English translation

All posts tagged English translation

Title: さよなら / ซาโยนาระ / Sayonara (Farewell)
Artist: MaleRose
Album: [Single]
Year: 2018

さよなら ถึงวันต้องลา เเม้ว่าน้ำตาของเราต้องหลั่งริน
Sayonara teung wun dtaung lah mae wah num dtah kaung rao dtaung lung rin
Farewell, it’s time for us to say good-bye, even though our tears will flow
แต่ในความทรงจำนั้นยังมีรอยยิ้ม ยังยินดีแม้ว่าเราต้องลา Sayonara
Dtae nai kwahm song jum nun yung mee roy yim yung yin dee mae wah rao dtaung lah sayonara
But in those memories, there are still smiles, there’s still happiness even though we must say good-bye, farewell

ขอบคุณในวันที่ผ่านมา ขอบคุณที่เดินกันมาจนถึงวันนี้
Kaup koon nai wun tee pahn mah kaup koon tee dern gun mah jon teung wun nee
Thank you for the days of the past, thank you for being with me to this day
ขอบคุณในความทรงจำที่เเสนดี แม้ในวันนี้จะไม่มีกันอีกเเล้ว
Kaup koon nai kwahm song jum tee saen dee mae nai wun nee ja mai mee gun eek laeo
Thank you for the wonderful memories, even though we won’t have each other anymore after today
เมื่อถึงทางตันในวันนี้ เมื่อความฝันที่เรามีต้องหยุดลง
Meua teung tahng dtun nai wun nee meua kwahm fun tee rao mee dtaung yoot long
When we reached our dead end today, when the dreams we had must stop
แต่เส้นทางของเราสองคน ไม่อาจจะจบลง เป็นความทรงจำดี ๆ ไม่ลืม
Dtae sen tahng kaung rao saung kon mai aht ja jop long bpen kwahm song jum dee dee mai leum
Yet our paths in life won’t end, they’re good memories that I won’t forget

(*) さよなら ถึงวันต้องลา เเม้ว่าน้ำตาของเราต้องหลั่งริน
Sayonara teung wun dtaung lah mae wah num dtah kaung rao dtaung lung rin
Farewell, it’s time for us to say good-bye, even though our tears will flow
แต่ในความทรงจำนั้นยังมีรอยยิ้ม ยังยินดีแม้ว่าเราต้องลา
Dtae nai kwahm song jum nun yung mee roy yim yung yin dee mae wah rao dtaung lah
But in those memories, there are still smiles, there’s still happiness even though we must say good-bye
ฟ้ายังเปลี่ยนสี รักที่เเสนดีสุดท้ายก็ต้องมี วันที่เเปรเปลี่ยนไป
Fah yung bplian see ruk tee saen dee soot tai gor dtaung mee wun tee bprae bplian bpai
The sky still changes colors, and our wonderful love must, in the end, have a day that it too changes
ผ่านวันเวลา เนิ่นนานเท่าไหร่ จะเก็บคำว่ารักเอาไว้ さよなら
Pahn wun welah nern nahn tao rai ja gep kum wah ruk ao wai sayonara
However much time passes by, I’ll keep our love, farewell

วันเวลาจะเลยผ่าน แต่ฝันเรายังไม่เลือนลาง
Wun welah ja loey pahn dtae fun rao yung mai leuan lahng
Time will pass, but our dreams still don’t fade
ความทรงจำวันวานยังคงบอกชั้นให้ก้าวต่อไป
Kwahm song jum wun wahn yung kong bauk chun hai gao dtor bpai
The memories of yesterday still tell me to move forward
เเม้ว่าไม่มีเธออยู่อีกเเล้วก็ต้องทนไหว
Mae wah mai mee tur yoo eek laeo gor dtaung ton wai
Even though I don’t have you anymore, I must endure it

เดินทางกันมาตั้งไกล ผ่านร้อนผ่านหนาวเท่าไหร่
Dern tahng gun mah dtung glai pahn raun pahn nao tao rai
We’ve traveled so far, through the heat and the cold
แม้ในวันนี้เธออยากมีทางที่เดินอย่างดี กว่าใน
Mae nai wun nee tur yahk mee tahng tee dern yahng dee gwah krai
Even though today you want to travel on a path that’s better than
วันนั้นที่ฝัน ชั้นเข้าใจ
Wun nun tee fun chun kao jai
Those days that we dreamed of, I understand

