English translation

All posts tagged English translation

Title: วันที่เรานับหนึ่ง / Wun Tee Rao Nup Neung (The Day We’ve Counted Down To)
Artist: Singto Numchok (สิงโต นำโชค)
Album: [Single]
Year: 2019

ทุก ๆ วินาทีที่ผ่านมา ดูเหมือนวันเวลาค่อย ๆ เปลี่ยน
Took took winahtee tee pahn mah doo meuan wun welah koy koy bplian
Every second that passes seems like time has gradually changed
เราก็ยังคงเดินต่อไป แต่ว่ารักนั้นอยู่ไหน
Rao gor yung kong dern dtor bpai dtae wah ruk nun yoo nai
We still continue on, but where is the love?

เหมือนว่ายิ่งมีกันก็ยิ่งเหงา ยิ่งฝืนว่าเป็นคนเดิมก็ยิ่งเศร้า
Meuan wah ying mee gun gor ying ngao ying feun wah bpen kon derm gor ying sao
It’s like the more we have each other, the lonelier we get, the more we resist being the same person, the sadder we are
ไม่มีรอยยิ้มเหมือนเดิมอีกต่อไป และมันต้องเป็นอย่างนี้อีกนานไหม
Mai mee roy yim meuan derm eek dtor bpai lae mun dtaung bpen yahng nee eek nahn mai
There’s no more of the same smiles anymore, and how much longer must things be like this?

(*) ก่อนที่ความรักของเราจะหมดไป
Gaun tee kwahm ruk kaung rao ja mot bpai
Before our love runs out

(**) ให้เธอคิดซักนิดหนึ่ง ในวันที่เรานับหนึ่ง
Hai tur kit suk nit neung nai wun tee rao nup neung
I want you to think about it on the day we counted down to
จับมือฉันไว้ให้เราได้ย้อนไปดู
Jup meu chun wai hai rao dai yaun bpai doo
Take my hand, let’s go back and look
ว่าเรานั้นเคยได้รักกันแค่ไหน
Wah rao nun koey dai ruk gun kae nai
At how much we used to love each other
ให้เธอคิดซักนิดหนึ่ง ในวันที่เรานับหนึ่ง
Hai tur kit suk nit neung nai wun tee rao nup neung
I want you to think about it on the day we counted down to
ยังจำได้ไหมว่าเธอนั้นคือทุกสิ่ง
Yung jum dai mai wah tur nun keu took sing
Do you still remember that you were my everything?
นี่เรากำลังหมดรักกันจริง ๆ ใช่ไหม
Nee rao gumlung mot ruk gun jing jing chai mai
Now we’re running out of love for each other, aren’t we?

เหมือนว่ายิ่งมีกันก็ยิ่งเหงา ยิ่งฝืนว่าเป็นคนเดิมก็ยิ่งเศร้า
Meuan wah ying mee gun gor ying ngao ying feun wah bpen kon derm gor ying sao
It’s like the more we have each other, the lonelier we get, the more we resist being the same person, the sadder we are
หากว่าเราไม่นับความผูกพัน ยังมีอะไรที่เหลือให้กันไหม
Hahk wah rao mai nup kwahm pook pun yung mee arai tee leua hai gun mai
If we don’t count our relationship, do we have anything left for each other?

(*,**,*)

ให้เธอคิดซักนิดหนึ่ง ในวันที่เรานับหนึ่ง
Hai tur kit suk nit neung nai wun tee rao nup neung
I want you to think about it on the day we counted down to
จับมือฉันไว้
Jup meu chun wai
Take my hand
ให้เธอคิดซักนิดหนึ่ง ในวันที่เรานับหนึ่ง
Hai tur kit suk nit neung nai wun tee rao nup neung
I want you to think about it on the day we counted down to
ยังจำได้ไหม
Yung jum dai mai
Do you still remember?
นี่เรากำลังหมดรักกันจริง ๆ ใช่ไหม
Nee rao gumlung mot ruk gun jing jing chai mai
Now we’re running out of love for each other, aren’t we?

นี่เรากำลังหมดรักกันจริง ๆ ใช่ไหม
Nee rao gumlung mot ruk gun jing jing chai mai
Now we’re running out of love for each other, aren’t we?
นี่เรากำลังหมดรักกันจริง ๆ ใช่ไหม
Nee rao gumlung mot ruk gun jing jing chai mai
Now we’re running out of love for each other, aren’t we?
นี่เรากำลังจะไม่รักกันจริง ๆ ใช่ไหม
Nee rao gumlung mot ruk gun jing jing chai mai
Now we’re running out of love for each other, aren’t we?

   

เนื้อเพลง: สิงโต นำโชค, ตั้ม โมโนโทน
ทำนอง: สิงโต นำโชค
เรียบเรียง: Kijjaz, สิงโต นำโชค
โปรดิวเซอร์เพลง: Kijjaz

Title: ขอโทษดาว / Kor Toht Dao (Apologizing to the Stars)
Artist: Earth Patravee (เอิ๊ต ภัทรวี)
Album: [Single]
Year: 2019

ขอโทษดวงดาว ที่ปล่อยคืนนี้ล่วงเลยไป
Kor toht duang dao tee bploy keun nee luang loy bpai
I apologize to the stars for letting this night slip away
อยากอธิษฐาน แต่คงเป็นไปไม่ได้
Yahk attitahn dtae kong bpen bpai mai dai
I wanted to make a wish, but it’s probably impossible
ให้ในหัวใจ เธอมีแต่ฉัน คนเดียวเท่านั้น
Hai nai hua jai tur mee dtae chun kon diao tao nun
To make it so that you only have me in your heart

