English translation

All posts tagged English translation

Title: เคย / Koey (Once)
English Title: “Rain and Clock”
Artist: Ariy Shibuya
Album: [Single]
Year: 2019

นั่งมองข้างกายไม่มีใคร นั่งมองท้องฟ้าไม่เหมือนเดิม
Nung maung kahng gai mai mee krai nung maung taung fah mai meuan derm
Sitting and looking beside me, there’s no one, sitting and looking up at the sky, it’s not the same
มีเพียงแค่ความเหงาที่เข้ามาเติมเต็มหัวใจ
Mee piang kae kwahm ngao tee kao mah dterm dtem hua jai
There’s only loneliness filling my heart
อยู่ในวังวนที่เหมือนตาย เพราะฉันเคยมีเธอ
Yoo nai wung won tee meuan dtai pror chun koey mee tur
In a whirlpool that seems like I’m dead because I once had you
บอกใจ ว่ามัน สายไป
Bauk jai wah mun sai bpai
Telling my heart that it’s too late

มีฝูงคนมากมาย ที่ไหลตามเวลา
Mee foong kon mahk mai tee lai dtahm welah
Large crowds of people flow with the time
ลมหนาวเข้ามา ทุกครั้งที่เดินผ่าน
Lom nao kao mah took krung tee dern pahn
The cold wind blows every time I walk past
ฝนตกกี่ครั้ง ใช้ร่มที่เธอให้มา
Fon dtok gee krung chai rom tee tur hai mah
Whenever it rains, I use the umbrella that you gave me
ถึงแม้ มันพัง ก็กางต่อ
Teung mae mun pung gor gahng dtor
Even though it collapses, I spread it open again

นกบินมา แล้วก็จากไป
Nok bin mah laeo gor jahk bpai
Birds fly over, then fly away
ฉันฟังเพลง ที่เธอนั้นชอบฟัง
Chun fung pleng tee tur nun chaup fung
I listen to the music you liked listening to

กดฟังทุกครั้งที่เดียวดาย มันทำให้ฉันคิดถึงเธอ
Got fung took krung tee diao dai mun tum hai chun kit teung tur
I turn it on every time I’m alone, it makes me think of you
มีเพียงแค่ความเหงาที่เข้ามาเติมเต็มหัวใจ
Mee piang kae kwahm ngao tee kao mah dterm dtem hua jai
There’s only loneliness filling my heart
จุดไฟวิญญาณที่ไร้กาย ที่ฉันเคยมีเธอ
Joot fai winyahn tee rai gai tee chun koey mee tur
Igniting my spirit that’s without a body, the time I once had you
ให้มัน หายไป สักที
Hai mun hai bpai suk tee
Let it finally disappear

ความทรงจำที่ฉันมี บางครั้งฉันก็ไม่ต้องการ
Kwahm song jum tee chun mee bahng krung chun gor mai dtaung gahn
Sometimes I don’t want the memories that i have
เคยคิดที่จะลืมแต่ทนเจ็บ ก็ยังดีกว่า
Koey kit tee ja leum dtae ton jep gor yung dee gwah
I once thought I wanted to forget, but it’s still better to endure the pain
หากมีวันที่ฉันต้องตาย แค่เสี้ยววิเดียวก็พอ
Hahk mee wun tee chun dtaung dtai kae siao widiao gor por
If there’s a day that I must die, just a fraction of a second would be enough
แค่เห็นภาพเธอ ฉันก็พอใจ
Kae hen pahp tur chun gor por jai
Just to see your image, I’d be satisfied

นั่งมองข้างกายไม่มีใคร นั่งมองท้องฟ้าไม่เหมือนเดิม
Nung maung kahng gai mai mee krai nung maung taung fah mai meuan derm
Sitting and looking beside me, there’s no one, sitting and looking up at the sky, it’s not the same
มีเพียงแค่ความเหงาที่เข้ามาเติมเต็มหัวใจ
Mee piang kae kwahm ngao tee kao mah dterm dtem hua jai
There’s only loneliness filling my heart
อยู่ในวังวนที่เหมือนตาย เพราะฉันเคยมีเธอ
Yoo nai wung won tee meuan dtai pror chun koey mee tur
In a whirlpool that seems like I’m dead because I once had you

   

คำร้อง/ทำนอง : Taoz
เรียบเรียง : Ariy Shibuya

   

Sometimes I really wonder if there’s something wrong with me that I love these sorts of storylines SO much, with a crazy person killing someone to keep their body. ^_^; But I like the energy of the song and cenematography of the video, and I still think this is a great release for this band~ :’D

Title: รำวงปีใหม่ / Rum Wong Bpee Mai (New Years Dance)
Artist: Soontarapon (สุนทราภรณ์)
Album: ??
Year: ??

