Momay

All posts tagged Momay

Title: อย่าบอกว่าเธอเหงา / Yah Bauk Wah Tur Ngao (Don’t Tell Me You’re Lonely)
Artist: Momay
Album: Natural Momay
Year: 2000

ยังจำได้ไหมเธอพูดเอง เขาเพียงคนเดียวที่สำคัญ
Yung jum dai mai tur poot eng kao piang kon diao tee sumkun
Do you still remember saying she was the only important person to you?
ทำไมต้องกลับมาหากัน แค่เธอกับเขาไม่เข้าใจ
Tummai dtaung glup mah hah gun kae tur gup kao mai kao jai
Why do you have to come back to me when you and she just have a misunderstanding?

(*) เธอก็รู้ดี ว่าใจเธอเลือกใคร จะมาร้องขออะไรจากฉัน
Tur gor roo dee wah jai tur leuak krai ja mah raung kor arai jahk chun
You know full well your heart made a choice, what are you coming begging to me for?

(**) อย่าบอกว่าเธอเหงา ถ้ายังมีเขาอยู่ทั้งหัวใจ
Yah bauk wah tur ngao tah yung mee kao yoo tung hua jai
Don’t tell me you’re lonely if you still have her in your heart
จะให้ฉันนั้นช่วยอะไร
Ja hai chun nun chuay arai
How do you want me to help?
แค่ความเหงา ที่เธอยังไม่เหลือใคร
Kae kwahm ngao tee tur yung mai leua krai
Just loneliness that you still don’t have anyone else left
มันต่างกันมากมายกับตัวฉัน(ที่ไม่มีใคร)
Mun dtahng gun mahk mai gup dtua chunt ee mai mee krai
It’s so different from me (who doesn’t have anyone)

วันวานที่เธอได้ทิ้งฉัน ฉันเพียงคนเดียวที่เสียใจ
Wun wahn tee tur dai ting chun chun piang kon diao tee sia jai
The day you dumped me, I was the only one who was sad
รู้ไหมต้องฝืนทนเท่าไร เมื่อฉันเห็นเขาข้างๆ เธอ
Roo mai dtaung feun ton tao rai meua chun hen kao kahng kahng tur
Do you know how much I had to force myself to endure it when I saw her next to you?

(*,**)

Title: เธอไม่ใช่ของฉัน / Tur Mai Chai Kaung Chun (You’re Not Mine)
Artist: Momay
Album: Spicy Momay
Year: 2001

ถึงไม่ยอมให้เธอไป ก็ไม่เหลือใจเธออยู่ตรงนี้
Teung mai yaum hai tur bpai gor mai leua jai tur yoo dtrong nee
Even though I refuse to let you go, you don’t have any feelings left here
ต้องเป็นไงฉันรู้ดี เมื่อเธอมีใจให้ใคร
Dtaung bpen ngai chun roo dee meua tur mee jai hai krai
I know full well how things must be when you have feelings for someone else

(*) จะฝืน รั้งเธอไว้ง่ายดาย ก็ได้เพียงแค่กายที่ไม่มีหัวใจ
Ja feun rung tur wai ngai dai gor dai piang kae gai tee mai mee hua jai
It’s easy to block your way and hold you back, but I can only do that to your body, not your heart
ปล่อยความเป็นจริง ให้มันเป็นไป จะห้ามได้อย่างไร
Bploy kwahm bpen jing hai mun bpen bpai ja hahm dia yahng rai
I must let reality be, how can I forbid it?

(**) เธอไม่ใช่ของฉัน ไม่ใช่ของฉัน
Tur mai chai kaung chun mai chai kaung chun
You’re not mine, not mine
เธอมีสิทธิ์ที่จะเลือกใคร
Tur mee sit tee ja leauk krai
You have the right to choose someone else
เธอไม่ใช่ของฉัน บอกกับหัวใจ ต้องยอมตัดใจ
Tur mai chai kaung chun bauk gup hau jai dtaung yaum dtut jai
You’re not mine, I tell my heart I must give you up
ปล่อยเธอไป ถ้ารักเธอ
Bploy tur bpai tah ruk tur
And let you go if I love you

