Kacha

All posts tagged Kacha

Title: คนเคยรัก / Kon Koey Ruk (A Person Was Once in Love)
Artist: Kacha Nontanun (คชา นนทนันท์) and OG-Anic
Album: [Single]
Year: 2018

(*) คนเคยรัก ก็เพราะคนเคยรัก
Kon koey ruk gor pror kon koey ruk
A person was once in love, because a person was once in love
เลยอยากทักว่าสบายดีอยู่ไหม
Loey yahk tuk wah sabai dee yoo mai
They want to greet you and ask how you are
คนเคยหวง อดเป็นห่วงไม่ไหว
Kon koey huang aut bpen huang mai wai
A person was once jealous, he can’t bear being worried
เป็นอย่างไร อยู่ดีไหมช่วยบอกที
Bpen yahng rai yoo dee mai chuay bauk tee
How are you? Are you living well? Please tell me
ถ้าเธออยู่ตรงนั้นรู้สึกดี ฉันก็ดีใจพร้อมไปกับเธอ
Tah tur yoo dtrong nun roo seuk dee chun gor dee jai praum bpai gup tur
If you’re feeling good over there, I’m happy for you
ต้องการได้ยินเท่านั้น ไม่มีอะไรมากว่านั้น
Dtaung gahn dai yin tao nun mai mee arai mahk gwah nun
I just wanted to hear you, that’s all, nothing more
ความสุขของฉันคือการได้เห็นเธออยู่ตรงนั้นก็พอใจ
Kwahm sook kaung chun keu gahn dai hen tur yoo dtrong nun gor por jai
My happiness is being able to see you over there, that’s enough

จากที่เธอได้ห่างไป เคยเป็นยังไงก็อย่างงั้น
Jahk tee tur dai hahng bpai koey bpen yung ngai gor yahng ngun
Since you left far away, I’m still the same as I once was
พยายามทำใจให้ชิน ซักวันฉันคงจะลืมมัน
Payayahm tum jai hai chun suk wun chun kong ja leum mun
I try to get used to it, someday I’ll forget it
แต่บางครั้งบางคราวก็เผลอ คิดถึงเรื่องราวในวันนั้น
Dtae bahng krung bahng krao gor plur kit teung reuang rao nai wun nun
But sometimes I get careless and think about the stories of those days
จะเป็นไงร้ายดีไหมเธอ ฉันยังยินดีที่จะฟัง
Ja bpen gnai rai dee mai tur chun yung yin dee tee jai fung
However you are, good or bad, I’m happy to listen

(*)

แม้จะเสียใจที่เราไม่ได้เป็นดังฝัน
Mae ja sia jai tee rao mai dai bpen dung fun
Even though I’m sad that we didn’t work out
ไม่เป็นไรไม่เคยเสียดาย อย่างน้อยก็เคยได้รักกัน
Mai bpen rai mai koey sia dai yahng noy gor koey dai ruk gun
It’s okay, I’ll never regret it, at least we once were in love
มีอะไรลำบากหัวใจ เพื่อนเธอคนนึงก็คือฉัน
Mee arai lumbahk hua jai peuan tur kon neung gor keu chun
If there’s anything bothering you, you have a friend in me
แม้จะนานที่ไม่พบเจอให้รู้ว่าเธอยังสำคัญ
Mae ja nahn tee mai pob jur hai roo wah tur yung sumkun
Even though it’s been a while since we last saw each other, I want you to know that you’re still important

(*)

A-yo ความรักมันยังไม่พอดี
Ah yo kwahm ruk mun yung mai por dee
Ah yo, love still isn’t enough
เพราะ you ไม่ call me
Pror you mai call me
Because you don’t call me
OG จึงรีบไปไม่รอรี
OG jeung reep bpai mai ror ree
OG will hurry over, I won’t delay
(Oh no) พอแล้วพอที
(Oh no) por laeo por tee
(Oh no) Enough is enough
ไอความคิดถึงเนี่ยตัวดี
Ai kwahm kit teung nia dtua dee
Longing for you is the culprit
I missing you so bad
I’m missing you so badly
ต้องมาระบาย with my G.
Dtaung mah rabai with my G
I have to blow off steam with my G

ก็ยิ้มเธอน่ารักเกินใคร
Gor yim tur naruk gern krai
Your smile is cuter than anyone else’s
มีคนบอกหรือเปล่าว่าเธอน่ารักเกินไป
Mee kon bauk reu bplao wah tur nahruk gern bpai
Has anyone ever told you that you’re too cute?
อยากไปพบเจอเธออยู่แห่งหนตำบลใด
Yahk bpai pob jur tur yoo haeng hon dtum bon dai
I want to see you, where you at?
ห่วงหาเธอพิกลเหมือนฟ้าฝนมาดลใจ
Huang hah tur pigon meuan fah fon mah don jai
I’m worried about you, it’s strange, like the weather has inspired me
จึงบรรยายผ่านบทเพลงแบบ nonstop
Jeung bunyai pahn bot pleng baep nonstop
So I explain nonstop through song
เข็มนาฬิกาเดินไปให้มันไวไวสิ G SHOCK
Kem lahligah dern bpai hai mun wai wai si G shock
The hands of the clock turn so fast, G shock
วันเวลามัน slow อีกไม่นานคงมี knock
Wun welah mun slow eek mai nahn kong mee knock
Time is slow, soon you’ll have a knock
อยาก restock รักใหม่เก็บไว้ในใจซัก 3 lots
Yahk restock ruk mai gep wai nai jai suk sahm lots
I want to restock on love again, keep 3 lots in your heart

