Musketeers

All posts tagged Musketeers

Title: See You Again
Artist: Musketeers
Album: [Single]
Year: 2018

อาจไม่ใช่ฉันที่ยืนตรงนี้ ยืนเคียงข้างเธอ
Aht mai chai chun tee yuen dtrong nee yeun kiang kahng tur
It might not be me who’s standing right here, standing beside you
ไม่เป็นเหมือนวันเก่าที่เคยมีเรา จะมีเพียงความเงียบเหงา
Mai bpen meuan wun gao tee koey mee rao ja mee piang kwahm ngiap ngao
It’s not like the old days when we once had each other, there’s only loneliness
อาจเป็นเพราะฉันเอง ที่ทำให้เธอต้องเสียใจ คิดมากไป
Aht bpen pror chun eng tee tum hai tur dtaung sia jai kit mahk bpai
It might be because of me, for making you sad and thinking too much
เธอก็เลยเดินจากฉันไป วันนี้ฉันไม่เหลือใคร
Tur gor loey dern jahk chun bpai wun nee chun mai leua krai
So you left me, today I don’t have anyone left
อาจทำได้เพียง แค่ใช้ชีวิตในทุก ๆ วัน ขับแต่รถคันเก่า รองเท้า แจกัน
Aht tum dai piang kae chai cheewit nai took took wun kup dtae rot kun gao raung tao jae gun
All I can do is just live my life every day, driving the same old car, the same shoes, the same vase
กลิ่นน้ำหอมของเธอและฉัน แต่ถนนของเรามันแสนสั้นไป ได้แต่เตือนตัวเองเอาไว้
Glin num haum kaung tur lae chun dtae tanon kaung rao mun saen sun bpai dai dtae dteuan dtua eng ao wai
The scent of you and me, but our road was so short, I can only keep reminding myself
ผ่านไปแล้ว มันผ่านไปแล้ว มันผ่านไปแล้ว
Pahn bpai laeo mun pahn bpai laeo mun pahn bpai laeo
It’s over, it’s over, it’s over

(*) สบายดีหรือเปล่า
Sabai dee reu bplao
Are you doing well?
แหวนที่ฉันให้เธอ ยังใส่อยู่หรือเปล่า
Waen tee chun hai tur yung sai yoo reu bplao
Do you still wear the ring I gave you?
เสื้อที่เธอนั้นซื้อให้ฉัน ยังใส่มันครั้งคราว
Seua tee tur nun seu hai chun yung sai mun krung krao
I still wear the shirt you bought for me sometimes
สบายดีหรือเปล่า
Sabai dee reu bplao
Are you doing well?

(**) สบายดีหรือเปล่า ตั้งแต่วันที่เธอจากไป
Sabai dee reu bplao dtung dtae wun tee tur jahk bpai
Are you doing well? Since the day you left
โลกของฉันยังคงจะหมุน ยังหมุนต่อไปแต่ไร้ทิศทาง
Lohk kaung chun yung kong ja moon yung moon dtor bpai dtae rai tit tahng
My world still turns, it still turns but without any direction
โลกมันอ้างว้าง และมันช่างเหงา
Lohk mun ahng wahng lae mun chahng ngao
My world is empty and so lonely

ผ่านไปแล้ว มันผ่านไปแล้ว มันผ่านไปแล้ว
Pahn bpai laeo mun pahn bpai laeo mun pahn bpai laeo
It’s over, it’s over, it’s over

(*,**)

คอยเตือนตัวเองว่าอย่าไปคิด ให้มันวุ่นวาย
Koy dteuan dtua eng wah yah bpai kit hai mun woon wai
I keep reminding myself not to go thinking and bothering myself
เพราะสุดท้ายต้องมาเสียใจ กับสิ่งที่ฉันพลาดไป
Pror soot tai dtaung mah sia jai gup sing tee chun plaht bpai
Because in the end, I’ll make myself sad over the things I screwed up
ผ่านคืนและวัน ต่อให้อาทิตย์ต้องดับสลาย
Pahn keun lae wun dtor hai ahtit dtraung dup salai
The days and nights pass, even though the sun must set
ยังคงคิดถึงเธอ
Yung kong kit teung tur
I still miss you

(*,**)

   

เนื้อร้อง: ชาครีย์ ลาภบุญเรือง
ทำนอง: ชาครีย์ ลาภบุญเรือง
เรียบเรียง: Musketeers

Title: Day & Night
Artist: Musketeers
Album: Day & Night
Year: 2017

มองลงไปข้างใน แววตาที่ดูเศร้าๆ
Maung long bpai kahng nai waew dtah tee dee sao sao
Looking down inside, the look in your eyes seems sad
มองยิ่งดูยิ่งเหงา โลกของเธอสีเทา
Maung ying doo ying ngao lohk kaung tur see tao
Looking, the more I see, the lonelier you seem, your world is grey
เสียงที่เงียบงัน ร้องไห้ทุกวัน
Siang tee ngiap ngun raung hai took wun
A silent voice crying every day

