Briohny

All posts tagged Briohny

Title: อย่ากลับไป / Yah Glup Bpai (Don’t Go Back)
Artist: Briohny (ไบรโอนี่)
Album: Black Briohny
Year: 1999

ลืมตาขึ้นมาพร้อมหยดน้ำตา
Leum dtah keun mah praum yot num dtah
I open my eyes with tears
ต้องกอดตัวเองร้องไห้
Dtaung gaut dtua eng raung hai
I must hug myself and cry
เก็บกดไว้มานานข้างใน
Gep got wai mah nahn kahng nai
I’ve pushed it down inside for so long
พอกันเสียทีสำหรับหัวใจ
Por gun sia tee sumrup hua jai
My heart has had enough
ที่เหนื่อยกับการคอยรัก คอยห่วงใย
Tee neuay gup gahn koy ruk koy huang yai
It’s tired of loving and caring
กับคนไร้หัวใจอย่างเขา
Gup kon rai hua jai yahng kao
For someone without a heart like him

(*) ทุกครั้งที่จ้องมอง ภาพสะท้อนของกระจกเงา
Took krung tee jaung maung pahp sataun kaung grajok ngao
Every time I stare at my reflection in the mirror
จะไม่เห็นคนเก่า ที่เคยหลงงมงาย
Ja mai hen kon gao tee koey long ngom ngai
I won’t see the old me who was once foolishly infatuated
บอกตัวเองให้ลืมเขาไป…
Bauk dtua eng hai leum kao bpai
I tell myself to forget him

(**) อย่ากลับไปหาเขาอีกเลย ถ้าเขาไม่ต้องการ
Yah glup bpai hah kao eek loey tah kao mai dtaung gahn
Don’t go back to see him anymore if he doesn’t want you
สิ่งที่เขาได้ทำ มันเกินให้อภัย
Sing tee kao dai tum mun gern hai apai
The things he’s done are beyond forgiveness
อย่ากลับไปรักเขาอีกเลย แม้เพียงสักครึ่งใจ
Yah glup bpai ruk kao eek loey mae piang suk kreung jai
Don’t go back to loving him again, not even half-heartedly
จดและจำเอาไว้ ขาดเขาไปสักคนไม่ตาย
Jot lae jum ao wai kaht kao bpai suk kon mai dtai
Remember, you won’t die without him

พอทีสายตา ของความหมางเมิน
Por tee sai dtah kaung kwahm mahng mern
I’ve had enough of his look of disgust
คำพูดที่คอยทำร้ายให้ได้ยิน
Kum poot tee koy tum rai hai dai yin
And the hurtful words he’s said
ต่อไปนี้ให้มันจบไป
Dtor bpai nee hai mun jop bpai
From now on, things are over

(*,**)

คงมีใครสักคน จะมองเห็นค่าของเรา
Kong mee krai suk kon ja maung hen kah kaung rao
Someone will see my value
ที่รักกันจริงไม่ทิ้งให้เจ็บ และไม่ทำให้มีน้ำตา
Tee ruk gun jing mai ting hai jep lae mai tum hai mee numdtah
Someone who will really love me, won’t leave me to hurt, and won’t cause me tears

(**,**)

จดและจำเอาไว้ ขาดเขาไปสักคนไม่ตาย
Jot lae jum ao wai kaht kao bpai suk kon mai dtai
Remember, you won’t die without him

   

คำร้อง : บรรเจิด สินธุ
ทำนอง : สุรพันธ์ จำลองกุล
เรียบเรียง : สุรพันธ์ จำลองกุล

Title: ผู้หญิง / Poo Ying (Woman)
Artist: Briohny (ไบรโอนี่)
Album: Close-Up
Year: 2001

