SDF

All posts tagged SDF

Title: รักคนผิด / Ruk Kon Pit (In Love with the Wrong Person)
Artist: SDF and Cyanide
Album: [Single]
Year: 2019

ถ้าเธอรู้ว่า ไม่ได้รักกันจริง เบื่อแล้วจะทิ้ง ก็ควรบอกฉัน
Tah tur roo wah mai dai ruk gun jing beau laeo ja ting gor kuan bauk chun
If you knew you didn’t really love me, if you were bored and would dump me, you should have told me
ถ้าเธอรู้ว่า ไม่ได้คิดจริงจัง ก็ควรบอกฉัน อย่ารักมากไป
Tah tur roo wah mai dai kit jing jung gor kuan bauk chun yah ruk mahk bpai
If you knew that you weren’t sincere, you should have told me not to love you so much

(*) แต่คงไม่โทษเธอ ที่คิดนอกใจไปมีคนใหม่
Dtae kong mai toht tur tee kit nauk jai bpai mee kon mai
But I don’t blame you for being unfaithful and having someone else
แต่คงต้องโทษใจฉัน ที่ทุ่มเทรักให้คนหลายใจ
Dtae kong dtaung toht jai chun tee toom tay ruk hai kon lai jai
But I must blame my own heart for devoting my love to an unfaithful person

(**) คนที่ดีๆ มีไม่รัก ดันไปฝากหัวใจไว้กับเธอ
Kon tee dee dee mee mai ruk dun bpai fahk hua jai wai gup tur
The good person doesn’t get love, you pushed me to entrust my heart to you
คนที่ไม่เคยพอ เห็นค่าคำว่ารัก..แค่ทางผ่าน
Kon tee mai koey por hen kah kum wah ruk kae tahng pahn
The person who’s never satisfied sees love as just a passageway
คนที่มีดีแต่คำหวานจะเคียงข้างกันไปแสนนาน
Kon tee mee dee dtae kum wahn ja kiang kahng gun bpai saen nahn
The person whose only good at sweet words, saying that we’d be beside each other for a long time
สุดท้ายไม่มีจริง ฉันแค่รักคนผิด แค่นั้น
Soot tai mai mee jing chun kae ruk kon pit kae nun
In the end, it’s not true, I just fell in love with the wrong person, that’s all

หัวใจมันกำลังลืมสมองมันดันกลับจำ
Hua jai mun gumlung leum samaung mun dun glup jum
My heart is forgetting, but my brain is pushing me to remember
เธอบอกจะรักกันไปตลอดสุดท้ายมันดันกลับกัน
Tur bauk ja ruk gun bpai dtalaut soot tai mun dun glup gun
You told me you’d love me forever, in the end, things were pushed back
ทุกอย่างมันกำลังพัง ที่เธอพูดมากลับคำ
Took yahng mun gumlung pung tee tur poot mah glup kum
Everything is falling apart at your words
เหมือนจะล้มทั้งยืน นอนไม่หลับทั้งคืน สุดท้ายเธอไปกับมัน
Meuan ja lom tung yeun naun mai lup tung keun soot tai tur bpai gup mun
It’s like I’m falling even though I’m standing, I can’t sleep all night, in the end, you left with him
ตัวฉันนั้นเจ็บเจียนตาย ไม่รู้เธอทำได้ไง
Dtua chun nun jep jian dtai mai roo tur tum dai ngai
I’m hurting to death, I don’t know how you could do this
ไอ้รักที่เราให้ไป เธอเอาไปไว้กับใคร
Ai ruk tee rao hai bpai tur ao bpai wai gup krai
Whom have you taken the love I’ve given you to?
อยากย้อนเวลากลับไปเมื่อรู้ทุกอย่างมันสายไป
Yahk yaun welah glup bpai meua roo took yahng mun sai bpai
I want to turn back time when I’ve realized everything too late
สุดท้ายก็ผิดที่ฉันที่ดันไปรักกับเธอคนหลายใจ
Soot tai gor pit tee chun tee dun bpai ruk gup tur kon lai jai
In the end, it’s my fault for falling in love with an unfaithful person

(*,**,**)

   

Produced by นิตินันท์ จันทรเดชา / ยศพร ประสาทศิลป์
คำร้อง : ดอกไม้ไฟ
เนื้อร้อง RAP : CYANIDE
ทำนอง : เฉลิมพล ตันติ์ทวิสุทธิ์
เรียบเรียง : SOS TEAM

Title: กลับมาได้ไหม / Glup Mah Dai Mai (Please Come Back)
Artist: S.D.F
Album: [Single]
Year: 2018

