Twopee Southside

All posts tagged Twopee Southside

Title: Video Call
Artist: Twopee Southside
Album: [Single]
Year: 2018

(*) Hey เธอไม่มีอะไรมากก็แค่อยากจะเห็นหน้าเธอ
Hey tur mai mee arai mahk gor kae yahk ja hen nah tur
Hey, you, it’s nothing, but I want to see your face
แต่ไม่ค่อยมีเวลาใจจริงๆก็อยากไปหาเธอ
Dtae mai koy mee welah jai jing jing gor yahk bpai hah tur
I don’t really have the time to be sincere, but I want to see you
ตอนนี้ im aloneโปรดอย่าปล่อยให้ฉันต้องละเมอ น้า
Dtaun nee I’m alone bproht yah bploy hai chun dtaung lamur nah
Right now I’m alone, please don’t make me have to fantasize

(**) แค่อยากให้เธอนั้น vdo call
Kae yahk hai tur nun video call
I just want you to video call
และนั่นคือสิ่งเดียวที่ชั้นนะขอ
Lae nun keu sing diao tee chun na kor
And that’s the one thing I ask
โปรดได้โปรดอย่าปล่อยให้ฉัน รอ
Bproht dai bproht yah bploy hai chun ror
Please, oh, please don’t make me wait
ไหนขอดูหน่อยได้รึปล่าว ดูหน่อยได้รึปล่าว แค่ vdo call
Nai kor doo noy dai reu bplao doo noy dai reu bplao kae video call
I want to see you, can I see you? Just a video call
Aey ไหนอะๆ ขอดูหน่อย baby ไหนขอดูหน่อย ไหนอ่ะไหนขอดูหน่อยซิ
Hey nai a nai a kor doo noy baby nai kor doo noy nai a nai kor doo noy si
Hey, anyway, I want to see you, baby, I just want to see you, anyway, I just want to see you
ไหนอะไหน ขอดูหน่อย ไหนเธอใส่อะไรอยู่ แค่ vdo call
Nai a nai kor doo ny nai tur sai arai yoo kae video call
Anyway, I want to see you, whatever you’re wearing, just a video call

Hey baby how you doing ทำอะไรอยู่
Hey baby how you doing tum arai yoo
Hey, baby, how are you doing? What are you doing?
และนี่เธออยู่คนเดียวรึว่ามีใครอยู่
Lae nee tur yoo kon diao reu wah mee krai yoo
And are you alone or is anyone else there?
I been missin you all night
I’ve been missing you all night
You know what i want อย่าทำเป็นไม่รู้
You know what I want yah tum bpen mai roo
You know what I want, don’t act like you don’t know

Cause i miss you เนี่ยไม่เจอกันนานๆๆ
Cause I miss you nia mai jur gun nahn nahn nahn
Cause I miss you, I haven’t seen you in such a long time
ครั้งที่แล้วเจอไม่ทันได้ลาๆๆๆ
Krung tee laeo jur mai tun dai lah lah lah
The last time we met, we didn’t get a chance to say good-bye
ไม่มีอะไรมาก แค่อยากเห็นหน้าๆ น้าๆๆ
Mai mee arai mahk kae yahk hen nah nah nah nah nah
It’s nothing, I just want to see your face, please, please, please?

(***) You know what i like เธอก็รู้ใช่ไม้ คิดเหมือนกันใช่ไม้ คิดเหมือนกันใช่ไม้ เป็นยังไงแล้วกับใครคนนั้นเธอยังคุยอยู่ไม้
You know what I like tur gor roo chai mai kit meuan gun chai mai kit meuan gun chai mai bpen yung ngai laeo gup krai kon nun tur yung kooey yoo mai
You know what I like, you know, right? You feel the same, right? You feel the same, right? How’s that other guy, are you still talking to him?
บอกแล้วไง ฉันแค่คิดถึงวันเรา ฉันขออะไรได้รึปล่าว
Bauk laeo ngai chun kae kit teung wun rao chun kor arai dai reu bplao
I already told you, I was just thinking about our days, can I ask for something?

