FFK

All posts tagged FFK

Title: เชื่อได้มั้ย? / Cheua Dai Mai (Will You Believe Me?)
Artist: Kacha Nontanun (คชา นนทนันท์) and Faye Fang Kaew (เฟย์ ฟาง แก้ว)
Album: [Single]
Year: 2020

ทำยังไงให้เชื่อซักที ใจมันมีแต่เธอรู้มั้ย
Tum yung ngai hai cheua suk tee jai mun mee dtae tur roo mai
What should I do to get you to finally believe me? Do you know my heart only has you?
เธอจะค้นยังไงทั้งใจก็เจอ แค่เธอ เธอคนนี้
Tur ja kon yung ngai tung jai gor jur kae tur tur kon nee
Search my entire heart however you want and you’ll only find you, just you

เธอทำไมไม่ฟังฉันก่อน เธออย่าเอาแต่งอนได้ไหม
Tur tummai mai fung chun gaun tur yah ao dtae ngaun dai mai
Why won’t you listen to me? Please don’t just pout
เชื่อฉันนะอย่าไปเชื่อใคร คิดมาก ไม่ดี ไม่ดี
Cheua chun na yah bpai cheua krai kit mahk mai dee mai dee
Believe me, don’t go believing anyone else, over-thinking things is bad, it’s bad

(*) เธอจะรักหรือว่าเธอแค่มาหลอก
Tur ja ruk reu wah tur kae mah lauk
Do you love me, or did you just come to trick me?
เธอจะจริงใจหรือลองใจขอให้บอก
Tur ja jing jai reu laung jai kor hai bauk
Will you be sincere? Think about it
เธอน่ะแอบร้ายอย่าคิดว่าฉันดูไม่ออก
Tur na aep rai yah kit wah chun doo mai auk
Don’t think I won’t be able to tell if you’re secretly bad
ถ้าเธอจะแค่หยอด ฉันไม่เชื่อหรอก
Tah tur ja kae yaut chun mai cheua rauk
If you’re just going to use lines one me, I won’t believe you

(**) สาบานเลยว่ารักจริง อย่างที่พูด
Sahbahn loey wah ruk jing yahng tee poot
I swear, I really love you as much as I’ve said I do
แค่เธอคนเดียว สุดที่รัก รักที่สุด
Kae tur kon diao soot tee ruk ruk tee soot
Just you, my beloved, I love you the most
เชื่อได้น่า ไม่ใช่ 18มงกุฎ ถ้าเธอเชื่อใจจะยอมให้ จุด จุด จุด
Cheua dai nah mai chai sip bpaet monggoot tah tur cheua jai ja yaum hai joot joot joot
You can believe me, this isn’t 18 Crowns, if you trust me, I’ll let you…

(***) เชื่อได้มั้ย ไม่เชื่อเลย
Cheua dai mai mai cheua loey
Will you believe me? (I don’t believe you)
เชื่อฉันนะ เชื่อได้ไง
Cheua chun na cheua dai ngai
Trust me (How can I trust you?)
คำว่ารักที่เคยพูดไปจริงหมดทุกคำน้า
Kum wah ruk tee koey poot bpai jing mot took kum nah
Every loving word I’ve ever spoken is the truth
เชื่อดีมั้ย เชื่อได้เลย
Cheua dee mai cheua dai loey
Should I believe you? (You can believe me)
อยากรู้ใจ ให้มองตา
Yahk roo jai hai maung dtah
I want to know your feelings (Look into my eyes)
เชื่อเหอะนะ เพราะฉันสัญญา ว่ารักเธอ
Cheua hur na pror chun sunyah wah ruk tur
Believe me, because I promise that I love you

(*,**,***,***)

เชื่อใจเธอได้ใช่ไหม
Cheua jai tur dai chai mai
I can believe you, right?

   

เนื้อร้อง/ทำนอง : อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์
เรียบเรียง : ดอดจ์ มุขพล จันทรวงศ์ ( DodgeVader )
Producer : ดอดจ์ มุขพล จันทรวงศ์ ( DodgeVader )

Title: Miz Call Miz U
Artist: FFK (Faye Fang Kaew) ft. K-Otic
Album: Miz U 2
Year: 2008

แชทกับเธอทั้งวัน นิ้วมันเริ่มจะพัน ฉันก็ยัง ก็ยัง ยิงไป
Chaet Kap Thoe Thang Wan Nio Man Roem Cha Phan Chan Ko Yang Ko Yang Ying Pai
I chat with you all day, my fingers are starting to warp, but I still, I still send rapid messages
เรียน เรียน ไปก็ง่วง เวียน เวียน หัวจะง่วง ฉันก็ยัง ก็ยัง ยิงไป
Rian Rian Pai Ko Nguang Wian Wian Hua Cha Nguang Chan Ko Yang Ko Yang Ying Pai
At school, I’m sleepy, my head is spinning, I’m sleepy, but I still, I still send rapid messages
เนี่ยกำลังดูหนัง เปลี่ยนเป็นระบบสั่น ฉันก็ยัง ก็ยัง ยิงไป
Nia Kamlang Du Nang Plian Pen Rabop San Chan Ko Yang Ko Yang Ying Pai
When I’m watching a movie, it turns into a short episode, I’m still, I’m still sending rapid messages
คิดถึงเธอจนเมื่อย เลยยิงไปเรื่อย เรื่อย
Khitthueng Thoe Chon Mueai Loei Ying Pai Rueai Rueai
I miss you so much it hurts, so I continuously send rapid messages