(*) ไชโย ไชโย ไชโย ฉันร่วมไชโย ต้อนรับปีใหม่
Chai yo chai yo chai yo chun ruam chai yo dtaun rup bpee mai
Chai yo, chai yo, chai yo, I join the cheer welcoming the new year
ส่งปีเก่า แล้วเราเริงใจ ถึงวันปีใหม่ เราต้องไชโย
Song bpee gao laeo rao rerng jai teung wun bpee mai rao dtaung chai yo
Sending off the old year, we’re happy, it’s new year’s day, we must cheer

(*)

(พ้นไปแล้ว ปีเก่า) ยิ้มให้เช้า ปีใหม่
Pon bpai laeo bpee gao yim hai chao bpee mai
The old year has passed, smile for the morning of a new year
(หน้าแฉล้ม แจ่มใส ใจมุ่งมั่นไว้) (ร้างไกล ความเศร้าตรม)
Nah chalaem jaem sai jai moong mun wai rahng glai kwahm sao dtrom
Faces are bright and happy, hearts are focused, sadness is far away
ต่าง ตักบาตร ทำบุญ เพิ่ม ความอุ่น บาปบุญ
Dtahn dtuk baht tum boon perm kwahm oon bahp boon
We offer food to monks and make merit, increasing the warmth and merit
(ด้วยบุญ กุศล ทุกคน จึงเปรมปรีด์)
Duay boon gooson took kon jeung bprem bpree
With merit, everyone is delighted
ด้วยบุญ กุศล ทุกคน จึงเปรมปรีด์
Duay boon gooson took kon jeung bprem bpree
With merit, everyone is delighted

(*)

พบกันวันนี้ ปีใหม่ (ยิ้มสดใส เต็มที่)
Pob gun wun nee bpee mai yim sot sai dtem t ee
Today we meet the new year, bright smiles fill the air
ต่างร่วมจิต ไมตรี ปีใหม่ เช่นนี้ ล้วนมี ความชื่นชม
Dtahng ruam jit maidtree bpee mai chen nee luan mee kwahm cheun chom
Everyone coming together on the new year like this, we’re all happy
(ไม่ มีขุ่น เคืองใคร) (ต่างก็ใฝ่ เริงรมณ์)
Mai mee koon keuang krai dtahng gor fai rerng rom
Nothing is bothering anyone, we’re all cheerful
มุ่งความสุขสม นิยม อวยพรกัน
Moong kwahm sook som niyom uay paun gun
Intending happiness, appreciation, and blessings for each other
(มุ่งความสุขสม นิยม อวยพรกัน)
Moong kwahm sook som niyom uay paun gun
Intending happiness, appreciation, and blessings for each other

(*)

(ขออายุ ยืนยั่ง) สม ที่หวัง ปองมั่น
Kor ahyoo yeun yung som tee wung bpaung mun
I hope you have a long life and get all you desire
(ให้ ผุดผ่อง เฉิดฉันท์) (มีแต่ สุขสันต์ ทุกวัน ตลอดไป)
Hai poot paung chert chun mee dtae sook sun took wun dtalaut bpai
Make things pure and fresh, may you have only happiness every day, forever
ไม่มี โรค มาพาน พี่ จงผ่าน โพยภัย
Mai mee rohk mah pahn pee jong pahn poy pai
May no illnesses come to you, may you escape any danger
(อยู่ใน มิ่งใจ สมใน ฤทัยปอง)
Yoo nai ming jai som nai reutai bpaung
May you achieve the desires in your heart
มุ่งใน สิ่งใด สมใน ฤทัยปอง
ming nai som nai reutai bpaung
May you achieve the desires in your heart

(*,*)

   

คำร้อง สมศักดิ์ เทพานนท์
ทำนอง ธนิต ผลประเสริฐ
ขับร้อง อดีตคณะสุนทราภรณ์

Title: หลอก / Lauk (Fools)
Artist: Bell Supol (เบล สุพล)
Album: [Single]
Year: 2019

ในวันนี้ที่เธอบอกฉัน
Nai wun nee tee tur bauk chun
Today you told me
ว่ารักเราคงต้องจบลงและเธอเสียใจ
Wah ruk rao kong dtaung jop lon glae tur sia jai
That our love had to end and that you were sorry
ที่ผ่านมาระหว่างเรานั้น
Tee pahn mah rawahng rao nun
That in the past between us
เธอมีใครอีกคนอยู่แล้วเรื่อยมา
Tur mee krai eek kon yoo laeo reuay mah
You’ve always had someone else

(*) ไม่เคยที่จะได้เตรียมใจ จะคิดว่าเธอนั้นมีใคร
Mai koey tee ja dai dtriam jai ja kit wah tur nun mee krai
I never got a chance to prepare myself to imagine that you had someone else
และทำให้เธอนั้นเดินไปจากฉัน
Lae tum hai tur nun dern bpai jahk chun
And that it would make you leave me
ขอบคุณที่เธอเคยมีใจ ให้ฉันแม้ว่ามันไม่จริง
Kaup koon tee tur koey mee jai hai chun mae wah mun mai jing
Thank you for once having feelings for me, even if they weren’t real
แต่ตอนนี้ฉันขอร้องเธอได้ไหม
Dtae dtaun nee chun kor raung tur dai mai
But right now, I’m begging you

