Burin

All posts tagged Burin

Title: จากนี้จนชั่วนิรันดร์ / Jahk Nee Jon Chua Nirun (From Here To Eternity)
Artist: Burin Boonvisut (บุรินทร์ บุญวิสุทธิ์)
Album: [Single]
Year: 2019

ไม่อาจจะดีเหมือนฝัน ดั่งภาพยนต์โรแมนติก
Mai aht ja dee meuan fun dtung pahp yon romantic
I might not be as good as a dream, like a romantic movie
ไม่อาจจะมีครบครัน อย่างสายลับในหนังคลาสสิก
Mai aht ja mee krop krun yahng sai lup nai nung classic
I might not be perfect like a spy in a classic movie

(*) และแม้ฉันพยายามก็คงไม่มีทางเป็นคนนั้น
Lae mae chun payayahm gor kong mai mee tahng bpen kon nun
And even though I try, there’s probably no way I’ll be like them
ไม่คล้ายคนในนิยายที่เธอเคยใฝ่ฝ้น
Mai klai kon nai niyai tee tur koey fai fun
I’m not like the men in the fairytales that you once dreamed of

(**) เป็นแค่คนในเรื่องจริง ที่ยอมให้เธอทุกสิ่ง
Bpen kae kon nai reuang jing tee yaum hai tur took sing
I’m just a person in the real world who’s willing to give you everything
และพร้อมจะรักแค่เธอจากนี้จนชั่วนิรันดร์
Lae praum ja ruk kae tur jahk nee jon chua nirun
And I’m ready to love only you from here to eternity

ได้เจอะกับเธอครั้งนั้น เป็นเหมือนรางวัลที่ยิ่งใหญ่
Dai jur gup tur krung nun bpen meuan rahng wun tee ying yai
Being able to meet you that time was like winning an important prize
จะไม่มัวรอช้าอีกแล้ว คงถึงเวลาต้องพูดไป
Ja mai mua ror chah eek laeo kong teung welah dtaung poot bpai
I won’t waste any more time, it’s time to say it

(*,**)

และในค่ำคืนนี้ต่อหน้าเธอตรงนี้
Lae nai kum keun nee dtor nah tur dtrong nee
And tonight, right here in front of you
เป็นเสี้ยวนาทีที่ฉันต้องการบอกแทนความรักที่มี
Bpen siao nahtee tee chun dtaung gahn bauk taen kwahm ruk tee mee
It’s the moment that I need to express the love I have
จับมือเธอแล้วคุกเข่าและจากนี้จะมีแค่เรา
Jup meu tur laeo kook kao lae jahk nee ja mee kae rao
I take your hand and link arms, and from now on, there will just be us

และในค่ำคืนนี้ต่อหน้าเธอตรงนี้
Lae nai kum keun nee dtor nah tur dtrong nee
And tonight, right here in front of you
จะขอดูแลและรักเธอจนกว่าดาวบนฟ้าที่มี
Ja kor doo lae lae ruk tur jon gwah dao bon fah tee mee
I want to take care of you and love you until the stars in the sky
จะดับและหายจางไป จนกว่าโลกนี้จะสลายไป
Ja dup lae hai jahng bpai jon gwah lohk nee ja salai bpai
Burn out and fade away, until this world collapses

และในค่ำคืนนี้ต่อหน้าเธอตรงนี้
Lae nai kum keun nee dtor nah tur dtrong nee
And tonight, right here in front of you
เป็นเสี้ยวนาทีและฉันต้องการบอกแทนความรักที่มี
Bpen siao nahtee tee chun dtaung gahn bauk taen kwahm ruk tee mee
It’s the moment that I need to express the love I have
ผ่านรอยจุมพิตเบาเบา และจากนี้จะมีแค่เรา
Pahn roy joom pit bao bao lae jahk nee ja mee kae rao
Through a trail of soft kisses, and from now on, there will be just us

   

Executive Supervisor : Vudtinun Bhirombhakdi
Producer : Burin Boonvisut, Gunn Rujinarong
Lyric : Atom Chanagun, Burin Boonvisut
Melody : Atom Chanagun
Arranger : Burin Boonvisut, Gunn Rujinarong, Kevin Inthawong

