English translation

All posts tagged English translation

Title: No Reply
Artist: GavinDVL
Album: [Single]
Year: 2017

ฉันไม่ได้ตั้งใจที่จะส่งไปหาเธอ
Chun mai dai dtung jai tee ja song bpai hah tur
I didn’t mean to send that to you
หน้าจอมันเบลอเลยพิมพ์พลาดไปเท่านั้น
Nah jor mun blur loey pim plaht bpai tao nun
My screen is smudged, so I just mistyped it
ลบๆมันไป ไม่มีอะไรสำคัญ
Lop lop mun bpai mai mee arai sumkun
Delete it, it’s nothing important
แค่ข้อความ
Kae kor kwahm
It’s just a text message

(*) รักเธอ เก็บมานานรู้ไหม
Ruk tur gep mah nahn roo mai
I love you, do you know how long I’ve kept this in?
รักเธอ สิ่งที่อยู่ในใจ
Ruk tur sing tee yoo nai jai
I love you, the things in my heart
รักเธอ มีแต่เธอเท่านั้น Just only you my girl
Ruk tur mee dtae tur tao nun just only you my girl
I love you, I have only you, just only you, my girl
รักเธอ แค่อยากให้เธอรู้
Ruk tur kae yahk hai tur roo
I love you, I just want you to know
รักเธอ baby I love you
Ruk tur baby I love you
I love you, baby, I love you
รักเธอ all I think about is you my boo
Ruk tur all I think about is you my boo
I love you, all I think about is you, my boo

(**) ไม่ได้คิดอะไร รู้สึกอย่างนั้นก็แค่พูดไป
Mai dai kit arai roo sek yahng nun gor kae poot bpai
I’m not thinking anything, I just feel like that, so I just said it
ไม่ต้องสนใจ เธอจะลืมมันไปก็ได้
Mai dtaung son jai tur ja leum mun bpai gor dai
You don’t have to pay attention, you’ll forget me, it’s okay
ไม่ได้คิดอะไร แค่เสียงหัวใจมันส่ังให้บอก
Mai dai kit arai kae siang hua jai mun sung hai bauk
I’m not thinking anything, the voice of my heart is just ordering me to tell you
ไม่ต้องรับหรอก แค่ข้อความไม่หวังให้ตอบ
Mai dtaung rup rauk kae kor kwahm mai wung hai dtaup
You don’t have to accept it, it’s just a message, I’m not hoping for an answer

ก็ไม่ได้อะไรนะแค่โทรมาถามดู
Gor mai dai arai na kae toh mah tahm doo
It’s nothing, I just called to ask and see
ก็ไม่รู้ว่าเธอได้ดูข้อความนั้นยัง?
Gor mai roo wah tur dai doo kor kwahm nun yung
I don’t know if you’ve seen the message yet
ถ้าเธอไม่อยากเสียเพื่อนสนิทควรลบมัน
Tah tur mai yahk sia peuan sanit kuan lop mun
If you don’t want to lose a close friend, you should delete it
อย่าดูมัน
Yah doo mun
Don’t look at it

(*,**,**)

   

Written, Composed & Arranged : A F U Narongsak Sribandasakwatcharakorn
Producer : A F U DemoLab

Title: กำนันทองหล่อ / Gumnun Taung Lor (Chief of Thong Lo)
Artist: Pop Pongkool (ป๊อบ ปองกูล) ft. Oat Pramote (โอ๊ต ปราโมทย์)
Album: [Single]
Year: 2017

หลงรักลูกสาวกำนัน ยืนยันด้วยชีวี
Long ruk look sao gumnun yeun yun duay cheewee
I’ve fallen in love with the chief’s daughter, I swear on my life
แต่ติดอยู่ตรงพ่อตาไม่รักนักดนตรี
Dtae dtit yoo dtrong por dtah mai ruk nuk dondtree
But I’m stuck by her father, as he doesn’t like musicians
อยากมี เศรษฐีมาแต่งลูกสาว
Yahk mee settee mah dtaeng look sao
He wants a millionaire to marry his daughter

ใฝ่ปรองดอกฟ้าลาวัลย์
Fai bpraung dauk fah lahwun
I hope to reach an agreement with this lady
อยากสานสัมพันธ์แนบกาย
Yahk sahn sumpun naep gai
I want to create a close relationship with her
แต่ติดอยู่ตรง ไอ้คำ ว่า Life style
Dtae dtit yoo dtrong ai kum wah life style
But I’m still stuck by the word “life style”
เงินไม่พอมีแต่เรือนหอชั่วคราว ก่อนได้หรือเปล่า
Ngern mai por mee dtae reuan hor chua krao gaun dai reu bplao
I don’t have enough money, can we have a temporary wedding home first?