(**) หลอกฉัน ว่ารักฉันเหมือนเดิม
Lauk chun wah ruk chun meuan derm
Fool me into think that you love me the same
ให้เหมือนว่าเธอไม่เคยมีใครอีกคน
Hai meuan wah tur mai koey mee krai eek kon
Make it like you never had anyone else
อย่างที่ฉันเข้าใจตลอดมา
Yahng tee chun kao jai dtalaut mah
Like I had always thought
หลอกฉัน ว่ารักกันได้ไหม
Lauk chun wah ruk gun dai mai
Please fool me into thinking that you love me
ให้ฉันนั้นได้ชื่นใจอีกครั้ง
Hai chun nun dai cheun jai eek krung
Make me able to be happy again
ก่อนที่เธอนั้นจะจากไปรักใคร
Gaun tee tur nun ja jahk bpai ruk krai
Before you leave me for someone else

ไม่อยากรู้ว่าเธอกับเขา
Mai yahk roo wah tur gup kao
I don’t want to know how long
นั้นคบกันโดยที่มีฉันมานานแค่ไหน
Nun kop gun doy tee mee chun mah nahn kae nai
You and he were dating while you were with me
แต่ตอนนี้ก่อนเธอจากไป
Dtae dtaun nee gaun tur jahk bpai
But right now, before you leave
ขอแค่เพียงทำอย่างที่เธอเคยรักกัน
Kor kae piang tum yahng tee tur koey ruk gun
I just ask that you act like you once loved me

(*,**,**)

   

Produced & Arranged : Tin Napalai
Lyrics & Melody : In A Way
Vocal Directed and Edited : Sutee Sangsareechon at MM Studio

   

Mm, average “pretend you really loved me until I can come to terms with it” song that’s quite common in Thailand. Not quite sure I understand the music video..the girl is filming a movie with her girlfriend and a male friend, but the girlfriend and male friend end up getting together? Was she involved with both of them, but then they ended up both leaving her for each other? It’s difficult to tell what’s part of their indie movie and what’s the storyline of the music video

Title: ชาไข่มุก / Chah Kai Mook (Bubble Tea)
Artist: Sweat16!
Album: [Single]
Year: 2019

ทุกครั้งทุกทีไม่ว่าฉันจะต้องเจอกับเรื่องอะไร
Took krung took tee mai wah chun ja dtaung jur gup reuang arai
Every time, every time, no matter what I must face
เหนื่อยล้าร่างกายแค่ไหนหรือว่าจะเหนื่อยล้าหัวใจ
Neuay lah rahng gai kae nai reu wah ja neuay lah hua jai
No matter how physically or mentally exhausted I am

(*) แต่เป้าหมายที่ฉันมี ทุกๆ ทีให้ฉันสู้ข้ามไปได้
Dtae bpao mai tee chun mee took took tee hai chun soo kahm bpai dai
But the goal that I have every time that makes me able to keep fighting through
นั่นคือเธอ ที่ฉันจะได้เจอ ตอนสุดท้าย
Nun keu tur tee chun ja dai jur dtaun soot tai
Is you, whom I’ll get to meet at the end

(**) คือชาไข่มุกที่เพิ่มน้ำตาล เติมความหวานเป็นอีกสองเท่า
Keu chah kai mook tee perm num dtahn dterm kwahm wahn bpen eek saung tao
It’s bubble tea with added sugar, doubling the sweetness
เมื่อถูกดูดซึมแล้วเรา อยากจะลุกขึ้นมาเต้นต่อ
Meua took doot seum laeo rao yahk ja look keun mah dten dtor
When it’s been absorbed, I want to stand up and keep dancing
การได้ sugar high คือเป้าหมายที่ฉันเฝ้ารอ
Gahn dai sugar high keu bpao mai tee chun fao ror
Getting a sugar high is the goal I’ve been waiting for
ให้ไม่ท้อในทุกๆ วัน
Hai mai tor nai took took wun
To keep me from getting discouraged every day

(***) และส่วนตัวเธอก็เป็นเหมือนชานมไข่มุกที่ฉันรักมาก
Laeo suan dtua tur gor bpen meuan chah nom kai mook tee chun ruk mahk
And as for you, you’re like bubble milk tea that I love so much
อยากจะเจอเหลือเกิน จนแอบคิดและเก็บไปฝัน
Yahk ja jur leua gern jon aep kit lae gep bpai fun
I want to see you so badly, I’m secretly fantasizing and keep dreaming about it
ขอบคุณเธอมากมาย เป็นจุดหมายให้กันทุกวัน
Kaup koon tur mahk mai bpen joot mai hai gun took wun
Thank you so much for being my goal every day
ทำให้ฉันลุกขึ้นมาสู้
Tum hai chun look keun mah soo
Making me stand up and fight
เพราะฉันนั้นรู้ จะได้เจอเธอ
Pror chun nun roo ja dai jur tur
Because I know I’ll be able to see you

