Klom Orawee

All posts tagged Klom Orawee

Title: แบบไหนที่เรียกว่ารัก / Baep Nai Tee Riak Wah Love (Which One is What They Call Love?)
Artist: Klom Orawee (กลม อรวี)
Album: OST พ่อครัวหัวป่าก์ / Por Krua Hua Bpahk
Year: 2016

ฉันยืนอยู่ที่ตรงกลาง กับความสับสนในใจ ทางไหนที่ควรไป ใจยังติดอยู่ระหว่างสองคน
Chun yeun yoo tee dtrong glahng gup kwahm sup son nai jai tahng nai tee kuan bpai jai yung dtit yoo rawahng saung kon
I’m standing in the middle of the confusion in my heart, which way should I go? My heart is still stuck between two people
เมื่อคนนึงก็ดีพอ อีกคนก็ทำให้ยิ้ม คนไหนก็เติมเต็ม จะทำอย่างไรถ้าต้องเลือกเดินสักทาง
Meua kon neung gor dee por eek kon gor tum hai yim kon nai gor dterm dtem ja tum yahng rai tah dtaung leuak dern suk tahng
When one person is good enough and the other makes me smile, either one is fulfilling, what will I do if I have to choose one path?

(*) แบบไหนที่เรียกว่ารัก แบบไหนที่ใจต้องการ คนแบบที่ฝัน หรือที่อุ่นใจเมื่อใกล้กัน
Baep nai tee riak wah ruk baep nai tee jai dtaung gahn kon baep tee fun reu tee oon jai meua glai gun
Which one is what they call love? Which one is what my heart wants? The person of my dreams, or the one who warms my heart whenever we’re near?
แบบไหนก็รู้สึกดี นี่แหละที่ฉันไหวหวั่น ทั้งสองทาง ไม่รู้ฉันต้องเลือกทางไหน (ไม่รู้ว่า)
Baep nai gor roo seuk dee nee lae tee chun wai wun tung saung tahng mai roo chun dtaung leuak tahng nai (mai roo wah)
Either way feels good, this is what has me torn, out of both ways, I don’t know which path I must choose (I don’t know)

ถ้าฉันมีสองดวงใจ คงไม่ลำบากอะไร แต่ฉันมีใจเดียว ที่ยังไม่รู้ไม่ตัดสินใจสักอย่าง
Tah chun mee saung duang jai kong mai lumbahk arai dtae chun mee jai diao tee yung mai roo mai dtut sin jai suk yahng
If I had two hearts, this wouldn’t be a problem, but I have one heart that still doesn’t know, that hasn’t decided

(*,*,*)

   

คำร้อง ภาสฐากร
ทำนอง/เรียบเรียง Banana Boat

Title: You Are My Love
Artist: Klom Orawee (กลม อรวี)
Album: OST กามเทพหรรษา / Gahm Tayp Hun Sah
Year: 2017

ดูเหมือนเราแตกต่าง ดูเหมือนเราช่างห่างกันเหลือเกิน
Doo meuan rao dtaek dtahng doo meuan rao chahng hahng gun leua gern
It seems like we’re different, it seems like we’re so far apart
ในความต่างกันที่สองเราเผชิญ
Nai kwahm dtahng gun tee saung rao pachern
In the differences that the two of us face
มันกลับเติมเต็มหัวใจกันและกัน
Mun glup dterm dtem hua jai gun lae gun
It ends up filling our hearts together

เราไม่ต้องมองตา มองฟ้าแล้วเข้าใจไม่สำคัญ
Rao mai dtaung maung dtah maung fah laeo kao jai mai sumkun
We don’t have to make eye contact, we can look at the sky and understand, it’s not important
และไม่จำเป็นต้องเป็นคนเดียวกัน
Lae mai jum bpen dtaung bpen kon diao gun
And we don’t have to be the same
ก็ทำให้ฉันรักเธอได้หมดใจ
Gor tum hai chun ruk tur dai mot jai
It makes me love you with all of my heart

