Kacha

All posts tagged Kacha

Title: รอฉันอยู่ตรงนั้น / Ror Chun Yoo Dtrong Nun (Wait For Me There)
Artist: Kacha Nontanun ft. Fukkling Hero (คชา นนทนันท์ Feat. ฟักกลิ้ง ฮีโร่)
Album: [Single]
Year: 2015

มองดาว ลอยอยู่บนฟ้า
Maung dao loy yoo bon fah
Looking at the stars floating in the sky
เหงาทุกครั้งครา ใจก็หวั่นไหว
Ngao took krung krah jai gor wun wai
I’m lonely every time, my heart is anxious
มองดาว ที่อยู่ห่างไกล
Maung dao tee yoo hahng glai
Looking at the stars so far away
คอยเตือนหัวใจ คล้ายกับฉันที่ห่างเธอ
Koy dteuan hua jai klai gup chun tee hahng tur
They remind my heart of you and I being far apart

(*) ฉันไม่อาจรู้ ความคิดถึงมันเดินทางไปได้ไหม
Chun mai aht roo kwahm kit teung mun dern tahng bpai dai mai
I might not know if my thoughts of you are able to reach you
ถึงแม้มันห่างไกล แต่ยังหวังว่าในสักวัน
Teung mae mun hahng glai dtae yung wung wah nai suk wun
Though we’re far apart, I still hope that some day

(**) เราจะได้พบกันในวันหนึ่ง
Rao ja dai pob gun nai wun neung
We’ll meet one day
หยุดความคิดถึงที่มันยาวนาน ยังรอฉันอยู่ใช่ไหม
Yoot kwahm kit teung tee mun yao nahn yung ror chun yoo chai mai
Stop my longing for you that’s been going on for so long, you’re still waiting for me, right?
อาจยังไม่รู้ว่าเธออยู่ไหน
Aht yung mai roo wah tur yoo nai
I still might not know where you are
ในอนาคตเธอคือใคร ช่วยรอฉันอยู่ตรงนั้น
Nai anahkot tur keu krai chuay ror chun yoo dtrong nun
Or who you’ll be in the future, but please wait for me there

ดาวยัง คงไม่ไปไหน
Dao yung kong mai bpai nai
The stars haven’t gone anywhere
แม้ไม่เห็นมัน ในเวลาเช้า
Mae mai hen mun nai welah chao
Though we can’t see them in the morning
เธอเอง สักที่แห่งไหน
Tur eng suk tee haeng nai
Like you, wherever you are
ไม่ว่าทำอะไร ไม่เคยหายไปจากใจฉัน
Mai wah tum arai mai koey hai bpai jahk jai chun
No matter what I do, you’ve never disappeared from my heart

(*,**)

ใครบอกว่าฉันเพ้อ ใครบอกว่าฉันรั้น
Krai bauk wah chun pur krai bauk wah chun run
Everyone says I’m crazy, everyone says I’m stubborn
แต่ฉันเห็นว่าเธอยิ้ม รอฉันอยู่ตรงนั้น
Dtae chun hen wah tur yim ror chun yoo dtrong nun
But I see you smiling, waiting for me there
ชัดเจนในความคิด เหมือนเพลงของแสตมป์
Chut jen nai kwahm kit meuan pleng kaung Stamp
It’s clear in my thoughts, like Stamp’s song
และฉันยังคงมีความเชื่อ เหมือนบอดี้สแลม
Lae chun yung kong mee kwahm cheua meuan bodyslam
And I still have belief like Bodyslam
ว่าลึกกลางใจเมือง หรืออาจสุดพงพนา
Wah leuk glahng jai meuan reu aht soot pong panah
That deep in the heart of the city or at the edge of the forest
อาจจะเป็นวันพรุ่งนี้ หรือว่าฉันแก่ชรา
Aht ja bpen wun proong nee reu wah chun gae charah
It might be tomorrow, or when I get old
แต่รอฉันเถอะ สักวันหนึ่งชะตาจะนำพาฉันไป
Dtae ror chun tur suk wun neung chadtah ja num pah chun bpai
But wait for me, one day destiny will lead me
พบเหมือนกับเพลงของคชา
Pob meuan gup pleng kaung kacah
And we’ll meet like Kacha’s song

