Youngohm

All posts tagged Youngohm

Title: แชร์ โล มา / Share Lo Ma (Share Your Location)
Artist: Twopee Southside ft. YoungOhm, JUU4E
Album: [Single]
Year: 2018

(*) Hey Baby bae hello ah คิดถึงกันก็โทรมา
Hey baby bae hello ah kit teung gun gor toh mah
Hey, baby, bae, hello, ah, I miss you, so I’m calling
บอกเลยอยู่ที่ไหนจะใกล้รึไกลแค่เธอแชร์โลมา
Bauk loey yoo tee nai ja glai reu glai kae tur share loh mah
Tell me where you are, are you near or far? Just share your location
และๆผมจะ roll มา Baby are you sober
Lae lae pom ja roll mah baby are you sober
And I’ll roll over, baby are you sober?
บอกเธอรอแปปเดียวนะ รอเดี๋ยวเดียวแล้วผมจะโทรหา
Bauk tur ror bpaep diao na ror diao diao laeo pom ja toh hah
I’m telling you to wait one second, wait a moment and I’ll call

(**) เธออยู่ไหนอ่ะแชร์โลมาดิ กำลังไปนะผมจะ roll มา
Tur yoo nai a share loh mah di gumlung bpai na pom ja roll mah
Where are you? Share your location, I’m on the way, I’ll roll over
เธออยู่ไหนอ่ะแชร์โลมาดิ แชร์โลมาดิ ผมจะ roll มา
Tur yoo nai a share loh mah di share loh mah di pom ja roll mah
Where are you? Share your location, share your location, I’ll roll on over
เธออยู่ไหนอ่ะแชร์โลมาดิ กำลังไปนะผมจะ roll มา
Tur yoo nai a share loh mah di gumlung bpai na pom ja roll mah
Where are you? Share your location, I’m on my way, I’ll roll over
เธออยู่ไหนอ่ะแชร์โลมาดิ แชร์โลมาดิ ผมจะ roll มา
Tur yoo nai a share loh mah di share loh mah di pom ja roll mah
Where are you? Share your location, share your location, I’ll roll on over

บอกเธอรอผมแปปๆสิ Holla back back I’m on the way
Bauk tur ror pom baep bpaep si holla back back I’m on the way
I’m telling you to wait for me a moment, holla back, back, I’m on the way
แชร์โลมาในแชทๆจะเรียก Grab grab ละออกไปหาตอนนี้
Share loh mah nai chat chat ja riak grab grab la auk bpai hah dtaun nee
Share your location in the chat, cry out, grab, grab, I’ll leave right now
อยากจะบอก I need you right now ละก็ไม่ได้คิดแต่เย
Yahk ja bauk I need you right now la gor mai dai kit dtae yay
I want to tell you I need you right now, but that’s not all I’m thinking
นี่ๆตอนนี้น่ะกำลังไปหา ได้โปรดอย่าคิดอย่าเทสิ
Nee nee dtaun nee na gumlung bpai hah dai bproht yah kit yah tay si
Okay, right now, I’m leaving to see you, please don’t think about dumping me

นี่อีกแปปเดียวก็จะตีสี่ เธอบอก Take it easy
Nee eek bpaep diao gor ja dtee see tur bauk take it easy
In a few more moments it’ll be 4am, you tell me to take it easy
ให้ผมคนเดียวเลยฟรีๆ เธออย่าทำเป็นเล่นนะเอาดีๆ
Hai pom kon diao loey free free tur yah tum bpen len na ao dee dee
You’ll give it only to me for free, don’t play with me, be good
Oh baby girl you know I love you
Oh, baby girl, you know I love you
แต่ในใจลึกๆ I just wanna f*ck you
Dtae nai jai leuk leuk I just wanna f*ck you
But deep down in my heart, I just want to f*ck you

Hey baby girl แชร์โลมา บอกให้เธอนอนรอตรงโซฟา
Hey baby girl share loh mah bauk hai tur naun ror dtrong sofah
Hey, baby girl, share your location, I’m telling you to sleep waiting on the sofa
เอาน้ำแข็งหรือเอาโซดา มีโซจูเรียกผม Oppa
Ao num kaeng reu ao soda mee soju riak pom oppa
bring ice or bring soda, I have soju, call me oppa
อยู่ในซอง Got that cola จองห้องใน Agoda
Yoo nai saung got that cola jaung haung nai agoda
In the bag, I’ve got that cola, I’ve booked a room in Agoda
อย่าเพิ่งนอนนะแล้วผมจะโทรมา
Yah perng naun na laeo pom ja toh mah
Don’t go to sleep yet, I’ll call you

