Pause

All posts tagged Pause

Title: ยื้อ / Yeu (Hold Back)
Artist: Pause (พอส)
Album: Push (Me) Again
Year: 1996

ก็เพราะเวลาที่ผ่านมา เธอได้ทำให้ชีวิตฉันมีคุณค่า
Gor pror welah tee pahn mah tur dai tum haic heewit chun mee koon kah
Because in the time that has passed, you’ve made my life worth something
แต่เมื่อเวลาที่เปลี่ยนไป ใจของเธอก็เริ่มห่างออกไปช้า ๆ
Dtae meua welah tee bplian bpai jai kaung tur gor rerm hahng auk bpai chah chah
But as the time changed, your heart started to slowly distance itself

(*) อยากจะมีคำบางคำ จะบอกกับเธอไม่ให้จากไป
Yahk ja mee kum bahng kum ja bauk gup tur mai hai jahk bpai
I wish there were some words to tell you that would keep you from leaving
อยากบอกให้เธอได้รับรู้ว่าฉันนั้นรักเธอเท่าไหร่
Yahk bauk hai tur dai rup roo wah chun nun ruk tur tao rai
I want to tell you and make you realize how much I love you

(**) แต่เวลามันยังเดินไปสู่ความจริงที่ปวดใจ
Dtae welah mun yung dern bpai soo kwahm jing tee bpuat jai
But time still moves on towards a painful truth
อยากฉุดยั้งรั้งเอาไว้ ไม่อยากให้มันเดินไปจนนาทีสุดท้าย
Yahk choot yung rung ao wai mai yahk hai mun dern bpai jon nahtee soot tai
I want to hold you back and not let you walk away until the final moment

(***) ฉันก็รู้สักวันต้องจบลง และชีวิตก็คงกลับเป็นเหมือนเก่า
Chun gor roo suk wun dtaung jop long lae cheewit gor kon gglup bpen meuan gao
But I know that some day, this has to end, and life will go back to as it was

ยื้อฉันยื้อไม่ให้เธอจากไป จะฉุดรั้งเอาไว้ให้เธอไม่ไปจากเรา
Yeu chun yeu mai hai tur jahk bpai ja choot rungao wai hai tur mai bpai jahk rao
Hold back, I’ll hold you back and not let you go, I’ll hold you back and not let you leave us
ทุกครั้งที่ฉันจะตัดใจ ไปให้ห่าง ให้ชีวิตเธอได้เริ่มใหม่
Took krung tee chun dtut jai bpai hai hahng hai cheewit tur dai rerm mai
Every time I give up and let you go far away, let your life start over
ทุกครั้งฉันเองก็หนักใจ เมื่อตัวฉัน เมื่อใจฉัน ไม่ยอมรับ
Took krung chune ng gor nuk jai meua dtua chun meua jai chun mai yaum rup
And every time, I’m stressed when my body, when my heart, refuses to accept it

(*,**,***)

พยายามจะลืมเท่าไหร่
Payayahm ja leum tao rai
However much I try to forget
แต่ว่าใจมันยังไม่ยอมที่จะรับ
Dtae wah jai mun yung mai yaum tee ja rup
But my heart still refuses to accept it
ชีวิตของฉันมันหมดความหมาย
Cheewit kaung chun mun mot kwahm mai
My life is meaningless
จึงอยากขอให้เรา
Jeung yahk kor hai rao
So I want to ask for us

ขอร้องให้เราเริ่มใหม่อีกครั้ง
Kor raung hai rao rerm mai eek krung
I beg for us to start over again

(***)

Title: รักอยู่รอบกาย / Ruk Yoo Rop Gai (Love is All Around)
Artist: Pause
Album: [Single]
Year: 2016

(*) หากคำว่ารักคือคำที่แทนทุกสิ่งได้จริงอย่า­งที่มีความหมาย
Hahk kum wah ruk keu kum tee taen took sing dai jing yahng tee mee kwahm mai
If love is the word that can really stand for everything like it has meaning
รักเอยจะทำอย่างไร รักเอยจะแทนได้ไหม
Ruk oey ja tum yahng rai ruk oey ja taen dai mai
Oh, love, what will it do? Oh, love, can it be replaced?