วาเลนไทน์ที่เคยผ่านมา ก็ไม่รู้ว่าเธอไปไหน
Valentine tee koey pahn mah gor mai roo wah tur bpai nai
On past Valentine’s Days, I don’t know where you went off to
ทิ้งให้ฉันนั้นเป็นดอกไม้แห่งเหี่ยว มองเข็มนาฬิกา
Ting hai chun nun bpen dauk mai haeng hiao maung kem nahligah
Leaving me like withered flowers, watching the hands of the clock
ฉันเองก็แต่งตัวสวยรอเธอทั้งวัน
Chun eng gor dtaeng dtua suay ror tur tung wun
I got all dressed up, waiting for you all day

แฮปปี้เบิร์ดเดย์ที่ผ่านมา เธอก็ติดธุระมีงาน
Happy birthday tee pahn mah tur gor dtit toora mee ngahn
On my past birthdays, you were stuck busy at work
เธอรู้บ้างนะว่าเป็นอย่างนี้มานานแล้วเธอ
Tur roo bahng na wah bpen yahng nee mah nahn laeo tur
Do you know that it’s been like this for a long time?
เธอมาทำให้ตาฉันเบลอ มองไม่เห็นรักแท้ที่เธอมี
Tur mah tum hai dtah chun blur maung mai hen ruk tae tee tur mee
You make my eyes blur, I can’t see the true love that you have

(*) ไม่อยากเป็นอย่างนี้อีกเลย ใจของผู้หญิง
Mai yahk bpen yahng nee eek loey jai kaung poo ying
I don’t want to be like this anymore, the heart of a woman
เมื่อมีให้ใครแล้ว ก็ย่อมต้องการเป็นคนที่สำคัญ
Meua mee hai krai laeo gor yaum dtaung gahn bpen kon tee sumkun
When they give it to someone else, they naturally want to be someone important

(**) ใจเคยมีเธอแล้วมันว่างเปล่า วันวาเลนไทน์ความรักก็ยังเศร้า
Jai koey mee tur laeo mun wahng bplao wun valentine kwahm ruk gor yung sao
My heart once had you, but now it’s empty, on Valentine’s Day, our love is still sad
โอ้เรา เขารักเราไหม
Oh rao kao ruk rao mai
Oh, does he love me?
เอาใจเราที่เหลือนั้นคืนมา เอาใจคืนมาถ้าเขาไม่ต้องการ
Ao jai rao tee leua nun keun mah ao jai keun mah tah kao mai dtaung gahn
I’m taking what’s left of my heart back, I’m taking my heart back if he doesn’t want it
ลาก่อน ก่อนที่เขาจะทิ้งเราไป
Lah gaun gaun tee kao ja ting rao bpai
Good bye, before he abandons me

เพราะผู้หญิงไม่ใช่ดอกไม้ และไม่ใช่เป็นตุ๊กตา
Pror poo ying mai chai dauk mai lae mai chai bpen dtookgadtah
Because women aren’t flowers and aren’t dolls
คิดจะทิ้งไว้ตามข้างทางเปื้อนฝุ่น หัวใจยังมี
Kit ja ting wai dtahm kahng tahng bpeuan foon hau jai yung mee
You’re thinking of throwing me away on the side of the road, covered in dust, but I still have a heart
ไม่ยอมอยู่แต่ในลิ้นชักหัวใจเธอ
Mai yaum yoo dtae nai lin chuk hua jai tur
I refuse to only be kept in the drawer of your heart

(*,**,*,**)

Title: ฝันกลางวัน / Fun Glahng Wun (Daydream)
Artist: Briohny (ไบรโอนี่)
Album: Black Briohny
Year: 2002

ฉันยังคงสงสัย รู้สึกอยู่ไม่หาย ก็คิดว่าเธอคงรักกัน
Chun yung kong song sai roo seuk yoo mai hai gor kit wah tur kong ruk gun
I still wonder, the feelings are here and haven’t disappeared, I think that you love me
และฉันก็รอฟัง รอฟัง แค่หนึ่งคำนั้น ที่เธอยังไม่เคยบอกฉันเลย
Lae chun gor ror fung ror fung kae neung kum nun tee tur yung mai koey bauk chun loey
And I’m waiting to hear, waiting to hear those words that you still have never told me