(*) เงินทองในบัญชี เงินเงินทั้งปี
Ngern taung nai bunchee ngern ngern tung bpee
The money in my account, money money all year
คงมีไม่เพียงพอ เงินเงินทุกที
Kong mee mai piang por ngern ngern took tee
I don’t have enough, money money every time
แต่ดวงใจไม่รีรอ เงินเงินทั้งปี
Dtae duang jai mai ree ror ngern ngern tung bpee
But my heart isn’t hesitant, money money all year
เพราะรู้ดีที่มีพอ คือรักแท้จริง
Pror roo dee tee mee por keu ruk tae jing
Because I know the thing I do have enough of is real true love
หากรักเอยชนะทุกสิ่งอย่าง
Hahk ruk oey chana took sing yahng
If love conquers all
ก็ขอให้รักชนะสตางค์
Gor kor hair uk chana sadtahng
I hope love wins over money

หลงรักลูกสาวกำนัน ประกันด้วยชีวี
Long ruk look sao gumnunbpragun duay cheewee
I’ve fallen in love with the chief’s daughter, I swear on my life
พิสูจน์ให้ดู ว่าเงินจะแพ้ความดี
Pisoot hai doo wah ngern ja pae kwahm dee
I’ll prove it so you can see that money loses to goodness
หมดใจที่มี มีไว้เพื่อรัก รักเธอคนเดียว
Mot jai tee mee mee wai pue aruk ruk tur kon diao
All of my heart I have to love only you

เอาแต่คิดว่าเธอนั้นก็จะมารัก หรือจะไม่รัก
Ao dtae kit wah tur nun gor ja mah ruk reu ja mai ruk
I keep wondering if you’ll love me or not
สินสอดพี่ยังไม่พร้อม แต่ก็ยังไม่ยอมที่จะอกหัก
Sin saut pee yung mai praum dtae gor yung mai yaum tee ja auk huk
My dowry still isn’t ready, but I still refuse to be heart-broken
ดูดูกันไปนาน นาน ทำไมเธอช่างน่ารักชะมัด
Doo doo gun bpai nahn nahn tummai tur chahng naruk chamut
I’ve been watching you for a long time, why are you so incredibly cute?
มันห้ามใจแทบจะไม่ไหว ละ ก็อยากไปฟัด ละ กับเธอสักครั้ง
Mun hahm jai taep ja mai wai la gor yahk bpai fut la gup tur suk krung
I nearly can’t forbid myself, I want to wrestle with you for once
อะ หลงรักลูกสาวกำนัน แล้วจะให้พี่นั้นทำยังไงดี
A long ruk look sao gumnun laeo ja hai pee nun tum yung ngai dee
Ah, I’ve fallen in love with the chief’s daughter, what do you want me to do?
แล้วพ่อน้องว่ายังไง ถ้าพี่จะเข้า ละ ไปขอสักที เอาดีดีดิ เอาดีดีดิ
Laeo por naung wah yung ngai tah pee ja kao la bpai kor suk tee ao dee dee di ao dee dee di
What would her father say if I showed up and finally asked; I want her, I want her
ได้ไหมอะ อะเบบี๋ พี่รับประกันว่าตัวพี่นั้นจะทำมันให้เต็มที่ ยาหยีของพี่
Dai mai a a baby pee rup bpragunw ah dtua pee nun ja tum mun hai dtem tee yah yee kaung pee
Can I? Ah, baby, I guarantee that I will do it to the best of my abilities, my darling

(*)

หลงรักลูกสาวกำนัน จะกี่วันฉันจะรอ
Long ruk look sao gumnun ja gee wun chun ja ror
I’ve fallen in love with the chief’s daughter, how many days will I wait?
แต่อยากเพียงขอพ่อตาให้ช่วยฉันที
Dtae yahk piang kor por dtah hai chuay chun tee
But I just want to ask her father to help me
ฝากใจดวงนี้ เอาไว้ให้เพียงลูกสาวกำนัน
Fahk jai duang nee ao wai hai piang look sao gumnun
I’m entrusting this heart of mine only to the chief’s daughter

