Cyanide

All posts tagged Cyanide

Title: รักคนผิด / Ruk Kon Pit (In Love with the Wrong Person)
Artist: SDF and Cyanide
Album: [Single]
Year: 2019

ถ้าเธอรู้ว่า ไม่ได้รักกันจริง เบื่อแล้วจะทิ้ง ก็ควรบอกฉัน
Tah tur roo wah mai dai ruk gun jing beau laeo ja ting gor kuan bauk chun
If you knew you didn’t really love me, if you were bored and would dump me, you should have told me
ถ้าเธอรู้ว่า ไม่ได้คิดจริงจัง ก็ควรบอกฉัน อย่ารักมากไป
Tah tur roo wah mai dai kit jing jung gor kuan bauk chun yah ruk mahk bpai
If you knew that you weren’t sincere, you should have told me not to love you so much

(*) แต่คงไม่โทษเธอ ที่คิดนอกใจไปมีคนใหม่
Dtae kong mai toht tur tee kit nauk jai bpai mee kon mai
But I don’t blame you for being unfaithful and having someone else
แต่คงต้องโทษใจฉัน ที่ทุ่มเทรักให้คนหลายใจ
Dtae kong dtaung toht jai chun tee toom tay ruk hai kon lai jai
But I must blame my own heart for devoting my love to an unfaithful person

(**) คนที่ดีๆ มีไม่รัก ดันไปฝากหัวใจไว้กับเธอ
Kon tee dee dee mee mai ruk dun bpai fahk hua jai wai gup tur
The good person doesn’t get love, you pushed me to entrust my heart to you
คนที่ไม่เคยพอ เห็นค่าคำว่ารัก..แค่ทางผ่าน
Kon tee mai koey por hen kah kum wah ruk kae tahng pahn
The person who’s never satisfied sees love as just a passageway
คนที่มีดีแต่คำหวานจะเคียงข้างกันไปแสนนาน
Kon tee mee dee dtae kum wahn ja kiang kahng gun bpai saen nahn
The person whose only good at sweet words, saying that we’d be beside each other for a long time
สุดท้ายไม่มีจริง ฉันแค่รักคนผิด แค่นั้น
Soot tai mai mee jing chun kae ruk kon pit kae nun
In the end, it’s not true, I just fell in love with the wrong person, that’s all

หัวใจมันกำลังลืมสมองมันดันกลับจำ
Hua jai mun gumlung leum samaung mun dun glup jum
My heart is forgetting, but my brain is pushing me to remember
เธอบอกจะรักกันไปตลอดสุดท้ายมันดันกลับกัน
Tur bauk ja ruk gun bpai dtalaut soot tai mun dun glup gun
You told me you’d love me forever, in the end, things were pushed back
ทุกอย่างมันกำลังพัง ที่เธอพูดมากลับคำ
Took yahng mun gumlung pung tee tur poot mah glup kum
Everything is falling apart at your words
เหมือนจะล้มทั้งยืน นอนไม่หลับทั้งคืน สุดท้ายเธอไปกับมัน
Meuan ja lom tung yeun naun mai lup tung keun soot tai tur bpai gup mun
It’s like I’m falling even though I’m standing, I can’t sleep all night, in the end, you left with him
ตัวฉันนั้นเจ็บเจียนตาย ไม่รู้เธอทำได้ไง
Dtua chun nun jep jian dtai mai roo tur tum dai ngai
I’m hurting to death, I don’t know how you could do this
ไอ้รักที่เราให้ไป เธอเอาไปไว้กับใคร
Ai ruk tee rao hai bpai tur ao bpai wai gup krai
Whom have you taken the love I’ve given you to?
อยากย้อนเวลากลับไปเมื่อรู้ทุกอย่างมันสายไป
Yahk yaun welah glup bpai meua roo took yahng mun sai bpai
I want to turn back time when I’ve realized everything too late
สุดท้ายก็ผิดที่ฉันที่ดันไปรักกับเธอคนหลายใจ
Soot tai gor pit tee chun tee dun bpai ruk gup tur kon lai jai
In the end, it’s my fault for falling in love with an unfaithful person

(*,**,**)

   

Produced by นิตินันท์ จันทรเดชา / ยศพร ประสาทศิลป์
คำร้อง : ดอกไม้ไฟ
เนื้อร้อง RAP : CYANIDE
ทำนอง : เฉลิมพล ตันติ์ทวิสุทธิ์
เรียบเรียง : SOS TEAM

Title: ยอม..ปล่อย / Yaum Bploy (Let You Go)
Artist: Cyanide ft. Lazyloxy
Album: [Single]
Year: 2018