(*,**)

Hey ผมขอเวลาไม่นานเท่าไหร่
Hey pom kor welah mah nahn tao rai
Hey, I don’t need a lot of time
เธอเองยังไม่นอนใช่ไม้
Tur eng yung mai naun chai mai
You’re not asleep yet, are you?
อยู่คนเดียวคงไม่ได้
Yoo kon diao kong mai dai
I can’t be alone
ช่วยหรี่ไฟลงหน่อยได้ไม้
Chuay ree fai long noy dai mai
Please turn down the lights
ก็รู้ไม่ใช่เวลา now im sorry
Gor roo mai chai welah now I’m sorry
I know it’s not the time now, I’m sorry
I just missin your smile and your body
I’m just missing your smile and your body
And i need you right now ต้องการเธอตอนนี้ น้าๆๆ
And I need you right now dtaung gahn tur dtaun nee nah nah nah
And I need you right now, I need you right now, please, please, please

(***)

แค่ให้เธอเข้าใจ
Kae hai tur kao jai
I just want you to understand
รุ้ไม้ว่าฉันเหงาเท่าไหร่
Roo mai wah chun ngao tao rai
Do you know how lonely I am?
อยากมีเธออยุ่ตรงนี้ แต่ไม่ได้
Yahk mee tur yoo dtrong nee dtae mai dai
I want to have you right here, but I can’t
แต่ไม่เป็นไร
Dtae mai bpen rai
But it’s okay
แต่ว่าเธอนั้นใส่อะไรอยุ่
Dtae wah tur nun sai arai yoo
But what are you wearing?
ทำไมถึงไม่ให้ชั้นดู
Tummai teung mai hai chun doo
Why won’t you let me see?
อย่าทำให้ขั้นคิดเกินไปไกล น้า
Yah tum hai chun kit gern bpai glai nah
Don’t make me have to imagine, please

(**)

ก็แค่อยากจะเห็นหน้า
Gor kae yahk ja hen nah
I just want to see your face

   

Lyric Twopee Southside
Arrange BangBangBang , Twopee Southside
Produced by bangbangbang

   

Ew. I really don’t care what two consenting adults do, but I do have to say that if my ex called me up, asked if I was still seeing the guy I was dating, then said “I just wanted to see your face…now show me what you’re wearing,” I’d block his number. The music video at least makes it seem innocent (or not-so-innocent) enough, not showing the girl with any other guy she’d be cheating with while having webcam fun with Twopee, but man, the look on her face in the end when the phone battery died is more like her vibrator battery died xD

Title: ภูเขาบังเส้นผม / Poo Kao Bung Sen Pom (The Mountains Conceal Your Hair)
Artist: Stamp and Twopee Southside
Album: [Single]
Year: 2018

เวลานี้ฉันไม่ดีใจ
Welah nee chun mai dee jai
I’m not happy right now
ที่ได้เห็นว่าใครและใครเริ่มพูดเรื่องเธอ
Tee dai hen wah krai lae krai rerm poot reuang tur
To see others starting to talk about you
ทำไมนะเพิ่งจะรู้กันเหรอ
Tummai na perng ja roo gun rur
Why? Haven’t they just gotten to know you?
เพิ่งได้พบเพิ่งได้มาเจอมาทำเป็นพูดดี
Perng dai pob perng dai mah jur mah tum bpen poot dee
They’ve just seen you, just met you and start saying good things

ฉันรู้มาตั้งนานแล้ว
Chun roo mah dtung nahn laeo
I’ve known for a while now
ว่าเธอคือคนที่แสนดี
Wah tur keu kon tee saen dee
That you’re a wonderful person
ไม่ชอบให้ใครมาแลมาเหลียว
Mai chaup hai rai mah lae mah liao
I don’t like anyone else paying attention to you
ชอบเป็นคนเดียวที่ได้ค้นพบเธอคนนี้
Chaup bpen kon diao tee dai kon pob tur kon nee
I like being the only person who has discovered you

(*) อยากเก็บเธอไว้ให้มิด
Yahk gep tur wai hai mit
I want to keep you hidden
เก็บให้มิดสุดชีวิต
Gep hai mit soot cheewit
Keep you hidden for all my life
ก่อนที่ใครเขาจะคิด
Gaut te ekrai kao ja kit
Before everyone else feels
อย่างที่ฉันกำลังคิด
Yahng tee chun gumlung kit
Like I do
ติดใจคนเช่นเธอ
Dtit jai kon chen tur
Enthralled by someone like you
ตั้งแต่วันได้เจอ
Dtung dtae wun dai jur
Since the day we met
อยากเก็บเธอไปซ่อน
Yahk gep tur bpai saun
I’ve wanted to keep you hidden
จากทุกสายตาเอาไว้
Jahk took sai dtah ao wai
From every other gaze