   

เนื้อร้อง Ammy The Bottom Blues , เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ , สุดเขต จึงเจริญ , อนันต์ ดาบเพ็ชรธิกรณ์ , UrboyTJ
ทำนอง Ammy The Bottom Blues
เรียบเรียง กวิน อินทวงศ์ , เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Producer กัณต์ รุจิณรงค์ / บริพัตร หวานคำเพราะ

Title: เจ็บไม่เป็น / Jep Mai Bpen (I Don’t Know How to Hurt)
Artist: Minor Third
Album: [Single]
Year: 2017

เธอ…หลอกฉันว่าเธอรัก
Tur lauk chun wah tur ruk
You deceived me into thinking that you loved me
ส่วนฉันก็ยังต้องหลอกตัวเองว่าเธอก็ยังรัก
Suan chun gor yung dtaung lauk dtua eng wah tur gor yung ruk
As for me, I still must deceive myself that you still love me
ยิ้ม… ของฉันที่เธอเห็น
Yim kaung chun tee tur hen
My smile that you see
รู้ไหมว่ามันเป็นสิ่งลวง ๆ ที่เธอไม่เคย
Roo mai wah mun bpen sing luang luang tee tur mai koey
Do you know it’s a deception that you’ll never

(*) รู้…ว่าข้างใน มันเจ็บสักเท่าไร ที่ต้องยอมฝืนทน
Roo wah kahng nai mun jep suk tao rai tee dtaung yaum feun ton
Realize how much it hurts inside to have to force myself to endure

(**) เจ็บที่เธอ ไม่ได้รัก แต่กลับไม่ยอมรับความจริง
Jep tee tur mai dai ruk dtae glup mai yaum rup kwahm jing
It hurts that you don’t love me, but I refuse to accept the truth
ที่จะให้เธอทิ้งไป
Tee ja hai tur ting bpai
And let you abandon me
ใจต้องโดนเธอทำร้าย อยู่ก็เหมือนตาย ทั้งเป็น
Jai dtaung dohn tur tum rai yoo gor meuan dtai tung bpen
My heart must be destroyed by you, I’m alive but it’s like I’m dead
แต่ไม่เห็นว่าว่ามันจะจำ สักที
Dtae mai hen wah wah mun ja jum suk tee
But it doesn’t seem like, like I’ll finally remember

ทน…อย่างนี้ได้นานไหม
Ton yahng nee dai nahn mai
Can I endure this for any longer?
ที่วันนี้ต้องคอยมาหลอกหัวใจ ว่ามันคือความรัก
Tee wun nee dtaung koy mah lauk hua jai wah mun keu kwahm ruk
Today I must keep deceiving my heart that it’s love
ฉัน…ต้องยิ้มให้เธอเห็น
Chun dtaung yim hai tur hen
I must smile and let you see
ให้เหมือนว่ามันไม่มีอะไรจนทำให้เธอ
Hai meuan wah mun mai mee arai jon tum hai tur
And make it seem like it’s nothing until it makes you

(*,**)

คำว่ารักที่เธอบอก แต่ในแววตาของเธอหลอก
Kum wah ruk tee tur bauk dtae nai waew dtah kaung tur lauk
You tell me you love me, but in the look in your eyes, it’s deceiving

รู้…ว่าหัวใจ มันเหนื่อยสักเท่าไร ที่ต้องยอมฝืน…ทน
Roo wah hua jai mun neuay suk tao rai tee dtaung yaum feun ton
Know how tired my heart is of having to force myself to endure it

(**)

เจ็บ…มานานเท่าไหร่ ทำไมไม่ยอมรับความจริง
Jep mah nahn tao rai tummai mai yaum rup kwahm jing
How long have I been hurting? Why do I refuse to accept the truth
และให้เธอทิ้งไป เจ็บไม่เป็นหรือไง
Lae hai tur ting bpai jep mai bpen reu ngai
And let you dump me? Do I not know how to hurt or what?
หัวใจ… เมื่อไหร่จะจำสักที
Hua jai meua rai ja jum suk tee
When will my heart finally remember?

