Stamp

All posts tagged Stamp

Title: ภูเขาบังเส้นผม / Poo Kao Bung Sen Pom (The Mountains Conceal Your Hair)
Artist: Stamp and Twopee Southside
Album: [Single]
Year: 2018

เวลานี้ฉันไม่ดีใจ
Welah nee chun mai dee jai
I’m not happy right now
ที่ได้เห็นว่าใครและใครเริ่มพูดเรื่องเธอ
Tee dai hen wah krai lae krai rerm poot reuang tur
To see others starting to talk about you
ทำไมนะเพิ่งจะรู้กันเหรอ
Tummai na perng ja roo gun rur
Why? Haven’t they just gotten to know you?
เพิ่งได้พบเพิ่งได้มาเจอมาทำเป็นพูดดี
Perng dai pob perng dai mah jur mah tum bpen poot dee
They’ve just seen you, just met you and start saying good things

ฉันรู้มาตั้งนานแล้ว
Chun roo mah dtung nahn laeo
I’ve known for a while now
ว่าเธอคือคนที่แสนดี
Wah tur keu kon tee saen dee
That you’re a wonderful person
ไม่ชอบให้ใครมาแลมาเหลียว
Mai chaup hai rai mah lae mah liao
I don’t like anyone else paying attention to you
ชอบเป็นคนเดียวที่ได้ค้นพบเธอคนนี้
Chaup bpen kon diao tee dai kon pob tur kon nee
I like being the only person who has discovered you

(*) อยากเก็บเธอไว้ให้มิด
Yahk gep tur wai hai mit
I want to keep you hidden
เก็บให้มิดสุดชีวิต
Gep hai mit soot cheewit
Keep you hidden for all my life
ก่อนที่ใครเขาจะคิด
Gaut te ekrai kao ja kit
Before everyone else feels
อย่างที่ฉันกำลังคิด
Yahng tee chun gumlung kit
Like I do
ติดใจคนเช่นเธอ
Dtit jai kon chen tur
Enthralled by someone like you
ตั้งแต่วันได้เจอ
Dtung dtae wun dai jur
Since the day we met
อยากเก็บเธอไปซ่อน
Yahk gep tur bpai saun
I’ve wanted to keep you hidden
จากทุกสายตาเอาไว้
Jahk took sai dtah ao wai
From every other gaze

(**) อยากไปบังพระอาทิตย์
Yahk bpai bung pra ahtit
I want to conceal the sun
ให้มืดมิดจนหมดฟ้า
Hai muet mit jon mot fah
And darken the whole sky
ห้ามให้ใครได้สบตา
Hahm hai krai dai sop dtah
And not let anyone make eye contact
ไม่ต้องเห็นเลยได้ไหม
Mai dtaung hen loey dai mai
They don’t need to see you, okay?
อยากจะเก็บเสียงเธอ
Yahk ja gep siang tur
I want to keep your voice
กลบมันด้วยสายลม
Glop mun duay sai lom
Covered up by the wind
อยากจะเอาภูเขามาบังเส้นผม
Yahk ja ao poo kao mah bung sen pom
I want the mountains to conceal your hair
ไม่ให้ใครชื่นชมแม้เส้นเดียว
Mai hai krai cheun chom mae sen diao
And not let anyone admire a single strand

เวลานี้ฉันไม่ดีใจ
Welah nee chun mai dee jai
I’m not happy right now

ที่ได้เห็นว่าใครและใครเริ่มพูดเรื่องเธอ
Tee dai hen wah krai lae krai rerm poot reuang tur
To see others starting to talk about you

พูดตรงๆ ว่าผมไม่ Happy
Poot dtrong dtrong wah pom mai happy
To be frank, I’m not happy
ก็ผมน่ะเจอเธอก่อนอะ
Gor pom na jur tur gaun a
I found you first
In Love เธอก่อนนะ
In love tur gaun na
I was in love with you first
แอบชอบเธอมาเป็นแรมปี
Aep chaup tur mah bpen raem bpee
I’ve had a crush on you for years
อยู่ๆ นี่คิดจะมองคิดจะจับจะจองห้ะ
Yoo yoo nee kit ja maung kit ja jup ja jaung ha
And all the sudden people think they can look at you, think they can grab you, think they can claim you?
ปกติผมเองไม่ติดละคร
Bpokgadti pom eng mai dtit lakorn
Normally I don’t get into dramas
แต่เธอสวยกว่านางเอก
Dtae tur suay gwah nahng ek
But you’re prettier than a leading actress
แล้วแต่ใครคิดจะมอง
Laeo dtae krai kit ja maung
Now everyone’s checking you out
ชอบผู้หญิง Sexy ชิ้นเล็กกับชิ้นน้อย
Chaup poo ying sexy chin lek gup chin noy
They like sexy women, petite and simple
แต่หวงเธออ่ะควรจะปิดให้มิดชิดน้อง
Dtae huang tur a kuan ja bpit hai mit chit naung
But I’m possessive of you, I should hide you away

ถ้าลงรูปผมคงไม่ Tag IG
Tah long roop pom kong mai tag IG
If I upload pictures, I don’t tag you on IG
ถ้าเที่ยวแล้วเจอเพื่อนพี่
Tah tiao laeo jur peuan pee
If we go out and meet my friends
ใน Party ก็คงไม่แนะนำ
Nai party gor kong mai nae num
At a party, I don’t introduce you
คงไม่ยอมให้ใครมาใกล้หรือแตะเธอนะคนดี
Kong mai yaum hai krai mah glai reu dtae tur na kon dee
I refuse to let anyone near you or let them touch you, darling
มีแฟนแล้วและหวงมากนั่นคือ Caption
Mee faen laeo lae huang mahk nun keu caption
You have a boyfriend and he’s really possessive, that’s the caption

แบบหวงมากพูดยาก
Baep huang mahk poot yahk
I’m so jealous, it’s hard to speak
อาจจะดูแบบหวงก้าง
Aht ja doo baep huang gahng
I might seem like I’m obstructing you
ถ้าจีบติดจะควงเธอเดินเล่นเลยทั่วห้าง
Tah jeep dtit ja kuang tur dern len loey tua hahng
If they flirt with you, I’ll link arms with you wherever we go
เขาชอบเธอแค่ผ่านๆ
Kao chaup tur kae pahn pahn
They just like you as a fad
อ่ะผู้ชายแบบส่วนมาก
A poo chai baep suan mahk
That’s how most guys are
แต่ผมน่ะรักเธอเต็มทรวง
Dae pom na ruk tur dtem suang
But I love you with all my heart
และแบบว่าหวงมาก
Lae baep wah huang mahk
And very possessively

