Faii Am Fine

All posts tagged Faii Am Fine

Title: ข้อแม้ / Kor Mae (Conditions)
English Title: “Promise”
Artist: Faii Am Fine
Album: OST สะใภ้รสแซ่บ / Sapai Rot Saeb
Year: 2016

ก่อนที่เธอจะบอกรักฉัน ก่อนที่เราตกลงคบกัน
Gaun tee tur ja bauk ruk chun gaun tee rao dtoklong kop gun
Before you tell me you love me, before we agree to date
อยากให้เธอยืนยันให้ฉันมั่นใจ
Yahk hai tur yeun yun hai chun mun jai
I want you to reassure me and make me certain

(*) ว่าจะยอมทำตามข้อแม้ ไม่ว่าเกิดอะไรแล้วแต่
Wah ja yaum tum dtahm kor mae mai wah gert arai laeo dtae
That you’ll agree to following my conditions, no matter what happens
เธอยินดีทำตามข้อแม้ฉันได้ไหม
Tur yin dee tum dtahm kor mae chun dai mai
Would you be happy to follow my conditions?

(**) อย่าทำให้ฉันเสียใจ ช่วยเข้าใจฉันวันที่ฉันน้อยใจ
Yah tum hai chun sia jai chuay kao jai chun wun tee chun noy jai
Don’t hurt me, please understand me when I’m offended
วันที่ไม่มีเหตุผล ก็ขอให้ยอมให้ทน ให้ได้
Wun tee mai mee het pon gor kor hai yaum hai ton hai dai
When there’s no reason, I want you to be willing to endure it
อยู่ข้างข้างฉันทุกคราว อย่าปล่อยมือฉันวันที่ฉันงี่เง่า
Yoo kahng kahng chun took krao yah bploy meu chun wun tee chun ngee ngao
Be beside me at every moment, don’t let go of my hand when I’m being foolish
เรียกเธอมานอนมองฟ้า หรือขอให้มานับดาว
Riak tur mah naun maung fah reu kor hai mun nup dao
Calling you to sleep looking at the sky, or asking you to count the stars
อย่าทิ้งให้เหงาทำได้ไหม
Yah ting hai ngao tum dai mai
Don’t leave me lonely, can you do that?

ไม่ต้องมีอะไรทั้งนั้น แต่ต้องมีเวลาให้กันต้องการคนดูแลที่ฉันมั­่นใจ
Mai dtaung mee arai tung nun dtae dtaung mee welah hai gun dtaung gahn kon doo lae tee chun mun jai
You don’t have to have everything, you just have to have time for me, I want someone who will look after me for certain

(*,**,**)

อาจจะไม่มีเหตุผล แต่ถ้าเธอทนให้ได้ จะไม่รักใครนอกจากเธอ
Aht ja mai mee het pon dtae tah tur ton hai dai ja mai ruk krai nauk jahk tur
There might not be a reason, but if you can put up with it, I won’t love anyone else except you

   
คำร้อง สุทธิพงษ์ สมบัติจินดา
ทำนอง/เรียบเรียง ต้อง Karamail

Title: ใจคอ / Jai Kor (Heartless)
Artist: Faii Am Fine
Album: [Single]
Year: 2015

อยากให้ดูข้อความเก่าเก่า ที่ยืนยันว่าครั้งนึงเราเคยรักกัน วันนั้นเธอเคยดีกับฉัน
Yahk hai doo kor kwahm gao gao tee yeun yun wah krung neung rao koey ruk gun wun nun tur koey dee gup chun
I want you to look at the old messages where you reassured me at one point that we were once in love, youused to be good to me in those days
เธออาจไม่นึกยินดี ที่วันนี้ฉันพูดถึงมัน แต่อย่าหลอกตัวเองว่ามันไม่เคยมี
Tur aht mai neuk yin dee tee wun nee chun poot teung mun dtae yah lauk dtua eng wah mun mai koey mee
You might not think fondly that today I’m speaking about it, but don’t deceive yourself that it never existed
ยังไงก็ได้ไป ไม่จำเป็นอะไรต้องรีบหนี คนที่รอเธอคงมี แต่ว่าคนคนนึงตรงนี้ไม่เหลือใคร
Yung ngai gor dai bpai mai jum bpen arai dtaung reep nee kon tee ror tur kong mee dtae wah kon kon neung dtrong nee mai leua krai
No matter what, you’d have gone, there’s no need to have to run away, you probably had someone waiting for you, but one person right here doesn’t have anyone left

