Retrospect

All posts tagged Retrospect

Title: หักหลัง‬ / Huk Lung (Stabbed in the Back)
English Title: “Betrayed”
Artist: Retrospect
Album: [Single]
Year: 2015

เพราะความจริงบางอย่างมันเสียดเเทงกลางใจ 
Pror kwahm jing bahng yahng mun siat taeng glahng jai
Because sometimes the truth stabs you in the heart
ฉันไปทำอะไรให้เธอต้องเสียใจ
Chun bpai tum arai hai tur dtaung sia jai
I did something that made you upset
เกินไปหรือเปล่า ถึงย่ำยีหัวใจ ด้วยการหักหลังทำลายหัวใจฉัน
Gern bpai reu bplao teung yum yee hua jai duay gahn huk lung tum lai hua jai chun
Was it too much that you had to destroy me by stabbing me in the back and breaking my heart?
เธอทำลายหัวใจฉัน
Tur tum lai hua jai chun
You broke my heart

คงไม่มีประโยชน์อะไรไปกว่านี้  สุดที่รัก เธอคงรู้ดี
Kong mai mee bprayoht arai bpai gwah nee soot tee ruk tur kong roo dee
There’s no benefit to this, my darling, you know full well
ฉันกลายเป็นคนอื่นตอนไหน
Chun glai bpen kon eun dtaun nai
When did I become someone else?
และเธอมีคนอื่นในใจเมื่อไร เสพสมไปกี่วัน?
Lae tur mee kon eun nai jai meua rai sep som bpai gee wun
And when did you develop feelings for someone else? How many days has this been going on?

ไม่เชื่อมาตลอด ใครเห็นใครก็บอก ไม่เชื่อมาตลอด ว่าเธอจะทำร้ายกัน 
Mai cheua mah dtalaut krai hen krai gor bauk mai cheua mah dtalaut wah tur ja tum rai gun
I never believed everyone who saw, everyone who told me, I never believed that you would hurt me
แล้วความจริง ไม่อาจทำใจ เธอเอาใครอีกคนมาแทนที่ฉัน
Laeo kwahm jing mai aht tum jai tur a krai eek kon mah taen tee chun
I won’t accept the truth, you’ve brought in someone else to replace me

(*) ไม่เหลือเเล้วเยื่อใย ความรักที่ให้ไป ต้องยอม ต้องทน คือการหลอกลวงเสียใจ
Mai leua laeo yeua yai kwahm ruk tee hai bpai dtaung yaum dtaung ton keu gahn lauk luang sia jai
There’s no connection left, or any of the love that you’ve given me, I must accept it, I must endure it that you deceived me and hurt me
เจ็บช้ำเพราะไว้ใจ หักหลังเเทงหัวใจ เมื่อเธอเลือกเขา  จงจับมือกันไปตาย
Jep chum pror wai jai huk lung taeng hua jai meua tur leuak kao jong jup meu gun bpai dtai
It hurts because I trusted you, you stabbed me in the back and through my heart when you chose him, so go hold his hand and die

ถึงมือที่สาม ฉันมีเรื่องราวต้องสะสาง
Teung meu tee sahm chun mee reuang rao dtaung sasahng
Though I’m the third hand, I have a matter I must clear up
ได้โปรดจำไว้ คนอย่างฉันจะไม่ยอม ให้อภัย
Dai bproht jum wai kon yahng chun ja mai yaum hai apai
Please remember, someone like me refuses to forgive
มันคงต้องมีสักวัน เมื่อกรรมมันตามเธอทัน  มันคงต้องมีสักวัน เธอจะเข้าใจ
Mun kong dtaung mee suk wun meua gum mun dtahm tur tun mun kong dtaung mee suk wun tur ja kao jai
Some day, when karma catches up to you, some day, you’ll understand

(*,*,*,*)

   
เนื้อร้อง / ทำนอง / เรียบเรียง : Retrospect / ดนัย ธงสินธุศักดิ์

Title: เพลงของเพื่อน / Pleng Kaung Peuan (Song of Friends)
Artist: Retrospect
Album: [Single]
Year: 2015

