English translation

All posts tagged English translation

Title: Overdose
Artist: Major Seven ft. Mook Komkor (มุก ขมคอ)
Album: [Single]
Year: 2018

รักมันออกฤทธ์เข้าทำร้ายหัวใจ ก็รักมากไปไม่ลืมหูลืมตา
Ruk mun auk rit kao tum rai hua jai gor ruk mahk bpai mai leum hoo leum dtah
Our love was out of control, destroying my heart, I loved you way too much
จนเมื่อเขาเข้ามา ฉันก็รู้ว่าถึงเวลาต้องไป
Jon meua kao kao mah chun gor roo wah teung welah dtaung bpai
Until he showed up, I knew that it was time for me to go

(*) รักที่เธอหลอกกันทำให้ฉันเชื่อใจ
Ruk tee tur lauk gun tum hai chun cheua jai
The love you deceived me with made me trust you
คำรักที่อ่อนหวานไม่เคยรู้มันคือยาพิษ
Kum ruk tee aun wahn mai koey roo mun keu yah pit
I never realized your sweet words of love were poison
ได้แต่เพ้อ เธอหลอกฉันงมงายในรัก
Dai dtae pur tur lauk chun ngom ngai nai ruk
I can only go crazy, you stupidly deceived me with love

(**) Overdose รักจน Overdose
Overdose ruk jon overdose
Overdose, I loved you so much I overdosed
รักจนหมดหัวใจ เธอกลับทำร้ายฉัน
Ruk jon mot hua jai tur glup tum rai chun
I loved you with all my heart, but you ended up hurting me
Overdose รักจน Overdose
Overdose ruk jon overdose
Overdose, I loved you so much I overdosed
หลงเพ้อว่ารักกัน มันก็คงไม่พ้น หนูทดลองของเธอ
Long pur wah ruk gun mun gor kong mai pon noo tot laung kaung tur
I became infatuated with our love, I can’t get past being your experimental guinea pig

ทำไมเธอทำร้ายกัน หลอกให้ฉันรักเธอทำไม
Tummai tur tum rai gun lauk hai chun ruk tur tummai
Why did you hurt me? Why did you trick me into loving you?

ก่อนรักใคร ดูให้ดี รักคนผิดก็มีแต่เจ็บเจ็บหัวใจ
Gaun ruk krai doo hai dee ruk kon pit gor mee dtae jep jep hua jai
Before you love, check things out carefully, if you love the wrong person, they’ll only break your heart
เคยเสียใจ นอนร้องไห้ ช้ำมาแล้วหลายครั้ง จนฉันนั้นเข้าใจ
Koey sia jai naun raung hai chum mah laeo lai krung jon chun nun kao jai
I’ve been sad before, cried myself to sleep, I was hurt many times until I understood

(*,**)

เจ็บปวดก็อย่าไปโทษใคร ใจเธอน่ะให้เขาง่ายไป
Jep bpaut gor yah bpai toht krai jai tur na hai kao ngai bpai
You’re hurt, but don’t go blaming anyone else, you gave your heart to them too easily
เจ็บคราวนี้เรียนรู้เอาไว้ เพื่อรักครั้งใหม่
Jep krao nee rian roo ao wai peua ruk kaung mai
Learn from the pain this time for when you love again

(*,**,**)

   

เนื้อร้อง : แสนคม สมคิด
ทำนอง : ธนเดช ผาสุขธรรม
เรียบเรียง : ตรัยรัตน์ พงษ์พานิช

Title: สมดั่งใจ / Som Dung Jai (Just Your Type)
Artist: Ammy the Bottom Blues ft. D Gerrard
Album: [Single]
Year: 2018

สมดั่งใจเธอหรือเปล่า ได้ข่าวว่าเขามีทุกอย่าง
Som dung jai tur reu bplao dai kao wah kao mee took yahng
Is he just your type? I hear he has everything
คงสมดั่งใจหวัง รักที่เธอฝัน มันคงจะเป็นจริงสักที
Kong som dung jai wung ruk tee tur fun mun kong ja bpen jing suk tee
He’s probably just what you’ve been hoping for, the love of your dreams will finally come true

สมดั่งใจเธอหรือเปล่า ได้ข่าวว่าเขานั้นดีแสนดี
Som dung jai tur reu bplao dai kao wah kao nun dee saen dee
Is he just your type? I hear he’s wonderful
เขาที่มีพร้อม ฉันคงต้องยอมแพ้ ยอมให้เขาได้ดูแลเธอคนดี
Kao tee mee praum chun kong dtaung yaum pae yaum hai kao dai doo lae tur kon dee
He’s all set, I must give up and let him take care of you

(*) จากนี้ จากกัน ฉันนั้นต้องเข้าใจ
Jahk nee jahk gun chun nun dtaung kao jai
From now on, we’re separating, I must understand
จากนี้ตลอดไป ต้องปล่อยเธอไปเป็นของใครคนอื่น
Jahk nee dtalaut bpai dtaung bploy tur bpai bpen kaung krai kon eun
From now on, I must let you belong to someone else
จากนี้ จบกัน หยุดฝันแล้วหยุดฝืน
Jahk nee jop gun yoot fun laeo yoot feun
From now on, we’re over, stop dreaming and stop forcing it

(**) แม้ใจจะยังไม่พร้อม ต้องทนต้องยอมให้ไหว
Mae jai ja yung mai praum dtaung ton dtaung yaum hai wai
Even though my heart isn’t ready yet, I must endure, I must accept it
รักเธอเท่าไรก็เก็บมันไว้ในบทกลอน
Ruk tur tao rai gor gep mun wai nai bot glaun
However much I love you, I keep it in this verse
รู้ตัวว่าเธอไม่รัก ก็คงต้องยอมให้เธอจาก
Roo dtua wah tur mai ruk gor kong dtaung yaum hai tur jahk
I realize you don’t love me, I must let you leave
รักเธอ เธอรู้ฉันรักมาก แค่อยากจะเห็นเธอ
Ruk tur tur roo chun ruk mahk kae yahk ja hen tur
I love you, you know I love you so much, I just want to see you

(***) สมดั่งใจ เธอหรือเปล่า สมดั่งใจ เธอหรือยัง
Som dung jai tur reu bplao som dung jai tur reu bplao
Satisfied, are you? Are you satisfied yet?