(*,**,**)

   

เนื้อร้อง,ทำนอง,โปรดิวซ์ – อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข
เนื้อแรพ – TWOPEE SOUTHSIDE
เรียบเรียง – ปกป้อง จิตดี

   

Half of me thinks this is a cute song, because it can be cute when significant others get jealous, but the other half of me is like, you want to hide the other person away and not let anyone see or talk to her? Way too smothering and possessive. So I’m torn. I do like the portrayal of the music video, though, where Stamp and the other guy are the celebrity’s body guards and trying to keep everyone away, until finally the other guy gets carried away and fires a gun, showing the fine line between being jealous and protective and being scarily possessive~

Title: ร้อยล้านวิว / Roy Lahn View (A Hundred Million Views)
Artist: Stamp Apiwat
Album: [Single]
Year: 2018

อยากจะเดินทางออกไปให้ไกลสุดฟ้า
Yahk ja dern tahng auk bpai hai glai soot fah
I want to walk far, far away
อยากจะลืมที่ผ่านมาออกไปหาเรื่องใหม่ๆ
Yahk ja leum tee pahn mah auk bpai hah reuang mai mai
I want to forget the past and go out in search of something new
ลบภาพเดิมในใจ
Lop pahp derm nai jai
Erasing the old images in my heart

เมื่อเดินมาไกลแค่ไหนภาพเดิมก็ยังอยู่ในความฝัน
Meua dern mah glai kae nai pahp derm gor yun yoo nai kwahm fun
However far I walk, the same old mages are still in my dreams
จะให้ฉันลืมมันได้ยังไง
Ja hai chun leum mun dai yung ngai
How am I supposed to forget them?

(*) ต้องมองท้องฟ้าสักเท่าไร
Dtaung maung taung fah suk tao rai
How much must I look at the sky?
มองทะเลถึงเมื่อไหร่
Maung talay teung meua rai
How long do I look at the sea?
มองดวงดาวกี่หมื่นกี่ล้านดวงดาวเพื่อทำใจ
Maung duang dao gee meun ge elahn duang dao peua tum jai
I look at the tens of millions of stars to come to terms with it
กี่พระอาทิตย์ที่ต้องดู
Gee pra ahtit tee dtaung tee
How many suns must I look at?
ก็ยังไม่รู้ว่าอีกกี่ร้อยล้านวิว
Gor yung mai roo wah eek gee roy lahn view
I still don’t know how many more hundred thousand views
จึงจะลบภาพเธอได้หมดจากใจ
Jeung ja lop pahp tur dai mot jahk jai
Until it’ll erase your image from my heart

ภาพที่เธอมองจ้องมาด้วยดวงตาคู่นั้น
Pahp tee tur maung jaung mah duay duang dtah koo nun
The images that you stared at with your own eyes
ยังคงชัดในใจฉันไม่ว่าหันไปทางใด
Yung kong chut nai jai chun mai wah hunbpi tahng nai
Are still clear in my heart, no matter which way I turn
ไม่อาจลบภาพเดิมในใจ
Mai aht lop pahp derm nai jai
I can’t erase the old images from my heart

(**) แต่เดินมาไกลแค่ไหนข้างในจิตใจก็มีแต่เธอนั้น
Dtae dern mah glai kae nai kahngnai jit jai gor mee dtae tur nun
But however far I walk, I only have you inside my heart
จะให้ฉันลืมมันได้ยังไง
Ja hai chun leum mun dai yung ngai
How am I supposed to forget?

(*,**,*)

อีกกี่พันท้องฟ้า
Eek gee pun taung fah
How many more thousands of skies?
อีกกี่พันภูเขา
Eek gee pun poo kao
How many more thousands of mountains?
อีกกี่หมื่นกี่ล้านดวงดาวเพื่อทำใจ
Eek gee meun gee lahn duang dao peua tum jai
How many more millions of stars until I come to terms with it?
อีกกี่ดวงอาทิตย์
Eek gee duang ahtit
How many more suns
จะไม่ทำให้คิดถึงเธอ
Ja mai tum hai kit teung tur
Until it won’t make me think of you
และลบภาพเธอได้หมดจากใจ
Lae lop pahp tur dai mot jahk jai
And will erase your image from my heart?
จะลบภาพเธอให้หมดจากใจ
Ja lop pahp tur hai mot jahk jai
I’ll erase your image from my heart

   

Produced by Christopher Chu
Music by Christopher Chu,Stamp
Lyrics by Stamp

   

At first I was confused as to why Stamp would release a new single with the same title as Penguin Villa’s new song, but I like how even though both use the title to talk about sights to see, rather than view counts online, they’re both quite different from each other still. I like Stamp’s melancholy message a lot; how many different views can the heart hold before it will be full and finally start erasing old memories?

Title: พริบตา / Prip Dtah (In the Blink of an Eye)
Artist: Bird Thongchai and Stamp
Album: [Single]
Year: 2017

ทุกครั้งที่รู้ว่าดาวตก
Took krung tee roo wah dao dtok
Every time we know the stars are falling
ทั้งโลกจะมองขึ้นฟ้า
Tung lohk ja maung keun fah
The whole world looks up at the sky
รอคอยอยากเห็นชั่วพริบตา
Ror koy yahk hen chua prip dtah
Waiting to see in the blink of an eye
ที่ดาวลงมาบนนั้น
Tee dao long mah bon nun
The star falling from up there
กี่สิบร้อยพันปีจะมีสักหนึ่งครั้ง
Gee sip roy pun bpee ja mee suk neung krung
It’s a once in a lifetime opportunity
มีแค่เสี้ยวนาทีที่เราจะเห็นมัน
Mee kae siao nahtee tee rao ja hen mun
There’s just a fraction of a moment that we will see it