เปิดดูภาพวันเก่าๆ ที่พวกเรากอดคอกันในวันโบกมืออำลา
Bpert doo pahp wun gao gao tee puak rao gaut kor gun nai wun bohk meu um lah
I open up and look at the pictures of the old days where we’re hugging each other on the day we said good-bye
ข้อความเขียนบนกระดาน
Kor kwahm kian bon gradahn
The message written on the board
ว่าเธอจะยังมีฉัน เรายังมีกันอย่างนี้ไม่เปลี่ยนไป
Wah tur ja yung mee chun rao yun gmee gun yahng nee mai bplian bpai
That you still had me, that we still had each other like this, unchanging

(*) ต่างคนต่างไปต่างความฝัน
Dtahng kon dtahng bpai dtahng kwahm fun
We both went our own way after our own different dreams
ร้ายดียังไงยามไกลกัน
Rai dee yung ngai yahm glai gun
However good or bad things are when we’re apart

(**) อยากบอกให้รู้คิดถึงเธอ
Yahk bauk hai roo kit teung tur
I want to tell you that I miss you
เพื่อนเอยบอกเลย ฉันคิดถึง
Peuan oey bauk loey chun kit teung
Oh, my friend, I’m telling you, I miss you
นานแล้วนานเท่าไหร่ ที่เราไม่ได้เจอะเจอ
Nahn laeo nahn tao rai tee rao mai dai jur jur
However long it’s been that we haven’t seen each other

อาจจะน้อยใจกันอยู่ แต่มันยิ่งทำให้รู้ว่าผูกพันกันแค่ไหน
Aht ja noy jai gun yoo dtae mun ying tum hai roo wah pook pun gun kae nai
We might feel slighted towards the other, but the more it makes us know how much we’re connected
ตราบวันนี้จนวันตาย อยากให้เธอเป็นสุขใจ
Dtrahp wun nee jon wun dtai yahk hai tur bpen sook jai
From today to the day we die, I want you to be happy
พวกเราจะเป็นเพื่อนแท้ตลอดไป
Puak rao ja bpen peuan tae dtalaut bpai
We’ll be true friends forever

(*,**,**)

คืนวันอันขื่นขม ใจทุกข์ทนระทม
Keun wun un keun kom jai took ton ratom
When the days and nights are bitter, and my heart is suffering and depressed
มีเธอเคียงอยู่เสมอ
Mee tur kiang yoo samur
I always have you beside me
แค่คิดย้อนกลับไป น้ำตามันก็รินไหล
Kae kit yaun glup bpai num dtah mun gor rin lai
Just thinking of going back, the tears flow
ยังรู้สึกอยู่ ยังตราตรึง คิดถึงเธอจับหัวใจ
Yung roo seuk yoo yung dtrah dtreung kit teung tur jup hua jai
I still feel it, my thoughts of you are still imprinted in my heart

Title: เผชิญ / Pachern (Confront it)
English Title: Never Give Up
Artist: RTSM (Retrospect and Sweet Mullet)
Album: [Single]
Year: 2014

กู่ร้องคําราม ส่งเสียงกังวาล เรามาร่วมจดจํา
Goo raung kum rahm song siang gungwahn rao mah ruam jot jum
I’m shouting out, I’m raising my voice, we come to remember
ล้มและเจ็บมากี่ครั้ง บาดแผลยังคงสอนใจ
Lom lae jep mah gee krung baht plae yung kong saun jai
However many times we fall and get hurt, the scars still teach our hearts

กู่ร้องคําราม ส่งเสียงกังวาล รายล้อมด้วยพลัง
Goo raung kum rahm song siang gung wahn rai laum duay palung
I’m shouting out, I’m raising my voice, surrounded in strength
แม้ต้องเจ็บสักกี่ครั้ง อยากบอกให้โลกได้ฟัง
Mae dtaung jep suk gee krung yahk bauk hai lohk dai fung
No matter how many times we must get hurt, I want to tell the world

NEVER GIVE UP!!!