คำว่ารักที่เคยได้ยิน จากนี้ไม่มีอีกแล้ว
Kum wah ruk tee koey dai yin jahn nee mai mee eek laeo
From now on, the loving words I used to hear don’t exist anymore
อยากกอดเธอไว้เท่าไหร่
Yahk gaut tur wai tao rai
However much I want to embrace you
ฉันก็ทำได้เพียง มองเธอเดินลับไป
Chun gor tum dai piang maung tur dern lup bpai
All I can do is watch you walk away
ทำให้เธอเจ็บมาอีกครั้ง
Tum hai tur jep mah eek krung
I made you hurt again
ผิดหวังเพราะฉันแค่ไหน
Pit wung pror chun kae nai
You were so disappointed because of me
คิดได้เมื่อสายเกินไป และไม่รู้ทำยังไง
Kit dai meua sai gern bpai lae mai roo tum yung ngai
I was able to think of it too late, and I don’t know what to do

(*) เมื่อชีวิตไม่มีเธอแล้ว มันเหมือนคนหลงทาง
Meua cheewit mai mee tur laeo mun meuan kon long tahng
When my life no longer as you, it’s like I’m lost
ไม่มีเรี่ยวแรงหายใจ จากวันนั้นยังเสียใจ
Mai mee riao raeng hai jai jahk wun nun yung sia jai
I don’t have the strength to breathe, from that day, I’m still sad
และอยากจะขอร้องเธอสักครั้ง
Lae yahk ja kor raung tur suk krung
And I want to beg you just once

(**) โปรดกลับมาได้ไหม ฉันยังรอ
Bproht glup mah dai mai chun yung ror
Please come back, I’m still waiting
จะขอทำทุกอย่าง เพื่อให้กลับมารักกัน
Ja kor tum took ayhng peua hai glup mah ruk gun
I want to do everything I can for you to come back and love me
โอกาสแค่เพียงครั้งเดียวจะได้ไหม
Ohgaht kae piang krung diao ja dai mai
Can you give me just one more chance?
ยังรักได้แค่เธอ ที่แล้วมาขอให้เริ่มใหม่
Yung ruk dai kae tur tee laeo mah kor hai rerm mai
I still love only you, I want to start over from the past
หากจะพอยังเหลือใจ โปรดเถอะกลับมาได้ไหม
Hahk ja por yung leua jai bproht tur glup mah dai mai
If you still have any feelings for me left, please come back
กลับมารักกับฉันดังเดิม
Glup mah ruk gup chun dung derm
Come back and love me like you used to
ก่อนเคยรักกันมากแค่ไหน
Gaun koey ruk gunmahk kae nai
Before when we once loved each other so much
ภาพนั้นยังจำเก็บไว้
Pahp nun yung jum gep wai
I still remember those images
แต่กลับมาเสียเธอไป และไม่รู้ทำยังไง
Dtae glup mah sia tur bpai lae mai roo tum yung ngai
But I’ve ended up losing you, and I don’t know what to do

(*,**,**,**)

โปรดกลับมาได้ไหม
Bproht glup mah dai mai
Please come back
กลับมารักกับฉันดังเดิม
Glup mah ruk gup chun dung derm
Come back and love me like you used to
ขอโทษจากหัวใจ..
Kor toht jahk hua jai
I apologize from the bottom of my heart
กลับมารักกับฉันดังเดิม
Glup mah ruk gup chun dung derm
Come back and love me like you used to

Title: ก่อน..พรุ่งนี้จะมาไม่ถึง / Gaun Proong Nee Ja Mah Mai Teung (Before Tomorrow Never Arrives)
Artist: S.D.F
Album: OST ภารกิจลิขิตหัวใจ / Pahragit Likit Hua Jai
Year: 2017

บางสิ่งก็อยู่ในใจลึกๆ
Bahng sing gor yoo nai jai leuk leuk
Some things are deep in my heart
บางอย่างมันตรึกตรองนานเกินไป
Bahng yahng mun dtreuk dtraung nahn gern bpai
Some things I’ve pondered for too long
ไม่รู้เธอเคยเข้าใจหรือเปล่า
Mai roo tur koey kao jai reu bplao
I don’t know if you’ve ever understood or not
ก็เพราะมันยังไม่ชัดเจน
Gor pror mun yung mai chut jen
Because it’s still not clear
เบื้องลึกในใจของสองเรา
Beuang leuk nai jai kaung saung rao
Hidden deep in my heart
ไม่กล้าจะเดาทั้งทั้งที่เรานั้นใกล้กัน
Mai glah ja dao tung tung tee rao nun glai gun
Not daring to guess, even though we’re close

