Ann Thittima

All posts tagged Ann Thittima

Title: ทุกลมหายใจ / Took Lom Hai Jai (Every Breath)
Artist: Ann Thittima (แอน ธิติมา)
Album: Nice Time
Year: 2002

รักเท่าไรไม่เคยรู้ เพราะไม่รู้จริงจริงว่ามันเท่าไร
Ruk tao rai mai koey roo pror mai roo jing jing wah mun tao rai
I’ll never know how much I love you, because I really don’t know how much it iss
ที่รู้สึกอยู่ในใจ มันคล้ายคล้ายจะเกินกว่าคำที่มี
Tee roo seuk yoo nai jai mun klai klai ja gern gwah kum tee mee
The feelings in my heart seem like they’re more than any words that exist

เกินอธิบายใจที่มีอยู่ แต่ให้รู้เลยว่าจริงจัง
Gern attibai jai tee mee yoo dtae hai roo loey wah jing jung
The feelings I have are beyond explanation, but I want you to know that I’m sincere
และจะตั้งใจทำทุกทุกอย่าง เพื่อเพียงตัวเธอก็เท่านั้น
Lae ja dtung jai tum took took yahng peua piang dtua tur gor tao nun
And I intent to do everything just for you

จะใช้ทุกลมหายใจดูแลแต่เธอหนึ่งคนนี้
Ja chai toom lom hai jai doo lae dtae tur neung kon nee
I’ll use my every breath to take care of only you
ทุกเวลาที่มีจะคอยทุ่มเทเพื่อความรัก
Took welah tee mee ja koy toom tay peua kwahm ruk
Every moment I have I’ll devote to love
จะใช้สองมือเพื่อคอยปลอบแม้เธอเหนื่อยนัก
Ja chai saung meu peua koy bplaup mae tur neuay nuk
I’ll use my two hands to comfort you even if you’re really tired
ใช้ชีวิตเพื่อเธอเรื่อยไป
Chai cheewit peua tur reuay bpai
I’ll continuously live my life for you

จะใช้ทุกลมหายใจดูแลแต่เธออยู่เสมอ
Ja chai took lom hai jai doo ale dtae tur yoo samur
I’ll use my every breath to always take care of just you
พร้อมจะทำเพื่อเธอไม่ว่าจะนานสักเพียงไหน
Praum ja tum peua tur mai wah ja nahn suk piang nai
I’m ready to do it for you, no matter how long it’ll be
เพียงขอแค่เราได้รักกันฉันก็สุขใจ
Piang kor kae rao dai ruk gun chun gor sook jai
I only ask that we love each other and I’ll be happy
ไม่ต้องการอะไรอีกแล้วแค่รักเธอ
Mai dtaung gahn arai eek lao ka ruk tur
I don’t need anything else, just to love you

Title: น่ารักแล้วรักมั้ย / Naruk Laeo Ruk Mai (I’m Cute, So Do You Love Me?)
Artist: Ann Thitima
Album: Extramild
Year: 2000

บอกกันตามตรง เมื่อคืนฉันวุ่นวาย
Bauk gun dtahmd trong meua keun chun woon wai
I’m telling you straight, last night, I was bothered
คิดอะไรมากมายถึงตี 4
Kit arai mahk mai teung dtee 4
I was thinking about so many things until 4am
ตื่นมาเลยต้องเจอ ต้องมาพบซักที
Dteun mah loey dtaung jur dtaung mah pob suk tee
When I woke up, I had to face it, I had to finally face it
ฉันนั้นมีปัญหารบกวนหน่อย
Chun nun mee bpunhah rop guan noy
I have a bit of a problem to bother you with

เกี่ยวกับเธอไม่ต้องงง เกี่ยวกับเธอ
Giao gup tur mai dtaung ngong giao gup tur
With you, there’s no need to be confused, with you
ใช่แน่นอน อย่าเดาเลย
Chai nae naun yah dao loey
You’re definitely the one, don’t guess