กลางวันก็ไม่ได้พบกลางคืนก็ไม่ได้เจอ
Glahng wun gor mai dai pob glahng keun gor mai da jur
I don’t see you in the middle of the day, I don’t see you in the middle of the night
อยากขยับเข้าไปได้ไหมอะ อยากอยู่ใกล้ใกล้เธอ
Yahk kayup kao bpai dai mai a yahk yoo glai glai tur
Can I move towards you? I want to be near you
รู้ว่าไม่มีสิทธิ์ต้องทำยังไงถึงได้เจอ
Roo wah mai mee sit dtaung tum yung ngai teung dai jur
I know I don’t have the right, what must I do until I can see you?
OK ก็แล้วแต่ใจเธอไม่เจอฉันกะจะไปเบลอ
Okay gor laeo dtae jai tur mai jur chun ga ja bpai blur
Okay, it’s up to your heart, if you don’t see me, I’ll go blurred

(*)

O-G-A to da N-I-C
You know me

เธอสบายดีไหม
Tur sabai dee mai
Are you well?

สบายดีรึเปล่า
Sabai dee reu bplao
Are you well?

   

Producer : MAC ศรัณย์
เนื้อร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง : MAC ศรัณย์
All Instrument : MAC ศรัณย์
Guitar : ทฤษฎี ศรีม่วง ( O jetset’er )
Chorus : คชา
Rap : OG-aNIC
Mix : Tarin Paul
Mastered : Mr.Park Jung-Un / Honey butter studio / Korea
Studio Record : Lakeside Village Studio

   

I know at one point I remember joking that Fukkling Hero wasn’t the only rapper in Thailand and mentioning that I was getting tired of always seeing him being featured for rap verses in songs, but now that OG-Anic seems to have taken over that role, I think I miss Fukkling Hero hahaha. This is an okay song, but it’s a lot of repetition, and not sure if I like the duet and merge of styles

Title: พลูโต (Pluto)
Artist: Kacha Nontanun (คชา นนทนันท์)
Album: [Single]
Year: 2018

บ่อยครั้งที่มองดวงอาทิตย์ที่ดูแสนไกล
Boy krung tee maung duang ahtit tee doo saen glai
Often when I look at the sun that seems so far off
ฉันยังคงมีคำถาม อยู่เรื่อยไป
Chun yung kong mee kum tahm yoo reuay bpai
I still have questions
อยากรู้ดวงดาวที่รายล้อมรอบตัวเธอ รู้สึกดีแค่ไหน
Yahk roo duang dao tee rai laum raup dtua tur roo seuk dee kae nai
I want to know how good the stars that surround you feel
ความอบอุ่นเป็นเช่นไร
Kwahm op oon bpen chen rai
What is your warmth like?

(*) เวลายังคงหมุนไปมีแต่ความหนาวเกาะกินหัวใจ
Welah yung kong moon bpai mee dtae kwahm nao gor gin hua jai
Time still turns, there’s only the coldness gnawing away at my heart
ยังคงพร่ำเพ้อถ้าฉันได้อยู่ตรงนั้น
Yung kong prum pur tah chun dai yoo dtrong nun
I’m still whining, if I could be over there

(**) ความเป็นจริงแล้วก็พอรู้ดี ที่ที่ฉันยืนช่างอยู่แสนไกล
Kwahm bpen jing laeo gor por roo dee tee tee chun yeun chahng yoo saen glai
In reality, I realize full well that the place where I stand is so far away
ไม่มีทางแล้วที่จะโคจรมาพบกัน
Mai mee tahng laeo tee ja kajorn mah pob gun
There’s no way for my orbit to meet you
เป็นได้แค่ฝันที่เลื่อนลอย ทำได้แค่มองจากตรงนี้
Bpen dai kae fun tee leuan loy tum dai kae maung jahk dtrong nee
It can only be an uncertain dream, all I can do is look from right here
ตลอดไป
Dtalaut bpai
Forever

เพียงแค่สักครั้ง ขอเพียงแต่สักครั้ง ถ้าฉันได้อยู่ตรงนั้น
Piang kae suk krung kor piang dtae suk krung tah chun dai yoo dtrong nun
Just once, I just ask for one time, if I could be over there
อาจโดนแผดเผา เจ็บปวดสักแค่ไหน ก็พร้อม
Aht dohn paet pao jep bpuat suk kae nai gor praum
Even though I might be burned, however much I’d get hurt, I’d be ready

(*,**,**)

   

I really love this! Such unique, metaphorical lyrics really paint a vivid picture

Title: I Found You
Artist: Kacha and Captain
Album: Another
Year: 2017

เกือบไปละนะ ถอดใจละนะ
Geuap bpai la na taut jai la na
I had nearly up, I was discouraged
ก็นึกว่าฉันคงจะไม่เจอ
Gor neuk wah chun kong ja mai jur
I thought I’d never find you
พบสักทีนะเธอ Baby
Pob suk tee na tur baby
I’ve finally found you, baby
เรื่องจริงใช่ไหม ไม่หลอกใช่ไหม
Reuang jing chai mai mai lauk chai mai
This is reality, right? You’re not deceiving me, right?
อย่าหลอกกันนะฉันใจไม่ดี
Yah lauk gun na chun jai mai dee
Don’t deceive me, my heart isn’t good
รอนานเลยนะกว่าเธอคนนี้จะปรากฏตัว
Ror nahn loey na gwah tur kon nee ja bpragot dtua
I was waiting for such a long time until you showed up

