Palapol

All posts tagged Palapol

Title: ใจคอ / Jai Kor (Mood)
Artist: Palapol (พลพล)
Album: ยังยิ้มได้ / Yung Yim Dai (Still Able to Smile)
Year: 2002

ฉันคิดถึงเธอ ฉันคิดถึงเธอ ฉันคิดถึงเธอทั้งคืนทั้งวัน
Chun kit teung tur chun kit teung tur chun kit teung tur tung keun tung wun
I think about you, I think about you, I think about you all day and night
น้ำหอมของเธอ น้ำเสียงของเธอ ท่าทางของเธอตอนสบตาฉัน
Num haum kaung tur num siang kaung tur tah tahng kaung tur dtaun sop dtah chun
Your scent, your voice, your manner when you make eye contact with me

ฉันฝันถึงเธอ ฉันเพ้อถึงเธอ ฉันหวังว่าเธอก็เป็นเหมือนกัน
Chun fun teung tur chun pur teung tur chun wung wah tur gor bpen meuan gun
I dream about you, I fantasize about you, I hope you’re the same
ขอบฟ้าของเรา สายน้ำของเรา กับเพลงของเราแค่ปลอบใจฉัน
Kaup fah kaung rao sai num kaung rao gup pleng kaung rao kae bplaup jai chun
Our sky, our stream, and our song just comfort me

(*) โอ้ดาวเอ๋ยใยเลยไม่รู้มีใครที่เค้าห่วง โธ่ลมเอ๋ยทำไมต้องหวงมาจางห่างหาย
Oh dao oey yai loey mai roo mee krai tee kao huang toh lom oey tummai dtaung huang mah jahng hahng hai
Oh, stars, why doesn’t she know she has someone who worries about her? Alas, wind, why have you taken her so far away?
ปล่อยให้ทนจนใจจะท้อใจคอจะทิ้งไป เจ้าจะรู้จะเห็นบ้างไหมใจคนที่รอ
Bploy hai ton jon jai ja tor jai kor ja ting bpai jao ja roo ja hen bahng mai jai kon tee ror
Leaving me to endure this until my heart is discouraged, I feel abandoned, will she know? Will she see the heart of this person who’s waiting?

เพราะรักเหลือเกิน เพราะรักถึงรอ ไม่รักไม่รอให้ใจไหวหวั่น
Pror ruk leua gern pror ruk teung ror mai ruk mai ror hai jai wai wun
Because I love you so much, because I love you, I’m waiting, if I didn’t love you, I wouldn’t wait and stress my heart out
เพราะรักถึงกลัว เพราะรู้ว่าไกล เผื่อเธอพบใครก็อาจลืมฉัน
Pror ruk teung glua pror roo wah glai peua tur pob krai gor aht leum chun
Because I love you, I’m scared, because I know we’re far apart, in case you meet someone else and forget about me

(*,*)

   

คำร้อง : กมลศักดิ์ สุนทานนท์
ทำนอง : สินทรัพย์ เอี่ยมเพ็ญแข;เทียนชัย เกียรติปรุงเวช
เรียบเรียง : พันทาง พันธุ์ไทย

Title: ไม่ไหวอย่าฝืน / Mai Wai Yah Feun (If It Can’t Be Done, Then Don’t Force It)
Artist: Palapol (พลพล)
Album: [Single]
Year: 2020

น่าจะจบกันไปตั้งนาน จะได้เจ็บตั้งแต่เมื่อวาน
Nah ja jop gun bpai dtung nahn ja dai jep dtung dtae meua wahn
We should have ended things a long time ago, it’s been hurting since yesterday
ไม่ต้องอยู่ไปอย่างนี้ให้ฝืนกันไป
Mai dtaung yoo bpai yahng nee hai feun gun bpai
There’s no need to stay like this and force things

ก็อยู่ๆ ทำเป็นไม่แคร์ แต่บางครั้งก็รั้งกันไว้
Gor yoo yoo tum bpen mai care dtae bahng krung gor urng ugn wai
All the sudden you act like you don’t care, but sometimes you hold me back
จะตามเธอยังไงให้มันทัน
Ja dtahm tur yung ngai hai mun tun
How do I keep up with you?

(*) แบบว่าในบางทีก็เหนื่อยเกินไป
Baep wah nai bahng tee gor neuay gern bpai
It’s like sometimes I’m too tired
จะยากอะไรขนาดนั้น ไม่สงสารใจกันเลยหรือไง
Ja yahk arai kanaht nun mai song sahn jai gun loey reu ngai
When things are this difficult, do you not have any pity for me or what?