(*) You are my love ..You’re my everything เธอคือทุกสิ่ง
You are my love, you’re my everything tur keu took sing
You are my love, you’re my everything, you are everything
เธอคือความรัก และเป็นความจริง ที่ไม่เคยไดัรับจากใคร
Tur keu kwahm ruk lae bpen kwahm jing tee mai koey dai rup jahk kra
You’re the love and the truth that I’ve never gotten from anyone else
You are my love .. You’re my everything จะมีแต่เธอตลอดไป
You are my love you’re my everything ja mee dtae tur dtalaut bpai
You are my love, you’re my everything, I’ll have only you forever
ฟ้าสร้างเธอมาให้ห่วงใย ไม่ขอมีใคร Coz I love you
Fah sahng tur mah hai huang yai mai kor mee krai cause I love you
Heaven created you for me to worry about, I won’t ask for anyone else because I love you

ถึงแม้เราจะต่าง มีหนทางในใจไม่เหมือนกัน แต่มีสิ่งนึงก็คือความผูกพัน จะผูกใจเราให้มีกันต่อไป
Teung mae rao ja dtahng mee hon tahng nai jai mai meuan gun dtae mee sing neung gor ke kwahm pook pun ja pook jai rao hai mee gun dtor bpai
Even though we’re different and have our own desires in our hearts, our connection is the one thing that continues to bind our hearts together

(*)

รู้บ้างไหมเมื่อเธอเข้ามา ชีวิตฉันก็ดูเปลี่ยนไป เธอทำให้ฉันรู้ความหมาย ในคำว่ารัก
Roo bahng mai meua tur kao mah cheewit chun gor doo bplian bpai tur tum hai chun roo kwahm mai nai kum wah ruk
Do you know that when you showed up, my life seemed to change? You made me realize the meaning of love

(*)

   

คำร้อง ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์
ทำนอง/เรียบเรียง Banana Boat

Title: ตกหลุมรักเธอ / Dtok Loom Ruk Tur (Falling in Love With You)
Artist: Klom Orawee (กลม อรวี)
Album: OST บุษบาหน้าตลาด / Bootsabah Nah Dtalaht
Year: 2016

ก็ทุกทีที่ใกล้กัน ในหัวใจฉันหวั่นไหว บอกได้เลยไม่เข้าใจ ทำไมต้องเป็นเธอ
Gor took tee tee glai gun nai hua jai chun wun wai bauk dai loey mai kao jai tummai dtaung bpen tur
Every time we’re near, my heart is nervous, I can tell you that I don’t understand, why must it be you?

(*) ที่อาการเบลอๆ เกิดจากเธอใช่ไหม
Tee ahgahn blur blur gert jahk tur chai mai
These blurry symptoms started from you, right?
สับสนในใจเหมือนกัน ยิ่งเธอทำตัวดียิ่งเข้าทางใจฉัน ต้องเลยตามเลยใช่ไหม
Sup son nai jai meuan gun ying tur tum dtua dee ying kao tahng jai chun dtaung loey dtahm loey chai mai
I’m mixed up in my heart, the more you behave well, the more appealing you are to me, so I must go after you, right?

(**) ตกหลุมรักเธอ แบบไม่รู้ตัว เธอล่ะเป็นบ้างไหม
Dtok loom rukt ur baep mai roo dtua tur la bpen bahng mai
I’ve obliviously fallen in love with you, what about you?
ตกหลุมรักเธอ มันไม่ได้ตั้งใจ จะดีไหม ถ้าเราสองคนนั้นมารักกัน
Dtok loom rukt ur mun mai dai dtung jai ja dee mai tah rao saung kon nun mah ruk gun
I’ve fallen in love with you, I didn’t mean to, would it be okay if the two of us loved each other?

มันห้ามใจไว้ไม่ทัน ยิ่งห้ามมันยิ่งหวั่นไหว ยิ่งนับวันยิ่งมั่นใจ คนที่ใช่คือเธอ
Mun hahm jai wai mai tun ying hahm mun ying wun wai ying nup wun ying mun jai kon tee chai keu tur
I couldn’t stop myself, the more I forbade it, the more shaken I was, the more I counted the days, the more certain I was that you’re the one

(*, **, **, **)

   
คำร้อง ธาดากร
ทำนอง/เรียบเรียง ดุริยะ สนองโสต

Title: With You
Artist: Klom Orawee ft. Kob Veerasak (กลม อรวี feat. กบ วีรศักดิ์)
Album: [Single]
Year: 2016