(*) หมดรักก็แค่พูดลา เธอคงไม่มีปัญหาอะไรให้เจอ
Mot ruk gor kae poot lah tur kong mai mee bpunhah arai hai jur
If you’re out of love, just say good-bye, you wouldn’t have any problem to face
แต่คนที่รักอยู่ คิดดูเถอะ ว่าจะผ่านวันนี้ยังไง
dtae kon tee ruk yoo kit doo tur wah ja pahn wun nee yung ngai
But think about the person who loves you, about how they’ll pass through today
ไม่รู้ทำไมง่ายจัง เธอลบเลือนความหลังด้วยยางลบไหน
Mai roo tummai ngai jung tur lop leuan kwahm lup duay yahng lop nai
I don’t know why it was so easy, what kind of eraser did you use to erase the past?
คนเคยรักกันมา น้ำตาไม่พอให้ไหล ก็ช่างมันแค่นั้นใช่ไหม…ใจคอ
Kon koey ruk gun mah num dtah mai por hai lai gor chahng mun kae nun chai mai jai kor
The person whom you once loved doesn’t have enough tears to flow, but screw her, huh? Heartless

ไม่มีที่ที่เราเคยไป ไม่มีวันไหนไหนที่เดินอยู่ข้างกัน เมื่อคนที่จำได้มีแต่ฉัน
Mai mee tee tee rao koey bpai mai mee wun nai nai tee dern yoo kahng gun meua kon tee jum dai mee dtae chun
There’s no places where we once went, there’s no days that we walk beside each other, when the person whom I can remember had only me
ยังเก็บทุกเรื่องดีดี อยู่อย่างนี้เหมือนของสำคัญ เธออาจจะลืมมัน แต่มันก็เคยมี
Yung gep took reuang dee dee yoo yahng nee meuan kaung sumkun tur aht ja leum mun dtae mun gor koey mee
I still keep every good thing like this, like it’s important, you might have forgotten it, but it once existed
คนไปไม่ยากเย็น ไม่มีความจำเป็นต้องเดินหนี ใจไม่อยู่ก็รู้ดี ต่อให้มีใครตายตรงนี้ก็คงไป
Kon bpai mai yahk yen mai mee kwahm jum bpen dtaung dern nee jai mai yoo gor roo dee dtor hai mee krai dtai dtrong nee gor kong bpai
When a person leaves so easily, there’s no need to have to run, I knew full well your heart wasn’t here, even if someone was dying right here, you’d have gone

(*)

ใช้เวลากี่ปีที่คบกัน เขาเข้ามาเท่านั้นจะไป เรื่องของเรา ตั้งมากมาย ไม่มีผลกับใจเลยเหรอ
Chai welah gee bpee tee kop gun kao kao mah tao nun ja bpai reuang kaung rao dtung mahk mai mai mee pon gup jai loey rur
We spent many years dating, then she just shows up and you go, we have so many memories, do they have no affect on your heart at all?

(*)

แค่คำพูดดีดี ก็คงไม่มีใช่ไหม โหดร้ายจริงจริง
Kae kum poot dee dee gor kong mai mee chai mai hoht rai jing jing
You don’t even have any nice words, do you? You’re really cruel

Title: หายใจรอเธอ / Hai Jai Ror Tur (Breathing Waiting for You)
Artist: Faii Am Fine
Album: OST แหวนทองเหลือง / Waen Taung Leuang
Year: 2015

แม้โชคชะตาจะทำร้ายกัน
Mae chohk chadta ja tum rai gun
Though destiny will hurt me
ผลักดัน ให้เรานั้นจำต้องแยกทาง
Paluk dung hai rao nun jum dtaung yaek tahng
Pushing us away and making us have to split ways
เธอคงไม่รู้ว่าความไกลห่าง
Tur kong mai roo wah kwahm glai hahng
You probably don’t know that the distance
ไม่เคยทำให้ฉันเปลี่ยนหัวใจ
Mai koey tum hai chun bplian hua jai
Will never make me change my heart

รักเธออยู่ เสมอ
Ruk tur yoo samur
I’ll always love you
แต่อ้อมแขนของเธอนั้นแสนไกล
Dtae aum kaen kaung tur nun saen glai
But your embrace is so far away
อยู่กับการรอคอยที่โหดร้าย
Yoo gup gahn ror koy tee hoht rai
I’m here with the cruel task of waiting