(**) ไม่ต้องฝืน ไปให้หัวใจที่เขาไม่เคยจะต้องการ
Mai dtaung feun bpai hai hua jai tee kao mai koey ja dtahng gahn
There’s no need to force your heart to take someone it never wanted
ไม่ต้องฝืน ถ้าเป็นคนดีแล้วมันต้องยิ่งทรมาน
Mai dtaung feun tah bpen kon dee laeo mun dtaung ying toramahn
There’s no need to force it if I’ve been a good guy and it’s just caused me torture
ไม่ต้องฝืน และคิดไปเองว่ามันต้องดีกว่าเมื่อวาน
Mai dtaung feun lae kit bpai eng wah mun dtaung dee gwah meua wahn
There’s no need to force it and imagine that things will get better
ไม่ต้องฝืน ไม่งั้นหัวใจ เราคงต้องช้ำตลอดกาล
Mai dtaung feun mai ngun hua jai rao kong dtaung chum dtalaut gahn
There’s no need to force it, otherwise my heart will be broken forever
ไม่ต้องฝืน ให้ตายยังไง ใจเธอก็ไม่เป็นของเรา
Mai dtaung feun hai dtai yung ngai jai tur gor mai bpen kaung rao
There’s no need to force it, however hard I try, your heart isn’t mine
ไม่ต้องฝืน ให้ดียังไง ใจเธอก็บอกว่าไม่เอา
Mai dtaung feun hai dee yung ngai jai tur gor baukw ah mai ao
There’s no need to force it, however good I am, your heart has made it clear that it doesn’t want me
ไม่ต้องฝืน เพราะฝืนยังไง เราเองก็เป็นได้แค่เงา
Mai dtaung feun pror feun yung ngai rao eng go rbpen dai kae ngao
There’s no need to force it, because however I try, I can only be a shadow
ไม่ต้องฝืนถ้าเธอไม่ได้คู่กับเรา
Mai dtaung feun tah tur mai dai koo gup rao
There’s no need to force it if you’re not my partner
ถ้าไม่ไหวก็ไม่ต้องฝืน
Tah mai wai gor mai dtaung feun
If it can’t be done, there’s no need to force it

เมื่อความเจ็บมันสั่งให้พอ แต่ความสุขมันบอกว่าดี
Meua kwahm jep mun sung hai por dtae kwahm sook mun bauk wah dee
When the pain has ordered me that it’s enough, but the happiness tells me that it’s good
เลยต้องอยู่ไปอย่างนี้ ให้ฝืนกันไป
Loey dtaung yoo bpai yahng nee hai feun gun bpai
I’ve had to live like this, forcing things

เมื่ออดีตที่เคยว่าดี มีแต่แผลที่เธอฝากไว้
Meua adeet tee koey wah dee mee dtae plae tee tur fahk wai
When the past that was once good only has wounds that you’ve left
เธอรับมันได้ไหมถ้าเป็นฉัน
Tur rup mun dai mai tah bpen chun
Would you be able to take it if you were me?

(*,**,**)

   

เนื้อร้อง : ปิยวัฒน์ มีเครือ
ทำนอง : กัณฑ์กณัฐ อังคณาจีรธิติ
เรียบเรียง : กัณฑ์กณัฐ อังคณาจีรธิติ

Title: คนเดินถนน / Kon Dern Tanon (Average Guy)
Artist: Palapol (พลพล)
Album: คนเดินถนน / Kon Dern Tanon (Average Guy)
Year: 2000

เธองามเหลือเกิน เธองามซึ้งตากว่าใคร กว่าที่ฉันจะฝันจะเคยใฝ่มากมาย
Tur ngahm leua gern tur ngahm seung dtah gwah krai gwah tee chun ja fun ja koey fai mahk mai
You’re so beautiful, you’re more beautiful than anyone to me, more than I’ve ever dreamed of
คนเดียวที่มี คนเดียวที่ดีกว่าใคร ก็ไม่คิดชีวิตจะมีได้ ก็รักเธอไปด้วยใจหวั่น หวั่นใจ
Kon diao tee mee kon diao tee dee gwah krai gor mai kit cheewit ja mee dai gor ruk tur bpai duay jai wun wun jai
The only person I have, the one person who’s better than everyone else, whom I never imagined my life would be able to have, I love you with a nervous heart

(*) คนเดินถนนคนหนึ่ง มันจะทำเธอซึ้งและเป็นสุข ได้ซักเท่าไหร่
Kon dern tanon kon neung mun ja tum tur seung lae bpen sook dai suk tao rai
How happy or impressed could an average guy make you?
แค่เพียงดอกไม้ริมทาง เธอจะมองมันสวยถึงเมื่อไหร่ เมื่อไหร่ไม่รู้
Kae piang dauk mai rim tahng tur ja maung mun suay teung meua rai meua rai mai roo
How long will you look at flowers at the side of the road and think they’re beautiful? I don’t know
จะเกิดอะไรกับฉัน แม้ซักวันเธอได้เจอใครบางคน คนที่พร้อมที่ดีกว่า กว่าคนคนนี้ที่รักเธอ
Ja gert arai gup chun mae suk wun tur dai jur krai bahng kon kon te epraum tee dee gwah gwah kon kon nee tee ruk tur
What will happen to me if some day you meet someone who’s better than this guy who loves you?

