lula

All posts tagged lula

Title: คือความว่างเปล่า / Keu Kwahm Wahng Bplao (It’s Emptiness)
Artist: Lula and Season Five
Album: [Single]
Year: 2018

(*) เมื่อไหร่ที่ความเหงาจะปล่อยฉันไป
Meua rai tee kwahm ngao ja bploy chun bpai
When will loneliness release me?
ปลุกให้หัวใจ มันอบอุ่นขึ้นมา
Bplook hai hua jai mun op oon keun mah
Awake my heart with warmth
รอคอยเพียงความเหงาเอ่ยคำร่ำลา
Ror koy piang kwahm ngao oey kum rum lah
I’m just waiting for loneliness to say good-bye
เปิดโอกาสให้ได้พบเจอ
Bpert ohgaht hai dai pob jur
Opening up the chance for me to be able to find
กับใครคนนั้นที่รออยู่
Gup krai kon nun tee ror yoo
That someone I’m waiting for

ฟ้าสีเทา ค่ำคืนเหน็บหนาว
Fah see tao kum keun nep nao
The sky is grey, the night is cold
ดาวยังดูหม่นหมอง มองออกไป
Dao yung doo mon maung maung auk bpai
The stars still seem sad, looking out
เหลือแค่เพียง แสงจากดวงไฟ
Leua kae piang saeng jahk duang fai
All that’s left is the light from the lamps
คนที่ยังเคลื่อนไหว มีแต่ฉัน
Kon tee yung kleuan wai mee dtae chun
I’m the only person still moving
กี่ความฝันผันผ่าน
Gee kwahm fun pun pahn
How many dreams have passed by
ปลุกฉันด้วยความอ้างว้าง
Bplook chun duay kwahm ahng wahng
Waking me with loneliness?
ซ้ำๆทุกวัน ลืมตากับความหวัง
Sum sum took wun leum dtah gup kwahm wung
Over and over, every day, I open my eyes with hope
จะมีใครบ้างมั้ย ที่เข้ามา
Ja mee krai bahng mai tee kao mah
Will anyone show up?

นานแค่ไหนต้องถอนหายใจคนเดียวอยู่บ่อยครั้ง
Nahn kae nai dtaung taun hai jai kon diao yoo boy krung
How long must I sigh alone?
นานแค่ไหนที่ข้างตัวฉันคือความว่างเปล่า
Nahn kae nai tee kahng dtua chun keu kwahm wahng bplao
How long will there be emptiness by my side?
นานแค่ไหนไม่มีแม้ใครให้คุยเวลาเหงา
Nahn kae nai mai mee mae krai hai kooey welah ngao
How long will I not even have anyone to talk to when I’m lonely?
นานแค่ไหนแล้ว ที่เดียวดาย
Nahn kae nai laeo tee diao dai
How long have I been alone?

(*)

เห็นฉันทักทาย พูดคุยกับใครๆ อยู่ท่ามกลางรอยยิ้มคนมากมาย
Hen chun tuk tai poot kooey gup krai krai yoo tahm glahng roy yim kon mahk mai
You see me saying hello and talking with everyone, in the middle of many smiling people
เห็นฉันเหมือนคนที่ดูไม่เป็นไร เหมือนจะมีหมดแล้วที่ต้องการ
Hen chun meuan kon tee doo mai bpen rai meuan ja mee mot laeo tee dtaung gaun
I seem like I’m okay, like I have everything that I ever wanted

(แต่)ใครจะรู้ฉันถอนหายใจคนเดียวอยู่บ่อยครั้ง
(Dtae) krai ja roo chun taun hai jai kon diao yoo boy krung
(But) Who would know I often sigh alone?
ใครจะรู้ที่ข้างกายฉันคือความว่างเปล่า
Krai ja roo tee kahng gai chun keu kwahm wahng bplao
Who would know that there’s emptiness beside me?
ใครจะรู้ว่าไม่มีแม้คนให้คุยเวลาเหงา
Krai ja roo wah mai mee mae kon hai kooey welah ngao
Who would know that there’s not even someone to speak to when I’m lonely?
ใครเลยจะรู้ ว่าเดียวดาย
Krai loey ja roo wah diao dai
So who would know that I’m alone?

(*,*)

   

Produced by เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Lyrics by สุดเขต จึงเจริญ & ภัทรวี ศรีสันติสุข
Lyrics Director : สุดเขต จึงเจริญ
Melody by สุดเขต จึงเจริญ & ภัทรวี ศรีสันติสุข
Arrange by เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Vocal by ลุลา & Season Five
Chorus by สุดเขต จึงเจริญ ,สิโรดม หล่อกัณภัย ,เอกพล สถิรากร ,บวร อัจฉรารัตนโสภณ
Vocal Director : เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Editor เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Sound design by เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Recording at StudioRhino by เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Mixed & Mastered at StudioRhino by เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ

   

Lonely song, not really my thing to begin with. I like Season Five’s voices, but not so much Lula’s… When Season Five has a pretty wide range and Lula does not, it seems like a strange duet to me. Not my favorite song