เห็นแววตาลึกซั้ง ที่เธอมีให้ฉัน มันมากเกินคำว่าเพื่อนกัน
Hen waew dtah leuk seung tee tur mee hai chun mun mahk gern kum wah peuan gun
I see the deep look in your eyes that you have for me, it’s beyond friendship
ดูคล้ายเธอมีใจ ดูเธอช่างห่วงใยฉัน แต่กลัวที่ฉันเดามันจะไม่จริง
Doo klai tur mee jai doo tur chahng huang yai chun dtae glua tee chun dao mun ja mai jing
It seems like you have feelings for me, it seems like you care so much about me, but I’m afraid what I’m guessing isn’t real

(*) อย่าปล่อยให้ฉันต้องฝันกลางวัน ให้ฉันมัวคิดเอาเอง
Yah bploy hai chun dtaung fun glahng wun hai chun mua kit ao eng
Don’t leave me daydreaming, lost in my own thoughts
กลัวหัวใจตัวเองงมงายกว่านี้
Glua hua jai dtua eng ngom ngai gwah nee
Afraid my heart is more foolish than this

(**) อย่าปล่อยให้ฉันยิ่งคิดไปไกล ให้ฉันยิ่งฝันไปใหญ่
Yah bploy hai chun ying kit bpai glai hai chun ying fun bpai yai
Don’t leave me thinking too far, leaving me dreaming too big
คงต้องรบกวนเธอให้ปลุกฉันที
Kong dtaung rop guan tur hai bplook chun tee
I must bother you to snap me out of it

(***) ถ้าไม่เคยรักฉันก็หยุดอยู่แค่นั้น อย่าให้ความหวังกันมากไป
Tah mai koey ruk chun gor yoot yoo kae nun yah hai kwahm wung gun mahk bpai
If you never loved me, just stop right there, don’t give me so much hope
ถ้าคิดว่ามีใจ ควรลืมฉันหน่อยได้ไหม อย่าพูดมาซักคำว่าเธอรักกัน
Tah kit wah mee jai kuan leum chun noy dai mai yah poot mah suk kum wah tur ruk gun
If you think you have feelings for me, you should forget about me, okay? Don’t say those words, that you love me

(*,**,*,**,***)

อย่าพูดมาซักคำ…ว่าเธอรักกัน
Yah poot mah suk kum wah tur ruk gun
Don’t say those words, that you love me

   

คำร้อง : เชษฐา ยารสเอก
ทำนอง : เชษฐา ยารสเอก
เรียบเรียง : รณวีย์ ศรีขาว (BOAT)

Title: สามเศร้า / Sahm Sao (Love Triangle)
Artist: Club Love (Navin Tar, Matthew Deane, Briohny)
Album: Club Love
Year: ??

ใจผู้ชายคนหนึ่ง คนที่ยอมทุกอย่าง แค่เพียงมีเธอ
Jai poo chai kon neung kon tee yaum took yahng kae piang mee tur
One man’s heart, the man who gave up everything, has only you
ใจผู้ชายคนหนึ่ง คนที่ยอมทุกอย่าง ต้องการเพียงเธอ
Jai poo chai kon neung kon tee yaum took yahng dtaung gahn piang tur
One man’s heart, the man who gave up everything, only needs you

(*) ฟ้า ทำให้เราต้องมาเจอกัน ใจ เราสองคนต้องทรมาน
Fah tum hai rao dtaung mah jur gun jai rao saung kon dtaung toramahn
Heaven made us meet, our two hearts must be tortured

(**) ใจผู้หญิงคนหนึ่ง มันไม่มีคำตอบ อะไรทั้งนั้น
Jai poo ying kon neung mun mai mee kum dtaup arai tung nun
One woman’s heart doesn’t have an answer for anything
มองฟ้าที่กว้างใหญ่ แต่ไยไม่มีทางออก ใจฉันมันสับสน มันร้อนรน
Maung fah tee gwahng yai dtae yai mai mee tahng auk jai chun mun sup son mun raun ron
I look at the vast sky, but why isn’t there a way out? My heart is confused and agitated