Title: Shining Star
Artist: Burin Boonvisut ft. Lydia
Album: [Single]
Year: 2020

ทุกภาพที่เลือนลาง กับเสียงสะท้อนที่จางหาย
Took pahp tee leuan lahng gup siang sataun tee jahng hai
Every fading photograph and the distant echo
ทิ้งไว้เพียงภาพทรงจำเก่าเก่า มันคงเป็นรอยแผลเป็นที่ยากจะลืมเลือน
Ting wai piang pahp son jum gao gao mun kong bpen roy plae bpen tee yahk ja leum leuan
I just leave them as old memories, they’re wounds that are hard to forget
ในคำพูดที่บอกไว้ว่า เวลาจะช่วยคุณได้
Nai kum poot tee bauk wai wah welah ja chuay koon dai
People always tell me that time can help you
แต่มันไม่ช่วยรักษาแผลข้างในใจ ของผม ไปได้เลย
Dtae mun mai chuay ruk sah plae kahng nai jai kaung pom bpai dai loey
But it hasn’t been able to heal the wounds in my heart

ไม่เหลือ ไม่มีอะไรสำคัญต่อไปอีกแล้ว
Mai leua mai mee arai sumkun dtor bpai eek laeo
There’s nothing left, there’s nothing important anymore
เมื่อฉันไม่มีเธออยู่ ได้โปรดเถอะที่รัก
Meua chun mai mee tur yoo dai bproht tur tee ruk
When I don’t have you here, please, darling

(*) You are the moon, You are the sun
You are my world, my only one
You are my soul, yes you are
You’re my only shining star

ตั้งแต่วันนั้น ที่ฉันพลั้งที่ทำผิดไป ไม่ได้ขอให้เธออภัยให้ทุกอย่าง
Dtung dtae wun nun tee chun plung tee tum pit bpai mai dai kor hai tur apai hai took yahng
Since that day that I screwed up, that I made a mistake, I haven’t asked you to forgive everything
และโปรดจงรู้ ถึงฉันนั้นไม่ดีเท่าไร แต่ฉันรักเธอมากกว่าใคร
Lae bproht jong roo teung chun nun mai dee tao rai dtae chun ruk tur mahk gwah krai
And please know, no matter how bad I was, I love you more than anyone else
และไม่หวังที่เธอจากไป
Lae mai wung tee tur jahk bpai
And I didn’t expect that you’d leave

ไม่เหลือ เหมือนดวงอาทิตย์ถึงเดือนและดาวดับหาย
Mai leua meuan duang ahtit teung deuan lae dao dup hai
There’s nothing left, it’s like the sun, the moon, and the stars have been extinguished
โลกนี้มืดมนไม่มีอากาศหายใจ
Lohk nee meut mon mai mee ahgaht hai jai
The world is dark, there’s no air to breathe
เพราะภาพมันเลือนลางจางหายไปจากฉัน กลับมาเถิดที่รัก
Pror pahp mun leuan lahng jahng hai bpai jahk chun glup mah turt tee ruk
Because your image has faded away from me, please come back, darling

(**)

ฉันพร้อมจะยอมจะทำให้เธอทุกอย่าง จะยอมให้เลยไม่มีข้อแม้
Chun praum ja yaum ja tum hai tur took yahng ja yaum hai loey mai mee kor mae
I’m ready to give in and do anything for you, I’ll give in without any stipulations
ต้องแลกมาด้วยอะไรก็ตามแต่ ขอแค่มีเธอ ขอแค่มีเธอก็พอ
Dtaung laek mah duay arai gor dtahm dtae kor kae mee tur kor kae mee tur gor por
Whatever I have to give up is up to you, I just want to have you, just having you is enough

(**)

   

Executive Supervisor : Vudtinun Bhirombhakdi
Producer : Burin Boonvisut, Gunn Rujinarong
Lyric : Atom Chanagun, Burin Boonvisut
Melody : Atom Chanagun
Arranger : Burin Boonvisut, Pitru Polchana

Title: ในฝัน / Nai Fun (In My Dreams)
Artist: Burin Boonvisut (บุรินทร์ บุญวิสุทธิ์)
Album: [Single]
Year: 2019

ยั้งอารมณ์ที่มีข่มใจทุกครั้ง ยิ่งใกล้เธอมากเท่าไรยิ่งปวดใจเท่านั้น
Yung ahrom tee mee kom jai took krung ying glai tur mahk tao rai ying bpuat jai tao nun
I stifle my feelings and control my emotions every time, the closer to you I am, the more my heart breaks