(*) สิ้นสุดการตามหา เมื่อมาเจอคนนี้
Sin soot gahn dtahm hah meua mah jur kon nee
I stopped my search when I met you
You’re my destiny
You’re my destiny

(**) I found you, girl
I found you, girl
Found you, girl
Found you, girl
รอตั้งนานนะกว่าจะเจอ
Ror dtung nahn na gwah ja jur
I’ve waited for such a long time until I found you
ขอบคุณฟ้าที่ให้มาเจอเธอคนนี้
Kaup koon fah tee hai mah jur tur kon nee
I thank heaven for letting me find you
I found you, girl
I found you, girl
Found you, girl
Found you, girl
ฉันได้รักเธอสักที
Chun dai ruk tur suk tee
I was finally able to love you
You’re my girl
You’re my girl
คนนี้ที่รอมาแสนนาน
Kon nee tee ror mah saen nahn
The person whom I’ve waited for for so long

I found you, girl, girl, girl
I found you, girl, girl, girl

บอกเธอเลยนะ ใช่เธอเลยนะ
Bauk tur loey na chai ttur loey na
I’m telling you, you’re the one
คนที่ฉันฝันว่าอยากจะเจอ
Kon tee chun fun wah yahk ja jur
The person whom I dreamed of finding
พบสักทีนะเธอ Baby
Pob suk tee na tur baby
I’ve finally found you, baby
Reuang jing chai mai mai lauk chai mai
This is reality, right? You’re not deceiving me, right?
อย่าหลอกกันนะฉันใจไม่ดี
Yah lauk gun na chun jai mai dee
Don’t deceive me, my heart isn’t good
ได้เจอกันแล้วจะกอดเธอคนนี้ไม่ให้หายไป
Dai jur gun laeo ja gaut tur kon nee mai hai bpai
I found you, now I’m hugging you and not letting you go

รู้สึกเหมือนกล้องที่ไม่มีฟิล์ม
Roo seuk meuan glaung tee mai mee film
I felt like a camera without film
เหมือนกับแว่นที่ไม่มีเลนส์
Meuan gup waen tee mai mee lens
Like a glasses frame without lenses
เหมือนเมืองกิมะที่มันไม่เย็น
Meuan meuan hima tee mun mai yen
Like a snow town that isn’t cold
เหมือนกับราเมนที่ไม่มีเส้น
Meuan gup ramen tee mai mee sen
Like ramen without noodles
เหมือนตอนลืมสั่งลืมบอก
Meuan dtaun leum sung leum bauk
It’s like forgetting to mention
ให้เขาใส่หมูชาชู อุตส่าห์ไปถึงเกาหลี
Hai kao sai moo chah choo ootsah bpai teung gao lee
For them to add pork chashu, it’s like trying to go to Korea
แต่ไม่เจอร้านบิงซู ก็รู้ว่าเธอเป็นคนน่ะไม่ใช่ผี
Dtae mai jur rahn bingsu gor roo wah tur bpen kon na mai chai pee
But not finding a bingsu restaurant, but I know you’re a person and not a ghost
แต่มองๆ เท่าไรทำไมไม่เจอสักที
Dtae maung maung tao rai tummai mau jur suk tee
But however much I looked, why didn’t I find you?
เธอรอฉันอยู่ตรงนั้น ฉันรอเธออยู่ตรงนี้
Tur ror chun yoo dtrong nun chun ror tur yoo dtrong nee
You’re waiting for me over there, I’m waiting for you right here
รอกันมาตั้งนานกว่าจะเจอนะ Baby
Ror gun mah dtung nahn gwah ja jur na baby
I’ve waited for so long to find you, baby

(*,**,**,**)

I found you, girl, girl, girl
I found you, girl, girl, girl

   

Lyric & Composed by รัญญ์ณลิณ ดุลยไพบูลย์
Arranged & Produced by ธนพล มหธร

Title: นับแกะ / Nup Gae (Counting Sheep)
Artist: Kacha Nontanun (คชา นนทนันท์)
Album: [Single]
Year: 2017

คืนนี้ไม่รู้เธออยู่ไหน
Keun nee mai roo tur yoo nai
I don’t know where you are tonight
ในคืนรักที่เรากลายเป็นคนไม่รักกัน
Nai keun ruk tee rao glai bpen kon mai ruk gun
On the night of love that we became people who aren’t in love
ห่มผ้าเท่าไหร่ก็ยังหนาว
Hom pah tao rai gor yung nao
However much I bundle up in a blanket, it’s still cold
ในห้องนอนของเรา ที่วันนี้มันว่างเปล่า
Nai haung naun kaung rao tee wun nee mun wahng bplao
In our bedroom that is empty today

(*) อยากร้องไห้ จนหลับไป
Yahk raung hai jon lup bpai
I want to cry myself to sleep
แต่ว่าเสียน้ำตาเท่าไหร่ ก็ไม่ช่วยให้ฉันอ่อนล้า
Dtae wah sia num dtah tao rai gor mai chuay hai chun aun lah
But no matter how many tears I lose, it doesn’t help me grow weary
อยากผ่านค่ำคืนนี้ ต้องใช้วิธีใด
Yahk pahn kum keun nee dtaung chai witee dai
I want to get through this night, what method must I use?

