Labanoon

All posts tagged Labanoon

Title: ลูกขอสัญญา / Look Kor Sunyah (His Children Promise)
Artist: Big Ass, Toon Bodyslam (ตูน), Metee Labanoon (เมธี), and Vietrio
Album: Song for H.M. the King
Year: 2016

(*) พวกเราจะทำความดีให้มากกว่านี้
Puak rao ja tum kwahm dee hai mahk gwah nee
We will do better
พวกเราจะรักและสามัคคีกันไปจนวันสุดท้าย
Puak rao ja ruk lae sahmuk dee gun bpai jon wun soot tai
We’ll love each other and unite until our final days
และเราจะเดินเคียงกัน ข้ามคืนและวันที่โหดร้าย
Lae rao ja dern kiang gun kahm keun lae wun tee hoht rai
And we’ll walk beside each other through the cruel nights
เพียงหวังให้พ่อสบายใจ วันนี้ลูกขอสัญญา
Piang wung hai por sabai jai wun nee look kor sunyah
We just hope our Father is at peace, today His children promise

กราบกรานลงไปบนพื้น กล้ำกลืนสุดเกินบรรยาย แผ่นดินที่เคยสดใส ก็พลันกลับกลายเป็นมืดมน
Gahp grahn long bpai bon peun glum gleun soot gern bunyai paen din tee koey sot sai gor plun glup glai bpen meut mon
Prostrating on the ground, too much to bear expressing, the nation that was once bright has immediately become dark
ที่ได้เคยเตรียมใจเอาไว้ แท้จริงโหดร้ายเกินใจจะทน น้ำตาหลั่งรินไหลลง หัวใจสลาย
Tee dai koey dtriam jai ao wai tae jing hoht rai gern jai ja ton num dtah lung run lai long hua jai salai
What we once prepared for in reality is too cruel to endure, the tears flow down, our hearts shatter

เมื่อความเป็นจริง ชีวิตคนเรายังไงต้องก้าวต่อไป ให้ทรมานแค่ไหน หัวใจดวงนี้ขอสัญญา
Meua kwahm bpen jing cheewit kon rao yung ngai dtaung gao dtor bpai hai toramahn kae nai hua jai duang nee kor sunyah
When in reality, our life must continue on, no matter what, however much torture it us, these hearts want to promise
เราจะเดินตามรอยคำสอนของพ่อด้วยรักด้วยแรงศรัทธา แม้มันยังมีน้ำตา จะฝืนทำให้ไหว
Rao ja dern dtahm roy kum saun kaung por duay ruk duay raeng saruttah mae mun yung mee num dtah ja feun tum hai wai
We’ll follow the teachings of our Father with love, strength, and faith, even though there are still tears, we’ll force ourselves to power through it

(*)

จากนี้ไม่มีอีกแล้ว สายตาแห่งความอาทรห่วงใย แต่ชีวิตจะจำเอาไว้ ที่พ่อพร่ำเตือนเสมอมา
Jahk nee mai mee eek laeo sai dtah haeng kwahm ahtorn huang yai dtae cheewit ja jum ao wai tee por prum dteuan samur mah
From now on, we no longer have His concerned gaze, but our lives will remember what our Father always reminded us
ในค่ำคืนที่ดาวอับแสง เชื่อว่าพ่อนั้นยังมองกลับมา สองมือจะปาดน้ำตา จะลุกเดินต่อไป
Nai kum keun tee dao up saeng cheua wah por nun yung maung glup mah saung meu ja bpaht num dtah ja look dern dtor bpai
In the starlight sky, I believe that our Father is still looking down at his, his two hands will wipe away our tears, and we’ll rise and continue on

(*)

กราบขอให้พ่อสบายใจ วันนี้ลูกขอสัญญา….
Grahp kor hai por sabai jai wun nee look kor sunyah
We prostrate hoping our Father is at peace, today His children promise…

   
ทำนอง : อภิชาติ พรมรักษา
เนื้อร้อง : ขจรเดช พรมรักษา
เรียบเรียง : Big Ass

Title: พนักงานดับเพลิง / Panuk Ngahn Dup Plerng (Fireman)
Artist: Labanoon
Album: N.E.W.S.
Year: 2016

ฮัลโหล ฮัลโหล สถานีดับเพลิง ใช่มั้ยครับ พี่ช่วยรับ สายหน่อยครับ
Hello hello satahnee dup plerng chai mai krup pee chuay rup sai noy krup
Hello? Hello? This is the fire station, right? Please pick up the phone
มีเหตุการณ์ ที่กำลังจะวุ่นวาย กระผมจึงโทรหามาให้พี่ช่วย
Mee het gahn tee gumlung ja woon wai grapom jeung toh hah mah hai pee chuay
Something’s about to go up in flames, so I’m calling for you to help me