ไม่ว่าจะล้มสักกี่ครั้งฉันจะลุกขึ้นวิ่งใหม่
Mai wah ja lom suk gee krung chun ja look keun wing mai
No matter how many times I fall, I’ll get up and run again
และขอสัญญากับเธอด้วยเพลงนี้จากหัวใจ
Lae kor sunyah gup tur duay pleng nee jahk hua jai
And I promise you with this song from my heart

(*,**,***)

ชานม กับ อารมณ์ แปรผันตรง เหมือนกราฟเอ็กวาย
Chah nom gup ahrom bprae pun dtrong meuan graph X Y
Milk tea changes emotions like an X Y graph
ผ่อนคลาย เมื่อฉันได้ลอง จากใจหมอง เปลี่ยนเป็น so fly
Paun klai meua chun dai laung jahk jai maung bplian bpen so fly
It relaxes me when I try it, from a gloomy heart, I become so fly
หมือนกับเธอ ตอนไม่เจอ ฉันละเมอ แทบจะบ้า คิดถึงเธอ แทบจะบ้า
Meuan gup tur dtaun mai jur chun lamur taep ja bah kit teung tur taep ja bah
It’s like when I don’t see you, I daydream, it drives me crazy, I miss you like crazy
เหมือนราวกับว่า ขาดน้ำตาลในหัวใจ เข้าใจมั้ย อีตาบ้า
Meuan rao gup wah kaht num dtahn nai hua jai kao jai mai ee dtah bah
It’s like I’ve got low sugar in my heart, understand? You drive me crazy!

(**,***)

   

Executive Producer : Sutee Sangsareechon
Executive Directors : Wim Manopimok, Boyd Kosiyabong, JEEP Thep-ard Kawin-anun
Producers : Boyd Kosiyabong, Sutee Sangsareechon
Music : Boyd Kosiyabong
Lyrics : Boyd Kosiyabong, Sutee Sangsareechon
Rap Lyrics : นายนะ
Vocal Director : Apicha Suksangpet
Arranged by : Ebbie Yananda Saputr
Digital Editing : Sutee Sangsareechon
Sound Engineer : Waratch Sangmung
Mixed & Mastering : Sutee Sangsareechon

   

Cute song in the cutesy-cutesy prepubescent style BNK48 perpetuates. Heck yes, bubble tea can fix anything, but the lyrics of making it double-sweet made my teeth hurt haha, how about half as sweet? And then I remembered the group name and imagined a bubble tea tasting of sweat and sugar and got grossed out.

Title: อาจเป็นเธอ / Aht Bpen Tur (It Might Be You)
Artist: Pat Sutasinee (แพท สุธาสินี)
Album: OST กุหลาบไร้หนาม / Goolahp Rai Nahm
Year: 2010

ฉันอาจโหยหากับรักที่ฉันนั้นต้องการ
Chun aht hoy hah gup ruk tee chun nun dtaung gahn
I might yearn for the love I desire
ฉันอาจใฝ่ฝันจะเจอคนนั้นในไม่ช้า
Chun aht fai fun ja jur kon nun nai mai chah
I might dream that I’ll meet him soon
ทำไปตามหัวใจ แลกได้แม้กระทั่งน้ำตา
Tum bpai dtahm hua jai laek dai mae gratung num dtah
I’ll follow my heart, even if that must be exchanged for tears
เพื่อให้ได้มาสักคนที่รักจริง
Peua hai dai mah suk kon tee ruk jing
To finally find someone who really loves me

ฉันอาจเรียกร้อง จากคนที่ฉันรักหมดใจ
Chun aht riak raung jahk kon tee chun ruk mot jai
I might cry out for someone whom I love with all my heart
ฉันอาจดูร้าย กับคนที่ฉันไม่ต้องการ
Chun aht doo rai gup kon tee chun mai dtaung gahn
I might seem cruel to people whom I don’t want
ทำไปตามหัวใจ อาจจะต้องทุกข์ต้องทรมาน
Tum bpai dtahm hua jai aht ja dtaung took dtaung toramahn
I’ll follow my heart, it might suffer and be torturous
เพื่อแลกสักวันกับคนที่ฝังใจ
Peua laek suk wun gup kon tee fung jai
In order some day be with the person imprinted in my heart

(*) จะมีไหมใครคนนั้น ที่รักกันจริงสักที
Ja mee mai krai kon nun tee ruk gun jing suk tee
Will there be anyone who really loves me?
อาจจะเป็นเธอคนนี้ เป็นเธอคนนี้ใช่ไหม
Aht ja bpen tur kon nee bpen tur kon nee chai mai
It might be you, it’s you, right?
จะมีไหมใครคนนั้น ที่รักฉันทั้งหัวใจ
Ja mee mai krai kon nun tee ruk chun tung hua jai
Does that person who loves me with all their heart exist?