(*,**)

Oh yes I can บอกกัณมาเลยอยู่ที่ไหนผมจะไปให้สุดชายแดน
Oh yes I can bauk gun mah loey yoo tee nai pom ja bpai hai soot chai dan
Oh, yes I can, tell me where you are, I’ll go to the border
Gang Highland ยิ่งกว่า Line Man ไม่ต้องลายแทง
Gang highland ying gwah line man mai dtaung lai taeng
Gang highland, more than Line Man, there’s no need for a clue
พ่นควันเป็นมุมทะแยง สรรพแสงมีความแสลง
Pon kwun bpen moom tayaeng sup saeng mee kwahm salaeng
Blowing smoke in the diagonal corner, all the lights have poison
เหมือนจะ Gang แต่ไม่รุงแรง แชร์โลมา For me
Meuan ja gang dtae mai roong raeng share loh mah for me
We look like a gang, but we’re not so harsh, share your location for me

ผมจะบินไปเป็นอินทรีย์ สุดสวรรค์จนอเวจี
Pom ja bin bpai bpen intree soot sawun jon awejee
I’ll fly like an eagle, to the end of heaven and hell
เรายำยีร์เป็นประเพณี แชร์โลมาให้ฉันที
Rao yum yee bpen bprapaynee share loh mah hai chun tee
We’re blending tradition, share your location for me
ขอเติมอีกสัก 2 ที แล้วทุกๆอย่างจะ Easy easy
Kor dterm eek suk saung tee laeo took took yahng ja easy easy
Add another two times, then everything will be easy, easy

(*,**)

อยากให้โทร อยากให้โทร
Yahk hai toh yahk hai toh
I want you to call, I want you to call
อยากเอาอะไรคนดี Just let me know, let me know
Yahk ao arai kon dee just let me know let me know
Whatever you want, baby, just let me know, let me know
เธอโทรมาหาผมที ออกไปหาได้ทันที
Tur toh mah hah pom tee auk bpai hah dai tun tee
Call me, I’ll go out to see you immediately
ตอนนี้เมากำลังดี อยู่ที่ไหนอ่ะเธอแชร์โลมาที
Dtaun nee mao gumlung dee yoo tee nai a tur share loh mah tee
Right now I’m drunk and it’s going to be good, where are you? Share your location

Where you at now เธออยู่ไหนอ่ะแชร์โลมา
Where you at now tur yoo nai a share loh mah
Where are you at now? Where are you? Share your location
เธออยู่ไหนอ่ะแชร์โลมา เธออยู่ไหนอ่ะแชร์โลมา
กำลังไปนะผมจะ Loma เธออยู่ไหนอ่ะแชร์โลมาTur yoo nai a share loh mah tur yoo nai a share loh mah
Where are you? Share your location, where are you? Share your location
Gumlung bpai na pom ja loma tur yoo nai a share loh mah
I’m heading out, I’ll loma, where are you? Share your location
เธออยู่ไหนอ่ะแชร์โลมา เธออยู่ไหนอ่ะแชร์โลมา
Tur yoo nai a share loh mah tur yoo nai a share loh mah
Where are you? Share your location, where are you? Share your location
กำลังไปนะผมจะ Loma
Gumlung bpai na pom ja loma
I’m heading you, I’ll loma

   

Lyric by : Twopee Southside / YoungPhm / Juu4E
Hook By : Twopee Southside
Produce By : Jayizaak
Arrange By : Twopee Southside

   

Good lord, he’s like a horny dog trying desperately to sniff out the girl’s location just because he wants to have a booty call. Someone call him over and wait with a bucket of ice water to throw on him, jesus christ