(*) ไม่เคยจะมีนาทีไหน ที่ไม่คิดถึงเธอ
Mai koey ja mee nahtee nai tee mai kit teung tur
There’ll never be a moment I don’t miss you
เนิ่นนานเพียงใดจากวันนั้น ฉันยังเป็นของเธอ
Nern nahn piang dai jahk wun nun chun yung bpen kaung tur
However long it’ll be from that day, I’ll still be yours
แม้ไม่อาจพบเจอ ยังคงฝันว่าเธอมากอดไว้
Mae mai aht pob jur yung kong fun wah tur mah gaut wai
Even though we might not meet, I still dream of you hugging me
ต่อให้ยืนข้าง ๆ ใคร
Dtor hai yeun kahng kahng krai
Whoever I’m standing next to
ทุกลมหายใจ ก็หายใจรอเพียงเธอ
Took lom hai jai gor hai jai ror piang tur
Every breath I breathe waiting only for you

ฉันเหลือแค่ความทรงจำครั้งหนึ่ง
Chun leua kae kwahm song jum krung neung
All I have left is the memories of one time
ติดตรึง และลึกซึ้งเมื่อนึกถึงมัน
Dtit dtreung lae leuk seung meua neuk teung mun
I get stuck on it and am emotionally moved whenever I think of it
มีคำว่ารักที่เธอให้กัน
Mee kum wah ruk tee tur hai gun
I have the love you gave me
ที่ยังทำให้ฉันอยากหายใจ
Tee yung tum hai chun yahk hai jai
That still makes me want to breathe

ไม่ว่าตื่นหรือฝัน ไม่ว่าในสักวันต้องมีใคร
Mai wah dteun reu fun mai wah nai suk wun dtaung mee krai
Regardless if I’m awake or dreaming, regardless if some day I’ll have to have someone else
ก็จะรอ เธอเป็นคนสุดท้าย
Gor ja ror tur bpen kon soot tai
I’ll wait for you to be my final person

(*,*)

ให้อยู่ในอ้อมแขนใคร ร่างเป็นของใคร
Hai yoo nai aum kaen krai rahng bpen kaung krai
Whoever’s embrace I may be in, whoever my body belongs to
แต่หัวใจเป็นของเธอ
Dtae hua jai bpen kaung tur
But my heart is yours

Title: รักจริงมีไหม / Ruk Jing Mee Mai (Does True Love Exist?)
Artist: Faii Am Fine (ฝ้าย AM FINE)
Album: OST แม้เลือกเกิดได้ / Mae Leuak Gert Dai
Year: 2015

หรือความผิดฉัน ที่ชีวิตมันเป็นอย่างนี้
Reu kwahm pit chun tee cheewit mun bpen yahng nee
Was it my mistake that my life is like this?
หรือที่รักจริงไม่มี คงเป็นเพราะฉันมันเลวกว่าใคร
Reu tee ruk jing mai mee kong bpen pror chun mun leo gwah krai
Or is it that true love doesn’t exist, it’s probably because I’m worse than anyone
ฉันมีความฝัน แต่ว่าโลกนี้มันโหดร้าย
Chun mee kwahm fun dtae wah lohk nee mun hoht rai
I have dreams, but this world is so cruel
ถ้าฉันเลือกได้ดั่งใจ ก็คงเลือกให้เจอทางที่ดี
Tah chun leuak dai dung jai gor kong leuak hai jur tahng tee dee
If I could choose as my desires, I’d have chosen to find the best way

(*) มีกี่หน กี่คนที่แค่เพียงผ่าน
Mee gee hon gee kon tee kae piang pahn
There’s many times that many people have just passed by
มาทำให้ฉัน ยิ่งเจ็บไปถึงหัวใจ
Mah tum hai chun ying jep bpai teung hua jai
That make me hurt even more, all the way to my heart

(**) อยากมีใคร สักคนอยู่เคียงข้างกัน
Yahk mee krai suk kon yoo kiang kahng gun
I want to have someone beside me
ที่ไม่ถามว่าฉันเคยเป็นอย่างไร
Tee mai tahm wah chun koey bpen yahng nee
Who won’t ask me how I used to be
ขอซึมซับคืนวันดี ๆ ให้ชีวิตที่เลือกไม่ได้
Kor seum sup keun wun dee dee hai cheewit tee leuak mai dai
I want to absorb the good days and make my life that I didn’t choose
ให้หัวใจ ได้เจอกับคนรักจริง
Hai hua jai dai jur gup kon ruk jing
And make my heart find someone who really loves me