สมดั่งใจคุณหรือยัง ถึงแม้ว่าผมไม่มีกะตังค์
Som dung jai koon reu yung teung mae wah pom mai mee gadtung
Are you satisfied yet? Even though I don’t have any money
ก็พร้อมจะทำให้คุณทุกอย่างเพราะผมใช้ใจเป็นพลัง
Gor praum ja tum hai koon took yahng pror pom chai jai bpen palung
I’m ready to do everything for you, because I use my heart as my strength
สร้างความสัมพันธ์ ผมหมายถึงคุณไม่ใช่มัน
Sahng kwahm sumpun pom mai teung koon mai chai mun
Building relationships, I mean, you’re not it
จงลืมกฎเกณฑ์ทุกอย่างแล้วลองใช้ใจยกกำลัง
Jong leum got gayn took yahng laeo laung chai jai yok gumlung
I must forget every rule and try using the power of my heart
L O V E Plus our heart. Cause back in the day
L O V E, plus our hearts, cause back in the day
เราเคยรักกันมาก พบว่าผมนั้นได้เข้าใจในสัจธรรม
Rao koey ruk gun mahk pob wah pom nun dai kao jai nai suttum
We used to love each other a lot, I found that I understand the dharmic truth
มันอาจจะเป็นวิบากกรรม แต่ว่าไม่เป็นไรหรอกนะ
Mun aht ja bpen wibahkgum dtae wah mai bpen rai rauk na
It might be misery from karma, but it’s okay
ถ้าเธอมีความสุขผมก็พร้อมจะรับมัน….(ไหวหรอ)
Tah tur mee kwahm sook pom gor praum ja rup mun (wai rur)
If you’re happy, I’m ready to accept it

(*,**,***)

   
คำร้อง/ทำนอง Ammy The Bottom Blues
คำร้อง Rap D GERRARD
เรียบเรียง ประทีป สิริอิสสระนันท์/ ชวิศ นีละไพจิตร
โปรดิวเซอร์ ประทีป สิริอิสสระนันท์

Title: รองเท้าเก่า / Raung Tao Gao (Old Shoes)
English Title: “Old Stuff”
Artist: Tattoo Colour
Album: [Single]
Year: 2018

รองเท้าที่เก็บเอาไว้จนเก่า ที่เธอเคยสวมแล้วเดินกลับทิ้งมันไป
Raung tao tee gep ao wai jon gao tee tur koey suam laeo dern glup ting mun bpai
The shoes that you’ve kept until they were old, that you used to wear and ended up dumping
คอยกั้นเศษดินที่ทิ่มแทง ดูแลให้เท้าเธอยืนไหว
Koy gun set din tee tim taeng doo lae hai tao tur yeun wai
That kept protecting you from getting stabbed by debris on the ground, taking care of your feet so you can stand
ประคองเธอไว้เมื่อเธอต้องการ
Bprakaung tur wai meua tur dtaung gahn
Supporting you when you needed it

เหมือนหมอนใบเก่าที่แสนอบอุ่น
Meuan maun bai gao tee saen op oon
Like an old pillow that’s so warm
ที่เธอเคยหนุนและนอนกลับทิ้งมันไป
Tee tur koey noon lae naun glup ting mun bpai
That you used to lean against and sleep on, and ended up dumping
เคยเป็นที่รองซับน้ำตา เวลาอ่อนล้าไม่มีใคร
Koey bpen tee raung sup num dtah welah aun lah mai mee krai
It used to be the place that absorbed your tears when you were weak and didn’t have anyone
คอยกอดเธอไว้ทุกคืนก่อนนอน
Koy gaut tur wai took keun gaun naun
Hugging you every night before you slept

(*) เมื่อหมดเวลาการใช้งาน ทุกอย่างจะเริ่มต้นใหม่
Meua mot welah gahn chai ngahn took yahng ja rerm dton mai
When its usefulness is used up, everything starts over
ไม่นานความสวยงามที่มี จะผ่านพ้นไป
Mai nahn kwahm suay ngahm tee mee ja pahn pon bpai
Pretty soon, the beauty that is there will pass by
แม้คนที่เคยมีรักในใจ เวลาก็พรากมันไป
Mae kon tee koey mee ruk nai jai welah gor prahk mun bpai
Even people who once had love in their hearts, time will separate them
ถึงคราวที่ฉันต้องไป ต้องยอมเข้าใจเมื่อเธอบอกลา
Teung krao tee chun dtaung bpai dtaung yaum kao jai meua tur bauk lah
It’s time for me to go, I must willingly understand when you say good-bye

คงเหมือนเพลงเพราะที่เธอชอบฟัง
Kong meuan pleng pror tee tur chaup fung
It’s like a catchy song that you like listening to
เคยเปิดเคยร้องทุกวัน แทนความในใจ
Koey bpert koey raung took wun taen kwahm nai jai
That you used to turn on and sing along with every day, that represented the feelings in your heart
ก็เพลงเก่าไปไม่ค่อยดัง เธอยังเปิดซ้ำมันอยู่ไหม
Gor pleng gao bpai mai koy dung tur yung bpert sum mun yoo mai
But do you still turn old songs that aren’t really famous on repeat?
ได้แต่เก็บมันไว้ในกล่องอย่างนั้น
Dai dtae gep mun wai nai glaung yahng nun
You can only keep them in a box like that

(*)

   

LYRICS & MUSIC BY : รัฐ พิฆาตไพรี
ARRANGED BY : รัฐ พิฆาตไพรี
MUSIC VIDEO DIRECTOR : ครรชิต สพโชคชัย

   

