Dome pakorn

All posts tagged Dome pakorn

Title: ชัดเจน / Chut Jen (Clear)
Artist: Dome Pakorn Lam (โดม ปกรณ์ ลัม)
Album: [Single]
Year: 2018

เธอบอกต้องใช้เวลา
Tur bauk dtaung chai welah
You told me you needed some time
เธอบอกว่าฉันยังมีปัญหา
Tur bauk wah chun yung mee bpunhah
You told me I still had some problems
ต้องพิสูจน์ ที่ฉันต้องการให้เธอกลับมา
Dtaung pisoot tee chun dtaung gahn hai tur glup mah
I must prove that I want you to come back
รู้ดีว่าฉันอ่อนแอ จนทำเธอนั้นอ่อนไหว
Roo dee wah chun aun ae jon tum tur nun aun wai
I know full well I was so weak, I turned you off
ไม่ไว้ใจ กับเรื่องที่เคยได้ทำผิดไป
Mai wai jai gup reuang tee koey dai tum pit bpai
You don’t trust me over the mistakes I once made

(*) ฉันอาจเป็นแค่ผู้ชายที่เคยผิดพลั้งพลาดไป
Chun aht bpen kae poo chai tee koey pit plung plaht bpai
I might be just a guy who has screwed up before
และฉันเสียใจ
Lae chun sia jai
And I’m sorry
หวังแต่เพียงแค่สักวันที่ตัวเธอนั้นเข้าใจ
Wung dtae piang kae suk wun tee dtua tur nun kao jai
I just hope that some day you’ll understand
และรักกันจะได้ไหม
Lae ruk gun ja dai mai
And will love me, could you?

(**) อาจจะมีหลายสิ่งที่ยัง ไม่ชัดเจน
Aht ja mee lai sing tee yung mai chut jen
There may be many things that aren’t clear
ชีวิตยังมีคำถาม ที่ฉันนั้นยังไม่แน่ใจ
Cheewit yung mee kum tahm tee chun nun yung mai nae jai
Life still has questions that I’m still unsure about
แต่สิ่งที่มันชัดอยู่ ก็คือยังรักเธอ
Dtae sing tee mun chut yoo gor keu yung ruk tur
But the thing that is clear is that I still love you
ไม่ว่าจะนานแค่ไหน ไม่ว่าจะนานเท่าไร
Mai wah ja nahn kae nai mai wah ja nahn tao rai
No matter how long it’s been, no matter how long it’ll be
ยังไงก็รักเธอ
Yung ngai gor ruk tur
No matter what, I love you

มีสิ่งที่ค้างคาใจ มีสิ่งที่ฉันโดนตั้งคำถาม
Mee sing tee kahng kah jai mee sing tee chun dohn dtung kum tahm
There’s things that are stuck in my heart, there’s things that have raised some questions
ฉันรู้ดี ว่าฉันทำตัวไม่เคลียร์ ใช่ไหม
Chun roo dee wah chun tum dtua mai clear chai mai
I know full well that I’ve been behaving unclearly, right?

(*,**,**)

(รักเธอ รักเธอ)
(Ruk tur ruk tur)
(I love you, I love you)

   

Dome really goes back to his 90s roots with this song; it really sounds like his old days. The lyrics, though, where are these coming from? I thought he was engaged to Metal? Are these directed towards anyone, or did he just feel like writing a breakup song and it has no emotional expression? Did he even write it? I can’t find any credits anywhere. Ho hum ^_^;

Title: Every Night Stand
Artist: Dome Pakorn
Album: [Single]
Year: 2016

เสียงดนตรี แสงไฟ
Siang don dtree saeng fair
The music, the lights
ทำให้เพ้อไปไกล ในคืนที่งดงาม
Tum hai pur bpai glai nai keun tee ngot ngahm
Make me fantasize too far into the beautiful night
คืนนั้นที่เรา ผ่านพ้นมาด้วยกัน
Keun nun tee rao pahn pon mah duay gun
That night that we spent together
จนวันนี้ฉันยังจำมันยังติดอยู่ในหัวใจ
Jon wun nee chun yung jum mun yung dtit yoo nai hua jai
I still remember to this day, it’s still stuck in my heart