Title: ไม่อยู่ในชีวิตแต่อยู่ในหัวใจ / Mai Yoo Nai Cheewit Dtae Yoo Nai Hua Jai (Not in My Life, But In My Heart)
Artist: Lula
Album: [Single]
Year: 2018

กว่าจะผ่านจะพ้นวันเวลา ที่จะยอมรับว่าไม่มีเธอ
Gwah ja pahn ja pon wun welah tee ja yaum rup wah mai mee tur
Until the time passed and I could accept being without you
มันหนักหนามันช่างยากเย็น
Mun nuk nah mun chahng yahk yen
It was so stressful, it was very difficult
ต้องเอาความเป็นทุกข์ สร้างเป็นพลัง
Dtaung ao kwahm bpen took sahng bpen palung
I had to take my suffering and create strength
เปลี่ยนเอาความผิดหวัง เป็นกำลังใจ
Bplian ao kwahm pit wung bpen gumlung jai
Changing my disappointment into spirit
ต้องเอาความคิดถึงที่มี ผลักดันไม่ให้ท้อใจ
Dtaung ao kwahm kit teung tee mee paluk dun mai hai tor jai
I had to take the longing for you that I had and push it down, not letting it discourage me

เก็บทุกอย่างกลับมาวางตามเดิม
Gep took yahng glup mah wahng dtahm derm
I collected everything and ended up replacing them just the same
เอาข้าวของและรูปเธอคืนมา มาวางไว้ ที่เดิมนั้น
Ao kao kaung lae roop tur keun mah mah wahng wai tee derm nun
I took your things and your photographs and set them in the same place
ให้ได้มองไปแล้ว เหมือนยังมีเธอ
Hai dai maung bpai laeo meuan yung mee tur
So I can look at them like I still have you
ให้มองไปแล้วเหมือนว่าเธอยังอยู่
Hai maung bpai laeo meuan wah tur yung yoo
So I can look at them and it can be like you’re still here
ต่อชีวิตให้ก้าวไป ให้หายใจไปวันวัน
Dtor cheewit hai gao bpai hai hai jai bpai wun wun
And continue moving forward in love, breathing day by day

(*) ทุกทุกการเดินทางของฉัน ฉันรู้จะมีเธอมองดูไกลไกล
Took took gahn dern tahng kaung chun chun roo ja mee tur maung doo glai glai
Every journey I take, I know I’ll have you watching from afar
จะดีจะร้ายจะล้ม จะลุกขึ้นเดินต่อไป
Ja dee ja rai ja lom ja look keun dern dtor bpai
Be it good or bad, if I fall, I’ll stand up again and continue going
ถึงแม้บางครั้งจะเงียบเหงา ฉันไม่เคยเดียวดาย
Teung mae bahng krung ja ngiap ngao chun mai koey diao dai
Even though sometimes I might be lonely, I’m never alone
แค่มองรูปเธอก็พอชื่นใจ
Kae maung roop tur gor por cheun jai
Just looking at your picture is enough to make me happy

(**) ถึงแม้เธอจะไม่อยู่ในชีวิตฉัน แต่เธออยู่ในหัวใจ
Teung mae tur ja mai yoo nai cheewut chun dtae tur yoo nai hua jai
Even though you’re not in my life, you’re in my heart
เธอมีความหมายเหลือเกินกับฉันในวันอ่อนไหว
Tur mee kwahm mai leua gern gup chun nai wun aun wai
You mean so much to me when I’m weak
เวลาที่เธออยู่กับฉัน แม้มันจะสั้นเกินไป
Welah tee tur yoo gup chun mae mun ja sun gern bpai
The time you were with me, even though it was so short
แต่ฉันดีใจที่ได้รักเธอ ได้พบกับเธอ
Dtae chun dee jai tee dai ruk tur dai pob gup tur
I’m happy to have been able to love you, to have been able to meet you

กว่าจะผ่านจากวันเดือนเป็นปี ฉันเพิ่งรู้ว่าทุกวินาที
Gwah ja pahn jahk wun deuan bpen bpee chun perng roo wah took winahtee
Bu the time the days and the months became years, I just realized that every second
มันเชื่องช้า เมื่อขาดเธอ
Mun cheuang chah meua kaht tur
Is so slow when I’m without you
แต่ก็ทำให้ฉันได้คิดทบทวน สิ่งดีดีที่ได้ทำตอนเธออยู่
Dtae gor tum hai chun dai kit top tuan sing dee dee tee dai tum dtaun tur yoo
But it made me reconsider all the good things that we did when you were here
ช่วงเวลาที่แสนดี ที่ไม่มีทางคืนมา
Chuang welah tee saen dee tee mai mee tahng keun mah
The wonderful times that have no way to return

(*,**)

   

Lyrics สีฟ้า
Melody / Arrange / Producer ธนา ลวสุต

   

Lula’s looking gorgeous in this video, but I feel like the music video and the song would have been more emotional if it had portrayed the loss of a parent or a family member more than just a lover, but that’s just me

Title: เราไม่รู้จักกัน / Rao Mai Roo Juk Gun (We Don’t Know Each Other)
Artist: Lula
Album: [Single]
Year: 2018