ฉันอาจไขว่คว้า ความรักที่ฉันยังขาดหาย
Chun aht kwai kwah kwahm ruk tee chun yung kaht hai
I might grab the love I’m still missing
ฉันอาจเลวร้าย ในสายตาของคนทั่วไป
Chun aht leo rai nai sai dtah kaung kon tua bpai
I might seem cruel in the eyes of everyone else
ยังไม่มีสักคน จะมองฉันที่ตรงหัวใจ
Yung mai mee suk kon ja maung chun tee dtrong hua jai
There’s still no one who looks at my heart
ที่ฉันทำไป ทำไปเพราะรักเธอ
Tee chun tum bpai tum bpai pror ruk tur
What I do, I do because I love you

(*)

เธอใช่ไหมที่จะทำ ให้ชีวิตฉันนั้นสมบูรณ์
Tur chai mai tee ja tum hai cheewit chun nun somboon
It’s you who will make my life perfect, right?

   

Written by:สีฟ้า/อภิไชย เย็นพูนสุข

Title: รักษาอาการ / Ruk Sah Ahgahn (HEAL)
Artist: Ruj Suparuj (รุจ ศุภรุจ)
Album: [Single]
Year: 2019

ก็จะยอมให้เธอทุกอย่าง
Gor ja yaum hai tur took yahng
I was willing to give you everything
ไม่ว่าอะไรที่เธอต้องการ
Mai wah arai tee tur dtaung gahn
No matter what you wanted
เมื่อเธอจากฉันไป
Meua tur jahk chun bpai
When you left me
ก็ยังต้องยอมเข้าใจ
Gor yung dtaung yaum kao jai
I still had to be willing to understand

วันที่เราได้เจอกันอีก
Wun tee rao dai jur gun eek
When we met again
ก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมทุกอย่าง
Gor yung kong bpen meuan derm took yahng
Everything was still the same
แต่ติดที่คำสัญญา ในวันที่เธอร่ำลา
Dtae dtit tee kum sunyah nai wun tee tur rum lah
But I stuck to the promise from the day you said good-bye
บอกเธอเอาไว้ จะยืนให้ไหวคนดี
Bauk tur ao wai ja yeun hai wai kon dee
I told you I could stand on my own, darling
ฉันไม่เป็นอะไร
Chun mai bpen arai
That I was okay

(*) แค่ต้องรักษาอาการแม้ว่ามันจะนานเท่าไหร่ยังรักษาไม่หาย
Kae dtaung ruk sah ahgahn mae wah mun ja nahn tao rai yung ruksah mai hai
I just need to heal, no matter how long it’s been, I still haven’t gotten better
ให้ดูว่าฉันไม่เคยอ่อนแอ เข้มแข็งและยังอยู่ไหว
Hai doo wah chun mai koey aun ae kem kaeng lae yung yoo wai
I want it to seem like I’ve never been weak, like I’m strong and still capable
ไม่ได้คิดถึงเธอเหมือนเดิมอีกแล้ว
Mai dai kit teung tur meuan derm eek laeo
And like I don’t miss you like I used to anymore
ยังคงรักษาอาการแม้ว่าทรมาน
Yung kong ruk sah ahgahn mae wah toramahn
I’m still healing, even though it’s torture
ต้องเก็บมันให้ลึกแค่ไหน
Dtaung gep mun hai leuk kae nai
However keep I must hide it
จะมีรอยยิ้มที่เป็นสุขใจ
Ja mee roy yim tee bpen sook jai
I’ll smile like I’m happy
ให้เธอไม่ว่าเมื่อไหร่
Hai tur mai wah meua rai
At you, no matter the time
อย่างน้อยได้ทำเพื่อเธอ
Yahng noy dai tum peua tur
That’s the least I can do for you

อยากจะให้ฉันเป็นคนใหม่
Yahk ja hai chun bpen kon mai
You want me to be a new man
แต่ก็ยังไม่รู้เมื่อไหร่
Dtae gor yung mai roo meua rai
But I still don’t know when that’ll happen
สิ่งเดียวที่เธอต้องการ
Sing diao tee tur dtaung gahn
The one thing that you wanted
จากกันด้วยความเข้าใจ
Jahk gun duay kwahm kao jai
Was to leave me with an understanding
ปล่อยให้เธอนั้นเดินจากไปคนดี
Bploy hai tur nun dern jahk bpai kon dee
So I let you go, darling
ฉันไม่เป็นอะไร
Chun mai bpen arai
I’m okay

(*,*)

   

Executive Supervisor : วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี
Executive Producer : ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
Producer : รัฐ พิฆาตไพรี
Lyric : รัฐ พิฆาตไพรี, รังสรรค์ ปัญญาใจ
Melody : รัฐ พิฆาตไพรี, รังสรรค์ ปัญญาใจ
Arrange: รัฐ พิฆาตไพรี

   

I know Japan and Thailand are super close, to the point where it feels sometimes like Japan is trying to colonize, and again I’m thankful that this video is filmed in Fukuoka and not the usual Tokyo scenes, but can’t there be more Japanese-filmed music videos that seem like more than just a video promoting tourism?

