Pramote Wilepana

All posts tagged Pramote Wilepana

Title: Move On
Artist: Pramote Wilepana (ปราโมทย์ วิเลปะนะ)
Album: [Single]
Year: 2020

ขอให้โชคดีนับตั้งแต่นี้
Kor hai chohk dee nup dtung dtae nee
I wish you good luck from now on
ต้องไม่งอแงดูแลตัวเองให้ดี
Dtaung mai ngor ngae doo lae dtua eng hai dee
Don’t pout, take good care of yourself
ฉันไม่เป็นไร ไม่ได้ไปไหน
Chun mai bpen rai mai dai bpai nai
I’m okay, I’m not going anywhere
แค่จะอวยพร จากนี้ให้นอนฝันดี
Kae ja uay paun jahk nee hai naun fun dee
I’m just giving you my blessing, from now on, I hope you have sweet dreams

รู้กันแค่เรา ยามที่เธอเหงา
Roo gun kae rao yahm tee tur ngao
Only we understand each other, when you’re lonely
ฉันจะรออยู่ ไม่ว่าจะสุขหรือเศร้า
Chun ja ror yoo mai wah ja sook reu sao
I’ll wait, no matter if it’s happy or sad
เธอไม่ต้องร้อง ไม่ต้องร้อง
Tur mai dtaung raung mai dtaung raung
You don’t have to cry, there’s no need for that
ทางที่ดี ที่เราสอง นั้นต้องแยกจากกัน
Tahng tee dee tee rao saung nun dtaung yaek jahk gun
The best path for the two of us is parting ways

(*) อย่างน้อยถึงเราจากกันแต่ยังรู้จัก
Yahng noy teung rao jahk gun dtae yung roo juk
Even though we’re separating, at least we still know each other
เท่านี้ที่ฉันให้ได้เป็นของขวัญ
Tao nee tee chun hai dai bepn kaung kwun
This is the only present that I can give you

(**) ฉันแค่ต้องถอย ปล่อยให้เธอไป
Chun kae dtaung toy bploy hai tur bpai
I must just back up and let you go
ถ้าจะMove On สักคนต้องถอดถอนใจ
Tah ja move on suk kon dtaung taut taun jai
If we’re going to move on, someone has to give up
เจ็บกว่านั้นฉันไม่พูด ให้เธอพูดก็ไม่กล้า
Jep gwah nun chun mai poot hai tur poot gor mai glah
I haven’t said more to make it hurt any more, I don’t dare let you speak
ก้มหน้าฝืนมันไว้
Gom nah feun mun wai
I put my head down and force it
ฉันแค่ต้องถอย ปล่อยให้เธอไป
Chun kae dtaung toy bploy hai tur bpai
I must just back up and let you go
ถ้าจะ Move On ต้องมีสักคนถอยไป
Tah ja move on dtaung mee suk kon toy bpai
If we’re going to move on, someone must move back
ให้ได้เริ่มใหม่ ดีกว่ายอมทนยื้อ (แค่ยอมยิ้มให้มัน)
Hai dai rerm mai dee gwah yaum ton yeu (kae yaum yim hai mun)
Letting you be able to start over is better than putting up with holding you back (just smile at me)

เธอไม่ได้ผิด ผิดก็ที่ฉัน
Tur mai dai pit pit gor tee chun
It’s not your fault, it’s mine
ที่ไม่ได้ทำอะไรให้ดีขึ้นเลย
Tee mai dai tum arai hai dee keun loey
For not doing anything to make things better
ปล่อยให้เธอฝัน ได้แต่ฝัน ได้แต่ฝัน
Bploy hai tur fun dai dtae fun dai dtae fun
Letting you dream, just dream, just dream
อยู่อย่างเคย ให้ไม่ได้อย่างใคร
Yoo yahng koey hai mai dai yahng krai
Letting things go on like this, not being able to give you what everyone else could

(*,**,**)

   

Lyrics & Melody : ต้อง พริกไทย
Arange : พรรษวุฒิ แย้มศิริ, ณัฐดนัย อาลัยสุข
Mix & Mastering : พรรษวุฒิ แย้มศิริ
Producer : ต้อง พริกไทย
Supervisor : มนตรี มาลัยวงศ์
Executive producer : ปราโมทย์ วิเลปะนะ
Management : มนตรี มาลัยวงศ์

