P.O.P

All posts tagged P.O.P

Title: เสียงข้างในจิตใจ / Siang Kahng Nai Jit Jai (The Voice Inside Your Mind)
Artist: P.O.P.
Album: S
Year: 199?

ทางไหน เมื่อไร หนทางเดินอีกไกล ไม่ต้องไปคิดว่าใครต่อใครจะห้าม
Tahng nai meua rai hon tahng dern eek glai mai dtaung pai kit wah krai dtor krai ja hahm
Whichever way, whenever the path you walk is far, you don’t have to worry anyone will stop you
สิ่งไหน และเพื่อใคร เก็บคำถามไว้ในจิตใจ ไม่ต้องไปสนทำมันต่อไปจนกว่า
Sing nai lae peua krai gep kum tahm wai nai jit jai mai dtaung pai son tum mun dtor pai jon gwah
Anything and whoever it’s for, keep your questions in your mind, there’s no need to continue worrying about them until
สักวันเธอจะรู้ว่าเธอจะเจออะไร ในวันนั้นเธอคงจะเข้าใจ
Suk wun tur ja roo wah tur ja jur arai nai wun nun tur kong ja kao jai
One day you’ll know what you’ll find, and that day you’ll understand

วันนี้ เธอรู้ดี ว่าตอนนี้เธอทำอะไร และสิ่งนั้นไม่ทำให้ใครต้องลำบาก
Wun nee tur roo dee wah dtaun nee tur tum arai lae sing nun mai tum hai krai dtaung lum bahk
Today you know full well what you’re doing right now, and those things won’t bother anyone
ไม่ต้องกลัว ไม่ต้องคิดมาก ขอแค่เธอแน่ใจ ทำสิ่งนั้นทำมันต่อไปจนกว่า
Mai dtaung glua mai dtaung kit mahk kor kae tur nae jai tum sing nun tum mun dtor pai jon gwah
There’s no need to be afraid, no need to over-think things, I just want you to be confident in the things you continue to do until

(*) สักวันเธอจะรู้ว่าเธอต้องการอะไร ในวันนั้นเธอคงจะเข้าใจ
Suk wun tur ja roo wah tur dtaung gahn arai nai wun nun tur kong ja kao jai
Some day, you’ll know what you want, and that day, you’ll understand
หากเธอมีคำถามที่ทำให้เธอหวั่นไหว ขอเธอจงมั่นใจ ไม่มีใครรู้ไปกว่า
Hahk tur mee kum tahm tee tum hai tur wun wai kor tur jong mun jai mai mee krai roo pai gwah
If you ever have questions that make you nervous, I want you to be certain that no one knows better than you

(**) เสียงข้างในจิตใจ เชื่อและทำต่อไป ไม่ต้องกลัวอะไร ทำดั่งใจเธอต้องการ
Siang kahng nai jit jai cheua lae tum dtor pai mai dtaung glua arai tum dtung jai tur dtaung gahn
The voice inside your mind, turst it and continue doing what you’re doing, you don’t have to be scared of anything, do as your heart desires
แม้จะนานแค่ไหน สุดท้ายไม่ได้อะไร อย่างน้อยได้ทำดั่งใจทุกอย่างที่ใจเธอต้องการ
Mae ja nahn kae nai soot tai mai dai arai yahng noy dai tum dung jai took yahng tee jai tur dtaung gahn
No matter how long it takes, even if in the end you don’t get anything, at least you followed your heart and did everything your heart desired

หยุดสงสัยและทำมันต่อไป แม้จะเป็นอย่างไรให้เชื่อในใจของเธอ
Yoot song sai lae tum mun dtor pai mae ja pen yahng rai hai cheua nai jai kaung tur
Stop doubting things and continue doing them, however things will be, trust in your heart

(*,**,**,**)

Title: ลมหายใจ / Lom Hai Jai (Breath)
Artist: P.O.P
Album: OST Meung Goo
Year: 2011

จะให้ทำเช่นไร
Ja hai tum chen rai
What will you have me do
ในเมื่อใจยังไม่ลืมภาพเธอ
Nai meua jai yung mai leum pahp tur
When my heart still hasn’t forgotten you
หลับตาครั้งใดยังคงเจอ
Lup dtah krung dai yung kong jur
Whenever I close my eyes, I still find
ภาพเธอในใจ
Pahp tur nai jai
Your image in my heart