(*) แค่..อยากให้รู้ว่า..เวลาที่ฉันน่ะยิงไปหาเธอ
Khae ..Yak Hai Ru Wa ..Wela Thi Chan Na Ying Pai Ha Thoe
I just want you to know that when I’m sending you rapid messages

(**) Miz Call Miz Call Miz Call
Missed call, missed call, missed call
แปลว่า Miz I Miz I Miz U
Plae Wa Miz I Miz I Miz U
Means I miss, I miss, I miss you
คิดถึงเธอ แค่คิดถึงเธอ ฉันก็แค่อยาก ให้เธอนับ Miz Call
Khitthueng Thoe Khae Khitthueng Thoe Chan Ko Khae Yak Hai Thoe Nap Miz Call
I miss you, I just miss you, I just want you to count your missed calls
Miz Call Miz Call Miz Call
Missed call, missed call, missed call
แปลว่า Miz I Miz I Miz U
Plae Wa Miz I Miz I Miz U
Means I miss, I miss, I miss you
คิดถึงเธอ แค่คิดถึงเธอ ฉันถึงได้ยิง ยิงไปหาทั้งวัน
Khitthueng Thoe Khae Khitthueng Thoe Chan Thueng Dai Ying Ying Pai Ha Thang Wan
I miss you, I just miss you, so I end you rapid messages all day

ไม่ว่าอยู่ที่ไหน อ๊ะเธออยู่ใกล้ ใกล้ ฉันก็ยัง ก็ยัง ยิงไป
Maiwa Yu Thinai A Thoe Yu Klai Klai Chan Ko Yang Ko Yang Ying Pai
No matter where you are, even if you’re close, I still, still send you rapid messages
เต้นอยู่นะครับ อยู่นะครับ อยู่นะครับ อยู่นะครับ มันก็เลย ก็เลย ยิงรัว
Ten Yu Na Khrap Yu Na Khrap Yu Na Khrap Yu Na Khrap Man Ko Loei Ko Loei Ying Rua
I’m throbbing, throbbing, throbbing, throbbing, so it’s involuntary
Miz Callไปบ่อย บ่อย Miz U เป็นร้อย ร้อย Miz Meบ้างไหม นะ บ้างไหม นะ
Miz Call Pai Boi Boi Miz U Pen Roi Roi Miz Me Bang Mai Na Bang Mai Na
You often have missed calls, I miss you 100%, do you miss me? Huh?
รู้ว่ารออยู่นะ ใจเย็น เย็น นะคะ ฉันกำลัง กำลัง ยิงไป
Ru Wa Ro Yu Na Chaiyen Yen Na Kha Chan Kamlang Kamlang Ying Pai
You know I’m waiting, right? Calm down, I’m sending you rapid messages

(*,**)

[K-Otic rap (for some reason there are no lyrics for it anywhere)]

(*,**)

   

The word for sending lots of messages/calls in succession is the same word as “to shoot,” hence the gun and shooting references in the music video

Title: ฉันเกลียดเธอ / Chun Gliet Tur (Hate U)
Artist: FFK (Faye Fang Kaew)
Album: Ladies & Gentleman
Year: 2010

สิ่งที่ฉันรักเธอ มีต้นเหตุแค่ฉันรักเธอ
Sing tee chun ruk tur mee dton het kae chun ruk tur
The reason I loved you is just because I loved you
ไม่ได้หวังอะไรถึงเธอจะมีมากน้อย ไม่เป็นไร
Mai dai wung arai teung tur ja mee mahk noy mai bpen rai
I didn’t hope for any more or less from you, it was okay
ต่อให้ใครเขามอง ว่าเราห่างไกลกันมากมาย
Dtor hai krai kao maung wah rao hahng glai gun mahk mai
Even though everyone looked at us as being so far apart
แต่ว่าฉันก็ยังมั่นใจ จะรักเธอ
Dtae wah chun gor yung mun jai ja ruk tur
But I was still certain, I’d love you

(*) แล้วเธอมาบอกว่าไม่แน่ใจ เธอเกิดหวั่นไหวแค่ใครดูถูก
Laeo tur mah bauk wah mai nae jai tur ert wun wai kae krai doo took
Then you told me you weren’t sure, you started to get nervous of everyone looking down on us
ตัวเธอเข้าหน่อย ก็อ่อนแอเหรอ
Dtua tur kao noy gor aun ae ror
Were you not that into it, or are you weak?

