Lyric Translations

Title: มองเห็นแต่ไม่ได้ยิน / Maung Hen Dtae Mai Dai Yin (Seen But Not Heard)
Artist: Aom Akkaphan (อ๋อม อรรคพันธ์) and Kwang ABNormal
Album: Secre7 Room
Year: 2020

เจอกันทุกวัน ใกล้กันขนาดนี้
Jur gun took wun glai gun kanaht nee
We meet every day, we’re this close
แต่มันเหมือนว่ามีอะไรกั้นเราไว้
Dtae mun meuan wah mee arai gun rao wai
But it’s like there’s something blocking us
ทำได้แค่มอง เธอจากตรงนี้
Tum dai kae maung tur jahk dtrong nee
I can only look at you from here
แต่ว่าทุกๆที เธอไม่เคยสนใจ
Dtae wah took took tee tur mai koey son jai
But you’ve never paid any attention at all

(*) คำว่ารักที่พูดออกไป จะบอกยังไง
Kum wah ruk tee poot auk bpai ja bauk yung ngai
The loving words I speak, however I tell you
มันก็ไปไม่ถึงใจเธอ
Mun gor bpai mai teung jai tur
Don’t reach your heart

(**) เหมือนมีกระจกกั้นระหว่างเรา
Meuan mee grajok gun rawahng rao
It’s like there’s a wall between us
เหมือนมีกระจกกั้นเราเอาไว้
Meuan mee grajok gun rao ao wai
It’s like there’s a wall blocking us
ให้พูดยังไง เธอก็คงไม่ได้ยิน
Hai poot yung ngai tur gor kong mai dai yin
However I say it, you don’t hear it
ต่อให้ตะโกนว่ารักสักแค่ไหน
Dtor hai dtagohn wah ruk suk kae nai
Even if I yell how much I love you
มันก็คงสะท้อนมาอยู่ดี
Mun gor kong sataun mah yoo dee
It just echoes back to me
ความรักที่มี ต้องเก็บมันเอาไว้
Kwahm ruk tee mee dtaung gep mun ao wai
I must keep the love I have
ว่าในใจ มันรักเธอแค่ไหน
Wah nai jai mun ruk tur kae nai
Only saying how much I love you in my heart

ก็ได้แต่หวัง ว่าเธอจะรับรู้
Gor dai dtae wung wah tur ja rup roo
I can only hope that you’ll acknowledge
ว่ารักที่ฉันให้เธอมากเท่าไหร่
Wah ruk tee chun hai tur mahk tao rai
How much love I’ve given you
แต่ความเป็นจริง ที่มีวันนี้
Dtae kwahm bpen jing tee mee wun nee
But the reality that exists today
ที่เธอมองเห็น แต่เหมือนเธอไม่ได้ยิน
Tee tur maung hen dtae meuan tur mai dai yin
Is that you see me, but it’s like you don’t hear me

(*,**,*,**)

   

เนื้อร้อง หนุ่ม ชมภูน้ำเงิน
ทำนอง หนุ่ม ชมภูน้ำเงิน
เรียบเรียง MasterCAT team
โปรดิวเซอร์ MasterCAT team

Title: กล้าได้อายอด / Glah Dai Ai Aut (Fortune Favors the Bold)
Artist: Bowchompoo R-Siam (โบว์ชมพู อาร์ สยาม)
Album: [Single]
Year: 2016

กล้า กล้า กล้า กล้า กล้า กล้า…
Glah glah glah glah glah glah
Bold, bold, bold, bold, bold, bold

(*) เฝ้ามองทุกวัน ก็รู้ว่าฉันชอบเธอ ทุกครั้งที่เจอ อยากพูดกับเธอ ว่าไอเลิฟยู
Fao maung took wun gor roo wah chun chaup tur took krung tee jur yahk poot gup tur wah I love you
I watch you every day, I know I like you, every time I see you, I want to tell you I love you
ไม่เคยได้พบใคร ที่คิดว่าใช่ เห็นแล้วอยากขอแอ็ดไลน์ ส่งสติ๊กเกอร์หัวใจ แล้วกดไลค์ดู
Mai koey dai pob krai tee kit wah chai hen laeo yahk kor add line song sticker hua jai laeo got like doo
I’ve never met anyone else whom I thought was the one, seeing you, I want to add you online and send a heart sticker and click like
มีแฟนหรือไม่มี ไม่ได้ถาม แค่รู้ว่าต้องพยายาม ต้องซ่าต้องกล้า ต้องเปิดเกมส์รุกให้ไอซุกในใจยู
Mee faen reu mai mee mai dai tahm kae roo wah dtaung payayahm dtaung sah dtaung glah dtaung bpert game rook hai ai sook nai jai yoo
Do you have a girlfriend? I didn’t ask, I just know that I must try, I must show off, I must be bold, I must open this fighting game to hide you in my heart
นาทีนี้ใจฉันบอกว่ากล้า ใจฉันบอกว่ากล้า กล้า กล้า กล้า กล้า กล้า กล้า กล้า กล้า
Nahtee nee jai chun bauk wah glah jai chun bauk w ah glah glah glah glah glah glah glah glah glah
At this moment, my heart is telling me to be bold, my heart is telling me to be bold, bold bold bold bold bold bold bold bold
ไม่กล้าก็คงจบเห่ จิรักจิสนคนเท่ เดี๋ยวแมวคาบไป ถ้ามัวอายอยู่ กล้า กล้า กล้า กล้า กล้า กล้า กล้า
Mai glah gor kong jop hay jiruk jison kon tay diao maeo kahp bpai tah mua ai yoo glah glah glah glah glah glah glah
If I’m not bold, it’ll all be over, I’ll love and pay attention to this cool person, pretty soon the cat will catch my tongue if I’m too shy, be bold, bold, bold, bold, bold, bold, bold

