Navin Tar

All posts tagged Navin Tar

Title: รักเธอ(เพราะเธอน่ารัก) / Ruk Tur (Pror Tur Naruk) [I Love You (Because You’re Cute)]
Artist: Navin Tar (นาวิน ตาร์)
Album: ชวนชิม / Chuan Chim (Give It a Taste)
Year: 2000

ใครๆจะมองเธอแล้วผ่านไป เพราะเธอคงไม่ใช่คนสวยสะดุดตา
Krai krai ja maung tur laeo pahn bpai pror tur kong mai chai kon suay sadoot dtah
Everyone looks at you and passes by because you’re not stunningly beautiful
บางคนอาจมองเธอแล้วธรรมดา ก็แล้วแต่เขาจะมอง
Bahng kon aht maung tur laeo tummadah gor laeo dtae kao ja maung
Some people might see you as being average, but that’s up to the beholder

(*) แต่ในสายตาฉันเธอดูดีที่สุด ให้เธอรู้ว่ามีเพียงเธอเสมอ
Dtae nai sai dtah chun tur doo dee tee soot hai tur roo wah mee piang tur samur
But in my eyes, you look the best, I want you to know that I’ll always have only you

(**) (ก็)รักเธอเพราะเธอน่ารัก ยิ่งรู้จักยิ่งรักกันทุกที
(Gor) ruk tur pror tur naruk ying roo juk ying ruk gun took tee
I love you because you’re cute, the more I get to know you, the more I love you every time
รักเธอที่เป็นอย่างนี้ เธอดูดีในแบบของเธอ
Ruk tur tee bpen yahng nee tur doo dee nai baep kaung tur
I love you for being like this, you look good in your own way

ยิ่งได้ใกล้เธอยิ่งเห็นความอ่อนโยน ที่เธอคนนี้มีให้ฉันตลอดมา
Ying dai glai tur ying hen kwahm aun yohn tee tur kon nee mee hai chun dtalaut mah
The closer I get to you, the more I see the tenderness that you’ve always had for me
เธอคอยห่วงใยใส่ใจทุกเวลา เท่านี้ที่ฉันต้องการ
Tur koy huang yai sai jai took welah tao nee tee chun dtaung gahn
You keep worrying about me, and you pay attention to me at all times, this is all I want

(*,**,*,**,**)

รักเธอที่เป็นอย่างนี้ เธอดูดีในแบบของเธอ
Ruk tur tee bpen yahng nee tur doo dee nai baep kaung tur
I love you for being like this, you look good in your own way

   

คำร้อง : กุศล เหล็กศิริ
ทำนอง : กุศล เหล็กศิริ
เรียบเรียง : จิตติพล บัวเนียม

Title: สามเศร้า / Sahm Sao (Love Triangle)
Artist: Club Love (Navin Tar, Matthew Deane, Briohny)
Album: Club Love
Year: ??

ใจผู้ชายคนหนึ่ง คนที่ยอมทุกอย่าง แค่เพียงมีเธอ
Jai poo chai kon neung kon tee yaum took yahng kae piang mee tur
One man’s heart, the man who gave up everything, has only you
ใจผู้ชายคนหนึ่ง คนที่ยอมทุกอย่าง ต้องการเพียงเธอ
Jai poo chai kon neung kon tee yaum took yahng dtaung gahn piang tur
One man’s heart, the man who gave up everything, only needs you

(*) ฟ้า ทำให้เราต้องมาเจอกัน ใจ เราสองคนต้องทรมาน
Fah tum hai rao dtaung mah jur gun jai rao saung kon dtaung toramahn
Heaven made us meet, our two hearts must be tortured

(**) ใจผู้หญิงคนหนึ่ง มันไม่มีคำตอบ อะไรทั้งนั้น
Jai poo ying kon neung mun mai mee kum dtaup arai tung nun
One woman’s heart doesn’t have an answer for anything
มองฟ้าที่กว้างใหญ่ แต่ไยไม่มีทางออก ใจฉันมันสับสน มันร้อนรน
Maung fah tee gwahng yai dtae yai mai mee tahng auk jai chun mun sup son mun raun ron
I look at the vast sky, but why isn’t there a way out? My heart is confused and agitated