ฉันยังคงฝัน ต่อให้โลกนี้มันโหดร้าย
Chun yung kong fun dtor hai lohk nee mun hoht rai
I’ll still dream, even though this world is cruel
แม้ว่ายากเย็นเท่าไหร่ ก็จะเลือกไปบนทางที่ดี
Mae wah yahk yen tao rai gor ja leuak bpai bon tahng tee dee
However difficult it’ll be, I’ll choose the best path

(*,**,**)

อยากมีใคร สักคนอยู่เคียงข้างกัน
Yahk mee krai suk kon yoo kiang kahng gun
I want to have someone beside me
ไม่ใส่ใจเมื่อวานและไม่ทอดทิ้ง
Mai sai jai meua wahn lae mai taut ting
Who doesn’t care about yesterday and won’t abandon me
แม้ชีวิตไม่เคยดีพอ ฉันไม่ขออะไรสักสิ่ง
Mae cheewit mai koey dee por chun mai kor arai suk sing
Though life is never good enough, I won’t ask for anything else
แค่รักจริง ให้กันจะมีบ้างไหม
Kae ruk jing hai gun ja mee bahng mai
Just true love for me, does that exist?

ให้หัวใจ ได้วางที่ใครสักคน
Hai hua jai dai wahng tee krai suk kon
Let my heart be able to be placed with someone

Title: ที่อยากถามจริงจริงคือ / Tee Yahk Tahm Jing Jing Keu (What I Really Want to Ask You Is…)
Artist: Faii Am Fine
Album: [Single]
Year: 2014

ทุกครั้งที่เราต้องเจอหน้ากัน
Took krung tee rao dtaung jur nah gun
Every time we meet
ทุกครั้งที่เราบังเอิญพบกัน
Took krung tee rao bung ern pob gun
Every time we happen to run into each other
ได้แต่ยิ้มๆ ได้แต่ทักกัน ก่อนจะแยกย้ายกันไป
Dai dtae yim yim dai dtae tuk gun gaun ja yaek yai gun bpai
I can only smile, I can only say hello before we go our separate ways
ฉันถามเรื่องงานว่าเป็นเช่นไร
Chun tahm reuang ngahn wah bpen chen rai
I ask how work is
ฝนฟ้าอากาศอะไรทั่วไป
Fon fah ahgaht arai tua bpai
What the weather is all over
ยังสบายดีใช่ไหม ทักทายกันอย่างเพื่อนธรรมดา
Yung sabai dee chaimai tuk tai gun yahng peuan tummadah
You’re still good, right? We greet each other like common friends

(*) รู้ไหมจริงๆ หัวใจยังมีอีกหนึ่งคำถาม
Roo mai jing jing hua jai yung mee eek neung kum tahm
Do you really know my heart still has one more question
ที่พยายามปกปิดตลอดเวลา
Tee payayahm bpok bpit dtalaut welah
That I always try to hide?
กี่คำถามที่เธอได้ยินประจำ
Gee kum tahm tee tur dai yin bprajum
However many questions you regularly hear
ที่อยากถามจริงๆ ก็คือ
Tee yahk tahm jing jing gor keu
What i really want to ask you is…

(**) ถ้าวันนี้เธอยังไม่มีใคร กลับมาไหม กลับมาเพื่อรักกัน
Tah wun nee tur yung mai mee krai glup mah mai glup mah peua ruk gun
If you still don’t have anyone today, will you come back? Come back and love me
ตั้งแต่วันที่จบกันไป คิดถึงเธอเมื่อไรก็ใจสั่น
Dtung dtae wun tee jop gun bpai kit teung tur meua rai gor jai sun
Since the day we broke up, whenever I think of you, my heart pounds
ให้เธอกลับมารักฉัน มีทางเป็นไปได้ไหม ที่ใจฉันอยากรู้
Hai tur glup mah ruk chun mee tahng bpen bpai dai mai tee jai chun yahk roo
I want you to come back and love me, is there any way that can be possible? My heart wants to know