เกิดจากวานซืน ก็เธอเล่นชมกัน
Gert jahk wahn seun gor tur len chom gun
It happened yesterday, you were playfully admiring me
ว่าฉันน่ะดีกว่าใครทุกคน
Wah chun na dee gwah krai took kon
That I was better than everyone
บอกว่าฉันน่ารัก เล่นชมฉันตรง ๆ
Bauk wah chun naruk len chom chun dtrong dtrong
You told me I was cute, you were outright complimenting me
ลงท้าย ฉันก็พลอยคิดไปใหญ่
Long tai chung or ploy kit bpai yai
Finally, I ended up really thinking about it

(*) เก็บเอาไว้ ก็กลุ้มใจ ให้ผ่านไป ได้ยังไง
Gep ao wai gor gloom jai hai pahn bpai dai yung ngai
Keeping it in is bothersome, how could I let it go?
เรื่องแบบนี้มันต้องทำให้ชัดเจน
Reuang baep nee mun dtaung tum hai chut jen
A matter like this must be made clear

(**) บอกน่ารัก บอกว่าดี
Bauk naruk bauk wah dee
You told me I was cute, you told me I was good
บอกอย่างนี้แล้วเธอรักด้วยหรือเปล่า
Bauk yahng nee laeo tur ruk duay reu bplao
Telling me things like this, do you love me too?
บอกได้ไหม อดไม่ไหว ก็ใจฉันมันอยากรู้
Bauk dai mai ot mai wai gor jai chun mun yahk roo
Please tell me, I can’t take it, my heart wants to know
อย่าให้ต้องเดาอีกเลย
Yah hai dtaung dao eek loey
Don’t make me have to keep guessing

อยากจะดีใจ แต่กลัวคิดไปเอง
Yahk ja dee jai dtae glua kit bpai eng
I want to be happy, but I’m afraid I’m thinking one-sidedly
ก็เลยต้องมาให้รู้กันไป
Gor loey dtaung mah hai roo gun bpa
So I must let you know
ก็มันยังคาใจ ไม่อยากเล่นทายใจ
Gor mun yung kah jai mai yahk len tai jai
It’s still bothering me, I don’t want to play guessing games
อยากรู้จริง ๆ อะไรที่คิดอยู่
Yahk roo jing jing arai tee kit yoo
I really want to know what you’re thinking

(*,**,**)

อีกเลย อีกเลย
Eek loey eek loey
Anymore, anymore

(**,**)

Title: เสียงของหัวใจ / Siang Kaung Hua Jai (The Voice of the Heart)
Artist: Ann Thittima
Album: Extra Mild
Year: 2000

ไม่ใช่เหงา ไม่ใช่เผลอ ที่ฉันนั้นรักเธออย่างง่ายดาย
Mai chai ngao mai chai plur tee chun nun ruk tur yahng ngai dai
It’s not loneliness or carelessness that I fell in love with you so easily
ไม่ใช่ฉัน แค่อ่อนไหว ไม่ใช่ฟ้ามาดลใจให้รักเธอ
Mai chai chun kae aun wai mai chai fah mah don jai hai ruk tur
It’s not me just being weak, it’s not that the sky ordered me to love you

ไม่ใช่เหงา ไม่ใช่ฝัน ที่ฉันนั้นทำไปก็รู้ตัว
Mai chai ngao mai chai fun tee chun nun tum bpai gor roo dtua
It’s not loneliness, it’s not a dream that I acted consciously
แปลกใช่ไหม ที่ไม่กลัว ไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกัน
Bplaek chai mai tee mai glua mai roo wah tummai meuan gun
It’s strange, isn’t it, that I’m not afraid? I don’t know why either