หยาดน้ำค้างพร่างพรมห่มใจของเธอให้อุ่น
Yaht num kahng prahng prom hom jai kaung tur hai oon
Sparkling dew covers your heart, keeping you warm
นกน้อยลอยละมุน กล่อมเธอให้คลายเศร้าใจ
Nok noy loy la moon glaum tur hai klai sao jai
A small bird floats by, calming you and relieving your sadness
แสงอาทิตย์รำไร แม้จะลับตาไป
Saeng ahtit rum rai mae ja lup dtah bpai
The sunlight is faint, even if you close your eyes

(*) ทุกที่ยังมีเรื่องราวให้ต้องช้ำใจ
Took tee yung mee reuang rao hai dtaung chum jai
There’s still memories that cause you pain every time
ทุกเช้ายังคงจะมีแสงของวันใหม่
Took chao yung kong ja mee saeng kaung wun mai
Every morning, there’s still the light of a new day
เปิดใจเธอไว้ก่อน อดทนรอไว้ก่อน
Bpert jai tur wai gaun aut ton ror wai gaun
Open your heart and endure the wait
เพื่อรอวันที่สวยงาม
Peua ror wun tee suay ngahm
Waiting for a beautiful day

เวลายังเดิน คนก็คงเหมือนกัน
Welah yung dern kon gor kong meuan gun
Time still turns, and people change with it
แบ่งความผูกพัน ให้คนที่เหงาเหมือนกัน
Baeng kwahm pook pun hai kon tee ngao meuan gun
Sharing a connection with people who are lonely too
ทุกข์ที่เผชิญ ใช่เรื่องบังเอิญ
Took tee pachern chai reuang bung ern
Confronting the suffering, yes, it’s an unexpected situation

(*)

(**) แล้วเรื่องร้ายๆที่เจอจะเป็นแค่ฝันไป
Laeo reuang rai rai tee jur ja bpen kae fun bpai
And the bad situations you’ve faced will be only dreams
ทุกเช้ายังคงจะรอเธอเริ่มต้นใหม่
Took chao yung kong ja ror tur rerm dton mai
Every morning is still waiting for you to start a new day
เปิดใจเธอไว้ก่อน อดทนรอไว้ก่อน
Bpert jai tur wai gaun aut ton ror wai gaun
Open your heart, endure the wait
ฉันจะนำรักเธอไป
Chun ja num ruk tur bpai
I’ll lead your love

(*,**)

   

เนื้อร้อง: ชาครีย์ ลาภบุญเรือง
ทำนอง: ชาครีย์ ลาภบุญเรือง
เรียบเรียง: Musketeers
Producer: Musketeers
Co-producer: Varn Details

Title: ยอม / Yaum (Willing)
Artist: Musketeers
Album: Day & Night
Year: 2017

หลับตาพริ้มหรี่แสงไฟในห้องนอน
Lup dtah prim ree saeng fai nai haung naun
I happily close my eyes and turn down the lights in my bedroom
ปล่อยเสียงเรไรนั้นกล่อมให้นอนหลับฝัน
Bploy siang ray rai nun glaum hai naun lup fun
Letting the sounds of the grasshopper soothe me into sleep
ภายใต้ผ้าห่มมีเพียงสองเราในอ้อมกอด
Pai dtai pah hom mee piang saung rao nai aum gaut
Underneath the blankets, there’s only the two of us in our embrace
กลิ่นหอมของเธอนั้นปลอบให้คลายและหาย
Glin haum kaung tur nun bplaup hai klai lae hai
Your scent soothes me, helping me get relief and recover

เราช่างโชคดีที่วันนี้มีเธอข้างกาย
Rao chahng chohk dee tee wun nee mee tur kahng gai
I’m so lucky that I have you by my side today
เส้นผมของเธอนั้นคลายยาวสยาย
Sen pom kaung tur nun klai yao sayai
Your long hair spread out
ยอมแลกทุกสิ่งหากต้องทิ้งไปทุกๆ อย่าง
Yaum laek took sing hahk dtaung ting bpai took took yang
I’d willingly trade everything if I had to
สิ่งของเงินทองนั้นต่างหมดความหมาย
Sing kaung ngern taung nun dtahng mot kwahmmai
Matters of money are all meaningless