(***) โอ้ความรักที่ฉันมี ไม่รู้เมื่อไหร่จะพบสุขเสียที
Oh kwahm ruk tee chun mee mai roo meua rai ja pob sook sia tee
Oh, the love that I have, I don’t know when I’ll finally find happiness
โอ้ความรักที่ฉันมี ทรมานไปถึงวันสุดท้าย
Oh kwahm ruk tee chun mee toramahn bpai teung wun soot tai
Oh, the love I have will be torture until my final days
ใจต่อใจต่างก็รู้จุดหมาย ให้เวลา(ตัดสินใจ)
Jai dtor jai dtahng gor roo joot mai hai welah (dtut sin jai)
Heart to heart, we both know the goal, let time (decide)

ฉันนั้นรอเธอได้ นานแสนนานเท่าไหร่ จะรอเพียงเธอ
Chun nun ror tur dai nahn saen nahn tao rai ja ror piang tur
I can wait for you, however long it’ll be, I’ll wait only for you
เธอนั้นคือทุกอย่าง เธอเหมือนลมหายใจ ต่อชีวิตฉัน
Tur nun keu took yahng tur meuan lom hai jai dtor cheewit chun
You’re my everything, you’re like the breath to my life

(*,**,***,***)

   
คำร้อง : ธนพล อินทฤทธิ์
ทำนอง : ธนพล อินทฤทธิ์
เรียบเรียง : จิตติพล บัวเนียม

Title: Summer Love
Artist: Navin Tar
Album: เหมือนเดิมเติมน้ำแข็ง / Meuan Derm Dterm Num Kaeng (Still Filled With Ice)
Year: 1998

ช้าช้าไปไม่ทันเขาหรอกนะ
Chah chah bpai mai tun kao rauk na
They’re too slow, they can’t keep up
ด่วนจี๋เลยได้ไหม
Duan jee loey dai mai
Can it be immediate?
รอเวลามารักกัน
Ror welah mah ruk gun
I’m waiting for you to come love me
เดี๋ยวนานนานจะหมดไฟ
Diao nan nahn ja mot fai
Pretty soon I’ll run out of fire

รักเหมือนเป็นรถด่วนต้องเร็วนะ
Ruk meuan bpen rot duan dtaung rew na
Love is like an express train, it must be fast
จอดไว้ก็เท่านั้น
Jaut wai gor tao nun
But you’re only parking it
ดูดูไปถ้าใจนั้นตรงกัน
Doo doo bpai tah jai nun dtrong gun
Look, if your heart is the same
ไม่ต้องรอเลยรีบออกไป
Mai dtaung ror loey reep auk bpai
There’s no need to wait, hurry up

(*) ได้เวลาแล้วเข้ามารักกันหน่อย
Dai welah laeo kao mah ruk gun noy
It’s time, come and love me
ปล่อยให้ใจเธอมาอยู่กับฉัน
Bploy hai jai tur mah yoo gup chun
Let your heart be with me
ได้เวลาแล้วเราจะรวมหัวใจ จะไปไหนไปด้วยกัน
Dai welah laeo rao ja ruam hua jai ja bpai nai bpai duay gun
It’s time to share our hearts, wherever we go, let’s go together
ไปจะไปจะไปให้ถึงโลกพระจันทร์
Bpai ja bpai ja bpai hai teung lohk prajun
Go, we’ll go, we’ll go to the moon

(**) ร้อนนี้มันไม่นานเท่าไรนะ
Raun nee mun mai nahn tao rai na
This heatwave won’t last very long
รีบรักกันเข้าไว้
Reep ruk gun kao wai
Hurry and love me
มีเวลาอยู่น้อยต้องทำใจ
Mee welah yoo noy dtaung tum jai
We don’t have a lot of time, we must prepare
อีกไม่นานหน้าฝนก็ผ่านมา
Eek mai nahn nah fon gor pahn mah
Soon, the rainy season will come

(*,**,*,**)