Title: กระจกด้านเดียว / Grajok Dahn Diao (One-Way Mirror)
Artist: Pramote Wilepana (ปราโมทย์ วิเลปะนะ)
Album: มุมโมทย์ / Moom Mote (Mote’s Corner)
Year: 2004

โกหกกันซะยังดีกว่า บอกไม่มีซะยังดีกว่า
Goh hok gun sa yung dee gwah bauk mai mee sa yung dee gwah
Lying is better, telling me you don’t have anyone else is better
ไม่อยากจะเดาภาพเธอกับเค้าให้ปวดหัวใจ
Mai yahk ja dao pahp tur gup kao hai bpaut hua jai
I don’t want to imagine the image of you and him together, breaking my heart
อยากฟังเพียงคำว่ารัก เก็บไว้จากคำร้ายๆ
Yahk fung piang kum wah ruk gep wai jahk kum rai rai
I only want to hear the word love, keep it away from the cruel words
ไม่ต้องการให้ใจมันตายทั้งเป็น
Mai dtaung gahn hai jai mun dtai tung bpen
I don’t want my heart to die

ยอมอยู่อย่างคนที่โดนหลอก
Yaum yoo yahg kon tee dohn lauk
I’m willing to live like a person who has been deceived
คำพูดตรงๆ ไม่ต้องบอก
Kum poot dtrong dtrong mai dtaung bauk
You don’t have to be frank with me
ก็สุขกับความมันไม่จริง
Gor sook gup kwahm mun mai jing
I’m happy with the fictional story
ขอทิ้งรอบสิ่งที่เห็น
Kor ting raup sing tee hen
I want to throw away the things that I saw

เชิญบอกกับใครต่อใคร ส่วนฉันโปรดเธอยกเว้น
Chern bauk gup krai dtor kai suan chun bproht tur yok wen
You’re welcome to tell whomever you want, but please make an exception for me
เพราะว่าฉันอยากเห็นกระจกด้านเดียว
Pror wah chun yahk hen grajok dahn diao
Because I want to look into a one-way mirror

(*) จะพูดทำไม ให้รู้ทำไม
Ja poot tummai hai roo tummai
Why speak? Why let me know?
รู้แล้วต้องโดน ช้ำกินใจอย่างนี้
Roo laeo dtaung dohn chum gin jai yahn gnee
You already know I must have pain gnawing away at my heart like this
อย่าพูดอะไร ไม่รู้เลยยิ่งดี
Yah poot arai mai roo loey ying dee
Don’t say anything, the less I know, the better
กับแค่ยังมีวันนี้มีเธอวันนี้ เพราะเธอก็พอ
Gup kae yung mee wun nee mee tur wun nee pror tur gor por
With just still having today, having you today, because you are enough

บางสิ่งที่ทำให้เสียใจ ทนแบกเอาไว้ก็ยิ่งหนัก
Bahng sing tee tum hai sia jai ton baek ao wai gor ying nuk
The more we endure some things that make us sad, the more severe it becomes
เป็นอุปสรรคความรัก ที่ฉันไม่อยากค้ำไว้
Bpen oobpasuk kwahm ruk tee chun mai yahk kum wai
It’s an obstacle of love that I don’t want to support
ยังอยู่เพื่อเธอเท่านั้น เก็บรับสุขได้รับไว้
Yung yoo peua tur tao nun gep rup sook dai rup wai
I’m still alive only for you, I collect my happiness and keep it
ก้อฝืนในลมหายใจที่มีทุกวัน
Gor feun nai lom hai jai tee mee took wun
Forcing my breath every day

(*)

(ให้ฉันมีเพียงวันนี้เพื่อเธอก็พอ)
(Hai chun mee piang wun nee peua tur gor por)
(Letting me have only this day for you is enough)

Title: แค่คนอีกคน / Kae Kon Eek Kon (Just Another Person)
Artist: Pramote Wilepana (ปราโมทย์ วิเลปะนะ)
Album: ขอให้รักบังเกิด / Kor Hai Ruk Bung Gert (I Want Love to Occur)
Year: 2007