(**) นับแกะตัวที่ร้อย ฉันทำได้แค่เพียงลืมตา
Nup gae dtua tee roy chun tum dai kae piang leum dtah
I’ve counted a hundred sheep, all I can do is open my eyes
นับแกะตัวที่พัน ก็ยังคิดถึงคนที่บอกลา
Nup gae dtua tee pun gor yung kit teung kon tee bauk lah
Counting one thousand sheep, I’m still thinking of the person who said good-bye
ลืมเธอมันไม่ง่าย
Leum tur mun mai ngai
Forgetting you isn’t simple
เลยหลับไม่ค่อยได้ ดึกแล้วต้องทำยังไง
Loey lup mai koy dai deuk laeo dtaung tum yung ngai
So I can’t really sleep, it’s already late, what should I do?
นับแกะตัวที่แสน ยังทรมานเพราะว่ารักเธอ
Nup gae dtua tee saen yung toramahn pror wah ruk tur
Counting a hundred thousand sheep, I’m still tortured because I love you
แค่หลับตาก็เผลอ คิดเรื่องดีดีที่ไม่มีแล้ว
Kae lup dtah gor plur kit reuang dee dee tee mai mee laeo
Just closing my eyes, I carelessly think about the good times that we won’t have anymore
เธอนอนได้รึเปล่า
Tur naun dai reu bplao
Can you sleep?
นับแกะอยู่รึเปล่า หรือลืมฉันได้แล้วคนดี
Nup gae yoo reu bplao reu leum chun dai laeo kon dee
Are you counting sheep? Or have you been able to forget me already, darling?

เกือบเช้าฉันยังอยู่ตรงนี้
Geuap chao chun yung yoo dtrong nee
It’s nearly morning and I’m still here
เปิดดูรูปของเรา ที่เคยไปเที่ยวกัน
Bpert doo roop kaung rao tee koey bpai tiao gun
I open up and look at our picture from when we once went out together
ข้อความที่เธอส่งให้ฉัน
Kor kwahm tee tur song hai chun
The messages that you sent to me
ที่บอกว่าฝันดี แต่วันนี้มันว่างเปล่า
Tee bauk wah fun dee dtae wun nee mun wahng bplao
Wishing me sweet dreams, but today, it’s empty

(*,**)

นับแกะจนฟ้าสว่างแล้ว
Nup gae jon fah sawahng laeo
Counting sheep until the sky brightens
นับแกะเท่าไหร่ก็ยังเหงาขึ้นทุกที
Nup gae tao rai gor yung ngao keun took tee
However many sheep I count, I’m still lonelier all the time

(**)

เธอนอนได้รึเปล่า
Tur naun dai reu bplao
Can you sleep?
นับแกะอยู่รึเปล่า หรือลืมฉันได้แล้วคนดี
Nup gae yoo reu bplao reu leum chun dai laeo kon dee
Are you counting sheep? Or have you been able to forget me already, darling?

   

Lyric & Composed by ว่านไฉ และ คชา นนทนันท์
Arranged & Produced by ว่านไฉ

   
Kacha continues to impress me lately. I never cared much for him before, as his voice is nothing that sticks out, but lately his singles have been having such cute, unique lyrics, he’s growing on me. I like the way this one describes loneliness and missing someone through the ineffectiveness of counting sheep to fall asleep. The effects in the music video make it look like something from the early 2000s haha, I almost thought this was an older song before I checked the date, but it has a certain charm to it.

Title: ใต้ความโสด / Dtai Kwahm Soht (Beneath the Singleness)
Artist: Kacha Nontanun (คชา นนทนันท์)
Album: [Single]
Year: 2017

ก็อยากจะลองถามดู ที่ไม่มีใคร
Gor yahk ja laung tahm doo tee mai mee krai
I want to try asking and see; you don’t have anyone
เป็นโสดมาจนถึงทุกวันนี้
Bpen soht mah jon teung took wun nee
You’ve been single to this day
เฝ้ารอผู้ชายแสนดี ให้คุณทุกอย่าง
Fao ror poo chai saen dee hai koon took yahng
Waiting for a wonderful guy to give you everything
รูปงามเหมือนกับพระเอกในหนัง
Roop ngahm meuan gup pra ek nai nung
Who’s handsome like the leading actor in movies

ผมก็พอเข้าใจ ไม่ว่าใครใคร
Pom gor por kao jai mai wah krai krai
I can understand that; no matter who’s there
ก็อยากจะพบแต่สุขสมหวัง
Gor yahk ja pob dtae sook som wung
You only want to find what you hope and dream of
แต่ว่าปัญหาที่มี ผู้ชายดีดี
Dtae wah bpunhah tee mee poo chai dee dee
But the problem with that is that all the good guys
ใครใคร ก็จองไปหมดแล้ว
Krai krai gor jaung bpai mot laeo
Have all been taken already