เธอไม่รู้จักฉัน เราไม่รู้จักกัน เราไม่เคยพบกันมาก่อนเลย
Tur mai roo juk chun rao mai roo juk gun rao mai koey pob gun mah gaun loey
You don’t know me, we don’t know each other, we’ve never met before
แต่วันหนึ่งเธอเข้ามา เปลี่ยนอะไรในใจของฉัน ก่อตัวและกลายเป็นคำว่าคุ้นเคย
Dtae wun neung tur kao mah bplian arai nai jai kaung chun gor dtua lae glai bpen kum wah koon koey
But one day, you showed up and changed something in my heart, it began to take shape and became familiarity
จากคนไม่รู้จักกัน ก็กลายเป็นความผูกพัน เธอทำให้ใจของฉันไม่อาจรักใครได้เลย
Jahk kon mai roo juk gun gor glai bpen kwahm pook pun tur tum hai jai kaung chun mai aht ruk krai dai loey
From people who didn’t know each other, it became a connection, you made my heart unable to love anyone else
ฉันยอมให้เธอหมดใจ จนไม่อาจจะจากไปไหน แต่เธอกลับทิ้งฉันไว้อยู่ตรงนี้
Chun yaum hai tur mot jai jon mai aht ja jahk bpai nai dtae tur glup ting chun wai yoo dtrong nee
I gave up my entire heart to you until I couldn’t leave, but you ended up abandoning me here

(*) เธอบอกว่ารัก ของเราสว่างกว่าแสงดวงดาว ส่องแสงพร่างพราวอยู่บนฟ้า
Tur bauk wah ruk kaung rao swahng gwah saeng duang dao saung saeng prahng prao yoo bon fah
You told me that our love shined brighter than the stars twinkling in the sky
แต่ดูเหมือน แสงดาวจะดับและลับตาลง เมื่อถึงเวลา เมื่อฉันรู้ว่า
Dtae doo meuan saeng doa ja dup lae lup dtah long meua teung welah meua chun roo wah
But it seems like the starlight has gone out and you’ve closed your eyes, when it’s time, when I know that

(**) จากวันนี้จะไม่มีเธออีกแล้ว จะให้ฉันต้องทำอย่างไร ที่ต้องเห็นเธอเดินจากไป
Jahk wun nee ja mai me etur eek laeo ja hai chun dtaung tum yahng rai tee dtaung hen tur dern jahk bpai
From now on, I won’t have you anymore, what do you want me to do when I have to see you walk away?
จากวันนี้จะไม่มีเธอใช่ไหม ไม่มีอีกแล้วที่เคยห่วงใย กลับไปเป็นคนไม่เคยรู้จักกัน
Jahk wun nee ja mai mee tur chai mai mai mee eek laeo tee koey huang yai glup bpai bpen kon mai koey roo juk gun
From now on, I won’t have you, will I? There’s no more connection, we’ve gone back to being people who never knew each other
(จากวันนี้จะไม่มีเธอใช่ไหม ไม่มีอีกแล้วที่เคยผูกพัน เป็นแค่ใครบางคนที่เธอเดินผ่านไป)
(Jahk wun nee ja mai me etur chai mai mai mee eek laeo tee koey pook pun bpen kae krai bahng kon tee tur dern pahn bpai)
(From now on, I won’t have you, will I? There’s no more relationship between us, I’m just someone whom you walk past)

(*,**)

เธอไม่รู้จักฉัน เราไม่รู้จักกัน เราคงไม่ได้พบกันอีกแล้ว
Tur mai roo juk chun rao mai roo juk gun rao kong mai dai pob gun eek laeo
You don’t know me, we don’t know each other, we won’t meet again

   

คำร้อง : รัฐ พิฆาตไพรี
ทำนอง : รัฐ พิฆาตไพรี
เรียบเรียง : รัฐ พิฆาตไพรี / อัครชนช์ ราชปันดิ
Producer : รัฐ พิฆาตไพรี / อัครชนช์ ราชปันดิ / มุรธา ร่วมรักษ์
Mixed by : พิสิษฐ์ จินตวรรณ
Mastered by : จุมภฎ ธรรมธารทอง @Stucools Mastering Studio

Title: Down
Artist: Lula (ลุลา)
Album: Twist
Year: 2010

มองตาเวลาฉันคุยกับเธอ ได้โปรด
Maung dtah welah chun kooey gup tur dai bproht
Please look at me when I’m talking to you
ไม่เอาน่า ก็โตแล้วงอนกันแบบนี้ ได้โปรด
Mai ao nah gor dtoh laeo ngaun gun baep nee dai bproht
Come on, you’re an adult and you’re pouting like this? Please
ขอนะ ขอทีได้โปรดบอกฉัน มีเรื่องอะไรก็พูดมา
Kor na kor tee dai bproht bauk chun mee reuang arai gor poot mah
Come on, I’m begging you, please tell me, if there’s anything wrong, say it

ทุกครั้งเธอไม่เคยเป็นแบบนี้ ฉันอยาก
Took krung tur mai koey bpen baep nee chun yah
You’ve never been like this before, I want to
จะถามมากไปก็คงจะไม่ดี แต่ก็อยาก
Ja tahm mahk bpai gor kong ja mai dee dtae gor yahk
Ask you so much, but it probably wouldn’t be good, but I want to
รับรู้ รู้นะเรื่องที่ไม่ดี แต่ว่าเธอ แอบเก็บอะไรไว้ข้างใน
Rup roo roo na reuang tee mai dee dtae wah tur aep gep arai wai kahng nai
Know, know about the bad things, but you secretly keep everything inside