(**) กล้าได้ถ้าอายแล้วอด นี่แหละฉัน ถ้าชอบต้องรุก ถ้าใช่ต้องรัก กลางวันยิ่งคึก กลางคืนยิ่งคัก
Glah dai tah ai laeo aut nee lae chun tah chaup dtaung rook tah chai dtaung ruk glahng wun ying keuk glahng keun ying kuk
Fortune will favor you if you’re bold, this is me, if you like someone, you must attack, if they’re the one, you must love them, in the middle of the day, the more impulsive you should be, in the middle of the night, the more active
หากรักใครแล้วต้องจัดหนัก ทั้งเฟสทั้งไลน์ ส่งเข้าไปทัก ว่าอยากรู้จักและอยากเลิฟยู
Hahk ruk krai laeo dtaung jut nuk tung face tung line song kao bpai tuk wah yahk roo juk lae yahk love you
If you love someone, you really have to prepare, go and say hello on both Facebook and Line and tell them that you want to get to know them and want to love them
ไชยา ไชช้า ไชยะ ไชช้า ไชยะ พี่ชายเอย ไชชะ ไชช้า ไชยะ ไชช้า ไชยะ พี่ชายเอย พี่ชายเอย
Chai yah chai chah chai ya chai chah chai ya pee chai oey chai cha chai chah chai ya chai chah chai ya pee chai oey pee chai oey
Chai yah chai chah chai ya chai chah chai ya, oh, man, chai yah chai chah chai ya chai chah chai ya, oh man, oh man

(*,**)

   

คำร้อง : จักรา เวียนวิวัฒน์
ทำนอง : จินนี่ ภูไท
เรียบเรียง : สมพร โชคดีมีบุญ

Title: แผล / Plae (Scar)
Artist: Indigo
Album: [Single]
Year: 2020

ไม่รู้ว่าฉันต้องอ้อนวอนอีกแค่ไหน
Mai roo wah chun dtaung aunw aun eek kae nai
I don’t know how much more I must beg
มันจึงจะทำให้หัวใจเธอกลับมา
Mun jeung ja tum hai hua jai tur glup mah
Until it will make your heart come back
ไม่รู้ว่าฉันทำอะไรผิดนักหนา
Mai roo wah chun tum arai pit nuk nah
I don’t know what I did that was so wrong
มันเลยไปทำให้หัวใจเธอเปลี่ยนไป
Mun loey bpai tum hai hua jai tur bplian bpai
That it made your heart change

ทั้งรู้ก็รู้ว่าเธอคงไม่เอาแล้ว
Tung roo gor roo wah tur kong mai ao laeo
Even though I know that you don’t want me anymore
แต่ก็ไม่เคยคิดว่ามันจะง่ายดาย
Dtae gor mai koey kit wah mun ja ngai dai
I never thought it would be so simple
ทั้งยื้อและรั้งเพื่อให้เธอไม่ไป
Tung yeu lae rung peua hai tur mai bpai
I held you back so I wouldn’t let you leave
สุดท้ายแล้วเธอก็คงไม่ต้องการ
Soot tai laeo tur gor kong mai dtaung gahn
But in the end, you didn’t want me

(*) ฉันทำแล้วฉันทำทุกอย่างแล้ว
Chun tum laeo chun tum took yahng laeo
I’ve already done it, I’ve already done everything
แต่ก็ไม่มีเรี่ยวแรงพอจะรั้ง
Dtae gor mai mee riao raeng por ja rung
But I don’t have enough strength to hold you back
ต้องทนรับความจริงว่าเธอไม่รักกัน
Dtaung ton rup kwahm jing wah tur mai ruk gun
I must endure accepting the truth that you don’t love me

(**) ต่อให้ทำแค่ไหน คนจะไปก็ต้องไป
Dtor hai tum kae nai kon ja bpai gor dtaung bpai
No matter how much I do, the person who’s going to go will go
แม้จะเจ็บเท่าไร ยังไม่ตายก็ต้องทนไหว
Mae ja jep tao rai yung mai dtai gor dtaung ton wai
No matter how much it’ll hurt, if I’m still alive, I must endure it
มันก็เหมือนเป็นแผล เตือนให้รู้ว่าหัวใจฉันนั้นเคยมีไว้รักเธอ
Mun gor meuan bpen plae dteuan hai roo wah hua jai chun nun koey mee wai ruk tur
It’s like a scar reminding me that I once saved my heart to love you