Title: แทบตาย / Taep Dtai (To Death)
Artist: Commander
Album: [Single]
Year: 2019

พอได้แล้ว หยุดหลอกตัวเองเสียที
Por dai laeo yoot lauk dtua eng sia tee
Enough, I need to stop deceiving myself
รู้ทั้งรู้ว่าเธอมีใครอีกคน
Roo tung roo wah tur mee krai eek kon
I know full well that you have someone else

(*) ไม่ว่ากี่ครั้งที่โดนทำร้าย ฉันยังรัก
Mai wah gee krung tee dohn tum rai chun yung ruk
No matter how many times you’ve hurt me, I still love you
มันกลายเป็นแผลที่แทงในใจ และมันเริ่มลุกลาม
Mun glai bpen plae tee taeng nai jai lae mun rerm look lahm
It’s become a wound that you’ve stabbed in my heart, and it’s starting to spread

(**) ไม่รู้ว่าจะรักไปทำไม
Mai roo wah ja ruk bpai tummai
I don’t know why I continue to love you
เจ็บช้ำแทบตายเธอก็ไม่เห็นค่า
Jep chum taep dtai tur gor mai hen kah
It hurts to death, but you don’t see my value
ต่อให้ฝืนทนต่อไปเพื่ออะไร รักเธอแทบตาย
Dtor hai feun ton dtor bpai peua arai ruk tur taep dtai
Why do I keep putting up with this? I love you to death
สุดท้ายเธอมองแค่เศษหัวใจ
Soot tai tur maung kae set hua jai
In the end, you just see me as a fraction of your heart
วันนี้มันทนไม่ไหวที่เธอมีเขา
Wun nee mun ton mai wai tee tur mee kao
Today I can’t put up with the fact that you have him

อีกกี่ครั้ง ที่ฉันต้องฝืนทน
Eek gee krung tee chun dtaun feun ton
How many more times must I force myself to endure this?
กับคำว่ารักที่ฉันต้องยอมให้เธอมีเขา
Gup kum wah ruk tee chun dtaung yaum hai tur mee kao
With love that I must let you have him?

(*,**)

เวลาของเราตอนนี้หมดลงพอที ฉันทนไม่ไหว
Welah kaung rao dtaun nee mot long por tee chun ton mai wai
Our time is over now, I can’t take it
เรื่องที่มันผ่านมาจะจำว่าใครที่ทำร้าย
Reuang tee mun pahn mah ja jum wah krai tee tum rai
Remember who hurt whom in the matters that have passed

(*,**)

วันนี้ที่ฉันจากไปเพราะเธอมีเขา
Wun nee tee chun jahk bpai pror tur mee kao
I’m leaving today because you have him

   

Lyrics : ดุษฏี เหี้ยมโท้ / กิติพงษ์ ถนอมบุญ
Music : COMMANDER
Arranged by : COMMANDER
Produced by : เชาว์รัตน์ หรรษคุณาฒัย
Mixed and Mastered by : กร มหาดำรงค์กุล

Title: ในวันที่สาย / Nai Wun Tee Sai (On a Day Too Late)
English Title: “When You’re Gone”
Artist: Alyn
Album: [Single]
Year: 2019

ไม่เคยหยุดรักเธอเลย เธอรู้ใช่ไหม
Mai koey yoot ruk tur loey tur roo chai mai
You know I’ve never stopped loving you, right?
ตั้งแต่วันที่เธอ…จากไป
Dtung dtae wun tee tur jahk bpai
Since the day you left
และมาวันนี้ก็ต้องเก็บอยู่ในใจ
Lae mah wun nee gor dtaung gep yoo nai jai
And today I must keep it all in my heart
ความรู้สึกข้างใน
Kwahm roo seuk kahng nai
The feelings I have inside

แม้ว่าวันเวลาจะผ่าน จะหมุนไปนานเท่าไหร
Mae wah wun welah ja pahn ja moon bpai nahn tao rai
No matter how many days pass by
แต่ภาพของเราไม่เคยที่จะเลือน
Dtae pahp kaung rao mai koey tee ja leuan
Our image will never fade

(*) อยากบอกเธอเหลือเกิน อยากบอกเธอเหลือเกิน
Yahk bauk tur leua gern yahk bauk tur leua gern
I want to tell you so badly, I want to tell you so badly
ว่ารักเธอ รักเธอขนาด…ไหน
Wah ruk tur ruk tur kanaht nai
How much I love you
อยากบอกเธอทุกวัน แต่ไม่รู้ว่าเธอจะได้ยินไหม
Yahk bauk tur took wun dtae mai roo wah tur ja dai yin mai
I want to tell you every day, but I don’t know if you can hear me
ในวันที่สายเกินไป
Nai wun tee sai gern bpai
When it’s too late

เสียงเธอยังก้องข้างในทุกครั้งที่ร้อง
Siang tur yung gaung kahn gnai took krung tee raung
Your voice still echoes inside, every time that we sang
เพลงที่ร้องด้วยกัน…วันนั้น
Pleng tee raung duay gun wun nun
The songs we used to sing together on those days
แม้ในวันนี้ไม่มีเสียงเธออีกแล้ว
Mae nai wun nee mai mee siang tur eek laeo
Even though I don’t have your voice anymore today
แต่บทเพลงนี้เป็น…ของเธอ
Dtae bot pleng nee bpen kaung tur
This song is yours