Title: You Kno
Artist: Youngohm
Album: [Single]
Year: 2017

ทั้งๆที่ฉันก็รู้ว่าเธอไม่กลับมา
Tung tung tee chun gor roo wah tur mai glup mah
Even though I know that you won’t come back
แต่ใจมันยังคิดถึงเธอเป็นเหมือนกับยา
Dtae jai mun yun gkit teung to rbpen meuan gup yah
My heart still misses you like a drug
เพราะ ถ้าขาด ฉันจะทนไม่ได้
Pror tah kaht chun ja ton mai dai
Because if I’m without you, I couldn’t take it
จะตัดให้ขาดเธอรู้ว่ามันไม่ง่าย
Ja dtut hai kaht tur roo wah mun mai ngai
I’m trying to quit you, but you know it’s not easy

เพราะนั่นคือรักรักจริง baby
Pror nun keu ruk ruk jing baby
Because it’s true love, baby
but you don’t give a f**k
But you don’t give a f**k
f**k f**k baby
F**k f**k, baby
เธอไม่เคยปล่อยให้ใจฉันพัก
Tur mai koey bploy hai jai chun puk
You never let my heart rest
พัก พักเลย baby
Puk puk loey baby
Rest, rest, baby
ถ้าเธอได้ยินช่วยฟังให้ชัด
Tah tur dai yin chuay fung hai chut
If you can hear this, please listen carefully
ชัด ชัดเลย baby
Chut chut loey baby
Carefully, baby

เธอทำให้ฉันนั้นโต มันเจ็บตอนเธอนั้น go
Tur tum hai chun nun dtoh mun jep dtaun tur nun go
You made me grow up, it hurt when you went
แต่ฉันต้อง keep it roll
Dtae chun dtaung keep it roll
But I must keep it rolling
ถึงเศร้า but i don’t show it
Teung sao but I don’t show it
Even though I’m sad, I don’t show it
ไม่เจอเธอนานแค่ไหน
Mai jur tur nahn kae nai
However long it’s been since I last saw you
เป็นปีหรือเป็นเดือน
Bpen bpee reu bpen deuan
Be it years or months
รักฉันไม่จางลงไป
Ruk chun mai jahng long bpai
My love for you doesn’t lessen
รักเธอไม่ลืมเลือน
Ruk tur mai leum leuan
My love for you doesn’t fade

เพราะเธอยังอยู่ในใจ
Pror tur yung yoo nai jai
Because you’re still in my heart
บางอย่างยังคอยเตือน
Bahng yahng yung koy dteuan
Some things still remind me
และฉันต้องเมาเท่าไรถึงจะไม่รู้เรื่อง
Lae chun dtaung mao tao rai teung ja mai roo reuang
And how drunk do I have to get until I won’t know anything?
ต้องบอกพี่มิคผมขอเติม
Dtaung bauk pee mik pom kor dterm
I have to call P’Mix to add a little more
เดี๋ยวอีกสักนิด โลกภายนอกไม่ต้อง give a s**t
Diao eek suk nit lohk pai nauk mai dtaung give a s**t
Pretty soon, there will be no need to give a s**t about the outside world
but I missing you but I missing you
But I’m missing you, but I’m missing you

(*) ฉันรู้แต่มันยังทำไม่ได้
Chun roo dtae mun yung tum mai dai
I know, but I still can’t do it
ถ้าให้ตัดใจจากเธอ
Tah hai dtut jai jahk tur
If you want me to give you up
ที่ทำได้ก็เพียงแค่เมา
Tee tum dai gor piang kae mao
All I can do is get drunk
ถึงใครจะมองว่าฉันเพ้อ ฉันเพ้อ
Teung krai ja maung wah chun pur chun pur
Even though everyone looks at me like I’m crazy, I’m crazy
ไม่ว่าจะพยายามเท่าไหร่
Mai wah ja payayahm tao rai
No matter how much I try
ยิ่งดูมันก็จะยิ่งไกล
Ying doo mun gor ja ying glai
The more I look, the further away it gets
บอกทีว่าฉันต้องทำเช่นไร
Bauk tee wah chun dtaung tum chen rai
Tell me what I must do
ถ้าจะเอาเธอออกไปจากใจ จากใจ
Tah ja ao tur auk bpai jahk jai jahk jai
To get you out of my heart, out of my heart