ทุกครั้งได้ข่าวว่าเธอคบใคร
Took krung dai kao wah tur kop krai
Every time I hear you’re dating someone else
ทุกครั้งก็กินก็นอนไม่ได้
Took krung gor gin gor naun mai dai
Every time, I can’t eat or sleep
อยากให้เขาทิ้ง อยากให้เลิกไป
Yahk hai kao ting yahk hai lerk bpai
I want her to dump you, I want you to break up
ให้ไม่ต้องรัก
Hai mai dtaung ruk
For you not to love her
ทุกครั้งที่เจอกันยังทักกัน
Took krung tee jur gun yung tuk gun
Every time we meet, we still greet each other
ถามเรื่องคนอื่นอะไรร้อยพัน
Tahm reuang kon eun arai roy pun
I ask hundreds of thousands of questions about other people
ซึ่งในใจเธอแล้วฉันก็คงเป็นเพียงเพื่อนธรรมดา
Seung nai jai tur laeo chun gor kong bpen piang peuan tummadah
It’s been imprinted into my heart; I can only be a common friend

(*,**)

กลับมาเป็นคนรักฉัน มีทางเป็นไปได้ไหม
Glup mah bpen kon ruk chun mee tahng bpen bpai dai mai
Come back and be the person who loves me, is there any way that can be possible?
หวังไว้แค่นี้จริงๆ
Wung wai kae nee jing jing
I really only hope for this

Title: ไม่อยากได้แฟนใหม่ / Mai Yahk Dai Faen Mai (I Don’t Want a New Boyfriend)
Artist: Faii Am Fine
Album: [Single]
Year: 2013

ไม่จำเป็นอะไรที่เธอต้องย้ำ
Mai jum bpen arai tee tur dtaung yum
I don’t need anything that you have to repeat
คอยเตือนความทรงจำว่าเลิกกันแล้ว
Koy dteuan kwahm song jum wah lerk gun laeo
Keeping reminding me of the memories that we broke up
ที่วันนี้ต้องแบกหน้ามา
Tee wun nee dtaung baek nah mah
Today I must endure the shame
เพราะว่าฉันไม่มีวี่แวว ว่าจะตัดเธอได้พ้น
Pror wah chun mai mee wee waew wah ja dtut tur dai pon
Because I don’t have a clue if I can give you up

รู้ทั้งรู้ว่าเธอมีเขาคนนั้น
Roo tung roo wah tur mee kao kon nun
I know full well that you have her
ใจมันยังดึงดันไม่รับไม่สน
Jai mun yung deung dun mai rup mai son
My heart is still stubborn, it refuses and doesn’t care
ฉันไม่ได้ตั้งใจงี่เง่า แค่ความเหงามันบอกไม่ทน
Chun mai dai dtung jai ngee ngao kae kwahm ngao mun bauk mai tun
I didn’t mean to be stupid, the I couldn’t bear the loneliness talking to me
ทิ้งเหตุผลไม่มีเหลือ
Ting het pon mai mee leua
Abandoning all reason

ทุกทุกคำที่บอก ให้ฉันเปิดใจ
Took took kum tee bauk hai chun bpert jai
Every word of you telling me open my heart
เพื่อพบเจอใครที่ดี ขอทีไม่เอา
Peua pob jur krai tee dee kor tee mai ao
To meet someone better, I’m telling you I don’t want it
เมื่อใจมันลืมเธอไม่ไหว
Meua jai mun leum tur mai wai
When my heart can’t forget you

(*) ไม่อยากได้แฟนใหม่ แต่อยากได้แฟนคืน
Mai yahk dai faen mai dtae yahk dai faen keun
I don’t want a new boyfriend, but I want my old one back
อย่าสั่งให้ไปรักคนอื่น ต้องการแค่คนนี้
Yah sung hai bpai ruk kon eun dtaung gahn kae kon nee
Don’t order me to love someone else, I only want you
ถ้าอยากมีเธอใหม่ ช่วยบอกได้ไหมสักวิธี
Tah yahk mee tur mai chuay bauk dai mai suk witee
If I wanted to have you again, please tell me a way
ให้แลกมันมาด้วยศักดิ์ศรี กอดขาเธอทั้งน้ำตาก็ยอม
Hai laek mun mah duay suksee gaut kah tur tung num dtah gor yaum
In exchange with honor, if I have to cling on to your leg in tears, I’ll do it

