Fluke Gawin

All posts tagged Fluke Gawin

Title: เศษ / Set (Dust)
Artist: Fluke Gawin (ฟลุ๊ค กวิน)
Album: OST นาบี ฉันจะไม่รักเธอ NABI, MY STEPDARLING
Year: 2021

ความทรงจำดีดีที่ผ่านเข้ามา
Kwahm song jum dee dee tee pahn kao mah
The good memories of the past
ความทรงจำดีดีที่ทำให้มี น้ำตา
Kwahm song jum dee dee tee tum hai mee num dtah
The good memories that give me tears
ทุกครั้งที่ฉันคิดถึง
Took krung tee chun kit teung
Every time I think of them

ความทรงจำดีดีของเธอกับฉัน
Kwahm song jum dee dee kaung tur gup chun
The good memories of you and me
ความทรงจำดีดีที่เรามีกัน
Kwahm song jum dee dee tee rao mee gun
The good memories that we had together
ฉันยังโอบกอดมันไว้
Chun yung ohp gaut mun wai
I still embrace them

(*) เธอล่ะ คิดเหมือนกันบ้างไหม ที่ฉันอยากรู้
Tur la kit meuan gun bahng mai tee chun yahk roo
And you? Do you feel the same? That’s what I want to know
รักเรา ยังพอมีเหลืออยู่ไหม
Ruk rao yung por mee leua yoo mai
Is there any of our love left?
หรือใจเปลี่ยน กลายเป็นเพียงเศษผง
Reu jai bplian glai bpen piang set pong
Or has your heart changed and become just a speck of dust?

(**) เธอลืมมันแล้วใช่ไหม ลืมมันแล้วใช่ไหม
Tur leum mun laeo chai mai leum mun laeo chai mai
You’ve already forgotten, haven’t you? You’ve already forgotten, haven’t you?
เสียงหัวใจที่กระซิบบอก รักเธอ
Siang hua jai tee grasip bauk ruk tur
The voice of my heart whispers that it loves you
คิดถึงเธอมากแค่ไหน
Kit teung tur mahk kae nai
And how much it misses you

(***) เธอได้ยินบ้างไหม เธอได้ยินบ้างไหม
Tur dai yin bahng mai tur dai yin bahng mai
Do you hear it? Do you hear it?
เสียงหัวใจที่แตกสลาย
Siang hua jai tee dtaek salai
The voice of my breaking heart
อ้อมกอด ตรงนี้ยังคงเรียกหาแต่เธอ
Aup gaut dtrong nee yung kong riak hah dtae tur
My embrace right here is still calling out just for you

เธอคงจะลืมเรื่องราวของเรา
Tur kong ja leum reuang rao kaung rao
You’ve probably forgotten about us
ลบมันได้ง่ายดาย
Lop mun dai ngai dai
Erasing it easily
แต่มันคงไม่เหมือนกับฉัน
Dtae mun kong mai meuan gup chun
But that’s different from me
ที่ยังคงจำ เพียงเรื่องราวดีดี
Tee yung kong jum piang reuang rao dee dee
Who still only remembers the good times

(**,***,*)

   

เนื้อเพลง (Lyrics) KANGSOMKS
ทำนอง (Melody) KANGSOMKS
เรียบเรียง (Arranged) FRIDAY, KANGSOMKS
โปรดิวซ์ (Produced) KANGSOMKS
มิกซ์มาสเตอร์ (Mix & Mastering) KANGSOMKS

Title: ต่อให้เป็นจูบสุดท้าย / Dtor Hai Bpen Joop Soot Tai (Even If It’s Our Last Kiss)
Artist: Fluke Gawin (ฟลุ๊ค กวิน)
Album: OST Dark Blue Kiss จูบสุดท้ายเพื่อนายคนเดียว
Year: 2019

(*) ต่อให้มีกำแพงสูงเท่าไหร่
Dtor hai mee gumpaeng soong tao rai
No matter how high the wall is
ก็จะปีนขึ้นไปเพื่อไปหาเธอ
Gor ja bpeen keun bpai peua bpai hah tur
I’ll climb it to find you

เคยไหม ที่เธออยากไปที่แห่งหนึ่งที่มันไกล
Koey mai tee tur yahk bpai tee haeng neung tee mun glai
Have you ever wanted to go to a place that was far away
และดูเหมือนอันตราย
Lae doo meuan undtarai
And seemed dangerous?
เสี่ยงไหม ก็ยังไม่รู้ รู้แค่ใจพร้อมจะไป
Siang mai gor yung mai roo roo kae jai praum ja bpai
Do you take the risk? I still don’t know, all I know is that my heart is ready to go
ความรักก็เหมือนกัน
Kwahm ruk gor meuan gun
Love is the same

(*)

(**) นาทีนี้ ไม่รู้เลยว่าทำถูกไหม
Nahtee nee mai roo loey wah tum took mai
At this moment, I don’t know if I’m doing the right thing
รู้แค่ว่าเสียงหัวใจ บอกว่ารักเธอ
Roo kae wah siang hua jai bauk wah ruk tur
All I know is that the voice of my heart is telling me I love you
และขอฉันให้ทำตามนั้น
Lae kor chun hai tum dtahm nun
And is asking me to follow it
นาทีนี้ ให้โลกเป็นของเธอกับฉัน
Nahtee nee hai lohk bpen kaung tur gup chun
At this moment, I want the world to belong to you and me
หากเป็นเพียงช่วงเวลาไม่นาน
Hahk bpen piang chuang welah mai nahn
Even if it’s just for a brief moment
แค่ได้รู้สึกอย่างนี้เพียงสักครั้ง
Kae dai roo seuk yahng nee piang suk krung
Just to be able to feel like this just once
ต่อให้เป็นจูบสุดท้ายฉันก็ยอม
Dtor hai bpen joob soot tai chun gor yaum
Even if it’s our last kiss, I’m willing

พรุ่งนี้ อาจจะต้องเจอ
Proong nee aht ja dtaung jur
Tomorrow we might face
กับทางที่ยังไกล อาจผ่านมันได้ไม่ง่ายเลย
Gup tahng tee yung glai aht pahn mun dai mai ngai loey
A long road that might not be easy to follow
ได้ไหม แค่เธอมองฉัน
Dai mai kae tur maung chun
Please, just look at me
ยิ้มให้ฉันเหมือนที่เคยและเดินไปด้วยกัน
Yim hai chun meuan tee koey lae dern bpai duay gun
Smile at me like you used to, and let’s walk together

(*,**,**)

อาจต้องเสียใจแต่ขอลองสักครั้ง
Aht dtaung sia jai dtae kor laung suk krung
I might end up sad, but I want to try it
ต่อให้เป็นจูบสุดท้ายฉันก็ยอม
Dtor hai bpen joob soot tai chun gor yaum
Even if it’s our last kiss, I’m willing

   

เนื้อร้อง / ทำนอง / เรียบเรียง : อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์
Executive Producer : อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์
Producer : อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์