(*) แค่เพราะหัวใจมันบอก อาจไม่ค่อยพอ แต่ฉันก็ยังมั่นใจ ว่าต้องใช่เธอ
Kae pror hua jai mun bauk aht mai koy por dtae chun gor yung mun jai wah dtaung chai tur
It’s just because my heart told me, it might not really be enough, but I’m still certain that you must be the one
เสียงหัวใจเรียกร้องแปลกๆ ให้รู้สึกดีที่มีเธอ
Siang hua jai riak raung bplaek bplaek hai roo seuk dee tee mee tur
The voice of my heart crying out strangely, making me feel good to have you
ขอเชื่อหัวใจตัวเอง แค่สักครั้งนึง ถึงแม้ว่ามันดูเสี่ยง ที่ตัดสินใจ
Kor cheua hua jai dtua eng kae suk krung neung teung mae wah mun doo siang tee dtut sin jai
I want to believe my heart just once, even though it seems like a small deal, but I’ve decided
ขอเชื่อในความรักสักหน่อย แม้รักนั้นอาจทำให้ช้ำใจ
Kor cheua nai kwahm ruk suk noy mae ruk nun aht tum hai chum jai
I want to believe in love, even though love might hurt me

อาจจะเร็ว หากใครมอง และคิดไม่เหมือนใครอย่างเขาเป็น
Aht ja rew hahk krai maung lae kit mai meuan krai yahng kao bpen
It might be fast if others look and think I’m different from everyone else
แต่ที่รู้ แต่ที่เห็น ไม่เห็นมีใครดีเหมือนเธอ
Dtae tee roo dtae tee hen mai hen mee krai dee meuan tur
But what I know, but what I’ve seen, I haven’t seen anyone as good as you

(*,*)

ขอเชื่อในความรักสักหน่อย แม้รักนั้นอาจทำให้ช้ำใจ
Kor cheua nai kwahm ruk suk noy mae ruk nun aht tum hai chum jai
I want to believe in love, even though love might hurt me

Title: พูดคนเดียว / Poot Kon Diao (Talking To Myself)
Artist: Ann Thittima
Album: The Empty Room
Year: 2014

พูดคนเดียว ก็ไม่รู้ว่าฝนและฟ้าได้ยินสักกี่คำ
Poot kon diao gor mai roo wah fon lae fah dai yin suk gee kum
Talking to myself, I don’t know how many words the rain and sky can hear
ก็ไม่มีอะไร แค่คิดถึงเธอเท่านั้น ไม่คิดย้อนไป
Gor mai mee arai kae kit teung tur tao nun mai kit yaun bpai
But I don’t have anything, I just miss you, I don’t wish I could turn things back
หรือดึงรั้งใครกลับมา ฉันก็ยังเหมือนเดิม
Reu deung rung krai glup mah chun gor yung meuan derm
Or pull anyone back, I’m still the same

พูดคนเดียว ว่าดีใจกับเธอและเขาที่ยังอยู่ยังรัก
Poot kon diao wah dee jai gup tur lae kao tee yung yoo yung ruk
Talking to myself, saying how happy I am for you and her to still be together, still in love
ไม่ได้เจอเธอนานจริงๆก็มีที่เหงา ถึงไม่มากมาย
Mai dai jur tur nahn jing jing gor mee tee ngao teung mai mahk mai
I didn’t know you for very long, but I’m lonely, even though it’s not much
ก็พอให้คนหนึ่งคน พูดคนเดียวตรงนี้
Gor por hai kon neung kon poot kon diao dtrong nee
But it’s enough for one person to talk to herself right here

หากมีลม เอาความลับฉันไปฟ้องเธออย่าใส่ใจ
Hahk mee lom ao kwahm lup chun bpai faung tur yah sai jai
If there’s wind, take my secret, don’t pay any attention
ปล่อยให้เป็น ลมเย็นที่พัดผ่านมาเพื่อเพียงร่ำลา
Bploy hai bpen lom yen tee put pahn mah peua piang rumlah
Let it be, the cold wind that blows past just to say good-bye
แค่คิดถึงบางคน คนที่ยังรักมากตลอดมา
Kae kit teung bahng kon kon tee yung ruk mahk dtalaut mah
I just miss someone, someone whom I’ve always loved
ขอโทษทีที่ไม่ลืม ที่ยังเป็นแบบนี้
Kor toht tee tee mai leum tee yung bpen baep nee
I’m sorry for not forgetting, for still being like this
ฉันเพียงยังไม่มีใครเอาไว้คิดถึง มากกว่าเธอ
Chun piang yung mai mee krai ao wai kit teung mahk gwah tur
I just still don’t have anyone to take my thoughts away from you