   

เนื้อร้อง/ทำนอง : ธนกฤต พมพล
ดนตรี : MINOR THIRD

Title: ถ่านไฟเก่า / Tahn Fai Gao (An Old Flame)
Artist: Bird Thongchai (เบิร์ด ธงไชย)
Album: Service
Year: 1998

รู้ก่อนมีฉันนั้นเธอมีใคร
Roo gaun mee chun nun tur mee krai
I know that you had someone else before me
และเขาสำคัญเท่าไร ก่อนที่เขาจากไปทิ้งเธอ
Lae kao sumkun tao rai gun tee kao jahk bpai ting tur
And how important he was to you before he dumped you
ฉันก็คือคนที่มีแค่ใจ ที่รับเธอได้เสมอ
Chun gor keu kon tee mee kae jai tee rup tur dai samur
I’m someone who has only a heart that can always accept you
ทั้งรู้ว่าเธอไม่เคยลืม
Tung roo wah tur mai koey leum
Even though I know that you never forget

ตลอดเวลาเหมือนเธอรออะไรบางอย่าง
Dtalaut welah meuan tur ror arai bahng yahng
It’s like you’re waiting for something at all times
แต่ก็ยอม เพราะหวังสักวัน ชนะหัวใจของเธอ
Dtae gor yaum pror wung suk wun chana hua jai kaung tur
But I’m willing because I hope that some day I’ll win your heart

แล้วสิ่งที่ฉันนั้นเคยหวาดกลัว
Laeo sing tee chun nun koey waht glua
The thing that I once feared
ไม่ขอให้มันเป็นจริง สิ่งที่ทำให้เธอไหวหวั่น
Mai kor hai mun bpen jing sing tee tum hai tur wai wun
That I didn’t want to be real, the thing that shook you
เขากลับเข้ามา ให้เธอเห็นใจ
Kao glup kao mahh ai tur hen jai
He came back and made you sympathize with him
และขอให้เธออภัย แล้วฉันต้องทำอย่างไร
Lae kor hai tur apai laeo chund taung tum yahng rai
And asked you to forgive him, now what should I do?

เธอบอกกับฉัน ไม่ต้องกลัวไม่มีอะไร
Tur bauk gup chun mai dtaung glua mai mee arai
You told me not to be afraid, that it’s nothing
แต่อยู่กับฉัน แค่เพียงกายแต่ไร้หัวใจ
Dtae yoo gup chun kae piang gai dtae rai hua jai
But you’re only with me physically, but you’re without your heart

(*) เพราะว่าเธอและเขา
Pror wah tur lae kao
Because you and him
ถ่านไฟเก่ายังร้อน รอวันรื้อฟื้น
Tahn fai gao yung raun ror wun reu feun
Your old flame is still hot, waiting for the day to be revived
แล้วคนมาทีหลังต้องทนต้องฝืน อย่างฉันคนนี้
Laeo kon mah tee lung dtaung ton dtaung feun yahng chun kon nee
And the person who came afterwards must endure it and resist, like me
เธอต้องบอกวิธี ให้ทำใจ
Tur dtaung bauk witee hai tum jai
You must tell me how to accept it

ตลอดเวลาเหมือนเธอรออะไร บางอย่าง
Dtalaut welah meuan tur ror arai bahng yahng
It’s like you’re waiting for something at all times
แต่ที่ยอม เพราะฉันก็อยากชนะใจ
Dtae tee yaum pror chung or yahk chana jai
But I was willing because I wanted to win your heart
เธอบอกกับฉัน ไม่ต้องกลัวไม่มีอะไร
Tur bauk gup chun mai dtaung glua mai mee arai
You told me not to be afraid, that it’s nothing
แต่อยู่กับฉัน แค่เพียงกายแต่ไร้หัวใจ
Dtae yoo gup chun kae piang gai dtae rai hua jai
But you’re only with me physically, but you’re without your heart

(*,*)

เมื่อถ่านไฟเก่าของเธอ ยังมีไฟ
Meua tahn fai gao kaung tur yung mee fai
When your old flame is still burning
อย่าได้ปล่อยฉันตาย ในกองไฟ
Yah dai bploy chund tai nai gaung fai
Don’t let me die in the fire

   

คำร้อง : ธนพล อินทฤทธิ์
ทำนอง : ธนพล อินทฤทธิ์
เรียบเรียง : จิตติพล บัวเนียม;พงศ์เพชร กลิ่นหอม

Title: รอปาฏิหาริย์ / Ror Bpahdtihahn (Waiting for a Miracle)
Artist: Aof Pongsak (อ๊อฟ ปองศักดิ์)
Album: [Single]
Year: 2017