Good golly, Tattoo Colour does it again. They always have such unique, interesting lyrics that describe things so poetically, and I love how they described a relationship growing stale by comparing it to old things like shoes, a pillow, and CDs/records, but then they took it a bit further with two separate music videos, turning it from a love song into a song advocating for recycling or donating old things (and animals) rather than tossing them away like they’re garbage when they’re still usable/lovable. Great song, great music video, great message, great band~

Title: เหตุผล / Het Pon (Reasons)
English Title: “The Reasons Why We Should Fly”
Artist: The Toys (Written by Boyd Kosiyabong)
Album: Commercial for Bangkok Airways
Year: 2018

เธอ เธอ เธอเคยลองนับดูรึเปล่า
Tur tur tur koey laung nup doo reu bplao
You, you, have you ever tried counting
เวลาในชีวิตของพวกเรา มันจะยาวนานสักเท่าไร?
Welah nai cheewit kaung puak rao mun ja yao nahn suk tao rai
How long the time in our lives is?
เธอ เธอ เคยตั้งคำถามดูหรือไม่
Tur tur koey dtung kum tahm doo reu mai
You, you, have you ever tried asking
เรามีชีวิตเพื่ออะไร
Rao mee cheewit puea arai
What we’re living for?
สิ่งไหนคือเป้าหมายของเธอ
Sing nai keu bpao mai kaung tur
What is your purpose?

(*) ถ้าหากวันนี้ยังเดินทางบนเส้นเก่า เมื่อไหร่เรานั้นจะได้เจอ
Tah hahk wun nee yung dern tahn bon sen gao meua rai rao nun ja dai jur
If today we’re still walking on the same old path, when will we meet?

(**) เหตุผลอีกมากมายที่พวกเราตื่นขึ้นมา
Het pon eek mahk mai tee puak rao dteun keun mah
There’s so many more reasons that we wake up for
ไปให้เห็นกันด้วยตาก่อนเธอจะตัดสินใจ
Bpai hai hen gup duay dtah gaun tur ja dtut sin jai
Go and see it with your own eyes before you decide
โลกนี้ช่างสวยงาม มีเส้นทางอันหลากหลาย
Lohk nee chahng suay ngahm mee sen tahng un lahk lai
This world is so beautiful, there’s so many paths
ฉันรอเธออยู่นะ ไปก่อนที่เวลาจะรอไม่ได้
Chun ror tur yoo na bpai gaun tee welah ja ror mai dai
I’m waiting for you, go before time can’t wait anymore

และเสียดายหรือไม่ หากต้องใช้ทั้งชีวิตอย่างซ้ำซาก
Lae sia dai reu mai hahk dtaung chai tung cheewit yahng sum sahk
And is it regretful if we must live our lives repetitiously?
ทั้งที่หัวใจเธอนั้นอยาก ออกไปเจอโลกที่ท้าทาย
Tung tee hua jai tur nun yahk auk bpai jur lohk tee tah tai
Even though your heart wants to go out and see the challenging world

แล้วกลัวหรือเปล่า หากตัวเราอาจจะต้องพลาดพบใคร
Laeo glua reu bplao hahk dtua rao aht ja dtaung plaht pob krai
And are you scared if we might fail to find anyone
ที่จะทำให้เธอได้เข้าใจ ว่าอะไรที่เติมเต็มความฝันเธอ
Tee ja tum hai tur dai kao wah arai tee dterm dtem kwahm fun tur
Who will make you understand what’s filling your dreams?

(*,**)

ไปมองสายรุ้งจากฟากฟ้า ให้อาบบนหน้าด้วยกัน
Bpai maung sai roong jahkf ahk fah hai ahp bon nah duay gun
Go look at the rainbow from the sky, let’s bask in front of it
บินให้สูงใกล้กับความฝันด้วยตาของฉันและเธอ
Bin hai soong glai gup kwahm fun duay dtah kaung chun lae tur
Fly high, close to our dreams with our own eyes

(*)

(**) เหตุผลอีกมากมายที่พวกเราตื่นขึ้นมา
Het pon eek mahk mai tee puak rao dteun keun mah
There’s so many more reasons that we wake up for
ไปให้เห็นกันด้วยตาก่อนเธอจะตัดสินใจ
Bpai hai hen gup duay dtah gaun tur ja dtut sin jai
Go and see it with your own eyes before you decide
โลกนี้ช่างสวยงาม มีเส้นทางอันหลากหลาย
Lohk nee chahng suay ngahm mee sen tahng un lahk lai
This world is so beautiful, there’s so many paths
จับมือเดินทางไปกับฉัน ก่อนที่เวลาจะรอไม่ได้
Jup meu dern tahng bpai gup chun gaun tee welah ja ror mai dai
Take my hand and travel with me, before time can’t wait anymore

(**)

   

Words Music and Produced by Boyd Kosiyabong
Executive Supervisor : Boyd Kosiyabong
Executive Producer : Sutee Sangsareechon
Chords progression by Bhudinant Deesawasmongkol
Arranged by Nublek, Boyd, Modman

   

Although I’ve personally never flown Bangkok Airways myself, I have to love a catchy song with motivational lyrics and a music video about a pigeon learning to fly, even if it is just a commercial <3

Title: มาลัยสามชาย / Malai Sahm Chai (Flower Garland for Three Men)
Artist: Earn the Star (เอิร์น สุรัตน์ติกานต์)
Album: OST มาลัยสามชาย / Malai Sahm Chai (Flower Garland for Three Men)
Year: 2010

ฉันยังยึดมั่น ชีวิตฉันเหมือนช่อมาลัย
Chun yung yeut mun cheewit chun meuan chau mahlai
I still insist that my life is like a flower garland
ถนอมกายใจ ไม่ว่าใครตีตราว่าร้าย
Tanaum gai jai mai wah krai dtee dtrah wah rai
I preserve my body and heart, no matter who tries to brand me with defamation
ให้เราเป็นดัง มาลัยสามชาย
Hai rao bpen dung mahlai sahm chai
Making me like a flower garland for three men
ร้อยเรียงวุ่นวาย ผูกไว้ด้วยเสน่หา
Roy riang woon wai pook wai duay sanay hah
A chaotic composition, tied together with desire