(**) อยากไปบังพระอาทิตย์
Yahk bpai bung pra ahtit
I want to conceal the sun
ให้มืดมิดจนหมดฟ้า
Hai muet mit jon mot fah
And darken the whole sky
ห้ามให้ใครได้สบตา
Hahm hai krai dai sop dtah
And not let anyone make eye contact
ไม่ต้องเห็นเลยได้ไหม
Mai dtaung hen loey dai mai
They don’t need to see you, okay?
อยากจะเก็บเสียงเธอ
Yahk ja gep siang tur
I want to keep your voice
กลบมันด้วยสายลม
Glop mun duay sai lom
Covered up by the wind
อยากจะเอาภูเขามาบังเส้นผม
Yahk ja ao poo kao mah bung sen pom
I want the mountains to conceal your hair
ไม่ให้ใครชื่นชมแม้เส้นเดียว
Mai hai krai cheun chom mae sen diao
And not let anyone admire a single strand

เวลานี้ฉันไม่ดีใจ
Welah nee chun mai dee jai
I’m not happy right now

ที่ได้เห็นว่าใครและใครเริ่มพูดเรื่องเธอ
Tee dai hen wah krai lae krai rerm poot reuang tur
To see others starting to talk about you

พูดตรงๆ ว่าผมไม่ Happy
Poot dtrong dtrong wah pom mai happy
To be frank, I’m not happy
ก็ผมน่ะเจอเธอก่อนอะ
Gor pom na jur tur gaun a
I found you first
In Love เธอก่อนนะ
In love tur gaun na
I was in love with you first
แอบชอบเธอมาเป็นแรมปี
Aep chaup tur mah bpen raem bpee
I’ve had a crush on you for years
อยู่ๆ นี่คิดจะมองคิดจะจับจะจองห้ะ
Yoo yoo nee kit ja maung kit ja jup ja jaung ha
And all the sudden people think they can look at you, think they can grab you, think they can claim you?
ปกติผมเองไม่ติดละคร
Bpokgadti pom eng mai dtit lakorn
Normally I don’t get into dramas
แต่เธอสวยกว่านางเอก
Dtae tur suay gwah nahng ek
But you’re prettier than a leading actress
แล้วแต่ใครคิดจะมอง
Laeo dtae krai kit ja maung
Now everyone’s checking you out
ชอบผู้หญิง Sexy ชิ้นเล็กกับชิ้นน้อย
Chaup poo ying sexy chin lek gup chin noy
They like sexy women, petite and simple
แต่หวงเธออ่ะควรจะปิดให้มิดชิดน้อง
Dtae huang tur a kuan ja bpit hai mit chit naung
But I’m possessive of you, I should hide you away

ถ้าลงรูปผมคงไม่ Tag IG
Tah long roop pom kong mai tag IG
If I upload pictures, I don’t tag you on IG
ถ้าเที่ยวแล้วเจอเพื่อนพี่
Tah tiao laeo jur peuan pee
If we go out and meet my friends
ใน Party ก็คงไม่แนะนำ
Nai party gor kong mai nae num
At a party, I don’t introduce you
คงไม่ยอมให้ใครมาใกล้หรือแตะเธอนะคนดี
Kong mai yaum hai krai mah glai reu dtae tur na kon dee
I refuse to let anyone near you or let them touch you, darling
มีแฟนแล้วและหวงมากนั่นคือ Caption
Mee faen laeo lae huang mahk nun keu caption
You have a boyfriend and he’s really possessive, that’s the caption

แบบหวงมากพูดยาก
Baep huang mahk poot yahk
I’m so jealous, it’s hard to speak
อาจจะดูแบบหวงก้าง
Aht ja doo baep huang gahng
I might seem like I’m obstructing you
ถ้าจีบติดจะควงเธอเดินเล่นเลยทั่วห้าง
Tah jeep dtit ja kuang tur dern len loey tua hahng
If they flirt with you, I’ll link arms with you wherever we go
เขาชอบเธอแค่ผ่านๆ
Kao chaup tur kae pahn pahn
They just like you as a fad
อ่ะผู้ชายแบบส่วนมาก
A poo chai baep suan mahk
That’s how most guys are
แต่ผมน่ะรักเธอเต็มทรวง
Dae pom na ruk tur dtem suang
But I love you with all my heart
และแบบว่าหวงมาก
Lae baep wah huang mahk
And very possessively

(*,**,**)

   

เนื้อร้อง,ทำนอง,โปรดิวซ์ – อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข
เนื้อแรพ – TWOPEE SOUTHSIDE
เรียบเรียง – ปกป้อง จิตดี