(*) เพราะเธอนะดูดาวน์ ดาวน์ ดู ดู ดู ดาวน์ ดาวน์
Pror tur na doo down down doo doo doo down down
Because you look down, down, you look look look down down
จากที่เคยดูดี ดูดีดีมันไม่ดี
Jahk tee koey doo dee doo dee dee mun mai dee
From once looking good, looking great, it’s bad
เพราะเธอนะดูดาวน์ ดาวน์ ดู ดู ดู ดาวน์ ดาวน์
Pror tur na doo down down doo doo doo down down
Because you look so down, down, you look look look down down
จากที่เคยดูดี ดูดีดีมันไม่ดี
Jahk tee koey doo dee doo dee dee mun mai dee
From once looking good, looking great, it’s bad
ไม่ต้องดูฟ้าและดูนก เพราะดูยังไงก็ไม่ดี
Mai dtaung doo fah lae doo nok pror doo yung ngai gor mai dee
There’s no need to look at the sky or at the birds, because however you look at things, it’s not good

ความจริงคงต้องเริ่มมาจากสายตา
Kwahm jing kong dtaung rerm mah jahk sai dtah
The truth must begin from the eyes
ก็เย็นชาทุกทุกคำที่เธอพูดมา
Gor yen chah took took kum tee tur poot mah
Every word you say is so indifferent
ยังไงฉันก็ไม่อยากจะจากไป ไปทำอะไรเธอพูดมา
Yung ngai chun gor mai yahk ja jahk bpai bpai tum arai tur poot mah
Regardless, I don’t want to leave, if it’s something I did, say so

(*,*,*)

เพราะเธอนะดูดาวน์ ดาวน์
Pror tur na doo down down
Because you look so down, down
เพราะเธอนะดูดาวน์ ดาวน์ ดู ดาวน์ ดาวน์
Pror tur na doo down down doo down down
Because you look so down, down, you look so down, down

   

คำร้อง / ทำนอง อภิสิทธิ์ โอภาสเอี่ยมลิขิต
เรียบเรียง จักรธร ขจรไชยกูล / อดิศักดิ์ หัตถกุลโกวิท

Title: เรื่องระหว่างทาง / Reuang Rawahng Tahng (Problems on the Way)
Artist: Lula (ลุลา) ft. Chart Suchart (ชาติ สุชาติ)
Album: [Single]
Year: 2017

หลายคน เดินทางมาจากที่แสนไกล
Lai kon dern tahng mah jahk tee saen glai
Many people have come a long way
แต่น้อยคน ที่จะรู้หนทางจะไปต่อ
Dtae noy kon tee ja roo hon tahng ja bpai dtor
But few people know which way they’re going
ดิ้นรน ความสุขปะปนความเศร้าอยู่ไม่น้อย
Din ron kwahm sook bpa bpon kwahm sao yoo mai noy
Struggling, there’s quite a bit of happiness mixed with sadness
รอคอย คอยวันนั้นที่ฝันจะสำเร็จ
Ror koy koy wun nun tee fun ja sumret
Waiting, waiting for the day that their dreams prevail

(*) ได้แต่หวังไว้ และมองออกไปข้างหน้า
Dai dtae wung wai lae maung auk bpai kahng nah
We can only hope and look forward
โหยหาโชคชะตา ความฝันนำมาเจอความอ่อนล้า
Hoy hah chohk chadtah kwahmf un num mah jur kwahm aun lah
Longing for destiny, our dreams lead us to find exhaustion

(**) ไปเรื่อยเรื่อยจะได้ไม่เหนื่อยกับมันนัก
Bpai reuay reuay ja dai mai neuay gun mun nuk
Keep going, you won’t get too tired
อะไรที่ยากมาก ก็ลองค่อยค่อยทบทวนใหม่
Arai tee yahk mahk gor laung koy koy top tuan mai
Anything that’s really difficult, try gradually reconsidering it again
ฝันเอาไว้ ค่อยค่อยเดินไปก็ไม่สาย
Fun ao wai koy koy dern bpai gor mai sai
Keep dreaming, slowly keep moving forward, it’s not too late
มันไม่ได้เสียหาย
Mun mai dai sia hai
It’s not ruined
อาจกลายเป็นเห็นเรื่องราวสำคัญในระหว่างทาง
Aht glai bpen hen reuang rao sumkun nai rawahng tahng
You might end up seeing something important along the way

หลายหลายคน วางความฝันไว้ไกลจากตรงนี้
Lai lai kon wahng kwahm fun wai glai jahk dtrong nee
Many people have let go of their dreams long before getting this far
และรู้ดี ว่าจะต้องพลีหัวใจให้มันหมด
Lae roo dee wah ja dtaung plee hua jai hai mun mot
And know that they must give up their heart because of it
ทุกคน ต่างมีความหวังในฝันของตัวเอง
Took kon dtahng mee kwahm wung nai fun kaung dtua eng
Everyone has hope in their own dreams
ดั่งเสียงเพลง ที่โดนบรรเลงท่ามกลางฝนกระหน่ำ
Dung siang pleng tee dohn bunleng tahm glahng fon granum
Like the music that’s played in the middle of a storm