ทุกครั้งก็ได้ยินคนเล่า
Took krung gor dai yin kon lao
Every time I hear people say
ถ้าเราลองอธิษฐาน
Tah rao laung attitahn
If we try making a wish
ทันเวลาที่แสงดาวพาดผ่าน
Tun welah tee saeng dao pahp pahn
As soon as the star streaks by
ทุกอย่างจะเป็นเรื่องจริง
Took yahng ja bpen reuang jing
Everything will come true
บันดาลทุกทุกสิ่งดังใจปรารถนา
Bun dahn took took sing dung jai bprahttanah
Everything will be as our hearts desire
หากเมื่อถึงเวลาหลับตาและกลั้นใจ
Hahk meua teung welah lup dtah lae glun jai
If it’s time for us to close our eyes and hold our breath

(*) ทำให้ ในช่วงเวลาที่ดาวตก
Tum hai nai chuang welah tee dao dtok
So when there’s a shooting star
ฉันจึงไม่เคยได้ลืมตา
Chun jeung mai koey dai leum dtah
I’ll never open my eyes
มันกำลังภาวนาหลับตาลงเพื่ออธิษฐานให้เธอคืนกลับ
Mun gumlung pahwanah lup dtah long peua attitahn hai tur keun glup
I’m praying with my eyes closed, wishing for you to come back
เพราะเธอไม่กลับ ไม่กลับมา มันนานเกินไป
Pror tur mai glup mai glup mah mun nahn gern bpai
Because you haven’t come back for a long time
รู้มั๊ย ในช่วงเวลาที่โลกหยุดดูดวงและดาวที่พาดผ่าน
Roo mai nai chuang welah tee lohk yoot doo duang lae dao tee paht pahn
Do you know that when the world is stopped, looking at the stars streaking by
พันปีหรือนานแสนนาน
Pun bpee reu nahn saen nahn
For thousands of years or a very long time
กับการรอคอยจะได้เห็นมันอีกสักครั้ง
Gup gahn ror koy ja dai hen mun eek suk krung
Waiting to see it again
มันก็ไม่สำคัญ เพราะสำหรับฉัน ดาวทุกดวงได้ดับไป ตั้งแต่เธอไม่กลับมา
Mun gor mai sumkun pror sumrup chun dao took duang dai dup bpai dtung dtae tur mai glup mah
It’s not important because, to me, every star has gone out since you haven’t come back

ทุกครั้งที่รู้ว่าดาวตก
Took krung tee roo wah dao dtok
Every time we know the stars are falling
ถ้าหากเธอมองขึ้นฟ้า
Tah hahk tur maung keun fah
If you look up at the sky
เธอจงโปรดรับรู้ไว้ว่ามีคนนึงเอ่ยชื่อเธอ
Tur jong bproht rup roo wai wah mee kon neung oey cheu tur
Please realize that you have someone saying your name
กี่สิบร้อยพันปีก็รออยู่เสมอ
Gee sip roy pun bpee gor ror yoo samur
However many tens of thousands of years, I’m always waiting
ปรารถนาเพียงเธอ กลับมาเถอะ ได้มั๊ย
Bprahttanah piang tur glup mah tur dai mai
Longing only for you to come back, please

(*)

want you back
want you back
want you come back to me
want you back
want you come back
want you come back to me

(*)

   

produced by อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข
เนื้อร้อง ทำนอง : อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข
เรียบเรียง : อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข

   

Now THIS is a duet worthy of two of the greatest Thai artists of all time~ Beautiful, unique lyrics that paint a picture of melancholy, rather than literally spelling it out, in a catchy, upbeat tune, I like it a lot~

Title: ใช่มั้ย? / Chai Mai (Right?)
Artist: Oui ft. Na Polycat and Stamp
Album: [Single]
Year: 2017

เจอเธออีกครั้งยังหวั่นใจ
Jur tur eek krung yung wun jai
Meeting you again, I’m still anxious
ฟุ้งซ่านแล้วคิดไปอีกไกล
Foong sahn laeo kit bpai eek glai
I’m distracted and thinking ahead
เกิดเป็นคำถามข้างใน
Gert bpen kum tahm kahng nai
Creating questions inside
เพราะอะไร เธอถึงทำแบบนี้
Pror arai tur teung tum baep nee
Why do you do this?
แอบคิดว่าเธอน่ะมีใจให้ฉัน
Aep kit wah tur na mee jai hai chun
I secretly think you have feelings for me
หรือเธอทำแบบนี้กับคนอื่นเหมือนกัน
Reu tur tum baep nee gup kon eun meuan gun
Or do you act like this with other guys too?
เฝ้าถามตัวเองทุกวัน ฉันควรทำยังไง
Fao tahm dtua eng took wun chun kuan tum yung ngai
I ask myself every day, what should I do?

เวลาที่มือเธอแตะตัวฉัน
Welah tee meu tur dtae dtua chun
When your hand touches me
ตอนเรากำลังสนทนา
Dtaun rao gumlung sontanah
When we’re talking
ทำเอาฉันนั้นคิดไปไกล แตะฉันทำไม
Tum ao chun nun kit bpai glai dtae chun tummai
It makes me think too far, why did you touch me?
แต่ไม่อยากให้ปล่อยเลย
Dtae mai yahk hai bploy loey
But I don’t want you to let go

น้ำเสียงที่เธอใช้พูดกับฉัน
Num siang tee tur chai poot gup chun
The tone of your voice that you use to speak to me
บนคำว่าสบายดีไหมคุณ
Bon kum wah sabai dee mai koon
In your words, “How are you?”
ตอนแรกก็สบาย ๆ แต่ว่าตอนนี้
Dtaun raek gor sabai sabai dtae wah dtaun nee
At first, I was fine, but now
ทำอะไรไม่ถูกเลย
Tum arai mai took loey
I can’t do anything right

(*) ใช่ไหม ใช่ไหม เธอตั้งใจยั่วยวนหรือเปล่า
Chai mai chai mai tur dtung jai yua yuan reu bplao
Right? Right? Did you mean to be seductive?
ไม่ว่าทำอะไรก็เซ็กซี่ เพราะบุพการีเธอให้มา
Mai wah tum arai gor sexy pror boopagahree tur hai mah
No matter what you do, you’re sexy, because our parents gave it to you
ใช่ไหม ใช่ไหม ความซุกซนข้างในสายตา
Chai mai chai mai kwahm sook son kahng nai sai dtah
Right? Right? The mischief in your eyes
เพราะเธอเกิดมาอย่างนั้น
Pror tur gert mah yahng nun
Is it because you were born like that
หรือเธอกำลังส่งสัญญาณ
Reu tur gumlung son sunyahn
Or are you sending me signals?

