Fukkling Hero

All posts tagged Fukkling Hero

Title: จำเลยรัก / Jumloey Ruk (Defendant Of Love)
Artist: F.Hero ft. Txrbo
Album: [Single]
Year: 2020

(*) จำเลยอย่าแย้งหากยังไม่มีอะไรจะกล่าว ยอมมอบใจมาซะดีๆ
Jum loey yah yaeng hahk yung mai mee arai ja glao yaum maup jai mah sa dee dee
Defendant, you shouldn’t argue if you have nothing to say, just give up your heart nicely
ความผิดของเธอนั้นมีดังนี้
Kwahm pit kaung tur nun mee dung nee
Your crimes are as follows

(**) หนึ่งคือเธอน่ะเห็นฉันเป็นคนอื่นไกล
Neung keu tur na hen chun bpen kon eun glai
#1, you see me as someone distant
เชื่อเถอะว่าฉันพร้อมไม่ว่าเป็นเรื่องใด
Cheua tur wah chun praum maiw ah bpen reuang dai
Believe me, I’m ready no matter what the situation
โทษนะคะที่รัก เธอยังฟังอยู่ไหม
Toht na ka tee ruk tur yung fung yoo mai
I’m sorry for loving you, are you still listening?
ข้อต่อไปมันก็สำคัญ
Kor dtor bpai mun gor sumkun
The next clause is important
I’ma tell you ข้อที่สองเรื่องที่เธอชอบใคร
I’ma tell you kor tee saung reuang tee tur chaup krai
I’ma tell you, #2 is that you like someone else
ศาลตัดสินเป็นครั้งสุดท้าย เรื่องที่เธอต้องชดใช้
Sahn dtut sin bpen krung soot tai reuang tee tur dtaung chot chai
The court has reached its final decision as to how you must pay
นับจากนี้ตลอดชีวิตต้องอยู่กับฉัน
Nup jahk nee dtalaut cheewit dtaung yoo gup chun
From now on, for the rest of your life, you must stay with me
ตลอดไป
Dtalaut bpai
Forever

คดีนี้ช่างอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญประชาชี
Kadee nee chahng ookchagun sateuan kwun bprachahchee
This lawsuit is gravely serious
เหตุจากคืนนั้นเธอมาชนแก้วแล้วเธอก็หายในราตรี
Het jahk keun nun tur mah chon gaeo laeo tur gor hai nai rahdtree
The situation from that night is you clinked your glass, then disappeared into the night
เธอโปรยเสน่ห์แล้วทิ้งฉันไปไม่ปรานี
Tur bproy sanay laeo ting chun bpai mai bprahnee
You’ve spread your charm and abandoned me with no mercy
สรุปเธอไปกับใคร อย่าให้การเลี่ยงบาลี
Saroop tur bpai gup krai yah hai gahn liang bahlee
In conclusion, you went with someone, don’t modify your testimony
น้ำตาไหลเป็นวารี แล้วตัวเธอก็ไลน์ทัก
Num dtah lai bpen wahree laeo dtua tur gor line tuk
I cried a river, then you greeted me on Line
พอฉันเริ่มอินเธอกลับบอกว่าอย่าไปคิดมากมายนัก
Por chun rerm in tur glup bauk wah yah bpai kit mahk mai nuk
As soon as I started to get into you, you ended up telling me not to think so much about it
พอฉันจะคลายรัก กลับส่งคำหวานมาทายทัก
Por chun ja klai ruk glup song kum wahn mah tai tuk
As soon as I backed off, you ended up sending me sweet messages
มาบอกว่าเหงา มาบอกว่าเพ้อ บอกว่าอยากเจอจะตายชัก
Mah bauk wah ngao mah baukw ah pur bauk wah yahk jur ja dtai chuk
Telling me you were lonely, telling me you were fantasizing, telling me you really wanted to see me
แม่จำเลยรัก หัวใจคนไม่ใช่ผนังนะ
Mae jum loey ruk hua jai kon mai chai panung na
Your honor, the human heart isn’t a wall
ไอ้คำว่ารักก็ไม่ใช่ทองต้องซ่อนตรงหลังพระ
Ai kum wah ruk gor mai chai taung dtaung saun dtrong lung pra
Loving words aren’t gold that must be hidden behind a Buddha statue
(That’s right) ไปไปมามา ให้ความหวังนี่มันอิหยังวะ
(That’s right) bpai bpai mah mah hai kwahm wung nee mun i yung wa
(That’s right) You kept coming and going, still giving me hope
คดีร้ายแรงศาลต้องตัดสินจำเลยเป็นผู้ต้องขังละ
Kadee rai raeng sahn dtaung dtut sin jum loey bpen poo dtaung kung la
This is a serious allegation, the court must decide if the defendant will go to jail

(*,**)

ยอมมอบใจเพราะความคิดถึงล้อมเธอไว้หมดแล้ว
Yaum maup jai pror kwahm kit teung laum tur wai mot laeo
Surrender your heart because my longing for you has you surrounded
ทะเบียนสมรสกับนายอำเภอก็รอเธอจดแล้ว
Tabian somrot gup nai umpur gor ror tur jot laeo
There’s a marriage license from the district officer, waiting for you to sign
แหวนเพชร สินสอด รอให้เธอกอด รวมถึงเงินสดแล้ว
Waen pet sinsaut ror hai tur gaut ruam teung ngern sot laeo
A diamond ring and dowry are waiting for you hug, including cash
Gucci Belt งูมันเลื้อยรอเธอหลายขดแล้ว
Gucci belt ngoo mun leuay ror tur lai kot laeo
Gucci belt, my snake is coiled and waiting for you
ตามกฎแล้ว ว่าทำนองคลองธรรม
Dtahm got laeo wah tumnaung klaung tum
Following the law, it’s sanctioned
จำเลยรักจะอยู่เรือนหอแทนการอยู่เรือนจำ
Jum loey ruk ja yoo reuan hor taen gahn yoo reuan jum
Defendant, you’ll stay in a wedding home instead of prison
โซ่ตรวนจะกลายเป็นสร้อยคอทองคำ
Soh dtruan ja glai bpen saroy kor taung kum
Iron chains will become gold necklaces
และจะมีศาลผู้พิพากษาอยู่ร่วมเรือนหอจองจำ
Lae ja mee sahn poo pipahkasah yoo ruam reuan hor jaung jum
And you’ll live with the judge in your wedding home prison
ไม่ต้องมีคำอนุญาโตตุลาการ
Mai dtaung mee kum anooyah dtoh dtoolahgahn
There’s no need for any words of arbitration
ไม่ต้องมายื่นอุทธรณ์ แล้วปล่อยให้ฟ้าเป็นพยาน
Mai dtaung mah yeun ootatorn laeo bploy hai fah bpen payahn
There’s no need for an extended appeal, let heaven be the witness
ว่าพันธนาการสองเราแม้นไกลจะหาใกล้
Wah puntanahgahn saung rao maen glai ja hah glai
That the two of us will be confined near and far
แม้นจำเลยรักต้องการสิ่งใดให้บอกมาเลยจะหาให้
Mae jum loey ruk dtaung gahn sing dai hai bauk mah loey ja hah hai
Is there anything else the defendant has to say?
จนกว่าจะหาไม่
Jon gwah ja hah mai
Otherwise, if not

(*,**)

แม้มันอาจจะดูใจร้าย
Mae mun aht ja doo jai rai
Even though it might seem cruel
แต่ให้คำสาบานเลยต่อให้ตัวต้องตาย
Dtae hai kum sahbahn loey dtor hai dtua dtaung dtai
I swear to death
ว่าเจตนาไม่เคยต้องการจะทำร้ายเลย
Wah jedtanah mai koey dtaung gahn ja tum rai loey
That my intention was never to harm you

ธรณีนี่นี้เป็นพยาน
Toranee nee nee bpen payahn
This earth is a witness
จะไม่เจ้าชู้ประตูดินให้เหมือนกับคำพังเพยทัก
Ja mai jao choo bpradtoo din hai meuan gup kum pung poey tuk
That you won’t cross the line of flirtation as stipulated
เพราะว่าใจมันหวงเกินไปเกินจะให้ใครชมเชยนัก
Pror wah jai mun huang gern bpai gern ja hai krai chon choey nuk
Because my heart is too possessive to let anyone else praise you
จะรักให้มากที่สุดให้เหมือนกับใจไม่เคยรัก
Ja ruk hai mahk tee soot hai meuan gup jai mai koey ruk
I’ll love you so much, like my heart has never loved before
สุดท้ายศาลรู้ตัวดีว่าศาลนี่แหล่ะจำเลยรัก
Soot tai sahn roo dtua dee wah sahn nee lae jum loey ruk
This is the final verdict of the court, defendant

(**)

จำเลยอย่าแย้งหากยังไม่มีอะไรจะกล่าว ยอมมอบใจมาซะดีดี
Jum loey yah yaeng hahk yung mai mee arai ja glao yaum maup jai mah sa dee dee
Defendant, you shouldn’t argue if you have nothing to say, just give up your heart nicely
ต้องเป็นจำเลยของฉันคนนี้ตลอดไป
Dtaung bpen jum loey kaung chun kon nee dtalaut bpai
You must be my defendant forever

   

Executive Producer: F.HERO
Producer: BenLUSS & Txrbo
Lyrics & Music: F.HERO & Txrbo
Arranged: BenLUSS

   

I’m not really familiar with legal talk, but I tried, I hope it makes sense~

Title: ฝันในฝัน / Fun Nai Fun (A Dream in a Dream)
Artist: Gavin.D ft. Fukkling Hero (ฟักกลิ้ง ฮีโร่)
Album: [Single]
Year: 2019

(*) ในความฝันที่มีเธอกับฉัน
Nai kwahm fun tee mee tur gup chun
In my dreams that have you and me
ทุกๆ ช่วงเวลาที่เดินไปด้วยกัน
Took took chuang welah tee dern bpai duay gun
Every time we’re walking together
ใต้แสงดวงตะวันที่สองเรายืนอยู่ข้างกัน
Dtai saeng duang dtawun tee saung rao yeun yoo kahng gun
Under the light of the sun where the two of us are standing together
ยิ่งทำให้มีความหมาย
Ying tum hai mee kwahm mai
The more meaningful it becomes

(**) แต่ความเป็นจริงที่ตรงนี้ฉันไม่มีเธออยู่
Dtae kwahm bpen jing tee dtrong nee chun mai mee tur yoo
But in reality, I don’t have you here
มันทำให้รู้ดีว่าฉันคิดถึงเธอ
Mun tum hai roo dee wah chun kit teung tur
It makes me know full well that I miss you
อยากกลับไปวันที่ฉันได้เจอ
Yahk glup bpai wun tee chun dai jur
I want to go back to the day we met
ภาพรอยยิ้มของเธอ
Pahp roy yim kaung tur
The image of your smile
แค่เพียงเท่านี้ก็ดีแค่ไหน ในฝันที่มีเธอ
Kae piang tao nee gor dee kae nai nai fun tee mee tur
How nice just that is in my dreams that have you