(*) ต้องทนเก็บใจเอาไว้ห่างห่าง อยู่ใกล้กันยิ่งทำให้ฉันต้องการเธอ
Dtaung ton gep jai ao wai hahng hahng yoo glai gun ying tum hai chun dtaung gahn tur
I must endure separating my heart from you, when we’re near, the more it makes me want you
ต้องเตือนในใจเอาไว้เสมอ ไม่มีวันครอบครองเธออย่างนั้น
Dtaung dteuan nai jai ao wai samur mai mee wun kraupkraung tur yahng nun
I must always remind myself inside that I’ll never possess you like that

ใกล้แค่เพียงเอื้อมมือไม่อาจคว้าไว้ ทั้งที่รู้สึกดีแต่ไม่อาจพูดไป
Glai kae piang euam meu mai aht kwah wai tung tee roo seuk dee dtae mai aht poot bpai
You’re within arm’s reach, but I can’t reach out for you, even though I feel good, I can’t say it

(*)

(**) คงมีเพียงที่เดียวที่เรารักกัน คงเป็นจริงได้เพียงในฝันฉันมีเธอ
Kong mee piang tee diao tee rao ruk gun kong bpen jing dai piang nai fun chun mee tur
There’s only one place where we’re in love, it can only come true in my dreams with you
ปลดปล่อยความทุกข์ในใจ เพียงกอดเธอไว้ให้นานเท่านาน
Bplot bploy kwahm took nai jai piang gaut tur wai hai nahn tao nahn
Comforting my suffering in my heart, just embracing you for as long as possible
แต่สิ่งเหล่านั้นไม่มีจริง
Dtae sing lao nun mai mee jing
But that’s not real

คงมีเพียงที่เดียวที่เรารักกัน คงเป็นจริงได้เพียงในฝันฉันมีเธอ
Kong mee piang tee diao tee rao ruk gun kong bpen jing dai piang nai fun chun mee tur
There’s only one place where we’re in love, it can only come true in my dreams with you
โปรดอย่ามาใกล้เกินไป มันทำให้ฉันยิ่งทรมาน โปรดอย่าทำร้าย
Bproht yah mah glai gern bpai mun tum hai chun ying toramahn bproht yah tum rai
Please don’t come too close, the more it tortures me, please don’t hurt me

(**)

   

Executive Supervisor : Vudtinun Bhirombhakdi
Executive Producer : Burin Boonvisut
Producer : Burin Boonvisut Gunn Rujinarong
Lyric :Atom Chanagun, Burin Boonvisut
Melody : Atom Chanagun
Arranger : Burin Boonvisut, Kavin Inthawong

Title: Radar
Artist: Burin and Twopee Southside
Album: [Single]
Year: 2019

เรดาร์ของฉันมันบอกว่าในคืนนี้ ฉันจะได้พบกับอะไรที่ฉันเคยตามหา
Radar kaung chun mun bauk wah nai keun nee chun ja dai pob gup arai tee chun koey dtahm hah
My radar tells me that tonight I’ll find something I was once searching for
และฉันจะต้องออกจากบ้านในคืนนี้ คงเจอคดีที่ต้องแลกด้วยน้ำตา
Lae chun ja dtaung auk jahk bahn nai keun nee kong jur kadee tee dtaung laek duay num dtah
And I must leave my house tonight, I’ll find a story that must be traded for tears

(*) ดึกแล้วเธอยังไม่ยอมเข้านอนและหลับไหล…สักทีนึง
Deuk laeo tur yung mai yaum kao naun lae lup lai suk tee neung
It’s late, but you still refuse to go to sleep
ไม่รู้อีกนานเท่าไหร่ฉันจะได้ออกไป…ให้ถึง
Mai roo eek nahn tao rai chun ja dai auk bpai hai teung
I don’t know how much longer I’ll be able to go out there

(**) เรดาร์มันกระพริบบอกว่าให้รีบไป ไปพบกับความฝันที่ฉันเฝ้ารอไว้
Radar mun graprip bauk wah hai reep bpai bpai pob gup kwahm fun tee chun fao ror wai
My radar is blinking, telling me to hurry out to meet the dream that I’ve been waiting for
แต่เรื่องจริงชีวิตมันก็ไม่ง่ายดาย เธอไม่ยอมหลับไหล
Dtae reuang jing cheeiwt mun gor mai ngai dai tur mai yaum lup lai
But in reality, life isn’t so simple, you refuse to sleep