ฮัลโหล ฮัลโหล ตอนนี้ มีเหตุร้อน มีเหตุร้าย ผมไม่รู้ จะต้องโทร ไปที่ไหน
Hello hello dtaun nee mee het raun mee het rai pom mai roo ja dtaung toh bpai tee nai
Hello? Hello? Right now there’s an urgent matter, there’s a bad accident, I don’t know where I should call
ก็ไม่รู้ จะพึ่งใคร สุดท้ายจึงโทรมาให้พี่ช่วย
Gor mai roo ja peung krai soot tai jeung toh mah hai pee chuay
I don’t know who to depend on, so in the end I called you to help me

(*) รีบมาช่วยดับไฟ ช่วยผมทีได้ไหม
Reep mah chuay dup fai chuay pom tee dai mai
Hurry up and help put out this fire, please help me

ไฟรักเธอยังไม่ดับ ความรักเธอยังไม่จบ ใจของเธอยังเวียนวน
Fai ruk tur yung mai dup kwahm ruk tur yung mai jop jai kaung tur yung wian won
Her flame of love still hasn’t been put out, her love still hasn’t ended, herheart is still circulating
ถ่านไฟเก่า มันยังแดง ยังคงมีไฟ
Tahn fai gao mun yung daeng yung kong mee fai
Her old flame is still red, it’s still burning
ไม่ดับ ทำเท่าไรก็ไม่ดับ ผมก็เลยต้องโทรมา หมดปัญญา วอนให้พี่รีบมาไวไว
Mai dup tum tao rai gor mai dup pom go rloey dtaung toh mah mot bpunyah waun hai pee reep mah wai wai
It hasn’t been put out, whatever I do, it won’t go out, so I have to call, I’m out of knowledge, I’m begging you to hurry over!

มันท้อ มันแท้ พี่รู้ ใช่มั้ยครับ ว่าที่ผม โดนอยู่นี้
Mun tor mun tae pee roo chai mai krup wah tee pom dohn yoo nee
It’s discouraging, its disheartening, you know what I’m going through, right?
มันไม่ไหว มันไม่ดี ทำอย่างนี้ มันไม่แฟร์ คงมีแต่พี่ ที่ช่วยผมได้
Mun mai wai mun mai dee tum yahng nee mun mai fair kong mee dtae pee tee chuay pom dai
I can’t, it’s not good, acting like this isn’t fair, only you can help me

ฮัลโหล พี่ครับ ฮัลโหล ได้ยินมั้ย ช่วยหน่อยครับ
Hello pee krup hello dai yin mai chuay noy krup
Hello, sir? Hello? Can you hear me? Help me
ผมไม่รู้ จะต้องโทร ไปที่ไหน ก็ไม่รู้ จะพึ่งใคร พี่ 191 ก็ช่วยไม่ได้
Pom mai roo ja dtaung toh bpai tee nai gor mai roo ja perng krai pee neung gao neung gor chuay mai dai
I don’t know where I should call, I don’t know who to depend on, the emergency number can’t help me

(*)

(**) ไฟรักเธอยังไม่ดับ ความรักเธอยังไม่จบ ใจของเธอยังเวียนวน
Fai ruk tur yung mai dup kwahm ruk tur yung mai jop jai kaung tur yung wian won
Her flame of love still hasn’t been put out, her love still hasn’t ended, herheart is still circulating
ถ่านไฟเก่า มันยังแดง ยังคงมีไฟ
Tahn fai gao mun yung daeng yung kong mee fai
Her old flame is still red, it’s still burning
ไม่ดับ ทำเท่าไรก็ไม่ดับ ผมก็เลยต้องโทรมา หมดปัญญา วอนให้พี่รีบมาช่วยดับไฟ
Mai dup tum tao rai gor mai dup pom gor loey dtaung toh mah mot bpunyah waun hai pee reep mah chuay dup fai
It won’t go out, whatever I do, it won’t go out, so I had to call, I’m out of knowledge, I’m begging you to hurry up and help put out the fire

(**)

เธอยังติดใจ รักยังวุ่นวาย ถ่านมันยังร้อน มันยังแรง ยังติดไฟ
Tur yung dtit jai ruk yung woon wai tahn mun yung raun mun yung raeng yung dtit fai
She’s still got her heart set on me, her love is still bothersome, the embers are still hot, it’s still strong, it’s still burning
ดับสักเท่าไร ไม่มอดสักที คงต้องขอแรง ให้พี่ ๆ มาดับไฟ
Dup suk tao rai mai maut suk tee kong dtaung kor raeng hai pee pee mah dup fai
However much I try to put it out, it won’t be extinguished, I have to ask for help for you to come put out the fire

   
เนื้อร้อง : ขจรเดช พรมรักษา
ทำนอง : เมธี อรุณ
เรียบเรียง : ลาบานูน

   
Finally! A Labanoon hype train I can get on!
I respect Labanoon for their incredible success they’ve had with their former singles, but as sad songs aren’t really my cup of tea, I haven’t been exactly taken by most of them. But this one! I like the lyrics and the execution of it; telling the story of having a person you’re not interested in relentlessly persuing you from the point of view of calling the fire station to metaphorically put out the flame of her passion, instead of just singing literally like you’re talking to the person directly. It makes it fun, unique, and refreshing. The music is upbeat and catchy and really gets stuck in your head easily, and the music video is so silly, it’s very entertaining to watch, and the band and actresses all look like they’re genuinely having fun. I hope this dominates the music charts for Labanoon!