ที่คิดที่นึกที่ฝันกันในตอนนั้น
Tee kit tee neuk tee fun gun nai dtaun nun
What we imagined, what we thought, what we dreamed of back then
มันคงไม่มีความสำคัญสำหรับเธอ
Mun kong mai mee kwahm sumkun sumrup tur
Probably had no importance to you
ที่พูดว่ารักกันทุกครั้งที่ได้เจอ
Tee poot wah ruk gun took krung tee dai jur
when we said “I love you” every time we met
แค่พูดไปไม่ได้คิดว่าเป็นจริง
Kae poot bpai mai dai kit wah bpen jing
You were just speaking, you didn’t consider it to be real

(*,**,**,**)

   

Executive Supervisor : วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี
Executive Producer : เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Produced by เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Lyrics by โอ๊บ เอก เอิ๊ต เอิง
Lyrics Director : เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Melody by บัญชา คำลือชา (บลู) , เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Arrange by Indigo&Ope

Title: ปิดที่ปวด / Bpit Tee Bpuat (Closing Off What Hurts)
Artist: King Chanawit (คิงส์ ชนาวิทย์)
Album: [Single]
Year: 2019

คำว่าเรา มันจบลงไปนานก็รู้ ฉันต้องอยู่ ใช้ชีวิตคนเดียวให้ไหว
Kum wah rao mun jop long bpai nahn gor roo chun dtaung yoo chai cheewit kon diao hai wai
We ended a long time ago, I know this, I must be able to live, spending my life alone
เตือนตัวเอง ตั้งแต่วันที่เธอจากไป ไม่ว่ายังไงฉันต้องลบเธอไปให้ได้
Dteuan dtua eng dtung dtae wun tee tur jahk bpai mai wah yung ngai chun dtaung lop tur bpai hai dai
I remind myself ever since you left that no matter what, I must be able to erase you

(*) แต่แล้ว ก็ผิดจากความตั้งใจ
Dtae laeo gor pit jahk kwahm dtung jai
But now I’ve deviated from my intentions
เมื่อยังต้องเจอกับเธอพร้อมคนใหม่
Meua yung dtaung jur gup tur praum kon mai
When I still must see you and your new man
จับมือ อย่างที่เราเคยทำยิ่งช้ำใจ
Jup meu yahng tee rao koey tum ying chum jai
Holding hands like we used to do, the more it hurts me
จะลืมเธอได้ยังไง ถ้าใกล้กันอย่างนี้
Ja leum tur dai yung ngai tah glai gun yahng nee
How can I forget you if we’re this close?

(**) ปิดตาเอาไว้ เมื่อเธอและเขานั้นเดินผ่านมา
Bpit dtah ao wai meua tur lae kao nun dern pahn mah
I close my eyes when you and he walk past
ปิดหูที่พาล คิดถึงเมื่อได้ยินเสียงเธอ
Bpit hoo tee pahn kit teung meua dai yin siang tur
I plug my ears that bully me into thinking of you whenever I hear your voice
ปิดทุกช่องทาง ที่มันยังเตือนความทรงจำฉันเสมอ
Bpit took chaung tahng tee mun yung dteuan kwahm song jum chun smaur
I close off every channel that still reminds me of my memories
ปิดอะไรอะไรที่ทำให้ปวดใจ ฉันจะได้ลืมเธอเสียที (เพื่อฉันจะเลิกรักเธอได้ซักที)
Bpit arai arai tee tum hai bpuat jai chun ja dai leum tur sia tee (peua chun ja lerk ruk tur dai suk tee)
I close off everything that makes my heart ache, I’ll finally be able to forget you (so I’ll finally be able to stop loving you)

ยังไม่ชิน กับความจริงที่ฉันต้องรู้ ที่ต้องดูเธอกับเขารักกันอย่างนั้น
Yung mai chin gup kwahm jing tee chun dtaung roo tee dtaung doo tur gup kao ruk gun yahng nun
I’m still not used to the truth that I must realize, having to see you and him love each other like that
ยังคงรอ ได้แต่หวังว่าคงสักวัน ฉันจะลืมและเลิกรักเธอได้สักที
Yung kong ror dai dtae wung wah kong suk wun chun ja leum lae lerk ruk tur dai suk tee
I’m still waiting, I can only hope that someday I’ll finally be able to forget you and stop loving you

(*, **, **)

   

Lyrics : คิงส์ ชนาวิทย์, ต้อง พริกไทย
Melody : คิงส์ ชนาวิทย์
Arrange : Flipper
Producer : Flipper
Co. Producer : ต้อง พริกไทย

