Fymme Bongkot

All posts tagged Fymme Bongkot

Title: เสือสิ้นลาย / Seua Sin Lai (Tamed)
Artist: Fukkling Hero ft. P-Hot, Youngohm, and Fymme Bongkot
Album: [Single]
Year: 2018

(*) เมื่อก่อนผมเคยร้าย ร้าย ร้าย Badboy ก็ดูคล้าย คล้าย คล้าย
Meua gaun pom koey rai rai rai badboy gor doo klai klai klai
Before I was once bad, bad, bad, I seemed like like like a bad boy
ก็ You ลอง Look into My Eyes สาบานให้ตาย ตาย ตาย
Gor you laung look into my eyes sahbahn hai dtai dtai dtai
But you tried looking into my eyes and I swear to death death death
เล่นแต่บทผู้ร้าย ร้าย ร้าย แต่ตอนนี้เป็นเสือสิ้นลาย
Len dtae bot poo rai rai rai dtae dtaun nee bpne seua sin lai
I only played the part of the bad, bad, bad boy, but now I’m tamed
You Look into My Eyes สาบานให้ตาย ตาย ตาย
You look into my eyes sahbahn hai dtai dtai dtai
You look into my eyes, and I swear to death, death, death

(**) ฉันผ่านมาหมดแล้ว ฉันนี่โคตรจะสุดแล้ว
Chun pahn mah mot laeo chun nee kot ja soot laeo
I’ve gone through it all, I’ve reached the f*ck*ng end
แต่ตอนนี้อยากจะหยุดแล้ว มีเยอะมันวุ่นวาย
Dtae dtaun nee yahk ja yoot laeo mee yur mun woon wai
But now I want to stop, it’s troublesome having a lot
เมื่อก่อนเจ้าชู้อันนี้ยอม แต่เลิกหมดแล้วตอนนี้พร้อม
Meua gaun jao choo un nee yaum dtae lerk mot laeo dtaun nee praum
Before I was willing to be a player, but I’ve stopped it all, right now I’m ready
แค่เธอได้มั้ยฉันขอร้อง ให้เธอเป็นคนพาเข้านอน
Kae tur dai mai chun kor raung hai tur bpen kon pah kao naun
Can it be just you? I’m begging you, let it be you who is the one who leads me to bed

เมื่อก่อนนี้ญาติเขายังระอาพี่เลย
Meua gaun nee yaht kao yung ra ah pee loey
Before, my family was fed up with me
นาฬิกาบอก 10 โมงเช้ายังอยู่ใน Party เลย
Nahligah bauk sip mohng chao yung yoo nai party loey
The clock struck 10am and I was still at the party
แต่เจอเธอแล้วปัจจุบันไม่เอาแล้วหนาที่เคย
Dtae jur tur laeo butjoobun mai ao laeo nahtee koey
But I met you, and I presently don’t want the duties that I once had
จากเป็นเสือแล้วอยู่ดีๆ พี่กลายเป็น Barbie เลย
Jahk bpen seua laeo yoo dee dee pee glai bpen barbie loey
From being a tiger, all the sudden I’ve become a Barbie
เคยเป็นผู้ชายที่เกเร กินเหล้าและเมาเละหยำเป
Koey bpen poo chai tee gay ray gin lao lae mao leh yum bpay
I once was a naughty boy, drinking alcohol and getting sh*t-faced
เดินไปเจอใครเขาก็บอกว่าพี่รั่ว การทรงตัวพี่เหนือการคาดคะเน
Dern bpai jur krai kao gor bauk wah pee rua gahn song dtua pee neua gahn kaht kanay
I’d go out and people would tell me I was smashed, my balancing act was beyond speculation
แต่พอเจอเธอแล้ว Babae พอแล้วไม่อยากจะเดินเซ
Dtae por jur tur laeo baby por laeo mai yahk ja dern say
But as soon as I met you, baby, that was enough, I don’t want to stagger around
อยากเป็นคนดีเพื่อเดินข้างใครซักคน อยากจะกลายมาเป็นคนที่ OK
Yahk bpen kon dee peua dern kahng krai suk kon yahk ja glai mah bpen kon tee okay
I want to be a good boy so I can walk beside someone, I want to become an okay guy
เคยเป็นผู้ร้าย ร้าย ร้าย นักเลงหัวไม้ ไม้ ไม้
Koey bpen poo rai rai rai nuk leng hua mai mai mai
I once was a bad, bad, bad boy, a roguish thug, thug, thug
แต่มาวันนี้สวัสดีพ่อตา สวัสดีครับแม่ยาย
Dtae mah wun nee sawutdee por dtah sawat dee krup mae yai
But come today, hello, Grandpa, hello, Grandma
อย่าเพิ่งร้องว้าย ว้าย ว้าย ผมกลับตัวแล้วรู้มั้ย
Yah perng raung wai wai wai pom glup dtua laeo roo mai
Don’t cry, cry, cry yet, do you know I’ve reformed?
จะขอดูแลลูกสาวแม่จนวันตาย ตาย ตาย
Ja kor doo lae look sao mae jon wun dtai dtai dtai
I want to take care of our daughter and you until the day I die, die, die

(***) อยากจะหยุดที่เธอ บอกตัวเองให้พอ
Yahk ja yoot tee tur bauk dtua eng hai por
I want to stop with you, I tell myself that I’ve had enough
ไม่งั้นเธอคงไม่รอ คงไม่รอ คงไม่รอ
Mai ngun tur kong mai ror kong mai ror kong mai ror
Otherwise you probably won’t wait, probably won’t wait, probably won’t wait
ฉันอาจเป็นคนไม่ดี หรืออาจจะดีไม่พอ
Chun aht bpen kon mai dee reu aht ja dee mai por
I might be a bad person, or I might not be good enough
แต่ให้เธอไปหมดแล้ว เท่าที่มี เท่าที่มี
Dtae hai tur bpai mot laeo tao tee mee tao tee mee
But I’ve given you all I have, all I have already