(**) ทำไมเธอเป็นคนแบบนี้ ทำไมเธอโลเลอย่างงี้
Tummai tur bpen kon baep nee tummai tur loh lay yahng ngee
Why are you this kind of guy? Why are you hesitating like this?
สิ่งที่ฉันให้เธอไปทุกอย่าง เธอไม่เห็นค่ามันเลย
Sing tee chun hai tur bpai took yahng tur mai hen kah mun loey
You never saw the value in anything that I gave to you
ทำไมเธอคิดได้แค่นี้ มันไม่คุ้มที่ฉันรักเลย
Tummai tur kit dai kae nee munmai koom tee chun ruk loey
Why is this all you can think of? You’re not worth my love
จากวันนี้เราไม่ต้องเจอกันแล้ว ฉันเกลียดเธอ
Jahk wun nee rao maid taung jur gun laeo chun gliet tur
From now on, we don’t have to see each other anymore, I hate you

เธอทำให้ฉันเชื่อเธอ แต่ว่าเธอไม่เคยเชื่อมัน
Tur tum hai chun cheua tur dtae wah tur mai koey cheua mun
You made me trust you, but you never had faith in this
ถ้าอย่างงั้นมาบอกว่าแธอจะทำเพื่อฉัน เพื่ออะไร
Tah yahng ngun mah bauk wah tur ja tum peua chun peua arai
If that was the case, why did you tell me you’d do everything for me?
ต่อให้ใครเขามอง ว่าเราห่างไกลกันมากมาย
Dtor hai krai kao maung wah rao hahng gun mahk mai
Even though everyone looked at us as being so far apart
แต่ว่าฉันก็ตัดสินใจ อยู่ข้างเธอ
Dtae wah chung or dtut sin jai yoo kahng tur
But I still chose to be beside you

(*,**,**)

   

Written By โปสการ์ด ( Postcard )
Composed By อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์ Achariya Dulyapaiboon
Arrange By กีรดิต งามพงศ์วาณิช Keeradit Ngampongwanich

Title: ข่าวลือ / Kao Leu (Rumor)
Artist: FFK (Faye Fang Kaew)
Album: Popparazzi
Year: 2008

รู้หรือเปล่า เวลามองเห็นเธอยิ้มทีไร เธอน่ารักจัง
Roo reu bplao welah maung hen tur yim tee rai tur naruk jung
Do you know, whenever I see you smile, you’re so cute?
รู้หรือเปล่า อยู่ใกล้เธอแล้วหัวใจมันสั่ง ให้ยิ่งใกล้เธอ
Roo reu bplao yoo glai tur laeo hua jai mun sung hai ying glai tur
Do you know, whenever I’m near you, my heart orders me to get even closer?

(*) ใครก็รู้ว่าฉันมีใจให้ใคร เธอล่ะรู้ไหมว่ามีใครชอบเธอ
Krai gor roo wah chun mee jai hai krai tur la roo mai wah mee krai chaup tur
Everyone knows who I have feelings for, do you know that there’s someone who likes you?
อยู่ใกล้กันมาเสมอ ทำไมเธอไม่เข้าใจ
Yoo glai gun mah samur tummai tur mai kao jai
We’ve always been close, why don’t you understand?

(**) อยากจะพูดเปิดใจ แต่ใจก็ยังไม่กล้าพอ
Yahk ja poot bpert jai dtae jai gor yung mai glah por
I want to open up and say everything, but my heart still isn’t brave enough
ได้แต่รอ เวลาที่เธอจะรู้ตัว
Dai dtae ror welah tee tur ja roo dtua
I can only wait for the time you’ll realize it
ได้ยินบ้างไหมเรื่องหนึ่งข่าวลือ ว่าเราน่ะแอบชอบกัน
Dai yin bahng mai reuang neung kao leu wahrao na aep chaup gun
Have you heard the rumor that we secretly like each other?
ก็ไม่รู้ว่าเธอ จะให้ต้องรออีกเท่าไหร่
Gor mai roo wah tur ja hai dtaung ror eek tao rai
But I don’t know how much longer you’re going to make me wait
หวังว่าเธอ เธอคงไม่ทำให้คนๆนี้เศร้าใจ
Wung wah tur tur kong mai tum hai kon kon nee sao jai
I hope that you won’t make this person sad
แค่เป็นข่าวลือ แต่ไม่ได้เป็นความจริง
Kae bpen kao leu dtae mai dai bpen kwahm jing
It’s just a rumor, but it’s not the truth

คิดเรื่อยเปื่อย ภาพที่เธอได้จูงมือฉันเดินทุกวันทุกวัน
Kit reuay bpeuay pahp tee tur dai joong meu chun dern took wun took wun
I’m constantly thinking about the image of you holding my hand and walking every day, every day
ฝันเรื่อยเปื่อย ถ้าเป็นเพียงแค่ฉันฝันลำพังคงเจ็บทุกวัน
Fun reuay bpeuay tah bepn piang kae chunf un lumpung kong jep took wun
I’m constantly dreaming, if it’s only me who’s dreaming alone, it’ll hurt every day

(*,**,**)

   

คำร้อง : ฉันรักแม่ ปองพล อินทนิล
ทำนอง : Dodge มุขพล จันทรวงศ์
เรียบเรียง ฯ : Dodge มุขพล จันทรวงศ์