ตื่นขึ้นมาไม่เจอฉันคงจะหลงเลย
Dteun keun mah mai jur chun kong ja long loey
I’m lost when I wake up and don’t find you
โลกใบนี้มีฉันกับเธอ I’m balling
Lohk bai nee mee chun gup tur I’m balling
This world has me and you, I’m balling
ไม่มีใครที่สวยกว่าเธอ
Mai mee krai tee suay gwah tur
No one is prettier than you
ฉันหลับใหลแล้วอยากละเมอ
Chun lup lai laeo yahk lamur
I fall asleep and want to dream
Every seconds just a blur I’m falling
Every second is just a blur, I’m falling

มีแต่เธอเพียงเดียว ที่ฉันนั่นรออยู่
Mee dtae tur piang diao tee chun nun ror yoo
You’re the only one I’m waiting for
เธอ I’m waiting for you
Tur I’m waiting for you
You, I’m waiting for you
ไม่ว่าจะอยู่บนดาวจะอยู่ที่ไหน
Mai wah ja yoo bon dao ja yoo tee nai
No matter if you’re up in the stars or wherever you are
Imma tryna call u
I’m trying to call you
ให้เธอได้รู้คือเธอคนเดียวที่อยู่ในฝัน
Hai tur dai roo keu tur kon diao tee yoo nai fun
I want you to know that you’re the only person in my dreams
และจะเฝ้าดู แม้ความจริงจะไม่มีเธอ
Lae ja fao doo mae kwahm jing ja mai mee tur
And I’ll watch over you, even though I don’t have you in reality

(*,**)

เพื่อนด่ามึงเอาแต่นอนกลิ้งไปและเกลือกมา
Peuan dah meung ao dtae naun gling bpai lae gleuak mah
My friends insult me, saying all I do is sleep and wallow
ฉันบอกมันไปไกลๆ มึงไม่ต้องจะเสือกมา
Chun bauk mun bpai glai glai meung mai dtaung ja seuak mah
I’m telling you to get far away, you don’t need to get involved
ในเมื่อโลกแห่งความเป็นจริงความรักของเรามันจืดจาง
Nai meua lohk haeng kwahm bpen jing kwahm ruk kaung rao mun jeut jahng
When our love in the real world is faint
ฉันเลยขอหลับฝันอำพราง เพื่อพบกับเธอหลังเปลือกตา
Chun loey kor lup fun um prahng peua pob gup tur lung bpleuak dtah
I want to sleep and dream in secret so I see her on the back of my eyelids
เพื่อนพากันเหลือกตา บอกมึงตื่นสักที
Peuan pah gun leuak dtah bauk meung dteun suk tee
My friends lift my eyelids and tell me to wake up
เขามีใหม่ไปแล้ว มึงมันไม่รักดี
Kao mee mai bpai laeo meung mun mai ruk dee
She has someone else already, she’s not into me
ฉันตอบมันเรื่องของเขา She was so Lucky
Chun dtaup mun reuang kaung kao she was so lucky
I answer that it’s her business, she was so lucky
แต่เรื่องของฉันคือใจดวงนี้นั้นมันยังคงภักดี
Dtae reuang kaung chun keu jai duang nee nun mun yung kong puk dee
But my business is that this heart of mine is still loyal

ภาพเราเคยพัดวี ดูทีวี ฟังดนตรี
Pahp rao koey put wee doo tv fung dondtree
Images of us fanning each other, watching TV, listening to music
เธอบ่นฉันเชยทุกทีตอนซื้อสบู่ ดร.มนตรี
Tur bon chun choey took tee dtaun seu saboo do ror mondtree
You complained that I was old-fashioned when I bought Dr. Montree soap
กลิ่นแป้งเธอใช้ หรือรสปูที่ชลบุรี
Glin bpaeng tur chai reu rot bpoo tee chon boo ree
The smell of the powder you used, or the taste of crab at Chonburi
ภาพ เสียง กลิ่น รส ยังชัดในฝันถึงเธอคนดี
Pahp siang glin rot yung chut nai fun teung tur kon dee
The images, the sounds, the scents, the flavors are still clear in my dreams about you, darling
แม้นป่านนี้เธอคงมีใครสักคนข้างเคียง
Mae bpahn nee tur kong mee krai suk kon kahng kiang
Even though you have someone else beside you right now
เธอคงเปลี่ยนไปแล้ว ฉันจะเขียนไว้ข้างเตียง
Tur kong bplian bpai laeo chun ja kian wai kahng dtiang
You’ve already changed, I’ll write it beside my bed
ส่วนความสุขของฉันคงปล่อยให้ฝันลำเลียง
Suan kwahm sook kaung chun kong bploy hai fun lum liang
As for my happiness, I’ll let my dreams transport me
ทิ้งให้หลงไปในภวังค์ เหมือนดังเพลงฝันลำเอียง
Ting hai long bpai nai pawung meuan dung pleng fun lum iang
Leaving myself to get lost in my subconscious like the music of my biased dream

(*,**)

ในฝันที่มีเธอฉันแค่อยากจะเจอ
Nai fun tee mee tur chun kae yahk ja jur
In my dreams with you, I just want to see you
I’ll always be here waiting for you
I’ll always be here waiting for you
ในฝันที่มีเธออยากเจอเธอเสมอ
Nai fun tee mee tur yahk jur tur samur
In my dreams with you, I always want to see you
สักวันเราจะได้มาพบกันอีก
Suk wun rao ja dai mah pob gun eek
Some day we’ll meet again

(*,**)

   

โปรดิวเซอร์: NINO
Mix Master: NINO
Piano & Bass : BEN LUSS
เนื้อร้อง: Flukie, Gavin.D, Stickyricekillah , F.HERO
ทำนอง: Flukie, Gavin.D, เนื้อร้อง,

Title: Happy Wife Happy Life
Artist: MVL ft. Fukkling Hero and Mindset
Album: [Single]
Year: 2020

เงินทองที่หามาได้ผมยอมโอนให้เธอเก็บ
Ngern taung tee hah mah dai om yaum ohn hai tur gep
I’m willing to transfer you the money you’re looking for
โกรธเป็นฟืนเป็นไฟถ้าใครทําให้เธอเจ็บ
Groht bpen feun bpenf ai tah krai tum hai tur jep
I flip out if anyone hurts you
ไม่ยอมให้ตอมให้ไต่ทั้งริ้นทั้งไรหรือหมัดเห็บ
Mai yaum hai dtaum hai dtai tung rin tung rai reu mut hep
I refuse to let any bugs attack you, not gnats, fleas, or ticks
เพราะเราเป็นช้างเท้าหน้าแต่เมียเป็นควาญนะเด็ก ๆ
Pror rao bpen chahng tao nah dtae mia bpen kwahn na dek dek
Because I may be the front legs of the elephant, but my wife is the elephant keeper, folks

ต้องเก็บทุก ๆ รายละเอียด
Dtaung gep took took rai la iat
I must keep all the details
ถ้าไม่อยากจะมีปัญหาผู้หญิงอย่าเดินเข้าไปเฉียด
Tah mai yahk ja mee bpunhah poo ying yah dern kao bpai chiat
If I don’t want any problems, I shouldn’t walk too close to another woman
ต้องยอมทิ้งทุกอย่างไว้หน้าประตูทั้งยศฐาบรรดาเกียรติ
Dtaung yaum ting took yahng wai nah bpradtoo tung yotsatah bundah gian
I must be willing to leave everything in front of the door, including my rank and honor
เพราะภรรยาอยู่เหนือกฎของธรรมชาติแนะนําไม่ควรเสี่ยง
Pror punyah yoo neua got kaung tummachaht nae num mai kuan siang
Because the wife is above the natural rule, I advise you, you shouldn’t risk it

เลี่ยงได้เลี่ยง เบาได้เบา
Liang dai liang bao dai bao
Tread carefully, be gentle
คิดซะว่าที่เค้าด่ามันเป็นเพราะเค้ารักเรา
Kit sa wah tee kao dah mun bpen pror kao ruk rao
If she curses at you, just think of it as being because she loves you
อย่ามีปาก อย่ามีเสียง ทนได้ให้ทนเอา
Yah mee bpahk yah mee siang ton dai hai ton ao
Don’t open your mouth, don’t use your voice, just keep your head down and endure it
รอไว้อยู่ต่อหน้าเพื่อนแล้วกันค่อยโม้ค่อยโชว์ Pow
Ror wai yoo dtor nah peuan laeo gun koy moh koy show pow
Wait until you’re in front of your friends to brag and show off, pow

(*) ใครบอก ไหนใครบอก ว่าเสือนั้นกลายเป็นแมวแล้ว
Krai bauk nai krai bauk wah seua nun glai bpen maeo laeo
Who said? Who said tigers are just big cats?
ไม่จริงหรอก ไม่จริงหรอก จะบอกให้เข้าใจว่า
Mai jing rauk mai jing rauk ja bauk hai kao jai wah
It’s not true, it’s not true, I’ll tell you so you’ll understand that

(**) อาการอย่างผมเค้าไม่เรียกว่ากลัวเมีย
Ahgahn yahng pom kao mai riak wah glua mia
They don’t call me whipped
เค้าต้องเรียกว่าให้เกียรติคนที่เรารัก
Kao dtaung riak wah hai gian kon tee rao ruk
It’s called honoring the person you love
ไม่ทําให้หึง ไม่ทําให้ไม่สบายใจ
Mai tum hai heung mai tum hai mai sabai jai
I don’t make her jealous, I don’t make her uncomfortable
ทําให้เมียยิ้มได้ในทุก ๆ วัน
Tum hai mia yim dai nai took took wun
I make my wife smile every day

(***) จําเอาไว้ว่า Happy Wife Happy Life
Jum ao wai wah happy wife happy life
Remember, “happy wife, happy life”
ท่องให้เป็นประจํา ทําให้เป็นนิสัยว่า
Tong hai bpen bprajum tum hai bpen nisai wah
Memorize that, make it a habit that
Happy Wife Happy Life
Happy wife, happy life
จําไว้ว่าเมียถูกเสมอ แล้วจะสบายใจ
Jum wai wah mia took samur laeo ja sabai jai
Remember that your wife is always right and you’ll be fine
Happy Wife Happy Life
Happy wife, happy life
Happy Wife Happy Life
Happy wife, happy life