ทุกข์ สุข เหงา เศร้าใจ ยิ้ม โกรธกัน ขอโทษกันไปกันมาเพื่ออะไร
Took sook ngao sao jai yim groht gun kor toht gun bpai gun mah peua arai
Why are we suffering, happy, lonely, sad, smiling, angry, apologizing to each other?

ถ้าหากเราสองแค่ผูกพันธ์ ไม่คิดจะแยกกัน
Tah hahk rao saung kae poot pun mai kit ja yaek gun
If the two of us are just connected and don’t think of separating
อาจจะมีบางวันที่สองเราไม่เข้าใจ ไม่มีใครรู้
Aht ja mee bahng wun tee saung rao mai kao jai mai mee krai roo
There might be some days that the two of us don’t understand, no one knows
แต่สองเราให้อภัย และสองเรายังห่วงใย
Dtae saung rao hai apai lae saung rao yung huang yai
But the two of us will forgive each other, and the two of us will still worry about each other
วันที่เราก้าวไป จะให้รักนำทางเราไป
Wun tee rao gao bpai ja hai ruk num tahng rao bpai
The days that we move forward, we’ll let love lead the way for us

(*)

หากคำว่ารักคือคำที่แทนทุกสิ่งได้จริงอย่า­งที่มีความหมาย
Hahk kum wah ruk keu kum tee taen took sing dai jing yahng tee mee kwahm mai
If love is the word that can really stand for everything like it has meaning
รักเอยเจ้าอยู่แห่งใด รักเอยเจ้าอยู่รอบกาย
Ruk oey jao yoo haeng dai ruk oey jao yoo raup gai
Oh, love, where are you? Oh, love, you’re all around
ขอจงโอบกอดเราไว้
Kor jong ohp gaut rao wai
I want you to embrace us

ท้อ เหนื่อย ล้า เท่าไร
Tor neuay lah tao rai
However discouraged, exhausted, or downhearted
ยื้อ ห่างไกลที่ว่างตรงกลางบางทีก็เลือนหาย
Yeu hahng glai tee wahng dtrong glahng bahng tee gor leuan hai
Held back, far away in an empty space in the middle that sometimes fades away

(**)
ตลอดไป
Dtalaut bpai
Forever

   
คำร้อง /ทำนอง ภิทรู พลชนะ
เรียบเรียง ภิทรู พลชนะ, วงPause,พลกฤษณ์ อินทรสมบัติ
*Additional words & Melodies ฟองเบียร์

   
What a beautiful song to commemorate their 20th anniversary, and what a touching, fitting tribute to their late vocalist, Joe~

Title: ดาว / Dao (Star)
Artist: Pause
Album: Mild
Year: 1999

หากคืนนี้ มีดาวอยู่ล้านดวง
Hahk keun nee mee dao yoo lahn duang
If tonight there were a thousand stars
ฉันขอได้ไหมสักดวงหนึ่ง ช่วยฟังฉันที
Chun kor dai mai suk duang neung chuay fung chun tee
May I ask just one of them to please listen to me?
เพราะว่าคืนนี้ ฉันมีเรื่องร้อนใจ
Pror wah keun nee chun mee reuang raun jai
Because tonight there’s an anxious matter
อยากอธิฐานและขอดวงดาวให้ ช่วยฉันสักที
Yahk attitahn lae kor duang dao hai chuay chun suk tee
I want to pray and ask the stars to help me

(*) เนื่องจากตอนนี้ฉันรู้สึก จิตใจมันอ่อนไหว
Neuang jahk dtaun nee chun roo seuk jit jai mun aun wai
Because right now I feel like my heart is weak
อยากจะรู้ว่าเขาเป็นยังไง จากคำพูดวันนี้
Yahk ja roo wah kao bpen yung ngai jahk kum poot wun nee
I want to know how she is from the words today