(*,**)

เพื่อนบอกว่าใครกลัวเมีย นายออกจากแก๊งเราไป
Peuan bauk wah krai glua mia nai auk jahk gaeng rao bpai
My friends tease me that I’m whipped as I leave my gang
ไม่สนคนรอบข้างจะว่ายังไง But I don’t care งั้นเดี๋ยวเราจะไปตั้งแก๊งใหม่
Mai son kon raup kahng ja wah yung ngai but I don’t care ngun diao rao ja bpai dtung gaeng mai
I don’t care what the people around me say, but I don’t care, if that’s the case, I’ll just join a new gang
เลิกสะสมฝาเบียร์แล้วกลับบ้านไปกอดเมีย สาวๆเลิกนัวเนีย
Lerk sa som fah bia laeo glup bahn bpai gaut mia sao sao lerk nua nia
I’ve stopped collecting beer tops, I go home and hug my wife, I’ve stopped touching other girls
เลิกเจ้าชู้ เธอไม่รู้ ผมไม่ทำ
Lerk jao choo tur mai roo pom mai tum
I’ve stopped flirting, you don’t know, but I don’t do it
ต่อให้มีน้องหนูยิ้มให้เป็นประจำ
Dtor hai mee naung noo yim hai bpen bprajum
Even though there are girls constantly smiling at me
และนั่นคือภาพที่มีในอดีต ชั่งมันดิ ชั่งมันดิ ชั่งมันดิ
Lae nun keu pahp tee mee nai adeet chung mun di chung mun di chung mun di
And that’s an image of the past, screw that, screw that, screw that
ตอนนี้หมดห่วงไม่ต้องระแวง Karma Dose Exist Yeh!
Dtaun nee mot huang mai dtaung rawaeng karma does exist yeah
Now you don’t have to worry, you don’t have to be suspicious, karma does exist, yeah
มะก่อน แอบแชท ก็พูดตรงๆ
Ma gaun aep chat gor poot dtrong dtrong
Before I’d secretly chat and speak frankly
แต่ปัจจุบันนี้เป็นคนละคน
Dtae butjoobun nee bpen kon la kon
But at present, I’m a different person
เธอไม่ต้องลุ้นเหมือนสามตัวบน
Tur mai dtaung loon meuan sahm dtua bon
You don’t have to hope to win like the lottery
มอบรหัส Facebook ให้เธอไปเชยชม
Maup rahut facebook hai tur bpa choey chom
I’ll give you my Facebook password so you can check it out

(***,*)

ถ้าเธอทำได้จริง
Tah tur tum dai jing
If you can really do it
Please Bring Me Your Ring
Please bring me your ring
I Promise to Be Your Wings, Babe.
I promise to be your wings, babe
ถ้าเธอผิดสัญญา
Tah tur pit sunyah
If you break your promise
ทำไม่ได้ที่พูดมา
Tum mai dai tee poot mah
And can’t do what you said you would
ฉันจะเอาให้ตาย ตาย ตาย
Chun ja ao hai dtai dtai dtai
I’ll take you for all you’re worth

เงินเดือนพี่เธอเอาไปให้หมดเลย
Ngern deuan pee tur ao bpai hai mot loey
Take all my salary
มีผ้าให้ซักกี่ผืนเธอเอามาให้หมดเลย
Mee pah hai suk gee peun tur ao mah hai mot loey
I’ll give you however many clothes I have
อยากได้เสื้อผ้า รองเท้า เดี๋ยวพี่จะเปย์เงินสดเลย
Yahk dai seua pah raung dao diao pee ja bpay ngern sot loey
If you want clothes or shoes, I’ll pay it in cash
อยากได้กุชชง กุชชี่ ให้เธอเอาบัตรไปกดเลย
Yahk dai gootchong goochi hai tur ao butbpai got loey
If you want Guchong or Gucci, I’ll give you my card to charge

(*)

   

Lyrics & Music : F.HERO, P-Hot, YOUNGOHM, FYMME
Arranged : DeejayB, Shrimpboi
Mixed and Mastered : DeejayB
Recording Engineer : Arjampol Chandravuth
Recording at Studio 28 Recording Studio, BKK
Music Production By BeatFarmBeat

   

I think I’m just too old to care for the young rappers going on about how many girls want to sleep with them or how they “run” Bangkok, give me the old established rap giants who sing about how they reformed for their families like P’Golf Fukkling Hero any day~ Especially ones that end with a testimony that the girl can have all their riches if he cheats or goes back to his old ways haha. Do lyrics count as a legal prenup? 😀

Title: ช่วยบอกให้ชัด / Chuay Bauk Hai Chut (Please Tell Me and Make It Clear)
Artist: Fymme Bongkot (ฟิล์ม บงกช)
Album: [Single]
Year: 2018

ไม่ได้คิดจะขอหรือว่าเรียกร้องกับเรื่องของเธอกับฉัน
Mai dai kit ja kor reu wah riak raung gup reuang kaung tur gup chun
I wasn’t thinking of requesting or begging for anything about you and me
แค่ไม่ชอบเป็นคนที่น่ารำคาญและดูพยายามมากไป
Kae mai chaup bpen kon tee nah rum kahn lae doo payayahm mahk bpai
I just don’t like being the annoying person and making it seem like I’m trying too hard

บางเวลาที่เธอเข้ามาใกล้กัน แล้วเธอก็ไกลออกไป
Bahng welah tee tur kao mah glai gun laeo tur gor glai auk bpai
Sometimes you come lose, then you go far away
รู้ตัวหรือเปล่า มันทำให้ฉันต้องมีแต่คำถามมากเท่าไร
Roo dtua reu bplao mun tum hai chun dtaung mee dtae kum tahm mahk tao rai
Do you realize how many questions to causes me to have?