ยังนึกถึงตอนเธอมองตาทุกครั้ง
Yung neuk teung dtaun tur maung dtah took krung
I still think of each time you looked in my eyes
รอยยิ้มตอนเธอนั้นมองมาที่ฉัน
Roy yim dtaun tur nun maung mah tee chun
Your smile when you looked at me
ยังนึกถึงเรื่องเดิมๆของเราซ้ำๆ
Yung neuk teung reuang derm derm kaung rao sum sum
I still think of our same old stories over and over
ก็ทำได้แค่คิดถึงมัน
Gor tum dai kae kit teung mun
But all I can do is miss it
เรื่องราวมันก็เป็นเช่นนั้นเช่นนั้น
Reuang rao mun gor bpen chen nun chen nun
That’s how the story goes

จะลืมทำไมมันยากมันเย็น
Ja leum tummai mun yahk mun yen
Why is forgetting so hard?
ฉันเลยต้องเมาใครจะบอกว่าไม่จำเป็น
Chun loey dtaung mao krai ja bauk wah mai jum b pen
So I must get drunk, everyone tells me that there’s no need
เพราะตอนฉันเศร้าเขาก็ไม่เคยได้เห็น
Pror dtaun chun sao kao gor mai koey dai hen
Because when I’m sad, she’ll never see
ต้องเมาตลอดเวลาเพิ่งตื่นฉันก็ไม่เว้น
Dtaung mao dtalaut welah perng dteun chun gor mai wen
I must be drunk at all times, from the moment I wake up, there’s no exceptions

ไฮ ไฮ ฉันน่าจะรักเธอไปจนวันสุดท้าย ท้าย
Hai hai chun nah ja ruk tur bpai jon wun soot tai tai
Yes, yes, I should love you until the day I die
ก็ใจฉันรักแต่เธอให้ทำยังไง ไง
Gor jai chun ruk dtae tur hai tum yung ngai gnai
But my heart only loves you, what should I do?
จะให้ลืมเธอไปก็ต้องเมาจนตาย ตาย
Ja hai leum tur bpai gor dtaun mao jon dtai dtai
To forget you, I must be drunk until I die
say goodbye bye
Say good-bye bye

(*)

   

Lyrics : YoungOhm
Mixed & Mastered : Z4 Records (MikeSickFlow)
Beat prod. : M-Flow

Title: Bye Bye
Artist: P-Hot ft. Youngohm
Album: [Single]
Year: 2018

(*) ขอบคุณที่ทำให้รู้ว่ารักมันคืออะไร
Kaup koon tee tum hai roo wah rukmun keu arai
Thank you for making me realize what love is
รักกันขนาดนี้ไปลงนรกด้วยกันเลยไป
Ruk gun kanaht nee bpai long narok duay gun loey bpai
Loving you this muc has dragged me down to hell with you
กลางวันเธอกอดฉันแต่กลางคืนเธออยู่กะใคร
Glahng wun tur gaut chun dtae glahng keun tur yoo ga krai
During the day you hug me, but during the night, you’re with someone else
งั้นฉันเองก็คงต้อง บาย บาย บาย บาย
Ngun chun eng gor kong dtaung bye bye bye bye
So I have to say bye bye, bye bye

(**) ขอบคุณที่ทำให้รู้ว่ารักมันคืออะไร
Kaup koon tee tum hai roo wah ruk mun keu arai
Thank you for making me realize what love is
เธออย่าทะเลาะกะเค้าเพราะฉันไม่ลดตัวลงไป
Tur yah talor ga kao pror chun mai lot dtua long bpai
Don’t argue with him, because I won’t lower myself
ลองถามสาวๆพวกนั้นเดี๋ยวก็รู้ว่าฉันเป็นใคร
Laung tahm sao sao puak nun diao gor roo wah chun bpen krai
Try asking those girls and you’ll know who I am
งั้นฉันเองก็คงต้อง บาย บาย บาย บาย
Ngun chun eng gor kong dtaung bye bye bye bye
So I have to say bye bye, bye bye