ในโลกความจริงอันเลวร้าย หลายคนยอมแพ้พ่าย
Nai lohk kwahm jing un leo rai lai kon yaum pae pai
In this world, the truth is cruel, many people have failed
ปิดตัวเองอยู่ในกรงขัง ตะเกียกตะกายอยู่ในอารมณ์สีดํา
Bpit dtua eng yoo nai grong kung dtagiak dtagai yoo nai ahrom see dum
Locking themselves in prison, struggling in a black mood

ฉันก็เคยยีนอยู่ตรงนั้น แต่ไม่เคยยอมแพ้มัน
Chun gor koey yeun yoo dtrong nun dtae mai koey yaum pae mun
I’ve also been there, but I’ve never given up
และเปลี่ยนมันกลายเป็นความหวัง
Lae bplian mun glai bpen kwahm wung
And I’ve changed it into hope
เปลี่ยนแรงกดดันผลักฉันให้ก้าวไป
Bplian raeng got dun paluk chun hai gao bpai
Changing the force to push me to move forward

(*) เห็นแสงดาวนั่นไหม สุกสกาวอยู่บนฟ้าไกล
Hen saeng dao nun mai sook sagao yoo bon fah glai
Do you see the stars, white and pure far off in the sky?
ฝันเหมือนกันใช่ไหม หากจะไปให้ถึงต้อง
Fun meuan gun chai mai hahk ja bpai hai teung dtaung
You’re dreaming too, right? If you go, you must reach it

(**) สู้ต่อ เผชิญกับปัญหา พุ่งชนเรื่องร้ายที่เข้ามา
Soo dtor pachern gup bpunhah poong chon reuang rai tee kao mah
Fight on, confront the problem, collide with the issues that arise
หัวใจ ยังไม่อ่อนล้า หยดน้ําตาจะไม่มีอีกต่อไป
Hua jai yung mai aun lah yot numd tah ja mai mee eek dtor bpai
My heart isn’t exhausted yet, my tears won’t fall again

หากแค่นี้ไม่ลองลุยไป หนักกว่านี้ยากที่จะผ่าน
Hahk kae nee mai laung looey bpai nuk gwah nee yahk tee ja pahn
If you don’t try to get through just this, when it’s more serious than this, it’ll be difficult to get over
ทางเดียวคือแลกไป ไม่สนชะตาที่ฟ้ากําหนดไว้
Tahng diao keu laek bpai mai son chadtah tee fah gumnot wai
The one way is to exchange, I don’t care about the destiny heaven has written for me

แม้เส้นทางยังไกลห่างจุดหมาย พร้อมเผชิญทั้งเรื่องดีและร้าย
Mae sen tahng yung glai hahng joot mai praum pachern tung reuang dee lae rai
Even though it’s still a long way from my destination, I’m ready to confront both the good and the bad
ยังท้าทายใจว่าแกร่งแค่ไหน ที่พร้อมจะฝ่าไป
Yung tah tai jai wah graeng kae nai tee praum ja fah bpai
I still challenge my heart that however strong things will be, I’m ready to push on

(*,**)

Title: เหงายิ่งกว่าเหงา / Ngao Ying Gwah Ngao (Lonelier than Lonely)
Artist: Retrospect
Album: [Single]
Year: 2014

ชีวิตฉันเคยดีกว่านี้ ตอนนี้เหมือนแสงในเปลวเทียนมันริบหรี่
Cheewit chun koey dee gwah nee dtaun nee meuan saeng nai bpleo tian mun rip ree
My life used to be better than this, now it’s like the light of the candle flame is dim
ฉันมองเห็นส่วนต่างลึกลงในช่องว่าง ฉันเดียวดาย
Chun maung hen suan dtahng leuk long nai chaung wahng chun diao dai
I see the different pieces deep down in the gap, I’m lonely
ชีวิตเงียบงันตั้งแต่เช้าจนดึก แหงนมองดูดวงเดือนยังไร้ดาว
Cheewit ngiap ngun dtung dtae chao jon deuk ngaen maung doo duang deuan yung rai dao
My life is silent from morning to night, looking up to see the moon, there’s still no stars
เมฆฝนบนฟ้าพาลมหนาวสั่น ใจฉันไม่อาจปิดบังความจริงจากหัวใจ
Mek fon bon fah pah lom nao sun jai chun mai aht bpit bung kwahm jing jahk hua jai
The rain clouds in the sky, the cold wind blows, my heart shouldn’t hide the truth