(*,**)

ดอกไม้งดงามรอให้ชื่นชม
Dauk mai ngot ngahm ror hai cheun chom
A beautiful flower waiting to be admired
ก้อนหิน กลิ่นลมยังรออยู่ข้างทาง
Gaun hin glin lom yung ror yoo kahng tahng
A lone rock still waiting by the side of the road
ไม่รู้ว่าความฝันยังรอยังห่าง
Mai roo wah kwahm fun yung ror yung hahng
We don’t know if our dreams are still waiting, if they’re still far off
ไกลสักเท่าไหร่ จะถึงเมื่อไหร่
Glai suk tao rai ja teung meua rai
How far away they are, or when we’ll reach them

(*,**)

   

เนื้อร้อง : Suchart Saeheng / Komol Boonpienpol
ทำนอง : Suchart Saeheng / Komol Boonpienpol
เรียบเรียง : Fung BetterWeather
โปรดิวเซอร์ : Mooratha Ruamrak / Fung BetterWeather / Komol Boonpienpol
Mixed by : Pisit Chintawan

   

What a lovely inspirational and motivational song and music video for immigrants, like myself, or anyone, really, who are still working on getting situated and achieving their dreams to not give up and to take every pitfall and roadblock along the way as a learning experience that might be more important than our actual destination 🙂

Title: จม / Jom (Sink)
Artist: Lula
Album: [Single]
Year: 2017

อยากจะหนี หนีไปให้ไกลอีกหน่อย
Yahk ja nee nee bpai hai glai eek noy
I want to run, run even further away
หลบให้พ้น เรื่องที่เคยคุ้นตา
Lop hai pon reuang tee koey koon dtah
To escape the problems that I was once familiar with
ออกไปค้น หาฉันคนเดิมกลับมา
Auk bpai kon hah chun kon derm glup mah
To go out and search for the old me to come back
ออกไปทิ้ง ชีวิตที่มีแต่เธอที่แล้วมา
Auk bpai ting cheewit tee mee dtae tur tee laeo mah
To go out and throw away my previous life that had only you

(*) ให้น้ำทะเลโอบล้อมหัวใจ ปล่อยมันให้จมลงก่อน
Hai num talay ohp laum hua jai bploy mun hai jom long gaun
I let the seawater encircle my heart, let it sink down into it
เจ็บช้ำเท่าไรปวดร้าวเพียงใด
Jep chum tao rai bpuat rao piang dai
However much it hurts, however much it aches
ให้ลมทะเลช่วยปลอบ
Hai lom talay chuay bplaup
I et the ocean breeze help soothe it
ให้เสียงทะเลกระทบชายฝั่ง
Hai siang talay gratop chai fung
Let the sound of the ocean breaking on the shore
ปล่อยมันให้ดังกลบเสียงเธอ
Bploy mun hai dung glop siang tur
Drown out the sound of your voice
ที่ก้องอยู่เสมอ ก้องอยู่ในใจฉัน
Tee gaung yoo samur gaung yoo nai jai chun
That’s always echoing, echoing in my heart

(**) ปล่อยใจดวงนี้ให้จมลงก่อน
Bploy jai duang nee hai jom long gaun
I let this heart sink down in it
ปล่อยใจที่คิดถึงเพียงแต่เธอ
Bploy jai tee kit teung piang dtae tur
I let go of my heart that thinks only of you
ปล่อยวันดีๆและภาพเก่าๆ ที่ไม่มีวันกลับมาเจอ
Bploy wun dee dee lae pahp gao gao tee mai mee wun glup mah jur
I let go of the good days and old images that never came back to me
ทิ้งมันเอาไว้ตรงนี้ ทิ้งมันเอาไว้ ที่นี่
Ting mun ao wai dtrong nee ting mun ao wai tee nee
Throwing them away right here, throwing them away at this spot

จบไปแล้ว ฝืนใจตัวเองอีกหน่อย
Jop bpai laeo feun jai dtua eng eek noy
It’s over, I have to force my heart a little
ให้หยุดร้อง เรียกให้เธอย้อนมา
Hai yoot raung riak hai tur yaun mah
To stop crying out for you to return
เมื่อไม่รัก ทำไมต้องเสียเวลา
Meua mai ruk tummai dtaung sia welah
When you don’t love me, why must I waste time?
ได้เรียนรู้ เพื่อรักตัวเองกว่าวันที่แล้วมา
Dai rian roo peua ruk dtua eng gwah wun tee laeo mah
I learned to love myself more than I used to in the past

(*,**,**)

   

เนื้อร้อง : Atom – Chanakan Rattana-udom
ทำนอง : Atom – Chanakan Rattana-udom
เรียบเรียง : Fung Better Weather
โปรดิวเซอร์ : Mooratha Ruamrak / Fung Better Weather

   
This song is a nice reminder for anyone going through a breakup that we do need to love ourselves more and force ourselves to move on, even though it might hurt at first. I also fully agree, going to the beach is a great cure for the blues and is a better place to drown one’s sorrows than in the bottom of a bottle~ 🙂
The music video ended with such a cliffhanger of the girl’s ex showing up behind her, will there be a part two in another song?