Title: Play
Artist: Nont Tanont (นนท์ ธนนท์) ft. MC.Toy
Album: [Single]
Year: 2019

(*) เมื่อต้องลงเล่นเกมส์ ที่เรียกว่าความรัก
Meua dtaung long len game tee riak wah kwahm ruk
When you’ve gotta play games to voice your love
ก็ต้องจงเตรียมใจ คงจะไม่ได้หยุดพัก
Gor dtaung jong dtriam jai kong ja mai dai yoot puk
You must prepare your heart, you can’t stop and rest
เห็นหน้าเธอ อยากเจอกับคำว่ารัก
Hen nah tur yahk jur gup kum wah ruk
When I see your face, I want to find loving words
ก็คงต้อง ทัก ทัก ไปตรงหัวใจ
Gor kong dtaung tuk tuk bpai dtrong hua jai
I must say hello to your heart

(**) กดไปเลยคำว่า start ไม่ต้องรีต้องรอให้นาน
Got bpai loey kum wah start mai dtaung ree dtaung ror hai nahn
Press start, there’s no need to hesitate for long
หากเล่นแพ้ แพ้ ก็ play เล่นใหม่
Hahk len pae pae gor play len mai
If you lose, then play again
ใครจะมองยังไงไม่สน จะไม่ทนแอบรักต่อไป
Krai ja maung yung ngai mai son ja mai ton aep ruk dtor bpai
I don’t care how people look at me, I won’t endure to continue secretly loving you
ก็ (อยาก) จะ ลอง ลอง play ตามหัวใจ
Gor (yahk) ja laung laung pley dtahm hua jai
I (Want to) try, try playing and follow my heart

(***) เมื่อรักเธอแล้ว มันก็เหมือนเกมส์
Meua ruk tur laeo mun gor meuan game
When I already love you, it’s like a game
ที่เล่นไปแล้ว หยุดเล่นไม่ได้
Tee len bpai laeo yoot len mai dai
I’m already playing, I can’t stop
รักไปแล้ว จะให้ถอนตัวอย่างไร
Ruk bpai laeo ja hai taun dtua yahng rai
I already love you, how do you expect me to back off now?
เมื่อรักเธอแล้ว มันก็เหมือนเกมส์
Meua ruk tur laeo mun gor meuan game
When I already love you, it’s like a game
ที่เล่นไปแล้ว หยุดเล่นไม่ได้
Tee len bpai laeo yoot len mai dai
I’m already playing, I can’t stop
รักไปแล้ว จะรักจนกว่าเธอแพ้ใจ
Ruk bpai laeo ja ruk jon gwah tur pae jai
I already love you, I’ll love you until you lose

ก็เล่นแล้วดันติดใจ จะให้ฉันต้องทำอย่างไร
Gor len laeo dun dtit jai ja hai chun dtaung tum yahng rai
I played and now I’m hooked, what do you want me to do?
U make me goin’ crazy ปล่อยไว้แบบนี้คงไม่ดี
You make me going crazy bploy wai baep nee kong mai dee
You’ve got me going crazy, it would be bad to leave things like this

(**,***)

จะ continue จนกว่าเธอยอมแพ้
Ja continue jon gwah tur yaum pae
I’ll continue until you give up
จะไม่ยอมถอดใจ แม้จะโดนอีกกี่แผล
Ja mai yaum taut jai mae ja dohn eek gee plae
I refuse to quit, no matter how many more times I get wounded
I never die ยังสู้ได้สบาย
I never die yung soo dai sabai
I never day, I can still fight on comfortably
กดสูตร อมตะ เธอจะทิ้งฉันคงไม่ได้
Got soot amadta tur ja ting chun kong mai dai
I put in an invincibility cheat, you won’t be able to get rid of me
จะคอย ติดตาม กด play แบบย้ำๆ
Ja koy dtit dtahm got play baep yum yum
I’ll keep after you pressing play over and over
อันนี้พูดเรื่องจริงไม่ได้มาแบบ ขำๆ
Un nee poot reuang jing mai dai mah baep kum kum
I’m serious, I’m not playing around
ก็มาดิครับ จะกดใจ แบบซ้ำๆ
Gor mah di krup ja got jai baep sum sum
C’mon, I’ll press your heart over and over
ให้เธอได้รู้ว่านี่คือรักของฉัน
Hai tur dai roo wah nee keu ruk kaung chun
And let you know that this is my love

(***,***,*,*)

   

Supervisor : Vit Suthithavil
Executive Producer: Mac ศรัณย์
Producer: Mac ศรัณย์
เนื้อร้อง / ทำนอง: Mac ศรัณย์
Rap เนื้อร้อง: Mc.Toy (YAK COOL)
เรียบเรียง : Mac ศรัณย์ / Gary Cheung

Title: เค้าจะคิดเหมือนเรามั้ยนะ / Kao Ja Kit Meuan Rao Mai Na (Does She Feel the Same as Me?)
Artist: Naiyothin (นายโยธิน สะแบงบิน)
Album: [Single]
Year: 2018