(*) เหงายิ่งกว่าเหงา ทำไมต้องเป็นเราที่อ่อนแออย่างนี้
Ngao ying gwah ngao tummai dtaung bpen rao tee aun ae yahng nee
I’m lonelier than lonely, why must it be me who’s weak like this?
มีไหมแค่ใครสักคน หยุดฝนและลมที่โหมกระหน่ำ
Mee mai kae krai suk kon yoot fon lae lom tee moh granam
Is there anyone who can stop the rain and wind that devastate me?
ยืนอยู่ลำพังหนาวจนใจแทบขาด
Yeun yoo lumpung nao jon jai taep kaht
Standing alone and cold until my heart nearly dies
ได้แต่มองฟ้าเมื่อไรจะเช้า
Dai dtae maung fah meua rai ja chao
I can only look at the sky, when will it be morning?

ผู้คนมากมายร้อยพัน ทำไมมันต้องเป็นฉัน
Poo kon mahk mai roy pun tummai mun dtaung bpen chun
There are hundreds of thousands of people, why did it have to be me?
บ่อยครั้งมีน้ำตาอยู่ข้างกันเป็นเพื่อนเยียวยา
Boy krung mee num dtah yoo kahng gun bpen peuan yiao yah
Often I have tears beside me, as my caring friend
ยามผู้คนหลับไหล ยังมีหนึ่งเสียงคร่ำครวญจากหัวใจ
Yahm poo kon lup lai yung mee neung siang krum kruan jahk hua jai
When people sleep, there’s still one lament from my heart

เหงายิ่งกว่าเหงา ทำไมต้องเป็นเราที่อ่อนแออย่างนี้
Ngao ying gwah ngao tummai dtaung bpen rao tee aun ae yahng nee
I’m lonelier than lonely, why must it be me who’s weak like this?
มีไหมแค่ใครสักคน หยุดฝนและลมที่โหมกระหน่ำ
Mee mai kae krai suk kon yoot fon lae lom tee moh granam
Is there anyone who can stop the rain and wind that devastate me?
ออกไปจากใจ ไกลไกลได้ยิ่งดี
Auk bpai jahk jai glai glai dai ying dee
Getting out from my heart, going far, far away is nice

(*)

Title: เหนื่อยไหมหัวใจ / Neuay Mai Hua Jai (Isn’t Your Heart Tired?)
Artist: Retrospect
Album: [Single]
Year: 2013

เธอเป็นอย่างไร จากวันที่สองเราไกลห่าง
Tur bpen yahng rai jahk wunt ee saung rao glai hahng
How have you been since the day we separated?
ส่วนคนๆ นี้มันมีชีวิตไม่เหมือนเดิม
Suan kon kon nee mun mee cheewit mai meuan derm
As for me, I have a different life
เจอใครต่อใคร กี่คนก็ถามถึงเรื่องเธอ
Jur krai dtor krai gee kon gor tahm teung reuang tur
Whoever I meet, they ask about you
คำตอบของฉันมีเพียงรอยยิ้ม
Kum dtaup kaung chun mee piang roy yim
My answer is only a smile
แต่ที่จริงแล้วใครเลยจะรู้
Dtae tee jing laeo krai loey ja roo
But who knows the truth?

(*) ว่าใจฉันอ่อนแอกับคำว่าเปลี่ยนแปร
Wah jai chun aun ae gup kumw ah pblian pbrae
That my heart is weak with the change
ให้คิดจะลืมมันยังข่มใจไม่ไหว
Hai kit ja leum mun yung kom jai mai wai
I want to forget, but I can’t control my feelings
ให้ทำว่าเกลียดเธอให้ทำว่าแค้นเธอ
Hai tum wah gliat tur hai tum wah kaen tur
I want to act like I hate you, act like I’m angry at you
พูดตรงๆ แค่คิดยังไม่กล้าพอ
Poot dtrong dtrong kae kit yung mai glah por
But to speak frankly, I just think I’m not brave enough yet
แค่อยากถามเธอ
Kae yahk tahm tur
I just want to ask you