ใกล้กันเท่าไร ก็ไม่ทำให้ทั้งหัวใจ
Glai gun tao rai gor mai tum hai tung hua jai
However close we are, it doesn’t make your heart
เธอนั้น คิดไกลเท่ากับฉัน
Tur nun kit glai tao gup chun
Think as far as mine
ที่ผ่านมาเราแค่ใกล้ชิดกัน ใจเธอนั้นยังมีแต่เขา
Tee pahn mah rao kae glai chit gun jai tur nun yung mee dtae kao
In the past, we were just close, your heart still has her

(*) ไม่ต้องห่วงว่าจะอยู่ได้ไหม จะรับได้หรือเปล่า
Mai dtaung huang wah ja yoo dai mai ja rup dai reu bplao
You don’t have to worry if I’ll be able to live or if I can accept
ที่ใจเธอ ยังคงไม่ลืม ยังรักเค้า
Tee jai tur yung kong mai leum yung ruk kao
That your heart still hasn’t forgotten and still loves her
ไม่ต้องห่วงอะไรกับตัวฉัน เข้าใจทุกเรื่องราว
Mai dtaung huang arai gup dtua chun kao jai took reuang rao
You don’t have to worry about me at all, I understand everything
แค่ขอยืนตรงนี้ รอตรงนี้ นานแค่ไหนยังรอเธอ
Kae kor yeun dtrong nee ror dtrong nee nahn ake nai yung ror tur
I just want to stand right here, waiting right here, however long it’ll be, I’m still waiting for you

ไม่มีเพลงใด ปลอบใจเธอให้หายดี
Mai mee pleng dai bplaup jai tur hai hai dee
There’s no song that can soothe you
เท่าเพลงของเขา ที่เคยมอบให้เธอ
Tao pleng kaung kao tee koey maup hai tur
As much as her song that she once gave to you
ส่วนตัวฉันทำได้เพียงแค่มอง ภาพความหลังของเธอกับเขา
Suan dtua chun tum dai piang kae maung pahp kwahm lung kaung tur gup kao
As for me, all I can do is watch you and her image of the past

(*)

หากเธอ คิดถึงใคร ก็คิดไปไม่เป็นไร
Hahk tur kit teung krai gor kit bpai mai bpen rai
If you’re thinking of someone, then think away, it’s okay
ฉันรู้ตัวฉันเข้าใจ
Chun roo dtua chun kao jai
I realize, I understand
ไม่ขอให้เธอลืมทุกเรื่องราว
Mai kor hai tur leum took reuang rao
I’m not asking for you to forget everything
แต่ขอเพียงเธอยังอยู่ตรงนี้ด้วยกันได้ไหม
Dtae kor piang tur yung yoo dtrong nee duay gun dai mai
But I just ask that you still stay right here with me, please

ไม่ต้องห่วงว่าจะอยู่ได้ไหม จะรับได้หรือเปล่า
Mai dtaung huang wah ja yoo dai mai ja rup dai reu bplao
You don’t have to worry if I’ll be able to live or if I can accept
ที่ใจเธอ ยังคงไม่ลืม ยังรักเค้า
Tee jai tur yung kong mai leum yung ruk kao
That your heart still hasn’t forgotten and still loves her
ไม่ต้องห่วงอะไรกับตัวฉัน เข้าใจทุกเรื่องราว
Mai dtaung huang arai gup dtua chun kao jai took reuang rao
You don’t have to worry about me at all, I understand everything
แค่ขอยืนตรงนี้ ฉันจะขอรอตรงนี้
Kae kor yeun dtrong nee chun ja kor ror dtrogn nee
I just want to stand right here, I want to wait right here
แม้นานแค่ไหนก็จะรอ
Mae nahn kae nai gor ja ror
No matter how long it’ll be, I’ll wait

   

Executive Supervisor : วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี
Executive Producer : เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Produced by เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Lyrics by เอิ๊ต โอ๊บ เอิง
Lyrics Director : เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Melody by เอิ๊ต ภัทรวี
Arrange by เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ,

Title: วันผ่อนคลาย / Wun Paun Klai (Relaxing Day)
Artist: Molon
Album: [Single]
Year: 2019

โลกนี้มันร้อน
Lohk nee mun raun
This world is hot
เวลาหมุนไป
Welah moon bpai
Time turns
สังคมแข่งขัน
Sung kom kaeng kun
Society is competitive
มีปัญหาอีกมากมาย
Mee bpunhah eek mahk mai
There’s so many more problems

เธอคงเหนื่อยล้า
Tur kong neuay lah
You’re probably exhausted
ปลายภาคผ่านไป
Bplai pahk pahn bpai
The end of the semester has passed
เจ็บกับคะแนนที่เพิ่งได้มา
Jep gup kanaen tee perng dai mah
You’re hurt over the grades you just received
ต้องแก้ศูนย์กันแทบตาย
Dtaung gae soon gun taep dtai
You’ve really gotta work hard to fix that zero

(*) เข้ามาด้วยกัน ให้เธอลืมเรื่องนั้นไป
Kao mah duay gun hai tur leum reuang nun bpai
Come with me, I’ll make you forget those problems
ทำให้วันนี้เป็นวันสดใส
Tum hai wun nee bpen wun sot sai
Let’s make today bright

(**) ลืมมันไปก่อน
Leum mun bpai gaun
Forget about it
ลุกมาเต้นกัน
Look mah dten gun
Get up and dance
วันนี้เรามาผ่อนคลาย
Wun nee rao mah paun klai
Today we’ve come to relax
ลืมมันไปก่อน
Leum mun bpai gaun
Forget about it
ลุกมาเต้นกัน
Look mah dten gun
Get up and dance
วันนี้เรามาผ่อนคลาย
Wun nee rao mah paun klai
Today we’ve come to relax

เธอคงเหนื่อยใจ
Tur kong neuay jai
You’re probably tired
มีเงินใช้แค่ห้าบาท
Mee ngern chai kae hah baht
You have only 5 baht to spend
เพื่อนก็ทิ้งแฟนก็เท
Peuan gor ting faen gor tay
Your friends abandoned you, your lover dumped you
ต้องปวดหัวกันแทบตาย
Dtaung bpuat hua gun taep dtai
You must have a splitting headache

