเรื่องราวที่ดีเอาไว้
Hahk nai wun proong nee mai mee gun laeo jot jum reuang rao tee dee ao wai
If we don’t have each other tomorrow, remember the good times
อยู่ในท่วงทำนอง ของเพลงรักที่เคยเปิด
Yoo nai tuang tumnaung kaung pleng ruk tee koey bpert
In the melody of every song that playsn
แค่นั้นก็พอแล้ว..
Kae nun gor por laeo
That’s enough

วันเวลาที่ผ่านพ้นไป เธอยังคงติดอยู่กับฉัน
Wun welah tee pahn pon bpai tur yung kong dtit yoo gup chun
As time passes by, you’re still stuck with me
รักที่มีให้กันวันนั้น มันยังสอนให้ฉันเติบโต
Ruk tee mee hai gun wun nun mun yung saun hai chun dterp dtoh
The love we had for each other back then is still teaching me to grow
ความทรงจำสวยงาม มากมาย
Kwahm song jum suay ngahm mahk mai
The many beautiful memories
จดจำเอาไว้ ในส่วนลึกของหัวใจ
Jot jum ao wai nai suan leuk kaung hua jai
I still remember them in the depths of my heart
คิดถึงเมื่อไร ยังคงนึกถึงได้ “ชั่วนิรันดร์”
Kit teung meua rai yung kong neuk teung dai chua nirun
Whenever I miss them, I still think about “eternity”

(*,*)

ถ้าเธอไม่ไหว ไม่มีใครเข้าใจ
Tah tur mai wai mai mee krai kao jai
If you can’t, if no one understands
โปรดจำเอาไว้เพราะยังมีฉันอยู่ตรงนี้
Bproht jum ao wai pror yung mee chun yoo dtrong nee
Please remember, because you still have me right here
ถ้าฉันไม่ไหว ไม่มีใครเข้าใจ
Tah chun mai wai mai mee krai kao jai
If I can’t, if no one understands
มองพระจันทร์ฉันยังมีเธออยู่บนนั้น
Maung prajun chun yung mee tur yoo bon nun
I look at the moon, I still have you up there

(*,*,*,*)

   

Lyrics & Music & Arranged : Blackbeans
Recording : Blackbeans
Mixed & Mastered : Nut Suppakorn klaybanmai

Title: Moon
Artist: Blackbeans
Album: Moon
Year: 2018

จริงๆก็ผ่านมานานเรื่องราวของเราในวันก่อน
Jing jing gor pahn mah nahn reuang rao kaung roa nai wun gaun
A long time has really passed since our stories from the old days
จนเกือบจะลืมไปแล้วว่าเราเคยร่วมทาง
Jon geuap ja leum bpai laeo wah rao koey ruam tahng
Until I’ve nearly forgotten that we once shared a journey
ยังคงเก็บไว้เรื่องราวดีๆ ในความทรงจำ
Yung kong gep wai reuang rao dee dee nai kwahm song jum
I still keep the good stories in my memory
มีเธอและฉันมองดูพระจันทร์ในค่ำคืน
Mee tur lae chun maung doo prajun nai kum keun
There was you and I looking at the moon at night

(*) มีสัญลักษณ์เป็นพระจันทร์ที่ส่องพรางพราวราตรีที่ไม่มีดาว
Mee sunaluk bpen prajun tee saung prahng prao rahdtree tee mai mee dao
The moon was our symbol, shining and sparkling on the nights there were no stars
แสงของมันจะส่องกระทบมาที่ใจของเรา
Saeng kaung mun ja saung gratop mah tee jai kaung rao
Its light shined down on our hearts
คิดถึงกัน ให้มองมัน ดวงเดียวกัน ในจันทรา ฟ้ากว้าง
Kit teung gun hai maung mun duang diao gun nai juntrah fahk gwahng
If you miss me, look at it, the same sphere of the vast moon
ลึกลงไป ยังมีเรา ความสัมพันธ์ อยู่ในนั้น
Leuk long bpai yung mee rao kwahm sumpun yoo nai nun
Deep down, there’s still us, our connection is in there
เธอยังมองอยู่ ไหม
Tur yung maung yoo mai
Are you still looking?

(**) แต่ฉันยังมองพระจันทร์ในทุกๆวัน
Dtae chun yung maung prajun nai took took wun
But I still look at the moon every night
ที่เคยมีกันอยู่ในคามเดียวดาย
Tee koey mee gun yoo nai kwahm diao dai
That once had us in its loneliness
ในยามราตรีที่ไม่มีหมู่ดาว
Nai yahm rahdtree tee mai mee moo dao
During starless nights
และฉันยังคิดถึงเธอมากมายเหลือเกิน
Lae chun yung kit teung tur mahk mai leua gern
And I still miss you so much
ไม่เคยลืมเลือนตามกาลเวลา
Mai koey leum leuan dtahm gahn welah
You’ve never faded with time
ในยามราตรีที่เธอไม่มีฉัน
Nai yahm rahdtree tee tur mai mee chun
During the nights when you don’t have me
เธอคิดถึงฉันรึเปล่า
Tur kit teung chun reu bplao
Do you miss me?
ฉันคิดถึงเธอเหลือเกิน
Chun kit teung tur leua gern
I miss you so much

(*,**)

เธอคิดถึงฉันรึเปล่า
Tur kit teung chun reu bplao
Do you miss me?
ฉันคิดถึงเธอเหลือเกิน
Chun kit teung tur leua gern
I miss you so much

   

เนื้อร้อง : Blackbeans
ทำนอง : Blackbeans
เรียบเรียง : Blackbeans
Produced : Blackbeans
Executive producer : ศุภกร คล้ายบ้านใหม่
mixing & matering : ศุภกร คล้ายบ้านใหม่