คิดถึงเค้าจังเลย
Kit teung kao jung loey
I miss her so much
แต่วันนี้ไม่มีเค้าเหมือนเคย
Dtae wun nee mai mee kao meuan koey
But today I don’t have her like I used to
ไม่รู้ทำไม ทั้งที่จบกันไป
Mai roo tummai tung tee jop gun bpai
I don’t know why, even though we broke up
แล้วไม่ได้พบได้เจอกันอีกแล้ว
Laeo mai daipob dai jur gun eek laeo
And don’t see each other anymore

เหมือนว่าฉันยังจำ
Meuan wah chun yung jum
It’s like I still remember
ยังคงเห็นและเจอทุกการกระทำ
Yung kong hen lae jur took gahn gratum
I still see and face every action
ที่เราเคยทำ มันยังคงย้ำให้ฉันไม่ลืม
Tee rao koey tum mun yung kong yum hai chun mai leum
That we ever did, it still emphasizes and makes me unable to forget
และยังคิดถึงเธออยู่เสมอ
Lae yung kit teung tur yoo samur
And I’m still always thinking about her

(*) รู้ดีไม่ควรวุ่นวาย
Roo dee mai kuan woon wai
I know full well I shouldn’t bother her
แค่อยากจะรู้ในใจ
Kae yahk ja roo nai jai
I just want to know if her feelings
เธอเป็นแบบฉันบ้างไหม
Tur bpen baep chun bahng mai
Are like mine

(**) เค้าจะคิดถึงฉันมั้ยนะ
Kao ja kit teung chun mai na
Does she feel the same as me?
เขาจะจำฉันได้มั้ยนะ
Kao ja jum chun dai mau na
Does she remember me?
เวลาที่ฟังเพลงเดิมที่เรา
Welah tee fung pleng derm tee rao
When she listens to the same songs that we
เคยฟังด้วยกันเมื่อก่อน
Koey fung duay gun meua gaun
Used to listen to together
เขาจะเหงาเหมือนฉันหรือเปล่า
Kao ja ngao meuan chun reu bplao
Is she lonely like me
ในตอนจะนอน เมื่อก่อนเคยมีกันบอกฝันดี
Nai dtaun ja naun meua gaun koey mee gun bauk fun dee
When she goes to bed? When we used to have each other to say sweet dreams to
เขาจะคิดถึงฉันมั้ยนะ
Kao ja kit teung chun mai na
Does she miss me?
เรื่องวันวานจำได้มั้ยนะ
Reuang wun wahn jum dai mai na
Does she remember the matters of the past?
ที่เดิมที่เก่าที่เราเคยมาด้วยกันตรงนั้นตรงนี้
Tee derm tee gao tee rao koey mah duay gun dtrong nun dtrong nee
The same place where we once came together, right here
ที่ๆ ความสุข เราเคยมี
Tee tee kwahm sook rao koey mee
The place where we were once happy
แค่ตอนนี้มันช่างเหงาจับใจ
Kae dtaun nee mun chahng ngao jup jai
But now loneliness is gripping my heart

(***) เขาจะคิดถึงฉันบ้างมั้ย
Kao ja kit teung chun bahng mai
Does she miss me?
เขาจะเหงาแบบฉันบ้างมั้ย
Kao ja ngao baep chun bahng mai
Is she lonely like me?
เวลาคิดถึงแล้วฉันนั้นทำอะไรไม่ได้สักอย่าง
Welah kit teung laeo chun nun tum arai mai dai suk yahng
When I think about her, I can’t do anything
เพราะความรู้สึก เรามันต่าง
Pror kwahm roo seuk rao mun dtahng
Because we each have our own feelings
ก็ไม่รู้ว่าเธอคิดยังไง
Gor mai roo wah tur kit yung ngai
I don’t know what she’s thinking

(****) เธอจะคิดถึงฉันมั้ยนะ
Tur ja kit teung chun mai na
Do you miss me?
เธอจะจำฉันได้มั้ยนะ
Tur ja jum chun dai mai na
Do you remember me?
ความรู้สึกนี้จะเก็บเอาไว้ตลอดไป
Kwahm roo seuk nee ja gep ao wai dtalaut bpai
I’ll keep these feelings forever
ขอให้โชคดี กับคนใหม่
Kor hai chohk dee gup kon mai
I wish you good luck with your new lover
ไม่นานคงลืมเธอไป ได้สักวัน
Mai nahn kong leum tur bpai dai suk wun
Some day soon I’ll be able to forget you

(*,**,***,****)

   

คำร้อง/ทำนอง : นายโยธิน สะแบงบิน
เรียบเรียง : เปรม สะแบงบิน
Mix&Mastering : เปรม สะแบงบิน

Title: วันที่ฟ้าเป็นใจ / Wun Tee Fah Bpen Jai (The Day Heaven is On My Side)
Artist: Mariam Grey (มาเรียม เกรย์)
Album: OST ทะเลแปร / Talay Bprae
Year: 2020

