English translation

All posts tagged English translation

Title: สายตาหลอกกันไม่ได้ / Sai Dtah Lauk Gun Mai Dai (Eyes don’t lie)
Artist: Ink Waruntorn
Album: [Single]
Year: 2021

ไม่ค่อยเเน่ใจ กับท่าทาง การกระทำ สีหน้าเธอที่เเสดงออก
Mai koy nae jai gup tah tahng gahn gratum see nah tur tee sadaeng auk
I’m not really certain about your attitude, actions, or the color your face turns
บางที่ก็คิดว่าใช่ เเต่บางทีก็ยังไม่ชัวร์
Bahng tee gor kit wah chai dtae bahng tee gor yung mai sure
Sometimes I think it’s true, but others I’m still not sure

ไม่ค่อยมั่นใจ เหมือนจะรู้ เเต่ไม่รู้ เหมือนจะชัด เเต่ก็มัว
Mai koy mun jai meuan ja roo dtae mai roo meuan ja chut dtae gor mua
I’m not really certain, it’s like I know, but I don’t, it’s like it’s clear, but it’s not
ไม่รู้ คำตอบมันอยู่ที่ไหน
Mai roo kum dtaup mun yoo tee nai
I don’t know, where is the answer?

(*) เคยได้ยินที่ใครเขาพูดมา
Koey dai yin tee krai kao poot mah
I’ve heard everyone say
อยากรู้ความจริงต้องจ้องมองที่ตา
Yahk roo kwahm jing dtaung jaung maung tee dtah
If you want to know the truth, you have to look in the eyes

(**) เขาว่าสายตามันหลอกกันไม่ได้
Kao wah sai dtah mun lauk gun mai dai
They say the eyes don’t lie
เขาพูดกันว่าสายตามันเป็นสิ่งเดียวที่พูดเเทนหัวใจ
Kao poot gun wah sai dtah mun bpen sing diao tee poot taen hua jai
They say the eyes are the only thing that can speak for the heart
ฉันว่าสายตาเธอหลอกฉันไม่ได้
Chun wah sai dtah tur lauk gun mai dai
I don’t think your eyes can lie
เธอจะอยากหลอกใครก็ตามใจ
Tur ja yahk lauk krai gor dtahm jai
If you want to deceive anyone else, go ahead
เเต่อย่ามาหลอกฉันเลย
Dtae yah mah lauk chun loey
But don’t deceive me

ถามคำตอบคำ ทุกๆครั้งที่ฉันนั้นอยู่กับเธอฉันพูดไม่ออก
Tahm kum dtaup kum took took krung tee chun nun yoo gup tur chun poot mai auk
Questions, answers, every time I’m with you, I can’t speak
ยิ่งเธอเข้ามาอยู่ใกล้ๆหัวใจฉันเต้นตลอด
Ying tur kao mah yoo glai glai hua jai chun dten dtalaut
The more you come close to me, my heart always pounds
ก็เหมือนว่าเธอนั้นคิดอะไร
Gor meuan wah tur nun kit arai
It’s like you’re thinking something
เเต่เธอไม่เคยบอกเลยอ่ะ
Dtae tur mai koey bauk loey a
But you never tell me

(*,**,**)

(อย่ามาหลอกฉันเลยเธอ)
(Yah mah lauk chun loey tur)
(Don’t deceive me)
เขาพูดกันว่าสายตามันเป็นสิ่งเดียวที่พูดเเทนหัวใจ
Kao poot gun wah sai dtah mun bpen sing diao tee poot taen hua jai
They say the eyes are the only thing that can speak for the heart

(อย่ามาหลอกฉันเลยเธอ)
(Yah mah lauk chun loey tur)
(Don’t deceive me)
เธอจะอยากหลอกใครก็ตามใจ
Tur ja yahk lauk krai gor dtahm jai
If you want to deceive anyone else, go ahead
เเต่อย่ามาหลอกฉันเลย
Dtae yah mah lauk chun loey
But don’t deceive me

   

Executive Supervisor : Vudtinun Bhirombhakdi
Executive Producer : Chodchapak Pholthanachod
Produced by : Tan Liptapallop
Lyrics and Composition : Tan Liptapallop and Panithi Lertudomthana
Arranged by : Pokpong Jitdee
Mixed and edited : Pete Tanskul