เข็มนาฬิกาค่อยค่อยเคลื่อนทีละนิด ขอพรายกระซิบโปรดช่วยฉันทีเถิดหนา
Kem nahligah koy koy kleuan tee la nit kor prai grasip bproht chuay chun tee turt na
The hands of the clock keep ticking away, can I get a hint? Please help me
เพราะฉันจำเป็นต้องออกไปในคืนนี้ แม้มีคดีที่ต้องจบลงด้วยน้ำตา
Pror chun jum bpen dtaung auk bpai nai keun nee mae mee kadee tee dtaung jop long duay num dtah
Because I must go out tonight, even though there’s a story that must end with tears

(*,**,**)

โทรศัพท์มี missed call บอกว่าเพื่อนรอแต่ว่าเดี๋ยวก่อนเธอยังไม่เริ่มนอน
Tohrasup mee missed call bauk wah peuan ror dtae wah diao gaun tur yung mai rerm naun
My phone has a missed call telling me my friends are waiting, but hold you, you still haven’t gone to sleep
ไม่ตีสองแต่เริ่ม want เครื่องมันเริ่มร้อน
Mai dtee saun dtae rerm want kreuang mun rerm raun
It’s not 2am, but I’m starting to want it, the machine is starting to get hot
พูดตรงคนอย่างผมก็แอบเกรงใจ
Poot dtrong kon yahng pom gor aep greng jai
Speaking frankly, a person like me is secretly passive
ทนไม่ไหวทำไงก็ดูเพื่อนน้องดิ
Ton mai wai tum ngai gor doo peuan naung di
I can’t take it, what am I doing? I’m seeing a friend
ไม่มีไรมากแค่อยาก party
Mai mee rai mahk kae yahk party
It’s nothing big, I just want to party
อยากออกจากบ้าน enjoy ราตรี
Yahk auk jahk bahn enjoy rahdtree
I want to leave the house and enjoy the night
โอบบ้างกอดบ้างอย่างอื่นไม่มี
Ohp bahng gaut bahng yahng eun mai mee
Embrace me, hug me, there’s nothing else
ไม่เกินตี5 ไม่ดี
Mai gern dtee hah mai dee
It’s almost 5am, that’s not good
รีบนอนเหอะที่รัก เอ้อ
Reep naun hur tee ruk ur
Hurry to sleep, darling, yeah
แป๊ปๆอีกสักพักก็รีบกลับ
Bpaep bpaep eek suk puk gor reep glup
I’ll be back soon
เชื่อสินะคะรีบนอน
Cheua si na ka reep naun
Trust me, hurry up and sleep
ไม่ต้องห่วงพักผ่อนนะคะ muah
Mai dtaung huang puk paun na ka muah
There’s no need to worry, rest, muah
ก็อยากจะชวนแต่ว่า youไม่เที่ยวผับหนิ
Gor yahk ja chuan dtae wah you mai tiao pub ni
I would invite you, but you don’t like going out to clubs
ไม่อยากกวนเพื่อนพี่เค้าดื่มกันหนัก
Mai yahk guan peuan pee kao keum gun nuk
I don’t want to bother, but my friends drink a lot
อารมณ์มันไหลแล้วเค้าชวนกันไปต่อ
Ahrom mun lai laeo kao chuan gun bpai dtor
They’re getting into it and invited me to join
ไปทองหล่อกับพี่บุรินทร์ youรู้จักปะ
Bpai taung lor gup pee boorin you roo juk bpa
I’m going to Thonglor with P’Burin, you know him?

(*,**,**)

You never gonna stop me this time baby

   

Executive Supervisor : Vudtinun Bhirombhakdi
Executive Producer : Burin Boonvisut
Producer : Gunn Rujinarong, Burin Boonvisut
Lyric : Boyd Kosiyabong
Melody : Cyndi Seui
Arranger : Gunn Rujinarong, Burin Boonvisut

   

…So this song is about wanting to sneak out to go out with your friends at night, but your girl is making it difficult by staying up late? If you have to sneak away from your lover to have fun or see friends, you should really reconsider your relationship because that seems unhealthily controlling and possessive. Unless you’re going out to cheat, then you’re just a scumbag.

