VieTrio

All posts tagged VieTrio

Title: ลูกขอสัญญา / Look Kor Sunyah (His Children Promise)
Artist: Big Ass, Toon Bodyslam (ตูน), Metee Labanoon (เมธี), and Vietrio
Album: Song for H.M. the King
Year: 2016

(*) พวกเราจะทำความดีให้มากกว่านี้
Puak rao ja tum kwahm dee hai mahk gwah nee
We will do better
พวกเราจะรักและสามัคคีกันไปจนวันสุดท้าย
Puak rao ja ruk lae sahmuk dee gun bpai jon wun soot tai
We’ll love each other and unite until our final days
และเราจะเดินเคียงกัน ข้ามคืนและวันที่โหดร้าย
Lae rao ja dern kiang gun kahm keun lae wun tee hoht rai
And we’ll walk beside each other through the cruel nights
เพียงหวังให้พ่อสบายใจ วันนี้ลูกขอสัญญา
Piang wung hai por sabai jai wun nee look kor sunyah
We just hope our Father is at peace, today His children promise

กราบกรานลงไปบนพื้น กล้ำกลืนสุดเกินบรรยาย แผ่นดินที่เคยสดใส ก็พลันกลับกลายเป็นมืดมน
Gahp grahn long bpai bon peun glum gleun soot gern bunyai paen din tee koey sot sai gor plun glup glai bpen meut mon
Prostrating on the ground, too much to bear expressing, the nation that was once bright has immediately become dark
ที่ได้เคยเตรียมใจเอาไว้ แท้จริงโหดร้ายเกินใจจะทน น้ำตาหลั่งรินไหลลง หัวใจสลาย
Tee dai koey dtriam jai ao wai tae jing hoht rai gern jai ja ton num dtah lung run lai long hua jai salai
What we once prepared for in reality is too cruel to endure, the tears flow down, our hearts shatter

เมื่อความเป็นจริง ชีวิตคนเรายังไงต้องก้าวต่อไป ให้ทรมานแค่ไหน หัวใจดวงนี้ขอสัญญา
Meua kwahm bpen jing cheewit kon rao yung ngai dtaung gao dtor bpai hai toramahn kae nai hua jai duang nee kor sunyah
When in reality, our life must continue on, no matter what, however much torture it us, these hearts want to promise
เราจะเดินตามรอยคำสอนของพ่อด้วยรักด้วยแรงศรัทธา แม้มันยังมีน้ำตา จะฝืนทำให้ไหว
Rao ja dern dtahm roy kum saun kaung por duay ruk duay raeng saruttah mae mun yung mee num dtah ja feun tum hai wai
We’ll follow the teachings of our Father with love, strength, and faith, even though there are still tears, we’ll force ourselves to power through it

(*)

จากนี้ไม่มีอีกแล้ว สายตาแห่งความอาทรห่วงใย แต่ชีวิตจะจำเอาไว้ ที่พ่อพร่ำเตือนเสมอมา
Jahk nee mai mee eek laeo sai dtah haeng kwahm ahtorn huang yai dtae cheewit ja jum ao wai tee por prum dteuan samur mah
From now on, we no longer have His concerned gaze, but our lives will remember what our Father always reminded us
ในค่ำคืนที่ดาวอับแสง เชื่อว่าพ่อนั้นยังมองกลับมา สองมือจะปาดน้ำตา จะลุกเดินต่อไป
Nai kum keun tee dao up saeng cheua wah por nun yung maung glup mah saung meu ja bpaht num dtah ja look dern dtor bpai
In the starlight sky, I believe that our Father is still looking down at his, his two hands will wipe away our tears, and we’ll rise and continue on

(*)

กราบขอให้พ่อสบายใจ วันนี้ลูกขอสัญญา….
Grahp kor hai por sabai jai wun nee look kor sunyah
We prostrate hoping our Father is at peace, today His children promise…

   
ทำนอง : อภิชาติ พรมรักษา
เนื้อร้อง : ขจรเดช พรมรักษา
เรียบเรียง : Big Ass

Title: First Kiss
Artist: VieTrio ft. Pete the Star
Album: [Single]
Year: 2010

(*) You’re my first kiss
You’re my first kiss
ที่ทำใจฉันสั่น จูบนั้นฉันจำมาจนวันนี้
Tee tum jai chun sun joob nun chun jum
That makes my heart pound, I remember that kiss to this day
กลับมาจูบฉันซักที
Glup mah joob chun suk tee
Come back and kiss me again
Oh baby, kiss me one more time
Oh baby, kiss me one more time
Don’t you remember?
Don’t you remember?

ยังจำเรื่องเก่าได้ขึ้นใจ
Yung jum reuang gao dai keun jai
I can still remember the old stories in my heart
เธอทำอะไรกับฉันไว้จำได้รึเปล่า
Tur tum arai gup chun wai jum dai reu plao
Can you remember everything we did together?
ฉันจำได้ดี
Chun jum dai dee
I can remember well
เหมือนกับพึ่งเกิดเมื่อวานนี้
Meuan gup peung gerd meua wahn nee
Like it just happened yesterday
ทั้งที่เรื่องราวผ่านมาหลายปี
Tung tee reuang rao pahn mah lai pee
Though many years have passed since
ฉันคนนี้ก็ยังฝังใจ ลืมมันไม่ได้เลย
Chun kon nee gor yung fung jai leum mun mai dai loey
It’s still buried in my heart, I can’t forget
เธอคงถามตัวเองว่าเรื่องอะไร
Tur kong tahm dtua eng wah reuang arai
You’re probably asking yourself what memory?
ทำให้ฉันคนนี้ต้องติดใจเธอ
Tum hai chun kon nee dtaung dtit jai tur
You make me desire you

(*)

นี่คือเรื่องราวที่ฉันฝังใจ
Nee keu reuang rao tee chun fung jai
This is the memory that I have imprinted in my heart
เลยอยากถามเธอจำได้ไหม
Loey yahk tahm tur jum dai mai
So I want to ask you, can you remember?
จูบแรกของเรา ที่เธอนั้นให้ฉัน
Joob raek kaung rao tee tur nun hai chun
Our first kiss that you gave me
จึงอยากถามเธอว่าเพราะอะไร
Jeung yahk tahm tur wah pror arai
I want to ask you, why?
เธอจึงเลือกที่จะจูบฉัน
Tur jeung leuak tee ja joob chun
Did you choose to kiss me?

(*,*,*)

You’re my first kiss
You’re my first kiss
Don’t you remember?