(*)

さよなら、の日が来て涙が会ってしまったけど
Sayonara nohigakite namida ga atteshimatta kedo
Farewell, the day has come, although I must face the tears
笑顔が記憶の中に残っているよ
Egao ga kioku no naka ni nokotte iru yo
Your smile remains in my memories

ขอให้เพลงนี้ เเทนคำที่มี ให้เธอโชคดีต่อจากนี้ตลอดไป
Kor hai pleng nee taen kum tee mee hai tur chohk dee dtor jahk nee dtalaut bpai
I want this song to represent the words that I have, to give you good luck from now until forever
ขอบคุณในความรักที่เธอมอบให้ ไม่ว่าวันนี้หรือวันไหน ชั้นจะยังรักเธอ
Kaup koon nai kwahm ruk tee tur maup hai mai wah wun nee reu wun nai chun ja yung ruk tur
Thank you for the love you’ve given me, no matter if it’s today or any other day, I’ll still love you

さよなら
Sayonara
Farewell

   

เนื้อเพลง : Thames MaleRose
เนื้อญี่ปุ่น : Shermann , Airu Hino
ดนตรี ทำนอง อัดเสียง : Mine , Thames , Birth , Eak , Bass
คอรัส : Shermann
คอรัสหมู่ : Artto , Shermann , Eak , Thames , Birth , Mine , Pawinee

Title: เพียงคำเดียว / Piang Kum Diao (Just One Word)
Artist: Suthep Wongkamhaeng (สุเทพ วงศ์กำแหง)
Album: ??
Year: ??

เพียง คำเดียว ที่ปรารถนา
Piang kum diao tee bprahdtanah
The one word that I desire
อยากฟัง ให้ชื่นอุรา
Yahk fung hai cheun oorah
I want to hear it and be happy
ใจพะว้า ภวังค์
Jai pawah pawung
My heart is subconsciously anxious
นาน เท่านาน พี่คอยจะฟัง
Nahn tao nahn pee koy ja fung
I’ve waited to hear it for such a long time
คำนี้ คำเดียวที่หวัง
Kum nee kum diao tee wung
This one word that I hope for
อยากฟังจากปากดวงใจ
Yahk fung jahk bpahk duang jai
I want to hear it from the lips of my sweetheart

คำ คำนี้มีค่าใหญ่หลวง
Kum kum nee mee kah yai luang
This word has so much value
พี่รัก พี่แหน พี่หวง
Pee ruk pee nae pee huang
I love you, I’m keeping you, I’m possessive of you
เพียงดั่งดวงฤทัย
Piang dung duang reutai
Just as my heart
พี่ ไม่เคย เฉลยกับใคร
Pee mai koey chaloey gup krai
I’ve never said this to anyone else
แต่แล้วพี่บอกเจ้าไป
Dtae laeo pee bauk jao bpai
But I’m telling it to you
เพื่อให้เจ้าตอบเช่นกัน
Peua ai jao dtaup chen gun
So you can answer the same

มี หลายคราที่เคย
Mee lai krah tee koey
There’s many times that have
เหมือนเจ้าจะเอ่ย
Meuan jao ja oey
Seemed like you would say it
เปิดเผยเฉลย คำนั้น
Bpert poey chaloey kum nun
Open up and say that word
โอ แล้วใยอัดอั้น
Oh laeo yai ut un
Oh, but then you stop yourself
มิกล้าจำนรรค์
Mi glah jum nun
I don’t dare try to negotiate
กลับตื้นกลับตัน ทรวงใน
Glup dteun glup dtun suang nai
I swallow my words

ฤา เจ้ามีคู่เคียงอุรา
Reu jao mee koo kaing oorah
Or do you have someone in your heart?
เจ้ารักเป็นหนักเป็นหนา
Jao ruk bpen nuk bpen nah
Someone whom you love dearly
ตรึงติดตราหัวใจ
Dtreung dtit dtah hua jai
Transfixed in your heart?
จึง จดจำถ้อยคำพี่ไว้
Jeung jot jum toy kum pee wai
Then remember my words
แอบเอาไปบอกคู่ใจ
Aep ao bpai bauk koo jai
Secretly go and tell your lover
ทอดทิ้งพี่ให้อกตรม
Taut ting pee hai auk dtrom
And leave me depressed