หนึ่งชีวิตที่เคยสวยงาม ดั่งทะเลยามตะวันส่องมา
Neung cheewit tee koey suay ngahm dung talay yaum dtawun saung mah
One life that was once beautiful was like the sea when the sun shined
แต่เหมือนโชคชะตาช่างใจร้าย
Dtae meuan chohk chadtah chahng jai rai
But it’s like destiny is so cruel

(*) ไม่เคยคิดว่าชีวิตหนึ่ง จะต้องเจอเรื่องราวตั้งมากมาย
Mai koey kit wah cheewit neung ja dtaung jur reuang rao dtung mahk mai
I never imagined how much one life would have to face
มากเกินหัวใจคนหนึ่งจะรับมัน
Mahk gern hua jai kon neung ja rup mun
So much more than the human heart can accept

(**) ท่ามกลางคลื่นลมที่ผันแปร บอกตัวเองเอาไว้ จะไม่แพ้ให้โชคชะตา
Tahm glahng kleun lom tee pun bprae bauk dtua eng ao wai ja mai pae hai chohk chadtah
In the middle of the changing wind, I tell myself I won’t lose to destiny

(***) กี่รอยนํ้าตาที่รินและไหล กี่พายุร้ายที่พัดเข้ามา
Gee roy num dtah tee rin lae lai gee pahyoo rai tee put kao mah
However many hundreds of tear streaks flow, however many harsh storms blow in
ช่วงชีวิตนึงที่มันอ่อนล้า ไม่นานคงผ่านพ้นไป
Chuang cheewit neung tee mun aun lah mai nahn kong pahn pon bpai
The weary parts of life will soon pass by
บอกกับหัวใจว่าต้องไม่แพ้ บอกตัวฉันเองว่าฉันยังไหว
Bauk gup hua jai wah dtaung mai pae bauk dtua chun eng wah chun yung wai
I tell my heart that it must not fail, I tell myself that I’m still able
จะเจ็บและชํ้าเท่าไหร่ จะรอวันที่ฟ้าเป็นใจ ต้องมีสักวัน
Ja jep lae chum tao rai ja ror wun tee fah bpen jai dtaung mee suk wun
However much it hurts, I’ll wait for the day that heaven is on my side, it must happen some day

(*,**,***,***)

   

เนื้อร้อง / ทำนอง : อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์
เรียบเรียง : ชลทัศน์ ชาญศิริเจริญกุล

Title: ครึ่งบน / Kreung Bon (Top Half)
English Title: “50%”
Artist: Stamp Apiwat
Album: [Single]
Year: 2020

ครึ่งเดียว บางครั้งมันก็พอกับหัวใจ
Kreung diao bahng krung mun gor por gup hua jai
Just half, sometimes that’s enough for the heart
แค่ครึ่งบน บางคนมองก็โดนแล้วรู้ไหม
Kae kreung bon bahng kon maung gor dohn laeo roo mai
For some people, looking at just the upper half really captivates them, don’t you know?

ใต้ดั้งจมูกลงไป อีกครึ่งนึงเธอเป็นอย่างไร
Dtai dtung jamoon kong bpai eek kreung neung tur bpen yahng rai
How is your other half beneath your nose?
หน้ากากเธอนั้น จะหนากี่ชั้น ก็ซ่อนความงดงามไม่ไหว
Nahgahk tur nun ja nah gee chun gor saun kwahm ngot ngahm mai wai
That mask of yours, no matter how many layers are on your face, they can’t hide your beauty
ฉันขอเดิมพันสักครั้ง หวังว่าจะใช่เธอ
Chun kor derm pun suk krung wung wah ja chai tur
I want to take a gamble, I hope you’re the one

สบตากันแค่ครั้งเดียว เห็นหน้าเธอแค่ครึ่งบน
Sop dtah gun kae krung diao hen nah tur kae kreung bon
I only made eye contact with you once, I only see the top half of your face
แค่หน้าผากลำพัง กับตาคู่นั้น ก็เกินที่จะทน
Kae nah pahk lumpung gup dtah koonun gor dern tee ja ton
Just your forehead and your eyes are too much to bear
ได้มองเธอแค่ครึ่งเดียว ก็มองภาพวันนั้นที่เราสองคน
Dai maung tur kae kreung diao gor maung pahp wun nun tee rao saung kon
I can only see one half of you, but looking at the picture from that day when the two of us
ได้คู่เคียงกัน เปิดหน้ากากให้ฉันดูสักหน ( แต่ต้องห่างสองเมตรอย่างน้อย )
Dai koo kiang gun bpert nah gahk hai chun doo suk hon (dtae dtaung hahng saung meter yahng noy)
Were next to each other, take off your mask and let me see (but we must be at least two meters apart)

อยากจะเดินเข้าไปใกล้
Yahk ja dern kao bpai glai
I want to be near you
แต่ยังเข้าไปไม่ได้ (social distancing)
Dtae yung kao bpai mai dai (social distancing)
But I can’t yet (social distancing)
อยากจะลองที่จะขอ
Yahk ja laung tee ja kor
I want to try asking you
Alcohol เธอมีไหม
Alcohol tur mee mai
Do you have any alcohol sanitizer?