ฝนจะผ่านมา และหนาวจะผ่านไป
Fon ja pahn mah lae nao ja pahn bpai
The rain will pass and the cold will leave
ฟ้าจะเปลี่ยนสี เดือนปีจะเวียนเปลี่ยนสักเท่าไร
Fah ja bplian see deuan bpee ja wian bplian suk tao rai
The sky will change colors, however much the months and years turn and change
แต่คนคนนี้ ก็ยังรักเธอรอเธอเหมือนเดิมเรื่อยไป
Dtae kon kon nee gor yung ruk tur ror tur meuan derm reuay bpai
But this person still loves you and is continuously waiting for you just the same
ไม่มีผู้ใด เปลี่ยนใจฉันได้
Mai mee poo dai bplian jai chun dai
There’s no one who can change my mind

ทั้งทั้งที่รู้ ว่าแทบไม่มีหวัง
Tung tung tee roo wah taep mai mee wung
Even though I know it’s nearly hopeless
หนทางที่ฉัน จะได้เธอคืนมาเหมือนยังไกล
Hon tahng tee chun ja dai tur keun mah meuan yung glai
It’s like the way for me to get you back is still so far away
ที่ในวันนี้ฉันยังมีแรง และยังลุกขึ้นหายใจ
Tee nai wun nee chun yung mee raeng lae yung look keun hai jai
Today I still have strength, and I still stand up and breathe
คือข้างใน ข้างในหัวใจ สั่งให้ฉันรอเธอ
Keu kahng nai kahng nai hua jai sung hai chun ror tur
It’s inside, inside my heart, ordering me to wait for you

(*) เผื่อวันพรุ่งนี้ เธอจะกลับมา
Peua wun proong nee tur ja glup mah
In case tomorrow you’ll come back
มีปาฏิหาริย์ ให้ฉันได้เจอเธออีกสักครั้ง
Mee bpahdtihahn hai chun dai jur tur eek suk krung
If there’s a miracle, letting me able to see you once again
เผื่อวันพรุ่งนี้ ฉันมองไปนอกหน้าต่าง
Peua wun proong nee chunmaung bpai nauk nah dtahng
In case tomorrow I’ll see you outside my window
อาจเห็นเธอกำลังเดินทาง กลับบ้านของเรา
Aht hen tur gumlung dern tahng glup bahn kaung rao
I might see you walking back to our house

ฉันยังเปิดเพลง ที่เธอชอบฟัง
Chun yung bpert pleng tee tur chaup fung
I still turn on the music that you liked to listen to
และยังเตรียมหนังที่เธอชอบดู เผื่อไว้ทุกวัน
Lae yung dtriam nung tee tur chaup doo peua wai took wun
And I still prepare the movies that you liked to watch just in case, every day
ยังเตรียมอาหาร พร้อมทั้งเครื่องดื่มสุดโปรดไว้รอทุกวัน
Yung dtriam ahhahn praum tung kreuang deum soot bproht wai ror took wun
I still prepare food along with your favorite drink, waiting every day
เตรียมร่างกายและเตรียมหัวใจ เผื่อไว้เพื่อรอเธอ
Dtriam rahng gai lae dtriam hua jai peua wai peua ror tur
Preparing my body and preparing my heart, just in case, to wait for you

(*)

รอปาฏิหาริย์
Ror bpahdtihahn
I’m waiting for a miracle
เผื่อวันพรุ่งนี้
Peua wun proong nee
In case tomorrow
อาจเห็นเธอกำลังเดินทาง มาหาฉัน…เหมือนเดิม
Aht hen tur gumlung dern tahng mah hah chun meuan derm
I might see you walking up to see me like always

   

คำร้อง สีฟ้า
ทำนอง ปธัย วิจิตรเวชการ
เรียบเรียง ปธัย วิจิตรเวชการ/ อภิไชย เย็นพูนสุข

Title: ดารา / Dara (Celebrity)
Artist: Max Jenmana
Album: Let There Be Light EP
Year: 2017

ใต้แสงไฟ ดูงดงาม ยามเมื่อเธออยู่ท่ามกลางหมู่ดาว
Dtai saeng fai doo ngot ngahm yahm meua tur yoo tahm glahng moo dao
Under the lights, you look beautiful when you’re among the stars
ราวบทละคร ไม่ใช่เรื่องจริง สะกดให้ฉันหยุดนิ่งลืมหายใจ
Rao bot lakorn mai chai reuang jing sagot hai chun yoot ning leum hai jai
It’s the storyline of a TV drama, not reality, hypnotizing me and making me freeze, forgetting to breathe