รักบริสุทธิ์
Ruk borisoot
Pure love
กลับถูกหยามให้ความต้อยต่ำ
Glup took yahm hai kwahm dtoy dtum
Ends up being insulted by given inferiority
รักมีแต่ช้ำ ไม่อาจหวังให้ใครเมตตา
Ruk mee dtae chum mai aht wung hai krai met dtah
Love has only pain, I won’t hope for anyone to have mercy
หนทางยังไกล ใจภาวนา
Hon tahng yung glai jai pahwana
The road is still long, my heart prays
ฉันต้องฟันฝ่า ไม่ว่าใครเขามาย่ำยี
Chun dtaung fun fah mai wah krai kao mah yum yee
I must struggle on, no matter who comes and tramples over me

(*) ไม่ยอมมัวหมอง แม้ฟ้ามัวหม่น
Mai yaum mua maung mae fah mua mon
I refuse to be tarnished, even though the sky is dark
ฉันยังมั่นคง ซื่อตรงทนงศักดิ์ศรี
Chun yung mun kong seu dtrong tanong suksee
I’m still steadfast, faithful to my honor
ไม่ยอมแพ้พ่าย ดำรงไว้ให้พ้นราคี
Mai yaum pae pai dum rong wai hai pon rahkee
I refuse to lose, withstanding through any imperfections
ขอยึดมั่นความดี พาชีวีก้าวผ่านพ้นไป
Kor yeut mun kwahm dee pah cheewit gao pahn pon bpai
I want to stick with goodness to lead my life through this

(**) แม้ใจจะเหนื่อย กับลมฝนที่ยังกระหน่ำ
Mae jai ja neuay gup lom fon tee yung granum
Even though my heart is tired of the wind and rain that still pummels me
แม้แสงตะวัน ยังไม่ทอลงมาเสียที
Mae saeng dtawun yung mai tor long mah sia tee
Even if the sunlight still doesn’t weave its rays down
หวังเพียงสักวัน สิ้นกรรมที่มี
Wung piang suk wun sin gum tee mee
I just hope that one day, I’ll repent for the sins that I have
มาลัยช่อนี้ จะได้บริสุทธิ์งดงาม
Mahlai chor nee ja dai borisoot ngot ngahm
And this flower garland will be beautifully pure

(*,**)

   

คำร้อง / ทำนอง วิเชียร ตันติพิมลพันธ์
เรียบเรียง ตั้งใจทีม

Title: อยากนอนกับเธอ / Yahk Naun Gup Tur (I Want to Sleep With You)
Artist: Dek Liang Kwai (เด็กเลี้ยงควาย)
Album: [Single]
Year: 2018

ฉันมองเธอ อยู่ตรงนี้
Chun maung tur yoo dtrong nee
I’m watching you from right here
ไม่มีผู้ใด ให้ความสนใจ
Mai mee poo dai hai kwahm son jai
No one gives me any attention
ไม่มีใครรู้เพราะทำได้เพียง
Mai mee krai roo pror tum dai piang
No one knows because all I can do
แค่เฝ้ามองเธอ เท่านั้น
Kae fao maung tur tao nun
Is just watch you, that’s all
เพราะฉันมันคนที่คนไม่รู้จัก
Pror chun mun kon tee kon mai roo juk
Because I’m someone who people don’t know
คนที่คนไม่รู้จัก
Kon tee kon mai roo juk
Someone who people don’t know
ชื่อเธอว่าอะไร นามสกุล
Cheu tur wah arai nahmsagoon
But your name, your last name
บ้านอยู่ไหน ฉันก็รู้ดี
Bahng yoo nai chun gor roo dee
Where you live, I know all that
เจอกันเป็นประจำ สนิทสนมกลมกลืน
Jur gun bpen bprajum sanit sanom gon mok leun
We meet regularly, we seem to get along
แต่ยังฝืนทน อยู่ทุกที
Dtae yungfeun ton yoo took tee
But I still force myself to endure it every time
ผมรู้จักคุณแต่คุณไม่รู้จักผม
Pom roo juk koon dtae koon mai roo juk pom
I know you, but you don’t know me
ผมไม่ทัก คุณไม่ทัก เราไม่ทัก
Pom mai tuk koon mai tuk rao mai tuk
I don’t say hello, you don’t say hello, we don’t seay hello
รอเวลาอีกสักพัก คงจะf*ck up สิครับ
Ror welah eek suk puk kong ja f*ck up si krup
Giving it a little more time, I’ll probably f*ck it up
แล้วเมื่อไหร่ เราจะรู้จักกันละครับ
Laeo meua rai rao ja roo juk gun la krup
So when will we get to know each other?
คนที่คุณไม่รู้จัก ถ้าไม่มอง และไม่ลอง
Kon tee koon mai roo juk tah mai maun glae mai laung
The person whom you don’t know, if you don’t look at me and don’t try
แล้วเมื่อไหร่คุณจะรู้จัก วันสุดท้ายเดี๋ยวก็ตาย
Laeo meua rai koon ja roo juk wun soot tai diao gor dtai
When will you get to know me? Eventually, I’ll die
แก่เป็นยาย ไม่มีแรงที่จะรัก
Gae bpen yai mai mee raeng tee ja ruk
We’ll grow old and elderly and not have the strength to love
จะเสียดาย เราไม่ได้เป็นอมตะนะ
Ja sia dai rao mai dai bpen om dta na
It’s a pity we’re not immortal