พูดคนเดียว พูดกับใคร ใครเขาจะฟัง เขาคงไม่อยากรู้
Poot kon diao poot gup krai krai kao ja fung kao kong mai yahk roo
Talking to myself, if I spoke to anyone, who’d listen? They probably wouldn’t want to know
แต่อาการที่เป็น ที่จริงก็ไม่บ่อยครั้ง นานๆสักวัน
Dtae ahgahn tee bpen tee jing gor mai boy krung nahn nahn suk wun
But my symptoms exist, actually it’s not often they’ve gone on this long, but one day
แล้วมันก็จะผ่านไป อย่างที่เคยผ่านมา
Laeo mun gor ja pahn bpai yahngt ee koey pahn mah
It’ll pass by like everything else that has ever passed by

ฉันเพียงยังไม่มีใครให้ฉันคิดถึง ได้เท่าเธอ
Chun piang yung mai mee krai hai chun kit teung dai tao tur
I just still don’t have anyone to miss as much as you

Title: ล้านคำขอโทษ / Lahn Kum Kor Toht (A Million Apologies)
Artist: Ann Thittima
Album: ??
Year: 2010

ความเป็นจริงก็รู้ตัวดีว่าไม่มีค่าพอใดใด
Kwahm pen jing gor roo dtua dee wah mai mee kah por dai dai
In truth, I know full well it wasn’t worth it
ที่จะทำให้เธอต้องเสียใจ
Tee ja tum hai tur dtaung sia jai
To make you sad
เป็นเหมือนที่ระบาย อารมณ์
Pen meuan tee rabai ahrom
It’s like I was letting out frustration

ทั้งที่เธอก็แสนจะดี
Tung tee tur gor saen ja dee
Though you were so wonderful
มีความรักให้ทุกเวลา
Mee kwahm ruk hai took welah
And always had love for me
ให้คนนึงที่ดูธรรมดามีวันที่ดีขึ้นมาเพราะเธอ
Hai kon neung tee doo tummadah mee wun tee dee keun mah pror tur
You made one person who seemed ordinary have a wonderful day because of you

(*) แค่เพียงหยดเดียวที่ไหลมาจากตา
Kae piang yot diao tee lai jahk dtah
Just one drop that falls from your eyes
ก็อยากจะขอโทษเธอสักล้านคำ
Gor yahk ja kor toht tur suk lahn kum
And I want to apologize to you a million times
ที่ทำให้เธอต้องช้ำ ต้องเสียน้ำตา ให้กัน
Tee tum hai tur dtaung chum dtaung sia num dtah hai gun
For making you hurt, making you cry because of me
มันเกลียดตัวเองที่เผลอทำอย่างนั้น
Mun gliat dtua eng tee plur tum yahng nun
I hate myself for messing up like that
ทำคนที่รักฉันได้ยังไง
Tum kon tee ruk chun dai yung ngai
How could I do that to someone who loves me?
อยากบอกว่าฉันเสียใจ
Yahk bauk wah chun sia jai
I want to tell you I’m sorry
อภัยได้ไหมคนดี
Apai dai mai kon dee
Can you forgive me, sweetheart?

ยังจำวันที่ไม่มีใคร
Yung jum wunt ee mai mee krai
I still remember the days I didn’t have anyone
มีแต่เธอที่ยื่นมือมา
Mee dtae tur tee yeun meu mah
I had only you who got involved with me
โอบดวงใจที่ใครไม่เห็นค่า
Ohp duang jai tee krai mai hen kah
Embracing my heart that no one else saw as worth anything
แต่ฉันวันนี้กลับทำร้ายเธอ
Dtae chun wun nee glup tum rai tur
But today I ended up hurting you

(*,*)

อยากบอกว่าฉันเสียใจ
Yahk bauk wah chun sia jai
I want to tell you I’m sorry
อภัยได้ไหมคนดี
Apai dai mai kon dee
Can you forgive me, sweetheart?