คงหวังสูงเกินไปจะให้เธอให้ความสำคัญ
Kong wung soong gern bpai ja hai tur hai kwahm sumkun
I’m probably hoping for too much to have you give me any importance
ชีวิตชั้นมันเพียงบนดิน
Cheewit chun mun piang bon din
My life is just a humble one
เพียงสักครั้งสักคราแค่เธอมาทักทายให้ได้ยิน
Piang suk krung suk krah kae tur mah tuk tai hai dai yin
Just once, just having you say hello to me
มองเธอยิ้มให้กันก็ดีแล้ว
Maung tur yim hai gun gor dee laeo
Looking at you smile at me is wonderful already

(*) บอกกับตัวเองให้ฝันแค่พอประมาณ
Bauk gup dtua eng hai fun kae por bpramahn
I tell myself to dream just enough
แค่ให้พอชื่นใจ บอกเอาไว้ให้ว่าควรพอแค่นี้
Kae hai por cheun jai bauk ao wai hai wah kuan por kae nee
Just enough to make me happy, I tell myself that that should be enough

(**) แค่เป็นอีกคนคนอีกคน คนหนึ่งคน
Kae bpen eek kon kon eek kon kon neung kon
I’m just another person, another person, one person
คนที่รักเธอไกลๆ คนที่ไร้ตัวตนในสายตา
Kon tee ruk tur glai glai kon tee rai dtua dton nai sai dtah
A person who loves you from afar, a person who is invisible in your eyes
แค่คนอีกคนเป็นอีกคน
Kae kon eek kon bpen eek kon
I’m just another person, I’m another person
คนที่มองอยู่ทางนี้หวังดีต่อเธอเรื่อยมา
Kon tee maung yoo tahng nee wung dee dtor tur reuay mah
A person who looks at you from this way, always wishing you well
ไม่แคร์ว่าเธอไม่เคยเห็นค่าความสำคัญ
Mai care wah tur mai koey hen kah kwahm sumkun
I don’t care that you never see my value or importance

คนรอบๆตัวเธอ แต่ละคนเค้าชั่งดูดี
Kon raup raup dtua tur dtae la kon kao chung doo dee
Everyone around you looks so good
มีเค้าแล้วที่เธอต้องการ มองแล้วชั้นเข้าใจ
Mee kao laeo tee tur dtaung gahn maung laeo chun kao jai
You have the people you need, looking, I understand
ได้แค่คอยเฝ้าดูและรับฟัง
Dai kae koy fao doo lae rup fung
I can only look and listen
วันไหนที่เทอเจอคนที่รัก
Wun nai tee tur jur kon tee ruk
Any day you meet with the person you love

(*,**,**)

   
คำร้อง : เผ่าพันธุ์ อมตะ
ทำนอง : อนุรักษ์ แซ่ลี้
เรียบเรียง : สุวัธชัย สุทธิรัตน์;อนุรักษ์ แซ่ลี้

Title: คืนที่ดาวเต็มฟ้า / Keun Tee Dao Dtem Fah (The Nights the Stars Fill the Sky)
Artist: Pramote Wilepana (ปราโมทย์ วิเลปะนะ)
Album: เสียงลมหายใจ / Siang Lom Hai Jai
Year: 2009

ปล่อยให้ใจ เข้าข้างตัวเองทุกที ว่าจะมี เธออยู่กับฉัน
Bploy hai jai kao kahng dtua eng took tee wah ja mee tur yoo gup chun
I let my heart side with itself every time that I will have you with me
แม้วันนี้ จะยังไม่มีวันนั้น ก็จะฝัน จะเฝ้ารอ
Mae wun nee ja yung mai mee wun nun gor ja fun ja fao ror
Even though I don’t yet have that day, I’ll dream, I’ll wait
รอคำว่ารัก จะมีให้เธอเท่านั้น
Ror kum wah ruk ja mee hai tur tao nun
Waiting for the love that I have only for you
ในใจฉันไม่มีที่ว่างให้ใคร
Nai jai chun mai mee tee wahng hai krai
In my heart, I don’t have space for anyone else
อยากให้วันพรุ่งนี้ เธอรับรู้และเข้าใจ…ที่ว่ามีใคร ที่พร่ำเพ้อ
Yahk hai wun proong nee tur rup roo lae kao jai tee wah mee krai tee prum pur
Tomorrow, I want you to acknowledge and understand that you have someone who’s crazy about you