Title: ปฏิทิน / Bpadtitin (Calendar)
Artist: Labanoon (ลาบานูน)
Album: สยามเซ็นเตอร์ (Siam Center)
Year: 2005

นานเพียงใดที่ยังรอคอย การกลับมาของเธอ
Nahn piang dai tee yung ror koy gahn glup mah kaung tur
How long have I been waiting for your return?
ทั้งที่มันก้อรู้ ไม่มีโอกาสได้เจอ
Tung tee mun gor roo mai mee ohgaht dai jur
Even though I know I don’t have a chance to see you
เธอคงไม่ย้อนมา
Tur kong mai yaun mah
You won’t come back
วันเวลาที่มันเลยไป ไม่มีทางหวนคืน
Wun welah tee mun loey bpai mai mee tahng won keun
There’s no way for the time that has passed to turn back
รักเรากลายเป็นฝัน และฉันไม่ยอมตื่น
Ruk rao glai bpen fun lae chun mai yaum dteun
Our love has become a dream, and I refuse to wake up
ไม่จำไว้เลยว่าเธอเคยบอกลา
Mai jum wai loey wah tur koey bauk lah
I don’t remember that you ever said good-bye

(*) ทำไมไม่ลืมเธอไป ไม่ยอมรับความจริง
Tummai mai leum tur bpai mai yaum rup kwahm jing
Why don’t I forget you? I refuse to accept the truth
คนที่ทิ้ง เค้าคงไม่คิดจะกลับมา
Kon tee ting kao kong mai kit ja glup mah
The person who dumped me isn’t thinking of coming back
ดูปฏิทินทุกวัน ทำอย่างนั้นเพื่อใคร
Doo bpadtitin took wun tum yahng nun peua krai
I look at the calendar every day, who am I doing that for?
จะวันไหน เธอก้อคงไม่กลับมาหา
Ja wun nai tur gor kon gmai glup mah hah
No matter the day, you won’t come back
ทุกๆเดือนปวดร้าว ทุกปี อ่อนล้า
Took took deuan bpuat rao took bpee aun lah
Every month hurts me, every year weakens me
ไม่รู้ทำไมถึงยังรักเธอ
Mai roo tummai teung yung ruk tur
I don’t know why I still love you

วันเวลาไม่เคยรอใคร ยังผ่านไปทุกที
Wun welah mai koey ror krai yung phan bpai took tee
Time never waits for anyone, it still passes by at every moment
หรือว่าวันที่เหลือ ชีวิตที่ฉันมี
Reu wah wun tee leua cheewit tee chun mee
Or with every day that I have left in my life
จะต้องใช้มัน เพื่อจะรอแต่เธอ
Ja dtaung chai mun peua ja ror dtae tur
Must I use it to wait only for you?

(*)

…ได้แต่รอเธอ……
Dai dtae ror tur
I can only wait for you

…ฉันยังรอเธอ……ไม่เคยลืมเธอ…จำไว้
Chun yung ror tur mai koey leum tur jum wai
I’m still waiting for you, I never forget you, I remember
ฉันยังรักเธอ……
Chun yung ruk tur
I still love you

(*)

ฉันยังรักเธอ ไม่เคยลืมเธอ จำไว้
Chun yung ruk tur mai koey leum tur jum wai
I still love you, I never forget you, I remember

Title: แพ้ทาง / Pae Tahng (My Weakness)
Artist: Labanoon
Album: N.E.W.S.
Year: 2016

ทำไมเธอต้องยิ้ม ทุกทีที่เดินสวนกัน
Tummai tur dtaung yim took tee tee dern suan gun
Why do you have to smile every time we walk past each other?
ทำไมเธอต้องหวาน ทุกคำที่เอ่ยวาจา
Tummai tur dtuang wahn took kum tee oey wah jah
Why does every word you speak have to be sweet?
ทำไมเธอต้องซึ้ง เวลาที่ฉันมองตา
Tummai tur dtaung seung welah tee chun maung dtah
Why must you have an effect on me when I catch your eye?
ฉันจะบ้า.. อยู่แล้ว
Chun ja bah yoo laeo
I’m already going crazy

(*) เหมือนเธอมีเวทมนตร์ ทำให้ใจฉันอ่อน รู้มั๊ยเธอว่าใครเดือดร้อน
Meuan tur mee wet mon tum hai jai chun aun roo mai tur wah krai deuat raun
It’s like you have a magic spell that makes my heart weak, do you know that someone’s flustered?