มันไม่จบลงเหมือนทุกเช้า
Mun mai jop long meuan took chao
It didn’t end like every morning
ที่ฉันตื่นลมตา พร้อมใครคนอื่น
Tee chun dteun lom dtah praum krai kon eun
With me opening my eyes with a different person
Say goodbye และลืมจบกันไป
Say good-bye lae leum jop gun bpai
Saying good-bye and forgetting it all
แค่ความลึกซึ้งเพียงชั่วคืน ทำไมยังฝังใจ
Kae kwahm leuk seun piang chua keun tummai yung fung jai
It’s just a depth of only through the night, so why is it still imprinted in my heart?
จะอธิบายอย่างไรบอกฉันที
Ja attibai yahng rai bauk chun tee
If you can explain it, tell me

(*) บอกคืออะไร ฉันไม่เข้าใจ
Bauk keu arai chun mai kao jai
Tell me what it is, I don’t understand
คิดถึงเธอทำไม เราแค่ผ่านมาพบกัน
Kit teung tur tummai rao kae pahn mah pob gun
Why do I miss you, we just breifly met
แค่ใครคนหนึ่ง ที่เผลอมาผูกพัน
Kae krai kon neung tee plur mah pook pun
You’re just someone who carelessly got involved with me
ฉันลืมไม่ได้ ใจมันยังคิดถึงเธอ
Chun leum mai dai jai mun yung kit teung tur
I can’t forget you, my heart still misses you
เนิ่นนานเท่าไหร่ ลืมคืนนั้นไม่ได้
Nern nahn tao rai leum keun nun mai dai
However long it’s been, I can’t forget that night

ความรักข้ามคืน เพียงเรื่องชั่วคราว
Kwahm ruk kahm keun piang reuang chua krao
Overnight love is just something temporary
ที่ใครคงไม่คิดว่าจะยืดยาวถึงปานนี้
Tee krai kong mai kit wah ja yeut yao teung bpahn nee
That no one things would last this long
ถ้าเราเพียงแค่บังเอิญพบกัน
Tah rao piang kae bung ern pob gun
If we just happened to meet
ก็ช่วยบังเอิญอีกที
Gor chuay bung ern eek tee
Please let it happen again
แต่ในคราวนี้ ไม่ยอมให้เธอเดินจากไป
Dtae nai krao nee mai yaum hai tur dern jahk bpai
But this time, I’ll refuse to let you walk away

ควรจบลงเหมือนทุกเช้า
Kuan jop long meuan took chao
It should have ended like every morning
ที่ฉันตื่นลมตา พร้อมใครคนอื่น
ee chun dteun lom dtah praum krai kon eun
With me opening my eyes with a different person
Say goodbye และลืมจบกันไป
Say good-bye lae leum jop gun bpai
Saying good-bye and forgetting it all
แค่ความลึกซึ้งเพียงชั่วคืน ทำไมยังฝังใจ
Kae kwahm leuk seun piang chua keun tummai yung fung jai
It’s just a depth of only through the night, so why is it still imprinted in my heart?
จะอธิบายอย่างไรบอกฉันที
Ja attibai yahng rai bauk chun tee
If you can explain it, tell me

(*)

หรือมันลบเลือนจากในใจเธอ
Reu mun lop leuan jahk nai jai tur
Or has it faded from your heart?
หรือไร้ความหมายเหมือนคืนทั่วไปที่เธอเจอ
Reu rai kwahm mai meuan keun tua bpai tee tur jur
Or is it meaningless like every other night you spend?
เธอจะรู้บ้างไหม ว่ามันมีความหมาย
Tur ja roo bahng mai wah mun mee kwahm mai
Will you know that it’s meaningful?
เธอได้ใจฉันไปตั้งแต่คืนนั้น
Tur dai jai chun bpai dtung dtae keun nun
You’ve gotten my heart since that night
ลืมคืนนั้นไม่ได้ ลืมคืนนั้นไม่ได้
Leum keun nun mai dai leum keun nun mai dai
I can’t forget that night, I can’t forget that night

เนิ่นนานเท่าไหร่ ลืมเธอนั้นไม่ได้
Nern nahn tao rai leum tur nun mai dai
No matter how long it’s been, I can’t forget you

   
Lyric by Surachai Pornpimarnman
Melody by Olver Kay
Arranged by 22bullets, Dome Pakorn Lam
Produced by 22bullets
Recorded at Iconic Clubbing Studio
Engineered & Recorded by Pirakorn Sukhatungkha
Mixed by 22bullets
Mastered by Kevin Grainger at Wired Masters Studio UK

   
So, it’s a song about a player who can’t stop thinking about one one-night-stand he had with a random girl and wonders if she still thinks of that night with every one-night-stand she has like he does. Romantic…I guess…
Awkward lyrics, awkward music video (I didn’t need to see some mixed girl grinding awkwardly against a stiff, stoic, half-naked Dome with multiple cutaways to the same shots of her panties coming off and Dome grabbing her ass.) But, to be honest, I didn’t really expect much more from the guy.