   

Half of me thinks this is a cute song, because it can be cute when significant others get jealous, but the other half of me is like, you want to hide the other person away and not let anyone see or talk to her? Way too smothering and possessive. So I’m torn. I do like the portrayal of the music video, though, where Stamp and the other guy are the celebrity’s body guards and trying to keep everyone away, until finally the other guy gets carried away and fires a gun, showing the fine line between being jealous and protective and being scarily possessive~

Title: ดอกไม้ / Dauk Mai (Flower)
Artist: Twopee Southside ft. Two Popetorn (ตู่ ภพธร)
Album: [Single]
Year: 2018

Girl, I wanna tell you, tell you

(*) ผู้หญิงสวยๆนั้นคู่กับดอกไม้
Poo ying suay suay nun koo gup dauk mai
Pretty girls go together with flowers
ถ้ามีให้เธอก็คงประทับใจ
Tah mee hai tur gor kong bpratup jai
If I had some for you, you’d probably be impressed
Everything will be alright
Everything will be all right
เธอได้เจอเธอทีไรก็จัดไป
Tur dai jur tur tee rai gor jut bpai
You, whenever I’m meeting you, get ready
มีแค่เธอและฉันtonight
Mee kae tur lae chun tonight
There’s just you and me tonight
อยู่ด้วยกันนานๆได้ไหม
Yoo duay gun nahn nahn dai mai
Please let’s be together for a long time
Yea you know i love ya
Yeah, you know I love you
รู้ว่าเธอก็เข้าใจ ถ้าได้เจอเธอทีไรก็จัดไป baby
Roo wah tur gor kao jai tah dai jur tur tee rai gor jut bpai baby
I know you understand, if I’m ever meeting you, get ready, baby

ตามหาดอกไม้ ดอกเดียว
Dtahm hah dauk mai dauk diao
I’m searching for a single flower
girl you know the deal
Girl, you know the deal
ให้เธอคนเดียวดอกที่สวยและเหมาะสมเธอ
Hai tur kon diao dauk tee suay lae mor som tur
It’s just for you, a flower that’s beautiful and suitable for you
You know i am for real คืนนี้ผมพาไปเที่ยว
You know I am for real keun nee pom pah bpai tiao
You know I am for real, tonight I’m taking you out
ให้เธอคนเดียว เพราะเธอไม่เหมือนใครที่ผมเจอ
Hai tur kon diao pror tur mai meuan krai tee pom jur
It’s just for you, because you’re unlike anyone else I’ve ever met

ไม่ห้าวหรอก just playin นะ สาวๆบอก
Mai hao rauk just playing na sao sao bauk
I’m not just looking to get laid, just playing, girls tell me
ชวนเธอออกไปเต้น ไม่กลับถึงเช้าหรอก
Chuan tur auk bpai dten mai glup teung chao rauk
I’m inviting you to go out dancing, we won’t get back until morning
เธอฟังเพลงไก่ พรรณนิภา ตอน ป4
Tur fung pleng kai punnipah dtaun bpor see
You listen to songs of Kai Punnipha
บอกถ้าให้ดีต้อง 9999 ดอก
Bauk tah hai dee dtaung gao pun gao roy gao sip gao dauk
Telling me that if I want it to be good, I must give you 9,999 flowers

(**) And i เข้าใจ. ว่ายังไม่ทันได้ valentine
And I kao jai wah yung mai tun dai valentine
And I understand that I still missed Valentine’s Day
But tonight. I got surprise แค่เราสองคน just you and i. Baby
But tonight I got surprise kae rao saung kon just you and I baby
But tonight, I’ve got a surprise, just the two of us, just you and I, baby

(*)