(**) เพราะฉันเพิ่งบอกรักไป
Pror chun perng bauk ruk bpai
Because I just told her I loved her
และเขา ก็รับฟังทุกอย่าง ทุกถ้อยคำ เหมือนความฝัน
Lae kao gor rup fung took yahng took toy kum meuan kwahm fun
And she listened to everything, every word, like a dream
แต่ฉันเองก็ไม่อาจ แน่ใจ
Dtae chun eng gor mai aht nae jai
But I’m not sure
ว่าพรุ่งนี้ เรื่องของเราจะสุข หรือแสนเศร้า
Wah proong nee reuang kaung rao ja sook reu saen sao
If tomorrow our situation will be happy or so sad
จึงวอนขอดาวให้ช่วยบอกที
Jeung waun kor dao hai chuay bauk tee
So I’m begging the stars to please tell me

หากว่าตัวเขา มีใจให้ฉันจริง
Hahk wah dtua kao mee jai hai chun jing
If she really has feelings for me
ฉันขอได้ไหมให้ทุกสิ่ง เป็นจริงเรื่อยไป
Chun kor dai mai hai took sing bpen jing reuay bpai
I want to give her everything and be sincere forever
ให้ต่อจากวันนี้ เขามีแต่ฉันในหัวใจ
Hai dtor jahk wun nee kao mee dtae chun nai hua jai
If, from now on, she’ll have only me in her heart
จะอธิฐานและขอดวงดาวให้ ช่วยฉันสักที
Ja attitahn lae kor duang dao hai chuay chun suk tee
I’ll pray and ask the stars to help me

(*,**)

ช่วยบอกให้ฉันรู้ ให้มั่นใจ
Chuay bauk hai chun roo hai mun jai
Please tell me and let me know, let me be certain
การรอคอยมันยากเกินทนไหว
Gahn ror koy mun yahk gern ton wai
Waiting is too difficult to endure
ได้โปรดช่วยบอกฉัน และตอบหน่อยได้ไหม
Dai bproht chuay bauk chun lae dtaup noy dai mai
Please tell me and answer me
ว่าพรุ่งนี้เขากับฉันนั้นจะเป็นยังไง
Wah proong nee kao gup chun nun ja bpen yung ngai
As to how she and I will be tomorrow

(**)

Title: ที่ว่าง / Tee Wahng (Empty Space)
Artist: Pause
Album: Push (Me) Again
Year: 1996

วันที่เวียนเปลี่ยน วันที่เลยผ่าน รักคงมั่น
Wun tee wian bplian wunt ee loey pahn ruk kong mun
The days changed, the days passed by, but our love was stable
เราไม่เคยห่าง เคียงคู่ชิดใกล้ ทุกเวลา
Rao mai koey hahng kiang koo chit glai took welah
We were never separated, always near each other
ยอมทิ้งความฝัน ยอมทุกๆอย่าง ให้กันและกัน
Yaum ting kwahm fun yaum took took yahng hai gun lae gun
Agreeing to abandon our dreams, willing to abandon everything for the other
เพียงได้เคียงข้าง เพียงได้ร่วมทาง โอ้รักนิรันดร์
Piang dai kiang kahng piang dai ruam tahng oh ruk nirun
Only to be able to be beside the other, only to be able to travel together, oh, eternal love

(*) ก่อนเคยคิดว่ารักต้องอยู่ด้วยกันตลอด
Gaun koey kit wah ruk dtaung yoo duay gun dtalaut
Before we used to think that love must always be together with us forever
เติบโตจึงได้รู้ความจริง
Dterp dtoh jeung dai roo kwahm jing
Then we grew up and learned the truth

(**) หากเคียงชิดใกล้ แต่เธอต้องทิ้งทุกอย่างเพื่อฉัน
Hahk kiang chit glai dtae tur dtaung ting took yahng peua chun
If we want to be next to each other, you’d have to give up everything for me
ประโยชน์ที่ใด หากรักทำร้ายตัวเอง
Bprayoht tee dai hahk ruk tum rai dtua eng
Where’s the advantage in that if love is hurting yourself?
หากเดินแนบกาย มีพลั้งต้องล้มลงเจ็บ ด้วยกัน
Hahk dern nep gai mee palung dtuang lom long jep duay gun
If we’re walking too closely, there’s the power that we’ll fall and hurt us both
ห่างเพียงนิดเดียว ให้รักเป็นสายลมผ่านระหว่างเรา
Hahng piang nit diao hai ruk bpen sai lom pahn rawahng rao
Let’s separate just a little, let love be a wind that passes between us
แบ่งที่ว่างตรงกลางไว้คอย เพื่อให้เธอได้ตามหาฝัน ของเธอ
Baeng tee whang dtrong glahng wai koy peua hai tur dai dtahm hah fun kaung tur
Sharing the empty space between us so you can follow your dreams