ถึงเธอยังไม่ยอมไป ทั้งหัวใจก็ต้องเจ็บอย่างนี้
Teung tur yung mai yaum bpai tung hua jai gor dtaung jep yahng nee
Even though you still refuse to leave, both our hearts must hurt like this
ไม่เป็นไรนะคนดีรักที่มีฉันเข้าใจ
Mai bpen rai na kon dee ruk tee mee chun kao jai
It’s okay, sweetheart, I understand the love you have

(*,**)

Title: คนที่เธอไม่รัก (ก็มีหัวใจ) / Kon Tee Tur Mai Ruk (Gor Mee Hua Jai) [The Person You Don’t Love (Also Has a Heart)]
Artist: Momay
Album: Being Momay
Year: 2002

เราบังเอิญได้พบเจอกัน วันนี้เธอมีคนใหม่
Rao bung ern dai pob jur gun wun nee tur mee kon mai
We happened to run into each other today, you have someone new
เธอไม่มอง ทำเหมือนฉันเป็นอากาศ
Tur mai maung tum meuan chun bpen ahgaht
You didn’t look at me, acting like I was air
เธอทำ อย่างฉันไม่มีตัวตน อย่างนั้น
Tur tum yahng chun mai mee dtua dton yahng nun
You acted like I was invisible
ไม่แคร์ ว่าฉัน ปวดร้าวเท่าไร
Mai care wah chun bpuat rao tao rai
You didn’t care how much I was hurting

เธอก็คงอยากตั้งใจลืม ให้เขาไม่ต้องไหวหวั่น
Tur gor kong yahk dtung jai leum hai kao mai dtaung wai wun
You probably wanted to forget, so she wouldn’t have to worry
ทำเย็นชากับฉันให้เขามั่นใจ
Tum yen chah gup chun hai kao mun jai
Acting nonchalant with me so she’ll be certain
ว่าฉัน เป็นแค่วันวาน อย่างนั้น ใช่ไหม
Wah chun bpen kae wun wahn yahng nun chai mai
That I’m only yesterday, right?
เข้าใจ แต่อยากให้เธอนั้นรู้
Kao jai dtae yahk hai tur nun roo
I understand, but I want you to know

(*) คนที่เธอไม่รัก หัวใจก็มีเหมือนกัน
Kon tee tur mai ruk hua jai gor mee meuan gun
The person whom you don’t love also has a heart
และรู้ไหม มันยังสั่น และก็เจ็บ เมื่อเห็นเธอมองผ่านไป
Lae roo mai mun yung sun lae gor jep meua hen tur maung pahn bpai
And do you know that it still pounds and aches when I see you look past me
คนที่เธอไม่รัก ก็มี ก็มี หัวใจ
Kon tee tur mai ruk gor mee gor mee hua jai
The person whom you don’t love also has, also has a heart
ไม่รักก็ไม่ต้องใจร้ายเกินไป อย่างน้อยช่วยมีเยื่อใย ทักทายสักคำ
Mai ruk gor mai dtaung jai rai gern bpai yahng noy chuay mee yeua yai tuk tai suk kum
If you don’t love me, there’s no need to be so cruel, at least please have some compassion and say hi

เธอก็แคร์แต่เขาคนเดียว ปล่อยฉันให้ใจจะขาด
Tur gor care dtae kao kon diao bploy chun hai jai ja kaht
You only care about her, leaving me to die
เธอคงลืมว่าฉันก็มีหัวใจ
Tur kong leum wah chun gor mee hua jai
You probably forgot that I have a heart too
แค่ทัก แค่ถาม ถึงกันซักคำได้ไหม
Kae tuk kae tahm teung gun suk kum dai mai
Can’t you just say hello, just ask me
ว่าเป็น อย่างไร เมื่อไม่มีเธอ
Wah bpen yahng rai meua mai mee tur
How I’ve been without you?