มีหลายสาเหตุที่บายบายเธอ
Mee lai sah het tee bai bai tur
There’s so many reasons that I’m saying bye bye to you
กล้าเปิดเฟสให้ดูไหมใน messenger
Glah bpert face hai doo mai nai messenger
Do I dare open Facebook and look on Messenger?
ก็หลายวันมานี่เธอตื่นซะเช้าตู่
Gor lai wun mah nee tur dteun sa chao dtoo
Many times you’ve woken up extra early
อย่าคิดว่าฉันไม่รู้เธอแชทกะเค้าอยู่
Yah kit wah chun mai roo tur chat ga kao yoo
Don’t think that I don’t know you’ve been chatting with him
ไม่ต้องมาลบไลน์ก็ let’s me know
Mai dtaung mah lop line gor let me know
There’s no need to delete Line, let me know
เธอมันใครก็ได้ easy go
Tur mun krai gor dai easy go
You can be anyone, easy go
ถึงแม้เธอแอบคบกะเขาแค่ผิวเผิน
Teung mae tur aep kop ga kao kae piew pern
Even though you only secretly had a fling with him
ฉันก็บอกตรงนี้ไม่มีวัน return
Chun gor bauk dtrong nee mai mee wun return
I’m telling you right here that you’ll never return
นิสัยยังงี้หรอเรียกว่าโต
Nisai yung ngee ror riak wah dtoh
Is this behavior what they call an adult?
คิดถึงฉันขอร้องไม่ต้องโทร
Kit teung chunkor raung mai dtaung toh
If you miss me, please, don’t call
ฉันไม่ไช่เด็กกะโปโล ตุ ตุ ตุ้
Chun mai chai dek ga bpoh loh dtoo dtoo dtoo
I’m not a stupid kid
ใครรับเธอหน้าคอนโด
Krai rup tur nah kaun doh
Someone picked you up in front of our condo
ใครๆก็รู้ฉันเคยเจ้าชู้อย่างเธอนะตามฉันไม่ทัน
Krai krai gor roo chun koey jao choo yahng tur na dtahm chun mai tun
Everyone knows I used to be a player like you, you can’t keep up with me
ก็เธอมันชอบหื่นกามเอาคารามายไปแก้คัน
Gor tur mun chaup heun gahm ao kahrahmai bpai gae kun
When you want to get your rocks off, you grab some lotion and get your fix

(***) แค่คบกับเธอฉันอาย
Kae kop gup tur chun ai
I’m embarrassed just dating you
ไม่มีเธอก็ don’t mind
Mai mee tur gor don’t mind
I don’t mind not having you
ทุกวันนี้ hang out every day
Took wun nee hang out every day
All these days we’ve hung out every day
ส่วนเงินที่ยืมฉันไปมันคงไม่เป็นไร
Suan ngern tee yeum chun bpai mun kong mai bpen rai
As for the money that you’ve borrowed, it’s okay
เพราะตัวฉันนั้นพร้อมจะเปย์
Pror dtua chun nun praum ja pay
Because I’m ready to pay

(*,**)

เพราะเธออย่าโกหกฉันเลย
Pror tur yah goh hok chun loey
Because you can’t lie to me
เธอหน่ะคิดว่าฉันหน่ะโง่รึไง
Tur na kit wah chun na ngoh reu ngai
Do you think I’m stupid or what?
ไม่มีเวลาให้คนที่พูดไม่จริง
Mai mee welah hai kon tee poot mai jing
I don’t have time for people who don’t tell the truth
คนอย่างเธอฉันไม่ต้องการ
Kon yahng tur chun mai dtaung gahn
I don’t want a girl like you
เธออย่าทำตัวเหมือนเป็นเด็กเมื่อวานซืน
Tur yah tum dtua meuan bpen dek meua wahn seun
Don’t act like I was born yesterday
เพราะเธอดูถูกด้วยการ
Pror tur doo took duay gahn
Because you insult me
ที่เธอแอบฉันแล้วออกไปหาคนอื่น (ไม่ดี)
Tee tur aep chun laeo auk bpai hah kon eun (Mai dee)
By secretly having me, but going out to see someone else (no good)
แล้วถ้าฉันจะไปเธอไม่ต้องร้องไห้โฮ
Laeo tah chun ja bpai tur mai dtaung raung hai hoh
So if I go, you don’t have to cry
เธอก็รู้ว่านี่ Y O ฉันไม่ชอบคนที่ยังไม่โต
Tur gor roo wah nee y o chun mai chaup kon tee yung mai dtoh
You know that Y O doesn’t like juveniles who haven’t grown up
I gotta go bye bye
I’ve got to go, bye bye