(**)

รอฉันหน่อยที่รัก
Ror chun noy tee ruk
Wait for me, darling

   
Lyric : Kacha Nontanun
Compose : Kacha Nontanun/ Mac Sarun
Lyric Director : Mac Sarun
Producer : Mac Sarun
Chorus : กลม อรวี
All Instrument : Mac Sarun
Mix / Mastering : Tarin Paul
Studio : Lakeside Village studio

Title: ถ้ารู้ก็คงไม่บอก / Tah Roo Gor Kong Mai Bauk (If I Knew, I Wouldn’t Have Told You)
Artist: Kacha
Album: [Single]
Year: 2014

ถ้ารู้ก็คงไม่บอก ถ้าต้องเป็นแบบนี้ก็คงไม่บอก
Tah roo gor kong mai bauk tah dtaung bpen baep nee gor kong mai bauk
If I knew, I wouldn’t have told you, if it had to be like this, I wouldn’t have told you
แค่นาทีที่ฉันบอกเธอ ว่ามีใจให้กัน
Kae nahtee tee chun bauk tur wah meej ai hai gun
In just the moment I told you that I had feelings for you
ทำลายทุกความทรงจำของเรา
Tum lai took kwahm song jum kaung rai
I destroyed every memory of us
เพราะฉัน เธอนั้นเลยเปลี่ยน จากที่มีรอยยิ้ม วันนี้หายไป
Pror chun tur nun loey bplian jahk tee mee roy yim wun nee hai bpai
Because of me, you changed, from smiling at me, today you’ve disappeared

(*) อยากกลับไปเป็นเหมือนอย่างเคย
Yahk glup bpai bpen meuan yahng koey
I want to go back to how we used to be
ถ้าหากมันย้อนได้ ช่วยลืมที่เคยพูดไปได้ไหมเธอ
Tah hahk mun yaun dai chuay leum tee koey poot bpai dai mai tur
If I could turn things back, please forget I once said that, okay?

(**) ต้องมาเสียเธอ เพราะคำเดียวใช่ไหม
Dtaung mah sia tur pror kum diao chai mai
I had to lose you because of one word, right?
ได้แต่เสียใจที่พูดคำว่ารัก เพิ่งจะรู้ ความหมายของมัน
Dai dtae sia jai tee poot kumw ah ruk perng ja roo kwahm mai kaung mun
I can only be sad that I said I loved you, I just realized the meaning of it
ว่าคำว่ารัก คือเลิกกัน เจ็บเหลือเกิน
Wah kum wah ruk keu lerk gun jep leua gern
That “I love you” is “breaking up,” it hurts so much
ฉันหวังให้เป็นดังเก่า อยากให้เธอมองฉันแบบเดิมได้หรือเปล่า
Chun wung hai bpen dung gao yahk hai tur maung chun baep derm dai reu bplao
I hope we can be like we used to be, I want you to look at me in the same way again, could you?

(*,**,**)

ถ้ารู้ก็คงไม่บอก ถ้าต้องเป็นแบบนี้ก็คงไม่บอก
Tah roo gor kong mai bauk tah dtaung bpen baep nee gor kong mai bauk
If I knew, I wouldn’t have told you, if it had to be like this, I wouldn’t have told you
จะเก็บคำว่ารักเอาไว้ ไม่ต้องรู้คำตอบ
Ja gep kum wah ruk ao wai mai dtaung roo kum dtaup
I’d have kept my love inside, I didn’t have to know the answer
ไม่ต้องรู้เลยว่าเธอนั้นคิดอย่างไร ไม่อยากจะเสียเธอ
Mai dtaung roo loey wah tur nun kit yahng rai mai yahk ja sia tur
I didn’t have to know how you felt, I don’t want to lose you