(**) ฉันแพ้ทางคนอย่างเธอ มันเอาแต่เพ้อ ไม่กิน ไม่นอน
Chun pae tahn kon yahng tur mun ao dtae pur mai gin mai naun
My weakness is a person like you, I can only fantasize, not eating or sleeping
อยากบอกเธอสักครั้ง โปรดเถอะนะขอวอน
Yahk bauk tur suk krung bproht tur na kor waun
I want to tell you one thing, please, I’m begging
หยุดน่ารักได้ไหม ใจฉันกำลังละลาย
Yoot naruk dai mai jai chun gumlung lalai
Could you stop being so cute? My heart is melting

คนหน้าตาอย่างฉัน นั้นมันต้องเจียมหัวใจ
Kon nah dtah yahng chun nun mun dtaung jiam hua jai
A person with my looks must humble his heart
เก็บอาการเอาไว้ แมัใจจะสั่นระรัว
Gep ahgahn ao wai mae jai ja sun rarua
Keeping my feelings hidden, even though my heart is pounding
อยากจะให้ดอกฟ้า เอ็นดูหมาวัดสักตัว
Yahk ja hai dauk fah en doo mah wut suk dtua
I want an angel to be kind to a lowly beast
ก็ไม่กล้าเอ่ย ออกไป
Gor mai glah oey auk bpai
But I don’t dare say it out loud

(*,**)

(***) เอาไงกันดีล่ะ กับหัวใจ เอาไงกันดีล่ะ กับความรัก
Ao ngai gun dee la gup hua jai ao ngao gun dee la gup kwahm ruk
What do you want with my heart? What do you want with love?
เธอทำให้ใจมันต้องคิดหนัก แพ้เต็ม ๆ พูดตรง ๆ
Tur tum hai jai mun dtaung kit nuk pae dtem dtem poot dtrong dtrong
You make my heart think seriously, I’m fully defeated, I’m speaking frankly
ใจมันตะโกน ว่ามันชอบเธอ พอเจอจริง ๆ ได้แต่ยืนงง
Jai mun dtagohn wah mun chaup tur por jur jing jing dai dtae yeun ngong
My heart is shouting that it likes you, really, as soon as I met you, I could only stand confusedly
ให้ทำยังไง ใจมันถึงปลง หลงรักเธอ จริงๆ
Hai tum yung ngai jai mun teung bplong long ruk tur jing jing
What do you want me to do? My heart has come to the realization that I’ve really fallen in love with you

(**,***)

หลงรักเธอจนหมดใจ
Long ruk tur jon mot jai
I’ve fallen in love with you with all my heart

   
เนื้อร้อง : ขจรเดช พรมรักษา
ทำนอง : เมธี อรุณ
เรียบเรียง : ลาบานูน

Title: ปลิดปลิว / Bplit Bpliew (Blown Away)
Artist: Bodyslam ft. Metee Labanoon
Album: Dharmajati
Year: 2014

จนวันนี้ยังเจ็บปวดยังต้องเสียนํ้าตา
Jon wun nee yung jep bpuat yung dtaung sia num dtah
Up to this day, I still hurt, I still must cry
ยังดูเหมือนคําภาวนาไม่มีค่าอันใด
Yung doo meuan kum pahwanah mai mee kah un dai
It still seems like prayers are worthless
วันพรุ่งนี้ยังเลือนลางเกินจะหวังอะไร
Wun proong nee yung leuan lahng gern ja wung arai
Tomorrow is still too vague to hope for anything
แต่หัวใจยังพยายามเชื่อในความหวัง
Dtae hua jai yung payayahm cheua nai kwahmw ung
But my heart still tries to believe in hope

ปลิดปลิวดังใบไม้ร่วง
Bpli bpliew dung bai mai ruang
Blown away like a falling leaf
ร้องครํ่าครวญถึงความรัก หัวใจแหลกสลาย
Raung krum kruan teung kwahm ruk hua jai laek salai
Crying and lamenting over love, my heart crushed
วันเวลาถูกพลัดพราก
Wun welah took plut prahk
Separated from time
ภาพสวยงามที่เคยฝัน เหลือเพียงความเสียใจ
Pahp suay ngahm tee koey fun leua piang kwahm sia jai
Of the beautiful images I once dreamed of, all that’s left is sadness

อีกกี่หยดนํ้าตาที่ยังต้องไหลริน
Eek gee yot num dtah tee yung dtaung lai rin
How many more tears must still fall?
ทุกนาทีมันยังโหดร้าย
Took nahtee mun yung hoht rai
Every moment is still cruel
อีกกี่คืนและวันที่มันยังต้องเสียไป
Eek gee keun lae wun te emun yung dtaung sia bpai
How many more days and nights must still be wasted
เพื่อรักษาใจที่มันร้าวราน
Peua ruks ah jai tee mun rao rahn
To take care of my broken heart?