(*,**,**)

   

What a cute group~ I like their young, fresh energy, and their sound reminds me of the music I used to listen to in middle/high school. Their band name reminds me a little too much of “colon,” which weirds me out a little bit, but. Still. I want to hear more from them~ 🙂

Title: กรรม / Gum (Sin)
Artist: Pang Nakarin (ป้าง นครินทร์)
Album: [Single]
Year: 2019

ที่รัก มีอะไรในใจหรือเปล่า
Tee ruk mee arai nai jai reu bplao
Darling, is there something bothering you?
ทำไมเธอดูซึมเซา เหม่อลอย ไม่ค่อยพูดจา
Tummai tur doo seum sao mur loy mai koy poot jah
Why do you look so glum and aren’t really talking?
ทั้ง ๆ ที่ตัวฉัน ก็ไม่ได้ทำผิดอะไรเลยหนา
Tung tung tee dtua chun gor mai dai tum pit arai loey nah
Even though I haven’t done anything wrong
เธอมากลายเป็นเย็นชา หรืออะไรทำให้ใจเธอเปลี่ยน แปลกไป
Tur mah glai bpen yen chah reu arai tum hai jai tur bplian bplaek bpai
You’ve become indifferent, has something made your heart change?

(*) อยู่ดีๆ ก็บอกเราต่างกันมาก บางทีก็บอกเรายากเกินจะเข้าใจ
Yoo dee dee gor bauk rao dtahng gun mahk bahng tee gor bauk rao yahk gern ja kao jai
All the sudden you tell me we’re so different, sometimes you tell me that it’s too difficult to understand
เธอรู้ไหม ฉันก็เคยใช้คำเหล่านี้
Tur roo mai chun gor koey chai kum lao nee
Do you know that I once used these words too?

(**) เพราะฉันเคยทิ้งใคร นอกใจเขามาหาเธอ
Pror chun koey ting krai nauk jai kao mah hah tur
Because I once dumped someone after being unfaithful to her with you
เขาก็ต้องเจอกับความเย็นชาจากฉัน
Kao gor dtaung jur gup kwahm yen chah jahk chun
She also had to face indifference from me
วันนี้เธอ เธอมีอาการเหมือนฉันวันนั้น
Wun nee tur tur mee ahgahn meuan chun wun nun
Today you, you have the same indications that I did that day
ทำให้รู้ได้ทันที ว่าเธอน่ะมีใครปิดบังไว้
Tum hai roo dai tun tee wah tur na mee krai bpit bung wai
It made me realize instantly that you have someone else hidden away
เธอนอกใจ เวรกรรมทำไมมาเร็วอย่างนี้
Tur nauk jai wen gum tummai mah rew yahng nee
You’ve been unfaithful, why does karma come back so fast?

ที่รัก คงหมดทางจะดึงเธอไว้
Tee ruk kong mot tahng ja deung tur wai
Darling, I’m out of ways to pull you back
ใจเธอมันเปลี่ยนไป ฉันก็กลายเป็นแค่เพียงคนเก่า
Jai tur mun bplian bpai chun gor glai bpen kae piang kon gao
Your heart has changed, I’ve just become an old person
ส่วนตัวฉัน ก็คงต้องยอมรับความปวดร้าว
Suan dtua chun gor kong dtaung yaum rup kwahm bpuat rao
As for me, I must accept the pain
เคยทำกรรมไว้กับเขา กลายเป็นเธอ มาเอาคืนให้อย่างสาสม
Koey tum gum wai gup kao glai bpen tur mah ao keun hai yahng sahsom
I once committed a sin to her, and became you who fittingly brought it back to me

(*,**,**)

เวรกรรมมันมีจริงใช่ไหม
Wen gum mun mee jing chai mai
Karma is real, isn’t it?

   

เนื้อร้อง / ทำนอง / เรียบเรียง : นครินทร์ กิ่งศักดิ์

   

Pang Nakarin is another artist who just never disappoints with his songs, ever. This is another bitter song with traditional Thai themes of karma, with a perfect music video to match, depicting the man going to buat to make up for his sins of cheating on his last girl so his current relationship can start fresh, only to find out as soon as he is ordained, his girlfriend ended up with his brother. Karma at its finest~

Title: เคียงกัน / Kiang Gun (Beside Each Other)
Artist: Gun Napat (กัน นภัทร) ft. D Gerrard
Album: [Single]
Year: 2019

(*) สุดขอบฟ้าหรือใต้ธารา หมื่นภูผาร้อยพันดารา ดับลงมืดมนเพียงใด
Soot kaup fah reu dtai tahrah meun poo pah roy pun dahrah dup long meut mon piang dai
To the ends of the sky or the depths of the sea, thousands of mountains, millions of stars, however dark it gets
เราสองต้องมาเจอกัน
Rao saung dtaung mah jur gun
The two of us must meet
คงเป็นเพียงเพราะหัวใจเธอและฉัน อยู่เคียงกันจะภพชาติใด
Kong bpen piang pror hua jai tur lae chun yoo kiang gun ja pop chaht dai
It’s probably because our hearts will be beside each other in any lifetime
ไม่มีวันไกลกายผูกใจพัน
Mai mee wun glai gai pook jai pun
There’s never a day we’re far apart, our hearts are connected
หัวใจเคียงกัน ไม่ว่าด้วยเหตุอันใด
Hua jai kiang gun mai wah duay het un dai
Our hearts are beside each other, no matter the situation