Title: แกล้งงอน “ถ้ารักกัน ยอมฉันนะเธอ” / Glaeng Ngaun “Tah Ruk Gun Yaum Chun Na Tur” (Pretending to Pout “If You Love Me, Give In to Me”)
Artist: Faye Fang Kaew (FFK) ft. Storm (Payu)
Album: Faye Fang Kaew
Year: 2007

ไม่ต้องทำมาเป็นพูดเลย ไม่ฟังไม่ฟัง
Mai dtaung tum mah bpen poot loey mai fung mai fung
There’s no need to act like you’re speaking, I’m not listening, I’m not listening
แก้ตัวมายังไง ยังไง ก็ไม่เข้าใจ
Gae dtua mah yung ngai yung ngai gor mai kao jai
Whatever the excuse, whatever it is, I don’t understand
อย่ามาเซ้าซี้ แต่อย่าไปไหน อยู่เอาใจ อีกแป๊ปนึง
Yah mah sao see dtae yah bpai nai yoo ao jai eek bpaep neung
Don’t come begging, but don’t you go off anywhere, stay here and try please me a little longer

รู้ว่าเรื่องเมื่อวาน เธอคงไม่ได้ตั้งใจ
Roo wah reuang meua wahn tur kong mai dai dtung jai
I know you probably didn’t intend yesterday’s matters
แต่ฉันต้องเล่นตัวไป ก็ตามสไตล์นิดหนึ่ง
Dtae chund taung len dtua bpai gordtahm style nit neung
But I must play hard-to-get and follow the style a little bit
ไม่ได้ใจน้อย แต่มันคิดถึง ฉัน…ถึงต้องขี้งอน
Mai dai jai noy dtae mun kit teung chun teung dtaung kee ngaun
I’m not sensitive, but I miss you, so I must be pouty

(*) แกล้งงอนอย่างนี้เพื่อให้เธอง้อ รู้ไหมหนอฉันรออยู่นะ
Glaeng ngaun yahng nee peua hai tur ngor roo mai nor chun ror yoo na
I pretend to pout like this to get you to make up with me, do you know that I’m waiting?
ชอบเวลาที่เธอ เอาใจฉัน
Chaup welah tee tur ao jai chun
I like it when you try to please me
นี่ถ้าไม่รักไม่แกล้งให้ง้อ จะไม่แกล้งหน้างออย่างนั้น
Nee tah mai ruk mai glaeng hai ngor ja mai glaeng nah ngor yahng nun
If I didn’t love you, I wouldn’t pretend to get you to make up with me, I wouldn’t fake a pouty face like that
ถ้ารักกัน ยอมหน่อยนะเธอ
Tah ruk gun yaum noy na tur
If you love me, give in to me

รู้ไหมความเป็นจริง ฉันก็เหนื่อยใจเหมือนกัน
Roo mai kwahm bpen jing chun gor neuay jai meuan gun
Do you know that I’m actually tired of it too?
ที่วันๆต้องคอยทำตัว ให้เธอวุ่นว่าย
Tee wun wun dtaung koy tum dtua hai tur woonw ai
Of every day having to keep acting to make you flustered
ใครทำแบบนี้ เพื่อเธอบ้างไหม ซึ้ง….ใจมั่งไหมเธอ
Krai tum baep nee peua tur bahng mai seung jai mung mai tur
Who acts like this for you? Aren’t you touched?

(*)

รู้อะน่าทำเป็นฟอร์มก็รู้อยู่น่า คิดว่าฉันไม่รู้ล่ะสิท่า
Roo a nah tum bpen form gor roo yoo na kit wah chun mai roo la si tah
I know you’re just putting on airs, I know that, you think I don’t know?
แล้วๆไงถ้าเกิดฉันไม่ง้อ บึ้งกันไป บึ้งกันไป ฉันจะรอ
Laeo laeo ngai tah gert chun mai ngor beung gun bpai beung gun bpai chun ja ror
So what would happen if I didn’t make up with you? Seriously, seriously, I’m waiting
เมื่อยหน้าหรือยังคนดีเมื่อยก็พอซะซิ
Meuay nah reu yung kon dee meuay gor por sa si
Does your face hurt yet, darling? Is it stiff enough?
อย่าปล่อยให้คิด อย่าปล่อยให้คอย ยิ้มให้หน่อยซักที
Yah bploy hai kit yah bploy hai koy yim hai noy suk tee
Don’t leave me to wonder, don’t leave me waiting, smile at me
เมื่อยบ้างหรือยังคนดี ไม่เอาน่า เพราะยังไงฉันก็ต้องไป ไปง้อเธออยู่ดี
Meuay bahng reu yung kon dee mai ao nah pror yung ngai chun gor dtaung bpai bpai gor tur yoo dee
Are you feeling stiff, darling? Don’t be like that, because no matter what, I must go, go and make up with you

(**,**)