(*,*)

Title: โมเม (ไม่โมเม) / Momay (Mai Momay) [Assuming (Not Assuming)]
Artist: Momay
Album: Momay
Year: 1998

บอกใครต่อใครเขา ไปเม้าท์ว่าชอบเธอ
Bauk krai dtor krai kao bpai mouth wah chaup tur
You told everyone from your mouth that I liked you
ก็เธอเล่นทีเผลอจะได้ไง
Gor tur len tee plur ja dai ngai
So how can you play dumb?
อะไรก็ไม่รู้ ดูซิดูเล่นไป
Arai gor mai roo doo si doo len bpai
You don’t know anything, look, I’m playing too
ชอบเธอประมาณไหน มันข้องใจ ข้องใจ
Chaup tur bpramahn nai mun kaung jai kaung jai
How much do I like you? It’s unclear, unclear

(*) (ไม่จริง ไม่จริง ไม่จริง) อย่าไปเชื่อเธอนะ
(Mai jing mai jing mai jing) yah bpai cheua tur na
(It’s not true, it’s not true, it’s not true) I won’t go believing you
(ไม่เอา ไม่เอา ไม่เอา) อย่าฟังเธอบอกนะ
(Mai ao mai ao mai ao) Yah fung tur bauk na
(I don’t want you, I don’t want you, I don’t want you) I won’t listen to what you’re saying
(ไม่ดี ไม่ดี ไม่ดี) อย่าทำนี้อีกนะ
(Mai dee mai dee mai dee) yah tum nee eek na
(It’s bad, it’s bad, it’s bad) Don’t do this anymore
(ถ้าจะ รักเธอ ชอบเธอ) บอกเองไม่ได้รู้ไหม
(Tah ja ruk tur chaup tur) bauk eng mai dai roo mai
(If I loved you, liked you) I’d tell them myself, don’t you know?

(**) (โมเมเธอน่ะ โมเม) รักเธอตั้งแต่เมื่อไร
(Momay tur na momay) ruk tur dtung dtae meua rai
(Assuming, you’re assuming) Since when have I loved you?
(เกเรเธอน่ะ เกเร) ไม่อายบ้างเลยหรือ
(Gayray tur na gayray) Mai ai bahng loey rur
(Naughty, you’re naughty) Don’t you have any shame?
(โอเคก็ว่า โอเค) ไม่มีโมเมเหมือนเธอ
(Okay gor wah okay) mai mee momay meuan tur
(Okay, it’s okay) I don’t have any presumptions like you
เทใจไปให้เธอเมื่อไร
Tay jai bpai hai tur meua rai
When did I cheer for you?

บอกเธอให้ฟังไว้ ถ้าคิดจะชอบกัน
Bauk tur hai fung wai tah kit ja chaup gun
I’m telling you, so listen up, if you think you like me
อย่าเลยแบบนั้น มันวกวน
Yah loey baep nun mun wok won
Don’t be that way and beat around the bush
ไม่ต้องบอกใครเขา ให้รู้กันสองคน
Mai dtaung bauk krai kao hai roo gun saung gun
There’s no need to tell anyone else and let them know about us
บอกไปอาจสับสน มันวุ่นวาย วุ่นวาย
Bauk bpai aht sup son mun woon wai woon wai
Telling them might confuse things and make them hectic, hectic

(*,**,**,**)

Title: ทำไมต้องเสียใจ / Tummai Dtaung Sia Jai (Why Should I Be Sad?)
Artist: Momay
Album: Natural Momay
Year: 2000

ความรักกับความช้ำ ของฉันมันไม่ต่าง
Kwahm ruk gup kwahm chum kaung chun mun mai dtahng
My love and my pain are no different
เธอทำให้ฉันคุ้นเคยกับมันมานาน
Tur tum hai chun koon koey gup mhn mah nahn
You’ve made me quickly get used to them
วันนี้จะลืมฉัน มันก็ไม่ต่าง
Wun nee ja leum gun mun gor mai dtahng
Today you’ve forgotten me, it’s no different
แม้ว่าฉันเคยรักเธอมากเพียงใด
Mae wah chun koey ruk tur mahk piang dai
No matter how much I love you

(*) แปลกใจใช่ไหมเธอ ที่ฉันไม่มีน้ำตา
Bplaek jai chai mai tur tee chun mai mee num dtah
It’s strange, isn’t it? That I’m not crying?
กลับฟังด้วยความเย็นชา ว่าเธอจะจากไป
Glup fung duay kwahm yen chah wah tur ja jahk bpai
And I listen with indifference that you’re leaving

(**) บอกหน่อยได้ไหม ทำไมฉันต้องร้องไห้เพราะเธอ
Bauk noy dai mai tummai chun dtaung raung hai pror tur
Please tell me why I should cry because of you?
บอกหน่อยทำไม ฉันต้องเสียใจที่เธอไม่รัก
Bauk noy tummai chun dtaung sia jai tee tur mai ruk
Tell me why I should be sad you don’t love me
แค่คนหนึ่งที่ไม่จริงใจ กำลังจะบอกลาไป ทำไมต้องเสียใจ
Kae kon neung tee mai jing jai gumlung ja bauk lah bpai tummai dtaung sia jai
You’re just one insincere person who’s about to say good-bye, why should I be sad?