Title: ได้โปรด / Dai Bproht (Please)
Artist: Burin Boonvisut (บุรินทร์ บุญวิสุทธิ์)
Album: Soulfood
Year: 2019

เกือบจะเที่ยงคืน อยู่ในร้านประจำ
Geuap ja tiang keun yoo nai rahn bprajum
It’s nearly midnight, in the usual restaurant
ท่ามกลางแสงไฟ ส่องให้เห็นจางๆ
Tahm glahng saeng fai saung hai hen jahng jahng
In the middle of the lights, shining down and making everything dim
มากมายผู้คน แต่ดูเหมือนบางอย่าง
Mahk mai poo kon dtae doo meuan bahng yahng
There’s so many people, but it seems like there’s something
สะกดฉัน ให้มอง เขาไป
Sagot chun hai maung kao bpai
Hypnotizing me into looking

แค่เพียงสบตา ก็ได้รู้ทันที
Kae piang sop dtah gor dai roo tun tee
Just making eye contact, I knew immediately
คือคนแบบเธอ ที่มันใช่พอดี
Keu kon baep tur tee mun chai por dee
It’s someone like you who’s just perfect
ยิ่งมองยิ่งแพ้ เธอขึ้นทุกนาที
Ying maung ying pae tur keun took nahtee
The more I look, the more I’m defeated by you at every moment
แบบนี้ ให้ทำ เช่นไร
Baep nee hai tum chen rai
What do you want me to do like this?

(*) Oh… เธอ ก็ดึกแล้วที่ฉันยังคอย
Oh tur gor deuk laeo tee chun yung koy
Oh, you, it’s already late and I’m still waiting
แค่อย่างน้อย ให้เธอมองมา
Kae yahng noy hai tur maung mah
Just at least look over
Oh… เธอ แค่อยากรู้ถึงความในใจ
Oh tur kae yahk roo teung kwahm nai jai
Oh, you, I just want to know about the things in your heart
บอกได้ไหม ว่าจะเป็นใคร
Bauk dai mai wah ja bpen krai
Please tell me who it will be

(**) ได้โปรด…
Dai bproht
Please
ฉันนั้นรอเพียงเธอ ในค่ำคืนนี้
Chun nun ror piang tur nai kum keun nee
I’m only waiting for you tonight
ได้โปรด
Dai bproht
Please
ยกทั้งใจที่มี คืนนี้ให้เธอแล้วกัน
Yok tung jai tee mee keun nee hai tur laeo gun
I’ll give my entire heart to you tonight
ได้โปรด… อย่าให้เป็นเขา หรือใคร ที่ไหน นอกจากตัวฉัน
Dai bproht yah hai bpen kao reu krai tee nai nauk jahk dtua chun
Please, don’t let it be him or anyone anywhere else except me
ได้โปรด
Dai bproht
Please
หากเธอพร้อมให้ฉันดูแล จะไม่ทำให้เธอต้องผิดหวัง
Hahk tur praum hai chun doo lae ja mai tum hai tur dtaung pit wung
If you’re ready to let me take care of you, I won’t disappoint you

หากใจเธอนั้น ที่ยังเหลือพอมี
Hahk jai tur nun tee yung leua por mee
If you still have enough of your heart left
ข้างกายเธอนั้น ก็ยังว่างพอดี
Kahng gai tur nun gor yung wahng por dee
If there’s still enough space beside you
เป็นฉันได้ไหม ในคืนนี้ Baby
Bpen chun dai mai nai keun nee baby
Can it be me tonight, baby?
ให้ฉัน นั้นดู แลเธอ
Hai chun nun doo lae tur
Let me take care of you

(*,**,**,**)

   

Produced : Gunn Rujinarong
Lyrics / Melody :KanNipatKumjornpreecha
Arranged : Soul Smith
Musician : Soul Smith
Chorus :BuntitaPrachamorn , PasakornRungrueangdechapat
Studio &Engineer :Fatz @Studio28 , Grand and Pond @ Grand’s Studio
Vocal Editing: Grand
Mixed : Eric Ferguson
Mastered : Andrew Edgson, Studios 3 0 1

   

What a music video!