Title: Winter Rain
Artist: Yented
Album: Winter Rain
Year: 2017

(*) เปรียบดังฝน ที่โปรยปราย
Bpriap dung fon tee bproy bprai
It’s like the rain that falls
ในหน้าหนาว ที่เดียวดาย
Nai nah nao tee diao dai
In the lonely winter
ต่างจากฝนเมื่อปีกลาย
Dtahng jahk fon meua bpee glai
Is different from last year’s rain
ที่ฉันได้มีเธอข้างกายได้รักกัน
Tee chun dai me tur kahng gai dai ruk gun
When I had you by my side, loving me

เราได้มาพบเวลาที่ดีต่อใจ
Rao dai mah pob welah tee dee dtor jai
We had found a good time for our hearts
แต่ว่าพึ่งกระทบเมื่อเราได้เสียมันไป
Dtae wah peung gratop meua rao dai sia mun bpai
But then we suddenly lost it
มันช่างรุนแรงเหลือเกิน
Mun chahng roon raeng leua gern
It was so severe
ซะจนไม่อาจจะทนมันได้ไหว
Sa jon mai aht ja ton mun dai wai
That we couldn’t endure it
ให้เรื่องของเรามันยังคงเป็นดังเงาสะท้อน
Hai reuang kaung rao mun yun gkong bpen dung ngao sataun
Leaving our story remaining as just a reflection
เรื่องที่สวยงามยังคงตามหลอกหลอน
Reuang tee suay ngahm yung kong dtahm lauk laun
The beautiful memories still haunt me
พาฉันเดินทางกับหลังดังได้ย้อนเวลา
Pah chun dern tahng gup lung dung dai yaun welah
Taking me on a journey back in time

(**) ทุกค่ำคืนฉันเฝ้ามองเธออยู่ในฝัน
Took kum keun chun fao maung tur yoo nai fun
Every night, I watch you in my dreams
ได้จ้องมองตาคู่นั้น จวบจนฟ้าสว่าง
Dai jaung maung dtah koo nun juap jon fah sawahng
I can star into your eyes until the sky brightens
ตื่นมาพบ ชีวิตที่มืดมนไร้สิ้นหนทาง
Dteun mah pob cheewit tee meut mon rai sin hon tahng
I wake up to find a dark life without any destination
ยิ่งทวีความอ้างว้าง ให้หัวใจ
Ying tawee kwahm ahng wahng hai hua jai
The more the loneliness increases in my heart

(*)

ทุก ๆ สิ่งเกิดขึ้นและดับไป
Took took sing gert keun lae dup bpai
Everything is born and is extinguished
แต่ความรู้สึกมันไม่เคยจางจากใจ
Dtae kwahm roo seuk mun mai koey jahng jahk jai
But those feelings have never faded from my heart
ยังคงสวยงามเหมือนเดิม
Yung kong suay ngahm meuan derm
They’re still as beautiful as ever
แม้เราจะจากกันไปแสนไกลเท่าไหร่
Mae rao ja jahk gun bpai saen glai tao rai
No matter how far apart we are
มันเหมือนฝนที่โปรยปราย
Mun meuan fon tee bproy bprai
It’s like the rain that falls
ทามกลางหมอกขาว
Tahm glahng mauk kao
In the middle of white clouds
ฝนที่โปรยปรายในฤดูที่เหน็บหนาว
Fon tee bproy bprai nai reudoo tee nep nao
The rain that falls in winter
เป็นช่วงเวลาที่เข้ามาพร้อมกัน
Bpen chuang welah tee kao mah praum gun
It’s a time that comes together
ทวีให้ใจยังคิดถึงเธอ
Tawee hai jai yung kit teung tur
And makes my heart still miss you

(**,*,*)

   

lyrics: Pongthorn Pameto
Melody: Pongthorn Pameto
Arranged: Pongthorn Pameto
Mixed/Mastered: ณัฐฏ์ภลม์ ตรีอินทอง

Title: จำไม่ได้ว่าต้องลืม / Jum Mai Dai Wah Dtaung Leum (I Can’t Remember That I Must Forget)
Artist: Pee Saderd (พี สะเดิด)
Album: รักจนไม่รู้จะรักยังไง / Ruk Jon mai Roo Ja Ruk Yung Ngai (Love Until I Don’t Know How to Love)
Year: 2020