เหตุอันใดฉันจึงได้พบสบตาของเธอ
Het un dai chun jeung dai pob sop dtah kaung tur
No matter the situation, I’ll find your gaze
เพียงแรกเจออยากเคียงชิดคู่
Piang raek jur yahk kiang chit koo
Just after our first meeting, I wanted to be beside you
ได้คอยเฝ้าดูแลตลอดไป
Dai koy fao doo lae dtalaut bpai
To be able to take care of you forever
เหตุอันใดภาพเธอยังตรึงอยู่ในหัวใจ เหตุอันใด
Het un dai pahp tur yung dtreung yoo nai hua jai het un dai
No matter the situation, your image is still imprinted in my heart, no matter the situation

(**) หรือจะเป็นดังพรหมจัดวางและคอยสรรค์สร้างให้เราได้เจอ
Reu ja bpen dung prom jut wahng lae koy sun sahng hai rao dai jur
Is it like fate has arranged this and is creating this for us to meet?
หรือว่าพรหมขีดไว้เสมอให้เราเจอะกัน
Reu wah prom keet wai samur hai rao jur gun
Has fate always determined that we would meet?
หรือเป็นพรหมผูกใจเราสองแม้ไกลเท่าใดต้องมาพบกัน
Reu bpen prom pook jai rao saung mae glai tao dai dtaung mah pob gun
Has fate bound our two hearts so no matter how far apart we are, we must meet?
และเหตุนั้นจึงทำให้ฉันได้พบเธอ
Lae het nun jeung tum hai chun dai pob tur
And is that the reason that made me find you?

(*)

ไม่ว่าจะมีภัยอันตรายอันใดย่ำกรายให้เธอ
Mai wah ja mee pai undtarai un dai yum grai hai tur
No matter the dangers, I’ll brave through them for you
ทุรนทุรายกระวนกระวายจนมองหากันไม่เจอ
Tooron toorai grawon grawai jon maung hah gun mai jur
Anxious and restless, still looking for you
ขอเพียงเธอเชื่อใจฉัน เมื่อนั้นเธอจะได้รู้ว่ามีฉันใกล้ๆ เธอ
Kor piang tur cheua jai chun meua nun tur ja dai roo wah mee chun glai glai tur
I just ask that you trust me, then you’ll know that you have me near you
ตลอดเวลาไม่เสื่อมคลาย จะกี่ภพ กี่บั้นปลาย
Dtalaut welah mai seuam klai ja gee pob gee bpun bplai
At all times, with no deterioration, however many rebirths, however many deaths
ตราบที่เมฆาไม่จางหาย จวบจนฟ้าดินสลาย
Dtrahp tee maykah mai jahng hai juap jon fah din salai
As long as the clouds haven’t disappeared, until heaven and earth disintegrate
ฉันรักเธอ ฉันรักเธอ
Chun ruk tur chun ruk tur
I love you, I love you

แม้คุณจะดุเหมือนกับพิตบูล แต่ดันน่ารักเหมือนกับชิห์สุ
Mae koon ja doo meuan gup pitboon dtae dun naruk meuan gup chisoo
Even though you’re fierce as a pitbull, you’re as cute as a shih tzu
ถ้าเป็นหนังสือคงต้องพลิกดู ตอนจบสองเราใช้ชีวิตคู่
Tah bpen nung seu kong dtaung plik doo dtaun jop saung rao chai cheewit koo
If this was a book, you’d have to flip to the back, at the end, the two of us would live happily ever after
หากคุณไม่เชื่อคุณต้องพิสูจน์ ดูการกระทำผมแล้วติ๊กถูก
Hahk koon mai cheua koon dtaung pisoot doo gahn gratum pom laeo dtik took
If you don’t believe me, if you need proof, just take a look at my actions and you’ll check it off as correct
วัดละติจูดลองติจูด จนกว่าสองเราจะได้เคียงอยู่
Wut la dtijoot laung dijoot jon gwah saung rao ja dai kiang yoo
Measure the latitude and longitude until the two of us can be beside each other
ดูเหมือนว่าโลกกลม จะว่าบังเอิญก็เกินไป
Doo meuan wah lohk glom ja wah bung ern gor gern bpai
It seems like the world is round, it’s too much to claim it’s a coincidence
คุ้มค่าการเดินไกล ก็เพราะมันทำให้ฉันเพลิดเพลินใจ
Koom kah gahn dern glai gor pror mun tum ahi chun plert plern jai
It’s worth the long journey, because it makes me happy
อุปสรรคและขวากหนามที่เข้ามา มันยังไม่เกินใจ
Aoopasak lae kwahk nahm tee kao mah mun yung mai gern jai
Any obstacles or thorns that pop up still aren’t greater than my heart
ฉันรักเธอ ฉันรักเธอ
Chun ruk tur chun ruk tur
I love you, I love you

(**,*,*)

   

เนื้อร้อง อรุณพงศ์ ชัยวินิตย์
ทำนอง ปนัสฐ์ นาครำไพ
เรียบเรียง ณปภัช กาญจนรัตน์

   

This is a really interesting song. I like the traditional Thai themes in the lyrics of fated lovers across multiple lifetimes, and the period music video makes it seem almost like this was made for a lakorn (it wasn’t, right?). I feel like even D Gerrard, whom I’m not a fan of, still had his rap verse fit in well both sound-wise (not using excessive autotune and grunting/slang/vocalizations absent from the rest of the song) and lyric-wise, fitting in the same Thai themes as Gun’s verses. Nice release~

Title: ถ้าฉันเป็นเขา / Tah Chun Bpen Kao (If I Was Him)
Artist: Indigo
Album: [Single]
Year: 2019

มองดูแววตาเธอที่ล่องลอยเหม่อ กี่คราวที่เจอเธอก็มีรอยน้ำตา
Maung doo waew dtah tur tee laung loy mur gee krao tee jur tur gor mee roy num dtah
I look at the gloomy look in your eyes, however many times I see you, you’re crying
ใจที่เธอต้องเจ็บเพราะรักเขาเรื่อยมา มันคงอ่อนล้าจนเธอแทบจะล้มลง
Jai tee tur dtaung jep pror ruk kao reuay mah mun kong aun lah jon tur taep ja lom long
Your heart that must hurt because you’ve always loved him is probably so exhausted, you’re ready to collapse