เมื่อคําว่ารักเคยดีพอและหล่อเลี้ยงใจคน
Meua kum wah ruk koey dee por lae lor liang jai kon
When love used to be good enough and provided nourishment for the human heart
เหตุและผลที่ทําให้โลกนี้ยังมีความหมาย
Het lae pon tee tum hai lohk yung mee kwahm mai
It was the reason that made this world meaningful
คําว่ารักยังพอมียังคงเหลือในใจ
Kum wah ruk yung por mee yung kong leua nai jai
If love is still enough to have, still left in the heart
คงไม่นานที่วันร้ายร้ายมันจะผ่านพ้น
Kong mai nahn tee wun rai rai mun ja pahn pon
Soon the terrible days will pass

ปลิดปลิวดังใบไม้ร่วง
Bplit bpliew dung bai mai ruang
Blown away like a falling leaf
ร้องครํ่าครวญถึงความรัก หัวใจแหลกสลาย
Raung krum kruan teung kwahm ruk hua jai laek salai
Crying and lamenting over love, my heart is shattered
เพียงแต่ยังมีลมหายใจ
Piang dtae yung mee lom hai jai
I only still have my breath
ฟ้าอย่างไรต้องสดใส เริ่มวันใหม่อีกครั้ง
Fah yahng rai dtaung sot sai rerm wun mai eek krung
No matter what, the sky will brighten and a new day will start again

(*) อีกกี่หยดนํ้าตาที่ยังต้องไหลริน
Eek gee yot num dtah tee yung dtaung lai rin
How many more tears must still fall?
ขอให้มันเป็นหยดสุดท้าย
Kor hai mun bpen yot soot tai
I want this to be the last drop
อีกกี่คืนและวันที่มันยังต้องเสียไป
Eek gee keun lae wun tee mun yung dtaung sia bpai
How many more days and nights must still be wasted?
อยากขอให้มันจบลงเสียที
Yahk kor hai mun jop long sia tee
I want this to finally be over

(*)

วันที่สวยงามเดินทางมาสู่หัวใจ
Wun tee suay ngahm dern tahng mah soo hua jai
Beautiful days are traveling towards the heart
ความรักได้ย้อนคืนมา
Kwahm ruk dai yaun keun mah
Love is coming back
อาจจะเนิ่นนานยาวไกลจนสุดสายตา
Aht ja nern nahn yao glai jon soot sai dtah
It might be a long time and still as far away as the eye can see
ยังหวังว่าคงจะมีสักวัน
Yung wung wah kong ja mee suk wun
But I still hope that it will happen some day

ยังหวังว่าคงจะมีสักวัน
Yung wung wah kong ja mee suk wun
But I still hope that it will happen some day

   
ทำนอง : โอม เปล่งขำ
คำร้อง : สุรชัย พรพิมานแมน
เรียบเรียง : bodyslam, พูนศักดิ์ จตุระบุล

Title: ฝันหวาน / Fun Wahn (Sweet Dreams)
Artist: Labanoon (ลาบานูน)
Album: Siam Center
Year: 2005

ฉันนั้นคิดไปไกล ฝันเอาไว้อย่างดี
Chun nun kit bpai glai fun ao wai yahng dee
I’m thinking too far, dreaming happily
ว่าความรักของเราจะมีตลอดไป
Wah kwahm ruk kaung rao ja mee dtalaut bpai
That our love will last forever
ในฝันของฉันมีเธอข้างกาย
Nai fun kaung chun mee tur kahng gai
In my dreams, I have you beside me
จับมือเดินกันไป ใครก็อิจฉา
Jup meu dern gun bpai krai gor itchah
Taking your hand and walking around with you, everyone is jealous

(*) ดูดีทุก ๆ อย่าง ติดที่มันยังไม่ได้เกิดขึ้นมา
Doo dee took took yahng dtit tee mun yung mai dai gern keun mah
Everything seems great, but it’s stopped by the fact that it hasn’t happened yet

(**) ไม่อยากได้แต่ฝันหวาน ให้มันเป็นจริงได้ไหม
Mai yahk dai dtae fun wahn hai mun bpen jing dai mai
I don’t want it to be just a sweet dream, can it come true?
แค่เพียงเธอยอมเห็นใจ รับฉันพิจารณา
Kae piang tur yaum hen jai rup chun pijahranah
Just have some sympathy for me, accept my inquiry
รักเธอตั้งแต่แรกพบ ไม่อยากหยุดอยู่แค่นั้น
Ruk tur dtung dtae raek pob mai yahk yoot yoo kae nun
I’ve loved you since I first met you, I don’t want it to just stop there
หากเธอยินดีรักกัน ความฝันคงกลายเป็นจริงขึ้นมา
Hahk tur yin dee ruk gun kwahm fun kong glai bpen jing keun mah
If you would be happy to love me, my dreams would come true

ยิ้มไม่ธรรมดา คำพูดจาอ่อนหวาน
Yim mai tummadah kum poot jah aun wahn
Your smile is extraordinary, your words are sweet
กับอาการของคนที่รักกันหมดใจ
Gup ahgahn kaung kon tee ruk gun mot jai
With the signs of a person who loves me with all their heart
เป็นภาพที่จินตนาการไว้ ตั้งแต่วันที่เธอหันมาสบตา
Bpen pahp tee jindtanahgahn wai dtung dtae wun tee tur hun mah sop dtah
That’s the image that I’ve imagined ever since the day you turned and made eye contact

(*,**,**)