รู้สึกตัวก็ตอนได้ยินชื่อเขา
Roo seuk dtua gor dtaun dai yin cheu kao
I realized it when I heard his name
ก็เพิ่งนึกได้ว่าเราไม่รักกัน
Gor perng neuk dai wah rao mai ruk gun
I was just able to realize we weren’t in love
ขอโทษเธออีกที ที่วันนี้ยั้งใจไม่ทัน
Kor toht tur eek tee tee wun nee yung jai mai tun
I’m sorry again for not being able to restrain my heart in time today
ทำให้เธอรำคาญและเสียเวลา
Tum hai tur rumkahn lae sia welah
I annoyed you and wasted your time

ไม่ตั้งใจที่จะดื้อดึง
Mai dtung jai tee ja deu deung
I didn’t mean to be stubborn
แต่เพราะคิดถึงจึงมาหา
Dtae pror kit teung jeung mah hah
But I came to see you because I missed you
ไม่ได้มาตอแยแต่มันเผลอไป
Mai dai mah dtor yae dtae mun plur bpai
I didn’t come to harass you, I was just careless

(*) จำไม่ได้ว่าต้องลืม ต้องลืมเรื่องราวของเราวันนั้น
Jum mai dai wah dtaung leum dtaung leum reuang rao kaung rao wun nun
I can’t remember that I must forget, must forget our story from those days
ไม่ทันคิดว่าเราเลิกกัน ยังอยากโทรหากันยามเหงา
Mai tun kit wah rao lerk gun yung yahk toh hah gun yahm ngao
I can never seem to remember that we broke up, I still want to call you when I’m lonely
ลืมไปเลยว่าต้องจำ ต้องจำขึ้นใจเธอเป็นของเขา
Leum bpai loey wah dtaung jum dtaung jum keun jai tur bpen kaung kao
I forgot that I had to remember, had to remember that you’re his
ขอโทษที่ยังเก็บเอา คำว่าเรา…มาใช้จนชิน
Kor toht tee yung gep ao kum wah rao mah chai jon chin
I’m sorry for still using “us,” I’d gotten used to it

จากนี้จะคอยสั่งใจตัวเองทุกวัน
Jahk nee ja koy sung jai dtua eng took wun
From now on, I’ll keep ordering my heart every day
ว่าฉันเป็นเพียงแค่คนเคยรู้จัก
Wah chun bpen piang kae kon koey roo juk
That I’m just someone you used to know
สาบานต่อดินฟ้า จะไม่มาหาแม้ใจมันอยาก
Sahbahn dtor din fah ja mai mah hah mae jai mun yahk
I swear to heaven and earth that I won’t come to see you, even though my heart wants to
จะท่องเอาไว้ว่ารักเรานั้นไม่มี
Ja taung ao wai wah ruk rao nun mai mee
I’ll memorize that our love doesn’t exist

(**) ถือว่ามาบอกลาแล้วกัน
Teu wah mah bauk lah laeo gun
Let’s just say I came to say good-bye
หากเขาถาม พูดไปอย่างนี้
Hahk kao tahm poot bpai yahng nee
If he asks, tell him this
ขอโทษเขาให้ทีที่มันเผลอไป
Kor toht kao hai tee tee mun plur bpai
Apologize to him for me for being careless

(*,**,*)

   

คำร้อง/ทำนอง: ชนะ เสวิกุล
เรียบเรียง: บรรจง เวียงพล

Title: เหนื่อย / Neuay (Tired)
Artist: Sleeping Sheep
Album: ??
Year: ??

ชีวิตที่มีอยู่ ฉันคิดหวัง สิ่งที่ฉันตามหา
Cheewit tee mee yoo chun kit wung sing tee chun dtahm hah
In this life, I hope that the thing I’ve been searching for
คือเธอใช่หรือเปล่าที่ฉันเฝ้ารอ มาตลอดเวลา
Keu tur chai reu bplao tee chun fao ror mah dtalaut welah
Is you, are you what I’ve been waiting for all this time?

ได้แต่วิ่งฉันได้แต่วิ่งไปตามใจที่ไขว่คว้า แต่วิ่งไปเท่าไหร่ มันก็ไม่ถึง สักครา
Dai dtae wing chun dai dtae wing bpai dtahm jai tee kwai kwah dtae wing bpai tao rai mun gor mai teung suk krah
I can only run, I can only run after my outstretched heart, but however much I run, I never reach it

ฉ๊านนนน้าาาเหนื่อยเหลือเกิน เกินกว่าที่ใจจะทนไหว
Chun nah neuay leua gern gern gwah tee jai ja ton wai
I’m so tired, more than my heart can bear