Title: ให้ฉันทนเหงา ดีกว่าเขาไม่รักเธอ / Hai Chun Ton Ngao Dee Gwah Kao Mai Ruk Tur (Having Myself Endure the Loneliness is Better than Him Not Loving You)
Artist: Kacha
Album: [Single]
Year: 2013

ตั้งกี่ครั้งที่ต้องเจอ เธอกับความเสียใจ
Dtung gee krung tee dtaung jur tur gup kwahm sia jai
How many times have I seen you sad?
ตั้งกี่ครั้ง ที่เธอล้า เดินเข้ามาร้องไห้
Dtung gee krung tee tur lah dern kao mah raung hai
How many times have you been tired, walking up to me crying?
ไม่ต้องมีคำอะไร มันก็พอเข้าใจ เขาใช้ไหมที่กระทำ
Mai dtaung mee kum arai mun gor por kao jai kao chai mai tee gratum
There’s no need for any words, I understand, he did this, didn’t he?

(*) แม้จะดีใจเสมอ ที่เธอมาพบกัน
Mae ja dee jai samur tee tur mah pob gun
Even though I’m always happy you come to see me
แม้ข้างในใจอยากเจอ เธอคือคนสำคัญ
Mae kahng nai jai yahk jur tur keu kon sumkun
Even though inside my heart, I want to see you, you’re important to me
ฉันไม่เคยมีความสุข
Chun mai koey mee kwahm sook
I’m never happy
มีแต่ความทุกข์ที่เห็นเธอมีแต่ช้ำ
Mee dtae kwahm took tee hen tur mee dtae chum
I’m only suffering seeing you hurting

(**) ได้แต่รับรู้ความเป็นไป รักเธอแค่ไหนได้แค่เป็นห่วง
Dai dtae rup roo kwahm bpen bpai ruk tur kae nai dai kae bpen huang
I can only acknowledge what happened, however much I love you, I can only be worried
หรือให้ดีฉันเองไม่ควร ให้เธอมาหา
Reu hai dee chun eng mai kuan hai tur mah hah
Or maybe I shouldn’t let you come

(***) ให้ฉันเหงา ดีกว่าเขาไม่รักเธอ ทนเห็นเธอช้ำไม่ไหว
Hai chun ngao dee gwah kao mai ruk tur ton hen tur chum mai wai
Having myself be lonely is better than him not loving you, I can’t stand seeing you hurting
ให้ฉันอ้างว้าง ไม่ต้องเห็นแววตาเธอเสียใจ ได้ไหมเธอ
Hai chun ahng wahng mai dtaung hen waew dtah tur sia jai dai mai tur
Leave me alone, I don’t need to see the sad look in your eyes, okay?
ให้ฉันทนเหงา ดีกว่าเขาไม่รักเธอ ปวดใจที่เธอมาหา
Hai chun ton ngao dee gwah kao mai ruk tur bpuat jai tee tur mah hah
Let me endure the loneliness, it’s better than him not loving you, being heart broken that you come visit me
ถ้าการไม่เจอ แปลว่าเขาไม่ทำเธอเสียน้ำตา ฉันยอมเหงา ยอมลำพัง
Tah gahn mai jur bplae wah kao mai tum tur sia num dtah chun yaum ngao yaum lumpung
If I don’t see you, that means he didn’t make you cry, I accept the loneliness, I accept being alone

(****) ไม่ขอให้เธอลืมเขา เพราะเรารู้ดีแก่ใจ
Mai kor hai tur leum kao pror rao roo dee gae jai
I don’t want you to forget him, because I realize full well
เวลารักใครสักคนไปแล้ว คงลืมไม่ไหว
Welah ruk krai suk kon bpai laeo kong leum mai wai
When you love someone, you can’t forget them
อย่างที่ฉันรัก เธอเท่านั้น
Yahng tee chun ruk tur tao nun
Like I love you alone

(*,**,***,****,***)

ขอทนเหงา เพียงลำพัง
Kor ton ngao piang lumpung
I want to endure the loneliness by myself

Title: บ่ายสอง / Bai Saung (2pm)
Artist: Kacha
Album: [Single]
Year: 2013

แล้วเธอจะมองเห็นกันบ้างไหม รู้สึกไหม…
Laeo tur ja maung hen gun bahng mai roo seuk mai
And will you ever look at me? Do you feel it?