ใกล้กันเท่าไร จบตรงที่ใด ไม่เคยรู้
Glai gun tao rai jop dtorng tee dai mai koey roo
However close we are, I never know when it’ll end

(*) เธอที่เห็นไม่ใช่เธอที่เป็นเธอสวยงามที่สุด จากตรงนั้น
Tur tee hen mai chai tur tee bpen tur suay ngahm tee soot jahk dtrong nun
The you I see isn’t the real you, you’re the most beautiful thing from over there
เป็นฉันเองที่เพ้อ เผลอใจ
Bpen chun eng tee pur plur jai
It’s me who is crazy and careless
ไปกับแสงดาวที่ไม่ได้เป็นของใคร
Bpai gup saeng dao tee mai dai bpen kaung krai
Going with the light of the stars that doesn’t belong to anyone

เครื่องสำอางค์ กลิ่นหอมจางๆ คอยคั่นกลางระหว่างฉันกับเธอ
Kreuang sumahng glin haum jahng jahng koy kun glahng rawahng chun gup tur
The cosmetics and the faint fragrance keep dividing between you and me
ดั่งฝันละเมอ งมงายพร่ำเพ้อ และคิดเอาเองว่ารักอยู่เรื่อยไป
Dung fun lamur ngom ngai prum pur lae kit ao eng wah ruk yoo reuay bpai
It’s like I’m daydreaming, naive and crazy, thinking of continuously loving you

ใกล้กันเท่าไร ยิ่งย้ำให้แน่ใจ และได้รู้
Glai gun tao rai ying yum hai nae jai lae dai roo
However close we are, the more it emphasizes it, makes me certain, and lets me know

(*)

   

เนื้อร้อง: MXJMN and The Unicorn
ทำนอง: MXJMN and The Unicorn
Arrangement and programming – Vincent

Title: สุดท้าย / Soot Tai (Finally)
Artist: 7Days Crazy
Album: [Single]
Year: 2017

เสียดายเหลือเกิน ที่ประครองไม่ไหว
Sia dai leua gern tee bprakaung mai wai
It’s such a pity that I couldn’t support you
ฝืนมันเท่าไหร่ สุดท้ายก็เสียเวลา
Feun mun tao rai soot tai gor sia welah
However much I resisted, in the end, it was a waste of time
หนึ่งกอดสุดท้าย ขอให้มันแทนคำว่าลา
Neung gaut soot tai kor hai mun taen kum wah lah
One final hug, I want it to represent our good-bye
แม้สองเราจะมีน้ำตา ก็ควรต้องยอมทำใจ
Mae saung rao ja mee numd tah gor kuan dtaung yaum tum jai
Even though the two of us will cry, we should be willing to accept it

(*) คนที่ชั่วชีวิต ไม่เคยมีดี ก็เคยได้เรียนรู้
Kon tee chua cheewit mai koey mee dee gor koey da rian roo
A person who has never had anything good all his life has once learned
วันเวลาเหล่านั้น งดงามเหลือเกิน ที่ได้เคยมีกัน
Wun welah lao nun ngot ngahm leua gern tee dai koey mee gun
Those times were so beautiful, once being able to have you

(**) หมดสิทธิ์จะได้พบ ปลายทางของเรา
Mot sit ja dai pob bplai tahng kaung rao
I no longer have the right to see our destination
ต้องยอมรับการจากลา ที่เอ่ยคำร่ำลา เร็วเกินไป
Dtaung yaum rup gahn jahk lah tee oey kum rum lah rew gernb pai
I must accept your farewell, that you said good-bye too quickly
ยินดีที่ได้รัก ได้เคยเข้าใจ ทุกเรื่องที่ฝันว่ายิ่งใหญ่
Yin dee tee dai ruk dai koey kao jai took reuang tee fun wah ying yai
I’m happy to have been able to love you, to have once been able to understand everything that I dreamed was so great
ต้องจบด้วยความจริง เป็นไปไม่ได้
Dtaung jop duay kwahm jing bpen bpai mai dai
It must end with the truth; it’s impossible