มันกลายเป็นเกมที่ต้องทาย
Mun glai bpen game tee dtaung tai
It’s become a guessing game
เดิมพันครั้งนี้ช่างมากมาย
Derm pun krung nee chahng mahk mai
This time, the stakes are so high
พลาดไปคงน่าเสียดาย
Plaht bpai kong nah sia dai
To screw up would be regretful
ให้ตายเถอะฉันไม่อยากผิดหวัง
Hai dtai tur chun mai yahk pit wung
Damn, girl, I don’t want to be disappointed
อยากรู้คำตอบในใจเธอ
Yahk roo kum dtaup nai jai tur
I want to know the answer in your heart
ช่วยมาเฉลยให้รู้เลยละกัน
Chuay mah chaloey hai roo loey la gun
Please come and let me know
ชีวิตแค่หมื่นกว่าวัน
Cheewit kae meun gwah wun
My life only has about ten thousand more days
ที่เหลือฉันอยากใช้มันกับเธอ
Tee leua chun yahk chai mun gup tur
I want to spend what’s left with you

ตอนเธอบรรจงขยับเส้นผม
Dtaun tur bunjong kayup sen pom
When you delicately tuck your hair
ขึ้นมาทัดหูและยิ้มมา
Keun mah tut hoo lae yim mah
Behind your ear and smile
บอกเลยมันไม่ธรรมดา อยากหยุดเวลา
Bauk loey mun mai tummadah yahk yoot welah
I’m telling you that it’s extraordinary, I want to stop time
ให้อยู่ตรงนี้ตลอดไป
Hai yoo dtrong nee dtalaut bpai
And stay right here forever
น้ำหอมที่เธอเลือกใส่
Num haum tee tur leuak sai
The perfume you chose to wear
ในวันที่เราได้เจอกันสองคน
Nai wun tee rao dai jur gun saung kon
When just the two of us met
แค่มองก็ใจละลาย
Kae maung gor jai salai
Just looking at you, my heart melted
เจอกลิ่นเข้าไปทำอะไรไม่ถูกเลย
Jur glin kao bpai tum arai mai took loey
Getting a sniff of your scent, and I can’t do anything right

(*)

ถ้าเธอมีใจ แต่ไม่บอกมา
Tah turmee jai dtae mai bauk mah
If you have feelings for me but aren’t telling me
ก็ขอให้ทำอย่างอื่นให้รู้บ้าง
Gor kor hai tum yahng eun hai roo bahng
I want you to do something else to let me know
ช่วยบอกฉันสักทีจะได้ไหม
Chuay bauk chun suk tee ja dai mai
Please just tell me
ได้ไหม ได้ไหม
Dai mai dai mai
Please? Please?

(*,*)

ใช่ไหม ใช่ไหม เธอตั้งใจยั่วยวนหรือเปล่า
Chai mai chai mai tur dtung jai yua yuan reu bplao
Right? Right? Did you mean to be seductive?
ใช่ไหม ใช่ไหม ใช่ไหม
Chai mai chai mai chai mai
Right? Right? Right?
ความซุกซนข้างในสายตา
Kwahm sook son kahng nai sai dtah
The mischief in your eyes
เพราะเธอเกิดมาอย่างนั้น
Pror tur gert mah yahng nun
Is it because you were born that way
หรือเธอกำลังส่งสัญญาณ
Reu tur gumlung song sunyahn
Or are you sending me signals?

   

Produce รัตน จันทร์ประสิทธิ์
เนื้อร้อง รัตน จันทร์ประสิทธิ์, นทีเอกวิจิตร์, อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข
ทำนอง อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข, รัตน จันทร์ประสิทธิ์
เรียบเรียง รัตน จันทร์ประสิทธิ์
mixdown พีท ตันสกุล

   
Another brilliant song from a brilliant artist~ With romantic songs being a dime a dozen, it takes a lot to get them to stand out, and I love the overall feel of this. The lyrics cleverly illustrate the feelings of doubt one has, wondering if you’re reading the signs right and if the object of your affection really does have feelings towards you, but being hesitant to get your hopes up. The chill mood, beat, and sound of the music are perfect, and I love the simplicity of the music video, with very beautiful, unique, multicultural girls. All in all, this is a fabulous release, but when you have such musical geniuses as P’Oui, Stamp, and Na working together like this, could you have honestly expected anything less?

Title: สักวินาที / Suk Winahtee (Just a Second)
Artist: Stamp
Album: [Single]
Year: 2017

อย่าโกรธฉัน ถ้าฉันยังเป็นเหมือนเดิม
Yah groht chun tah chun yung bpen meuan derm
Don’t hate me if I’m still the same
ถ้าฉันยังคงรอคอย ตรงที่เดิม
Tah chun yun gkong ror koy dtrong tee derm
If I’m still waiting in the same place
ฉันพยายาม มากเหลือเกิน
Chun payayahm mahk leua gern
I’ve tried so much
ที่จะก้าวเดิน ไปเริ่มใหม่
Tee ja gao dern bpai rerm mai
To move on and start over

แต่ฉันก็ทำไม่ไหวสักที
Dtae chun gor tum mai wai suk tee
But I can’t do it
ผิดหรือที่ฉันไม่มีแรงข้ามไป
Pit reu tee chun mai mee raeng kahm bpai
Is it wrong that I don’t have the strength to get over this?
หากเธอลองมายืน ที่ฉันยืนอยู่
Hahk tur laung mah yeun tee chun yeun yoo
If you tried standing where I’m standing
ลองคิดด้วยหัวใจ ฉันสักครั้ง
Laung kit duay hua jai chun suk krung
And tried imagining from my perspective for once
จะเข้าใจทุกสิ่ง
Ja kao jai took sing
You’d understand everything