(***) โอ้ความรักที่ฉันมี ไม่รู้เมื่อไหร่จะพบสุขเสียที
Oh kwahm ruk tee chun mee mai roo meua rai ja pob sook sia tee
Oh, the love that I have, I don’t know when I’ll finally find happiness
โอ้ความรักที่ฉันมี ทรมานไปถึงวันสุดท้าย
Oh kwahm ruk tee chun mee toramahn bpai teung wun soot tai
Oh, the love I have will be torture until my final days
ใจต่อใจต่างก็รู้จุดหมาย ให้เวลา(ตัดสินใจ)
Jai dtor jai dtahng gor roo joot mai hai welah (dtut sin jai)
Heart to heart, we both know the goal, let time (decide)

ฉันนั้นรอเธอได้ นานแสนนานเท่าไหร่ จะรอเพียงเธอ
Chun nun ror tur dai nahn saen nahn tao rai ja ror piang tur
I can wait for you, however long it’ll be, I’ll wait only for you
เธอนั้นคือทุกอย่าง เธอเหมือนลมหายใจ ต่อชีวิตฉัน
Tur nun keu took yahng tur meuan lom hai jai dtor cheewit chun
You’re my everything, you’re like the breath to my life

(*,**,***,***)

   
คำร้อง : ธนพล อินทฤทธิ์
ทำนอง : ธนพล อินทฤทธิ์
เรียบเรียง : จิตติพล บัวเนียม

Title: เพื่ออะไร / Peua Arai (What For?)
Artist: Briohny
Album: ไบร-โอ-นี่ / Briohny
Year: 1998

ถาม… ถามเธอสักคำได้ไหม
Tahm tahm tur suk kum dai mai
Ask…Can I ask you a question?
อยากรู้เหนื่อยไหมที่คอยทุ่มเทให้เขา
Yahk roo neuay mai tee koy toom tay hai kao
I want to know if you’re tired from devoting yourself to her?
รู้… รู้ดีว่าเธอปวดร้าว
Rooo roo dee wah tur bpuat rao
I know…I know full well you’re hurting
กับรักที่เขาไม่เคยจะมีให้เธอ
Gup ruk tee kao mai koey ja mee hai tur
With the love she’ll never have for you
ช่างนานเหลือเกินที่เธอทนเสียใจ
Chahng nahn leua gern tee tur ton sia jai
It’s been far too long that you’ve endured the sadness
ยิ่งฉันได้รู้ก็ยิ่งห่วงใย
Ying chun dai roo gor ying huang yai
The more I realize this, the more I worry

(*) จะอีกนานเท่าไร ที่ตัวเธอจะหมดความหวัง
Ja eek nahn tao rai tee dtua tur ja mot kwahm wung
How much long will you be hopeless
และพอเลิกฝันคิดถึงคน ที่ไม่เคยรักเธอ
Lae por lerk fun kit teung kon tee mai koey ruk tur
And stop dreaming of the person who will never love you?
อยากให้เธอท้อใจ กลับมามองตัวเอง
Yahk hai tur tor jai glup mah maung dtua eng
I want you to be discouraged and take another look at yourself
ว่าเสียน้ำตาเจ็บช้ำเท่าไหร่
Wah sia num dtah jep chumt ao rai
And how many tears you’ve lost and how much you’ve hurt
จะฝืนทำไมอยู่อย่างนี้… เพื่ออะไร
Ja feun tummai yoo yahng nee peua arai
Why force yourself to live like this? What for?

ขอ… ขอเธออย่างเดียวได้ไหม
Kor kor tur yahng diao dai mai
I want…I want one thing
อยากขอให้รักตัวเองมากกว่าที่เคย
Yahk kor hai ruk dtua eng mahk gwah tee koey
I want you to love yourself more than ever
อย่าทำร้ายใจมากไปกว่านี้เลย
Yah tum rai jai mahk bpai gwah nee loey
Don’t hurt yourself any more than this
ยิ่งฉันได้รู้ก็ยิ่งห่วงใย
Ying chun dai roo gor ying huang yai
The more I realize this, the more I’m worried

(*,*)

เพื่ออะไร…
Peua arai
What for?