(*) ปล่อยวันและคืนนั้นพ้นผ่าน
Bploy wun lae keun nun pon pahn
I let those days and nights pass
ปล่อยเอาไว้นานๆ
Bploy ao wai nahn nahn
Let them go for a long time
บางครั้งในใจนึกกลัว
Bahng krung nai jai neuk glua
Some times, in my heart, I feel afraid

(**) ก่อนวันนี้จะสายไม่เหลือเวลา
Gaun wun nee ja sai mai leua welah
Before today is too late and there’s no time left
ก่อนจะตื่นขึ้นมาไม่เจอพรุ่งนี้อีกเลย
Gaun ja dteun keun mah mai jur proong nee eek loey
Before we wake up and don’t find another tomorrow
ให้ฉันพูดมันสักครั้ง
Hai chun poot mun suk krung
Let me say it for once
หากว่าวันพรุ่งนี้นั้นสายเกินไป
Hahk wah wun proong nee nuns ai gern bpai
If tomorrow is too late
ก็อยากจะบอกรักเธอ เธอคือที่สุดในใจ
Gor yahk ja bauk ruk tur tur keu tee soot nai jai
I want to tell you that I love you, you’re number one in my heart
วันนี้ขอพูดออกไปฉันกลัวไม่ทัน
Wun nee kor poot auk bpai chun glua mai tun
Today I want to say it, or I’m scared I’ll miss my chance

ใจหนึ่งเคยอยากจะบอกหลายครั้ง
Jai neun koey yahk ja bauk lai krung
One heart once wanted to tell you so many times
ใจหนึ่งก็ยังกล้าๆ กลัวๆ
Jai neung go ryung glah glah glua glua
One heart is still trying to gather up the courage
ก็เพราะว่ามัวอ่านใจของเธออยู่
Gor pror wah mua ahn jai kaung tur yoo
Because it’s been trying to read your heart
ไม่รู้ว่าเธอคิดเช่นไร
Mai roo wah tur kit chen rai
It doesn’t know how you feel
กับสิ่งที่ฉันนั้นคิดอยู่
Gup sing tee chun nun kit yoo
About the things that I’m thinking
ต้องพูดให้รู้ถึงแม้อาจต้องเสียใจ
Dtaung poto hai roo teung mae aht dtaung sia jai
I must speak and let you know, even though I might end up sad

(*,**,**,**)

Title: ยินดีที่ได้รัก / Yin Dee Tee Dai Ruk (Happy to Have Loved You)
Artist: SDF
Album: [Single]
Year: 2017

เมื่อไม่เหลือใจ ถูกแล้วที่เธอเลือกเดินไปจากกัน
Meua mai leua jai took laeo tee tur leuak dern bpai jahk gun
When you don’t have any feelings left, it’s correct that you’ve chosen to leave me
และโยนความรักของฉันทิ้งไป
Lae yohk kwahm ruk kaung chun ting bpai
And throw my love away
บนทางแสนไกล หากเขาคือคนที่ทำให้เธอสุขใจมากกว่า
Bon tahng saen glai hahk kao keu kon tee tum hai tur sook jai mahk gwah
On this long road, if he’s the one who makes you happier
เป็นธรรมดา ที่ฉันต้องไป
Bpen tummadah tee chun dtaung bpai
It’s natural that I must go

(*) ไม่ต้องกังวลอะไรมากมาย เรื่องราวเหล่านั้น เรื่องเธอกับฉัน
Mai dtaung gungwon arai mahk mai reang rao lao nun reuang tur gup chun
There’s no need to worry so much about anything, the memories of you and me
มันยังคงสวยงาม และมีความหมายกับคนคนนี้
Mun yung kong suay ngahm lae me ekwahm mai gup kon kon nee
Are still beautiful and meaningful to me

(**) ยินดีที่ได้รัก ได้หวังดี ได้ใช้ชีวิตร่วมกัน
Yin dee tee dai ruk dai wung dee dai chai cheewit ruam gun
I’m happy to have loved you, to have wished you well, to have spent my life with you
ได้เคยเป็นคนที่เธอฝัน แค่นั้นก็ดีเท่าไร
Dai koey bpen kon tee tur fun kae nun gor dee tao rai
To have once been the person you dreamed of, just that is wonderful
จากกันในวันนี้ แม้เสียใจ แต่ รัก คือ การให้ไป
Jahk gun nai wun nee mae sia jai dtae ruk keu gahn hai bpai
Splitting up today, even though I’m sad, love is letting go
ต้องเจ็บยังไงจะทนไหว ปล่อยเธอไปตามหัวใจ ด้วยความยินดี
Dtaung jep yungngai ja ton wai bploy tur bpai dtahm hua jai duay kwahm yin dee
However I must hurt, I’ll endure it, I’ll happily let you go follow your heart