(*) ถ้าหากเป็นเธอฉันจะยอม
Tah hahk bpen tur chun ja yaum
If it’s you, I’m willing
ช้ำก็จะยอม ทุกข์ก็จะยอม
Chum gor ja yaum took gor ja yaum
If it’s painful, I’m willing, if it’s suffering, I’m willing
ฉันจะไม่กลัว ถ้าหากต้องเสียใจ
Chun ja mai glua tah hahk dtaung sia jai
I’m not afraid if I must be sad
สักหนึ่งนาทีก็จะยอม ช้ำก็จะยอม
Suk neung nahtee gor ja yaum chum gor ja yaum
For just a moment, I’m willing, if it’s painful, I’m willing
ทุกข์ก็จะยอม ฉันคงต้องยอม
Took gor ja yaum chun kong dtaung yaum
If it’s suffering, I’m willing, I must be willing
ถ้าหากต้องเสียใจ
Tah hahk dtaung sia jai
If I must be sad

ถ้าหากต้องเสียใจ ถ้าหากต้องเสียใจ
Tah hahk dtaung sia jai tah hahk dtaung sia jai
If I must be sad, if I must be sad

มีเพียงสองเราในอ้อมกอด
Mee piang saung rao nai aum gaut
There’s only the two of us in our embrace
กลิ่นหอมของเธอนั้นปลอบให้คลายและหาย
Glin haum kaung tur nun bplaup hai klai lae hai
Your scent soothes me, helping me get relief and recover
ยอมแลกทุกสิ่งหากวันนี้ต้อง Say Goodbye
Yaum laek tooks ing hahkw un nee dtaung say good bye
I’d be willing to trade everything if today we had to say goodbye
ให้ฉันมีเธอข้างกายคนสุดท้าย
Hai chun mee tur kahng gai kon soot tai
I want you to be the last person at my side

(*)

Good Morning
Good morning
ผืนทรายและแสงแดด ทิ้งเรื่องราวที่มันยังค้างคา
Peun sai lae saeng daet ting reuang rao tee mun yung kahng kah
The sand and the sunlight, throw away all the matters that still remain
ให้หายลอยไปพร้อมสายลม เราจิบไวน์ใต้แสงจันทร์
Hai hai loy bpai praum sai lom rao jip wine tai saeng jun
Let’s float away and disappear with the wind, we’ll sip wine beneath the moon
บอกฝันดีกันทุกราตรี เราจูบกันจนเช้า
Bauk fun dee gun took rahdtree rao joop gun jon chao
Telling each other “sweet dreams” every night, we kiss until morning

(*,*)

   

เนื้อร้อง: ชาครีย์ ลาภบุญเรือง
ทำนอง: ชาครีย์ ลาภบุญเรือง
เรียบเรียง: Musketeers
Producer: Musketeers
Co-producer: Varn Details

   

The song itself was too slow and the lyrics to uncomfortably mushy-gushy for my liking, but fans of the band might find it appealing~

Title: ปล่อยไว้อย่างนั้น / Bploy Wai Yahng Nun (Let It Go Like That)
Artist: Musketeers
Album: [Single]
Year: 2017

ตั้งแต่พบกัน เริ่มความสัมพันธ์
Dtung dtae pob gun rerm kwahm sumpun
Since we met and our relationship started
ที่เราสองได้มารู้จัก วันที่แสงดาวส่องประกายสวยงาม
Tee rao saung dai mah roo juk wun tee saeng dao saung bpragai suay ngahm
The two of us got to know each other, when the starlight sparkled beautifully
ต่อจากนี้ไป ไม่ว่าเรื่องใด จะไม่สน ไม่แคร์อะไร
Dtor jahk nee bpai mai wah reuang dai ja mai son mai care arai
From now on, no matter what issue arises, I won’t pay attention, I won’t care about anything
แต่ความจริงแล้วเธอแอบมีใครสักคน
Dtae kwahm jing laeo tur aep mee krai suk kon
But the truth is, you’ve secretly been with someone else

(*) เรื่องเธอกับเขา เรื่องระหว่างเรา
Reuang tur gup kao reuang rawahng rao
The matter of you and him, the matter between us
ช่างดูแผ่วเบา เหมือนแสงที่ใกล้จะดับ
Chahng doo paeo bao meuan saeng tee glai ja dup
Really seems so faint, like a flame about to go out
จะจบตรงไหน จะเป็นอย่างไร
Ja jop dtrong nai ja bpen yahng rai
Wherever it’ll end, however things will be
อย่าปล่อยให้ใครได้รู้
Yah bpoy hai krai dai roo
Don’t let anyone else know