ฉันไม่รู้ว่าอีกนานเท่าไหร่
Chun mai roo wah eek nahn tao rai
I don’t know how much longer it’ll be
และไม่รู้ว่าอีกไกลแค่ไหน
Lae mai roo wah eek glai kae nai
And I don’t know how much further apart we’ll be
กาลเวลาที่ผ่านและพ้น
Gahn welah tee pahn lae pon
The time that passes by
ทำให้คนเปลี่ยนผันไปมากเท่าไหร่
Tum hai kon bplian pun bpai mahk tao rai
Makes people change quite a bit

ฉันไม่รู้ว่าจะเป็นเช่นไร
Chun mai roo wah ja bpen chen rai
I don’t know how things will be
ฉันไม่รู้เธอจะเปลี่ยนไปไหม
Chun mai roo tur ja bplian bpai mai
I don’t know if you’ll change

(*) วันเวลาที่ผ่านไปนั้น
Wun welah tee pahn bpai nun
Has the time that has passed
พาใจเธอเปลี่ยนผันไปบ้างหรือเปล่า
Pah jai tur bplian pun bpai bahng reu bplao
Led your heart to change?
แต่ว่าคน คนนี้
Dtae wah kon kon nee
But as for me

(**) I’ll be with you (อยู่ใกล้กับใจดวงนี้)
I’ll be with you (yoo glai gup jai duang nee)
I’ll be with you (I’m close to you in my heart)
I’ll be with you (มอบให้กับเธอคนนี้)
I’ll be with you (maup hai gup tur kon nee)
I’ll be with you (I’m giving it all to you)
I’ll be with you บอกให้รู้ว่าฉันยังมีเพียงเธอ
I’ll be with you bauk hai roo wah chun yung mee piang tur
I’ll be with you, I’m telling you that I still have only you
คนที่สำคัญกว่าใคร จดจำไว้ว่าฉันจะอยู่ตรงนี้
Kon tee sumkun gwah krai jot jum wai wah chun ja yoo dtrong nee
The person who’s more important to me than anyone else, remember that I’ll be right here

บอกเธอเลยฉันไม่เคยให้ใคร
Bauk tur loey chun mai koey mee krai
I’m telling you that I have never given myself to anyone before
ใจที่มีทั้งตัวให้เธอคนเดียวไม่คิดถึงใคร
Jai tee mee tung dtua hai tur kon diao mai kit teung krai
I’m giving my entire heart to you alone, I don’t think about anyone else
ไม่ว่าวันนี้และอีกนานเท่าไหร่
Mai wah wun nee ja eek nahn tao rai
No matter today or how much longer it takes
จะอยู่เคียงข้างกาย และแม้วันใดเธอมีน้ำตา
Ja yoo kiang kahng gai lae mae wun dai tur mee num dtah
I’ll be beside you, and even if some day you’re crying
โปรดบอกฉัน จะได้ไหม
Bproht bauk chun ja dai mai
Please tell me, okay?

(*,**)

นาฬิกาจะเปลี่ยนและหมุน
Nahligah ja bplian lae moon
The clock changes and turns
โลกนี้จะแตกสลายลงไป
Lohk nee ja dtaek salai long bpai
This world will shatter and break
ต่อให้พรุ่งนี้จะเป็นวันสุดท้าย
Dtor hai proong nee ja bpen wun soot tai
Even iff tomorrow is the final day
ฉันยังคงอยู่ตรงนี้ ไม่ว่าจะดีจะร้ายเท่าไหร่
Chun yung kong yoo dtrong nee mai wah je dee ja rai tao rai
I’ll stay right here, no matter how good or bad things get
จดจำไว้ว่าเธอจะมีฉัน
Jot jum wai wah tur ja mee chun
Remember that you’ll have me

(**)

   
เนื้อร้อง : กลม อรวี
ทำนอง : กลม อรวี
เรียบเรียง : คงยศ วงษ์วิกย์กรณ์

Title: แค่รูปเก่า / Kae Roop Gao (Just an Old Picture)
Artist: Klom Orawee (กลม อรวี)
Album: PS I Miss You
Year: 2015