Title: เธอเท่านั้น / Tur Tao Nun (Only You)
Artist: Burin Boonvisut (บุรินทร์ บุญวิสุทธิ์)
Album: [Single]
Year: 2018

ไม่เคยมีใครทั้งนั้น รบกวนจิตใจของฉันเหมือนเธอทำอยู่
Mai koey mee krai tung nun rop guan jit jai kaung chun meuan tur tum yoo
I’ve never had anyone bother my heart as much as you currently are
เธอคนเดียวที่ทำให้หลง ถ้าขาดเธอไปฉันคงหัวใจแทบหยุด
Tur kon diao tee tum hai long tah kaht tur bpai chun kong hua jai taep yoot
You’re the only person who infatuates me, if I were without you, my heart would nearly stop

ก็เธอนะคือความสุขของฉัน ก็เพราะฉันมีเธอที่เป็นดวงใจ
Gor tur na keu kwahm sook kaung chun gor pror chun mee tur tee bpen duang jai
You’re my happiness, because I have you as my heart
เธอคือเทพธิดาของฉัน จะไม่สนคนอื่น จะไม่มีวันเปลี่ยนไปไหน
Tur keu teptidah kaung chun ja mai son kon eun ja mai mee wun bplian bpai nai
You’re my goddess, I won’t care about anyone else, I’ll never change

(*) เธอเท่านั้นคนเดียวที่ทำให้ฉันวุ่นวายใจ
Tur tao nun kon diao tee tum hai chun woon wai jai
You’re the only one who stresses me out
เธอเท่านั้นคนเดียวที่ทำให้ฉันเป็นคนใหม่
Tur tao nun kon diao tee tum hai chun bpen kon mai
You’re the only one who makes me into a new man

ไม่เคยมีใครคนไหนที่ทำให้ฉันรักใครเหมือนรักเธออยู่
Mai koey mee krai kon nai tee tum hai chun ruk krai meuan ruk tur yoo
I’ve never had anyone make me love them like I’m in love with you
แล้วใครต่อใครจะดีแค่ไหน ฉันคงไม่ไปสนใจฉันมีเธออยู่
Laeo krai dtor krai ja dee kae nai chun kong mai bpai son jai chun mee tur yoo
And however wonderful everyone else is, I won’t show any interest, I have you

(**) และไม่ต้องการใครอีกทั้งนั้น ก็เพราะฉันมีเธอที่เป็นดวงใจ
Lae mai dtaung gahn krai eek tung nun gor pror chun mee tur tee bpen duang jai
And I don’t want anyone else because I have you as my heart
เธอคือเทพธิดาของฉัน จะไม่สนคนอื่น จะไม่มีวันเปลี่ยนไปไหน
Tur keu teptidah kaung chun ja mai son kon eun ja mai mee wun bplian bpai nai
You’re my goddess, I won’t care about anyone else, I’ll never change

(*,**,*,*)

   

Executive Supervisor : Vudtinun Bhirombhakdi
Executive Producer : Permsak Pisitsungkakarn
Producer : Gunn Rujinarong, Burin Boonvisut
Co producer : Kevin Inthawong
Melody : Atom Chanagun Rattanaudom
Lyric : Atom Chanagun Rattanaudom
Arranger : Kevin Inthawong, Gunn Rujinarong, Burin Boonvisut
Vocal Director : Gunn Rujinarong, Burin Boonvisut
Vocal : Burin Boonvisut
Chorus : Atom Chanakan Rattanaudom, Natt Buntita Prachamorn
Drums : Martrachai Makroodthong
Bass : Nathan East
Keyboards : Kevin Inthawong
Guitar : Gunn Rujinarong , Auth Hatthakulkovit
Digital Editor : Bell Snowbear
Recording Engineer : Arjampol Chandravuth
Mix Engineer : Eric Ferguson
Digital & Analog Mastering Engineer : Bernie Grundman

   

That retro 80s sound is really popular these days, isn’t it?
But this is a catchy song, and that girl in the music video is really attractive

Title: ขอโทษ / Kor Toht (I’m Sorry)
Artist: Burin Boonvisut
Album: [Single]
Year: 2018

ฉันยอมรับผิด ที่ทำให้เธอลำบากใจ
Chun yaum rup pit tee tum hai tur lumbahk jai
I admit my mistake for bothering you
ทุกครั้งที่เราพบกัน ฉันหวั่นไหว
Took krung tee rao pob gun chun wun wai
Every time we meet, I’m nervous
ควบคุมหัวใจไม่เคยอยู่
Kuap koom hua jai mai koey yoo
I can never control my heart

เรื่องราวที่เกิดระหว่างเราช่างประทับใจ
Reaung rao tee gert rawahng rao chahng bpratup jai
The matters that have arose between us are so unexpected
อยากให้เธอรู้ไว้ ฉันรู้สึกดี
Yahk hai tur roo wai chun roo seuk dee
I want you to know that I feel good
แต่ก่อนที่จะเผลอใจและทำร้ายเธอไปกว่านี้
Dtae gaun tee ja plur jai lae tum rai tur bpai gwah nee
But before I get careless and hurt you any more
ฉันนั้นมีบางอย่างต้องบอก ให้เธอเข้าใจ
Chun nun mee bahng yahng dtaung bauk hai tur kao jai
I have something I must tell you for you to understand