Title: แค่เพียงได้รู้ / Kae Piang Dai Roo (Just to Be Able to Know)
Artist: Lula (ลุลา)
Album: Twist
Year: 2010

อยู่ตรงนี้ ฉันคิดถึงเธอ
Yoo dtrong nee chun kit teung tur
I’m missing you over here
อยู่ตรงนั้น ไม่รู้ว่าเป็นยังไง
Yoo dtrong nun mai roo wah bpen yung ngai
I don’t know how you are over there
อยู่ตรงนี้ ฉันเหงาเหลือเกิน
Yoo dtrong nee chun ngao leua gern
I’m so lonely over here
ได้แต่คิด ถึงวันที่มีเธอใกล้
Dai dtae kit teung wun tee mee tur glai
I can only miss the day I had you near

(*) ในวันนี้ ที่เธอนั้นไม่อยู่
Nai wun nee tee tur nun mai yoo
Today when you’re not here
อยากให้รู้ ว่าคิดถึงเธอเท่าไร
Yahk hai roo wah kit teung tur tao rai
I want to let you know how much I miss you
ในวันนี้ ที่เราสองคนต้องไกล
Nai wun nee tee rao saung kon dtaung glai
Today when the two of us must be far apart
ในใจฉันยังมีแต่เธอ
Nai jai chun yung mee dtae tur
In my heart, I still have only you

(**) แค่เพียงได้รู้ ว่าคิดถึงกัน
Kae piang dai roo wah kit teung gun
Just to be able to know that you miss me
แค่เพียงเท่านั้น ที่ฉันต้องการ
Kae piang tao nun tee chun dtaung gahn
That’s all that I want
แค่เพียงได้รู้ ว่าคืนและวันที่ฉันนั้นต้องพ้นผ่าน
Kae piang dai roo wah keun lae wun tee chun nun dtaung pon pahn
Just to be able to know that in the days and nights I must get through
ยังมีหนึ่งคนที่รอฉันอยู่
Yung mee neung kon tee ror chun yoo
I still have someone waiting for me

อากาศหนาว ฉันคิดถึงเธอ
Ahgaht nao chun kit teung tur
When the weather is cold, I miss you
อากาศร้อนๆ ฉันคิดถึงเธอเช่นกัน
Ahgaht raun raun chun kit teung tur chen gun
When the weather is hot, I still miss you all the same
ตื่นเช้า ฉันคิดถึงเธอ
Dteun chao chun kit teung tur
When I wake up, I miss you
ก่อนนอน ฉันคิดถึงเธอทุกวัน
Gaun naun chun kit teung tur took wun
Before going to sleep, I miss you every day

(*,**)

ทำให้ฉันรู้และเข้าใจ
Tum hai chun roo lae kao jai
Make me know and understand
ในวันนี้ที่สองเรานั้นต้อง ห่างกันไกล
Nai wun nee tee saung rao nun dtaung hahng gun glai
Today when the two of us must be separated
แต่มันไม่ใช่ตลอดไป
Dtae mun mai chai dtalaut bpai
But it’s not for forever

(**,**)

ไม่ว่าจะนานแสนนานเท่าไร
Mai wah ja nahn saen nahn tao rai
No matter how long it is

Title: ดาวเสาร์ / Dao Sao (Saturn)
Artist: Lula (ลุลา)
Album: Urban Lullaby
Year: 2008

เวลานี้จะมีอะไรที่สวยงาม
Welah nee ja mee arai tee suay ngahm
At this moment, is there anything as beautiful
เท่ากับการได้นั่งดูดาวเคียงข้างเธอ
Tao gup gahn dai nung doo dao kiang kahng tur
As sitting next to you, looking at the stars?
คนที่ฉันเฝ้ารอมานานจนพบเจอ
Kon tee chun fao ror mah nahn jon pob jur
The person whom I waited for for so long until I found him
เธอคนนี้ เราช่างเข้ากันดีเธอว่ามั๊ย
Tur kon nee rao chahng kao gun dee tur wah mai
Wouldn’t you say that we make a great pair?

ในบรรยายกาศที่เป็นใจแบบนี้
Nai bunyahgaht tee bpen jai baep nee
In the perfect atmosphere like this
ฉันว่าได้เวลาที่เราควรอยู่ใกล้กันนานกว่านี้
Chun wah dai welah tee rao kuan yoo glai gun nahn gwah nee
I think we should stay close for longer than this
และถ้าตอนนี้ดาวตกลงมา
Lae tah dtaun nee dao dtok long mah
And if a star would fall down at this moment
เป็นดาวเสาร์ก็คงดี
Bpen dao sao gor kong dee
It would be nice if you became Saturn
เผื่อเธอจะมอบสิ่งที่ใจฉันคอย
Peua tur ja maup sing tee jai chun koy
So you will give me the thing my heart has been waiting for