(*) เข้าใจว่าเราต้องเดินต่อไป รู้ดีสักวันหนึ่งเธอก็มีใหม่
Kao jai wah rao dtaung dern dtor bpai roo dee suk wun neung tur gor mee mai
I understand that we must continue on our ways, I know full well that one day you’ll find someone new
แต่ว่าฉันยังไม่อยากจะคิด เพราะชีวิตตอนนี้ ก็ยังไม่มีใคร
Dtae wah chun yung mai yahk ja kit pror cheewit dtaun nee gor yung mai mee krai
But I still don’t want to think about it, because my life right now still doesn’t have anyone else
กลางคืนมันเหงาจนเช้าก็ยังไม่นอน
Glahng keun mun ngao jon chao gor yung mai naun
In the middle of the night, I’m lonely, by morning, I still haven’t slept
จะรอเธอมาอ้อนคืนนี้ให้นอนด้วยกัน
Ja ror tur mah aun keun nee hai naun duay gun
I’ll wait for you, begging for us to sleep together tonight
กลางคืนมันเหงาจนเช้าก็ยังไม่นอน
Glahng keun mun ngao jon chao gor yung mai naun
In the middle of the night, I’m lonely, by morning, I still haven’t slept
จะรอเธอมาอ้อนคืนนี้ให้นอนด้วยกัน
Ja ror tur mah aun keun nee hai naun duay gun
I’ll wait for you, begging for us to sleep together tonight

ในวันที่โหดร้ายก็มีแต่เธอช่วยปลอบ
Nai wun tee hoht rai gor mee dtae tur cuay bplaup
During cruel days, I have only you to help soothe me
เป็นปลายฝนต้นหนาวเป็นเช้าที่มีเมฆหมอก
Bpen bplai fon dton nao bpen chao tee mee mek mauk
You’re my cold rain, you’re my cloudy morning
เป็นปลายทางของฉันเป็นฝันเป็นทางออก
Bpen bplai tahng kaung chun bpen fun bpen tahng auk
You’re my goal, you’re my dream, you’re my way out
เป็นดอกไม้งามล้นคนหมายปอง
Bpen dauk mai ngahm lon kon mai bpaung
You’re an overflow of beautiful flowers, the person I desire

(*)

จวบจนจะเช้ายังนอนไม่หลับ
Juap jon ja chao yung naun mai lup
I still haven’t slept all night
คิดถึงโอ้โหเหงาจัด
Kit teung oh hoh ngao jut
I’m thinking of you, oh, I’m lonely
อยากจะรู้เธอเป็นหรือเปล่า
Yahk ja roo tur bpen reu bplao
I want to know if you’re there or not
ตอนไม่ได้พบ ได้เจอได้กล่าว
Dtaun mai dai pob dai jur dai glao
When I don’t see you or run into you
ได้คิดถึงก็ดีเท่าไหร่ อย่านะอย่าพึ่งหาใหม่
Dai kit teung gor dee tao rai yah na yah perng hah mai
I can only think about you, however nice that is, don’t, don’t find someone new yet
ที่รักเธอรอฉันก่อน ฉันคือผู้ชายที่เธอฝันใฝ่
Tee ruk tur ror chun gaun chun keu poo chai tee tur fun fai
Darling, wait for me, I’m the man of your dreams
กอดกันมันอบอุ่นคลายหนาว
Gaut gun mun op oon klai nao
Hug me, it’s warm to relieve the cold
นอนหนุนตักขณะที่เธอกำลังหาว
Naun noon dtuk kana tee tur gumlung hao
Sleep in my lap when you’re yawning
ตอนฉันหลับเธอก็ปลุกในตอนเช้า
Dtaun chun lup tur gor bplook nai dtaun chao
When I doze off, wake me up in the morning
ยามฉันกลับเธอก็จูบลาเบาๆ baby ต่อให้เธอเอาแต่ใจ
Yahm chun glup tur gor joop lah bao bao baby dtor hai tur ao dtae jai
When I go back, kiss me softly good-bye, baby, even though you’re selfish
ต้องการแค่เธอฉันไม่ต้องการอื่นใด
Dtaung gahn kae tur chun mai dtaung gahn eun dai
I only need you, I don’t want anyone else
เธออยู่ไหนต่อให้จะไกลเป็นหมื่นไมล์
Tur yoo nai dtor hai ja glai bpen meun mile
Wherever you are, even if you’re a million miles away
ฉันจะรีบไปหาเธอเราอยากจะเจอกันเมื่อไหร่
Chun ja reep bpai hah tur rao yahk ja jur gun meua rai
I’ll hurry to you whenever you want to see me

กลางคืนมันเหงาจนเช้าก็ยังไม่นอน
Glahng keun mun ngao jon chao gor yung mai naun
In the middle of the night, I’m lonely, by morning, I still haven’t slept
จะรอเธอมาอ้อนคืนนี้ให้นอนด้วยกัน
Ja ror tur mah aun keun nee hai naun duay gun
I’ll wait for you, begging for us to sleep together tonight
กลางคืนมันเหงาจนเช้าก็ยังไม่นอน
Glahng keun mun ngao jon chao gor yung mai naun
In the middle of the night, I’m lonely, by morning, I still haven’t slept
จะรอเธอมาอ้อนคืนนี้ให้นอนด้วยกัน
Ja ror tur mah aun keun nee hai naun duay gun
I’ll wait for you, begging for us to sleep together tonight
เข้าใจว่าเราต้องเดินต่อไป รู้ดีสักวันหนึ่งเธอก็มีใหม่
Kao jai wah rao dtaung dern dtor bpai roo dee suk wun neung tur gor mee mai
I understand that we must continue on our ways, I know full well that one day you’ll find someone new
แต่ว่าฉันยังไม่อยากจะคิด เพราะชีวิตตอนนี้ ก็ยังไม่มีใคร
Dtae wah chun yung mai yahk ja kit pror cheewit dtaun nee gor yung mai mee krai
But I still don’t want to think about it, because my life right now still doesn’t have anyone else

   

Produced by เด็กเลี้ยงควาย
Executive Producer : NINO
Mastered by NINO
Lyrics: เด็กเลี้ยงควาย ft. OG-ANIC

   
Holy sh!t. I don’t remember which song I dubbed the creepiest song I’ve ever heard in the past, but this is the new winner. “No one knows who I am, but I know your name and where you live and all about you, and you’re all I have.” Wow. RUN, girl, run and don’t look back.