(*) เธอคิดแบบไหน ใช่ แบบเดียวกันไหม
Tur kit baep nai chai baep diao gun mai
How do you feel? Yes, is it the same as me?
นี่เราเป็นอะไรกันหรือยัง
Nee rao bpen rai gun reu yung
Do we mean something to each other yet?

(**) คบฉันเป็นตัวเลือก หรือว่าคบเป็นคนรัก
Kop chun bpen dtua leuak reu wah kon bpen kon ruk
Are you dating me as an option or dating me as a lover?
ก็แค่อยากเข้าใจซะที
Gor kae yahk kao jai sa tee
I just want to finally understand

(***) ต้องรักเธอให้สุดหรือควรหยุดไว้เท่านี้
Dtaung ruk tur hai soot reu kuan yoot wai tao nee
Should I love you the most or should we stop right here?
ฉันควรไปต่อ หรือว่าพอที ช่วยบอกให้ชัด..ได้ไหม
Chun kuan bpai dtor reu wah por tee chuay bauk hai chut dai mai
Should I continue on or is this enough? Please tell me and make it clear

วันสำคัญของเธอฉันต้องอยู่กับเธอไหม
Wun sumkun kaung tur chun dtaung yoo gup tur mai
Should I be with you during your special days?
รูปที่ถ่ายกับฉันเธอให้ใครเห็นได้ไหม
Roop tee tai gup chun tur hai krai hen dai mai
Could you let others see the pictures you take with me?

เวลาเดินด้วยกันต้องกลัวมีใครเจอไหม
Welah dern duay gun dtaung glua mee krai jur mai
When we’re walking together, should I be scared that someone will see us?
ตอบฉันได้หรือเปล่า
Dtaup chun dai reu bplao
Can you answer me?

ที่เธอทำให้ฉันเหมือนที่ให้ใครไหม
Tee tur tum hai chun meuan tee hai krai mai
I what you do for me the same as what you do for everyone else?
ถ้ามีใครมาถามเธอจะตอบว่าไง
Tah mee krai mah tahm tur ja dtaup wah ngai
If someone came and asked you, how would you answer them?

คำว่าจริงจังของเรามันเท่ากันไหม
Kum wah jing jung kaung rao mun tao gun mai
Are our ideas of sincerity equal?
อยากฟังแค่นี้
Yahk fung kae nee
This is all I want to hear

(*,**,***)

ช่วยบอกให้ฉันได้รู้ ต้องการแค่ความชัดเจนได้ไหม
Chuay bauk hai chun dai roo dtaung gahn kae kwahm chut jen dai mai
Please tell me so I can know, i just want some clarity, please
ถ้าเธอไม่คิดแบบฉัน ก็ปล่อยให้ฉันนั้นเดินจากไป
Tah tur mai kit baep chun gor bploy hai chun nun dern jahk bpai
If you don’t feel like I do, let me walk away

(**,***,**,***)

   

Executive Supervisor วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี
Executive Producer ปฎิเวธ อุทัยเฉลิม
Producer บริพัตร หวานคำเพราะ
เนื้อร้อง แอ้ม อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์
ทำนอง แอ้ม อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์
เรียบเรียง บริพัตร หวานคำเพราะ
Mixed and Mastered by พรพิชา ตันสกุล

Title: เหตุผล / Hetpon (Reason)
Artist: Fymme Bongkot (ฟิล์ม บงกช)
Album: OST เรือนเบญจพิษ / Reuan Benjapit
Year: 2018

คนบางคนต้องการไขว่คว้า รักแท้ให้มันได้มา โดยการทุ่มเทหมดใจ
Kon bahng kon dtaung gahn kwai kwah ruk tae hai mun dai mah doy gahn toom tay mot jai
Some people need to reach for true love to get it by devoting their entire heart
พยายามรักษา ความรักไว้ตลอดไป
Payayahm ruk sah kwahm ruk wai dtalaut bpai
Trying to take care of their love forever

คนบางคนลงมือแย่งชิง ทั้งๆที่เขาก็รู้ จะดูกลายเป็น ผู้ร้าย
Kon bahng kon long meu yaeng ching tung tung tee kao gor roo ja doo glai bpen poo rai
Some people just snatch it away, even though the know they’ll seem like a bad person
คนบางคนทำดีทั้งใจ ลงเอยด้วยความแพ้พ่าย.. จนกลายเป็นคนอ่อนแอ
Kon bahng kon tum dee tung jai long oey duay kwahm pae pai jon glai bpen kon aun ae
Some people do good with all their heart but end up with failure until they become weak

(*) ใครจะดีหรือร้ายยังไง ต่างก็มีเหตุผล…ของตัวเอง
Krai ja dee reu rai yung ngai dtahng gor mee het pon kaung dtua eng
However good or bad someone is, they each have their own reasons