(*) อึดอัดอยู่ในหัวใจอยากบอกให้เธอรู้
Eut ut yoo nai hua jai yahk bauk hai tur roo
It’s gnawing away in my heart, I want to tell you and let you know
ยังติดยังค้างในใจ และยังรู้สึกอยู่ ยังรู้สึกผิด
Yung dtit yung kahng nai jai lae yung roo seuk yoo yung roo seuk pit
It’s still stuck in my heart, and I still feel it, I still feel like it’s wrong
ต้องขอให้เธอหยุดเพียงเท่านั้น อย่าทำให้ฉันรักเธอ
Dtaung kor hai tur yoot piang tao nun yah tum hai chun ruk tur
I just have to ask you to stop, that’s it, don’t make me love you

(**) ฉันไม่อาจแบ่งหัวใจให้ใครอีกครั้ง
Chun mai aht baeng hua jai hai krai eek krung
I can’t share my heart with someone again
ให้เรื่องเธอกับฉันคงเป็นได้เพียงฝันไป
Hai reuang tur gup chun kong bpen dai piang fun bpai
Let’s let the matters of you and be be only dreams
ไม่มีสิทธิ์รักใครได้ขนาดนั้น
Mai mee sit ruk krai dai kanaht nun
I don’t have the right to love anyone that much
โปรดอย่าทำให้ฉันรักเธอ
Bproht yah tum hai chun ruk tur
Please don’t make me love you

(*,**,**,**)

   

Executive Supervisor : Vudtinun Bhirombhakdi
Executive Producer : Permsak Pisitsungkakarn
Producer : Gunn Rujinarong, Burin Boonvisut
Co producer : Kevin Inthawong
Melody : Kevin Inthawong, Atom Chanagun Rattanaudom
Lyric : Atom Chanagun Rattanaudom
Additional Lyric : Burin Boonvisut
Arranger : Kevin Inthawong, Gunn Rujinarong, Burin Boonvisut

   

Is that beard he’s sporting real? Impressive!

Title: ได้โปรดบอก / Dai Bproht Bauk (Please Tell Me)
Artist: Burin Boonvisut (บุรินทร์ บุญวิสุทธิ์)
Album: Gran Turismo
Year: 2010

เพราะว่าความรู้สึกที่ฉันต้องเจอ
Pror wah kwahm roo seuk tee chun dtaung jur
Because the feelings that I must face
อึดอัดใจเหลือเกิน เรื่องของฉันและเธอ
Eut ut jai leua gern reuang kaung chun lae tur
The matters between you and me are so frustrating
ทำให้ฉันไม่ลืม คิดถึงอยู่เสมอ ต่อให้เวลาผ่าน
Tum hai chun mai leum kit teung yoo samur dtor hai welah pahn
They make it so I haven’t forgotten, I always think about you, even though time has passed

ฉันก็ยังคงเก็บคำถามในใจ
Chun gor yung kong gep kum tahm nai jai
I still keep the questions in my heart
วันดีๆ เหล่านั้น ดูไม่มีความหมาย
Wun dee dee lao nun doo mai mee kwahm mai
Those good days seem meaningless
มันเป็นเพราะอะไร ช่วยตอบได้ไหม ได้ไหม
Mun bpen pror arai chuay dtaup dai mai dai mai
Because of what? Please answer me, please

(*) เหมือนอกหัก ฉันโดนหักอก
Meuan auk huk chun dohn huk auk
It’s like my heart is broken, I’ve had my heart broken
ไม่รู้แท้จริงแล้วเธอคิดอย่างไร
Mai roo tae jing laeo tur kit yahng rai
I don’t know how you really feel
แล้วกับความรักที่เกิดในใจฉัน เธอไม่รู้สึกมันใช่ไหม
Laeo gup kwahm ruk tee gert nai jai chun tur mai roo seuk mun chai mai
You don’t feel the love that has grown in my heart, have you?
ได้โปรดบอก เพราะฉันแทบทนไม่ไหว
Dai bproht bauk pror chun taep ton mai wai
Please tell me because I nearly can’t take it