ฝันดีเท่าไหร่ คงมีสิทธิ์แค่ฝัน
Fun dee tao rai kong mee sit kae fun
However good the dreams are, I only have the right to dream
พ้นคืนที่ผ่าน สุดท้ายก็ต้องลืมตา
Pon keun tee pahn soot tai gor dtaung leum dtai
Making it through the night, finally I must open my eyes
ความจริงโหดร้าย ที่ต้องยอมเอ่ยคำว่าลา
Kwahm jing hoht rai tee dtaung yaum oey kum wah lah
The cruel truth is that I must accept your good-bye
แม้สองเราจะมีน้ำตา ที่สุดก็เกินกำลัง
Mae saung rao ja mee num dtah tee soot gor gern gumlung
Even though the two of us will cry, it’s just beyond our abilities

(*,**,**,**)

   

คำร้อง/ทำนอง:อมรวุฒิ เมธสาตร์
เรียบเรียง :7Days Crazy
producer: ศราวุธ แสงบุตร

Title: ถ้าฉันรัก / Tah Chun Ruk (If I Love)
Artist: Bowky Lion (โบกี้ไลอ้อน)
Album: OST บาปรักทะเลฝัน / Bahp RUk Talay Fun
Year: 2017

กับคนที่ไม่รัก จะดีสักเท่าไรก็แค่นั้น จะเจอเรื่องอะไรไม่มีทางเสียน้ำตา ไม่เคยไหวหวั่น
Gup kon tee mai ruk ja dee sukt ao rai gor kae nun ja jur reuang arai mai mee tahng sia num dtah mai koey wai wun
With someone who doesn’t love you, however good you are, that’s it, whatever you face, there’s no way they’ll shed a tear, they’re never shaken
กับคนที่ฉันรัก ไม่เข้าใจตัวเองสักครั้ง กี่ทีที่เธอทำให้ฉัน เสียน้ำตา สักเท่าไร ก็ยอมหมดทั้งใจ
Gup kon tee chun ruk mai kao jai dtua eng suk krung gee tee tee tur tum hai chun sia numd tah suk tao rai gor yaum mot tung jai
With the person whom I love, I don’t understand myself at all, however many times you make me cry, I give in with all my heart

แค่มีเธอเข้ามาในหัวใจ คนเข้มแข็งคนเดิมก็หายไป
Kae mee tur kao mah nai hua jai kon kem kaeng kon derm gor hai bpai
Just having you enter my heart, the old, strong me has disappeared

(*) เพราะรักคำเดียวเท่านั้น ที่ทำให้ฉันนั้นต้องอ่อนไหว
Pror ruk kum diao tao nun tee tum hai chun nun dtaung aun wai
Because only love makes me weak
ทำทุกอย่างเพื่อความรักได้ โดยไม่รู้ตัว กับบางคนที่ทำให้เสียใจ กลับเป็นคนคนเดียวที่ไม่อาจลืม
Tum took yahng peua kwahm ruk dai doy mai roo dtua gup bahng kon tee tum hai sia jai glup bpen kon kon diao tee mai aht leum
I can do everything for love without realizing it, with someone who makes me sad, they end up being the only person whom I can’t forget

(**)

   

คำร้อง / ทำนอง อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์
เรียบเรียง ภัทรกร ตั้งจิตการุญ

Title: คำขอ / Kum Kor (Plea)
English Title: “Beggin’ U”
Artist: Aomsin and the Boys
Album: [Single]
Year: 2017

เธอเป็นเหมือนต้นไม้ เธอเป็นเหมือนภูเขา เธอเป็นเหมือนสายลมเบาๆ ที่อ่อนไหว
Tur bpen meuan dton mai tur bpen meuan poo kao tur bpen meuan sai lom bao bao tee aun wai
You’re like the trees, you’re like the mountains, you’re like the faint, gentle wind
เธอเป็นดั่งความหวัง เธอเป็นเหมือนฝัน เธอทำให้ฉัน มีวันที่แสนดี
Tur bpen dung kwahm wung tur bpen meuan fun tur tum hai chun mee wun tee saen dee
You’re like my hopes, you’re like my dreams, you make me have wonderful days

ยังมีรอยยิ้ม แม้วันที่อ่อนล้า ในห้วงเวลา ที่มีเธออยู่ตรงนี้
Yung mee roy yim mae wun tee aun lah nai huang welah tee mee tur yoo dtrong nee
I still smile, even when I’m weak, when I have you right here