(**) ปล่อยมือจากฉัน หยุดความผูกพัน ก่อนคืนและวันที่แสนดีสายเกินไป
Bploy meu jahk chun yoot kwahm pook pun gaun keun lae wun tee saen dee sai gern bpai
Let go of my hand, stop our relationship before the wonderful days and nights become too late
ให้สิ่งที่เห็นเพียง สิ่งที่แสงเงา ส่องกระทบสะท้อนในดวงตา
Hai sing tee hen piang sing tee saeng ngao saung gratop sataun nai duang dtah
Let the things I see, the things that are reflected, shine through your eyes
ปล่อยไว้อย่างนั้น เก็บความผูกพัน ว่ามีหนึ่งวันที่รักกันมากที่สุด
Bploy wai yahng nun gep kwahm pook pun wah mee neung wun tee ruk gun mahk tee soot
Let it go like that, keep our relationship for one day that we’ll love each other the most we can
ให้เรื่องราวของเราเกิดแค่ในหัวใจ
Hai reuang rao kaung rao gert kae nai hua jai
Let our memories happen only in our hearts

ปล่อยให้เรื่องราว มันค่อยๆจาง มีเพียงฉันที่ต้องอ้างว้าง
Bploy hai reuang rao mun koy koy jahng mee piang chun tee dtaung ahng wahng
Let our memories gradually fade, there’s only me who must be empty
อย่าปล่อยให้เขากังวลว่าฉันนั้นเคยเป็นใคร
Yah bploy hai kao gungwon wah chun nun koey bpen krai
Don’t let him worry about who I used to be
ปล่อยตัวของเธออยู่กับเขาไป แม้อยากรักเธอมากเท่าไร
Bploy dtua kaung tur yoo gup kao bpai mae yahk ruk tur mahk tao rai
Let yourself be with him, no matter how much I want to love you
เมื่อความรักของเรา มันเกิดขึ้นตอนสายไป
Meua kwahm ruk kaung rao mun gert keun dtaun sai bpai
When our love happened too late

(*,**,**)

   

เนื่อร้อง : ชาครีย์ ลาภบุญเรือง
ทำนอง : ชาครีย์ ลาภบุญเรือง
เรียบเรียง : Musketeers

Title: Time Machine
Artist: Musketeers
Album: [Single]
Year: 2015

ออกเดินทาง สู่ความเวิ้งว้าง
Auk dern tahng soo kwahm werng wahng
Heading out towards the great beyond
เห็นดวงดาวพร่างพราวทอแสงรำไร
Hen duang dao prahn prao tor saeng rum rai
I see the twinkling stars shining faintly
ลำแสงต้องเดินทางไกล
Lum saeng dtaung dern tahng glai
The beams of light must travel a long distance
เพื่อเปิดประตู ข้ามผ่านเจ้าหลุมดำใหญ่
Peua bpert bpradtoo kahm pahn jao loom dum yai
To open the door and cross over a big black hole
ย้อนวันวานพาเธอและฉันลอยไป ที่เรายังคงเยาว์วัย
Yaun wun wahn pah tur lae chun loy bpai tee rao yung kong yao wai
To turn back the days and lead you and I floating back to our youth

(*) ทะยานไปกับฉัน สนุกไปกับทุก ๆ ที่ทุกเรื่องที่เราไป
Tayahn bpai gup chun sanook bpai gup took took tee took reuang tee rao bpai
Rush with me, happiness goes with every time and situation we go to
ความไร้เดียงสาจะนำพาเราทิ้งความเป็นผู้ใหญ่
Kwahm rai diang sah ja num pah rao ting kwahm bpen poo yai
Ignorance leads us to abandon adulthood
ทะยานไปกับฉัน ไม่ต้องไปคิด ไม่ต้องกังวลเรื่องอะไร
Tayahn bpai gup chun mai dtaung bpai kit mai dtaung gung won reuang arai
Rush with me, there’s no need to think, there’s no need to worry about anything
โลกยังคงจะหมุนไม่เห็นเราต้องแคร์อะไร ทะยานไปด้วยกัน
Lohk yung kong ja moon mai hen rao dtaung care arai tayahn bpai duay gun
The world will still spin, why should we care about anything? Rush with me

กาลเวลา ฉันรู้ว่าเธอก็คงคิดเหมือนกัน
Gahn welah chun roo wah tur gor kong kit meuan gun
Time, I know you’re thinking the same
แล้วเราจะรออะไร
Laeo rao ja ror arai
So what are we waiting for?