(*) แม้ภายในใจยังคงพร่ำเพ้อ แต่ขอให้เธอจากไปด้วยดี
Mae pai nai jai yung kong prum pur dtae kor hai tur jahk bpai duay dee
Even though I’m still going crazy in my heart, I want you to leave on good terms
ก็รู้ว่าคงไม่มีวิธีไห้เธอมาอยู่กับชั้นในตอนนี้
Gor roo wah kong mai mee witee hai tur mah yoo gup chun nai dtaun nee
I know there’s no way for you to be with me right now
เราต่างหายตายไปจากกันก็ปล่อยให้เธอทำตามความฝัน
Rao dtahn hai dtai bpai jahk gun gor bploy hai tur tum dtahm kwahm fun
We’re both disappearing from each other, so I’m letting you go follow your dreams
ส่วนตรงนี้ไม่ต้องห่วงฉันไปอยู่ตรงนั้นที่ใจของเธอต้องการ
Suan dtrong nee mai dtaung huang chun bpai yoo dtrong nun tee jai kaung tur dtaung gahn
Over here, you don’t have to worry about me, go over there where your heart desires

เส้นทางที่เรานั้นเคยได้ร่วมทาง เรื่องราวร้ายๆที่เราสองคนผ่าน
Sen tahng tee rao nun koey dai ruam tahng reuang rao rai rai tee rao saung kon pahn
The path that we once traveled, the bad things the two of us once got through
แล้วเธอก็ไปยังไม่ได้ทันฝาก ไม่ไปได้มั้ย…สุดท้ายต้องลาจาก
Laeo tur gor bpai yung mai dai tun fahk mai bpai dai mai soot tai dtaung lah jahk
Then you left, I didn’t get a chance to leave you with a “please don’t go,” in the end, you had to leave
เธออยู่ตรงนั้นและเธอจะกลายเป็นเช่นไร
Tur yoo dtrong nun lae tur ja glai bpen chen rai
You’ll be over there and then what will you become?
เหนื่อยบ้างมั้ยกับเรื่องทั้งหมดของหัวใจ
Neuay bahng mai gup reaung tung mot kaung hua jai
Are you tired of all the matters of the heart?
และจะอยู่ตรงนี้และจะคอยมองเธอเรื่อยไป
Lae ja yoo dtrong nee lae ja koy maung tur reuay bpai
And I’ll be right here, and I’ll keep on watching you

ฉันมาส่งเธอให้ถึงเส้นชัยตามความฝัน
Chun mah song tur hai teung sen chai dtahm kwahm fun
I took you to the finish line following your dreams
ทิ้งฉันเอาไว้ตรงนี้แล้วปล่อยให้ฉันเป็นความหลัง
Ting chun ao wai dtrong nee lae bploy hai chun bpen kwahm lung
You dumped me right here and left me as the past
คิดถึงเธอมากแค่ไหนก็รู้ว่าคงไม่มีหวัง
Kit teung tur mahk kae nai gor roo wah kong mai mee wung
However much I miss you, I know it’s hopeless
ถ้าเธอไม่เหลือใครได้โปรดรับรู้ยังมีฉัน
Tah tur mai leua krai dai bproht rup roo yung mee chun
If you don’t have anyone else left, please know you still have me
หันไปที่เตียงที่เธอคอยพาเข้านอน
Hun bpai tee dtiang tee tur koy pah kao naun
I turn to the bed that you slept on
แล้วมันไม่มีอีกแล้วสายตาที่เธอนั้นเคยเฝ้ามอง
Lae mun mai mee eek laeo sai dtah tee tur nun koey fao maung
And I no longer have your gaze that once looked at me
และทุกๆครั้งที่เราทะเลาะเธอเองก็เคยเป็นคนยอม
Lae took took krung tee rao talor tur eng gor koey bpen kon yaum
And every time we argued, you were the one who used to give in
แล้ววันนี้เธอจะจากไปคงเป็นฉันเองที่ต้องยอม
Laeo wun nee tur ja jahk bpai kong bpen chun eng tee dtaung yaum
Now today you’re leaving and I’m the one who must give in

(*)