Title: คนตาบอด / Kon Dtah Baut (Blind Person)
Artist: Briohny
Album: Close-Up
Year: 2001

เขาว่ามีรัก ก็เหมือนต้องมีทุกข์
Kao wah mee ruk gor meuan dtaung mee took
They say if we love, it’s like we must suffer
เพราะว่ามองไม่เห็นอะไร
Pror wah maung mai hen arai
Because we won’t see anything
รักนั้นเลวร้าย หรือว่าสวยงาม
Ruk nun leo rai reu wah suay ngahm
Whether love is cruel or beautiful
ไม่รู้เลยต้องพบอะไร
Mai roo loey dtaung pob arai
We don’t know what we must face

(*) อาจจะแปลว่าฉัน เหมือนคนตาบอด
Aht ja bplae wah chun meuan kon dtah baut
It might mean that I’m like a blind person
ที่ได้รักใครสักคน เช่นเธอ
Tee dai ruk krai suk kon chen tur
Who got to love someone like you
แต่ยิ่งใกล้เธอ สิ่งที่ฉันเจอกลับยิ่งสวยงาม
Dtae ying glai tur sing tee chun jur gup ying suay ngahm
But the closer I am to you, the more the things I find end up being beautiful

(**) ฉันเห็นสิ่งที่เธอซ่อนไว้ สิ่งที่อยู่ข้างใน
Chun hen sing tee tur saun wai sing tee yoo kahng nai
I see the things you hide, the things inside
นั่นคือรักของเธอใช่ไหม
Nun keu ruk kaung tur chai mai
That’s your love, right?
ก็ฉันเห็นไม่ใช่ด้วยสายตา แต่ว่าด้วยหัวใจ
Gor chun hen mai chai duay sai dtah dtae wah duay hua jai
I see not with my eyes, but with my heart
ปิดตาฉันไว้ก็สัมผัสได้ถึงใจเธอ
Bpit dtah chun wai gor sumput dai teung jai tur
I close my eyes and can touch you at your heart

ยิ่งได้เจอะกัน ยิ่งทำให้อุ่นใจ
Ying dai jur gun ying tum hai oon jai
The more we meet, the more it makes me warm
ฉันได้เธอที่เฝ้าเอาใจ
Chund ai tur tee fao ao jai
I got you who has taken my heart
ยิ่งรู้จักเธอ ยิ่งไม่เหงาใจ
Ying roo juk tur ying mai ngao jai
The more I get to know you, the more I’m not lonely
ฉันได้เธอที่คอยดูแล
Chun dai tur tee koy doo lae
I got you who keeps looking after me

(*,**,**)

Title: จากคนนิสัยไม่ดี / Jahk Kon Nisai Mai Dee (From a Person With a Bad Habit)
Artist: Briohny
Album: My Briohny
Year: 2003

บ่อยครั้งที่เราโกรธ รุนแรงใส่กัน หลายครั้งฉันเองก็ผิดไป
Boy krung tee rao groht roon raeng sai gun lai krung chun eng gor pit bpai
Many times we’ve been angry and violent with each other, many times I’ve been at fault
แต่ฉันไม่เคยอยาก ให้เธอจากไป ใจจริงของฉันยังแคร์เธอ
Dtae chun mai koey yahk hai tur jahk bpai jai jing kaung chun yung care tur
But I never wanted you to leave, my heart still cares about you

(*) เสียใจกับสิ่งที่ทำ ไม่อยากให้เป็นแบบนี้เลย
Sia jai gup sing tee tum mai yahk hai bpen baep nee loey
I’m sorry for the things I’ve done, I don’t want it to be like this