(*,*)

Title: นาฬิกา / Nahligah (Clock)
Artist: Musketeers
Album: [Single]
Year: 2016

นาฬิกาเรือนเก่า ยิ่งมองแล้วมันยิ่งเหงา
Nahligah reuan gao ying maung laeo mun ying ngao
The more I look at the old clock, the more lonely I am
ความทรงจำมากมายมันซ่อนอยู่ในเข็มนาฬิกา
Kwahm song jum mahk mai mun saun yoo nai kem nahligah
There’s so many memories hidden in the hands of the clock
แต่ว่านาฬิกาก็ทำให้เราต้องเดินและจากกันไป
Dtae wah nahligah gor tum hai rao dtaung dern lae jahk gun bpai
But the clock makes us move on away from each other
ด้วยความฝันที่มี ด้วยเพราะรักที่ยิ่งใหญ่
Duay kwahm fun tee mee duay pror ruk tee ying yai
With the dreams we had, because of our great love

(*) ยังคงคิดถึงเรื่องราวดีๆที่มี ความทรงจำ ภาพเธอคนดีคนเดิม
Yung kong kit teung reaung rao dee dee tee mee kwahm song jum pahp tur kon dee kon derm
I still think of the good times we had, the memories, the same wonderful image of you
เธอยังคิดถึงฉันรึเปล่า ในคืนที่เหน็บหนาวไม่มีแม้แสงดาว
Tur yung kit teung chun reu bplao nai keun tee nepp nao mai mee mae saeng dao
Do you still think of me during the cold nights without even a star?
เธอยังคิดถึงฉันบ้างไหมในวันที่เราไม่อยู่ด้วยกัน
Tur yung kit teung chun bahng mai nai wun tee rao mai yoo duay gun
Do you still think of me when we’re not together?
อยากจะรู้เหมือนกัน ผ่านคืนและวัน เธอเองนั้นยังคิดถึงฉันบ้างหรือเปล่า
Yahk ja roo meuan gun pahn keun lae wun tur eng nun yung kit teung chun bahng reu bplao
I want to know, as the days and nights pass, do you still think of me?

ไม่ได้ขอให้เรานั้นคืนกลับมาเหมือนเดิม
Mai dai kor hai rao nun keun glup mah meuan derm
I’m not asking for us to get back together
ให้เส้นทางที่เดิน มันเกินที่จะฝันใฝ่
Hai sen tahng tee dern mun gern tee ja fun fai
Or for this path I’m on to be further than my dreams
อยากให้รู้ความจริงที่เธอได้ทิ้งเอาไว้
Yahk hai roo kwahm jing tee tur dai ting ao wai
I want you to know the truth that you left
กับเรื่องราวมากมาย ในวันที่ดีที่สุด
Gup reuang rao mahk mai nai wun tee dee tee soot
With so many memories of the best days

(*)

เธอยังคิดถึงฉันรึเปล่า ในคืนที่เหน็บหนาวไม่มีแม้แสงดาว
Tur yung kit teung chun reu bplao nai keun tee nep nao mai mee mae saeng dao
Do you still think of me during the cold nights without even a star?
เธอยังคิดถึงฉันบ้างไหมในวันที่เราไม่อยู่ด้วยกัน
Tur yung kit teung chun bahng mai nai wun tee rao mai yoo duay gun
Do you still think of me when we’re not together?
อยากจะรู้เหมือนกัน ผ่านคืนและวัน เธอเองนั้นยังคิดถึงฉันบ้างหรือเปล่า
Yahk ja roo meuan gun pahn keun lae wun tur eng nun yung kit teung chun bahng reu bplao
I want to know, as the days and nights pass, do you still think of me?

   
เนื้อร้อง : ชาครีย์ ลาภบุญเรือง
ทำนอง : ชาครีย์ ลาภบุญเรือง
เรียบเรียง : Musketeers

   
Another beautifully-worded and composed song by Musketeers~ Although the aside for the song explains the singer wrote this to express feelings towards an ex-lover that he was unable to tell anyone, I like the way the music video took it in another direction; instead of it being about a romantic relationship, they instead made it about a person (a friend of the band?) stuck in the hospital long-term and his family and friends who miss him. What a sad situation he’s in, but I like his optimism at the end, saying he was sure he would get better soon~ I hope he does~

Update: Alas, one month after this video came out, he has passed away… Pity 🙁 My heart goes out to his family and friends

Title: อยู่ที่เธอ / Yoo Tee Tur (It’s In You)
Artist: Musketeers
Album: Left, Right, and Something
Year: ??