(***,*,**)

บาย บาย บาย บาย บาย
Bai bai bai bai bai
Bye bye, bye bye, bye
ไม่มีเธอฉันก็ไม่ตาย
Mai mee tur chun gor mai dtai
Without you, I won’t die
บาย บาย บาย บาย บาย
Bai bai bai bai bai
Bye bye, bye bye, bye
คนอย่างเธอฉันไม่เสียดาย
Kon yahng tur chun mai sia dai
I won’t regret losing someone like you
บาย บาย บาย บาย บาย
Bai bai bai bai bai
Bye bye, bye bye, bye
ไม่มีเธอฉันก็ไม่ตาย
Mai mee tur chun gor mai dtai
Without you, I won’t die
บาย บาย บาย บาย บาย
Bai bai bai bai bai
Bye bye, bye bye, bye
ไม่มีเธอฉันโคตรสบายเลย
Mai mee tur chun koht sabai loey
Without you, I’m f*ck*ng fine

   

Lyrics / Arrange : P-HOT , YOUNGOHM
Produced/ Mixed/Mastered By : DEEJAY B

Title: อยู่ดีๆก็… / Yoo Dee Dee Gor (All the Sudden)
Artist: Wonderframe ft. Youngohm
Album: [Single]
Year: 2017

(*) อยู่ดีๆ ก็หาย Line ไม่ตอบ
Yoo dee dee gor hai line mai dtaup
All the sudden, you disappeared, you don’t answer your Line
อยู่ดีๆ เปลี่ยนไป ไม่รู้ทำไม
Yoo dee dee bplian pai mai roo tummai
All the sudden you changed, I don’t know why
อยู่ดีๆ ก็นก ฉันพลาดตรงไหน
Yoo dee dee gor nok chun plaht dtrong nai
All the sudden, you ghosted, where did I screw up
ถึงได้เดินจากไป ไม่บอกกันสักคำ
Teung dai dern jahk bpai mai bauk gun suk kum
That made you leave without telling me a word?

อยู่ดีๆ หายไปส่งไลน์ไป ทำไมเดี๋ยวนี้เธอเริ่มจะตอบช้า
Yoo dee dee hai bpai song line bpai tummai diao nee tur rerm ja dtaup chah
All the sudden, you disappeared, I send you messages on Line, why have you recently started answering late?
บอกไปทำธุระมาแต่ฉันไม่ค่อยแน่ใจ
Bauk bpai tum toora mah dtae chun mai koy nae jai
You tell me you’re out running errands, but I’m not really sure
ห่างกันไปทุกวันเรียกร้องอะไรไม่ได้ก็เรายังไม่มีสถานะ
Hahng gun bpai took wun riak raung arai mai dai gor rao yung mai mee satahna
We’re separate every day, but I can’t really demand anything as we’re still not official
แต่ยังคุยกันทุกวันก็ไม่รู้จะเรียกว่าไง
Dtae yung kooey gun took wun gor mai roo ja riak wah ngai
But we still talk every day, I don’t know what to call this
แบบว่าพี่น้องกันแต่โทรคุยแม่งยันเช้าแบบนี้ก็คงจะไม่ใช่มั้ง
Baep wah pee naung gun dtae toh kooey maeng yun chao baep nee gor kong ja mai chai mung
It’s like we’re siblings, but to call and talk so freaking early in the morning, perhaps I’m wrong?
แต่ละคำที่ได้ฟังทำฉันนั้นคิดไปไกล
Dtae la kum tee dai fung tum chun nun kit bpai glai
But each word that I hear makes me think too far
แต่สุดท้ายก็พัง โดนเทไปจนชินแต่ยังไม่ชินอ่ะจริงมั้ย
Dtae soot tai gor pung dohn tay bpai jon chin dtae yung mai chin a jing mai
But in the end, it collapses, I’m dumped until I get used to it, but you’re still not really used to it, right?
แล้วก็ห่างหายไปเหมือนคนไม่รู้จักกัน
Laeo gor hahng hai bpai meuan kon mai roo juk gun
So you distance yourself like someone who who doesn’t know me