ไม่ต้องร่ำลา ความรักของฉันจะอยู่กับเธออย่างที่ผ่านมา ไม่ว่าเวลาผ่านไปเท่าไหร่
Mai dtaung rum lah kwahm ruk kaung chun ja yoo gup tur yahng tee pahn mah mai wah welah pahn bpai tao rai
There’s no need to say good-bye, my love will be with you like in the past, no matter how much time passes by
หากเธอเสียใจ จากเขาหรือใครที่ทำให้เธอต้องมีน้ำตา เธอยังมีฉันคนนี้ทั้งคน
Hahk tur sia jai jahk kao reu krai tee tum hai tur dtaung mee num dtah tur yung mee chun kon nee tung kon
If you’re ever sad because of him or someone else who has made you cry, you still have me

(*,**,**)

   

คำร้อง ดอกไม้ไฟ
ทำนอง เฉลิมพล ตันติ์ทวิสุทธิ์
เรียบเรียง S.D.F

Title: ตายก็ยอม / Dtai Gor Yaum (Willing to Die)
Artist: Bankk Cash and Hack S.D.F
Album: [Single]
Year: 2016

ก็เหงาตลอดมา ความรักเคยจากลา
Gor ngao dtalaut mah kwahm ruk koey jahk lah
I’ve always been lonely, love had only ever left me
มีปัญหาในความรักเก่า
Mee bpunhah nai kwahm ruk gao
I had problems in old love
ก็เหงาในจิตใจ ความรักไม่มีอะไรเหมือนเก่า
Gor ngao nai jit jai kwahm ruk mai mee arai meuan gao
I was lonely in my heart, I didn’t have anything related to love like I used to
ใจมันเศร้าและเหม่อลอย
Jai mun sao lae mur loy
My heart was sad and inattentive

(*) แล้วเธอก็เข้ามา โอบกอดชีวิตที่มันจืดจาง
Laeo tur gor kao mah ob gaut cheewit tee mun jeut jahng
Then you came and embraced my bland life
มอบความรักที่อุ่นใจ ฉันจะไม่ไปไหน
Maup kwahm ruk tee oon jai chun ja mai bpai nai
Giving me your warm love, I won’t go anywhere

(**) แม้ฉันต้องตายก็ยอม แค่ขอเพียงเธออย่าไป
Mae chun dtaung dtai gor yaum kae kor piang tur yah bpai
I’m willing to die, I just don’t want you to go
ใจดวงนี้ไม่มีใคร หัวใจเพื่อเธอ
Jai duang nee mai mee krai hua jai peua tur
This heart doesn’t have anyone else, this heart is for you
ขอเพียงเธอก็พอ รักแท้คือเธอเสมอ จะอยู่ตรงนี้
Kor piang tur gor por ruk tae keu tur samur ja yoo dtrong nee
I only want you, that’s enough, you’re always my true love, I’ll stay right here
เพราะฉันนั้นมีเพียงเธอ
Pror chun nun mee piang tur
Because I have only you

ก็รู้ลำบากใจ ที่ฉันเดินเข้ามา
Gor roo lumbahk jai tee chun dern kao mah
I know it was troublesome that I showed up
สร้างปัญหาให้เธอมากมาย
Sahng bpunhah hai tur mahk mai
Creating so many problems for you
แค่คิดจะจากไป ชีวิตคงเดินต่อไปไม่ได้
Kae kit ja jahk bpai cheewit kong dern dtor bpai mai dai
If you just think of leaving, my life won’t be able to go on
แหลกสลายตลอดกาล
Laek salai dtalaut gahn
I’d be forever destroyed

(*,**,**,**)

เพราะใจฉัน นั้นมีเพียงเธอ
Pror jai chun nun mee piang tur
Because my heart has only you

   
เนื้อร้อง / ทำนอง BANKK CA$H
เรียบเรียง BANKK&HACK

   
While it’s nice to see former bandmates Bankk and Hack together again, I wasn’t expecting this song to be so generic and unoriginal with the same old literal “I was lonely and had given up on love for so long, and then you showed up and changed my life and now I’m only about you” lyrics, with nothing personal or metaphorical. I guess I was just hoping for a little more. Was this commissioned for a lakorn OST or online series or something? Judging from the music video?