เป็นคนของเธอ เป็นคนรักเธอต่อไป ฉากสุดท้ายจะหวานจะขมขื่นอย่างไร
Bpen kon kaung tur bpen kon ruk tur dtor bpai chahk soot tai ja wahn ja kom keun yahng rai
I’m your man, I’m the man who continues to love you, however sweet or bitter the final scene will be
อะไรต้องเป็น ก็คงต้องเป็นต่อไป กับวันนี้ที่ฉันจะทำได้ ก็รักเธอไปด้วยใจหวั่น หวั่นใจ
Arai dtaung bpen gor kong dtaung bpen dtor bpai gup wun nee tee chun ja tum dai gor ruk tur bpai duay jai wun wun jai
Whatever will be will be when today, all I can do is keep loving you with a nervous heart

(*)

ไม่รู้รักเราจะนานแค่ไหน หรือแค่ฝันที่มันสลายในข้ามคืน
Mai roo ruk rao ja nahn kae nai reu kae fun tee mun slai nai kahm keun
I don’t know how long we’ll be in love, or if it’s just a dream that will shatter overnight

(*)

   

คำร้อง : คราม อมฤต
ทำนอง : พล จุฬานนท์
เรียบเรียง : พล จุฬานนท์, อธิป ไกรฤทธิ์

Title: ยิ่งคิด…ยิ่งคิดถึง / Ying Kit Ying Kit Teung (The More I Think, The More I Miss You)
Artist: Palapol (พลพล)
Album: [Single]
Year: 2019

เราก็โทรคุยกันทุกวัน
Rao gor toh kooey gun took wun
We talk on the phone every day
ถ้าอยากมองเห็นหน้ากันก็แค่คอล
Tah yahk maung hen nah gun gor kae call
If we wanted to see each other, we’d just call
พิมพ์ไม่กี่ครั้งเธอก็ตอบ
Pim mai gee krung tur gor dtaup
After just a few messages, you’d answer
เราห่างแต่เหมือนไม่ไกลสักเท่าไร
Rao hahng dtae meuan mai glai suk tao rai
We were separated, but it’s like we weren’t far apart

(*) แต่ยิ่งได้คุยทำไมยิ่งเหงาใจ
Dtae ying dai kooey tummai ying ngao jai
But why is it that the more we talk, the lonelier I get?
มันไม่เหมือนตอนเธออยู่ข้างกาย
Mun mai meuan dtaun tur yoo kahng gai
It’s not like when you were beside me
ยิ่งพูดคุย จ้องมองเธอเท่าไร
Ying poot kooey jaung maung tur tao rai
The more we talk, the more I look at you
ยิ่งอยากจะได้กุมมือ ได้กอดเธอไว้
Ying yahk ja dai goom meu dai gaut tur wai
The more it makes me want to hold your hand and hug you

(**) ก็ฉันยังคิดถึงเธอ ก็ฉันยังคิดถึงเธอ
Gor chun yung kit teung tur gor chun yung kit teung tur
I still miss you, I still miss you
ยิ่งคิดยิ่งคิงถึง ก็ฉันยังคิดถึงเธอ
Ying kit ying kit teung gor chun yung kit teung tur
The more I think about you, the more I miss you, I still miss you

เส้นทางความฝัน ต้องก้าวไป
Sen tahng kwahm fun dtaung gao bpai
We must keep following the path of our dreams
อาจมีบางครั้งที่เราต้องห่างไกล
Aht mee bahng krung tee rao dtaung hahng glai
There might be some times when we must be far apart
ถึงตัวของฉันอยู่ที่ใด
Teung dtua kaung chun yoo tee dai
No matter where my body is
หัวใจวางไว้ที่เธอไม่เปลี่ยนแปลง
Hua jai wahng wai tee tur mai bplian bplaeng
My heart is placed with you, that doesn’t change

(*,**)

อยากไปอยู่ตรงนั้น ที่ฉันได้เคียงข้างเธอ
Yahk bpai yoo dtrong nun tee chun dai kiang kahng tur
I want to be over there, where I can be beside you
เมื่อไหร่จะได้พบ เมื่อไหร่จะได้เจอ
Meua rai ja dai pob meua rai ja dai jur
When will I be able to meet you? When will I be able to see you?