จะถามว่าฉันหรือใคร จะต่างอะไร ต่างกันตามหา
Ja tahm wah chun reu krai ja dtahng arai dtahng gun dtahm hah
Is it me or others? What’s different? I’m searching for the difference
แต่มีสักกี่คน ที่จะไปถึง ปลายทางที่ว่า
Dtae mee suk gee kon tee ja bpai teung bplai tahng tee wah
But there’s so many other people who have reached the destination they’ve set out for
เช่นหัวใจของเธอที่ฉันดั้นด้นจะค้นหา
Sen hua jai kaung tur tee chun dun don ja kon hah
Like your heart that I’ve been trying so hard to find
สุดท้ายก็ได้รู้ว่าเส้นทางที่ฉันเลือกนั้นมันผิดตลอดมา
Soot tai gor dai roo wah sen tahng tee chun leuak nun mun pit dtalaut mah
In the end, I realized that the path I’d chosen was wrong all this time

(*) ฉ๊านนนน้าาาเหนื่อยเหลือเกิน เกินกว่าที่ใจจะทนไหว
Chun nah neuay leua gern gern gwah tee jai ja ton wai
I’m so tired, more than I can bear
นานนับต้องทนอีกนานแค่ไหน
Nahn nup dtaung ton eek nahn kae nai
I’ve been counting for a long time, how much longer must I endure this?
แล้วเมื่อไหร่จะไปถึงใจของเธอ
Laeo meua rai ja bpai teung jai kaung tur
And when will I reach your heart?

(ไม่มีเธอไม่มีใคร) แค่ใจเธอที่ต้องการ
(Mai mee tur mai mee krai) kae jai tur tee dtaung gahn
(I don’t have you, I don’t have anyone) I just need your heart
(ที่ฉันทำ ปลดปล่อยฉัน) ว่างเปล่ากับการรอแสนนาน
(tee chun tum bplot bploy chun wahng bplao gup gahn ror saen nahn
(What I’ve done, release me) empty for waiting so long
(ฉันขอโทษ ที่ฉันทำ)ว่าฉันมันเป็นแค่ทางผ่าน
(Chun kor toht tee chun tum) wah chun mun bpen kae tahng pahn
(I’m sorry for what I’ve done) I’ve just been a passageway
(จะหยุดฝัน จะจากไป) ไปให้ไกลจากฉ๊านน
(ja yoot fun ja jahk bpai) bpai hai glai jahk chun
(I’ll stop dreaming, I’ll leave) Get far away from me

(*)

Title: ดอกไม้ของฉัน / Dauk Mai Kaung Chun (My Flower)
Artist: Tim Woranat (Rosesound – ติม วรณัฏฐ์)
Album: [Single]
Year: 2020

ไม่รู้อะไรซักอย่าง ไม่รู้ว่าวันสุดท้าย…ใกล้เข้ามา
Mai roo arai suk yahng mai roo wah wun soot tai glai kao mah
I didn’t know anything, I didn’t know how close the last day was
ไม่คิดว่าคำร่ำลา จะไม่ได้พูดให้เธอได้ฟัง
Mai kit wah kum rum lah ja mai dai poot hai tur dai fung
I didn’t think I wouldn’t be able to tell you good-bye

เหมือนเพิ่งกอด กอดเธอไว้ไม่ยอมห่าง แต่แล้วก็หาย
Meuan perng gaut gaut tur wai mai yaum hahng dtae laeo gor hai
It’s like I was just hugging, hugging you, refusing to be apart, but now you’ve disappeared

(*) ดอกไม้ของฉัน ฉันรักเธอ ฉันคิดถึงเธอ มากเกินกว่าสิ่งใด
Dauk mai kaung chun chun ruk tur chun kit teung tur mahk gern gwah sing dai
My flower, I love you, I miss you more than anything
ขอบฟ้าตรงนั้น แม้ว่ามันแสนไกล ฉันจะรอ ให้เธอหวนกลับมา
Kaup fah dtrong nun mae wah mun saen glai chun ja roro hai tur huan glup mah
No matter how far away you are up there in the sky, I’ll wait for you to come back
กลับมาฟังคำลาฉันก่อนได้ไหม
Glup mahf ung kum lah chun gaun dai mai
Please come back and listen to my good-bye

วันนี้ที่เธอไม่อยู่ เพิ่งรู้ว่ามันหนักหนามากมาย
Wun nee tee tur mai yoo perng roo wah mun nuk nah mahk mai
With you not here today, I’ve just realized how serious it is
ของทุกอย่าง วางตรงที่ที่เคยอยู่ แต่เธออยู่ไหน
Kaung took yahng wahng dtrong tee tee koey yoo dtae tur yoo nai
Everything else is still where it was left, but where are you?