Title: เพียงจำไว้ / Piang Jum Wai (Just Remember)
Artist: Dome Pakorn (โดม)
Album: Dome
Year: 1997

อยากเอารักที่มีอยู่ ติดบนฟ้าให้เรียงราย
Yahk ao ruk tee mee yoo dtit bon fah hai riang rai
I want to take my love and stick it up in the sky to organize it
เผื่อเธอจะได้รู้ว่ามันมากมาย กับใจที่ให้เธอ
Peua tur ja dai roow ah mun mahk mai gup jai tee hai tur
So you can know how much of my heart I’m giving to you

(*) หากวันใดที่ต้องห่าง อย่าไปคิดว่ามันไกล
Hahk wun dai tee dtaung gahn yah bpai kit wah mun glai
If any day we must be separated, don’t think too much
แค่เพียงคิดถึงฉัน รักจะเติมใจ จะทำให้ใกล้กัน
Kae piang kit teung chun ruk ja dterm jai ja tum hai glai gun
Just think of me and love will fill your heart and make us close

(**) เพราะว่าฉันจะรักเธออยู่ และรักมากยิ่งกว่าที่เธอรู้
Pror wah chun ja ruk tur yoo lae ruk mahk ying gwah tee tur roo
Because I love you and love you so much, more than you know

(***) แค่เพียงเธอจำไว้ว่าฉันยังอยู่ อยู่กับเธอเสมอตรงนี้ในใจเธอ
Kae piang tur jumw ai wah chun yung yoo yoo gup tur samur dtrong nee nai jai tur
Just remember that I’m still here, here with you always, right here in your heart
จะห่างไกลแค่ไหนรักจะตามไป อยู่ใกล้ๆกันเพราะฉันรักเธอ ห่วงเธอเหลือเกิน
Ja hahng glai kae nai ruk ja dtahm bpai yoo glai glai gun pror chun ruk tur huang tur leua gern
However far apart we are, love will follow you, we’ll be near because I love you and worry about you so much

(*,**,***)

ใจเพียงต้องการให้เธอนั้นรู้สึก
Jai piang dtaung gahn hai tur nun roo seuk
My heart just wants you to feel
ว่ามีฉัน ในส่วนลึก ของหัวใจ
Wah mee chun nai suan leuk kaung hua jai
That you have me deep down in your heart

(***)

Title: จะเป็นเธอได้หรือเปล่า / Ja Bpen Tur Dai Reu Bplao (Can It Be You?)
Artist: Dome Pakorn
Album: OST รักไม่มีวันตาย / Ruk Mai Mee Wun Dtai
Year: 2011

ทุกคน มองฉันเป็น
Took kon maung chun bpen
Everyone looks at me as
คนเข้มแข็งและไม่เคยต้องเสียใจ
Kon kem kaeng lae mai koey dtaung sia jai
A strong person who’s never sad
แต่แท้จริง ใจข้างใน
Dtae tae jing jai kaung nai
But the truth is, inside, my heart
ช่างเหน็บหนาวและเดียวดาย
Chahng nep nao lae diao dai
Is so cold and lonely
ไม่มีใครที่รู้
Mai mee krai tee roo
No one knows

(*) มันทรมานที่ทุกนาทีผ่านไป
Mun toramahn tee took nahtee pahn bpai
Every minute that passes by is torture
ดังเข็มเวลาทิ่มแทงใจ
Dung kem welah teem taeng jai
Like the hands of time are stabbing my heart
อีกนานไหมที่ต้องทน
Eek nahn mai tee dtaung ton
How much longer must I endure it?

(**) จะเป็นเธอได้หรือเปล่า ที่ล้างคำสาบ
Ja bpen tur dai reu bplao tee lahng kum sahp
Can it be you who lifts this curse?
และเติมเต็มหัวใจ ที่ขาดหายมานับปี
Lae dterm dtem hua jai tee kaht hai mah nup bpee
And fill my heart that has been empty for so many years?
จะเป็นเธอได้หรือเปล่า ที่ปลดปล่อยฉันคนนี้
Ja bpen tur dai reu bplao tee bplot bploy chun kon nee
Can it be you who comforts me?
จากความเหงาที่ฉันมี จะได้ไหม
Jahk kwahm ngao tee chun mee ja dai mai
From the loneliness I have? Please?