ไปอยู่ตรงนั้นเธอเหนื่อยบ้างมั้ยสบายดีนะ
Bpai yoo dtrong nun tur neuay bahng mai sabai dee na
Over there, are you tired? Are you well?
สองวันที่แล้วฉันพึ่งร้องไห้ตอนนี้หายดีละ
Saung wun tee laeo chun peung raung hai dtain nee hai dee
Two days ago, I cried, now I’m all better
ก็รู้มันจบแล้วแต่ฉันไม่ได้เกลียดเธอหรอก
Gor roo mun jop laeo dtae chun mai dai gliet tur rauk
I know it’s over, but I don’t hate you
แค่อยากให้เธอนั้นโชคดีแค่นี้ที่อยากจะบอก
Kae yahk hai tur nun cho0hk dee kae nee tee yahk ja bauk
I just want you to have good luck, that’s all that I want to tell you
แต่ว่ายังไม่ทันล่ำลาแล้วเธอก็ไปก่อน
Dtae wah yung mai tun lum lah laeo tur gor bpai gaun
But I didn’t say good-bye in time, you had left first
ฉันรู้ว่าเรากลับไปไม่ได้เธอคงไม่ใจอ่อน
Chun roo wah rao glup bpai mai dai tur kong mai jai aun
I know we can’t get back together, you’re not weak-hearted
ก็ปล่อยให้เธอนั้นไปดีกว่าเราทะเลาะกันแล้วต้องมานั่งช้ำใจ
Gor bploy hai tur nun bpai dee gwah rao talor gun laeo dtaung mah nung chum jai
So it’s better to let you go than for us to argue and sit with broken hearts
ที่จริงแล้วมันไม่ง่ายเลยเลิกคิดถึงเธอไม่ได้เลยปากบอกคนอื่นว่าไม่mindแต่ยังรักเธอมากให้ตายดิ
Tee jing laeo mun mai ngai loey lerk kit teung tur mai dai loey bpahk bauk kon eun wah mai mind dtae yung ruk tur mahk hai dtai si
Actually, it’s not easy, I can’t stop thinking about you, my mouth tells other people that I don’t mind, but I still love you to death
ก็กลัวคนอื่นเค้าเข้าใจผิด เพราะต่อให้เราคุยกันกี่ครั้งก็รู้ว่ายังไม่มีสิทธิ์
Gor glua kon eun kao kao jai pit pror dtor hai rao kooey gun gee krung gor roo wah yung mai mee sit
I’m afraid others will misunderstand, because however many times we talk, I know I still don’t have the right
ไม่เคยคิดจะรังควานจะทักจะทายกันก็กลัวเธอนั้นจะรำคาญ
Mai koey kit ja rung kwahn ja tuk ja tai gun gor glua tur nun ja rumkahn
I’ve never thought of bothering you or saying hello, I’m scared you’ll be annoyed
ฉันอาจต้องทุกข์ทนเพราะคนเคยรักกันมานานแต่สุดท้ายต้องปล่อยไปตามใจเธอต้องการ
Chun aht dtaung took ton pror kon koey ruk gun mah nahn dtae soot tai dtaung bploy hai dtahm jai tur dtaung gahn
I might have to suffer because the person whom I once loved for so long finally has to go follow her desires

(*)

ในวันที่ฉันนั้นแย่ที่สุดแต่เธอดันอยู่กับใครไม่อยากจะตื่นขึ้นมาจากฝันมันทรมารกว่าฉันจะเคลิ้มแล้วหลับไป
Nai wun tee chun nun yae tee soot dtae tur dun yoo gup krai mai yahk ja dteun keun mah jahk fun mun toramahn gwah chun ja klerm laeo lup bpai
When I was at my worst, you you were off with someone else, I don’t want to wake up from this dream, it’s more torturous than being sleepy and dozing off
ก็รู้ว่าเธอไม่กลับใจ และฉันเองคงไม่กลับไป ก็ปล่อยมันไว้อย่างงั้น
Gor roo wah tur mai glup jai lae chun eng kong mai glup bpai gor bploy mun wai yahng ngun
But I know you’re not returning to me, and I won’t go back, so I’m letting it go like that
แต่ความรู้สึกครั้งนี้ฉันควรจะทำยังไงต่อ
Dtae kwahm roo seuk krung nee chun kuan ja tum yung ngai dtor
But what should I do with my feelings this time?
ต้องกอดตัวเองเอาไว้คืนนี้ไม่มีเธอให้กอด
Dtaung gaut dtua eng ao wai keun nee mai mee tur hai gaut
I must hug myself tonight, I don’t have you to hug me
โดนเดี่ยวท่ามกลางwarm light แล้วเธอก็หายไปโดยที่ไม่บอก
Dohn diao tahm glahng warm light laeo tur gor hai bpai doy tee mai bauk
All alone in the warm light, but you disappeared without telling me
อยากลาเป็นครั้งสุดท้ายแต่ไม่เป็นไรก็ปล่อยเธอไปก่อน
Yahk lah bpen krung soot tai dtae mai bpen rai gor bploy tur bpai gaun
I want to say good-bye for the last time, but it’s okay, I’m letting you go
จริงๆไนซ์มีอะไรอยากจะบอกอีกเยอะเลยนะ แต่ว่า…ชั่งมันเถอะ
Jing jing nice mee arai yahk ja bauk eek yur loey na dtae wah chung mun tur
Actually, there’s a lot of things I still want to tell you, but… screw it

(*)

   

Lyrics / Arrange : Cyanide , Lazyloxy
Produced by : T-BIGGEST (Artists)
Mixed Master By : Posneg