ก็เธอเป็นเรื่องเดียวที่ทำให้ทุกวัน ของฉันมีรอยยิ้มได้
Gor tur pen reuang diao tee tum hai took wun kaung chun mee roy yim dai
You’re the only thing that makes my every day able to smile
ความสุขของฉันช่างง่ายดาย ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของเธอ
Kwahm sook kaung chun chahng ngai dai suan yai bpen rueang kaung tur
My happiness is very simple; the majority of it is involving you

(*) อาจดูเหมือนมันไม่มากมายแต่ฉันตั้งใจทำ
Aht doo meuan mun mai mahk mai dtae chun dtung jai tum
It might seem like it’s not much, but I intend to do it
สิ่งที่เฝ้ารอมีความหมาย
Sing tee fao ror mee kwahm mai
The things I’ve been waiting for mean so much

(**) คิดถึงเธอในตอนเช้า คิดถึงเธอในตอนสาย
Kit teung tur nai dtaun chao kit teung tur nai dtaun sai
I thinkg of you in the morning, I think of you in the afternoon
คิดถึงเธออีกทีสักช่วงบ่ายสอง ได้แอบมองถึงตอนเย็น
Kit teung tur eek tee suk chuang bai saung dai aep maung teung dtaun yen
I think of you again at 2pm, secretly looking at you until the evening
ค่ำลงเอาอีกแล้ว เที่ยงคืนยิ่งหวั่นไหว
Kum long ao eek laeo tiang keun ying wun wai
Night falls again, at midnight, the more I’m shaking
แค่เธอคนเดียวแสนยิ่งใหญ่ เธอรู้สึกไหมว่าฉันรักเธอหมดใจ
Kae tur kon diao saen ying yai tur roo seuk mai wah chun ruk tur mot jai
Just you alone are so important, do you feel it? That I love you with all my heart?

ถ้าหากวันนี้เธอยังไม่สนใจ พรุ่งนี้ก็จะเริ่มใหม่
Tah hahk wun nee tur yung mai son jai proong nee gor ja rerm mai
If today you’re still not interested, tomorrow I’ll start over
ไม่เปลี่ยนผันไป เพราะว่าใจต้องการแค่เธอผู้เดียว
Mai bplian pun pai pror wah jai dtaung gahn kae tur poo diao
I won’t change, because my heart only wants you alone

(*,**)

Title: แค่ของเลียนแบบ / Kae Kaung Lian Baep (Just an Imitation)
Artist: Kacha (คชา) AF8
Album: [Single]
Year: 2012

อาจเป็นเพียงลมพัดเบาๆ
Aht pen piang lom put bao bao
I might be just a gentle wind
ให้เธอคลายร้อนแล้วก็ไป
Hai tur klai raun laeo gor pai
Alleviating the heat for you and leaving
อาจเป็นต้นไม้ให้เธอใช้
Aht pen dton mai hai tur chai
I might be a tree for you to use
บังแดดเอาไว้แล้วเธอก็จาก
bung daet ao wai laeo tur gor jahk
To take cover from the sun, let you’ll leave

แค่อยากให้เธอยิ้มเรื่อยไป
Kae yahk hai tur yim reuay pai
I just want you to keep smiling
ไม่อยากจะเห็นแม้น้ำตา
Mai yahk ja hen mae num dtah
I don’t want to see you cry
ต้องการเมื่อไรจะไปหา
Dtaung gahn meua rai ja pai hah
Whenever you need me, I’ll come find you
เป็นที่ปรึกษาให้เธอระบาย
Pen tee preuk sah hai tur rabai
I’ll be your counselor you can let it out to