(*)

เธอเป็นดั่งดอกไม้งาม เธอเป็นทุกทุกความสดใส ยิ้มเธอเติมความหมาย…ให้ฉัน
Tur bpen dung dauk mai ngahm tur bpen took took kwahm sot sai yim tur dterm kwahm mai hai chun
You’re like a beautiful flower, you were everything bright, your smile gave me so much meaning
อยากบอกเธอว่ารัก…รักเธอเท่าไร สุดท้ายแล้วมันสายไป ฉันทำไม่ทัน
Yahk bauk tur wah ruk ruk tur tao rai soot tai laeo mun sai bapi chun tum mai tun
I want to tell you how much I love you, but in the end, it’s too late, I didn’t do it in time
ได้แต่พูดคำนั้นเงียบเงียบในใจ
Dai dtae poot kum nun ngiap ngiap nai jai
And now I can only say those words silently in my heart

(*)

   

Produced by : คีรินทร์ คุ้มรักษ์
Written by : สุทธิพงษ์ สมบัติจินดา
Composed : TIM
Arranged by : คีรินทร์ คุ้มรักษ์

   

Oh, when and why did Yes Music become Rosesound?
Nice new artist though; I like his voice, and an emotional single and music video to debut with~

Title: ถ้าหาก / Tah Hahk (If)
Artist: Yented
Album: [Single]
Year: 2018

(*) ถ้าหากได้รู้ว่าเธอจะไป
Tah hahk dai roo wah tur ja bpai
If I knew you were going to leave
จะไม่รั้งไม่มาเสียใจให้เธอเห็น
Ja mai rung mai mai mah sia jai hai tur hen
I wouldn’t have held you back, I wouldn’t have let you see I was sad
ต่อให้รักเนิ่นนานเท่าไหร่
Dtor hai ruk nern nahn tao rai
No matter how long I’ve loved you
คนที่คบก็ทิ้งกันไปอยู่ดี
Kon tee kop gor ting gun bpai yoo dee
You’ve already thrown away the guy you were dating
พอแล้วกับการเปลี่ยนแปลงอะไรแบบนี้
Por laeo gup gahn bplian bplaeng arai baep nee
I’ve had enough of these changes
ต่อให้ฉันรักเธอเท่าไหร่
Dtor hai chun ruk tur tao rai
No matter how much I love you
แต่สุดท้ายแล้วเธอก็ไปอยู่ดี
Dtae soot tai laeo tur gor bpai yoo dee
In the end, you’re gone

อ้อนวอนให้เธอนั้นย้อนกลับมา
Aun waun hai tur nun yaun glup mah
I begged for you to come back
เธอบอกอย่าเสียเวลา เสียน้ำตา
Tur bauk yah sia welah sia num dtah
You told me not to waste time or tears
ช่วยออกไปจากชีวิตของเธอปล่อยให้ได้เจอคนที่ดีกว่า
Chuay auk bpai jahk cheewit kaung tur bploy hai dai jur kon tee dee gwah
To help you by getting out of your life and letting you meet someone better
รักกันมากเท่าไร ก็ยิ่งเสียใจ
Ruk gun mahk tao rai gor ying sia jai
However much I loved you, the sadder I got
เธอบอกทำไมไม่เป็นแบบนั้น ทำแบบนี้
Tur bauk tummai mai bpen baep nun tum baep nee
You asked why I wasn’t like that or didn’t act like this
จากกันไปด้วยดี จบกันไปซักที เธอจะได้ไม่เสียเวลา
Jahk gun bpai duay dee jop gun bpai suk tee tur ja dai mai sia welah
Let’s separate, it’s over, you won’t have to waste time
คำลาที่เธอพูดมา ช่างดูง่ายดายเหลือเกิน
Kum lah tee tur poot mah chahng doo ngai dai leua gern
The good-bye you gave me seemed so simple
ง่ายซะจน ดูเหมือนเธอไม่เคยที่จะรักกันเลยที่ผ่านมา
Ngai sa jon doo meuan tur mai koey tee ja ruk gun loey tee pahn mah
So easy that it seems like you never loved me in the past
เธอเตรียมบอกลาอยู่ก่อนแล้ว
Tur dtriam bauk lah yoo gaun laeo
You’ve been ready to say good-bye before