Title: Aitakatta (อยากจะได้พบเธอ) / Yahk Ja Dai Pob Tur (I Want to See You)
Artist: BNK48
Album: OST Shoot! I Love You ปิ้ว! ยิงปิ๊งเธอ
Year: 2017

(*) Aitakatta Aitakatta Aitakatta Yes!
Aitakatta Aitakatta Aitakatta Yes!
Aitakatta Aitakatta Aitakatta Yes!
Aitakatta Aitakatta Aitakatta Yes!
เจอกับเธอ…
Jur gup tur
To see you

อุปสรรคมากมายที่ผ่านเข้ามา
Oobpasak mahk mai tee pahn kao mah
Many obstacles have come up
แม้จะเหนื่อย ฉันจะปั่นมุ่งไปด้วยใจที่ไม่ยอมแพ้
Mae ja neuay chun ja bpun moong bpai duay jai tee mai yaum pae
Even though I’m tired, I’ll aim with my heart that won’t give up
ลมจะแรง เส้นทางจะชันแค่ไหน
Lom ja raeng sen tahng ja chun kae nai
However strong the wind or steep the path will be
ฉันจะฝ่า มุ่งไปสู่คำพูดว่ารักเธอ
Chun ja fah moong bpai soo kum poot wah ruk tur
I’ll brave through it, focusing on the words “I love you”

สิ่งที่ค้างคาในใจ
Sing tee kahng kah nai jai
The things that are remaining in my heart
เก็บไว้มันก็เท่านั้น
Gep wai mun gor tao nun
I’ve just kept them in, that’s all
จงซื่อตรงกับความรู้สึกฉัน
Jong seu dtrong gup kwahm roo seuk chun
I must be honest with my feelings
ที่ตั้งใจจะบอก บอกความจริงที่อยู่ในใจ
Tee dtung jai ja bauk bauk kwahm jing tee yoo nai jai
I intend to tell you, tell you the truth in my heart
ให้เธอฟัง!
Hai tur fung
For you to hear

(**) ถ้าหัวใจบอกมา แล้วจะห้ามมันไว้ทำไม
Tah hua jai bauk mah laeo ja hahm mun wai tummai
If the heart is telling me this, why forbid it?
ขอแค่พูดออกไป ให้ตัวเธอนั้นได้รับรู้
Kor kae poot auk bpai hai dtua tur nun dai rup roo
I just want to say it out loud so you can realize
ถ้าหัวใจบอกมา แล้วห้ามมันเอาไว้ไม่ได้
Tah hua jai bauk mah laeo hahm mun ao wai mai dai
If my heart is telling this, I can’t forbid it
พูดความจริงออกไป ให้หัวใจเธอได้รับรู้
Poot kwahm jing auk bpai hai hua jai tur dai rup roo
I’m saying the truth out loud so your heart can realize

(*)

อาจจะเหนื่อยยากมากมายสักแค่ไหน
Aht ja neuay yahk mahk mai suk kae nai
However tiring and difficult it might be
ก็มีทาง ลัดเข้าไปให้วิ่งต่อไปให้ถึงจุดหมาย
Gor mee tahng lut kao bpai hai wing dtor bpai hai teung joot mai
There’s a way, I’ll take a shortcut and run to my goal
อุปสรรคที่มีก็ฝ่ามันไป
Oobpasak tee mee gor fah mun bpai
I’ll brave through any obstacles there are
แม้หยาดเหงื่อที่ร่วงหล่น ฉันจะไม่ท้อใจ
Mae yaht ngeua tee ruang lon chun ja mai tor jai
Even though sweat pours out, I won’t be discouraged

เก็บซ่อนมันไว้ทำไม
Gep saun mun wai tummai
Why keep it hidden?
ก็พูดให้ตรงใจเท่านั้น
Gor poot hai dtrong jai tao nun
I’m just speaking from the heart
จงซื่อตรงกับความรู้สึกฉัน
Jong seu dtrong gup kwahm roo seuk chun
I must be honest with my feelings
ที่ตั้งใจจะบอก บอกความจริงที่อยู่ในใจ
Tee dtung jai ja bauk bauk kwahm jing tee yoo nai jai
I intend to tell you, tell you the truth in my heart
ให้เธอฟัง!
Hai tur fung
For you to hear

เธอสำคัญกว่าใคร ฉันต้องบอกรักเธอให้ได้
Tur sumkun gwah krai chund taung bauk ruk tur hai dai
You’re more important than anyone else, I must be able to tell you
พูดความจริงออกไป แม้เสียใจก็ไม่เป็นไร
Poot kwahm jing auk bpai mae sia jai gor mai bpen rai
I’m saying the truth out loud, even if I’ll be sad, it’s okay
เธอสำคัญกว่าใคร ถ้าไม่พูดมันก็ไม่ได้
Tur sumkun gwah krai tah mai poot mun gor mai dai
You’re more important than anyone else, if I don’t say it, it can’t be possible
พูดความจริงจากใจ ขอให้เธอนั้นได้รับรู้
Poot kwahm jing jahk jai kor hai tur nun dai rup roo
I’m speaking the truth from my heart, I want you to realize

(**)

อยากจะได้พบ อยากจะได้พบ อยากจะได้พบ Yes!
Yahk ja dai pob yahk ja dai pob yahk ja dai pob yes
I want to see you, I want to see you, I want to see you, yes!
อยากจะได้พบ อยากจะได้พบ อยากจะได้พบ Yes!
Yahk ja dai pob yahk ja dai pob yahk ja dai pob yes
I want to see you, I want to see you, I want to see you, yes!
เจอกับเธอ…
Jur gup tur
To see you

Aitakatta

   

Lyrics: Yasushi Akimoto
Music: BOUNCEBACK
Arrangement: Tomonari Taguchi, Haruo Inatome
Thai Lyrics Arrangement: Nattapon Srijomkwan, Pongchuk Pissathanporn
Publisher: Nichion Inc.
Sub Publisher: Warner/Chappell Music Thailand Ltd.