(**) จะให้อภัยได้ไหม เรื่องราวที่ผ่านมา นับเวลาจากนี้นิสัยไม่ดีจะไม่เจอ
Ja hai apai dai mai reuang rao tee pahn mah nup welah jahk nee nisai mai dee ja mai jur
Can you forgive me for our past issues? From now on, you won’t find any bad habits
จะให้เวลาได้ไหม ให้คนที่ยังรักเธอ ถ้าหากว่าเธอก็ยังคงรักกัน จากนี้จะเป็นคนดี
Ja hai welah dai mai hai kon tee yung ruk tur tah hahk wah tur gor yung kong ruk gun jahk nee ja bpen kon dee
Can you give some time to the person who still loves you? If you still love me, from now on, I’ll be good

อาจเพราะว่าเราต่าง ไม่ลงให้กัน แค่เรื่องนิดเดียวก็ขัดใจ
Aht pror wah rao dtahng mai long hai gun kae reuang nit diao gor kut jai
It might be because we both won’t give the other slack, just one little matter and we get offended
แต่ฉันไม่เคยเปลี่ยน ไม่เคยเปลี่ยนใจ ยังไงก็รักเธอคนเดียว
Dtae chun mai koey bplian mai koey bplian jai yung ngai gor ruk tur kon diao
But I’ve never changed, never changed my heart, no matter what, I love only you

(*,**)

มันทรมานตลอดเวลาที่เธอหมางเมิน จะกินจะนอน บอกตัวเองว่าสุดเหงา
Mun toramahn dtalaut welah tee tur mahng mern ja gin ja naun bauk dtua eng wah soot ngao
It’s endless torture when I’m on bad terms with you, when I eat or sleep, I tell myself it’s so lonely
จะทำยังไง ขาดเธอไปไม่ได้อยู่แล้ว
Ja tum yung ngai kaht tur bpai mai dai yoo laeo
What should I do? I can’t be without you

(** , **)

Title: ได้ไหม / Dai Mai (Please)
Artist: Briohny
Album: Black Briohny
Year: 1998

อยากบอกความรู้สึกที่ฉันมี อยากบอกเธอ
Yahk bauk kwahm roo seuk tee chun mee yahk bauk tur
I want to tell you the feelings I have, I want to tell you
อยากให้เราสองคนนั้นเหมือนเดิม อย่างที่เราเคยเข้าใจ
Yahk hai rao saung kon nun meuan derm yahng tee rao koey kao jai
I want the two of us the be the same, like we used to understand
อย่างที่เราเคยมีกัน เธอกับฉันวาดฝันที่ขอบฟ้าไกล
Yahng tee rao koey mee gun tur gup chun waht fun tee kaup fah glai
Like when we used to have each other, you and I drew our dreams on the horizon
สิ่งที่เธอให้กับฉัน สิ่งนั้นฉันไม่เคยได้จากใคร
Sing tee tur hai gup chun sing nun chun mai koey dai jahk krai
The things you’ve given me, those things I’ve never gotten from anyone else
แต่ในวันนี้ สิ่งนั้นกำลังจากไป
Dtae nai wun nee sing nun gumlung jahk bpai
But today, those things are leaving me

(*) อยากให้มันดีกว่านี้เรื่องความรักของเรา อย่าให้มันจบอย่างนี้เลยได้ไหม
Yahk hai mun dee gwah nee reaung kwahm ruk kaung rao yah hai mun jop yahng nee loey dai mai
I want it to be better than this when it comes to our love, please don’t let it end like this
มันคงไม่ยากเกินไป หากเธอมีใจเป็นเหมือนคนเดิม
Mun kong mai yahk gern bpai hahk tur mee jai bpen meuan kon derm
It’s probably not too hard, if you have a heart, stay the same
นอกจากเธอ(ปิดบังอะไรไว้ในใจ) (ไม่เหมือนเดิม)
Nauk jahk tur (bpit bung arai wai nai jai) (mai meuan derm)
Except that you (‘re hiding something in your heart) (aren’t the same)