คงไม่ตายใช่ไหม การไม่มีเธออยู่
Kong mai dtai chai mai gahn mai mee tur yoo
I won’t die without you, right?
ทำเหมือนคนไม่รู้ อยู่อย่างเดิมไม่หวั่นไหว
Tum meuan kon mai roo yoo yahng derm maiw un wai
I’ll act like an oblivious person, living as usual, unshaken
มีเรื่องราวอีกเยอะ รอให้ทำ ก็คิดแบบนี้ไป
Me reuang rao eek yur ror hai tum gor kit baep nee bpai
There’s a whole lot more stories waiting to happen, this is how I think
ไม่มีเธอ แค่ไม่มีเธออยู่กับเราแล้ว
Mai mee tur kae mai mee tur yoo gup rao laeo
Without you, I just don’t have you with me anymore

เตรียมหัวใจเผื่อไว้ ยังต้องเจอคนอื่น
Dtriam hua jai peua wai yung dtaung jur kon eun
I’ll prepare my heart, I’ll still meet other people
ยืนขึ้นมาอีกครั้ง บอกตัวเองอย่ายอมแพ้
Yeun keun mah eek krung bauk dtua eng yah yaum pae
I’ll stand up again, telling myself not to give up
ทำวุ่นวายเข้าไว้ ทำเหมือนคนถูกทิ้งแต่ไม่แคร์
Tum woon wai kao wai tum meuan kon took ting dtae mai care
Acting busy, acting like someone who was dumped but doesn’t care
ไม่เป็นไร แค่ไม่มีเธอ ก็คงจะพออยู่ไหว
Mai bpen rai kae mai mee tur gor kong ja por yoo wai
It’s okay, just not having you is enough to keep living

(*) แต่หันไปเจอรูปเก่า ที่เรายืนข้างๆ เธอ
Dtae hun bpai jur roop gao tee rao yeun kahng kahng tur
But I turn and find the old picture of me standing beside you
น้ำในตาก็เอ่อจากจิตใจในส่วนลึก
Nam nai dtah gor ur jahk jit jai nai suan leuk
The tears in my eyes well up from deep down in my heart
นึกไปเองว่าเราคงไม่เหงาเท่าไหร่
Neuk bpai eng wah rao kong mai ngao tao rai
Thinking to myself that I’m not so lonely
แต่ว่าแท้ที่จริงคิดถึงเธออยู่ เพิ่งรู้ที่ทำยิ้มไว้
Dtae wah tae tee jing kit teung tur yoo perng roo tee tum yim wai
But in truth, I’m missing you, I just realized that me smiling
เป็นแค่การแสดง
Bpen kae gahn sadaeng
Is just a show

เตรียมหัวใจเผื่อไว้ ยังต้องเจอคนอื่น
Dtriam hua jai peua wai yung dtaung jur kon eun
I’ll prepare my heart, I’ll still meet other people
ยืนขึ้นมาอีกครั้ง สั่งตัวเองอยู่เสมอ
Yeun keun mah eek krung sung dtua eng yoo smaur
I’ll stand up again, always ordering myself
นานเท่าไรไม่รู้ รู้แค่เพียงว่ารักอยู่แค่เธอ
Nahn tao rai mai roo roo kae piang wah ruk yoo kae tur
I don’t know how long it’s been, all I know is that I only love you
ไม่เป็นไร แค่ไม่มีเธอ ก็คงจะพออยู่ไหว
Mai bpen rai kae mai mee tur gor kong ja por yoo wai
It’s okay, just not having you is enough to keep living

(*,*)

Title: รอเธอบอกคำว่ารัก / Ror Tur Bauk Kum Wah Ruk (Waiting For You to Tell Me You Love Me)
Artist: Klom Orawee
Album: รักต้องอุ้ม / Ruk Dtaung Oom
Year: 2014

ฉันไม่รู้จะทำอย่างไร ฉันไม่รู้ว่าเธอจะว่าไง
Chun mai roo ja tum yahng rai chun mai roow ah tur ja wah ngai
I don’t know what to do, I don’t know what you’ll say
ถ้าจะบอกรักไป กลัวเธอนั้นไม่คิดเหมือนกัน
Tah ja bauk ruk bpai glua tur nun mai kit meuan gun
If I tell you I love you, I’m afraid you won’t feel the same