ถ้าฉันจะปวดร้าว ก็เพราะตัวเอง
Tah chun ja bpuat rao gor pror dtua eng
If I’m broken-hearted, it’s because of myself
ที่มันโง่เขลา ที่เคยเชื่อเธอมานาน
Tee mun ngoh kalao tee koey cheua tur mah nahn
Because I was stupid, because I once believed you for so long
ความรักที่ผิดหวัง ที่เคยสูญเปล่า
Kwahm ruk tee pit wung tee koey soon bplao
Disappointing love that was once extravagant
จากวันนี้ฉันคงต้องรักตัวเอง
Jahk wun nee chun kong dtaung ruk dtua eng
From now on, I need to love myself

(*,**)

ตลอดเวลาที่ผ่านมา เธอไม่เคยทำเพื่อฉันเลย
Dtalaut welah tee pahn mah tur mai koey tum peua chun loey
All this time that has passed, you never did anything for me
เธอมีแต่ทำให้ใจปวดร้าว
Tur mee dtae tum hai jai bpuat rao
You only broke my heart

(**)

Title: ให้ฉันพูดอะไร / Hai Chun Poot Arai (What Do You Want Me to Say?)
Artist: Momay
Album: The X-Venture
Year: 1999

ยังไงเธอคงต้องไป
Yung ngai tur kong dtaung bpai
No matter what, you have to go
อย่าอยู่ให้ฉันต้องมองเธอนานกว่านี้เลย
Yah yoo hai chun dtaung maung tur nahng wah nee loey
Don’t stay and make me have to look at you any longer

(*) อย่ามาถาม ทำไมไม่พูดอะไร
Yah mah tahm tummai mai poot arai
Don’t ask why I’m not saying anything
เกี่ยวกับการจากไปคราวนี้
Giao gup gahn jahk bpai krao nee
In response to your leaving this time
หากเป็นเธอ เธอคงจะรู้ใจเธอดี
Hahk bpen tur tur kong ja roo jai tur dee
If it was you, you’d probably understand
ว่าตัวฉันรู้สึกอย่างไง
Wah dtua chun roo seuk yahng rai
How I’m feeling

(**) ให้ฉันพูดอะไรเมื่อเธอจะจากไป
Hai chun poot arai meua tur ja jahk bpai
What do you want me to say when you’re leaving?
ที่เธอจะมีเขามาแทนกันอย่างนั้น
Tee tur ja mee kao mah taen gun yahng nun
That you’re replacing me with her like that?
ให้ฉันพูดอะไรก็เธอไม่รักกัน
Hai chun poot arai gor tur mai ruk gun
What do you want me to say when you don’t love me?
ต่อให้ฉันพูดยังไงเธอก็ไป
Dtor hai chun poot yung ngai tur gor bpai
Even if I say anything, you’ll still leave

(*,**,**,**)

พูดอะไรเธอก็คงไม่กลับมา
Poot arai tur gor kong mai glup mah
Whatever I say, you probably won’t come back

Title: แค่วันนี้ / Kae Wun Nee (Just Today)
Artist: Momay
Album: Momay
Year: 1998

หากใจเธอนั้น มันเปลี่ยนไป
Hahk jai tur nun mun bplian bpai
If your heart changes
เพราะว่าใคร บางคน
Pror wah krai bahng kon
Because of someone
สับสนอยู่ในหัวใจ
Sup son yoo nai hua jai
And you’re mixed up in your heart
หากคำว่า รักที่ฝากไว้
hahk kum wah ruk tee fahk wai
If the love you entrusted me
วันนี้ จะเอาคืนไป
Wun nee ja ao keun bpai
You want back today
เมื่อใครคนนั้น ต้องการ
Meua krai kon nun dtaung gahn
When someone else wants it
ขอร้องเธอ แค่เพียงครั้ง
Kor raung tur kae piang krung
I’m begging you, just once
ให้ทำให้กัน
Hai tum hai gun
Do it for me
วันนี้ แค่เพียงเธอนั้น
Wun nee kae piang tur nun
Today, just
อยู่กับฉัน ไม่จากไปไหน
Yoo gup chun mai jahk bpai nai
Stay with me, don’t leave anywhere