Oh โปรดเชื่อใจบางครั้งแค่เล่นเกมก็แค่นั้นเอง
Oh brpoht cheua jai bahng krung kae len game gor kae nun eng
Oh, please trust me, sometimes I just play games, that’s all
ฉันไม่ได้หาย แค่ไม่ได้คุยอย่ากระวนกระวาย
Chun mai dai hai kae mai daikooey yah grawon grawai
I haven’t disappeared, I’m just not talking, don’t get all worked up
มีแค่เธอคนเดียว มีแค่เธอคนเดียว
Mee kae tur kon diao mee kae tur kon diao
I have only you, I have only you
อยากคุยด้วยนานๆ แต่บางครั้งทำงาน
Yahk kooey duay nahn nahn dtae bahng krung tum ngahn
I’d love to talk with you all day, but sometimes I have work
แล้วเธอรอได้เปล่า นานานานานา
Laeo tur ror dai bplao nah nah nah nah nah
Could you wait? Huh? Huh? Huh? Huh? Huh?

(*)

และจริงๆ ก็รู้ดีว่าเธอแค่เข้ามาคุยเป็นแค่ทางผ่านเท่านั้น
Lae jing jing gor roo dee wah tur kae kao mah kooey bpen kae tahng pahn tao nun
And seriously, I know full well that you just come and talk to me just to pass the time
เป็นคนแก้เหงาทุกวัน แค่นั้นที่เธอต้องการ
Bpen kon gae ngao took wun kae nun tee tur dtaung gahn
I’m just someone to fix your loneliness each day, that’s all that you want
ทำให้ฉันเป็นบ้าบอกับการที่ฉันชอบเธอและเธอเองก็บอกว่าชอบฉัน
Tum hai chun bpen bah bor gup gahn tee chun chaup tur lae tur eng gor bauk wah chaup chun
You drive me insane because I like you and you tell me that you like me
แต่เป็นได้แค่พี่น้องกันแบบนี้ฉันไม่เข้าใจ
Dtae bpen dai kae pee naung gun baep nee chun mai kao jai
But we can only be like siblings like this, I don’t understand

ชอบจริงไม่ได้หลอก ชอบเธออยากคุยต่อ
Chaup jing mai dai lauk chaup tur yahk kooey dtor
I really like you, I wasn’t tricking you, I like you, I want to keep talking to you
แต่เธอจะรับได้ไหม ฉันแค่กลัวเธอจะรอไม่ไหว
Dtae tur ja rup dai mai chun kae glua tur ja ror mai wai
But would you accept it? I’m just afraid you won’t be able to wait
เธอคิดไปเองทุกอย่าง ไม่เคยมองเธอเป็นทางผ่าน
Tur kit bpai eng took yahng maikoey maung tur bpen tahng pahn
You’re imagining all these situations, I never saw you as just passing the time
มาหาได้เลยถ้า Line ไม่อ่าน
Mah hah dai loey tah line mai ahn
You can come and see me if I don’t read your Line messages

(*)

   

Executive Producer: Danai Thongsinthusak
Produced by Tunwa Ketsuwan
Recorded, Mixed and Mastered by Tunwa Ketsuwan
Lyrics & Melody by WONDERFRAME and YOUNGOHM
Arranged by Tunwa Ketsuwan

Title: รู้ดีว่าไม่ดี / Roo Dee Wah Mai Dee (I Know Full Well It’s Bad)
Artist: Getsunova ft. Youngohm
Album: [Single]
Year: 2018

ฉันแค่คนที่เธออาจมองไม่เห็น
Chun kae kon tee tur aht maung mai hen
I’m just someone whom you might not see
ฉันแค่คนที่เธออาจดูไม่เด่น
Chun kae kon tee tur aht doo mai den
I’m just someone whom you might not notice
จะให้เธอ สนใจ คงไม่ง่าย
Ja hai tur son jai kong mai ngai
It probably wouldn’t be easy to make you interested
ฉันเข้าใจว่าเราห่างกันแค่ไหน
Chun kao jai wah rao hahng gun kae nai
I understand how far apart we are
ฉันเข้าใจว่าเธออยู่สูงเท่าไหร่
Chun kao jai wah tur yoo soong tao rai
I understand how high up you are
จะรักเธอ คงเป็น ไปได้ยาก
Ja ruk tur kong bpen bpai dai yahk
Being able to love you would probably be difficult