บอกจากความรู้สึกที่ฉันมี บอกให้เธอรู้
Bauk jahk kwahm roo seuk tee chun mee bauk hai tur roo
I’m telling you from the feelings I have, I’m letting you know
ว่าเหตุผลของเธอเหมือนกำแพง แบ่งให้เราเดินแยกไป
Wah het pon kaung tur meuan gumpaeng baeng hai rao dern yaek bpai
That your reasoning is like a wall blocking us and splitting us up
ก็ไหนว่าเรามีกัน แต่คำๆนั้น อยากถามว่าหมายความว่าอย่างไร
Gor nai wah rao mee gun dtae kum kum nun yahk tahm wah mai kwahm wah yahng rai
As long as we have each other, but that word, I want to ask what its meaning is
อยากนัดเจอเธอได้ไหม ก็อยากจะรู้ว่าเพราะอะไร ที่เธอเปลี่ยนไป
Yahk nut jur tur dai mai gor yahk ja roo wah pror arai tee tur bplian bpai
I want to meet with you, I want to know why you’ve changed
หากเป็นที่ฉัน ก็พร้อมจะนั่งลง อ้อนวอนกับเธอบอกว่าฉันเสียใจ
Hahk bpen tee chun gor praum ja nung long aun waun gup tur bauk wah chun sia jai
If it’s because of me, I’m ready to sit down and beg you, telling you I’m sorry

(*,*)

Title: จะบอกว่ารัก / Ja Bauk Wah Ruk (I’ll Tell You I Love You)
Artist: Briohny
Album: Black Briohny
Year: 1999

เหตุการณ์ของใจเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิม
Het gahn kaung jai bplian bpai mai meuan derm
This event has changed my heart and isn’t like it used to be
ก็เริ่มหวั่นไหวเมื่อได้ใกล้เธอ
Gor rerm wun wai meua dai glai tur
It’s starting to get nervous when I’m near you
มันว้าวุ่นในใจ เกินเก็บไว้คนเดียว
Mun wah woon nai jai gern gep wai kon diao
I’m anxious in my heart, too much to keep alone
ยิ่งนานก็ยิ่งล้นใจ
Ying nahng or ying lon jai
The longer it is, the more it overflows from my heart

อยากจะเฝ้ารอให้เธอมารู้ใจ
Yahk ja fao ror hai tur mah roo jai
I wanted to wait for you to get to know me
ก็กลัวจะสายเสียเธอให้ใครเขาไป
Gor glua ja sai sia tur hai krai kao bpai
But I’m afraid it’ll be too late and I’ll lose you to someone else
บอกใจ ต้องทำอะไรสักอย่างแล้ว
Bauk jai dtaung tum arai suk yahng laeo
I tell my heart it must do something
จะเป็นอย่างไร ให้มันรู้
Ja bpen yahng ra hai mun roo
However it’ll be, to let you know

(*) จะเดินเข้าไปบอกเธอว่ารัก
Ja dern kao bpai bauk tur wah ruk
I’ll walk up and tell you I love you
เธอจะยิ้มหรือเธอจะทำเฉย ๆ
Tur ja yim reu tur ja tum choey choey
Will you smile or act indifferently?
ก็ไม่รู้เพราะฉันก็ยังไม่เคย เอ่ยปากบอกรักใคร
Gor mai pror chun gor yung mai koey oey bpahk bauk ruk krai
I don’t know because I’ve never told anyone I loved them before
ได้แต่หวังว่าเธอคงเข้าใจ คนที่รักเธอ
Dai dtae wung wah tur kong kao jai kon tee ruk tur
I can only hope that you’ll understand the person who loves you

เหตุการณ์ของเราจะเปลี่ยนเป็นเช่นไร
Het gahn kaung rao ja bplian bpen chen rai
How will this event change us?
จะดีจะร้าย ฉันก็ไม่กลัวสักทาง
Ja dee ja rai chun gor mai glua suk tahng
Be it good or bad, I’m not afraid either way
จากนั้น จะเกิดอะไรจะยอมรับ
Jahk nun ja gert arai ja yaum rup
Whatever happens from then on, I’ll accept it
ได้บอกเธอไปก็โล่งใจ
Dai bauk tur bpai gor lohng jai
Telling you would be a relief