ได้หรือเปล่า รับรักฉันหน่อยได้ไหม
Dai reu bplao rup ruk chun noy dai mai
Can you accept my love?
คนจริงใจอยากได้เธอมาเป็นแฟน
Kon jing jai yahk dai tur mah bpen faen
A sincere person wants you to be their girlfriend
ได้หรือเปล่า ช่วยฉันซักหน่อยได้ไหม
Dai reu bplao chuay chun suk noy dai mai
Can you please help me?
ช่วยเปิดใจ ช่วยให้ฝันมันเป็นจริง
Chuay bpert jai chuay hai fun mun bpen jing
Please open your heart, please let my dreams come true

Title: เดาใจ / Dao Jai (Guessing Your Heart)
Artist: Labanoon
Album: 24 Hours
Year: 2006

ยิ้มของเธอมันช่างหวาน
Yim kaung tur mun chahng wahn
Your smile is so sweet
เธอยิ้มให้กันแบบนั้นหมายความว่าไง
Tur yim hai gun baep nun mai kwahm wah ngai
When you smile at me like that, what do you mean?
สายตาเธอมันช่างสุข
Said tah tur mun chahng sook
Your eyes look so cheerful
แบบนี้ก็คงต้องคิดว่าเธอมีใจ
Baep nee gor kong dtaung kit wah tur mee jai
Like this, I must think you have feelings for me

(*) เธอรักกันเธอยังไม่ทันได้พูดหรอก
Tur ruk gun tur yung mai tun dai poot rauk
You love me, yet you haven’t said it?
แต่ที่เห็นเพราะตัวเธอหมายความอย่างนั้น
Dtae tee hen pror dtua tur mai kwahm yahng nun
That’s what it seems like because your intention is like that

(**) เดาใจไว้แล้วว่าเธอรักฉันแบบที่ฉันรัก
Dao jai wai laeo wah tur ruk chun baep tee chun ruk
I’m guessing that you love me the way I love you
ผิดถูกไม่รู้คนเดียวที่รู้คือเธอเท่านั้น
Pit took mai roo kon diao tee roo keu tur tao nun
Right or wrong, I don’t know, the only person who knows is you
ช่วยบอกสักนิดทุกเรื่องที่คิดทุกเรื่องที่ฝัน
Chuay bauk suk nit took reuangt ee kit took reuang tee fun
Please tell me a little about everything you’re thinking and everything you’re dreaming
ตรงใจเธอนั้นไม่ใช่แค่ฉันรักเธอฝ่ายเดียว
Dtrong jai tur nun mai chai kae chun ruk tur fai diao
That I’m on the same wavelength as you and it’s not just me loving you one-sidedly

ทุกๆอย่างที่ฉันเผลอ
Took took yahng tee chun plur
I’ve been careless about everything
ก็คิดว่าไม่เข้าข้างตัวเองมากไป
Gor kit wah mai kao kahng dtua eng mahk bpai
But I don’t think I’m just siding with myself too much
เธอไม่บอกไม่เป็นไร
Tur mai bauk mai bpen rai
If you don’t tell me, that’s okay
ให้ฉันเดาใจก็คิดว่าคงใกล้เคียง
Hai chund ao jai gor kit wah kong glai kiang
Let me guess and think that we’re close

(*,**)

(***) รักเธอ รักจริง หวังให้เธอมีใจ
Ruk tur ruk jing wung hai tur mee jai
I love you, I really do, I hope you have feelings for me

คงไม่ผิดคิดว่ารัก
Kong mai pit kit wah ruk
It’s not wrong to think of loving you
แค่หวังว่าเดาแบบนั้นคงไม่ผิดไป
Kae wung wah dao baep nun kong mai pit bpai
I just hope that my guess isn’t wrong

(**,***,***)
รักกันใช่ไหม หวังว่าคงเดาถูก
Ruk gun chai mai wung wah kong dao took
You love me, right? I hope my guess is right

Title: อย่าลำบาก / Yah Lumbahk (Don’t Be Difficult)
Artist: Labanoon
Album: คนตัวดำ / Kon Dtua Dum (Black Person)
Year: 2002

ตามมาเห็นใจ เหนื่อยบ้างมั้ยเธอ
Dtahm mah hen jai neuay bahng mai tur
Are you tired of feeling sorry for me?
แอบมาคุยแอบเจอ แล้วก็รีบไป
Aep mah kooey aep jur laeo gor reep bpai
Secretly talking, secretly meeting with me, then hurrying away
เธอรักเขาอยู่ ก็อย่าสับสน
Tur ruk kao yoo gor yah sup son
If you’re in love with him, don’t make things confusing
มาดูแลคนที่เธอทิ้งทำไม
Mah doo lae kon tee tur ting tummai
Why look after the person whom you dumped?

(*) คนไม่รักกัน ก็ไม่ควรจะค้างคา
Kon mai ruk gun gor mai kuan ja kahng kah
People who don’t love each other shouldn’t remain together
เธอจะต้องมา เหน็ดเหนื่อยทำไม
Tur ja dtaung mah net neuay tummai
Why come and be so exhausted?