ยอมให้ใครประนามว่าหน้าไม่อาย
Yaum hai krai bpranahm wah nah mai ai
Let everyone else accuse me of being shameless
ยอมเป็นตัวอะไรที่น่ารำคาญ
Yaum bpen dtua arai tee nahrumkahn
I’ll consent to being an annoyance
รู้ว่าเหมือนกับคนบ้าบอ
Roo wah meuan gup kon bah bor
I know I’m like a crazy person
รู้ว่าขอกลับไปรักกัน มันก็เกินคำว่าสาย
Roo wah kor glup bpai ruk gun mun gor gern kum wah sai
I know it’s far too late to ask us to get back together

รู้ว่าเธอนั้นอยากให้ฉันเปิดใจ
Roo wah tur nun yahk hai chun bpert jai
I know you want me to open my heart
เพื่อพบเจอใครสักวัน
Peua pob jur krai suk wun
To meet someone else some day
ฉันทำไม่ได้ ก็ใจข้างในมันเรียกร้อง
Chun tum mai dai gor jai kahn gnai mun riak raung
I can’t do it, my heart inside is crying out

(*,*)

ถ้าไม่ใช่เธอ เธอคนนี้ คนไหนให้ดีแสนดีก็ไม่เอา
Tah mai chai tur tur kon nee kon nai hai dee saen dee gor mai ao
If it’s not you, just you, I don’t want any other wonderful person

Title: หลอกใช้ / Lauk Chai (Used)
Artist: Faii Am Fine
Album: OST แฟนใหม่ / Faen Mai
Year: 2010

อยากลองใจของเธอ แน่นอนแค่ไหน
Yahk laung jai kaung tur nae naun kae nai
I want to test how certain your heart is
วัดใจกันสักหน่อย
Wut jai gun suk noy
To test your willingness
ปล่อยให้นานยิ่งเสี่ยง ขอเพียงได้รู้
Bploy hai nahn ying siang kor piang dai roo
The longer this goes on, the more the risk, I just want to know
ฉันหรือเธอใครแน่จริง
Chun reu tur krai nae jing
You or I, who is really the one?

(*) เพราะเธอทำให้หวั่นใจ ยิ่งวัดใจเธอยิ่งรู้
Pror tur tum hai wun jai ying wut jai tur ying roo
Because you make me nervous, the more I test you, the more I know
แอบซ่อนความหลอกลวง ไว้ลึกลึกภายใน
Aep saun kwahm lauk luang wai leuk leuk pai nai
Secretly hiding the deception deep inside
เธอต้องการเพียงหลอกใช้
Tur dtaung gahn piang lauk chai
You only wanted to use me

(**) ตั้งใจทำทุกอย่าง หวังดีต่อเธอ
Dtung jai tum took yahng wung dee dtor tur
I meant to do everything, I had good intentions towards you
แล้วเธอทำฉันเจ็บ
Laeo tur tum chun jep
Then you hurt me
เจ็บก็ยอมให้หลอก ไม่เคยบอกใคร
Jep gor yaum hai lauk mai koey bauk krai
It hurt, but I consented to being deceived, I never told anyone
เก็บเอาไว้เพียงผู้เดียว
Gep ao wai piang poo diao
I kept it alone inside

(*,**,*,**,**)

ต้องการเพียงหลอกใช้
Dtaung gahn piang lauk chai
You only wanted to use me

Title: ใจดีดี / Jai Dee Dee (Good Heart)
Artist: Faii Am Fine
Album: OST กากับหงส์ / Gah Gup Hong
Year: 2013

แค่คนธรรมดา คนหนึ่ง ซึ่งธรรมดา
Kae kon tummadah kon neung seung tummadah
I’m just one normal person, so average
ที่ไม่เคยเข้าตาเธอกว่าทั่วไป
Tee mai koey kao dtah tur gwah tua bpai
Who will never completely satisfy you
ไม่อ่อนหวานนิ่มนวลอ้อนออดและเอาใจ
Mai aun wahn nim nuan aun aut lae ao jai
I’m not sweet and gentle, begging and trying to please you
เทียบใคร ก็แพ้เขาทุกวัน
Tiap krai gor pae kao took wun
Compared to anyone else, I’d be defeated every day

มีแต่ความรัก ที่ดีพอมอบให้กัน
Mee dtae kwahm ruk tee dee por maup hai gun
I have only the best love to bestow upon you
ถ้าเธออยากรับมันไป
Tah tur yahk rup mun bpai
If you want to accept it