แค่วันนี้ เธออยู่กับฉัน
Kae wun nee tur yoo gup chun
Just today stay with me
ก่อนที่เธอจะไป
Gaun tee tur ja bpai
Before you leave
ก่อนที่ใจ จะเป็นของใครคนอื่น
Gaun tee jai ja bpen kaung krai kon eun
Before your heart belongs to someone else
แค่วันนี้ เธอสบตาฉัน
Kae wun nee tur sob dtah chun
Just today, look in my eyes
กลับมา ทบทวนหัวใจ
Glup mah top tuan hua jai
Come back and reconsider your heart
เผื่อวันพรุ่งนี้ (เผื่อวันพรุ่งนี้)
Peua wun proong nee (peua wun proong nee)
In case tomorrow (in case tomorrow)
เธอนั้นจะเปลี่ยนใจ
Tur nun ja bplian jai
You’ll change your mind

(แค่ต้องการ มีเธออยู่ด้วยกัน
(Kae dtaung gahn mee tur yoo duay gun
(I just need you with me
อยากให้รู้ เท่านั้น
Yahk hai roo tao nun
I only want you to know
ว่าฉันเสียใจ สักเท่าไร
Wah chun sia jai suk tao rai
How sad I am
ถ้าเธอไปจากฉัน)
Tah tur bpai jahk chun)
If you leave me)
ขอร้องเธอ แค่เพียงครั้ง
Kor raung tur kae piang krung
I’m begging you, just once
ให้ทำให้กัน
Hai tum hai gun
Do it for me
วันนี้ แค่เพียงเธอนั้น
Wun nee kae piang tur nun
Today, just
อยู่กับฉัน ไม่จากไปไหน
Yoo gup chun mai jahk bpai nai
Stay with me, don’t leave anywhere

แค่วันนี้ เธออยู่กับฉัน
Kae wun nee tur yoo gup chun
Just today stay with me
ก่อนที่เธอจะไป
Gaun tee tur ja bpai
Before you leave
ก่อนที่ใจ จะเป็นของใครคนอื่น
Gaun tee jai ja bpen kaung krai kon eun
Before your heart belongs to someone else
แค่วันนี้ เธอสบตาฉัน
Kae wun nee tur sob dtah chun
Just today, look in my eyes
กลับมา ทบทวนหัวใจ
Glup mah top tuan hua jai
Come back and reconsider your heart
เผื่อวันพรุ่งนี้ (เผื่อวันพรุ่งนี้)
Peua wun proong nee (peua wun proong nee)
In case tomorrow (in case tomorrow)
แค่วันนี้ เธออยู่กับฉัน
Kae wun nee tur yoo gup chun
Just stay with me today
ก่อนที่เธอจะไป
Gaun tee tur ja bpai
Before you leave
ก่อนที่ใจ จะเป็นของใครคนอื่น
Gaun te ejai ja bpen kaung krai kon eun
Before your heart becomes someone else’s

แค่วันนี้ เธอสบตาฉัน
Kae wun nee tur sob dtah chun
Just today, look in my eyes
กลับมา ทบทวนหัวใจ
Glup mah top tuan hua jai
Come back and reconsider your heart
เผื่อวันพรุ่งนี้ (เผื่อวันพรุ่งนี้)
Peua wun proong nee (peua wun proong nee)
In case tomorrow (in case tomorrow)
เธอนั้นจะเปลี่ยนใจ
Tur nun ja bplian jai
You’ll change your mind
อยู่กับฉัน แค่อีกวัน
Yoo gup chun kae eek wun
Stay with me just one more day
ทบทวนเรื่องหัวใจ
Top tuan reuang hua jai
Reconsider the matters of the heart
เผื่อวันพรุ่งนี้ (เผื่อวันพรุ่งนี้)
Peua wun proong nee (peua wun proong nee)
In case tomorrow (in case tomorrow)
เธอนั้นจะไม่ไป
Tur nun ja mai bpai
You won’t go