สมัยก่อน ก็พอตัวนะ
Samai gaun gor por dtua na
We managed to make it through the old times
แต่ตอนนี้นะเอาจริง ๆ ก็เริ่มเข้าใจ
Dtae dtaun nee na ao jing jing gor rerm kao jai
But now it’s serious, we’re starting to understand
ไม่ต้องบอก ว่ากลัวเมียนะ
Mai dtaung baukw ah glua mia na
You don’t have to say you’re scared of your wife
ดุแบบนี้นะเอาจริง ๆ ก็ไม่เท่าไหร่
Doo baep nee na ao jing jign gor mai tao rai
Seriously, she’s pretty ferocious
เบื่อมานั่งดูไอจีเห็นสาว ๆ นะดูดี
Beua mah nung doo IG hen sao sao na doo dee
If you’re bored you go through IG and see women, they look good
เจอแบบเนี้ย เฮียจะทนไม่ไหว
Jur baep nia hia ja ton mai wai
Seeing them like this, guys can’t take it
แต่ทําไงได้เรามีเมีย โดนจับได้ต้องมีเคลียร์
Dtae tum ngai dai rao mee mia dohn jup dai dtaung mee clear
But what can we do if we have a wife? If she catches you, you have to clear everything
อย่าทําให้เมียเรานั้นไม่ไว้ใจ
Yah tum hai mia rao nun mai wai jai
I won’t make my wife mistrust me

แล้วเชื่อมั้ยที่คนเค้าบอกว่าเชื่อเมียแล้วเจริญ
Laeo cheua mai tee kon kao bauk wah cheua mia laeo jarern
So do you believe what they say; trust your wife and you’ll prosper?
จะให้ผมนวดส่วนไหนเดี๋ยวเอาให้เพลิน baby เพลิน
Ja hai pom nuat suan nai diao ao hai plern baby plern
Let me give you a massage, and soon you’ll be happy, baby, happy
เงินทองให้เมียเก็บไว้ดิ เอาดิเชิญ baby เชิญ
Ngern taung hai mia gep wai di ao di chern baby chern
Let your wife hold on to the money, okay, go ahead, baby, go ahead
ฝึกให้เป็นนิสัย แล้วจะเจริญ ๆ
Feuk hai bpen nisai laeo ja jarern jarern
Practice making this a habit and you’ll prosper, prosper

(*,**,***)

มึงดูนะ เดี๋ยวกูจะขอค่าเบียร์
Meung doo na diao doo ja kor kah beer
Look, soon I’ll ask for the price of beer
มึงรู้จักนี่ป่าว กล่องข้าวน้อยฆ่าเมีย
Meung roo juk nee bpao glaung kao noy kah mia
Do you know this? A small white box kills wives
เฮ้ย ๆ ดูมันเดินมาละ สวัสดีจ้าเมีย
Hoey hoey doo mun dern mah la sawat dee jah mia
Hey, hey, look at her walk over, hey, baby
ขอตังค์หน่อยครับ เมียด่ากูวิ่งห้าเกียร์
Kor dtung noy krup mia dah goo wing hah gia
Can I have some money? She curses me and runs off at full speed

แค่ไม่อยากหักหน้าเมีย ปัดโธ่ใจเค้าใจเรา
Kae mai yahk huk nah mia bput toh jai kao jai rao
I just don’t want to belittle my wife, her heart is my heart
เมียร้อนก็พัดก็วีอย่าไปสุมไฟในเตา
Mia raun gor put gor wee yah bpai soom fai nai dtao
If your wife is hot, fan her, don’t go starting a fire in the stove
เมียเก็บเงินเพราะเมียหวังดีกลัวมึงไปเรื้อนไปเมา
Mia gep ngern pror mia wung dee glua meung bpai reuan bpai mao
The wife keeps the money because she has good intentions, she’s scared you’ll go off and get drunk
ท่องเอาไว้มึงแค่ขันทีแต่เมียซูสีไทเฮา
Taung ao wai meung kae kun tee dtae mia soo see tai hao
Remember, you’re just a eunuch, but your wife is the empress

ถ้ามึงถามหาท่านเปามึงจะได้เปาเอ็มวอช
Tah meung tahm hah tahm bpao meung ja dai bpao em wash
If you ask for Tan Pao, you’ll get Paw M. Wash
ถามหาเครื่องดื่มเย็น ๆ มึงจะได้โค้กเมนทอส
Tahm hah kreuang deum yen yen meung ja dai coke mentos
If you ask for a cold drink, you’ll get Coke and Mentos
จําเอาไว้ว่าแก๊งนี้มึงไม่มีสิทธิ์เป็นบอส
Jum ao wai wah gaeng nee meung mai mee sit bpen boss
Remember that in this gang, you don’t have the right to be boss
เพราะมึงมันช้างเท้าหน้า แต่เมียเป็นช้างแมมมอส
Pror meung mun chahng tao nah dtae mia bpen chahng mammoth
Because you’re the front legs of the elephant, but your wife is a mammoth

ราคา Air Force 200 คู่ เท่ากับแอร์เมสสองใบ
Rahkah air force 200 koo tao gup air mes saung bai
The price of 200 pairs of Air Forces is equal to two Hermes bags
ท่องไว้แล้วหัดอดออม อย่าทําให้เมียหมองไป
Taung wai laeo hut aut aum yah tum hai mia maung bpai
Memorize that and practice economizing, don’t make your wife gloomy
รักเมียเรา เชิดชูเมียเราแล้วอย่าไปคิดสองใจ
Ruk mia rao chert choo mia rao laeo yah bpai kit saung jai
Love your wife, praise your wife, and don’t think of having two lovers
ทะนุบํารุงเมียให้รุ่งเรืองกันเถิดพี่น้องผองไทย
Tanoobumroong mia hai roong reuang gun tert pee naung paung thai
Nourish your wife so you can flourish together, boys and men of Thailand

(**,***)

   

Writer : MVL, F.HERO, MINDSET
Composer : MVL, F.HERO, MINDSET
Arranger : MVL, BOTCASH
Producer : BOTCASH
Vocal Session Producer : MVL
Mix and Master : BOTCASH

   

Ha! Finally! A Thai hiphop song I can get behind~ 😛 P’Pae making up for the trash he produced on Show Me the Money~

Title: จำเก่ง / Jum Geng (Good at Remembering)
English Title: “Slipped Your Mind”
Artist: F.Hero and Tilly Birds
Album: [Single]
Year: 2020

(*) ถ้าให้ฉันแข่งกับเธอ เพื่อลืมเรื่องราวของเรา
Tah hai chun kaeng gup tur peua leum reuang rao kaung rao
If there was a competition against you to forget about us
ฉันคงแพ้ พ่ายแพ้ ให้เธอทุกคราว
Chun kong pae pai pae hai tur took krao
I’d lose to you every time
จะผ่านไปอีกนาน เนิ่นนานเท่าไร
Ja pahn bpai eek nahn nern nahn tao rai
However much time passes by
ฉันก็จำได้อยู่ดี เพราะฉันจำเก่งอย่างนี้
Chun gor jum dai yoo dee pror chun jum geng yahng nee
I still remember, because I’m good at remembering like this
จำเก่งจนไม่เคยลืมเธอ
Jum geng jon mai koey leum tur
I’m so good at remembering, I’ve never forgotten you

เธอมีคำถาม
Tur mee kum tahm
You question
ว่าทำไมฉันต้องจำได้ดี
Wah tummai chun dtaung jum dai dee
Why I have to remember so well
เลิกไปเป็นปี
Lerk bpai bpen bpee
We’ve been broken up for years
แต่เรื่องเธอฉันไม่ลืมซักที
Dtae reuang tur chun mai leum suk tee
But I’ve never forgotten about you at all
ถึงเธอลืมก็ไม่เป็นไร
Teung tur leum gor mai bpen rai
Even though you’ve forgotten me, it’s okay
ฉันมันคงคิดถึงเกินไป
Chun mun kong kit teung gern bpai
I think about you too much
อยากลืมแค่ไหนมันไม่ลืม
Yahk leum kae nai mun mai leum
However much I want to forget, I can’t

จำแผลที่เป่า ตรงที่เข่า
Jum plae tee bpao dtrong tee kao
I remember your skinned knee
จำวันที่ส่งเธอไปอุดฟันซี่เก่า
Jum wun tee song tur bpai oot fun see gao
I remember the day I took you to the dentist for a filling
ฉันยังจำบ้านเธอ หมาขี้เห่า
Chun yung jum bahn tur mah kee hao
I still remember your house and your yappy dog
มันจ้องหน้าฉันเหมือนฉันติดหนี้เก่า
Mun jaung nah chun meuan chun dit nee gao
It stared at me like I owed it something
กระต่ายไปแล้ว ผิดที่เต่า
Gradtai bpai laeo pit tee dtao
The rabbit is long gone, it’s the turtle’s fault
ที่ยังเดินเชื่องช้าเหมือนฉันที่จับที่เจ่า
Tee yung dern cheuang chah meuan chun tee jup tee kao
For walking so slowly like when I sprained my knee
ฉันจำเรื่องเธอเก่ง ดังที่กล่าว
Chun jum reuang tur geng dung tee glao
I’m good at remembering about you, like they say
เพราะเธอจากไปแล้วแต่ฉันยังอยู่ที่เก่า
Pror tur jahk bpai laeo dtae chun yung yoo tee gao
Because you’ve already gone, but I’m still in the same old place

(*)

(**) Monday Tuesday
Monday, Tuesday
เรื่องราวของเราฉันยังจำไม่เคยลืม
Reuang rao kaung rao chun yung jum mai koey leum
I still have never forgotten about us
Wednesday Thursday
Wednesday, Thursday
บทเพลงของเราฉันยังฟังอยู่อย่างเดิม
Bot pleng kaung rao chun yung fung yoo yahng derm
I still listen to our songs
Friday Saturday
Friday, Saturday
แม้รักของเราไม่มีวันจะ Return
Mae ruk kaung rao mai mee wun ja return
Even though our love will never return
Sunday Everyday
Sunday, everyday
จำเก่งจนไม่เคยลืมเธอ
Jum geng jon mai koey leum tur
I’m so good at remembering, I’ve never forgotten you