เรียนรู้รักอย่าง รู้คุณค่า ฝันไม่ไกล
Rian roo ruk yahng roo koon kah fun mai glai
I’ve learned what love is like, I know your value, you dreams aren’t far off
บินไปตามทาง หาดวงตะวัน ที่เธอต้องการ
Bin bpai dtahm tahng hah duang dtawun tee tur dtaung gahn
Fly in your own direction, search for the sun you desire
ไม่มีฉุดรั้ง ไม่มีดึงดัน เราเข้าใจ
Mai mee choot rung mai mee deung dun rao kao jai
There’s no barriers or obstacles, I understand
รักยังแสนหวาน รักยังไม่เปลี่ยน เคียงคู่กัน
Ruk yung saen wahn ruk yung mai bplian kiang koo gun
Love is still so sweet, love still hasn’t changed between us

(*,**)

วันเวลาที่เราห่างไกล ความเข้าใจจะทำให้เราใกล้กัน
Wun welah tee rao hahng glai kwahm kao jai ja tum hai rao glai gun
When we’re separated, understanding will bring us together
กลับกลายเปลี่ยนเป็นพลัง
Glup glai bplian bpen palung
Changing it into energy

(**,**)
ร่วมกัน
Ruam gun
Together

Title: ข้อความ / Kor Kwahm (Message)
Artist: Pause
Album: Mild
Year: 1999

จะอยู่ไกลห่างสักเท่าไหร่ สิ่งหนึ่งที่ยึดใจเราอยู่ ไว้ไม่ให้เราห่างกัน
Ja yoo glai hahng suk tao rai sing neung tee yeut jai rao yoo wai mai hai rao hahng gun
However far apart we are, there’s one thing that anchors our hearts together and doesn’t let us be separated
คือความห่วงใยที่เธอให้ฉัน คำพูดเหล่านั้น ที่เธอคอยส่งมา
Keu kwahm huang yai tee tur hai chun kum poot lao nun tee tur koy song mah
It’s the concern that you give me, those words that you keep sending me

(*) ให้ฉันได้รับรู้ ให้ฉันนั้นได้มั่นใจ ไม่มีสิ่งไหนที่จะลึกซึ้งถึงคุณค่า
Hai chun dai rup roo hai chun nun dai mun jai mai mee sing nai tee ja leuk seung teung koon kah
It makes me realize, it makes me certain that nothing will tarnish our value
ผ่านมาจากถ้อยคำนั้น ผ่านมาจากสายตาฉัน และสิ่งๆนั้นบอกฉันให้รู้ตลอดมา
Pahn mah jahk toy kum nun pahn mah jahk sai dtah chun lae sing sing nun bauk chun hai roo dtalaut mah
It passes through from those words, it passes through from the look in my eye and those things you tell me and always let me know

(**) ฉันและเธอจะเดินไปด้วยกัน ไม่ว่าจะทุกข์หรือว่าจะสุขสันต์ ฉันจะมีเธอข้างกาย
Chun lae tur ja dern bpai duay gun mai wah ja took reu wah ja sook sun chun ja mee tur kahng gai
You and I will walk together, regardless if there’s suffering or happiness, I’ll have you by my side
วันเวลาจะนานสักเพียงไหน เพื่อนฉันคนนี้นั้นไม่มีวันห่าง และไม่มีวันจากไปไหน
Wun welah ja nahn suk piang nai peuan chun kon nee nun mai mee wun hahng lae mai mee wun jahk bpai nai
No matter how long the days are, my friend will never be far, and there will never be a day you’ll leave me