Title: ฤดูที่ร้อน / Reudoo Tee Raun (Summer)
Artist: Supersub
Album: [Single]
Year: 2018

วันวานอ่อนและหวานในวันที่อ่อนไหว
Wun wahn aun lae wahnnai wun tee aun wai
Yesterday was soft and sweet when we were weak
ในวันที่ใจบอกรักต่อกัน
Nai wun tee jai bauk ruk dtor gun
When our hearts told each other that we were in love
เป็นคืนและวันที่เรายังมีความทรงจำที่บอบบางในใจ
Bpen keun lae wun tee rao yung mee kwahm song jum tee baup bahng nai jai
It was a day that we still have fragile memories of in our hearts

(*) วันวานอ่อนและล้าในวันที่อ่อนไหว
Wun wahn aun lae lah nai wun tee aun wai
Yesterday was exhausting when I was weak
เมื่อเธอจากไปใจฉันก็หลงทาง
Meua tur jahk bpai jai chun gor long tahng
When you left, my heart was lost
หาเธอไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหน
Hah tur mai roo wah yoo tee nai
Searching for you, I don’t know where you are

(**) วันที่เราไม่พบเจอ
Wun tee rao mai pob jur
When we don’t meet
ยังเหมือนเธออยู่ข้างกัน
Yung meuan tur yoo kahng gun
It’s still like you’re by my side
เธอรู้สึกแบบฉันไหม
Tur roo seuk baep chun mai
Do you feel like me?
ฉันอยากรู้
Chun yahk roo
I want to know
วันที่เราเคยคุ้นเคย
Wun tee rao koey koon koey
The days when we were once familiar
ยังรู้สึกอยู่ข้างใน
Yung roo seuk yoo kahng nai
I still feel them inside
ในฤดูที่ร้อน
Nai reudoo tee raun
During the summer
ฉันเคยมีเธอ
Chun koey mee tur
I once had you

บนทางไม่มีฉันและเธอหรือหมู่ดาว
Bon tahng mai mee chun lae tur reu moo dao
On a road that doesn’t have you and me or stars
น้ำตาที่ไหลกลับไม่มีค่าใด
Num dtah tee lai glup mai mee kah dai
The tears that flow end up worthless
คือความทรงจำที่เธอเป็นคนเข้ามาก่อให้เกาะกุมในใจ
Keu kwahm song jum tee tur bpen kon kao mah gor hai gor goom nai jai
It’s the memories of you, the person who clings to my heart

(*,**,**,**)

ในน้ำตามีภาพเธอ
Nai num dtah mee pahp tur
In my tears, there’s your image
ในวันที่เพ้อฤดูที่ร้อน
Nai wun tee pur reudoo tee raun
During the crazy summers
มองฟ้าไกลไม่เหมือนเคย
Maung fah glai mai meuan koey
Looking up at the distant sky, it isn’t the same
ไม่มีเธอ (ไม่ว่าจะร้องหาเธอแค่ไหน)
Mai mee tur (Mai wah ja raung hah tur kae nai)
Without you (No matter how much I cry out for you)

   

Executive Producer : วรพจน์ รัตนสัญญา
Producer : Supersub
Music & lyrics : สกล สุวรรณาพิสิทธิ์ (กล)
Arrangement : Supersub
Vocal : สกล สุวรรณาพิสิทธิ์ (กล)
Bass : นริศรินทร์ จันทร์พรายศรี (ฝ้าย)
Drum : สุวาทิน วัฒนวิทูกูร (บ๋อม)
Keyboard : สิทธิชน จุลโคตร (อั้ม)
Guitar : พิษธินันท์ แก้วสีม่วง (เบียร์)
Mixed Down : วรพจน์ รัตนสัญญา
Mastering : วรพจน์ รัตนสัญญา

Title: ขอ / Kor (Ask)
Artist: Boy Sompob (บอย สมภพ)
Album: [Single]
Year: 2018

จะไม่ขอคว้าดาวที่แสนไกล
Ja mai kor kwah dao tee saen glai
I won’t ask to reach for distant stars
จะไม่คว้ามาเก็บไว้ครอบครอง
Ja mai kwah mah gep wai kraup kraung
I won’t reach out and gather them to possess them
จะไม่ขอให้โลกยังหมุนไป
Ja mai kor hai lohk yung moon bpai
I won’t ask the world to keep turning
จะไม่ย้อนเวลาให้คืนมา
Ja mai yaun welah hai keun mah
I won’t turn back the time

(*) ในจักรวาลแห่งนี้ ไม่มีสิ่งใดที่มีความหมายมากพอ
Nai jukgrawahn haeng nee mai mee sing dai tee mee kwahm mai mahk por
In this universe, there’s nothing with enough meaning
เท่ากับเธอคนนี้ สิ่งเดียวที่ฉันอยากจะขอ
Tao gup tur kon nee sing diao tee chun yahk ja kor
As much as you, the one thing that I want to ask

(**) ขอฉันขอเพียงเธอคงอยู่แบบนี้และตลอดไป
Kor chun kor piang tur kong yoo baep nee lae dtalaut bpai
Ask, I ask just that you stay like this forever
ขอฉันขอเพียงเธอคนเดียวเท่านั้น
Kor chun kor piang tur kon diao tao nun
Ask, I ask only for you
ให้เธอเป็นท้องฟ้าของฉันเมื่อยามฉันโบยบิน
Hai tur bpen taung fah kaung chun muea yahm chun boy bin
For you to be my sky when I’m flying
เป็นดังดาวนำทางของฉันเมื่อยามฉันหลงทาง
Bpen dung dao num tahng kaung chun meua yahm chun long tahng
To be my star guiding the way when I’m lost
ขอฉันขอเพียงเธอคอยกอดฉันไว้ข้ามคืนเหน็บหนาว
Kor chun kor piang tur koy gaut chun wai kahm keun nep nao
Ask, I ask only for you to keep hugging me through the cold nights
กอดฉันให้นานอีกหน่อย กอดฉันให้แน่นกว่านี้กว่าในเมื่อวาน
Gaut chun hai nahn eek noy gaut chun hai naen gwah nee gwah nai meua wahn
Hug me a little longer, hug me tighter than yesterday