   
เนื้อร้อง : โปสการ์ด
ทำนอง/เรียบเรียงฯ: ณรงค์ศักดิ์ ศรีบรรฏาศักดิ์วัชรากรณ์

Title: สัญญา (ต้องเป็นสัญญา) / Sunyah (Dtaung Bpen Sunyah) [Promise (It Must Be a Promise)]
Artist: FFK (Faye Fang Kaew)
Album: Ladies & Gentlemen
Year: 2010

เธอคงเจอกับใครต่อใครมากมายหลายหลาก
Tur kong jur gup krai dtor krai mahk mai lai lahk
You probably meet with so many people
มีคนดีที่เดินเข้ามาให้เธอรู้จัก
Mee kon dee tee dern kao mah hai tur roo juk
You get to know a lot of good people
ให้เธอรัก…วันที่เราต้องไกล
Hai tur ruk wun tee rao dtaung glai
Who give you love when we’re far apart

ใครก็คอยห่วงฉันและเอาแต่ถามเรื่องเก่า
Krai gor koy huang chun lae ao dtae tahm reuang gao
Everyone is worried about me and only asks about the past
ว่าที่จริงน่ะฉันน่ะควรจะรอรึเปล่า
Wah tee jing na chun na kuan ja ror reu bplao
If I really should wait for you or not
คำตอบนั้น…อยู่ตรงหน้านี่ไง
Kum dtaup nun yoo dtrong nah nee ngai
That answer is right in front of you

(*) สัญญา มันก็ต้องเป็นสัญญา รู้ว่าเธอต้องมา
Sunyah mun gor dtaung bpen sunyah roo wah tur dtaung mah
Promise, it must be a promise, I know that you must come
ไม่มีใครสั่งให้ฉันเชื่อใจ
Mai mee krai sung hai chun cheua jai
No one is ordering me to believe you
แต่รู้มั้ย….เชื่อเธอ
Dtae roo mai cheua tur
But do you know that I believe you?
สายตาและทุกสิ่งที่ให้มา เหมือนแทนคำสัญญา
Sai dtah lae took sing tee hai mah meuan taen kum sunyah
The look in your eyes and everything that you’ve given me are like they stand for a promise
ไม่ว่าเราจากกันไปแสนไกล
Mai wah rao jahk gun bpai saen glai
Even though we’re far apart from each other
จะกลับมา…..พบเจอ
Ja glup mah pob jur
We’ll get back together

ใครว่าความห่างไกลทำให้เราอ่อนไหวง่าย
Krai wah kwahm hahng glai tum hai rao aun wai ngai
Everyone says that distance can easily make us weak
ถึงบางทีจะจริงมันก็ไม่เสมอไป
Teung bahng tee ja jing mun gor mai samur bpai
Even though that’s true sometimes, it’s not always true
คนเข้มแข็ง…ย่อมไม่เคยไหวหวั่น
Kon kem kaeng yaum mai koey wai wun
Strong people naturally are never shaken

บางเวลาความเหงาจะทำให้เราเข้าใจ
Bahng welah kwahm ngao ja tum hai rao kao jai
Sometimes loneliness makes us understand
การรอคอยยิ่งทำให้เธอมีค่ามากมาย
Gahn ror koy yim tum hai tur mee kwahm mai
Waiting give you more meaning
ความคิดถึง…ทำให้เรารักกัน
Kwahm kit teung tum hai rao ruk gun
Our longing makes us love each other

(*,*)

   
Written By โปสการ์ด ( Postcard )
Arrange/Composed By ณรงค์ศักดิ์ ศรีบรรฎาศักดิ์วัชรากรณ์
Narongsak Sribandasakwatcharakorn

Title: รักอย่าบ่น / Ruk Yah Bon (If You Love Me, Don’t Complain)
English Title: “Primetime”
Artist: Faye Fang Kaew (FFK)
Album: [Single]
Year: 2015

เห็นมั้ยชั้นอ้วนเพราะเธอแหละชวนกินทุกที
Hen mai chun uan pror tur lae chuan gin took tee
Don’t you see I’m fat because you keep inviting me to eat?!
เสื้อผ้าทั้งตู้ที่มีเลยคับไม่กล้าใส่
Seua pah tung dtoo tee mee loey dup mai glah sai
I don’t dare wear anything from my entire wardrobe
ตีสี่โทรไปก็ไม่รับ เช้าก็ยังไม่โทรกลับ
Dtee see toh bpai gor mai rup chao gor yung mai toh glup
I call at 4am but you don’t pick up, in the morning, you still don’t call back
อย่ามาทำงงว่าฉันเป็นอะไร
Yah mah tum ngong wah chun bpen arai
Don’t come and act confused as to what’s bothering me

(*) ก็เพราะช่วงนี้ยังคบกันใหม่ใหม่
Gor pror chuang nee yung kop gun mai mai
Because this time, we’re still dating again
ยังกดสวิตซ์ได้ดังใจ
Yung got switch dai dung jai
You still press the switch of my desires
เดี๋ยวอยู่ไปสักพัก
Diao yoo bpai suk puk
We’ll stay like this for a while
ออกอาการยึกยัก…ทุกราย
Auk ahgahn yeuk yun took rai
Then things start to act up again