จำวันแรกเจอในกันยา
Jum wun raek jur nai gun yah
I remember when we first met in September
ปิ๊งในทันตา เธอฉายแสงกว่ากลุ่มเพื่อนในบรรดา
Bping nai tun dtah tur chai saeng gwah gloom peuan nai bundah
I immediately fell for you, you were more radiant than all your friends
เธอชอบอนันดา ชอบไปลันตา
Tur chaup ananda chaup bpai lundtah
You liked Ananda, you liked going to Lanta
ชอบดูหนังดราม่าเรื่องโฮเทลรวันดา
Chaup doo nung drama reuang hotel rawanda
You like watching the drama about Hotel Rwanda
เธอฟังรีฮันนา ตอน High กัญชา
Tur fung ree hunnah dtaun high gunchah
You listen to Rihanna when you’re high on marijuana
เธอบอกว่าพ่อเธอหล่ออย่างกับมิตรชัยบัญชา
Tur bauk wah por tur lor yahng gup mit chai bunchah
You said your dad was handsome like Mit Chaibancha
จำถ้อยจำนรรจา เงาในจันทรา
Jum toy jum nun ja ngao nai juntrah
I remember your words, reflected in the moon
มันจำในหัวใจไม่ได้จำในปัญญา
Mun jum nai hua jai mai dai jum nai bpunhah
I remember you in my heart, I don’t remember in my mind
พรรณาได้ Step By Step
Punnah dai step by step
I can describe you step by step
จำปากกาที่เธอเหน็บ ไปจนถึงกลิ่นของเหล้ารัม
Jum bpahkgah tee tur nep bpai jon teung glin kaung lao rum
I remember the pen you kept to the smell of rum
ปลอบตัวเองถามว่าเจ็บไหม เจ็บ
Bplaup dtua eng tahm wah jep mai jep
I comfort myself, asking if it hurts, it does
แต่ถามว่าเก็บไหม เก็บ ยังจำเสมอว่าใจของเจ้าดำ
Dtae tahm wah gep mai gep yung jum samur wah jai kaung jao dum
But if asked if I’ll keep going, I will, I’ll always remember the heart of Jao Dam
จำภาพวันที่ใจเธอระเห็จ
Jum pahp wun tee jai tur rahet
I remember the day your heart was in a rush
เหมือนเป็นแผลตกสะเก็ด ฝังลึกอยู่ในใจเจ้ากรรม
Meuan bpen plae dtok saget fung leuk yoo nai jai jao gum
Like the wound had scabbed over, buried deep in my unfortunate heart
จำเก่งได้ทุกรอยตะเข็บ
Jum geng dai took roy dtakep
I’m good at remembering every seam and stitch
ถ้าแข่งกันลืมฉันคงเสร็จ เพราะรักของเรามันไม่เท่ากัน
Tah kaeng gun leum chun kong set pror ruk kaung rao mun mai tao gun
If we had a competition for forgetting, you’d finish first, because our love wasn’t equal

(*,*)

มือที่เคยจับ ไหล่ที่สัมผัส จำผ้าปูที่นอนกับปลอกหมอนที่เคยจัด
Meu tee koey jup lai tee sumput jum pah bpoo tee naun gup bplauk maun tee koey jut
The hand I once held, the shoulder I touched, I remember the blanket and pillow case you once used
รถที่เคยขับ เบาะที่เคยปรับ
Rot tee koey kup bor tee koey bprup
The car you once drove, the seat you sat in
เธอชอบบ่นเสมอเวลาไม่ยอมคาดเข็มขัด
Tur chaup bon samur welah mai yaum kaht kem kut
You always liked to complain when I refused to fasten my seat belt
จำกลิ่นน้ำหอม จำตอนหนุนตัก
Jum glin num haum jum dtaun noon dtuk
I remember the scent of your perfume, I remember laying in your lap
จำตอนจูบแรกริมฝีปากที่เธอกัด
Jum dtaun joop raek rim fee bpahk tee tur gut
I remember our first kiss when you bit my lip
จำแก้มที่ปัด จำข้าวที่ผัด
Jum gaem tee bput jum kao tee put
I remember your blushed cheeks, I remember your fried rice
จำได้ทุกเรื่องจำเก่งจนใจไม่เคยตัด
Jum dai took reuang jum geng jon jai mai koey dtut
I can remember everything, I’m so good at remembering, my heart has never cut you out

(**)

   

Lyrics by: F.HERO, Anuroth Ketlekha (3rd), M-PEE (Thitisorn phanchata)
Music: Tilly Birds, M-PEE (Thitisorn phanchata)
Arranged by: Thuwanon Tantiwattanaworakul (Milo)
Produced by: Nutdanai Chuchat (Billy), Puntapol Prasarnrajkit

Title: ไม่มีอะไรต้องกลัว / Mai Mee Arai Dtaung Glua (Nothing to Fear)
Artist: Clash ft. F.Hero
Album: Clash Loudness
Year: 2020

ชีวิตมันไม่ได้ง่ายดาย
Cheewit mun mai dai ngai dai
Life isn’t simple
ตรากตรำต้องทำให้ได้มา
Dtrahk dtrum dtaung tum hai dai mah
Persistence is key
ไม่มัวโทษบุญโทษวาสนา
Mai mua toht boon toht wahssanah
Don’t get caught up blaming your merit or fortune
ชะตาไม่ใช่ผู้ชี้นำ
Chadtah mai chai poo chee num
Destiny isn’t your guide

ผ่านร้อนผจญทั้งเปลวไฟ
Pahn raun pajon tung bpleo fai
Going through the heat and facing the flames
ผ่านหนาวจนมือฉันเย็นชา
Pahn nao jon meu chun yen chah
Going through the cold until my hands were numb
เกิดมาเป็นคนบนพสุธา
Gert mah bpen kon bon pasoottah
I was born on this earth
ก็คงไม่มีเวลามาท้อครวญคราง
Gor kong mai mee welah mah tor kruan krahng
There’s no time for discouraged complaining
ให้คิดดีๆ หนทางยังมีเรี่ยวแรงพลัง
Hai kit dee dee hon tahng yung mee riao raeng palung
Think carefully, this path still has strength and power

(*) แม้ต้องล้มลงอีกเท่าไร
Mae dtaung lom long eek tao rai
However many times I keep falling
จะลุกขึ้นยืนและก็สู้ใหม่
Ja look keun yeun lae gor soo mai
I’ll get back up and fight again
ประสบการณ์มันสอนว่าเราสู้ไหว
Bprasopgahn mun saun wah rao soo wai
The experience teaches us that we can still fight
ไม่มีอะไรต้องไปกลัว
Mai mee arai dtaung bpai glua
There’s nothing to fear

Straight Outta รามคำแหง มีศัพท์เป็นคลังแสง
Straight outta ruam kum haeng mee sup bpen klung saeng
Straight outta Ramkhamhaeng, we have vocabulary as our arsenal
ฟ้ามีบัญชาชีวิตเป็นพันแสน แต่กูจะกำแหง
Fah mee bunchah cheewit bpen pun saen dtae goo ja gum haeng
Heaven commands lives by the thousands, but I’m insubordinate
กระชับผ้าพันแผล ไม่สนคำซินแส แล้วพุ่งเป็นลำแสง
Grachup pah pun plae mai son kum sin sae laeo poong bpen lum saeng
I tighten my bandages, I don’t care what the doctor says, and I hurl like a beam of light
ความเจ็บนี่แหล่ะจะสอนการวางแผน ไม่ใช่พญาแถน
Kwahm jep nee lae ja saun gahn wahng paen mai chai payah taen
This pain will teach planning, not a god or angels
แอบแฝงอยากซัดกู ก็เข้ามางัดดู
Aep faeng yahk sut goo gor kao mah ngut doo
Hidden, they want to take me down, they try to get to me
สองมือมีแรง สองเท้ามีคัทชู แผ่นหลังมี Tattoo
Saung meu mee raeng saung tao mee kut choo paen lung mee tattoo
My two hands have strength, my two feet have heeled shoes, my back has tattoos
แบ่งทางเอาไว้เป็นสองแล้วเข้ามาวัดดู
Baeng tahng ao wai bpen saung laeo kao mah wut doo
Split the path in half and come and try it out
ถ้ามึงจะเกลียดไม่ต้องมารักกู
Tah meung ja gliet mai dtaung mah ruk goo
If you hate me, there’s no need to love me
That thing I must do คือ must not die
That thing I must do keu must not die
The thing I must do is that I must not die
Good Luck and F*ck you
Good luck and f*ck you

(*,*)

   

Producer : Clash
Lyrics : ปรีติ บารมีอนันต์
Melody : ปรีติ บารมีอนันต์
Arranged : อนันต์ ดาบเพ็ชรธิกรณ์ , ฐาปนา ณ บางช้าง , สุกฤษณ์ ศรีเปารยะ , คชภัค ผลธนโชติ
Rap lyrics : F.Hero

Title: รักจริง(ให้ดิ้นตาย) / Ruk Jing (Hai Din Dtai) [True Love (Made Me Brain-Damaged)]
Artist: Cocktail ft. Tik Shiro and F.Hero
Album: [Single]
Year: 2020

หากคุณตกหลุมรักใคร
Hahk koon dtok loom ruk krai
If I fall in love with someone
มีถ้อยคำเป็นล้านคำ
Mee toy kum bpen lahn kum
There’s a million words
ที่จะเอามาเรียงร้อยกันบอกความในใจกับเธอ
Tee ja ao mah riang roy gun bauk kwahm nai jai gup tur
That I’ll compose to express the things in my heart to you
ประดิษฐ์มันจนดูสวยงาม
Bpradit mun jon doo suay ngahm
I keep inventing ways to say it until it seems beautiful
ใส่ทำนองจนมันเลิศเลอ
Sai tahmnong jon mun lert lur
Adding a melody until it’s perfect
แต่ดูเหมือนความหมายจะหาย
Dtae doo meuan kwahm mai ja hai
But it’s like the meaning disappears
มันเหมือนไม่ตรงกับใจ
Mun meuan mai dtrong up jai
It’s like it doesn’t match my emotions

จะเท่ไม่เท่ไม่เกี่ยวมันอยู่ที่ใจความสำคัญ
Ja tay mai tay mai giao mun yoo tee jai kwahm sumkun
Whether it’s stylish or not is unrelated to the point
ไม่ได้ลึกลับ ไม่ได้ซับซ้อน ไม่ต้องร้อยเรียงถ้อยคำ
Mai dai leuk lup mai dai sup saun mai dtaung roy riang toy kum
It’s no secret, it’s not complicated, there’s no need to compose any words
ความในใจพูดออกไป ก็เท่านั้น ก็เท่านั้น
Kwahm nai jai poot auk bpai gor tao nun gor tao nun
Just voice your feelings, that’s all, that’s all

(*) อยากจะบอกว่ารัก รักเธอ
Yahk ja bauk wah ruk ruk tur
I want to tell you that I love, love you
อยากจะบอกว่าฉันนั้นรักเธอ
Yahk ja bauk wah chun nun ruk tur
I want to tell you that I love you
เธอทำให้ฉันเห็นว่าความรักแท้จริงมันหน้าตาอย่างไร
Tur tum hai chun hen wah kwahm ruk tae jing mun nah dtah yahng rai
You made me see what true love really looks like
อยากจะบอกว่า I Love You
Yahk ja bauk wah I love you
I want to tell you that I love you
I really hope that you love me too
I really hope that you love me too
เธอทำให้ได้รู้ว่าฉันจะหายใจมันไปเพื่ออะไร
Tur tum hai dai roo wah chun ja hai jai mun bpai peua arai
You made me realize what I’m continuing to breathe for
Oh Baby, I love you
Oh, baby, I love you