แม้ว่าวันเวลาจะผ่าน จะหมุนไปนานเท่าไหร
Mae wah wun welah ja pahn ja moon bpai nahn tao rai
No matter how many days pass by
แต่รักของเรา ไม่มีวันเลือน
Dtae ruk kaung rao mai mee wun leuan
Our love will never fade

(*,*)

ในวันที่สายเกินไป
Nai wun tee sai gern bpai
When it’s too late

ในวันที่สายเกินไป
Nai wun tee sai gern bpai
When it’s too late

   

Executive Producer : Sutee Sangsareechon
Executive Directors : JEEP Thep-ard Kawin-anan, Boyd Kosiyabong
Produced : Billbilly01
Lyrics & Music : Alyn

   

Gosh, I love his voice in this song, and the piano composition is so pretty~ It conveys the melancholy emotion so well

Title: ขอโทษ / Kor Toht (Sorry)
Artist: Tena
Album: [Single]
Year: 2019

(*) ทุกอย่างที่ฉันเคยทำก็รู้ว่ามันไม่ดี
Took yahng tee chun koey tum gor roo wah mun mai dee
I know everything I once did was bad
ให้เธอเจ็บทุกนาทีไม่มีวันเธอ Happy
Hai tur jep took nahtee mai mee wun tur happy
I hurt you all the time, you were never happy
ที่รัก I’m really sorry ทำให้มีน้ำตา
Tee ruk I’m really sorry tum hai mee num dtah
Darling, I’m really sorry I made you cry
I tryna ภาวนาให้เธอกลับมาอีกครั้ง
I tryna pahwanah hai tur glup mah eek krung
I’m trying to pray for you to come back again

(**) ตอนนี้เธออยู่ที่ไหนสบายดีไหมตรงนั้น
Dtaun nee tur yoo tee nai sabai dee mai dtrong nun
Where are you now? Are you happy there?
เวลาที่ไมมีฉันเคยคิดถึงกันบ้างไหม
Welah tee mai mee chun koey kit teung gun bahng mai
When you don’t have me, do you ever miss me?
อย่าเลยอย่าเพิ่งมีใคร อภัยให้ฉันได้ไหม
Yah loey yah perng mee krai apai hai chun dai mai
Don’t, don’t get someone else yet, please forgive me
สัญญาจะดูแลเธอให้ดี
Sunyah ja doo lae tur hai dee
I promise I’ll take good care of you

เพิ่งรู้เมื่อเธอไม่อยู่ความรู้สึกเหงามันทรมานแค่ไหน
Perng roo meua tur mai yoo kwahm roo seuk ngao mun toramahn kae nai
I’ve just realized how much torture feeling lonely is when I didn’t have you
ไม่เคยดูแลไม่แคร์กับใครเอาแต่ใจตัวเองไม่ฟังเรื่องราวของเธอ
Mai koey doo lae mai care gup krai ao dtae jai dtua eng mai fung reuang rao kaung tur
I never looked after you, I didn’t care about anyone, I was selfish, I didn’t listen to your stories

นั่งมองดูรูปเก่าๆของเราวันนั้นมันทำให้คิดถึงเธอ
Nung maung doo roop gao gao kaung rao wun nun mun tum hai kit teung tur
Looking at our old pictures makes me miss you
เสียงเธอติดอยู่ในหัวเสมอได้แต่เผลอเรียกหาเธอในคืนที่ไม่มีใคร
Siang tur dtit yoo nai hua samur dai dtae plur riak hah tur nai keun tee mai mee krai
Your voice is always stuck in my head, I can only absently cry out for you during the nights I don’t have anyone else

(*,**)

ต่อจากไปนี้ฉันขอสัญญาจะไม่ให้เธอต้องเสียน้ำตา กลับมาหากันฉันคิดถึงเธอ
Dtor jahk bpai nee chun kor sunyah ja mai hai tur dtaung sia num dtah glup mah hah gun chun kit teung tur
From now on, I promise I won’t make you cry, come back, I miss you
ต่อจากไปนี้ฉันขอสัญญาจะไม่ให้เธอต้องเสียน้ำตา กลับมาหากันฉันคิดถึงเธอ
Dtor jahk bpai nee chun kor sunyah ja mai hai tur dtaung sia num dtah glup mah hah gun chun kit teung tur
From now on, I promise I won’t make you cry, come back, I miss you

(*,**)

   

Melody : Tena
Lyrics : Tena& Natthawee

Title: เล็กน้อยมหาศาล / Lek Noy Mahahsahn (A Whole Lot of Little Things)
Artist: Noi Pru
Album: [Single]
Year: 2019