จะไม่ขอให้มีใครเข้าใจ
Ja mai kor hai mee krai kao jai
I won’t ask for anyone to understand
จะไม่ขอสิ่งใดที่มีค่า
Ja mai kor sing dai tee mee kah
I won’t ask for anything valuable
จะไม่ขอทุกสิ่งที่ใครๆ
Ja mai kor took sing tee krai krai
I won’t ask for everything that everyone else
ต่างต้องการไขว่คว้ากันเรื่อยไป
Dtahng dtaung gahn kwai kwah gun reuay bpai
Wants and is always trying to get

(*,**)

ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรถ้าไม่มีเธอคอยอยู่
Mai roo wah ja bpen yahng rai tah mai mee tur koy yoo
I don’t know what it would be like if I didn’t have you here
ต้องขอบคุณเธอสักเท่าไร กี่พันล้านครั้งไม่เพียงพอ
Dtaung kaup koon tur suk tao rai gee pun lahn krung mai piang por
How many times must I thank you? Millions of times isn’t enough
จะหนาวเท่าไรก็ไม่กลัว จะร้อนดั่งไฟก็ไม่หวั่น
Ja nao tao rai gor mai glua ja raun dung fai gor mai wun
However cold it’ll be, I’m not scared, if it’ll be hot like a fire, I’m not shaken
แค่เพียงมีเธอมีฉัน ฉันขอเท่านั้นจริงๆ
Kae piang mee tur mee chun chun kor tao nun jing jing
I just want there to be you and me, that’s really all I ask for

(**)

   

เนื้อร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง : บอย สมภพ

Title: Sticker
Artist: Gun Napat (กัน นภัทร)
Album: [Single]
Year: 2018

เธอไลน์มา เป็นสติ้กเกอร์รูปใหม่
Tur line mah bpen sticker roop mai
I received your Line message, it was a new sticker
ที่ไม่เข้าใจว่าพยายามสื่อสาร เรื่องอะไร
Tee mai kao jai wah payayahm seu sahn reuang arai
That I don’t understand what you’re trying to communicate
และเธอคุยมา ดีกรีก็เหมือนทั่วๆไป
Lae tur kooey mah dee gree gor meuan tua tua bpai
And you talk with the usual degree
แต่สติ๊กเกอร์รูปใหม่ มันทำให้ใจฉันนั้นเริ่มหวั่นไหว
Dtae sticker roop mai mun tum hai jai chun mun rerm wun wai
But that new sticker makes my heart start to shake

(*) หรือเธอจะเริ่มมีใจให้ฉันมากเกินกว่า
Reu tur ja rerm mee jai hai chun mahk gern gwah
Have you started developing feelings for me that are more than
แค่เพื่อนที่มา แค่เพียงพูดและคุยทักทายเท่านั้น
Kae peuan tee mah kae piang poot lae kooey tuk tai tao nun
Just a friend whom you just chat with and say hello to?
แต่พอฉันลองส่ง สติ๊กเกอร์ที่เกินกว่าเป็นเพื่อนกัน
Dtae por chun laung song sticker tee gern gwah bpen peuan gun
But as soon as I tried to send a sticker that we were more than just friends
แต่เธอนั้นกลับไม่ตอบ สัญญาณอะไรกลับมา สักคำ
Dtae tur nun glup mai dtaup sunyahn arai glup mah suk kum
You didn’t reply any sort of signal at all

(**) ตกลงเธอต้องการอะไรถึงส่งมา ในเวลาที่ฉันมีเธอในฝัน
Dtok long tur dtaung gahn arai teung song mah nai welah tee chun mee tur nai fun
What did you want that made you send that to me when I have you in my dreams?
มันมองได้สองทางอย่างหนึ่งก็เป็นแค่เพียงเพื่อนกัน
Mun maung dai saung tahng yahng neun ggor bpen kae piang peuan gun
It can be taken two ways, one of which is just friends
แต่อีกทางนั้น ทำให้ฉันแอบคิดว่าฉันกำลังมีสิทธิใช่ไหม
Dtae eek tahng nun tum hai chun aep kit wah chun gumlung mee sit chai mai
But the other way makes me secretly think that I’ve got a chance, right?

จะส่งรูปอะไร ที่ทำให้ดูไม่คิดมาก
Ja song roop arai tee tum hai doo mai kit mahk
What picture should I send that makes it seem like I’m not over-thinking this?
และดูไม่เหมือนอยาก ที่จะรีบไปเร่งเธอ
Lae doo mai meuan yahk tee ja reep bpai reng tur
And that doesn’t make it seem like I want to rush you?
ต้องใช้คำแบบไหน ถึงจะดูไม่สะเหล่อ
Dtaung chai kum baep nai teung ja doo mai salur
Which words should I use so I won’t seem so clueless?
แต่ก็แรงพอให้เธอ ได้รู้สึกอะไรนิดนิดเหมือนกัน
Dtae gor raeng por hait ur dai roo seuk arai nit nit meuan gun
But that are strong enough to make you feel a little something too?

เพราะว่าเหมือน
Pror wah meuan
Because it’s like you’ve
(*,**,**,**)

   

Produced ,คำร้อง,ทำนอง,เรียบเรียง : บอย โกสิยพงษ์
Mixed&Mastered สุธี แสงเสรีชน
Guitar : ชินพัฒน์ หงส์อัมพร
Bass : กรกฏ ศรีธวัชชัย
Keyboard : สร้างสรรค์ วัฒนกุล
Chorus : อภิชา สุขแสงเพ็ชร
Drum Programming : สามิตร ดิษฐสูงเนิน

   

This song is super cute, super catchy, and tells a modern story that’s sure to be relatable to many~