(*) ลองมองดูคนรัก ด้วยดวงตาคู่นี้
Laung maung doo kon ruk duay duang dtah koo nee
Try looking at couples in love with these eyes
ลองมีชีวิตเพื่อเธออย่างฉัน สักวินาที
Laung mee cheewit peua tur yahng chun suk winahtee
Try living for you like I have for just a second
ลองมีความคิดถึง ครึ่งหนึ่งที่ฉันมี
Laung mee kwahm kit teung kreung neung tee chun mee
Try having half of the longing that I have
เธอคงเข้าใจ ตัวฉันสักที
Tur kong kao jai dtua chun suk tee
And you’d finally understand me

อาจเพราะว่าเรา ใช้คนละหัวใจ
Aht pror wah rao chai kon la hua jai
It might be because we’re each using our own hearts separately
ไม่เหมือนเมื่อวาน ที่เราใช้ร่วมกัน
Mai meuan meua wahn tee rao chai ruam gun
It’s not like yesterday when we used them together
เมื่อมองจากมุมเธอที่ยืนอยู่ จึงดูน่ารำคาญ
Meua maung jahk moom tur tee yeun yoo jeung doo nah rumkahn
When I look at things from your angle, I seem annoying
ทั้งที่ฉัน ก็เหมือนเดิมอย่างนี้
Tung tee chun gor meuan derm yahng nee
Even though I’m the same like this

(*)

แล้วเธอก็คงได้รู้จัก กับความปวดร้าว
Laeo tur gor kong dai roo juk gup kwahm bpuat rao
And you’ll get to know pain
เมื่อความคิดถึง กลายเป็นว่างเปล่า
Meua kwahm it teung glai bpen wahng bplao
When longing becomes emptiness
แล้วเธอก็คงได้รู้สึก กับการมีความหวัง
Laeo tur gor kong dai roo seuk gup gahn mee kwahm wung
And you’ll get to know having hope
เมื่อเจอเขาเข้ามา แล้วกลายเป็นเขาพูดว่า
Meua jur kao kao mah laeo glai bpen kao poot wah
When you run into him, and he becomes the one who says
พอสักทีแบบนี้มันอึดอัด รู้ไหม
Por suk tee baep nee mun eut ut roo mai
“Enough already, do you know how frustrating this is?”

(*)

   

Music กล่อมเกลี้ยง เสริมสมพงษ์,รัตน จันทประสิทธ์,อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข
Lyrics อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข , รัตน จันทประสิทธ์ , นที เอกวิจิตร
Arrange and Programing DJ MACHINA
Background Vocals สาธิดา พรหมพิริยะ
Guitar อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข
Drums Kevin Biddle

Title: หนาว / Nao (Cold)
Artist: Two, Champ, Stamp, Cutto
Album: The Strangers
Year: 2007

เสียงหัวเราะที่ฟังสนุก เมื่อความรักบานเต็มหัวใจ
Siang hua ror tee fung sanook meua kwahm ruk bahn dtem hua jai
The sound of fun laughter when love blossoms and fills the heart
ยิ้มของคนที่มีความสุข อากาศหนาวๆ คนรักใกล้ๆ
Yim kaung kon tee mee kwahm sook ahgahtnao nao kon ruk glai glai
The smile of someone who’s happy, the cold weather, the person we love near

(*) บรรยากาศที่ดีๆ มากมาย อยู่รอบกายฉัน
Bunyahgaht tee dee dee mahk mai yoo raup gai chun
The best atmosphere is all around me
แต่ความรู้สึกนั้นกลับตรงข้ามกัน
Dtae kwahm roo seuk nun glup dtrong kahm gun
But those feelings end up passing over me

(**) ข้างในใจฉันเหน็บหนาว เงียบเหงา วันเวลาเก่าๆ ที่ฉันเคยมีเธอ
Kahng nai jai chun nep nao ngiap ngao wun welah gao gao tee chun koey mee tur
The inside of my heart is cold and lonely, the old days when I used to have you
ความเหงา กับความหนาว เป็นอะไรที่ช่างปวดร้าวเมื่อต้องเจอ
Kwahm ngao gup kwahm nao bpen arai tee chahng bpuat rao meua dtaung jur
Loneliness and coldness together are something quite painful when I have to face it
จะผ่านให้พ้นคืนหนึ่ง ก็เป็นเรื่องยากเย็นเสมอ
Ja pahn hai pon keun neung gor bpen reuang yahk yen samur
Getting through one night is always a difficult task
ยิ่งคนที่ใจเคว้งคว้าง ยิ่งไม่มีทางจะผ่านได้เลย
Ying kon tee jai kwayng kwahng ying mai mee tahng ja pahn dai loey
The more my heart wanders, the more there’s no way to get through it

เมื่อเสียงเพลงที่คุ้นเคยถูกเปิด ก็มีคนร้องตามมากมาย
Meua saing pleng tee koon koey took bpert gor mee kon raung dtahm mahk mai
When a familiar song is turned on, many people sing along with it
เสียงของคนที่มีความสุข ร่วมกันร้องเพลงจากหัวใจ
Siang kaung kon tee mee kwahm sook ruam gun raung pleng jahk hua jai
The voices of happy people singing a song from the heart together

(*,**)

ฉันได้แต่หวังว่ามีใครสักคน และได้แต่รอขอแค่เพียงสักคน
Chun dai dtae wung wah mee krai suk kon lae dai dtae ror kor kae piang suk kon
I can only hope that there is someone, and I can only wait, I just ask that there be someone
ที่จะรับรู้ว่า ข้างในใจของฉันนั้นรู้สึก
Tee ja rup roo wah kahng nai jai kaung chun nun roo seuk
Who will acknowledge the feelings inside my heart

ว่าฉันเหน็บหนาว เงียบเหงา วันเวลาเก่าๆ ที่ฉันเคยมีเธอ
Wah chun nep nao ngiap ngao wun welah gao gao tee chun koey mee tur
That I’m cold and lonely, the old days when I used to have you
ความเหงา กับความหนาว เป็นอะไรที่ช่างปวดร้าวเมื่อต้องเจอ
Kwahm ngao gup kwahm nao bpen arai tee chahng bpuat rao meua dtaung jur
Loneliness and coldness together are something quite painful when I have to face it

(**)