(*) ไม่งอนตอนนี้ จะงอนตอนไหน ไม่เหวี่ยงคนนี้ จะเหวี่ยงที่ใคร
Mai ngaun dtaun nee ja ngaun dtaun nai mai wiang kon nee ja wiang tee krai
If I don’t pout right now, when will I pout? If I don’t throw a fit at you, who will I throw a fit at?
จริงจริงอ่ะรู้ว่าเยอะ ว่าเธอเหนื่อยใจ แต่ดูยังไหวอยู่นะ
Jing jing a roo wah yur wah tur neuay jai dtae doo yung wai yoo na
It’s true, I know it’s a lot and that you’re tired, but you seem like you’re still able
กับเธอเท่านั้น ไม่ใช่กับทุกคน ถ้าไม่มีเหตุผล ก็ทนไปเหอะนะ
Gup tur tao nun mai chai gup took kon tah mai mee het pon gor ton bpai hur na
It’s only with you and not everyone, if there’s no reason, let’s get through it
ไม่ค่อยน่ารักใช่ป่ะ แล้วรักมั้ยล่ะ ถ้ารัก…อย่าบ่น
Mai koy naruk chai bpai laeo ruk mai la tah ruk yah bon
I’m not very cute, am I? So do you love me? If you love me…don’t complain

รู้มั้ยชั้นฝันว่าเธอแอบไปเป็นกิ๊กใคร
Roo mai chun fun wah tur aep bpai bpen gik krai
Do you know I had a dream that you were cheating on me?
เห็นมั้ยฉันเล่าแล้วก็เธอก็ทำไม่สนใจ
Hen mai chun lao laeo gor tur gor tum mai son jai
Don’t you see? I tell you, but you act like you don’t care
รีบพาไปกินด่วนเลยนะ
Reep pah bpai gin duan loey na
Hurry up and take me out to eat
ต้องช้อปปิ้งด้วยเลยล่ะ
Dtaung shopping duay loey la
We must go shopping too
อย่ามาทำมึนว่าฉันงอนอะไร
Yah mah tum meun wah chun ngaun arai
Don’t act oblivious as to what I’m pouting about

ก็เพราะช่วงนี้ยังคบกันใหม่ใหม่
Gor pror chuang nee yung kop gun mai mai
Because this time we’re still dating again
มันเลยเป็นเหมือนช่วงไพร์มไทม์
Mun loey bpen meuan chuang prime time
It’s like a primetime channel
เดี๋ยวอยู่ไปสักพัก
Diao yoo bpai suk puk
We’ll continue like this for a while
เธอก็ทำความรัก…ละลาย
Tur gor tum kwahm ruk lalai
Then you make love melt

(*)

Oh ไม่ แบบผมนี่ร้องไห้หนักมาก เอาใจเธอมันก็ยุ่งยาก
Oh mai baep pom nee raun ghai nuk mahk ao jai tur mun gor yoong yahng
Oh no, I’m crying so hard, pleasing you is so difficult
เธองอนอะไรได้ง่ายมาก เดี๋ยว โน่น นี่ นั่น
Tur ngaun arai dai ngai mahk diao nohn nee nun
You pout about the simplest little things, over that and this and that
ได้ ได้ พอทำก็บอกว่าไม่ได้ ไม่ใช่ ซะงั้น หน้าคว่ำ ความจำเธอคงจะสั้น
Dai dai por tum gor bauk wah mai dai mai chai sa ngun nah kwum kwahm jum tur kong ja sun
“Sure, go ahead,” but as soon as I do it, you tell me I can’t, that things aren’t like that, you scowl, your memory is short

(*)

Title: ไม่คิดแต่รู้สึก / Mai Kit Dtae Roo Seuk (I Don’t Think, But I Feel It)
English Title: Maybe
Artist: FFK
Album: Ladies & Gentlemen
Year: 2010

วันๆ เอาแต่มอง วันๆ เอาแต่มอง
Wun wun ao dtae maung wun wun ao dtae maung
Day by day, you just look, day by day, you just look
ทำไมเอาแต่มอง เมื่อไรจะเลิกมอง
Tummai ao dtae maung meua rai ja lerk maung
Why do you just look? When will you stop looking?
ฉันก็เลยต้องมอง ฉันก็เลยต้องมอง
Chun gor loey dtaung maung chung or loey dtaung maung
So I must look, so I must look
ที่จริงไม่อยากมอง ก็ไม่ได้อยากมอง
Tee jing mai yahk maung gor mai dai yahk maung
Actually, I don’t want to look, I didn’t want to look

(*) เธออย่ามาอย่ามาเข้าข้างตัวเอง
Tur yah mah yah mah kao kahng dtua eng
Don’t come, don’t come and side with yourself
เธออย่ามาอย่ามาเข้าข้างตัวเอง
Tur yah mah yah mah kao kahng dtua eng
Don’t come, don’t come and side with yourself
ใครอะใครอะใครกันแน่ที่เกร็ง
Krai a krai a krai gun nae tee greng
Who? Who? Who’s the one who’s tense?
ฉันก็เกร็งก็เกร็งไปงั้นเองแหละ
Chun gor greng gor greng bpai ngun eng lae
I’m tense, tense myself