(**) เธออยู่ตรงนั้นเหนื่อยไหมเรื่องหัวใจ
Tur yoo dtrong nun neuay mai reuang hua jai
Isn’t your heart tired over there?
ตรงนั้นมีใครดูแลเธอรึเปล่า ทำได้เท่าฉันรึเปล่า
Dtrong nun mee krai doo lae tur reu bplao tum dai tao chun reu bplao
Do you have someone looking after you over there? Can they do as much as I did?
ส่วนคนอย่างฉันก็เหงามันเรื่อยไป
Suan kon yahng chun gor ngao mun rueay bpai
As for a guy like me, I’m continuously lonely
ยังใช้เวลาเยียวยาทุกสิ่ง มันยากจริงๆ
Yung chai welah yiao yah took sing mun yahk jing jing
I’m still taking time to heal everything, it’s really difficult
อยากลืมใจฉันมันกลับจำ
Yahk leum jai chun mun glup jum
I want to forget, but my heart ends up remembering

พอมองกลับไป โชคดีแค่ไหนที่มีเธอ
Por maung glup bpai chohk dee kae nai tee mee tur
As soon as I look back, how lucky was I that I had you?
ที่ได้เรียนรู้ในคำว่ารักเป็นเช่นไร
Tee dai rian roo nai kum wah ruk bpen chen rai
That I got to learn what love was like?
วันวานที่ดี เก็บในส่วนลึกตรงกลางใจ
Wun wahn tee dee gep nai suan leuk dtrong glahng hua jai
I keep the good days deep inside my heart
นอนหลับตาฝันก็ยังคงยิ้ม
Naun lup dtah fun gor yung kong yim
When I sleep, I still smile
แต่ที่จริงแล้วใครเลยจะรู้
Dtae tee jing laeo krai loey ja roo
But who knows the truth?

(*,**,**)

Title: เจ็บกว่าคือฉัน / Jep Gwah Keu Chun (I Hurt More)
Artist: Retrospect
Album: [Single]
Year: 2012

เขาทำเธอเจ็บช้ำจนใจสั่น ขอยืนยันว่าฉันก็ไม่ต่าง
Kao tum tur jep chum jon jai sun kor yeun yun wah chun gor mai dtahng
He hurts you so much, you’re trembling, I want to reassure you that I’m no different
แม้ว่าฉันเป็นอดีต ให้เมินเฉยคงทนไม่ไหว
Mae wah chun bpen adeet hai mern choey kong ton mai wai
Even though I’m the past, I can’t bear ignoring it
จำเอาไว้ เธอเจ็บเท่าไหร่ เจ็บกว่าคือฉัน
Jum ao wai tur jep tao rai jep gwah keu chun
Remember, however much you hurt, I hurt more

(*) แล้วใครคนนั้นต้องเจอ มันต้องเจอ
Laeo krai kon nun dtaung jur mun dtaung jur
And he must face it, he must face it

เขาทำกับเธอมันเกินไปไหม
Kao tum gup tur mun gern bpai mai
Does he do too much to you?
เธอถูกทำร้ายเต็มทั้งสองตา
Tur took tum rai dtem tung saung dtah
You’re being hurt, I can see it with my own eyes
เลือดเธอรินหลั่งไหล ฉันเก็บอาการไม่ไหว
Leuat tur rin lung lai chun gep ahgahn mai wai
Your blood is flowing, I can’t keep in this emotion
รักจริงไม่ทำกันขนาดนี้
Ruk jing mai tum gun kanaht nee
True love doesn’t do this to someone
อย่าอยู่อย่าฝืน ทนกับเขาเลยเธอ
Yah yoo yah feun ton gup kao loey tur
Don’t stay, don’t force yourself to endure him

รู้ดีและเข้าใจ ว่าเธอทุ่มเทเพียงไหน
Roo dee lae kao jai wah tur toom tay piang nai
I know full well and understand how much you’ve devoted to this
รู้เธอทนทุกอย่างเพื่อรัก
Roo tur ton took yahng peua ruk
I know you’re putting up with everything for love
แต่ฉันไม่ขอทนกับสิ่งที่เขาทำเธอ อีกต่อไป
Dtae chun mai kor ton gup sing tee kao tum tur eek dtor bpai
But I don’t want you to put up with the things he does to you anymore