Title: โปรดไว้ใจ / Proht Wai Jai (Please Trust Me)
Artist: Ann Thittima
Album: [Single]
Year: 2012

ทุกๆ ครั้งที่เธอคิดระแวง
Took took krung tee tur kit rawaeng
Every time that you’re suspicious
รู้บ้างไหมว่าฉันน้อยใจ
Roo bahng mai wah chun noy jai
Do you know that I’m offended?
ทำไมเธอคิดมากไป ไม่ดีหรอกนะ
Tummai tur kit mahk pai mai dee rauk na
Why do you think so much? It’s not good

(*) ทุกๆ ครั้งที่ฉันนั้นไกลตา
Took took krung tee chun nun glai dtah
Every time that I’m out of sight
ก็ไม่เคยที่จะสนใคร
Gor mai koey tee ja son krai
I’m never interested in anyone else
ไม่ต้องระแวง
Mai dtaung rawaeng
There’s no need to be suspicious
ไม่ต้องคอยจับตาให้วุ่นวาย
Mai dtaung koy jup dtah hai woon wai
There’s no need to keep a worried eye on me

(**) หากเธอจะรัก ได้โปรดจงไว้ใจ
Hahk tur ja ruk dai proht jong wai jai
If you’re going to love me, please keep in mind
อยาจับผิดฉัน
Yah jup pit chun
Don’t find fault with me
อย่าทำเหมือนฉันเป็นคนที่ไม่น่าไว้ใจ
Yah tum meuan chun pen kon tee mai nah wai jai
Don’t act like I’m someone who shouldn’t be trusted
ไม่ต้องฟังคำพูดของใคร
Mai dtaung fung kum poot kaung krai
There’s no need to listen to what anyone else says
อยากให้เธอเชื่อใจ ยังไงก็มีเธอคนเดียว
Yahk hai tur cheua jai yung ngai gor mee tur kon diao
I want you to believe me, that no matter what, I have only you alone

ทุกๆ ครั้งที่มีใครโทรมา
Took took krung tee mee krai toh mah
Every time I have anyone call
เธอต้องคอยถามฉันว่าใคร
Tur dtaung koy tahm chun wah krai
You always have to ask who it is
ทำไมเธอไม่วางใจ ในคนแบบฉัน
Tummai tur mai wahng jai nai kon baep chun
Why don’t you trust in someone like me?

(*,**,**)

Title: คนไม่น่าสงสาร / Kon Mai Nah Song San (This Person You Shouldn’t Pity)
Artist: Ann Thittima
Album: Club Friday
Year: 2012

ผิดไหม ที่ไม่เคยเรียกร้องอะไร
Pit mai tee mai koey riak raung arai
Is it wrong that I never cried out anything?
ผิดไหม ที่ไม่เคยขอร้องให้เธอ
Pit mai tee mai koey kor raung hai tur
Is it wrong that I never begged for you?
มารักมาเห็นใจ เหมือนที่ใครใครเค้าทำ
Mah ruk mah hen jai meuan tee krai krai kao tum
You came and loved me, understood me, like so many others have done

ก็ชิน กับการต้องส่งย้ิมให้เธอ
Gor chin gup gahn dtaung song yim hai tur
I’m used to smiling at you
ก็ชิน กับการจะบอกไม่เป็นไร
Gor chin gup gahn ja bauk mai pen rai
I’m familiar with saying I’m all right
ทั้งที่บางทีในหัวใจ ฉันก็มีน้ำตา
Tung tee bahng tee nai hua jai chun gor mee num dtah
Even though sometimes in my heart I’m crying