(*) ฉันกลัวเธอไม่คิดอะไร ฉันกลัวมันไม่เป็นอย่างเข้าใจ
Chun glua tur mai kit arai chun glua mun mai bpen yahng kao jai
I’m afraid you don’t feel anything, I’m afraid it won’t be how I understand
ยิ่งสนิทเท่าไร ยิ่งไม่กล้าที่จะพูดไป
Ying sanit tao rai ying mai glah tee ja poot bpai
The closer we get, the more I’m not brave enough to say it

(**) ได้แต่รอ ให้เธอพูดก่อน ไม่รู้จริงๆ ว่าต้องรออีกเมื่อไร
Dai dtae ror hai tur poot gaun mai roo jing jing wah dtaung ror eek meua rai
I can only wait for you to say it first, I really don’t know how long I must wait

(***) รอเธอบอกคำว่ารัก เพราะฉันไม่อยากจะเสียใจ
Ror tur bauk kumw ah ruk pror chun mai yahk ja sia jai
I’m waiting for you to tell me you love me because I don’t want to be sad
อีกนานไหม ที่ฉันต้องเก็บไว้ข้างใน
Eek nahn mai tee chun dtaung gep wai kahng nai
How much longer must I keep it inside?
ยิ่งใกล้กัน ก็ยิ่งอึดอัดในใจ
Ying glai gun gor ying eut ut nai jai
The closer we get, the more frustrating it becomes in my heart
ต้องทำเป็นแค่เพื่อนกันต่อไป
Dtaung tum bpen kae peuan gun dtor bpai
I just have to continue acting like your friend

(*, **, ***, ***)

Title: มีใจก็พอ / Mee Jai Gor Por (Having a Heart Is Enough)
Artist: Klom Orawee
Album: OST ครีบนี้หัวใจมีเธอ / Kreep Nee Hua Jai Mee Tur
Year: 2014

ไม่ว่าเราแตกต่างกันมาเท่าไหร่
Mai wah rao dtaek dtahng gun mah tao rai
No matter how different we are
อยากบอกว่าไม่เป็นไร หรอกหนา
Yahk bauk wah mai bpen rai rauk nah
I want to tell you it’s totally okay
แค่เพียงเราเข้าใจกัน เท่านั้นก็พอแล้ว
Kae piang rao kao jai gun tao nun gor por laeo
As long as we understand each other, that’s enough
อย่างอื่นก็ไม่สำคัญ
Yahng eun gor mai sumkun
Everything else isn’t important

(*) จะเป็นคนธรรมดา จะเป็นใครก็แล้วแต่
Ja bpen kon tummadah ja bpen krai gor laeo dtae
If you want to be an average person who whoever, it’s up to you
แค่มีใจก็เพียงพอ ไม่อยากจะขออะไรมากมาย ไปกว่านี้
Dtae mee jai gor piang por mai yahk ja kor arai mahk mai bpai gwah nee
But as long as you have a heart, that’s enough, I won’t want to ask for any more than this

(**) จากวันนั้นจนวันนี้ โลกช่างสดใส เพียงเราเติมใจให้กัน
Jahk wun nun jon wun nee lohk chahng sot sai piang rao dterm jai hai gun
From that day to this day, the world has been so bright, just us filling our hearts with each other
อาจจะต้องผ่านร้อนผ่านหนาว ด้วยกันมาสักเท่าไร
Aht ja dtaung pahn raun pahn nao duay gun mah suk tao rai
We might go through heat, we might go through cold together
เพียงแค่หัวใจเราผูกกัน มันก็เพียงพอ
Piang kae hua jai rao pook gun mun gor piang por
As long as our hearts are connected, it’s enough

แม้ว่าเรา อาจจะไม่คิดตรงกัน มันก็ไม่เห็นสำคัญอะไร
Mae wah rao aht ja mai kit dtrong gun mun gor mai hen sumkun arai
Though we might not think the same, I don’t see what’s so important about that
แค่เพียงเรานั้นเข้าใจ เหตุใดถึงต่างกัน ก็พอให้คบกันไป
Kae piang rao nun kao jai het dai teung dtahng gun gor por hai kop gun bpai
As long as we understand, even though our reasons are different, that’s enough for us to date

(*,**,**)