(*) อย่าเพิ่งรีบเสียใจ
Yah perng reep sia jai
Don’t get upset just yet
ของดีดี ยังมีอีก ตรงนี้ TA DA
Kaung dee dee yung mee eek dtrong nee ta da
There’s still another good thing right here, ta-da!
เลิกเสียดายความโสด
Lerk sia dai kwahm soht
Stop regretting your singleness
ลองเปิดใจ ดูสักครั้ง
Laung bpert jai doo suk krung
Try opening your heart and seeing for once

(**) แม้ไม่ค่อยหล่อ แต่คุณไม่ต้องไปรอ
Mae mai koy lor dtae koon mai dtaung bpai ror
Even though I’m not very handsome, you won’t have to keep waiting
ไม่ต้องแข่งขัน ไม่ต้องไปแย่งใคร
Mai dtaung kaeng kun mai dtaung bpai yaeng krai
You don’t have to compete with anyone, you don’t have to steal someone away
ไม่ดีพร้อมทุกอย่าง
Mai dee praum took yahng
I’m not good at everything
ไม่เหมือนผู้ชายแบบนั้นที่คุณฝันใฝ่
Mai meuan poo chai baep nun tee koon fun fai
I’m not like the sort of guy you dream about
แต่ให้คุณหมดเลยได้ทั้งใจ
Dtae hai koon mot loey dai tung jai
But I’ll give you my entire heart

คุณอย่ามัวแหงนมอง ช่วยก้มลงมา
Koon yah mua ngaen maung chuay gom long mah
Don’t get too focused on looking up, please look down
มองคนธรรมดาคนนี้
Maung kon tummadah kon nee
Look at this average guy
ผู้ชายในชีวิตจริง ที่ไม่สูงไปกว่า
Poo chai nai cheewit jing tee mai soong bpai gwah
A real life guy who’s not too tall
คานที่คุณกอดเอาไว้
Kahn tee koon gaut ao wai
To hug you comfortably

(*,**,**,**)

   

Lyric & Composed by คชา นนทนันท์ , ดุสิต ตันสกุล
Arranged & Produced by ดุสิต ตันสกุล

   
What a super catchy song! I love the bouncy melody and rhythm~ The lyrics are cute and flirty as well, though I don’t know… I’m always a little suspicious of guys urging me to “settle,” like I’m not worth waiting for exactly what I want. But he does give a good supporting case for giving him a try haha 🙂

Title: รอยยิ้มของเธอ / Roy Yim Kaung Tur (Your Smile)
Artist: Kacha Nontanun (คชา นนทนันท์)
Album: OST U-PRINCE Series
Year: 2016

โลกของฉัน เต็มไปด้วยคำถามมากมาย
Lohk kaung chun dtem bpai duay kum tahm mahk mai
My world was filled with so many questions
ว่าคนอย่างฉัน มีความสุขจริงใช่ไหม
Wah kon yahng chun mee kwahm sook jing chai mai
If a guy like me could ever really be happy
จนวันที่พบเธอ ก็เปลี่ยนโลกไปทั้งใบ
Jon wun tee pob tur gor bplian lohk bpai tung bai
Until the day I met you, you changed my whole world

(*) แค่รอยยิ้มเล็กเล็กของเธอ
Kae roy yim lek lek kaung tur
Just your little smile
เปลี่ยนแปลงอะไรหลายอย่าง
Bplian bplaeng arai lai yahng
Changed so many things
แม้ว่าเธอ นั้นไม่เคยรู้ตัว
Mae wah tur nun mai koey roo dtua
Even though you never realize

(**) ว่ายังมีฉันคนนี้เฝ้ารอรอยยิ้มของเธอ
Wah yung mee chun kon nee fao ror roy yim kaung tur
That you still have me waiting for your smile
ยังคอยชื่นชมเสมอแม้เธอไม่เคยสนใจ
Yung koy cheun chom samur mae tur mai koey son jai
I still always admire it, even though you never notice
คงอยู่เฉยไม่ไหว ถ้ารอยยิ้มเธอนั้นต้องหายไป
Kong yoo choey mai wai tah roy yim tur nun dtaung hai bpai
I can’t be silent, if your smile must disappear
อยากให้เธออุ่นใจว่าฉันยังรอยิ้มของเธอ
Yahk hai tur oon jai wah chun yung ror yim kaung tur
I want you to take comfort in the fact that I’m still waiting for your smile

ยามเธอหัวเราะ วันเทาเทาของฉันก็สดใส
Yahm tur huaror wun tao tao kaung chun gor sot sai
When you laugh, my grey days brighten
ยามเธอหวั่นไหว น้ำตาเธอรินไหล
Yahm tur wun wai num dtah tur rin lai
When you’re worried, and your tears flow
ฉันเองก็เสียใจ แต่อยากให้รู้ฉันเข้าใจ
Chun eng gor sia jai dtae yahk hai roo chun kao jai
I too am sad, but I want you to know that I understand

(*,**)

ฉันโชคดีแค่ไหนที่ได้พบเธอ
Chun chohk dee kae nai tee dai pob tur
How lucky I am to have met you
ได้รู้จัก ได้เข้าใจในความรัก
Dai roo juk dai kao jai nai kwahm ruk
To get to know and understand love
ดั่งดอกไม้ที่ได้เจอกับฝนที่เย็นฉ่ำ
Dung dauk mai tee dai jur gup fon tee yen chum
Like a flower that got to meet the icy rain
ฉันได้พบความหวัง เมื่อได้เจอเธอ
Chun dai pob kwahm wung meua dai jur tur
I found hope when I met you

(**)

โลกของฉันเปลี่ยนไป ตั้งแต่ฉันพบรอยยิ้มของเธอ
Lohk kaung chun bplian bpai dtung dtae chun pob roy yim kaung tur
My world changed since I found your smile

   
คำร้อง/ทำนอง : คชา นนทนันท์
เรียบเรียง : Mac ศรัณย์

   
Gag. It lost me at the overused, constantly parroted “I wasn’t happy, until I met you, you changed my world” line. Why are OSTs with originality so hard to come by?