ดูก็รู้ว่าเธอคงให้เขาทั้งใจ ไม่ว่าอะไรก็เต็มใจให้เขาทำ
Doo gor roo wah tur kong hai kao tung jai mai wah arai gor dtem jai hai kao tum
Watching, I know you’ve probably given him your entire heart, you were willing to let him do anything
ฉันก็ทำได้เพียงแค่เตือนย้ำในใจ เจ็บช้ำแค่ไหนก็มีสิทธิ์ทำได้แค่มอง
Chun gor tum dai paing kae dteuan yum nai jai jep chum kae nai gor mee sit tum dai kae maung
All I can do is repeat in my heart, no matter how much it hurts, I only have the right to watch

(*) แต่เธอยังรักอยู่เรื่อยมาช้ำอยู่เรื่อยมา กับโลกที่เขาให้เธอแค่น้ำตา
Dtae tur yung ruk yoo reuay mah chum yoo reuay mah gup lohk tee kao hai tur kae num dtah
But you still continuously love him, you continuously get hurt by the world of tears that he gave you
กับฉันที่เห็นเธอมีค่ารักเธอมากกว่า กลับทำอะไรให้เธอไม่ได้เลย
Gup chun tee hen tur mee kah ruk tur mahk gwah glup tum arai hai tur mai dai loey
With me seeing your value and loving you more than him, I end up unable to do anything for you

(**) ถ้าหากว่าเปลี่ยนให้ฉันเป็นเขา คนที่ยืนข้างเธอ
Tah hahk wah bplian hai chun bpen kao kon tee yeun kahng tur
If things could change and I could be him, the person standing beside you
จะทำให้เธอได้เจอกับรักที่ไม่มีวันเสียใจ
Ja tum hai tur dai jur gup ruk tee mai mee wun sia jai
I’d show you a love that would never make you sad
สลับให้คนที่คอยทำร้ายให้กลายเป็นคนไม่มีใคร
Salup hai kon tee koy tum rai hai glai bpen kon mai mee krai
As for the guy who keeps hurting you, he’d end up with no one
ให้ฉันกลายเป็นคนเดียวที่รักเธอ..ทั้งใจ
Hai chun glai bpen kon diao tee ruk tur tung jai
Let me become the one person who loves you with all his heart

ยิ่งต้องมองดูเธอเจ็บซ้ำซ้ำเท่าไร ยิ่งทำให้ใจฉันมันยิ่งทรมาน
Ying dtaung maung doo tur jep sum sum tao rai ying tum hai jai chun mun ying toramahn
The more I see you get hurt over and over, the more it tortures my heart
ในความเป็นจริงเธอมีเขาทั้งใจ และมีแต่เขาที่มีสิทธิ์ได้ครอบครอง
Nai kwahm bpen jing tur mee kao tung jai lae mee dtae kao tee mee sit dai kraup kraung
In reality, you have him with all your heart, and only he has the right to have you

(*,**,**)

   

Executive Supervisor : วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี
Executive Producer : เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Produced by เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Lyrics by เอก Season Five, ยักษ์ Clash, บลู Indigo
Lyrics Director : เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
ทำนอง บลู Indigo
เรียบเรียง บลู Indigo

Title: มึงนี่มัน / Meung Nee Mun (You)
English Title: “Skunk”
Artist: Somkiat
Album: [Single]
Year: 2019

ไม่ต้องมาตอกย้ำอะไร
Mai dtaung mah dtauk yum arai
You don’t have to come and repeat anything
ไม่คงไม่เคยเห็นใจกัน
Mai kong mai koey hen jai gun
You’ve probably never had sympathy for me
วันๆไม่เคยแคร์ใคร เอาแต่หลอกใช้
Wun wun mai koey care krai ao dtae lauk chai
Day by day, you never care about anyone else, you just deceptively use them
เอาแต่ทำ สบาย สบาย ไม่สนใจ
Ao dtae tum sabai sabai mai son jai
And act all cool about it, you don’t care

ไม่เคยเข้าใจ เพราะอะไร
Mai koey kao jai pror arai
I’ve never understood
ที่ทำให้คน ด้านเกินไป
Tee tum hai kon dahn ger bpai
What makes people so callous
ไม่มีจะกิน จะใช้ ไม่เคยห่วงใย
Mai mee ja gin ja chai mai koey huang yai
Without food to eat or money to spend, you never worry
เอาแต่ทำ สบาย สบาย ไม่รู้ตัว
Ao dtae tum sabai sabai mai roo dtua
You just act all cool and oblivious about it

(*) ใส่ ใจ กัน มั้ย มันถึงเวลา ที่ จะไม่ไหว
Sai jai gun mai mun teung welah tee ja mai wai
Are you paying attention to me? I’ve reached my breaking point
ใส่ ใจ กัน มั้ย จะคุยกี่ที มัน ก็เท่านั้น
Sai jai gun mai ja kooey gee tee mun gor tao nun
Are you paying attention to me? However many times you speak, that’s all it is
ใส่ ใจ กัน มั้ย จะต้องเดือดร้อน กัน อีกแค่ไหน
Sai jai gun mai ja dtaung deuat raun gun eek kae nai
Are you paying attention to me? How much longer must I be agitated by you?
ใส่ ใจ กัน มั้ย
Sai jai gun mai
Are you paying attention to me?