ในช่วงชีวิตคนเรา
Nai chuang cheewit kon rao
In our lifetime
ล้วนแต่ต้องเผชิญกับยามที่แสนลำบาก
Luan dtae dtaung pachern gup yahm tee saen lumbahk
All of us must face difficult times
ดวงตะวันทอแสง ก็ดูคล้าย ๆ เหมือนจะดับ
Duang dtawun tor saeng gor doo klai klai meuan ja dup
The shining sun seems like it’s being extinguished
เมฆหมอกดำทมึนปกคลุมทั่วท้องนภา
Mek mauk dum meun bpok kloom tua taung napah
Black clouds spread out over the sky

เปรียบดั่งฤดูกาล
Bpriap dung reudoogahn
Compared to the seasons
ลมพายุก่อตัวขึ้นมาพัดโหมกระหน่ำ
Lom pahyoo gor dtua keun mah put hohm granum
Storms develop, blowing devastatingly
คลื่นใหญ่สูงเสียดฟ้า ก็พลันถาโถมขึ้นฝั่ง
Kleun yai soong siat fah gor plun tah tohm keun fung
Huge waves as tall as the sky immediately crash into land
ทุกสิ่งพังมีเพียงต้นไม้เอนไหวตามลม
Took sing pung mee piang dton mai en wai dtahm lom
Everything is destroyed, there’s only the trees leaning with the wind

(*) สักครั้งตัวเธอต้องเจอ
Suk krung dtua tur dtaung jur
Some times, you must face
สักวันเธอคงได้เจอกับวันที่แสนลำเค็ญ
Suk wun tur kong dai jur gup wun tee saen lumken
Some days, you’ll have to face terrible times
เจ็บช้ำ อ่อนไหว สับสนยังไงไม่รู้
Jep chum aun wai sup son yung ngai mai roo
In pain, weak, mixed up, not knowing anything
จะทำยังไงไม่รู้ ไม่มีใครจะเข้าใจ
Ja tum yung ngai mai roo mai mee krai ja kao jai
Not knowing what to do, no one understanding you

(**) ขอแค่เพียงเธออย่าเพิ่งท้อ ยังมีวันที่รอเธออยู่
Kor kae paing tur yah perng tor yung mee wun tee ror tur yoo
I just ask that you don’t get discouraged, you still have days waiting for you
เพียงแค่เธอได้สู้ สวรรค์ยังคงเฝ้าดู
Piang kae tur dai soo sawun yung kong fao doo
Just keep fighting, heaven is still watching out for you
สักวันเธอจะได้ดีเอง แค่เพียงอยากบอกให้เธอได้รู้
Suk wun tur ja dai dee eng kae piang yahk bauk hai tur dai roo
Some day, you’ll be okay, I just want to tell you that
ทุกคนมีพลังซ่อนอยู่ เพียงแค่เธอไม่รู้
Took kon mee palung saun yoo paign kae tur mai roo
Everyone has a hidden strength, you just don’t know about it
ลองตรึกตรองคิดดู สักวันเธอจะพบมันเอง จะเป็นยังไงก็อยู่ที่เธอ
Laung dtreuk dtraung kit doo suk wunt ur ja pob mun eng ja bpen yung ngai gor yoo tee tur
Try thinking about it, some day you’ll find it, however things will be, it’s in you

เมื่อลมพายุพ้นไป
Meua lom pahyoo pon bpai
When the storms blow
ต้นไม้ก็ยังเอนไหว แต่มันไม่เคยจะหัก
Dton mai gor yung en wai dtae mun mai koey ja huk
The trees bend, but they never break
ยังยืนหยัดทระนง ฝ่าฟันต้านแรงคลื่นลม
Yung yeun yut tranong fao fun dahn raeng kleun lom
They’re still steadfast and confident, struggling against the harsh winds
พร้อมผลิดอกออกผลอีกครั้ง เพื่อเริ่มวันใหม่
Praum pli dauk auk pon eek krung peua rerm wun mai
Ready to produce fruit again and start a new day

มองดูที่ตัวของเรา
Maung doo tee dtua kaung rao
Look at ourselves
แม้ไม่ใช่อย่างเขา แต่เราก็ยังเป็นคน
Mae mai chai yahng kao dtae rao gor yung bpen kon
Even if we’re not like others, we’re still people
แม้บางครั้งเจ็บช้ำผิดหวัง ต้องครางทุกข์ทน
Mae bahng krung jep chum pit wung dtaung krahng took ton
Even though sometimes we’re hurt, disappointed, and suffering
เราก็ต้องอดทนให้ผ่านให้พ้นกันไป
Rao gor dtaung ot ton hai pahn hai pon gun bpai
We must endure and get through it

(*,**,**,**)

Title: แค่บางคำ / Kae Bahng Kum (Just Some Words)
Artist: Musketeers
Album: Left Right and Something
Year: 2009

คนบางคนก็อาจที่จะสื่อสารด้วยคำพูดหนึ่ง
kon baang kon gor aat tee ja seu-saan duay kam poot neung
Some people are able to communicate through one phrase
แต่คำคำนึง เปลี่ยนแปลงอะไรอะไรได้ตั้งมากมาย
dtae kam kam neung bplian bplaeng a-rai a-rai daai dtang maak maai
But one word can change so many things