Title: ใครจะรู้ / Krai Ja Roo (Who Would Have Known?)
Artist: Momay
Album: Being Momay
Year: 2002

ก็คงไม่มีความหวัง ก็คงไม่มีหนทาง
Gor kong mai mee kwahm wung gor kong mai mee hon tahng
There’s probably no hope, there’s probably no way
จะดูยังไง คงไม่เคยสำคัญ
Ja doo yung ngai kong mai koey sumkun
However you look at me, I’ll probably never be important
ก็คงต้องยอมตัดใจก็คงต้องลืมแล้วกัน
Gor kong dtaung yaum dtut jai gor kong dtaung leum laeo gun
I’ll probably have to give up, I’ll probably have to forget you
เมื่อมันไม่มีให้หวัง ตัดใจซะยังดีกว่า
Meua mun mai mee hai wung dtut jai sa yung dee gwah
When nothing gives me hope, giving it up is better

(*) แต่วันนี้ กลับเป็นเธอที่พลิกทุกอย่าง
Dtae wun nee glup bpen tur tee plik took yahng
But today, it ended up being you who turned everything around
เธอเข้ามา บอกคำนั้น บอกความลับที่เธอเก็บไว้
Tur kao mah bauk kum nun bauk kwahm lup tee tur gep wai
You came and told me those words, told me the secret you had kept

(**) ใครจะรู้ ถ้าเธอไม่บอกกับฉันเรื่องมันคงจบแค่นั้น
Krai ja roo tah tur mai bauk gup chun reuang mun kong job kae nun
Who would have known? If you hadn’t told me, the matter would have ended right there
เพราะฉันกำลังทำใจ
Pror chun gumlung tum jai
Because I was coming to terms with it
อย่างกับฝัน ไม่ได้หลอกกันใช่ไหม
Yahng gup fun mai dai lauk gun chai mai
It’s like a dream, you’re not tricking me, right?
ที่เธอว่ารักหมดใจ ใช่ฉันจริงๆ
Tee tur wah ruk mot jai chai chun jing jing
It’s really me whom you say you love with all your heart?
หรือเธอ ไม่นึกว่าเป็นเรื่องจริง
Reu tur mai neuk wah bpen reuang jing
Or do you not consider this to be serious?

ก็ฉันไม่เคยบอกเและเธอไม่เคยพูดมา
Gor chun mai koey bauk ale tur mai koey poot mah
I never told you, and you never said anything
แค่เพียงมองตา เราคงไม่เข้าใจ
Kae piang maung dtah rao kong mai kao jai
Just looking into each other eyes, we probably wouldn’t have understood
ถ้าเธอไม่ยอมบอกกัน ถ้าเธอไม่มาเปิดใจ
Tah tur mai yaum bauk gun tah tur mai mah bpert jai
If you refused to tell me, if you didn’t open your heart
มันจะมีวันนี้ไหม คงได้เป็นแค่เพื่อน
Mun ja mee wun nee mai kong dai bpen kae peuan
Would we have today? We’d probably just be friends

(*,**)

ขอบคุณเธอ ที่มาพลิกเรื่องราวทุกอย่าง
Kaup koon tur tee mah plik reuang rao took yahng
Thank you for turning everything around
ที่เข้ามา บอกคำนั้น บอกความลับที่เธอเก็บไว้
Tee kao mah bauk kum nun bauk kwahm lup tee tur gep wai
For coming and telling me those words, telling the secret you had kept

(**)

Title: กระดุ๊กกระดิ๊ก / Gradook Gradik (Running Around Nonstop)
Artist: Momay
Album: Momay
Year: 1998

คิดถึงเธอเมื่อไหร่แค่คิดจะไปนะ
Whenever I think of you, just thinking about leaving
แต่ใจก็แซงไปก่อนห้ามเท่าไรก็ไม่ฟัง
Dtae jai gor saeng pai gaun hahm tao rai gor mai fung
My heart overtakes me, however much I forbid it, it doesn’t listen
ฉันวิ่งตามจนเหนื่อยไม่เอาไม่ตามละ
Chun wing dtahm jon neuay mai ao mai dtahm la
I chase after it until I’m tired, but it doesn’t want to follow me
พอว่าเข้าทำเป็นกร่อยบอกไม่เอาไม่ไปละ
Por wah kao tum bpen groy bauk mai ao mai bpai la
As soon as it’s back in, it gets grumpy and tells me it doesn’t want to go