ฉันคิด คิดถึงเธอ อยู่ตรงนี้
Chun kit kit teung tur yoo dtrong nee
I miss, I’m missing you from right here
ฉันรัก ฉันรักเธอ อยู่ตรงนี้
Chun ruk chun ruk tur yoo dtrong nee
I love, I’m loving you from right here
ฉันรอ ฉันคอยเธอเสมอ
Chun ror chun koy tur samur
I’m waiting, I’m always waiting for you
ฉันรอ ฉันคอย วันที่เธอกลับมา
Chun ror chun koy wun tee tur glup mah
I’m waiting, I’m waiting for the day you’ll come back

   

ทำนอง : ณัฐวัฒน์ แสงวิจิตร
เรียบเรียง : Klear , วิทวัส เหมือนชอบ

   

What a moving music video, giving a song about a long-distance relationship more depth by making it about loss and showing actual people who have lost people (or animals!) close to them. I like how they included Klear’s singer, who lost her dad at a young age. Lovely duet and meaningful song~

Title: ยังยิ้มได้ / Yung Yim Dai (I Can Still Smile)
Artist: Palapol (พลพล)
Album: ยังยิ้มได้ / Yung Yim Dai (I Can Still Smile)
Year: 2002

หลายครั้งที่ชีวิต เจอกับปัญหา ทำให้ใจเธออ่อนล้าลงบ้างไหม
Lai krung tee cheewit jur gup bpunhah tum hai jai tur aun lah long bahng mai
Have there been many times that your life has faced problems, making your heart weak?
ฉันถามด้วยความรัก ถามด้วยความห่วงใย ไม่ได้ดูถูกเธอ
Chun tahm duay kwahm ruk tahm duay kwahm huang yai mai dai doo took tur
I ask out of love, I ask out of concern, I’m not insulting you

หวังแล้วก็ผิดหวัง มาตั้งกี่ครั้ง เธอก็ยังอยู่ตรงนี้ไม่จากไป
Wung laeo gor pit wung mah dtung gee krung tur gor yung yoo dtrong nee mai jahk bpai
you’ve hoped and been disappointed many times, but you’re still right here, not leaving
ฉันรู้มันยากนัก ที่รักฉันนั้นขอบใจ เธอเหลือเกิน
Chun roo mun yahk nuk tee ruk chun nun kaup jai tur leua gern
I know it’s really hard, I’m so thankful that you love me

(*) เหนื่อยหน่อยนะ อยู่กับฉัน เมื่อสิ่งที่ฝันนั้นมันไม่ง่ายเลย
Neuay noy na yoo gup chun meua sing tee fun nun mun mai ngai loey
It’s tiring being with me, isn’t it? When the things you dream of aren’t easy
แหละวันนี้ฉันรู้ ต้องเหนื่อยหนักกว่าที่เคย แต่เธอก็ยังยิ้มได้
Lae wun nee chun roo dtaung neuay nuk gwah tee koey dtae tur gor yung yim dai
And today I know you must be more tired than every, but you can still smile

(**) ไม่คิดจะยอมแพ้ เราก็ไม่แพ้ แค่เพียงทางไม่มีดอกไม้ให้ก้าวเดิน
Mai kit ja yaum pae rao gor mai pae kae piang tahng mai mee dauk m ai hai gao dern
I won’t think of giving up, we won’t fail, the path we’re walking on just doesn’t have any flowers
ขุนเขาหรือขวากหนาม ด้วยรักมันคงไม่ยากเกิน ที่จะเดินไปให้ถึงปลายทาง
Koon kao reu kwahk nahm duay ruk mun kong mai yahk gern tee ja dern bpai hai teung bplai tahng
No matter if there’s tall mountains or thorny spikes, with love, it won’t be too difficult to reach our destination

(*,**)

   

คำร้อง : พยัต ภูวิชัย
ทำนอง : พยัต ภูวิชัย
เรียบเรียง : พันทาง พันธุ์ไทย

Title: ใครคนนั้น / Krai Kon Nun (That Someone)
Artist: Palapol (พลพล) and Labanoon
Album: [Single]
Year: 2017

กาลเวลา ทำให้เราต้องจากกัน ความผูกพันไม่เคยจางหาย
Gahnwelah tum hai rao dtaung jahk gun kwahm pook pun mai koey jahng hai
Time made us separate, our relationship never faded
ยังคงนึกถึง วันที่มีความหมาย อยู่เสมอ
Yung kong neuk teung wun tee mee kwahm mai yoo samur
I’m always still thinking about the meaningful days