Title: เรื่องจริงหรือนิยาย / Reuang Jing Reu Niyai (Real or a Fairy Tale?)
Artist: S.D.F (Sex Drug Family)
Album: [Single]
Year: 2016

เธอเป็นอีกคนที่ทำลาย หรือเป็นสักคนที่โอบกอด
Tur bpen eek kon tee tum lai reu bpen suk kon tee ohp gaut
Are you another personw ho will hurt me, or are you the person who will hug me?
ในวันที่มันเหน็บหนาวหัวใจเหลือเกิน ความจริงจากคนที่เคยเจ็บ
Nai wun tee mun nep nao hua jai leua gern kwahm jing jahk kon tee koey jep
When it’s so cold, reality leaves a person who was once hurt
กลัวการที่เธอเดินเข้ามา เพื่อทิ้งให้เดียวดาย
Glua gahn tee tur dern kao mah peua ting hai diao dai
I’m afraid of your entrance into my life in case you leave me alone

(*) เป็นดอกไม้งามให้ชื่นชม จับต้องได้ทุกวันยามเช้า
Bpen dauk mai ngahm hai cheun chom jup dtaung dai took wun yahm chao
Are you a beautiful flower that I can admire and touch every morning
หรือเป็นภาพวาดหน่ึงที่ดูงดงาม แต่คว้าเข้าไปไม่เจอ
Reu bpen pahp waht neung tee doo ngot ngahm dtae kwah kao bpai mai jur
Or are you a drawing that looks beautiful, but can’t be reached for?

(**) เธอคือเรื่องจริง หรือแค่เพียงนิยาย เป็นแค่หนังสือที่อ่าน เพื่อฆ่าเวลา
Tur keu reuang jing reu kae piang niyai bpen kae nung seu tee ahn peua kah welah
Are you real or are you just a fairy tale? Are you just a story to be read to kill some time?
เริ่มต้นและจบไป ให้รักและจากไป มันคงไม่ยุติธรรมกับฉัน
Rerm dton lae jop bpai hai ruk lae jahk bpai mun kong mai yoottitum gup chun
With a beginning and an end, getting me to love and then leaving, it’s unfair for me

เคยเจอแต่คำว่าเจ็บปวด ขอให้เป็นเธอที่เข้ามา
Koey jur dtae kum wah jep bpuat kor hai bpen tur tee kao mah
I once only faced words of pain, I want it to be you who comes in
เปลี่ยนฉันทีได้ไหม
Bplian chun tee dai mai
And changes me, okay?

(*)

(***) เธอคือเรื่องจริง หรือแค่เพียงนิยาย เธอเป็นตัวแทนของลมหายใจ
Tur keu reuang jing reu kae piang niyai tur bpen dtua taen kaung lom hai jai
Are you real or just a fairy tale? Your an embodiment of my breath
เธอผ่านมาแค่ผ่านไป หรือเป็นคนสุดท้ายที่คอยจับมือ
Tur pahn mah kae pahn bpai reu bpen kon soot tai tee koy jup meu
Are you just passing through, or will you be the final person who will hold my hand?
ช่วยทำให้ฉันรู้ที
Chuay tum hai chun roo tee
Please let me know

(**)

เธอคือเรื่องจริง หรือแค่เพียงนิยาย เธอเป็นตัวแทนของลมหายใจ
Tur keu reuang jing reu kae piang niyai tur bpen dtua taen kaung lom hai jai
Are you real or just a fairy tale? Your an embodiment of my breath
เธอผ่านมาแค่ผ่านไป หรือเป็นคนสุดท้ายที่คอยจับมือ
Tur pahn mah kae pahn bpai reu bpen kon soot tai tee koy jup meu
Are you just passing through, or will you be the final person who will hold my hand
จนสิ้นสุดลมหายใจ
Jon sin soot lom hai jai
Until my final breath?

   
คำร้อง /ทำนอง เหมือนเพชร อำมะระ
เรียบเรียง นิตินันท์ จันทรเดชา / จีรศักดิ์ ไฝสิงห์ / ฐาปนา ณ บางช้าง / อาณัติ วิวรรธน์ธาดา / ธีรยุทธ ลิ่ววิทยาคม / ศรัณย์ ตันติตระกูล

Title: หมาลอบกัด / Mah Laup Gut (Backstabbing Dog)
Artist: S.D.F ft. Pop the Sun and A Ebola
Album: [Single]
Year: 2015

พี่พี่ครับ ผมกำลังจะพูดถึงบุคคลประเภทหนึ่ง
Pee pee krup pom gumlung ja poot teung book kon bprapayt neung
Excuse me, ladies and gentlemen, I’m about to talk about one type of person
เป็นคนพูดจาซาบซึ้ง คิดไม่ถึงจนเราตายใจ
Bpen kon poot jah sahp seung kit mai teung jon rao dtai jai
It’s a person who speaks gratefully and unexpectedly until we trust them
คนพวกนี้ต่อหน้าทำดี ลับหลังมีแต่ทำลาย
Kon puak nee dtor nah tum dee lup lung mee dtae tum lai
These people act nicely to your face, but to your back, the only destroy
และนี่คือ อุปนิสัยของคนเหล่านี้
Lae nee keu oobpanisai kaung kon lao nee
And this is the characteristic of these people