(*) สักพักก็วนไปใหม่ขี้โกงจริงจริงนะ
Suk puk gor won pai mai kee gohng jing jing na
Pretty soon it’s going in circles again, it’s really tricky
สงสัยฉันเอาไม่อยู่โอยไม่ดูไม่แคร์ละ
Song sai chun ao mai yoo oy mai doo mai care la
I bet I won’t be able to take it, oh, I don’t see it and I don’t care
ก็เห็นว่ามีแค่เธอ ที่มันจะฟังนะ
Gor henw ah mee kae tur tee mun ja fung na
It seems like it will only listen to you
อบรมหัวใจให้หน่อยถ้าดื้อดึงก็ตีซะ
Oprom hua jai hai noy tah deu deung gor dtee sa
Train my heart for me, if it’s stubborn, beat it

(**) ใจมันซนจริงจริง
Jai mun son jing jing
My heart is really naughty
ยิ่งว่ายิ่งซนเป็นลิง
Ying wah ying son bpen ling
The more I yell at it, the more like a monkey it becomes
แต่ใจจริงจริงไม่ซน กับใครนะ
Dtae jai jing jing mai son gup krai na
But my heart is sincere and not naughty with a certain someone
ใจมันมีเพียงเธอ แค่เธอคนเดียวจริงจริง
Jai mun mee piang tur kae tur kon diao jing jing
My heart has only you, really just you alone
ให้เธอมาคอยดูแล หน่อยได้ไหม
Hai tur mah koy doo lae noy dai mai
Can you come and take care of it?

(***) ก็ใจฉัน ชอบกระดุ๊กชอบกระดิ๊ก
Gor jai chun chaup gradook chaup gradik
My heart likes running around nonstop
อยู่อย่างนั้น ชอบกระดุ๊กชอบกระดิ๊ก
Yoo yahng nun chaup gradook chaup gradik
Living like that, while it likes running around nonstop
อยู่ไม่สุข หลุกหลิกหลุกหลิก ที่สุดเลย
Yoo mai sook look lik look lik tee soot loey
Isn’t fun, it’s so restless and fidgity
ก็มันรักเธอ
Gor mun ruk tur
It loves you
ก็ใจฉัน ชอบกระดุ๊กชอบกระดิ๊ก
Gor jai chun chaup gradook chaup gradik
My heart likes running around nonstop
ไปจากฉัน ชอบกระดุ๊กชอบกระดิ๊ก
Pai jahk chun chaup gradook chaup gradik
It left me, it lokes running around nonstop
ไปหาเธอ เอะอะเอะอะ ก็จะไป
Pai hah tur eh a eh a gor ja pai
It went after you, eh a eh a, it took off
ถ้าเจอเมื่อไร ช่วยจับหน่อย
Tah jur meua rai chuay jup noy
Whenever you happen to find it, please catch it

(*,**,***,***,***)

ชอบกระดุ๊กชอบกระดิ๊ก
Chaup gradook chaup gradik
It likes running around nonstop
ชอบกระดุ๊กชอบกระดิ๊ก
Chaup gradook chaup gradik
It likes running around nonstop
ชอบกระดุ๊กชอบกระดิ๊ก
Chaup gradook chaup gradik
It likes running around nonstop
ชอบกระดุ๊กชอบกระดิ๊ก
Chaup gradook chaup gradik
It likes running around nonstop

Title: อาย / Ai (Shy)
Artist: Momay
Album: Being Momay
Year: 2002

เธอทำอะไร ทำอะไร ทำอะไร ของเธอ
Tur tum arai tum arai tum arai kaung tur
What are you doing? What are you doing? What are you doing?!
เธอทำอะไร ทำอะไร ทำอะไร ชอบกล
Tur tum arai tum arai tum arai chaup gon
What are you doing? What are you doing? What are you doing? It’s strange
เธอทำอะไร ทำอะไร ทำอะไร ล้นลน
Tur tum arai tum arai tum arai lon lon
What are you doing? What are you doing? What are you doing? I’m flustered
เธอทำอะไร ทำอะไร ทำอะไร
Tur tum arai tum arai tum arai
What are you doing? What are you doing? What are you doing?