ฤา เจ้าลืมถ้อยคำคำนี้
Reu jao leum toy kum kum nee
Or have you forgotten this word?
จึงทำไม่รู้ไม่ชี้
Jeung tum mai roo mai chee
So you act like you have no idea
ดังไม่มี เยื่อใย
Dung mai mee yeua yai
Like we have no relationship
แม้น เจ้าลืมเจ้าเลือนเคลื่อนคลาย
Maen jao leum jao leuan kleuan klai
It’s like you’ve forgotten everything
พี่เตือนให้อีกก็ได้
Pee dteuan hai eek gor dai
I can remind you again
ก็รักอย่างไร เจ้าเอย
Gor ruk yahng rai jao oey
What love is like, darling

Title: คนสุดท้าย / Kon Soot Tai (The Final Person)
Artist: The Pisat Band
Album: [Single]
Year: 2018

ไม่เคยคิดเลย ว่าจะเจอกับความรักที่แท้จริง
Mai koey kit loey wah ja jur gup kwahm ruk tee tae jing
I never imagined I’d find true love
สิ่งที่ฉันเจอ คนที่เดินเข้ามาแล้วผ่านไป
Sing tee chun jur kon tee dern kao mah laeo pahn bpai
The things that I faced, the people who have shown up and passed by

(*) เมื่อได้มาพบกับเธอครั้งแรก
Meua dai mah pob gup tur krung raek
When I first met you
ฉันก็ทำโอกาสให้เสียไป
Chun gor tum ohgaht hai sia bpai
I wasted my chance
จนในวันนี้กลับมาได้พบเธอ
Jon nai wun nee glup mah dai pob tur
Until today, I came back to see you
ฉันจะไม่ยอมปล่อยเธอไปอีกครั้ง
Chun ja mai yaum bploy tur bpai eek krung
I refuse to let you go again

(**) จะรักษาดูแลให้ดีที่สุด
Ja ruksah doo lae hai dee tee soot
I’ll take the best care of you
ความสุขของเธอก็คือความสุขของฉัน
Kwahm sook kaung tur gor keu kwahm sook kaung chun
Your happiness is my happiness
โอเธอชีวิต คนเราช่างแสนสั้น
Oh tur cheewit kon rao chahng saen sun
Oh, the human life is so short
ขอเพียงเรามีกันและกันต่อจากนี้ตลอดไป
Kor piang rao mee gun lae gun dtor jahk nee dtalaut bpai
I just want us to be together from now until forever

ไม่เคยนึกเลย ว่าจะมีหนึ่งคนที่รักกันจริง
Mai koey neuk loey wah ja mee neung kon tee ruk gun jing
I never though there would be anyone who really loved me
คนที่เข้าใจ คนที่ยอมรับกันในทุกๆสิ่ง
Kon tee kao jai kon tee yaum rup gun nai took took sing
Someone who understands, someone who accepts everything about me

(*,**)

ขอมีแค่เธอ……คนเดียว
Kor mee kae tur kon diao
I just want to have you

   

คำร้อง วงศ์วริศ อาริยวัฒน์ , วรรธน์ ภิญโญวาณิชกะ
ทำนอง วงศ์วริศ อาริยวัฒน์
ทำนอง วงศ์วริศ อาริยวัฒน์

   

A short and simple love song just in time for Valentine’s Day

Title: หนุ่มพเนจร / Noom Panayjorn (Wandering Man)
Artist: Pongsit Kumpee (พงษ์สิทธิ์ คำภีร์)
Album: ??
Year: ??

บน ถนนหนทางซูปเปอร์ไฮเวย์
Bon tanon hon tahng super highway
On the super highway
หนุ่มพเนจร ท่องไปกลางฝัน
Noom panayjorn taung bpai glahng fun
The wandering man roams in the middle of his dreams
ฝันของเจ้า ดูเลิศล้ำลาวัณย์
Fun kaung jao doo lert lum lah wun
His dreams seem wonderful
ฝันเจ้าฝัน ว่าโลกพิสุทธิ์ เมลืองมลัง
Fun jao fun wah lohk pisoot maleuang malung
He dreams that the world is bright and clean