(*) พอมีปัญหาเรื่องใหญ่ มัวไปมุดหัวอยู่ที่ไหน
Por mee bpunhah reuang yai mua bpai moot hua yoo tee nai
As soon as there’s a big problem, they hide away somewhere
ไม่เคยพูดจาคำใด แล้วกลายเป็นคำนั้น
Mai koey poot jah kum dai laeo glai bpen kum nun
They never speak a word, then it bpecomes that word
ไปหลบอยู่หลังคนอื่น ระวังจะล้มทั้งยืน
Bpai lop yoo lung kon eun rawung ja lom tung yeun
They go and duck behind someone else, be careful, you’ll die while you’re still standing
เข้ามาเข้ามา อย่าขัดขืน
Kao mah kao mah yah kut keun
Come on, come on, don’t defy orders

(**) ไอ้หมาลอบกัด มาวัดกันให้รู้ไป
Ai mah laup gut mah wut gun hai roo bpai
You backstabbing son of a bitch, come and test me and I’ll let you know
น้ำลายคุณกับหัวใจ คนอย่างผมใครจะแน่กว่า
Num lai koon gup hua jai kon yahng pom krai ja nae gwah
Your saliva versus the heart of someone like me, who is more certain?
ไอ้หมาลอบกัด มาวัดกันให้รู้ไป
Ai mah laup gut mah wut gun hai roo bpai
You backstabbing son of a bitch, come and test me and I’ll let you know
ว่าสุดท้าย ใครจะชั่วดี
Wah soot tai krai ja chua dee
In the end, who is good or bad

พี่พี่ครับ บุคคลที่ผมกำลังพูดถึง
Pee pee krup bookkon tee pom gumlung poot teung
Excuse me, ladies and gentlemen, the person I’m talking about
อาจจะเป็นคนที่คุณรู้จักและอาจจะเป็นคนที่­อยู่ข้างตัวคุณ
Aht ja bpen kon tee koon roo juk lae aht ja bpen kon tee yoo kahng dtua koon
Might be someone you know, and might be someone standing beside you
เพลงเพลงนี้ ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองและเรื่องใ­ดใด
Pleng pleng nee mai giao kaung gup reuang gahn meuang lae reuang dai dai
This song is unrelated to politics and anything like that
เพลงนี้เป็นเพียงความในใจของคนที่ถูกทำร้า­ย
Pleng nee bpen piang kwahm nai jai kaung kon tee took tum rai
This song is just the things in the heart of a man who has been hurt

(*,**,**)

Title: ทำไมไม่คิดดีดี / Tummai Mai Kit Dee Dee (Why Didn’t You Think Carefully?)
Artist: SDF
Album: [Single]
Year: 2014

ขอบคุณที่เธอกลับมา แต่เหมือนทุกอย่าง
Kaup koon tee tur glup mah dtae meuan took yahng
Thank you for coming back, but it’s like
จะช้าเกินไปในวันนี้ แม้ความรักเรายังอยู่
Ja chah gern bpai nai wun nee mae kwahm ruk rao yung yoo
You were too slow today, even though our love is still here
และความสัมพันธ์ยังอยู่
Lae kwahm sup pun yung yoo
And our connection is still there
แต่ฉันก็มีเขาอยู่ข้างกายทั้งคน
Dtae chun gor mee kao yoo kahng gai tung kon
But I have her by my side

ขอบคุณที่เธอไม่เปลี่ยน แต่เมื่อทุกอย่าง
Kaup koon tee tur mai bplian dtae meuan took yahng
Thank you for not changing, but when everything
มันหมุนวนเวียนและแปรผัน
Mun moon won wian lae bprae pun
Turned and changed with the time
เธอทิ้งฉันเองไปก่อน ไม่ฟังแม้คำอ้อนวอน
Tur ting chun eng bpai gaun mai fung mae kum aun waun
You left me first, you didn’t listen when I begged
วันนั้นยังสั่งยังสอนให้ฉันนั้นลืมเธอจากใจ
Wun nun yung sung yung saun hai chun nun leum tur jahk jai
That day still ordered and taught me to forget you from my heart