ถ้าอยากจะรู้ฉันรักเธอที่ไหน
Tah yahk ja roo chun ruk tur tee nai
If you want to know what I love about you
แค่เพลงเพลงหนึ่งคงพูดไม่ได้
Kae pleng pleng neung kong poot mai dai
Just one song won’t cut it
เพราะฉันนั้นคงไม่อาจ สรุปด้วยเพลง เพลงเดียว
Pror chun nun kon gmai aht saroop duay pleng pleng diao
Because I can’t sum it up in just one song
มันอาจจะเป็นตอนที่เห็นเธอหกล้ม
Mun aht ja bpen dtaun tee hen tur hok lom
It might be when I see you fall
หรือตอนอารมณ์ขอเธอบูดเบี้ยว
Reu dtaun ahrom kaung tur boot biao
Or when you’re in a sour mood
หรือเสียงตอนเธออุทาน เมื่อตกใจกลัว อยู่คนเดียว
Reu siang dtaun tur ootahn meua dtok jai glua yoo kon diao
Or the sound of your shriek when you’re startled alone

ไม่รู้อะไร มันอาจจะมีเหตุผลอยู่เป็นล้าน
Mai roo arai mun aht ja mee het pon yoo bpen lahn
I don’t know what it is, there might be millions of reasons
ท่าทางของเธอเหล่านั้นรวมกันทุกๆ สิ่ง
Tah tahng kaung tur lao nun ruam gun took took sing
Everything about you combined
มันอาจจะดูเล็กน้อยแต่ที่จริงมหาศาล
Mun aht ja doo lek noy dtae tee jing mahahsahn
It might seem like a few little things, but in reality, it’s immense

และหากเพลงนี้นั้นเล่นจบลง
Lae hahk pleng nee nun len jop long
And if this song finishes
เหตุผลก็ยังจะคงเพิ่มต่อไป
Het pon gor yung ja kong perm dtor bpai
The reasons would still be going on
ก็เพราะว่าในทุกวัน เธอยังคอยทำฉันหวั่นไหว
Gor pror wah nai took wun tur yung koy tum chun wun wai
Because every day, you’re still making me nervous

เมื่อตอนเราทะเลาะเธอไม่ยอมลดศักดิ์ศรี
Meua dtaun rao talor tur mai yaum lot suksee
When we argue, you refuse to lose face
แต่ตอนดูทีวีเธอกลับนั่งร้องไห้
Dtae dtaun doo tee wee tur glup nung raung hai
But when we watch TV, you end up sitting there crying
เธอทำให้ฉันหัวเราะแทบตาย
Tur tum hai chun hua ror taep dtai
You make me laugh to death

ไม่รู้อะไร ในตัวเธอทำให้ฉันเป็นอย่างนี้
Mai roo arai nai dtua tur tum hai chun bpen yahng nee
I don’t know what it is about you that makes me like this
ร่องรอยสายตากลิ่นหอมของเธอทุกๆ อย่าง
Raung roy sai dtah glin haum kaung tur took took yuahng
The impression you make on me, the look in your eyes, your scent, everything
ให้อธิบายก็คงจะนานแสนนาน
Hai attibai gor kong ja nahn saen nahn
It would take such a long time to explain it all
ไม่รู้อะไรมันอาจจะมีเหตุผลอยู่เป็นล้านอย่าง
Mai roo arai mun aht ja mee het pon yoo bpen lahn yahng
I don’t know what it is, there might be a million reasons
ท่าทางของเธอเหล่านั้นรวมกันทุกๆ สิ่ง
Tah tahng kaung tur lao nun ruam gun took took sing
Everything about you combined
มันอาจจะดูเล็กน้อย แต่ที่จริงมหาศาล.. มหาศาล
Mun aht ja doo lek noy dtae tee jing mahahsahn mahahsahn
It might seem like a few little things, but in reality, it’s immense, immense

ไม่รู้ทำไม ไม่รู้ยังไง ไม่รู้เพราะอะไร แต่มันมากมายมหาศาล
Mai roo tummai mai roo yung ngai mai roo pror arai dtae mun mahk mai mahahsahn
I don’t know why, I don’t know how, I don’t know what caused it, but it’s a whole lot
ไม่รู้ทำไม ไม่รู้ยังไง ไม่รู้เพราะอะไร แต่มันมากมายมหาศาล
Mai roo tummai mai roo yung ngai mai roo pror arai dtae mun mahk mai mahahsahn
I don’t know why, I don’t know how, I don’t know what caused it, but it’s a whole lot
ไม่รู้ทำไม ไม่รู้ยังไง ไม่รู้เพราะอะไร แต่มันมากมายมหาศาล
Mai roo tummai mai roo yung ngai mai roo pror arai dtae mun mahk mai mahahsahn
I don’t know why, I don’t know how, I don’t know what caused it, but it’s a whole lot

   

Music: noi
Lyrics: Apiwat Ueathavornsuk
Arranged by noi & Vichaya Vatanasapt
Produced by noi & Vichaya Vatanasapt

   

I can’t remember the last time Noi had a song this happy haha~ He looks so cute, and this song is so sweet~~