(**) จดจำไว้ ฉันยังรักเธอ ช้ำที่เธอต้องเจอ
Jot jum wai chun yung ruk tur chum tee tur dtaung jur
Remember I still love you and am hurt by what you must face
ทุกร่องรอยที่เจ็บ ที่มีฟ้องอยู่ความจริงเป็นไง
Took raung roy tee jep tee mee faung yoo kwahm jing bpen ngai
Every painful mark that indicates what the truth is
จำได้ไหม หัวใจเป็นของเธอ
Jum dai mai hua jai bpen kaung tur
Please remember that your heart is yours
เขาทำเธอปวดใจ ยิ่งรุนแรงเท่าไหร่
Kao tum tur bpuat jai yung roon raeng tao rai
He breaks it the more violent he gets
สักวันต้องเจอกับคนอย่างฉัน
Suk wun dtaung jur gup kon yahng chun
Someday he’ll have to face a person like me

(*)

น้ำตาเธอที่ไหลเพราะกายเจ็บ
Num dtah tur tee lai pror gai jep
Your tears are flowing because your body hurts
รู้ว่าไม่เจ็บลึกเท่าใจแหลก
Roo wah mun jep leuk tao jai laek
But I know that it doesn’t hurt as deeply as your shattered heart
รักของเขาที่พร่ำบอกกับเธอนั้น ไม่มีอยู่จริง
Ruk kaung kao tee prum bauk gup tur nun mai mee yoo jing
The love he’s constantly telling you isn’t real

ในวันนี้ เธอเจ็บเท่าไหร่ เจ็บกว่าคือฉัน
Nai wun nee tur jep tao rai jep gwah keu chun
Today, however much you’re hurting, I hurt more

(**)

แล้วใครคนนั้นต้องเจอ
Laeo krai kon nun dtaung jur
And he must face it

ก็เพียงแค่เธอมองคนผิดไป
Gor piang kae tur maung kon pit bpai
You only saw the wrong person
อภัยให้ตัวของเธอเอง อย่ารอให้ใครทำลาย
Apai hai dtua kaung tur eng yah ror hai krai tum lai
Forgive yourself, don’t wait for someone to hurt you
คนเราจะใครก็เคยหลงทาง
Kon rao ja krai gor koey long tahng
We as humans get lost
แค่กล้า แค่เธอเดินออกมา จะทนมันไปทำไม
Kae glah kae tur dern auk mah ja ton mun bpai tummai
Just be brave, just walk out, why go on enduring this?

(**,*)

Title: สุดที่รัก / Soot Tee Ruk (My Beloved)
Artist: Retrospect
Album: Unleashed
Year: 2007

เพียงเวลาแค่ไม่นาน ทำให้เราได้คุ้นเคย
Piang welah kae mai nahn tum hai rao dai koon koey
In just a short time, we got to know each other
สุขและทุกข์ที่ล่วงเลย มันทำให้เรายิ่งผูกพัน
Sook lae took tee luang loey mun tum hai rao ying pook pun
The happiness and suffering that has passed has strengthened our bond
แต่เวลาคือสิ่งเลวร้ายเช่นกัน เวลาช่างแสนสั้น
Dtae welah keu sing leo rai chen gun welah chahng saen sun
But time is also a cruel thing, time is quite short
ทำให้เราต้องจากกัน
Tum hai rao dtaung jahk gun
Making us have to separate

(*) สุดเส้นทางปรายขอบฟ้า ชะตาได้กำหนด
Soot sen tahng prai kaup fah chadtah dai gum not
Fate has determined the end of this path to the horizon
ไม่อาจจะพบกัน แต่ตัวฉันไม่เคยจะลืมเธอ
Mai hat ja pob gun dtae dtua chun mai koey ja leum tur
I might not get to see you, but I’ll never forget you
ภาพเก่าคืนย้อนมา
Pahp gao keun yaun mah
The old images return
จุดจบคือน้ำตา และรักที่ยังไม่เคยจางหาย
Joot job keu num dtah lae ruk tee yung mai koey jahng hai
The end is tears and a love that still has never faded away