มีผู้คนเป็นล้านคน กับเรื่องราวเป็นร้อยพัน
Mee poo kon bpen lahn kon gup reuang rao bpen roy pun
There’s millions of people with hundreds of thousands of stories
การที่เราได้มาพบกันคงมีความหมายสักอย่าง
Gahn tee rao dai mah pob gun kon mee kwahm mai suk yahng
Us meeting was meaningful
สะกิดให้ใจฉันเต้นแรง ไม่ต้องแจกแจงเหตุผลใด
Sagit hai jai chun dten raeng mai dtaung jaek jaeng het pon dai
It started my heart pounding, there’s no need to explain the reason
คงไม่มีถ้อยคำใดๆ หรือเหตุผลใดอธิบาย
Kong mai mee toy kum dai dai reu het pon dai attibai
There’s no words or reason to explain

(*)

คิดค้นหาวิธีทางใด
Kin kon hah witee tahng dai
I’ve thought of searching for a way
ที่จะบอกรักเธอให้ซึ้งถึงทางกลางใจ
Tee ja bauk ruk tur hai seung teung tahng glahng jai
To tell you I love you that would reach all the way to the middle of your heart
หรือต้องพิสูจน์ตัวเองให้เหมือนสีดากลางไฟ
Reu dtaung pisoot dtua eng hai meuan see dah glahng fai
Or must I prove myself like Sida in the middle of the flames?
แล้วคำว่ารักมันถึงจะดังกว่าท่อพี่แดงบางทราย
Laeo kum wah ruk mun teung ja dung gwah tor pee daeng bahng sai
The word “love” is louder than the exhaust pipe on a motorcycle
รู้แต่ไม่มีนางในภาคพื้นพิภพพสุธา
Roo dtae mai mee nahng nai pahk peun pip pop sootah
I know, but there’s no one on this Earth
หรือเทพธิดาปางใด หรือต่อให้ลีดทั้งจุฬาฯ
Reu tep ti dah bpahng dai reu dtor hai leet tung joolah
Or any goddess, or even any elite all over Chulalongkorn
เปรียบพรานระพินทร์กลางไพร
Bpriap prahn rapin glahng prai
Compared to the hunter Rapin in the middle of the jungle
ต้องการแค่เพชรพระอุมา
Dtaung gahn kae petch pra oomah
All that’s needed is Petch Pra Uma
ดวงใจฉันมีความในรอเธอคนเดียวกรุณา
Duang jai chun mee kwahm nai ror tur kon diao garoonah
My heart has things inside waiting only for you, please
ตราบสกุณาหยุดบิน แผ่นดินภูผาทะลาย
Dtrahp sagoonah yoot bin paen din poo pah talai
Until the birds stop flying and the mountains are destroyed
จะขอเป็นคู่อยู่กิน บอกให้ได้ยินด้วยภาษากาย
Ja kor bpen koo yoo gin bauk hai dai yin duay pahsah gai
I want to be with you, telling you with my body language
ก่อนจดทะเบียนสมรสเป็นการบอกรักภาษาทนาย
Gaun jot tabian samarot bpen gahn bauk ruk pahsah tanai
Before registering the marriage license becomes telling you I love you in lawyer language
คำบอกรักเธอในบทเพลงนี้ให้มือกีต้าร์เค้าสาธยาย ลี๊ด!
Kum bauk ruk tur nai bot pleng nee hai meu guitar kao saht yai leet
Let the guitarist explain the words of love in this song, leet!

(*,*)

เธอมาทำให้มันชัดเจน
Tur mah tum hai mun chut jen
You made it clear
เธอมาทำให้รักล้นเต็มใจ
Tur mah tum hai ruk lon dtem jai
You made love overflow from my heart
ทำให้ทุกความหมายของรัก Complete
Tum hai took kwahm mai kaung ruk complete
You completed every meaning of love
ชัดเจนยิ่งกว่าใครๆ
Chut jen ying gwah krai krai
It’s clearer than anyone else
Oh Baby l love you
Oh, baby, I love you

ไม่มีใครหน้าไหนที่จะมาแรงแซงเท่า
Mai mee krai nah nai tee ja mah raeng saeng tao
There’s no one who will have as much power as you
เธอทำหัวใจตายด้านถูกศรแดงแทงเข้า
Tur tum hua jai dtai dahn took saun daeng taeng kao
You’ve killed my heart with your red arrow piercing into it
แรงกายพี่ชายสุดฝืนด้วยแพ้เสน่ห์แรงเจ้า
Raeng gai pee chai soot feun duay pae sanay raeng jao
My strength is struggling not to fail against your charm
รู้ว่าแสงนั้นคือไฟ หัวใจยอมเป็นแมงเม่า
Roo wah saeng nun keu fai hua jai yaum bpen maeng mao
I know that light is fire, my heart is willing to be a moth
ไหม้เป็นเถ้าไหม้เป็นถ่าน ก็ยังมิวายชะแง้นาง
Mai bpen tao mai bpen tahn gor yung miwai cha ngae nahng
Burnt to ashes, but I’m not done yet, I raise my head to my darling
ยินยอมไปทั้งหัวใจแม้โดนสอยร่วงจนแพ้คราง
Yin yaum bpai tung hua jai mae dohn soy ruang jon pae krahng
I give in with all my heart, even though I must be plucked to defeat
แข่งขันพระจันทร์นวลศศิจะแพ้นาง
Kaeng kun prajun nuan sasija pae nahng
In a competition, the silvery moon would lose to you
เพราะเธอผู้เดียวคือรัก คนเดียวที่แพ้ทาง
Pror tur poo diao keu ruk kon diao tee pae tahng
Because you alone are my love, you alone are whom I admit defeat
Baby I Love You
Baby, I love you

   

คำร้อง / ทำนอง : ปัณฑพล ประสารราชกิจ
เรียบเรียง : COCKTAIL

   

The rap verses are intentionally trying to be very flowery and poetic to go along with the theme of trying to compose the most eloquent way of expressing your love and make a lot of obscure literary references that I’m not entirely sure how to translate.

Title: มีแค่เรา / Mee Kae Rao (There’s Just Us)
Artist: Fukkling Hero (ฟักกลิ้ง ฮีโร่) ft. Lazyloxy and Og-Anic
Album: [Single]
Year: 2019

(*) ก็เพราะวันนี้นั้นมีแค่เรา ตอนนี้ต้องการแค่เมา
Gor pror wun nee nun mee kae rao dtaun nee dtaung gahn kae mao
Because there’s just us today, right now you just need to get drunk
ถ้าไม่มีเขาคงไม่เท่าไร ไม่ต้องไปร้องไม่ต้องเสียใจ
Tah mai mee kao kong mai tao rao mai dtaung bpai raung mai dtaung sia jai
If you don’t have her, it’s not so bad, there’s no need to cry or be sad
มึงชูแก้วเด่ะ แล้วมึงก็ชน
Meung choo gaeo day laeo meung gor chon
You lift your glass, then you clink it
ถ้ามันจะไปก็ไป ไม่ต้องมาทุกข์ ต้องมาทน
Tah mun ja bpai gor bpai mai dtaung mah took dtaung mah ton
If they’re going to go, then let them go, there’s no need to suffer
อย่าช้ารีบมาให้ไว ปล่อยความช้ำลอยไปให้ไกล
Yah chah reep mah haiw ai bploy kwahm chum loy bpai hai glai
Don’t delay, hurry over, let your pain float far away
จากนี้ไม่ว่าเมื่อไหร่ Only Have Fun , All Everynight
Jahk nee mai wah meua rai only ahve fun all every night
From now on, no matter when, we only have fun, every single night
มึงจุดไฟขึ้นมาแล้วมึงก็ลน
Meung joot fai keun mah laeo meung gor lon
You lit a fire and now you’re roasting
เอ้า เพื่อนมึงมากี่คน เรียกมาให้ไว ก็กูจะวน กูจะวน
Ao peuan meung mah gee kon riak mah hai wai gor goo ja won goo ja won
Oh, however many friends of yours cry out, you’ll rotate, you’ll rotate

เธอไปกับใครตั้งกี่คน มึงก็ยังทนอยู่
Tur bpai gup krai dtung gee kon meung gor yung ton yoo
She hooked up with so many guys, yet you still put up with it
เมียมึงอย่างซุกแม่งอย่างซน มึงว่ามึงเอาอยู่
Mia meung yahng sook maeng yahng son meung wah meung ao yoo
Your wife is f*ck*ng naughty, but you say that’s how you want it
แต่กูไม่เอาแล้วกูบาย ไม่สนหรอกรอยจูบ
Dtae goo mai ao laeo goo bai mai son rauk roy joob
But I don’t, I’m fine, I don’t care about kisses
จนคนประณามว่ามึงอย่างควาย ให้เธอน่ะดูถูก
Jon kon bpranahm wah meung yahng kwai hai tur na doo took
Until people start denouncing you as a j*ck*ss for her to insult
เปลืองเข็มนาฬิกาอย่าเอาเวลาไปใส่ใจ ใครจะลืมทอดทิ้งให้ปล่อยไป
Bpleuang kem nahligah yah ao welah bpai sai jai krai ja leum taut ting hai bploy bpai
It’s a waste of time to pay attention, let go of whoever forgot about and abandoned you
ไม่ต้องฟังคำคนมึงอย่าไปสนลมปากใคร
Mai dtaung fung kum kon meung yah bpai son lom bpahk krai
You don’t have to listen to anyone, don’t pay attention to anyone else’s words
ทนนานมันมีแต่ความลำบากใจ
Ton nahn mun mee dtae kwahm lumbahk jai
Enduring it for so long is just troublesome
คนนั้นอย่างเฟี้ยวเดี๋ยวกูเคี้ยวโชว์ให้ดู อย่าเอามือล้วงไปในปากงู
Kon nun yahng fiao diao goo kiao show hai doo yah ao meu luang bpai nai pahk ngoo
That girl thinks she’s so gorgeous, hang on, I’ll chew her up and show her not to put your hand in the snake’s mouth
ที่กูทำเป็นประจำมึงหัดดู Slow Slow Sure Sure คือความจริงคือปากกู
Tee goo tum bpen bprajum meung hut doo slow slow sure sure keu kwahm jing keu bpahk goo
I do what I always do, you should practice, slowly but surely is the truth, it’s my motto

(*)