คงต้องหัวเราะให้มัน คนอย่างนี้ช่างมัน
Kong dtaung huaror hai mun kon yahng nee chahng mun
I have to laugh at you, screw you
ไม่ต้องผูกพัน ต้องเจอ ให้มันเซ็งทุกวัน
Mai dtaung pook pun dtaung jur hai mun seng took wun
We don’t have to have a relationship, we don’t have to meet and bore you every day
ไม่ต้องไปทน อ่ะ ให้ซังกะตาย
Mai dtaung bpai ton a hai sung ga dtai
You don’t have to endure it, die hating me
มันจะเป็นยังไง ให้มันเป็นอย่างงั้น
Mun ja bpen yung ngai hai mun bpen yahng ngun
Let things be however they will be
หัวเราะให้กับมัน ไม่ต้องลึกต้องผูกพัน
Hua ror hai gup mun mai dtaung leuk dtaung pook pun
I’m laughing at you, there’s no need to be deep, no need to have a connection
แสยะยิ้มให้กับมัน เหอะ
Sayae yim hai gup mun hur
I’m smiling scornfully at you
จะได้ไม่ช้ำ ไม่ต้องจำ ไม่ต้องเจอ ไม่ต้องเซ็ง
Ja dai mai chum mai dtaung jum mai dt aung jur mai dtaung sen
I won’t hurt, there’s no need to remember, no need to meet, no need to be sick of this
ไม่ต้องทน ทรมาน
Mai dtaung ton toramahn
No need to endure the torture

วันวันเจอ แต่คนบ้าบ้า
Wun wun jur dtae kon bah bah
Day by day, I find only a crazy person
ทำอะไรก็คุย ก็เอาแต่หน้า
Tum arai gor kooey gor ao dtae nah
Whatever I’m doing, we talk, but you’re only interested in your face
แค่แจม นิดเดียว แต่ว่าคุยเป็นบ้า
Kae jaem nit diao dtae wah kooey bpen bah
It’s just a little jam, but talking is driving me crazy
หยุดเกาะกูซักที และมึงมันจะหายซ่า
Yoot gor goo suk tee lae meung mun ja hai sah
Stop clinging onto me and you’ll disappear
มึงช่วยออกไปไกลๆ ไม่ต้องทำซึ้ง
Meung chuay auk bpai glai glai mai dtaung tum seung
Please get far away from me, you don’t have to act so affected
ทำอะไรก็ทำ ต้องทำให้ถึง
Tum arai gor tum dtaung tum hai teung
Do whatever you’re going to do and follow through
อยากมีเงินมีทอง ให้ครบสลึง
Yahk mee ngern mee taung hai krop saleung
If you want gold and riches, I’ll give you all my pennies
ถ้ามึงไม่เอาเปรียบใคร ยังไงๆก็ถึง
Tah meung mai ao bpriap krai yung ngai yung ngai gor teung
If you don’t take advantage of anyone, eventually you’ll make it

เจอแล้วมันท้อ ไม่เคยมีใครสอน
Jur laeo mun tor mai koey mee krai saun
After meeting you, I’m discouraged, you’ve never had anyone teach you
จะโตก็แค่ตัวไม่รู้ไอ้ครอบครัวไม่เคยสอน
Ja dtoh gor kae dtua mai roo ai kraup krua mai koey saun
You’ve only physically grown up, you don’t know, your family never taught you
ไม่คิดจะเปลี่ยนก็อย่ามากวนใจ แค่อยู่ห่างๆไว้
Mai kit ja bplian gor yah mah guan jai kae yoo hahng hahng wai
If you don’t consider changing, don’t come bothering me, just say far away
พ่อเเม่เคยสอนมั้ย อย่าเอาเปรียบใคร
Por mae koey saun mai yah ao bpriap krai
Didn’t your parents ever teach you not to take advantage of people?
อย่าเอาแต่กิน แต่นอน
Yah ao dtae gin dtae naun
Don’t just eat and sleep
จนไม่เคยสนใครใคร โคตรน่าเบื่อ มึงนี่มัน
Jon mai koey son krai krai doht nah beua meung nee mun
Until you never care about anyone else, I’m so f*ck*ng sick of you

(*)

คงต้องหัวเราะให้กับมัน ไอ้คนอย่างนี้มันอุดตัน
Kong dtaung hua ror hai gup mun ai kon yahng nee mun oot dtun
I have to laugh at you, people like this are so blocked up
ไม่ต้องลึกต้องผูกพัน แสยะยิ้มให้กับมัน เหอะ
Mai dtaung leuk dtaung pook pun sayae yim hai gup mun hur
There’s no need to be deep, there’s no need for a connection, I’m smiling scornfully at you
จะได้ไม่ช้ำ ไม่ต้องจำ ไม่ต้องเจอ ไม่ต้องเซ็ง
Ja dai mai chum mai dtaung jum mai dtaung jur mai dtaung seng
I won’t hurt, there’s no need to remember, no need to meet, no need to be sick of this
ไม่ต้องทน ทรมาน
Mai dtaung ton toramahn
No need to endure the torture
อะไรไม่ดี เรา อย่า อยู่ อย่า ใกล้ มัน
Arai mai dee rao yah yoo yah glai mun
Don’t stay with, don’t get near anything bad
อะไรไม่ดี เรา แค่ ปล่อย แค่ ช่าง มัน
Arai mai dee rao kae bploy kae chahng mun
Anything that’s bad, just let it go, just forget about it
ไอ้คนไม่ดี มันก็เป็น คนไม่ดี มันจะทำ ตัวไม่ดี
Ai kon mai dee mun gor bpen kon mai dee mun ja tum dtua mai dee
Bad people are bad people, they behave badly
มันก็แค่ นั้น
Mun gor kae nun
And that’s that