ทำให้ฉันมีความสุขแล้วก็ไป
Tum hai chun mee kwahm sook laeo gor bpai
You gave me happiness, then left
ทิ้งคำถามเอาไว้ ฉันไม่ดีใช่ไหม
Ting kum tahm ao wai chun mai dee chai mai
Leaving behind questions; I’m no good, aren’t I?
อยากให้เธอบอก ช่วยตอบได้ไหม ได้ไหม
Yahk hai tur bauk chuay dtaup dai mai dai mai
I want you to tell me, please answer me, please

(*,*,*)

เหมือนอกหัก ฉันโดนหักอก
Meuan auk huk chun dohn huk auk
It’s like my heart is broken, I’ve had my heart broken
ไม่รู้แท้จริงแล้วเธอคิดอย่างไร
Mai roo tae jing laeo tur kit yahng rai
I don’t know how you really feel

Title: ศัตรูที่รัก / Sudtroo Tee Ruk (My Darling Enemy)
Artist: Burin Boonvisut (บุรินทร์ บุญวิสุทธิ์)
Album: Gran Turismo
Year: 2010

เธอเป็นเหมือนศัตรู อยู่เหมือนหนามยอกใจ
Tur bpen meuan sudtroo yoo meuan nahm yauk jai
You’re like an enemy, you’re like a thorn pricking my heart
ใกล้กันคงไม่ได้ ต่อให้ใจนั้นจะไหวหวั่น
Glai gun kong mai dai dtor hai jai nun ja wai wun
We can’t be near, even though my heart is shaken
คงเป็นเหมือนศัตรู เป็นยอดชู้ในฝัน
Kong bpen meuan sudtroo bpen yaut choo nai fun
You’re like my enemy, you’re the lover of my dreams
ไม่มีทางรักกัน แต่ผูกพันยิ่งกว่ารักใด
Mai mee tahng ruk gun dtae pook pun ying gwah ruk dai
There’s no way for us to love each other, but our relationship is greater than any love

(*) แต่ก็ไม่อาจจะยอมรับ และไม่อาจจะลืมเรื่องเธอไป
Dtae gor mai aht ja yaum rup lae mai aht ja leum reuang tur bpai
But I won’t accept it, and I won’t forget about you
ต่อให้ฉันทำยังไง แต่ความจริงที่ฉันมีคงหลุดพ้นมันไม่ได้
Dtor hai chun tum yung ngai dtae kwahm jing tee chun mee kong loot pon mun mai dai
No matter what I do, I can’t escape the reality

เปรียบดังเส้นขนาด แบ่งโลกฉันกับเธอ
Bpriap dung sen kanaht baeng lohk chun gup tur
It’s like there’s a line separating your world and mine
ไม่มีวันได้เจอะเจอ ไม่มีวันที่จะรักกัน
Mai mee wun dai jur jur mai mee wun tee ja ruk gun
There will never be a day we can see each other, there will never be a day we’ll love each other
ห้ามใจมากอย่างไร มันกลับยิ่งผูกผัน
Hahm jai mahk yahng rai mun glup ying pook pun
However much I forbid myself, the more I end up connected to you
เหมือนหัวใจเธอและฉัน อยู่ตรงข้ามแต่เข้าใจ
Meuan hua jai tur lae chun yoo dtrong kahm dtae kao jai
It’s like our hearts are opposite from each other, but I understand

(*)

(**) ต่อให้หนีอย่างไร ไปให้แสนสุดไกล
Dtor hai nee yahng rai bpai hai saen soot glai
No matter how far away I run
แต่สุดท้ายเธอก็ยัง อยู่ในความคิดและหัวใจ
Dtae soot tai tur gor yung yoo nai kwahm kit lae hua jai
In the end, you’re still in my thoughts and heart
อยากจะหนีอย่างไร ก็คงทำไม่ได้
Yahk ja nee yahng rai gor kong tum mai dai
However much I want to run away, I can’t do it
ต้องยอมรักเธอใช่ไหม ศัตรูที่รัก ที่รักของฉัน
Dtaung yaum ruk tur chai mai sudtroo tee ruk tee ruk kaung chun
I have to consent to loving you, don’t I? My darling, darling enemy

(*,**)

โอ้ว โอว ศัตรูที่รัก
Oh oh sudtroo tee ruk
Oh, oh, my darling enemy
ศัตรู ศัตรู ศัตรูที่รัก
Sudtroo sudtroo sudtroo tee ruk
Enemy, enemy, my darling enemy