Title: สถานการณ์เป็นรอง / Satahngahn Bpen Raung (Disadvantageous Situation)
Artist: Kacha Nontanun (คชา นนทนันท์)
Album: [Single]
Year: 2015

ไม่ได้การ เธอคุยกับเขา
Mai dai gahn tur kooey gup kao
It didn’t work, you’re talking with him
ไม่ได้นะ เขานั่งกับเธอ
Mai dai na kao nung gup tur
No way, he’s sitting with you
ภาพนี้ แบบนี้ ฉันทน มองดู ไม่ไหว
Pahp nee baep nee chun ton maung doo mai wai
I can’t stand looking at this image

(*) ถึงเขาจะมาทีหลัง แต่ฉันก็ไม่วางใจ
Teung kao ja mah tee lung dtae chun gor mai wahng jai
Even though he came later, I don’t trust this
เห็นยิ้มที่เธอให้เขาแล้วมันไม่น่าไว้ใจ
Hen yim tee tur hai kao laeo mun mai nah wai jai
I see the smile you give him, it’s not trustworthy

(**) สถานะการเป็นรอง ที่สองมารอไกล ๆ
Satahnagahn bpen raung tee saung mah ror glai glai
I’m at a disadvantage, number two has been waiting from far away
แบบนี้ต้องทำยังไง มันคงปล่อยไปไม่ได้แล้ว
Baep nee dtaung tum yung ngai mun kong bploy bpai mai dai laeo
What should I do about this? I can’t let it go on
เก็บความรักเอาไว้ คงไม่แคล้ว ต้องเสียเธอ ให้เขาไป
Gep kwahm ruk ao wai kong mai klaeo dtaung sia tur hai kao bpai
Keeping my love, I probably won’t escape having to lose you to him
สถานะการเป็นรอง สมองต้องทำงานไว
Satahnagahn bpen raung samaung dtaung tum ngahn wai
I’m at a disadvantage, my brain must work
แอบรักไม่ช่วยอะไร คงเหงาต่อไป แน่ ๆ แล้ว
Aep ruk mai chuay arai kong ngao dtor bpai nae nae laeo
Secretly loving you doesn’t help anything, I’ll continue to be loenly for sure
ไม่อยากเป็นคนรัก ที่ปลายแถว ต้องหาแนว สารภาพ รักเธอ
Mai yahk bpen kon ruk tee bplai taeo dtaung hah naeo sahrapahp ruk tur
I don’t want to be the last lover in line, I must search for a way to confess that I love you

กี่ปีแล้ว ที่ฉันน่ะแอบรัก
Gee bpee laeo tee chun na aep ruk
It’s already been several years that I’ve secretly loved you
แต่ดูเขา กล้าเดินเข้าไปทัก
Dtae doo kao glah dern kao bpai tuk
But seeing him dare walk up and say hi to you
หากยังจะกลัว ฉันคง ได้มองแค่นั้น
Hahk yung ja glua chun kong dai maung kae nun
If I still stay scared, I can only just watch

(*,**,*,**)

ฉันรักเธอ ฉันรักเธอ ไม่บอกก็คงไม่รู้
Chun ruk tur chun ruk tur mai bauk gor kong mai roo
I love you, I love you, if I don’t tell you, you won’t know
ไม่อยากเป็นคนรัก ที่ปลายแถว ต้องหาแนว สารภาพ รักเธอ
Mai yahk bpen kon ruk tee bplai taeo dtaung hah naew sahrapahp ruk tur
I don’t want to be the last lover in line, I must search for a way to confess that I love you

   
Producer : MAC SARUN
คำร้อง/ทำนอง : MAC SARUN
เรียบเรียง : MAC SARUN
Background Vocals : Kacha
Edit : Tarin Paul
Mix down : Tarin Paul
Mastering : Tarin Paul
Studio Record : Lakeside Village Studio

Title: แล้วแต่จะคิด / Laeo Dtae Ja Kit (Think Whatever You Want)
Artist: Kacha (คชา นนทนันท์)
Album: [Single]
Year: 2014

พบเจอเธอทีไร ก็เผลอยิ้มมันออกไป
Pob jur tur tee rai gor plur yim mun auk bpai
Whenever I see you, I absently smile
เหมือนเธอคุยกับเรามากมาย อะไรแบบนั้น
Meuan tur kooey gup rao mahk mai arai baep nun
Like you’re talking to me so much, or something like that
นั่งใกล้เธอ ทำเป็นว่า เราสองคน อยู่ข้างๆ กันเสมอ
Nung glai tur tum bpen wah rao saung kon yoo kahng kahng gun samur
When I sit near you, I pretend that the two of us are always beside each other