(**) แม้ว่าวันนี้เธอจะอยู่แสนไกล
Mae wah wun nee tur ja yoo saen glai
Though today you’re so far away
แต่ความทรงจำดีๆนั้นไม่เคยจางหาย
Dtae kwahm song jum dee dee nun mai koey jahng hai
But the good memories have never faded
ตราบที่ดาวเต็มฟ้าเธอยังคงวนเวียนในหัวใจ
Dtrahp tee dao dtem fah tur yung kong won wian nai hua jai
As long as the stars fill the sky, you’ll still linger inside my heart
หลับให้สบายสักวันคงพบกัน
Lup hai sabai suk wun kong pob gun
Rest in peace, some day we’ll meet

สุดที่รัก
Soot tee ruk
My beloved

(*,**,**)

สุดที่รัก สุดที่รัก สุดที่รัก
Soot tee ruk soot tee ruk soot tee ruk
My beloved, my beloved, my beloved

Title: เธอคือทุกอย่าง / Tur Keu Took Yahng (You Are Everything)
Artist: Retrospect
Album: Rise
Year: 2008

เมื่อวันเวลาพาชีวิตสองเรามาพบกัน เหมือนบังเอิญ
Meua wun welah pah cheewit saung rao mah pob gun meuan bung ern
When time led our two lives to meet, seemingly unexpectedly
เธออยู่ตรงนั้นซึ่งไกลเกินกว่า จะพบกัน
Teu yoo dtrong nun seung glai gern gwah ja pob gun
You were right there, farther away than I’d ever faced
ได้เพียงแค่ฝัน เจอะเธอแค่ในนั้น
Dai piang kae fun jur tur kae nai nun
I could only dream about meeting you inside my head

(*) แต่วันนี้เธออยู่ตรงนี้กับฉัน ในวันที่ไม่เหลือใคร
Dtae wun nee tur yoo dtrong nee gup chun nai wun tee mai leua krai
But today you’re right here with me, when I didn’t have anyone else left
อยู่บนพื้นดิน ฝ่าขวากหนามกับฉัน ที่รักฉันขอบคุณ
Yoo bon peun din fah kwahk nahm gup chun tee ruk chun kaup koon
Standing on the ground, braving the thorns with me, thank you for loving me

ออกเดินไปตามเส้นทางฝันของเรา
Auk dern pai dtahm sen tahng fun kaung rao
Making our way down the path of our dreams
อาจแสนไกล ไม่เคยหวั่น
Aht saen glai mai koey wun
It might be very far, but I’ve never gotten nervous
แค่ยังมีเธอคอยอิงฉันทุกคืนวัน ที่ท้อกาย
Kae yung mee tur koy ing chin took keun wun tee tor gai
As long as I still have you supporting me every day that I’m weary
และใจจะหายกลับกลายเป็นรอยยิ้ม
Lae jai ja hai glup glai pen roy yim
My heart will heal and I’ll smile again

(*)

(**) เธอคือคนสุดท้ายในชีวิต ที่ฟ้าได้ลิขิต ให้เรารักกัน
Tur keu kon soot tai nai cheewit tee fah dai likit hai rao ruk gun
You’re the final person in my life that heaven fated me to love
ไม่มีวันที่รักเราเปลี่ยนผัน ตราบฉันและเธอ หมดแรง สิ้นลมหายใจ
Mai mee wun tee ruk rao plian pun dtrahp chun lae tur mot raeng sin lom hai jai
Our love will never change, until you and I are out of strength and our breath stops
เธอคือทุกอย่าง เธอคือทุกอย่าง เธอคือทุกอย่าง
Tur keu took yahng tur keu took yahng tur keu took yahng
You are everything, you are everything, you are everything

(**)

Title: แค่นิยาย / Kae Ni Yai (Just a Fairytale)
Artist: Retrospect
Album: Rise
Year: 2008

เคยถามใจ ว่าเหตุใดความรัก
koie taam jai waa het dai kwaam rak
I once asked my heart if there was a reason why love
เปรียบเหมือนแสงไฟส่องทาง บางครากลับเหมือนไฟเผาใจ
bpriap meuan saeng fai song taang baang kraa glap meuan fai pao jai
is like a light lighting the way, sometime it reverses like a fire burning your heart.
คงเหมือนกันดั่งตัวเธอและฉัน
kong meuan gan dang dtua ter lae chan
Just like you and me
บทแรกรักกันจะตาย บทสุดท้ายคือน้ำตา
bot raek rak gan ja dtaai bot soot taai keu naam dtaa
At first, we love each other so much. At last, I have to end up in tears.