โอ้ยามนี้เรามีแต่แสง โรยรา
Oh yahm nee rao mee dtae saeng roy rah
Oh, these days we have only a weak light
สกุณาเจ้าบินตัดฟ้า สู่รัง
Sagoonah jao bin dtut fah soo rung
The bird flies through the sky to its nest
บินไปเถิด เจ้านกน้อยดูน่าชัง
Bin bpai turt jao nok noy doo nah chung
Fly, ugly little bird
ตราบชีพยัง ชีวิตเจ้า ก็ต้อง บิน
Dtrahp chee payung cheewit jao gor dtaung bin
As long as you’re alive, you must fly

(*) บิน บิน บิน บิน ไป
Bin bin bin bin bpai
Fly, fly, fly, fly
บิน ไป บิน ไป เหมือนใจนี้
Bin bpai bin bpai meuan jai nee
Fly, fly like this heart
เสียงดนตรี บรรเลง เหมือนใจดิ้น
Siang dondtree bunleng meuan jai din
The sound of music is like my heart is dancing
แม้จะเจ็บ ปวดช้ำน้ำตาริน
Mae ja jep bpuat chum num dtah rin
Even though it’ll hurt and the tears will flow
ปีกยังบิน ตายังจ้อง มอง ทาง
Your wings still fly, your eyes still stare, finding the way

(**) บน ถนนหนทางซูปเปอร์ไฮเวย์
Bon tanon hon tahng super highway
On the super highway
หนุ่มพเนจร กระเป๋าเดินทาง
Noom panayjorn grabpao dern tahng
The wandering man travels with his bags
มุ่งไปเถิด สุดขอบฟ้าลางๆ
Moong bpai turt soot kaup fah lahng lahng
Concentrate on the horizon
โลกไม่ร้างเพราะชีวิตเจ้า ยังเดิน
Lohk mai rahng pror cheewit jao yung dern
The world isn’t deserted because your life is still going

(*,**)

โลกไม่ร้างเพราะชีวิตเจ้า ยังเดิน
Lohk mai rahng pror cheewit jao yung dern
The world isn’t deserted because your life is still going

Title: รู้ดีว่าไม่ดี / Roo Dee Wah Mai Dee (I Know Full Well It’s Bad)
Artist: Getsunova ft. Youngohm
Album: [Single]
Year: 2018

ฉันแค่คนที่เธออาจมองไม่เห็น
Chun kae kon tee tur aht maung mai hen
I’m just someone whom you might not see
ฉันแค่คนที่เธออาจดูไม่เด่น
Chun kae kon tee tur aht doo mai den
I’m just someone whom you might not notice
จะให้เธอ สนใจ คงไม่ง่าย
Ja hai tur son jai kong mai ngai
It probably wouldn’t be easy to make you interested
ฉันเข้าใจว่าเราห่างกันแค่ไหน
Chun kao jai wah rao hahng gun kae nai
I understand how far apart we are
ฉันเข้าใจว่าเธออยู่สูงเท่าไหร่
Chun kao jai wah tur yoo soong tao rai
I understand how high up you are
จะรักเธอ คงเป็น ไปได้ยาก
Ja ruk tur kong bpen bpai dai yahk
Being able to love you would probably be difficult

(*) ทั้งทั้งที่รู้ตัว ว่าควรยอมตัดใจ
Tung tung tee roo dtua wah kuan yaum dtut jai
Even though I realize I should give you up
ทั้งทั้งที่รู้ตัวว่า เธอนั้นแสนไกล
Tung tung tee roo dtua wah tur nun saen glai
Even though I realize you’re so far out of my league
แต่ใจยังอยากให้เธอรัก
Dtae jai yung yahk hai tur ruk
But my heart still wants you to love me

(**) รู้ดีไม่ดีสักอย่าง รู้ดีว่าเรามันต่าง
Roo dee mai dee suk yahng roo dee wah rao mun dtahng
I know full well how bad it is, I know full well that we’re different
แต่ฉันอยากขอโอกาส โปรดเธออย่าจากไป
Dtae chun yahk kor ohgaht bproht tur yah jahk bpai
But I want to ask you for a chance, please don’t leave me
เพราะคนไม่ดีสักอย่าง อยากขอสัญญาจะทำทุกทาง
Pror kon mai dee suk yahng yahk kor sunyah ja tum took tahng
Because however bad I am, I want to promise that I’ll do everything I can
ให้เธอรู้คนคนนี้ ว่ามันมีค่ามากพอที่จะรักเธอ
Hai tur roo kon kon nee wah mun me ekah mahk por tee ja ruk tur
To let you know that I’m worth enough to love you