(*) อุ๊ย ดาวตกแล้ว อยากให้เป็นดาวเสาร์
Ooey dao dtok laeo yahk hai bpen dao sao
Ooh, a shooting star, I want you to be Saturn
เผื่อเธอจะเอาวงแหวนของดวงดาวมาให้ฉัน
Peua tur ja ao wong waen kaung duang dao mah hai chun
To give me a ring of stars
เพื่อพันผูก หัวใจเราสองดวงให้อยู่คู่กันตลอดไป
Peua pun pook hua jai rao saung duang hai yoo koo gun dtalaut bpai
To connect our two hearts together forever

(**) เพราะในตอนนี้ หัวใจของฉัน
Pror nai dtaun nee hua jai kaung chun
Because, at this moment, my heart
ก็พร้อมแล้วนะที่จะได้พูดความในใจ
Gor praum laeo na tee ja dai poot kwahm nai jai
Is ready to say the things in my heart
กับเจ้าวงแหวนวงนั้น ที่ฉันคอย
Gup jao wong waen wong nun tee chun koy
With the ring-bearing man I’ve waited for

ในคืนนี้จะมีดวงดาวเป็นล้านดวง
Nai keun nee ja mee duang dao bpen lahn duang
Tonight there will be millions of stars
เป็นสักขีพยานในความรักของเรา
Bpen suk keepayahn nai kwahm ruk kaung rao
To be an eye-witness to our love
ความรักคือเรื่องหัวใจไม่ต้องเดา
Kwahm ruk keu reuang hua jai mai dtaung dao
Love is a matter the heart doesn’t have to guess
ถ้าเรามัวแต่เดาเดี๋ยวก็ได้เวลาเช้า
Tah rao mua dtae dao diao gor dai welah chao
If we spend too much time guessing, pretty soon it’ll be morning

ในบรรยายกาศที่เป็นใจแบบนี้
Nai bunyahgaht tee bpen jai baep nee
In the perfect atmosphere like this
ช่วงเวลาดีดีที่เราได้อยู่ใกล้กัน
Chuang welah dee dee tee rao dai yoo glai gun
The good times that we can be this near each other
ขนาดนี้ และถ้าตอนนี้เธอบอกกับฉัน
Kanaht nee lae tah dtaun nee tur bauk gup chun
And if right now you told me
ด้วยคำนั้นก็คงดี
Duay kum nun gor kong dee
With those words, it would be nice
เพราะตอนนี้ใจฉันมีแต่เธอ
Pror dtaun nee jai chun mee dtae tur
Because, right now, my heart has only you

(*,**,*,**)

Title: เรื่องที่ขอ / Reuang Tee Kor (The Thing I Ask)
Artist: Lula
Album: [Single]
Year: 2016

ขอบคุณที่เธออยู่ ขอบคุณที่ไม่ห่าง
Kaup koon tee tur yoo kaup koon tee mai hahng
Thank you for being here, thank you for not being far
ไม่รู้ที่เป็นอย่างนี้ เพราะว่าในวันนั้น ฉันขอเธอไว้หรือเปล่า
Mai roo tee bpen yahng nee pror wah nai wun nun chun kor tur wai reu bplao
I don’t know if things are like this because I asked you that day or not

ขอบคุณที่เธอจูบ ขอบคุณที่เธอกอด
Kaup koon tee tur joob kaup koon tee tur gaut
Thank you for kissing me, thank you for hugging me
ไม่รู้ว่ารอยจูบนี้ ไม่รู้ว่าอ้อมกอดมี เพราะฉันขอหรือเปล่า
Mai roo wah roy joop nee mai roo wah aum gaut mee pror chun kor reu bplao
I don’t know if this kiss, I don’t know if you gave me this embrace because I asked for them or not

(*) ฉันขอเธอมากมายที่ผ่านมา จนได้รู้ว่าเรื่องนี้
Chun kor tur mahk mai tee pahn mah jon dai roo wah reuang nee
I’ve asked you for so much in the past that I know that this matter

(**) ไม่ใช่เรื่องที่จะขอกันฉันเข้าใจ
Mai chai reuang tee ja kor gun chun kao jai
Isn’t something to ask each other, I understand
ไม่ใช่เรื่องที่จะขอแล้วให้กันได้
Mai chai reuang tee ja kor laeo hai gun dai
It isn’t something to ask for and then get
ฉันคงไม่อาจรั้งเธอ ถ้าสุดท้ายเธอต้องการจะไป
Chun kong mai aht rung tur tah soot tai tur dtaung gahn ja bpai
I won’t hold you back if, in the end, you need to go
แค่ครั้งหนึ่งได้มีเธออย่างที่เคยมี
Kae krung neung dai mee tur yahng tee koey mee
Just being able to have you for one moment like I did
ก็มากเกินกว่าจะขออะไรมากกว่านี้
Gor mahk gern gwah ja kor arai mahk gwah nee
Is more than I could ever ask for
เพียงเรื่องเดียวที่จะขอเธอในวันนี้
Piang reuang diao tee ja kor tur nai wun nee
The only thing that I will ask you today
คือทบทวนดูอีกทีก่อนจะไป
Keu top tuan doo eek tee gaun ja bpai
Is to reconsider things again before you leave