เธอเป็นอะไร เป็นอะไร เป็นอะไร ของเธอ
Tur bpen arai bpen arai bpen arai kaung tur
What’s wrong? What’s wrong? What’s wrong with you?!
เธอเป็นอะไร เป็นอะไร เป็นอะไร ชอบกล
Tur bpen arai bpen arai bpen arai chaup gon
What’s wrong? What’s wrong? What’s wrong with you? It’s strange
เธอเป็นอะไร เป็นอะไร เป็นอะไร ล้นลน
Tur bpen arai bpen arai pben arai lon lon
What’s wrong? What’s wrong? What’s wrong with you? I’m flustered
เธอเป็นอะไร เป็นอะไร เป็นอะไร
Tur bpen arai bpen arai bpen arai
What’s wrong? What’s wrong? What’s wrong with you

(*) เธอเอาแต่มอง เอาแต่มอง มีอะไร ข้องใจ
Tur ao dtae maung ao dtae maung mee arai kaung jai
You keep looking, you keep looking, something’s suspicious
จะเอาอะไร เอาอะไร ก็ไม่ยอม พูดจา
Ja ao arai ao arai gor mai yaum poot jah
You want something, you want something, but you refuse to say it
เธอเล่นไม่หือ เล่นไม่อือ เอาแต่มอง จ้องตา
Tur len mai heu len mai eu ao dtae maung jaung dtah
You don’t argue, you don’t agree, you just stare
ทำอย่างนี้ไม่เอา ไม่เอานะ
Tum yahng nee mai ao mai ao na
I don’t want you to act like this, I don’t want you to

(**) ก็ฉันอาย อายอายอายอาย
Gor chun ai ai ai ai ai
I’m shy shy shy shy shy
เล่นกันอย่างนี้ ฉันทำตัว ไม่ถูก
Len gun yahng nee chun tum dtua mai took
Playing with me like this, I don’t know how to behave
ก็ฉันอาย อายอายอายอาย
Gor chun ai ai ai ai ai
I’m shy shy shy shy shy
เล่นกันอย่างนี้ ให้ทำตัว ยังไง
Len gun yahng nee hai tum dtua yung ngai
Playing with me like this, how should I behave?
ชอบ ไม่ชอบไม่รู้ รู้แต่อาย
Chaup mai chaup mai roo roo dtae ai
I don’t know if you like me or not, all I know is that I’m shy
ซึ้ง ไม่ซึ้งไม่รู้ รู้แต่อาย
Seung mai seung mai roo roo dtae ai
I don’t know if you’re affected by me or not, I just know that I’m shy
รัก ไม่รักไม่รู้ รู้แต่อ๊าย อาย
Ruk mai ruk mai roo roo dtae ai ai
I don’t know if you love me or not, all I know is that I’m shy, shy
แทบจะละลาย
Taep ja lalai
I’m nearly melting

จะทำอะไร ทำอะไร เธอก็ทำ สักที
Ja tum arai tum ara tur gor tum suk tee
What will you do? What are you doing? Do it already
จะทำอะไร ทำอะไร เธอก็ทำ ให้ดี
Ja tum arai tum arai tur gor tum hai dee
What will you do? What are you doing? Do something nice
อย่าเอาแต่มอง เอาแต่มอง เอาแต่มอง ทั้งปี
Yah ao dtae maung ao dtae maung ao dtae maung tung bpee
Don’t just stare, just stare, just stare all year
จะรออะไร รออะไร รออะไร
Ja ror arai ror arai ror arai
What are you waiting for? What are you waiting for? What are you waiting for?

จะเป็นอะไร เป็นอะไร เธอก็เป็น เสียที
Ja bpen arai bpen arai tur gor bpen sia tee
What’s wrong? What’s wrong? Be it for once
จะเป็นอะไร เป็นอะไร เธอก็เป็น ให้ดี
Ja bpen arai bpen arai tur gor bpen hai dee
What’s wrong? What’s wrong? You can be good
จะพูดว่ารัก พูดว่ารัก เธอก็พูด สักที
Ja poot wah ruk poot wah ruk tur gor poot suk tee
Will you say you love me? Say you love me, say it already
เธอเป็นอะไร เป็นอะไร เป็นอะไร
Tur bpen arai bpen arai bpen arai
What’s wrong? What’s wrong? What’s wrong?

(*,**,*,**)