หัวเราะให้กับมัน ไม่ต้องลึกต้องผูกพัน
Hua ror hai gup mun mai dtaung leuk dtaung pook pun
I have to laugh at you, there’s no need to be deep, no need for a connection
แสยะยิ้มให้กับมัน เหอะ
Sayae yim hai gup mun hur
I’m smiling scornfully at you
จะได้ไม่ช้ำ ไม่ต้องจำ ไม่ต้องเจอ ไม่ต้องเซ็ง
Ja dai mai chum mai dtaung jum mai dtaung jur mai dtaung seng
I won’t hurt, there’s no need to remember, no need to meet, no need to be sick of this
ไม่ต้องทน ทรมาน
Mai dtaung ton toramahn
No need to endure the torture
อะไรไม่ดี เรา อย่า อยู่ อย่า ใกล้ มัน
Arai mai dee rao yah yoo yah glai mun
Don’t stay with, don’t get near anything bad
อะไรไม่ดี เรา แค่ ปล่อย แค่ ช่าง มัน
Arai mai dee rao kae bploy kae chahng mun
Anything that’s bad, just let it go, just forget about it
ไอ้คนไม่ดี มันก็เป็น คนไม่ดี มันจะทำ ตัวไม่ดี
Ai kon mai dee mun gor bpen kon mai dee mun ja tum dtua mai dee
Bad people are bad people, they behave badly
มันก็แค่ นั้น
Mun gor kae nun
And that’s that

(*)
ไอ้คนไม่ดี มันก็เป็น คนไม่ดี มันก็แค่ นั้น
Ai kon mai dee mun gor bpen kon mai dee mnun gor kae nun
Bad people are bad people, and that’s that

   

LYRICS, MUSIC, ARRANGED : รุ่งโรจน์ อุปถัมภ์โพธิวัฒน์, SOMKIAT
MIXED AND MASTERED : รุ่งโรจน์ อุปถัมภ์โพธิวัฒน์

   

Somkiat never disappoints with their deliciously bitter songs 🙂

Title: ไม่ใช่เวลาของเรา / Mai Chai Welah Kaung Rao (Not Our Time)
Artist: Non Thanon (นนท์ ธนนท์)
Album: [Single]
Year: 2019

วันที่ฉัน พบกับเธอ ก็รู้ว่าเธอสำคัญ
Wun tee chun pob gup tur gor roo wah tur sumkun
The day I met you, I knew you were important
รู้สึกดี และผูกพัน เหมือนคุ้นเคยกันมา
Roo seuk dee lae pook pun meuan koon koey gun mah
I felt good and felt a connection like we had already known each other
มีแต่เสียง ดังข้างใน หัวใจเพียงว่า
Mee dtae siang dung kahng nai hua jai piang wah
There was only a loud voice inside my heart saying
ฉันรักเธอ ฉันรักเธอ
Chun ruk tur chun ruk tur
I love you, I love you

(*) คงเป็นเพราะฟ้าลิขิตเอาไว้
Kong bpen pror fah likit ao wai
It’s probably because heaven fated it to be this way
ทำไม ทำไม ให้ต้องมารักเธอ ในวันที่เธอมีใคร
Tummai tummai hai dtaung mah ruk tur nai wun tee tur mee krai
Why oh why did I have to fall in love with you when you have someone else?
แคร์เธอยังไงต้องเก็บเอาไว้
Care tur yung ngai dtaung gep ao wai
However much I care for you, I must keep it in
มันคงไม่มีโอกาสได้ใกล้ใจ ไปกว่านี้
Mun kong mai mee ohgaht dai glai jai bpai gwah nee
I probably won’t get the chance to get closer to you than this

(**) แม้ว่าสาย สายเกินจะพูดไป
Mae wah sai sai gern ja poot bpai
Even though it’s too late, too late to say it
แม้จะเสีย เสียใจที่เราเจอกันช้าไป
Mae ja sia sia jai tee rao jur gun chah bpai
Even though I’m upset that we met too slowly
ก็ยังจะรัก รักเธอแม้ในใจ
Gor yung ja ruk ruk tur mae nai jai
I’ll still love, love you, even if only in my heart
แต่มันช่างน่าเสียดาย ที่มันไม่ใช่เวลา ของเรา
Dtae mun chahn nah sia dai tee mun mai chai welah kaung rao
But it’s such a same that it’s not our time

(*,**)

ไม่ใช่เวลา ของเรา
Mai chai welah kaung rao
Not our time

(**)

   

Executive Supervisor : Vit Suthithavil
Executive Producer: Mac ศรัณย์
Producer: Mac ศรัณย์
เนื้อร้อง / ทำนอง: Mac ศรัณย์
เรียบเรียง: Mac ศรัณย์

   

Super soulful, melancholy new single from Non that shows off his voice nicely~ I also like how the music video went 1940s gangster movie really fast haha

Title: ให้นานกว่าที่เคย / Hai Nahn Gwah Tee Koey (Longer Than Ever)
Artist: Klear and Phai Pongsathorn (ไผ่ พงศธร)
Album: 100×100
Year: 2019

เพราะเชื่อว่าเขามีจริงแต่ก็ไม่รู้เขาอยู่ไหน
Pror cheua wah kao mee jing dtae gor mai roo kao yoo nai
Because I believe he exists, but I don’t know where he is
ไม่รู้ว่าใกล้หรือไกลมองหาทุกวัน
Mai roo wah glai reu glai maung hah took wun
I don’t know if he’s near or far, I search every day
คนที่ไม่มีใครคนที่เหงาเหมือนกับฉัน
Kon tee mai mee krai kon tee ngao meuan gup chun
Someone who doesn’t have anyone else, who’s lonely like me
ถึงยังไม่ได้พบกันแต่ในทุกวันรู้สึกได้ว่า
Teung yung mai dai pob gun nai took wun roo seuk dai wah
Even though we haven’t met yet, every day, I feel like…

(*) เขาอาจจะมาที่นี่
Kao aht ja mah tee nee
They might come here
แค่อยู่ตรงนี้คนละเวลา
Kae yoo dtrong nee kon la welah
I just stay right here at all times
เขาอาจจะเดินเข้ามา
Kao aht ja dern kao mah
They might show up
หลังจากที่ฉันหันหลังเดินออกไป
Lung jahk tee chun hun lung dern auk bpai
After I turn around and walk away

(**) ถ้าฉันอยู่ตรงนี้ให้นานกว่าที่เคยมา
Tah chun yoo dtrong nee hai nahn gwah tee koey mah
If I stay right here for longer than ever
ใช้เวลามองหาให้นานกว่าที่เคยใช้
Chai welah maung hah hai nahn gwah tee koey chai
And spend my time searching longer than I ever have before
เดินให้ช้าลงกว่านี้ในทุกที่ๆ เคยไป
Dern hai chah long gwah nee nai took tee tee koey bpai
Walking slower than every time I’ve ever walked before
มันจะเป็นไปได้ไหมที่จะได้พบใครคนนั้น
Mun ja bpen bpai dai mai tee ja dai pob krai kon nun
Is it possible to be able to meet that someone?