ในวันที่ฉันไม่มีใคร เปิดอ่านข้อความเก่าๆ ช่างมีความหมายจากวันนั้น
Nai wun tee chun mai mee krai bpert ahn kor kwahm gao gao chahng mee kwahm mai jahk wun nun
On the days I don’t have anyone, I open and read the old messages that have so much meaning from those days
คือความห่วงใยที่เธอให้ฉัน ข้อความเหล่านั้น ที่เธอคอยส่งมา
Keu kwahm huang yai tee tur hai chun kor kwahm lao nun tee tur koy song mah
It’s the concern that you give me, those messages that you keep sending me

(*,**,*,**)

Title: เดือนเพ็ญ / Deuan Pen (Full Moon)
Artist: Joe Amarin / Pause
Album: Simply Me
Year: 2000

เดือนเพ็ญสวยเย็นเห็นอร่าม
Deuan pen suay yen hen arahm
The beautiful, cool full moon looks glittery
นภาแจ่มนวลดูงาม เย็นชื่นหนอยามเมื่อลมพัดมา
Napah jaem nuan doo ngahm yen cheun nor yahm meua lom put mah
The atmosphere is bright and white and looks gorgeous, isn’t the evening delightful when the wind blows
แสงจันทร์นวลชวนใจข้า คิดถึงถิ่นที่จากมา
Saeng jun nuan chuan jai kah kit teung tin tee jahk mah
The white moonlight induces my heart to thinking of the place I came from
คิดถึงท้องนา บ้านเรือนที่เคยเนาว์
Kit teung taung nah bahn reuan tee koey nao
I miss the fields of Ban Reuan were I once lived

กองไฟสุมควายตามคอก
Gaung fai soom kwai dtahm kauk
The campfire grows, the buffalo are in the stables
คงยังไม่มอดดับดอก จันทร์เอยช่วยบอกให้ลมช่วยเป่า
Kong yung mai maut dup dauk jun oey chuay bauk hai lom chuay pao
The light still hasn’t been extinguished, the moon helps tell the wind to blow
สุมไฟให้แรงเข้า พัดไล่ความเยือกเย็นหนาว
Loom fai hai raeng kao put lai kwahm yeuak yen nao
Starting a strong fire, the wind removes the cold stillness
ให้พี่น้องเรานอนหลับอุ่นสบาย
Hai pee naung rao naun lup oon sabai
Letting our family sleep comfortably

(*) เรไรร้องดังฟังว่า เสียงที่เจ้าพร่ำครวญหา
Ray rai raung dung pung wah siang tee jao prum kruan hah
The grasshoppers are chirping loudly, listen to their voices repeating
ลมเอยช่วยพา กระซิบข้างกาย
Lom oey chuay pah grasip kahng gai
The wind helps to blow and whisper beside us
ข้ายังคอยอยู่ไม่หน่าย ไม่เลือนห่างจากเคลื่อนคลาย
Kah yung koy yoo mai nai mai leuan hahng jahk kleuan klai
I’m still waiting here without tire, I won’t fade from this place
คิดถึงไม่วาย เมื่อเราจากกัน
Kit teung mai wai meua rao jahk gun
I miss you always when we’re separated

(**) ลมเอยช่วยเป็นสื่อให้
Lom oey chuay pen seu hai
Wind, please communicate
นำรักจากห้วงดวงใจ ของข้านี้ไปบอกเขานำหนา
Num ruk jahk huang duang jai kaung kah nee pai bauk kao num nah
Take this love from this heart of mine and take it to them
ให้เมืองไทยรู้ว่าไม่นานลูกที่จากมา
Hai meuang thai roo wah mai nahn look tee jahk mah
Let Thailand know that soon I’ll leave
จะไปซบหน้ากับอกแม่เอย
Ja pai sob nah gup auk mae oey
I’ll go nestle into the breast of my mother

(*,**)

ให้เมืองไทยรู้ว่า ไม่นานลูกที่จากมา
Hai meuang thai roo wah mai nahn look tee jahk mah
Let Thailand know that soon I’ll leave
จะไปซบหน้ากับอกแม่เอย
Ja pai sob nah gup auk mae oey
I’ll go nestle into the breast of my mother

Title: รักเธอทั้งหมดของหัวใจ / Ruk Tur Tung Mot kaung Hua Jai (I Love You With All of My Heart)
Artist: Joe Amarin / Pause
Album: Evo.& Nova
Year: 1998