(*) คืนที่ดาวเต็มฟ้าฉันจินตนาการถึงหน้าเธอ
Keun tee dao dtem fah chun jindtanahgahn teung nah tur
The nights the stars fill the sky, I imagine your face
ละเมอไปไกล มองไม่เห็นเป็นดาว
Lamur bpai glai maung mai hen bpen dao
I daydream so much, I don’t see them as stars
จันทร์ที่ดูสดใสนั้นเป็นดั่งใจเธอหรือเปล่า
Jun tee doo sot sai nun bpen dung jai tur reu bplao
Is the bright moon like your heart?
หากมันเป็นจริง จะเก็บเอาจันทร์ มาใส่ใจ
Hahk mun bpen jing ja gep ao jun mah sai jai
If it’s true, I’ll gather the moon to pay attention

แม้ไม่รู้ ว่าเธอจะอยู่ไหน ขอฝากใจ ไปถึงหน่อย
Mae mai roo wah tur ja yoo nai kor fahk jai bpai teung noy
Even though I don’t know where you are, I want to entrust my heart to you
ใจดวงนี้ อาจยังมีค่าน้อย แต่จะขอ เพียงรักเธอ
Jai duang nee aht yung mee kah noy dtae ja kor piang ruk tur
This heart might still have a little value, but I only want to love you

(*,*)

คืนที่ดาวเต็มฟ้า…… จะเก็บเอาจันทร์ มาใส่ใจ
Keun tee dao dtem fah ja gep ao jun mah sai jai
During the nights the stars fill the sky, I’ll gather the moon to pay attention

Title: รักเก้อ / Ruk Gur (Futile Love)
Artist: Pramote Wilepana (ปราโมทย์ วิเลปะนะ)
Album: [Single]
Year: 2015

รักที่ฉันได้มอบให้เธอไป
Ruk tee chun dai maup hai tur bpai
The love that I gave to you
ตัวเธอไม่สนไม่เคยใส่ใจ ถึงแม้ว่าฉันจะพยายามเท่าไหร่
Dtua tur mai son mai koey sai jai teung mae wah chun ja payayahm tao rai
You don’t care, you’re never interested, no matter how much I try
ฉันวิ่งตามทำไมยิ่งห่างไกล
Chun wing dtahm tummai ying hahng glai
The more I run after you, why is it the further away I get?
ดูเหมือนว่าฟ้าไม่ช่วยส่งใจ ไม่เคยรับฟังคำวิงวอนฉันเลยสักที
Doo meuan wah fah mai chuay song jai mai koey rup fung kum wing waun chun loey suk tee
It seems like heaven never helps me out, it never listens to my pleas

(*) แต่นานเท่าไหร่ ยังมีหัวใจให้เธอคนเดียวอยู่อย่างนี้
Dtae nahn tao rai yung mee hua jai hai tur kon diao yoo yahng nee
But however long it is, I still have feelings only for you like this
ก็ไม่รู้ว่ามีใครสาปฉันให้รอแต่เธออยู่ตรงนี้
Gor mai roo wah mee krai sahp chun hai ror dtae tur yoo dtrong nee
I don’t know if anyone has cursed me to wait only for you right here

(**) ยินดีที่ฉันได้รักเธอ แม้สุดท้ายที่ต้องเจอ
Yin dee tee chund ai ruk tur mae soot tai tee dtaung jur
I’m happy that I’m able to love you, even though in the end, I must face
จะเป็นแค่รักเก้อ ก็ไม่เป็นไร
Ja bpen kae ruk gur gor mai bpen rai
That it’s just a futile love, but it’s okay
แค่ทำตามเสียงของหัวใจ จะไม่รักก็เข้าใจ
Kae tum dtahm siang kaung hua jai ja mai ruk gor kao jai
I’m just following the voice of my heart, if you don’t love me, I understand
เธอปล่อยให้ฉันต้องรอ มันก็คุ้ม ที่ได้รักเธอ
Tur bploy hai chun dtaung ror mun gor koom tee dai ruk tur
You leave me waiting, but it’s worth it to be able to love you

ลองนับวันคืนที่เลยผ่านไป
Laung nup wun keun tee loey pahn bpai
I try counting the days and nights that pass
ยิ่งนับแล้วฉันก็ยิ่งแปลกใจ ยิ่งทำให้รู้รอเธอมานานเท่าไหร่
Ying nup laeo chun gor ying bplaek jai ying tum hai roo ror tur mah nahn tao rai
The more I count, the more surprised I am, the more it makes me realize how long I’ve been waiting for you
หรือว่าฟ้าช่วยมอบความมั่นใจ
Reu wah fah chuay maup kwahm mun jai
Or has heaven helped to bestow me with certainty
ให้ฉันนั้นรักเธอตลอดไป เกิดมาไม่เคยจะรักใครเท่าเธอคนนี้
Hai chun nun ruk tur dtalaut bpai gert mah mai koey ja ruk krai tao tur kon nee
Making me love you forever, as it just so happens that I’ll never love anyone else as much as you