หวนคิดถึง ใครคนนั้นที่จากไป ป่านนี้เธอจะเป็นเช่นไร
Huan kit teung krai kon nun tee jahk bpai bpahn nee tur ja bpen chen rai
I keep missing that someone who left me, how are you right now?
ได้แต่ฝากไว้ ผ่านสายลมความห่วงใย ช่วยส่งถึงเธอ
Dai dtae fahk wai pahn sai lom kwahm huang yai chuay song teung tur
I can only entrust my concern to the wind to help send it to you

(*) ยังคงคิดถึงเสมอ ยังคงรักเธอไม่เคยเปลี่ยนแปลง
Yung kong kit teung samur yung kong ruk tur mai koey bplian bplaeng
I still always miss you, I still love you, never changing
ยังคงจำเรื่องราว ทุกวินาที ที่มีเธอร่วมเดิน ร่วมสร้างความฝัน
Yung kong jum reuang rao took winahtee tee mee tur ruam dern ruam sahng kwahm fun
I still remember the stories, every second that I had you with me, creating dreams together
ฉันยังคงคิดถึงทุกครั้ง ยามลืมตาขึ้นมา ตื่นมาจากฝัน
Chun yung kong kit teung took krung yahm leum dtah keun mah dteun mah jahk fun
I still miss you every time, when I open my eyes and wake from my dream
แม้รู้ว่าคงไม่มีวัน แต่ฉันยังคงแอบยิ้มทุกครั้ง คราวนึกถึงเธอ
Mae roo wah kong mai mee wun dtae chun yung kong aep yim took krung krao neuk teung tur
Even though I know there will never be a day, I still secretly smile every time that I think of you

กอดแน่นแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องปล่อย ฝันดีแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องตื่น
Gaud naen kae nai soot tai gor dtaung bploy fun dee kae nai soot tai gor dtaung dteun
However tightly I embrace you, in the end, I must let go, however good the dream is, in the end, I must wake up
กอดเก็บเรื่องราว ที่ไม่อาจจะย้อนคืน ฉันคงต้องเข้าใจ
Gaut gep reuang rao tee mai aht ja yaun keun chun kong dtang kao jai
I embrace the stories that won’t return, I must understand

(*)

ยังคงจำเรื่องราว เธอและฉัน ไม่เคยลืม
Yung kong jum reuang rao tur lae chun mai koey leum
I still remember the stories of you and me, I’ve never forgotten
ยังมีคำภาวนา จากใจฉัน ให้เทอ อยู่เสมอ
Yung mee kum pahwanah jahk jai chun hai tur yoo samur
I still have the prayer from my heart for you to always be here

(*)

แต่ฉันยังคงแอบยิ้มทุกครั้ง แด่ใครคนนั้นที่ทำให้จำ ก็สุขใจ
Dtae chun yung kong aep yim took krung kae krai kon nun tee tum hai jum gor sook jai
But I still secretly smile every time, just that someone who makes me remember makes me happy

   

Lyric & Melody by เมธี อรุณ Metee Arun
Composer by Labanoon

Title: แค่เพียงหนึ่งคำก็มีคุณค่า / Kae Piang Neung Kum Gor Mee Koon Kah (It’s Just One Word, but It Has Value)
Artist: Palapol (พลพล)
Album: Soundtrack of Life
Year: 2011

นานแค่ไหน ที่ไม่ได้เจอ ไม่ได้คุยกัน
Nahn kae nai tee mai dai jur mai dai kooey gun
How long has it been since we last met? Last talked to each other?
ก็ยังเคยนึกว่าเธอคงลืมฉัน
Gor yung koey neuk wah tur kong leum chun
I still once thought that you had forgotten about me
เธออาจมีอะไรต้องทำ
Tur aht mee arai dtaung tum
You might have something you have to do
วันนี้เธอขอสายลมแห่งความคิดถึง
Wun nee tur kor sai lom haeng kwahm kit teung
Today you ask the winds of longing
ให้ส่งหัวใจของคนคนหนึ่ง
Hai song hua jai kaung kon kon neung
To send your heart
มาถึงฉันด้วยคำบางคำ
Mah teung chun duay kum bahng kum
To me with a few words

(*) ที่ไม่เคยโทรไป ไม่ใช่หลงลืม
Tee mai koey toh bpai mai chai long leum
I never called not because I forgot
แค่ฉันคิดว่ามันไม่ควร
Kae chun kit wah mun mai kuan
I just thought I shouldn’t
แล้วที่เธอโทรมา ก็ไม่รบกวน
Laeo tee tur toh mah gor mai rop guan
And you calling wasn’t a bother
กลัวจะรบกวนเธอด้วยซ้ำ
Glua ja rop guan tur duay sum
I was afraid I’d bother you too