(*) ไม่อยากจะรู้เหตุผลที่เธอกลับมา
Mai yahk ja roo het pon tee tur glup mah
I don’t want to know the reason you came back
เพราะต่อให้รู้ฉันเองก็คงจะไม่กล้า
Pror dtor hai roo chun eng gor kong ja mai glah
Because even though I know, I don’t dare
ที่จะหักหลังเขาคนใหม่ คนที่ไม่เคยทำฉันเสียใจ
Tee ja huk lung kao kon mai kon tee mai koey tum chun sia jai
Break the heart of the person who has never made me sad
คงรับน้ำใจเธอไม่ได้
Kong rup num jai tur mai dai
I can’t accept your compassion

(**) ไม่ใช่ไม่รัก แต่อยากบอกว่าเธอช้าไป
Mai chai mai ruk dtae yahk baukw ah tur chah bpai
It’s not that I don’t love you, but I want to tell you that you were too slow
ก็ในวันนี้ฉันเองฝากวางหัวใจ
Gor nai wun nee chun eng fahk wahng hua jai
Today, I’ve already devoted my heart
ให้ใครคนนึงที่เขามองเห็น
Hai krai kon neung tee kao maung hen
To someone who has seen
ว่าใจฉันมีความหมาย
Wah jai chun mee kwahm mai
That my heart has significance
ในวันที่เธอทิ้งขว้างฉันไป
Nai wun tee tur ting kwahng chun bpai
On the day you threw me away
ทำไมไม่คิดดีดี
Tummai mai kit dee dee
Why didn’t you think carefully?

จากวันที่เธอบอกลา
Jahk wun tee tur bauk lah
From the day you said good-bye
ก็เหมือนคำสั่งบนฟ้าลงมาให้หมดหวัง
Gor meuan kum sung bon fah long mah hai mot wung
It was like an order from heaven that I be out of hope
แต่ลมหายใจยังอยู่ ชีวิตฉันมันยังอยู่
Dtae lom hai jai yung yoo cheewit chun mun yung yoo
But my breath is still there, I’m still alive
ก็รักใครโดยไม่รู้ว่าเธอจะวนมาอีกครา
Gor ruk krai doy mai roo wah tur ja won mah eek krah
But I fell in love with someone else when I didn’t know if you would come back again

(*,**,**)

Title: เกิดมาเพื่อรักเธอ / Gert Mah Peua Ruk Tur (Born to Love You)
Artist: S.D.F (Sex Drug Family)
Album: OST สามีตีตรา / Sahmee Dtee Dtrah
Year: 2014

ความรักที่ฉันให้เธอ จะวันไหนก็มีแค่เธอ
Kwahm ruk tee chun hai tur ja wun nai gor mee kae tur
The love I gave you, no matter what day it is, I’ll have only you
และเป็นรักจากใจเสมอ ไม่ว่าคนไหนจะพูดยังไง
Lae bpen ruk jahk jai samur mai wah kon nai ja poot yung ngai
And it’ll always be love from my heart, regardless of what anyone else says
แต่ฉันก็จะมั่นคง และซื่อตรงกับเธอเรื่อยไป
Dtae chun gor ja mun kong lae seu dtrong gup tur reuay bpai
But I’ll always be straight forward and honest with you
ไม่ว่าพรุ่งนี้หรือว่าเมื่อไหร่ ก็จะรักแต่เธอเท่านั้น
Mai wah proong nee reu wah meua rai gor ja ruk dtae tur tao nun
Regardless of tomorrow or whenever, I’ll only love you

(*) สิ่งใดผันและหมุนวนเปลี่ยนไป แต่ขอให้เธอได้เข้าใจ
Sing dai pun lae moon won bplian bpai dtae kor hai tur dai kao jai
Things turn and change, but I want you to understand
จิตใจฉันไม่คิดจะเปลี่ยนไป ขอให้มั่นใจ
Jit jai chun mai kit ja bplian bpai kor hai mun jai
My mind won’t think of changing, I want you to be certain of that

(**) คน คนนี้ เกิดมาเพื่อจะรักเธอ เกิดมาเพื่อเป็นของเธอ
Kon kon nee gert mah peua ja ruk tur gert mah peua bpen kaung tur
This person was born to love you, born to be yours
นั่นคือสิ่งที่ฟ้านั้นตั้งใจ
Nun keu sing tee fah nun dtung jai
This is what heaven intended
คน คนนี้ ไม่ว่าอีกนานเท่าไร จะมีแต่เธอเรื่อยไป
Kon kon nee mai wah eek nahn tao rai ja mee dtae tur reuay bpai
This person, no matter how much longer it is, will always have only you
ตราบวันนี้จนถึงวันสุดท้าย ฉันสัญญา
Dtrahp wun nee jon teung wun soot tai chun sunyah
From today until my last day, I promise