พบเธอ ได้รู้จัก
Pob tur dai roo juk
Meeting you, I’ve gotten to know
ว่าความรักที่แท้จริงเป็นเช่นไร
Wah kwahm ruk tee tae jing bpen chen rai
How true love is
ขอสัญญา จากนี้ไป
Kor sunyah jahk nee bpai
I want to promise you, from now on,
จะดูแลมอบหัวใจ ให้เธอนับจากนี้
Ja doo lae maup hua jai hai tur nup jahk nee
I’ll take care of you and bestow my heart to you from this day forward

(*,**,**)

Title: อย่าบอกว่าฉันรักเธอ / Yah Bauk Wah Chun Ruk Tur (Don’t Tell Me I Love You)
Artist: Metal Sukhkhao and Dome Pakorn
Album: OST เสน่หาสัญญาแค้น / Sanay Hah Sunyah Kaen
Year: 2014

ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกัน
Mai kao jai dtua eng meuan gun
I don’t understand myself
กับทุกสิ่งที่เธอทำกับฉัน มันรุนแรงและทรมาณ
Gup took sing tee tur tum gup chun mun roon raeng lae toramahn
With the things you do to me, it’s harsh and torturous
และเจ็บกว่าเดิมขึ้นทุกวัน แต่ทำไมยังยอมให้เธอคนนี้
Lae jep gwah derm keun took wun dtae tummai yung yaum hai tur kon nee
And it hurts more each day, so why do I still give in to you?
แต่ทำไมฉันเองไม่เคยจะหนี ไปให้ไกล
Dtae tummai chun eng mai koey ja nee bpai hai glai
So why do I never run far away?

เกลียดตัวเองบางทีเหมือนกัน
Gliet dtua eng bahng tee meuan gun
I hate myself sometimes
ที่มันอดมันทนอย่างนั้น ยอมเธอมานานแสนใจ
Tee mun aut mun ton yahng nun yaum tur mah nahn saen jai
For enduring and putting up with this, I’ve given in to you for so long
ทั้งที่จริงคนอย่างฉัน ไม่เคยที่จะยอมให้ใครอย่างนี้
Tung tee jing kon yahng chun mai koey tee ja yaum hai krai yahng nee
Actually, someone like me has never given in to anyone like this
กับสิ่งที่อยู่ในใจฉันเองวันนี้ หรือว่ามัน
Gup sing tee yoo nai jai chun eng wun nee reu wah mun
With the things that are in my heart today, or is it?

(*) อย่าบอกว่าฉันรักเธอ รักคนไม่มีหัวใจ
Yah bauk wah chun ruk tur ruk kon mai mee hua jai
Don’t tell me that I love you, I love someone without a heart
อย่าบอกว่าฉันรักเธอ รักคนที่คอยเอาแต่ทำร้าย
Yah bauk wah chun ruk tur ruk kon tee koy ao dtae tum rai
Don’t tell me I love you, that I love someone who only keeps hurting me
อย่าบอกว่าฉันรักเธอ หัวใจข้างในแพ้พ่าย
Yah bauk wah chun ruk tur hua jai kahng nai pai pae
Don’t tell me I love you, my heart is failing inside
ให้เธอคนนี้ไป มันไม่จริงใช่ไหม ถามใจอยู่ทุกวัน
Hai tur kon nee bpai mun mai jing chai mai tahm jai yoo took wun
What I have for you isn’t real, right? I ask my heart every day

ต่อให้ใจมันยอมรักเธอ มันก็คงไม่มีวันนั้น
Dtor hai jai mun yaum ruk tur mun gor kong mai mee wun nun
Even though my heart has given in and fallen in love with you, I’ll never have that day
วันที่เธอจะมารักกัน เพราะทุกสิ่งที่เธอทำกับฉัน
Wun tee tur ja mah ruk gun pror took sing tee tur tum gup chun
The day you’ll love me, because everything you do to me
มันเจ็บและปวดในใจทุกวันอย่างนี้
Mun jep lae bpuat nai jai took wun yahng nee
Hurts and breaks my heart every day like this
แต่ทำไมฉันเองไม่เคยจะหนี หรือว่ามัน
Dtae tummai chun eng mai koey ja nee reu wah mun
So why do I never run far away? Or is it?