Ok. ยอมรับผมน่ะแบดบอย but im a nice guy
Okay yaum rup pom na bad boy but I’m a nice guy
Okay, I admit I’m a bad boy, but I’m a nice guy
ไป dinner กันไหม you want red or some white wine.
Bpai dinner gun mai you want red or some white wine
Will you go to dinner with me? Do you want some red or some white wine?
โปรดอย่าไปฟังใครเค้าบอกผมน่ะใจร้าย ได้ไหมๆ แค่ tonight
Bproht yah bpai fung krai kao bauk pom na jai rai dai mai dai mai kae tonight
Please don’t go listening to anyone telling you I’m cruel, please? Please? Just tonight
มีแค่ฉันและเธอ i love the way you call me baby boy i call you baby girl
Mee kae chun lae tur I love the way you call me baby boy I call you baby girl
There’s just you and me, I love the way you call me baby boy, I call you baby girl
ต้องมีให้เธอสักดอกแค่อยากจะบอกอย่าปล่อยให้ฝันละเมอ
Dtaung mee hai tur suk dauk kae yahk ja bauk yah bploy hai fun lamur
I must have a flower for you, I just want to tell you, don’t leave me dreaming
เพราะทุกๆคืนดึกดื่นเวลาที่เมาฉันเอาแต่คิดถึงเธอ baby รู้ไม้ ๆ
Pror took took keun deuk deun welah tee mao chun ao dtae kit teung tur baby roo mai roo mai
Because late every night when I’m drunk, I’m only thinking of you, baby, do you know? Do you know?

(**,*)

   

Produced by: Wolfgang, Memphis, Le John

Title: Not a Love Song
Artist: Twopee Southside ft. Wolfgang, Khan Thaitanium & Memphis
Album: [Single]
Year: 2017

นี่ไม่ใช่เพลงรักแบบทั่วไป จากฉันเอง เธอก็รู้ว่าใคร แม้รักเธอ มากแค่ไหน
Nee mai chai pleng ruk baep tua bpai jahk chun eng tur gor roo wah krai mae ruk tur mahk kae nai
This isn’t your average love song from me, you know who, no matter how much I love you

But this is not a love song
But this is not a love song
But this is not a love song
But this is not a love song

นี่อาจจะไม่ใช่เพลงรัก ที่เธอเคยได้รู้จัก แต่โปรดเถอะโปรดจงฟังฉัน
Nee aht ja mai chai pleng ruk tee tur koey dai roo juk dtae bproht tur bproht jong fung chun
This might not be a love song like you were once familiar with, but please, please listen to me
baby girl i love you
Baby girl, I love you

But this is not a love song อย่างในละคร เพลงรักที่เธอเคยฟัง
But this is not a love song yahng nai lakorn pleng ruk tee tur koey fung
But this is not a love song like in a drama, a love song like you’ve once heard
You know i love you เธอรู้ดี แต่เธอควรระวัง ไม่ใช่ผู้ร้ายแบบนั้น
You know I love you tur roo dee dtae tur kuan rawung mai chai poo rai baep nun
You know I love you, you know full well, but you should be careful, I’m not a bad guy like that
Girl i never lie ไม่ใช้ผู้ชายแบบนั้น
Girl I never lie mai chai poo chai baep nun
Girl, I never lie, I’m not that kind of guy

คิดถึงเธออยู่ missin you every weekend คืดถึงเธอทุกๆที when im drinkin
Kit teung tur yoo missing you every weekend kit teung tur took took tee when I’m drinking
I’m missing you, missing you every weekend, missing you every time when I’m drinking
คิดถึงครั้งที่แล้ว we kissing ถ่ายรูปส่งให้ผมหน่อยนะแค่นิดนึง
Kit teung krung tee laeo we kissing tai roop song hai pom noy na kae nit neung
Missing the times when we were kissing, take a few photos and send them to me
I need you right now รู้ไม้ว่าผมเองเกือบเขียนเพลงรักให้คุณแล้ว
I need you right now roo mai wah pom eng geuap kian pleng ruk hai koon laeo
I need you right now, do you know that I’ve already nearly written you a love song?

(*) นี่ไม่ใช่เพลงรักแบบทั่วไป จากฉันเอง เธอก็รู้ว่าใคร แม้รักเธอ มากแค่ไหน
Nee mai chai pleng ruk baep tua bpai jahk chun eng tur gor roo wah krai mae ruk tur mahk kae nai
This isn’t your average love song from me, you know who, no matter how much I love you
แต่คงเป็นเพียงได้เท่านี้
Dtae kong bpen piang dai tao nee
This is all I can do
พยายามเท่าไหร่ ชั้นยังอยู่ตรงนี้ baby
Payayahm tao rai chun yung yoo dtrong nee baby
However much I try, I’m still right here, baby

(**) But this is not a love song
But this is not a love song
But this is not a love song
But this is not a love song

(***) นี่อาจจะไม่ใช่เพลงรัก ที่เธอเคยได้รู้จัก แต่โปรดเถอะโปรดจงฟังฉัน baby girl i love you, but this is not a love song
Nee aht ja mai chai pleng ruk tee tur koey dai roo juk dtae bproht tur bproht jong fung chun baby girl I love you but this is not a love song
This might not be a love song like you were once familiar with, but please, please listen to me, baby girl, I love you, but this is not a love song