(*) ให้เธอตัดสินใจ ว่าจะเลือกใคร
Hai tur dtut sin jai wah ja leuak krai
I want you to decide who you’ll choose
ว่าใคร ที่ใจนั้นต้องการ คนที่ฝันคนสุดท้าย
Wah krai tee jai nun dtaung gahn kon tee fun kon soot tai
Who does your heart want? The ultimate person of your dreams
หากว่าคนรักเธอต้องดีเลิศเลอ ทุกอย่าง
Hahk wah kon ruk tur dtaung dee lert lur took yahng
If your lover must be perfect at everything
ก็เสียใจ ฉันมีให้เธอแค่ใจดีดี
Gor sia jai chun mee hai tur kae jai dee dee
That’s too bad, I only have a good heart for you

อยากให้เธอนั้นแคร์ เพียงแต่ไม่เคยพูดไป
Yahk hai tur nun care piang dtae mai koey poot bpai
I want you to care, I’ve just never said it
ได้แต่เจียมหัวใจเราอยู่ทุกที
Dai dtae jiam hua jai rao yoo took tee
I can only humble my heart every time
แอบเปลี่ยนความรักจริงเป็นสิ่งที่ดีดี
Aep bplian kwahm ruk jing bpen sing tee dee dee
Secretly changing my ture love into good things
ขอทำเพื่อเธอไปทุกวัน
Kor tum peua tur bpai took wun
I want to do everything for you every day

(**) อาจไม่ถูกรัก ไม่ถูกมองว่าสำคัญ
Aht mai took ruk mai took maugn wah sumkun
I might never bee loved, I’ve never been looked at as important
แต่รู้ฉันทำเพื่อใคร
Dtae roo chun tum peua krai
But know who I do these things for

(*,**,*)

ให้เธอตัดสินใจ ว่าจะเลือกใคร
Hai tur dtut sin jai wah ja leuak krai
I want you to decide who you’ll choose
ว่าใคร ที่ใจนั้นต้องการ คนที่ฝันคนสุดท้าย
Wah krai tee jai nun dtaung gahn kon tee fun kon soot tai
Who does your heart want? The ultimate person of your dreams
หากว่าคนรักเธอต้องดีเลิศเลอ
Hahk wah kon ruk tur dtaung dee lert lur
If your lover must be perfect
ฉันคงต้องถอยไป ฉันมีให้เธอแค่ใจดีดี
Chun kong dtaung toy bpai chun mee hai tur kae jai dee dee
I must retreat, I have only a good heart to give you
ถึงไม่ใช่คนแสนดีฉันก็รักเธอ
Teung mai chai kon saen dee chun gor ruk tur
Though I’m not a wonderful person, I love you

Title: หยุดพูดให้รู้สึกดี / Yoot Poot Hai Roo Seuk Dee (Stop Speaking and Making Me Feel Good)
Artist: Faii Am Fine
Album: [Single]
Year: 2012

อย่าตบหัว แล้วเอามือมาลูบหลัง กี่ครั้ง ที่ฉันนั้นให้อภัย
Yah dtop hua laeo ao meu mah loop lung gee krung tee chun nun hai apai
Don’t slap me then use the same hand to stroke me, how many times have I forgiven you?
ได้โปรดเถอะเธอหยุดแก้ตัว วันนี้ทุกอย่างนั้นสายไป สายเกิน…ที่จะอดทน
Dai bproht tur tur yoot gae dtua wun nee took yahng nun sai bpai sai gern tee ja aut ton
Please stop making excuses, today everything is too late…too late to endure

(*) จบได้แล้ว เมื่อเธอเองยังเผื่อใจไว้ ให้ใครต่อใคร มากมายหลายคน
Jop dai laeo meua tur eng yung peua jai wai hai krai dtor krai mahk mai lai kon
It’s over when you’re still holding out for so many other people
เหตุใดเธอไม่รู้จักพอ ทั้งที่มีฉันอยู่ทั้งคน วันนี้จะไม่ทนกับเธอ…อีกแล้ว
Het dai tur mai roo juk por tung tee mee chun yoo tung kon wun nee ja mai ton gup tur eek laeo
The reason is that you don’t know me enough, even though you had all of me, today I won’t put up with you…anymore