(*)

มันเจ็บและปวดในใจทุกวันอย่างนี้
Mun jep lae bpuat nai jai took wun yahng nee
Hurts and breaks my heart every day like this
แต่ทำไมฉันเองไม่เคยจะหนี หรือว่ามัน
Dtae tummai chun eng mai koey ja nee reu wah mun
So why do I never run far away? Or is it?

(*)
ที่เราจะรักกัน
Tee rao ja ruk gun
That I love you

Title: ยิ่งเกลียดยิ่งรัก / Ying Gliet Ying Ruk (The More I Hate You, the More I Love You)
Artist: Dome Pakorn
Album: OST เสน่หาสัญญาแค้น / Sanay Hah Sunyah Kaen
Year: 2014

รักคำนี้มันตายจากหัวใจ
Ruk kum nee mun dtai jahk hua jai
Love has died from my heart
ตั้งแต่วันนั้น ที่เธอคนดีจากฉันไป
Dtung dtae wun nunt ee tur kon dee jahk chun bpai
Since that day you left me
ไม่ว่าใครจะเดินเข้ามา ฉันก็ไม่เคยหวั่นไหว
Mai wah krai ja dern kao mah chun gor mai koey wun wai
Regardless of who comes into my life, I’m never shaken
จะเหมือนเป็นคนๆที่ไร้หัวใจ
Ja meuan bpen kon kon tee rai hua jai
I’ll be like someone without a heart

แต่เธอคนนี้ที่ยืนนอกสายตา
Dtae tur kon nee tee yeun nauk sai dtah
But you who stands outside of my eyesight
เธอคนนี้ ที่ฉันไม่ควรจะรักเลย
Tur kon nee tee chun mai kuan ja ruk loey
You, whom I shouldn’t love
เปิดประตูในใจเข้ามา หัวใจที่มันอยู่เฉย
Bpert bpradtoo nai jai kao mah hua jait ee mun yoo choey
You opened the door to my heart that was indifferent and came inside
ในทุกวันมันคิดถึงเธอ
Nai took wun mun kit teung tur
Every day, I miss you

(*) เกิดอาการสับสนในใจ ไม่อยากจะแพ้ให้เธอคนนี้
Gert ahgahn sup son nai jai mai yahk ja pae hai tur kon nee
Arising confusion in my heart, I don’t want to lose to you
เกิดอาการอึดอัดในใจ เมื่อเธอหายไปทุกที
Gert ahgahn eut ut nai jai meua tur hai bpai took tee
Arising frustration in my heart whenever you disappear

(**) ยิ่งโกรธยิ่งแค้น ยิ่งตอกยิ่งย้ำ
Ying groht ying kaen ying dtauk ying yum
The angrier I get, the more furious I get, the more it pounds into me, the more it’s repeated
ยิ่งทำให้เธอเสียใจ ยิ่งโกรธยิ่งคิด
Ying tum hai tur sia jai ying groht ying kit
The more I make you upset, the angrier I get, the more I think
ยิ่งเกลียดยิ่งรัก ไม่รู้เป็นเพราะอะไร
Ying gliet ying ruk mai roo bpen pror arai
The more I hate you, the more I love you, I don’t know what’s causing it
ยิ่งโกรธยิ่งแค้น ยิ่งตอกยิ่งย้ำ
Ying groht ying kaen ying dtauk ying yum
The angrier I get, the more furious I get, the more it pounds into me, the more it’s repeated
ว่าฉันต้องการอะไร ต้องหนีจากเธอให้ห่าง
Wah chun dtaung gahn arai dtaung nee jahk tur hai hahng
That I want something, I must flee far away from you
หรือมันต้องการมีเธอข้างกาย
Reu mun dtaung gahn mee tur kahng gai
Or I must have you next to me

เธอวันนี้เธอคือคนสำคัญ
Tur wun nee tur kue kon sumkun
Today, you’re someone important
ในชีวิตที่ฉันไม่เก็บจะคิดเลย
Nai cheewit tee chun mai gep ja kit loey
In my life whom I’ve never kept to think about
นี้คือการผิดสำคัญ หรือเธอเข้ามาเฉลย
Nee keu gahn pit sumkun reu tur kao mah chaloey
This is an important mistake, or did you show up to rectify it?
ว่าหัวใจ ควรใช้รักเธอ
Wah hua jai kuan chai ruk tur
That my heart should be used to love you

(*,**,**)