(**) ฉันรักเธอ รักมากมาย คือเหตุผลที่ฉันทำได้ทุกอย่าง
Chun ruk tur ruk mahk mai keu het pon tee chun tum dai took yahng
I love you, I love you so much, it’s the reason that I can do anything
แค่เธอต้องการ แค่เธอพอใจ ได้เป็นคน..สำคัญเสมอ
Kae tur dtaung gahn kae tur por jai dai bpen kon sumkun samur
You’re all I need, you’re all that satisfies me, you’re always an important person to me
ฉันจะทำทุกทางที่มี ให้ได้เป็นที่หนึ่งในใจของเธอ
Chun ja tum took tahng tee mee hai dai bpen tee neung nai jai kaung tur
I’ll do whatever I can to be number one in your heart
จะโดนประณาม จะหาว่าเลวก็ยอม
Ja dohn bpranahm ja hah wah leo gor yaum
Even if I’m criticized or accused of being evil, I’m willing

มันมีความจำเป็นด้วยหรือที่ฉันสมควรจะแพ้ จนกลายเป็นรองใครใคร
Mun mee kwahm jum bpen duay reu tee chun som kuan ja pae jon glai bpen raung krai krai
Is there a need or is it suitable for me to fail until I become inferior to everyone else?
เธอคนเดียวเป็นทั้งหัวใจ มันจะลงเอยเช่นไร ถึงฉันต้องตายก็ยอม…
Tur kon diao bpen tung hua jai mun ja long oey chen rai teung chun dtaung dtai gor yaum
You alone are my entire heart, however this will end up, even if I have to die, I’m willing

(*,**,**)

   

เนื้อร้อง : สีฟ้า
ทำนอง : พณวรรธน์ พงศ์ภักดีบริบาล
เรียบเรียง : ศรายุทธ แสงชุมพล
PRODUCER : พณวรรธน์ พงศ์ภักดีบริบาล

Title: สักคนที่รักจริง / Suk Kon Tee Ruk Jing (Someone Who Really Loves Me)
Artist: Fymme Bongkot (ฟิล์ม บงกช)
Album: OST สาปภูษา / Sahp Poo Sah
Year: 2009 (?)

รัก…ที่ฉันตามหา ที่ฉันศรัทธา มีจริงหรือไร
Ruk tee chun dtahm hah tee chun suttah mee jing reu rai
Does the love that I’ve been searching for, that I’ve had faith in, even exist?
เพราะ…ยิ่งค้นยิ่งหา ที่คืนย้อนมา คือความเสียใจ
Pror ying kon ying hah tee keun yaun mah keu kwahm sia jai
Because the more I search, what I get in return is sadness
เหมือนฉันเป็นคนมีกรรม พบรักเหมือนพบเปลวไฟ
Meuan chun bpen kon mee gum pob ruk meuan pob bpleo fai
It’s like I’ve got bad karma, finding love is like finding fire
เมื่อเดินเข้าไปดั่งใจต้องโดนแผดเผา
Meua dern kao bpai dung jai dtaung dohn paet pao
When you showed up, it’s like my heart must be burned

(*) เจ็บก็รู้ แต่ไม่รู้จะทำอย่างไร
Jep gor roo dtae mai roo ja tum yahng rai
I’ll be hurt, I know, but I don’t know what to do
ถูกทำร้าย รักไม่เคยได้ดังที่หวัง
Took tum rai ruk mai koey dai dung tee wung
Hurt by love that never works out as I had hoped
อยากจะรู้ จะมีไหม สักคนที่เขาจริงจัง
Yahk ja roo ja mee mai suk kon tee kao jing jung
I want to know, does someone sincere exist?
ช่วยให้ฉันเข้าใจรักแท้เสียที
Chuay hai chun kao jai ruk tae sia tee
Please let me finally understand true love

รัก…ยิ่งรักยิ่งล้า อยากสิ้นศรัทธา ไม่อยากสนใจ
Ruk ying ruk ying lah yahk sin suttah mai yahk son jai
Love… The more I love, the more exhausted I am, I want to give up my faith, I don’t want to care
รัก…อย่างที่ผ่านมา ได้เพียงน้ำตา ไม่อาจแน่ใจ
Ruk yahng tee pahn mah dai piang num dtah mai aht nae jai
Love like in the past has given me only tears, I shouldn’t be certain
เหมือนฉันเป็นคนมีกรรม พบรักเหมือนพบเปลวไฟ
Meuan chun bpen kon mee gum pob ruk meuan pob bpleo fai
It’s like I’ve got bad karma, finding love is like finding fire
เมื่อเดินเข้าไป ดั่งใจต้องโดนแผดเผา
Meua dern kao bpai dung jai dtaung dohn paet pao
When you showed up, it’s like my heart must be burned

(*,*)

ช่วยให้ฉันเข้าใจรักแท้เสียที
Chuay hai chun kao jai ruk tae sia tee
Please let me finally understand true love

   

คำร้อง – ทำนอง : วิเชียร ตันติพิมลพันธ์
เรียบเรียง : วิเชียร ตันติพิมลพันธ์, วิสิษฐ์ วงศ์สกุลติยะ

Title: ฉันไม่มีสิทธิ์แล้ว / Chun Mai Mee Sit Laeo (I Don’t Have the Right Anymore)
Artist: Fymme Bongkot
Album: OST พริ้งคนเริงเมือง / Pring Kon Rerng Meuang
Year: 2017

ฉันใช้อะไรที่มีจนไม่เหลือ
Chun chai arai tee mee jon mai leua
I used everything I had until there was nothing left
เปลืองตัว เปลืองรักและเปลืองหัวใจ
Bpleuang dtua bpleuang ruk lae bpleuang hua jai
Wasting my body, wasting my love, and wasting my heart
ใครก็มองฉันไม่ดี ว่าเป็นคนร้าย
Krai gor maung chun mai dee wah bpen kon rai
Everyone sees me as a bad person, saying I’m terrible
เป็นแค่คนมักง่ายในความรัก
Bpen kae kon muk ngai nai kwahm ruk
That I’m just someone careless in love