ความรักของเราสองคน ก็เป็นเรื่องของเราสองคน
Kwahm ruk kaung rao saung kon gor bpen reuang kaung rao saung kon
Our love is our own matter
อย่าไปสนไปฟังเหตุผล ไม่ว่าคนไหนจะพูดยังไง
Yah bpai son bpai fung het pon mai wah kon nai ja poot yung ngai
Don’t go paying attention or listening to any reason, regardless of who’s saying what
แค่ขอให้เรารักกัน เธอมีฉันอยู่กันเรื่อยไป
Kae kor hai rao ruk gun tur mee chun yoo gun reuay bpai
I just want us to love each other, you’ll always have me with you
ไม่ว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไร ก็จะรักแต่เธอเท่านั้น
Mai wah proong nee ja bpen yahng rai gor ja ruk dtae tur tao nun
Regardless of however tomorrow will be, I’ll only love you

(*,**,**,**,**)

ฉันสัญญา
Chun sunyah
I promise

Title: อย่าฝากชีวิตไว้ที่ฉัน / Yah Fahk Cheewit Wai Tee Chun (Don’t Entrust Your Life to Me)
Artist: SDF (Sex Drug Family)
Album: [Single]
Year: 2012

ต่อให้รักกันเท่าไร ต่อให้ใจเราสองใจ
Dtor hai ruk gun tao rai dtor hai jai rao saung jai
However much we love each other, even though our two hearts
มีคำว่ารักข้างในมากมาย
Mee kum wah ruk kahng nai mahk mai
Have so much love inside
แต่แค่รักมันไม่พอ อยากจะขอให้เข้าใจ
Dtae kae ruk mun mai por yahk ja kor hai kao jai
But just love is not enough, I want you to understand
ในสิ่งที่ฉันต้องทำลงไป
Nai sing tee chun dtaung tum long bpai
The things I must do

ไม่ใช่ฉันไม่ปวดใจ ไม่ใช่ฉันไม่รู้สึก
Mai chai chun mai bpuat jai mai chai chun mai roo seuk
It’s not that I’m not heartbroken, it’s not that I don’t feel anything
ไม่ใช่ส่วนลึกฉันไม่ร้องไห้
Mai chai suan leuk chun mai raung hai
It’s not that deep down I’m not crying
แต่ว่าฉันนั้นรู้ดี ต่อจากนี้เป็นเช่นไร
Dtae wah chun nun roo dee dtor jahk nee bpen chen rai
But I know full well how things will be from now on
ถ้าเราจะหนีและตามกันไป
Tah rao ja nee lae dtahm gun bpai
If we flee and follow each other

(*) ยกโทษให้ฉันเถอะที่รัก ยกโทษให้เรื่องในวันนี้
Yok toht hai chun tur tee ruk yok toht hai reuang nai wun nee
Forgive me, sweetheart, forgive the things of today
ฉันไม่ต้องการให้ใครมองเธอเป็นคนไม่ดี
Chun mai dtaung gahn hai krai maung tu rbpen kon mai dee
I don’t want for anyone to look at you badly
ขอให้ทุกเรื่องในวันนั้น
Kor hai took reaung nai wun nun
I want every problem from that day
เป็นความทรงจำแค่เราที่มี แต่ในวันนี้
Bpen kwahm song jum kae rao tee mee dtae nai wun nee
To be just a memory we have today

(**) อย่าเอาชีวิตเธอฝากไว้ที่ฉัน
Yah ao cheewit tur fahk wai tee chun
Don’t entrust your life to me
อย่าเอาความฝันเธอมากองอยู่ตรงนี้
Yah ao kwahm fun tur mah gaung yoo dtrong nee
Don’t pile up your dreams here
อย่าให้ชีวิตเธอพังเพราะรักคำเดียวที่มี
Yah hai cheewit tur pung pror ruk kum diao tee mee
Don’t destroy your life because of one love
สองเราวันนี้ยังรักกันไม่ได้
Saung rao wun nee yung ruk gun mai dai
The two of us still can’t love each other today

ต่อให้นานแสนนานเท่าไร
Dtor hai nahn saen nahn tao rai
However long it’s been
แต่ใจฉันจะอยู่กับเธอที่ตรงนี้
Dtae jai chun ja yoo gup tur tee dtrong nee
My heart will be here with you

(*,**)

อย่าเอาความฝันเธอมากองอยู่ตรงนี้
Yah ao kwahm fun tur mah gaung yoo dtrong nee
Don’t pile up your dreams here
อย่าให้ชีวิตเธอพังเพราะรักคำเดียวที่มี
Yah hai cheewit tur pung pror ruk kum diao tee mee
Don’t destroy your life because of one love
สองเราวันนี้ยังรักกันไม่ได้
Saung rao wun nee yung ruk gun mai dai
The two of us still can’t love each other today