ต้องหนีจากเธอให้ห่าง
Dtaung nee jahk tur hai hahng
I must flee far away from you
หรือมันต้องการมีเธออยู่ในหัวใจ
Reu mun dtaung gahn mee tur yoo nai hua jai
Or I need to have you in my heart

Title: ช็อก (Shock)
Artist: Dome Pakorn
Album: Dangerous Dome
Year: 1998

รักรักรักรัก รักรักรักรัก
Ruk ruk ruk ruk ruk ruk ruk ruk
Love love love love love love love love
คึกคึกคักคัก เรารักรักรักรักกัน
Keuk keuk kuk kuk rao ruk ruk ruk ruk gun
Lively, lively, lively, we love love love love each other
เธอเธอเธอเธอ ฉันฉันฉันฉัน
Tur tur tur tur chun chun chun chun
You you you you, me me me me
กลางคืนกลางวัน ก็มีแค่ฉันและเธอ
Glahng keun glahng wun gor mee kae chun lae tur
In the middle of the day and middle of the night, there’s only you and me

(*) เอ๊ะ วันนี้เธอยังไง ดูดูเธอแปลกไปนะ มันชักจะยังไง
Eh wun nee tur yung ngai doo doo tur bplaek bpai na mun chuk ja yung ngai
Eh, how are you tonight? You seem strange, what’s starting?
แล้วเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะนั่นใคร มันหมายความว่าไง
Laeo eh eh eh nun krai mun hai kwahm wah ngai
And eh, eh, eh, who’s that? What does this mean?
อยู่อยู่มาบอกกับฉัน ว่าเขาคือคนใหม่
Yoo yoo mah bauk gup chun wah kao keu kon mai
All the sudden you tell me he’s your new man

(**) ไอ้เรามันก็เลย ช็อกเลยดีกว่า เจอะยังงี้แล้วมันจะบ้า
Ai rao mun gor loey shock loey dee gwah jur yung ngee laeo mun ja bah
So shocking me would have been better, finding out like this is crazy
โดนน็อคเข้าไปเต็มหน้า แบบจังจัง ไม่ทันได้รู้ตัว
Dohn knock kao bpai dtem nah baep jung jung mai tun dai roo dtua
I was completely knocked, so much, I didn’t see it coming
ช็อกเลยดีกว่า เจอะยังงี้โอ๊ยมันจะบ้า
Shock loey dee gwah jur yung ngee oy mun ja bah
Shocking me would be better, finding out this way is crazy
สงสัยต้องนอนโคม่า เธอทำไมมาทำกันได้ลง
Song sai dtaung naun coma tur tummai mah tum gun dai long
I wonder if I’ll be in a coma, why did you do this to me?

ยังไงกันดี ยังไงกันดี ทำกันยังงี้ จะให้ฉันคิดว่าไง
Yung ngai gun dee yung ngai gun dee tum gun yung ngee ja hai chun kit wah ngai
Everything was good, everything was good, but you did this to me, what do you want me to think?
เจอกันวานซืน ยังคุยกันดี ยังดูดีดี ดูเหมือนว่ายังรักกัน
Jur gun wahn seun yung kooey gun dee yung doo dee dee doo meuan wah yung ruk gun
We met the day before yesterday, we still talked nicely, it still seemed good, it seemed like we were still in love

แต่
Dtae
But
(*,**)

(***) ช็อกเลยดีกว่า เจอะยังงี้แล้วมันจะบ้า
Shock loey dee gwah jur yung ngee laeo mun ja bah
Shocking me would have been better, finding out like this is crazy
โดนน็อคเข้าไปเต็มหน้า แบบจังจัง ไม่ทันได้รู้ตัว
Dohn knock kao bpai dtem nah baep jung jung mai tun dai roo dtua
I was completely knocked, so much, I didn’t see it coming
ช็อกเลยดีกว่า เจอะยังงี้โอ๊ยมันจะบ้า
Shock loey dee gwah jur yung ngee oy mun ja bah
Shocking me would be better, finding out this way is crazy
สงสัยต้องนอนโคม่า เธอทำไมมาทำกันได้ลง
Song sai dtaung naun coma tur tummai mah tum gun dai long
I wonder if I’ll be in a coma, why did you do this to me?