แม้ไม่มีข้อดีอย่างใครที่ไหน
Mae mai mee kor dee yahng krai tee nai
Even though I don’t have any good points like anyone else
แม้ไม่มีคำคมบอกเธอเท่าไหร่
Mae mai mee kum kom bauk tur tao rai
Even though I don’t really have any clever way of telling you
แต่หัวใจ ที่ฉันมี พร้อมให้เธอ
Dtae hua jai tee chun mee praum hai tur
But I’m ready to give you the heart that I have
ขอเวลาให้ฉันได้ทำให้รู้
Kor welah hai chun dai tum hai roo
Give me some time for me to be able to let you know
ขอเวลาให้ฉันได้ลองพิสูจน์
Kor welah hai chun dai laung pisoot
Give me some time for me to try proving it to you
อย่าพึ่งเมิน แล้วเดินจากฉันไป
Yah perng mern laeo dern jahk chun bpai
Don’t just ignore me and walk away

(*,**)

เธอไม่แคร์ เธอไม่สน เธอไม่เอา
Tur mai care tur mai son tur mai ao
You don’t care, you don’t pay attention, you don’t want me
ถ้าดูแค่ภายนอก ยังไม่ลึก ไม่ใช่เรา
Tah doo kae pai nauk yung mai leuk mai chai rao
If you just look on the outside and not deep in, that’s not me
เธออย่าพึ่งตัดสินกันไปก่อน
Tur yah perng dtut sin gun bpai gaun
Don’t make a decision yet
ขอแค่ได้คุยแค่ได้บอก
Kor kae dai kooey kae dai bauk
I just want to be able to talk to you, just to be able to tell you
ถ้ามันไม่ใช่เราค่อยว่ากันใหม่
Tah mun mai chai rao koy wah gun mai
If it’s not me, then we’ll start again
ฉันแค่คนที่เธออาจมองไม่เห็น
Chun kae kon tee tur aht maung mai hen
I’m just someone whom you might not see
ฉันแค่คนที่เธออาจดูไม่เด่น
Chun kae kon tee tur aht doo mai den
I’m just someone whom you might not notice
แต่ฉันก็รู้ตัวดี ว่าฉันไม่ได้ดี
Dtae chun gor roo dtua dee wah chun mai dai dee
But I know full well that I’m no good
แต่เธอต้องลองซักที คนดี
Dtae tur dtaung laung suk tee kon dee
But you have to try, darling

(**,**)

   

คำร้อง ปณต คุณประเสริฐ
คำร้อง RAP YOUNGOHM
ทำนอง ปณต คุณประเสริฐ
เรียบเรียง Getsunova & พูนศักดิ์ จตุระบุล

Title: รักไม่มีวันตาย / Ruk Mai Mee Wun Dtai (Love Will Never Die)
Artist: Mam Patcharida (แหม่ม พัชริดา)
Album: หัวใจร้องเพลง / Hua Jai Raung Pleng (My Heart is Singing)
Year: 1994

ยาวไกล สุดเท่าไร
Yao glai soot tao rai
However far away it is
แต่ใจ จะไขว่ คว้ามา เพื่อสิ่ง เดียวใน หัวใจ
Dtae jai ja kwai kwah mah peua sing diao nai hua jai
My heart will reach out for the one thing inside of it
ก็คือรักนั้น ที่ต้องการ
Gor keu ruk nun tee dtaung gahn
It’s the love that I need

คือความ สุขแท้จริง
Keu kwahm sook tae jing
It’s true happiness
คือทุกข์ และทรมาน คือสิ่ง ผูกพัน หัวใจ
Keu took lae toramahn keu sing pook pun hua jai
It’s suffering and torture, it’s the thing binding my heart
ไม่เคยมีใคร รอดจากความรัก ซักคน
Mai koey mee krai raut jahk kwahm ruk suk kon
There has never been anyone who has escaped from love

(*) รัก ไม่มีวันตาย แม้สิ้นลมหายใจ
Ruk mai mee wun dtai mae sin lom hai jai
Love will never die, even if I run out of breath
เกาะเกี่ยว หัวใจ เป็นสายสวาท
Gor giao hua jai bpen sai sawaht
It adheres to my heart
ถึงแม้โลกมลาย สายใยยังไม่ขาด
Teung mae lohk malai sai yai yung mai kaht
Even if the world is destroyed, the relationship will not be missing
จะติดตามไป สุดฟ้าดิน
Ja dtit dtahm bpai soot fah din
It will accompany me to the end of the earth