(**) ลำบากก็ไม่ต้องทำ ลำบากก็ไม่ต้องมา
Lumbahk gor mai dtaung tum lumbahk gor mai dtaung mah
It’s difficult, but you don’t have to do it, it’s difficult, but you don’t have to come
เธอปล่อยฉันไว้จะดีกว่า ไม่ต้องห่วงว่าใครจะเสียใจ
Tur bploy chun wai ja dee gwah mai dtaung huang wah krai ja sia jai
Letting me go is better, there’s no need to worry if anyone will be sad
ไม่อยากให้ต้องมาเจอ เมื่อเธอมีทางดีๆ ให้ไป
Mai yahk hai dtaung mah jur meua tur mee tahng dee dee hai bpai
I don’t want you to have to come see me when you have somewhere good to go
ชีวิตต้องเริ่มใหม่ สิ่งเก่าๆ อย่าเอามันไว้เลย
Cheewit dtaung rerm mai sing gao gao yah ao mun wai loey
Life must start over, don’t hold on to the old things

คนที่แล้วไป ก็ให้แล้วกัน อย่าให้ความผูกพัน
Kon tee laeo bpai gor hai laeo gun yah hai kwahm pook pun
If the last person has left, let them leave, don’t give them any attachment
ไปทำร้ายใคร อย่าให้รักใหม่ ต้องมีรอยร้าว
Bpai tum rai krai yah hai ruk mai dtaung mee roy rao
And hurt someone, don’t let your new love develop a rift
เมื่อเธอเลือกเขา ก็ให้ลืมกันไป
Meua tur leuak kao gor hai leum gun bpai
When you’ve chosen him, forget us

(*,**)

คนไม่รักกัน ก็ไม่ควรจะค้างคา
Kon mai ruk gun gor mai kuan ja kahng kah
People who don’t love each other shouldn’t remain together
วันที่แล้วมา ให้จบกันไป
Wun tee laeo mah hai jop gun bpai
Let the days of the past end

(**,**)

ยิ่งคบยิ่งเจอ ฉันยิ่งปวดใจ
Ying kop ying jur chun ying bpuat jai
The more we go out, the more we meet, the more it breaks my heart

Title: คำต้องห้าม / Kum Dtaung Hahm (The Word I Must Forbid)
Artist: Labanoon (ลาบานูน)
Album: 24 ชั่วโมง / Yee Sip See Chua Mohng (24 Hours)
Year: 2006

สุดท้ายก็เลิกกัน และฉันไม่เหลือใคร
Soot tai gor lerk gun lae chun mai leua krai
Finally, we’ve broken up, and I don’t have anyone left
ครึ่งชีวิตหายไปแค่ข้ามคืน
Kreung cheewit hai bpai kae kahm keun
Half of my life disappeared just overnight
จากคนรักฉัน กลายเป็นคนอื่น
Jahk kon ruk chun glai bpen kon eun
From being my lover to being someone else
ที่เธอคงไม่อยากจำ
Tee tur kong mai yahk jum
You probably don’t want to remember

(*) ความรู้สึกดีดีจากนี้ต้องเก็บไว้
Kwahm roo seuk dee dee jahk nee dtaung gep wai
From now on, I must keep the good memories
รักที่อยู่ในใจมันกลายเป็นคำต้องห้าม
Ruk tee yoo nai jai mun glai bpen kum dtaung hahm
The love in my heart has become the word I must forbid

(**) หมดสิทธิ์จะพูดว่ารักเธอ
Mot sit ja poot wah ruk tur
I’m out of the right to say I love you
จากนี้ไปเราไม่ใช่คนรักกัน
Jahk nee bpai rao mai chai kon ruk gun
From now on, we’re not people who love each other
ไม่มีวันเหมือนเคย ต่อให้ใจยังรัก
Mai mee wun meuan koey dtor hai jai yung ruk
I don’t have those days like I used to, even though my heart still loves you
เธอคงมองว่ามันไม่มีค่าเลย
Tur kong maung wah mun mai mee kah loey
You probably look at me as being worthless
กับเธอฉันเป็นคนอื่นแล้ว
Gup tur chun bpen kon eun laeo
To you, I’m just someone else already

ลมหายใจยังมี วันนี้ยังไม่ตาย
Lom hai jai yung mee wun nee yung mai dtai
I’m still breathing, today I’m still alive
แต่จะอยู่เพื่อใครไม่รู้เลย
Dtae ja yoo peua krai mai roo loey
But I don’t know who I’ll live for
อยากกลับไปรักกันเหมือนที่เคย
Yahk glup bpai ruk gun meuan tee koey
I want to go back to loving you like I used to
คงทำได้เพียงในฝัน
Kong tum dai piang nai fun
But it can only be done in my dreams

(*,**)

มันเปลี่ยนอะไรไม่ได้
Mun bplian arai mai dai
It can’t change anything

(**)
วันนี้ไม่มีสิทธิ์พูดว่ารักเธอ
Wun nee mai mee sit poot wah ruk tur
Today I don’t have the right to say I love you