(*) ก็เพราะทุกสิ่งที่เอ่ยมา สะท้อนความจริงของใจ
gor pror took sing tee oie maa sa-ton kwaam jing kong jai
Because everything spoken reflects the truth of the heart

(**) อย่ามาใช้บางคำเพื่อเปลี่ยนแปลงอะไร
yaa maa chai baang kam peua bplian bplaeng a-rai
Don’t use some words in order to change things
เมื่อสิ่งต่างๆได้กลืนหายไป
meua sing dtaang-dtaang daai gleun haai bpai
When various things have been swallowed away
พร้อมใจที่หลุดไป กับคำพูดของเธอ
prom jai tee loot bpai gap kam poot kong ter
Slipping away together with your words
แต่ว่าคำบางคำ ได้เปลี่ยนคนบางคน
dtae waa kam baang kam daai bplian kon baang kon
But some words have changed some people
ให้ต้องทุกข์ต้องทน ต้องเจ็บช้ำเท่าไร
hai dtong took dtong ton dtong jep cham tao-rai
By much they’ve had to suffer, had to endure, had to hurt
ทบทวนดูก่อนดีดี ก่อนเธอจะพูดออกไป
top tuan doo gon dee dee gon ter ja poot ok bpai
Reconsider things carefully before you say it out loud
อีกสักครั้ง
eek sak krang
One more time

การกระทำอาจทำให้ใครบอบช้ำได้สักเท่าไหร่
gaan gra-tam aat tam hai krai bop cham daai sak tao-rai
Your actions might hurt someone
ถ้อยคำแทงใจปวดร้าวลึกถึงข้างในให้เธอรู้บ้าง
toi kam taeng jai bpuat raao leuk teung kaang nai hai ter roo baang
Words that stab deep into your heart, just to let you know

(*,**,**)

Title: ฉันคนเดียวที่รู้ / Chun Kon Diao Tee Roo (Only I Know)
Artist: Musketeers
Album: [Single]
Year: 2015

วันที่ต้องร้างลาจากไกล เจ็บปวดจนใครเขานินทา
Wun tee dtaung rahng lah jahk glai jep bpuat jon krai kao nintah
When you had to say good-bye and leave far away, you hurt so much, everyone was gossiping
ใครนำความรักคืนกลับมา คืนสู่เธอคนนี้
Krai num kwahm ruk keun glup mah keun soo tur kon nee
Who would lead love back, back to you?
เธอคนที่ฉันคอยห่วงใย เจ็บปวดจนใจเริ่มชินชา
Tur kon tee chun koy huang yai jep bpuat jon jai rerm chin chah
You’re the person whom I continuously worry about, you hurt so much, your heart is starting to grow numb
จนเธอแทบไร้แรงศรัทธา จำได้
Jon tur taep rai raeng suttah jum dai
Until you’re nearly out of strength to believe, remember

ใจสลายเธอ ถ้ามองออกไปแทบไม่เหลือใคร
Jai salai tur tah maung uak bpai taep mai leua krai
Your heart is shattering, if you look out and nearly don’t have anyone left

แค่อยากให้เธอรู้ไว้ วันนี้ถ้าไม่มีใคร
Kae yahk hai tur roo wai wun nee tah mai mee krai
I just want you to keep in mind today that if you don’t have anyone else
ถ้าลุกขึ้นยืนไม่ไหว ให้ฉันนั้นคอยเฝ้าดู
Tah look keun yeun mai wai hai chun nun koy fao doo
If you can’t stand back up, let me keep watching over you

เธอไม่เคยหวังในสิ่งใด คอยทำอะไรเพื่อคนอื่น
Tur mai koey wun nai sing dai koy tum arai peua kon eun
You never hoped for anything, doing things for other people
จนในบางครั้งเธอกลับลืมดูแลตัวเธอเอง
Jon nai bahng krung tur glup leum doo lae dtua tur eng
So much so that sometimes you’ve forgotten to take care of yourself
ไม่อยากให้เธอนั้นต้องปวด อย่าเอามาใส่ใจเรื่องวานซืน
Mai yahk hai tur nun dtaung bpuat yah ao mah sai jai reuang wahn seun
I don’t want you to have to hurt, don’t pay attention to the problems from the day before yesterday
ไม่ว่าพรุ่งนี้หรือมะรืน ฉันยืน ไม่ไปไหนเธอ
Mai wah proong nee reu mareun chun yeun mai bpai nai tur
Regardless if it’s tomorrow or the day after, I’m standing here, not going anywhere

ถ้ามองออกไปแทบไม่เหลือใคร
Tah maung auk bpai taep mai leua krai
If you look out and nearly don’t have anyone left