มึงบอกกับกูทุกทีว่าคนนี้แหล่ะที่อยากมีลูกกับเค้า
Meung bauk gup goo took tee wah kon nee lae tee yahk mee look gup kao
You always told me that you wanted to have a baby with this girly
มั่นใจเหลือเกินว่าใช่ แล้วก็ปล่อยใจบนเตียงบนฟูกกับเค้า
Mun jai leua gern wah chai laeo gor bploy jai bon dtiang bon fook gup kao
You were certain she was the one, and you left your heart on the bed, on the mattress with her
แต่รักไม่ใช่แค่จูบ แค่โอบ แค่กอด แค่ไล้ แค่ลูบกับเร้า
Dtae ruk mai chai kae joop kae ohp kae gaut kae lai kae loop gup rao
But love isn’t just kissing, isn’t just embracing, isn’t just hugging, isn’t just snuggling, isn’t just groping or arousing
สุดท้ายพอโดนเค้าเจี๊ย ก็เนี่ยเตือนละ มันมีแค่เจ๊งกับเจ๊า
Soot tai por dohn kao jia gor nia dteuan la mun mee kae jeng gup jao
In the end, she ate you up, I warned you, there’s only failure and an ending
ก็เอาเหอะ ปล่อยมันไป อยู่กันก็จะมีแต่พาจน
Gor ao hur bploy mun bpai yoo gun gor ja mee dtae pahjon
But come on, let it go, be with us, we’ll get you through this
เห็นกงจักรเป็นดอกบัว ทีดอกบัวมึงกลับเห็นเป็นอาจม
Hen gungjuk bpen dauk bua tee dauk bua meung glup hen bpen ahjom
You mistakenly thought something bad was a beautiful lotus, of which your lotus ended up being sh*t
โบราณเค้าถึงบอกว่า แฟนเปรียบเหมือนรองเท้า และเพื่อนเหมือนส้นตีน
Bohrahn kao teung bauk wah faen bpriap meuan raung tao lae peuan meun son dteen
There’s an old saying that lovers are like shoes and friends are like heels
เพราะต่อให้รองเท้าหายไป ส้นตีนก็ยังอยู่กับมึงทุกซีน
Pror dtor hai raung tao hai bpai son dteen gor yung yoo gup meung took seen
Because even if our shoes disappear, our heels are still there in every scene

(*)

กันมากี่ครั้งแล้วเค้าก็เท โอเค โอเค โอเค โอเค มึงพูดอย่างนั้นแล้วมึงก็เซ
Gun mah gee krung laeo kao gor tay okay okay okay okay peung poot yahng nun laeo meung gor say
However many times you got together, she dumped you, okay, okay, okay, okay, you speak like that, you’re stumbling
กูรู้มึงเศร้าเข้ามาดื่มมามา เห็นว่าเขาทิ้งไปแบบคาตา โดนทำร้ายจิตใจด้วยวาจา
Goo roo meung sao kao mah deum mah mah hen wah kao ting bpai baep kah dtah dohn tum rai jit jai duay wahjah
I know you’re sad, come and drink, I saw she abandoned you right before my eyes, she broke your heart with her words
ถ้าจะจบกันไปก็อย่าให้มันกลับมาอีกนะ ไม่อยากฟังเรื่องมันอีกละ
Tah ja jop gun bpai gor yah hai mun glup mah eek na mai yahk fung reuang mun eek la
If she’s going to end it, don’t let her come back again, I don’t want to hear about this again
คนดีๆน่ะมีอยู่ซะ รักคนเลวๆ อยู่ได้มึงคิดอะไรอยู่วะ
Kon dee dee na mee yoo sa ruk kon leo leo yoo dai meung kit arai yoo wa
Good girls exist, what were you thinking, loving an evil one?
ดื่มด้วยกันเลยวันสุดท้าย เอาให้ลืมเลยคนใจร้าย
Deum duay gun loey wun soot tai ao hai leum loey kon jai rai
Drink with us on the final day, we’ll get you to forget that cruel-hearted person
เมากระจาย ไอ้ฉิบหาย แก้วอยู่ไหนจะเอาให้ตาย
Mao grajai ai chip hai gaeo yoo nai ja ao hai dtai
The drunkenness spreads, f*ck, where’s my glass? I’ll take it all

(*)

   

Lyrics & Music : F.HERO, LAZYLOXY, OG-ANIC
Arranged : NINO
Mixed and Mastered : NINO
Recording Engineer : Patrick Chinnawong
Recording at Studio 28 Recording Studio, BKK
Music Production By YUPP!

   

I really can’t wait till this mumbled auto-tune rap fad runs its course. At least this has relatively nice lyrics of bros helping their friend get over a break-up~ Though I would say getting drunk shouldn’t be your first go-to solution haha.

Title: เสือสิ้นลาย / Seua Sin Lai (Tamed)
Artist: Fukkling Hero ft. P-Hot, Youngohm, and Fymme Bongkot
Album: [Single]
Year: 2018

(*) เมื่อก่อนผมเคยร้าย ร้าย ร้าย Badboy ก็ดูคล้าย คล้าย คล้าย
Meua gaun pom koey rai rai rai badboy gor doo klai klai klai
Before I was once bad, bad, bad, I seemed like like like a bad boy
ก็ You ลอง Look into My Eyes สาบานให้ตาย ตาย ตาย
Gor you laung look into my eyes sahbahn hai dtai dtai dtai
But you tried looking into my eyes and I swear to death death death
เล่นแต่บทผู้ร้าย ร้าย ร้าย แต่ตอนนี้เป็นเสือสิ้นลาย
Len dtae bot poo rai rai rai dtae dtaun nee bpne seua sin lai
I only played the part of the bad, bad, bad boy, but now I’m tamed
You Look into My Eyes สาบานให้ตาย ตาย ตาย
You look into my eyes sahbahn hai dtai dtai dtai
You look into my eyes, and I swear to death, death, death

(**) ฉันผ่านมาหมดแล้ว ฉันนี่โคตรจะสุดแล้ว
Chun pahn mah mot laeo chun nee kot ja soot laeo
I’ve gone through it all, I’ve reached the f*ck*ng end
แต่ตอนนี้อยากจะหยุดแล้ว มีเยอะมันวุ่นวาย
Dtae dtaun nee yahk ja yoot laeo mee yur mun woon wai
But now I want to stop, it’s troublesome having a lot
เมื่อก่อนเจ้าชู้อันนี้ยอม แต่เลิกหมดแล้วตอนนี้พร้อม
Meua gaun jao choo un nee yaum dtae lerk mot laeo dtaun nee praum
Before I was willing to be a player, but I’ve stopped it all, right now I’m ready
แค่เธอได้มั้ยฉันขอร้อง ให้เธอเป็นคนพาเข้านอน
Kae tur dai mai chun kor raung hai tur bpen kon pah kao naun
Can it be just you? I’m begging you, let it be you who is the one who leads me to bed

เมื่อก่อนนี้ญาติเขายังระอาพี่เลย
Meua gaun nee yaht kao yung ra ah pee loey
Before, my family was fed up with me
นาฬิกาบอก 10 โมงเช้ายังอยู่ใน Party เลย
Nahligah bauk sip mohng chao yung yoo nai party loey
The clock struck 10am and I was still at the party
แต่เจอเธอแล้วปัจจุบันไม่เอาแล้วหนาที่เคย
Dtae jur tur laeo butjoobun mai ao laeo nahtee koey
But I met you, and I presently don’t want the duties that I once had
จากเป็นเสือแล้วอยู่ดีๆ พี่กลายเป็น Barbie เลย
Jahk bpen seua laeo yoo dee dee pee glai bpen barbie loey
From being a tiger, all the sudden I’ve become a Barbie
เคยเป็นผู้ชายที่เกเร กินเหล้าและเมาเละหยำเป
Koey bpen poo chai tee gay ray gin lao lae mao leh yum bpay
I once was a naughty boy, drinking alcohol and getting sh*t-faced
เดินไปเจอใครเขาก็บอกว่าพี่รั่ว การทรงตัวพี่เหนือการคาดคะเน
Dern bpai jur krai kao gor bauk wah pee rua gahn song dtua pee neua gahn kaht kanay
I’d go out and people would tell me I was smashed, my balancing act was beyond speculation
แต่พอเจอเธอแล้ว Babae พอแล้วไม่อยากจะเดินเซ
Dtae por jur tur laeo baby por laeo mai yahk ja dern say
But as soon as I met you, baby, that was enough, I don’t want to stagger around
อยากเป็นคนดีเพื่อเดินข้างใครซักคน อยากจะกลายมาเป็นคนที่ OK
Yahk bpen kon dee peua dern kahng krai suk kon yahk ja glai mah bpen kon tee okay
I want to be a good boy so I can walk beside someone, I want to become an okay guy
เคยเป็นผู้ร้าย ร้าย ร้าย นักเลงหัวไม้ ไม้ ไม้
Koey bpen poo rai rai rai nuk leng hua mai mai mai
I once was a bad, bad, bad boy, a roguish thug, thug, thug
แต่มาวันนี้สวัสดีพ่อตา สวัสดีครับแม่ยาย
Dtae mah wun nee sawutdee por dtah sawat dee krup mae yai
But come today, hello, Grandpa, hello, Grandma
อย่าเพิ่งร้องว้าย ว้าย ว้าย ผมกลับตัวแล้วรู้มั้ย
Yah perng raung wai wai wai pom glup dtua laeo roo mai
Don’t cry, cry, cry yet, do you know I’ve reformed?
จะขอดูแลลูกสาวแม่จนวันตาย ตาย ตาย
Ja kor doo lae look sao mae jon wun dtai dtai dtai
I want to take care of our daughter and you until the day I die, die, die

(***) อยากจะหยุดที่เธอ บอกตัวเองให้พอ
Yahk ja yoot tee tur bauk dtua eng hai por
I want to stop with you, I tell myself that I’ve had enough
ไม่งั้นเธอคงไม่รอ คงไม่รอ คงไม่รอ
Mai ngun tur kong mai ror kong mai ror kong mai ror
Otherwise you probably won’t wait, probably won’t wait, probably won’t wait
ฉันอาจเป็นคนไม่ดี หรืออาจจะดีไม่พอ
Chun aht bpen kon mai dee reu aht ja dee mai por
I might be a bad person, or I might not be good enough
แต่ให้เธอไปหมดแล้ว เท่าที่มี เท่าที่มี
Dtae hai tur bpai mot laeo tao tee mee tao tee mee
But I’ve given you all I have, all I have already

(*,**)