(**) แค่บอกว่าเธอคิดถึง ได้ยินแค่นี้ก็ดีใจ
Kae bauk wah tur kit teung dai yin kae nee gor dee jai
Just tell me that you miss me, just hearing this makes me happy
อย่างน้อยน้อยเธอยังนับฉัน
Yahng noy noy tur yung nup chun
At least you still consider me
เป็นหนึ่งชื่อในความทรงจำ
Bpen neung cheu nai kwahm song jum
As one name in your memory
แค่ความคิดถึง แค่เพียงหนึ่งคำก็มีราคา
Kae kwahm kit teung kae piang neung kum gor mee rahkah
Just longing, it’s just one word but it has a high price
ให้ผู้ชายหนึ่งคนรู้ว่ามีค่า
Hai poo chai neung kon roo wah mee kah
It makes a man know he has value
ให้ผู้หญิงคนนึงจดจำ
Hai poo ying kon neung jot jum
To make a woman remember him

เธอรู้ไหม รู้ไหมว่าฉันรู้สึกยังไง
Tur roo mai roo mai wah chun roo seuk yung ngai
Do you know? Do you know how I feel?
หัวใจมีคำอีกมากมาย
Hua jai mee kum eek mahk mai
My heart has so many more words
แต่ไม่กล้าบอกเธอซักคำ
Dtae mai glah bauk tur suk kum
But I don’t dare tell you a word

(*,**)

แค่ความคิดถึง แค่เพียงหนึ่งคำก็มีราคา
Kae kwahm kit teung kae piang neung kum gor mee rahkah
Just longing, it’s just one word but it has a high price
ให้ผู้ชายหนึ่งคนรู้ว่ามีค่า
Hai poo chai neung kon roo wah mee kah
It makes a man know he has value
ให้ผู้หญิงคนนึงจดจำ
Hai poo ying kon neung jot jum
To make a woman remember him

   

คำร้อง วรัชยา พรหมสถิต
ทำนอง ประจักษ์ สงค์อิ่ม
เรียบเรียง มุรธา ร่วมรักษ์

Title: ที่สุดในคำว่าดีที่สุด / Tee Soot Nai Kum Wah Dee Tee Soot (The Best of the Best)
Artist: Palapol (พลพล)
Album: Soundtrack of Life
Year: 2011

คนบางคน ชีวิตไม่เคยเจอคำว่ารัก
Kon bahng kon cheewit mai koey jur kumw ah ruk
Some people never find love in their lifetime
คนบางคน ก็เลือกก็รอให้เจอคนที่ใช่
Kon bahng kon gor leuak gor ror hai jur kon tee chai
Some people are choosy and wait to meet the right person
คนบางคน ไม่พร้อมให้ใครได้เดินเข้ามา
Kon bahng kon mai praum hai krai dai dern kao mah
Some people aren’t ready to let anybody in
อยู่ที่โชคชะตา จะบอกว่าใครเป็นของใคร
Yoo tee chohk chadtah ja bauk wah krai bpen kaung krai
Sticking with destiny to tell them who belongs to whom

(*) ที่สุดในคำว่าดีที่สุด ที่เกิดขึ้นกับใจคน
Tee soot nai kum wah dee tee soot tee gert keun gup jai kon
The best of the best, born in the human heart
คือช่วงเวลาที่ใครบางคน
Keu chuang welah tee krai bahng kon
It’s the moment when someone
พาคำว่ารัก เข้ามาในหัวใจ
Pah kum wah ruk kao mah nai hua jai
Leads love into their hearts

(**) ชั่วชีวิตของฉัน การได้เจอได้มารักเธอ
Chua cheewit kaung chun gahn dai jur dai mah ruk tur
In my lifetime, finding and falling in love with you
นับว่าเป็นเรื่องดีดี เท่าที่ฉันคนนี้เคยได้
Nup wah bpen reuang dee dee tao tee chun kon nee koey dai
I consider to be one of the most wonderful moments I’ve ever had
ชั่วชีวิตของฉัน การที่เธอเข้ามารักกัน
Chua cheewit kaung chun gahn tee tur kao mah ruk gun
In my lifetime, you loving me
รับฉันให้อยู่ในใจ มีความหมายกับฉันมากมาย
Rup chun hai yoo nai jai mee kwahmmai gup chun mahk mai
And accepting me into your heart means so much to me
มากมายเหลือเกิน
Mahk mai leua gern
So very much