(*) แปลกแต่จริง เมื่อรักใคร ชอบเข้าข้างตัวเอง
Bplaek dtae jing meua ruk krai chaup kao kahng dtua eng
It’s strange but true, when we love someone, we like to side with ourselves
ว่าเขาก็คงคิดเหมือนกัน
Wah kao gor kong kit meuan gun
And say that they probably feel the same
เรื่องที่ไม่เกี่ยว กลับเกี่ยวกัน
Reuang tee mai giao glup giao gun
Unrelated matters somehow end up related
คิดถึงเธอ เลยจินตนาการไปไกลนะ
Kit teung tur loey jindtanahgahn bpai glai na
I think of you, so I imagine too much

(**) แค่สายตา ก็ชื่นใจ มองกี่ครั้งหัวใจหวั่นไหวให้ยิ้มเธอ
Kae sai dtah gor cheun jai maun ggee krung hua jai wun wai hai yim tur
I’m happy just making eye contact, however many times I look, my heart trembles at your smile
แค่ได้ยิน ได้ฟังเสียงเธอ มันช่างคล้ายว่าเธอกำลังบอกรักกัน
Kae dai yin dai fung siang tur mun chahng klai wah tur gumlung bauk ruk gun
Just being able to hear and listen to your voice is so much like you’re telling me you love me
ฝันเองเออเองเรื่อยไป มากมายแล้วแต่จะคิด
Fun eng ur eng reuay bpai mahk mai laeo dtae ja kit
I’m continuously dreaming and imagining by myself, think wahtever you want
เพราะใจมันคิดถึงเธอ
Pror jai mun kit teung tur
Because my heart thinks of you
เพราะใจมันเอาแต่เพ้อ
Pror jai mun ao dtae pur
Because my heart is crazy about you

ชอบตามเธอ ไปร้านที่เธอชอบไปประจำ
Chaup dtahm tur bpai rahn tee tur chaup bpai bprajum
I like following you to the store that you like going to regularly
เหมือนเรามาด้วยกันสองคน อะไรแบบนั้น
Meuan rao mah duay gun saung kon arai baep nun
It’s like the two of us are going together, or something like that
ใช้ภาพเธอ เอาไว้หน้าจอ ให้เราอยู่คู่ๆ กันเสมอ
Chai pahp tur ao wai nah jor hai rao yoo koo koo gun samur
I use your picture as my phone wallpaper, making us always a couple

(*,**)

ชอบเธอแค่ไหน สุดท้ายก็ยังได้แค่เลียนแบบว่าเรารักกัน
Chaup tur kae nai soot tai gor yung dai kae lian baep wah rao ruk gun
However much I like you, in the end, I still can only pretend that we’re in love
เมื่อไรเธอจะรู้ ข้างในจิตใจฉันที่คิดไปเองอยู่อย่างนี้
Meua rai tur ja roo kahng nai jit jai chun tee kit bpai eng yoo yahng nee
When will you know that inside my heart, I’m thinking by myself like this?

(**)

Title: รอฉันอยู่ตรงนั้น / Ror Chun Yoo Dtrong Nun (Wait For Me There)
Artist: Kacha Nontanun ft. Fukkling Hero (คชา นนทนันท์ Feat. ฟักกลิ้ง ฮีโร่)
Album: [Single]
Year: 2015

มองดาว ลอยอยู่บนฟ้า
Maung dao loy yoo bon fah
Looking at the stars floating in the sky
เหงาทุกครั้งครา ใจก็หวั่นไหว
Ngao took krung krah jai gor wun wai
I’m lonely every time, my heart is anxious
มองดาว ที่อยู่ห่างไกล
Maung dao tee yoo hahng glai
Looking at the stars so far away
คอยเตือนหัวใจ คล้ายกับฉันที่ห่างเธอ
Koy dteuan hua jai klai gup chun tee hahng tur
They remind my heart of you and I being far apart

(*) ฉันไม่อาจรู้ ความคิดถึงมันเดินทางไปได้ไหม
Chun mai aht roo kwahm kit teung mun dern tahng bpai dai mai
I might not know if my thoughts of you are able to reach you
ถึงแม้มันห่างไกล แต่ยังหวังว่าในสักวัน
Teung mae mun hahng glai dtae yung wung wah nai suk wun
Though we’re far apart, I still hope that some day

(**) เราจะได้พบกันในวันหนึ่ง
Rao ja dai pob gun nai wun neung
We’ll meet one day
หยุดความคิดถึงที่มันยาวนาน ยังรอฉันอยู่ใช่ไหม
Yoot kwahm kit teung tee mun yao nahn yung ror chun yoo chai mai
Stop my longing for you that’s been going on for so long, you’re still waiting for me, right?
อาจยังไม่รู้ว่าเธออยู่ไหน
Aht yung mai roo wah tur yoo nai
I still might not know where you are
ในอนาคตเธอคือใคร ช่วยรอฉันอยู่ตรงนั้น
Nai anahkot tur keu krai chuay ror chun yoo dtrong nun
Or who you’ll be in the future, but please wait for me there

ดาวยัง คงไม่ไปไหน
Dao yung kong mai bpai nai
The stars haven’t gone anywhere
แม้ไม่เห็นมัน ในเวลาเช้า
Mae mai hen mun nai welah chao
Though we can’t see them in the morning
เธอเอง สักที่แห่งไหน
Tur eng suk tee haeng nai
Like you, wherever you are
ไม่ว่าทำอะไร ไม่เคยหายไปจากใจฉัน
Mai wah tum arai mai koey hai bpai jahk jai chun
No matter what I do, you’ve never disappeared from my heart