(**) เวลา จะพ้นไป เนิ่นนาน เท่าไร
Welah ja pon bpai nern nahn tao rai
However much time escapes
รักยังคงอยู่ เพื่อรอซักวัน
Ruk yung kong yoo peua ror suk wun
My love is still here, waiting for the day
จะเป็นรักแท้ ให้ใคร ซักคน
Ja bpen ruk tae hai krai suk kon
It will be true love for someone

(*,**)

Title: ขอเถอะปีนี้ / Kor Tur Bpee Nee (Please, This Year)
Artist: Somkiat
Album: [Single]
Year: 2018

แค่อยากที่จะรู้ว่าใครคือคนนั้นกัน เฝ้ารอ
Kae yahk tee ja roo wah krai keu kon nun gun fao ror
I just want to know who is the person waiting for me?
ต้องการได้เจอะเจอกับเธอคนที่แสนดี ที่เฝ้าคอย
Dtaung gahn dai jur jur gup tur kon tee saen dee tee fao koy
I need to meet you, the wonderful person who is waiting for me

(*) อยากให้เธอรู้ยังรอเธออยู่ทุกเวลา เฝ้าแต่ภาวนา
Yahk hai tur roo yung ror tur yoo took welah fao dtae pahwanah
I want you to know that I’m still waiting for you at every moment, just praying
หลบอยู่ตรงไหนทำไมไม่ปรากฎกายมา บอกหน่อย
Lop yoo dtrong nai tummai mai bprahgot gai mah bauk noy
Where are you hiding at? Why don’t you appear? Tell me

(**) ตราบใดฟ้ายังรอตะวันสาดส่อง อยู่ตรงนี้
Dtrahp dai fah yung ror dtawun saht saung yoo dtrong nee
As long as the sky still waits for the sun to shine, I’ll be right here
จะรอทุกนาทีเพราะรู้ว่ามีความหมาย
Ja ror took nahtee pror roo wah mee kwahm mai
I’ll wait at every moment because I know that it’s meaningful
หากฟากฟ้ายังรอให้พบเจอกัน ในวันไหน
Hahk fahk fah yung ror hai pob jur gun nai wun nai
If the sky is still waiting for us to meet some day
ก็ยังไม่รู้ว่ามันเมื่อไหร่ ที่จะได้พบเจอกันสักที
Gor yung mai roo wah mun meua rai tee ja dai pob jur gun suk tee
But I still don’t know when we’ll finally be able to meet
ปีนี้ขอให้เจอ
Bpee nee kor hai jur
I want to meet you this year

ถ้าหากเธอคนนั้นก็รอใครอยู่เหมือนกัน ก็คงดี
Tah hahk tur kon nun gor ror krai yoo meuan gun gor kong dee
If you’re waiting for someone too, it would be nice
กอดคอคุยจูงมือเดินเคียงสองเรา ก็ยิ่งดี
Gaut kor kooey joong meu dern kiang saung rao gor ying dee
It would be even better if we hugged, talked, held hands, and walked side-by-side

(*,**)

ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ จะได้เจอสักที ปีนี้ขอให้เจอ
Mai roo wah meua rai ja dai jur suk tee bpee nee kor hai jur
I don’t know when we’ll finally be able to meet, I want to meet you this year

   

เนื้อร้อง รุ่งโรจน์ อุปถัมภ์โพธิวัฒน์ / ชยานนท์ เครือเอี่ยม
ทำนอง เจตมนต์ มละโยธา
เรียบเรียง สมเกียรติ

   

A nice new year’s song for anyone still hoping to meet that special someone this year

Title: ฝากดาว / Fahk Dao (Entrust the Stars)
Artist: Venus Butterfly
Album: The First
Year: 2009

แสนเนิ่นนานไม่ได้ยินเสียงเธอ
Saen nern nahn mai dai yin siang tur
It’s been a long time since I last heard your voice
จากครั้งสุดท้ายที่เธอบอกลาจากฉันไปไกล
Jahk krung soot tai tee tur bauk lahk jahk chun bpai glai
Since the last time you said good-bye and left me far away
ถ้อยคำสุดท้ายเธอบอกอยากร้องไห้
Toy kum soot tai tur bauk yahk raung hai
Your final words made me want to cry
และเธอบอกฉันคงไม่นานจะพบกันใหม่
Lae tur bauk chun kong mai nahn ja pob gun mai
And you told me that we’d meet again soon