(**) เธออย่ามาอย่ามาอย่าคิดอย่างงี้
Tur yah mah yah mah yah kit yahng ngee
Don’t come, don’t come, don’t think like this
เธออย่ามาอย่ามาอย่าคิดอย่างงั้น
Tur yah mah yah mah yah kit yahng ngun
Don’t come, don’t come, don’t think like that
ใครอะใครอะใครกันแน่ที่สั่น
Krai a krai a krai gun nae tee sun
Who? Who? Who’s the one who’s shaking?
ฉันก็สั่นก็สั่นไปงั้นเองแหละ
Chun gor sun gor sun bpai ngun eng lae
I’m shaking, shaking myself

(***) ไม่นะ อะ ไม่นะไม่คิดนะ แต่รู้สึก
Mai na a mai na mai kit na dtae roo seuk
No, ah, no, I don’t think, but I feel
ดีนะ อะดีนะ มันดีตอน ใจเต้นตึก
Dee na a dee na mun dee dtaun jai dten dteuk
It’s good, ah, it’s good, it’s good when my heart pounds
ไม่นะ อะ ไม่นะไม่คิดนะ แต่รู้สึก
Mai na a mai na mai kit na dtae roo seuk
No, ah, no, I don’t think, but I feel
ดีนะ อะดีนะ มันดีตรง ความรู้สึก
Dee na a dee na mund ee dtrong kwahm roo seuk
It’s good, ah, it’s good, it’s good with these feelings

วันๆ เอาแต่โทร วันๆ เอาแต่โทร
Wun wun ao dtae toh wun wun ao dtae toh
Day by day, you just call, day by day, you just call
ทำไมเอาแต่โทร เมื่อไรจะเลิกโทร
Tummai ao dtae toh meua rai ja lerk toh
Why do you just call? When will you stop calling?
ฉันก็เลยต้องรับ ฉันก็เลยต้องรับ
Chun gor loey dtaung rup chung or loey dtaung rup
So I must answer, so I must answer
ที่จริงไม่อยากรับ ก็ไม่ได้อยากรับ
Tee jing mai yahk rup gor mai dai yahk rup
Actually, I don’t want to answer, I didn’t want to answer

(*,**,***,***)

Title: Top Friend
Artist: FFK
Album: POPparazzi
Year: 2009

เจอทุกวัน ตกเย็นก็ออนทุกวัน
Jur took wun dtok yen gor aun took wun
I see you every day, until evening, you’re online every day
แอดไปตั้งนาน ก็ยังเป็นเพียงเพื่อนกันแต่ไม่พิเศษ
Add bpai dtung nahn gor yung bpen piang peuan gun dtae mai piset
I added you a long time ago, but we’re still only friends, but not special friends
แอบมองแต่เธอไม่ไกล อยากเป็นคนยืนข้างกาย
Aep maung dtae tur mai glai yahk bpen kon yeun kahng gai
I secretly look at only from close by, I want to be the person standing beside you
จิตใจวุ่นวาย แต่ของอัพเดตเข้าไปอีกแล้ว..
Jit jai woon wai dtae kaung update kao bpai eek laeo
My mind is mixed up, but your updates show up again

(*) แล้วฉันก็โพสต์ข้อความแปะรูปเธอ
Laeo chung or post kor kwahm bpae roop tur
So I post a comment on your picture
ก็หวังให้เธอน่ะแปลกใจสงสัย
Gor wung hai tur na bplaek jai song sai
I hope you’ll be surprised and wonder
แล้วถ้าเธอต้องการจะอ่านใจฉันคิดอะไรอยู่
Laeo tah tur dtaung gahn ja ahn jai chun kit arai yoo
And if you need to read what my heart’s feeling
เชิญเข้ามาเปิดดูได้เสมอ
Chern kao mah bpert doo dai samur
You’re always welcome to open it up and look

(**) ถ้าเธอมีความเห็น เม้นท์มาได้หรือเปล่า
Tah tur mee kwahm hen ment mah dai reu bplao
If you have any opinions, could you come and comment them?
อ่านความในใจ แล้วเธอเข้าใจยังไงช่วยบอกนะ
Ahn kwahm nai jai laeo tur kao jai yung ngai chuay bauk na
If you read the things in my heart, how do you interpret them? Please tell me
ถ้าเธอมีความเห็น เห็นใจฉันหรือเปล่า
Tah tur mee kwahm hen hen jai chun reu bplao
If you have any opinions, do you have any sympathy for me?
ก็เป็นTop Friendมาตั้งนาน เลื่อนฉันเป็นGirlFriend เธอได้แล้ว..
Gor bpen top friend mah dtung nahn leuan chun bpen girl friend tur dai laeo
I’ve been your top friend for a long time, you can promote me to being your girlfriend already