เพื่อนบอกว่าใครกลัวเมีย นายออกจากแก๊งเราไป
Peuan bauk wah krai glua mia nai auk jahk gaeng rao bpai
My friends tease me that I’m whipped as I leave my gang
ไม่สนคนรอบข้างจะว่ายังไง But I don’t care งั้นเดี๋ยวเราจะไปตั้งแก๊งใหม่
Mai son kon raup kahng ja wah yung ngai but I don’t care ngun diao rao ja bpai dtung gaeng mai
I don’t care what the people around me say, but I don’t care, if that’s the case, I’ll just join a new gang
เลิกสะสมฝาเบียร์แล้วกลับบ้านไปกอดเมีย สาวๆเลิกนัวเนีย
Lerk sa som fah bia laeo glup bahn bpai gaut mia sao sao lerk nua nia
I’ve stopped collecting beer tops, I go home and hug my wife, I’ve stopped touching other girls
เลิกเจ้าชู้ เธอไม่รู้ ผมไม่ทำ
Lerk jao choo tur mai roo pom mai tum
I’ve stopped flirting, you don’t know, but I don’t do it
ต่อให้มีน้องหนูยิ้มให้เป็นประจำ
Dtor hai mee naung noo yim hai bpen bprajum
Even though there are girls constantly smiling at me
และนั่นคือภาพที่มีในอดีต ชั่งมันดิ ชั่งมันดิ ชั่งมันดิ
Lae nun keu pahp tee mee nai adeet chung mun di chung mun di chung mun di
And that’s an image of the past, screw that, screw that, screw that
ตอนนี้หมดห่วงไม่ต้องระแวง Karma Dose Exist Yeh!
Dtaun nee mot huang mai dtaung rawaeng karma does exist yeah
Now you don’t have to worry, you don’t have to be suspicious, karma does exist, yeah
มะก่อน แอบแชท ก็พูดตรงๆ
Ma gaun aep chat gor poot dtrong dtrong
Before I’d secretly chat and speak frankly
แต่ปัจจุบันนี้เป็นคนละคน
Dtae butjoobun nee bpen kon la kon
But at present, I’m a different person
เธอไม่ต้องลุ้นเหมือนสามตัวบน
Tur mai dtaung loon meuan sahm dtua bon
You don’t have to hope to win like the lottery
มอบรหัส Facebook ให้เธอไปเชยชม
Maup rahut facebook hai tur bpa choey chom
I’ll give you my Facebook password so you can check it out

(***,*)

ถ้าเธอทำได้จริง
Tah tur tum dai jing
If you can really do it
Please Bring Me Your Ring
Please bring me your ring
I Promise to Be Your Wings, Babe.
I promise to be your wings, babe
ถ้าเธอผิดสัญญา
Tah tur pit sunyah
If you break your promise
ทำไม่ได้ที่พูดมา
Tum mai dai tee poot mah
And can’t do what you said you would
ฉันจะเอาให้ตาย ตาย ตาย
Chun ja ao hai dtai dtai dtai
I’ll take you for all you’re worth

เงินเดือนพี่เธอเอาไปให้หมดเลย
Ngern deuan pee tur ao bpai hai mot loey
Take all my salary
มีผ้าให้ซักกี่ผืนเธอเอามาให้หมดเลย
Mee pah hai suk gee peun tur ao mah hai mot loey
I’ll give you however many clothes I have
อยากได้เสื้อผ้า รองเท้า เดี๋ยวพี่จะเปย์เงินสดเลย
Yahk dai seua pah raung dao diao pee ja bpay ngern sot loey
If you want clothes or shoes, I’ll pay it in cash
อยากได้กุชชง กุชชี่ ให้เธอเอาบัตรไปกดเลย
Yahk dai gootchong goochi hai tur ao butbpai got loey
If you want Guchong or Gucci, I’ll give you my card to charge

(*)

   

Lyrics & Music : F.HERO, P-Hot, YOUNGOHM, FYMME
Arranged : DeejayB, Shrimpboi
Mixed and Mastered : DeejayB
Recording Engineer : Arjampol Chandravuth
Recording at Studio 28 Recording Studio, BKK
Music Production By BeatFarmBeat

   

I think I’m just too old to care for the young rappers going on about how many girls want to sleep with them or how they “run” Bangkok, give me the old established rap giants who sing about how they reformed for their families like P’Golf Fukkling Hero any day~ Especially ones that end with a testimony that the girl can have all their riches if he cheats or goes back to his old ways haha. Do lyrics count as a legal prenup? 😀

Title: นอนได้แล้ว / Naun Dai Laeo (Sleep Now)
Artist: Fukkling Hero (ฟักกลิ้ง ฮีโร่) & the Toys
Album: [Single]
Year: 2018

(*) นอนได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็กลับมา
Naun dai laeo diao proong nee kao gor glup mah
Sleep now, soon tomorrow he’ll come back
นอนได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่สบายนะ คนดี
Naun dai laeo diao proong nee mai sabai na kon dee
Sleep now, or tomorrow you’ll be sick, darling
ให้กาลเวลาอธิบายให้เธอฟัง
Hai gahn welah attibai hai tur fung
Let time explain for you
ให้กาลเวลาอธิบายให้เธอฟัง
Hai gahn welah attibai hai tur fung
Let time explain for you

แค่ปล่อยให้กาลเวลาอธิบายภาพวันวาน อาทิตย์ถามวันที่พบผ่านในบางทีมันก็ดีในสักวันที่เธอไม่มีฉันแล้ว
Kae bploy hai gahn welah attibai pahp wun wahn ahtit tahm wun tee pob pahn nai bahng tee mun gor dee nai suk wun tee tur mai mee chun laeo
Just let time explain the past, sometimes the sun asks the days that have passed, it’s good that some day you won’t have me
ไม่อยากให้เธอยังต้องทรมาน ภาวนาอธิษฐานให้กาลเวลาเป็นประจำวันที่มียังคงมองดูเธอกับเขาตรงนี้
Mai yahk hai tur yung dtaung toramahn pahwanah attitahn hai gahn welah bpen bprajum wun tee mee yung kong maung doo tur gup kao dtrong nee
I don’t want you to still be tortured, I pray that time will still watch over you and him from right here every day

ให้กาลเวลาอธิบายให้เธอฟัง
Hai gahn welah attibai hai tur fung
Let time explain for you
ให้กาลเวลาอธิบายให้เธอฟัง
Hai gahn welah attibai hai tur fung
Let time explain for you

อีกประเดี๋ยว เขาก็คงจะกลับมา
Eek bpradiao kao gor kong ja glup mah
Pretty soon, he’ll probably come back
ตอนนี้ขอให้เธอพักผ่อนและหลับตา
Dtaun nee kor hai tur puk paun lae lup dtah
Right now, I want you to rest and close your eyes
ฉันเห็นเธอทรมานอยู่นับสัปดาห์
Chun hen tur toramahn yoo nup supdah
I’ve seen you tortured for weeks
แต่ใจฉันมันยังเจ็บกว่าตอนที่ต้องคอยซับน้ำตา
Dtae jai chun mun yung jep gwah dtaun tee dtaung koy sup num dtah
But my heart still aches more than when I had to dry your tears
ดวงใจเธอลอย พูดหูซ้ายผ่านหูขวา
Duang jai tur loy poot hoo sai pahn hoo kwah
Your heart is floating, speech goes in one ear and out the other
ทั้งที่นาฬิกายังบอกอะไรอยู่ข้างฝา
Tung tee nahligah yung bauk arai yoo kahng fah
Even though the clock still tells something from the wall
ใจเธออยู่ข้างซ้ายเธอคงไม่คิดถึงข้างขวา
Jai tur yoo kahng sai tur kong mai kit teung kahng kwah
Your heart is on the left side, you don’t think about the right side
มันผิดที่ฉันเอง ได้แค่นั่งดูและอิจฉา
Mun pit tee chun eng dai kae nung doo lae itchah
It’s my fault, I can only sit and watch in jealousy
เธอรอเขามาเคาะประตู
Tur ror kao mah kor bpradtoo
You wait for him to come and knock on your door
ใจยังคิดถึงเรื่องของเขาทุกอณู
Jai yung kit teung reuang kaung kao took ahnoo
Your heart still thinks of everything about him
ได้แต่ปาดน้ำตาเธอที่ไหลมาพรั่งพรู
Dai dtae bpaht num dtah tur tee lai mah prung proo
I can only brush away your tears that gush out
และได้แค่กล่อมให้นอนได้แล้วคืนนี้ฉันขอแค่นั่งดู
Lae dai kae glaum hai naun dai laeo keun nee chun kor kae nung doo
And just soothe you to sleep, tonight I just want to sit and watch

(*)

หลับตาลงเบาๆเถอะคืนนี้
Lup dtah long bao bao tur keun nee
Gently close your eyes tonight
ให้ฉันได้คอยดูแลและเคียงข้างเธออยู่ตรงนี้
Hai chun dai koy doo lae lae kiang kahng tur yoo dtrong nee
Let me look after you and be right here by your side
กฎของเวลาคือไม่กลับมา
Got kaung welah keu mai glup mah
The rule of time is that it doesn’t come back
ต่อให้ภาวนาอ้อนวอนเข็มนาฬิกา
Dtor hai pahwanah aun waun kem nahligah
Even if we pray and beg the hands of the clock
เข็มสั้นยังคงเดินและเข็มยาวยังคงคลาน
Kem sun yugn kong dern lae kem yao yung kong klahn
The short hand still crawls and the long hand still moves
มันไม่เคยหยุดหมุนแม้มีใครทรมาน
Mun mai koey yoot moon mae mee krai toramahn
They never stop turning, even if there’s someone tortured
คืนนี้จะผ่านไปและจะเช้าอีกไม่นาน
Keun nee ja pahn bpai lae ja chao eek mai nahn
Tonight will pass and soon it’ll be morning again
แล้วซักวันหนึ่งความเจ็บจะเป็นเรื่องของวันวาน
Laeo suk wun neun gkwahm jep ja bpen reuang kaung wun wahn
And some day, the pain will be a matter of yesterday

(*,*)

   

เนื้อร้อง: The TOYS
เนื้อแร็พ: ฟักกลิ้ง ฮีโร่, The TOYS
ทำนอง: The TOYS
เรียบเรียง: The TOYS
โปรดิวเซอร์: ฟักกลิ้ง ฮีโร่, The TOYS
Mix & Mastering: The TOYS

Title: ชูใจ / Choo Jai (Encourage)
Artist: Fukkling Hero (ฟักกลิ้ง ฮีโร่)
Album: [Single]
Year: 2015