(*) ขอบฟ้าตรงที่ใดที่เธออยู่
Kaup fah dtrong tee dai tee tur yoo
The sky wherever you are
ไม่รู้ไกลแสนไกลเพียงไหน
Mai roo glai saen glai piang nai
I don’t know how far away it is

(**) ฝากดวงดาวนำทางให้ฉันและเธอ
Fahk duang dao num tahng hai chun lae tur
I entrust the stars to lead the way for you and I
ได้หวนกลับมาพบเจอในไม่ช้าไม่นาน
Dai huan glup mah pob jur nai mai chah mai nahn
To come back and see each other soon
ฝากดวงดาวคอยเตือนบอกเธอคนไกล
Fahk duang dao koy dteuan bauk tur kon glai
I entrust the stars to remind you, the person who is far away
ว่ามีฉันยังรอคอยด้วยใจทั้งใจที่รักเธอ
Wah mee chun yung ror koy duay jai tung jai tee ruk tur
That you still have me waiting with my entire heart that loves you

ไม่รู้เหมือนกันว่าเส้นทางแสนไกล
Mai roo meuan gun wah sen tahng saen glai
I also don’t know if the long road
มันจะไปเปลี่ยนแปลงใจข้างในเธอนั้นหรือเปล่า
Mun ja bpai bplian bplaeng jai kahng nai tur nun reu bplao
Will change your heart inside
ก็ได้แต่หวังและฝากคำถึงดาว
Gor dai dtae wung lae fahk kum teung dao
I can only hope and entrust my words to the stars;
อย่าให้มีอะไรเลยทำให้รักเราเปลี่ยน
Yah hai mee arai loey tum hai ruk rao bplian
Don’t let anything change our love

(*,**,*,**)

Title: ใจคอไม่ดี / Jai Kor Mai Dee (Bad Mood)
Artist: Handmade
Album: [Single]
Year: 2018

เสียดายวันนั้นฉันเองที่พูดไป
Sia dai wun nun chun eng tee poot bpai
I regret that day that I spoke
ให้เป็นเหมือนเดิมก็ไม่ได้
Hai bpen meuan derm gor mai dai
I can’t make things go back to the way they were
ยังเสียใจที่ทำขนาดนั้น
Yung sia jai tee tum kanaht nun
I’m still sad that I did that
คิดถึงเธอทรมานอยู่ทุกวัน
Kit teung tur toramahn yoo took wun
Missing you tortures me every day
ชีวิตที่เราเคยมีกันเหลือเพียงฉันที่ยังอ้างว้าง
Cheewit tee rao koey mee gun leua piang chun tee yung ahng wahng
All that’s left in my life that once had you is just me who’s still empty

(*) จนในวันนี้เธอมีเขาคอยดูแลหัวใจ
Jon nai wun nee tur mee kao koy doo lae hua jai
To this day, you have him taking care of your heart
ได้ยินแทบใจสลายถ้ามันยังไม่สาย
Dai yin taep jai salai tah mun yung mai sai
Hearing that nearly shattered my heart, if it’s still not too late
โปรดอภัยให้กันสักครั้ง
Bproht apai hai gun suk krung
Please forgive me

(**) ยิ่งเจอก็ยิ่งเหงาไม่เจอก็ยิ่งเศร้า
Ying jur gor ying ngao mai jur gor ying sao
The more I see you, the lonelier I get, if I don’t see you, the sadder I get
อยากให้เรากลับมาเริ่มต้นกันใหม่
Yahk hai rao glup mah rerm dton gun mai
I want us to get back together and start over again
เพิ่งรู้ว่าชีวิตที่เสียเธอมันไม่ง่าย
Perng roo wah cheewit tee sia tur mun mai ngai
I’ve just realized that a life in which I’ve lost you isn’t easy
จะตายให้ได้ทุกที
Ja dtai hai dai took tee
I die every time
คนมันเคยรักคนเคยผูกพัน
Kon mun koey ruk kon koey pook pun
People who have ever loved someone, people who have ever been in a relationship
อย่าโกรธกันนานได้ไหมพอสักที
Yah groht gun nahn dai mai por suk tee
Don’t get angry at each other for a long time, okay? Enough is enough
กลับมารักกันอีกครั้งอย่าแกล้งกันอย่างนี้
Glup mah ruk gun eek krung yah glaeng gun yahng nee
Come back and love me again, don’t tease me like this
รู้บ้างไหมตอนนี้ใจคอมันไม่ดีเลย
Roo bahng mai dtaun nee jai kor mun mai dee loey
Do you know that I”m in a bad mood right now?