ทุกครั้งที่ฉันคิดถึงเธอ
Took krung tee chun kit teung tur
Every moment I think of you
ใจมันคอยบอกตัวเองอยู่เสมอ
Jai mun koy bauk dtua eng yoo samur
My heart always tells me
ว่าเธอนั้นเป็นสุขไปแล้ว
Wah tur nun pen sook pai laeo
That you’re already happy
ทุกครั้งที่ฉันนั้นเห็นภาพเธอ
Took krung tee chun nun hen pahp tur
Every time I see your image
วันคืนเก่าๆ ก็กลับมาเสมอ
Wun keun gao gao gor glup mah samur
The old days always come back
มีแต่เธอที่จะไม่กลับมาแล้ว
Mee dtae tur tee ja mai glup mah laeo
There’s only you who doesn’t come back

(*) ยังมีอีกหลายสิ่ง
Yung mee eek lai sing
I still have many other things
ที่ฉันยังไม่เคยพูดสักที
Tee chun yung mai koey poot suk tee
That I’ve never spoken
และมีอีกหลายอย่าง
Lae mee eek lai yahng
And there’s many others
ที่ไม่เคยทำจนวันนี้
Tee mai koey tum jon wun nee
That I’ve never done until today

(**) รัก รักเธอ ทั้งหมดของหัวใจ
Ruk ruk tur tung mot kaung hua jai
I love you, I love you with all of my heart
สิ่งเหล่านั้นเก็บไว้ข้างใน
Sing lao nun gep wai kahng nai
All those things I’ve kept inside
เธอได้ยินไหมคนดี
Tur dai yin mai kon dee
Can you hear me, sweetheart?
อยากขอให้ความรู้สึกที่ฉันมี
Yahk kor hai kwahm roo seuk tee chun mee
I want these feelings I have
ส่งไปถึงเธอที่แสนดี
Song pai teung tur tee saen dee
To reach the wonderful you
ว่าชีวิตนี้ฉันมีแต่เธอดังความฝัน
Wah cheewit nee chun mee dtae tur dung kwahm fun
That in this life, I have only you like a dream
จะพบกัน อีกได้ไหม
Ja pob gun eek dai mai
Can we meet again?

หากฉันนั้นรู้ตัว ก็คงไม่มัวเก็บมาจนวันนี้
Hahk chun nun roo dtua gor kong mai mua gep mah jon wun nee
If I had realized it, I probably wouldn’t have insisted on keeping it in till today
โอ้คนดีนั้นคงได้บอกไปแล้ว
Oh kon dee nun kong dai bauk pai laeo
Oh, sweetheart, I probably would have told you already

(*,**,*,**)

บอก รัก… รักเธอ ทั้งหมดของหัวใจ
Bauk ruk ruk tur tung mot kaung hua jai
I’d have told you that I love you, I love you with all of my heart
สิ่งเหล่านั้นเก็บไว้ข้างใน
Sing lao nun gep wai kahng nai
All those things I’ve kept inside
เธอได้ยินไหมคนดี
Tur dai yin mai kon dee
Can you hear me, sweetheart?
อยากขอให้ความรู้สึกที่ฉันมี
Yahk kor hai kwahm roo seuk tee chun mee
I want these feelings I have
ส่งไปถึงเธอที่แสนดี
Song pai teung tur tee saen dee
To reach the wonderful you
ว่าชีวิตนี้ฉันมีแต่เธอดังความฝัน
Wah cheewit nee chun mee dtae tur dung kwahm fun
That in this life, I have only you like a dream
แล้วสักวันจะไปหา
Laeo suk wun ja pai hah
And some day, I’ll find you

Title: ใจบางบาง / Jai Bahng Bahng (A Faint Heart)
Artist: Joe Amarin (Pause)
Album: Simply Me
Year: ??