มันก็เพียงพอ
Mun gor piang por
That’s just enough

Title: ไม่รักก็คิดถึง / Mai Ruk Gor Kit Teung (I Don’t Love You, But I Miss You)
Artist: Klom Orawee
Album: OST รักออกฤทธิ์ / Ruk Auk Rit
Year: 2014

ไม่รู้จะทำอย่างไร จะรักหรือควรตัดใจ
Mai roo ja tum yahng rai ja ruk reu kuan dtut jai
I don’t know what to do, should I love you or let you go?
ไม่อยากจะทำร้ายจิตใจ ให้มากไปกว่านี้
Mai yahk ja tum rai jit jai hai mahk bpai gwah nee
I don’t want to hurt you any more than this
กี่ครั้งที่ต้องเดินหนี กลัวเผลอความรู้สึกดี
Gee krung tee dtaung dern nee glua plur kwahm roo seuk dee
So many times I’ve run away, afraid I’d carelessly start to feel good
ไม่อยาก ปล่อยใจมากกว่านี้ จนถอนตัวไม่ไหว
Mai yahk bploy jai mahk gwah nee jon taun dtua mai wai
I don’t want to let my heart go any more than this until I can’t retreat

(*) ยิ่งใกล้ชิด ก็ยิ่งเผลอใจ
Ying glai chit gor ying plur jai
The close we get, the more careless I get
มันหวั่นไหว ทำไงดี
Mun wun wai tum ngai dee
I’m nervous, what should I do?
จะไม่ไปใกล้ ๆ นับจากนี้
Ja mai bpai glai glai nup jahk nee
I won’t go near you from now on
แต่ใจมันก็คอยเรียกหาเธอ
Dtae jai mun gor koy riak hah tur
But my heart keeps crying out for you

(**) ให้ฉัน ไม่รักก็คิดถึง ให้ฉันนั้นรักฉันก็กลัว
Hai chun mai ruk gor kit teung hai chun nun ruk chun gor glua
I don’t love you, but I miss you, you’re making me love you, I’m afraid
ก็มันสับสนวุ่นวายที่ใจ ต้องคิดมากมาย
Gor mun sup son woon wai tee jai dtaung kit mahk mai
It’s confusing and troublesome that my heart thinks so much
ไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไร ไม่รู้จะดีหรือจะร้าย
Mai roo wah dtaung tum yahng rai mai roo ja dee reu ja rai
I don’t know what I must do, I don’t know if it’ll be good or bad
บอกหน่อยได้ไหม ต้องทำอย่างไร รักหรือไม่รักเธอ
Bauk noy dai mai dtaung tum yahng rai ruk reu mai ruk tur
Please tell me, what should I do? Should I love you or not?

หากรักแล้วไปทำร้าย ให้สองเราต้องปวดใจ
Hahk ruk laeo bpai tum rai hai saung rao dtaung bpuat jai
If I love you, I’ll hurt you, breaking both of our hearts
ฉันเอง ก็คงต้องหยุดไว้ ไม่ให้เกินกว่านี้
Chun eng gor kong dtaung yoot wai mai hai gern gwah nee
I must stop myself and not let it go any further than this

(*,**)
แบบไหนควรเป็นคำตอบ
Baep nai kuan bpen kum dtaup
What way should be the answer?

(*,**)
แบบไหนควรเป็นคำตอบ
Baep nai kuan bpen kum dtaup
What way should be the answer?

แบบไหนควรเป็นคำตอบ รักไม่รักฉันควรทำไง
Baep nai kuan bpen kum dtaup ruk mai ruk chun kuan tum ngai
What way should be the answer? To love you or not, what should I do?

แบบไหนที่เรียกว่ารัก / Baep Nai Tee Riak Wah Love (Which One is What They Call Love?)
แค่รูปเก่า / Kae Roop Gao (Just an Old Picture)
ไม่รักก็คิดถึง / Mai Ruk Gor Kit Teung (I Don’t Love You, But I Miss You)
มีใจก็พอ / Mee Jai Gor Por (Having a Heart Is Enough)
รอเธอบอกคำว่ารัก / Ror Tur Bauk Kum Wah Ruk (Waiting For You to Tell Me You Love Me)
ตกหลุมรักเธอ / Dtok Loom Ruk Tur (Falling in Love With You)
With You
You Are My Love

   
All songs tagged Klom Orawee