จะผ่านให้พ้นคืนหนึ่ง ก็เป็นเรื่องยากเย็นเสมอ
Ja pahn hai pon keun neung gor bpen reuang yahk yen samur
Getting through one night is always a difficult task
ยิ่งคนที่ใจเคว้งคว้าง ยิ่งไม่มีทางจะผ่านได้เลย
Ying kon tee jai kwayng kwahng ying mai mee tahng ja pahn dai loey
The more my heart wanders, the more there’s no way to get through it

Title: ฉันจะเป็นความรักเสมอ / Chun Ja Bpen Kwahm Ruk Samur (I’ll Always Be Love)
English Title: “Love Speaks”
Artist: Stamp
Album: [Single]
Year: 2016

ฉันคิดว่าฉันนั้นคือความรัก
Chun kit wah chun nun keu kwahm ruk
I think I’m love
เธอสองคนชอบเรียกชื่อชั้นว่าอย่างนั้น
Tur saung kon chaup riak cheu chun wah yahng nun
The two of you liked calling out my name like that
ฉันมีชีวิตขึ้นจากความฝัน
Chun mee cheewit keun jahk kwahm fun
I came to life from a dream
เมื่อครั้งก่อน ตอนเธอทั้งสองได้ใกล้ชิดกัน
Meua krung gaun dtaun tur tung saung dai glai chit gun
From before when the two of you were close

แต่ไม่นาน ก็ไม่มีใครเรียกฉันชื่อนั้นอีกต่อไป
Dtae mai nahn gor mai mee krai riak chun cheu nun eek dtor bpai
But pretty soon, no one is calling my name anymore
เธอแยกทาง หนึ่งคนเรียกฉันว่าความทุกข์
Tur yaek tahng neung kon riak chun wah kwahm took
You split up, one of you calls me suffering
อีกคนเรียกฉันว่าความเสียใจ แต่
Eek kon riak chun wah kwahm sia jai dtae
The other calls me sadness, but

(*) ฉันคิดว่าฉันจะเป็นความรักต่อไป
chun kit wah chun ja bpen kwahm ruk dtor bpai
I think I’ll continue being love
ไม่ว่าเธอสองคนจะเรียกฉันว่าอะไร
Mai wah tur saung kon ja riak chun wah arai
No matter what the two of you call me
เพราะฉันยังชอบบรรยากาศนั้น
Pror chun yung chaup bunyahgaht nun
Because I still like that atmosphere
ที่เธออยู่ด้วยกันใกล้ๆ
Tee tur yoo duay gun glai glai
Of when you two were close
มีฉันเชื่อมตรงกลางเอาไว้
Mee chun cheuam dtrong glahng ao wai
And had me joining you right in the middle

(**) ถึงแม้วันนี้ มีแต่โกรธแค้น เกลียดชัง
Teung mae wun nee mee dtae groht kaen gliet chung
Even though today there’s only anger and hatred
แต่ทั้งหมดนั้นไม่ใช่ตัวฉันแต่อย่างใด
Dtae tung mot nun mai chai dtua chun dtae yahng dai
None of that is me at all
ที่มองไม่เห็นฉันในตอนนี้
Tee maung mai hen chun nai dtaun nee
You don’t see me right now
เพราะพวกเธอผสม อารมณ์ที่มีมากไป
Pror puak tur pasom ahrom tee mee mahk bpai
Because you both have mixed the emotions you have too much
แต่เปลี่ยนฉันไม่ได้
Dtae bplian chun mai dai
But I can’t be changed
ฉันจะเป็นความรักเสมอ
Chun ja bpen kwahm ruk samur
I’ll always be love

เพราะเธอทั้งสองกำลังบอบช้ำ
Pror tur tung saung gumlung baup chum
Because both of you are hurting
ใครสักคนจึงต้องถูกหาว่าเป็นผู้ร้าย
Krai suk kon jeung dtaung took hah wah bpen poo rai
One person must be blamed
แต่เชื่อเถอะฉันคือคนสุดท้าย
Dtae cheua tur chun keu kon soot tai
But trust me, I’m the last person
ที่ต้องการให้ใครทั้งนั้นต้องมีน้ำตา
Tee dtaung gahn hai krai tung nun dtaung mee num dtah
Who wants anyone to cry

แค่หันมา ฉันก็ยังเหมือนเดิมอยู่ตรงนี้
Kae hun mah chun gor yung meuan derm yoo dtrong nee
Just turn, I’m still here in the same place
และพร้อมที่ จะเคียงข้างกันเหมือนวันเก่า
Lae praum tee ja kiang kahng ugn meuan wun gao
Ready to be beside you like the old days
แม้เรื่องราวเปลี่ยนแปลงแค่ไหน
Mae reuang rao bplian bplaeng long kae nai
No matter how much things have changed

(*,**)

   
Music : Victor Fries , กล่อมเกลี้ยง เสริมสมพงษ์
Lyrics : อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข
Arranged by : รัตน จันทร์ประสิทธิ์, อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข
Drums : Kevin Biddle
Bass : ชินธันย์ อุณห์ไวทยะ
Guitar : ชินพัฒน์ หงส์อัมพร
Piano : สมิธ ปุญญะยันต์
Background Vocals : ปิติพงษ์ ผาสุขยืด

   
I wasn’t expecting any less than such a gorgeous, uniquely-worded, meaningful song from Stamp. Rather than explain the song from the point of view of two people getting back together or falling in love, he decides to tell it from the point of view of love itself, reminding us that love is always love, its meaning doesn’t change, it’s people who are trying to change their own perception of it. Love isn’t suffering, it isn’t pain, it isn’t sadness. Love is love, it’s always love, and all that other stuff comes from people doing other things.
To do the song justice, I’m glad it was partnered with a beautiful music video, guaranteed to leave you in tears; the girl was so close to getting an abortion after her boyfriend left her when he found out she was pregnant, but she looked past the anger and sadness she felt towards him and felt the love for her child and decided to keep her. Later, you also find out the guy and girl get back together, and the child is happy to experience the love from both parents, as well as the love they still have for each other. So touching all around~

Title: อีกสักกี่ครั้ง / Eek Suk Gee Krung (However Many More Times)
Artist: Stamp Apiwat (แสตมป์ อภิวัชร์)
Album: OST รี เวดดิ้ง : แต่งอีกครั้ง…ยังเป็นเธอ / Rewedding: Dtaeng Eek Krung Yung Bpen Tur
Year: 2016

ดวงตาคู่นั้น ได้มอง จ้องฉัน เป็นครั้งที่เท่าไร
Duang dtah koo nun dai maung jaung chun bpen krung tee tao rai
How many times were those eyes staring at me?
สองมือเธอนั้น จะนับอย่างไร กี่ครั้งคอยประคอง
Saung meu tur nun ja nup yahng rai gee krung koy bprakaung
How many times were your hands waiting to support me?