เป็นเพราะเรา เป็นเพราะเรามากกว่า
Pen pror rao pen pror rao mahk gwah
It’s because I, it’s because I’m more
เป็นเพราะใจ เป็นเพราะใจเราอ่อน
Pen ror jai pen pror jai rao aun
It’s because my heart, it’s because my heart is weak
อ่อนแออยู่เสมอ เพียงพบคนถูกใจ
Aun ae yoo samur piang pob kon took jai
Always weak just seeing the person I like
เก็บมาใส่ดวงใจฉันไว้ ฝันลมๆมากมาย
Gep mah sai duang jai chun wai fun lom lom mahk mai
I’ll keep paying attention to my heart, dreaming of many winds

แล้วเป็นไง พอหัวใจต้องเจ็บ
Laeo pen ngai por hua jai dtaung jep
And however it is, it’s enough that my heart must ache
เขาคนดี มีแล้วมีคนอื่น
Kao kon dee mee laeo mee kon eun
My sweetheart already has someone else
เจ็บใจอยู่อย่างนั้น เพียงพบความผิดหวัง
Jep jai yoo yahng nun piang pob kwahm pit wung
My heart is broken like that, only facing disappointment
ได้แต่ปลอบปลอบใจตัวเอง หวังอะไรมากมายนะใจ
Dai dtae plaup plaup jai dtua eng wung arai mahk mai na jai
I can only nurse my own heart and hope for many things

(*) เป็นเพราะใจเราอ่อน อยากทำหัวใจขึ้นใหม่
Pen pror jai rao aun yahk tum hua jai keun mai
It’s because my heart is weak, I want to make a new heart
อยากตบแต่งดวงใจเล็กๆ ให้แข็งแรงพอจะทนไหว
Yahk dtop dtaeng duang jai lek lek hai kaeng raeng por ja ton wai
I want to dress up my little heart and make it strong enough to endure it

(**) พอแล้วพอ พอฉันพอดีกว่า
Por laeo por por chun por dee gwah
Enough is enough, enough, I’m better
คิดไปเอง ทำให้ใจต้องเจ็บ
Kit pai eng tum hai jai dtaung jep
Thinking by myself, causing my heart pain
สุขเพียงสุขเล็กน้อย ยามพบคนถูกใจ
Sook piang sook lek noy yahm pob kon took jai
The happiness is only a little when you meet someone you like
แต่พอเจ็บมันเจ็บเกินใคร เป็นเพราะใจเราบางเหลือเกิน
Dtae por jep mun jep gern krai pen pror jai rao bahng leua gern
But it’s enough to have me hurting more than anyone because my heart is too faint

(*,**)

Title: ไม่มีใครผ่านมาทางนี้ / Mai Mee Krai Pahn Mah Tahng Nee (No One Passes This Way)
English Title: “Pause”
Artist: 3.2.1
Album: โคตะระ มันเดย์ / Kodtara Monday
Year: 2010

ฉันนั่งมองแต่นาฬิกา
Chun nung maung dtae naligah
I sit staring at the clock
และไม่รู้ว่าตอนนี้เวลาเท่าไร
Lae mai roo wah dtaun nee welah tao rai
And I don’t know what time it is now
ใจมันลอยหายไป ใจมันลอยหายไป
Jai mun loy hai pai jai mun loy hai pai
My heart floated away, my heart floated away
หายไปไปกับสายลม
Hai pai pai gup sai lom
Disappearing with the wind

(*) ฉันพยายามรวบรวมเรื่องราวทุกอย่าง
Chun payayahm ruap ruam reuang rao took yahng
I’ve tried to collect everything
และฉันก็เหมือนพยายามจะลืมให้ลง
Lae chun gor meuan pyayayahm ja leum hai long
And I’ve tried to forget it all
ใจที่เคยมั่นคง แต่วันนี้สับสนเหลือเกิน
Jai tee koey mun kong dtae wun nee sob son leua gern
My heart used to be stable, but today it’s too mixed up

(**) เสียงจากมือถือที่เคยส่งมาให้กับฉัน
Siang jahkk meu teu tee koey song mah hai gup chun
The ring from my phone when you used to text me
ฟังแล้วก็ยังหวั่นไหว
Fung laeo gor yung wun wai
I listen to it and still get flustered
การ์ดในกระเป๋าที่ฉันนั้นจดคำว่ารัก
Card nai grapao tee chun nun jot kum wah ruk
The card in my bag that I wrote I love you on
แล้วฉันยังเก็บให้ใคร
Laeo chun yung gep hai krai
Who am I keeping it for now?