สบตากันแค่ครั้งเดียว เห็นหน้าเธอแค่ครึ่งบน
Sop dtah gun kae krung diao hen nah tur kae kreung bon
I only made eye contact with you once, I only see the top half of your face
แค่หน้าผากลำพัง กับตาคู่นั้น ก็เกินที่จะทน
Kae nah pahk lumpung gup dtah koonun gor dern tee ja ton
Just your forehead and your eyes are too much to bear
ได้มองเธอแค่ครึ่งเดียว ก็มองภาพวันนั้นที่เราสองคน
Dai maung tur kae kreung diao gor maung pahp wun nun tee rao saung kon
I can only see one half of you, but looking at the picture from that day when the two of us
ได้คู่เคียงกัน เปิดหน้ากากให้ฉัน
Dai koo kiang gun bpert nah gahk hai chun
Were next to each other, open your mask for me
ได้พูดคุยกัน เบาๆสักครั้ง
Dai poot kooey gun bao bao suk krung
So we can have the chance to speak softly together
โดนตกจริงจัง แม้เพียงได้เห็น แค่ครึ่งบน
Dohn dtok jing jung mae piang dai hen kae kreung bon
I was seriously stunned just seeing your top half

   

Lyrics / Music : อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข
Arranged : อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข / MACHINA สุขุม อิ่มเอิบสิน
English voice over : Mariam grey
Mixed & Mastered : MACHINA สุขุม อิ่มเอิบสิน

   

I can’t get over how CUTE this song is, this is how flirting works in the social distancing era haha~ I also like the 30 second solo of hand-washing 😀 Stamp always writes the most creative songs for the times and this one is no exception

Title: ยิ่งกอดยิ่งหนาว / Ying Gaut Ying Nao (The More I Hug You, the Colder It Gets)
Artist: Punch Worrakarn (พั้นช์ วรกาญจน์)
Album: OST Club Friday The Series 12
Year: 2020

ผิดถูกก็เข้าใจทุกที ว่ามันเลวมันไม่ดียังไง
Pit took gor kao jai took tee wah mun leo mun mai dee yung ngai
Right or wrong, I understand every time how evil and bad it is
ทั้งที่สมควรชั่งใจ ยังจะเดินไปหา
Tung tee som kuan kung jai yung ja dern bpai hah
Even though I should reconsider things, I still go to see you
รู้เขามีตัวจริง ก็จะชิง จะไขว่จะคว้า
Roo kao mee dtua jing gor ja ching ja kwai ja kwah
I know she exists, but I’ll steal you, I’ll snatch you away

ตอนที่ฝันเหมือนมันเป็นสุข
Dtaun tee fun meuan mun bpen sook
When dreams seem happy
ความเป็นจริงมีแค่ทุกข์ในใจ
Kwahm bpen jing mee kae took nai jai
In reality, there’s only suffering in my heart
เหมือนรางวัลที่ยิ่งใหญ่ มีแค่หยดน้ำตา
Meuan rahng wun tee ying yai mee kae yot numdtah
It’s like the great prize is just teardrops
รักให้มากเท่าไร มันก็ไม่มีวันได้มา
Ruk hai mahk tao rai mun gor mai mee wun dai mah
However much love I give, I never get it back

(*) ยิ่งกอดยิ่งหนาว มันเหงา มันร้าว ไม่เคยจะมั่นคง
Ying gaut ying nao mun ngao mun rao mai koey ja mun kong
The more I hug you, the colder I get, it’s lonely, it’s heartbreaking, it’ll never be secure
เมื่อคำว่าหลง ลอยผ่านไปช้าๆ
Meua kum wah long loy pahn bpai chah chah
When infatuation slowly floats in
ยิ่งกอดยิ่งรู้ ยิ่งซึ้ง ว่าถึงวันหนึ่งก็ต้องลา
Ying gaut ying roo ying seung wah teung wun neung gor dtaung lah
The more I hug you, the more I know, the more it’s emphasized that we must say good-bye
แท้จริงคือภาพลวงตาเท่านั้น
Tae jing keu pahp luang dtah tao nun
In reality, it’s just an illusion
ไม่มีอะไรไกลกว่าแค่ความสัมพันธ์ ชั่วคราว
Mai mee arai glai gwah kae kwahm sumpun chua krao
Nothing is more distant than a temporary relationship