เคยเข้าไปเปิดดูโปรไฟล์ของเธอ
Koey kao bpai bpert doo profile kaung tur
I once opened up your profile
ก็ยังไม่เจอว่าใครคือคนที่เธอชอบเป็นพิเศษ
Gor yung mai jur wah krai keu kon tee tur chaup bpen piset
But I still didn’t find who is the person who you especially like
เผื่อเธอจะลืมเม้นท์มา เข้ามาก็เลยเม้นท์ไป
Peua tur ja leum ment mah kao mah gor loey ment bpai
In case you forget to comment, I came and commented you
หลับเพลินหรือไง นั่งรอรอจนละลายหมดแล้ว
Lup plern reu ngai nung ror ror jon la lai mot laeo
Are you in a deep sleep or what? I’m sitting here waiting and waiting until I completely melt

(*,**,**,**)

Title: หยิ่ง / Ying (Conceited)
English Title: Peacock
Artist: FFK
Album:[Single]
Year: 2014

คนที่โทร.เข้ามาบ่อย LINE เข้ามาทุกวัน
Kon tee toh kao mah boy line kao mah took wun
People often call me, I get on Line everyday
คุยตั้งนานไม่เคยสั่น ไม่ได้สนใจ
Kooey dtung nahn mai koey sun mai dai son jai
We talk for a long time, but I never get shaken, I don’t care
จนได้เจอผู้ชายแปลก เธอไม่ค่อยเหมือนใคร
Jon dai jur poo chai bplaek tur mai koy meuan krai
Until I met a strange boy, you’re not really like anyone else
ชอบมาทำหล่อ แถมยังเมินใส่ กันทุกที
Chaup mah tum lor taem yung mern sai gun took tee
You like to act handsome, then play hard to get every time

(*) รอให้ทักเข้ามาก่อน ดันไม่ทักเข้ามา
Ror hai tuk kao mah gaun dun mai tuk kao mah
I’m waiting for you to say hi first, but you never do
ไม่รู้ตัวหรือไม่กล้า หรือทำเป็นหยิ่ง
Mai roo dtua reu mai glah reu tum bpen ying
Do you not know, or are you too chicken? Or are you acting conceited?
มองเห็นเธอก็มองอยู่ แน่ะ หรือว่าไม่จริง
Maung hen tur gor maung yoo nae reu wah mai jing
I’ve seen you looking, for sure, or is it not true?
ฉันยิ่งสะกิด เธอยิ่งทำนิ่ง ดูซิดู
Chun ying sagit tur ying tum ning doo si doo
The more I poke you, the more you act nonchalant, look!

(**) ใน IG tag รูปอย่างนี้ยังไม่รู้อีกเหรอ
Nai IG tag roop yahng nee yung mai roo eek ror
In the Instagram tag of a picture like this, you still don’t know??
ดูเซะ ดูเซะ อ่ะเธอเล่นตัว เล่นตัวมากเลย
Doo say doo say a tur len dtua len dtua mahk loey
Look! Look! Ah, you’re playing hard to get, you’re playing really hard to get
ความในใจ ส่งติ้กเก้อไปยังไม่ get อีกเหรอ
Kwahm nai jai song ticker bpai yung mai get eek ror
I’ve sent a sticker about the things in my heart, have you still not gotten it yet??
ดูเซะ ดูเซะ อ่ะเธอเล่นตัว เล่นตัวได้ใจ
Doo say doo say a tur len dtua len dtua dai jai
Look! Look! Ah, you’re playing hard to get, playing hard to get and got my heart

(***) หยิ่ง หยิ่ง หยิ่ง หยิ่ง ยิ่ง ต้องยอม
Ying ying ying ying ying dtaung yaum
Conceited, conceited, conceited, conceited, the more I must give in
แพ้สายตาเย็นชาของเธอละเนี่ยพูดเลย
Pae sai dtah yen chah kaung tur la nia poot loey
I lose to your indifferent gaze, hey, speak!
หยิ่ง หยิ่ง หยิ่ง หยิ่ง ยิ่ง รักเธอ
Ying ying ying ying ying ruk tur
Conceited, conceited, conceited, conceited, the more I love you
โอ๊ยหัวใจกระวนกระวายในแบบไม่เคย
Oy hua jai grawon grawai nai baep mai koey
Oh, my heart is all mixed up like never before
แพ้สายตาเย็นชาของเธอละเนี่ยพูดเลย
Pae sai dtah yen chah kaung tur la nia poot loey
I lose to your indifferent gaze, hey, speak!
โอ๊ยหัวใจกระวนกระวายในแบบไม่เคย
Oy hua jai grawon grawai nai baep mai koey
Oh, my heart is all mixed up like never before

(*,**,***)

นี่เธอไม่รู้หรือแกล้งทำเป็นเล่นตัว
Nee tur mai roo reu glaeng tum bpen len dtua
Do you not know, or are you pretending to play hard to get?
หรือเธอแค่กลัวจะถูกรัก
Reu tur kae glua ja took ruk
Or are you just scared of love?
ถ้าใจจะลิ้งค์เวลาที่ตาจ้องกัน
Tah jai ja link welah tee dtah jaung gun
If our hearts would link when we look at each other
แสดงอาการหน่อยเหอะนะ
Sadaeng ahgahn noy hur na
Would you show some signals?!

(***)