ก่อนที่ฉันจะรักเธอหมดแล้วทั้งใจ
Gaun tee chun ja ruk tur mot laeo tung jai
Before I loved you with all my heart
ก่อนที่ใครคนนั้นจะพรากเธอจากฉันไป
Gaun tee krai kon nun ja prahk tur jahk chun bpai
Before someone else separated you from me
ก่อนที่เรื่องราวปวดร้าวหัวใจ
Gaun tee reuang rao bpuat rao hua jai
Before our story broke my heart
จะมีแค่ฉัน เท่านั้นที่ทรมาน
Ja mee kae chun tao nun tee toramahn
There’s only me who is tortured

(*)

ที่ฉันฟูมฟายไม่ใช่เพราะว่าฉันเสียดาย
Tee chun foom fai mai chai pror wah chun sia dai
I’m upset not because I regret it
แต่เป็นเพราะว่าฉันยังรักเธอ
Dtae bpen pror wah chun yung ruk tur
But it’s because I still love you
ต่อแต่นี้ ฉันพอ จะไม่รอจะไม่ขอ
Dtor dtae nee chun por ja mai ror ja mai kor
From now on, I’ve had enough, I won’t wait, I won’t ask
ให้เราได้มารักกันอีกแล้ว
Hai rao dai mah ruk gun eek laeo
For us to get back together again

(*)

   

Lyric: Pongthorn Pameto
Melody: Pongthorn Pameto
Compose: Pongthorn Pameto
Piano: Pongthorn Pameto
Guitar: Panukorn Mala
Bass: Preangwit Pilaiwong
Producer: Pongthorn Pameto , Panukorn Mala
Executive producer: Mekk machina
Mix & mastering: Mekk machina

Title: สุดเกลียดสุดรัก / Soot Gliet Soot Ruk (Most Hated, Most Loved)
Artist: Ice Sarunyu (ไอซ์ ศรัณยู วินัยพานิช)
Album: OST เมียจำเป็น / Mia Jum Bpen
Year: 2021

เพราะอะไรหลอกกันเหมือนว่ารัก แล้วเธอทำให้ฉันนั้นสับสน
Pror arai lauk gun meuan wah ruk laeo tur tum hai chun nun sup son
Why do you deceive me that you love me, then make me feel confused?
แม้จะเจ็บ กี่ครั้งก็ได้แต่ทน เพราะรักเธอจนหมดหัวใจของฉัน
Mae ja jep gee krung gor dai dtae ton pror ruk tur jon mot hua jai kaung chun
No matter how many times I get hurt, I can only endure it because I love you with all my heart

(*) ฉันแค้นที่เธอไม่มีเยื่อใย เกลียดที่ตัวเองลืมเธอไม่ได้
Chun kaen tee tur mai mee yeua yai gliet tee dtua eng leum tur mai dai
I’m angry that you have no feelings for me, I hate myself for being unable to forget you
ยังรักยังเพ้อ ยังคิดถึงแต่เธอคนที่ทำร้าย
Yung ruk yung pur yung kit teung dtae tur kon tee tum rai
I still love you, I’m still crazy about you, I still think only of you, the person who hurts me
สุดเกลียดสุดรักเธอมากกว่าใคร
Soot gliet soot ruk tur mahk gwah krai
I both hate and love you more than anyone else

หรือว่าเธอต้องการแค่หลอกใช้ ที่ทำไปแค่แกล้งกันเท่านั้น
Reu wah tur dtaung gahn ake lauk chai tee tum bpai kae glaeng gun tao nun
Do you just want to use me? Was what you’ve done just teasing me?
ฉันโง่เอง ที่พลาดไปมีความหวัง ทั้งที่เธอไม่เคยสนใจสักครั้ง
Chun ngoh eng tee plaht bpai mee kwahm wung tung tee tur mai koey son jai suk krung
I was stupid for carelessly getting hopeful, even though you’ve never had any interested in me

(*)

ไม่รู้ว่าฉันต้องทรมานอีกเท่าไร
Mai roo wah chun dtaung toramahn eek tao rai
I don’t know how much more I must be tortured
ไม่รู้ว่าหัวใจเธอมีจริงอยู่รึเปล่า
Mai roo wah hua jai tur mee jing reu bplao
I don’t know if your heart is true or not
ทั้งรักทั้งแค้นทั้งผิดหวัง ปลายทางมีแต่ความเสียใจ
Tung ruk tung kaen tung pit wung bplai tahng mee dtae kwahm sia jai
I love you, I’m angry, and I’m disappointed, in the end, there’s only sadness