(**) หยุดพูดให้รู้สึกดี อย่าใช้วิธีแสนเก่า
Yoot poot hai roo seuk dee yah chai witee saen gao
Stop speaking and making me feel good, don’t use those old techniques
เต็มที่ก็แค่บรรเทา แต่ความปวดร้าวมันยังไม่จางหาย
Dtem tee gor kae buntao dtae kwahm bpuat rao mun yung mai jahng hai
It alleviates it, but the pain still hasn’t faded away
วันนี้ไม่มีอีกแล้วคะแนนสงสาร มีแต่น้ำตาหยดสุดท้าย
Wun nee mai mee eek laeo kanaen song sahn mee dtae num dtah yot soot tai
Today there’s no longer any pity points, there’s only the last of the tears falling
แทนคำร่ำลาให้คนของหัวใจที่ไม่รักดี
Taen kum rum lah hai kon kaung hua jai tee mai ruk dee
In place of the good-bye for the person of my heart who doesn’t love me

(*,**)

แม้หัวใจของฉันจะรักเธอมาก
Mae hua jai kaung chun ja ruk tur mahk
Though my heart loves you so much
แต่วันนี้ แต่ตอนนี้ คนคนนี้ มันเจ็บจนคำว่ารักมันหมดไป
Dtae wun nee dtae dtaun nee kon kon nee mun jep jon kum wah ruk mun mot bpai
But today, but right now, this person has hurt so much, there’s no more love

(**)

Title: ฟ้าลืม / Fah Leum (Heaven Forgot)
Artist: Faii Am Fine
Album: OST Buang Bahp
Year: 2013

ฟ้ามีตา ให้เจอะกับคนที่หามานาน
Fah mee dtah hai jur gup kon tee hah mah nahn
Heaven was sympathetic enough to let me find the person I’ve been searching for for so long
แล้วแกล้งกัน ให้จบด้วยความโหดร้าย
Laeo glaeng gun hai job duay kwahm hoht rai
Then teased me, ending it with cruelty
ให้เรามาพบกันบนเส้นทาง ที่ต่างกันมากมาย
Hai rao mah pob gun bon sen tahng tee dtahng gun mahk mai
Having us meet on two very different paths
เกินจะใช้ชีวิตร่วมกัน
Gern ja chai cheewit ruam gun
It’s more than I can live with

(*) ทรมานเมื่อรู้ว่าเรารักกันอยู่
Toramahn meua roo wah rao ruk gun yoo
It’s torture when I know that we’re in love
แต่ต่างก็รู้ไม่อาจได้คู่กัน
Dtae dtahng gor roo mai aht dai koo gun
But we both know we shouldn’t be a couple

(**) ฟ้า ทำให้เราเจอะกัน ทำให้เราไหวหวั่น
Fah tum hai rao jur gun tum hai rao wai wun
Heaven made us meet, made us waver
ให้รักกัน ให้สองเราผูกพันแต่ว่าความเป็นจริง
Hai ruk gun hai saung rao pook pun dtae wah kwahm bpen jing
Made us love each other, made the two of us connect, but in reality
ฟ้า ลืมว่าเราต่างกัน ลืมว่าคนที่คู่ควรไม่ใช่ฉัน
Fah leum wah rao dtahng gun leum wah kon tee koo kuan mai chai chun
Heaven forgot that we were so different, forgot that the person suited for you wasn’t me
ฟ้าทำอย่างนั้นทำไม
Fah tum yahng nun tummai
Why did heaven do that?

รักในใจ ไม่อาจให้ใครล่วงรู้ความจริง
Ruk nai jai mai aht hai krai luang roo kwahm jing
The love in my heart shouldn’t be given to anyone, I know the truth
ทุกๆ สิ่ง ต้องหลบต้องคอยปิดไว้
Took took sing dtaung lop dtaung koy bpit wai
Everything must be erased, must continue to be hidden
อยู่กับความลับยิ่งนานยิ่งเจ็บ
Yoo gup kwahm lup ying nahn ying jep
The longer I live with the secret, the more it hurts
ยิ่งเก็บ ยิ่งช้ำใจ รักแค่ไหนก็ไม่มีวัน
Ying gep ying chum jai ruk kae nai gor mai mee wun
The more I keep it in, the more my heart breaks, however much I love you, there will never be the day

(*,**)

ฟ้า ทำให้เราเจอะกัน ฟ้า ลืมว่าเราต่างกัน
Fah tum hai rao jur gun fah leum wah rao dtahng gun
Heaven made us meet, heaven forgot we were so different

(**)

ฟ้าคงลืมว่าฉันก็มีหัวใจ
Fah kong leum wah chun gor mee hua jai
Heaven probably forgot that I had a heart too