(*) ก่อนที่ฉันจะหมดแรง ก่อนแสงอาทิตย์จะลับไป
Gaun tee chun ja mot raeng gaun saeng ahtit ja lup bpai
Before I run out of strength, before the sun sets
ขอให้ฉันได้บอกเธอสักครั้ง ขอให้เธอฟังเพลงนี้จากหัวใจ
Kor hai chun dai bauk tur suk krung kor hai tur fung pleng nee jahk hua jai
Please let me tell you just once, I want you to listen to this song from my heart

(**) ฉันยังคิดถึงเธออยู่ แม้ไม่รู้เธออยู่ไหน หัวใจยังอยากสัมผัสว่าเธออยู่ตรงนี้
Chun yung kit teung tu ryoo mae mai roo tur yoo nai hua jai yung yahk sumput wah tur yoo dtrong nee
I still miss you, even though I don’t know where you are, my heart still wants to touch you right here
เหมือนเธอนั้นไม่หายไป ฉันเก็บเธอไว้ในเพลงนี้ ตลอดไป
Meuan tur nun mai hai bpai chun gep tur wai nai pleng nee dtalaut bpai
It’s like you haven’t disappeared, I’m keeping you in this song forever

และวันนี้ฉันยังคงเฝ้ารอเธออยู่ อยากให้รู้ว่าฉันยังไม่ไปไหน
Lae wun nee chun yung kong fao ror tur yoo yahk hai roo wah chun yung mai bpai nai
And today I’m still waiting for you, I want you to know that I still haven’t gone anywhere

(*,**)

เพลงจากฉันมอบให้เธอ
Pleng jahk chun maup hai tur
I’m giving this song from me to you
เธอเป็นเหมือนต้นไม้ เธอเป็นเหมือนภูเขา เธอเป็นเหมือนสายลมเบาๆ ที่จากไป
Tur bpen meuan dton mai tur bpen meuan poo kao tur bpen meuan sai lom bao bao tee jahk bpai
You’re like the trees, you’re like the mountains, you’re like the gentle wind that has left

   

Lyric & Music : (ออมสิน) สุธินันท์ ทางธรรม
Arranged : Aomsin and The boys

Title: เธอคืนมา / Tur Keun Mah (You Came Back)
Artist: Thomas J
Album: OST I Am Your King
Year: 2017

ดีใจที่ได้พบเธอ ดีใจที่ได้ทักทาย
Dee jai tee dai pob tur dee jai tee dai tuk tai
I’m happy to have been able to meet you, I’m happy to have been able to say hello
ตั้งแต่ที่เธอหายไป รู้ไหมใจมันแทบขาด
Dtung dtae tee tur hai bpai roo mai jai mun taep kaht
Since you disappeared, do you know that my heart has nearly died?
เวลาเพียงเสี้ยวนาที ที่เราบังเอิญใกล้กัน
Welah piang siao nahtee tee rao bungern glai gun
It was only for a moment that we happened to be close
ทุกอย่างมันย้อนคืนวัน ให้ฉันคิดถึงเธอ
Took yahng mun yaun keun wun hai chun kit teung tur
Everything turns back the days and makes me miss you

(*) คิดถึง อ้อมกอด ยังหอมตราตรงในหัวใจ
Kit teung aum gaut yung haum dtrah dtrong nai hua jai
I miss your embrace, I still kiss you in my heart

(**) เพื่อให้เธอคืนมา ฉันพร้อมจะยอมทุกอย่าง
Peua hai tur keun mah chun praum ja yaum took yahng
I’m ready to give up everything for you to come back
เพื่อให้รักคืนมา ต้องเสียน้ำตาอีกกี่ครั้งฉันก็ยินดี
Peua hai ruk keun mah dtaung sia num dtah eek gee krung gor yin dee
However many more times I must cry for you to love me again, I’d be happy to
อาจไม่เป็นไม่เหมือนเดิม ฉันยอมคุกเข่าอยู่ตรงนี้
Aht mai bpen mai meuan derm chun yau kook kao yoo dtrong nee
It might not be the same, but I’m willing to get down on my hands and knees right here
แต่มันคือความจริงที่มี คือฉันลืมเธอไม่ลง
Dtae mun keu kwahm jing tee mee keu chun leum tur mai long
But the reality that I have is that I can’t forget you

(*,**,**)

   

คำร้อง : NATHA
เรียบเรียง/ทำนอง : ณัฐพงศ์ สมงาม
Mix & Mastered : ณัฐพงศ์ สมงาม@Natha Studio