(*)

ก็ไม่รู้ที่ฉัน ทำลงไป
Gor mai roo tee chun tum long bpai
I don’t know what I’m doing
เขาจะว่าผิดไหม หรือถูกก็ไม่รู้
Kao ja pit mai reu took gor mai roo
Will they say it’s wrong? Or right? I don’t know
สิ่งที่คิดอย่างเดียว ถ้าความจริง ที่คิดในใจ
Sing tee kit yahng diao tah kwahm jing tee kit nai jai
The only thing I feel is that if the truth that I feel in my heart
ไม่พูดกันไป เก็บไว้ก็คงไม่รู้
Mai poot gun bpai gep wai gor kong mai roo
Isn’t spoken to you and is kept in, I won’t know

Title: รูปเหงาๆ / Roop Ngao Ngao (Lonely Picture)
Artist: Club Love (Briohny, Lisa Bubble Girls, and Kannika Sine)
Album: Club Love
Year: ??

เหม่อมองฟ้าก็ดู ไม่สดใส และดูเหมือนหัวใจ ฉันอ่อนล้า
Mur maung fah gor doo mai sot sai lae doo meuan hua jai chun aun lah
Staring at the sky, it seems like it’s overcast, and it seems like my heart is exhausted
ไม่มีแม้สักคน รอบตัวยังดูว่างเปล่า มีแค่เสียงหัวใจที่เป็นเพื่อนกัน
Mai mee mae suk kon raup dtua yahng doo wahng bplao mee kae siang hua jai tee bpen peuan gun
I don’t have even one person, it still seems empty around me, I have only the sound of my voice as my friend

(*) อาจเป็นเพราะฉันนั้น คิดถึงเธอมากไป ในวันนี้ที่เราไม่ได้คุยกัน
Aht bpen pror chun nun kit teung tur mahk bpai nai wun nee tee rao mai dai kooey gun
It might be because I miss you so much, we haven’t talked today
อยากระบายสีไว้ ให้เธอพอเข้าใจ ว่ามันเหงาเพียงใด หากไม่มีเธอ
Yahk rabai see wai hai tur por kao jai wah mun ngao piang dai hahk mai mee tur
I want to paint a picture for you to understand how lonely it is if I don’t have you

(**) รูปใบนี้ ฉันวาดมันด้วยน้ำตา ระบายทุกอย่างที่มีในหัวใจ
Roop bai nee chun waht mun duay numd tah rabai took yahng tee mee nai hua jai
I drew this picture with my tears to explain everything I have in my heart
ฉันจะมอบให้เธอ ในวันไหนที่เราพบกัน รูปที่เกิดจากความเงียบเหงาข้างในใจ
Chun ja maup hai tur nai wun nai tee rao pob gun roop tee gert jahk kwahm ngiap ngao kahng nai jai
I’ll give it to you the next time we meet, the picture that was born from the loneliness in my heart
รูปใบนี้ฉันวาดมันด้วยหัวใจ ระบายทุกอย่างที่มันมีข้างใน
Roop bai nee chun waht mun duay hua jai rabai took yahng tee mun mee kahng nai
I drew this picture with my heart to explain everything it has inside
เพราะฉันอยากให้เธอ ได้รู้สึกว่าใคร ต้องเจ็บปวดแค่ไหนเมื่อเธอทิ้งกัน
Pror chun yahk hai tur dai roo seuk wah krai dtaung jep bpuat kae nai meua tur ting gun
Because I want you to feel how much it hurts someone when you abandon them

(*,**)

ต้องเจ็บปวดแค่ไหนเมื่อเธอทิ้งกัน
Dtaung jep bpuat kae nai meua tur ting gun
How much it hurt when you abandoned me