(*) ในสายตาของเธอฉันเป็นคนที่เข้มแข็ง
Nai sai dtah kaung tur chun pen kon te kem kaeng
In your eyes, I’m a strong person
ยังแข็งแรง อยู่ได้โดยไม่ต้องมีใคร
Yung kaeng raeng yoo dai doy mai dtaung mee krai
Still strong, without needing anyone else
เป็นคนไม่น่าสงสาร เป็นคนเข้าอกเข้าใจ
Pen kon mai nah song sahn pen kon kao auk kao jai
I’m someone who shouldn’t be pitied, I’m someone who understands
คงไม่เป็นไรถ้าไม่มีเธอ
Kong mai pen rai tah mai mee tur
I’ll probably be okay if I don’t have you

(**) แต่คนไม่น่าสงสารคนนึง ที่เธอไม่เคยคิดถึง
Dtae kon mai nah song sahn kon neung tee tur mai koey kit teung
But this person who shouldn’t be pitied, who you never think about
รู้ไม่น่าสงสารสักเท่าไร อยากจะร้องไห้
Roo mai nah song sahn suk tao rai yahk ja raung hai
However much I know I shouldn’t feel sorry for myself, I want to cry
ก็ต้องยิ้มให้ ไม่รู้ร้องยังไง
Gor dtaung yim hai mai roo raung yung ngai
I must smile, I don’t know how to cry
คนไม่น่าสงสารคนนึง ที่เธอไม่เคยคิดถึง
Kon mai nah song sahn kon neung tee tur mai koey kit teung
This person shouldn’t be pitied, who you never think about
เพราะไม่เคยยอมรับว่าหัวใจ
Pror mai koey yaum rup wah hua jai
Because I’ve never accepted my heart
ทั้งอ่อนแอและอ่อนไหว
Tung aun ae lae aun wai
Though it’s feeble and weak

ก็เท่านั้นเอง
Gor tao nun eng
That’s all

พึ่งรู้ว่าการที่ต้องซื่อตรงกับใจ
Peung roo wah gahn tee dtaung seu dtrong gup jai
I just realized that having to be honest with my heart
ความคิดและความรู้สึกนั้นสำคัญ
Kwahm kit lae kwahm roo seuk nun sumkun
My thoughts and emotions are important
ฉันหวังว่าไม่สายไป
Chun wung wah mai sai pai
I hope that it’s not too late

(*,**)

ฉันอ่อนแอและอ่อนไหว แต่เธอไม่เคยรู้เลย
Chun aun ae lae aun wai dtae tur mai koey roo loey
I’m feeble and weak, but you’ll never know

A
อธิษฐาน / Atittahn (Pray)

F
ฝันไป…หรือเปล่า / Fun Bpai Reu Bplao (Am I Dreaming?)

K
คือรัก / Keu Ruk (It’s Love) [With Pun Paibulkiat]
คนไม่น่าสงสาร / Kon Mai Nah Song San (This Person You Shouldn’t Pity)
ขอเพียงได้เจอ / Kor Piang Dai Jur (I Just Want to See You)
ความรักฉันคือเธอ / Kwahm Ruk Chun Keu Tur (You Are My Love)

L
ล้านคำขอโทษ / Lahn Kum Kor Toht (A Million Apologies)

M
มีคำอื่นไหม / Mee Kum Eun Mai (Are There Any Other Words?)

N
น่ารักแล้วรักมั้ย / Naruk Laeo Ruk Mai (I’m Cute, So Do You Love Me?)
นี่แหละความรัก / Nee Lae Kwahm Ruk (This is Love)

P
ปล่อยมือ / Bploy Meu (Let Go of My Hand)
โปรดไว้ใจ / Bproht Wai Jai (Please Trust Me)
พูดคนเดียว / Poot Kon Diao (Talking To Myself)

R
รักก็คือรัก / Ruk Gor Keu Ruk (Love is Love)

S
เสียงของหัวใจ / Siang Kaung Hua Jai (The Voice of the Heart)

T
ทุกลมหายใจ / Took Lom Hai Jai (Every Breath)

Y
อยากเป็นคนเดิม / Yahk Bpen Kon Derm (I Want to Be the Same Person)

   
All songs tagged Ann Thittima