(*,**)

อยากจะขอให้เธอมองมาที่ตรงนี้ ตรงที่ฉันรออยู่
Yahk ja kor hai tur maung mah tee dtrong nee dtrong tee chun ror yoo
I want you to look right here, where I’m waiting
แค่อยากยืนยันสิ่งเดียวในใจให้เธอรู้
Kae yahk yeun yun sing diao nai jai hai tur roo
I just want to confirm one thing in my heart for you to know

(**)

ยินดีที่ฉันได้รักเธอ แม้สุดท้ายที่ต้องเจอ
Yin dee tee chund ai ruk tur mae soot tai tee dtaung jur
I’m happy to be able to love you, even though, in the end I must face
จะเป็นแค่รักเก้อ มันก็คุ้มแม้ต้องรักเก้อ
Ja bpen kae ruk gur mun gor koom mae dtaung ruk gur
That it’s just a futile love, but it’s worth it, even if it’s a futile love

   
คำร้อง : ทำนอง ปณิธิ เลิศอุดมธนา
เรียบเรียง:โปรดิวเซอร์ นันทพงศ์ ทศพร

Title: ไม่เป็นอะไร / Mai Bpen Arai (It’s Nothing)
Artist: Pramote Wilepana (ปราโมทย์ วิเลปะนะ)
Album: เสียงลมหายใจ / Siang Lom Hai Jai (The Sound of My Breath)
Year: 2009

กับเหตุการณ์ที่เป็นอย่างนี้
Gup het gahn tee bpen yahng nee
With the situation like this
ก้อต้องมีสักคนที่ต้องลาไป
Gor dtaung mee suk kon tee dtaung lah bpai
There must be someone who must say good-bye
ใครคนนั้นนั่นคือฉันเองใช่มั้ย
Krai kon nun nun keu chun eng chai mai
And that person is me, isn’t it?
รู้ตัวดี ควรทำอย่างไร
Roo dtua dee kuan tum yahng rai
I know full well what I must do
ก้อจะรับคำขอโทษไว้
Gor ja rup kum kor toht wai
But I’ll accept your apology
ขอบใจเธอและเธอไม่ต้องกังวล
Kaup jai tur lae tur mai dtaung gung won
Thank you, and you don’t have to worry
เจ็บอย่างนี้สักวันต้องมีสักหน
Jep yahng nee suk wun dtaung mee suk hon
Some day I’d have to hurt like this for once
ขอแค่คนที่ฉันรักจริงได้เจอคนดี
Kor kae kon tee chun ruk jing dai jur kon dee
I only ask that the person I really love finds someone wonderful

(*) ก้อไม่เป็นอะไร ฉันเข้าใจเธอดี
Gor mai bpen arai chun kao jai tur dee
But it’s nothing, I understand you well
ที่เธอเลือกเค้าเพราะเธอก็มีเหตุผล
Tee tur leuak kao pror tur gor mee het pon
That you have a reason for choosing him
หากว่าคนนั้นจะสามารถทำให้ใจเธอสุขล้น
Hahkw ah kon nun ja sahmahrot tum hai jai tur sook lon
If he is able to make your heart overflow with happiness
ฉันยินดีจะถอยมาเอง (ให้พ้นทางเธอ)
Chun yin dee ja toy mah eng (hai pon tahng tur)
I’m happy to retreat (I’ll get out of your way)
อย่าห่วงใยว่าใครจะช้ำ
Yah huang yai wah krai ja chum
Don’t worry that someone will be hurt
อย่าเอาฉันไปทำให้วุ่นวายใจ
Yah ao chun bpai tum hai woon wai jai
Don’t let me bother you
เจ็บอย่างนี้ไม่นานสักวันก้อหาย
Jep yahng nee mai nahn suk wun gor hai
I won’t hurt like this for long, some day it’ll heal
รู้แค่เพียงว่าฉันเต็มใจขอลาไปเอง
Roo kae piang wah chun dtem jai kor lah bpai eng
All I know is that I’m willing to say good-bye