(*) ทั้งทั้งที่รู้ตัว ว่าควรยอมตัดใจ
Tung tung tee roo dtua wah kuan yaum dtut jai
Even though I realize I should give you up
ทั้งทั้งที่รู้ตัวว่า เธอนั้นแสนไกล
Tung tung tee roo dtua wah tur nun saen glai
Even though I realize you’re so far out of my league
แต่ใจยังอยากให้เธอรัก
Dtae jai yung yahk hai tur ruk
But my heart still wants you to love me

(**) รู้ดีไม่ดีสักอย่าง รู้ดีว่าเรามันต่าง
Roo dee mai dee suk yahng roo dee wah rao mun dtahng
I know full well how bad it is, I know full well that we’re different
แต่ฉันอยากขอโอกาส โปรดเธออย่าจากไป
Dtae chun yahk kor ohgaht bproht tur yah jahk bpai
But I want to ask you for a chance, please don’t leave me
เพราะคนไม่ดีสักอย่าง อยากขอสัญญาจะทำทุกทาง
Pror kon mai dee suk yahng yahk kor sunyah ja tum took tahng
Because however bad I am, I want to promise that I’ll do everything I can
ให้เธอรู้คนคนนี้ ว่ามันมีค่ามากพอที่จะรักเธอ
Hai tur roo kon kon nee wah mun me ekah mahk por tee ja ruk tur
To let you know that I’m worth enough to love you

แม้ไม่มีข้อดีอย่างใครที่ไหน
Mae mai mee kor dee yahng krai tee nai
Even though I don’t have any good points like anyone else
แม้ไม่มีคำคมบอกเธอเท่าไหร่
Mae mai mee kum kom bauk tur tao rai
Even though I don’t really have any clever way of telling you
แต่หัวใจ ที่ฉันมี พร้อมให้เธอ
Dtae hua jai tee chun mee praum hai tur
But I’m ready to give you the heart that I have
ขอเวลาให้ฉันได้ทำให้รู้
Kor welah hai chun dai tum hai roo
Give me some time for me to be able to let you know
ขอเวลาให้ฉันได้ลองพิสูจน์
Kor welah hai chun dai laung pisoot
Give me some time for me to try proving it to you
อย่าพึ่งเมิน แล้วเดินจากฉันไป
Yah perng mern laeo dern jahk chun bpai
Don’t just ignore me and walk away

(*,**)

เธอไม่แคร์ เธอไม่สน เธอไม่เอา
Tur mai care tur mai son tur mai ao
You don’t care, you don’t pay attention, you don’t want me
ถ้าดูแค่ภายนอก ยังไม่ลึก ไม่ใช่เรา
Tah doo kae pai nauk yung mai leuk mai chai rao
If you just look on the outside and not deep in, that’s not me
เธออย่าพึ่งตัดสินกันไปก่อน
Tur yah perng dtut sin gun bpai gaun
Don’t make a decision yet
ขอแค่ได้คุยแค่ได้บอก
Kor kae dai kooey kae dai bauk
I just want to be able to talk to you, just to be able to tell you
ถ้ามันไม่ใช่เราค่อยว่ากันใหม่
Tah mun mai chai rao koy wah gun mai
If it’s not me, then we’ll start again
ฉันแค่คนที่เธออาจมองไม่เห็น
Chun kae kon tee tur aht maung mai hen
I’m just someone whom you might not see
ฉันแค่คนที่เธออาจดูไม่เด่น
Chun kae kon tee tur aht doo mai den
I’m just someone whom you might not notice
แต่ฉันก็รู้ตัวดี ว่าฉันไม่ได้ดี
Dtae chun gor roo dtua dee wah chun mai dai dee
But I know full well that I’m no good
แต่เธอต้องลองซักที คนดี
Dtae tur dtaung laung suk tee kon dee
But you have to try, darling

(**,**)

   

คำร้อง ปณต คุณประเสริฐ
คำร้อง RAP YOUNGOHM
ทำนอง ปณต คุณประเสริฐ
เรียบเรียง Getsunova & พูนศักดิ์ จตุระบุล