แต่อยากให้รู้ข้างในนั้น หัวใจฉันมันร้องไห้
Dtae yahk hai roo kahng nai nun hua jai chun mun raung hai
But I want to let you know that inside, my heart is crying
มันยังไม่เคยได้รักจริงๆจากใคร
Mun yung mai koey dai ruk jing jing jahk krai
It still has never gotten real love from anyone
ผิดเอง ผิดซ้ำอยู่อย่างนี้ ก็ฉันเลือกเกิดไม่ได้
Pit eng pit sum yoo yahng nee gor chun leuak gert mai dai
It’s my own fault, I screw up over and over like this, but I couldn’t choose where to be born
ไม่เคยรู้ชั่วดีคืออะไร
Mai koey roo chua dee keu arai
I never know what good or bad is

(*) อยากจะมีความรักดีๆ อย่างใครเขามีกันวันนี้
Yahk ja mee kwahm ruk dee dee yahng krai kao mee gun wun nee
I want to have good love like everyone else has today
อยากจะมีอ้อมแขนที่คอยสวมกอดด้วยความจริงใจ
Yahk ja mee aum kaen tee koy suam gaut duay kwahm jing jai
I want to have an embrace waiting to encircle me with sincerity
แต่ฉัน ฉันไม่มีสิทธิ์แล้ว
Dtae chun chun mai mee sit laeo
But I, I don’t have the right anymore
คุณค่าฉันไม่มีเหลือในสายตาใคร
Koon kah chun mai mee leua nai sai dtah krai
I don’t have any value left in the eyes of anyone else
แต่อยากให้รู้ถึงเลวเพียงใด
Dtae yahk hai roo teung leo piang dai
But I want you to know, no matter how evil I am
ฉันก็มีหัวใจ ที่ต้องการคนดูแล
Chun gor mee hua jai tee dtaung gahn kon doo lae
I also have a heart that needs someone to take care of it

ฉันเหลือเวลาอีกนานสักแค่ไหน
Chun leua welah eek nahn suk kae nai
However much time I have left
ทางไกล ชีวิต ยังคงต้องเดิน
Tahng glai cheewit yung kong dtaung dern
The path is long, but my life still must move on
คนเป็นร้อยเป็นพัน กี่คนที่เขาเมิน
Kon bpen roy bpen pun gee kon tee kao mern
Hundreds of thousands of people who turn away
อยากจะเจอเหลือเกินคนเดียวที่เข้าใจ
Yahk ja jur leua gern kon diao tee kao jai
I just want to find one person who understands so badly

และอยากให้รู้ข้างในนั้น หัวใจฉันมันแพ้พ่าย
Lae yahk hai roo kahng nai nun hua jai chun mun pae pai
And I want you to know that inside, my heart is failing
มันยังไม่เคยได้รักจริงๆจากใคร
Mun yung mai koey dai ruk jing jing jahk krai
It still has never gotten real love from anyone
ไม่อยากผิดซ้ำอยู่อย่างนี้ ก็ฉันเลือกเกิดไม่ได้
Mai yahk pit sum yoo yahng nee gor chun leuak gert mai dai
I don’t want to make the same mistakes again like this, I couldn’t choose where I was born
กว่าจะรู้ชั่วดีมันก็สาย
Gwah ja roo chua dee mun gor sai
By the time I knew good and evil, it was too late

(*,*)

กว่าจะรู้รักคืออะไร วันนี้คงสายเกินไป ที่เธอจะมารักกัน
Gwah ja roo ruk keu arai wun nee kong sai gern bpai tee tur ja mah ruk gun
By the time I knew what love was, today it’s probably too late for you to come love me

   

คำร้อง ฟองเบียร์
ทำนอง ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
เรียบเรียง นที แสนทวี , วิสารท กุลศิริ

   
Is Fymme back to doing lakorn OSTs? At least this one has a bit more substance to it than they usually do.

Title: ล้วงคองูเห่า / Luang Kor Ngoo Hao (Reaching into the Throat of a Cobra)
Artist: Fymme Bongkot (ฟิล์ม บงกช)
Album: [Single]
Year: 2017

จะเป็นอะไร มีค่าแค่ไหน
Ja bpen arai mee kah kae nai
Whatever it is, however valuable it is
ฉันยกให้เธอได้หมดเลย
Chun yok hai tur dai mot loey
I’ll give it all to you
แต่อย่าเข้ามาเกี่ยว กับคน ๆ เดียว ของฉัน
Dtae yah kao mah giao gup kon kon diao kaung chun
But don’t come getting involved with my man
ฉันไม่ใช่คนที่ยอมทุกสิ่ง
Chun mai chai kon tee yaum took sing
I’m not someone who gives up everything
ที่นิ่งไม่ได้แปลว่ายอมทุกอย่าง
Tee ning mai dai bplae wah yaum took yahng
Just because I’m calm doesn’t mean I’ll give it all up
ย้ำเตือนสักครั้ง อย่าหวังไปไกล
Yum dteuan suk krung yah wung bpai glai
I’m warning you, don’t hope for too much

เธอเองก็รู้ เธอเองก็เห็น
Tur eng gor roo tur eng gor hen
You know, you’ve seen
ฉันเป็นคนเดียวที่ครอบครอง
Chun bpen kon diao tee kraup kraung
I’m the only person who owns him
ใช้สมองสักหน่อย
Chai samung suk noy
Use your brain for once
แค่หน่อยเดียว เธอคงมีใช่ไหม
Kae noy diao tur kong mee chai mai
You probably have one, right?