(*) เธอจะรักเขาก็ไม่เป็นไร
Tur ja ruk kao gor mai pen rai
You love him, but that’s okay
แค่เธอยังจดจำว่ายังมีฉัน ก็ดีพอแล้วมากมาย
Kae tur yung jot jum wah yung mee chun gor dee por laeo mahk mai
As long as you remember that you still have me, that’s perfectly good enough

(**) เพราะของปลอมๆ อย่างฉัน ใช้ทดแทนเท่านั้น
Pror kaung plaum plaum yahng chun chai tot taen tao nun
Because something fake like me can only be used as a replacement
แววตาของเธอบอกฉัน รู้ว่าคนสำคัญที่สุดคือใคร
Waew dtah kaung tur bauk chun roo wah kon sumkun tee soot keu krai
The look in your eyes when you tell me, I know who the most important one is to you
ต่อให้ยังไงก็ยังคงเป็นเขา
Dtor hai yung ngai gor yung kong pen kao
No matter what, it’ll still be him
วันใดที่เธอไม่เหงา ฉันต้องถอยออกไป
Wun dai tee tur mai ngao chun dtaung poy auk pai
Any day you’re not lonely, I must pull back
แม้รักเธอสักเท่าไร รู้ตัวเองว่าเป็นเพียงเงา
Mae ruk tur suk tao rai roo dtua eng wah pen piang ngao
However much I love you, I realize I’m just a shadow
เป็นได้แค่เพียงของที่ทำเลียนแบบของจริง
Pen dai kae piang kaung tee tum lian baep kaung jing
All I can be is just an imitation of the real thing

เพื่อนเท่านั้น ต้องจำคำนี้ไว้ในใจ
Peuan tao nun dtaung jum kum nee wai nai jai
We’re just friends, I must remember these words in my heart
อยู่มุมเล็กๆ นี้ต่อไป จะไม่เรียกร้องให้เธอรำคาญ
Yoo moom lek lek nee dtor pai ja mai riak raung hai tur rumkahn
I’ll stay in my little corner, I won’t cry out and annoy you

(*,**)

B
บ่ายสอง / Bai Saung (2pm)

C
เชื่อได้มั้ย? / Cheua Dai Mai (Will You Believe Me?) [With Faye Fang Kaew]

H
ให้ฉันทนเหงา ดีกว่าเขาไม่รักเธอ / Hai Chun Ton Ngao Dee Gwah Kao Mai Ruk Tur (Having Myself Endure the Loneliness is Better than Him Not Loving You)

I
I Found You [With Captain]

K
แค่ของเลียนแบบ / Kae Kaung Lian Baep (Just an Imitation)
คนเคยรัก / Kon Koey Ruk (A Person Was Once in Love) [With OG-ANIC]

L
แล้วแต่จะคิด / Laeo Dtae Ja Kit (Think Whatever You Want)

N
นับแกะ / Nup Gae (Counting Sheep)

P
พลูโต (Pluto)

R
รอฉันอยู่ตรงนั้น / Ror Chun Yoo Dtrong Nun (Wait For Me There)
รอยยิ้มของเธอ / Roy Yim Kaung Tur (Your Smile)

S
สถานการณ์เป็นรอง / Satahngahn Bpen Raung (Disadvantageous Situation)

T
ใต้ความโสด / Dtai Kwahm Soht (Beneath the Singleness)
ถ้ารู้ก็คงไม่บอก / Tah Roo Gor Kong Mai Bauk (If I Knew, I Wouldn’t Have Told You)

Y
อย่าให้ใครรู้ / Yah Hai Krai Roo (Don’t Let Anyone Know) [Something]

   
All songs tagged Kacha