(*) เฝ้าคิดถึงเธอ
Fao kit teung tur
I keep thinking of you
ไม่รู้ว่าจะเจอเมื่อไหร่
Mai roo wah ja jur meua rai
I don’t know when I’ll see you
เป็นคำถามที่ค้างคาใจ
Pen kum tahm tee kahng kah jai
It’s the question that’s stuck in my heart;
ว่าเมื่อไหร่จะได้เจอ
Wah meua rai ja dai jur
When will I be able to see you?

(**) เธอคงไม่รู้จะทำอย่างไรก็ไม่รู้
Tur kong mai roo ja tum yahng rai gor mai roo
You probably don’t know what to do, I don’t know
ว่ามีฉันนั้นคอยห่วงใย
Wah mee chun nun koy huang yai
If you have me worrying about you
แต่จะยากเย็นเพียงไร
Dtae ja yahk yen piang rai
But however difficult it will be
จะอีกนานซักเท่าไร
Ja eek nahn suk tao rai
However much longer it is
อยากให้เธอรู้และให้เธอเข้าใจ
Yahk hai tur roo lae hai tur kao jai
I want you to know and want you to understand

(***) เธอคือลมหายใจ เธอคือทุกอย่าง
Tur keu lom hai jai tur keu took yahng
You’re my breath, you’re my everything
จะรักเธอไม่มีวันจาง ไปจากใจ
Ja ruk tur mai mee wun jahng pai jahk jai
There will never be a day my love for you will fade from my heart
ก็เพราะเธอคือมหายใจ เธอคือทุกอย่าง
Gor pror tur keu hai jai tur keu took yahng
Because you’re my breath, you’re everything
จะรักเธอไม่มีวันจาง ไปจากใจ
Ja ruk tur mai mee wun jahng pai jahk jai
There will never be a day my love for you will fade from my heart
ก็เพราะเธอคือลมหายใจ เธอคือทุกสิ่ง
Gor pror tur keu lom hai jai tur keu took sing
Because you’re my breath, you’re everything
จะให้ทิ้งอะไรก็ยอมทุกอย่าง
Ja hai ting arai gor yaum took yahng
Whatever you want me to give up, I’ll give up everything
จากนี้ ใจฉันจะมีแต่เธอ
Jahk nee jai chun ja mee dtae tur
From now on, my heart will have only you

ก็เพราะวันและคืน
Gor pror wun lae keun
Because night and day
ทำให้ต้องฝืนใจตัวเองเรื่อยมา
Tum hai dtaung feun jai dtua eng reuay mah
Has me continuously resisting my own heart
เจอะเธอครั้งใดไม่เคยล้า
Jur tur krung dai mai koey lah
Whenever I see you, I never tire of you
จะบอกความในใจ
Ja bauk kwahm nai jai
I’ll tell you the things in my heart

(*,**,***)

C
ชอบอ่ะ / Chaup A (Like It) [ROCK it LIKE it]

D
ได้ยินความรักบ้างไหม / Dai Yin Kwahm Ruk Bahng Mai (Can You Hear the Love?)

K
แค่ได้พบเธอ / Kae Dai Pob Tur (Just Meeting You)
คนดี / Kon Dee (My Angel)
คนที่ไม่บอกผ่าน / Kon Tee Mai Bauk Pahn (Non-Passerby)
คือเธอ / Keu Tur (It’s You)

L
ลมหายใจ / Lom Hai Jai (Breath)

M
ไม่มี / Mai Mee (Without)

R
รักของเธอมีจริงหรือเปล่า / Ruk Kaung Tur Mee Jing Reu Bplao (Is Your Love Real?)

S
เสียงข้างในจิตใจ / Siang Kahng Nai Jit Jai (The Voice Inside Your Mind)

T
ที่แห่งนี้ / Tee Haeng Nee (Right Here)

Y
อยากให้เธอรู้ / Yahk Hai Tur Roo (I Want You to Know)

   
All songs tagged P.O.P