Miz Call Miz U

All posts tagged Miz Call Miz U

Title: Miz Call Miz U
Artist: FFK (Faye Fang Kaew) ft. K-Otic
Album: Miz U 2
Year: 2008

แชทกับเธอทั้งวัน นิ้วมันเริ่มจะพัน ฉันก็ยัง ก็ยัง ยิงไป
Chaet Kap Thoe Thang Wan Nio Man Roem Cha Phan Chan Ko Yang Ko Yang Ying Pai
I chat with you all day, my fingers are starting to warp, but I still, I still send rapid messages
เรียน เรียน ไปก็ง่วง เวียน เวียน หัวจะง่วง ฉันก็ยัง ก็ยัง ยิงไป
Rian Rian Pai Ko Nguang Wian Wian Hua Cha Nguang Chan Ko Yang Ko Yang Ying Pai
At school, I’m sleepy, my head is spinning, I’m sleepy, but I still, I still send rapid messages
เนี่ยกำลังดูหนัง เปลี่ยนเป็นระบบสั่น ฉันก็ยัง ก็ยัง ยิงไป
Nia Kamlang Du Nang Plian Pen Rabop San Chan Ko Yang Ko Yang Ying Pai
When I’m watching a movie, it turns into a short episode, I’m still, I’m still sending rapid messages
คิดถึงเธอจนเมื่อย เลยยิงไปเรื่อย เรื่อย
Khitthueng Thoe Chon Mueai Loei Ying Pai Rueai Rueai
I miss you so much it hurts, so I continuously send rapid messages

(*) แค่..อยากให้รู้ว่า..เวลาที่ฉันน่ะยิงไปหาเธอ
Khae ..Yak Hai Ru Wa ..Wela Thi Chan Na Ying Pai Ha Thoe
I just want you to know that when I’m sending you rapid messages

(**) Miz Call Miz Call Miz Call
Missed call, missed call, missed call
แปลว่า Miz I Miz I Miz U
Plae Wa Miz I Miz I Miz U
Means I miss, I miss, I miss you
คิดถึงเธอ แค่คิดถึงเธอ ฉันก็แค่อยาก ให้เธอนับ Miz Call
Khitthueng Thoe Khae Khitthueng Thoe Chan Ko Khae Yak Hai Thoe Nap Miz Call
I miss you, I just miss you, I just want you to count your missed calls
Miz Call Miz Call Miz Call
Missed call, missed call, missed call
แปลว่า Miz I Miz I Miz U
Plae Wa Miz I Miz I Miz U
Means I miss, I miss, I miss you
คิดถึงเธอ แค่คิดถึงเธอ ฉันถึงได้ยิง ยิงไปหาทั้งวัน
Khitthueng Thoe Khae Khitthueng Thoe Chan Thueng Dai Ying Ying Pai Ha Thang Wan
I miss you, I just miss you, so I end you rapid messages all day

ไม่ว่าอยู่ที่ไหน อ๊ะเธออยู่ใกล้ ใกล้ ฉันก็ยัง ก็ยัง ยิงไป
Maiwa Yu Thinai A Thoe Yu Klai Klai Chan Ko Yang Ko Yang Ying Pai
No matter where you are, even if you’re close, I still, still send you rapid messages
เต้นอยู่นะครับ อยู่นะครับ อยู่นะครับ อยู่นะครับ มันก็เลย ก็เลย ยิงรัว
Ten Yu Na Khrap Yu Na Khrap Yu Na Khrap Yu Na Khrap Man Ko Loei Ko Loei Ying Rua
I’m throbbing, throbbing, throbbing, throbbing, so it’s involuntary
Miz Callไปบ่อย บ่อย Miz U เป็นร้อย ร้อย Miz Meบ้างไหม นะ บ้างไหม นะ
Miz Call Pai Boi Boi Miz U Pen Roi Roi Miz Me Bang Mai Na Bang Mai Na
You often have missed calls, I miss you 100%, do you miss me? Huh?
รู้ว่ารออยู่นะ ใจเย็น เย็น นะคะ ฉันกำลัง กำลัง ยิงไป
Ru Wa Ro Yu Na Chaiyen Yen Na Kha Chan Kamlang Kamlang Ying Pai
You know I’m waiting, right? Calm down, I’m sending you rapid messages

(*,**)

[K-Otic rap (for some reason there are no lyrics for it anywhere)]

(*,**)

   

The word for sending lots of messages/calls in succession is the same word as “to shoot,” hence the gun and shooting references in the music video