ในชีวิตนี้ คงมีบางตอน บางตัวละคร อยากย้อนกลับแก้ไข
Nai cheewit nee kon mee bahng dtaun bahng dtua lakorn yahk yaun glup gae kai
In this life, there’s some moments and characers that I want to go back and fix
แต่มีสิ่งนี้ ให้กลับกี่ที ฉันก็แน่ใจ
Dtae mee sing nee hai glup gee tee chun gor nae jai
But with this matter, however many times I go back, I’m still certain

(*) อีกสักกี่หน อีกสักกี่ครั้ง ฉันก็จะยัง…เลือกคนๆนี้
Eek suk gee hon eek suk gee krung chun gor ja yung leuak kon kon nee
However many times, however many moments, I’ll still choose this person
กี่ร้อยเรื่องราว ตลอดชีวี ฉันช่างโชคดี…ได้เคียงข้างเธอ
Gee roy reuang rao dtalaut cheewee chun chahng chohk dee dai kaing kahng tur
However many hundreds of memories throughout this life, I’m so lucky to be beside you

ในชีวิตนี้ ไม่เคยมั่นคง มันมีขึ้นลง สุขทุกข์เปลี่ยนแปรผัน
Nai cheewit nee mai koey mun kong mun mee keun long sook took bplian bprae pun
In this lfe, nothing is ever certain, there’s ups and downs, happiness and suffering, and changes
แต่สุขใจเสมอ ที่มีคนอย่างเธอ อยู่ข้างๆกัน
Dtae sook jai samur tee mee kon yahng tur yoo kahng kahng gun
But I’m always happy to have someone like you beside me

(*)

จวบจนวันนี้ เรานั้นรู้ดี แค่เพียงมองตากัน
Juap jon wun nee rao nun roo dee kae piang maung dtah gun
To this day, we know full well by just looking in each other’s eyes
แต่จะผิดไหม ถ้าซาบซึ้งหัวใจ จนฉันอยากจะบอก
Dtae ja pit mai tah saup seung hua jai jon chun yahk ja bauk
But is it wrong? If I’m so appreciative that I want to tell you
บอกกับเธออีกสักครั้ง…
Bauk gup tur eek suk krung
Tell you again?

อีกสักหมื่นหน อีกสักหมื่นครั้ง ฉันก็จะยัง…เลือกคนๆนี้
Eek suk meun hon eek suk meun krung chun gor ja yung leuak kon nkon nee
However many tens of thousands of times, however many tens of thousands of moments, I’ll still choose this person
กี่ร้อยเรื่องราว ตลอดชีวี ฉันช่างโชคดี…ได้เคียงข้างเธอ
Gee roy reuang rao dtalaut cheewee chun chahng chohk dee dai kiang kahng tur
However many hundreds of memories thoughou this life, I’m so lucky to be beside you
ผ่านร้อนผ่านหนาว มาจนวันนี้ ขอพูดสักที…ดีใจที่พบเธอ
Pahn raun pahn nao mah jon wun nee kor poo suk tee dee jai tee pob tur
Through the hot and the cold, to this day, I want to say that I’m happy to have met you

   
เนื้อร้อง : แสตมป์ อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข
ทำนอง : แสตมป์ อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข

Title: มนุษย์ลืม / Manoot Leum (Forgetful Human)
Artist: Stamp
Album: [Single]
Year: 2016

มีคนเคยถาม ถ้าคุณเลือกมีพลังอะไรก็ได้จะเลือกมีสิ่งไ­หน
Mee kon koey tahm tah koon leuak mee plung arai gor dai ja leuak mee sing nai
Many people have asked, if you could choose to have any super powers, what would you pick?
หลายคนอยากบิน อยากเดินทะลวงกำแพง
Lai kon yahk bin yahk dern taluang gumpaeng
Many people want to fly, want to walk through walls
อยากแปลงร่างได้อยากหายตัวไป
Yahk bplae rahng dai yahk hai dtua bpai
Want to turn into other things, want to turn invisible

แล้วฉันนั้นต้องการสิ่งใด
Laeo chun nun dtaung gahn sing dai
So what do I want?
ฉัน เมื่อค้นลึกๆในจิตใจ ข้างในตอนนี้
Chun meua kon leuk leuk nai jit jai kahng nai dtaun nee
When I search deep down inside my heart right now

(*) ขอเป็น มนุษย์ลืม
Kor bpen manoot leum
I want to be a forgetful human
เลือกลืมได้ตามต้องการ
Leuak leum dai dtahm dtaung gahn
Who can choose to forget whatever he wants
สัมผัส หน้าผาก ทุกอย่างก็เลือนหาย
Sumput nahpahk took yahng gor leuan hai
I just touch my forehead and everything fades away
ไม่ต้องบิน ไม่ต้องลอย
Mai dtaung bin mai dtaung loy
I don’t need to fly, I don’t need to float
ไม่ได้คอย สิ่งที่ยิ่งใหญ่
Mai dai koy sing tee ying yai
I’m not waiting for anything great
ฉันเพียง ต้องการ
Chun piang dtaung gahn
I only want
อยากจะลืมมันไป
Yahk ja leum mun bpai
Want to forget
เรื่องที่ไม่อาจจะลืม
Reuang tee mai aht ja leum
Things I won’t forget

เพราะทุกวันนี้ ฉันเหมือนใช้ชีวิตอยู่กับความฝันร้าย
Pror took wun nee chun meuan chai cheewit yoo gup kwahm fun rai
Because every day, it’s like I’m living in a nightmare
เมื่อนึกเรื่องนั้นขึ้นมา
Meua neuk reuang nun keun mah
Whenever I think of those issues
ไม่ต้องใช้เวลา ฉันก็ร้องให้
Mai dtaung chai welah chun gor raung hai
In no time, I’m crying