(*)

หากว่าคนนั้นจะสามารถทำให้ใจเธอสุขล้น
Hahk wah kon nun ja samahrot tum hai jai tur sook lon
If he’s able to make your heart overflow with happiness
ฉันยินดีจะถอยมาเองให้พ้นทางเธอ
Chun yin dee ja toy mah eng hai pon tahng tur
I’m happy to retreat and get out of your way

Title: Messenger
Artist: Pramote Wilepana
Album: [Single]
Year: 2012

ดอกไม้ที่เธอได้รับ กับข้อความที่ได้เห็น
Dauk mai tee tur dai rup gup kor kwahm tee dai hen
The flowers that you accepted and the text messages that you read
กับยิ้มของเธอแบบนั้น มันปั่นป่วนในใจ
Gup yim kaung tur baep nun mun pun puan nai jai
With your smile like that makes me frantic in my heart
จากทุกๆ คำว่ารัก จากทุกคำที่ส่งถึง
Jahk took took kum wah ruk jahk took kum tee song teung
With every “I love you” from every word that I send
ฉันทุกข์เมื่อเธอแอบซึ้ง ได้แต่เก็บข้างใน
Chun took meua tur aep seung dai dtae gep kahng nai
I’m suffering when you’re secretly impressed, I can only keep it inside

(*) คงอาจจะดี ถ้ามันเป็นคำที่ฉันนั้นบอกเอง
Kong aht ja dee tah mun pen kum tee chun nun bauk eng
It would be nice if those were the words I told you myself
ออกจากใจกับเธอแค่สักครั้ง
Auk jahk jai gup tur kae suk krung
Straight from my heart to you, just once

(**) แต่มันเป็นเพียงความรักที่ฝากมา มันเป็นเพียงดอกไม้ที่ใครวานส่ง
Dtae mun pen piang kwahm ruk tee fahk mah mun pen piang dauk mai tee krai wahn song
But it’s only a love that was entrusted to me, it’s just flowers that someone asked me to send
ผ่านทางฉัน ฝากให้เธอไว้ ไม่ได้มาจากฉันเลยสักนิด
Pahn tahng chun fahk hai tur wai mai dai mah jahk chun loey suk nit
You pass my way and I leave them with you, but they’re not from me at all
มันเป็นเพียงความรักที่ฝากมา เพียงเป็นความคิดถึงที่ใครเขาอยากให้เธอรู้
Mun pen piang kwahm ruk tee fahk mah piang pen kwahm kit teung tee krai kao yahk hai tur roo
But it’s just a love that was entrusted to me, they’re just houghts of you that someone wanted you to know about
ฝากให้เธอรับ ฉันก็แค่เพียงคนที่ส่งมา
Fahk hai tur rup chun gor kae piang kon tee song mah
I deliver to you, I’m just the messenger

ดอกไม้ที่เธอไม่เห็น และรักที่เธอไม่รู้
Dauk mai tee tur mai hen lae ruk tee tur mai roo
The flowers you don’t see and the love you don’t know
ลึกซึ้งมานานแค่ไหน ก็ไม่เคยจะบอกไป
Leuk seung mah nahn kae nai gor mai koey ja bauk pai
However deep it is, I’ve never told
เพื่อนคนนึงอย่างฉัน ก็รู้เป็นได้แค่ไหน
Peuan kon neung yahng chun gor roo pen dai kae nai
A friend like me knows how much things can be
ถึงช้ำจะทำต่อไป สิ่งที่ใครไหว้วาน
Teung chum ja tum dtor pai sing tee krai wai wahn
Though it hurts, I’ll continue doing the things someone is asking me to do

(*,**)

อึดอัดจิตใจแค่ไหนไม่เคยคงไม่รู้
Euk ut jit jai kae nai mai koey kong mai roo
However frustrating it gets, you’ll probably never know
ทุกนาที อย่างที่มันเป็น อยู่ตรงนี้
Took nahtee yahng tee mun pen yoo dtrong nee
Every minute is like it’s right here

อยากให้เป็นคำที่ฉันได้บอกเอง
Yahk hai pen kum tee chun dai bauk eng
I want them to be the words I’m telling you myself
ออกจากใจอย่างที่ฉันคิดไว้
Auk jahk jai yahng tee chun kit wai
Straight from my heart like I’m feeling