(*)

   

คำร้อง/ทำนอง ปัญญา ปคูณปัญญา
เรียบเรียง บุรินทร์ สุภัครพงษ์กุล

Title: แบบนี้เอง / Baep Nee Eng (It’s Like This)
Artist: GAVIN.D x HYE x MARC
Album: [Single]
Year: 2021

(*) You’re so cute, can I take care of you?
Every time I’m near you, I just want to take care of you
Mom, tell Dad that I’ve found true love
I’ve just realized that loving someone is like this

Just seeing you once has given me feelings
You’ve struck my fancy, I want to keep you as a souvenir
Seeing you again, I just want to hug you
Before someone else comes and steals your heart away
Can I flirt with you? Do you have a boyfriend?
I like you, I want to see you every day
Take my hand, don’t let go, and I’ll give you $1,000
My weight might not be consistent, but the love I have for you is slim
What they call love is like this
The world is so bright like in songs
I have you, and I think we’re a good blend
Like a cafe latte and the pastry of my dreams
It would be nice if you didn’t have anyone yet
I don’t want to think of you at this period
If the two of us get along, please let me take care of you

(*)

Darling, can I call you this? Can I call you my darling?
Because my heart pounds when I’m near you
Just take my hand, don’t be scared
If you don’t have anyone, will you try dating me?
I’ll take care of you

(*)

Mom, tell Dad that I’ve found true love
I’ve just realized that loving someone is like this

Title: อยู่คนเดียว / Yoo Kon Diao (Loner)
Artist: Wanyai (แว่นใหญ่)
Album: [Single]
Year: 2021

กี่ครั้งก็ยังลงเอยแบบเดิม
Gee krung gor yung long oey baep derm
However many times, it still ends the same way
หรือว่ามันจะเป็นที่ตัวฉัน
Reu wah mun ja bpen tee dtua chun
Is it me?
ไม่ควรจะมีใครจะพยายามเท่าไร
Mai kuan ja mee krai ja payayahm tao rai
I shouldn’t have anyone, no matter how much I try
ก็กลับมาอยู่ที่เดิม
Gor glup mah yoo tee derm
I end up back in the same place

ผ่านมาจนเข้าใจ ดิ้นรนมากมายเท่าไรยิ่งเจ็บช้ำ
Pahn mah jon kao jai din ron mahk mai tao rai ying jep chum
I’ve gone through it so much, I understand, however much I struggle, the more it hurts

(*) อยู่คนเดียวก็ดีแล้ว
Yoo kon diao gor dee laeo
It’s fine being alone
อย่างน้อยก็ไม่ต้องร้องไห้
Yahng noy gor mai dtaung raung hai
At least I don’t have to cry
แค่เหงาชั่วคราวก็ทนได้
Kae ngao chua krao gor ton dai
I can endure just being temporarily lonely
ดีกว่าเสียใจซ้ำๆให้คนที่เขาไม่รัก
Dee gwah sia jai sum sum hai kon tee kao mai ruk
It’s better than being sad over and over over someone who doesn’t love me
อยู่คนเดียวก็ดีแล้ว
Yoo kon diao gor dee laeo
It’s fine being alone
ถ้ารักใครแล้วไม่มีค่า
Tah ruk krai laeo mai mee kah
If loving someone is worthless
ที่เขาให้มาคือน้ำตา
Tee kao hai mah keu num dtah
If the only thing they give me is tears
เก็บเอาหัวใจช้ำๆ มารักตัวเองสักที
Gep ao hua jai chum chum mah ruk dtua eng suk tee
I’ll keep my broken heart to love myself
วันนี้มีเพียงแค่เรา
Wun nee mee piang kae rao
Today there’s only me

ต้องเหงาต้องทนเดียวดายเท่าไร
Dtaung ngao dtaung ton diao dai tao rai
However lonely I am
ต้องฝืนหัวใจไม่ให้มันหวั่นไหว
Dtaung feun hua jai mai hai mun wun wai
I must resist my heart ant not let myself be shaken
ถ้าการไม่มีใคร ทำให้ใจไม่เจ็บ
Tah gahn mai mee krai tum hai jai mai jep
If not having anyone keeps my heart from getting hurt
ก็เก็บมันอยู่ที่เดิม
Gor gep mun yoo tee derm
I’ll keep it in the same place