รักของสองเรา complicated Sh*t doesn’t help when u famous
Ruk kaung saung rao complicated sh*t doesn’t help when you famous
The love between the two of us is complicated, sh*t doesn’t help when you’re famous
Sh*t doesn’t help when u faded แต่ถ้าในbed room เรา amazing
Sh*t doesn’t help when you faded dtae tah nai bedroom rao amazing
Sh*t doesn’t help when you’re faded, but if it’s in the bedroom, we’re amazing
D*mnn Why
D*mn, why?
ไม่ ถึงกับว่ารัก but she fine ทำให้ผมหลงซะเเทบจน can’t deny
Mai teung gup wah ruk but she fine tum hai pom long sa taep jon can’t deny
It hasn’t reached love, but she’s fine, why am I so infatuated, I can’t deny?
ทำให้สับสน คิดเวียนวน คิดเวียนวน จนวนเวียน แทบอาเจียน เราจะรักกันได้ไหม
Tum hai sup son kit wian won kit wian won jon won wian taep ahjian rao ja ruk gun dai mai
It’s got me mixed up and going in circles, going in circles until I’m going around and around and I nearly vomit, can we love each other?
We can just puff แล้วก็ sip on some wine หรือเราจะลอง ปล่อยให้ รู้กันเมื่อสาย
We can just puff laeo gor sip on some wine reu rao ja laung bploy hai roo gun meua sai
We can just puff or sip on some wine, or we can try to let our selves get to know each other when it’s too late
หรือเราจะหยุด ปล่อยให้จุดนี้มัน หายยยย ไปปปปป This girl got me trippin ไปกันใหญ่
Reu rao ja yoot bploy hai joot nee mun hai bpai this girl got me tripping bpai gun yai
Or we’ll stop and let this point in time disappear, this girl’s got me tripping big time
keeping me up got me drinking all night Hit up wolf gang for that dank got me nice
Keeping me up, got me drinking all night, hit up wolf gang for that dank got me nice

(*,**,***)

So baby girl is this love? I think mayb เพราะ this hurt
So baby girl is this love I think maybe because this hurt
So, baby girl, is this love? I think maybe, because this hurts
We blow some tree and we f*ck มัน ไม่ใช่ แค่ ya body we need trust
We blow some tree and we f*ck mun mai chai kae ya body we need trust
We blow some tree and we f*ck, it’s not just your body, we need trust
Just you and me thats enough Tonige คินนี้ your beloved
Just you and me that’s enough tonight keun nee your beloved
Just you and me, that’s enough, tonight, tonight, your beloved
Feel so sexy ตอน we touch Im like my b wheres my hug
Feel so sexy dtaun we touch I’m like my b where’s my hug
Feel so sexy when we touch, I’m like, my B, where’s my hug?
ต่างคนรู้กัน feel the same way ไม่ต้องบอกก็รู้ทัน we so sincere
Dtahng kon roo gun feel the same way mai dtaun bauk gor roo tun we so sincere
Both of us know each other and feel the same way, there’s no need to tell it, we know, we’re so sincere
ทุกๆทีก็ไม่เคยเป็นแบบเนี่ย U and me Keep the secret in here
Took took tee gor mai koey bpen baep nia you and me keep the secret in here
Every time it’s never like this, you and me, keep the secret in here
No need to cry เช็ดyour tears Girl i never lie let it be clear
No need to cry chet your tears girl I never lie let it be clear
No need to cry, dry your tears, girl, I never lie, let it be clear
Could u be mine อยุ่กัน tonite Cant say good bye you are my dear
Could you be mine yoo gun tonight can’t say good bye you are my dear
Could you be mine? Stay with me tonight, can’t say good-bye, you are my dear
But This love so complicated ในหัวมีแต่ sex imagine ตอนyou naked
But this love so complicated nai hua mee dtae sex imagine dtaun you naked
But this love is so complicated, in my head, there’s only sex, imagining you when you’re naked
We celebrate แต่ไม่out for date my baby pls So i got to fade away yea im so Sensitive
We celebrate dtae mai out for dtae my baby please so I got to fade away yeah I’m so sensitive
We celebrate, but we don’t go out for a date, my baby, please, so I’ve got to fade away, yeah, I’m so sensitive
When love is the enemy preach
When love is the enemy, preach