(**)

Title: แค่บอกว่ารักเธอ / Kae Bauk Wah Ruk (I’m Just Telling You I Love You)
Artist: Pramote Wilepana (ปราโมทย์ วิเลปะนะ)
Album: OST รักออกอากาศ / Ruk Auk Ahgaht
Year: 2012

ทนกับตัวเองมานานเหลือเกิน ใครๆเขาก็ยังเมิน
Ton gup dtua eng mah nahn leua gern krai krai kao gor yung mern
I’ve put up with myself for so long, everyone still ignores me
ไม่แปลกใจเลยที่ไม่มีคู่ครอง
Mai plaek jai loey tee mai mee koo raung
It’s not strange that I don’t have a soulmate
เธอมีใครหลายคนหมายปอง ฉันเองก็ยังคอยมอง
Tur mee krai lai kon mai paung chun eng gor yung koy maung
You have so many guys pining after you, I’m still looking
แต่ไม่กล้าเหมือนเดิมจะทำฉันใด
Dtae mai glah meuan derm ja tum chun dai
But I’m not brave enough to do anything, as usual

(*) ถ้าหากรักนี้ ไม่บอกไม่พูดไม่กล่าว
Tah hahk ruk nee mai bauk mai poot mai glao
If I don’t tell, don’t speak, don’t mention this love
แล้วเค้าจะรู้ว่ารักหรือเปล่า อาจจะไม่แน่ใจ
Laeo kao ja roo wah ruk reu plao aht ja mai nae jai
Will she know of my love or not? I’m not sure
อยากให้เขารู้ ฉันคงต้องแสดงออก ไม่ใช่ให้ใครเค้าบอก
Yahk hai kao roo chun kong dtaung sadaeng auk mai chai hai krai kao bauk
I want her to know, I must show her, I don’t want anyone else to tell her
หรือว่าให้เค้าเดาเองว่ารักเธอ
Reu wah hai kao dao eng wah ruk tur
Or for anyone else to guess that I love you

ทนอึดอัดใจมานานหลายปี ไม่กล้าใกล้เธอซักที
Ton euk ut jai mah nahn lai pee mai glah glai tur suk tee
I’ve put up with the frustration for so many years, not brave enough to get close to you
เจอกี่ครั้งก็ยังเป็นอยู่เช่นเคย
Jur gee krung gor yung pen yoo chen koey
However many times I see you, it’s still the same
คุยกับตัวเองทำไมต้องกลัว เจอทีไรใจมันเต้นรัว
Kooey gup dtua eng tummai dtaung glua jur tee rai jai mun dten rua
Talking with myself, why am I so afraid? Whenever I see you, my heart pounds
ทั้งที่บอกกับตัวเองเรื่อยมา
Tung tee bauk gup dtua eng rueay mah
Though I’ve constantly told myself

(*)

ใครจะไปคิดเอาเอง ว่าเธอนั้นมีใจ
Krai ja pai kit ao eng wah tur nun mee jai
Everyone thinks to themselves that you have feelings for them
มันง่ายเกินไป เหมือนว่าหลงตัวเอง
Mun ngai gern pai meuan wah long dtua eng
It’s too easy to lose oneself
เอ่ยไปเลยว่ารักไม่ต้องเกรงใจใคร
Oey pai loey wah ruk mai dtaung greng jai krai
Well, I say love doesn’t need to be courteous of anyone
จะยากอะไร ก็แค่บอกว่าฉันรักเธอ
Ja yahk arai gor kae bauk wah chun ruk tur
Whatever difficulties, I’ll just tell you I love you

(*)

เค้าอาจจะบอกรักเธอ
Kao aht ja bauk ruk tur
They might tell you I love you

กระจกด้านเดียว / Grajok Dahn Diao (One-Way Mirror)
แค่บอกว่ารักเธอ / Kae Bauk Wah Ruk (I’m Just Telling You I Love You)
แค่คนอีกคน / Kae Kon Eek Kon (Just Another Person)
คืนที่ดาวเต็มฟ้า / Keun Tee Dao Dtem Fah (The Nights the Stars Filled the Sky)
ไม่เป็นอะไร / Mai Bpen Arai (It’s Nothing)
Move On
รักเก้อ / Ruk Gur (Futile Love)
Messenger

   
All songs tagged Pramote Wilepana