คิดถึงเมื่อวันเก่า คิดถึงเมื่อวันก่อน
Kit teung meua wun gao kit teung meu wun gaun
I miss the old days, I miss the days past
คิดถึงใครคนนั้น คนที่เคยดึงฉันเข้ามาไว้ในอ้อมกอด
Kit teung krai kon nun kon tee koey deung chun kao mah wai nai aum gaut
I miss that someone, the person who once pulled me into his embrace

(*,**,**)

   
เนื้อร้อง Tonn Sofa / Atom Chanakan Rattana-udom
ทำนอง Tonn Sofa / Atom Chanakan Rattana-udom
เรียบเรียง Bavornpat Jintapraser
โปรดิวเซอร์ Mooratha Ruamrak / Fung Better Weather

   
A nice, melancholy, adult song from Lula, reminding us that there are some things in life we just can’t demand or request from other people. I like how the music video gives it a little more depth, with the main girl accepting that she lost her man after going through a jealous fit when she found out he was talking to a girl who used to have a crush on him in high school at their 20th year reunion. How could the guy fault her, though? This girl had kept all those pictures and her journal about him all those years, and apparently brought it to the reunion to give it to him, obviously she had some hope that they could hook up still. I think any girlfriend would be jealous of that, not knowing how far this girl would be willing to go. I guess she should have trusted her man, who did tell the girl he had a girlfriend, and met her first to analyze her threat level, but the guy could have at least given her a second chance and taken the jealous backlash as proof of how much she loved him. *Sigh* Really nice, meaningful song, though, however enjoyably frustrating the music video was~

Title: คิดถึงคนไกล / Kit Teung Kon Glai (I Miss Someone Far Away)
Artist: Lula (ลุลา)
Album: Behind the Songs
Year: 2007

ฉันนั่งมองเหมอดูฟ้า เห็นแสงตะวันที่ส่องลงมา
Chun nun maung mur doo fah hen saeng dtawun tee saung long mah
I sit staring at the sky, I see the sunlight shining down
ฉันอยากบอกกับฟ้า ว่าเหงาเหลือเกิน..จนจับหัวใจ
Chun yahk bauk gup fah wah ngao leua gern jon jup hua jai
I want to tell the sky that I”m so very lonly, it’s grabbing my heart
วันนี้ ฉันอยู่ผู้เดียว ต้องเดินท่ามกลางผู้คนหลากหลาย
Wun nee chun yoo poo diao dtaung dern tahm glahng poo kon lahk lai
Today I’m here alone, I must walk amongst a crowd
เจอเรื่องราวอีกมากมาย ต้องแก้ไข ด้วยตัวฉันเอง
Jur reuang rao eek mahk mai dtaung gae kai duay dtua chun eng
I find so many other stories, I must correct things myself

(*) แม้ฉันจะอยากร้องไห้ คิดถึงคนไกล เมื่อไม่ได้เจอ
Mae chun ja yahk raung hai kit teung kon glai meua mai dai jur
Even though I want to cry, I miss someone who’s far away, whenever we can’t meet
แต่รู้ตัวอยู่เสมอ ว่าถึงเวลาก็ต้องแข็งใจ
Dtae roo dtua yoo samur wah teung welah gor dtaung kaeng jai
But I always realize that it’s time to be strong
บางครั้งไม่มีเรี่ยวแรง ก็ยังไม่ท้อจะเดินต่อไป
Bahng krung mai mee riao raeng gor yung mai tor ja dern dtor bpai
Sometimes I don’t have any strength, but I’m still not discouraged and walk on
ห่างไกลกัน ซักเพียงไหน แต่ใจคิดถึง เธอเหลือเกิน
Hahng glai gun suk piang nai dtae jai kit teung tur leua gern
However far apart we are, my heart misses you so much

(**) ฉันนั้นอยู่ผู้เดียว ฉันเปล่าเปลี่ยวหัวใจ
Chun nun yoo poo diao chun bplao bpliao hua jai
I’m here alone, my heart is empty
ฉันคิดถึงคนไกล ไม่มีใครดูแล
Chun kit teung kon glai mai mee krai doo lae
I miss someone who’s far away, I don’t have anyone to look after me

(***) แต่ฉันต้องอยู่ให้ได้ ฉันต้องไม่ร้องไห้
Dtae chun dtaung yoo hai dai chun dtaung mai raung hai
But I must survive, I must not cry
ต้องเข้มแข็ง ไม่หวั่นไหว ผ่านมันไป ด้วยตัวฉันเอง
Dtaung kem kaeng mai wun wai pahn mun bpai duay dtua chun eng
I must be strong and unwavered, getting through it myself

(*,**,***,**)

แต่ฉันต้องอยู่ให้ได้ ฉันต้องไม่ร้องไห้
Dtae chun dtaung yoo hai dai chun dtaung mai raung hai
But I must survive, I must not cry
ต้องเข้มแข็ง ไม่หวั่นไหว ผ่านมันไป
Dtaung kem kaeng mai wun wai pahn mun bpai
I must be strong and unwavered, getting through it
แต่เพียงผู้เดียว
Dtae piang poo diao
All alone