ทำอะไรต้องซ่อนต้องหลบ ยังอดทนก็ได้คบกันไป
Tum arai dtaung saun dtaung lop yung aut ton gor dai kop gun bpai
Whatever we did, we had to hide it, we had to avoid others, we dated while enduring this
ไม่มีคำว่าเมื่อไร อยากเมื่อไรจะมา
Mai mee kum wah meua rai yahk meua rai ja mah
There was never a “when,” I want “when” to come
คำว่ารอสักวัน มันก็เป็นแค่เพียงสัญญา
Kum wah ror suk wun mun gor bpen kae piang sunyah
“Wait some day” is just a promise

(*)

ยิ่งกอดยิ่งหนาว มันเหงา มันร้าว ไม่เคยจะมั่นคง
Ying gaut ying nao mun ngao mun rao mai koey ja mun kong
The more I hug you, the colder I get, it’s lonely, it’s heartbreaking, it’ll never be secure
เมื่อคำว่าหลง ลอยผ่านไปช้าๆ
Meua kum wah long loy pahn bpai chah chah
When infatuation slowly floats in
ยิ่งกอดยิ่งรู้ ยิ่งซึ้ง ว่าถึงวันหนึ่งก็ต้องลา
Ying gaut ying roo ying seung wah teung wun neung gor dtaung lah
The more I hug you, the more I know, the more it’s emphasized that we must say good-bye
แท้จริงคือภาพลวงตาเท่านั้น
Tae jing keu pahp luang dtah tao nun
In reality, it’s just an illusion
แค่มือที่สามที่ไม่มีความสำคัญ อื่นใด
Kae meu tee sahm tee mai mee kwahm sumkun eun dai
I’m just the mistress who has no importance

   

เนื้อร้อง : ณรงค์ วงศ์พัฒนเดช
ทำนอง / เรียบเรียง : บวรภัส จินต์ประเสริฐ

Title: เริ่มใหม่ง่ายจัง / Rerm Mai Ngai Jung (So Easy to Start Over)
Artist: Pancake
Album: [Single]
Year: 2020

อยู่ในช่วงระยะทำใจ ตั้งแต่เธอไปก็ไม่เหมือนเก่า
Yoo nai chuang raya tum jai dtung dtae tur bpai gor mai meuan gao
I’m living in a period of adjustment, ever since you left, things haven’t been the same
ไม่ชินสักที กับการไม่มีเรา เหงาจนแทบขาดใจ
Mai chin suk tee gup gahn mai mee rao ngao jon taep kaht jai
I’m not used to not having us, loneliness is nearly killing me

ต่างกับเธอที่ไปได้ดี ได้ข่าวกำลังจะมีรักใหม่
Dtahng gup tur tee bpai dai dee dai kao gumlung ja mee ruk mai
Unlike you who left happily, I heard that you’ve found someone new
เธอลืมได้เก่ง ต่างกับฉันมากมาย ไม่มีวันไหนไม่คิดถึงเธอ
Tur leum dai geng dtahng gup chun mahk mai mai mee wun nai mai kit teung tur
You’re good at forgetting, so different from me, I’ll never not miss you

(*) ทำไมเธอนั้นเริ่มใหม่ได้ง่ายจัง รักเราเพิ่งพังเพิ่งจบได้ไม่นาน
Tummai tur nun rerm mai dai ngai jung ruk rao perng pung perng jop dai mai nahn
Why was it so easy for you to start over? Our love just ended recently
เธอกลับลืมได้ทุกอย่าง พร้อมเดินร่วมทางไปกับเขา
Tur glup leum dai took yahng praum dern ruam tahng bpai gup kao
You ended up forgetting everything, ready to leave with him
ทำไมฉันนั้นเริ่มใหม่ไม่ได้เลย เธอช่วยเฉลยวิธีลืมคนรักเก่า
Tummai chun nun rerm mai mai dai loey tur chuay chaloey witee leum kon ruk gao
Why can’t I start over? Please share your technique for forgetting an ex
มีแค่ภาพเรา ยังก้าวเดินต่อไม่ไหวจริงๆ
Mee kae pahp rao yung gao dern dtor mai wai jing jing
I have only our picture, I really still can’t move on

อยากจะยิ้มให้เธอสักที อยากจะยินดีกับความรักใหม่
Yahk ja yim hai tur suk tee yahk ja yin dee gup kwahm ruk mai
I want to finally smile at you, I want to congratulate you on your new love
แค่ต้องเลิกกัน ก็ทรมานแทบตาย
Kae dtaung lerk gun gor toramahn taep dtai
But just having broken up, it’s absolute torture
ยิ่งเธอมีใคร ยิ่งเจ็บซ้ำที่เดิม
Ying tur mee krai ying jep sum tee derm
The more you’re with someone else, the more it hurts me over and over

(*,*)

เธอเริ่มต้นใหม่ แต่ฉันยังรอเธอที่เดิม
Ter rerm dton mai dtae chun yung ror tur tee derm
You started over, but I”m still waiting for you at the same place

   

Lyrics : นิ้งหน่อง PANCAKE
Melody : นิ้งหน่อง PANCAKE
Arranged : ครูโก , พีท PANCAKE