จากนี้ไปเราไม่ใช่คนรักกัน
Jahk nee bpai rao mai chai kon ruk gun
From now on, we’re not people who love each other
ได้แต่ยอมรับมัน ต่อให้ใจยังรัก
Dai dtae yaum rup mun dtor hai jai yung ruk
I can only accept it, even though my heart still loves you
เธอก็คงไม่มีเยื่อใยให้กับฉัน
Tur gor kong mai mee yeua yai hai gup chun
You don’t have any connection left with me
เธอไม่รักกันฉันเข้าใจ
Tur mai ruk gun chun kao jai
You don’t love me, I understand
ไม่มีเธอเหมือนเดิม ฉันเข้าใจ
Mai mee tur meuan derm chun kao jai
I don’t have you anymore, I understand

Title: เชือกวิเศษ / Cheuak Wiset (Magic Rope)
Artist: Labanoon
Album: N.E.W.S.
Year: 2015

พยายามจนหมดปัญญา ได้เวลาก้มหน้ารับกรรม
Payayahm jon mot bpunyah dai welah gom nah rup gum
I’ve tried until I’ve run out of ideas, it’s time to bow my head and accept my punishment
ยื้อเท่าไรก็ยิ่งทำ ให้เธอนั้น ลำบากใจ
Yeu tao rai gor ying tum hai tur nun lumbahk jai
However I’ve held you back, the more it made you annoyed
ในแววตาที่เธอมองกัน บอกอะไรกับฉันมากมาย
Nai waew dtah tee tur maung gun bauk arai gup chun mahk mai
The look in your eyes as you look at me tells me so much
ความอึดอัดมันฟ้องใจ ไม่มีทาง เป็นอย่างเดิม
Kwahm eut ut mun faung jai mai mee tahng bpen yahng derm
The frustration indicates your heart, there’s no way for things to be the same anymore

(*) ต่อให้เชือกวิเศษผูกเราเอาไว้ เหนี่ยวรั้งให้ตายคงได้แค่ตัว
Dtor hai cheuak wiset pook rao ao wai niao rung hai dtai kong dai kae dtua
Even if there was a magic rope binding us together, I could discourage you to death, but I’d only get you physically
ยิ่งห้ามเท่าไหร่ ยิ่งยื้อแค่ไหน ยิ่งเห็นแก่ตัว
Ying hahm tao rai ying yeu kae nai ying hen gae dtua
The more I forbid it, the more I hold you back, the more selfish I am

(**) เมื่อรักมันทำให้เธอหนักใจ ฝืนไปมันก็เท่านั้น
Meua ruk mun tum hai tur nuk jai feun bpai mun gor taonun
When love stresses you out, all you can do is force it
เมื่อฉันมันทำให้เธอกดดัน ก็พอกันที
Meua chun mun tum hai tur got dun gor por gun tee
When I’m making you feel pressured, that’s enough
วันนี้เราเดินมาสุดทางฝัน ถ้าอย่างนั้นก็ขอให้เธอโชคดี
Wun nee rao dern mah soot tahng fun tah yahng nun gor kor hai tur chohk dee
Today we’ve reached the end of our dream, if it’s like that, I wish you good luck
ไม่ต้องทน อยู่ตรงนี้ ให้ทรมาน
Mai dtaung ton yoo dtrong nee hai toramahn
You don’t have to endure staying here and being tortured

ขอบใจเธอที่ทนกันมา อุตส่าห์รอนแรมกับฉันตั้งไกล
Kaup jai tur tee ton gup mah oot sah raun raem gup chun dtung glai
Thank you for putting up with me, for trying to go on trips with me
ฉันมันมีแค่หัวใจ ทำให้เธอ ได้เท่านี้
Chun mun mee kae hua jai tum hait ur dai tao nee
I have only a heart, this is all I can make you do
อย่ากังวล อย่าห่วงอะไร ไม่มีใคร มองเธอไม่ดี
Yah gung won yah huang arai mai mee krai maung tur mai dee
Don’t fret, don’t worry about anything, no one will look at you badly
ฉันผิดเอง ขอโทษที ที่วันนี้ ดีไม่พอ
Chun pit eng kor toht tee wun nee dee mai por
It’s my fault, I’m sorry that I’m not good enough today

(*,**)

แม้ว่ารักนี้ต้องร่ำลา แม้ว่าฉันคือคนที่เสียน้ำตา ที่แล้วมา ก็จะไม่เสียดาย
Mae wah ruk nee dtaung rum lah mae wah chun keu kon tee sia num dtah tee laeo mah gor ja mai sia dai
Even though this love must say good-bye, even though I’m the person who will cry, I don’t regret the past
เพราะชีวิต ที่เคยมีเธอ เพราะชีวิตครั้งนึงที่ได้รักเธอ ก็คุ้มเกินพอ
Pror cheewit tee koey mee tur pror cheewit krung neung tee dai ruk tur gor koom gern por
Because a life that once had you, because a life that for one moment was able to love you is more than worth it

(**)

   
เนื้อร้อง : ขจรเดช พรมรักษา Lyrics: Khachoradet Phromraksa
ทำนอง : เมธี อรุณ Melody: Maytee Aroon
เรียบเรียง : ลาบานูน Arrangement: Labanoon