ใจบางใจ จะพูดให้เธอได้ยินว่ารัก
Jai bahng jai ja poot hai tur dai yin wah ruk
Some hearts will tell you that it loves you
ใจบางใจ จะขอเป็นคนที่เธอจะชื่นใจ
Jai bahng jai ja kor bpen kon tee tur ja cheun jai
Some hearts want to be the person whom you happy with
ใจบางใจ จะขอดูแลเธอในทุกสิ่ง
Jai bahng jai ja kor doo lae tur nai took sing
Some hearts will ask to look after everything for you
และเหตุผลจริงจริง ก็ไม่มีคำอธิบาย
Lae het pon jing jing gor mai me ekum attibai
And the reason has no explanation

(*,**)

ชั่วชีวิตของฉัน การที่เธอเข้ามารักกัน
Chua cheewit kaung chun gahn tee tur kao mah ruk gun
In my lifetime, you loving me
รับฉันให้อยู่ในใจ มีความหมายกับฉันมากมาย
Rup chun hai yoo nai jai mee kwahmmai gup chun mahk mai
And accepting me into your heart means so much to me
มากมายเหลือเกิน
Mahk mai leua gern
So very much

   

คำร้อง วรัชยา พรหมสถิต
ทำนอง มุรธา ร่วมรักษ์
เรียบเรียง นันทพงศ์ ทศพร

Title: หล่อเลย / Lor Loey (Really Handsome)
Artist: Palapol (พลพล)
Album: [Single]
Year: 2016

หัวใจ บางทีก็ดูไม่ยุติธรรม
Hua jai bahng tee gor doo mai yoottitum
Sometimes the heart doesn’t seem fair
ทุ่มเทลงไปเท่าไรไม่มีประโยชน์
Toom tay long bpai tao rai mai mee bprayot
However much it devotes, there’s no benefit
เห็นต่อใครเขามองผ่าน พ้น เลยไปกันจนหมด
Hen dtor krai kao maung pahn pon loey bpai gun jon mot
I see everyone completely look past it

น้อยใจ ทำไมคนเราไม่มองดีๆ
Noy jai tummai kon rao mai maung dee dee
I’m offended, why don’t people look closely?
ฉันมีอะไร ที่ซ่อนเอาไว้ข้างใน
Chun mee arai tee saun ao wai kahng nai
I have something hiding inside
ขอเธอโปรดดูให้ลึกลงไป ให้โอกาสสักครั้ง
Kor tur bproht doo hai leuk long bpai hai ohgaht suk krung
Please look deep inside and give me a chance

(*) ฉันเองไม่มีเลิศเลออย่างคนอื่นเขา แต่มีฉันเอาไว้ไม่เหงาฉันรับรอง
Chun eng mai mee lurt lur yahng kon eun kao dtae mee chun ao wai mai ngao chun rup raung
I’m not as fantastic as other guys, but if you keep me around, I guarantee you won’t be lonely

(**) อาจไม่หล่อพอ ให้เธอเหลียว แต่ว่าฉันคนเดียวรักใคร
Aht mai lor por hai tur liao dtae wah chun kon diao ruk krai
I might not be handsome enough for you to turn my way, but I’m a person in love
แล้วรักปักหัวใจ ไม่ชอบไม่เป็นไร แค่ขอให้ฉันได้โฆษณาตัวเองสักหน่อย
Laeo ruk bpuk hua jai mai chaup mai bpen rai kae kor hai tur dai kohtsanah dtua eng suk noy
And love has stuck itself in my heart, if you don’t like me, that’s okay, but I was you to let me promote myself a bit
อาจดูไม่ดีนัก แต่ร้องเพลงเพราะ พร้อมทำให้เธอหัวเราะยิ้มได้ทั้งวัน
Aht doo mai dee nuk dtae raung pleng pror praum tum hai tur huaror yim dai tung wun
I might look pretty bad, but I sing well, and I’m ready to make you laugh and smile all day
ดูแลก็ได้ เอาใจก็ได้ อาจไม่หล่อเท่าไร แต่หัวใจฉันหล่อเลย
Doo lae gor dai ao jai gor dai aht mai lor tao rai dtae hua jai chun lor loey
I can take care of you, I can please you, I might not be very good-looking, but my heart is really handsome

ตัวดำแต่ใจไม่ดำ ฉันว่าก็พอ
Dtua dum dtae jai mai dum chun wah gor por
My skin is black, but my heart isn’t, I think that’s enough
เหมือนเงาะถอดรูปแล้วมีแต่ทองทั้งนั้น
Meuan ngor taut roop laeo mee dtae taung tung nun
Like a rambutan, strip off the peel and you’ll have only gold
ให้ใจของเราได้ผูกพัน ฉันจะทำให้เธอรู้
Hai jai kaung rao dai pook pun chun ja tum hai tur roo
Let our hearts connect, I’ll get you to realize

(*,**,**)