(*) ถ้าเตือนไม่ฟังและยังแว้งอยู่
Tah dteuan mai fung lae yung waeng yoo
If I warn you and you don’t listen and still turn back
คงต้องทำให้ดู ให้ได้รู้สึก
Kong dtaung tum hai doo hai dai roo seuk
I’ll have to make you see, make you feel
ให้เธอสำนึก หากยังคิดจะลอง
Hai tur sum neuk hahk yung kit ja laung
Make you realize, if you’re still thinking of trying it

(**) ของรักของหวง อย่ามาล้วงคองูเห่าอย่างฉัน
Kaung ruk kaung huang yah mah luang kor ngoo hao yahn chun
For a prized posession, don’t reach into the throat of a cobra like me
พิษรักนั้นร้ายกว่าจะหนีทัน เธอคงขาดใจ
Pit ruk nun rai gwah ja nee tun tur kong kaht jai
My love’s poison is more terrible than you can escape from, you’ll die
มีฉันต้องไม่มีเธอ อยู่ตรงนี้
Mee chun dtaung mai mee tur yoo dtrong nee
He has me, he doesn’t need you here
อย่าเอาชีวิตมาแลกผู้ชาย
Yah ao cheewit mah laek poo chai
Don’t throw your life away for a man
ที่ไม่ใช่ของเธอ ถ้าไม่อยากเจอ
Tee mai chai kaung tur tah mai yahk jur
That doesn’t belong to you, if you don’t want to face
กับความเสียใจ
Gup kwahm sia jai
Sadness

เขาเป็นของฉัน คนเดียวเท่านั้น
Kao bpen kaung chun kon diao tao nun
He belongs to me and me alone
เขาเป็นดังลมที่หายใจ
Kao bpen dung lom tee hai jai
He’s like the breath I breathe
ให้เธอแยกออกไป
Hai tur yaek auk bpai
If I let you steal him away
ก็คงหมดแรงขาดใจเมื่อนั้น
Gor kong mot raeng kaht jai meua nun
I’d be out of strength and pass away
ถ้าพูดจาดี ๆ ก็ยังฝืนอยู่
Tah poot jah dee dee gor yung feun yoo
If I speak nicely and you still resist
คงต้องทำให้ดู ให้ได้พิสูจน์
Kong dtaung tum hai doo hai dai pisoot
I’ll make you see, I’ll prove it to you
เพื่อให้เธอสำนึก หากยังคิดจะลอง
Peua hai tur sum neuk hahk yung kit ja laung
So you’ll realize if you’re still thinking of trying it

(**,*,**)

   

คำร้อง ฟองเบียร์
ทำนอง ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
เรียบเรียง นที แสนทวี , วิสารท กุลศิริ
โปรดิวเซอร์ นที แสนทวี , วิสารท กุลศิริ

   
It’s really nice to see Fymme getting singles that aren’t OSTs~ I LOVE these stay-away-from-my-man-or-I’ma-cut-you lyrics! But somehow I just wish Fymme had a little more angry emotion in her voice. I know she says she’s trying to remain calm and rational as she’s warning the girl, but in the chorus as she’s saying maybe she has to show her to get her attention, I wish there was just a little more hint of crazy. But all in all, nice song 😀

Title: ตัวปัญหา / Dtua Bpunhah (A Problem)
Artist: Fymme Bongkot (ฟิล์ม บงกช)
Album: [Single]
Year: 2016

ฉันน่ารำคาญใช่ไหมช่วงนี้ที่ในสายตา
Chun nah rumkahn chai mai chuang nee tee nai sai dtah
I’m annoying at this moment in your eyes, right?
ฉันพูดอะไร ก็เหมือนว่าสร้างแต่ปัญหา
Chun poot arai gor meuan wah sahng dtae bpunhah
Whatever I say, it’s like I’m only creating problems
ไม่เคยเข้าหูเธอแต่ละคำที่ฉันพูดจา
Mai koey kao hoo tur dtae la kum tee chun poot jah
Not a single word I say ever enters your ears
แม้หน้าฉันยังไม่อยากมอง
Mae nah chun yung mai yahk maung
Even though you still don’t want to look at my face
น้ำเสียงที่ดูเปลี่ยนไปบอกฉันว่าเธอเฉยชา
Num siang tee doo bplian bpai bauk chun wah tur choey chah
The voice that seems to have changed tells me that you’re indifferent
หายเงียบทีไรไม่คิดจะโทรกลับมาหา
Hai ngiap tee rai mai kit ja toh glup mah hah
Whenever you silently vanish, you don’t think of calling me back

แต่ละคนข้างๆเธอก็ไม่ใช่คนที่เคยคุ้นตา
Dtae la kon kahng kahng tur gor mai chai kon tee koey koon dtah
Each person beside you isn’t someone who has ever been familiar
แค่อยากรู้ว่าเขาเป็นใคร
Kae yahk roo wah kao bpen krai
I just want to know who they are

(*) ฉันมีสิทธิ์รู้ไหม ในฐานะคนที่รักเธอ
Chun mee sit roo mai nai tahna kon tee ruk tur
Do I have the right to know under the status of being the person who loves you?
ฉันมีสิทธิ์ถามไหม ในฐานะคนที่รักกัน
Chun mee sit tahm mai nai tahna kon tee ruk gun
Do I have the right to ask under the status that we’re in love?