ฉันก็รู้ดีว่าฉันเองก็พลาดไป
Chun gor roo dee wah chun eng gor plaht bpai
I know full well that I screwed up
จะย้อนเวลาก็ไม่ได้เธอร้องไห้เธอผิดหวัง
Ja yaun welah gor mai dai tur raung hai tur pit wung
I can’t turn back the time, you cried, you were disappointed

(*,**,**,**)

Title: รักมีจริงหรือเปล่า / Ruk Mee Jing Reu Bplao (Does Love Exist?)
Artist: Lydia Sarunrat (ศรัณย์รัชต์ ดีน)
Album: OST ความรักครั้งสุดท้าย / Kwahm Ruk Krung Soot Tai
Year: 2017

ฉันเกิดมากับความว่าเปล่า
Chun gert mah gup kwahm wahng bplao
I was born with an emptiness
ความเหงาเกาะกุมอยู่ในหัวใจ
Kwahm ngao gor goom yoo nai hua jai
Loneliness seized my heart
ฉันก็เลยต้องการ รักมากมาย
Chun gor loey dtaung gahn ruk mahk mai
So I need love so badly
จนไม่คิด ไม่เคยยั้งใจ
Jon mai kit mai koey yung jai
To the point where I don’t think I’ll ever control myself

(*) เหมือนว่าจะมี แต่ไม่มี
Meuan wah ja mee dtae mai mee
It’s like I’m going to have it, but then I don’t
เหมือนว่าจะรัก แต่ไม่รักกัน
Meuan wah ja ruk dtae mai ruk gun
It’s like I’m going to love, but then they don’t love me
เจ็บซ้ำๆ จบซ้ำๆ อยู่อย่างนั้น
Jep sum sum jop som som yoo yahng nun
I’m hurt over and over, things end over and over like that
จนไม่เข้าใจในความรัก
Jon mai kao jai nai kwahm ruk
Until I don’t understand love

(**) รัก รัก รัก รักมีจริงหรือเปล่า
Ruk ruk ruk ruk mee jing reu bplao
Love, love, love, does love exist?
ทำให้ฉันนั้นยังคงต้องไขว่คว้า
Tum hai chun nun yung kong dtaung kwai kwah
Making me still have to reach for it
รัก รัก รัก รักที่เคยได้มา
Ruk ruk ruk ruk tee koey dai mah
Love, love, love, the love I’ve ever gotten
ทำไมรักไม่เคยอยู่เคียงข้างฉัน
Tummai ruk mai koey yoo kaing kahng chun
Why doesn’t love ever stay by my side?
อยากเปลี่ยนชีวิตให้มีความหมาย
Yahk bplian cheewit hai mee kwahm mai
I want to change my life and give it meaning
อยากมีความรักครั้งสุดท้าย
Yahk mee kwahm ruk krung soot tai
I want to be in love for the last time
อยากขอแค่ใครคนหนึ่ง
Yahk kor kae krai kon neung
I just want someone
ให้ได้รู้ว่าฉันนั้นอยู่เพื่อใคร
Hai dai roo wah chun nun yoo peua krai
To let me know who I’m living for

(*,**)

อยากเปลี่ยนชีวิตให้มีความหมาย
Yahk bplian cheewit hai mee kwahm mai
I want to change my life and give it meaning
อยากมีความรักครั้งสุดท้าย
Yahk mee kwahm ruk krung soot tai
I want to be in love for the last time
อาจเป็นฉันนั้นที่เคยทำพลาดไป
Aht bpen chun nun tee koey tum plaht bpai
It might be me who has ever messed up
ทั้งที่ฉันไม่เคยจะตั้งใจ ให้รักสุดท้าย
Tung tee chun mai koey ja dtung jai hai ruk soot tai
Even though I’ve never intended it, for my final love
คือความเดียวดายชั่วนิรันดร์
Keu kwahm diao dai chua nirun
It’s eternal solitude

   

เนื้อร้อง : พิยะดา หาชัยภูมิ
ทำนอง : พิยะดา หาชัยภูมิ
เรียบเรียง : ว่านไฉ