ต่อให้ฉันยกทั้งแผ่นดินขึ้นได้
Dtor hai chun yok tung paen din keun dai
Even if I could raise up the ground
แต่ฉัน ก็ยกเรื่องนั้นไปจากใจ เอาออกไปไม่ไหว
Dtae chun gor yok reuang nun bpai jahk jai ao auk bpai mai wai
I can’t pick up those matters and take them out of my heart

(*)

บางอย่างในหัวใจ ไม่อยากจะได้ยิน
Bahng yahng nai hua jai mai yahk ja dai yin
I don’t want to hear some things in my heart
ไม่อยากจะแม้แต่ ยอมรับว่าเป็นเรื่องจริง
Mai yahk ja mae dtae yaum rup wah bpen reuang jing
I don’t want to even consider it’s the truth
จง หาย ไป
Jong hai bpai
It must disappear
บางอย่างในหัวใจ ไม่อยากจะได้ยิน
Bahng yahng nai hua jai mai yahk ja dai yin
I don’t want to hear some things in my heart
ไม่อยากจะแม้แต่ ยอมรับว่าเป็นเรื่องจริง
Mai yahk ja mae dtae yaum rup wah bpen reuang jing
I don’t want to even consider it’s the truth
จง หาย ไป
Jong hai bpai
It must disappear
จงหายไป
Jong hai bpai
It must disappear

   
Production by 12sumrecords
String Arrangement & Programmed by Jack Apisit Wongchoti
Violin by Siripong Tiptan
Viola by Miti Wisuthumporn
Cello by Apichai Leamthong
Piano by Smith poonyayant & Stamp
Music by Stamp, Mayu Wakisaka, Palmy
Lyrics by Stamp
Vocal produced by Sutee Sangserichon
Mixed & Mastered by pete tanskul

Title: ทฤษฎีสีชมพู / Dtritsidee See Chompoo (Pink Theory)
Artist: Stamp
Album: Million Ways to Write Part 1
Year: 2008

เธอ เธอเป็นสีชมพู เธอมีโลกของเธออยู่
Tur tur bpen see chompoo tur mee lohk kaung tur yoo
You, you’re pink, you’re in your own world
ที่ฉันไม่อาจล่วงรู้และไม่เคยเข้าไป
Tee chun mai aht luang roo lae mai koey kao bpai
That I can’t perceive and can never enter
ส่วนฉันเป็นสีเทา มีแต่ความเหงารอบๆ กาย
Suan chun bpen see tao mee dtae kwahm ngao raup raup gai
As for me, I’m grey, I have only loneliness around me
ไม่รู้เลยมีความหมายอะไรมากกว่านี้
Mai roo leoy mee kwahm mai arai mahk gwah nee
I don’t know if I have any meaning more than this

แต่เธอและฉันก็เดินเข้ามาชิดใกล้
Dtae tur lae chun gor dern kao mah chit glai
But you and I walked close together
มาทำให้ฉันแปรเปลี่ยนเป็นสีใหม่
Mah tum hai chun bprae bplian bpen see mai
And it made me change colors
เมื่อชีวิตของเราไหลปนกัน
Meua cheewit kaung rao lai bon gun
When our lives mixed together
โลกของฉันก็ดูจะเปลี่ยนสีไป
Lohk kaung chun gor doo ja bplian see bpai
My world seems to have changed colors

(*) อะไรเป็นของเธอ ก็กลายเป็นอะไรของฉัน
Arai bpen kaung tur gor glai bpen arai kaung chun
Whatever is yours has become mine
เมื่อเราต่างเทสีผสมละลายเข้าด้วยกัน
Meua rao dtahng tay see pasom lalai kao duay gun
When we mixed our different colors together
โลกของฉันและเธอก็สดใส กว้างใหญ่ขึ้นกว่าวันนั้น
Lohk kaung chun lae tur gor sot sai gwahng yai keun gwah wun nun
Our world became bright and more vast than before
เมื่อสีทั้งสองผสมกัน เมื่อนั้นมันก็จะเป็นสีของเรา
Meua see tung saung pasom gun meua nun mun gor ja bpen see kaung rao
When our two colors mixed, when that happened, it became our color

เราผลัดกันเดินเข้าไป สู่โลกคนละใบ
Rao palut gun dern kao bpai soo lohk kon la bai
We took turns walking towards our own worlds
สุดท้ายก็ต่างไม่รู้ ว่าโลกของใครเป็นของใคร
Soot tai gor dtahng mai roo wah lohk kaung krai bpen kaung krai
In the end, neither of us knew whose world belonged to whom
เมื่อในวันนั้นเธอเข้ามาใกล้ๆ
Meua nai wun nun tur kao mah glai glai
When you came close that day
มาทำจนฉันแปรเปลี่ยนเป็นสีใหม่
Mah tum jon chun bprae bplian bpen see mai
You made me change colors
และเมื่อสีของเราไหลรวมกัน
Lae meua see kaung rao lai ruam gun
And when our colors mixed together
โลกของฉันก็ค่อยๆ เปลี่ยนไปทั้งใบ
Lohk kaung chun gor koy koy bplain bpai tung bai
My whole world gradually changed

(*)

เมื่อเธอได้เข้ามา ฉันก็ได้เห็นอะไรขึ้นมากกว่า
Meua tur dai kao mah chung or dai hen arai keun mahk gwah
When you showed up, I could see a lot more
จากนี้และเรื่อยไป จากนี้ทั้งหัวใจ
Jahk nee lae reuay bpai jahk nee tung hua jai
From now on, from now on, my entire heart
ก็คงจะไม่มีอะไรเหมือนเดิมใช่ไหม
Gor kong ja mai mee arai meuan derm chai mai
Will be completely different, right?

(*)

ก็คงไม่มี อะไรที่จะเป็นเหมือนเดิมได้อย่างวันนั้น
Gor kong mai mee arai tee ja bpen meuan derm dai yahng wun nun
Nothing will be the same as it was in those days
เมื่อสีทั้งสองผสมกัน เมื่อนั้นมันก็จะเป็นสีของเรา
Meua see tung saung pasom gun meua nun mun gor ja bpen see kaung rao
When our two colors mix, when that happens, it will be our color