(**) ทำไมเวลาที่ฉันหวงเธอ หึงเธอ ถึงพูดไปไม่ได้
Tummai welah tee chun huang tur heung tur teung poot bpai mai dai
Why is it that whenever I’m possessive and jealous of you to the point that I can’t speak
จะต้องบอกว่าฉันคิดมาก น่ารำคาญ จับผิดอะไรมากมาย
Ja dtaung bauk wah chun kit mahk nahrumkahn jup pit arai mahk mai
You have to tell me that I’m over-thinking things, that I’m annoying, you find fault with everything
อยากจะบอกที่ฉันรู้สึก ฟุ้งซ่าน โปรดรู้มันเป็นเพราะใคร
Yahk ja bauk tee chun roo seuk foong sahn bproht roo mun bpen pror krai
I want to tell you that I’m feeling distracted, please know whom it’s because of
ก็เธอเคยถามตัวเองบ้างไหม ว่าใครไม่เหมือนเดิม
Gor tur koey tahm dtua eng bahng mai wah krai mai meuan derm
Have you ever asked yourself who is the different one?

เพราะรักเธอจนหมดใจ เจ็บไหมก็ลองคิดดู
Pror ruk tur jon mot jai jep mai gor laung kit doo
Because I love you with all of my heart, does it hurt? Try thinking about it
เคยรู้อะไรวันนี้ไม่เคยจะได้รู้
Koey roo arai wun nee mai koey ja dai roo
Whatever I once knew, I never knew today
อยากจะไปอยู่เหมือนกันแต่ใจก็ยังรั้นอยู่
Yahk ja bpai yoo meuan gun dtae jai gor yung run yoo
I want to leave too, but my heart is still stubborn
ก็หวังให้เธอดูแลหัวใจ
Gor wung hai tur doo lae hua jai
I hope that you’ll look after my heart

(*,**)

   
เนื้อร้อง ฟองเบียร์
ทำนอง ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
เรียบเรียง ศิลา นามเทพ
Producer ศิลา นามเทพ
Mixed and mastered ดนุภพ กมล

Title: เพราะโลกนี้มีเธอ / Pror Lohk Nee Mee Tur (Because This World Has You)
Artist: Fymme Bongkot
Album: OST จันทร์เอ๋ยจันทร์เจ้า / Jun Oey Jun Jao
Year: 2010

ชีวิตของคนว่างเปล่า
Cheewit kaung kon wahng bplao
The life of an empty person
ลมหนาวมาใจก็สั่น
Lom nao mah jai gor sun
When the cold wind comes, my heart shivers
ชีวิตช่างดูเงียบงัน
Cheewit chahng doo ngiap ngun
Life seemed so silent
จนมีเธอผ่านมาดั่งลมพัดอุ่น
Jon mee tur pahn mah dung lom put oon
Until you passed through like a warm breeze

(*) ดังฤดูใบไม้ผลิ ดอกไม้เริ่มบานเพราะเธอ
Dung reudoo bai mai pli dauk mai rerm bahn pror tur
It’s like spring, the flowers are beginning to bloom because of you
วันนี้ฉันจึงได้เจอกับความหวัง
Wun nee chun jeung dai jur gup kwahm wung
Today I’ve found hope
เมื่อฉันมีเธอข้างกาย
Meua chun mee tur kahng gai
When I had you by my side

(**) ก็เพราะว่าโลกใบนี้ มีรักของเธอใช่ไหม
Gor pror wah lohk bai nee mee ruk kaung tur chai mai
It’s because this world has your love, isn’t it?
ทุกอย่างจึงสดใส มีความหมายตั้งแต่นั้น
Took yahng jeung sot sai mee kwahm mai dtung dtae nun
Everything is bright and meaningful ever since
ก็เพราะว่าโลกใบนี้ มีรักจากคนที่สำคัญ
Gor pror wah lohk bai nee mee ruk jahk kon tee sumkun
It’s because this world has love from someone important
เธอเปลี่ยนชีวิตฉัน ทำให้ได้รู้ รักแท้ยังมีจริง
Tur bplian cheewit chun tum hai dai roo ruk tae yung mee jing
You changed my life and made me know that true love still exists

(*,**)

อยากขอบคุณที่เดินข้างกัน
Yahk kaup koon tee dern kahng gun
I want to thank you for walking beside me
อยากขอบคุณกับวันที่ดี ที่เธอให้มา
Yahk kaup koon gup wun tee dee tee tur hai mah
I want to thank you for the good days you’ve given me
อยากบอกเธอเหลือเกิน ใจเธอช่างมีคุณค่า
Yahk bauk tur leua gern jai tur chahng mee koon kah
I want to tell you so badly that your heart is so valuable
คือสิ่งที่เดียวที่ฉันปรารถนา
Keu sing tee diao tee chun bprattanah
It’s the one thing that I desire

(**)

Title: ใครสักคน / Krai Suk Kon (Someone)
Artist: Fymme Bongkot
Album: OST พราว / Prao
Year: 2014

อาจจะดูว่าฉันนั้นมีทุกอย่าง
Aht ja doo wah chun nun mee took yahng
It might seem like I have everything
อาจจะดูว่าฉันพร้อมไปทุกสิ่ง
Aht ja doo wah chun praum bpai took sing
It might seem like I’m ready for everything
แต่ใครจะรู้ความจริง ที่มันอยู่ในใจฉัน
Dtae krai ja roo kwahm jing tee mun yoo nai jai chun
But who will know the truth in my heart?