   
คำร้อง/ทำนอง : ปัณฑพล ประสารราชกิจ
เรียบเรียง : ชวรัตน์ หรรษคุณาฒัย / กรณ์ มหาดำรงค์กุล / วิวัฒน์ สว่างวรรณรัตน์
โปรดิวเซอร์ : ปัณฑพล ประสารราชกิจ / ชวรัตน์ หรรษคุณาฒัย / กรณ์ มหาดำรงค์กุล

   
Palapol’s got such a nice, soothing voice, and such a cute, catchy song this is, for anyone pining to be given a chance at romance with a certain someone. How cool they even got Genie Record’s biggest musicians; Ohm and Chao Cocktail, Air the Mousses, Note the Yers, and Joey Paradox, to help out with instrumentals. The music video is just as cute and fits the song well, telling the story of a guy who won’t give up on a girl that won’t pay him any attention, until he finally wins her over with a song. All around warm fuzzies, another great release for Palapol’s repertoire~

Title: คนของเธอ / Kon Kaung Tur (Your Person)
Artist: Palapol (พลพล)
Album: ??
Year: ??

เรื่องในอดีต ที่เคยทำเธอทุกข์ใจ
Reuang nai adeet tee koey tum tur took jai
The matters of the past that once made you suffer
ขอให้ลืมเรื่องราวเหล่านั้น ให้หมดให้สิ้นไป
Kor hai leum reuang rao lao nun hai mot hai sin bpai
I want you to forget all about them
เรื่องในอดีต ที่รุนแรง ที่โหดร้าย
Reuang nai adeet tee roon raeng tee hoht rai
The matters of the past that were harsh and cruel
อย่าจำให้มันเสียใจ เสียเวลา
Yah jum hai mun sia jai sia welah
Don’t remember them and make yourself sad, it’s a waste of time

(*) ที่ตรงนี้จะเป็นเหมือนร่มเงา
Tee dtrong nee ja bpen meuan rom ngao
Right here will be like your shade
ที่ตรงนี้จะเป็นต้นไม้ใหญ่
Tee dtrong nee ja bpen dton mai yai
Right here will be your big tree
ให้เธอได้พักได้ผ่อนกาย
Hai tur dai puk dai paun gai
For you to rest
มีน้ำเย็นชื่นใจ
Mee num yen cheun jai
There’s cool water and happiness
ให้ดื่มกินเมื่อกระหาย
Hai deum gin meua grahai
For you to drink and eat when you’re thirsty
มีรักและความอุ่นใจให้กับเธอ
Mee ruk lae kwahm oon jai hai gup tur
I have love and warmth for you

(**) ต่อจากนี้ จากวันนี้
Dtor jahk nee jahk wun nee
From now on, from this day forward
อย่าได้คิดกังวลสิ่งใด
Yah dai kit gung won sing dai
Don’t worry about anything
จะคุ้มครองดูแล
Ja koom kraung doo lae
I’ll protect and look after you
และพร้อมเพื่อเธอเสมอ
Lae praum pur tur samur
And always be ready for you
นี่คือรัก นี่คือฝัน
Nee keu ruk nee keu fun
This is love, this is a dream
นี่คือฉัน คือคนของเธอ
Nee keu chun keu kon kaung tur
This is me, it’s your person
คือสัญญาที่มันมาจาก..ใจจริง
Keu sunyah tee mun mah jahk jai jing
It’s a promise that comes from my true heart

ฉันคือคนเก่า
Chun keu kon gao
I’m an old person
ที่มีเธอเต็มหัวใจ
Tee mee tur dtem hua jai
Who has you filling my heart
ถึงจะนานแค่ไหน
Teung ja nahn kae nai
No matter how long it’s been
ห่างไกลเท่าไหร่ไม่สำคัญ
Hahng glai tao rai mai sumkun
Or how far apart we are, it’s not important

ฉันคือคนเดิม
Chun keu kon derm
I’m the same person
ที่รักเธอเพียงเท่านั้น
Tee ruk tur piang tao nun
Who only loves you
และพร้อมจะทำให้เธอได้มั่นใจ
Lae praum ja tum hait ur dai mun jai
And who is ready to make you certain

(*,**)

คือสัญญาของคนที่รักเธอเสมอ
Keu sunyah kaung kon tee ruk tur samur
It’s the promise of someone who always loves you

(**)

ฉันคือคนของเธอ
Chun keu kon kaung tur
I’m yours

ฉันเป็นคนของเธอ
Chun bpen kon kaung tur
I’m yours

   
คำร้อง : สีฟ้า
ทำนอง : วรฤทธิ์ เล่ห์วิสุทธิ์
เรียบเรียง : วรฤทธิ์ เล่ห์วิสุทธิ์