(***)

Title: วันสุดท้าย / Wun Soot Tai (The Last Day)
Artist: Dome Pakorn
Album: Question
Year: 1999

อยากจะบอกให้เธอรู้ว่าวันที่
Yahk ja bauk hai tur roo wah wun
I want to let you know that when
เธอนั้นต้องไปไม่เคยคิดทวนใจไว้เลย
Tur nun dtuang bpai mai koey kit tuan jai wai loey
You have to go, I’ll never think of opposing your heart
สิ่ง ต่าง ๆ ที่เคยคิดมากมาย กลับกลายหายไป
Sing dtahng dtahng tee koey kit mahk mai glup glai hai bpai
The different things that I once thought so much about have ended up disappearing
ไม่มีล่องลอยใดเหลือเลย
Mai mee laung loy dai leua loey
There’s nothing left floating around

(*) ก็เธอคนเดิมดูหายไป ก็สายตาเธอดูห่างไกล
Gor tur kon derm doo hai bpai gor sai dtah tur doo hahng glai
You’re the same person, but you seem to have disappeared, your gaze seems distant
ถ้าคิดจะฉุดไว้ ก็ไร้ซึ่งความหมายใด
Tah kit ja choot wai gor rai seung kwahm mai dai
If I thought of dragging you along, it would be meaningless
เมื่อเธอยืนยันว่าต้องไป แต่ฉันก็คงห้ามไม่ไหว
Meua tur yeun yun wah dtaung bpai dtae chun gor kong hah mai wai
When you insisted you had to go, I can’t stop you
แต่ใจก็ยัง จะรักเธอต่อไป
Dtae jai gor yung ja ruk tur dtor bpai
But my heart still continues to love you

(**) แม้เป็นวันสุดท้าย ก็จะเอ่ยรัก
Mae bpen wun soot tai gor ja oey ruk
Though it’s the last day, I’ll say I love you
ที่มีให้เธอ ไม่เคยลบเลือนจากหัวใจ
Tee mee hai tur mai koey lop leuan jahk hua jai
The feelings I have for you will never fade from my heart
แม้เป็นวันสุดท้าย ก็จะเอ่ยรัก
Mae bpen wun soot tai gor ja oey ruk
Though it’s the last day, I’ll say I love you
ที่มีให้เธอ ไม่เคยลบเลือนจากหัวใจ
Tee mee hai tur mai koey lop leuan jahk hua jai
The feelings I have for you will never fade from my heart

(***) แม้ว่าจะต้องไป ฉันก็ยังติดหัวใจ
Mae wah ja dtaung bpai chun gor yung dtit hua jai
Though you must go, I’m still stuck with my heart
รักที่เคยมีเอาไว้
Ruk tee koey mee ao wai
And the love I once had

เธอไม่เคยให้เหตุผล ใด ๆ
Tur mai koey hai het pon dai dai
You never gave me a reason
เก็บใจของเธอที่เคยให้ฉันมากลับไป
Gep jai kaung tur tee koey hai chun mah glup bpai
Keep your heart that you once gave me back

(*,**,***,**,**)

Title: เวลา / Welah (Time)
Artist: Dome Pakorn
Album: Expose
Year: 2001

ใครต่อใคร ต่างก็พร่ำบอก ก็พูดกันไป
Krai dtor krai dtahng gor prum bauk gor poot gun bpai
Everybody says, everybody tells me
ว่าเวลาจะคอยเยียวยาให้ทุกอย่าง
Wah welah ja koy yiao yah hai took yahng
That time will take care of everything
เธอกับฉัน บอกว่ารักกัน ถึงแม้ว่ามันค้างคา
Tur gup chun baukw ah ruk gun teung mae wah mun kahng kah
You and I said we loved each other, even though it’s unresolved
แต่เวลาคงคอยเยียวยาให้เรา
Dtae welah kong koy yiao yah hai rao
But time will probably take care of us

จนถึงวันที่เธอจากไป เดินลับไปไกลสุดตา
Jon teung wun tee tur jahk bpai dern lup bpai glai soot dtah
Until the day you left me, walking away as far as my eyes could see
ก็ไม่เห็นว่าเวลา จะมาฉุดรั้งเธอเอาไว้
Gor mai hen wah welah ja mah choot rung tur ao wai
But it doesn’t look like time will hold you back