เธออาจจะโดนครูตีเพราะเรียนไม่เก่งในชั้นประถม
Tur aht ja dohn kroo dtee pror rian mai geng nai chun bpratom
You might be smacked by the teacher because you don’t excel in elementary school
เธออาจจะโดนรุ่นพี่ตบตีและไถเงินค่าขนม
Tur aht ja dohn roon pee dtop dtee lae tai ngern kah kanom
You might be smacked by a senior for stealing money for candy
มีเรื่องให้ทุกข์อีกมากตั้งแต่แม่เธอบังคับกินยารสขม
Mee reuang hai took eek mahk dtung dtae mae tur bung kup gin yah rotkom
There will be matters that make you suffer even more since your mom ordered you to take bitter medicine
และมีปัญหารอเธอให้แก้เช่นหมากฝรั่งไปติดเส้นผม
Lae mee bpunhah ror tur hai gae chen mahk farung bpai dtit sen pom
And there’s problems waiting for you to solve like getting gum stuck in your hair
คำว่าสม น้ำหน้า จะรอซ้ำเติม
Kum wah som num nah ja ror sum dterm
The words “Serves you right” will be waiting to add salt to the wounds
อย่าไปสน เงยหน้า ลูกพ่อต้องเดิน
Yah bpai son ngoey nah look por dtaung dern
Don’t pay attention to it, keep your head up and facing forward, my child must move on
เกิดเป็นมนุษย์เธอจงตระหนักว่าจะเจ็บปวดเหลือเกิน
Gert bpen manoot tur jong dtranuk wah ja jep bpuat leua gern
You were born human, you must realize that you’ll be hurt so much
และมีอะไรให้น่าผิดหวังกว่าคะแนนสอบมิดเทอม
lae mee arai hai nah pit wung gwah kanaen saup mid term
And there’s more disappointing things in life than midterm test scores

เธอคือสเปิร์มที่ยังมีชีวิตรอด
Tur keu sperm tee yung mee cheewit raut
You are the sperm that survived
ดังนั้นเธอจึงชนะตั้งแต่ร้องไห้อยู่ในห้องคลอด
Dung nun tur jeung chana dtung dtae raun hai yoo nai haung klaut
So you’re the winner since you cried in the delivery room
อย่ากลัวถ้าเธอจะแพ้ไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบ
Yah glua tah tur ja pae mai roo gee raup dtor gee raup
Don’t be afraid if you fail who knows how many times
เพราะเธอกลับบ้านยังมียาแดงและผ้าพันแผลของแม่กับพ่อ
Pror tur glup bahn yung mee yah daeng lae pah pun plae kaung mae gup por
Because if you return home, you still have the red medicine and many bandages of mom and dad
ตอนเด็กเธอยังเคยคลาน และเธอยังเคยตั้งไข่
Dtaun dek tur yung koey klahn lae tur yung koey dtung kai
When you were a child, you used to crawl, and we taught you to stand
วันนี้เธอยืนเองได้ หกล้มจะสักเท่าไร
Wun nee tur yeun eng dai hok lom ja suk tao rai
Today you can stand on your own, however many times you fall
ในวันที่เธอผิดหวัง จากสิ่งที่ฝันและใฝ่
Nai wun tee tur pit wung jahk sing tee fun lae fai
When you’re disappointed from the things you dreamed of
เธอยังมีพ่อกับแม่ยืนรอเธออยู่เสมอให้เธอซบไหล่
Tur yung mee por gup mae yeun ror tur yoo samur hai tur sop lai
You still have your mom and dad always waiting for you to snuggle against our shoulders
กอดพ่อสิลูก เดี๋ยวค่อยเริ่มใหม่
Gaut por si look diao koy rerm mai
Hug your father, child, and pretty soon you’ll start over again

(*) หลับตา ซิที่รัก ในวงแขนของฉัน
Lup dtah si tee ruk nai wong kaen kaung chun
Sleep, darling, in my embrace
จะไม่มีผู้ใดคิดทำร้ายเธอได้
Ja mai mee poo dai kit tum rai tur dai
No one will think of hurting you
หลับตาซิที่รัก ในวงแขนของฉัน
Lup dtah si tee ruk nai wong kaen kaung chun
Sleep, darling, in my embrace
จะไม่มีผู้ใดคิดทำร้ายเธอได้
Ja mai mee poo dai kit tum rai tur dai
No one will think of hurting you

ถ้าเธอโตมาไม่สวยเธอจะถูกล้อเป็นเรื่องบันเทิง
Tah tur dtoh mah mai suay tur ja took lor bpen reuang bun terng
If you grow up to be ugly, you’ll be teased and bullied
ถ้าเธอโตมาแล้วสวยจะมีผู้ชายมาหลอกฟันเธอ
Tah tur dtoh mah laeo suay ja mee poo chai mah lauk fun tur
If you grow up to be pretty, you’ll have guys trying to trick you
โลกมันก็เป็นแบบนี้พ่อบอกว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญ
Lohk mun gor bpen baep nee por bauk wah mai chai reuang buntern
This is how the world is, I’m telling you that it’s not an accident
ถ้าเธอไม่สวยแต่เธอมีเงินจะมีผู้ชายมาหลอกตังเธอ
Tah tur mai suay dtae tur mee ngern ja mee poo chai mah lauk dtua tur
If you aren’t pretty but are rich, you’ll have guys all over you
แล้วเธอก็อาจกลัวอ้วนจนเธอต้องเริ่มไปกินยา
Laeo tur gor aht glua uan jon tur dtaung rerm bpai gin yah
And you might be so afraid of getting fat that you start taking medication
อาจโดนเพื่อนสนิทจับกลุ่มติฉินนินทา
Aht dohn peuan sanit jup gloom dtichin nintah
You might have a close friend talk about you behind your back
ผิดหวังในความรักเรียนไม่จบปริญญา
Pit wung nai kwahm ruk rian mai jo bprinyah
Disappointed in love, failing to get a degree
แต่โปรดอย่ามองว่าโลกมันมืดจนกลายเป็นความชินตา
Dtae bproht yah maung wah lohk mun meut jon glai bpen kwahm chindtah
But please don’t go thinking the world is so dark until it becomes normal to you

เพราะเหนือกว่าทรัพย์จินดา แก้วแหวน
Pror neua gwah sup jin dah gaeo waen
Because what’s greater than possessions, jewels or crystal rings
และเหนือกว่าความซิงที่ผู้หญิงหวงแหน
Lae neua gwah kwahm sing tee poo ying huang nae
And what’s greater than virginity that women are jealous of
คือเธอต้องมีชีวิตแม้เจ็บปวดอย่างสุดแสน
Keu tur dtaun gmee cheewit mae jep bpuat yahng soot saen
Is that you must live, no matter how badly it hurts
สาหัสสากรรจ์เพียงใดก็อย่าเอามีดกรีดแขน
Sahhut sahgun piang dai gor yah ao meet greet kaen
However serious it gets, don’t go cutting your wrists
เพราะแผลหนึ่งแผล แค่เลือดหนึ่งหยด
Pror plae neung plae kae leuat neung yot
Because one wound, just one drop of blood
และล้วนมีนมแม่ ที่กลั่นมาจากอก
Lae luan mee nom mae tee glun mah jahk auk
And it’s all your mother’s milk extracted from her breast
ลูกเป็นเด็กดี อย่าทำนมหก อย่าเห็นชีวิตเป็นผักปลา
Look bpen dek dee yah tum nom hok yah hen cheewit bpen puk bplah
You’re a good kid, don’t spill any milk, don’t look at life as being a weed
เจ็บปวดแค่ไหนให้กลับมาซบกับอกแม่แล้วหลับตา
Jep bpuat kae nai hai glup mah sop gup auk mae laeo lup dtah
However much you get hurt, come back and snuggle up in your mother’s chest and go to sleep

(*)

พ่อเห็นแม่เธอผมร่วงเพราะลูกในท้องต้องแบ่งแคลเซียม
Por hen mae tur pom ruang pror look nai taung dtaung baeng klae siam
I saw your mother lose her hair because of having to share calcium during pregnancy
พ่อจึงเชื่อว่ากระดูกของลูกต้องดีเยี่ยม
Por jeung cheua wah gradook kaung look dtaung dee yeuam
So I believe your bones must be excellent
จงใช้สองขาหยัดยืนให้มั่นบนโลกที่โหดเหี้ยม
Jong chai saung kah yut yeun hai mun bon lohk tee hoht hiam
You must use your two legs to stand with certainty in a cruel world
และจงฝึกวิ่งหนีให้ไวอย่าเองแต่เดินต้วมเตี้ยม
Lae jong feuk wing nee hai wai yah eng dtae dern dtuam dtiam
And you must practice running, don’t just toddle
ไม่ต้องมาเหนียมถ้าวันหนึ่งลูกเกิดลักเพศ
Mai dtaung mah niam tah wun neung look gert luk pet
You don’t have to be shy if one day you turn out to be a lesbian
จงเชื่อในสิ่งที่เป็นให้คนได้รู้กันทั่วประเทศ
Jong cheua nai sing tee bpen hai kon dai roo gun tua bpratayt
You must believe in what you are and let everyone in the country know
แต่จงอับอายในการทำชั่ว นิสัยทุเรศ
Dtae jong up ai nai gahn tum chua nisai tooret
But you must be ashamed of your sins and bad behavior
อย่าเที่ยวไปคดโกงใครให้ใครเขาด่าว่าน่าอะเฟรด
Yah tiao bpai kot gohng krai hai krai kao dah wah nah afraid
Don’t go around swindling people, they’ll say you’re shameful
จึงเป็นเหตุผลที่พ่อตั้งชื่อเธอว่าชูใจ
Jeung bpen het pon tee por dtung cheua tur wah choo jai
That’s the reason why I must name you encouragement
เพราะอยากให้ความดีมาชูใจเธอเหนือสิ่งอื่นใด
Pror yahk hai kwahm dee mah choo jai tur neua sing eun dai
Because I want goodness to encourage you above anything else

เอาแบงค์ฉบับละพันมากองตรงหน้าอีกกี่หมื่นใบ
Ao bank chabub la pun mah gaung dtrong nah eek gee meun bai
Take this thousand-baht bank note and save up to ten thousand
เธอก็คือสิ่งมีค่าที่สุดของพ่อกับแม่อยู่ตลอดไป
Tur gor keu sing mee kah tee soot kaung por gup mae yoo dtalaut bpai
You’re the most valuable thing to me and your mother forever
ในวันที่พ่อระเหยเป็นควัน ที่แม่กลายเป็นกลิ่นธูป ที่เธอต้องอยู่ลำพัง
Nai wun tee por rahoey bpen kwun tee mae glai bpen glin toop tee tur dtaung yoo lumpung
When I evaporate into smoke, when your mother becomes the scent of incense and you must be alone
เธอจงจำไว้นะลูก จากนี้ในทุกๆ วัน เธอยังเป็นคนสำคัญ
Tur jong jumw ai na look jahk nee nai took took wun tur yung bpen kon sumkun
You must remember, from now on, every single day, you’re still someone important
เราจะกอดลูกเสมอ และยังรักเธอเสมอ
Rao ja gaut look samur lae yung ruk tur samur
I’ll always hug you and always love you

(*)

   

Words and Rap by Fukking Hero
Produced and Arranged by Ginmee Juea G.Son
Recorded by Protozua at BaanChujai Studio
Mixed by Ginmee Juea G.Son at LamPlearn Studio
Mastered by Krit Viryasiri