ผ่านมาจนเข้าใจ ยิ่งพยายามเท่าไรยิ่งเจ็บช้ำ
Pahn mah jon kao jai ying payayahm tao rai ying jep chum
I’ve gone through it so much, I understand, the more I try, the more I get hurt

(*)

ก็อยากจะหวังว่าจะได้เจอใครอีกครั้งหนึ่ง
Gor yahk ja wung wah ja dai jur krai eek krung neung
I want to hope that I’ll be able to meet someone again
แต่ว่าการเริ่มใหม่ อาจต้องมาพร้อมกับความผิดหวัง
Dtae wah gahn rerm mai aht dtaung mah praum gup kwahm pit wung
But if I start over, I must be ready for disappointment

(*)

   

Lyrics : WANYAi
Melody : WANYAi
Producer : ติณณ์ นภาลัย | Tin Napalai
Arranger : Modman, ติณณ์ นภาลัย | Tin Napalai, WANYAi

Title: คนตัวเล็ก / Kon Dtua Lek (Small Person)
Artist: Potato
Album: Friends
Year: 2021

(*) ฉันเคยคิดว่าโลกใบนี้ มันกว้างเกินไป
Chun koey kit wah lohk bai nee mun gwahng gern bpai
I used to think this world was too vast
จนลืมว่ามีดวงดาวน้อยใหญ่
Jon leum wah mee duang dao noy yai
Until I forgot that there were big and small stars
ฉันเคยคิดว่าฉันต้องฝันต้องทำตามใคร
Chun koey kit wah chun dtaung fun dtaung tum dtahm krai
I used to think I had to dream, had to follow in others’ footsteps
จนทำตัวเองให้หล่นหาย
Jon tum dtua eng hai lon hai
Until I lost myself

(**) สุขใจเท่าที่มี เริ่มตรงนี้ก็ได้
Sook jai tao tee mee rerm dtrong nee gor dai
I can start with being happy with what I have
จะเหนื่อยจะท้อเท่าไร แต่ก็ยังยิ้มได้
Ja neuay ja tor tao rai dtae gor yung yim dai
However tired and exhausted I am, I can still smile
แค่ทำวันนี้ให้ดี ไม่ต้องคิดมากมาย
Kae tum wun nee hai dee mai dtaung kit mahk mai
Just make today good, there’s no need to think too much about it
ไม่เป็นเหมือนใคร
Mai bpen meuan krai
I’m not like anyone else
แค่ขอให้เป็นตัวเอง
Kae kor hai bpen dtua eng
I just want to be myself

(***) ไม่ได้น้อยและมากเกินไป
Mai dai noy lae mahk gern bpai
Not too little or too much
แค่พอดีข้างในหัวใจ
Kae por dee kahng nai hua jai
It’s just right in my heart
ไม่ต้องฝืนไม่ต้องตามใคร
Mai dtaung feun mai dtaung dtahm krai
I don’t need to force anything, I don’t need to follow anyone else
สุขแค่นี้ก็พอแล้วใจ
Sook kae nee gor por laeo jai
Being this happy is enough for me
เป็นแค่คนตัวเล็ก
Bpen kae kon dtua lek
I’m just a small person
ที่กำลังเพลินกับโลกที่กว้างใหญ่
Tee gumlung plern gup lohk tee gwahng yai
Who’s enjoying a vast world

(***)

ที่กว้างใหญ่ ที่กว้างใหญ่
Tee gwahng yai tee gwahng yai
Vast, vast

(*,**,***,***)

ที่กว้างใหญ่ ที่กว้างใหญ่
Tee gwahng yai tee gwahng yai
Vast, vast

ฉันไม่คิดว่าโลกใบนี้มันกว้างเกินไป
Chun mai kit wah lohk bainee mun gwahng gern bpai
I don’t think this world is too vast

   

คำร้อง : ปิยวัฒน์ มีเครือ
ทำนอง : กัณฑ์กณัฐ อังคณาจีรธิติ
เรียบเรียง : กัณฑ์กณัฐ อังคณาจีรธิติ, Potato

   

Another uplifting motivational song from Potato~ Though there’s a lot of repetition, the simple lyrics are still meaningful, and the song is catchy. But man, is this music video stunning! They really upped the budget for this one with all the different scenes depicting how small and insignificant we may be in the world, and that’s okay. Impressive release, Potato~