(***) ไม่เคยจะมีใครผ่านมาทางนี้
Mai koey ja mee krai pahn mah tahng nee
I’ll never have anyone pass this way
นี่ฉันรออะไรอยู่เหรอ รู้ตัวอีกทีมันก็เห็นแต่
Nee chun ror arai yoo lur roo dtua eek tee mun gor hen dtae
What am I waiting for? I realize again that I only see
เหลือก็เพียงแต่ เหลือก็แต่
Leua gor piang dtae leua gor dtae
That I’m only left with, left with only
แค่น้ำตา
Kae num dtah
Tears
ไม่เคยจะมีใครกลับมาทั้งนั้น
Mai koey ja mee krai glup mah tung nun
No one’s ever going to come back
ตั้งแต่วันที่เธอเลิกลา อยากให้รับรู้คำที่แสนธรรมดา
Dtung dtae wun tee tur lerk lah yahk hai rup roo kum tee saen tummada
Since the day you said good-bye, I want you to realize those very common words
ที่อยากจะบอก แค่อยากบอก
Tee yahk ja bauk kae yahk bauk
That I want to tell you, I just wanna tell you
ว่าคิดถึงเธอ
Wah kit teung tur
That I miss you

เหงาเกินไปให้ทรมาน
Ngao gern pai hai toramahn
I’m too lonely, it’s torture
ยิ่งเหงานาน มันจะทำให้เจ็บ
Ying ngao nahn mun ja tum hai jep
The longer I’m lonely, the more it hurts
แต่ก็ยังต้องเก็บ แต่ก็ยังต้องเก็บ
Dtae gor yung dtaung gep dtae gor yung dtaung gep
But I still gotta keep, but I still gotta keep
ซ่อนความเจ็บไว้ข้างใน
Saun kwahm jep wai kahng nai
The pain hidden inside

(*,**,***)

Thinking ’bout the time
when me and you had just begun.
When I was still ur number one,
still here and nothing done
Look baby girl even know
u fly to the sky now
Best believe a got my ticket
down to go find u out
Well imma keep it true, that I’ll be there for u
Still keep that everything u gave to me
when you were still my boo
Ur touch, ur love, ur voice it was gone
Dear memory wishing
that u would coming back home

(***)

Thinking ’bout the time
when me and you had just begun.
When I was still ur number one,
still here and nothing done
Look baby girl even know
u fly to the sky now.

(***)

Aha, chance for you babe, Memories.

D
ดาว / Dao (Star)
เดือนเพ็ญ / Deuan Pen (Full Moon)

F
ฝันกลางวัน / Fun Glahng Wun (Daydreaming)

J
ใจบางบาง / Jai Bahng Bahng (A Faint Heart)

K
แค่ได้เป็นคนสุดท้ายที่เธอคิดถึง / Kae Dai Bpen Kon Soot Tai Tee Tur Kit Teung (Just to Be the Last Person Whom You Think Of)
คนที่เเสนธรรมดา / Kon Tee Saen Tummadah (An Extremely Average Person)
ข้อความ / Kor Kwahm (Message)

L
โลกที่เป็นหนึ่ง / Lohk Tee Bpen Neung (One World)

N
หน้าที่ของความรัก / Nahtee Kaung Kwahm Ruk (The Duty of Love) [Mission]
น้อนคาบไป (นกสีน้ำตาล) / Naun Kahp Bpai (Nok See Numdtahn) [It Carried It Away (Little Brown Bird)]

P
ประโยคสุดท้าย / Bprayohk Soot Tai (The Final Sentence)

R
รักจริงจัง / Ruk Jing Jung (Sincere Love)
รักเธอทั้งหมดของหัวใจ / Ruk Tur Tung Mot Kaung Hua Jai (I Love You With All of My Heart)
รักอยู่รอบกาย / Ruk Yoo Rop Gai (Love is All Around)

T
ที่ว่าง / Tee Wahng (Empty Space)

W
หวาน หวาน / Wahn Wahn (Sweet)

Y
ยื้อ / Yeu (Hold Back)

   
All songs tagged Pause