อาจจะดูว่าฉันเลิศเลอเหนือใคร
Aht ja doo wah chun lert lur neua krai
It might seem like I’m superior to everyone
อาจจะดูว่าฉันไม่เคยหวั่นไหว
Aht ja doo wah chun mai koey wun wai
It might seem like I’m never shaken
แต่ทางที่ฉันก้าวไป มันเหงาจับใจเหลือเกิน
Dtae tahng tee chun gao bpai mun gnao jup jai leua gern
But the path I walk has such a loneliness grabbing at my heart

(*) สิ่งที่ตัวฉันมี ไม่ใช่อะไรที่ใจฉันต้องการ
Sing tee dtua chun mee mai chai arai tee jai chun dtaung gahn
The things I have aren’t what my heart wants
สิ่งที่ฉัน ไขว่คว้ามานานแสนนาน
Sing tee chun kwai kwah mah nahn saen nahn
The things I’ve reached for for so long
ไม่เคยจะได้เจอ
Mai koey ja dai jur
I’ll never get

(**) ฉันต้องการแค่ใครคนนั้น
Chun dtaung gahn kae krai kon nun
I just want someone
ที่พร้อมจะเข้าใจ
Tee praum ja kao jai
Who’s ready to understand
ฉันต้องการเพียงใครสักคน
Chun dtaung gahn paing krai suk kon
I just want someone
ที่โอบกอดฉันและไม่หนีไป
Tee ohp gaut chun lae mai nee bpai
Who will embrace me and not run away

(***) ฉันต้องการแค่ใครคนนั้น
Chun dtaung gahn kae krai kon nun
I just want someone
แต่เขาไปอยู่ที่ไหน
Dtae kao bpai yoo tee nai
But where has he gone?
คนที่เขา จะมองกันด้วยหัวใจ
Kon tee kao ja maung gun duay hua jai
The person who will look at my with his heart
ไม่ใช่ด้วยสายตา
Mai chai duay sai dtah
And not with his eyes

สิ่งที่ตัวของฉันนั้นมีทุกอย่าง
Sing tee dtua kaung chun nun mee took yahng
Everything that I have
หากว่ามันมากพอแลกพรสักสิ่ง
Hahk wah mun mahk por laek pon suk sing
If they were enough to trade for one thing
ก็จะยอมถ้าฝันเป็นจริง
Gor ja yaum tah fun bpen jing
I would agree to it if my dreams would come true
ทุกอย่างจะยอมแลกไป
Took yahng ja yaum laek bpai
I’d agree to trading everything

(*,**,***,**,***)

Title: เจ็บแค่ไหนก็ยังรักอยู่ / Jep Kae Nai Gor Young Ruk You (However Much It Hurts, I Still Love You)
Artist: Yes’sir Days ft. Fymme Bongkot
Album: OST อย่าลืมฉัน / Yah Leum Chun
Year: 2014

รักของฉันอาจดูไม่รู้ เพราะรักของฉันมันคงซ่อนอยู่
Ruk kaung chun aht doo mai roo pror ruk kaung chun mun kong saun yoo
You might not know about my love because my love is hidden
ส่วนลึกภายในของหัวใจ จนเกินจะยังรู้ได้
Suan leuk pai nai kaung hua jai jon gern ja yung roo dai
So deep inside my heart, it’s too deep to know about
รักของฉันอาจมองไม่เห็น เหมือนว่าฉันเป็นคนเยือกเย็น
Ruk kaung chun aht maung mai hen meuan wah chun bpen kon yeuak yen
My love might not be see-able, like I’m a cold person
แต่ฉันก็ทรมานทั้งหัวใจ ในสิ่งที่มันเป็นไป
Dtae chun gor toramahn tung hua jai hai sing tee mun bpen bpai
But my whole heart is tortured by the way things are

(*) อาจดูว่าฉันคนนี้ไม่มีหัวใจ ไม่เหลือความทรงจำที่ผ่านมา
Aht doo wah chun kon nee mai mee hua jai mai leua kwahm song jum tee pahn mah
It might seem like I don’t have a heart or any memories of the past left
อาจดูว่าฉันคนนี้ไม่มีน้ำตา แต่ข้างในหัวใจ
Aht doo wah chun kon nee mai mee num dtah dtae kahng nai hua jai
It might seem like I don’t cry, but inside my heart

(**) เจ็บที่รักแต่ไม่อาจให้เธอรู้ เจ็บที่ฉันต้องปิดบังซ่อนอยู่
Jep tee ruk dtae mai aht hai tur roo jep tee chun dtaung bpit bung saun yoo
It hurts that I love you, but I shouldn’t let you know, it hurts that I must hide it
ทุกวันต้องทำให้ดูว่าฉันไม่เป็นอะไร
Took wun dtaung tum hai doo wah chun mai bpen arai
Every day I must act and make it seem like I’m okay
เจ็บแค่ไหนก็ไม่อาจให้เธอรู้ เจ็บแค่ไหนก็ยังรักอยู่
Jep kae nai gor mai aht hai tur roo jep kae nai gor yung ruk yoo
However much it hurts, I shouldn’t let you know, however much it hurts, I still love you
ห้ามใจอย่างไรไม่รู้ ให้ฉันหยุดคิดเรื่องเธอซะที
Hahm jai yahng rai mai roo hai chun yoot kit reuang tur sa tee
I don’t know how to forbid my heart and get me to stop thinking about you

ทุกทุกครั้งเธอคงไม่รู้ ใจของฉันที่มันซ่อนอยู่
Took took krung tur kong mai roo jai kaung chun tee mun saun yoo
At every moment, you probably don’t know my heart that I’m hiding
แบกรับความทรมานสักเท่าไหร่ ในสิ่งที่เธอทำไป
Baek rup kwahm toramahn suk tao rai nai sing tee tur tum bpai
Or how much torture I’m shouldering from the things you do

(*,**,**)