(*)ล้มทั้งยืนแทบจะมลาย ทุ่มเททั้งใจที่สุดต้องช้ำจนเจียนตาย
lom tang yeun taep ja ma-laai toom tay tang jai tee soot dtong cham jon jian dtaai
Falling as I stand, exerting my whole heart, in the end I must hurt until I’m nearly dead
เตือนหัวใจ ให้พอเสียที เรื่องราวที่มีให้มันจบลง
dteuan hua jai hai por sia tee reuang raao tee mee hai man jop long
Warning my heart to get enough of it, I have to end all the drama

(**)วันสุดท้าย ที่ใจจะจำว่าเคยรักใคร
wan soot taai tee jai ja jam waa koie rak krai
It’s the last day my heart will remember it ever loved anyone
รักที่ผ่านมาก็แค่นิยายไม่มีความหมาย
rak tee paan maa gor kae ni-yaai mai mee kwaam maai
Past love is just a meaningless fairytale
ก็แค่ฝันร้าย ทรมาน
gor kae fan raai tor-ra-maan
Just a torturing nightmare

ลมหายใจ มันไม่มีความหมาย
lom haai jai man mai mee kwaam maai
Breathing is pointless
หมดไม่เหลือความศรัทธา ในคำว่ารักที่เข้าใจ
mot mai leua kwaam sat-taa nai kam waa rak tee kao jai
I give up all faith in the word ‘love’
(มันทรมาน มันทรมาน)
(man tor-ra-maan man tor-ra-maan)
(It’s torturing, it’s torturing)

(*, **)

นิยาย จบลงเพียงเท่านี้ (พอแค่นี้)
ni-yaai jop long piang tao nee (por kae nee)
A fairytale ends just like this. (Just enough)
มันไม่จริง ตื่นจากฝันเสียที
man mai jing dteun jaak fan sia tee
It’s not true, waking up from this dream.
ให้มัน (เป็นวันสุดท้าย)
hai man (bpen wan soot taai)
Let it (be the last day.)
ที่ใจจะจำว่าเคยรัก (เป็นวันสุดท้าย) ที่ใจจะจำ
tee jai ja jam waa koie rak (bpen wan soot taai) tee jai ja jam
That my heart remembers it ever loved. (Be the last day) that my heart remembers.

H
หัวใจเสือดำ / Hua Jai Seua Dum (Heart of the Panther)
หักหลัง‬ / Huk Lung (Stabbed in the Back) [Betrayed]

J
เจ็บกว่าคือฉัน / Jep Gwah Keu Chun (I Hurt More)

K
แค่นิยาย / Kae Ni Yai (Just a Fairytale)
คิดถึงพ่อ / Kit Teung Por (I Miss Our Father)
คือเธอใช่ไหม / Keu Tur Chai Mai (It’s You, Right?)

L
ลมหายใจสุดท้าย / Lom Hai Jai Soot Tai (The Final Breath)

M
ไม่มีเธอ / Mai Mee Tur (Without You)
ไม่ทิ้งกัน / Mai Ting Gun (Not Abandoning Each Other) [Together] {With Sweet Mullet}

N
เหนื่อยไหมหัวใจ / Neuay Mai Hua Jai (Isn’t Your Heart Tired?)
เหงายิ่งกว่าเหงา / Ngao Ying Gwah Ngao (Lonelier than Lonely)

P
ปล่อยฉัน / Bploy Chun (Release Me)
เผชิญ / Pachern (Confront It) [NEVER GIVE UP] {with Sweet Mullet}
ภาพถ่าย / Pahp Tai (Photograph)
เพลงของเพื่อน / Pleng Kaung Peuan (Song of Friends)

R
ร้องให้พอ / Raung Hai Por (Cry Until It’s Enough)

S
สิ่งแทนใจ / Sing Taen Jai (Substitute for the Heart)
สุดที่รัก / Soot Tee Ruk (My Beloved)

T
เธอคือทุกอย่าง / Tur Keu Took Yahng (You Are Everything)

   
All songs tagged Retrospect