(*) เวลาเป็นแค่คำปลอบ เวลาเป็นแค่คำหลอก
Welah bpen kae kum bplaup welah bpen kae kum lauk
Time is just a comforting word, time is just a deceiving word
มีแต่เข็มหมุนวนเรื่อยไป เวลาไม่เคยรู้หรอก
Mee dtae kem moon won reuay bpai welah mai koey roo rauk
There’s only the hands of the clock continuously spinning, time never realizes it
ยิ่งนานยิ่งตอกย้ำหัวใจ ยิ่งช้ำ ยิ่งทรมาน
Ying nahn ying dauk yum hua jai ying chum ying toramahn
The longer ti is, the more it reminds my heart, the more it hurts, the more tortured I am

เจ็บมันจำ และยังฝังใจ ได้เพียงคอยปลอบใจ
Jep mun jum lae yung fung jai dai piang koy bplaup jai
I remember the pain, it’s still imprinted in my heart, I can only keep comforting it
ว่าเวลาจะทำให้เราลืมทุกอย่าง
Wah welah ja tum hai rao leum took yahng
Saying that time will make us forget everything
แต่ผ่านมานาน ก็ไม่ลบเลือน
Dtae pahn mah nahn gor mai lop leuan
But a long time has passed, and it hasn’t faded away
กับภาพเดิม ๆ ที่ยังคงจะคอยตามมาหรอกหลอน
Gup pahp derm derm tee yung kong ja koy dtahm mah rauk laun
With the same images that still keep following and haunting me

เป็นภาพวันที่ เธอจากไป เดินลับไปไกล
Bpen pahp wun tee tur jahk bpai dern lup bpai glai
They’re the visions of the day you left, walking far away
จนสุดตา ก็ไม่เห็นว่าเวลา จะมาฉุดรั้งเธอเอาไว้
Jon soot dtah gor mai henw ah welah ja mah choot rung tur ao wai
As far as I can see, it doesn’t seem like time will hold you back

(*)

คอยนับวันนับคืนให้หมุนผ่าน
Koy nup wun nup keun hai moon pahn
I keep counting the days and nights that pass
แต่วันเวลา ยิ่งเดินยิ่งช้า ลงกว่าเดิม
Dtae wun welah ying dern ying chah long gwah derm
But the more time passes, the slower it gets

(*,*)

Title: อย่ารักเขาได้ไหม / Yah Ruk Kao Dai Mai (Please Don’t Love Him)
Artist: Dome Pakorn
Album: Dangerous
Year: 1998

ไม่อยากฟังเธอ พูดถึงเขาเลย
Mai yahk fung tur poot teung kao loey
I don’t want to hear you talk about him
เพราะว่าใจฉัน ทนไม่ไหว
Pror wah jai chun ton mai wai
Because my heart can’t take it
คนที่เธอรัก และเคยเข้าใจ
Kon tee tur ruk lae koey kao jai
The person you loved and once undersoot
วันนี้ เธอคงไม่ต้องการ
Wun nee tur kon gmai dtaung gahn
You don’t want today

(*) อยากบอกเธอ ฉันเสียใจ
Yahk bauk tur chun sia jai
I want to tell you I’m sad
เวลาเห็นเธอ อยู่กับเขา
Welah hen tur yoo gup kao
When I see you with him
มันปวดร้าว ไม่ใช่เบา
Mun bpuat rao mai chai bao
It hurts violently
เมื่อมองเห็นเธอ เดินคู่กัน
Meua maung hen tur dern koo gun
When I see you walking together

(**) อย่ารักเขาได้ไหม อย่าไปมองเขาเลย
Yah ruk kao dai mai yah bpai maung kao loey
Please don’t love him, don’t look at him
อยากให้รู้ว่าฉันคนนี้ ต้องร้องไห้
Yahk hai roo wah chun kon nee dtaung raung hai
I want you to know that I’m crying
เธอลืมเขาได้ไหม ออกไปจากหัวใจ
Tur leum kao dai mai auk bpai jahk hua jai
Please forget him, cast him out of your heart
จะไม่ขออะไร มากไปกว่านี้
Ja mai kor arai mahk bpai gwah nee
I won’t ask for anything more than that

แค่มองตาเธอ ฉันก็รู้ดี
Kae maung dtah tur chun gor roo dee
Just looking into your eyes, I know full well
เธอแอบมีเขา อยู่ในใจ
Tur aep mee kao yoo nai jai
You have him in your heart
ฉันจำต้องฝืน ฝืนทนเรื่อยไป
Chun jum dtaung feun feun ton reuay bpai
I must force, force myself to continuously endure it
เพราะรักคำเดียว ที่ให้เธอ
Pror ruk kum diao tee hai tur
Because of the love I gave you

(*,**,*,**)