(*,**)

ใครบอกว่าฉันเพ้อ ใครบอกว่าฉันรั้น
Krai bauk wah chun pur krai bauk wah chun run
Everyone says I’m crazy, everyone says I’m stubborn
แต่ฉันเห็นว่าเธอยิ้ม รอฉันอยู่ตรงนั้น
Dtae chun hen wah tur yim ror chun yoo dtrong nun
But I see you smiling, waiting for me there
ชัดเจนในความคิด เหมือนเพลงของแสตมป์
Chut jen nai kwahm kit meuan pleng kaung Stamp
It’s clear in my thoughts, like Stamp’s song
และฉันยังคงมีความเชื่อ เหมือนบอดี้สแลม
Lae chun yung kong mee kwahm cheua meuan bodyslam
And I still have belief like Bodyslam
ว่าลึกกลางใจเมือง หรืออาจสุดพงพนา
Wah leuk glahng jai meuan reu aht soot pong panah
That deep in the heart of the city or at the edge of the forest
อาจจะเป็นวันพรุ่งนี้ หรือว่าฉันแก่ชรา
Aht ja bpen wun proong nee reu wah chun gae charah
It might be tomorrow, or when I get old
แต่รอฉันเถอะ สักวันหนึ่งชะตาจะนำพาฉันไป
Dtae ror chun tur suk wun neung chadtah ja num pah chun bpai
But wait for me, one day destiny will lead me
พบเหมือนกับเพลงของคชา
Pob meuan gup pleng kaung kacah
And we’ll meet like Kacha’s song

(**)

รอฉันหน่อยที่รัก
Ror chun noy tee ruk
Wait for me, darling

   
Lyric : Kacha Nontanun
Compose : Kacha Nontanun/ Mac Sarun
Lyric Director : Mac Sarun
Producer : Mac Sarun
Chorus : กลม อรวี
All Instrument : Mac Sarun
Mix / Mastering : Tarin Paul
Studio : Lakeside Village studio

Title: ถ้ารู้ก็คงไม่บอก / Tah Roo Gor Kong Mai Bauk (If I Knew, I Wouldn’t Have Told You)
Artist: Kacha
Album: [Single]
Year: 2014

ถ้ารู้ก็คงไม่บอก ถ้าต้องเป็นแบบนี้ก็คงไม่บอก
Tah roo gor kong mai bauk tah dtaung bpen baep nee gor kong mai bauk
If I knew, I wouldn’t have told you, if it had to be like this, I wouldn’t have told you
แค่นาทีที่ฉันบอกเธอ ว่ามีใจให้กัน
Kae nahtee tee chun bauk tur wah meej ai hai gun
In just the moment I told you that I had feelings for you
ทำลายทุกความทรงจำของเรา
Tum lai took kwahm song jum kaung rai
I destroyed every memory of us
เพราะฉัน เธอนั้นเลยเปลี่ยน จากที่มีรอยยิ้ม วันนี้หายไป
Pror chun tur nun loey bplian jahk tee mee roy yim wun nee hai bpai
Because of me, you changed, from smiling at me, today you’ve disappeared

(*) อยากกลับไปเป็นเหมือนอย่างเคย
Yahk glup bpai bpen meuan yahng koey
I want to go back to how we used to be
ถ้าหากมันย้อนได้ ช่วยลืมที่เคยพูดไปได้ไหมเธอ
Tah hahk mun yaun dai chuay leum tee koey poot bpai dai mai tur
If I could turn things back, please forget I once said that, okay?

(**) ต้องมาเสียเธอ เพราะคำเดียวใช่ไหม
Dtaung mah sia tur pror kum diao chai mai
I had to lose you because of one word, right?
ได้แต่เสียใจที่พูดคำว่ารัก เพิ่งจะรู้ ความหมายของมัน
Dai dtae sia jai tee poot kumw ah ruk perng ja roo kwahm mai kaung mun
I can only be sad that I said I loved you, I just realized the meaning of it
ว่าคำว่ารัก คือเลิกกัน เจ็บเหลือเกิน
Wah kum wah ruk keu lerk gun jep leua gern
That “I love you” is “breaking up,” it hurts so much
ฉันหวังให้เป็นดังเก่า อยากให้เธอมองฉันแบบเดิมได้หรือเปล่า
Chun wung hai bpen dung gao yahk hai tur maung chun baep derm dai reu bplao
I hope we can be like we used to be, I want you to look at me in the same way again, could you?

(*,**,**)

ถ้ารู้ก็คงไม่บอก ถ้าต้องเป็นแบบนี้ก็คงไม่บอก
Tah roo gor kong mai bauk tah dtaung bpen baep nee gor kong mai bauk
If I knew, I wouldn’t have told you, if it had to be like this, I wouldn’t have told you
จะเก็บคำว่ารักเอาไว้ ไม่ต้องรู้คำตอบ
Ja gep kum wah ruk ao wai mai dtaung roo kum dtaup
I’d have kept my love inside, I didn’t have to know the answer
ไม่ต้องรู้เลยว่าเธอนั้นคิดอย่างไร ไม่อยากจะเสียเธอ
Mai dtaung roo loey wah tur nun kit yahng rai mai yahk ja sia tur
I didn’t have to know how you felt, I don’t want to lose you