(*) แค่อยากให้เธอรู้ไว้ วันนี้ถ้าไม่มีใคร
Kae yahk hai tur roo wai wun nee tah mai mee krai
I just want you to keep in mind today that if you don’t have anyone else
ถ้าลุกขึ้นยืนไม่ไหว ให้ฉันนั้นคอยเฝ้าดู
Tah look keun yeun mai wai hai chun nun koy fao doo
If you can’t stand back up, let me keep watching over you
ไม่แคร์ว่าใครจะมอง ฉันรู้ว่าเธอคือใคร
Mai care wah krai ja maung chun roo wah tur keu krai
Don’t worry about who’s looking, I know who you are
ความรักของเธอยิ่งใหญ่ และฉันคนเดียวที่รู้
Kwahm ruk kaung tur ying yai lae chun kon diao tee roo
Your love is so great, and only I know

สิ่งที่ใครเห็น กับสิ่งที่เธอเป็น
Sing tee krai hen gup sing tee tur bpen
The things people see and the things you are
วันนี้เรื่องราวมากมาย อาจมีเรื่องราวร้าย ๆ
Wun nee reuang rao mahk mai aht mee reuang rao rai rai
Today, there are so many stories, there might be some bad ones
ไม่ทิ้งเธอไว้ลำพัง แต่ขอให้เธอได้ฟังเอาไว้
Mai ting tur wai lumpung dtae kor hai tur dai fung ao wai
I won’t leave you alone, but I want you to listen

(*)

ฉันคนเดียวที่รู้ (ฉันคนเดียวที่รู้)
Chun kon diao tee roo (chun kon diao tee roo)
Only I know (only I know)
ฉันคนเดียวที่รู้ (ฉันคนเดียวที่รู้)
Chun kon diao tee roo (chun kon diao tee roo)
Only I know (only I know)
ฉันคนเดียวที่รู้ (ฉันคนเดียวที่รู้)
Chun kon diao tee roo (chun kon diao tee roo)
Only I know (only I know)
ฉันคนเดียวที่รู้ (ฉันคนเดียวที่รู้)
Chun kon diao tee roo (chun kon diao tee roo)
Only I know (only I know)

Title: ให้โลกหมุนตาม / Hai Lohk Moon Dtahm (Let the World Keep Turning)
Artist: Musketeers
Album: [Single]
Year: 2015

เส้นทางที่เราเจอกัน
Sen tahng tee rao jur gun
The path that we face
มีข้างทางที่มองดูสวยงาม
Mee kahng tahng tee maung doo suay ngahm
Has sides that look beautiful
และในวันนี้ ทุกวินาที
Lae nai wun nee took winahtee
And today, every second
มีเรื่องราวที่ต้องเจอมากมาย
Mee reuang rao tee dtaung jur mahk mai
Has many events that we must face

(*) เข้ามาใกล้ชิดกันหน่อย ให้มันกว่านี้
Kao mah glai chit gun noy hai mun gwah nee
Come close to me, closer than this
คงจะดีกว่าเดินทางเดียวดาย
Kong ja dee gwah dern tahng diao dai
It’ll be better than walking alone
อยากให้ถนนยาวกว่านี้ ใครพอมีวิธี
Yahk hai tanon yao gwah nee krai por mee witee
I want to road to be longer than this, who has a way?
อยากให้เราได้มาลองเดินด้วยกัน
Yahk hai rao dai mah laung dern duay gun
I want us to try walking it together

(**) ให้โลกหมุนวนไป จักรวาลดวงดาวแสนไกล
Hai lohk moon won bpai jukrawahn duang dao saen glai
Let the world turn, the universe and the stars are far away
ปล่อยให้โลกทั้งใบต้องหมุนตาม
Bploy hai lohk tung bai dtaung moon dtahm
Let the whole world keep turning
วันที่เราอยู่ใกล้ ๆ กัน มีแค่เธอยืนเคียงข้างฉัน
Wun tee rao yoo glai glai gun mee kae tur yeun kiang kahng chun
When we’re near, when I have only you standing beside me
โลกใบนี้ก็คงจะงดงาม
Lohk bai nee gor kong ja ngot ngahm
This world is beautiful

(***) let make it moving, let make it moving
let make it moving, let make it moving
let make it moving, let make it moving
let make it moving, let make it moving

ได้สบตากัน เราได้คุยกัน
Dai sop dtah gun rao dai kooey gun
We look into each other’s eyes, we talk with each other
การเดินทางที่รอมาแสนนาน
Gahn dern tahng tee rao mah saen nahn
The journey that I’ve waited for for so long
คือจากคนนี้ ใช่ทุกที
Keu jahk kon nee chai took tee
Is from this person, yes, every time
ต่อไปนี้ จะไม่มองผู้ใด
Dtor bpai nee ja mai maung poo dai
From now on, I won’t look at anyone else

(*,**,***,*,**,***)