ไม่รู้เป็นเช้าหรือบ่าย
Mai roo bpen chao reu bai
I don’t know if it’ll be in the morning or evening
หรืออาจเป็นสายของพรุ่งนี้
Reu aht bpen sai kaung proong nee|
Or if it’ll be tomorrow afternoon
คงเป็นตรงไหนสักที่วันไหนสักวัน
Kong bpen dtrong nai suk tee wun nai suk wun
It’ll be some place, some day
ไม่รู้เขาเป็นใครแต่ถ้าเขาได้เจอฉัน
Mai roo kao bpen krai dtae tah kao dai jur chun
I don’t know who she is, but if she meets me
วินาทีที่พบกันต่างจะรู้กัน ถ้าสบสายตา
Winahtee tee pob gun dtahng ja roo gun tah sop sai dtah
The second we meet, we’ll both know each other if we make eye contact

(*,**,*,**,**)

   

คำร้องและทำนอง : ชวัลวิทย์ ยิ่งยศเสนี
Arranged by Klear/ วิทวัส เหมือนชอบ
Produced by Dano & Klear, จินนี่ ภูไท

Title: ยิ่งคิด…ยิ่งคิดถึง / Ying Kit Ying Kit Teung (The More I Think, The More I Miss You)
Artist: Palapol (พลพล)
Album: [Single]
Year: 2019

เราก็โทรคุยกันทุกวัน
Rao gor toh kooey gun took wun
We talk on the phone every day
ถ้าอยากมองเห็นหน้ากันก็แค่คอล
Tah yahk maung hen nah gun gor kae call
If we wanted to see each other, we’d just call
พิมพ์ไม่กี่ครั้งเธอก็ตอบ
Pim mai gee krung tur gor dtaup
After just a few messages, you’d answer
เราห่างแต่เหมือนไม่ไกลสักเท่าไร
Rao hahng dtae meuan mai glai suk tao rai
We were separated, but it’s like we weren’t far apart

(*) แต่ยิ่งได้คุยทำไมยิ่งเหงาใจ
Dtae ying dai kooey tummai ying ngao jai
But why is it that the more we talk, the lonelier I get?
มันไม่เหมือนตอนเธออยู่ข้างกาย
Mun mai meuan dtaun tur yoo kahng gai
It’s not like when you were beside me
ยิ่งพูดคุย จ้องมองเธอเท่าไร
Ying poot kooey jaung maung tur tao rai
The more we talk, the more I look at you
ยิ่งอยากจะได้กุมมือ ได้กอดเธอไว้
Ying yahk ja dai goom meu dai gaut tur wai
The more it makes me want to hold your hand and hug you

(**) ก็ฉันยังคิดถึงเธอ ก็ฉันยังคิดถึงเธอ
Gor chun yung kit teung tur gor chun yung kit teung tur
I still miss you, I still miss you
ยิ่งคิดยิ่งคิงถึง ก็ฉันยังคิดถึงเธอ
Ying kit ying kit teung gor chun yung kit teung tur
The more I think about you, the more I miss you, I still miss you

เส้นทางความฝัน ต้องก้าวไป
Sen tahng kwahm fun dtaung gao bpai
We must keep following the path of our dreams
อาจมีบางครั้งที่เราต้องห่างไกล
Aht mee bahng krung tee rao dtaung hahng glai
There might be some times when we must be far apart
ถึงตัวของฉันอยู่ที่ใด
Teung dtua kaung chun yoo tee dai
No matter where my body is
หัวใจวางไว้ที่เธอไม่เปลี่ยนแปลง
Hua jai wahng wai tee tur mai bplian bplaeng
My heart is placed with you, that doesn’t change

(*,**)

อยากไปอยู่ตรงนั้น ที่ฉันได้เคียงข้างเธอ
Yahk bpai yoo dtrong nun tee chun dai kiang kahng tur
I want to be over there, where I can be beside you
เมื่อไหร่จะได้พบ เมื่อไหร่จะได้เจอ
Meua rai ja dai pob meua rai ja dai jur
When will I be able to meet you? When will I be able to see you?

ฉันคิด คิดถึงเธอ อยู่ตรงนี้
Chun kit kit teung tur yoo dtrong nee
I miss, I’m missing you from right here
ฉันรัก ฉันรักเธอ อยู่ตรงนี้
Chun ruk chun ruk tur yoo dtrong nee
I love, I’m loving you from right here
ฉันรอ ฉันคอยเธอเสมอ
Chun ror chun koy tur samur
I’m waiting, I’m always waiting for you
ฉันรอ ฉันคอย วันที่เธอกลับมา
Chun ror chun koy wun tee tur glup mah
I’m waiting, I’m waiting for the day you’ll come back

   

ทำนอง : ณัฐวัฒน์ แสงวิจิตร
เรียบเรียง : Klear , วิทวัส เหมือนชอบ

   

What a moving music video, giving a song about a long-distance relationship more depth by making it about loss and showing actual people who have lost people (or animals!) close to them. I like how they included Klear’s singer, who lost her dad at a young age. Lovely duet and meaningful song~